Page 1

ÖRNEK­1

GÜNLÜK DERS PLANI BÖLÜM I:                                                                                                                                                                         Tarih : 14. 03. 2009 Tanıtım Yönlendirme Dersin adı 9­F Sınıf Akademik Spor ve Sanat Eğitimi Alanları Tanıtım Modülü Ünitenin Adı/No Meteoroloji Mühendisi, Mimar, Tekstil Mühendisi, Metalürji ve Malzeme Mühendisi Konu 2 ders saati Önerilen Süre BÖLÜM II: Öğrenci Kazanımları/ Hedef ve Davranışlar Ünite Kavramları ve Sembolleri/ Davranış Örüntüsü Güvenlik Önlemleri (Varsa) Öğretme­Öğrenme­Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri­ Araç, Gereçler ve Kaynakça *Öğretmen *Öğrenci Öğretme­Öğrenme Etkinlikleri: 

Dikkati Çekme

 

Güdüleme Gözden Geçirme

Derse Geçiş

 Grupla Öğrenme Etkinlikleri         (Proje, gezi, gözlem vb.)

BÖLÜM IV Planın Uygulanmasına  İlişkin Açıklamalar Ders/Sınıf Öğretmeni   Ömür DOĞAN

­ Anlatım, Soru cevap,Gösteri Modül, tahta, projeksiyon, üniversitelerin bölümlerle ilgili tanıtım vcd leri

Öğretmenin hava hareketlerini meteoroloji mühendisi inceler diyerek derse başlaması ve  gerekli vcd lerin izlettirilmesi  Etkinlikler :       Bulut hareketlerinin gözlenmesi      Bulut hareketlerinin gözlenmesi Meteoroloji Mühendisi, Mimar, Tekstil Mühendisi, Metalürji ve Malzeme Mühendisinin ne  yaptıklarının  kısaca özetlenmesi.

Özet

BÖLÜM III Ölçme­Değerlendirme:  Bireysel öğrenme  etkinliklerine yönelik  Ölçme­Değerlendirme   Grupla öğrenme  etkinliklerine yönelik  Ölçme­Değerlendirme • Öğrenme güçlüğü olan  öğrenciler ve ileri  düzeyde öğrenme hızında  olan öğrenciler için ek  Ölçme­Değerlendirme  etkinlikleri Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Meteoroloji,İnşaat, Tekstil, Metalürji, Malzeme

Öğretmenin, yarın bir yere gitme planımız var havanın nasıl olacağını nereden öğreniriz  diye  sorması Öğrencilere havanın nasıl olduğunu veya olacağını gözümüzle bakarak anlayabilirmiyiz.

 Bireysel Öğrenme Etkinlikleri        (Ödev, deney, problem çözme vb.)

HEDEF  DAVRANIŞLAR  Teknik Bilimler Alanı Altında Yer alan meslek elemanlarını tanıtmak

Bireysel değerlendirme :  Meteoroloji Mühendisinin görevi ne?Nerelerde çalışabilirler?Üniversitedeki şartlar neler? Mimarın görevi ne?Nerelerde çalışabilirler?Üniversitedeki şartlar neler? Tekstil Mühendisinin görevi ne?Nerelerde çalışabilirler?Üniversitedeki şartlar neler? Metalürji ve Malzeme Mühendisinin görevi ne?Nerelerde çalışabilirler?Üniversitedeki şartlar neler?

­

Konu önerilen 2 ders saatinde işlenmiş ve değerlendirme etkinlikleri de tamamlanarak amacına ulaşmıştır.                   Uygundur…../…./...... İmza Adı Soyadı Okul Müdürü

AÇIKLAMALAR 1. Örnek ders planının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir. 2. Bu ders planı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir  günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir. 3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir.

ÖRNEK-1  
ÖRNEK-1  

GÜNLÜK DERS PLANI BÖLÜM I: Tarih : 14. 03. 2009 Dersin adı Tanıtım Yönlendirme Sınıf 9­F Ünitenin Adı/No Akademik Spor ve Sanat Eğitimi Alan...

Advertisement