Page 1

Pred uporabo vozila pozorno preberite ta priročnik.

PRIROČNIK ZA UPORABO

VMX17 2S3-28199-0V 00081799_VMAX_SL.indd 1

19.9.2008 11:18:16


00081799_VMAX_SL.indd 2

19.9.2008 11:18:16


Pred uporabo vozila pozorno preberite ta priročnik. Če vozilo prodate, naj ta priročnik ostane z vozilom. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD. 1450-6, Mori, Mori-machi, Shuchi-gun, Shizuoka-ken, 437-0292 Japonska

IZJAVA o SKLADNOSTI Mi Podjetje: YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD. Naslov: 1450-6, Mori, Mori-Machi, Shuchi-gun, Shizuoka-Ken, 437-0292 Japonska Izjavljamo, da je izdelek: Vrsta opreme: IMOBILIZATOR Vrsta-oznaka: 5SL-00 skladen s sledečo(imi) normo(ami) ali dokumenti: Direktiva R&TTE (1999/5/ES) EN300 330-2 v1.1.1(2001-6), EN60950-1(2001) Direktiva o dvo- ali tri-kolesnih motornih kolesih (97/24/ES: Poglavje 8, EMC) Kraj izdaje: Shizuoka, Japonska Datum izdaje: 1. avgust 2002 Zapiski revizij Št.

Vsebine

Datum

1

Sprememba kontaktne osebe in integracija simbola vrsta-oznaka.

9. junij 2005

2

Dvig različice norme z EN60950 na EN60950-1

27. februar 2006

3

Sprememba imena podjetja

1. marec 2007

Generalni direktor oddelka za zagotavljanje kakovosti

00081799_VMAX_SL.indd 3

19.9.2008 11:18:16


00081799_VMAX_SL.indd 4

19.9.2008 11:18:16


UVOD Dobrodošli v Yamahinem svetu motociklizma! Kot lastnik VMX17, ste deležni rezultatov prizadevanja izkušenih Yamahinih strokovnjakov in najnovejše tehnologije pri oblikovanju in proizvodnji visokokakovostnih izdelkov, ki blagovni znamki Yamaha prinašajo sloves zanesljivosti. Prosimo, da si vzamete dovolj časa in priročnik, ki je pred vami, pozorno preberete, saj vam bo slednje omogočilo uživanje v vseh prednostih, ki vam jih ponuja vaš VMX17. Priročnik za uporabo vam ne nudi zgolj navodil za upravljanje, pregledovanje in vzdrževanje vašega motocikla, marveč vam posreduje tudi informacije za varovanje vas in ostalih pred morebitnimi težavami in poškodbami. Dodatno, pa vam bo mnoštvo koristnih nasvetov pomagalo ohranjati vaš motocikel v najboljšem možnem stanju. Če imate še kakršnakoli dodatna vprašanja, se obrnite na Yamahinega trgovca. Yamahina ekipa vam želi mnogo varnih in prijetnih kilometrov. Zapomnite si, da je varnost na prvem mestu! Pri Yamahi si stalno prizadevamo za izboljšave na področju oblike ter kakovosti svojih izdelkov. Čeprav ta priročnik vsebuje najsodobnejše informacije, ki so bile na voljo v času njegove izdaje, so možne manjše razlike med motociklom in vsebino tega priročnika. Če imate v zvezi s tem priročnikom kakršnokoli vprašanje, se prosimo posvetujte z Yamahinim trgovcem. OPOZORILO Prosimo, da pred pričetkom vožnje z motociklom pazljivo in pozorno preberete ta priročnik.

00081799_VMAX_SL.indd 5

19.9.2008 11:18:16


POMEMBNE INFORMACIJE PRIROČNIKA Posebej pomembne informacije so v tem priročniku razvidne s pomočjo naslednjih oznak: To je simbol za varnost. Uporablja se za opozarjanje pred potencialnimi nevarnostmi osebnih poškodb. Upoštevajte vsa varnostna sporočila, ki sledijo temu simbolu, da se izognete morebitnim poškodbam ali celo smrti. OPOZORILO OPOMBA: NAMIG:

00081799_VMAX_SL.indd 6

OPOZORILO označuje nevarno situacijo, ki se, če se ji ne izognete, lahko konča s smrtjo ali resnimi poškodbami. OPOMBA označuje posebne varnostne ukrepe, ki jih morate upoštevati za preprečevanje škode na vozilu ali drugi lastnini. NAMIG zagotavlja ključne informacije za poenostavitev in razjasnitev postopkov.

19.9.2008 11:18:16


POMEMBNE INFORMACIJE PRIROČNIKA

VMX17 PRIROČNIK ZA UPORABO ©2008 Yamaha Motor Co., Ltd. 1. izdaja, julij 2008 Vse pravice pridržane. Vsakršen ponatis ali nepooblaščena uporaba brez pisnega dovoljenja Yamaha Motor Co., Ltd. je izrecno prepovedana. Tiskano na Češkem.

00081799_VMAX_SL.indd 7

19.9.2008 11:18:16


PREGLEDNICA VSEBINE VARNOSTNE INFORMACIJE .............1-1 OPIS .....................................................2-1 Pogled z leve strani ........................2-1 Pogled z desne strani .....................2-2 Krmilne naprave in instrumenti .......2-3 INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE ................................3-1 Sistem imobilizatorja .......................3-1 Glavno stikalo/zaklep krmiljenja ......3-2 Indikatorske in opozorilne lučke ......3-3 Merilnik hitrosti ................................3-5 Večfunkcijski prikazovalnik .............3-6 Alarm proti kraji (opcija) ................3-14 Stikala krmila ................................3-15 Ročica sklopke ..............................3-16 Stopalka za prestavljanje ..............3-17 Ročica zavore ...............................3-17 Stopalka zavore ............................3-18 ABS ...............................................3-18 Pokrovček rezervoarja za gorivo ..3-19 Gorivo ...........................................3-20 Katalitični pretvorniki izpušnih plinov ............................................3-22 Sedeža ..........................................3-22 Prilagajanje sprednjih vilic ............3-24 Prilagajanje sestava blažilnika udarcev .........................................3-26 Trakovi za pritrjevanje prtljage ......3-28 EXUP sistem .................................3-28 Stransko stojalo ............................3-29

00081799_VMAX_SL.indd 8

Sistem prekinjevalnika tokokroga za vžig ...........................................3-29 ZA VAŠO VARNOST - PREGLEDI PRED UPORABO ................................4-1 OBRATOVANJE IN POMEMBNE TOČKE PRI VOŽNJI MOTOCIKLA .....5-1 Zaganjanje motorja .........................5-1 Prestavljanje ...................................5-2 Utekanje motorja .............................5-3 Parkiranje ........................................5-3 PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE .............................6-1 Komplet priročnega orodja ..............6-1 Tabela periodičnega vzdrževanja in mazanja ......................................6-2 Odstranjevanje ter nameščanje oklepa in pokrovov ..........................6-6 Preverjanje vžigalnih svečk ............6-8 Motorno olje in vložek filtra za olje ..6-9 Olje kardanskega prenosa ............6-12 Hladilna tekočina ..........................6-14 Element zračnega filtra .................6-17 Preverjanje števila vrtljajev motorja v prostem teku .................6-17 Preverjanje prostega hoda pletenice za plin ............................6-17 Zračnost ventilov ...........................6-18 Pnevmatike ...................................6-18 Lita platišča ...................................6-20

Ročica sklopke ..............................6-21 Preverjanje prostega hoda ročice sprednje zavore ..................6-21 Prilagajanje stikala zadnje zavorne luči ...................................6-22 Preverjanje zavornih ploščic sprednje in zadnje zavore .............6-22 Preverjanje nivoja zavorne tekočine ........................................6-23 Menjava zavorne tekočine in tekočine sklopke .......................6-24 Preverjanje in mazanje pletenic ....6-24 Preverjanje in mazanje ročice in pletenice za plin ........................6-24 Preverjanje in mazanje ročice za zavoro in ročice za sklopko ......6-25 Preverjanje in mazanje stopalke za prestavljanje .............................6-25 Preverjanje in mazanje stopalke za prestavljanje .............................6-26 Preverjanje in mazanje stranskega stojala .........................6-26 Preverjanje sprednjih vilic .............6-26 Preverjanje krmiljenja ...................6-27 Preverjanje ležajev koles ..............6-28 Akumulator ....................................6-28 Menjava varovalk ..........................6-31 Menjava žarnice žarometa ............6-32 Zadnja/zavorna luč .......................6-34 Menjava žarnice smernika ............6-34 Menjava žarnice za osvetlitev registrske tablice ...........................6-35

19.9.2008 11:18:16


PREGLEDNICA VSEBINE Menjava žarnice dodatne luči .......6-36 Podpiranje motocikla ....................6-36 Odpravljanje motenj delovanja .....6-37 Tabela odpravljanja motenj delovanja ......................................6-38 SKRB ZA MOTOCIKEL IN NJEGOVO SHRANJEVANJE.................................7-1 Pozor glede matirane barve ............7-1 Nega ...............................................7-1 Shranjevanje ...................................7-4 SPECIFIKACIJE ..................................8-1 POTROŠNIŠKE INFORMACIJE..........9-1 Identifikacijske številke ...................9-1

00081799_VMAX_SL.indd 9

19.9.2008 11:18:16


VARNOSTNE INFORMACIJE Bodite odgovoren lastnik

1

Kot lastnik vozila ste odgovorni za varno in pravilno uporabo vašega motocikla. Motocikli so enosledna vozila. Njihova varna uporaba in delovanje sta odvisna tako od pravilne tehnike vožnje, kot tudi od spretnosti voznika. Pred začetkom vožnje s tem motociklom mora vsak voznik poznati naslednje zahteve. On ali ona naj: ● Prek ustreznega vira pridobi informacije o vseh vidikih delovanja motocikla. ● Upošteva vsa opozorila in zahteve glede vzdrževanja, navede v tem uporabniškem priročniku. ● Pridobi ustrezno potrdilo o usposobljenosti za varno in pravilno tehniko vožnje motocikla. ● Zagotovi strokovni tehnični servis, kot je navedeno v uporabniškem priročniku in/ali, kadar je slednje potrebno zaradi mehanskih vzrokov.

Varna vožnja Vsakič, preden uporabite vozilo, opravite preglede pred uporabo, da se prepričate, da je v varnem operativnem stanju. Neupoštevanje tega navodila ali nepravilno vzdrževanje poveča možnost nesreče ali škode na opremi.

Za seznam pregledov pred delovanjem glejte stran 4-1. ● Ta motocikel je namenjen vožnji voznika in sopotnika. ● Prevladujoči vzrok avtomobilistično/ motociklističnih prometnih nesreč je ravno spregled motociklista. Veliko prometnih nesreč se je že pripetilo zato, ker vozniki avtomobila niso videli motociklista. S tem, ko poskrbite, da ste na cesti dobro vidni, izdatno pripomorete k zmanjšanju možnosti, da se vam pripeti tovrstna prometna nesreča.

Zato: •

Imejte oblečen jopič, ki je svetle barve. • Bodite še posebej previdni kadar se približujete ali prečkate križišča, saj so slednja najpogostejši kraj motociklističnih prometnih nesreč. • Vozite tam, kjer vas bodo ostali udeleženci v prometu lahko videli. Izogibajte se vožnje v predelu mrtvega zornega kota drugega udeleženca v prometu. ● Mnogo prometnih nesreč zakrivijo neizkušeni vozniki motociklov. Še več, mnogo voznikov, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah, sploh nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Poskrbite, da boste za vožnjo motocikla primerno usposobljeni in slednjega posodite zgolj osebi z ustrezno kvalifikacijo. • Zavedajte se vaših spretnosti in omejitev. Slednje vam bo izdatno pomagalo pri preprečitvi prometne nesreče. • Priporočamo vam, da dokler ne postanete zadosti domači z motociklom in načinom njegovega upravljanja, vozne izkušnje pridobivate na krajih kjer ni veliko prometa. ● Mnogo prometnih nesreč se je pripetilo zaradi napake voznika motocikla. Značilna napaka, ki jo zagrešijo vozniki je preširok krog pri zavijanju zaradi previsoke hitrosti ali nezadostnega nagiba v zavoju (glede na hitrost). • Vedno se držite omejitev hitrosti in nikoli ne vozite hitreje, kot to dopušča cesta in vozni pogoji.

1-1

00081799_VMAX_SL.indd 1-1

19.9.2008 11:18:16


VARNOSTNE INFORMACIJE •

Zavijanje in spreminjanje pasov vedno nakažite s smernikom. Prepričajte se, da vas ostali udeleženci v prometu vidijo. ● Za pravilni nadzor nad motociklom sta zelo pomembni drži voznika in sopotnika. • Za vzdrževanje stalnega nadzora nad motociklom, naj ima voznik med vožnjo roki nenehno na krmilu, stopali pa na stopalkah. • Sopotnik naj se vedno z obema rokama drži voznika, sedežnega pasu ali prijemalnega ročaja - če je slednji nameščen, stopala pa naj ima na stopalkah za sopotnika. Nikoli ne prevažajte sopotnika, če ne more obeh nog čvrsto opreti na sopotniški stopalki. ● Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drugih substanc. ● Ta motocikel je namenjen le za cestno vožnjo. Ni primeren za vožnjo po neurejenem terenu.

Zaščitna oprema Večina usodnih motociklističnih prometnih nesreč je posledica poškodb glave. Uporaba zaščitne čelade je najbolj kritičen preventivni dejavnik pri zmanjševanju poškodb glave.

● Vedno uporabljajte atestirano čelado. ● Uporabljajte vizir za obraz ali očala. Veter v nezaščitenih očeh lahko zmanjša vidljivost, kar se odrazi v spregledu nevarnosti. ● Uporaba varovalnega jopiča, čvrste obutve, hlač, rokavic, itd. je učinkovit način preprečevanja ali zmanjševanja odrgnin oz. raztrganin. ● Nikoli ne imejte oblečenih slabo zapetih oblačil, saj se slednja lahko zapletejo v ročice za krmiljenje, stopalke ali kolesa, ter povzročijo poškodbo oziroma prometno nesrečo. ● Vedno imejte nameščena zaščitna oblačila, ki prekrivajo vaše noge, gležnje in stopala. Motor in izpušni sistem se med uporabo zelo segrejeta in lahko povzročita opekline. ● Zgornje varnostne ukrepe naj upošteva tudi sopotnik.

Izogibajte se zastrupitvi z ogljikovim monoksidom Vsi motorni izpušni plini vsebujejo ogljikov monoksid, ki je smrten. Vdihavanje ogljikovega monoksida lahko povzroči glavobol, vrtoglavico, slabost, zmedenost in v končni fazi tudi smrt.

Ogljikov monoksid je brezbarven plin brez vonja in okusa, ki je lahko prisoten tudi če ne vohate izpušnih plinov. Smrtni nivo ogljikovega monoksida se lahko zelo hitro nakopiči in vas onesposobi, zaradi česar se ne morete več rešiti. Prav tako se lahko smrtna količina ogljikovega monoksida v slabo prezračenih ali zaprtih prostorih zadržuje več ur ali celo dni. Če doživite kakršne koli simptome zastrupitve z ogljikovim monoksidom, takoj zapustite območje, se nadihajte svežega zraka in POIŠČITE ZDRAVNIŠKO POMOČ. ● Ne zaganjajte motorja v zaprtih prostorih. Tudi, če poskušate razpihati izpušne pline z ventilatorji ali odprtimi okni vrati, lahko ogljikov monoksid hitro doseže nevaren nivo. ● Ne zaganjajte motorja v slabo prezračenih ali delno zaprtih prostorih, kot so skednji ali garaže. ● Ne zaganjajte motorja zunaj na takšnih mestih, kjer bi lahko izpušni plini prišli v stavbo skozi odprtine, kot so okna in vrata.

1

1-2

00081799_VMAX_SL.indd 1-2

19.9.2008 11:18:16


VARNOSTNE INFORMACIJE Nameščanje prtljage

1

Nameščanje dodatne opreme ali prtljage na vaš motocikel lahko izdatno učinkuje na njegovo stabilnost in upravljanje, še posebej kadar dodana teža ni enakomerno porazdeljena po celotnem vozilu. Za preprečevanje nevarnosti prometne nesreče, prtljago ali dodatno opremo na motocikel namestite skrbno. Predvsem pa bodite pozorni kadar vozite motocikel, na katerem je nameščena prtljaga ali dodatna oprema. Tukaj je nekaj splošnih navodil za nameščanje prtljage na vaš motocikel, skupaj z informacijami o dodatni opremi: Skupna teža voznika, sopotnika, dodatne opreme in prtljage ne sme presegati največje dovoljene tovorne obremenitve. Upravljanje s preobremenjenim motociklom lahko povzroči nesrečo. Največja tovorna obremenitev: 190 kg Pri nameščanju prtljage znotraj te tovorne obremenitve, se zavedajte sledečega: ● Težišče prtljage in dodatne opreme naj bo kolikor je možno nizko in blizu motocikla. Varno pričvrstite najtežje predmete karseda blizu sredine vozila in se prepričajte, da ste težo porazdelili karseda enakomerno

na obe strani motocikla, in s tem zmanjšali možnost nestabilnosti. ● Premikanje težišča tovora lahko povzroči izgubo ravnotežja. Zato pred vožnjo preverite, da je dodatna oprema in prtljaga varno pritrjena na motocikel. Pritrjenost dodatne opreme in prtljage pogosto preverjajte. • Ustrezno prilagodite vzmetenje vašemu tovoru (samo modeli s prilagodljivim vzmetenjem), in preverite stanje in tlak pnevmatik. • Nikoli ne nameščajte velikih ali težkih predmetov na krmilo, sprednje vilice ali sprednji blatnik. Nameščeni predmeti, kot so spalne vreče, taborniške vreče ali šotori lahko povzročijo nestabilno upravljanje oziroma upočasnijo krmiljenje. ● To vozilo ni zasnovano za vleko prikolice ali pričvrstitev na bočno prikolico.

Pristna Yamaha dodatna oprema Izbira dodatne opreme za vaše vozilo je pomembna odločitev. Pristna Yamaha dodatna oprema, ki so na voljo samo pri Yamahinih trgovcih, je bila zasnovana, testirana in odobrena s strani Yamahe za uporabo na vašem motociklu.

Mnogo podjetij, ki nimajo povezave z Yamaho, proizvajajo dele in dodatno opremo ali ponujajo ostale modifikacije za vozila Yamaha. Yamaha ne more testirati izdelkov, ki jih izdelajo ta, t.i. „aftermarket“ podjetja. Zato Yamaha ne more niti odobriti niti priporočati uporabo dodatne opreme, ki je ne kupite pri Yamahi ali modifikacij, ki je posebej ne priporoča Yamaha, četudi vam jih proda in namesti Yamahin trgovec.

Neoriginalni deli, dodatna oprema in modifikacije Medtem, ko so lahko nekateri neoriginalni izdelki v zasnovi in kakovosti podobni pristni Yamaha dodatni opremi, pomnite, da je nekatera neoriginalna dodatna oprema ali modifikacije neprimerna/e, saj lahko z njimi povzročite potencialno nevarnost sebi ali drugim. Nameščanje neoriginalnih izdelkov ali izvajanje modifikacij na vašem vozilu, ki spremenijo zasnovo ali karakteristike delovanja, lahko vas in ostale spravi v nevarnost resnih poškodb ali celo smrti. Za osebne poškodbe, nastale zaradi sprememb na vozilu, ste odgovorni sami.

1-3

00081799_VMAX_SL.indd 1-3

19.9.2008 11:18:16


VARNOSTNE INFORMACIJE Pri nameščanju dodatne opreme vedno upoštevajte tako naslednja priporočila, kot tudi tista, navedena pod naslovom „Nameščanje prtljage“. ● Nikoli ne nameščajte dodatne opreme, niti ne prevažajte prtljage, ki zmanjšuje učinkovitost vašega motocikla. Pred namestitvijo dodatne opreme preverite, da slednja ne zmanjšuje razmika med motociklom in tlemi, razmika v zavojih, da ne omejuje hoda vzmetenja, premikanja krmila ali delovanja krmiljenja, ter, da ne zakriva luči in odbojnih teles. ● Dodatna oprema, ki je nameščena na predel sprednjih vilic, zaradi neprimerne porazdelitve teže in aerodinamičnih sprememb lahko zmanjša stabilnost motocikla. Če je dodatna oprema nameščena na predel krmila ali sprednjih vilic, mora biti slednja čim lažja in v čim manjšem obsegu. ● Nerodna ali velika dodatna oprema lahko resno vpliva na stabilnost motocikla, saj spremeni njegovo aerodinamičnost. Veter lahko povzroči dvigovanje motocikla od tal, s tem pa njegovo nestabilnost. Taka dodatna oprema lahko povzroči nestabilnost tudi, ko prehitevate ali vas prehitevajo večja vozila.

● Določena dodatna oprema lahko povzroči, da voznik ne more biti v svojem običajnem položaju za vožnjo. Slednje omeji voznikovo svobodo manevriranja, zato takšne dodatne opreme ne priporočamo. ● Pri nameščanju električne dodatne opreme bodite previdni. Če slednja prekorači kapaciteto električnega sistema motocikla, to lahko povzroči okvaro, ki se odrazi v pomanjkanju energije za napajanje luči ali motorja.

1

Neoriginalne pnevmatike in platišča Pnevmatike in platišča, ki jih dobite skupaj z motociklom, so zasnovana tako, da ustrezajo zmožnostim motocikla in da zagotavljajo najboljšo kombinacijo udobja, zaviranja in lege na vozišču. Ostale pnevmatike, platišča, velikosti in kombinacije morda ne bodo primerne. Glejte stran 6-18 za specifikacije pnevmatike in več informacij o zamenjavi pnevmatik.

1-4

00081799_VMAX_SL.indd 1-4

19.9.2008 11:18:17


OPIS Pogled z leve strani

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Žaromet (stran 6-32.) Prilagoditveni vijak za nastavljanje prednapetosti vzmeti sprednjih vilic (stran 3-24) Gumb za prilagajanje blažilne sile sprednjih vilic (stran 3-24) Akumulator (stran 6-28) Komplet priročnega orodja (stran 6-1) Pokrovček rezervoarja za gorivo (stran 3-19) Prilagoditveni gumb prednapetosti vzmeti blažilnika udarcev (stran 3-26)

8. 9. 10. 11.

Gumb za prilagajanje blažilne sile blažilnika udarcev (stran 3-26) Stransko stojalo (stran 3-29) Stopalka za prestavljanje (stran 3-17) Vijak za prilagajanje kompresijske sile blaženja sprednjih vilic (stran 3-24)

2-1

00081799_VMAX_SL.indd 2-1

19.9.2008 11:18:17


OPIS Pogled z desne strani

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sedež sopotnika (stran 3-22) Rezervoar zavorne tekočine zadnje zavore (stran 6-23) Sedež voznika (stran 3-22) Škatla z varovalkami 1 (stran 6-31) Pokrovček hladilnika (stran 6-14) Rezervoar za hladilno tekočino (stran 6-14) Okence za preverjanje količine olja v motorju (stran 6-9)

8. Stopalka zavore (stran 3-18) 9. Škatla z varovalkami 2 (stran 6-31) 10. Gumb za prilagajanje kompresijske sile blaženja blažilnika udarcev (stran 3-26)

2-2

00081799_VMAX_SL.indd 2-2

19.9.2008 11:18:17


OPIS Krmilne naprave in instrumenti

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ročica sklopke (stran 3-16) Stikala levega kraka krmila (stran 3-15) Rezervoar tekočine sklopke (stran 6-23) Enota merilnika hitrosti (stran 3-5) Indikatorska lučka primernega časa prestavljanja Rezervoar zavorne tekočine sprednje zavore (stran 6-23) Stikala desnega kraka krmila (stran 3-15)

8. 9. 10. 11.

Ročica zavore (stran 3-17) Ročica za plin (stran 6-17) Večfunkcijski prikazovalnik (stran 3-6) Glavno stikalo/zaklep krmiljenja (stran 3-2)

2-3

00081799_VMAX_SL.indd 2-3

19.9.2008 11:18:17


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Sistem imobilizatorja

2 1. 2.

1

2

Kodni ključ za ponovno registracijo (rdeč obroč) Standardni ključi (črn obroč)

To vozilo je opremljeno s sistemom imobilizatorja, ki tatovom preprečuje ponovno registracijo kode v standardne ključe. Sistem sestavljajo naslednji elementi. ● kodni ključ za ponovno registracijo (z rdečim obročem) ● dva standardna ključa (s črnim obročem), ki ju je moč ponovno registrirati z novimi kodami ● transponder (ki je nameščen v kodnem ključu za ponovno registracijo) ● imobilizatorska enota ● ECU (elektronska krmilna enota) ● indikatorska lučka sistema imobilizatorja (glejte stran 3-3.)

Ključ z rdečim obročem je namenjen registraciji kod v vsakega od standardnih ključev. Glede na to, da je ponovna registracija kod zahteven postopek, vozilo in vse tri ključe dostavite Yamahinemu trgovcu, ki bo postopek ponovne registracije izvedel skladno predpisanimi normami. Ključa z rdečim obročem ne uporabljajte za vožnjo. Slednjega naj bi uporabljali zgolj za ponovno registracijo standardnih ključev. Za vožnjo zato uporabljajte le standardne ključe.

● ●

OPOMBA ● PAZITE, DA NE IZGUBITE KODNEGA KLJUČA ZA PONOVNO REGISTRACIJO! V PRIMERU IZGUBE NEMUDOMA KONTAKTIRAJTE SVOJEGA TRGOVCA! Če pride do izgube kodnega ključa za ponovno registracijo, registracija novih kod v standardne ključe ni več mogoča. Za zagon vozila boste sicer še vedno lahko uporabljali standardne ključe, če pa je za zagon zahtevana registracijska koda (npr. v primeru izdelave novega standardnega ključa oziroma, če izgubite vse ključe), boste morali zamenjati

● ● ● ●

celoten sistem imobilizatorja. Zato toplo priporočamo, da pri vožnji uporabljate enega od standardnih ključev, kodni ključ za ponovno registracijo pa imejte shranjen na varnem mestu. Nobenega od ključev ne potapljajte v vodo. Nobenega od ključev ne izpostavljajte izredno visokim temperaturam. Nobenega od ključev ne približujte magnetnemu polju (slednje vključuje, vendar ni omejeno na izdelke, kot so zvočniki, itd.). v bližino ključev ne postavljajte predmetov, ki oddajajo električne signale. Na nobenega od ključev ne postavljajte težkih predmetov. Površine ključev ne brusite, niti ne spreminjajte njihove oblike. S ključev ne odstranjujte plastičnih delov. Nikoli ne imejte na istem obesku za ključe dveh ključev imobilizacijskega sistema. Standardne ključe in ključe drugih sistemov imobilizatorja imejte ločene od kodnega ključa za ponovno registracijo vašega vozila.

3

3-1

00081799_VMAX_SL.indd 3-1

19.9.2008 11:18:17


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE ● Ključe drugih sistemov imobilizatorja hranite stran od glavnega stikala, saj slednji lahko povzročijo interferenco signala.

Glavno stikalo/zaklep krmiljenja OFF

ON

NAMIG Žaromet se ob zagonu motorja samodejno vključi in sveti dokler ključa ne obrnete v položaj „OFF (IZKLOP)“, čeprav se motor zaustavi.

OFF (IZKLOP) Vsi električni sistemi so izključeni. Ključ lahko odstranite.

3

OPOZORILO

LOCK P ON (VKLOP), OFF (IZKLOP), LOCK (ZAKLEP)

Glavno stikalo/zaklep krmiljenja upravlja vžig in sistem razsvetljave, ter se uporablja za zaklep krmiljenja. Njegovi različni položaji so opisani spodaj.

ON (VKLOP) Celotni električni tokokrog je pod napajanjem; merilniki svetijo, vključijo se zadnja luč, luč registrske tablice in dodatne luči, motor pa lahko zaženete. Ključa v tem položaju ne morete odstraniti.

Med vožnjo nikoli ne obračajte ključa v položaj „OFF (IZKLOP)“ ali „LOCK (ZAKLEP)“. V nasprotnem primeru se izključijo električni sistemi, kar lahko privede do izgube nadzora ali nesreče.

LOCK (ZAKLEP) Krmiljenje je zaklenjeno in celotni električni sistem je izključen. Ključ v tem položaju lahko odstranite.

Zaklepanje krmiljenja 1. Krmilo obrnite skrajno proti levi. 2. Potisnite ključ notri in obrnite iz položaja „OFF“ (IZKLOP) ter ga, še vedno potisnjenega notri, obrnite v položaj „LOCK“ (ZAKLEP). 3. Odstranite ključ.

3-2

00081799_VMAX_SL.indd 3-2

19.9.2008 11:18:18


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Odklepanje krmiljenja Ključ potisnite noter in ga, še vedno potisnjenega notri, obrnite v položaj „OFF“ (IZKLOP).

Indikatorske in opozorilne lučke 10 9

(Parkiranje) Krmiljenje je zaklenjeno, zadnja (rdeča) luč, luč za osvetlitev registrske tablice in dodatna luč pa so prižgane. Varnostne utripalke in smernike lahko vključite, preostali električni sistem pa je izključen. Ključ v tem položaju lahko odstranite. Preden obrnete ključ v položaj „ “, mora biti krmiljenje zaklenjeno. OPOMBA Ne uporabljajte parkirnega položaja za daljša obdobja, saj v nasprotnem primeru lahko izpraznite akumulator.

Indikatorska lučka prostega teka „ “ Ta indikatorska lučka zasveti, ko je menjalnik v prostem teku.

1

Indikatorska lučka dolgih luči „

Ta indikatorska lučka zasveti, ko je vključen dolg snop žarometa.

8

Opozorilna lučka nivoja olja „

7 6 5 43 2 1. 2. 3.

Opozorilna lučka nivoja goriva „ “ Indikatorska lučka desnega smernika „ “ Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine „ “ 4. Indikatorska lučka prostega teka „ “ 5. Indikatorska lučka dolgih luči „ “ 6. Opozorilna lučka okvare motorja „ “ 7. Indikatorska lučka levega smernika „ “ 8. Indikatorska lučka sistema imobilizatorja 9. Opozorilna lučka sistema proti blokiranju zavor (ABS) „ ABS “ 10. Opozorilna lučka nivoja olja „ “

Indikatorski lučki smernikov „ in „ “

Ustrezna indikatorska lučka utripa, ko je stikalo smernika potisnjeno bodisi proti levi ali desni strani.

Ta opozorilna lučka zasveti v primeru nizkega nivoja olja v motorju. Za preverjanje električnega vezja opozorilne lučke najprej postavite vozilo na ravno podlago, nato pa premaknite stikalo za zaustavitev motorja v položaj „ “ in obrnite ključ iz položaja „OFF (IZKLOP)“ v položaj „ON (VKLOP)“. Če opozorilna lučka ne zasveti in nato ugasne, naj Yamahin trgovec pregleda električno vezje. Če opozorilna lučka ostane prižgana, naredite naslednje. 1. Premakinte stikalo za zaustavitev motorja v položaj „ “. 2. Obrnite ključ v položaj „OFF (IZKLOP)“, počakajte dve minuti, nato pa obrnite ključ nazaj v položaj „ON (VKLOP)“.

3

3-3

00081799_VMAX_SL.indd 3-3

19.9.2008 11:18:18


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE 3. Če opozorilna lučka ne zasveti in se nato ugasne, preverite nivo motornega olja. (Glejte stran 6-9.) Če opozorilna lučka po prepričanju ustreznega nivoja motornega olja še vedno sveti, naj Yamahin trgovec pregleda vozilo.

3

NAMIG Ta opozorilna lučka NE BO zasvetila: ● če je motor v prostem teku ● med vožnjo ● če se je motor ugasnil in ključa niste obrnili iz položaja „ON (VKLOP)“ v „OFF (IZKLOP)“ in nato nazaj v položaj „ON (VKLOP)“. VENDAR, če opozorilna lučka sveti ob zagonu motorja, bo svetila, dokler ključa ne obrnete v položaj „OFF (IZKLOP)“.

Opozorilna lučka nivoja goriva „ “ Ta opozorilna lučka zasveti, ko nivo goriva pade pod približno 3,9 l. V takšnem primeru čim prej dotočite gorivo. Električni tokokrog opozorilne lučke lahko preverite tako, da ključ obrnete v položaj „ON (VKLOP)“. Če se opozorilna lučka pri tem ne vključi za nekaj sekund in se potem izključi, dajte električni tokokrog na pregled Yamahinemu trgovcu.

Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine „ “ Opozorilna lučka zasveti, če se motor pregreje. V takem primeru takoj zaustavite motor in počakajte, da se shladi. Električni tokokrog opozorilne lučke lahko preverite tako, da ključ obrnete v položaj „ON (VKLOP)“. Če se opozorilna lučka pri tem ne vključi za nekaj sekund in se potem izključi, dajte električni tokokrog na pregled Yamahinemu trgovcu.

Opozorilna lučka okvare motorja „

Ta opozorilna lučka zasveti, če sistem zazna težave v električnem vezju, ki nadzira motor. Če se to zgodi, naj Yamahin trgovec preveri samodiagnostični sistem. (Za razlago o samo-diagnostični napravi, glejte stran 3-13.) Električni tokokrog opozorilne lučke lahko preverite tako, da ključ obrnete v položaj „ON (VKLOP)“. Če se opozorilna lučka pri tem ne vključi za nekaj sekund in se potem izključi, dajte električni tokokrog na pregled Yamahinemu trgovcu.

OPOMBA Če se motor pregreva, ne nadaljujte z njegovo uporabo. NAMIG ● Pri vozilih, opremljenih z ventilatorjem hladilnika, se ventilator(ji) samodejno vključijo ali izključijo glede na temperaturo hladilne tekočine v hladilniku. ● Če se motor pregreje, glejte stran 6-38 za nadaljnja navodila.

NAMIG Ta opozorilna lučka se bo vklopila, ko ključ obrnete v položaj „ON (VKLOP)“ in pritisnete stikalo za zagon, vendar to še ne pomeni okvare.

3-4

00081799_VMAX_SL.indd 3-4

19.9.2008 11:18:22


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Opozorilna lučka za ABS „

ABS

Če med vožnjo zasveti ali prične utripati ta opozorilna lučka, obstaja možnost nepravilnega delovanja ABS sistema. V tem primeru naj sistem čim prej pregleda Yamahin trgovec. (Glejte stran 3-18.) OPOZORILO Če se med vožnjo vključi ali začne utripati opozorilna lučka ABS, se sistem zaviranja samodejno vrne na običajno zaviranje. Zato pazite, da med zaviranjem v sili ne povzročite blokiranja koles. Če se med vožnjo vključi ali prične utripati opozorilna lučka, naj zavorni sistem im prej pregleda Yamahin trgovec.

Če se indikatorska lučka pri tem ne vključi za nekaj sekund in se potem izključi, dajte električni tokokrog na pregled Yamahinemu trgovcu. Ko ključ obrnete v položaj „OFF (IZKLOP)“ in mine 30 sekund, bo indikatorska lučka začela utripati in tako pokazala, da jevključen sistem imobilizatorja. Po preteku 24 ur bo indikatorska lučka prenehala utripati, čeprav bo sistem imobilizatorja ostal še vedno omogočen. Ta model je opremljen tudi s samodiagnostično napravo sistema imobilizatorja. (Za razlago o samodiagnostični napravi, glejte stran 3-13.)

Enota za merjenje hitrosti

Merilnik hitrosti prikazuje hitrost vožnje. NAMIG Za Združeno kraljestvo Merilnik hitrosti lahko preklapljate med prikazovanjem kilometrov in milj. (Za podrobnosti glejte stran 3-6.)

3

Merilnik vrtljajev motorja Merilnik vrtljajev motorja vozniku omogoča spremljanje količine vrtljajev motorja in njihovo ohranjanje znotraj idealnega območja. Ko ključ obrnete v položaj „ON (VKLOP)“, se bo igla merilnika vrtljajev pomaknila do konca območja vrtljajev in nato nazaj na nič vrt/min, ter tako preverila električno vezje.

2 1

Električni tokokrog opozorilne lučke lahko preverite tako, da ključ obrnete v položaj „ON (VKLOP)“. Če se opozorilna lučka ne vključi ali ostane prižgana, naj Yamahin trgovec pregleda električno vezje. Indikatorska lučka sistema imobilizatorja Električni tokokrog indikatorske lučke lahko preverite tako, da ključ obrnete v položaj „ON (VKLOP)“.

Merilnik hitrosti

3

4 1. 2. 3. 4.

Merilnik vrtljajev motorja Indikatorska lučka primernega časa prestavljanja Rdeče območje merilnika vrtljajev motorja Merilnik hitrosti

3-5

00081799_VMAX_SL.indd 3-5

19.9.2008 11:18:23


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE OPOMBA

Večfunkcijski prikazovalnik

Ne pustite, da bi motor deloval v rdečem območju merilnika vrtljajev motorja. Rdeče območje: 9 500 vrt/min in več

1

2

Indikatorska lučka primernega časa prestavljanja

3

Za razlago in nastavitve te lučke glejte stran 3-7.

1 1.

Večfunkcijski prikazovalnik

OPOZORILO Prepričajte se, da se je pred vnašanjem sprememb v večfunkcijski prikazovalnik vozilo popolnoma zaustavilo. Spreminjanje nastavitev med vožnjo lahko zmoti voznika in poveča tveganje za nezgodo. Gumba „SELECT (IZBERI)“ in „RESET (PONASTAVI)“ se nahajata na držalu krmila. Ta dva gumba vam omogočata nadzor ali spreminjanje nastavitev večfunkcijskega prikazovalnika.

1. 2.

Gumb „SELECT (IZBERI)“ Gumb „RESET (PONASTAVI)“

Večfunkcijski prikazovalnik je nastavljen na običajni način vsakič, ko ključ obrnete v položaj „ON (VKLOP)“.

Običajni način V običajnem načinu so na voljo naslednje funkcije: ● števec prevožene razdalje (ki prikazuje skupno prevoženo razdaljo) ● ura ● dva potovalna števca (ki prikazujeta prevoženo razdaljo od njune zadnje nastavitve na nič) ● potovalni števec rezerve goriva (ki prikazuje razdaljo, prevoženo od trenutka, ko je začel utripati opozorilni indikator nivoja goriva)

3-6

00081799_VMAX_SL.indd 3-6

19.9.2008 11:18:23


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE ● merilnik količine goriva ● indikator izbrane prestave ● prikazovalnik temperature hladilne tekočine ● samo-diagnostična naprava

1

4 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3

2

5

6

Kilometrski števec Ura Potovalni števci/Potovalni števec rezerve goriva Merilnik količine goriva Indikator izbrane prestave Prikazovalnik temperature hladilne tekočine

NAMIG Samo za Združeno kraljestvo: Merilnik hitrosti in kilometrski/ potovalni števec lahko preklapljate med prikazovanjem milj in kilometrov. Za preklop merilnika hitrosti in kilometrskega/potovalnega števca, pritisnite in držite gumb „SELECT (IZBERI)“ vsaj 2 sekundi.

Potovalni števci

Izbirni način

Obrnite ključ v položaj „ON (VKLOP)“. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ za preklapljanje med potovalnima števcema „TRIP-1“ in „TRIP-2“ v naslednjem zaporedju. TRIP-1 → TRIP-2 → TRIP-1 Ko bo količina goriva v rezervoarju padla pod 3,9 l, bo začel utripati opozorilni indikator nivoja goriva, prikazovalnik števca prevožene razdalje pa se bo samodejno preklopil v prikazovalnik potovalnega števca rezerve goriva „TRIP-F“ ter začel meriti razdaljo, prevoženo od tega trenutka dalje. V takem primeru pritisnite „SELECT (IZBERI)“ za preklapljanje med različnimi potovalnimi števci v naslednjem zaporedju: TRIP-F → TRIP-1 → TRIP-2 → TRIP-F Če želite ponastaviti potovalni števec, ga najprej izberite s pritiskom na gumb „SELECT (IZBERI)“, nato pa pritisnite in držite gumb „RESET (PONASTAVI)“ vsaj eno sekundo. Če potovalnega števca rezerve goriva ne boste ponastavili ročno, se bo slednji po dolitju goriva in prevoženi razdalji 5 km ponastavil samodejno, prikazovalnik pa bo v načinu, v kakršnem je bil pred vklopom potovalnega števca rezerve goriva.

Različne funkcije večfunkcijskega prikazovalnika lahko prilagajate v izbirnem načinu. NAMIG ● Za spreminjanje nastavitev v tem načinu mora biti menjalnik v prostem teku. ● Če vmes menjalnik prestavite v prestavo, se shranijo vse opravljene nastavitve, izbirni način se prekliče in na vseh zaslonih se prikaže običajni način. ● Odvisno od prikazanega zaslona, pritisk gumba „RESET (PONASTAVI)“ bodisi shrani vse nastavitve bodisi prekliče izbirni način in prikaže običajni način.

3

Za vstop v izbirni način pritisnite in držite gumba „SELECT (IZBERI)“ in „RESET (PONASTAVI)“ vsaj tri sekunde.

V tem načinu je mogoče nastavljati/ prilagajati naslednje elemente: ● svetlost ● indikatorska lučka primernega časa prestavljanja

3-7

00081799_VMAX_SL.indd 3-7

19.9.2008 11:18:24


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE ● ● ● ● ●

3

Ura štoparica odštevalna ura stanje sistema vzdrževalni števci

NAMIG Za vrnitev v običajni način pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „ “, nato pa pritisnite „RESET (PONASTAVI)“.

Prilagajanje svetlosti Ta funkcija vam omogoča prilagajanje svetlosti enote z merilnikom vrtljajev („Meter panel“), igle merilnika vrtljajev („Needle“) ter merilnika hitrosti in večfunkcijskega prikazovalnika („Display“), da jo prilagodite zunanjim svetlobnim pogojem. 1. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Brightness (Svetlost)“.

2. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“, nato pa „SELECT (IZBERI)“ in označite želeni element.

3. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“; segmenti nivoja svetlosti izbranega elementa začnejo utripati. 4. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in izberite želeni nivo svetlosti. 5. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za potrditev izbranega nivoja svetlosti. 6. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „ “, nato pa pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za vrnitev v prejšnji meni.

Ta funkcija vam omogoča izbiro, ali naj se indikatorska lučka primernega časa prestavljanja aktivira, in ali naj ob aktivaciji utripa ali sveti. 1. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Shift light (Prestavna lučka)“.

2. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“. 3. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Operation selection (Izbira delovanja)“.

Izbiranje nastavitev indikatorske lučke primernega časa prestavljanja

1 4. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „On (Vklop)“ za aktivacijo indikatorske lučke; indikatorska lučka ob aktivaciji zasveti in ostane prižgana.

1.

Indikatorska lučka primernega časa prestavljanja

3-8

00081799_VMAX_SL.indd 3-8

19.9.2008 11:18:24


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Flash (Utripanje)“ za aktivacijo indikatorske lučke; indikatorska lučka ob aktivaciji začne utripati.

Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Off (Izklop)“ za deaktivacijo indikatorske lučke; indikatorska lučka niti ne zasveti niti ne utripa.

NAMIG Indikatorska lučka utripne enkrat vsaki dve sekundi in s tem označi, da je deaktivirana. Indikatorska lučka po izhodu iz tega menija ugasne. 5. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „ “, nato pa pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za vrnitev v prejšnji meni.

Nastavljanje vrt/min za aktivacijo indikatorske lučke primernega časa prestavljanja Ta funkcija vam omogoča izbiro števila vrtljajev motorja, pri katerem se bo aktivirala in deaktivirala indikatorska lučka. Aktivacijske/deaktivacije vrt/min lahko nastavite za vse prestave skupaj ali za vsako prestavo posebej. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „r/min setting (Nastavitev vrt/min)“, nato pa pritisnite „RESET (PONASTAVI)“.

NAMIG Indikatorsko lučko primernega časa prestavljanja lahko nastavite na aktivacijo in deaktivacijo med 3 000 in 11 000 vrt/min v korakih po 500 vrt/min. Za nastavitev vseh prestav na enako število vrt/min: 1. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „All (Vse)“.

2. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“; Prikaže se „On (Vklop)“.

3. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ in številke vrt/min začnejo utripati. 4. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite število vrtljajev, pri katerih naj se aktivira indikatorska lučka primernega časa prestavljanja. 5. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za potrditev izbranega števila vrtljajev. Označi se „Off (Izklop)“ in številke vrt/min začnejo utripati. 6. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite število vrtljajev, pri katerih naj se indikatorska lučka primernega časa prestavljanja deaktivira. 7. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za potrditev izbranega števila vrtljajev. 8. Ponovno pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za vrnitev v prejšnji meni.

3

Za nastavitev vrt/min posameznih prestav: 1. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ za izbiro „1st (prve)“ do „5th (pete)“ prestave, nato pritisnite „RESET (PONASTAVI)“. 3-9

00081799_VMAX_SL.indd 3-9

19.9.2008 11:18:26


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE 2. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“; prikaže se naslednji zaslon.

3

2. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ in številke vrt/min za izbrano prestavo začnejo utripati; nato izvedite korake 4 - 8 pod „Za nastavitev vseh prestav na enako število vrt/min:“ za nastavitev vrt/min za posamezne prestave. NAMIG Če nastavite vrt/min za posamezne prestave in nato izberete „All (Vse)“, se vsa predhodno nastavljena števila vrt/min vrnejo na privzete nastavitve 9 000 (aktivacija) in 11 000 (deaktivacija). 3. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „ “, nato pa pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za vrnitev v prejšnji meni.

Nastavljanje svetlosti indikatorske lučke primernega časa prestavljanja Ta funkcija vam omogoča prilagoditev svetlosti indikatorske lučke primernega časa prestavljanja. 1. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Brightness (Svetlost)“.

2. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ in segmenti nivoja svetlosti pričnejo utripati.

3. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in izberite želeni nivo svetlosti. 4. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za potrditev izbranega nivoja svetlosti. 5. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za vrnitev v prejšnji meni. 6. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in izberite „ “, nato pa pritisnite „RESET (PONASTAVI)“. To vam omogoča izbiro drugega elementa v meniju.

Nastavitev ure 1. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Display (Zaslon)“.

3. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ in številke ur začnejo utripati. 4. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ za povečanje števila ur. 5. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ in utripati začnejo številke minut. 6. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ za povečanje števila minut. 7. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za zagon ure. 8. Ponovno pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za vrnitev v prejšnji meni.

Ponastavljanje vseh funkcij svetlosti in indikatorske lučke primernega časa prestavljanja: To ponastavi VSE nastavitve, ki ste jih opravili za funkciji svetlosti in indikatorske lučke primernega časa prestavljanja. 1. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Display (Zaslon)“.

3-10

00081799_VMAX_SL.indd 3-10

19.9.2008 11:18:27


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE tako, da hkrati pritisnete in držite gumba „SELECT (IZBERI)“ in „RESET (PONASTAVI)“ vsaj tri sekunde. 2. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“. 3. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „All reset (Ponastavi vse)“.

4. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“, nato pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Yes (Da)“.

5. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za ponastavitev vrednosti svetlosti in indikatorske lučke primernega časa prestavljanja nazaj na tovarniške vrednosti. Zaslon se nato vrne v običajni način.

Uporaba štoparice Štoparico lahko aktivirate na naslednji način. 1. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Stopwatch (Štoparica)“.

2. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“. 3. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Stopwatch (Štoparica)“.

4. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“. Večfunkcijski prikazovalnik se vrne v običajni način, namesto ure pa je prikazana štoparica.

NAMIG Za izvajanje nadaljnjih nastavitev večfunkcijskega prikazovalnika ponovno izberite izbirni način, in sicer

5. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ za zagon štoparice. 6. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ ali stikalo za zagon „ “ za zaustavitev štoparice. 7. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za ponastavitev štoparice. NAMIG ● Če eno minuto ne pritisnete niti gumba „SELECT (IZBERI)“ niti gumba „RESET (PONASTAVI)“, se zaslon samodejno vrne v običajni način. ● Pritisk in držanje gumba „RESET (PONASTAVI)“ vsaj dve sekundi vrne zaslon nazaj v običajni način. ● Za izvajanje nadaljnjih nastavitev večfunkcijskega prikazovalnika ponovno izberite izbirni način, in sicer tako, da hkrati pritisnete in držite gumba „SELECT (IZBERI)“ in „RESET (PONASTAVI)“ vsaj tri sekunde.

3

Uporaba odštevalne ure: Odštevalno uro lahko aktivirate na naslednji način. 1. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Stopwatch (Štoparica)“. 2. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“. 3. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Countdown (Odštevanje)“.

3-11

00081799_VMAX_SL.indd 3-11

19.9.2008 11:18:28


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE

3

4. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“. Večfunkcijski zaslon se vrne v običajni način, namesto ure je prikazana štoparica, indikator izbrane prestave pa se spremeni v odštevalno uro. 5. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ ali prestavite v prestavo in odštevalna ura začne odštevati od „5“. Hkrati indikator primernega časa prestavljanja utripne skladno s prikazanim številom (tj., ko je prikazano „5“, bo indikator utripnil petkrat, ko je prikazano „4“, bo indikator utripnil štirikrat itd.). Ko odštevalna ura konča z odštevanjem, se vključi štoparica. 6. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ ali stikalo za zagon „ “ za zaustavitev odštevalne ure. 7. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za ponastavitev odštevalne ure in štoparice. 8. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za ponastavitev odštevalne ure in ponovite koraka 5 – 6, ALI ponovno pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ in ga držite vsaj dve sekundi, da se vrnete nazaj v običajni način.

NAMIG Za izvajanje nadaljnjih nastavitev večfunkcijskega prikazovalnika, se prepričajte, da je menjalnik v prostem teku, nato pa ponovno vstopite v izbirni način, in sicer tako, da hkrati pritisnete in držite gumba „SELECT (IZBERI)“ in “RESET (PONASTAVI)“ vsaj tri sekunde.

hladilne tekočine, se samodejno prikaže običajni način. 1. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „System status (Stanje sistema)“, nato pa pritisnite „RESET (PONASTAVI)“.

Preverjanje in ponastavljanje stanja sistema Prikažejo se stanja/odčitavanja naslednjih elementov, potovalne števce pa je mogoče ponastaviti. ● potovalni števci in kilometrski števec ● poraba goriva ● temperatura vstopnega zraka ● položaj odprtja plina NAMIG ● Do menija „System status (Stanjesistema)“ ne morete dostopati, če sveti opozorilna lučka nivoja goriva ali opozorilna lučka temperature hladilne tekočine. ● Če medtem, ko motor obratuje in je prikazano stanje sistema, zasveti opozorilna lučka nivoja goriva ali opozorilna lučka temperature

2. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Yes (Da)“, nato pa pritisnite „RESET (PONASTAVI)“. (Če označite „No (Ne)“ in pritisnete „RESET (PONASTAVI)“, se boste vrnili v prejšnji meni.)

Prikazovalnik začne prikazovati zaslon stanja.

3-12

00081799_VMAX_SL.indd 3-12

19.9.2008 11:18:29


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in različni potovalni števci ter kilometrski števec se prikažejo v naslednjem zaporedju: (TRIP-F) → TRIP-1 → TRIP-2 → ODO → (TRIP-F) Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za ponastavitev potovalnega števca. NAMIG ● Samo za Združeno kraljestvo: Pritisnite in držite „SELECT (IZBERI)“ vsaj dve sekundi za preklop med miljami in kilometri. ● Pritisk gumba „RESET (PONASTAVI)“ vas za pet sekund vrne v običajni način. Hkratni pritisk in držanje gumbov „SELECT (IZBERI)“ in “RESET (PONASTAVI)“ za vsaj tri sekunde vas vrne nazaj v običajni način. ● Za izvajanje nadaljnjih nastavitev večfunkcijskega prikazovalnika ponovno izberite izbirni način, in sicer tako, da hkrati pritisnete in držite gumba „SELECT (IZBERI)“ in „RESET (PONASTAVI)“ vsaj tri sekunde.

Ponastavljanje vzdrževalnih števcev Ta funkcija vam omogoča ponastavitev vzdrževalnih števcev za pnevmatike, motorno olje in element po vaši izbiri. 1. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite „Maintenance (Vzdrževanje)“, nato pa pritisnite „RESET (PONASTAVI)“.

4. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in izberite „ “. 5. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za vrnitev v prejšnji meni.

3 Samo-diagnostična naprava

1 2. Pritisnite „SELECT (IZBERI)“ in označite element za ponastavitev. 1.

3. Pritisnite „RESET (PONASTAVI)“ za ponastavitev elementa. NAMIG Spodnji okvirček je prazen za tretji element, za katerega voznik rad preverja razdaljo, odkar ga je zadnjič zamenjal ali pregledal (npr. zračni filter, motorni deli ipd.).

Prikazovalnik kod napak

Ta model je opremljen s samodiagnostično napravo za različne električne tokokroge. Če sistem zazna napako v katerem koli izmed teh vezij, se bo vključila opozorilna lučka za okvaro motorja, prikazovalnik pa bo začel prikazovati dvomestno kodo napake. OPOMBA Če prikazovalnik prikazuje kodo napake, je vozilo potrebno takoj ko je mogoče peljati na pregled, da preprečimo poškodbe motorja.

3-13

00081799_VMAX_SL.indd 3-13

19.9.2008 11:18:29


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Samodiagnostična naprava zazna tudi težave v vezjih imobilizacijskega sistema. Če sistem zazna napako v katerem koli izmed vezij imobilizacijskega sistema, bo začela utripati indikatorska lučka imobilizacijskega sistema, prikazovalnik pa bo začel prikazovati dvomestno kodo napake.

3

NAMIG Če prikazovalnik prikazuje kodo napake 52, potem slednjo lahko povzročajo motnje transponderja. V primeru prikaza te kode napake, poskusite sledeče.

3. Če eden ali oba standardna ključa nočeta zagnati motorja, odpeljite vozilo, kodni ključ za ponovno registracijo in oba standardna ključa do Yamahinega trgovca, ki bo ponovno registriral oba standardna ključa. Če prikazovalnik prikazuje katero od kod napak, zabeležite njeno številko in vozilo odpeljite na pregled k Yamahinemu trgovcu.

Alarm proti kraji (opcija) Na ta model lahko namestite tudi opcijski alarm proti kraji, ki je na voljo pri Yamahinemu trgovcu. Za več informacij kontaktirajte Yamahinega trgovca.

1. Za zagon motorja uporabite kodni ključ za ponovno registracijo. NAMIG Preverite, da blizu glavnega stikala ni nobenega drugega imobilizatorskega ključa in na obesku za ključe ne imejte nameščenih več kot enega imobilizatorskega ključa! Ključi sistema imobilizatorja lahko povzročijo interferenco signala, katera lahko povzroči, da se motor noče zagnati. 2. Če se motor zažene, ga izključite in ga poskusite ponovno zagnati s standardnim ključem. 3-14

00081799_VMAX_SL.indd 3-14

19.9.2008 11:18:30


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Desni krak krmila

Stikala krmila

Stikalo hupe „

S tem stikalom aktivirate hupo.

Levi krak krmila

1

Stikalo za zaustavitev motorja „ / “ Pred zagonom motorja nastavite to stikalo v položaj „ “. Za nastavitev izklopa motorja v nujnem primeru, kot je denimo prevrnitev vozila ali zatik pletenice za plin, nastavite to stikalo v položaj „ “.

1 5

2

Stikalo za zagon „ “

2 3 1. 2. 3. 4. 5.

Stikalo za prehitevanje „ “ Stikalo za dolge/kratke luči „ / Stikalo smernika „ / “ Stikalo hupe „ “ Stikalo varnostnih utripalk „ “

4 “

1. 2.

Stikalo za zaustavitev motorja „ Stikalo za zagon „ “

Stikalo za prehitevanje „

3

/

Pritisnite to stikalo, če želite motor zagnati z zaganjalnikom. Za navodila o postopkih pred zagonom motorja, si oglejte vsebino strani 5-1.

S tem stikalom utripnete z žarometom.

Stikalo za dolge/kratke luči „

/

To stikalo nastavite na „ in na „ “ za kratko luč.

“ za dolgo luč

Stikalo smernika „

/

Opozorilna lučka za okvaro motorja se bo vključila, ko boste ključ obrnili v položaj „ON (VKLOP)“ in pritisnili stikalo za zagon, vendar slednje še ne pomeni okvare motorja.

Če želite naznaniti zavijanje v desno smer, stikalo potisnite proti „ “. Če želite naznaniti zavijanje v levo smer, stikalo potisnite proti „ “. Ko stikalo sprostite, se slednji vrne v osrednji položaj. Za preklic delovanja smernikov, stikalo po vrnitvi v osrednji položaj potisnite notri.

3-15

00081799_VMAX_SL.indd 3-15

19.9.2008 11:18:30


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Stikalo varnostnih utripalk „ “

3

Ročica sklopke

Ko je ključ v položaju „ON (VKLOP)“, lahko to stikalo uporabite za vklop varnostnih utripalk (sočasno utripanje vseh smernikov). Varnostne utripalke so namenjene uporabi v nujnih primerih, ko je ostale udeležence v prometu potrebno opozoriti, da se je vaše vozilo zaustavilo na predelu, kjer obstaja nevarnost prometne nesreče. OPOMBA Varnostnih utripalk ne imejte aktiviranih daljši čas, če pri tem motor ne deluje, sicer njihova aktivnost lahko izprazni akumulator.

2

1

4

1. 2. 3. 4.

3

Prepričajte se, da je ustrezna oznaka na merilni skali za prilagajanje poravnana s puščico na ročici sklopke. Ročica sklopke je opremljena s stikalom sklopke, ki je del sistema prekinjevalnika tokokroga za vžig. (Glejte stran 3-29.)

Ročica sklopke Merilna skala za prilagajanje položaja ročice sklopke Puščica Razdalja med ročico sklopke in ročajem krmila

Ročica sklopke je nameščena na ročaju levega kraka krmila. Za sprostitev sklopke, stisnite ročico proti ročaju krmila. Za aktivacijo sklopke, sprostite ročico. Gladko delovanje sklopke omogočite tako, da ročico stisnete naglo, sprostite pa jo počasi. Ročica sklopke je opremljena z merilno skalo za prilagajanje njenega položaja. Razdaljo med ročico sklopke in ročajem krmila prilagodite tako, da ročico zavore potiskate proč od ročaja krmila, pri tem pa obračate merilno skalo za prilagajanje položaja. 3-16

00081799_VMAX_SL.indd 3-16

19.9.2008 11:18:34


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Stopalka za prestavljanje

Ko dosežete želeni položaj, zagotovite, da se bo utor gumba za prilagajanje poravnal z oznako „ “ na ročici zavore.

Ročica zavore 1 4 3

2 3

1 1.

Stopalka za prestavljanje

Stopalka za prestavljanje je nameščena na levi strani motorja in jo je pri prestavljanju 5-stopenjskega zobniškega prenosa s stalnim prijemom, s katerim je opremljen ta motocikel, potrebno uporabljati v kombinaciji z ročico sklopke.

1. 2. 3. 4.

Ročica zavore Gumb za prilagajanje položaja ročice zavore Oznaka „ “ Razdalja med ročico zavore in ročajem krmila

Ročica zavore je nameščena na ročaju desnega kraka krmila. Za aktivacijo sprednje zavore, stisnite ročico proti ročaju krmila. Ročica zavore je opremljena z gumbom za prilagajanje njenega položaja. Za prilagoditev razdalje med ročico zavore in ročajem krmila, držite ročico stisnjeno, gumb za prilagajanje pa obrnite proč od ročaja.

3-17

00081799_VMAX_SL.indd 3-17

19.9.2008 11:18:35


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Stopalka zavore

OPOZORILO

1

3

1.

Stopalka zavore

Stopalka zavore je nameščena na desni strani motocikla. Za aktivacijo zadnje zavore, stopalko zavore potisnite navzdol.

ABS Yamahin ABS (sistem proti blokiranju zavor) vsebuje dvojni elektronski kontrolni sistem, ki posamično deluje na sprednjo oz. zadnjo zavoro. ABS nadzira ECU (elektronska krmilna enota), ki ob primeru okvare ABS-a slednjega nadomesti z običajno metodo zaviranja.

OPOMBA

● ABS se najbolje izkaže pri dolgih zavornih razdaljah. ● Na določenih cestah (grobih ali makadamskih), je lahko zavorna razdalja daljša kot brez ABS sistema. Zato vedno držite varnostno razdaljo pred vozilom pred vami glede na hitrost vožnje. NAMIG ● Ko je ABS aktiviran, se zavore uporablja na običajen način. Na ročici ali pedalu zavore lahko ob zaviranju čutite utripajoče tresljaje, ki pa ne pomenijo okvare. ● Ta ABS ima testni način, ki lastniku omogoča izkušanje utripajočih tresljajev ob delovanju ABS-a na ročici ali pedalu zavore. Vendar pa je za to potrebno posebno orodje, zato se pred izvrševanjem tega testa posvetujte z Yamahinim trgovcem.

Kakršne koli vrste magnetov (vključno z magnetskimi izvijači ipd.) držite proč od pesta sprednjega in zadnjega kolesa, saj se v nasprotnem primeru lahko poškodujejo magnetni rotorji, ki so nameščeni v pestih koles, kar ima za posledico nepravilno delovanje ABS sistema.

1

1.

Pesto prednjega kolesa

3-18

00081799_VMAX_SL.indd 3-18

19.9.2008 11:18:35


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Pokrovček rezervoarja za gorivo 1

1.

Pesto zadnjega kolesa

1

Odstranitev pokrovčka rezervoarja za gorivo 1. Povlecite ročico za sprostitev naslonjala voznikovega sedeža, ki se nahaja na levi strani vozila, kot je prikazano. Naslonjalo bo zdrsnilo naprej.

1

1.

3 1.

Naslonjalo voznikovega sedeža

2. Vstavite ključ v ključavnico in ga obrnite za 1/4 obrata v smeri urinih kazalcev. Ključavnica se bo sprostila in pokrovček rezervoarja za gorivo boste lahko odstranili.

1

Ročica za sprostitev naslonjala voznikovega sedeža

1.

Odklenitev.

3-19

00081799_VMAX_SL.indd 3-19

19.9.2008 11:18:35


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Namestitev pokrovčka rezervoarja za gorivo 1. Pokrovček rezervoarja za gorivo z vstavljenim ključem vstavite v odprtino za dolivanje, oznaka na pokrovčku pa naj bo poravnana z oznako na rezervoarju za gorivo.

NAMIG Pokrovčka rezervoarja za gorivo ne boste mogli namestiti, če v njem ne boste imeli vstavljenega ključa. Dalje, ključa ne boste mogli izvleci iz ključavnice, če pokrovčka ne boste predhodno pravilno namestili in ga zaklenili. OPOZORILO

3

Pred vožnjo se prepričajte, če je pokrovček rezervoarja za gorivo pravilno nameščen. Gorivo, ki pušča, je lahko vzrok požara.

1 1.

Oznaki ujemanja

2. Ključ obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca v nasprotni položaj in ga nato odstranite. 3. Vrnite naslonjalo v prvotni položaj.

Gorivo Prepričajte se, da je v rezervoarju zadostna količina goriva. OPOZORILO Bencin in bencinski hlapi so izjemno vnetljivi. Za preprečevanje požarov in eksplozije ter za zmanjševanje tveganja poškodb med dolivanjem goriva sledite tem navodilom. 1. Pred dolivanjem goriva izklopite motor in se prepričajte, da nihče ne sedi na vozilu. Nikoli ne točite goriva, medtem ko kadite ali ko ste v bližini isker, odprtih plamenov ali drugih virov vžiga, kot so recimo signalne lučke vodnih grelcev in sušilnih strojev. 2. Pazite, da ne natočite preveč goriva. Ko gorivo doseže spodnji del odprtine za točenje, prenehajte z točenjem. Ker se gorivo razširi, ko se segreje, lahko vročina motorja ali toplota sonca povzroči razlitje goriva iz rezervoarja.

3-20

00081799_VMAX_SL.indd 3-20

19.9.2008 11:18:36


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE 1

1. 2.

2

Dovod za točenje goriva Nivo goriva

3. Morebitno razlito gorivo takoj obrišite. OPOMBA: Morebitno razlito gorivo nemudoma obrišite s čisto, suho in mehko krpo, saj slednje lahko poškoduje barvane površine oz. plastične dele. 4. Prepričajte se, da varno zaprete pokrovček rezervoarja za gorivo. OPOZORILO

Če se bencin polije po vaši koži, umijte z milom in vodo. Če se bencin polije po vaših oblačilih, jih zamenjajte. Priporočeno gorivo: LE NEOSVINČENI MOTORNI BENCIN Kapaciteta rezervoarja za gorivo: 15,0 l Količina rezerve goriva (ko začne utripati opozorilni indikator nivoja goriva): 3,9 l

Motor vašega motocikla Yamaha je bil izdelan za uporabo neosvinčenega motornega bencina, z raziskovalno oktansko številko 95 ali višjo. Če se pojavi klenkanje, uporabite gorivo druge blagovne znamke. Uporaba neosvinčenega goriva bo podaljšala življenjsko dobo vžigalnih svečk in zmanjšala stroške vzdrževanja.

3

OPOMBA Uporabljajte le neosvinčeni motorni bencin. Uporaba osvinčenega bencina bo povzročila večje poškodbe notranjih delov motorja, predvsem ventilov in batnih obročkov, ravno tako pa tudi izpušnega sistema.

Bencin je strupen in lahko povzroči poškodbe ali smrt. Z njim ravnajte previdno. Nikoli ne črpajte bencina z usti. Če zaužijete bencin, vdihnete veliko količino bencinskih hlapov ali vam pride bencin v stik z očmi, takoj obiščite zdravnika.

3-21

00081799_VMAX_SL.indd 3-21

19.9.2008 11:18:36


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Katalitični pretvorniki izpušnih plinov To vozilo ima v izpušnem sistemu nameščene katalitične pretvornike izpušnih plinov.

Sedeža

OPOMBA Uporabljajte le neosvinčeni motorni bencin. Uporaba osvinčenega bencina bo povzročila nepopravljive poškodbe na katalitičnem pretvorniku izpušnih plinov.

OPOZORILO

3

Pri obratovanju se izpušni sistem zelo segreje. Za preprečevanje nevarnosti požara ali opeklin: ● Vozila ne parkirajte blizu potencialnih nevarnosti za požar, kot je trava in ostali materiali, ki so lahko gorljivi. ● Vozilo parkirajte na mesto, kjer se pešci in otroci ne bodo mogli dotikati vročega izpušnega sistema. ● Pred izvajanjem vzdrževalnih del, se prepričajte, da se je izpušni sistem zadosti ohladil. ● Ne pustite, da bi motor obratoval v prostem teku več kot nekaj minut. Dolgotrajno obratovanje v prostem teku povzroči kopičenje vročine.

Voznikov sedež Odstranitev voznikovega sedeža 1. Povlecite ročico za sprostitev naslonjala voznikovega sedeža, ki se nahaja na levi strani vozila, kot je prikazano. Naslonjalo bo zdrsnilo naprej.

1

1.

Ročica za sprostitev naslonjala voznikovega sedeža

3-22

00081799_VMAX_SL.indd 3-22

19.9.2008 11:18:36


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE 1 1

1

2 3 1.

Naslonjalo voznikovega sedeža

2. Odstranite vijake in snemite voznikov sedež.

1. 2.

1.

Nastavek Nosilec sedeža

2. Namestite voznikov sedež v njegov prvotni položaj in privijte vijake.

Ročica za sprostitev naslonjala voznikovega sedeža

2. Odstranite vijake in snemite sopotnikov sedež.

2

NAMIG Pred začetkom vožnje se prepričajte, da je voznikov sedež dobro pritrjen. 3. Vrnite naslonjalo v prvotni položaj.

1 Sopotnikov sedež 1.

Vijak

Namestitev voznikovega sedeža 1. Nastavek prednjega dela voznikovega sedeža vstavite v nosilec sedeža, kot je prikazano.

1

Odstranitev sopotnikovega sedeža 1. Povlecite ročico za sprostitev naslonjala voznikovega sedeža, ki se nahaja na levi strani vozila, kot je prikazano. Naslonjalo bo zdrsnilo naprej.

1. 2.

Vijak Sopotnikov sedež

3-23

00081799_VMAX_SL.indd 3-23

19.9.2008 11:18:36


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Namestitev sopotnikovega sedeža 1. Nastavek zadnjega dela sopotnikovega sedeža vstavite v nosilec, kot je prikazano.

1 2

Prilagajanje sprednjih vilic OPOZORILO

1. 2.

Nastavek Nosilec sedeža

2. Namestite sopotnikov sedež v njegov prvotni položaj in namestite vijake. 3. Vrnite naslonjalo v prvotni položaj.

(a)

Vedno prilagodite oba kraka vilic enako, sicer se lahko pojavita nezadostno krmiljenje in izguba stabilnosti. Vilice vašega motocikla so opremljene z vijaki za prilagajanje prednapetosti vzmeti, prilagoditvenimi gumbi za prilagajanje povratne sile in vijaki za prilagajanje kompresijske sile blaženja.

3

Prednapetost vzmeti

OPOMBA Za preprečevanje poškodb mehanizma ne poskušajte obrniti preko maksimalne ali minimalne nastavitve.

NAMIG Pred začetkom vožnje se prepričajte, da je sopotnikov sedež dobro pritrjen.

1 (b)

1.

Vijak za prilagajanje prednapetosti vzmeti

Za povečanje prednapetosti vzmeti in s tem trše vzmetenje, na vsakem kraku vilic obrnite vijak za prilagajanje v smeri (a). Za zmanjšanje prednapetosti vzmeti in s tem mehkejše vzmetenje, na vsakem kraku vilic obrnite vijak za prilagajanje v smeri (b). Ustrezni utor mehanizma za prilagajanje poravnajte z gornjo površino krovnega vijaka sprednjih vilic.

3-24

00081799_VMAX_SL.indd 3-24

19.9.2008 11:18:37


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Povratna sila blaženja

Kompresijska sila blaženja

(a) 1

5

2 43

(a)

1

1

(b)

2

1 (b) 3

1. 2.

Trenutna nastavitev Krovni vijak sprednjih vilic 1.

Nastavitev prednapetosti vzmeti: Minimalno (mehko): 5 Standardno: 4 Maksimalno (trdo): 1

Gumb za prilagajanje povratne sile

Za povečanje povratne sile blaženja obrnite prilagoditveni gumb za vsako stran vilice v smeri (a) in s tem napravite blaženje trše. Za zmanjšanje povratne sile blaženja obrnite prilagoditveni gumb za vsako stran vilice v smeri (b) in s tem napravite blaženje mehkejše.

1.

Vijak za prilagajanje kompresijske sile blaženja

Za povečanje kompresijske sile blaženja in s tem trše delovanje blaženja, na vsakem kraku vilic obrnite vijak za prilagajanje v smeri (a). Za zmanjšanje kompresijske sile blaženja in s tem mehkejše delovanje blaženja, na vsakem kraku vilic obrnite vijak za prilagajanje v smeri (b).

Nastavitev povratne sile: Minimalno (mehko): 25 klikov v smeri (b)* Standardno: 12 klikov v smeri (b)* Maksimalno (trdo): 1 klik v smeri (b)* * Gumb za prilagajanje je obrnjen skrajno proti smeri (a) 3-25

00081799_VMAX_SL.indd 3-25

19.9.2008 11:18:37


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE

3

Nastavitve kompresije blaženja: Minimalno (mehko): 20 klikov v smeri (b)* Standardno: 12 klikov v smeri (b)* Maksimalno (trdo): 1 klik v smeri (b)* * Vijak za prilagajanje je obrnjen skrajno proti smeri (a) NAMIG Četudi skupno število klikov mehanizma za prilagajanje sile blaženja lahko odstopa od zgornjih določenih specifikacij, to pa zaradi majhnih razlik v izdelavi, dejansko število klikov vedno predstavlja celotno območje prilagajanja. Za dosego natančne prilagoditve svetujemo, da preverite številko klikov obeh mehanizmov za prilagajanje sile blaženja in po potrebi specifikacije ustrezno prilagodite.

Prilagajanje blažilnika udarcev Blažilnik udarcev je opremljen z gumbom za prilagajanje prednapetosti vzmeti in gumboma za prilagajanje kompresijske sile blaženja.

1

2

3

67 45

89

10 11

OPOMBA Za preprečevanje poškodb mehanizma ne poskušajte obrniti preko maksimalne ali minimalne nastavitve.

Prednapetost vzmeti

(a)

1

(b) 1.

Gumb za prilagajanje prednapetosti vzmeti

Za povečanje prednapetosti vzmeti in s tem trše vzmetenje, obrnite gumb za prilagajanje v smeri (a). Za zmanjšanje prednapetosti vzmeti in s tem mehkejše vzmetenje, obrnite gumb za prilagajanje v smeri (b). NAMIG Poravnajte ustrezno oznako na prilagojevalnem mehanizmu s koncem gumba za prilagajanje. Nastavitev prednapetosti vzmeti: Minimalno (mehko): 11 Standardno: 6 Maksimalno (trdo): 1

3-26

00081799_VMAX_SL.indd 3-26

19.9.2008 11:18:37


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Povratna sila

Kompresijska sila blaženja

(b)

1 (a)

(b) 1.

(a)

Za povečanje povratne sile in s tem trše povratno delovanje, obrnite gumb za prilagajanje v smeri (a). Za zmanjšanje povratne sile in s tem mehkejše povratno delovanje, obrnite gumb za prilagajanje v smeri (b). Nastavitev povratne sile: Minimalno (mehko): 20 „klikov“ v smeri (b)* Standardno: 12 „klikov“ v smeri (b)* Maksimalno (trdo): 3 „kliki“ v smeri (b)* * Gumb za prilagajanje je obrnjen skrajno proti smeri (a)

3

OPOZORILO

1

Prilagajanje kompresijske sile blaženja

NAMIG Za pridobitev natančne prilagoditve priporočamo, da preverite dejansko število „klikov“ ali obratov vsakega mehanizma za prilagajanje blažilne sile. Razpon prilagoditev se morda ne bo natančno skladal z navedenimi specifikacijami zaradi minimalnih proizvodnih razlik.

1.

Gumb za prilagajanje povratne sile

Za povečanje kompresijske sile blaženja in s tem trše delovanje blaženja, obrnite gumb za prilagajanje v smeri (a). Za zmanjšanje kompresijske sile blaženja in s tem mehkejše delovanje blaženja, obrnite gumb za prilagajanje v smeri (b). Nastavitve kompresije blaženja: Minimalno (mehko): 12 „klikov“ v smeri (b)* Standardno: 10 „klikov“ v smeri (b)* Maksimalno (trdo): 1 „klik“ v smeri (b)* * Gumb za prilagajanje je obrnjen skrajno proti smeri (a)

Ta blažilnik udarcev vsebuje plin - dušik pod visokim tlakom. Pred rokovanjem z blažilnikom udarcev preberite in osvojite naslednje informacije. ● Ne posegajte v oziroma ne poskušajte odpreti valja blažilnika. ● Ne izpostavljajte blažilnika udarcev odprtemu ognju ali drugim toplotnim virom. V nasprotnem primeru lahko enota zaradi previsoka tlaka plina eksplodira. ● Ne deformirajte ali kakor koli poškodujte valja. Poškodovan valj bo imel slabe blažilne lastnosti. ● Ne zavrzite poškodovanega ali izrabljenega blažilnika udarcev na lastno pest. Odnesite blažilnik udarcev Yamahinemu trgovcu na servis.

3-27

00081799_VMAX_SL.indd 3-27

19.9.2008 11:18:37


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Trakovi za pritrjevanje prtljage

3

1 1.

EXUP sistem Ta model motocikla je opremljen z Yamaha EXUP (EXhaust Ultimate Power valve) sistemom. Omenjeni sistem poveča moč motorja v smislu ventila, ki regulira premer izpušne cevi. EXUP sistem ventila se, glede na število vrtljajev motorja, konstantno prilagaja preko računalniško krmiljenega servomotorja. OPOMBA

1

Trak za pritrjevanje prtljage

Nameščeni so štirje trakovi za pritrjevanje prtljage po eden na vsaki stopalki sopotnika in dve pod sopotnikovim sedežem.

EXUP sistem je bil nastavljen in obsežneje testiran še v tovarni Yamaha. Spreminjanje teh nastavitev brez ustreznega strokovnega znanja se lahko odrazi v slabem delovanju ali poškodbi motorja.

3-28

00081799_VMAX_SL.indd 3-28

19.9.2008 11:18:38


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE Stransko stojalo Stransko stojalo je nameščeno na levi strani okvirja. Medtem, ko vozilo držite pokončno, stransko stojalo s stopalom dvignite ali spustite. NAMIG Vgrajeno stikalo stranskega stojala je del sistema prekinjevalnika tokokroga za vžig, ki v določenih situacijah prekine vžig. (Podrobnosti o sistemu prekinjevalnika vžiga so navedene v nadaljevanju besedila priročnika.) OPOZORILO Če je stransko stojalo spuščeno, oziroma ni pravilno pomaknjeno navzgor (ali ne stoji v dvignjenem položaju), vožnja z motociklom ni dovoljena, saj se stojalo lahko dotakne tal, kar zmede voznika, kar se lahko odrazi v izgubi nadzora nad vozilom. Yamahin sistem prekinjevalnika vžiga je namenjen opozarjanju voznika na dvig stranskega stojala pred začetkom vožnje. Zato je potrebno, da ta sistem redno preverjate skladno s spodnjimi navedbami in ga v primeru nepravilnega delovanja daste v popravilo Yamahinemu trgovcu.

Sistem prekinjevalnika tokokroga za vžig Sistem prekinjevalnika tokokroga za vžig (obsega stikalo stranskega stojala, stikalo sklopke in stikalo prostega teka) ima sledeče funkcije. ● Preprečuje zaganjanje v primeru, da je menjalnik v prestavi, stransko stojalo dvignjeno, ročica sklopke pa ni stisnjena. ● Preprečuje zaganjanje v primeru, da je menjalnik v prestavi, ročica sklopke stisnjena, stransko stojalo pa še vedno spuščeno. ● Prekine delovanje motorja ko je menjalnik v prestavi, stransko stojalo pa pomaknete navzdol. Občasno preverjajte delovanje sistema prekinjevalnika tokokroga za vžig, pri čemer se držite sledečega postopka.

3

3-29

00081799_VMAX_SL.indd 3-29

19.9.2008 11:18:38


INSTRUMENTI IN FUNKCIJE ZA KRMILJENJE OPOZORILO

Motor naj bo izključen: 1. Stransko stojalo pomaknite dol. 2. Prepričajte se, da je stikalo za zaustavitev delovanja motorja v položaju „ “. 3. Ključ obrnite v položaj „ON (VKLOP)“. 4. Menjalnik prestavite v prosti tek. 5. Pritisnite stikalo za zagon. Ali se motor zažene?

3

DA

Če opazite motnjo v delovanju, dajte sistem še pred nadaljevanjem vožnje na pregled k Yamahinemu trgovcu.

NE

Stikalo prostega teka morda ne deluje pravilno. Motocikla ne vozite, dokler ga ne pregleda Yamahin trgovec.

NE

Stikalo stranskega stojala morda ne deluje pravilno. Motocikla ne vozite, dokler ga ne pregleda Yamahin trgovec.

NE

Stikalo sklopke morda ne deluje pravilno. Motocikla ne vozite, dokler ga ne pregleda Yamahin trgovec.

Pri še vedno delujočem motorju: 6. Stransko stojalo pomaknite gor. 7. Ročico sklopke imejte še vedno stisnjeno. 8. Menjalnik prestavite v prestavo. 9. Stransko stojalo pomaknite dol. Ali se je motor zaustavil?

DA Potem, ko se je motor zaustavil: 10. Stransko stojalo pomaknite gor. 11. Ročico sklopke imejte še vedno stisnjeno. 12. Pritisnite stikalo za zagon. Ali se motor zažene?

DA Sistem je v redu. Motocikel lahko vozite.

3-30

00081799_VMAX_SL.indd 3-30

19.9.2008 11:18:38


ZA VAŠO VARNOST - PREGLEDI PRED UPORABO Vsakič, preden uporabite vozilo, ga preglejte in se prepričajte, da je v varnem operativnem stanju. Vedno se držite postopkov ter intervalov pregledovanja in vzdrževanja, opisanih v uporabniškem priročniku. OPOZORILO Neupoštevanje tega navodila ali nepravilno vzdrževanje poveča možnost nesreče ali škode na opremi. Če najdete kakršen koli problem, vozila ne smete voziti. Če problema ne morete odpraviti s postopki, navedenimi v tem priročniku, naj vozilo pregleda Yamahin trgovec. Pred uporabo tega vozila preglejte naslednje točke: ELEMENT Gorivo

Motorno olje Olje kardanskega prenosa Hladilna tekočina

Sprednja zavora

PREVERJANJA • • • • • •

Preverite nivo goriva v rezervoarju. Po potrebi dolijte manjkajoče gorivo. Preverite tesnjenje napeljave za gorivo. Preverite nivo olja v motorju. Po potrebi dolijte manjkajoče motorno olje priporočene blagovne znamke. Preverite tesnjenje olja.

• Preverite tesnjenje olja. • • • • • • • • • •

STRAN

4

3-20

6-9

6-12

Preverite nivo hladilne tekočine v rezervoarju. Po potrebi dolijte manjkajočo hladilno tekočino priporočene blagovne znamke. Preverite tesnjenje hladilnega sistema. Preverite delovanje. V primeru, da je zavora mehka ali ohlapna, dajte sistem odzračiti k Yamahinem trgovcu. Preverite obrabljenost zavornih ploščic. Po potrebi zamenjajte. Preverite nivo zavorne tekočine v rezervoarju. Po potrebi dolijte manjkajočo zavorno tekočino priporočene blagovne znamke. Preverite tesnjenje hidravličnega sistema.

6-14

6-22, 6-23

4-1

00081799_VMAX_SL.indd 4-1

19.9.2008 11:18:38


ZA VAŠO VARNOST - PREGLEDI PRED UPORABO ELEMENT

Zadnja zavora

Sklopka

4

Ročaj za plin Kabli za krmiljenje Platišča in pnevmatike Stopalka za zavoro in stopalka za prestavljanje Ročica zavore in ročica sklopke Stransko stojalo Pritrdila šasije

PREVERJANJA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Preverite delovanje. V primeru, da je zavora mehka ali ohlapna, dajte sistem odzračiti k Yamahinem trgovcu. Preverite obrabljenost zavornih ploščic. Po potrebi zamenjajte. Preverite nivo zavorne tekočine v rezervoarju. Po potrebi dolijte manjkajočo zavorno tekočino priporočene blagovne znamke. Preverite tesnjenje hidravličnega sistema. Preverite delovanje. V primeru, da je zavora mehka ali ohlapna, dajte sistem odzračiti k Yamahinem trgovcu. Preverite tesnjenje hidravličnega sistema. Preverite gladkost delovanja. Preverite prosti hod pletenice. Po potrebi naj Yamahin trgovec prilagodi prosti hod pletenice in podmaže ohišje pletenice ter ročaja. Preverite gladkost delovanja. Po potrebi podmažite. Preverite glede poškodb. Preverite stanje pnevmatik in globino profila. Preverite zračni tlak. Po potrebi naravnajte zračni tlak.

• Preverite gladkost delovanja. • Po potrebi podmažite vrtiščni točki stopalk.

6-22, 6-23

6-21

6-17, 6-24 6-24

6-18, 6-20

6-25, 6-26

• Preverite gladkost delovanja. • Po potrebi podmažite zglobe ročic. • • • •

STRAN

6-25

Preverite gladkost delovanja. Po potrebi podmažite zglob. Prepričajte se, da so vse matice in vijaki priviti s pravilnim navorom. Po potrebi privijte.

6-26 -

4-2

00081799_VMAX_SL.indd 4-2

19.9.2008 11:18:38


ZA VAŠO VARNOST - PREGLEDI PRED UPORABO ELEMENT Instrumenti, luči, signali in stikala Stikalo stranskega stojala

PREVERJANJA • Preverite delovanje. • Po potrebi popravite.

STRAN -

• Preverite delovanje sistema prekinjevalnika tokokroga za vžig. • Če je sistem v okvari, naj vozilo pregleda Yamahin trgovec.

3-29

4

4-3

00081799_VMAX_SL.indd 4-3

19.9.2008 11:18:38


OBRATOVANJE IN POMEMBNE TOČKE PRI VOŽNJI MOTOCIKLA Pazljivo preberite uporabniški priročnik in se seznanite z vsemi kontrolami. Če kakšne kontrole ali funkcije ne razumete, vprašajte Yamahinega trgovca. OPOZORILO Če se ne seznanite s kontrolami, lahko to privede do izgube nadzora nad vozilom, zaradi česar lahko povzročite nesrečo ali se poškodujete.

5

NAMIG Ta model je opremljen s: ● senzorjem za zaustavitev motorja v primeru padca. V takem primeru večfunkcijski zaslon prikazuje kodo napake 30, vendar to ni okvara. Za izbris kode napake najprej obrnite ključ v položaj „OFF (IZKLOP)“ in nato v „ON (VKLOP)“. V nasprotnem primeru se motor ne bo zagnal, kljub temu, da se bo ob pritisku na gumb zaganjalnika hotel zagnati. ● sistemom za samodejni izklop motorja. Motor se zaustavi samodejno, če ga pustite teči 20 minut. V takem primeru večfunkcijski zaslon prikazuje kodo napake 70, vendar to ni okvara. Za izbris kode napake in ponovni zagon motorja pritisnite stikalo za zagon.

Zaganjanje motorja Da sistem prekinjevalnika tokokroga za vžig omogoča zaganjanje vozila, je potrebno upoštevati enega od naslednjih pogojev: ● Menjalnik mora biti v prostem teku. ● Menjalnik je lahko v prestavi, ročica sklopke stisnjena, stransko stojalo pa dvignjeno. Za več informacij glejte stran 3-29. 1. Obrnite ključ v položaj „ON (VKLOP)“ in se prepričajte, da je stikalo za zaustavitev motorja v položaju „ “. Sledeče opozorilne in indikatorske lučke se bi morale za nekaj sekund vključiti in se nato izključiti. ● Opozorilna lučka nivoja olja ● Opozorilna lučka nivoja goriva ● Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine ● Opozorilna lučka okvare motorja ● Opozorilna lučka ABS ● Indikatorska lučka sistema imobilizatorja

OPOMBA Če se opozorilne ali indikatorske lučke ne izključijo, si podrobnosti o preverjanju tokokroga opozorilnih in indikatorskih lučk oglejte na strani 3-3.

5-1

00081799_VMAX_SL.indd 5-1

19.9.2008 11:18:38


OBRATOVANJE IN POMEMBNE TOČKE PRI VOŽNJI MOTOCIKLA 2. Menjalnik prestavite v prosti tek. Zasvetiti bi moral indikator prostega teka. Če ne, naj Yamahin trgovec pregleda električno vezje. 3. Zaženite motor, tako, da pritisnete stikalo za zagon. OPOMBA: Da zagotovite čim daljšo življenjsko dobo motorja, nikoli ne pospešujte naglo, kadar slednji še ni dovolj ogret! Če se motor noče zagnati, sprostite stikalo za zagon, počakajte nekaj sekund in poskusite ponovno. Vsak poskus zaganjanja naj bo čim krajši, saj tako varčujete s porabo kapacitete akumulatorja. Ne zaganjajte motorja dlje kot 10 sekund hkrati.

Prestavljanje

2

5 4 3 2

OPOMBA

1

N

1

1. 2.

Stopalka za prestavljanje Prosti tek

Prestavljanje vam omogoča nadzor moči motorja, potrebne za zagon, pospeševanje, vzpenjanje, itd. Položaji prestav so prikazani na ilustraciji.

● Četudi je menjalnik v prostem teku, se ne vozite, niti ga ne vlecite na daljše razdalje z ugasnjenim motorjem. Pravilno mazanje menjalnika je zagotovljeno le kadar motor teče. Nezadostno mazanje lahko povzroči poškodbe menjalnika. ● Pri prestavljanju vedno uporabite sklopko, saj se tako izognete poškodbam motorja, menjalnika in prenosnika moči, ki niso oblikovani za prenašanje naporov pri silovitem prestavljanju.

5

NAMIG Za preklop menjalnika v prosti tek ponavljajoče potiskajte stopalko za prestavljanje navzdol in jo nato blago dvignite.

5-2

00081799_VMAX_SL.indd 5-2

19.9.2008 11:18:39


OBRATOVANJE IN POMEMBNE TOČKE PRI VOŽNJI MOTOCIKLA Utekanje motorja

5

Najpomembnejše obdobje delovanja vašega motorja je ravno obdobje med 0 in 1 600 prevoženimi kilometri. Zato morate naslednje gradivo prebrati še posebej pozorno. Ker je motor popolnoma nov, ga prvih 1 600 km ne obremenjujte prekomerno. Določeni deli motorja se med seboj obrusijo in zgladijo do ustrezne obratovalne zračnosti. Med tem obdobjem se morate nujno izogibati daljšemu obratovanju s polnim plinom ali ostalim pogojem, ki lahko povzročijo pregrevanje motorja.

Parkiranje

OPOMBA ● Število vrtljajev motorja naj bo izven rdečega območja merilnika vrtljajev motorja. ● Če se v obdobju utekanja pojavi katerakoli okvara motorja, dajte vozilo nemudoma pregledati Yamahinemu trgovcu.

0 - 1 000 km Izogibajte se daljšemu obratovanju motorja nad 4 700 vrt/min. OPOMBA: Po 1 000 km obratovanja morate zamenjati olje v motorju ter olje kardanske gredi in filtrirni vložek oziroma element.

Ko parkirate, zaustavite delovanje motorja in odstranite ključ iz glavnega stikala. OPOZORILO ● Ker se motor in izpušni sistem pri obratovanju lahko zelo segrejeta, motor parkirajte na mesta, kjer se ju pešci in otroci ne bodo mogli dotikati in se opeči. ● Ne parkirajte na strminah in mehki površini, saj se v nasprotnem primeru vozilo lahko prevrne, kar poveča možnost puščanja tekočin in požara. ● Ne parkirajte blizu travnatih površin ali ostalih vnetljivih materialov.

1 000 - 1 600 km Izogibajte se daljšemu obratovanju motorja nad 7 000 vrt/min.

1 600 km in več Odtlej vozilo lahko vozite povsem normalno. 5-3

00081799_VMAX_SL.indd 5-3

19.9.2008 11:18:39


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Periodično pregledovanje, prilagoditve in mazanje bodo omogočili, da bo vaše vozilo ostalo dolgo časa v varnem in učinkovitem stanju. Varnost je odgovornost lastnika/voznika vozila. Najpomembnejše točke pregledovanja, prilagoditev in mazanja vozila so razložene na naslednjih straneh. Intervale, ki so navedeni v preglednici periodičnega vzdrževanja in mazanja smatrajte le kot splošen vodič ob normalnih voznih pogojih. Odvisno od vremena, vozne podlage, geografske lokacije in individualne uporabe, pa bo intervale za vzdrževanje morda potrebno ustrezno skrajšati.

Komplet priročnega orodja

OPOZORILO Med izvajanjem vzdrževanja ugasnite motor, razen, če ni navedeno drugače. ● Motor, ki je v teku, vsebuje gibljive dele, kamor se lahko zapletejo vaša oblačila, ter električne dele, ki lahko povzročijo električni šok ali požar. ● Obratovanje motorja med servisiranjem lahko privede do poškodb oči, opeklin, požara ali zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom, kar lahko povzroči tudi smrt. Za več informacij o ogljikovem monoksidu glejte stran 1-1.

OPOZORILO Nepravilno vzdrževanje vozila ali napačno izvajanje vzdrževanja lahko poveča tveganje poškodb ali smrti med opravljanjem servisa ali med uporabo vozila. Če niste seznanjeni s servisiranjem vozila, naj servis opravi Yamahin trgovec.

1 1.

Komplet priročnega orodja

Komplet orodja je nameščen za pokrovom A. (Glejte stran 6-6.) Servisne informacije, ki so del vsebine tega priročnika in orodje, ki sestavlja komplet priročnega orodja vam lahko služi (jo) kot pripomoček pri preventivnem vzdrževanju in manjših popravilih. Vsekakor, pa boste za pravilno izvajanje vzdrževalnih opravil potrebovali še dodatno orodje, med drugim tudi momentni ključ.

6

NAMIG Če nimate potrebnega orodja za izvajanje vzdrževalnih opravil, oziroma temu niste zadosti vešči, slednje zaupajte Yamahinemu trgovcu. 6-1

00081799_VMAX_SL.indd 6-1

19.9.2008 11:18:39


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Tabela periodičnega vzdrževanja in mazanja NAMIG ● Letne preglede je potrebno izvesti vsako leto, razen če namesto tega izvajate preglede, ki so osnovani glede na stanje kilometrskega števca. ● Od 50 000 km dalje ponavljajte vzdrževalne intervale, predvidene od 10 000 km dalje. ● Elemente, ki so označeni z zvezdico naj opravlja Yamahin trgovec, saj slednji zahtevajo uporabo posebnih orodij, podatkov in tehničnih veščin

Št.

6

ELEMENT

1

*

Napeljava za gorivo

2

*

Vžigalne svečke

3

*

Ventili

4

*

Element zračnega filtra

5

*

Sklopka

6

*

Sprednja zavora

7 8

*

Zadnja zavora

*

Napeljava zavornega sistema

PREVERJANJE ALI VZDRŽEVALNI POSEG

STANJE KILOMETRSKEGA ŠTEVCA 1 000 6 000 20 000 30 000 40 000 km km km km km

• Preverite napeljavo za gorivo glede razpok in poškodb. • Preverite stanje. • Očistite. • Zamenjajte. • Preverite zračnost ventilov, • Prilagodite.

LETNO PREVERJANJE

 Vsakih 40 000 km 

• Zamenjajte. • Preverite delovanje, nivo tekočine in vozilo glede puščanja tekočine. • Preverite delovanje, nivo tekočine in vozilo glede puščanja tekočine. • Zamenjajte zavorne ploščice. • Preverite delovanje, nivo tekočine in vozilo glede puščanja tekočine. • Zamenjajte zavorne ploščice. • Preverite glede razpok ali poškodb. • Zamenjajte.Vsakič, ko se slednje obrabijo do omejitve 

Vsakič, ko se slednje obrabijo do omejitve     Vsake 4 leta

 

6-2

00081799_VMAX_SL.indd 6-2

19.9.2008 11:18:39


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Št.

ELEMENT

9

*

Platišča

10

*

Pnevmatike

11

*

Ležaji koles

12

*

Nihajna ročica

13

*

Ležaji krmila Vrtljiva gred zavorne ročice Vrtljiva gred zavornega pedala Vrtljiva gred ročice sklopke Vrtljiva gred prestavnega pedala

14 15 16 17 18

Stransko stojalo

19

*

20

*

Stikalo stranskega stojala Sprednje vilice

PREVERJANJE ALI VZDRŽEVALNI POSEG • Preverite tek in morebitne poškodbe. • Preverite globino profila in morebitne poškodbe. • Po potrebi zamenjajte. • Preverite zračni tlak. • Po potrebi naravnajte zračni tlak. • Preverite glede čvrstosti in poškodb. • Preverite delovanje in morebitni prevelik prosti hod. • Podmažite z mastjo na osnovi litijevega mila. • Preverite gladkost obračanja in zračnost ležajev. • Podmažite z mastjo na osnovi litijevega mila.

STANJE KILOMETRSKEGA ŠTEVCA 1 000 6 000 20 000 30 000 40 000 km km km km km     LETNO PREVERJANJEVsakih 50 000 km 

Vsakih 24 000 km

• Podmažite s silikonsko mastjo.• Podmažite z mastjo na osnovi litijevega mila.• Podmažite s silikonsko mastjo.• Podmažite z mastjo na osnovi litijevega mila.• Preverite delovanje. • Podmažite.• Preverite delovanje. • Preverite delovanje in tesnjenje olja.

6

6-3

00081799_VMAX_SL.indd 6-3

19.9.2008 11:18:39


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Št. 21

6

ELEMENT *

22

*

23

*

Blažilnik udarcev Vrtiščne točke roke zadnjega blažilnika in vezne roke Sistem za vbrizgavanje goriva

24

Motorno olje

25

Vložek filtra za olje

26

*

Olje kardanskega prenosa

27 28

*

29

30

Hladilni sistem

*

Stikala sprednje in zadnje zavore Gibljivi deli in pletenice Ohišje ročaja za plin in pletenica

PREVERJANJE ALI VZDRŽEVALNI POSEG

STANJE KILOMETRSKEGA ŠTEVCA 1 000 6 000 20 000 30 000 40 000 km km km km km

LETNO PREVERJANJE

• Preverite delovanje in tesnjenje olja v blažilniku udarcev.

• Preverite delovanje.

• Uskladite delovanje.

• Zamenjajte. • Preverite nivo olja in vozilo glede tesnjenja olja. • Zamenjajte. • Preverite nivo hladilne tekočine in vozilo glede tesnjenja hladilne tekočine. • Zamenjajte. • Preverite nivo olja in vozilo glede tesnjenja olja. • Zamenjajte.

 

  

Vsake 3 leta  

 

• Podmažite.• Preverite delovanje in prosti hod. • Po potrebi prilagodite prosti hod pletenice za plin. • Podmažite ohišje ročice za plin in pletenico.• Preverite delovanje.

6-4

00081799_VMAX_SL.indd 6-4

19.9.2008 11:18:39


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Št.

ELEMENT

31

*

Sistem za dovajanje zraka

32

*

Dušilci in izpušne cevi

33

*

EXUP sistem

34

*

Luči, signali in stikala

PREVERJANJE ALI VZDRŽEVALNI POSEG

STANJE KILOMETRSKEGA ŠTEVCA 1 000 6 000 20 000 30 000 40 000 km km km km km

• Preverite prekinjevalni ventil dovoda zraka, cevni ventil in napeljavo glede morebitnih poškodb. • Po potrebi zamenjajte poškodovane dele. • Preverite čvrstost privitja vijačnih objemk.• Preverite delovanje, prosti hod pletenice in položaj jermenice. • Preverite delovanje. • Naravnajte snop žarometa.

 

LETNO PREVERJANJE

  

NAMIG ● Zračni filter • Zračni filter na tem modelu je opremljen z odstranljivim naoljenim papirnatim elementom, ki ga ne smete čistiti s stisnjenim zrakom, sicer se poškoduje. • Element zračnega filtra je potrebno menjavati pogosteje, če se vozite po neobičajno vlažnih ali prašnatih območjih. ● Servis hidravlične zavore in sklopke • Redno preverjajte in po potrebi dotočite manjkajočo zavorno tekočino in tekočino sklopke. • Vsaki dve leti zamenjajte notranje komponente glavnega zavornega cilindra in čeljusti, pa tudi glavne in sprostitvene cilindre sklopke ter zamenjajte zavorno tekočino in tekočino sklopke. • Vsake štiri leta, ali v primeru razpokanosti oziroma poškodb, zamenjajte cevi zavornega sistema in sistema sklopke.

6

6-5

00081799_VMAX_SL.indd 6-5

19.9.2008 11:18:39


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Odstranjevanje ter nameščanje oklepa in pokrovov

1

1

2

V tem poglavju je opisanih nekaj vzdrževalnih opravil, pri katerih je potrebno odstraniti prikazane pokrove in oklep. Vsebina tega poglavja vam bo v veliko pomoč vsakič, ko boste želeli odstraniti ali namestiti oklep in pokrove.

1

1. 2.

1

1

1

1.

Pokrov B Pokrov C

Vijak

Namestitev oklepa

2

Oklep A

1. Namestite oklep v njegov prvotni položaj in namestite vijake.

Odstranitev oklepa 1. Odstranite voznikov sedež (Glejte stran 3-22.) 2. Odstranite pokrov C. (Glejte stran 6-7.) 3. Odstranite vijake in snemite oklep.

6

1. 2.

Oklep A Pokrov A

2. Namestite pokrov. 3. Namestite voznikov sedež

6-6

00081799_VMAX_SL.indd 6-6

19.9.2008 11:18:39


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Pokrov A

2. Izvlecite pokrov navzven.

Odstranitev pokrova

Namestitev pokrova

1. Vstavite ključ v ključavnico in ga obrnite za 1/4 obrata v smeri urinih kazalcev.

Namestite pokrov v njegov prvotni položaj in privijte vijak.

1 2. Ključ obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca v prvotni položaj in ga nato odstranite.

2 Pokrov B 1. 2.

Odklep. Pokrov A

6

Odstranitev pokrova 1. Odstranite vijak.

2. Izvlecite pokrov navzven.

Namestitev pokrova 1. Namestite pokrov nazaj v prvotni položaj.

1 2

1. 2.

Vijak Pokrov B

6-7

00081799_VMAX_SL.indd 6-7

19.9.2008 11:18:40


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Pokrov C

Preverjanje vžigalnih svečk

Odstranitev pokrova 1. Odstranite vijak. 2. Izvlecite pokrov navzgor.

2 1

6

1. 2.

Pokrov C Vijak

Namestitev pokrova Namestite pokrov v njegov prvotni položaj in privijte vijak.

Vžigalne svečke so zelo pomemben sestavni del motorja in jih je potrebno periodično pregledovati, po možnosti pri Yamahinemu trgovcu. Ker vročina in obloge lahko povzročijo počasno erozijo elektrod vžigalnih svečk, jih je potrebno odstraniti in pregledati skladno s tabelo periodičnega vzdrževanja in mazanja. Nadalje, stanje vžigalnih svečk je odličen pokazatelj stanja delovanja motorja. Porcelanska izolacija okoli osrednje elektrode vžigalne svečke naj bi bila srednje do rahlo rumeno-rjave barve (idealna barva v pogojih normalne vožnje), vse nameščene vžigalne svečke pa naj bi bile enake barve. Če katerakoli od vžigalnih svečk odraža občutno drugačno barvo je to pokazatelj, da motor ne deluje pravilno. Vendar pa tovrstnih diagnoz raje ne postavljajte sami. Takšna opravila prepustite Yamahinemu trgovcu. Če vžigalna svečka kaže znake erozije elektrod in izdatne sajaste ali drugačne obloge, je slednjo potrebno nadomestiti z novo.

Preden vžigalno svečko namestite, z merilnimi lističi izmerite razmik med elektrodama in zamenjajte svečko, če je izven specifikacij.

1 1.

Razmik med elektrodama

Razmik med elektrodama: 0,8 - 0,9 mm Očistite naležno površino tesnilnega obroča vžigalne svečke in z navoja obrišite morebitne nečistoče.

Predpisana vžigalna svečka: NGK/CR9EIA DENSO/IU27D 6-8

00081799_VMAX_SL.indd 6-8

19.9.2008 11:18:40


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Navor privitja: Vžigalna svečka: 12,5 Nm NAMIG Če pri privijanju vžigalnih svečk nimate na voljo momentnega ključa, je dobra ocena pravilnega navora privitja 1/4 - 1/2 obrata preko privitja s prsti. Vsekakor čim prej poskrbite, da bodo vžigalne svečke čim prej privite s predpisanim navorom. OPOMBA Za odstranjevanje ali nameščanje pokrovčka vžigalne svečke ne uporabljajte nobenega orodja, sicer lahko poškodujete spojko vžigalne tuljave. Pokrovček vžigalne svečke boste verjetno težko odstranili, saj ima na koncu gumijasto tesnilo, ki se zelo tesno prilega naležni površini. Za odstranitev pokrovčka vžigalne svečke slednjega med izvlečenjem enostavno upognite naprej in nazaj; za namestitev ga med nameščanjem ravno tako upognite naprej in nazaj.

Motorno olje in vložek filtra za olje Nivo motornega olja naj bi preverili pred vsako vožnjo. Dalje, je motorno olje in vložek filtra za olje potrebno menjati skladno s tabelo periodičnega vzdrževanja in mazanja.

2 3

1

Preverjanje nivoja motornega olja 1. Vozilo postavite na ravno površino in ga držite v pokončnem položaju. Rahel nagib vstran lahko povzroči napačno odčitavanje dejanske količine. 2. Zaženite motor, pustite ga teči nekaj minut, da se ogreje in ga nato izključite. 3. Počakajte nekaj minut, da se olje usede, nato odčitajte njegovo gladino preko okenca, ki je na spodnji desni strani okrova ročične gredi. NAMIG Nivo olja naj bi bil med oznakama minimalne in maksimalne količine.

1. 2. 3.

Okence za preverjanje nivoja motornega olja Oznaka maksimalne količine Oznaka minimalne količine

4. Če je nivo motornega olja pod oznako minimalne količine, dodajte potrebno količino motornega olja priporočene blagovne znamke.

6

Menjava motornega olja (z ali brez zamenjave vložka filtra za olje) 1. Postavite vozilo na ravno podlago. 2. Zaženite motor, pustite ga teči nekaj minut, da se ogreje in ga nato izključite. 3. Pod predel motorja podstavite posodo za lovljenje odpadnega olja.

6-9

00081799_VMAX_SL.indd 6-9

19.9.2008 11:18:40


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE 4. Odstranite pokrovček odprtine za točenje olja in odvijte izpustni vijak, da omogočite odtekanje olja iz okrova ročične gredi v lovilno posodo.

5. Odstranite vložek oljnega filtra, pri tem pa si pomagajte s ključem za odstranjevanje oljnega filtra.

1

1

NAMIG Prepričajte se, da je O-obroč pravilno sedel. 7. Nov vložek oljnega filtra namestite s ključem za oljni filter, s pomočjo momentnega ključa pa ga privijte do predpisanega navora.

2

1.

Pokrovček odprtine za točenje motornega olja

1. 2.

Ključ za oljni filter Vložek filtra za olje

NAMIG Ključ za oljni filter je na voljo pri Yamahinemu trgovcu.

6

6. Na O-obroč novega vložka oljnega filtra nanesite tanek sloj čistega motornega olja.

1 1.

Izpustni vijak motornega olja

NAMIG Če vložka filtra za olje ne boste menjali, preskočite korake 5–7. 1.

O-obroček

6-10

00081799_VMAX_SL.indd 6-10

19.9.2008 11:18:41


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE

1 1.

Momentni ključ

Navor privitja: Vložek filtra za olje 17 Nm 8. Namestite nazaj izpustni vijak motornega olja in slednjega privijte do predpisanega navora. Navor privitja: Izpustni vijak motornega olja 43 Nm 9. Dolijte predpisano količino priporočene vrste motornega olja in namestite ter privijte pokrovček oljnega filtra.

Priporočena vrsta motornega olja: Glejte stran 8-1. Količina olja: Brez menjave vložka oljnega filtra: 4,30 l Z menjavo vložka oljnega filtra: 4,70 l NAMIG Pazite, da boste potem, ko se motor in izpušni sistem shladita, obrisali morebitno polito olje. OPOMBA ● Za preprečevanje drsenja sklopke (motorno olje namreč maže tudi sklopko), motornemu olju ne primešajte kemičnih dodatkov. Ne uporabljajte olj z dizelsko specifikacijo „CD“ ali olj višje kakovosti, kot je določeno. Poleg tega ne uporabljajte olj z oznako „ENERGY CONSERVING II (ENERGIJSKO VARČEVANJE II)“ ali višjih. ● Zagotovite, da v okrov ročične gredi ne bo zašel noben tujek.

1

2

1. 2.

“CD“ specifikacija “ENERGY CONSERVING II (ENERGIJSKO VARČEVANJE II)“

10. Zaženite motor, pustite ga teči nekaj minut, da se ogreje in ga nato izključite. Če ugotovite, da olje pušča, nemudoma ugasnite motor in ugotovite vzrok puščanja.

6

NAMIG Če je nivo olja zadosten, bi se, potem, ko motor enkrat steče, opozorilna lučka za olje morala izključiti. OPOMBA Če opozorilna lučka za olje utripa ali sveti, nemudoma ugasnite motor in vozilo peljite na pregled k Yamahinemu trgovcu.

6-11

00081799_VMAX_SL.indd 6-11

19.9.2008 11:18:41


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE 11. Ugasnite motor, preverite nivo motornega olja in slednjega po potrebi dodajte.

Olje kardanskega prenosa Tesnjenje kardanskega prenosa moči na kolesa je potrebno preverjati pred vsako vožnjo. Če slednji ne tesni, naj vozilo pregleda in popravi Yamahin trgovec. Poleg tega je olje prenosnika moči na kolesa je potrebno pregledovati in menjati na naslednji način, skladno s tabelo periodičnega vzdrževanja in mazanja.

2. Odvijte vijak za preverjanje olja kardanske gredi, dokler ne prične iz njega teči olje.

2

OPOZORILO ● Poskrbite, da v okrov kardanskega prenosa moči ne bodo zašli tujki. ● Poskrbite, da olje ne bo prišlo na pnevmatiki ali na platišča.

6 Preverjanje nivoja olja kardanske gredi 1. Vozilo postavite na ravno površino in ga držite v pokončnem položaju. NAMIG ● Preverjanje nivoja olja kardanske gredi je potrebno izvesti, ko je motor hladen. ● Prepričajte se, da je vozilo pri preverjanju nivoja olja dejansko v pokončnem položaju.

1 1. 2. 3.

3

Vijak za izpust olja iz kardanske gredi Vijak za preverjanje olja kardanske gredi Podložka vijaka za izpust olja iz kardanske gredi:

3. Če olje ne izteka, odstranite vijak odprtine za dolivanje olja v kardansko gred. (Glejte koraka 3 - 4 pod „Menjava olja kardanske gredi“ za odstranjevanje vijaka odprtine za dolivanje.) 4. Vlijte priporočeno vrsto olja v odprtino za dolivanje olja v kardansko gred, dokler ne prične iztekat z odprtine vijaka za preverjanja. 5. Namestite vijak odprtine za dolivanje in vijak odprtine za preverjanje olja kardanske gredi in ju privijte do predpisanih navorov.

6-12

00081799_VMAX_SL.indd 6-12

19.9.2008 11:18:42


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Navori privitja: Vijak odprtine za dolivanje olja v kardansko gred: 23 Nm Vijak za preverjanje olja kardanske gredi 10 Nm

Menjava olja kardanske gredi 1. Postavite vozilo na ravno podlago. 2. Pod predel okrova kardanskega prenosa moči na kolesa podstavite posodo za lovljenje odpadnega olja. 3. Odstranite oddušni pokrovček kardanske gredi tako, da odstranite vijak in podložko.

4 3 2 1

1. 2. 3. 4.

Vijak odprtine za dolivanje olja v kardansko gred Oddušni pokrovček kardanske gredi Podložka Vijak oddušnega pokrovčka kardanske gredi

4. Odstranite vijak odprtine za dolivanje olja in odvijte izpustni vijak, da omogočite odtekanje olja iz okrova kardanskega prenosa moči na kolesa v lovilno posodo. 5. Zamenjajte podložko izpustnega vijaka in nato namestite izpustni vijak kardanske gredi. 6. Privijte izpustni vijak olja kardanske gredi do predpisanega navora. Navor privitja: Izpustni vijak olja iz kardanske gredi: 23 Nm 7. Dolijte priporočeno olje za kardansko gred. Priporočeno olje kardanskega prenosa moči na kolesa: Olje za kardanski prenos moči (Št. art.: 9079E-SH001-00) Količina olja: 0,30 l

Navor privitja: Vijak odprtine za dolivanje olja v kardansko gred: 23 Nm 9. Namestite oddušni pokrovček kardanske gredi, podložko in vijak, nato pa vijak privijte do predpisanega navora. Navor privitja: Vijak oddušnega pokrovčka kardanske gredi 10 Nm 10. Preverite tesnjenje olja v okrovu kardanskega prenosa moči na kolesa. Če ugotovite puščanje olja, poiščite vzrok.

6

8. Namestite nazaj vijak odprtine za dolivanje in slednjega privijte do predpisanega navora.

6-13

00081799_VMAX_SL.indd 6-13

19.9.2008 11:18:42


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Hladilna tekočina

2

1

Nivo hladilne tekočine naj bi preverili pred vsako vožnjo. Dalje, hladilno tekočino je potrebno menjati v intervalih, ki so opisani v tabeli periodičnega vzdrževanja in mazanja.

4 5

Preverjanje nivoja hladilne tekočine 1. Vozilo postavite na ravno površino in ga držite v pokončnem položaju.

6

NAMIG ● Nivo hladilne tekočine preverjajte kadar je motor hladen, saj slednja glede na temperaturo motorja lahko zelo variira. ● Prepričajte se, da je vozilo pri preverjanju nivoja hladilne tekočine dejansko v pokončnem položaju. Rahel nagib vstran lahko povzroči napačno odčitavanje dejanske količine. 2. Nivo hladilne tekočine preverite v rezervoarju hladilne tekočine. NAMIG Nivo hladilne tekočine naj bi bil med oznakama minimalne in maksimalne količine.

3

1. 2. 3. 4. 5.

Pokrovček rezervoarja hladilne tekočine Varovalo pokrovčka rezervoarja hladilne tekočine Vijak Oznaka maksimalne količine Oznaka minimalne količine

3. Če je hladilna tekočina pod minimalno oznako, odstranite varovalo pokrovčka rezervoarja gladilne tekočine in vijak, nato pa odstranite pokrovček rezervoarja. 4. Dolijte hladilno tekočino do oznake najvišjega nivoja in nato namestite pokrovček rezervoarja. OPOZORILO! Odstranite samo pokrovček rezervoarja hladilne tekočine. Nikoli ne odpirajte pokrovčka hladilnika, ko je motor vroč. OPOMBA: Če nimate na voljo hladilne tekočine, namesto nje lahko uporabite destilirano ali mehko vodo. Ne uporabljajte trde

ali slane vode, saj je slednje zelo nevarno za motor. Če ste namesto hladilne tekočine uporabili vodo, jo zamenjajte s hladilno tekočino takoj, ko bo mogoče, saj sicer hladilni sistem ne bo zaščiten pred zmrzaljo in korozijo. Če ste hladilni tekočini dodali vodo, naj Yamahin trgovec čim prej preveri delež vsebnosti sredstva proti zamrzovanju, sicer se lahko pripeti, da hladilna tekočina ne bo zadosti učinkovita. 5. Namestite varovalo pokrovčka hladilne tekočine in vijak. Kapaciteta rezervoarja hladilne tekočine (do oznake maksimalne količine): 0,27 l

Menjava hladilne tekočine 1. Postavite vozilo na ravno površino in po potrebi pustite, da se motor ohladi. 2. Odstranite oklep A. (Glejte stran 6-6.)

6-14

00081799_VMAX_SL.indd 6-14

19.9.2008 11:18:42


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE 3. Odstranite vijake in dovodno cev zraka.

1

2

1 1 1. 2.

Vijak Dovodna cev zraka

4. Pod motor namestite zbiralno posodo in vanjo ulovite rabljeno hladilno tekočino. 5. Odstranite pokrovček hladilnika. OPOZORILO! Nikoli ne odpirajte pokrovčka hladilnika, ko je motor vroč.

1.

Pokrovček hladilnika

7. Odstranite varovalo pokrovčka rezervoarja hladilne tekočine in vijak, nato pa še pokrovček. 8. Rezervoar hladilne tekočine obrnite navzdol in iz njega iztočite hladilno tekočino. 9. Rezervoar hladilne tekočine in pokrovček rezervoarja hladilne tekočine postavite v prvotni položaj in namestite vijake. 10. Odvijte izpustni vijak hladilne tekočine in izpraznite hladilni sistem.

6. Odstranite pokrovček rezervoarja hladilne tekočine in rezervoar hladilne tekočine, tako, da najprej odvijete vijake.

3

2

4

6

5

1

6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vijak Pokrovček rezervoarja hladilne tekočine Varovalo pokrovčka rezervoarja hladilne tekočine Vijak Pokrovček rezervoarja hladilne tekočine Rezervoar hladilne tekočine

6-15

00081799_VMAX_SL.indd 6-15

19.9.2008 11:18:42


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE

1

1.

6

Izpustni vijak hladilne tekočine

11. Ko iz hladilnega sistema izpraznite vso hladilno tekočino, slednjega temeljito izperite z vodo. 12. Namestite izpustni vijak hladilne tekočine. NAMIG Preverite morebitno poškodovanost O-obročka in ga po potrebi nadomestite z novim. 13. Držite vozilo pokončno in vlijte predpisano količino priporočene hladilne tekočine v hladilnik in rezervoar. OPOMBA: Če vozila ne boste držali v pokončnem položaju med dolivanjem hladilne tekočine v hladilnik, to lahko povzroči, da se v hladilni sistem ujamejo mehurčki zraka.

Mešalno razmerje sredstva proti zamrzovanju/vode: 1:1 Priporočeno sredstvo proti zamrzovanju: visokokakovostno etilen-glikolno sredstvo proti zamrzovanju z vsebnostjo korozijskih inhibitorjev za aluminijaste motorje Količina hladilne tekočine: Kapaciteta hladilnika (vključujoč tudi napeljavo): 3,75 l Kapaciteta rezervoarja hladilne tekočine (do oznake maksimalne količine): 0,27 l 14. Namestite pokrovček rezervoarja hladilne tekočine in nato še varovalo pokrovčka ter vijak. 15. Namestite pokrovček hladilnika. 16. Zaženite motor, pustite ga nekaj minut delovati v prostem teku in ga nato izključite. 17. Odstranite pokrovček hladilnika in preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku. Po potrebi dodajte toliko hladilne tekočine, da bo nivo slednje segal do vrha hladilnika in hladilnik zaprite.

18. Preverite nivo hladilne tekočine v rezervoarju. Po potrebi odstranite varovalo pokrovčka in pokrovček rezervoarja hladilne tekočine, dolijte hladilno tekočino do oznake maksimuma ter ponovno namestite pokrovček in varovalo. 19. Zaženite motor in preverite tesnjenje hladilne tekočine. V primeru puščanja hladilne tekočine, naj hladilni sistem pregleda Yamahin trgovec. 20. Namestite dovodno cev zraka in vijake.

21. Namestite oklep.

6-16

00081799_VMAX_SL.indd 6-16

19.9.2008 11:18:42


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Element zračnega filtra Element zračnega filtra je potrebno menjati skladno z intervali, ko so navedeni v tabeli periodičnega vzdrževanja in mazanja. Element zračnega filtra naj zamenja Yamahin trgovec.

Preverjanje števila vrtljajev motorja v prostem teku

Preverjanje prostega hoda pletenice za plin

Preverite število vrtljajev motorja v prostem teku in po potrebi dajte na prilagoditev Yamahinemu trgovcu.

1

Število vrtljajev motorja v prostem teku: 950 - 1 050 vrt/min 1.

Prosti hod pletenice za plin.

Prosti hod pletenice za plin na ročici za plin naj bi znašal 3,0 - 5,0 mm. Periodično preverjajte prosti hod pletenice za plin in, če slednji ni ustrezen, naj ga prilagodi Yamahin trgovec.

6

6-17

00081799_VMAX_SL.indd 6-17

19.9.2008 11:18:43


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Zračnost ventilov

Pnevmatike

Zračnost ventilov se z delovanjem motorja spreminja, kar se odrazi v nepravilni mešanici zrak/gorivo in/ali povečani glasnosti motorja. Za preprečevanje teh pojavov, naj Yamahin trgovec prilagodi zračnost ventilov skladno s tabelo periodičnega vzdrževanja in mazanja.

Za najboljšo učinkovitost, dolgotrajno uporabo in varno vožnjo vašega motocikla, upoštevajte sledeče navedbe v zvezi s predpisanimi pnevmatikami.

Zračni tlak v pnevmatikah Zračni tlak v pnevmatikah morate stalno preverjati in ga pred vsako vožnjo ustrezno prilagoditi. OPOZORILO

6

Upravljanje tega vozila z nepravilnim tlakom v pnevmatikah lahko povzroči resne poškodbe ali smrt zaradi izgube nadzora. ● Zračni tlak morate preveriti kadar so pnevmatike hladne (to pomeni takrat, ko je temperatura pnevmatik enaka temperaturi okolja). ● Zračni tlak v pnevmatikah morate prilagoditi glede na hitrost vožnje in težo voznika, sopotnika, tovora in nameščene dodatne opreme.

Zračni tlak v pnevmatikah (merjen na hladnih pnevmatikah): 0 - 90 kg: Spredaj: 250 kPa (2,5 bar) Zadaj: 290 kPa (2,9 bar) 90 - 190 kg: Spredaj: 250 kPa (2,5 bar) Zadaj: 290 kPa (2,9 bar) Vožnja z visoko hitrostjo: Spredaj: 290 kPa (2,9 bar) Zadaj: 290 kPa (2,9 bar) Največja tovorna obremenitev*: 190 kg * Skupna teža voznika, sopotnika, tovora in dodatne opreme. OPOZORILO Nikoli ne preobremenite vozila. Upravljanje s preobremenjenim motociklom lahko povzroči nesrečo.

6-18

00081799_VMAX_SL.indd 6-18

19.9.2008 11:18:43


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Pregled pnevmatik

1. 2.

Bok pnevmatike Globina profila pnevmatike

Informacije o pnevmatiki

OPOZORILO ● Izdatno obrabljene pnevmatike naj zamenja Yamahin trgovec. Poleg tega, da je protizakonito, je vožnja z vozilom, ki ima izdatno obrabljene pnevmatike tudi nestabilna, kar privede do izgube nadzora nad vozilom. ● Menjavo celotnih koles in delov zavornega sistema, vključno s pnevmatikami, naj opravi Yamahin trgovec, ki ima potrebno strokovno znanje in izkušnje.

Pnevmatike preglejte pred vsako vožnjo. Če je na osrednjem delu pnevmatike profil izrabljen do dovoljene meje, če so v površino pnevmatike zasajeni kovinski in stekleni delci, ali če je bok pnevmatike razpokan, naj jih Yamahin trgovec nemudoma nadomesti z novimi.

1. 2. 3.

Zračni ventil pnevmatike Jedro zračnega ventila pnevmatike Pokrovček zračnega ventila s tesnilom

Ta motocikel ima nameščena lita platišča in pnevmatike brez zračnic z ventili.

6 OPOZORILO ● Sprednja in zadnja pnevmatika naj bosta vedno enake zasnove in tipa, saj drugače lahko spremenite stabilnost vozila, kar lahko privede do nesreče. ● Zaradi preprečevanja puščanja zračnega tlaka vedno preverite, če so pokrovčki ventilov dobro nameščeni.

Minimalna globina profila (spredaj in zadaj): 1,6 mm NAMIG Omejitev glede globine profila se med državami lahko razlikuje. Vedno upoštevajte lokalne uredbe. 6-19

00081799_VMAX_SL.indd 6-19

19.9.2008 11:18:43


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE ● V izogib puščanju zračnega tlaka med vožnjo pri visokih hitrostih uporabljajte zgolj spodaj navedene ventile in jedra ventilov. Po opravljenih obsežnih testiranjih so za ta model s strani podjetja Yamaha Motor Co., Ltd. odobrene le naslednje pnevmatike.

6

Sprednja pnevmatika: Velikost: 120/70R18M/C 59V Izdelovalec/model: BRIDGESTONE/BT028F Zadnja pnevmatika: Velikost: 200/50R18M/C 76V Izdelovalec/model: BRIDGESTONE/BT028R SPREDAJ in ZADAJ: Zračni ventil pnevmatike: TR412 Jedro ventila: #9100 (originalno)

● Nameščajte je predpisane vrste novih pnevmatik. Druge vrste pnevmatik pri vožnji z izjemno visoko hitrostjo lahko počijo. ● Popolnoma nove pnevmatike imajo lahko, dokler se ne „utečejo“, relativno slab oprijem na določenih delih vozišča. Zato priporočamo, da z novo nameščenimi pnevmatikami približno 100 km vozite malce zadržano in šele nato pospešite do visokih hitrosti. ● Pred vožnjo z visoko hitrostjo je pnevmatike potrebno ustrezno ogreti. ● Tlak v pnevmatikah vedno prilagajajte skladno z voznimi pogoji.

Lita platišča Za najboljšo učinkovitost, dolgotrajno uporabo in varno vožnjo vašega vozila, upoštevajte sledeče navedbe v zvezi s predpisanimi platišči. ● Platišča koles je pred vsako vožnjo priporočljivo preveriti glede razpok, upognjenosti ali zvitosti. V primeru, da odkrijete kakršno koli poškodbo, naj Yamahin trgovec platišče zamenja. Sami ne poskušajte opravljati niti najmanjših popravil. Poškodovano ali razpokano platišče morate nemudoma zamenjati. ● Platišče je po vsaki menjavi pnevmatike potrebno ustrezno centrirati. Necentrirano platišče lahko povzroči neučinkovito delovanje, neugodne lastnosti upravljanja in krajšo življenjsko dobo pnevmatike. ● Po menjavi pnevmatik površino slednjih „utekajte“ z vožnjo pri različnih hitrostih, in tako omogočite, da se razvijejo njihove najboljše karakteristike.

OPOZORILO Ta motocikel je opremljen s pnevmatikami za izjemno visoke hitrosti. Za najbolj učinkovito uporabo pnevmatik upoštevajte sledeče točke. 6-20

00081799_VMAX_SL.indd 6-20

19.9.2008 11:18:43


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Ročica sklopke Glede na to, da je model opremljen s hidravlično sklopko, prilagajanje prostega hoda ročice za sklopko ni potrebno. Vseeno pa je pred vsako vožnjo potrebno preveriti tesnjenje hidravličnega sistema. Če prosti hod ročice za sklopko postane prevelik, prestavljanje grobo, se pojavi drsenje sklopke, pospeševanje pa je šibko, obstaja verjetnost, da je v sistemu sklopke zajet zrak. Če je v hidravličnem sistemu ujet zrak, naj Yamahin trgovec še pred nadaljevanjem vožnje ustrezno odzrači hidravlični sistem.

Preverjanje prostega hoda ročice sprednje zavore 1

1.

Prosti hod ročice zavore

Na koncu ročice zavore naj ne bo nobenega prostega hoda. Če ugotovite prosti hod, naj Yamahin trgovec pregleda zavorni sistem.

6

OPOZORILO Mehak ali ohlapen občutek je lahko znak prisotnosti zraka v hidravličnem sistemu. Če je v hidravličnem sistemu zajet zrak, naj Yamahin trgovec, še pred nadaljevanjem vožnje ustrezno odzrači hidravlični sistem. Prisotnost zraka v hidravličnem sistemu bo zmanjšala učinkovitost zaviranja, kar se lahko odrazi v izgubi nadzora in prometni nesreči. 6-21

00081799_VMAX_SL.indd 6-21

19.9.2008 11:18:43


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Prilagajanje stikala luči zadnje zavore

2 (a)

Preverjanje zavornih ploščic sprednje in zadnje zavore

1 (b)

Obrabljenost zavornih ploščic sprednje in zadnje zavore morate preverjati skladno z intervali, ki so določeni v tabeli periodičnega vzdrževanja in mazanja.

k Yamahinemu trgovcu, ki naj zamenja celotni komplet zavornih ploščic.

Zavorne ploščice zadnje zavore

Zavorne ploščice sprednje zavore

1

1. 2.

6

Stikalo luči zadnje zavore Matica za prilagajanje stikala luči zadnje zavore

Zadnja zavorna luč, ki jo aktiviramo z zavornim pedalom, mora zasvetiti tik preden zavore dejansko primejo. Če je potrebno, stikalo zadnje zavorne luč nastavite skladno s naslednjimi navedbami. Medtem, ko stikalo zadnje zavorne luči držite na mestu, obrnite matico za prilagajanje stikala zavorne luči. Hitrejši vklop luči zadnje zavore dosežete tako, da matico za prilagajanje obrnete proti smeri (a). Kasnejši vklop luči zadnje zavore dosežete tako, da matico za prilagajanje obrnete proti smeri (b).

1

1.

Indikator obrabljenosti zavornih ploščic

Vsaka od zavornih ploščic sprednje zavore ima indikatorje obrabe, ki vam omogočajo preverjanje obrabljenosti obloge, brez da bi pri tem morali razstaviti sestav zavore. Za preverjanje obrabljenosti zavorne ploščice, med stiskom zavore preverite položaj indikatorja obrabljenosti. Če je zavorna obloga obrabljena do točke, ko se indikator obrabljenosti skoraj dotakne zavornega koluta, peljite vozilo

1.

Indikatorska brazda obrabljenosti zavorne ploščice

Vsaka od zavornih ploščic zadnje zavore ima indikatorski utor obrabljenosti obloge, ko vam omogoča preverjanje njenega stanja brez, da bi morali razstaviti zavoro. Obrabljenost zavorne ploščice preverite tako, da preverite indikatorski utor obrabljenosti. Če je zavorna ploščica obrabljena do točke, ko indikatorskega utora skoraj ni več videti, naj Yamahin trgovec zamenja celotni komplet zavornih ploščic.

6-22

00081799_VMAX_SL.indd 6-22

19.9.2008 11:18:43


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Preverjanje nivoja zavorne tekočine Sprednja zavora

1

1.

Oznaka minimalne količine

Zadnja zavora

1

1.

Oznaka minimalne količine

Nezadostna količina zavorne tekočine lahko omogoči vstop zraka v zavorni sistem, kar lahko povzroči njegovo neučinkovitost. Pred vožnjo preverite, da je nivo zavorne tekočine nad oznako minimalnega nivoja in po potrebi natočite manjkajočo tekočino. Nizek nivo zavorne tekočine je lahko pokazatelj obrabljenosti zavornih ploščic in/ali puščanje zavornega sistema. Če je nivo zavorne tekočine nizek, zagotovo preverite obrabo zavornih ploščic in tesnjenje delov zavornega sistema. NAMIG Rezervoar zavorne tekočine zadnje zavore je nameščen pod sopotnikovim sedežem. (Glejte stran 3-22.) Upoštevajte naslednja varnostna priporočila: ● Pri preverjanju nivoja zavorne tekočine preverite, da je zgornja površina njenega rezervoarja v vodoravnem položaju. ● Uporabite le zavorno tekočino priporočene kakovosti, sicer lahko pride do razjedanja gumijastih tesnil, kar povzroči puščanje tekočine in neučinkovito zaviranje.

Priporočena zavorna tekočina: DOT 4 ● Dodajte le zavorno tekočino enake vrste. Mešanje različnih vrst tekočin lahko povzroči škodljivo kemično reakcijo, ki privede do slabe učinkovitosti zaviranja. ● Pazite, da med dolivanje v rezervoar z zavorno tekočino ne pride voda ali prah. Voda znatno zniža točko vrelišča tekočin, kar lahko povzroči parno zaporo, prah pa lahko zamaši ventile hidravlične enote ABS sistema. ● Zavorna tekočina lahko razje površino barvanih ali plastičnih delov. Morebitno razlito zavorno tekočino nemudoma obrišite. ● Zaradi obrabe zavornih ploščic je normalno, da se nivo zavorne tekočine temu ustrezno niža. Vsekakor pa v primeru, da se nivo zavorne tekočine zniža nenadoma, priporočamo, da vzrok te spremembe ugotovi Yamahin trgovec.

6

6-23

00081799_VMAX_SL.indd 6-23

19.9.2008 11:18:44


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Menjava zavorne tekočine in tekočine sklopke

Preverjanje in mazanje pletenic

Preverjanje in mazanje ročice in pletenice za plin

Zavorno tekočino in tekočino sklopke naj zamenja Yamahin trgovec, in sicer skladno z NAMIGOM, ki je za tabelo periodičnega vzdrževanja in mazanja. V priporočenih intervalih pa je potrebno zamenjati tudi tesnila in bate glavnega zavornega in cilindra sklopke ter cevi, slednje pa je potrebno zamenjati tudi ko opazite poškodbe ali puščanje. ● Oljna tesnila: Zamenjajte vsaki dve leti. ● Cevi zavornega in sistema in sistema sklopke: Zamenjajte vsake štiri leta.

Delovanje vseh pletenic za upravljanje in njihovo stanje naj bi preverili pred vsako vožnjo, po potrebi pa podmažite tudi njihove končne dele. Če je pletenica poškodovana, oziroma se ne pomika gladko, naj jo zamenja Yamahin trgovec. OPOZORILO! Poškodba zunanjega oboda lahko oteži predvideno premikanje pletenice in povzroči njeno ukleščenje. Poškodovano pletenico čim prej zamenjajte z novo in tako preprečite nevarne vozne pogoje.

Delovanje ročice za plin je priporočljivo preveriti pred vsako vožnjo. Mazanje je predpisano tudi z intervali v tabeli periodičnega vzdrževanja in mazanja.

6

Priporočeno sredstvo za mazanje: Motorno olje

6-24

00081799_VMAX_SL.indd 6-24

19.9.2008 11:18:44


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Preverjanje in mazanje ročice za zavoro in ročice za sklopko Ročica zavore

Delovanje ročice za zavoro in ročice za sklopko je potrebno preveriti pred vsako vožnjo, po potrebi pa je potrebno podmazati njuna vrtišča.

Preverjanje in mazanje stopalke za prestavljanje

Priporočeno sredstvo za mazanje: Silikonska mast

Delovanje stopalke za zavoro je potrebno preveriti pred vsako vožnjo, po potrebi pa je potrebno podmazati tudi vrtišče.

Ročica sklopke

6

Priporočeno sredstvo za mazanje: Mast na osnovi litijevega mila

6-25

00081799_VMAX_SL.indd 6-25

19.9.2008 11:18:44


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Preverjanje in mazanje stopalke za prestavljanje

Preverjanje in mazanje stranskega stojala

Preverjanje sprednjih vilic Stanje in delovanje sprednjih vilic je potrebno preverjati na sledeč način, skladno z intervali, predpisanimi v tabeli periodičnega vzdrževanja in mazanja.

Preverjanje stanja Preverite notranjo površino cevi glede prask, poškodb in prekomernega puščanja olja.

Preverjanje delovanja

6

Delovanje stopalke za prestavljanje je potrebno preveriti pred vsako vožnjo, po potrebi pa je potrebno podmazati njeno vrtišče.

Delovanje stranskega stojala je potrebno preveriti pred vsako vožnjo, zglob in naležne kovinske površine pa po potrebi podmazati. OPOZORILO

Priporočeno sredstvo za mazanje: Mast na osnovi litijevega mila

Če se stransko stojalo ne pomika gladko gor in dol, naj jo pregleda in popravi Yamahin trgovec. V nasprotnem primeru se stransko stojalo med vožnjo lahko dotakne tal ter zmede voznika, kar se lahko odrazi v izgubi nadzora nad vozilom.

1. Vozilo postavite na ravno površino in ga držite v pokončnem položaju. OPOZORILO! V izogib poškodbam motocikel dobro podprite, tako da ni nevarnosti padca. 2. Medtem ko sprednjo zavoro držite stisnjeno, nekajkrat močno pritisnite krmilo navzdol in se prepričajte, da se sprednje vilice gladko stiskajo in raztezajo.

Priporočeno sredstvo za mazanje: Mast na osnovi litijevega mila

6-26

00081799_VMAX_SL.indd 6-26

19.9.2008 11:18:44


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Preverjanje krmiljenja

OPOMBA Če opazite kakršnokoli poškodbo oziroma, če se vilice ne krčijo in raztezajo gladko, naj jih pregleda in popravi Yamahin trgovec.

Obrabljeni ali slabo priviti ležaji krmila lahko povzročijo nevarnost. Zato je potrebno delovanje krmilnega sistema preverjati na sledeč način in skladno z intervali, predpisanimi v tabeli periodičnega vzdrževanja in mazanja. 1. Pod motor namestite podstavek, tako, da bo sprednje kolo dvignjeno od tal. (Za več informacij glejte stran 6-36.) OPOZORILO! V izogib poškodbam motocikel dobro podprite, tako da ni nevarnosti padca. 2. Primite spodnja dela krakov vilic in ju poskusite pomakniti naprej in nazaj. Če pri tem občutite zračnost, naj krmilni sistem pregleda in popravi Yamahin trgovec.

6

6-27

00081799_VMAX_SL.indd 6-27

19.9.2008 11:18:44


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Preverjanje ležajev koles

Akumulator

Obrabljenost ležajev sprednjega in zadnjega kolesa morate preverjati skladno z intervali, ki so določeni v tabeli periodičnega vzdrževanja in mazanja. Če opazite zračnost v pestu kolesa ali se slednje ne vrti zadosti gladko, naj stanje ležajev pregleda Yamahin trgovec.

Ta model je opremljen z akumulatorjem vrste VRLA (Valve Regulated Lead Acid (Ventilsko uravnavana svinčeva kislina)). Zato ni potrebno skrbeti za zadostno količino elektrolita, niti ni potrebno dodajati destilirane vode. Vseeno pa je potrebno preveriti spojke akumulatorja in jih po potrebi pričvrstiti. OPOZORILO

6

● Elektrolit je strupena in nevarna snov, saj vsebuje žvepleno kislino, ki lahko povzroči hude opekline. Izogibajte se stiku kisline s kožo, očmi in oblačili, pri opravilih poleg akumulatorja pa si vedno namestite zaščito za oči. V primeru stika, si nudite sledečo PRVO POMOČ. • ZUNANJI STIK: Izperite z večjo količino vode. • NOTRANJI STIK: Spijte večjo količino vode ali mleka in nemudoma pokličite zdravnika. • STIK Z OČMI: Izpirajte 15 minut z vodo in poiščite nujno medicinsko pomoč. ● Akumulatorji proizvajajo eksploziven plin vodik. Zato akumulatorju ne približujte iskrečih predmetov, odprtega

plamena, cigaret, itd., pri menjavi v zaprtem prostoru pa zagotovite zadostno ventilacijo. ● TEGA IN VSE OSTALE AKUMULATORJE IMEJTE SHRANJENE IZVEN DOSEGA OTROK.

Odstranitev akumulatorja 1. Odstranite oklep A (Glejte stran 6-6.) 2. Odklopite najprej negativni pol in šele nato pozitivnega.

2 1 1. 2.

Negativna žica akumulatorja (črna) Pozitivna žica akumulatorja (rdeča)

3. Odstranite vijake in pokrov akumulatorja (skupaj z ECU).

6-28

00081799_VMAX_SL.indd 6-28

19.9.2008 11:18:45


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE 6. Odstranite gumijasti blažilnik.

1

Polnjenje akumulatorja Če se je akumulator izpraznil, ga čim prej dostavite Yamahinemu trgovcu, da ga napolni. Upoštevajte, da se bo akumulator izpraznil hitreje, če boste na vozilu imeli nameščeno opcijsko električno opremo.

2

OPOMBA

1 1. 2.

Vijak Pokrov akumulatorja 1.

4. Z držala odstranite glavno varovalko (skupaj s pritrjevalnim pasom). 5. Odklopite spojko A.

2

Glavna varovalka Pritrjevalni pas Spojka A

Gumijasti blažilnik

7. Odprite toplotni izolator, kot je prikazano.

1

1

1. 2. 3.

Za polnjenje akumulatorjev vrste VRLA (Valve Regulated Lead Acid (Ventilsko uravnavana svinčeva kislina)) je potreben polnilnik posebne vrste (s konstantno napetostjo). Uporaba običajnega akumulatorskega polnilca bo poškodovala akumulator. Če nimate možnosti dostopa do polnilnika s konstantno napetostjo naj polnjenje akumulatorja izvede Yamahin trgovec.

3

6

2

1. 2.

Toplotni izolator Akumulator

8. Izvlecite akumulator iz njegovega predela. 6-29

00081799_VMAX_SL.indd 6-29

19.9.2008 11:18:45


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Shranjevanje akumulatorja 1. Če vozila ne boste uporabljali dlje kot mesec dni, odstranite akumulator, ga napolnite in postavite na hladno in suho mesto. OPOMBA: Ko odstranjujete akumulator, pazite, da je ključ v položaju „OFF (IZKLOP)“, nato pa najprej odklopite negativni in nato še pozitivni pol akumulatorja. 2. Če mislite akumulator imeti shranjen dlje kot dva meseca, preverite njegovo stanje vsaj enkrat mesečno in ga po potrebi napolnite.

6

Namestitev akumulatorja NAMIG Prepričajte se, da je akumulator popolnoma napolnjen. 1. Vstavite akumulator v njegov predel. 2. Zaprite toplotni izolator nazaj v prvotni položaj. OPOMBA: Prepričajte se, da je toplotni izolator v prvotnem položaju in pravilno zložen.

1

1.

Toplotni izolator

3. Namestite gumijasti blažilnik. 4. Namestite pokrov akumulatorja (skupaj z ECU) in vijake. 5. Priključite spojko A. 6. Na držalo namestite glavno varovalko (skupaj s pritrjevalnim pasom). 7. Priključite najprej pozitivni pol akumulatorja, nato pa še negativnega in namestite vijake. 8. Namestite oklep. OPOMBA Poskrbite, da bo akumulator vedno napolnjen. Shranjevanje izpraznjenega akumulatorja lahko na njem povzroči trajne poškodbe akumulatorja.

6-30

00081799_VMAX_SL.indd 6-30

19.9.2008 11:18:45


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Menjava varovalk

Škatla z varovalkami 1

Škatla z varovalkami 2

Glavna varovalka, škatla z varovalkami 1 in varovalka za motorčka ABS se nahajajo za pokrovom A. (Glejte stran 6-6.)

12

11 1

1

3

10

2 1. 2. 3.

Glavna varovalka Varovalka motorčka za ABS Rezervna varovalka motorčka za ABS

1. 2. 3.

12

Varovalka elektromagneta ABS-a Varovalka sistema za vbrizgavanje goriva Rezervna varovalka

Škatla z varovalkami 2 se nahaja za pokrovom B. (Glejte stran 6-6.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

56 7

2 3

34

9 8

Varovalka vžiga Varovalka krmilne enote ABS-a Varovalka žarometa Rezervna varovalka Varovalka elektronskega ventila za plin Varovalka ventilatorja hladilnika Rezervna varovalka Rezervna varovalka Varovalka signalnega sistema Varovalka pomožnega ventilatorja hladilnika: Rezervna varovalka Varovalka parkirne razsvetljave

6

Če varovalka pregori, jo zamenjajte na sledeč način. 1. Obrnite ključ v položaj „OFF“ (IZKLOP) in izklopite električni sistem. 2. Odstranite pregorelo varovalko in namestite novo predpisane amperske vrednosti. OPOZORILO! Za preprečevanje poškodb električnega sistema ali 6-31

00081799_VMAX_SL.indd 6-31

19.9.2008 11:18:45


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE morebitnega vžiga ne nameščajte varovalk z višjo ampersko vrednostjo kot je priporočena.

6

Predpisane varovalke: Glavna varovalka: 50,0 A Varovalka vžiga: 20,0 A Varovalka parkirne razsvetljave: 7,5 A Varovalka signalnega sistema: 7,5 A Varovalka žarometa: 15,0 A Varovalka ventilatorja hladilnika: 20,0 A Varovalka pomožnega ventilatorja hladilnika: 7,5 A Varovalka sistema za vbrizgavanje goriva: 15,0 A Varovalka krmilne enote ABS-a: 7,5 A Varovalka motorčka za ABS: 30,0 A Varovalka elektromagneta ABS-a: 15,0 A Varovalka podpore: 7,5 A Varovalka elektronskega ventila za plin 7,5 A

3. Obrnite ključ v položaj „ON (VKLOP)“ in vključite električni tokokrog, pri čemer se bo izvedlo preverjanje delovanja naprav. 4. Če varovalka ponovno takoj pregori, naj Yamahin trgovec preveri električni sistem.

Menjava žarnice žarometa V žarometu vašega motocikla je nameščena kremenčeva žarnica. Če žarnica žarometa pregori, jo zamenjajte z novo. OPOMBA Pazte, da ne poškodujete naslednjih delov: ● Žarnica žarometa Ne dotikajte se steklenega dela žarnice žarometa, da nanjo ne nanesete mastnih madežev, sicer se bo zmanjšala njena prosojnost, svetilnost in življenjska doba. Morebitne sledi prstnih odtisov in ostale nečistoče dobro očistite s krpo, namočeno v alkohol ali razredčilo. ● Leče žarometa Na leče žarometov ne lepite nobenih toniranih filmov ali samolepilnih nalepk. Ne nameščajte močnejših žarnic kot je predpisano.

6-32

00081799_VMAX_SL.indd 6-32

19.9.2008 11:18:46


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE 4. Novo žarnico vstavite v ležišče in jo pritrdite z držalom žarnice. 5. Namestite pokrov žarnice in spojite spojko žarometa. 6. Namestite enoto žarometa in privijte vijake. 7. Po potrebi naj snop žarometa naravna Yamahin trgovec. 1.

Ne dotikajte se steklenih delov žarnice.

1. Odvijte vijake in odstranite pokrov žarometa.

1. 2.

Spojka žarometa Pokrov žarnice žarometa

3. Snemite držalo žarnice žarometa in nato odstranite pregorelo žarnico.

6

1.

Vijak

2. Snemite spojko žarometa in odstranite pokrov žarnice.

1.

Držalo žarnice žarometa

6-33

00081799_VMAX_SL.indd 6-33

19.9.2008 11:18:46


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Zadnja/zavorna luč

Menjava žarnice smernika

Zadnja/zavorna luč, ki je nameščena na modelu vašega motocikla je vrste LED (s svetlečo diodo). Če zadnja/zavorna luč ne deluje, naj jo pregleda Yamahin trgovec.

1. Odvijte vijak in odstranite leče smernika.

1 1.

2 1 1. 2.

6

Vijak Pokrov žarnice smernika

Žarnica smernika

3. V obojko vstavite novo žarnico, jo potisnite notri in obrnite v smeri urinih kazalcev dokler se ne zaustavi. 4. Namestite leče in privijte vijak. OPOMBA: Vijaka ne privijte premočno, sicer leča lahko poči.

2. Pregorelo žarnico odstranite tako, da jo potisnete notri in obrnete v nasprotni smeri urinih kazalcev.

6-34

00081799_VMAX_SL.indd 6-34

19.9.2008 11:18:46


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Menjava žarnice luči za osvetlitev registrske tablice 1. Odvijte vijake in držalno ploščo.

3. Obojko luči za osvetlitev registrske tablice (skupaj z žarnico) odstranite tako, da jo obrnete v nasprotni smeri urinih kazalcev in izvlečete.

1

2

3

2

4. Pregorelo žarnico odstranite tako, da jo izvlečete. 5. V obojko vstavite novo žarnico. 6. Vstavite obojko (skupaj z novo žarnico), jo potisnite notri in obrnite v smeri urinih kazalcev dokler se ne zaustavi. 7. Namestite lečo luči za osvetlitev registrske tablice in vijake. 8. Namestite vijake in držalno ploščo.

1 1. 2.

Držalna plošča Vijak

1.

2. Odvijte vijake in odstranite lečo luči za osvetlitev registrske tablice.

2. 3.

Obojka žarnice luči za osvetlitev registrske tablice Žarnica luči za osvetlitev registrske tablice Leča žarnice za osvetlitev registrske tablice

6

1 1.

Vijak

6-35

00081799_VMAX_SL.indd 6-35

19.9.2008 11:18:46


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Menjava žarnice dodatne luči

Podpiranje motocikla

Pregorelo žarnico dodatne luči odstranite tako, da jo izvlečete. 1. Odstranite enoto žarometa. (Glejte stran 6-32.) 2. Obojko dodatne luči (skupaj z žarnico) odstranite tako, da jo obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.

Ker model vašega motocikla nima nameščenega sredinskega stojala, pri menjavi sprednjega ali zadnjega kolesa oziroma pri opravilih, ki zahtevajo, da je vaš motocikel v navpičnem položaju, sledite naslednjim varnostnim priporočilom. Pred vzdrževalnimi deli preverite, da motocikel stoji na trdni in ravni podlagi. Za zagotovitev dodatne stabilnosti lahko pod motor podstavite trdno leseno klado.

1

1

1.

Obojka žarnice dodatne luči

4. V obojko vstavite novo žarnico. 5. Obojko dodatne luči (skupaj z žarnico) namestite tako, da jo obrnete v smeri urinega kazalca. 6. Namestite enoto žarometa.

6 1.

Žarnica dodatne luči

3. Pregorelo žarnico odstranite tako, da jo izvlečete iz obojke.

Servisiranje sprednjega kolesa 1. Utrdite zadnji del motocikla tako, da uporabite motociklistično stojalo, če pa slednjega nimate, lahko pod okvir pred zadnjim kolesom namestite dvigalko. 2. S pomočjo motociklističnega stojala podprite in dvignite sprednje kolo od tal.

Servisiranje zadnjega kolesa S pomočjo motociklističnega stojala dvignite zadnje kolo od tal, v kolikor pa stojala nimate, pa lahko pred zadnje kolo pod obe strani bodisi okvira ali nihajne ročice namestite dvigalko.

6-36

00081799_VMAX_SL.indd 6-36

19.9.2008 11:18:47


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Odpravljanje motenj delovanja Četudi so motocikli Yamaha pred odpravo iz tovarne izpostavljeni pregledu, obstaja verjetnost, da se med njihovim obratovanjem pojavijo motnje. Vsakršna težava v zvezi z gorivom, kompresijo ali sistemom za vžig, lahko poslabša zaganjanje in zmanjša moč vozila. Sledeče tabele za odpravljanje motenj delovanja nudijo hitre in enostavne postopke za samostojno preverjanje delovanja omenjenih vitalnih sistemov. Vsekakor pa v primeru, da je na vašem motociklu potrebno opraviti popravilo, slednjega odpeljite k Yamahinemu trgovcu, ki razpolaga s strokovnim kadrom in je opremljen s potrebnim orodjem ter znanjem za takojšnje servisiranje vašega motocikla. Uporabljajte le originalne nadomestne dele Yamaha. Neoriginalni deli so sicer lahko zelo podobni originalnim, vendar so le ponaredki, imajo krajšo življenjsko dobo in lahko privedejo do višjih stroškov za popravilo.

OPOZORILO Ko preverjate sistem goriva ne kadite in se prepričajte, da v območju ni odprtega plamena in isker, vključno s signalnimi lučkami vodnih grelcev ali peči. Bencin ali bencinski hlapi se lahko vžgejo ali eksplodirajo, kar lahko povzroči resne poškodbe ali škodo na lastnini.

6

6-37

00081799_VMAX_SL.indd 6-37

19.9.2008 11:18:47


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Tabela odpravljanja motenj delovanja Težave z zaganjanjem ali neučinkovito delovanje motorja 1. Gorivo Goriva je dovolj.

Preverite kompresijo.

Goriva ni.

Dotočite gorivo.

Kompresija je.

Preverite vžig.

Kompresije ni.

Vozilo naj pregleda Yamahin trgovec.

Preverite nivo goriva v rezervoarju za gorivo.

Motor se ne zažene. Preverite kompresijo.

2. Kompresija Aktivirajte električni zaganjalnik.

6

3. Vžig

Vlažno

Obrišite s suho krpo ali zamenjajte vžigalne svečke.

Aktivirajte električni zaganjalnik.

Suho

Vozilo naj pregleda Yamahin trgovec.

Motor se ne zažene. Preverite akumulator.

Odstranite vžigalne svečke in preverite elektrode.

4. Akumulator Motor se hitro zažene.

Akumulator je v redu.

Motor se zažene počasi.

Preverite spoje akumulatorskih kablov in po potrebi napolnite akumulator.

Aktivirajte električni zaganjalnik.

Motor se ne zažene. Vozilo naj pregleda Yamahin trgovec.

6-38

00081799_VMAX_SL.indd 6-38

19.9.2008 11:18:47


PERIODIČNO VZDRŽEVANJE IN PRILAGAJANJE Pregrevanje motorja OPOZORILO ● Pokrovčka hladilnika ne odstranjujte, ko sta motor in hladilnik vroča. Vrela tekočina in para lahko brizgneta ven pod visokim tlakom in povzročita hude poškodbe. Zato počakajte, da se motor zagotovo dovolj ohladi. ● Med odpiranjem pokrovčka hladilnika zato čezenj položite debelo krpo, kakršna je brisača, in jo počasi obrnite v nasprotni smeri urinih kazalcev in počasi spuščajte morebitni povišani tlak. Ko žvižgajočega zvoka ni več slišati, potisnite pokrovček navzdol in ga obrnite skrajno proti smeri urinih kazalcev ter odstranite.

Nivo hladilne tekočine je nizek. Preverite tesnjenje hladilnega sistema. Počakajte dokler se motor ne ohladi.

Preverite nivo hladilne tekočine v rezervoarju in hladilniku. Nivo hladilne tekočine je v redu.

Hladilni sistem pušča.

Hladilni sistem naj pregleda in popravi Yamahin trgovec.

Hladilni sistem dobro tesni.

Dodajte hladilno tekočino.

Zaženite motor. Če se slednji ponovno prehitro pregreje, naj hladilni sistem pregleda Yamahin trgovec.

6

NAMIG Če nimate pri sebi hladilne tekočine, namesto nje lahko uporabite mehko vodo, vendar morate ob prvi priložnosti slednjo nadomestiti s priporočeno hladilno tekočino.

6-39

00081799_VMAX_SL.indd 6-39

19.9.2008 11:18:47


SKRB ZA MOTOCIKEL IN NJEGOVO SHRANJEVANJE Pozor glede matirane barve OPOMBA Nekateri motocikli imajo nameščene dele z matirano površino. Za nasvet o uporabi čistilnih sredstev za te površine lahko prosite Yamahinega trgovca. Uporaba ščetke, grobih kemičnih ali čistilnih sredstev pri čiščenju teh delov lahko na njihovi površini povzroči praske in jih poškoduje. Na matirane površine tudi ne nanašajte sredstva za poliranje.

Nega Medtem, ko odprta oblika motocikla razkriva najnovejše tehnološke dosežke, pa ga slednja dela tudi bolj občutljivega. Čeprav so pri njem uporabljeni visokokakovostni deli, pa se rji in koroziji ni moč upreti. Zarjavela izpušna cev lahko ostane povsem neopažena na avtu, pri motociklu pa bi skazila njegov celotni videz. Stalna in pravilna nega ni zgolj skladna s pogoji in določili garancije, vendar tudi pripomore k dobremu izgledu vašega motocikla, podaljša njegovo življenjsko dobo in optimizira učinkovitost delovanja.

Pred čiščenjem

7

1. Ko se motor zadosti ohladi, preko izpušnih odprtin dušilca namestite plastično vrečo. 2. Prepričajte se, da so vsi pokrovčki in pokrovi, kot tudi vsi električni spojniki in konektorji, vključno s pokrovčki vžigalnih svečk, dobro pritrjeni. 3. Trdovratne nečistoče, kot so zažgani oljni madeži na okrovu ročične gredi, odstranite z razmaščevalnim sredstvom in ščetko, vendar slednjega nikoli ne nanašajte na tesnila, pogonski jermen in osi

kolesa. Nečistoče in sredstvo za razmaščevanje vedno izperite z vodo.

Čiščenje OPOMBA ● Izogibajte se uporabi močnih kislinskih kolesnih čistilnikov, še posebej pri kolesih z naperami. V primeru uporabe tovrstnih izdelkov za odstranitev trdovratnih madežev, sredstva ne pustite na površini dlje, kot je predpisano. Hkrati pa površino takoj po izpiranju zbrišite s suho krpo in nanesite protikorozijsko sredstvo. ● Nepravilno čiščenje lahko poškoduje plastične dele (kot so oklepi, pokrovi, vetrobranska stekla, leče žarometa, ipd.) in dušilce. Za čiščenje plastičnih delov uporabljajte le mehko, čisto krpo ali spužvo. Če pa plastičnih delov ne morete temeljito očistiti z vodo, lahko uporabite razredčen in mil detergent. Prepričajte se, da detergent nato temeljito sperete z obilo vode, saj škodi plastičnim delom.

7-1

00081799_VMAX_SL.indd 7-1

19.9.2008 11:18:47


SKRB ZA MOTOCIKEL IN NJEGOVO SHRANJEVANJE ● Za čiščenje plastičnih delov ne uporabljajte agresivnih kemičnih izdelkov. Izognite se uporabi krp in spužv, ki so bile v stiku z močnimi ali abrazivnimi čistilnimi sredstvi, raztopinami ali razredčilom, gorivom, odstranjevalci rje, zavorno tekočino, sredstvom proti zamrzovanju ali elektrolitom. ● Ne uporabljajte visokotlačnih naprav za pranje ali parnih čistilnikov, saj slednji lahko povzročijo pronicanje vode pod površino in poškodbe na sledečih delih vozila: tesnila (ležajev koles in nihajne ročice, vilic in zavor), električnih delov (spojk, konektorjev, instrumentov, stikal in luči), oddušnih cevi ter odprtin za zračenje. ● Za motocikle z vetrobranskim steklom: Ne uporabljajte močnih čistil in trdih spužv, saj bi slednje lahko povzročilo poškodbe površine. Na vetrobranskem steklu lahko pustijo praske celo nekatera čistila za plastiko. Izdelek, ki ga nameravate uporabiti najprej testirajte na majhnem delu vetrobranskega stekla, da se prepričate, če ne bo povzročil madežev. Če vetrobransko steklo

postane odrgnjeno, po pranju uporabite visokokakovostno sredstvo za poliranje plastike.

Po normalni uporabi Odstranite nečistoče s toplo vodo, blagim čistilnim sredstvom in mehko, čisto spužvo ter površino temeljito izperite s čisto vodo. Za čiščenje težko dostopnih delov uporabite zobno ščetko ali ščetko za čiščenje steklenic. Trdovratne nečistoče in prisušene insekte boste lažje odstranili, če jih pred čiščenjem za nekaj minut pokrijete z vlažno krpo.

Po vožnji v dežju, poleg morja ali po cestah, posutih s soljo Ker je morska sol, s katero so pozimi posute ceste v kombinaciji z vodo izjemno korozivna, po vsaki vožnji v dežju, poleg morja ali po cestah, ki so bile posute s soljo izvedite sledeča opravila. NAMIG Sol, ki so jo pozimi posipali po cestah lahko ostane na njih tudi pomladi.

1. Po vožnji, ko se motor zadosti ohladi, motocikel očistite s hladno vodo in blagim čistilnim sredstvom. OPOMBA: Ne uporabljajte tople vode, saj slednja povečuje učinek razjedanja soli. 2. Potem, ko motocikel osušite, za preprečevanje korozije na vse kovinske dele - vključno s kromiranimi in nikljanimi površinami (z izjemo dušilcev iz titana) - nanesite protikorozijsko sredstvo.

Čiščenje dušilcev iz titana Model vašega motocikla ima nameščene dušilce iz titana, ki zahtevajo posebno nego. ● Za čiščenje delov iz titana uporabljajte le mehko, čisto krpo ali spužvo, namočeno v blago raztopino čistilnega sredstva. Če pa dušilca ne morete očistiti z blagim čistilnim sredstvom, pri tem lahko uporabite kislinske izdelke in mehko ščetko. ● Za čiščenje površin iz titana nikoli ne uporabljajte zmesi ali posebnih pripravkov, saj slednji lahko poškodujejo zunanji sloj površine dušilcev.

7

7-2

00081799_VMAX_SL.indd 7-2

19.9.2008 11:18:47


SKRB ZA MOTOCIKEL IN NJEGOVO SHRANJEVANJE ● Že najmanjše količine olja, ki ga nanesemo z naoljeno brisačo, ali prsti, bodo pustili madeže na dušilcih iz titana, katere pa lahko odstranite z blagim čistilnim sredstvom. ● Upoštevajte, da je toplotna obarvanost dela izpušne cevi, ki poteka do dušilca iz titana normalen pojav in je ni možno odpraviti.

Po čiščenju

7

1. Osušite motocikel z jelenovo kožo ali krpo, ki dobro vpija vodo. 2. Nemudoma osušite pogonsko verigo in jo podmažite, da preprečite njeno rjavenje. 3. Za lesk kromiranih, aluminijastih in delov iz nerjavečega jekla uporabite posebno sredstvo za poliranje. 4. Za preprečevanje korozije priporočamo, da protikorozijsko sredstvo nanesete na vse kovinske površine, tudi kromirane in nikljane. 5. Kot univerzalno sredstvo za odstranjevanje morebitnih preostalih madežev uporabite olje v razpršilcu. 6. Popravite morebitne manjše poškodbe na barvi, ki so jih povzročili udarci kamenčkov, itd. 7. Vse lakirane površine zloščite s sredstvom za poliranje.

8. Pred shranjevanjem ali pokrivanjem pustite, da se motocikel temeljito osuši.

● Izogibajte se uporabi abrazivnih sredstev za poliranje, saj slednji lahko odstranijo sloj barve.

OPOZORILO Nesnaga na zavorah ali pnevmatikah lahko povzroči izgubo nadzora. ● Prepričajte se, da na delih zavor ali pnevmatik ni olja ali sredstva za poliranje. ● Če je potrebno, zavorne kolute in obloge očistite z običajnim čistilnim sredstvom za kolute ali z acetonom, pnevmatike pa operite s toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom. Pred vožnjo z visokimi hitrostmi najprej preskusite delovanje zavor in obnašanje vozila pri zavijanju s počasno vožnjo.

NAMIG ● Za nasvet o priporočenih izdelkih za nego motocikla se posvetujte z Yamahinim trgovcem. ● Pranje, deževno vreme ali vlažna podnebja lahko povzročijo zarositev leče žarometa. Če za nekaj časa vključite žaromet, bo to pripomoglo k odstranitvi kondenza z leče.

OPOMBA ● Olje ali sredstvo za poliranje v razpršilcu nanašajte varčno, prekomerni nanos pa nemudoma obrišite. ● Olja ali sredstva za poliranje nikoli ne nanašajte na gumijaste in plastične dele, vsekakor pa slednje negujte z drugim primernim sredstvom. 7-3

00081799_VMAX_SL.indd 7-3

19.9.2008 11:18:47


SKRB ZA MOTOCIKEL IN NJEGOVO SHRANJEVANJE Shranjevanje Kratkoročno Vaš motocikel vedno shranjujte v hladnem in suhem prostoru in ga po potrebi zavarujte pred prahom s ponjavo, ki diha. OPOMBA ● Shranjevanje motocikla v slabo prezračenem prostoru ali prekrivanje z nepredušno ponjavo, ko je slednji še vedno vlažen, bo zadrževalo vodo in vlago in povzročilo rjavenje kovinskih delov. ● Za preprečevanje korozije motocikla ne shranjujte v vlažnih kleteh, hlevih (zaradi prisotnosti amoniaka) in prostorih, kjer so shranjene močne kemikalije.

Dolgoročno Preden motocikel shranjujete za več mesecev: 1. Sledite vsem navodilom razdelka „Nega“, ki je v tem poglavju. 2. Napolnite rezervoar za gorivo in dodajte stabilizator goriva (če je na voljo), da preprečite rjavenje rezervoarja in kvarjenje goriva. 3. Izvedite sledeče korake, da zaščitite cilindre, batne obročke, itd.

pred korozijo. a. Odstranite pokrovčke vžigalnih svečk in vžigalne svečke. b. V vsako od odprtin vžigalne svečke vnesite čajno žličko motornega olja. c. Namestite pokrovčke vžigalnih svečk nazaj na vžigalne svečke in slednje postavite na glavo cilindra, tako, da bodo elektrode ozemljene. (To bo omejilo iskrenje med naslednjim korakom) d. Z zaganjalnikom nekajkrat zaženite motor. (To bo povzročilo, da se bodo stene valja obdale s slojem olja.) OPOZORILO! Za preprečevanje poškodb pri iskrenju poskrbite za ozemljitev elektrod vžigalnih svečk med zaganjanjem motorja. e. Odstranite pokrovčke z vžigalnih svečk, slednje namestite v ležišča in pokrovčke namestite nazaj. 4. Podmažite tako vse pletenice in točke vrtišča ročic, stopalk, kot tudi vrtišče stranskega/sredinskega stojala.

5. Preverite in po potrebi popravite tlak v pnevmatikah, nato pa motocikel dvignite, tako da bosta obe kolesi odmaknjeni od tal. Dodatno lahko enkrat mesečno malce zavrtite obe kolesi, da preprečite svetlobne spremembe pnevmatik. 6. Da preprečite vstopanje vlage v notranjost dušilca, odprtine prekrijte s plastično vrečko. 7. Akumulator odstranite in ga do konca napolnite. Shranite ga na hladno mesto in ga enkrat mesečno dopolnite. Akumulatorja ne shranjujte v prekomerno hladnem ali vročem prostoru [hladnejšim od 0 °C (30 °F) ali toplejšem od 30 °C (90 °F)]. Za več informacij o shranjevanju akumulatorja si oglejte stran 6-28. NAMIG Pred shranjevanjem akumulatorja izvedite vsa potrebna popravila motocikla.

7

7-4

00081799_VMAX_SL.indd 7-4

19.9.2008 11:18:47


SPECIFIKACIJE

8

Dimenzije: Skupna dolžina: 2 395 mm Skupna širina: 820 mm Skupna višina: 1 190 mm Višina sedeža: 775 mm Medosna razdalja: 1 700 mm Razdalja od tal: 140 mm Minimalni polmer obračanja: 3 500 mm Teža: Z oljem in gorivom: 310,0 kg Motor: Vrsta motorja: Vodno hlajeni 4-taktni, DOHC Razporeditev valjev: 4 valji, V4 Prostornina: 1679,0 cm3 Vrtina × hod: 90,0 × 66,0 mm Kompresijsko razmerje: 11,30 :1 Sistem zaganjanja: Električni zaganjalnik

Sistem mazanja: Mokro oljno korito Motorno olje: Vrsta: SAE 10W-40, SAE 10W-50, SAE 15W-40, SAE 20W-40 ali SAE 20W-50 -20 -10

0

10 20 30 40 50 ˚C

SAE 10W-30 SAE 10W-40 SAE 10W-50 SAE 15W-40 SAE 20W-40 SAE 20W-50

Priporočena stopnja motornega olja: Vrsta API service SG ali višja, JASO standard MA Količina motornega olja: Brez menjave vložka oljnega filtra: 4,30 l Z menjavo vložka oljnega filtra: 4,70 l Olje kardanskega prenosa: Vrsta: Olje za kardanski prenos moči (Št. art.: 9079E-SH001-00) Količina: 0,30 l

Hladilni sistem: Kapaciteta rezervoarja hladilne tekočine (do oznake maksimalne količine): 0,27 l Kapaciteta hladilnika (vključujoč tudi napeljavo): 3,75 l Zračni filter: Element zračnega filtra: Naoljeni papirnati Gorivo: Priporočeno gorivo: LE NEOSVINČENI MOTORNI BENCIN Kapaciteta rezervoarja za gorivo: 15,0 l Količina rezerve goriva: 3,9 l Vbrizgavanje goriva: Telo dušilke: Izdelovalec: MIKUNI Vrsta/količina: EIS48/4 Vžigalna(e) svečka(e): Izdelovalec/model: NGK/CR9EIA Izdelovalec/model: DENSO/IU27D Razmik med elektrodama: 0,8 - 0,9 mm

8-1

00081799_VMAX_SL.indd 8-1

19.9.2008 11:18:47


SPECIFIKACIJE Sklopka: Vrsta sklopke: Mokra, več-kolutna Prenos moči: Primarni redukcijski sistem: Valjasti zobnik Primarno redukcijsko razmerje: 86/57 (1,509) Sekundarni redukcijski sistem: Kardanska gred Sekundarno redukcijsko razmerje: 22/23 × 29/09 (3,082) Vrsta prenosa moči: 5-stopenjski zobniški prenos stalnim prijemom Delovanje: Upravljanje z levim stopalom Prestavno razmerje: 1. prestava: 38/16 (2,375) 2. prestava 38/21 (1,810) 3. prestava 35/25 (1,400) 4. prestava 29/26 (1,115) 5. prestava 29/31 (0,935) Šasija: Vrsta okvirja: Rombasti

Kot zaostajanja kolesa: 31,00 ° Sled kolesa: 148,0 mm Sprednja pnevmatika: Vrsta: Brez zračnice Velikost: 120/70R18M/C 59V Izdelovalec/model: BRIDGESTONE/BT028F Zadnja pnevmatika: Vrsta: Brez zračnice Velikost: 200/50R18M/C 76V Izdelovalec/model: BRIDGESTONE/BT028R Nameščanje prtljage: Največja tovorna obremenitev: 190 kg (Skupna teža voznika, sopotnika, tovora in dodatne opreme) Zračni tlak v pnevmatikah (merjen na hladnih pnevmatikah): Stanje obremenitve: 0 - 90 kg Spredaj: 250 kPa (2,5 bar) Zadaj: 290 kPa (2,9 bar)

Stanje obremenitve: 90 - 190 kg: Spredaj: 250 kPa (2,5 bar) Zadaj: 290 kPa (2,9 bar) Vožnja z visoko hitrostjo: Spredaj: 290 kPa (2,9 bar) Zadaj: 290 kPa (2,9 bar) Sprednje kolo: Vrsta platišča: Lito platišče Velikost platišča: 18M/C × MT3.50 Zadnje kolo: Vrsta platišča: Lito platišče Velikost platišča: 18M/C × MT3.00 Sprednja zavora: Vrsta: Dvojna kolutna zavora Delovanje: Upravljanje z desno roko Priporočena zavorna tekočina: DOT 4 Zadnja zavora: Vrsta: Enojna kolutna zavora

8

8-2

00081799_VMAX_SL.indd 8-2

19.9.2008 11:18:47


SPECIFIKACIJE

8

Delovanje: Upravljanje z desnim stopalom Priporočena zavorna tekočina: DOT 4 Sprednje vzmetenje: Vrsta: Teleskopske vilice Vrsta vzmeti/blažilnika udarcev: Vijačna vzmet/oljni blažilnik Pot kolesa: 120,0 mm Zadnje vzmetenje: Vrsta: Nihajna ročica (vezno vzmetenje) Vrsta vzmeti/blažilnika udarcev: Vijačna vzmet/plinsko-oljni blažilnik Pot kolesa: 110,0 mm Električni sistem: Sistem vžiga: TCI (digitalni) Polnilni sistem: AC magnetni Akumulator: Model: YTZ14S Napetost, kapaciteta: 12 V, 11,2 Ah Žaromet: Vrsta žarnice: Halogenska žarnica

Napetost, moč in število žarnic: Žaromet: 12 V, 60 W/55,0 W × 1 Zadnja/zavorna luč: LED Signalna luč sprednjih smernikov: 12 V, 10,0 W × 2 Signalna luč zadnjih smernikov: 12 V, 10,0 W × 2 Dodatna luč: 12 V, 5,0 W × 1 Osvetlitev merilnika: LED Indikatorska lučka prostega teka: LED Indikatorska lučka dolge luči: LED Opozorilna lučka nivoja olja: LED Indikatorska lučka smernikov: LED × 2 Opozorilna lučka nivoja goriva: LED Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine: LED Opozorilna lučka okvare motorja: LED Opozorilna lučka ABS: LED

Indikatorska lučka sistema imobilizatorja: LED Varovalke: Glavna varovalka: 50,0 A Varovalka žarometa: 15,0 A Varovalka signalnega sistema: 7,5 A Varovalka vžiga: 20,0 A Varovalka parkirne razsvetljave: 7,5 A Varovalka ventilatorja hladilnika: 20,0 A Varovalka sistema za vbrizgavanje goriva: 15,0 A Varovalka krmilne enote ABS-a: 7,5 A Varovalka motorčka za ABS: 30,0 A Varovalka elektromagneta ABS-a: 15,0 A Varovalka podpore: 7,5 A Varovalka elektronskega ventila za plin 7,5 A

8-3

00081799_VMAX_SL.indd 8-3

19.9.2008 11:18:47


POTROŠNIŠKE INFORMACIJE Identifikacijske številke V spodaj predvidena polja zapišite identifikacijsko številko ključa, identifikacijsko številko vozila in oznako modela, saj boste slednje potrebovali pri naročanju rezervnih delov pri Yamahinemu trgovcu, oziroma kot referenco v primeru kraje vozila.

Identifikacijska številka ključa

Identifikacijska številka vozila

1 3

1

2

3

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA KLJUČA: 1. 2. 3.

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA VOZILA:

Identifikacijska številka ključa Kodni ključ za ponovno registracijo (rdeč obroč) Standardni ključi (črn obroč)

Identifikacijska številka ključa je odtisnjena na ploščici ključa. To številko prepišite v polje, ki je predvideno zanjo in jo uporabite pri naročanju novega ključa.

OZNAKA MODELA:

1.

Identifikacijska številka vozila

Identifikacijska številka vozila je odtisnjena na cevi glave krmila. Številko prepišite v predvideno polje. NAMIG Identifikacijsko številko vozila uporabljajte za identifikacijo vašega vozila in je lahko potrebna za njegovo registracijo.

9

9-1

00081799_VMAX_SL.indd 9-1

19.9.2008 11:18:48


POTROŠNIŠKE INFORMACIJE Oznaka modela

1

1.

Oznaka modela

Oznaka modela je nameščena na okvirju pod voznikovim sedežem. (Glejte stran 3-22.) Prepišite informacije z nalepke v predviden prostor. Potrebovali jo boste pri naročanju rezervnih delov.

9

9-2

00081799_VMAX_SL.indd 9-2

19.9.2008 11:18:48


KAZALO A ABS .................................................... 3-18 Akumulator ......................................... 6-28 Alarm proti kraji (opcija) ...................... 3-14

K Katalitični pretvorniki izpušnih plinov .. 3-22 Komplet orodja ..................................... 6-1 Krmilni sistem, preverjanje ................. 6-27

B Blažilnik udarcev, prilagajanje ............ 3-26

L Ležaji koles, preverjanje ..................... 6-28

E Element zračnega filtra ....................... 6-17 EXUP sistem ...................................... 3-28

M Mazanje .............................................. 6-25 Merilnik hitrosti...................................... 3-5 Mesta delov .......................................... 2-1 Motorno olje in vložek filtra za olje........ 6-9

G Glavno stikalo/zaklep krmiljenja ........... 3-2 Gorivo ................................................. 3-20 H Hladilna tekočina ................................ 6-14 I Identifikacijska številka ključa ............... 9-1 Identifikacijska številka vozila ............... 9-1 Identifikacijske številke ......................... 9-1 Indikatorska lučka dolge luči................. 3-3 Indikatorska lučka prostega teka .......... 3-3 Indikatorska lučka sistema imobilizatorja......................................... 3-5 Indikatorske in opozorilne lučke ........... 3-3 Indikatorske lučke smernikov ............... 3-3

00081799_VMAX_SL.indd 9-3

N Nega ..................................................... 7-1 Nivo zavorne tekočine, preverjanje .... 6-23 O Odpravljanje motenj delovanja ........... 6-37 Oklep in pokrovi, odstranjevanje in nameščanje ...................................... 6-6 Olje kardanskega prenosa.................. 6-12 Opozorilna lučka ABS ........................... 3-5 Opozorilna lučka nivoja goriva.............. 3-4 Opozorilna lučka nivoja olja .................. 3-3 Opozorilna lučka okvare motorja .......... 3-4 Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine ................................... 3-4 Oznaka modela .................................... 9-2

P Parkiranje ............................................. 5-3 Platišča ............................................... 6-20 Pletenice, preverjanje in mazanje....... 6-24 Pnevmatike ......................................... 6-18 Podpiranje motocikla .......................... 6-36 Pokrovček rezervoarja za gorivo ........ 3-19 Pozor glede matirane barve ................. 7-1 Prestavljanje ......................................... 5-2 Prosti hod pletenice za plin, preverjanje .......................................... 6-17 Prosti hod ročice prednje zavore, preverjanje .......................................... 6-21 R Ročica sklopke .......................... 3-16, 6-21 Ročica za plin in pletenica, preverjanje in mazanje ....................... 6-24 Ročica zavore ..................................... 3-17 S Sedeža ............................................... 3-22 Shranjevanje......................................... 7-4 Sistem imobilizatorja............................. 3-1 Sistem prekinjevalnika tokokroga za vžig ................................................ 3-29 Specifikacije.......................................... 8-1 Sprednje vilice, preverjanje ................ 6-26 Sprednje vilice, prilagajanje ................ 3-24 Stikala krmila ...................................... 3-15 Stikalo hupe ........................................ 3-15

19.9.2008 11:18:48


KAZALO Stikalo luči zadnje zavore, prilagajanje ......................................... 6-22 Stikalo smernikov ............................... 3-15 Stikalo varnostnih utripalk................... 3-16 Stikalo za prehitevanje ....................... 3-15 Stikalo za zagon ................................. 3-15 Stikalo za zaustavitev delovanja motorja................................................ 3-15 Stikalo žarometov ............................... 3-15 Stopalka za prestavljanje.................... 3-17 Stopalka za prestavljanje, preverjanje in mazanje ....................... 6-26 Stopalka zavore .................................. 3-18 Stopalka zavore, preverjanje in mazanje .......................................... 6-25 Stransko stojalo .................................. 3-29 Stransko stojalo, preverjanje in mazanje .......................................... 6-26 Š Število vrtljajev motorja v prostem teku, preverjanje ................ 6-17

U Utekanje motorja .................................. 5-3 V Varnostne informacije ........................... 1-1 Varovalke, menjava ............................ 6-31 Večfunkcijski prikazovalnik ................... 3-6 Vžigalne svečke, preverjanje ................ 6-8 Z Zadnja/zavorna luč ............................. 6-34 Zaganjanje motorja ............................... 5-1 Zavorna tekočina in tekočina sklopke, menjava ................................ 6-24 Zavorne ploščice sprednje in zadnje zavore, preverjanje.............. 6-22 Zračnost ventilov ................................ 6-18 Ž Žarnica dodatne luči, menjava............ 6-36 Žarnica registrske tablice, menjava .... 6-35 Žarnica smernikov, menjava ............... 6-34 Žarnica žarometov, menjava .............. 6-32

T Tabela odpravljanja motenj delovanja ............................................ 6-38 Tabela periodičnega vzdrževanja in mazanja ........................ 6-2 Trakovi za pritrjevanje prtljage ............ 3-28

00081799_VMAX_SL.indd 9-4

19.9.2008 11:18:48


00081799_VMAX_SL.indd 9-5

19.9.2008 11:18:48


TISKANO NA ČEŠKEM

00081799_VMAX_SL.indd 9-6

19.9.2008 11:18:48

Navodila Yamaha VMAX  

Navodila Yamaha VMAX

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you