__MAIN_TEXT__

Page 1

LETO 12, ŠTEVILKA 1

DECEMBER 2012


Spoštovani bralci in bralke! Leto 2012 se bo počasi poslovilo in Motniške novice so spet pred vami. Tokrat v še ''debelejši'' izvedbi, s še več novicami iz našega kraja. Naj za začetek pohvalim motniška društva in njihove člane saj so letos kljub finančni krizi izpeljali nekaj novih, precej zahtevnih projektov. V Motnik so pripeljali novo gasilsko vozilo, pravljični festival, defibrilator, Kamfest itd. ter ohranili vsa tradicionalna dogajanja. S tem so obogatili in popestrili ne le življenja krajanov temveč ponovno napolnili trg z obiskovalci iz vseh vetrov. Zahvaljujem se vsem, ki ste pridno pošiljali prispevke in fotografije s posameznih dogodkov in vas ponovno vabim k soustvarjanju Motniških novic. Pošiljajte nam pisno in slikovno gradivo in nam tako pomagajte ohranjati spomine na lepe trenutke. Želim vam prijetno branje, miren božič in veliko prijetnih trenutkov v letu 2013. Tomaž Zupančič

NAPOVEDNIK: Stran 7 UMRL JE PROF. FRANC DROLC Stran 10 PGD MOTNIK BOGATEJŠE ZA NOVO VOZILO Stran 12 JENKRAT JE BIV ... KRIŽNIKOV PRAVLJIČNI FESTIVAL Stran 14 PGD MOTNIK PREJELO DEFIBRILATOR Stran 17 EKIPA ŠD MOTNIK DOSEGLA 2. MESTO Stran 18 MOTNIŠKI VEČER V OKVIRU KAMFESTA

MOTNIŠKE NOVICE, letnik 12, številka 1 Izdajatelj: Kulturno društvo Motnik Uredništvo: Tomaž Zupančič, Petra Zupančič Slika na naslovnici: Niko Bergant Oblikovanje in prelom: Tomaž Zupančič, info@motnik.net Tisk: Herle M&V, d.o.o.

Motniške novice obsegajo informacije s področja KS Motnik in jih prejmejo vsa gospodinjstva KS Motnik brezplačno.

Stran 22 DOMEN SEMPRIMOŽNIK SVETOVNI PRVAK Stran 24 PO POTRESU LAHKO TUDI ZAGORI Stran 30 NOVA KRAJEVNA KNJIŽNICA V MOTNIKU


4

MOTNIŠKE NOVICE

PRVI POHOD V LETU 2012 – POHOD NA JASOVNIK

BALONČKI NA DRSALIŠČU V KAMNIKU

10 nadobudnih pohodnikov se je malo za šalo malo zares, na prvi dan v novem letu, podalo na pohod na Jasovnik.

Balončki iz vrtca Motnika smo v četrtek 12. januarja odšli drsat v Kamnik. S seboj smo povabili tudi naše starše.

Ob 10. uri smo se iz Motnika podali preko Strmca na Mali Jasovnik. Malo smo postali in se naužili lepega pogleda na Motnik in okolico, nato smo se povzpeli na Jasovnik. V nadaljevanju pohoda po grebenu Jasovnika smo lahko za hip videli trop gamsov. Spustili smo se v Loko in se ob cesti vrnili nazaj v Motnik. (Tekst in foto: Majda Zupančič)

Nekateri starši so prav korajžno drsali z nami, drugi pa so nam bili bolj v pomoč. Drsanje nam je kar dobro šlo. Trenirali smo tudi, kako je potrebno pasti in se naučili, kako po padcu vstanemo. Starejšim otrokom drsanje že zelo dobro gre, mlajši pa imajo zelo veliko volje, poguma in vztrajnosti, še z malo vaje pa bo hitro šlo. (Tekst in foto: Irena Žibert in Veronika Vadlan)

PUST, PUST KRIVIH UST - PUSTOVANJE PO MOTNIŠKO

Člani TD Motnik so tudi letos sodelovali v pustni povorki.

Balončki iz vrtca so se za en dan spremenili v čarovnike, princeske, nindže, ...

Tradicija je, da mora na ta dan Motniški polž obiskati Vransko, zato so ga tudi letos priklenili na verigo in strogo varovanega popeljali čez vranski trg. Tudi župan g. Sušnik je zatrdil, da je vedno dobrodošel.

Po Motniku smo razveseljevali ljudi z našo pesmico o pustu. Maškare pa so si zaželele, naj zima še malo ostane, saj smo jo bili zelo veseli in bi v njej radi uživali še nekaj časa.

(Tekst in foto: TD Motnik)

(Tekst in foto: Irena Žibert in Veronika Vadlan)


DECEMBER 2012

5

GASILSKO TEKMOVANJE V soboto 25. februarja je v Osovju potekalo gasilsko tekmovanje v veleslalomu. PGD Motnik so zastopali Saša, Simon in Domen. Ker je bilo že zelo toplo, razmere na progi niso bile ravno dobre, vendar je Domen kljub temu osvojil tretje mesto, Simon in Saša pa osmo in deseto. Čestitke vsem trem! 3. marca pa je bilo v Šmarci gasilsko tekmovanje v namiznem tenisu. Iz Motnika je tekmovalo kar 17 otrok, vseh skupaj pa je bilo na tekmovanje prijavljenih 115 otrok. Kljub težki konkurenci je Simon v kategoriji mladincev osvojil tretje mesto, Urban pa v kategoriji pionirjev četrto. Vsem sedemnajstim čestitam za pogum in dosežene rezultate!

(Tekst in foto: Martina Piskar, PGD Motnik)

SANACIJA STRUGE SPODNJEGA TOKA MOTNIŠNICE Konec leta 2011 se je uspešno zaključila delna sanacija struge vodotoka Motnišnica v Krajevni skupnosti Motnik, katerega je izvajalo podjetje NIVO Celje. Sanacija vodotoka na tem odseku bo bistveno pripomogla k poplavni varnosti na tem območju. Projekt je v celoti financiralo Ministrstvo za okolje in prostor ARSO, kar je za občino Kamnik velika pridobitev na področju varstva pred poplavami. V petek 16. marca je župan Marjan Šarec skupaj z županom sosednje občine Vransko Francem Sušnikom in predsednikom Krajevne skupnosti Motnik Marjanom Semprimožnikom uradno odprl sanirano strugo Zgornji Motnik na vodotoku Motnišnica.


6

MOTNIŠKE NOVICE Navzoče je pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Motnik Marjan Semprimožnik, nato pa k besedi povabil direktorja gradbene operative NIVO Celje Aleksandra Erkića, ki je predstavil sanacijska dela na vodotoku Motnišnica. Župan Marjan Šarec je namenil nekaj besed sami pomembnosti ukrepov in postopkov, ki vodijo k umiritvi razmer na vodotoku Motnišnica ter vsem krajankam in krajanom čestital za sanirano strugo. Uradno odprtje so z igrico in petjem popestrili učenci PŠ Motnik. (Vir: www.kamnik.si)

KVIZ GASILSKE MLADINE V petek 16. marca sta se dve ekipi mladincev PGD Motnik udeležili kviza na tematiko požarne preventive in zgodovine gasilstva. Tekmovanje je potekalo v dveh delih. V prvem delu so dokazovali svoje teoretično znanje, v drugem delu pa praktično. V konkurenci petnajstih ekip so Katarina, Sara in Saša dosegle enajsto mesto, Klara, Maja in Simon pa deveto. Čeprav tokrat nismo osvojili nobene medalje, smo zadovoljni, saj smo se veliko naučili. (Tekst in foto: Martina Piskar, PGD Motnik)

OČISTIMO SLOVENIJO - OČISTIMO MOTNIK Vseslovenske čistilne akcije Očistimo Slovenijo 2012 so se pod organizacijo KS Motnik zbrali tudi Motničani. V čistilni akciji, ki je potekala v soboto 24. marca, so sodelovala vsa društva v kraju: KD Motnik, TD Motnik, ŠD Motnik, Lovska družina Motnik-Špitalič, Društvo Utrip Motnik, PGD Motnik, učenci šole Motnik in društvo upokojencev Motnik-Špitalič. (Vir: Kamničan.si)

Tudi otroci iz vrtca Polžki smo prispevali k vseslovenski akciji. V četrtek 22. marca smo čistili okolico vrtca in šole, v petek 23. marca pa smo odšli v gozd in očistili smeti z gozdne poti. Ugotovili smo, da je v gozdu na srečo malo smeti, v okolici vrtca in šole pa jih je kar veliko. V bodoče bomo pazili, da ne bomo mi tisti, ki bi metali smeti vsenaokrog. (Tekst in foto: Irena Žibert, Veronika Vadlan)


DECEMBER 2012

7

UMRL JE PROF. FRANC DROLC (1939-2012) – ''Ta žlahtni kulturnik'' Tako je zapisal Franetu v spomin (Frane, za domače in prijatelje), dne 30. aprila letos, v Snovanjih - priloga Gorenjskega glasa, gospod Miha Naglič, filozof, novinar, esejist in kulturni delavec, ki živi Žirovnici.

Frane ob predstavitvi svoje knjige, dne 5.9.2010 v Motniku

Proti koncu članka Miha Naglič tudi zapiše. »Kdo je bil pravzaprav ta žlahtni in skrivnostni kulturnik z gorenjskega vzhoda? Po njegovi smrti mi je žal, da ga nisem osebno spoznal. Bral sem ga, nekajkrat sva se slišala po telefonu. Pred dvema letoma mi je posredoval predlog, da bi v Snovanjih objavili novi prevod Prešernovih Sonetov nesreče v nemščino, naredil ga je njegov prijatelj Klaus Detlef Olof. In smo ga objavili, čez dve strani in dvojezično, bilo je res nekaj posebnega. Takrat smo se tudi menili, a ne dovolj zares zmenili, da bomo šli enkrat, ko bo dr. Olof v Kranju, skupaj na kosilo. Pa se, žal, tudi to ni zgodilo. Zdaj pa gospoda Drolca ni več in je zares prepozno. No, brali ga bomo pa še, zgoraj omenjeni knjigi sta res žlahtni kulturniški brevir«.

Gospod Naglič omenja kot žlahtni kulturniški brevir zadnji Franetovi knjigi »Trenutki tišine za Prešerna« in »Meseci globoke rose«. V prvi so zbrani vsi govori iz Prešernovega gaja od leta 1983 do 2009, kjer je Frane govoril ob pesnikovem grobu vsakega 7. februarja ob 17.30 uri. Knjižica je bila izdana ob Franetovi 70 letnici. V drugi knjigi »Meseci globoke rose« pa so zbrane predvsem njegove pesmi, ki jih je v času gimnazijskih let objavljal v Mladem Kamničanu v Kamniku. V drugem delu knjige so nekatere študije in članki, ki jih je objavljal, v tretjem delu je objavljen intervju, ki ga je, že v času bolezni, dal prof. Francetu Piberniku, četrti del pa obsega njegovo bibliografijo.

Z leve proti desni: Frane med svojimi knjigami; na naslovnici: Motnik z zahodne strani, 2010; Frane na domačem dvorišču v Motniku, 2007 Vsi, ki smo spremljali Franetovo delo, prebirali in poskušali razumeti vsebino njegovih gimnazijskih, pa tudi kasneje nastalih pesmi, se z zapisom v naslovu lahko gotovo strinjamo. Tudi v njegovih zapisih, objavljenih delih ali ocenah posameznih del je mogoče zaznati neverjetnega mojstra pisane besede. Iz njegovega življenja je vela ena sama predanost poklicu, slavistiki, slovenščini in slovnici, njegovim lektoratom za slovenski jezik v Krakovu, Zagrebu, Trstu in Celovcu, od leta 1970 naprej pa tudi vodenju študijskega oddelka kranjske knjižnice, kjer je delal do upokojitve v letu 2003. V času službovanja v kranjski knjižnici je postal tudi bibliotekar, ob bogati zbirki »Prešernian« v kranjski


8

MOTNIŠKE NOVICE

knjižnici pa se je ves posvetil tudi proučevanju pesnika Franceta Prešerna. Iz bibliografije v četrtem delu njegove zadnje knjige je mogoče razbrati, kaj vse je objavljal kot slovenist in polonist, kaj je izdal, pisal, prevajal, urejal, sourednikoval in kako je bil prisoten na kulturnem področju. Najbolj ponosen pa je bil moj brat na organizacijo in uredniško delo ob srečanjih slovenskih pesnikov in pisateljev v Kranju ter na zbirko »Prešernova pot v svet«, ki jo je urejal skupaj s prof. Pibernikom in v kateri je izšlo osem velikih dvojezičnih izdaj Prešernovih pesmi. Za to zadnje in za prispevek h kulturnemu utripu mesta je v letu 2000 dobil Prešernovo plaketo mesta Kranja. Zares žlahtna osebnost, ki ga je vseskozi odlikovala skromnost in tudi žlahtni pesnik, ki že v svojih rosnih letih v nekaterih pesmih med drugim pravi takole: »... nikogar ni, da čutil bi z menoj, kot vsak večer mi je hudo...« (pesem NOCOJ, Mladi Kamničan 3/1955-56, št. 2, str. 15 ali »Srce mi preveva ljubezen, vsa tiha in nežna...« (ROŽE V VETRU, Mladi Kamničan, 3/1955-56, št. 1, str. 4) ali »Na polju je cvet, ki vsako pomlad mi vzcvete, a jaz ga ljubiti ne smem ....« (CVET, Mladi Kamničan 3/1955-56, št. 1, str. 5) ali »Šel sem med skalami, našel sem cvet čudovite lepote, rožo našel sem belo. Med nežnimi listi sem našel solzo...« (SAMOTNI CVET, Mladi Kamničan 4/1956-57, št. 1, str. 10) Moj brat je umrl v 73. letu, dne 1. aprila letos, zaradi zastoja srca po dolgoletni astmi. Od njega smo se poslovili v prelepem sončnem popoldnevu vsi domači ter nepregledna množica sodelavcev in znancev od blizu in daleč, dne 9. aprila 2012 ob 15.00 uri, na motniškem pokopališču. Kratek življenjepis Franc Drolc se je rodil 21. 6. 1939 v Motniku, v nekdanji mežnariji, očetu organistu in materi šivilji, cerkveni pevki. Januarja 1944, po napovedanem napadu na mežnarijo, se je družina s tremi otroki preselila v očetovo rojstno hišo. V osnovno šolo je hodil v Motniku, v nižjo gimnazijo na Vranskem, v višjo gimnazijo pa v Kamniku. Maturiral je leta 1958. Slavistiko je študiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani in diplomiral z nalogo Slovenska radijska igra 1949-61. Preden je odšel v svet, je odslužil vojaški rok v šoli za rezervne oficirje v Bileči in v Novem Sadu. V letih 1964 do 1966 je bil lektor za slovenski jezik na Jagelonski univerzi v Krakovu, v letih 1966 do 1969 v Zagrebu, v letih 1969 do 1971 tudi v Trstu in nato še devetnajst let v Celovcu, kamor se je na lektorat vozil ob svojem delu v knjižnici enkrat tedensko. Krakovska leta je označil za intelektualno najbogatejša, zagrebška pa sploh za najlepša v svojem življenju.

ANGEL Angel v obleki večerni priplava ves zlat in sijoč, ozri se, a gre spet kot démon naprej v tiho noč. Ob cestnem kamnu sem stal, gledal, kakó so sijanje goré mi klicale »Prihaja!« priplava ves zlat in sijoč. Angel v obleki večerni priplava ves zlat in sijoč, ozri se, a gre spet kot démon naprej v tiho noč! Pesem Angel sem našla v Franetovi zapuščini in dokumentih, pesem še ni bila nikjer objavljena.

Leta 1970 je postal vodja Študijske knjižnice v Kranju in v njej delal tri desetletja. S prihodom v knjižnico, je v varstvo dobil zelo bogato zbirko Prešerniano, ki jo je po vojni zbiral že prof. Stanko Bunc in, ki jo je Franc Drolc z veliko truda še dopolnjeval.


DECEMBER 2012

9

Napisal ali uredil in objavil je vrsto knjig, pesmi, člankov, prevodov, pomembna so organizacijska in uredniška dela pri srečanjih slovenskih pesnikov v Kranju in izdajah zbornikov ter pri mednarodnem simpoziju Prešernovi dnevi v Kranju. Sourednikoval je zbirko Prešernova pot v svet, v kateri je izšlo že osem dvojezičnih izborov Prešernovih pesmi (nemški, italijanski, angleški, francoski, hrvaški, ruski, slovaški in španski). Po očetu organistu, ki je bil tudi odličen amaterski igralec in režiser, in po materi, ki je bila tudi cerkvena pevka, je podedoval in se navzel tudi teh veščin. Igral je na motniškem odru, med študijem je igral tudi v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani, pel je v motniškem cerkvenem zboru, zadnja leta pa več v cerkvenem zboru na Zlatem polju v Kranju. Posebej se je uveljavil kot avtor nagovorov ob obletnicah Prešernove smrti v Prešernovem gaju v Kranju. Po nastopu dela v gorenjski knjižnici je ves čas živel razpet med Kranjem in rodnim Motnikom. Umrl je zaradi zastoja srca po dolgoletni astmi, 1. aprila 2012. (Tekst in foto: Marina Drolc)

DRUŽENJE S ČLANI DRUŠTVA UPOKOJENCEV KOMENDA Na prvo aprilsko soboto (malo dežja, malo sonca in malo tistega vmes) so se člani DU Komenda odpravili na pohod in druženje pri mlinčkih v Suhadolah. Ker so povabili tudi sosednja društva, med drugimi tudi DU Motnik – Špitalič, sva se med njimi znašla tudi midva. Zbrali smo se ob 8.30 pri cerkvi s Suhadolah in se nekateri peš, drugi s kolesom odpravili do omenjenega piknik prostora. Pot je ob klepetu z drugimi pohodniki hitro minila. V prijetni dolinici stoji brunarica, nekaj klopi in miz ter ob vodi okrog 40 mlinčkov, ki se tokrat niso vrteli s polno močjo, ker ni bilo dovolj vode. Nekaj pohodnic je na cilju pod vodstvom športne navdušenke telovadilo in razmigalo vse okončine. Nekateri smo se odpravili na vzpetino nad dolinico, ki je najvišji vrh v komendski občini, ki pa nima pravega imena. Z vrha je lep razgled, ki ga je kvarila slaba vidljivost zaradi nizke oblačnosti. Ob povratku smo se okrepili s pijačo in klobaso. Za dobro razpoloženje je poskrbel harmonikar Janez. Skupaj smo zapeli in zaplesali. Dopoldne je minilo v prijetnem druženju in obljubah, da se vidimo na pohodu DU Motnik – Špitalič, pohodu na Lipovec. (Test in foto: Majda Zupančič, DU Motnik – Špitalič)

GASILSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJSKEM TEKU V soboto 21. aprila je v Zgornjem Tuhinju potekalo gasilsko tekmovanje v orientacijskem teku. PGD Motnik je zastopala ekipa mladink in sicer Klara, Sara in Saša. Zaradi zadnje štartne številke so se na pot podale ravno, ko je pričelo kar močno deževati. Kljub temu so pogumno in sorazmerno hitro pretekle približno 3.5 km dolgo progo, na kateri pa jih je čakalo tudi 6 kontrolnih točk. Opraviti so morale vajo z vedrovko, pisati test iz poznavanja topografskih znakov, štafetno vezati vozle, dvojno zviti c-cev, štafetno speti cevi na trojak in s 3 dl kozarcem po štafetnem sistemu napolniti 1,5 l plastenko. Ob koncu so v svoji kategoriji osvojile deveto mesto. (Tekst in foto: Martina Piskar, PGD Motnik)


10

MOTNIŠKE NOVICE

TRADICIONALNI PRVOMAJSKI POHOD NA SROBOTNO Na res prelep dan smo se podali, eni iz Motniške, drugi iz Savinjske doline proti skupnemu cilju: prvomajskemu golažu na Srobotnem. Letošnjega prvomajskega pohoda se je udeležilo rekordno število pohodnikov. Uživali smo ob lepem vremenu, dobri glasbi in odlični kulinariki, za katero je poskrbela gostilna Pri Flegarju. Postregli so nam s hladno pijačo, vročim golažem, domačim kruhom, špehovko in pehtranovo potico.

(Tekst in foto: Motnik.net)

PGD MOTNIK BOGATEJŠE ZA NOVO VOZILO V petek 11. maja popoldan so gasilci PGD Motnik pred svoje garaže pripeljali novo poveljniško vozilo Mazda BT-50 4X4.

Več kot potrebno vozilo za motniške gasilce pomeni velika pridobitev, saj je vozilo polno opremljeno za posredovanje v primeru požara ali manjših nesreč. Nova Mazda lahko na kraj dogodka pripelje 5 gasilcev, v zadnjem delu pa ima vso potrebno opremo za takojšnjo pomoč (orodje, gasilne in dihalne aparate ter prostor za defibrilator). Vozilo je javnosti predstavil predsednik PGD Motnik Matjaž Piskar, ki se je vaščanom in vaščankam tudi zahvalil za njihovo pomoč pri nakupu novega vozila. Zbrane so nagovorili še kamniški župan Marjan Šarec, poveljnik GZ Kamnik Janez Repanšek in predsednik GZ Kamnik Marjan Semprimožnik. (Tekst in foto: Motnik.net)


DECEMBER 2012

BALONČKI IZ VRTCA MOTNIK NA POHODU NA LIPOVEC V petek 18. maja smo Balončki iz vrtca (enota Polžki - Motnik) povabili svoje starše na pohod na Lipovec.

11

OTROŠKI PARK MINI ZOO V sredo 23. maja smo se Balončki iz vrtca v Motniku in Sadeži iz vrtca v Šmartnem, z avtobusom odpeljali na izlet v otroški park Mini Zoo Land v Slovenske Konjice. Ogledali smo si tropski park, v katerem smo videli čisto pravega krokodila, opico, udomačene papige, ribe in veliko kačo. Nato pa smo se sprehodili do kmečkega dvorišča, kjer smo božali in nahranili koze, pritlikave zajčke ter videli zanimivo puhasto kokoško. Kmalu pa smo se znašli na divjem zahodu. Ogledali smo si ponije, se skrili v indijanski šotor, se popeljali z visečo železnico in še in še. Pot nas je popeljala še v avstralsko pokrajino med eksotične pave in druge živali.

Z avtomobili smo se zapeljali do Male ravni, kjer smo pot nadaljevali po zelo lepi gozdni poti. Otroci so bili zelo hitri, tako da smo se odrasli kar trudili loviti njihov ritem hoje. Po malo manj kot eni uri smo prispeli na cilj – Lipovec. Tam smo si ogledali pava, kokoši, teličke in konje. Vsekakor pa ni pohoda brez dobre malice, zato smo si tudi to privoščili. Po malici in krajšem počitku smo se utrujeni vrnili v Motnik.

Proti koncu naših pustolovščin pa smo se spremenili v gusarje, ter z njihovo ladjo odpluli novim dogodivščinam naproti. (Tekst in foto: Irena Žibert, Veronika Vadlan)

(Tekst in foto: Irena Žibert, Veronika Vadlan)

EVAKUACIJSKA VAJA PGD MOTNIK V VRTCU V četrtek 24. maja smo imeli v vrtcu vajo reševanja v primeru požara. Gasilci PGD Motnik so se odzvali na naš klic na pomoč - na številko 112. S sirenami so prihiteli v vrtec in nas uspešno pospremili iz vrtčevskih prostorov. Razkazali so nam še svoja vozila in njihovo opremo. Otroci so preskusili, kakšno moč ima voda v gasilskih ceveh in kako se gasi z njimi. Za prijetne izkušnje se jim prav lepo zahvaljujemo in jim želimo čim manj »ta pravih« akcij. (Tekst in foto: Irena Žibert, Veronika Vadlan)


12

MOTNIŠKE NOVICE

MEDDRUŠTVENI POHOD UPOKOJENCEV NA LIPOVEC Meddruštvenega pohoda v organizaciji Društva upokojencev Motnik - Špitalič so se udeležili člani DU Komenda, DU Kamnik in DU Motnik - Špitalič. V soboto 19. maja smo se zbrali na Kozjaku ter povzpeli na planino Lipovec. Šli smo mimo kmetije Pecman, do gostišča Kekec, kjer smo se okrepčali s čajem, kavo in Ivino potico. Povzpeli smo se na Gabrške senožeti, pot nas je vodila mimo spomenika Šlandrovi brigadi na vzpetino Špilk. Pod Špilkom smo si ogledali dolinico, kjer je bila ustanovljena Šlandrova brigada in izvir, kjer so se oskrbovali z vodo. Nadaljevali smo mimo Lisjakovega znamenja na planino Lipovec. Tam nas je z dobrodošlico sprejela članica Marija in harmonikar Gašper. Druženje smo nadaljevali ob malici in klepetu. Tudi zapeli smo. Še ena »gasilska fotka« in odpravili smo se proti Jastroblam, kjer so šoferji pustili avtomobile. Preživeli smo prijetno soboto, storili nekaj dobrega za svoje zdravje in okrepili povezavo med člani različnih društev. (Tekst in foto: Majda Zupančič)

JENKRAT JE BIV ... KRIŽNIKOV PRAVLJIČNI FESTIVAL Križnikov pravljični festival v organizaciji Matične knjižnice Kamnik, TD Motnik, KD Motnik, Irene Cerar in Ivanke Učakar se je v petek 1. junija kljub slabemu vremenu uspešno pričel. Predsednik KS Motnik g. Marjan Semprimožnik se je v uvodnem nagovoru pošalil na račun dežja: "Nič hudega če dežuje. Polž najlažje gre, če je mokro". Festival so otvorili igrivi motniški polžki (učenci PŠ Motnik) s prikupnim nastopom. Navzoče sta nato nagovorila predsednik KD Motnik g. Rafko Goltnik in predsednik KS ter TD Motnik g. Marjan Semprimožnik. Nato pa sta direktorica Matične knjižnice Kamnik gospa Breda Podbrežnik Vukmir in glavni urednik založbe Mladinska knjiga gospod Miha Kovač podelila nagrade najboljšim ustvarjalcem likovnega natečaja.

V likovnem natečaju je sodelovalo 214 udeležencev in udeleženk, 212 osnovnošolcev iz 10 osnovnih šol ter ena dijakinja in študentka. Zbranih je bilo 162 del, v katerih je bilo upodobljenih kar 18 Križnikovih pravljic.


DECEMBER 2012

13

V pavzi, med podelitvijo priznanj najboljšim mladim ustvarjalcem, so se v gostilni Pri Flegarju zbrali udeleženci in udeleženke "bralne značke za odrasle", kjer jim je Matična knjižnica Kamnik podelila priznanja za udeležbo na literarnih srečanjih za odrasle bralce in knjižno nagrado. Večer se je nadaljeval z govorom župana občine Kamnika g. Marjana Šarca, ki je nagovoril župana občine Vransko g. Franca Sušnika in vse navzoče. V prijetnem vzdušju se je pričel pripovedovalski večer Jenkrat je biv ... en Križnik z znanimi slovenskimi pripovedovalci. Zdenka Gajser, Špela Frilc, Liljana Klemenčič, Ivanka Učakar, Irena Cerar, Anja Štefan in duet Vroča župa z Rokom Koscem ter Goranom Završnikom so nas popeljali v pravljični svet Križnikovih pripovedk. Navkljub dopoldanskemu deževju se je drugi dan Križnikovega festivala pričel v suhem vremenu. Soboto so krasili pripovedovalska delavnica z Anjo Štefan, sejem, pripovedovalsko popoldne za otroke, pravljični pohod po Motniku z Ireno Cerar ter pripovedovalski večer z gosti iz Motnika in okolice. Ob 12. uri je sobotno dogajanje otvoril motniški sejem, kjer so predstavili rokodelske spretnosti iz Križnikovega časa, ponudili domače dobrote izpod prstov članic društva Podeželskih žena Tuhinjske doline, mlečne izdelke kmetije Pr' Gabršk iz Češnjic v Tuhinju, ročno izdelan unikatni nakit 5ra in knjige. Predstavila pa se je tudi ekološka kmetija Pri Jernejk.

Dogajanje se je ob 16. uri nadaljevalo v parku pod lipami, kjer se je odvijalo pripovedovalsko popoldne za otroke pod imenom Jenkret je bla ... steklena gora. Anja Štefan, Ivanka Učakar in duo Vroča Župa so otrokom odprli vsa čutila in jih za eno uro priklenili na klopi. Nato je otroke pod svoje okrilje prevzela Irena Cerar in jih popeljala po motniški pravljični poti.

Ogledali so si muzej pritlikavega nosoroga, motniški cerkvi in se povzpeli na grajski hrib, kjer jim je Irena povedala pravljico Sončeva princesa. Vrnili so se v dvorano kulturnega doma, se posedli in poslušali pravljico Cekini, nato pa so pobarvali vsak svojega polža. Festival se je zaključil s pripovedovalskim večerom Jenkret je biv ... en povžar s pripovedovalci iz Motnika in okolice. Predstavljene so bile pravljice in pripovedke o motniškem polžu, povžarjih, rokovnjačih, živalih, za konec pa so prihranili ''Ta strašljive'' pravljice. Medtem ko prebirate Motniške novice, se ekipa Križnikovega festivala že pridno pripravlja na 2. Križnikov pravljični festival v Motniku. (Tekst in foto: Motnik.net)


14

MOTNIŠKE NOVICE

REKREACIJA ZA ČLANE IN ČLANICE DU MOTNIK – ŠPITALIČ Za nami je prvi kratek pohod: Motnik – cerkev sv. Miklavža na Beli, torek 12. junij, 11 pohodnic in pohodnikov, ''mokro'' vreme, prijetno druženje! Odšli smo iz Motnika proti cilju - cerkvi Sv. Miklavža na Beli, kjer smo si ogledali obnovljeno zunanjo podobo cerkve in njeno bogato notranjost. Nato smo mimo Planinca odšli nazaj v dolino. Hvala Darji za kavo in potico ter Majdi in Mariji za pogostitev. Športna sekcija Društva upokojencev Motnik - Špitalič je organizirala rekreacijo v obliki kratkih pohodov (1 do 2 uri) za vse člane in članice društva. Pohodi se odvijajo vsak drugi torek v mesecu z odhodi ob 8. uri. Za pohode v okolici Motnika je zbirno mesto v parku pod lipami za pohode v okolici Špitaliča pa pred gasilskim domom Špitalič. POHODI: JUNIJ - cerkev sv. Miklavža (Motnik) SEPTEMBER - Nadlisnik (Špitalič) OKTOBER - Vrhe (Motnik) NOVEMBER - Spodnji Okrog (Špitalič) DECEMBER - Brezovica (Motnik) JANUAR - do Novaka (Špitalič) FEBRUAR - Mala raven (Motnik) MAREC - do Sedušaka (Špitalič) (Tekst in foto: Majda Zupančič, DU Motnik - Špitalič)

PGD MOTNIK PREJELO DEFIBRILATOR Motniški gasilci vseskozi strmimo k temu, da nudimo občanom kar se da hitro in strokovno pomoč. Prav zato smo se v začetku letošnjega leta odločili za nakup novega terenskega vozila. Ko so potekali dogovori o opremljenosti vozila, smo se odločili, da bo v njem tudi prostor za defibrilator.

Motnik je od ZD Kamnik oddaljen 25 km, vsi okoliški zaselki še več. Zastoj srca in dihanja nastopi brez opozorilnih težav. Pri odraslih je vzrok najpogosteje srce – srčni zastoj oz. nenadna srčna smrt. Veliko ljudi umre pred prihodom v bolnišnico. Velika umrljivost je posledica občutljivosti možganov in srca na pomanjkanje kisika, saj kri med srčnim zastojem ne kroži po žilah in tako ne oskrbuje srca in možganov s prepotrebnim kisikom. Preživetje je tako odvisno od čimprejšnje povrnitve krvnega obtoka. V okviru temeljnih postopkov oživljanja prizadetemu z oživljanjem kupujemo čas do prihoda reševalcev, ki poskušajo srce ponovno pognati v normalen ritem. K sreči je znanost že tako napredovala, da je omogočila izdelavo t.i. avtomatskih defibrilatorjev, ki ga v primeru potrebe lahko uporabi tudi laik.


DECEMBER 2012

15

V Lions klubu Kamnik so se odzvali na našo prošnjo in nam podarili defibrilator v vrednosti 1.600 €. Predstavniki Lions kluba so defibrilator gasilcem PGD Motnik predali v četrtek, 14. junija, v prostorih PGD Motnik. Skupaj s prevzemom defibrilatorja je potekala tudi predstavitev njegovega delovanja. V PGD Motnik bomo za svoje člane organizirali dodatno izobraževanje. Defibrilator bomo hranili v prostorih gasilskega doma in tako bo dostopen vsem, ki ga bodo potrebovali. PGD Motnik se iskreno zahvaljuje Lions klubu Kamnik za donacijo defibrilatorja, majhne, a dragocene naprave, ki rešuje življenja. Defibrilator se nahaja v prostorih gasilskega doma in je dostopen vsem, ki bi ga potrebovali.

Pred vrati garaže je nameščen ključ v sili, katerega lahko uporabite le v primeru, da potrebujete defibrilator.

Defibrilator je nameščen levo za vrati v garaži.

Za vse dodatne informacije in navodila lahko pokličite: predsednik, Matjaž Piskar, 031/ 669 – 406 poveljnik, Franci Urisk, 041/ 351 – 552 (Tekst in foto: PGD Motnik)

IZLET NA DOLENJSKO - DU MOTNIK - ŠPITALIČ V soboto 16. junija se je 35 članov Društva upokojencev Motnik - Špitalič podalo na celodnevni izlet po Dolenjski. Ogledali smo si: RAŠICA (Raš'ca) - Trubarjeva domačija (mlin, žaga, muzej), RIBNICA - cerkev sv. Štefana (zanimivosti: avtor fresk tudi eden od bratov Koželj, slika na glavnem oltarju delo slikarja Ivana Groharja, vratca v tabernakelj delo Plečnikovega učenca, na njih štiri keramične sličice kot medaljoni, barvni okni delo Tomaža Perka), grad s spominskim parkom, v katerem so kipi ali obeležja v spomin na ljudi, ki so kaj pomembnega storili za mesto, zanimivi kamniti mostovi čez reko Bistrico), HROVAČA pri Ribnici - Škrabčeva kmetija (črna kuhinja, s starimi predmeti in pohištvom opremljeni sobi), kozolec, pod katerim se odvijajo kulturni dogodki),


16

MOTNIŠKE NOVICE

KOČEVSKI ROG - grobišče Pod Krenom (ogromen kovinski križ na začetku, leseni in kovinski križi ob breznu, spominske plošče v različnih jezikih, kapela v eni od kotanj, spravna kapela z mozaiki patra Marka Rupnika, lesen križev pot), KOČEVJE - Rudniško jezero nad opuščenim rudnikom rjavega premoga, Šeškov dom (muzej o Kočevarjih, dvorana, v kateri je bil od 1. do 3. oktobra 1943 zbor odposlancev in odposlank slovenskega naroda, nad odrom znamenita misel »Narod si bo pisal sodbo sam«), cerkev sv. Jerneja (barvni okni Tomaža Perka, vojvodska klop z grbi ob strani, glavni oltar kot kupola, zanimiv kip v okvirju), reka Rinža z lokvanji - rumeni blatnik, ŽUŽEMBERK - grad z obzidjem. (Tekst in foto: Majda Zupančič)

ZAKLJUČNI DAN NOČNE LIGE V MALEM NOGOMETU V soboto 23. junija se je zaključila Nočna liga v malem nogometu Motnik 2012. Tekme ''Motniške lige'' so se odvijale vsako soboto od 19. maja dalje in se zaključile s finalnim dnem 23. junija. Prvo mesto letošnje lige je zasedla ekipa ŠD Trojane z izjemnim izkupičkom: 10 zmag in en remi ter razmerje golov 53:17. Drugo mesto je pripadalo ekipi Gradnje - Brlec in tretje Vrbanjuši. Naslov najboljšega strelca je prejel Alban Salihi (Gradnje Brlec) s kar 33 goli, najboljši vratar je bil Matej Lavrač (ŠD Trojane). Po zaključenem zadnjem kolu in pred razglasitvijo rezultatov ter podelitvijo nagrad, sej je odvijala še tradicionalna tekma v ''penalih'', tokrat z izjemnim številom prijavljenih tekmovalcev. Sledila je podelitev pokalov najboljšim ekipam in posameznikom. Pokal tekmovanja v prostih strelih je prejel Luka Svetelj (ŠD Motnik). (Tekst in foto: Motnik.net)

TD MOTNIK NA 15. PRANGERJADI V REČICI OB SAVINJI Turistično društvo Motnik se je v nedeljo 24. junija na Rečici ob Savinji udeležilo 15. prangerjade, na kateri je na nastopilo 12 krajev iz cele Slovenije, ki imajo v svojem kraju še ohranjen pranger. Člani TD Motnik so na svoji stojnici predstavljali tako Motniško dolino kot tudi celotno občino Kamnik. Prvič letos pa se je predstavilo tudi Bvognarsto iz Motnika, kar je še dodatno popestrilo Motniško stojnico. Vsem članom, ki so sodelovali na prireditvi, gre velika zahvala, saj s tako prireditvijo veliko pripomorejo k prepoznavnosti Motnika in starih motniških običajev. Še posebna zahvala gre Matjažu Piskarju, saj je kljub nedeljskemu jutru opravil prevoz na Rečico. Na zaključnem sestanku vseh članov prangerskih krajev se je dogovorilo, da bo naslednja prangerjada v Motniku, saj naš kraj prihodnje leto praznuje 590-letnico podelitve trških pravic in s tem organizacijo tedenskega sejma. (Tekst in foto: TD Motnik)


DECEMBER 2012

17

EKIPA ŠD MOTNIK DOSEGLA 2. MESTO V ODBOJKI NA MIVKI V soboto 14. julija je na plaži v Strunjanu potekal 12. tradicionalni turnir v odbojki na mivki v organizaciji Mlade Slovenije. Na turnir trojk se je prijavilo preko 30 ekip, ki so se na turnirju borile za čim boljšo končno uvrstitev. Turnirja se je prvič udeležila tudi ekipa ŠD Motnik (Luka Svetelj, Alen Voljkar in Davor Zupančič). Najbolje se je odrezala ekipa Jakov dol in osvojila prvo mesto, drugo mesto si je zasluženo priigrala ekipa ŠD Motnik, tretje mesto pa je zasedla ekipa Dolina. Za smeh je poskrbel glavni komentator turnirja in podpredsednik Mlade Slovenije, Aleksander Reberšek, ki je s svojimi komentarji popestril že tako napeto dogajanje na igrišču. Po podelitvi nagrad najboljšim trojicam in zasluženi večerji po napornem dnevu, so se vsi skupaj vkrcali na ladji Portorož in se popeljali po slovenski obali. (Tekst in foto: www.mladaslovenija.si)

TURNIR TROJK V ODBOJKI NA MIVKI MOTNIK 2012 V soboto 4. avgusta se je na motniških športnih površinah odvijal pravi ''družinski športni piknik''. Potekal je odlično obiskan turnir trojk v odbojki na mivki za moške in ženske ekipe.

Sodelovalo je 12 moških in 5 ženskih ekip iz Motnika ter sosednjih krajev (Špitalič, Ločica, Vransko, Vir, Tuhinj, Kamnik, ...). Turnir se je pričel ob 13. uri, vrhunec pa je dosegel v poznih večernih urah, ko sta se udarili najboljši moški ekipi. Tribuna in zelenice okoli igrišča so bile polne gledalcev, navijačev, družin in nasploh privržencev odbojke na mivki ter lepega vremena. V ženski konkurenci je zmagala ekipa Papagajk (Vransko), drugo mesto je zasedla ekipa iz Špitaliča Rileeex in tretja je bila domača ekipa Kr neki. V moški konkurenci je bila nepremagljiva ekipa 85 (ŠRD Ločica), ki se je motniškega turnirja udeležila prvič, drugo mesto je zasedla ekipa Papagajev (Vransko), tretje mesto pa je zasedla ekipa s samo dvema igralcema 125 (Vir). (Tekst in foto: Motnik.net)


18

MOTNIŠKE NOVICE

MOTNIŠKI VEČER V OKVIRU KAMFESTA V petek 17. avgusta je Turistično društvo Motnik organiziralo tradicionalni poletni večer v parku POD LIPAMI. Letos prvič je poletni večer potekal v sodelovanju s Kamfestom, ki je Motničanom »posodil« nekaj njegovih gostov.

Najmlajše je s svojimi vragolijami na prav nenavadnem kolesu nasmejal Klovn Buffeto. Srednjo in starejšo populacijo je ogrela Klapa Lungomare iz Umaga. V večernih urah pa se je mladina pozibavala na ritme popa z mešanico bluesa, funka in rock 'n' rolla s skupino HULAHOOP iz Kamnika. Sama prireditev je lepo uspela, predvsem pa je vse navdušil krasen ambient v parku pod lipami. (Tekst: Marjan Semprimožnik, foto: Jože Bojec)

GASILSKA PARADA Z VESELICO V nedeljo 19. avgusta je v Motniku potekala slovesnost z gasilsko parado na čelu z Mestno godbo Kamnik ob uradnem prevzemu novega gasilskega vozila PV-1 (Mazda BT50 4×4 CE), ki so ga motniški gasilci nabavili z lastnimi sredstvi (ter donacijami krajanov in botrov). Po tipizaciji GZS gre za manjše poveljniško vozilo, ki ga bodo gasilci PGD Motnik uporabljali kot samostojno ali pomožno prevozno sredstvo za hitro vožnjo do mesta intervencije, za vodenje gasilske enote med vožnjo ali za izvidovanje stopnje razvitosti požara. V njem je prostor tudi za defibrilator, ki ga je na prošnjo PGD Motnik podaril Lions klub Kamnik; hranijo pa ga v prostorih gasilskega doma. V letošnjem letu so bili pri morani prodati terensko vozilo Lado Nivo, ker ni več ustrezala zahtevam za tehnično izpravno vozilo. PGD Motnik sodi med najstarejša prostovoljna gasilska društva v naši občini, saj je bilo ustanovljeno že leta 1900. Gasilski paradi je poveljeval poveljnik PGD Motnik Franci Urisk. Zbrane je nagovoril predsednik PGD Motnik Matjaž Piskar, ki je predstavil zgodovino gasilskega društva in voznega parka ter predstavil novo vozilo. Zbrane so nato pozdravili tudi kamniški župan Marjan Šarec, predsednik GZ Kamnik Motničan Marjan Semprimožnik, z nekoliko zamude zaradi gasilske intervencije kamniških gasilcev pri požaru na Veliki planini pa tudi poveljnik GZ Kamnik Janez Repanšek, navzoč pa je bil tudi častni poveljnik GZ Kamnik Jože Berlec, st.


DECEMBER 2012

19

Sredstva so gasilci zbirali tudi s pomočjo donacij krajanov in botrov vozila ter sponzorjev. Botri in sponzorji vozila so: Božo Zupančič, Ivo Orehovec, Silva Perko, Barbara Piskar, Občina Kamnik, Lions klub Kamnik ter Uprava RS za zaščito in reševanje. Posebna zahvala gre tudi vsem krajanom, ki so s finančnimi sredstvi pripomogli k nakupu novega gasilskega vozila. Sledila je pogostitev in veselica ob zvokih ansambla Bratov Dobrovnik. (Vir: Kamničan.si, foto: Marjan Perko)

PRVOŠOLČKI Gal, Anej in Nika, prvič v šolo so prišli, da bi se učili, smejali, peli in družili. Motniški polžki medse smo prijazno jih sprejeli, prijetno dobrodošlico v en glas jim zaželeli. Sprejem prvošolčkov je bil tokrat 3. 9. 2012 v OŠ Šmartno. Tam jih je, kot že nekaj let zapored, navdušil Sten Vilar. Naslednji dan pa so prišli v našo polžjo šolo. Učenci drugega, tretjega in četrtega razreda smo jih že težko čakali. Bili smo zelo veseli, ker so se nam pridružili. Obljubili smo jim, da jim bomo pomagali in z njimi lepo ravnali. Prav je tako, saj polžki držimo skupaj! (Tekst: motniški Polžki: Gal, Nika, Manca, Živa in Barbi)

MOTNIŠKI POLŽKI V NOVI KUHINJI Prenovljeni prostori kuhinje in novo pohištvo krasijo podružnično šolo Motnik. V začetku letošnjega šolskega leta smo motniški Polžki dobili novo pohištvo v kuhinji. V njej se dobro počutimo in z veseljem prihajamo na malico. Janja nam vsak dan lepo postreže, mi pa pridno vse pojemo. Najbolj smo se razveselili slastnih palačink, s katerimi nas je Janja pocrkljala. Želimo si, da v naši kuhinji tudi v prihodnjem letu prijetno diši. V naši novi kuhinji, prijetno zadiši, njami, njami, njami, pravijo želodčki vsi.

Polžki vsi navdušeni, na malico hitimo, pridno vse pojemo in Janjo razveselimo.

Dobro se počutimo, nam skupaj je lepo, polni energije, se učenja lotimo. (Tekst in foto: motniški Polžki)


20

MOTNIŠKE NOVICE

21. SREČANJE GORENJSKIH UPOKOJENCEV V četrtek 6. septembra smo se članice in člani DU Motnik – Špitalič udeležili tradicionalnega že 21. srečanja gorenjskih upokojencev na Zgornjem Jezerskem. Na prireditvenem prostoru se je zbralo zelo veliko upokojencev. Organizacija je bila letos odlična, saj so ponudbo hrane in pijače razpršili na različne dele prostora. Ob 10.00 se je začel uradni del in program. Besede so nam namenili različni govorniki in govornice, med njimi predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije g. Ernest Petrič. V programu so nastopile pevke skupine Korotan, harmonikarska skupina in folklorna skupina učencev in učenk z Jezerskega. Zabaval nas je ansambel Veseli Gorenjci in plesišče je bilo kmalu polno. Naša skupina si je v drugem delu dneva ogledala še grad Elberstein v Globasnici, Avstrija. Gospod Elber nam je povedal, kdaj in kako se je lotil zanimivega ter obsežnega dela, ki pa še ni končano. V notranjosti smo občudovali zanimivo izrezljana vrata, parket kot intarzija, štukature, različne slike, kipe in kipce – vse sta izdelala in ustvarila lastnika sama. Tudi zunanji izgled stavbe je »grajski« stolpi, stebri, kipi, balkon, slike na fasadi. Res zanimivo. Na povratku smo se ustavili v Preddvoru. Kava in pijača sta se res že prilegli. Prijeten dan smo zaključili v gostilni »Pri Cilki« in se podprli s poznim kosilom. (Tekst in foto: Majda Zupančič)

EKIPA LND (ŠD MOTNIK) ODLIČNA NA TURNIRJU FANKE 2012 V soboto 8. septembra je Klub prekmurskih študentov v Termah 3000 pripravil športno zabavo za vse študente, dijake in ostale privržence športa - Fanke 2012. Dogodek se je pričel ob 10. uri s turnirjem v odbojki na mivki in nogometu na milnici, nadaljeval pa s pestro animacijo zumbe in TNZ, za katero je poskrbela Plesna šola Urška. Obiskovalci Fank so imeli možnost brezplačno se preizkusiti v body zorbu, slack line-u ali v igrah na vodi. Ob 17. uri je nastopil Zlatan Čordić – Zlatko, kasneje pa so publiko vse do polnoči zabavali Jean Bačić Quartet. Turnirja v odbojki na mivki so se udeležile tudi tri mešane ekipe pod okriljem ŠD Motnik. Ekipa LND ŠD Motnik (Luka, Neža in Davor) je več kot uspešno zaključila turnir, in sicer na tretjem mestu. To so že tretje stopničke na letošnjih turnirjih v odbojki na mivki za člane ŠD Motnik. (Tekst: Motnik.net, foto: FB Klub prekmurskih študentov, Jure Banfi)

6. KOLESARSKI IZLET OD SNOVIKA DO MOTNIKA V nedeljo 9. septembra je potekalo tradicionalno kolesarjenje od Snovika do Motnika. Letos je bil to že šesti kolesarski izlet, ki ga vsako leto skupaj organizirata Občina Kamnik in Športno društvo Motnik. Gre za rekreativno kolesarsko prireditev, ki je namenjena promociji kolesarjenja in predstavitvi kolesarskih poti v občini Kamnik.


DECEMBER 2012

21

Omenjena kolesarska pot je dolga 23 kilometrov in je dokaj zahtevna, predvsem zaradi nekaterih vzponov (npr. iz Sidola na Pšajnovico) in vožnje po gozdnih cestah. Pot poteka po naseljih Tuhinjske doline od zdravilnega vrelca v vasi Potok, skozi Vaseno, Sidol, Pšajnovico, Laseno, Mali in Veliki Rakitovec, po gozdni cesti mimo planšarije na Lipovcu na Malo Raven do Motnika. Na pot iz Snovika, kjer je prisotne pozdravila tudi podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar, se je letos podalo 40 kolesarjev, ki so premagali zahtevno traso in kolesarjenje zaključili z druženjem v Motniku. (Vir: www.kamnik.si)

OBISKAL NAS JE POLICIST MATJAŽ V torek 11. septembra nas je tako kot vsako leto obiskal policist Matjaž. Bili smo ga veseli, saj nas je naučil, kako bomo na cesti najbolj varni. Pogovarjali smo se v razredu, nato pa odšli na sprehod. Hodili smo po varnih poteh v okolici šole in se učili pravilno prečkati cesto. Prvošolčke je še posebej opozoril na rumene rutice in kresničke. Obljubil nam je, da nas še obišče, mi pa njemu, da bomo na cesti previdni. Vsako leto, ko se pouk prične, nas obišče policist Matjaž, se ve. Skupaj gremo na sprehod, nam pokaže varno pot. Polžki smo mu obljubili, da previdno v šolo bomo mi hodili, saj življenje eno samo imamo, zato je prav, da čuvati ga znamo. (Tekst: motniški Polžki: Aleš, Iza, Maša, Laura, Nika)

JESENSKI POHOD Z GOZDARJEM V petek 14. septembra smo se odpravili na prvi športni dan – jesenski pohod. S seboj smo povabili gozdarja Janeza, ki je učencem pokazal in povedal veliko zanimivega. Pot nas je vodila skozi Zgornji Motnik do Bele, Planinca in nazaj do šole. Kljub temu, da je bila pot zahtevna, smo se nazaj vrnili dobre volje in polni novih vtisov. Za jesenski pohod smo se odločili, gozdarja Janeza s seboj povabili, da nam pokaže in razloži, zakaj se v gozdu ne kriči. Bilo je poučno in zanimivo, smo Polžki skrbno poslušali, čeprav smo vrnili utrujeni se, se spet bomo v gozd podali. (Tekst: motniški Polžki: Anej, Domen, Suzana, Eva in Klara)


22

MOTNIŠKE NOVICE

DAN BREZ AVTOMOBILA - PRAVA SMER JE GIBANJE V četrtek 20. septembra so se prvošolci iz matične šole Šmartno in podružnic ter njihove razredničarke udeležili prireditve Dan brez avtomobila - Prava smer je gibanje, ki se je odvijala na Glavnem trgu v Kamniku in jo vsako leto organizira Občina Kamnik in občinski SPV. Poskrbijo tudi za brezplačen prevoz učencev.

Na prireditvi so si prvošolci ogledali predstavitev gasilcev, reševalcev, gorskih reševalcev in policistov, zaplesali so s plesno šolo Šin–Šin, skakali na napihljivem gradu, se preizkusili na prometnem poligonu, si ogledali predstavo čarovnika Romana Freliha ter lutkovno predstavo o prometu Borisa Kononenka, zarajali s palčkom Snovičkom ter z raznimi materiali ustvarjali v likovnih delavnicah. (Tekst in foto: Vida Kovačič, vodja dejavnosti)

GASILSKO TEKMOVANJE V NOGOMETU V soboto 22. septembra smo se kljub hladnemu jutru že ob 7.15 zbrali pred trgovino in se odpeljali v Tunjice. Prvi sončni žarki in seveda prve tekme pa so nas dodobra ogreli. PGD Motnik so zastopale 4 ekipe. Ekipa pionirk (Nika, Manca, Barbara), pionirjev (Aljaž, Jan, Urban) in dve ekipi mladink (Saša, Lea, Sara ter Maruša, Katja, Lara). Do skupnega četrtega mesta so pripomogli pionirji s tretjim, pionirke in mlajša ekipa mladink s četrtim ter starejša ekipa mladink s petim mestom. Čeprav smo se domov vračali utrujeni, smo že po poti kovali načrte, kako bomo naslednje leto še uspešnejši. (Tekst in foto: Martina Piskar – PGD Motnik)

DOMEN SEMPRIMOŽNIK SVETOVNI PRVAK Slovenska reprezentanca U-21 v športnem ribolovu je v Črni gori odlično zastopala barve Slovenije. Od 22. do 29. septembra se je namreč odvijalo dvanajsto svetovno prvenstvo v lovljenju ribe iz čolna U-21. Domen Semprimožnik in ostali člani ekipe U-21 so ekipno zasedli prvo mesto v lovljenju ribe s čolna.


DECEMBER 2012

23

Slovenska ekipa v kategoriji do 21 let, ki je na svetovnem prvenstvu v športnem ribolovu v Črni gori zasedla ekipno prvo mesto sestavljajo: Boštjan Čotar, Matej Šimičič Rupert, Andrej Kristan, Domen Semprimožnik, Erik Špeh, Andrej Djurič, kapetan Marko Kočar in trener Klavdij Veldin. Domen je letošnjim visokim uvrstitvam na državnih tekmovanjih (državni prvak v lovljenju ribe iz skalnate obale za starejše mladince in državni prvak v lovljenju ribe iz čolna) dodal še sedmo mesto posamično ter najbolj sladko zlato medaljo oz. prvo mesto ekipno v lovljenju ribe s čolna na svetovnem prvenstvu. (Tekst: Motnik.net, foto: FB Oradela Piran)

IGRE BREZ MEJA IN KOSTANJEV PIKNIK V ponedeljek 8. oktobra smo tudi Metuljčki iz Motnika uživali na "Igrah brez meja" in kostanjevem pikniku. Ob 16. uri smo se zbrali pred vrtcem in pričeli z "Igrami brez meja". Najprej so se za točke potegovali otroci, potem pa smo k sodelovanju povabili tudi naše starše, ki so se ravno tako borili, da bi osvojili čim več točk. Po aktivnem uvodu v naše skupno popoldne smo končno dočakali kostaaaaaaanj!!! Spekli smo tudi jabolka in krompir. Vsem staršem se lepo zahvaljujemo, ker so nam omogočili in pomagali pri izvedbi piknika. Kmalu se je sonce poslovilo za hrib in hladen jesenski večer nas je pospremil na naše domove. Veselimo se že prihodnjega leta in ponovnega piknika :) (Tekst in foto: Irena Žibert, Veronika Vadlan, Barbara Kokovnik)

TEHNIŠKI DAN Z MOTNIŠKIMI GASILCI V četrtek 25. oktobra smo imeli tehniški dan - Oktober, mesec požarne varnosti.

Pred šolo se je pripeljalo kar osem gasilcev z vključeno sireno in kar s tremi avtomobili: kombijem, terenskim vozilom in orodnim vozilom. Motniški Polžki smo bili s pomočjo gasilcev v trenutku pred šolo na varnem. Ustavili smo se pri avtomobilih, jih z zanimanjem opazovali in poslušali razlago gasilcev. Kar nas je zanimalo, smo vprašali. Ker smo pa več ali manj vsi mladi gasilci, že kar nekaj


24

MOTNIŠKE NOVICE

vemo. Ko smo končali z ogledom, smo odšli na malico. Po malici pa so nas gasilci z gasilskimi avtomobili odpeljali tja, kjer se gasilci zbirajo - pred gasilski dom. Na vrsti je bila pa akcija. Polžki smo gasili z vodo, učiteljici pa z gasilnim aparatom na prah. Gasilec Janez nam je pokazal še gašenje s peno. Bili smo zelo uspešni. Zaslužili smo si čokolado in sok. Gasilci so nas odpeljali nazaj v šolo, kjer smo ustvarjali. Bilo je zelo poučno in zanimivo. Hvala, spoštovani gasilci, ker ste si vzeli čas za nas. Bilo nam je zelo všeč, ker smo: gasili požar z vodo in peno, si ogledali orodje in opremo gasilcev, spoznali, kako se pravilno gasi, si ogledali zemljevide,

slišali veliko zanimivih in poučnih reči, se peljali z gasilskimi avtomobili, lahko po zvočniku informirali vaščane, poslušali različne zvoke sirene ... (Tekst in foto: učenci in učiteljici PŠ Motnik)

IZLET UDELEŽENCEV BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE V sredo 26. oktobra smo se udeleženci Bralne značke za odrasle odpravili na zaključni nagradni izlet. Z oktobrom 2011 so se v prostorih PŠ Motnik začela srečanja ob knjigi - Bralna značka za odrasle - v organizaciji Matične knjižnice Kamnik. Na druženjih so nam voditelji skupin predstavili zanimive knjige z branjem kratkih odlomkov, povzetkom vsebine in predstavitvijo avtorja. Sledil je razgovor in komentarji o slišanem. Motniška skupina je bila zelo dobro obiskana. Za nagrado smo si udeleženke srečanj iz Motnika in Komende v sredo, 26. septembra, ogledale komendsko farno cerkev in knjižnico Petra Pavla Glavarja. O zgodovini in nastanku komendske cerkve ter o življenju in delu Petra Pavla Glavarja nam je pripovedoval zanimiv govornik gospod Pibernik. (Tekst: Majda Zupančič, foto: Vida Kovačič)

PO POTRESU LAHKO TUDI ZAGORI Mesec oktober je že tradicionalno mesec požarne varnosti. Geslo letošnjega meseca požarne varnosti, je bilo PO POTRESU LAHKO TUDI ZAGORI. Z namenom informirati ter ozaveščati je Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravila plakat in zgibanko. Slovenija je potresno ogrožena, zato jo lahko prizadene tudi močnejši potres. Po potresu so možni sekundarni pojavi, med katerimi je tudi požar.


DECEMBER 2012

25

Povzročijo ga lahko : • • • • •

poškodovana plinska napeljava in naprave, poškodovana električna napeljava in naprave, poškodovane grelne in kurilne naprave, razlitje vnetljivih tekočin, človeška nepazljivost in drugo.

Zaradi požara je lahko uničena zgradba, ki bi sicer v potresu ostala nepoškodovana ali bi bila minimalno poškodovana. Z zgibanko in plakatom želijo opozoriti prebivalce na nevarnost požara, ki je pogost pojav po potresu, obenem pa podati preventivne napotke za zagotavljanje požarne varnosti v primeru potresa. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov pred potresom in po njem lahko sami zmanjšamo možnost za nastanek požara in tako preprečimo še večjo škodo. Kot po navadi pa smo bili tudi letos motniški gasilci v mesecu požarne varnosti zelo aktivni. Že tradicionalno smo imeli meddruštveno vajo s PGD Špitalič. Letos smo bili organizatorji vaje. Vaja je bila izvedena v Motniku, hišna št. 33, večstanovanjski objekt. V hiši so bili ujeti otroci. Iz PGD Motnik je na vaji 12. oktobra sodelovalo 22 gasilcev s 3 vozili (GVC 16/24, GV-1 in PV-1). 24. oktobra je 8 operativnih gasilcev obiskalo naše najmlajše v OŠ in vrtcu Motnik. Predstavili so jim vozila, jih seznanili s tehnikami gašenja, ogledali so si tudi gasilni dom. V soboto 27. oktobra je v organizaciji PGD Zgornji Tuhinj potekala gasilska vaja sektorja Tuhinjska dolina. V sektor Tuhinjska dolina so združena PGD Motnik, Špitalič, Zgornji Tuhinj, Šmartno, Sela in Srednja vas. Prizorišče požara je bilo na kmetiji Pecman, ki leži na nadmorski višini 785 m. Vaje se je skupaj udeležilo 145 gasilcev. Že četrto leto zapored pa smo se udeležili tudi meddruštvene vaje, katero izvedemo skupaj s PGD Ločica in Trojane. Letos je bila vaja 3. novembra v organizaciji PGD Trojane na Veliki ravni. V mesecu oktobru smo opravili tudi redni pregled hidrantov na območju, ki ga pokriva naše društvo. Mesec oktober je bil za nas predvsem mesec vaj, ki so za gasilce zelo pomembne. Vodje se ob realnih intervencijah težko posvetijo drugim rečem kot sami nesreči, kje se je zgodila, koliko je ponesrečenih, kakšna vozila bodo izvozila. Na vaji pa je za vodstvo dogodek znan in se lahko posvetijo drugim stvarem, zato operativni gasilci izboljšujemo potek samega izvoza, ter smo še bolje pripravljeni ob realni situaciji. Gasilci pa nismo dejavni samo v mesecu oktobru. Naša dejavnost traja skozi celo leto, ko skrbimo tako za preventivo, izvažamo na intervencije, opravljamo prevoze pitne vode, pomagamo občanom in opravljamo razna druga opravila. (Tekst in foto: Bojana Pančur, PGD Motnik)


26

MOTNIŠKE NOVICE

PRIŽGALI SMO SVEČKO Drobne ročice lučke prižgejo, bele stezice spomine nam tkejo. Padli so zame, za nas, da je svoboda pri nas. Zadnji dan pouka pred jesenskimi počitnicami smo z motniškimi Polžki odšli na pokopališče v Motniku in Špitaliču. S seboj smo prinesli cvetje in svečke ter z nastopom počastili spomin na padle v vojni. (Tekst in foto: učenci in učiteljici PŠ Motnik)

BESEDNI PRIGRIZEK Z MILENO MIKLAVČIČ V dvorani kulturnega doma Motnik se je v petek 16. novembra zbralo približno 50 ženskih in moških parov ušes, željnih poučnega, zanimivega in nagajivega pogovorno – literarnega večera z Mileno Miklavčič. Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline in Društvo upokojencev Motnik – Špitalič smo v našo sredino povabili pisateljico in novinarko Mileno Miklavčič. Milena, ki med drugim odgovarja tudi na ''Zaupnosti'' v časopisu Nedelo, je poskrbela za prijeten večer. Predstavila nam je svojo knjigo »Ženske«, ob tem pa je beseda nanesla na medsebojne odnose. Sledilo je druženje ob dobrotah, ki so jih pripravile članice DPŽ Tuhinjske doline in DU Motnik – Špitalič. (Tekst: Majda Zupančič, foto: Igor Zaplatil / Delo)

SRCE NARAVE NAS POVEZUJE Nadaljujemo s projektom Povabilo v gozd, in sicer pod imenom Srce Slovenije. Motniški Polžki smo se odločili, da vsaj enkrat mesečno obiščemo gozd in sicer vedno z natančnim opazovanjem nečesa, kar določimo predhodno. Prvič smo se odpravili v gozd v mesecu septembru. Natančneje smo opazovali užitne, neužitne in drevesne gobe, drevesa, drevesne korenine, mravljišče in poslušali petje gozdnih ptic. Ker zelo dobro opazujemo in smo vajeni gozda, smo našli nekaj jurčkov in naslednji dan nam jih je Janja spražila. Njami, njami! Drugič smo šli v gozd v mesecu oktobru z namenom, da natančneje spoznamo gozdna drevesa in podrast. Ugotovili smo, da je v našem mešanem gozdu, ki nas obdaja, največ smrek, bukev, hrastov in različna podrast. Združili smo prijetno s koristnim in se sproščeno valjali po hribu. To je bilo veselje!


DECEMBER 2012

27

Tretjič, natančneje 20. novembra, smo se v gozd odpravili z gozdarko Natalijo. Tokrat je bilo še posebej zanimivo in poučno. Spoznali smo macesen, ki ostane pozimi brez iglic, si ogledali drevo, ki daje zavetje gozdnim prebivalcem, opazovali hrast in njegove velikanske liste, ki so bili štirikrat večji od običajnih, spoznali preslico, rastlino, ki je rasla v času, ko so živeli še dinozavri in se igrali. Razdelili smo se v štiri skupine in ustvarjali z materialom, ki smo ga imeli na razpolago. S pomočjo domišljije smo zgradili grad, muzej, hišico za gozdne vile in mesto. Bili smo pohvaljeni. (Tekst in foto: učenci in učiteljici PŠ Motnik)

IZDELOVALI SMO PRAZNIČNO DEKORACIJO Tudi letos smo izdelovali praznične dekoracije za hram učenosti in naše domove. Tudi letos smo medse povabili cvetličarko, vrtnarko Karmen Štirn, ki je mamica naše sošolke Nike. Odločili smo se, da za domov in naš hram učenosti izdelamo praznične dekoracije. Karmen nam je prinesla glinene posodice, vejice brina in ciprese, okraske in nas vodila skozi izdelavo. Nad nami je bila navdušena, saj so nastajali čudoviti aranžmaji. Odnesli smo jih domov in bili smo zelo pohvaljeni. Lepo se zahvaljujemo Nikini mamici za čas, ki nam ga je posvetila in zato, ker smo z njeno pomočjo polepšali naš dom. (Tekst in foto: učenci in učiteljici PŠ Motnik)

PLES KOT ŠPORT IN UMETNOST Ples, ki je star toliko kot človeštvo samo, je del človeške kulture. Prvinski človek je plesal ob vsaki priložnosti: ob sončnem vzhodu, rojstvu, smrti, ljubezni, žalosti, strahu... Gibanje mu je v plesu omogočalo še poglobiti svoje občutke. Gib združen z zvokom in glasom, je torej vplival že od nekdaj na človekovo razpoloženje, mu vzbujal radost in zadovoljstvo ter občutek svobode. Vse to združeno z ritmom in glasbo, daje plesu umetniški izraz in ga zato smatramo za umetnost. Prav gotovo pa je ples tudi šport, saj lahkotnost gibanja in njegovo izraznost dosežejo plesalci/-ke le z dobro vsestransko telesno pripravljenostjo (kondicijo). Kadar želi kdo postati dober plesalec, mora prav gotovo biti dober športnik. Mora biti vzdržljiv, hiter, močan, gibljiv, koordiniran, gibčen, imeti mora dobro ravnotežje in biti zadostno motiviran. Motivacija je torej eno najpomembnejših področij v športnikovem življenju. Ena od najučinkovitejših tehnik uravnavanja motivacije je postavljanje ciljev, ki bi moralo biti sestavni del vsakega športnika, tudi plesalca. Cilje pa lahko dosežemo le z vztrajnostjo. Vztrajno ponavljanje enih in istih gibov nas pripelje do želenega rezultata, kar bi se moral zavedati vsak, ki se želi ukvarjati s katerim koli športom, torej tudi s plesom. Vsestranska tehnična in telesna pripravljenost je osnova za vsakega bodočega uspešnega plesalca/ke. Ker je tako zelo pomemben vidik vsestranske priprave, so plesne vaje, ki jih izvajamo v Motniku,


28

MOTNIŠKE NOVICE

tudi zmes različnih plesnih zvrsti. Plesne zvrsti so: hip-hop, jazz balet (show dance), družabni plesi, latinsko-ameriški (ča-ča-ča, jive, samba...), standardni plesi (angleški in dunajski valček, fox....), R"N"R, polka... V Motniku smo s plesnimi vajami v dvorani Kulturnega doma pričeli 30. novembra, nadaljevali pa jih bomo vsak petek ob 17.15 za pionirje/-ke (5-9 let) in ob 18.30 za mladince/-ke. Lep plesni pozdrav od plesne vaditeljice Marjetke Friedl (Megi).

OBISKAL NAS JE MIKLAVŽ V soboto 1. decembra smo z nastopom ob prihodu svetega Miklavža razveselili najmlajše v KS Motnik in KS Špitalič. Motniški Polžki smo na odru peli, plesali in igrali. Takoj na začetku smo zapeli pesmico:

''Ringa, ringa, raja, zima k nam prihaja, z njo pa dober mož, daril ima zvrhan koš.''

Pošteno nas je presenetil in nam prinesel prekrasna darila. Bili smo zelo veseli. Obljubili smo mu, da bomo odslej še bolj pridni. Naslednje leto pa nasvidenje, smo dejali. (Tekst in foto: Vida Kovačič, učiteljica)

VARNO V ŠOLO IN DOMOV V sredo 5. decembra smo se vsi prvošolci iz matične šole Šmartno in podružnic odpeljali na postajo Prometne policije Ljubljana - Grič. Tam smo si ogledali prireditev z animacijskim programom, ki jo je vodil igralec Roman Končar, lutkovno igrico s prometno tematiko izvajalca Borisa Kononenka ter predstavitev dela policistov in reševalcev. Sprejel in pozdravil nas je direktor policije in ljubljanski župan gospod Zoran Jankovič. V akciji » Varno na poti v šolo in domov« smo sodelovali vsi prvošolci, nagrajen pa je bil učenec Gal Piskar iz PŠ Motnik. Prislužil je nagrado tudi ostalim prvošolcem in drugošolcem iz Motnika. Ob zaključku prireditve smo dobili še sendvič in sok. Prisrčno se zahvaljujemo organizatorjem in policistom za zanimiv prikaz njihovega dela. Posebna zahvala pa našemu policistu Matjažu Birsa za spremstvo. Iskrene čestitke nagrajencu Piskar Galu. (Tekst in foto: Vida Kovačič, vodja dejavnosti)


DECEMBER 2012

29

6. MIKLAVŽEV POHOD V nedeljo 9. decembra smo se pohodniki podali na tradicionalni že 6. Miklavžev pohod. Prelep dan, sneg in sonce so nas ponesli do najvišje točke v KS Motnik (1012m), kjer smo lani postavili kozolček z žigom, s katerim si lahko pohodniki žigosajo knjižico Motniške pohodniške poti.

(Tekst in foto: TD Motnik)

ZAHVALA DRUŠTVU MAK IN PREDSEDNICI DRUŠTVA JELKI KADUNC Sreča je bila spoznati prijazno in dobrosrčno gospo Jelko Kadunc, ki je s sodelavci ustanovila Društvo Mak, s katerim je bila tesno povezana tudi naša podružnična šola. V programih poletne šole Mak so motniški Polžki nabirali znanje. Več kot desetletje sodelovanja nas je obogatilo za mnoga poznanstva posebnih ljudi, ki so obiskali tudi našo podružnično šolo. Okolica je polepšana z rezbarskimi eksponati in čebelnjakom ob šoli, ki nam je še posebej v ponos. Rezultati dolgoletnega sodelovanja so podarjeni računalniki in številni CD-ji z zanimivimi jezikovnimi programi. Že pred leti nam je bilo podarjenih precejšnje število zbirk Pravljic za Lano, v letošnjem šolskem letu pa preko 350 različnih del knjižnega gradiva, ki bogati našo knjižnico. Prisrčna hvala Društvu Mak in predsednici Jelki Kadunc za nesebično pomoč. V veliko čast in ponos nam je, da je slogan poletne šole Mak – »Mi pišemo željo po znanju z veliko začetnico«, tudi za nas zelo aktualen. Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. (kitajski pregovor) (Tekst in foto: Vida Kovačič, vodja podružnice)

OČE IN PA MAMA Počivata zdaj že oba, svoji srci zdaj si v grobu hladita. Saj življenje vajino na tem svetu je bilo lepo, a težko. Saj garala za nas sta noč in dan. Saj življenje prehitro je prešlo, zato zaspala sta za večno.

Nam otrokom dajala sta lep zgled, da nas ne bi prevzel pohlep. Tako kot vi, tudi mi nekoč bomo zaspali. Samo bog ve, kdaj bomo glav'co dol dali. Zato naj pošteno živimo mi zdaj, da prišli bomo kdaj v sveti raj. (Jože Kapus, Zg. Motnik)


30

MOTNIŠKE NOVICE

KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK Izteka se leto 2012 in to je priložnost, da se ozremo nazaj, o prehojeni poti, o končanih projektih, kateri so se zaključili v letošnjem letu. Kljub naši majhnosti se člani sveta trudimo, da bi se v kraju zgradilo in dokončalo čim več projektov, kar bi prineslo dodatno kvaliteto življenja v kraju. Seveda nam te želje o dokončanju začetih projektov večkrat prekriža pomanjkanje denarja, tako na občinski kot tudi državni ravni. Po sprejetju proračuna za leto 2012 so bila zagotovljena sredstva za izgradnjo avtobusne postaje v Beli in v načrte razvojnih programov podan predlog za obnovo krajevnega doma (stare občine), kar je bil tudi pogoj za prijavo na razpis za Evropska sredstva. Zadovoljni smo, da se je letos zaključil projekt izgradnje avtobusne postaje v Beli, saj so prvi idejni projekti bili izdelani že leta 2007. Nedvomno gre tukaj velika zahvala g. Resniku, lastniku zemljišča, ki ga je v celoti odstopil brezplačno in s tem dodatno prispeval, da se je gradnja izvedla. Nekoliko manj smo lahko zadovoljni s prijavo na razpis za obnovo krajevnega doma. Občina Kamnik namreč ni uspela pridobiti sredstev na razpisu, saj je točkovanje bolj v prid manjšim in manj razvitim občinam kot je občina Kamnik. Ker pa je Matična knjižnica Kamnik že imela odobrena sredstva za izgradnjo knjižnice v Motniku, smo se skupaj dogovorili, da bi knjižnico začasno uredili v šoli Motnik. Prav v teh dneh se urejajo prostori v šoli ter pripravlja oprema. Vrednost opreme in preureditve bo znašala cca 21.000 evrov. Otvoritev knjižnice se predvideva v februarju 2013. Kljub kriznim časom se bomo zavzemali in poskušali z občinsko upravo najti skupen jezik, da bi nam v veliki meri pomagala izpeljati še ostale projekte (cesta Vrhe - Srobotno, avtobusno postajališče v Loki, rekonstrukcija ceste Motnik - Zajasovnik, Brezovica, Mala Ravan, ureditev struge in pritokov Motnišnice itd). Seveda, to so predvsem želje in pa potrebe, v katere bo v prihodnjih letih potrebno ugrizniti. Na koncu bi poudaril, da je sodelovanje krajanov še kako potrebno, da se razvoj samega kraja nadaljuje. To so tudi želje sveta krajevne skupnosti, saj si vseskozi prizadevamo krepiti sodelovanje tako z občino Kamnik, društvi v kraju, šolo in drugimi ustanovami. Predsednik KS Motnik: Marjan Semprimožnik

NOVA KRAJEVNA KNJIŽNICA V MOTNIKU Zelo dober občutek je pisati novico o nečem tako veselem kot je nova krajevna knjižnica. Februarja bo nova krajevna knjižnica, ki smo jo namestili v Podružnično šolo Motnik, že na stežaj odprla vrata! Načrti za novo krajevno knjižnico segajo že kar nekaj let nazaj. Želeli smo jo postaviti v nekdanjo občinsko hišo, a smo po skupnem pregledu in premisleku z vodstvom krajevne skupnosti ter arhitektke Helene Kovač ugotovili, da je stavba v tako slabem stanju, da potrebuje temeljito obnovo. Zato je bil narejen projekt za nov krajevni dom s knjižnico in društvenimi prostori, pridobljena je bila tudi dokumentacija, ki je bila pogoj za prijavo na razpisna sredstva, namenjena oživljanju podeželja. Žal nam to ni uspelo. Matična knjižnica Kamnik je pridobila sredstva za opremo na razpisu LAS-a (Center za razvoj Litija) za oživljanje podeželja, zato je bil projekt še vedno aktualen. Zanj se je zavzemala tudi krajevna skupnost na čelu s predsednikom Marjanom Semprimožnikom. Da je odločitev za motniško knjižnico prava, so nam dokazovali nekateri dogodki, ki so v Motniku zelo odzivni: to so Srečanja, pogovori o knjigah, ki se jih redno udeležuje več kot


DECEMBER 2012

31

deset udeleženk, prav tako pa predlog Kulturnega društva Motnik in njenega predsednika Rafka Goltnika za Križnikov pravljični festival. To in sama preteklost kraja, delujoča društva, zanimanje in močna krajevna identiteta so bili za knjižnico zagotovilo, da kraj potrebuje svojo krajevno knjižnico. Potujoča, ki pride enkrat na štirinajst dni, ni dovolj za kraj z bogatim kulturnim življenjem. Po dogovorih z občino Kamnik in z dovoljenjem ravnateljice Osnovne šole Šmartno Jožice Hribar smo postavili opremo za novo krajevno knjižnico v drugem nadstropju podružnične šole. Imeli bomo dovolj polic za knjižno in neknjižno gradivo ter čitalniške mize za branje, učenje, prelistavanje revij in časopisov. V opremo so vključene tudi računalniške mizice in majhen kotiček za otroke. Zdaj v kamniški knjižnici pripravljamo gradivo, da bo oprema zaživela skladno z namenom. Potrebno je dobro pretehtati, katere, kakšne in koliko knjig je dovolj dobrih za novo knjižnico. Od februarja dalje bo delala dvakrat tedensko v popoldanskem času. Motniku in okoliškim krajem bo nudila novo kvaliteto življenja, bo dodatna ponudba in obogatitev vsakdanjika. Knjiga ima namreč moč, da komu spremeni življenje. Večinoma na bolje! Poleg bralne kulture bo nova knjižnica širila tudi informacijsko pismenost zaradi brezplačnega dostopa do spleta. Se mogoče drugo leto vidimo ne samo na Križnikovem festivalu, pač pa na tečaju uporabe svetovnega spleta in pošiljanja elektronske pošte? Vsekakor se vidimo na odprtju nove knjižnice, srečevali se bomo med knjižnimi policami in rekli kakšno v prid bralne kulture. mag. Breda Podbrežnik Vukmir

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV IN SIMPATIZERJEV NOB MOTNIK IN ŠPITALIČ Tudi letos smo se odločili, da s kratkim prispevkom sodelujemo v tem glasilu. V letu, ki je za nami, smo bili zelo aktivni in prav je, da vedo to tudi ostali krajani. Na redni letni konferenci smo izvolili nov odbor naše organizacije, ki je na srečo zelo aktiven, v njem smo člani iz Motnika in Špitaliča in se zelo dobro ujamemo. Dobro smo začeli sodelovati tudi z združenjem borcev za vrednote NOB Kamnik, društvom Rudolf Maister, sosednjimi organizacijami, še posebej Tuhinj, Vransko in Šmartno ob Dreti. Udeležujemo se v glavnem vseh proslav in srečanj od Kamnika pa vse do Črete na Vranskem. Na vsakem srečanju je kdo od naših članov, seveda pa največ na Menini, Šipku in Slopih. Udeležimo se tudi srečanja v Dražgošah. Na Slopih smo letos že drugič pripravili srečanje, ki ga organizira naša organizacija. Tudi letos je bil obisk zelo dober, tako iz naše doline kot tudi iz Zadrečke. Ob tem se še enkrat zahvaljujem vsem članom in ostalim iz Motnika in Špitaliča ter obema predsednikoma krajevnih skupnosti za pomoč. Skupaj s Podružnično šolo Motnik se udeležimo komemoracij ob dnevu mrtvih pri spomenikih v Motniku, Špitaliču in Slopih. Prihodnje leto je naša organizacija pred velikim izzivom, kajti v mesecu avgustu bo v Motniku velika proslava ob 70-letnici ustanovitve Šlandrove brigade, katere se bo udeležilo veliko obiskovalcev. Ta proslava je vedno dobro obiskana, zato tako člane kot ostale krajane Motnika in Špitaliča naprošam za sodelovanje. Do sedaj je v naši organizaciji že preko štirideset članov, predvsem mladih. Naj poudarim, nismo bili in nismo nikakršni borci NOB kot nam nekateri kljub pojasnilom še kar naprej očitajo, saj nas je


32

MOTNIŠKE NOVICE

velika večina rojenih po vojni, ampak smo simpatizerji NOB in skrbimo, da se vrednote NOB ne bi pozabile, kar nekateri komaj čakajo. Zato želim, da se še kdo odloči in postane naš član. Jože Keršič, KO ZZB in simpatizerje NOB Motnik in Špitalič

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOTNIK Leto 2012 smo zaključili več kot zadovoljni. Delo v društvu je potekalo po ustaljenem redu in dokončali smo večino predvidenih projektov. Največji projekt v preteklem letu je bila sigurno nabava novega poveljniškega vozila Mazda BT50 4x4. Zahvaljujemo se donatorjem, sponzorjem, botrom ter vsem krajanom, ki so nam pomagali po svojih najboljših močeh.

V letu 2013 bo delo v PGD Motnik potekalo po ustaljenem redu. V spomladanskem času najprej planiramo čistilno akcijo v domu in okolici. Organizirali bomo prvomajski kres, v začetku maja pa odšli na tradicionalno romanje v Šentgotard. Vaje za občinsko gasilsko tekmovanje se bodo pričele v mesecu maju. Prvi vikend v juniju bo potekalo tradicionalno občinsko gasilsko tekmovanje GZ Kamnik. V začetku julija bodo naši najmlajši lahko odšli na letovanje v Savudrijo. V poletnem času bo organizirana gasilska veselica. V oktobru bomo imeli društveno vajo, udeležili se bomo meddruštvene vaje s PGD Špitalič, meddruštvene vaje s PGD Trojane in PGD Ločica in sektorske vaje. Opravili bomo redni pregled hidrantov na območju, ki ga pokriva naše društvo. Ostale aktivnosti bodo potekale v skladu z navodili GZS. Gasilski izlet oz. strokovna ekskurzija bo v novembru, v skladu s finančnimi zmožnostmi in glede na interes članov. Ob koncu leta bo zaključek leta oz. veseli december pod jelko v času božično-novoletnih praznikov. Skozi vse leto se bodo naši člani udeleževali izobraževanj v GZ Kamnik in na nivoju GZS. Tekom leta se bo pokazala potreba po razni opremi oz. rezervnih delih za vozila, katero bomo sproti nabavljali. Glede na potrebe se bomo udeleževali raznih srečanj, parad, pogrebov. Bojana Pančur, PGD Motnik

ŠPORTNO DRUŠTVO MOTNIK Pogledali smo nazaj in ugotovili, da smo odlično izpeljali vse dogodke, ki smo jih planirali za leto 2012. Še posebno gre izpostaviti tri dogodke: prvomajski pohod na Srobotno z rekordnim obiskom, nogometno ligo, ki v maju in juniju polni nogometno igrišče ter turnir v odbojki na mivki, ki se je letos prelevil v nekakšen celodneven družinski piknik. Člani in članice ter vsi ostali smo se v poletnih mesecih lahko potili na športnih površinah. V zimskih mesecih smo se lahko razgibavali na rekreacijskem nogometu v telovadnici v Šmartnem, v dvorani kulturnega doma v Motniku pa so se lahko udeležili vadbe aerobike, zumbe in namiznega tenisa. Z vsemi omenjenimi vadbami bomo nadaljevali tudi v prihajajočem letu. V februarju bomo organizirali smučanje na Mokrinah v Nassfeldu. Sledila bo organizacija in izvedba prvomajskega pohoda na Srobotno, za katerega bomo poskusili zagotoviti dodatno reklamiranje.


DECEMBER 2012

33

V maju bo Motniška nogometna liga ponovno privabljala nogometaše in nogometne navdušence od blizu in daleč. Po končani nogometni ligi bo v začetku julija sledil turnir v odbojki na mivki. Glede na odziv udeležencev in gledalcev, ki se v vedno večjem številu vračajo na peščeno igrišče in tribune, bomo konec avgusta organizirali še drugi turnir v odbojki na mivki za moške in ženske ekipe. V avgustu pa nas čaka še en velik projekt in sicer organizacija že 7. kolesarskega izleta od Snovika do Motnika. Nadaljevali bomo s projektom brunarica, saj bi nam le-ta nudila večji manevrski prostor pri organizaciji in izvedbi športnih dogodkov, hkrati pa nujno potrebujemo prostor za shranjevanje orodja in športnih rekvizitov. Radi bi se zahvalili vsem članom in članicam društva ter ostalim krajanom za pomoč in spodbudo pri projektu, hkrati pa vas vabimo k nadaljnjem sodelovanju. Zahvala gre tudi vsem, ki ste sodelovali na najrazličnejših projektih društva in pomagali pri uresničitvi le-teh. Tomaž Zupančič, ŠD Motnik

KULTURNO DRUŠTVO MOTNIK Običajno ob zaključku leta zbiramo vtise in ocenjujemo, kaj smo uspešno naredili in kaj bi lahko bilo še bolje. Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da nam je leto 2012 prineslo veliko pozitivnega, da smo dosegli kar nekaj zastavljenih ciljev, nekaj pa jih prenašamo v naslednje leto. V letu 2012 je Kulturno društvo Motnik s pomočjo sredstev Občine Kamnik in s sredstvi donatorja kupilo nove garderobne omare in stole v dvorani. Ob tem se zahvaljujemo podjetju Lestor, d. o. o., iz Kamnika za izdelavo in montažo opreme. Skupaj z Matično knjižnico Kamnik smo organizirali Križnikov pravljični festival »Jenkrat je biv«, ki je bil glede na slabo vreme, dobro obiskan. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim pri izvedbi in organizaciji festivala, še posebej pa direktorici Matične knjižnice Kamnik ga. Bredi Podbrežnik Vukmir, ga. Ireni Cerar in ga. Ivanki Učakar za vso podporo in pomoč. Novo leto nam prinaša nove izzive in nove naloge. Tako bomo tudi v prihodnje sodelovali na prireditvah v našem kraju in okolici, ponovno organizirali Križnikov pravljični festival ter nadaljevali s plesnimi uricami za otroke. Verjamem, da bomo nove naloge uspešno izpeljali in konec leta potegnili črto zadovoljstva pod njimi. Vam, krajanom in krajankam, želim, da hladne zimske dni preživite čim bolj zdravo, da vam bele snežinke polepšajo sivino meglenih juter in da vam lepota zimske idile pričara najlepše slike, ki jih riše življenje. Predsednik KD Motnik: Rafko Goltnik

TURISTIČNO DRUŠTVO MOTNIK Na zadnji seji društva smo pregledali plan za leto 2012 in ugotovili, da smo uspešno izpeljali vse programe, ki smo si jih zadali na začetku leta. V pomladnih mesecih smo se tradicionalno udeležili pustnega karnevala na Vranskem. V mesecih od maja do junija smo pričeli z označitvijo planinskih poti, prav tako smo popravili nekaj smerokazov, saj so bili nekateri že močno dotrajani. Pomladni meseci se hitro prevesijo v poletje in društvo se je pričelo pripravljati na 15.


34

MOTNIŠKE NOVICE

prangerjado na Rečici ob Savinji in Poletne večere v Motniku. Naše društvo in kraj Motnik smo v letošnjem letu predstavili na sejmu v Arboretumu in Narodnih nošah v Kamniku. Ko se poletje prevesi v jesen, v našem društvu pričnemo z organiziranimi pohodi: pohod na Kamniško sedlo, v sodelovanju s članicami PGD Motnik pohod na Lipovec; udeležili smo se pohoda Od Litije do Čateža. V decembru smo organizirali Miklavžev pohod po Motniški poti, čaka pa nas še organizacija Štefanovega pohoda z baklami na Malo Ravan. Veseli smo, da se naših pohodov iz leta v leto udeležuje večje število pohodnikov tako iz samega kraja kot tudi širše. V prihajajočem letu bo društvo nadaljevalo s svojim delom. Po sprejetju plana na občnem zboru, na katerem bomo potrdili program za leto 2013, bomo pričeli z organizacijo projektov. Sigurno bo v letošnjem letu največji projekt organizacija praznovanja 590-letnice trga Motnik. Kraj Motnik je namreč leta 1423 dobil trške pravice in organizacijo tedenskih sejmov. S Turistično zvezo Slovenije in prangerskimi kraji smo se dogovorili, da je v letu 2013 naše društvo tudi organizator prangerjade. To je velika obveznost za naše društvo, saj se teh prireditev udeleži veliko obiskovalcev in nastopajočih društev, ki imajo v svojem kraju še ohranjen pranger. Trenutno je v Sloveniji 13 takšnih krajev. Člani društva želimo, da bi ta prireditev dobro uspela in veliko prispevala k prepoznavnosti samega kraja, kot tudi našega društva. Predsednik TD Motnik: Marjan Semprimožnik

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MOTNIK- ŠPITALIČ Člani društva upokojencev Motnik – Špitalič smo v letu 2012 v celoti izpolnili program našega društva, ki smo si ga zadali in sprejeli na našem rednem občnem zboru. Kot vsako leto smo tudi letos obiskali vse bolne in nepokretne naše člane in vse tiste, ki živijo v domovih počitka. Vsem smo se oddolžili s skromnimi darili. S skromnimi darili smo obiskali tudi vse tiste naše člane, ki so v letu 2012 dopolnili 80 ali 90 let. Takih obiskov imamo precej, saj je starostnikov nad 80 let, bolnih in nepokretnih ali pa v domovih počitka 33 naših članov. Naše društvo se v imenu članov zahvaljuje krajevnima skupnostma Motnik in Špitalič za finančno pomoč in motniški šoli za kulturni program na občnem zboru našega društva. Hvala! V imenu upravnega in nadzornega odbora društva se zahvaljujemo vsem tistim našim članom, ki so darovali dobitke za srečelov na peči v Špitaliču. Posebna zahvala tudi vsem tistim, ki so darovali dobitke, čeprav niso naši člani in vsem tistim, ki so za srečanje na Peči darovali finančna sredstva. Če nam krajevni skupnosti ter posamezniki finančno ne bi pomagali, bi bili naši programi skromnejši. Program dela za leto 2013: 1. Občni zbor društva s kulturnim programom. 2. V pomladnem času organizacija meddruštvenega pohoda na Lipovec. 3. Tradicionalni izlet upokojencev. 4. Tradicionalni pohodi naših upokojencev, ki so se začeli z letom 2012. 5. Srečanje upokojencev na tradicionalnem pikniku na Peči v Špitaliču. 6. Udeležba na srečanju Gorenjskih upokojencev Slovenije. 7. Obisk vseh tistih upokojencev, ki bodo v letu 2013 dopolnili 80 let, in tistih, ki bodo dopolnili 90 let. 8. Decembrski obiski vseh upokojencev starih nad 80 let in vseh tistih, ki so bolni in nepokretni in tistih, ki so v domovih počitka. 9. Sodelovanje z društvi in organizacijami v obeh krajevnih skupnostih in sodelovanje s sosednjimi društvi upokojencev. 10. Udeležbe na srečanjih sosednjih društev upokojencev in drugih društev in organizacij. Jože Semprimožnik, DU Motnik – Špitalič


DECEMBER 2012 Čudeži obstajajo! Le verjeti je treba vanje. Naj bo novo leto čudežno za vse prijatelje.

Miren božič in uspešno leto 2013, iz srca voščimo motniški Polžki z Brigito, Janjo in Vido.

35


Profile for Tomaž Zupančič

Motniške novice 2012  

Novice o dogajanju v Motniku in okolici

Motniške novice 2012  

Novice o dogajanju v Motniku in okolici

Advertisement