Page 1

bayramınız mubarek olsun  gönlünüz huzurla dolsun  efendimizin bayram alışkanlıkları  Evvela Allah Rasulü, bayram namazına gitmeden önce birkaç hurma yiyordu.  Ardından bayram namazını kılmaya yürüyerek gidiyor, namaza giderken ve  gelirken farklı yolları kullanıyordu.  Başka bir hadislerinde ise Allah Rasulü'nün bayram namazına gitmeden önce  gusül abdesti aldığı zikredilmektedir. (Buhari, Iydeyn, 4; Tirmizi, Salat,  390; Ebu Davud, Salat, 254)  Daha sonra "Bugünümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" (Buhari,  İdeyn, 3; Müslim, Edahi, 7) buyuran Efendimiz'in bayrama, bayram namazını  kılarak başladığını anlıyoruz. O, bayram namazını "musalla" adı verilen  geniş bir alanda kıldırıyor ve bu namaza kadınlar ve genç kızlar da iştirak  ediyordu. (Tirmizi, Cuma, 36)  Bu geniş meydanda ashabıyla bayramlaşan Efendimiz'in, bayramların  kalabalıkla ve büyük bir coşku içinde kutlanmasını arzu ettiğini biliyoruz.  (Müslim, Iydeyn, 11, 12, 22; Müsned, V, 84, 85; Darimi, Salat, 223)  Bu sebeple Allah Rasulü'nün kaynaklarda zikredildiğine göre folklorik  gösterilere izin verdiği, Mescid­i Nebevi'nin toprak zemini üzerinde bir  grup Habeşlinin oynadığı mızrak­kalkan oyunlarını eşi Hz Aişe ile birlikte  seyredip Hz. Ömer'in müdahalesini de doğru bulmadığını bilinmektedir.  (Buhari, İydeyn, 2; Müslim, Salatü'l­Iydeyn, 22; Nesai, Salâtü'l­Iydeyn,  34, 35)  Yine bir bayram günü kendisi seyretmemekle birlikte Hz. Aişe'nin yanında  kız çocuklarının def çalıp oynamalarına da izin vermiştir. (Buhari, İdeyn,  3; Müslim, Salatu'l­ideyn, 16­20)  Bu hadislerden bayram günlerinde İslamî ölçüler içinde eğlenilmesi ve bazı  oyunların oynanmasının caiz olduğunu anlıyoruz. Bayram günü Hz.  Peygamber'in yanında Buas harbine ait hamasî türküler söyleyen iki kız  çocuğuna müdahale etmek isteyen Hz. Ebu Bekir'e Allah Rasulü: "Ey Ebu  Bekir! Bırak onları söylesinler. Her milletin bir bayramı vardır. Bu da  bizim bayramımızdır." (Buhari, Ideyn, 3; Müslim, Salatü'l­Ideyn, 16)  demiştir.  Yine Allah Rasulü bayram günleri mescidde mızrak­kalkan oyunu oynayanları  seyretmek isteyen Hz. Aişe'ye yardımcı olarak bu gösteriyi onunla beraber  seyretmiştir. (Buhari, Ideyn, 2; Müslim, Salatu'l­Ideyn, 17)  Bu arada şunu da ifade etmekte fayda vardır ki, yukarıda da ifade edildiği  gibi Hz. Peygamberin'in Ramazan bayramlarında musallaya çıkmadan önce hurma  yeme âdeti bir sünnet telakki edilmiş ve bu telakki zamanla bayramlarda  tatlı ikramı geleneğini doğurmuştur.  Efendimiz bir hadislerinde bayramı "yeme, içme ve Allah'ı zikir günleri"  olarak tarif ve tavsif etmektedir. (Ebu Davud, Savm, 49; Tirmizi, Savm, 59;  Nesai, Menâsik, 195)  Buradan hareketle diyebiliriz ki bayram günleri sadece yeme, içme ve  eğlence günleri değildir. Bununla beraber bize bayram nimetini yaşatan  Rabb'imizi zikrederek O'na şükretmeliyiz.  bayramınız mubarek olsun  gönlünüz huzurla dolsun

bayramınız mubarek olsun  gönlünüz huzurla dolsun   

Efendimiz bir hadislerinde bayramı "yeme, içme ve Allah'ı zikir günleri" olarak tarif ve tavsif etmektedir. (Ebu Davud, Savm, 49; Tirmizi, S...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you