Page 1

MO

T M A KT

MOTMAKT VÅREN 2012


LØRDAG 10. MARS UTEN HINDRINGER: Kjønnsstruktur og subkultur

Uten hindringer er Motmakts årlige semina r der vi tar for oss temaer relater t til likestilling og antisex isme. I år spør vi: Kan subkulturer bidra til likestilling, eller er de bare mindre speilbilder på et patriar kalsk, heteronormativt samfunn?

For å svare på disse spørsmålene har vi invitert represe ntanter fra forskjellige subkulturer som skal snakke om forholdet mellom kjønnene i deres respek tive felt. Etter paneldiskusjonen vil det bli enkel servering, før vi viser en aktuell film. KJELLEREN, Litteraturhuset 14:00 — 18:00 GRATIS!

TORSDAG 29. MARS dolf Nilsens diktning “EN LITEN ENKEL SANG”: Ru v om klassekamp

olf Nilsen (1901-1929) skre Arbeiderk lassedikteren Rud av løsa rbeid, Hans dik t skildrer en verden og livet på Oslos østkant. arbeidsfolk, nt bla er, men også var men fattigdom og arrogante sjef Nilsens dik t olf Rud n. nd mot utbyttinge livets små gleder, og motsta rørsk identitet til å bygge en stolt og opp inspirer te til kamp og bidro n. blant arbeiderne her i bye adli, historie olf Nilsen- kveld. Knut Kjeldst Motmakt inviterer til en Rud o, og Jon Osl foredrag om Rudolf Nilsens professor ved UiO, holder plata ”På enNils olf den legendariske Rud Arne Correl l som bidro på konser t. stengrunn” fra 1973, spiller QUEENS PUB, Brugata 14 Dørene åpner 19:00 CC: 50,—

LØRDAG 14. APRIL RASISME OG ANTIRASISME Arrangementet vil starte med et foredrag om rasismens historiske grunnlag, etterfulgt av paneldiskusjon om rasisme og høyrepopulisme i Russland, Sverige og Norge. Avslutningsvis blir det diskusjon mellom organisasjoner som arbeider med antirasisme i Norge i dag: Hvordan skal morgendagens aktivisme se ut? KJELLEREN, Litteraturhuset 14:00 — 16:00 GRATIS!


TIRSDAG 1. MAI FOLK FLEST FEST

seirene og ofrene tilknyttet Folk flest fest er en årlig feiring av 1. mai og alle k og kulturelt program og politis et denne dagen. Feiringen skal få både feirer 1. mai: åttetimersvi r hvorfo i n kjerne til årets politiske tema vil gå den i Norge. dagen, kampen for den i verden og kampen for arisk mat! Ellers kan du forvente DJs, konsert og god veget HUMLA, Hausmania (Hausmannsgate 34) Dørene åpner 16:00 GRATIS! Hjertelig velkommen til Motmakts egen pubkveld! Her kan du møte Motmakts medlemmer i en uformell setting, lære mer om hvem vi er og hva vi driver TORSDAG MAI med, nyte billig øl10. og god musikk! Vi har ofte med oss politisk lesetoff, billig eller gratis.

DAVID ROVICS

Pils & revolusjon foregår hver siste mandag i måneden, på baren Taxi Take Away (i krysset mellom Hausmannsgate/Maridalsveie Motmakt inviterer til konsert med den amerikanske singer/songwriterenn).

David Rovics. Rovics er kjent for sine kompromissløse protestviser, som han har fremfører der det trengs, det være seg Wall Street eller Palestina. Han blir omtalt som vår tids store fredspoet og -trubadur. Låtene hans vil bringe fram latter, gråt og en opprørsk glød i alle og enhver!

Arrangementet åpnes av Tori Aarseth, aktivist og anarkist, som har fulgt den egyptiske revolusjonen på nært hold. Hun deler sine erfaringer fra Tahrir-plassen, og gir oss en introduksjon til den egyptiske revolusjonen: Hva var situasjonen før den arabiske våren? Hvilke protestbevegelser har vokst frem i Egypt de siste årene, og hvilke roller har de spilt? Hvilke former for motstand har blitt utøvd? HUMLA, Hausmania (Hausmannsgate 34) Dørene åpner 18:00 CC: TBA


Motmakt er en frihetlig sosialistisk organisasjon stiftet i 2009. Våre grunnleggende verdier er solidaritet, direkte demokrati og direkte aksjon. Vi håper å se deg på arrangementene våre! For siste nytt og oppdaterte programmer, sjekk motmakt.no eller følg oss på Facebook og Twitter!

LU PILS & REVO

SJON!

Motmakts lkommen til Hjertelig ve du møte n ka er H eld! uformell egen pubkv en i edlemmer vi er og Motmakts m mer om hvem øl og g setting, lære illi b te ny med, hva vi driver te med oss of r ha i V god musik k! ler gratis. toff, billig el pol itisk lese r hver siste sjon foregå Pils & revolu baren Taxi på , åneden mandag i m usmannsa H (i kr ysset Take Away ). en alsvei gate/Marid mai . a p ril - 28 . 26 . m a rs - 30 :0 0 20 r ne p å Dø rene betaling! Kun kontant

BLI MEDLEM!

MO

T M A KT

Vil du jobbe for et friere og likere samfunn? Da kan Motmakt være noe for deg. Snakk med oss på arrangementene våre, eller send oss en epost på post@ motmakt.no.

Motmakt våren 2012  
Motmakt våren 2012  

Motmakts vårkalender for 2012. Les mer om hvilke aktiviteter og arrangementer vi planlegger!

Advertisement