Page 1

ÖRNEK­1

GÜNLÜK DERS PLANI BÖLÜM I:                                                                                                                                                                         Tarih : 17. 03. 2009 Cisimlerin Dayanımı Dersin adı 11­G Sınıf Çekilme Dayanımı Ünitenin Adı/No Çubukların çekilme dayanımının hesaplanması, Zincirlerin çekilme dayanımının hesaplanması Konu 2 ders saati Önerilen Süre BÖLÜM II: Öğrenci Kazanımları/ Hedef ve Davranışlar Ünite Kavramları ve Sembolleri/ Davranış Örüntüsü Güvenlik Önlemleri (Varsa) Öğretme­Öğrenme­Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri­ Araç, Gereçler ve Kaynakça *Öğretmen *Öğrenci Öğretme­Öğrenme Etkinlikleri:  Dikkati Çekme 

Güdüleme

Gözden Geçirme

Derse Geçiş

 Bireysel Öğrenme Etkinlikleri        (Ödev, deney, problem çözme vb.)  Grupla Öğrenme Etkinlikleri         (Proje, gezi, gözlem vb.)

HEDEF   DAVRANIŞLAR  Çubuklardaki ve zincirlerdeki çekilme dayanım hesaplamalarını öğrenir Çekme  ,dayanım ,uzama , Hooke kanunu ­ Anlatım, Soru cevap,Gösteri,Uygulama Modül, tahta, çeşitli ders notları 

Öğretmenin, yük taşıyan bir zincir ne zaman kopar diye sorması Öğretmenin bu derste çubuk ve zincirlerdeki çekme gerilimlerin hesaplamasını  öğreneceksiniz demesi. Öğretmenin dayanım ve gerilim terimlerini hatırlatması ,çekilme gerilimi ve hook  kanununu tekrarlaması Öğretmenin çubuklardaki gerilimi anlatarak derse başlaması Etkinlikler :       Öğretmenin çubuklardaki çekme gerilim hesaplamasını göstermesi             ­ Çubukların Çekme Geriliminin Hesaplanması

Şekilde görülen askı çubuğu 14 mm çapında olup Fe 37 malzemesinden yapılmıştır. Ekseni doğrultusunda 4 emniyetle taşıyabileceği yük nedir? (Fe 37 malzemenin çekme dayanımı 37 daN/mm 2 dir) Verilenler d = 14 mm E.K.S. = 4 Fe37 = z σ = 37 daN/mm 2 İstenenler F=? A=?

Özet

Zincirlerin Çekme Geriliminin Hesaplanması Şekilde görülen zincir halkasının, max kopma gerilmesi 420 N/mm 2 , çubuk çapı 8 mm olduğuna göre, taşıyabileceği yükü bulunuz.

BÖLÜM III Ölçme­Değerlendirme:  Bireysel öğrenme  etkinliklerine yönelik  Ölçme­Değerlendirme   Grupla öğrenme  etkinliklerine yönelik  Ölçme­Değerlendirme • Öğrenme güçlüğü olan  öğrenciler ve ileri  düzeyde öğrenme hızında  olan öğrenciler için ek  Ölçme­Değerlendirme  etkinlikleri Dersin Diğer Derslerle İlişkisi BÖLÜM IV Planın Uygulanmasına  İlişkin Açıklamalar Ders/Sınıf Öğretmeni   ÖMÜR DOĞAN

Bireysel değerlendirme :  Çekilme dayanımı ne demektir? Hooke kanunu neyi ifade eder? Uzama ve kopma nasıl oluşur? Uzama gerilim diyagramının açıklamasını yapınız.

­

Konu önerilen  2 ders saatinde işlenmiş ve değerlendirme etkinlikleri de tamamlanarak amacına ulaşmıştır.                                           

Uygundur…../…./...... İmza Adı Soyadı Okul Müdürü


AÇIKLAMALAR 1. Örnek ders planının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir. 2. Bu ders planı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir  günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir. 3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir.

ÖRNEK-1  
ÖRNEK-1  

Ders/Sınıf Öğretmeni ÖMÜR DOĞAN Uygundur…../…./...... İmza Adı Soyadı Okul Müdürü GÜNLÜK DERS PLANI BÖLÜM I: Tarih : 17. 03. 2009 Dersin ad...

Advertisement