Page 1

Medlemsblad for Juvente | #3.09 | juvente.no

Tema:

Politikk Kontra Nytt FS Sidan sist Ansiktet Les meir på side 12

Les meir på side 4

Les meir på side 6

Les meir på side 8

EDRUSKAP Les meir på side 16


Leiarteig:

Det beste for organisasjonen I sumar var det tid for Juventes 9. ordinære landsmøte. Det var eit godt landsmøte, med særs gode, konstruktive og ikkje minst, spennande debattar. Noko anna som vart spennande, var valet av nytt forbundsstyre. To personar valde å benke på posten som forbundsleiar. Eg valde å trekkje kandidaturet mitt til forbundsstyret som resultat av leiarvalet. Juventes nye forbundsleiar seier på side 17 at han trur me ville fått ein god forbundsleiar, uansett kven som hadde vorte valt. Det er eg heilt sikker på, og einig i. Det som er faren ved val, er at det lett kan handle om personar. Eg trur, og veit, at alle dei involverte i prosessen gjorde det som dei meinte var det beste for organisasjonen. At dei alle er aktive i dag er eit klart teikn på dette, og ein styrke for Juvente. Mykje nytt. Den observante lesar vil oppdage at det er mykje nytt i dette nummeret av MOTIV. Nyoppnemnt redaktør, til meny ny redaksjon, nye Tilbake spalter, og kanskje mest merkbart, ny bladbunad i tråd med den nye grafiske profilen til Juvente. Eg vonar du vil setje pris på dette nummeret av MOTIV. Det er innspirerande for redaksjonen min og meg å få alle dei gode tilbakemeldingane som me får på arbeidet vårt. Det gjer at eg ser fram til eit nytt år i redaktørstolen. Versjon for farget bakgrunn En versjon av logoen som skal brukes i alle sammenhenger hvor det ikke er hvit bakgrunn.

Lav versjon Eg gler meg! En lav versjon av logoen som skal Stian Selandhvor brukes i alle sammenhenger MOTIV-redaktør hovedversjonen blir for høy.

Fotoredaktor Eivind Marienborg eivind@marienblogg.no Redaksjon Hilde Thoresen, Hogne Vangen, Liv Hauge Norheim, Petter Holstad, Øyvind Kind Robertsen

MOTIV er medlemsbladet til ungdomsorganisasjonen Juvente og kjem ut nokre gonger i året. Om du ynskjer å sjå noko på trykk, anten du har skrive noko sjølv eller veit om noko me burde skrive om, er det berre å sende eit straumbrev til motiv@ juvente.no. Ansvarleg redaktor Stian Seland stian.seland@juvente.no

2 • motiv #3.09

Bidragsytarar Adrian Farner Rogne, Lene Nielsen, Christine Oshaug Aasen, Inger Lise Ellingsen, Marte Haabeth Grindaker, Martin Gjøen, Meelis Sikk, Mia Benedicte Davis Sandberg, Nina Merete Malkenes Redaksjonen avslutta 20. september 2009 Bladbunad Kadlepajak/Espen Willersrud

Trykk Bryne Stavanger Offset Opplag 1350 Framsidefoto Eivind Marienborg Straumpost motiv@juvente.no Adresseendring juvente@juvente.no Postadresse MOTIV c/o Juvente Postboks 8908 Youngstorget 0028 Oslo


Medlemsblad for Juvente | #3.09 | juvente.no

Tema:

Forbundslederen:

Vi trenger deg! Juvente har fått et nytt styre. Vi i det nye forbundsstyret gleder oss masse til å lede Juvente de neste to årene. Vi har lyst til å gjøre mye fremover; Juvente skal vokse seg enda større og sterkere, vi skal ha enda flere kule aktiviteter for ungdom, og vi vil skape et bedre samfunn. For å få til alt dette trenger vi din hjelp. For det første trenger vi at du verver medlemmer. Har du hatt det skikkelig kult på en samling en gang? Da må du huske på at du fikk muligheten til det fordi du er medlem i Juvente. Det er mange grunner til å være medlem, men sjansen er stor for at du ble medlem på grunn av en tilfeldighet – at du tilfeldigvis hadde en venn som var medlem og vervet deg, at du traff Juvente på en vervestand, eller at du (sånn som meg) ble plukket ut til å delta på FRISTIL-kurs i 9. klasse. De fleste ungdommene du treffer har ikke hatt muligheten til å ha det skikkelig kult på en Juventesamling, fordi ingen har spurt om de vil bli medlem. Vi trenger at du spør dem. For det andre trenger vi at du skaper kule aktiviteter. Lokallagene våre arrangerer masse kule aktiviteter for ungdom. Du kan være med på dette. Spør deg selv; «hva har jeg lyst til at skal skje her hvor jeg bor?» eller «hva hadde det vært dritkult å være med på?» Enten svaret ditt er skumparty, rafting, hyttetur eller å spille Warhammer, kan du gjøre det i Juvente. Du kan selv arrangere det, eller foreslå det for lokallaget ditt. Vi trenger at du bruker fantasien din og gjør det du og andre ungdommer har skikkelig lyst til. For det tredje trenger vi at du engasjerer deg. Det har nettopp vært valg, og hvis regjeringen holder løftene sine, ser vi snart at skjenketidene kuttes, og at butikkene selger mindre alkohol til mindreårige. Men det er ikke nok å håpe. Vi må minne dem på at alkohol og narkotika fører til store problemer for veldig mange mennesker hver eneste dag. Enda viktigere er det at kommunepolitikerne rundt omkring i landet blir minnet om det samme. Du kan bidra ved å skrive innlegg til lokalavisa di, gjennomføre aksjoner foran rådhuset, delta i skjenkekontrollenkampanjen, og på mange andre måter. Forbundsstyret skal kjempe i to år for det Juvente står for. Vi trenger at du kjemper sammen med oss. Du trenger ikke å gjøre alt dette, men det er supert hvis du gjør litt. Da blir vi en enda større, kulere og mer slagkraftig organisasjon. Det må vi bli, for resten av verden trenger Juvente. Adrian Farner Rogne Forbundsleder

Politikk Kontra Nytt FS Sidan sist Ansiktet Les meir på side 12

Les meir på side 4

Les meir på side 6

Les meir på side 8

EDRUSKAP Les meir på side 16

Dette nummeret av MOTIV har politikk som tema. På framsida ser du nyvalt forbundsleiar Adrian Farner Rogne, i stil og farger som valkampplakatane til president Barack Obama. Gjennom klare bodskap og enkel retorikk fekk Obama med seg med både nye og gamle generasjonar til å vere med å avgjere framtida for USA.

Framsyn Active-camp Kontra Nytt forbundsstyre Sidan sist Nye volontørar Experience 2010 Politikk Ideologiospalta Ansiktet Hogne reiser MOTIV-skolen Rutetid Utenfra Skjera Vervekampajne

4 4 6 8 10 11 12 15 16 18 20 22 23 23 24

medlemsblad for Juvente • 3


Sunny days i Albania

Juventes nye volontør fra Estland, Mari Tarendi (t.v.) var også med. Her sammen med Tiina Rekland.

Heidrun Ullerud fra Juvente Solør glefset i seg vannmelon i varmen.

Det var særdeles solfylte dager som møtte deltakerne i Albania.

Kontra!

Alt gikk som planlagt under Juventes landsmøte og sommerleir Kontra. Tekst: Petter Holstad og Øyvind Kind Robertsen. ∙ Foto: Petter Holstad, Øyvind Kind Robertsen, Nina Merete Malkenes og Eivind Marienborg.

Rundt 90 delegater deltok i forhandlingene til Juventes 9. ordinære landsmøte. Landsmøtet gikk pent og pyntelig for seg, og alle kom ut fra møtesalen som venner. Men ikke alle deltok på landsmøtet. Det ble også arrangert sommerleir hvor man kunne slappe av og bli med på morsomme seminarer som kanopadling, førstehjelp og bandøving, for å nevne noen. Bedre enn værmeldingen. Godt humør ble det også da komiteen hadde invitert artistene Elise Vatsvaag fra Stavanger og Greg Holden fra England til å holde åpningskonsert. Utover uka ble været stort sett mye bedre enn værmeldingen ville ha det til, og det ble derfor også mulig å bade, grille og ha andre uteaktiviteter.

4 • motiv #3.09

Avholdstanken. Onsdag var dagen for utflukt, og man kunne velge mellom to alternativ. Det ene alternativet var seminar om avholdstanken i Stavanger, hvor blant annet komiker Per Inge Torkelsen og Venstre-politiker Abid Q. Raja holdt innledninger. De som ikke ønsket å sitte i ro hele dagen, kunne dra på tur til Prekestolen. Stort engasjement. Lørdag var det FORUT-fair på programmet, og engasjementet var stort. Totalt ble det samlet inn nesten 10 000 kroner fra deltakerne på Kontra. Senere samme dag var det tid for den tradisjonelle landsmøtemiddagen, som markerte avslutningen på uka. Det ble utstedt mange takker, og det ble mye klapping. Etter endt middag var det tid for avslutningskonserten, og det lokale bandet Catalogue høstet mye applaus


ACTIVEs årlige sommerleir fant sted 19.-25. juli. 120 ungdommer fra hele Europa deltok på campen ved den albanske kysten, i nærheten av byen Vlorë. Sol, bading, avslapping og domino var viktige stikkord for leiren.

De norske deltakerne hadde morgengymnastikk. Her under ledelse av Martin Bakke Hermansen fra Trofoten.

Christine, Sara, Sigrid og Emily fra Juvente trivdes i Albania.

Tekst: Øyvind Kind Robertsen Foto: Christine Oshaug Aasen og Meelis Sikk.

- Hvis alkolåsen ikke virker kan det føre til ganske kinky situasjoner i trafikken. Eeehm, kinkige!  Sander Ensink - Beklager at jeg er her en gang til. Men som dere ser snakker jeg bare tull, det er ikke farlig å være her oppe, så jeg håper flere kommer opp og bare snakker tull.  Maria Wester - Nå kommer jeg opp hver gang Anders sier noe. Det er ikke fordi jeg ikke synes han er en bra mann, men fordi jeg ikke alltid er enig med ham.  Sara Hauge - Personlig har jeg brukt rusgifter konsekvent, eehm, ordet altså.  Lene Nielsen - Jeg er mer enn ideologisk villig til å gå sulten til sengs.  Kristoffer Holm

medlemsblad for Juvente • 5


: e r y t s s d n u b r Nytt fo

e t f i k s s p a k s n Man ste åra. utrette dei to ne å r ja sk yn i de a rbundsstyret kv e av det nye fo en m le ed m t ur MOTIV har sp og privat. d

an Selan land. ∙ Foto: Sti

Tekst: Stian Se

1. varame dle Martin Ba m: kke Herm ansen (19 Trofoten. ), - Eg vil auke me dlemsma minske m sse ed og skap lemsgjennomstrø n og e betre yminga, k Juvente o g barneorg ontakt mellom anisasjon en vår.

alt: , internasjon Styremedlem (21), HedOpp. rud e lettare Heidrun Ulle det skal vert t a r je sk yn ngasjere - Eg Juvente å e i r e m le d e es ved å for m nalt, til døm o sj a rn te in gar. seg onale samlin sj a rn te in å p delta

2. nestleia r Trude Skå (prosjekt): ret (24), H edOpp. - Dei nest et og utvikle o åra vil eg jobbe fo rå p måten so rosjekta til Juvente drive m er me st hensik på den for organ tsmessig isasjonen og formå let vårt.

6 • motiv #3.09

, aktivitet: Styremedlem Stratford Gamst (19), se Amanda Ro . p p skal lage HedO l at Juvente ti st ly r a h ivitetane - Eg r kulaste akt lle a i e d v a ktive. noko e skal verte a ir e fl t a g o g i Nore

m: 3. varamedle g Aasen (18), MoR. hau er venar Christine Os verd der folk e tr e b i e e p alkohol - Ska arandre, der r der kv i e d la g r nga og e g i samanhe e rl tu a n r e ikkje rleg før. det var natu


g: kulerin n (19), s , m e l ed bse Styrem Rolland Jaco e s r få aktiv å Ande nd. g e r kja alle la Horda este åra yns d skulering i n o - Dei to ed hjelp av g v r a s krin ntar. r og ka bauga

Styremed le Erling Ro m, verving: gno Veva tne (20), H - Eg vil få orda i eit orden gang skikkeleg ve land. tle rving, få medlems g system på det o g få opp tala, og få Komp beina. is opp p å

r: Forbundsleia ogne (21), OAØ. R r e rn t me Adrian Fa mslag for de o n n je g r få etar, - At me kulare aktivit år r a h e m t a står for, a våre n gingsprosjekt og at førebyg omar, i tillegg til at me gd ut til fleire un større organisasjon. in e rt veks og ve

Sekret æ Martin r: - Det e Strand (21), N g for at vil utrette ordland. e J u v e nte sk r å leggje t organis il rette al ver a s jo n te gjer e in jobb og at resten ein betre lettare av for Juv . ente s dei som kal få det

m: 2. varamedle oF. Grinde (21), S Valgeir Freyr in bevisst e a ig å h kt vi r e t auke e - D vil Eg . e ss a sm m le ve i Ju nte med medlemene l ti a it e th ss bevi jobbe med g so eg vil o i, g lo o e id på prosjekta. .

k): rganisatoris 1. nestleiar (o HedOpp. (21), gjere Ida Braaten isasjonen og n a rg o je g yg . Rett - Eg vil b aktiv i Juvente re ve å re a det lett arbeid. je overordna og slett myk

AØ. 9), O mi meir 1 : ( r a n i o e e økon elt på omil t Asp Økon Elizabe il å gjere skumm t alle a t a Mari har lyst mindre en, og n g o g j o E s g sa e. ngle gani tilgje ivå i or og nøgd e n d alle ere gla v skal medlemsblad for Juvente • 7


Sidan sist Fryd på Sommerfryd

Kanopadling var en populær aktivitet.

For andre år på rad arrangerte Trofoten krets sommerleir på Sommerfryd, og i år var det både større og bedre! Tekst og foto: Øyvind Kind Robertsen.

På leirstedet Sommerfryd utenfor Finnsnes i Troms gikk andre del av «Fryd på Sommerfryd» av stabelen 1.–5. juli. I utgangspunktet skulle dette være andre og avsluttende del av Fryd på Sommerfryd, men med nesten dobbelt så mange deltakere som i 2008, ble det raskt klart at det skal bli sommerleir i nord også neste år!

Vennehelg i Hordaland

Gleder oss. Bading, kanopadling, vannkrig og Juventes olympiske leker var viktige punkter på programmet. Og selv om været kunne vært bedre, ble det bading både på dagtid og senere på kvelden. Men det ble også tid til både morgengymnastikk, peiskos og åpen scene, for å nevne noe! Med deltakere, og ledere, fra hele Troms og deler av Nordland, ble det en fantastisk stemning, og vi gleder oss til neste sommer!

Eplestafett i «Juvente Olympics».

Juvente Bergen-Sotra har hatt sin årlige vennehelg, og det ble stor suksess! Tekst: Martin Gjøen. ∙ Foto: Nina Merete Malkenes.

Over 60 personer var samlet på Kvamshaug da årets vennehelg gikk av stabelen! For de som ikke vet hva vennehelgene til Bergen-Sotra går ut på, så er poenget å ta med en venn som aldri har vært på Juventesamling før. Derfor var det mange nye ansikter på hytta denne helga! Nytt aktivitetslag. Aktivitetene varierte mellom fotballkamp, showleker, konkurranser og «dumme-ut-

8 • motiv #3.09

frivillige»-leker. Senere på kvelden ble det også stiftet et nytt aktivitetslag innen Juvente. I Hordaland har man nemlig tenkt å satse på en lys fremtid innen frisbeegolf!

Mange nye medlemmer. Søndag morgen var de fleste ganske utkjørt, men ryddingen gikk som smurt. I tillegg så ble en del vervekuponger fylt ut siden det var mange nye ansikter, så Juvente kan glede seg til mange nye medlemmer!


Skjedd noko sidan sist? Har det skjedd noko i lokallaget eller krinsen din sidan sist, som du gjerne vil at andre skal få vite om? Då er MOTIVs aktivitetsspalte «Sidan sist» noko for deg! Skriv ein tekst og finn nokre fine bilete, og send dei til motiv@juvente.no. Neste daudlinje er 25. oktober.

FRISTIL leiarskulering:

Klar for ein travel sesong! Det er mange kurs den komande FRISTIL-sesongen, men FRISTIL-kontoret er ikkje redd for leiartørke. Tekst: Øyvind Kind Robertsen. ∙ Foto: Øyvind Kind Robertsen, Mia Benedicte Davis Sandberg, Eivind Marienborg

11.-13. september arrangerte FRISTIL-kontoret sentral leiarskulering på Kjellervolla skule i Lillestrøm med 57 deltakarar. Skuleringa fordelte seg på fire linjer: Grunnkurs, vidaregåande kurs 1 (leiar), vidaregåande kurs 2 (hovudleiar) og bonus. Bonus-linja var ny av året, og tok hovudsakeleg for seg FRISTIL Oppleving og Aktivitet. Regionale grunnkurs. - I år prøver me med regionale grunnkursskuleringer, og har arrangert kurs i Vest-Noreg, Midt-Noreg og på Austlandet. Me ønskjer óg å arrangere eit kurs i nord i løpet av vinteren, fortel prosjektleiar i FRISTIL, Nils Johan Svalastog Garnes. Han er óg nøgd med at det var 27 deltakarar på VK1-linja: - Det er supert at det er så mange nye leiarar, og ikkje minst at dei som har teke grunnkurs tidlegare har lyst til å ta VK1! Travel sesong. I år har FRISTIL, takka vere auka stønad frå Helsedirektoratet, hatt moglegheit til å setje ned prisen for skulane som ønskjer å delta. Det gjer det mogleg for fleire skular å delta på kurs, noko dei har merka på FRISTILkontoret. - Me har fått fleire påmeldingar til kursa denne hausten enn i fjor haust, og har til og med måtte setje opp ekstra kurs på grunn av stor pågang. Det viser at skular har lyst å bruke FRISTIL, avsluttar Garnes. Fakta: FRISTIL FRISTIL er eit av landets mest omfattande rusmiddelførebyggande tiltak, og har røter tilbake til 1972. Prosjektet nyttar ung-til-ungmetoden, og består av fire komponentar: FRISTIL Intro, Klasse, Oppleving og Aktivitet. Målet er å bevisstgjere og aktivisere ungdom til å påverke jamaldrande i rusmiddelspørsmål.

Grunnskolering på Kvamshaug 28.-30. august ble det arrangert grunnskolering i FRISTIL på Vestlandet, hvor det ble utdannet nye hjelpeledere. Tekst: Lene Nilsen.

Skoleringen fant sted på IOGT-hytta Kvamshaug i Hordaland. Elleve ivrige Juventere ankom fredag kveld. Tre kretser var representert: Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland. Ingunn Aanes og Lene Nielsen hadde ansvar for å lære dem det de trengte å vite om FRISTIL, og Laffen Molvik var pengesjef.

Celebert besøk. På programmet stod informasjon om Juvente og FRISTIL, økta hjelpelederen, leking, en gjennomgang av tematimene og en økt om problemløsning. Det ble også planlagt og gjennomført en temakveld i ekte FRISTIL-stil. I tillegg fikk vi celebert besøk av Maria Aspen fra FRISTILkontoret. Lørdag kveld ble avsluttet med sjokoladekake og bursdagssang for Daniel Selstø, før søndagen kom med oppsummering og kurskritikk.

medlemsblad for Juvente • 9


Nye volontører:

Hils på Gabriella og Mari! Jenny og Azalea tok farvel med Juvente på Kontra. Nå har vi fått to nye volontører, Gabriella Franzén (23) fra Sverige og Mari Tarendi (24) fra Estland - og de gleder seg til året som de har foran seg. Tekst: Liv Hauge Norheim. ∙ Foto: Eivind Marienborg.

Juvente kan være ganske uoversiktelig når man er nytt medlem. Det vet de fleste av oss. Men når man i tillegg blir kastet ut i det og skal jobbe i organisasjonen uten å ha vært aktivt medlem lenge, kan det være vanskelig å ha hele oversikten over hva man skal, og kan gjøre, med en gang. Likevel ringer MOTIV de nye volontørene og spør hva de skal jobbe med og hva de tenker. Ta kontakt. Gabriella er den som tar telefonen. - Jeg jobber med Skjenkekontrollen akkurat nå, sier hun, men har tid til å snakke med oss først. Fremover skal hun og Mari jobbe med lokallag og med å få i gang aktivitet, slik Jenny og Azalea gjorde, og hvis det er noe lokallagene trenger hjelp til, er det bare å ta kontakt.

Kontakt volontorene Mari Tarendi Telefon: 41 29 40 97, MSN: mtarendi@hotmail.com

Gabriella Franzén

Hurra for Juba!

Telefon: 47 24 50 98, MSN: gabriella_franzen@hotmail.com

- Gjøre en forskjell. Gabriella har trivdes kjempegodt til nå. - Å reise rundt og å være med på aktivitet, å bli kjent med folk, bidra til mer aktivitet, og å få gjøre en forskjell er noe jeg har lyst til. Jeg vil at folk skal kose seg og ha en positiv opplevelse av Juvente, forteller hun ivrig. Hun hørte om volontørprosjektet gjennom Jenny og hadde bestemt seg for at hun hadde lyst til å være volontør i Juvente allerede i desember. MOTIV håper og tror lokallag og medlemmer rundt om i Norge ikke er redde for å ta kontakt med volontørene når de trenger hjelp og at volontørene får et fantastisk fint år her. Velkommen! Sondag 9. august besluttet IOGTs Juniorforbund og DNTs barneforbund å slå seg sammen. Tekst: Hilde Thoresen. ∙ Foto: Ukjent.

Den nye organisasjonen har fått navnet Junior- og barneorganisasjonen Juba (i dagligtale bare Juba), og er barneorganisasjonen til Juvente, DNT og IOGT. Juba har omtrent 1100 medlemmer og har mange gode prosjekter på gang. Trygt og lærerikt. Den nye barneorganisasjon vil arbeide for å redusere alkohol- og narkotikabruken i samfunnet, lære opp barn til demokratisk deltakelse og bidra til en mer rettferdig fordeling av godene i verden. Juba vil gi trygge og lærerike møteplasser som skal gi barn opplevelser, vekst og ansvar.

På bildet blir vedtaket om å stifte Juba formelt klubbet og vedtatt av DNTBs siste leder, Arne Lindelien, og IOGT-Js siste leder, Dag Endal.

10 • motiv #3.09

Liker navnet. Forbundsleder Adrian Farner Rogne håper på et godt samarbeid mellom organisasjonene og ønsker Juventes nye barneorganisasjon hjertelig velkommen til verden - Jeg liker navnet spesielt godt. For vi kan jo si at det står for JUvente BArn, smiler han.


I Fredrikstad rett ved gamlebyen skal Experience 2010 finne sted 31. juli til 7. august. Kommer du?

Klar for Experience 2010? Velkommen til sommerens største happening! Tekst: Hogne Vangen. ∙ Foto: Stian Seland.

Var du på Actives sommerleir i Albania i sommer? Hadde du lyst til å dra, men hadde ikke råd? Uansett hvordan situasjonen din var bør du holde deg i Norge til sommeren, for fra 31. juli til 7. august arrangeres Actives årlige sommerleir og ungdomskongress i Fredrikstad! Årets leir arrangeres samtidig som IOGTs verdenskongress, så det vil være samlet en hel hær av avholdsmennesker i Fredrikstad denne uka. Perfekt mulighet. Active er en paraplyorganisasjon for alle avholdsorganisasjoner i Europa. Hele organisasjonen består av over 500 ungdomsgrupper og har mer enn 25 000 medlemmer. Dersom du er medlem av Juvente, er du også medlem av Active. Det er det ikke alle som vet. Når Active arrangerer sommerleir, er det derfor en perfekt mulighet til å få nye venner fra hele Europa, og det er absolutt verdt å ta med seg!

Gudeberg skole i Fredrikstad blir basen for Active-campen. Her vil deltakerne overnatte og få servert de fleste måltidene.

Ha det gøy! Ingen sommerleir er en fullverdig sommerleir uten aktiviteter, og Experience 2010 vil være full av aktiviteter for en hver smak. Spill ballspill i solen, gå på skattejakt rundt og under festningene, bad i havet eller i svømmebassenget, reis på utflukter, møt nye og gamle venner i nattkafeen, se på stjernene, let etter spøkelser i gamlebyen i måneskinnet, sov i hoteltet og rett og slett ha den beste sommeren i ditt liv! Fredrikstad og området rundt byen har forøvrig det beste sommerværet i Skandinavia, så det er et helt ideelt sted å arrangere sommerleir på! Komiteen for Experience 2010 vil sørge for at hver deltaker får det så godt som mulig, og ønsker deg velkommen til Fredrikstad! Mer info er tilgjengelig på www.experience2010.no. Sett av uka allerede nå!

I Fredrikstad er det masse fin natur og områder som Experience 2010 skal dra nytte av. medlemsblad for Juvente • 11


k k i t i l Po Tema

Medieklipp om politikk

byen, staten’) m je k d ve m o ‘s s o ik nnsstyring; lit fu o p m r a s g v ld a , je g fr m rå o (f s ak politikk et er gått p- i d spørsmål og tilt d e / m e p s id k e ri n rb a ta å u t / e d sp kommunep- / rik t s n u k s n n a m ts sta (strids)spørsmål k is lit o p it e e rt vo saka saka har

Stengte ølkraner ga færre voldssaker

I Hamar strammet politikerne inn skjenketiden fra 03:00 til 02:00. Da ble antallet saker med uprovosert vold halvert. (...) I Trondheim har antall saker med uprovosert vold gått ned med 30 prosent de siste åtte månedene. Aftenposten, 21. august 2009

De som valgkampen glemte

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen innrømmet nylig at rusomsorgen har sviktet på alle områder. Hanssens utspill var et av de ærligste i årets valgkamp. (...) Valgkampens glemte rusofre er en i familien, vennekretsen eller blant kollegene. Disse menneskene hører vi skjelden om. Geir Gundersen, generalsekretær i Blå Kors Norge.  Stavanger Aftenblad, 15. september 2009

Verdens eldste mann: - Styr unna alkohol

Japaneren Tomoji Tanabe har rukket å bli 113 år gammel. (...) Han sa videre at han spiser mye grønnsaker og hevdet at nøkkelen til et langt liv er å styre unna alkohol. Et glass melk er også obligatorisk for den eldre mannen som sier han ikke lider av noen sykdommer.  VG Nett, 18. september 2009

Ny alkohollov ute på hoyring

Den raud-grøne regjeringa fekk fornya tillitt av veljarane, og ikkje mange veker etter valet sendte helse- og omsorgsdepartementet forslag til ny alkohollov ut på høyring.

Tekst: Stian Seland

Høyringsnotatet foreslår blant anna å innskrenke maksimal skjenketid med ein time, opning for sal av eigenprodusert alkohaldige drikker med inntil 4,6 volumprosent alkohol, endringar i auksjonsforbodet, høve for raskare og strengare reaksjonar ved brot på skjenke- og salsbevilling, samt ein rekke mindre endringar. Positivt. Forbundsleiar Adrian Farner Rogne er i utgangspunktet nøgd med høyringsforslaget. - Forslaget er betre enn den alkohollova me har i dag. Det er veldig positivt med forslag om kutt i skjenketidene, og nokre dels interessante forslag om skjenkekontroll, seier han. - Det me er skuffa over at departementet ikkje går inn for å auke skjenkekontrollane, det vil seie innføre eit minstekrav

12 • motiv #3.09

til kontrollar. Dei har heller ikkje sikra sanksjonar ved sal av alkohol til mindreårige eller ved overskjenking, og har ikkje nemnt helsemerking av alkohol.

Reelt høve. Adrian meiner at det er særs viktig at Juvente deltek i høyringsprosessar. - Me har eit reelt høve til å påverke sluttresultatet, for me veit at det er fleire på Stortinget og i regjeringskvartalet som ynskjer ein betre alkohollov, fortel han. – Det er viktig å vere det avgjeringar vert teke. - Neste skritt er å skrive ei høyringssvar saman med IOGT og DNT, gjennomføre Skjenkekontroll-kampanjen og bruke resultata derifrå som grunnlag for svaret til departementet, forklarar Adrian. - I tillegg må me drive ein del lobbyverksemd framover, legg han kjapt til.


k

I kvart nummer av MOTIV er det eit tema. Denne gongen er det politikk. Temasakene går over fleire sider og skal prøve å gi lesaren ei grundig innføring i eit emne. Temaet i neste nummer er solidaritet. Har du forslag til saker, og andre tema til seinare numre? Ta kontakt på motiv@juvente.no.

Slik jobber vi politisk Juventemedlemmer har mange muligheter til å engasjere seg i politikk og politiske spørsmål. Her leser du hvordan. Tekst: . ∙ Foto: .

Juvente har mange meninger om hvordan samfunnet vi lever i burde være. Det er derfor vi driver med politisk arbeid for å kunne påvirke det politiske arbeidet her i Norge. Men hvordan gjør, og kan vi gjøre det? Denne artikkelen beskriver konkret hvordan Juvente jobber med politisk arbeid.

Skjenkekontrollen. Når denne utgaven av MOTIV kommer ut er Skjenkekontrollen 2009 i gang. Forbundsleder i Juvente, Adrian Farner Rogne karakteriserer kampanjen som meget vellykket: - Skjenkekontrollen er nok det beste eksemplet vårt på politisk arbeid som funker, sier Rogne til oss. Og det er kanskje ikke så rart, dette er tredje året på rad kampanjen gjennomføres. Skjenkekontrollen er en politisk kampanje, både på nasjonalt og lokalt plan. Og i år skal det satses enda mer på sistnevnte: - I år kommer vi til å gjøre to viktige ting. Lokallagene skal få egne presseutspill, og vi satser skikkelig på lobbyarbeid, hinter Adrian om.

Slik jobber vi: 1: Presseoppslag. Mediearbeid er absolutt viktig for oss. Mediene leses, lyttes til og sees på av de aller fleste. Med Skjenkekontrollen er presseslipp det aller viktigste for å få ut våre rapporter og tall til landets medier. Og det media er det mest velfungerende i vårt politiske arbeid. Etter rapporten ble sluppet i fjor økte Oslo kommune skjenkekontrollbudsjettet sitt med 300 000 kr, Hamar skjerpet butikkontrollene sine, og Lindås skjerper både kontrollene og sanksjonene mot butikker som selger alkohol til mindreårige. Media setter lys og presser kommuner og butikker til å komme med uttalelser. 2: Leserinnlegg og debattfora. Oppmerksomhet og

pressemeldinger er ikke den eneste måten å komme i avisa. Leserinnlegg er særs viktige, ettersom de kommer igjennom akkurat slik de ble skrevet, og redaksjonen kan ikke kommentere leserinnlegg. I tillegg til dette er debattsidene i avisa en av de mest leste spaltene hver dag. Debattfora og kommentar på nettaviser o.l. på Internett er en engasjerende kanal for å nå ut på. Med tid og stunder inviteres også Juvente til debattprogrammer enten på radio eller TV. Folk hører gjerne på debatter, og det skaper ofte diskusjoner utenfor. Når rapporten til Skjenkekontrollen er sluppet, er det absolutt lurt for deg som Juventemedlem å sende inn leserinnlegg og debattere på nettet.

3: Lobbyvirksomhet. Lobbyvirksomhet eller korridorpolitikk betyr å påvirke politikere utenfor de «vanlige kanelene» (mediene, møter og lignende), og foregår gjerne innenfor partiene. I årets Skjenkekontrollkampanje skal dette satses hardt på i år. Å snakke med politikere i kommunestyre og møter kalles også lobbyvirksomhet. 4: Skoleringer. Innad i organisasjonen driver vi også med politisk arbeid; vi skolerer! Den muligens største i 2009 var Skjenkekontrollen 2009, hvor man ikke bare lærer å drive kampanjen, men også foredrag i hvorfor vi driver kampanjen, og hvordan man kan være med på å påvirke. Men Skjenkekontrollen er ikke enerådene i politisk skolering i Juvente. Juventeskolen 2008 og 2009 hadde også linje(r) med politisk innhold. Lag og kretser kan dessuten arrangere egne politiske skoleringer. Engasjert? Er du engasjert i politikk og ønsker å påvirke og drive mediearbeid er det ingenting i veien for det. Snakk om det i lokallaget ditt, snakk med forbundsstyret, meld deg på skoleringer og skriv leserinnlegg.

medlemsblad for Juvente • 13


Tema Nytt politisk program:

Dette har vi endret På landsmøtet ble det vedtatt et nytt politisk program, men hva er nytt? Her får du oversikten.

Tekst: Petter Holstad og Øyvind Kind Robertsen.

Stemmerett til 16-åringer. Under kapittelet om «ungdom, engasjement og miljø» er det blitt lagt til et punkt om at stemmerettsalder på 16 år bør prøves i kommunevalg. Målet er å kunne skape et tidlig engasjement for politikk blant ungdom, som i det politiske programmet sies å være lavt for tiden. I samme kapittel er også minoritetsgrupper i samfunnet blitt vektlagt. «Minoritetsgrupper skal inkluderes i fritidstilbud og ungdomsorganisasjoner» heter det i programmet, som skal sikre at alle får de samme mulighetene til å være aktiv ungdom. Inkluderende samfunn. I kapittelet «Mellommenneskelig respekt» står det hvordan alle typer mennesker skal kunne inkluderes i samfunnet. Fra forrige politiske program er det tatt vekk punkter om «hverdagsrasisme» og «økt toleranse og respekt mellom ulike religioner og livssynsgrupperinger». Til gjengjeld er det lagt til at alle religioner og livssyn skal respekteres. Som en fortsettelse fra kapittelet om ungdomsmiljø er det også lagt inn et punkt om at «funksjonshemming ikke skal være en hindring for deltakelse» og «alle mennesker skal verdsettes uansett personlig bakgrunn og oppvekst». Bistand, fred og sånn. I kapittelet om «Fred og utvikling» er det lite som er fjernet fra programmet, men derimot er det flere konkrete punkter som er lagt til. I det nye programmet heter det at «bistandsorganisasjoner skal

være selvstendige» og at «bistandsarbeid skal ses i sammenheng med rusproblematikk».

Strengere alkoholpolitikk. Vårt spesialfelt, «rusmidler», har helt klart flest sider. Det inneholder flere punkter knytta til politiske spørsmål enn tidligere. Holdninger og mål er fjernet, mens advarselsmarkering av alkohol, liberalisering av alkoholpolitikken og alkolås på nye biler er nytt. Denne gangen er det lagt vekt på kommunale skjenkerestriksjoner. Skjenketidene bør innskrenkes med en time, innstramminger i skjenkepolitikken i kommunene og strengere krav til bevillingshavere er nye punkt. Dette i tillegg til at alle kommuner skal ha ruspolitiske handlingsplaner. Det er også lagt vekt på etterbehandling for de som er rammet. Samtidig har landsmøtet vedtatt å fjerne punktet om at Juvente ønsker monopol på salg av alkoholholdige drikker. I korte trekk er hele det politiske programmet skrevet helt om, det er lagt til flere konkrete punkter som knytter seg opp mot politiske spørsmål og ingen punkter begynner med «Juvente vil», slik alle punkter i den forrige planen gjorde. Juventes politiske program kan du lese på Ressursbanken: http://ressurs.juvente.no/wiki/Politisk_program.

Ny MOTIV-redaksjon Her er menneska som skal skrive, fotografere, korrekturlese, redigere selje, planleggje, og arbeide for at du skal få medlemsbladet MOTIV i posten. Tekst: Stian Seland.

Den nye redaksjonen består av: Stian Seland (OAØ), ansvarleg redaktør. Eivind Marienborg (HedOpp), fotoredaktør.

14 • motiv #3.09

Petter Holstad (Trofoten), redaktør radio. Liv Hauge Norheim (Rogaland), økonomiansvarleg. Øyvind Kind Robertsen (Trofoten). Hilde Thoresen (OAØ). Hogne Vangen (HedOpp).


«Alcohol reality» by Maik Duennbier

«Me..and 399 999 others» by Jenny Elgh

Internasjonal kampanje: Content matters Har du reagert på korleis alkohol vert framstilt i media? Det har Active. For innhald betyr noko! Tekst: Stian Seland.

I reklamane vert det måla eit glamorøst bilete av det å drikke alkohol. Ingen reklamar tek for seg skadane eller problema alkohol medfører. Det har Active, Juventes europeiske paraplyorganisasjon, reagert på. Med pengar frå Europarådet har dei starta kampanjen Content matters. Lag bok! Målet med Content matters er å vise fram dei negative sidene ved alkohol. Kampanjen varer ut året og baserer seg på bidrag frå ungdomar i medlemsorganisasjonane. Resultatet vil verte ei bok som du kan vere med å lage! Fram til midten av november kan alle ta del i kampanjen ved å sende inn tekst, bilete og slagord. Dei

beste bidraga vil verte framheva på nettsidene, trykkja opp på plakatar som vert sendt til organisasjonane, og få plass i boka. Last opp bidraget ditt og sjå andre sine på http://contentmatters.activeeurope.org. Fakta: Slik kan du vere med Alle kan ta del i kampanjen. Fristen for innsending av bidrag er 15. november. Du bidreg gjennom sende inn ein tekst, eit bilete eller eit slagord som omhandlar eit av desse emna: n Youth participation n Young people and violance n Alcohol and passivity n Alcohol and violance Ein kan sende inn so mange bidra som ein vil.

Ideologi:

Er Juvente imot alkohol? Juvente jobber hele tiden med å begrense alkoholbruk. Vi bruker mye tid og krefter på å drive forebygging, kutte skjenketider skjerpe skjenkekontrollene og mye annet. Men er vi egentlig imot at folk drikker? Tekst: Adrian Farner Rogne.

Nei. Strengt tatt bryr vi oss ikke noe særlig om alkoholbruk i det hele tatt. Vi gir litt blaffen i det. Det som er viktig for Juvente er ikke om folk drikker fire eller fem øl, eller om de drikker før eller etter klokka 02:00. Det som er viktig for Juvente er hva alkoholbruk fører til - konsekvensene av at folk drikker. Vi kan bruke skjenketider som eksempel, siden det er et veldig aktuelt tema nå om dagen. Juvente vil at den maksimale skjenketiden skal kuttes fra 03:00 til 02:00. Det er ikke fordi vi prinsipielt sett mener at det er galt at folk drikker øl etter klokka 2 om natta, eller at folk drikker i det hele tatt. Grunnen til at vi vil ha kortere skjenketid er rett og slett at vi vet at det fører til mindre vold, færre

seksuelle overgrep, mindre hærverk og færre problemer i samfunnet. Vi vil ha kortere skjenketid fordi vi vet at det fører til at færre ungdommer blir slått ned på gata og må spise søndagsfrokosten med sugerør. Vi er heller ikke er mot alkohol som kjemisk forbindelse. Vi har altså ingen problemer med spylevæske, rensing av sår eller bruk av primus eller stormkjøkken i skog og mark. Vi er ikke imot at folk drikker. Vi er imot problemene drikking fører til. Vi er imot at folk blir banka opp. Vi er imot at barn er redde fordi foreldrene krangler i fylla. Vi er imot at unge jenter gråter seg i søvn fordi kjæresten var utro på et dårlig nachspiel. Det er derfor vi står på dag og natt for at folk skal drikke mindre. Det er derfor vi i Juvente ikke drikker.

medlemsblad for Juvente • 15


Ansiktet

Mot alle odds Ikkje mange trudde han ville vere medlem lengje då han meldte seg inn etter eit FRISTIL-kurs hausten 2002. På Kontra vart Adrian Farner Rogne (21) valt som Juventes nye forbundsleiar. Tekst: Stian Seland. ∙ Foto: Eivind Marienborg.

MOTIV møter Adrian på det nye kontoret hans som han nett har flytta inn på. Der er det framleis mange ting igjen etter forgjengaren hans, Eivind Marienborg. Adrian fortel før intervjuet byrjar at han allereie har fått den fyrste telefonen frå ei uroleg mor. - Sonen hadde visst fått kjøpt snus og øl på butikken, og ho ville at me skulle gjere noko med det. Eg foreslo at ho skulle ta kontakt med kommunen. Adrian vart med i Juvente via FRISTIL, då han gjekk i 9. klasse. - Det var eit ganske ålreit kurs. Eg var på ein måte urokråka, som skapte litt dårleg stemning ved å vere usedvanleg utagerande og lite sympatisk, fortel han og tenkjer attende. - So meldte eg meg inn. Eg synast at det var veldig moro, sjølv om dei andre elevane kanskje ikkje synast at det var so moro at eg var der.

der Adrian gjorde «delegat 22» til eit omgrep. - Eg var eit mareritt å ha med på eit landsmøte, innrømmer han. - Truleg var eg oppå talarstolen fleire gonger enn heile forbundsstyret til saman. - Det hadde litt med eit valdsamt markeringsbehov å gjere, og so hadde det litt med at det var foreslått i arbeidsplanen at Juvente skulle ha 400 medieomtalar i året. Me i Oslo Juvente bestemte oss for å markere det ved å vere oppå talarstolen 400 gonger, for å vise at det er ein forskjell på kvalitet og kvantitet. Og det trur eg me nesten klarte. I 2003 var du rett og slett ein landsmøteplagar? – Ja, veldig. Men eg vart likevel spurt om eg ville sitje i MOTIV-redaksjonen, smiler han.

Mareritt. Nokre månader seinare møtte Adrian dåverande leiar av Oslo Juvente, Anders Christian Pettersen, som spurde om ikkje Adrian ville vere med i lagsstyret. I 2003 var han med på landsmøtet Brudulje som delegat,

Bratte læringskurvar. Adrian sat i MOTIV-redaksjonen i fire år. – I tillegg gjekk eg frå å vere styremedlem til å vere prosjektansvarleg i Oslo Juvente. Prosjektansvarleg var i utgangspunktet ein tittel som eg hadde for at det

16 • motiv #3.09


skulle høyrast kulare ut å vere styremedlem, forklarar han. - Seinare vart eg økonomiansvarleg. Og deretter vart det krinsstyre, politisk utval, krinsleiar og so politisk nestleiar. Og no forbundsleiar? – Ja, svarer Adrian kort. Det er ein ganske lang veg å gå , frå landsmøteplagar i 2003 til forbundsleiar i 2009? - Ja, det har gått sakte, men sikkert oppover då, og dersom ein stadig vert forfremma til inkompetansenivået sitt so må ein jo prøve å lære litt. Det har vore mange bratte læringskurvar undervegs, fortel Adrian og gir døme: - Plutseleg å skulle ta over for Eivind både som politisk nestleiar, og no som forbundsleiar. Då er det jo mykje ein må setje seg inn i og lære seg på veldig kort tid. Det gjekk jo greitt med meg som politisk nestleiar, so eg vonar det går greitt no og.

Vanskeleg val. Adrian seier at det var nok ikkje mange av FRISTIL-leiarane hans som trudde at han vil verte forbundsleiar. - Eg hadde jo ikkje nokre planar om å verte det. Det låg ikkje sånn umiddelbart i planane, seier han. Men planane endra seg etter kvart. - Eg byrja jo å tenkje på det då eg vart politisk nestleiar, og vart jo gradvis meir bevisst på at det var det eg ynskte å gjere. Det var tre kandidatar til forbundsleiar ved dette landsmøtet. Liv Hauge Norheim frå Rogaland var innstilt av valnemnda – Eg tok det ikkje å verte innstilt med fatning, men det er jo klart at det ikkje er ein huggeleg telefon å få, når du har vona på noko anna veldig lengje, fortel Adrian, som på landsmøtet la fram benkeforslag om seg sjølv forbundsleiar, og vart valt. - Det å benke var eit veldig vanskeleg val, som eg brukte veldig lang tid på. – For det fyrste var det i forhold til at eg hadde sagt til Liv at eg ikkje ynskte å stille dersom ho vart innstilt. For det andre so var det at ho ein god kandidat, seier Adrian. Han har ikkje lyst til å spekulere i kvifor landsmøtet valde akkurat han. – Eg trur at me hadde fått ein god leiar uansett kven som hadde vorte valt, sier Adrian bestemt. Han er veldig glad for at valet ikkje førte til uvenskap eller splitting i organisasjonen.

Geledd. Forbundsstyret (FS) som landsmøtet valde er Adrian veldig nøgd med. - Det er ei god blanding av gamle erfarne folk, unge ferske folk, og unge erfarne folk, som eg trur kan verte veldig bra, seier han ivrig. - Arbeidsklimaet på møta er veldig bra, men det er fyrst og fremst arbeidet som gjerast mellom møta som er spennande, for det er arbeidet mellom møta som er det viktigaste. - Me har eit FS som er veldig flinke til å engasjere folk og dra folk med seg på å gjere ting. Ein treng ikkje berre utval for å engasjere folk utanfor forbundsstyret til å gjere noko. Det eg trur er viktig er at medlemene har lyst til å samarbeide med forbundsstyret, for forbundsstyret har lyst til å samarbeide med medlemene, gjer Adrian klart. - Om me berre klarar å samarbeide alle saman og få organisasjonen til å trekkje i same retning, som det so pent heiter på organisasjonsspråket. Om me klarar det, å trekkje i same retning og gå på geledd, då går det veldig fint, seier Adrian sikkert, som om to år gler seg til å sjå attende på alt Juvente har fått til. Trur og vonar. MOTIV ynskjer å avslutte intervjuet med å spørje Adrian kvar han trur Juvente vil vere om to år. - I 2011 so trur eg at...vent, kan eg seie kva eg vonar i staden? I 2011 vonar eg at Juvente er ein større organisasjon. At me i motsetnad til før klarar å verve nye medlemer og halde på nye medlemer, og oppretthalde eit vervearbeid. - Eg vonar at me når ut til nye grupper av folk, eg vonar at me har førebyggingsprosjekt som ikkje berre me veit verkar, men som resten av verda trur verkar, og so vonar eg at me vinner dei politiske kampane me deltek i. Det vonar eg. Og kva trur du? Adrian tenkjer seg om. - Eg trur at Juvente er ein litt større organisasjon, men ikkje so mykje større enn det me er i dag. Men då skal me i alle fall vere nøgd. Eg trur det, men elles er eg optimistisk, seier Adrian og vert stille. - Eller, nei, vent. Kan me stryke det siste eg sa? Eg både trur og vonar det eg sa eg vonar, avsluttar Juventes nye forbundsleiar, som både trur og vonar på medlemsvekst, mindre medlemsgjennomstrøyming, godt vervearbeid, kontakt med nye grupper, tiltru til førebyggingsprosjekta og politiske sigarar.

medlemsblad for Juvente • 17


Hogne reiser til:

Serbia

I november 2008 reiste jeg fra Gardermoen sammen med to andre juventere fra HedOpp og en bosnisk volontør. Målet for reisen vår var Novi Pazar, en gammel by med om lag 200 000 innbyggere sør i Serbia.. Tekst og foto: Hogne Vangen.

Jeg var veldig spent på hvordan dette skulle bli. Det skulle bli første gang jeg satte mine føtter på østeuropeisk jord, og det var også første gang jeg reiste ut av Norge for en annen grunn enn ferieturer eller handleturer til Sverige. Så hva var det vi skulle – den blonde jenta med selvstrikket ullgenser, den nicaraguanske gutten med den dyrebare sveisen, den bosniske volontøren og jeg? Vi skulle på seminar. Balkan og slik. Juvente driver et samarbeidsprosjekt sammen med fire søsterorganisasjoner på Balkan som har fått det ekstremt passende navnet Balkanprosjektet. Hogne reiser Hogne Vangen er MOTIVs korrespondent som reiser rundt omkring i verden for å skrive om det han opplever og hvordan verden er akkurat der han er. Har du forslag på steder som Hogne burde reise til? Send en e-post til motiv@juvente.no.

18 • motiv #3.09

Hvert år arrangerer disse fem organisasjonene et seminar et sted nede på Balkan der tre-fire representanter fra hver organisasjon kommer for å utveksle ideer og erfaringer innenfor seminartemaet, og denne gang var jeg en av de heldige som fikk representere Juvente Norge. Hvis du ikke er helt sikker på hva eller hvor Balkan er, kan jeg fortelle deg at det er det landområdet der nede på andre siden av havet som skiller Italiastøvelens bakside fra resten av Europa. De fire organisasjonene vi samarbeider med er i Serbia, Bosnia, Makedonia og Albania, hvis det gjør det lettere å forstå. Seminaret i Novi Pazar handlet om forebygging. Det var delt opp i fem deler: Tobakk, narkotika, alkohol, kjønnssykdommer og medie- og lobbyarbeid. Hver del hadde både teoretiske og praktiske oppgaver. I tilegg til dette fikk vi besøk av forskjellige viktige serbiske politikere, samt en eksnarkoman og faren hennes som kom for å snakke med oss. Vi besøkte to lokale skoler,


blant disse en muslimsk internatskole for jenter, hvor vi diskuterte og snakket om hva vi som organisasjoner driver med og hvordan vi kan nå bedre ut til folk. Det var selvfølgelig ikke bare jobbing på dette seminaret. Alle som er kjent med Juvente og samlingene vi organiserer vet at det er mye lek og moro. Slik er det også nede på Balkan. Vi hadde det veldig fint og flott sammen. Vi fikk omvisning i byen, var på shopping og drakk deilig kakao på lokale kafeer. En kveld dro vi også til et gammelt tyrkisk bad for å slappe av litt ekstra. Jeg trenger kanskje ikke fortelle deg at det var deilig.

Serbia. I Serbia er tobakk et samfunnsproblem. Det kan jo selvfølgelig hende at de bare henger litt etter i utviklingen av en røykelov, men jeg ville i alle fall kalt det et samfunnsproblem. Du skjønner det at det første jeg så da jeg kom inn i ankomsthallen på flyplassen i Beograd var et stort «røyking forbudt»-skilt. Det andre jeg så var ei dame som tok frem en sigarett og tente den. På hotellet hang det også et røykeforbudsskilt. Problemet var bare at hotelldirektøren satt i sofaen ved siden av og røykte flere ganger om dagen. Nesten alle røyker der nede. Hele tiden. Taxisjåfører, kelnere, kassadamer, lærere, alle sammen. Dessuten er det ikke bare tobakk de røyker. Novi

Pazar er nemlig en av de byene i Serbia med mest narkotikamisbruk. Hele 20 % av innbyggerne har et problem med narkotika i denne lille byen. Byen blir ofte omtalt som knutepunktet hvor all narkotika som kommer til Europa gjennom Midtøsten samles før det spres til resten av kontinentet, og det er også derfor vår serbiske søsterorganisasjon holder til der.

Neste Balkanseminar. 6.-13. november i år skal det holdes et nytt seminar i Skopje i Makedonia. Årets seminar handler om å lage prosjekter. Alt det teoretiske om planlegging, søknader, ressurser, budsjetter, gjennomføring og evaluering skal gjennomgås. Det blir også en praktisk del, der deltagerne får prøvd seg i hele prosessen og får lage et prosjekt som skal gjennomføres. Jeg vil oppfordre alle dere engasjerte mennesker som leser dette til å søke om å få reise. Man lærer utrolig mye fint og nyttig om kultur og mennesker på en slik uke enn man lærer på fire uker med skole. Og vet du hva det beste er? Man får reisedekning! Serbere og folk fra Balkan generelt er virkelig fantastiske mennesker. De er imøtekommende og hjelpsomme på måter jeg ikke har opplevd noe annet sted i verden. Bli med og redd verden, sjekk medlemsnett for å finne ut hvordan du søker!

medlemsblad for Juvente • 19


MOTIV-skolen

Ha noe som skaper blest og oppmerksomhet rundt vervestanden, for eksempel håndavtrykking mot rasisme.

Bruk gjerne litt tid på sette opp vervestanden, men ikke for mye. Viktigste er at det blir medlemmer!

Ta kontakt med kontoret for å få vervemateriell.

Livet sett fra vervestand: Klarer du å gripe i tak i denne tvilende sjelen?

Du vet du har gjort noe riktig, når de du har prata med vil ta bilde av deg for å ha deg i familiealbumet.

Jo flere vi er sammen, jo gladere blir vi! Jo flere medlemmer, jo større og bedre blir Juvente. Derfor lærer MOTIV-skolen deg denne gangen hvordan du har vervestand. Tekst: Liv Hauge Norheim ∙ Foto: Stian Seland.

Juvente står i fare for å gå inn i et nytt år med veldig få medlemmer. Dette bør det gjøres noe med, og derfor er det tid for å ha vervestand der du bor! Det finnes flere måter å lage vervestand på. Fra de som er helt enkle til de overdådige - fra de med enkelt bord og plakater, til de med partytelt, sofa, Playstation og SingStar. Det er det samme hvordan de ser ut - så lenge det blir medlemmer av det! Hva trenger du? For å lage vervestand trenger du ting som: »» Bord. »» Plakater. »» Vervebrosjyrer. »» Informasjon om Juvente (for eksempel siste nummer av MOTIV).

20 • motiv #3.09

»» Ha noe folk kan gjøre (for eksempel gi high five mot rasisme) eller noe å dele ut (alkoholfri brus er anbefalt) »» Juventere som kan verve. »» Flyers med aktivitetsoversikt fremover, kontaktinfo og invitasjon til for eksempel pizzakveld for nye medlemmer. Slik går du fram »» Kontakt kommunen og spør om lov til å stå på stand. »» Ring Juventekontoret og be dem sende deg materiellet dere trenger. »» Samle en gjeng Juventemedlemmer og diskuter argumenter. »» Planlegg en oppfølgingsaktivitet for nye medlemmer. »» Gjennomfør verving. »» Følg opp i ettertid


Folk...

Flere folk...

Levende musikk kan lage liv rundt dere. Men denne fyren var her da vi kom.

Ikke vær redd for å prate med folk! Det er mange der ute som har lyst til å bli medlem, men som aldri har blitt spurt.

På vervestanden »» Ikke vær redd for å ta kontakt med folk! Du står jo på stand fordi du vil ha nye medlemmer, ikke sant? Grip tak i dem! »» Fortell hva Juvente er. Forklar hvorfor vi gjør verden til et bedre sted, og at det er trivelig å delta på aktivitet. »» Forklar hva medlemsløftet egentlig er og ikke verv medlemmer som ikke kommer til å holde det. Det er bare kjipt. »» Inviter på ny aktivitet! »» Ikke gi opp selv om de ti første ikke vil være med - en hel del har jo faktisk kjempelyst, de har bare aldri blitt spurt, og det er dem vi vil ha tak i! Hva sier man? Av og til er det ikke helt lett å vite hva man bør si. MOTIV-skolen gir deg derfor et eksempel på hvordan en samtale mellom en juventer på vervestand (J) og et potensielt medlem (P) kan være. J: Hei! Vil du ha brus? Den er alkoholfri. Har du forresten hørt om Juvente? Det er en solidaritetsorganisasjon for

...og mange folk!

ungdom med avholdsstandpunkt! P: ...hæ? J: Ja, altså, vi driver med [sett inn ting du syns er kult med Juvente her]. P: Så kult! Er det sånn at ingen i Juvente drikker? Er det dyrt å være med? Kan jeg være medlem? J: Det koster 100 kroner i året, 60 kroner ut 2009 OG ut 2010 hvis du melder deg inn nå før jul! Da skriver du under her... Og du skriver under på medlemsløftet, som er ”Jeg ønsker en verden basert på menneskeverd, og avstår fra alkohol og andre rusmidler så lenge jeg er medlem av Juvente”. P: Mhm, det høres jo fornuftig ut. Da...ja? J: Så bra! Fantastisk! Ta med deg denne aktivitetsoversikten her, så vet du hva som skjer snart, og så skal vi ha pizzakveld neste torsdag, det står der, og da er du kjempevelkommen! Sees der!

Gratulerer. Du har vervet en ny juventer! PS: MOTIVskolen tar forbehold om at samtaler med potensielle medlemmer på vervestand kan avvike fra dette eksempelet. medlemsblad for Juvente • 21


Rutetid Godta hverandre  -Annie

Rutetid Husk Big fat poney appriciation society på facebook!

Erling Tøff fadder

VeTeBu FS vinner

www.youtube.com/MrMiabenedicte

Sensur! Juvente Stavanger :)

<3 Joakim Kriss goes wild Go Gimladril

Mummi er kjekk

HedOpp Rogalendinger er barske

Jeg er glad i deg lille due!

Lille due

sostotigog.wordpress.com π=3

Ziggy Stardust

Såpebobler

YF HedOpp, jeei! Liv 22 • motiv #3.09


Utenfra

MOTIV gir deg synet til noen utenfor Juvente på hva vi er og gjør.

Tekst og foto: Hilde Thoresen.

Iben Flem, 15 år fra Ski. Har du hørt om Juvente før? – Jeg er ikke helt sikker, men er det ikke en gruppe for de som ikke drikker, røyker eller snuser? Også har jeg hørt at dere går rundt og kjøper øl for å anmelde butikker. Etter en liten oppdatering om hva Juvente egentlig er, og at vi ikke anmelder butikkene som har solgt under Skjenkekontrollen, spør MOTIV hva Iben mener om Juvente. – Det er bra at dere greier ikke å drikke alkohol. Jeg vet om tre personer som er medlem av Juvente, og alle er flotte mennesker. Jeg vet at det er en del drikkepress blant ungdom i dag, så at dere greier å motstå er virkelig flott. Det er virkelig noe mange ungdommer respekterer. – Men akkurat Skjenkekontrollkampanjen liker jeg ikke. Når butikkene skjerper seg etter at dere har testet dem, blir det vanskeligere for oss andre å kjøpe. Samtidig ser jeg jo at det kanskje trengs, for mange ungdommer drikker ofte litt for mye, sier Iben tankefullt.

Skjera? Her får du en liten oversikt over hva du kan være med på i Juvente frem til jul! Oktober 30/10-09-31/10-09: Halloweenfest i Stavanger. November 07/11-09: Konsert på SubScene i Oslo. Desember 11/12-09-13/12-09: Julebord i Hordaland. 11/12-09-13/12-09: Juleball i Stavanger. 11/12-09-13/12-09: HedOpp julebord. Følg med på medlemsnett for flere aktiviteter!

medlemsblad for Juvente • 23


LT OR

TA

PO . P. P

P

E TO B

Kan du slå denne gjengen? Forbundsstyret utfordrar deg til å slå dei og dei andre krinsane i vervekonkurransen FS vs. krets.

Har du sporsmål? Då kan du ta kontakt med verveansvarleg i forbundsstyret, Erling Rognø Vevatne på telefon 980 60 860 eller e-post erling@juvente.no.

Vervekonkurranse: FS vs. krins! Kan krinsen din slå forbundsstyret?

Tekst: Stian Seland ∙ Foto: Stian Seland og Eivind Marienborg.

Konkurransen handlar om å verte den krinsen som vervar flest nye medlemer før nyttår. I tillegg er forbundsstyret med i konkurransen. Det er duka for ein tøff kamp: Her er det om å gjere å slå forbundsstyret, og verve meir enn dei andre krinsane! Det spelar ingen rolle kvar ein vervar folk. Det vil seie at dersom nokon frå HedOpp vervar nokon som bur i OAØ, er det HedOpp som får vervinga. Forbundsstyret, som er langt færre enn ein krins, har ein fordel i at dei har møta sine rundt omkring i landet. Premiar. Den krinsen som vervar flest nye medlemer får hovudpremien, som er ein Playstation 2 med spelet Rockband. I tillegg vinn alle krinsar som vervar fleire enn forbundsstyret premie. Kåring av vinnarane og premieutdelinga vil finne stad på Juventeskulen i februar. Er du klar? Kva er det du ventar på? Du har kvar dag fram til nyttår. Finn fram verveblokka, og verv!

På Juvente.no vil du finne fleire tips, oversikt over kven som ligg i leiinga, og ikkje minst vervekongens videoblogg. Ved konkurransestart var det VeTeBu som hadde verva flest. Ryktet har seg at forbundsstyret har teke konsekvensen av dette og legg det neste møtet sitt til Tønsberg, slik at dei kan ha vervestand der. Er du og krinsen din klar til å slå FS? Vervekongens vervetips n

Møt menneske med eit smil og vis engasjement.

n Fortel om Juvente, om morosame samlingar og det flotte miljøet.

Dra folk med deg på ei Juventesamling! Fortel at Juvente er for, av og med ungdom. n Det kostar berre 20 kr ut året, og 60 kr for ut året og neste år. n Sørg for at den du vervar skjøner kva medlemsløftet inneberer n Få betalinga kontant, så er du sikker på at det ikkje vert gløymt. n Ha gjerne vekslepengar for handa. n n

Avs: Juvente, Pb. 8908 Yongstorget, 0028 Oslo

EN NOR GE

ST

2009-3  

Sidan sist Politikk Tema: Medlemsblad for Juvente | #3.09 | juvente.no Les meir på side 16 Les meir på side 12 Les meir på side 8 Les meir p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you