Page 1

Aiandusteraapia ja teraapiline aiandus

Ettekandja Tarja Takala-Hotti


Päeva eesmärk 

 

anda teadmised sellest, kuidas meid ümbritsev keskkond ja taimede eest hoolitsemine mõjutab meie tervist ja heaolu tutvuda uurimuste/teooriatega ja olemasolevate kohtadega maailmas tutvuda harjutuste kaudu aiandusteraapiaga omandada oskusi aiandusteraapiaga tegelemiseks igapäevaelus.


Päevakava Tutvumine ja sissejuhatus aiandusteraapiasse Teraapiline aiandus, kui elukvaliteedi suurendaja - meetodid ja mõju Mõnus elukeskkond ja oma lemmikpaikenergiat ja rõõmu taimedest


Kui soovid olla õnnelik ühe päeva, joo ennast täis. Kui kolm päeva, abiellu. Kui kaheksa päeva, tapa siga ja söö see. Kui soovid olla igavesti õnnelik, hakka aednikuks.

Hiina vanasõna

Millese seisneb aedniku õnn? Millega aed hoiab ja toetab inimest? Mis teeb ümbruse heaks?


Mõisteid ja definitsioone Aiandusteraapia Inimese heaolu üritatakse edendada taimedega seotud plaanipärase, eesmärgipärase ja kompetentselt juhitud tegevuse abil/toel. Kui hooldad taime, siis taim hooldab Sind. Heaolu Tervisega seotud tunnetatud heaolu, millel on füüsiline, psühholoogiline ja sotsiaalne ulatus/dimensioon. Teraapiline aiatöö Teraapilise aiatöö eesmärgiks on inimese heaolu edendamine taimede ja aiatöö abil. Vältimatu ei ole ise aiatööd teha, vaid võib ka nautida teiste saavutusi/tehtut ja nautida ümbritsevat rohelust. Keskkonnapsühholoogia, roheteraapaia, ökoteraapia, keskkonnakasvatus jne. 


Ajalugu 

 

Igivana uskumus looduse ja aia parandavast võimest erinavates kultuurides ja religioonides Kreeka ja Hippokrates Aiandusteraapia sai alguse USA-s 1600 aastatel, mil aedade eest hoolitsemine oli eriliselt populaarne, soositud kõrgklassi naiste kogukondades.

Kloostrite aiad

1800 aastate raviasutused

Third Outline Level 

1950-natel algasid esimesed koolitused USAs,esimene õpik 1960.a-l: Soomes nt Erja Rappe

(raamat: Park, aed ja heaolu) Kalervo Nikkilä (raamat:Aiandusteraapiaõpik) http://www.slu.se/en/faculties/ltj/about-thefaculty/departments/work-science-businesseconomics-and-environmental-psychology-/

Second Outline Level 

Therapy through horticulture 

Click to edit the outline text format

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Aiandusteraapia ja teraapiline aiandus eesmärgiks on inimese heaolu taseme tõus, elukvaliteedi paranemine, toimetuleku toetamine ja rehabilitatsioon  vahenditeks on taimed, aias tegutsemine ja loodus;  individuaalset või rühmateraapiat juhib juhendaja, kellel on aianduse ja sotsiaalsed oskused  tegevus on kliendile märkimisväärsete kogemuste, elamuste ja aistingute allikaks  klient kas aktiivselt osaleb taimede hooldamises või passiivselt vaatleb taimi 

Click to edit the outline text format 

Second Outline Level 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Aiandusteraapia maailmas •

USA

http://htinstitute.org/ht-video.html http://www.ahta.org/ http://www.gardening4good.org/index.cfm/fuseaction/resources.plantaprogram/index.htm •

Inglismaa

http://www.thrive.org.uk/thrive-promotional-video.aspx

http://www.carryongardening.org.uk/ •

Austraalia

http://www.horticulturaltherapy.com.au/ •

Venemaa

http://bogard.isu.ru/hort_therapy_e.htm •

Saksamaa

http://www.ggut.org/deutsch/therapie-3.html •

Jaapan

http://sites.google.com/site/jhtcflower/gallery


Teraapiline aiandustegevus: inimene kui aktiivne vaatleja ja tegutseja


Miks inimene ja taim tunnevad üksteise suhtes külgetõmmet? Õppimisele põhinev seletus: lapsepõlve kogemused ja kasvukeskkond Erksus-teooria: linnakeskkond väsitab liialt meie meeli→ pidev pingeseisund, stress. Rohekeskkond pakub rahulikku enesetunnet: suunatud tähelepanu saab puhata, sooritusvõime paraneb (Kaplan &

Click to edit the outline text format 

Second Outline Level 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Aiandusteraapia mõjud •

Füüsiline: koordinatsioon, tasakaal, lihasjõudlus, vastuvpidavus, motoorika. Psühholoogiline: enesehinnang, enesest lugupidamine, kasuks olemine/kasulik olemine, vajalik olemine, tootlikkus, hoolitsemine, elava olendi eest vastutuse võtmine/vastutamine, pingete-, hirmude-, agressiivsuse vähenemine, kognitiivsete võimete (õppimine, probleemi lahendamine, otsuste tegemine, keskendumisvõime, kannatlikkus, plaanipärasus/planeerimise võime, keelelised oskused, mälu), iseseisvus, julgus, ise endaga toime tulemine, julgus, loovus, individuaalsus, isikupära tugevnemine. Sotsiaalne: rühmatöö oskused, teiste usaldamine, suhtlemisoskus, kogemuse jagamine, asjade saamine ja andmine, kollektiivsus.


Aiandus/roheteraapia l채htekohad


Aiandusteraapia lähtealused: 

Teraapia planeerimine võimalusel kliendiga koos Ettevalmistused (taimelavad, vahendid, materjalid jne) Protsessis osalemine ja koos vaatlemine

Teraapia regulaarsus (inimene/taim)

Tagasiside kliendilt ja protsessist/tegevustest


• • • • •

Kunstiline vaatenurk, eneseväljendus Ootamise rõõm ja raskus Hirmu ja erutuse vähendamine Õnnestumine/ebaõnnestumine Frustratsioon, taluvus

Elu on võimalus kasvuks ja arenguks


Aiandusteraapia läbiviimine/teostamine Lühiaegses teraapias kasutatakse kiiresti kasvavadi/arenevaid taimi

 

 

(kressid, redis jne). Pikemaajalises teraapias kasutatakse taimi,mis aitavad jälgida aja kulgemist ja aastaaegu (kartul, sibulad jne). Multiprofessionaalsed teadmised: kuidas taimed kasvavad, mida tasub erinevates oludes kasvatada, kuidas haigused ja puuded mõjutavad inimes psüühikat ja tema tegevusvõimet, kuidas tegevusvõimet saab korvata või taastada harjutades, kuidas ümbrust tegevuse õnnetsumiseks kasutada. Selge, rahulik, eesmärgistatud tegevus/läbiviimine. Tegevuste planeerimine kalendrisse (pidupäevad, sünnipäevad/ nimepäevad) abil näit kalendriaastaks. Pakkuda palju turvalist ja teadaolevat, aga ka uut ning üllatusi. Ole kohal ja innustunud, arenda oma kutseoskusi ja ole piisavalt ennastarmastav (et Sa ise jaksaksid).


Lapsed, noored ja õpiraskustega inimesed Click to edit the outline text • •

Koolid, huviringid, haiglad, aiad-pargid

Tegevustes arvestatakse muuhulgas lapse erivajadust,format pere tausta, pere vajadusi ja tulevikuplaane, lapse jõudlust ja tema huvisid

 Second Outline Ohutuseeskirjade ülekordamine, juhised lühikesed ja konkreetsed

Eesmärgid sotsiaalsed, teraapilised ja/või õpetuslikud

Edu ja asjade üle kontrolli omamise võime → enesehinnang

Lapse ja täiskasvanu vaheline vastastikune mõju

Level

Third Outline Level

Fourth Outline Level  Fifth Outline Roheluse kogemused (Harvey 1989): tüdrukutele – taimestik tähtis Level kui söögina, tegevusena (kastmine, taimede lõikamine jne.) ja kaunistustena (toalilled, herbaarium jne.). Poistele - tähtis  Sixth Outline mängimise kohana (kõrge rohi, puud jne.) ja seiklusteks (laagris Level olemine jne.) Kasulik intellektuaalsele arengule, hingelisele kasvule, sotsiaalsete ja  Seventh Outline Level hilisemate tööelus vajaminevate oskuste õppimiseks Eesmärgiks: keskendumine, ülemäärase energia suunamine,  Eighth Outline oskuste ja mõtete proovilepanek, probleemilahenduse oskuse ja Level 

iseseiva tegustsemise harjutamine, sotsiaalsete oskuste • Ninth Outline harjutamine.

LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Lundin looduskool, ”Rohelised kooliaiad” 1992.a. (alg- ja põhikoolid, 40 kooli, sh erinevad õued, õue osad, ülesehituskompositsioon)

Click to edit the outline text format 

Second Outline Level 

www.naturskolan.lund.se 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

I klassis uuritakse ja kogutakse seemneid, tutvutakse idanemise saladustesse, II klassis valitakse kasvatatavad taimed ja kasvatatakse need ette, külitakse ettevalmistatud pinnale ja hoolitsetaks enende eest, Ninth Outline LevelMuokkaa III klassis korjatakse saak ja tekstin perustyylejä peetakse päevikut •


Arengu-,liikumis- ja meelepuuetega inimesed Vastutustunde arendamine, töö- ja vabaaja 

elus vajaminevate oskuste õppimine Säilitada füüsilist vormi ja treenida motoorikat rõõmsal ja vajalikul viisil. Eesmärgiks peenmotoorika, koodrinatsiooni, tasakaalu, mälu, keskendumise ja arusaamise võime parendamine ja tajude treenimine Õnnestumise kogemused: enesesse usk kasvab jasaadakse kogemus olla võrdne teiste inimestega Kognitiivsete oskuste arendamine: arvutamine, juhtnööride täitmine ja tähelepanelikkus Täiskasvanutele ametlik rehabilitatsioon. Sõltub rohkem huvist ja võimetest, kui intelligentsuse määrast


Peenrad, taimestikuga ümbritsetud istumisja tegutsemiskohad, väike kasvuhoone,  Click to edit the outline text veeanumad-allikad, tööriistad/kuur format nendele

Liikumiseks erinevad pinnad, tasandid  Second Outline Level (astmed/sillad)  Third Outline Level Kasvuhoone taimede kasvatamiseks,  Fourth Outline Level niisama viibimiseks ja kokkusaamise paigaks  Fifth Outline Level Teraapia 1 x nädalas, tegevused  Sixth Outline aastaringselt. Üheskoos planeeritakse Level alguses tööd ja lõpuks toimub arutelu – mida tehti  Seventh Outline Level Patsiendil on omad peenrad, aia osad, mille  Eighth Outline eest hoolitseb külvist saagi lõikuseni Level Tegevuste kohta peetakse päevikut, vilju kasutatakse toidu tegemisel • Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä Ei sunnita tegema


Meeleoluhäiretega inimesed 

Taimemaailma sündmused mõjutavad inimese psüühika arengu protsesse. Looduses toimuva jälgimine võib aidata patsienti oma tunnetusmaailma paremini mõista ja selles korda luua. Taimed on elu sümbol ja meenutavad meile elamise väärtust. Eesmärgiks võib olla masenduse leevendamine, agressioonihirmude vähendamine, energia andmine ja lõõgastus, tööoskuste õpetamine ja patsiendi paranemise toetamine. Sotsiaalsete oskuste ja vastastikuse mõju tugevdamine. Vastutustunde kasvatamine. Eneseväljenduse, loovuse ja iseseisvuse toetamine. Innustamine tegelemaks aiandusega. Teraapia elluviimine on peaaegu piiranguteta-maa ees hoolitsemisest kuni marjade korjamiseni, lindude vaatlemisest kuni looduse fotografeerimiseni ja lillede kasvatamiseni anumates.


Haiglad-hooldekodud 

Tukholma hooldekodu asutati 1880. aastate lõpus raskelt haigetele sh vähihaigetele Remondi käigus ehitati 1992.aastal terrass, kust pääseb asfalteid pidi jalutama ümbritsevasse parki. Jalgteed on valgest kivist (eraldab tee murust), puhastatakse talvel lumest ja liivatatakse, erinevad vaated, pingid, petanque mängimise kohad. Soojendatav, hästi varustatud paviljon pidude ja kokkusaamiste tarbeks Taimedega tegelemine või vaatlemine (terapeut võib olla ka patsiendi käteks) Pargis on kaheksa erinevat kõndimise pinda, kasvuhoone Teraapia sisaldab: füüsilisi harjutusi,

mälu treeningut ja eri aistingute kogemist •

Click to edit the outline text format 

Second Outline Level 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Eakad http://www.lappset.fi/senior_sport.iw3/

Sinnenas trädgård, meelte aed Stockholmis Sabbatsbergin haiglas on eakate virgutav-ergutav aed  loodud 1996, aluseks on võetud klassikaline kloostri aed  palju auhindu võitnud  erinevad looduslikud kohad/taimestik, aistinguid mõjutavad tegurid, aia hooldustööd, üheskoos laulmised  ergonoomiselt ja esteetiliselt planeeritud (võetud arvesse nõrgenenud reaktsiooni- ja tajumisevõimet)  Yvonne Westerbergin tegutsemist juhendav tunnuslause ”Ela kuni sured” 


Hõlpsasti kasutatavad, ühendatud teed-rajad. Vaade ühelt puhkekohalt teisele lisab usku omasse jõusse . Meelelised seosed. Ümbrus on tähtis osa kogemuste omandamiseks, loodus annab lootust, sümboliseerib tassündi ja elu jätkumist. Puud väljendavad püsivust ja elamise igavest ringlust.

Click to edit the outline text format 

Second Outline Level 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level


Kõrgemad istutuskastid, nimesildid taimedel. Huvitav ümbrus rahustab ja aitab unustada halbu asju. Häid mälestusi äratavad taimed. Omade taimede kasvatamine mõjub inimese heolule paremini, kui kooskasvatatud taimed.


Suvila 1700-aastatest, veeteema. Eesmärgiks on passiivse kogemuse kaud saada mõjutatud ümbritsevast. Lühiajaline, igapäevane. Sotsiaalsete suhete sõlmimine. Mitmekülgsete meeleliste aiastingute tekitamine mälestuste, tunnete ja mõtete äratamiseks.


V채ravad, talveaed, territooriumi osade nimed/-tused. Tegutsemisv천ime hoidmine, vananemisega kaasnevate muutuste aeglustamine ja hingeline erksus.


Rågsveds Hälsoträdgård, oaas eakatele Click to edit the outline text Projekti lõpptulemusena aastatel 

• • •

format

2007-2010 Hooldekodu ühenduses siseaiaga Aktiivne, tegutsemist soosiv terass Passiivne, elamusi pakkuv terass

Second Outline Level 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Click to edit the outline text format 

Second Outline Level 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Click to edit the outline text format 

Second Outline Level 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Haga Hälsoträgård, tööealiste traapaiaruum •

Väljendab tööelus püsimist, jaksamist kui ka heolu ja head olemist tööpaikades, ennetab eraldumist ja läbipõlemist Jätkuv enese ja sotsiaalsete oskuste arendamine (elukestev õppimine) Arendab keskkonnast arusaamist ja vastustust looduses toimuva eest


Taastumise tasemed 1. Puhkepaik: luba puhata (savanni taoline ümbrus rahustab uuringute kohaselt inimese meeleolu reguleerivat süsteemi) 2.Kohalolek üritustel: koht, mis on suletud kõrvalolijate pilkudele, mõtiskluse ja lõõgastumise koht 3.Kohtumispaik: sisustus kutsub vestlema, puhkus, lähedus, soe kontakt teise inimesega/-tega. Koht pakub vastastikust tuge ja teoreetilisi teadmisi läbipõlemisest. Aiatööd sulandatakse argipäeva: asju tehakse rahulikult, tulemusi õpetatakse ootama kannatlikult 4.Elurõõm: tugevad värvid, lõhnad, enesekindluse taastamine, eesmärgiks tekiatada rõõmu 5.Kasvuhoone; muld, anumad, tööriistad kutsuvad tööle

Click to edit the outline text format 

Second Outline Level 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Haiguste ennetamine ja ravi

Teraapiline ja elavdav roheline 端mbrus: inimene tunnetajana


Rohe-keskkond • • •

Leevendab stressi Parandab meeleolu ja tähelepanu Leevendab valu

mõjutab füsioloogilist seisundit, mõjutab positiivselt meeleolu ja tegutsemist  valgus, värske õhk ja soojus (nt. seratoniin muutub melatoniiniks)  madal südame pulss, vererõhk langeb, mõjub parasümpaatilise närvisüsteemi kaudu  tähelepanu vähem selektiivne, lõõgastumine, meeleolu tõuseb, tähelepanelikkus kasvab 


Käigud pargis Hollandis Chiesura 2004 • olulisemad pargi külastamise põhjused olid lõõgastumine, kokkupuude loodusega ja linnakeskkonnast väljasaamine – soolisi erinevusi ei olnud, küll aga vanuselisi • vabaduse tunne, õnnetunne ja loodusega kooskõla olid põhilised pargis viibimise tagajärjel tekkinud tunded • nende tunnete tekkimine oli väga tähtis alus heaolule

Eakate eluiga Takano et al. 2002 Click to edit the outline text tokiolastest format eakate 5.aastast 

eluiga mõjutas hästi kaugus  Second Outline Level pargist, kus oli jalutamise  Third Outline Level võimalus (vanus, sugu, perekonnaseis)  Fourth Outline Level

Fifth Outline ka puude-põõsatega tänavad Level lisasid elule pikkust  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level 

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Teraapiline ümbrus, keskkond (Rappe 2003) •

sageli personal kasutab rohkem, kui patsiendid personali meeleolu paraneb, tekib hetki lõõgastumiseks, töövõime paraneb meeleolu muutuse põhjustas hooldajate arvates kõige rohkem taimed ja puud 69 %, teised ergutavad tegurid (lõhnad, hääled, värske õhk) 58 %, ja 50 % ruumi suhtes kindlana tundmine (peidupaik) aed haigla juures: patsiendid, personal ja külalised käivad seal vabatahtlikult, kuna nad tunnevad seal ennast hästi, paremini


Elavdava keskkonna omadused Süsteemne, selge ja piisavalt mitmekülgne; • Arusaadav, annab vihjed õnnestunud tegevusele ja liikumisele ega ole ärvardav/ohtlik; • Tähelepanu tõmbavad omadused: hoiavad tähelepanu ja huvi, viivad mõtted argipäevast ja tekitavad rõõmsat-õnnelikku meeleolu; • Sisaldab salapära, isiklikku kogemusmaailma, individuaalset tähendulikkust; • Vastab enda valmisolekule ja plaanidele; • Võimalus olla üksi, teisi jälgiv või olla koos. Planeerimine • Eesmärgid sobitatakse olemasoleva ümbrusega kõike asjaolusid arvesse võttes. • Taimede valimine: kasvutegurid, sobiliku kasvukohaga saab juhtida taimede käitumist. • Taimede hooldusplaan tehakse ette. • Taimed on alati muutuv ja arenev tervik. •


Meelispaik Võimalikult eripalgelise looduse nägemine-tajumine elavdab kõige rohkem inimest (rohelised taimed, tasane või aeglaselt voolav vesi, osaline avatus, pargi- või savannitaoline taimestik, tuvalisust tekitav planeering,hirmu mittetekitavad loomad nt linnud) • Ilu ja salapära pakkuvad elamused • Toetab sotsiaalset läbikäimist ja pakub erienvaid aktiivseid tegevusi • Teiselt poolt pakub ka võimalust olla iseeendaga ja jälgida teisi eemalt Ebasobib ümbrus ei võimalda argimuredest lahti saada. Flow = pakub äärmiselt meeldivat enesetunnet, unustad ennast tegvustesse nii, et ajataju ja enda olemus, mured ununevad •


Aistingute aed 

struktuurid, vormid- tunnetades: karvane, pehme, kõva jne lõhnad; maitsetaimed päikesepaistelises kohas, kõrge õhuniiskuse korral tugevamad lõhnad värvid, mis muutavad vastavalt aastaajale, soojemad värvid innustavad tegutsema ja neid on kaugele näha, külmad värvid rahustavad, sovibad mõtluseks ja lähemalt vaatamiseks helide maailm - vesi, tuul, loomad, aia materjalid maitsed- ürdid, marjad, viljapuud

Click to edit the outline text format 

Second Outline Level 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Turvaline ümbrus • • • •

lihtne põhiplaan selge ja eesmärgipärane eristuvad maamärgid materjalide valik: koostis ja värvikontrastid hea valgustus, üld-ja kohtvalgustus suunavad hääled ja aiale/kohale iseloomulik akustika avatud ruumi liigendamine (väiksemateks osadeks) takistuste ja kukkumise ohtude vältimine

Click to edit the outline text format 

Second Outline Level 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Takistusteta ümbrus •

piisavalt laiad (1,8m) teerajad, hea  valgustus, kõva pind, mitte libisev, mitte peegelduv, tasane, ilma konarusteta põrand/pind. piisavalt puhkekoht: eemal vahekäigust, piisavalt ruumi abivahendite kasutajatele, mööbli mõõtmed ja seisukord, ratastool: ümarad nurgad, nägemispuudega inimesed: sirged nurgad, võimsad/tugevad kontrastid, hääled, lõhnad. vältida kajavaid ja häält peegeldavaid materjale (tihe taimestik). • piiratud, turvaline ala, piirdeaed:

Click to edit the outline text format 

Second Outline Level 

Third Outline Level 

Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Seventh Outline Level  Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Orienteerumist aitavad • tegevuselt või väljanägemiselt üksteisest selgesti eristuvad aia osad • eristuvad maamärgid, juhised • juhiste asetus ja nende suund • kulgemise rada võib minna läbi sise- ja välisruume (võimalus valida teekonna pikkust), teekonna lõpp-/sihtpunkt, liialt valge pinnamatejal võib pimestada, erksavärvilised mustrid võivad hirmutavad olla


Allergiad ja mürgised taimed õietolm on suurim tekitaja: kask, ...... • kontakt: putk, begooniad, …... • lõhn: hüatsint, …... Kasuta sorte, mis ei tekita allergiat • eelista mesilaste poolt tolmlevaid: need on värvirikkad • kasuta topeltõiega taimi, mitte nii tugevalt lõhnavaid • väldi istusi aktiivselt kasutatavates kohtades • niiskus seob õietolmu, kasuta veeteemat • väldi komposti laialivedu aeda • niida muru enne, kui taimed hakkavad õitsema • tee selgeks taimede mürgisus (harva küll tapavad, kuid võivad •


Kergesti hooldatav ümbrus • • • • •

Rohumaa või kattetaimed? Püsikud ja õitsvad põõsad  Click to edit the outline text Okaspuud, igirohelised taimed, heinad format Niidud, aasalilled  Second Outline Level Rajatud istutuskohad, kate (umbrohud ja  Third Outline Level kastmine), taimmaterjal, õige kasvupaik  Fourth Outline Level Rajatud kulgemise rajad ja ajaveetmise  Fifth Outline kohad   

Level Sixth Outline Level Seventh Outline Level Eighth Outline Level

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Hindamine

terviklik rehabilitatsioon/taastumine • kvantitatiivsete tulemuste näitamine on probleemne • klientide kogemused enda enesetunde kohta ja • töötajate tähelepanekud on olulised • vastuseid mõjutab kognitiivne võimekus, väsimus, soov meeldida Täheldatud probleemid • puuduvad vajalikud teadmised aia pidamisest jmt • elanikud rebivad, söövad taimi (valmimata marju), taimede ümbertõstmine, ülekastmine, lillede korjamine • taimed teevad keeruliseks koristamise, koguvad tolmu •


Aiateraapia õnnestub, kui: • ülesanded suudetakse sooritada ja lõpptulemus on konkreetne  Click to edit the outline text • see on selge, rahulik ja järjekindel format • tarvikud/vahendid ja abivahendid on  Second Outline Level õiged ja sobivad  Third Outline Level • võimaldab valikuid  Fourth Outline Level • saab tagasisidet  Fifth Outline • pööra tähelepanu: taimede Level kaitsevahenditele/ainetele, ravimite  Sixth Outline kõrvaltoimed, inimese seisundist Level tulenevad värinad/värisemine,  Seventh Outline sundliigutused, tukkumine, Level valgustundlikkus, kuumus: (kell 12 on  Eighth Outline kuumim aeg), lisanduv vedeliku vajadus, Level riided, peakate, kindad, päikesevarjud. •

Ninth Outline LevelMuokkaa tekstin perustyylejä


Näpunäiteid 

   

oma taim lisab vastutustunnet ja annab võimaluse hoolitsemiseks; kui kliendil on motoorika häireid, siis võivad teravad tööriistad, näiteks käärid ja muud lõikurid olla ohtlikud; ühe käega saab tööd teha alusele kinnitatud töövahendiga; kinnaste kasutamine kaitseb; põlvekaitsmed kaitsevad külma eest ja polsterdavad; tööriistad õhukeste servadega, varre/käepideme kuju? Lühikese varrega nendele, kellel on nõrk lihasjõudlus, raske tööriist vähendab tahtmatuid liigutusi, taskud tööriistadele tööriietel/põlledel, nimesildid taimedel, pilttahvlid juhiste andmiseks, puhkehetked piisavalt tihti jmt.


Profile for Arengu Kirjastus

Aiandusteraapia loeng 10-09-2011  

Tarja Takala-Hotti aiandusteraapia loeng MTÜ Inkotuba koolitusel

Aiandusteraapia loeng 10-09-2011  

Tarja Takala-Hotti aiandusteraapia loeng MTÜ Inkotuba koolitusel

Advertisement