Page 1

Borsa nasıl çalışıyor?   Bir zamanlar köyün birine bir adam gelmiş ve tanesi 10$dan maymun alacağın ı söylemiş. Köyde çok maymun olduğu için köylüler sevinçle ormana koşup maymunlar ı yakalamaya başlam ış lar.  

Adam,binlerce maymunu 10$ dan satın al ı nca ortal ı kta maymunlar azalm ış,yakalaması zorlaşmış. Köylüler tam maymun yakalamak tan vazgeçecekken adam tanesine 20$ vereceğini söylemiş. Tekrar heveslenen köylüler tekrar maymunlar ı yakalamaya başlam ışlar. Bir süre sonra da fiyat ı 25$a çıkarm ış.Ancak bı rak yakalamay ı ,maymuna rastlamak bile çok zorlaşmış. Bunun üzerine adam fiyat ı 50$ a çıkard ığı n ı,ancak kendisinin iş i olduğu için şehre gitmesi gerektiğ ini,yard ı mcısın ı n onun yerine al ı m yapacağını söylemiş. O yokken yard ı mcısı köylülere demiş ki; Şu büyük kafesteki maymunlar var ya ben onlar ı n tamam ı n ı size tanesi 35$ dan satayı m,siz de adam gelince ona 50$ dan satarsı n ız. Köylüler bütün birikimlerini bir araya toplayarak bütün maymunlar ı satın alm ış lar. Sonra ne adam ı ne de yard ı mcısın ı bir daha gören olmam ış.

Ş imdi borsanı n nası l çalış tığı hakk ı nda biraz bilgi sahibi olmuşsunuzdur

Borsa nasıl çalışıyor?   Bir zamanlar köyün birine  

Köylüler tam maymun yakalamak tan vazgeçecekken adam tanesine 20$ verece ini söylemi . ğ ş Bir zamanlar köyün birine bir adam gelmi ve tane...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you