Page 1

Gjør eldre og personer med demens til dedikerte idrettsutøvere


Trening med mening

Motiview er et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren dra på sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner. Konseptet er enkelt å ta i bruk. Det består av en fremvisningsenhet med motivasjonsfilmer, som kombineres med en brukertilpasset ergometersykkel. Fremvisningsenheten gir tilgang til et landsdekkende filmbibliotek som er i kontinuerlig utvikling. Filmene inneholder elementer som gir høy gjenkjennelsesverdi, og produseres etter ønsker og innspill fra kunder. • Opptak fra gater og steder i nærmiljøet. • Natur og dyr • Livet på bryggekanten • Båt og sjø

• • • •

Fjord og fjell Kjente turstier og fjellturer. Norske turistattraksjoner etc.

Filmene har individuelt tilpassede lydspor som bidrar til å gjøre opplevelsen komplett – det kan være gamle

radioprogram, lyder fra naturen eller musikk fra ungdommens dager. Motiview vekker minner til live og gir inspirasjon gjennom sanseinntrykk fra kjente miljøer. Dette er spesielt viktig for å sikre god helse og velvære hos mennesker med demens.

Ta i bruk Motiview Som kunde sparer du både tid og ressurser på å legge til rette for bedre helse for dine brukere. Dokumenterte helsegevinster er blant annet: • Bedre mobilitet og reduksjon i fallforekomst • Raskere rehabilitering ved skade • Økt matlyst, samtidig reduksjon av overvekt • Kraftig reduksjon i utagerende adferd/sinne • Reduksjon i psykofarmaka • Bedre søvn • Mindre smerter • Bedre trivsel • Inspirasjon for personale og pårørende • Adspredelse i hverdagen, minnefremkalling og mestringsfølelse

Motiview er skreddersydd for offentlig og privat helsevesen, men er også tilgjengelig for private kunder. Motiview bidrar til mestringsfølelse, motivasjon og trivsel, gjennom gjenkjenning og bevegelse. Motiview er utviklet i samarbeid med, og etter en idè av etat for alders- og sykehjem i Bergen Kommune. Gjennom et omfattende prosjekt, har konseptet blitt prøvd ut ved seks av byens syke­hjem. Tilbakemeldingene har vært udelt positive, og Motiview-­konseptet er nå i bruk ved 40 kommunale institusjoner i Bergen. Systemet har vist seg å være svært nyttig i rehabiliterings­ sammenheng – spesielt etter fall­

skader som lårhalsbrudd. Enkelte institusjoner har rapportert om at Motiview har bidratt til en forbløffende rask rekonvalesensperiode etter slike skader. Helsegevinstene ved å bruke ­Motiview er godt dokumentert, og vi har fått gode tilbakemeldinger – både fra kunder, brukere og på­ rørende.

All musikk til filmene leveres av Norges største «musikk­bibliotek»: Beat.no


Gangsperr, ikke blodpropp I halvannet år har beboere ved demensavdelingen på Kolstihagen trent jevnlig på trimsykkelen. Noen av dem sykler over en hel mil hver dag, mens for andre holder det med fem minutter. – Vi begynte å se effekt av syklingen allerede etter noen uker. Pasientene ble mindre urolige og engstelig, noe som er typiske kjennetegn for demente.

Uten uro og angst, trenger beboerne færre medisiner. Dessuten er beboerne i bedre humør og sover godt. – Det å vise film av kjente bergens­ strekninger gjør at beboerne sykler lengre. Dessuten får de eldre en god følelse når det vises film fra kjente steder, sier avdelings­sykepleier Ida Saxevik.

Hun sier lattermildt at prosjektet har fått uante virkninger. – En av beboerne våknet hin dagen og hadde så vondt i foten, Vi var alle redde for at det var blodpropp og tilkalte lege. Det viste seg at han hadde gangsperr fordi han hadde syklet for langt. Bergensavisen, 6. oktober 2013


Motiview motiverer til aktivitet på en enkel måte, ved å gi brukerne et bilde-, lyd- og opplevelses­­univers de kjenner igjen og trives i.

Motiview er trening med mening.

Ta kontakt for informasjon om priser, filmmuligheter og leveranse post@motitech.no // tlf. 815 70 755 // www.motitech.no

Motiview  

Motivasjonsverktøy for eldre og personer med demens

Motiview  

Motivasjonsverktøy for eldre og personer med demens

Advertisement