Page 1

‫ערבות הדדית‬ ‫וחסד ליתומים‪,‬‬ ‫השומרים על‬ ‫הקהילה והמשפחה‬

‫של‬ ‫מ‬ ‫פ‬

‫קרן יחד‬ ‫יוזמה‬ ‫חברתית‬ ‫)ע"ר(‬ ‫לדורות‬

‫שלמ ארב‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ש לונד‬ ‫פן קר טמן‬ ‫היר‬ ‫מברדיגר משפחת הגאון מוי‬ ‫יץ נדון‬ ‫ל‬ ‫דש‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫לו‬ ‫פ‬ ‫נז ד‬ ‫וי‬ ‫פט הוי שלמפן לד‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫וייס לינג‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ץ‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫סט‬ ‫שפירא ט הל קר‬ ‫זי נגר ת א ר י א ב ו ק ס י ס‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫גינ‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫דץ‬ ‫סק י‬ ‫ד ש ט י דיק‬ ‫ו ל יס חז ן ט ו ב י בת ו ל‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫טיין‬ ‫דמ ל ת‬ ‫ל ד ש ו נ מ ץ ול‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ק‬ ‫גל ול‬ ‫א‬ ‫ורנ‬ ‫ב‬ ‫ש דר‬ ‫עפרו‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫ז‬ ‫גל‬ ‫ש מר ב‬ ‫כ ט ר ב יץ‬ ‫ר וס ל בו ב א י י ז נ‬ ‫ופ‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫גפ ן‬ ‫שו רזי‬ ‫לאו מי נויהר ת לינ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ש מ‬ ‫ג‬ ‫ו ב קי ב ק ש‬ ‫ל‬ ‫פ ר בר ו י י ט‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫פורת טרית ק צפרי דמתי חממי עוז ס סמ ענת הון‬ ‫רי‬ ‫ו א בי‬ ‫א‬ ‫ר ש ן פ ול ר ו ז נ צ ו ו י ג פ נ ט ב ו ר‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫הב פ‬ ‫קל י י ל ק‬ ‫ב אליצור דייט טיין‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫זק ד‬ ‫פ ו אל י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫וי‬ ‫י ליד בך תרשיש אטלס‬ ‫ה‬ ‫פ‬ ‫א א ור‬ ‫לדרמן הירש למן רכ‬ ‫מש‬ ‫בירו א‬ ‫ש‬ ‫ן‬

‫לונדון‬ ‫וייס‬ ‫רק‬

‫קרן יחד‬

‫כולם ביחד‬

‫ערבים זה לזה‬

‫ַי ַחד‬

‫תו סולו‬ ‫ר‬ ‫ס קא ר ו ק פ ל‬ ‫נ‬ ‫ן דן ולס וי דרייפ ררי‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ר‬ ‫ג שולר בוי‬ ‫לד‬ ‫מל שט י י ן‬ ‫נש‬ ‫וס‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ץ‬ ‫א‬ ‫ס‬ ‫וז‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ט ני‬ ‫ס‬ ‫צוקור ק חי ברו‬ ‫רר ס‬ ‫ירדו ג ו מזרחי‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫פ וט פ י נח ב ן א‬ ‫י ע קי ן‬ ‫םא‬ ‫מי דון י‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ח י א ב ן ש ב ר ך קב‬ ‫רץ ולה קי‬ ‫ה ס שבס ס גאולי מרקר אל מעון אי‬ ‫מ‬ ‫גר‬ ‫ב‬ ‫שר לייק יין קאליש קלא ליח‬ ‫רג‬ ‫בי כנשט ינוביץ ל זוב ק עלי‬ ‫רב‬ ‫ן‬ ‫יי‬ ‫אב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ין לו ל‬ ‫דני‬ ‫בש‬

‫ן ו י רי ינ ן‬ ‫גו מני ל ד‬ ‫טוו יל אפל‬ ‫ב‬ ‫צ‬ ‫ס‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫נח ר י נ ו ו ר ג‬ ‫אנטמן פיט ומון א מן ס צ‬ ‫ב‬ ‫ג לץ‬ ‫מן‬ ‫אי‬ ‫ר‬ ‫ניי‬ ‫הו אלרו רלש מילר א מן מ ליך‬ ‫מי‬ ‫ש‬ ‫ולמן שה‬ ‫ן‬ ‫א אפי‬ ‫לבל להמן‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫נבון‬ ‫לנ‬ ‫נס‬ ‫מגן‬

‫שט וק‬ ‫ים גיגי‬ ‫לף‬ ‫יא‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ס פ וקס קא‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ק ןי‬ ‫י‬ ‫ר ג מ ופ‬ ‫אס ס ו ל‬ ‫פר‬ ‫הרי מדמ ק ש‬ ‫גו ל ן‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫רמ י נ‬ ‫ד וק פ ר נ‬ ‫ו ן מ ל א ר ש דו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ד מי ס‬ ‫כי‬ ‫דר רעבי ד אנסבכר מרגוליס‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫פ‬ ‫לו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫רינפ פיר פאס קירשבוים ך בן רת‬ ‫רד וו‬ ‫ג ט או ני רבינוביץ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫צנע‬ ‫סל ך‬ ‫ם‬

‫כולנו ‪02-6280030‬‬

‫ת‪.‬ד‪ 120 .‬קרית ארבע ‪9010000‬‬

‫מצטרפים‬

‫‪www.kyachad.co.il‬‬

‫מ‬


‫זנבר‬ ‫נמן רוזנבר‬ ‫רב‬ ‫רג‬ ‫ר כה‬ ‫שפייר לד‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ן כת‬ ‫נמן‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫ובסקימיכרובסקי‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫כה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫הנמן ד נבר‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫מיכר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫בסקי‬ ‫ייס‬ ‫רובסקי היר‬ ‫ברב ו י ם תב ו ר י ה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫ש‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ברק ו מיכ‬ ‫ס‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫לז ו ן‬ ‫טרי גר פש‬ ‫הומינר הורנשטיי‬ ‫ן‬ ‫נדעל מנד‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫ן‬ ‫‬‫י‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ין‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ונו‬ ‫מא קס‬ ‫רהם‬ ‫ג ב ן ‪ -‬ד ר י ד ל ר שק ו ל‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ץ‬ ‫יסי‬ ‫מר‬ ‫לך פ‬ ‫כ‬ ‫לב‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫יא לוי נר ד ב ינ‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫אב י‬ ‫נן‬ ‫ר‬ ‫בן דנאן ביא טוצקי א‬ ‫רע ב ר ו ן ו א י‬ ‫ופנהיים מונט וק‬ ‫רא‬ ‫לנד‬ ‫אד ה‬ ‫לר‬ ‫ב‬ ‫נ ו ל ר ב ר ג לס ע מר נ י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫רוכי א‬ ‫ו‬ ‫בי ר ו ק‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫טיין‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ןו‬ ‫ן‬ ‫ש‬ ‫בול פרי‬ ‫ב‬ ‫נ ב א ום ד נ י אל‬ ‫טי‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ם ח‬ ‫ן ט‬ ‫הל שמי‬ ‫ץ קוק ו י י נ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ינ ייור‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ג ול ד נ י זו ד ס‬ ‫י ל א פ ת י ב ו ן ו י קר י י נ ט ן‬ ‫מן טוו‬ ‫חמ ו ו ל‬ ‫צמ ס ב‬ ‫ל ס‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫נ גר ינ ב ר‬ ‫ון‬ ‫ס צ‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ולץ רואי‬ ‫מן מן רלי ניי‬ ‫ך‬ ‫ה ש אל מירלש מילר אול מ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫מן‬ ‫א אפין י לבל להמ‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫סק‬ ‫ון‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫גן‬

‫א‬

‫רו‬ ‫ין‬ ‫לי‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫פ‬ ‫ל או‬ ‫נויה בת לינ‬ ‫בשו ברזי ת ג‬ ‫מנ ד ל ש ו מ‬ ‫ש‬ ‫יר פרבר ו מייטס רגר אל‬ ‫י‬ ‫קש ח ו ר‬ ‫ו סק‬ ‫נ‬ ‫יי‬ ‫פורת טרית ק צפרי דמתי חממי עוז ס סמ ענת הון‬ ‫רי‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫בי‬ ‫ר ין פו רוזנצוויג פנט בורנשט אבו אל‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ק‬ ‫יי‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫קל פול ליאב‬ ‫דייטש‬ ‫ד‬ ‫בז‬ ‫ק‬ ‫י יד א תרשיש אטלס הלוי‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫ש‬ ‫בי‬ ‫שמ‬ ‫רון‬

‫םס‬ ‫ר ו ז נס‬ ‫לר‬ ‫ג‬ ‫ס וינש יפו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ט יסנ רוזנ סרנא‬ ‫ץ צוקו וק ח ברו יט‬ ‫נ‬ ‫פוטר נחס אבו בירדוגו מזרחי בלום רמן י ייקי די‬ ‫פי‬ ‫ן‬ ‫בן‬ ‫אב ע‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫רץ לה‬ ‫י ד‬ ‫בן ש ר‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫ה סו בס‬ ‫לדורות (ע"ר)‬ ‫ולי מרקריוזמה‬ ‫מ‬ ‫חברתיתעון אי‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ג‬ ‫רש קס‬ ‫למ‬ ‫ב ר‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫קרןאלי‬ ‫מיזם שלח‬ ‫שנועד לתת פתרון למצוקה הכלכלית שאליה‬ ‫היא‬ ‫יחד ‪-‬‬ ‫ש לי י י י ן ק‬ ‫חסד ר‬ ‫ש ק‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫בי שט‬ ‫ז‬ ‫מהוריהם נפטר בטרם עת‪ .‬קשה לתאר במילים את‬ ‫אחד ל‬ ‫נקלעיםץילדים אשר וב‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ייכנ רבינו‬ ‫הקושי ל‬ ‫והכאב שחשה משפחה צעירה שאיבדה אב או אם‪.‬‬ ‫הנפשי‪,‬א‬ ‫העצבות קן‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫כלכלי‪ ,‬הן בדאגה לקיום היומיומי והן בדאגה לעתיד‬ ‫ינו וכשמצטרף אליהם‬ ‫מתח ל‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫דנ‬ ‫ב לאין שיעור‪.‬‬ ‫הילדים‪ ,‬הקושי מתעצם‬ ‫ש‬

‫ב‬

‫אב‬

‫קרן יחד‬

‫ערבים זה לזה‬

‫קרן יחד ‪ -‬בונה רשת רחבה ביותר של משפחות אשר מעניקות יחד‪ ,‬בתוך‬ ‫זמן קצר לאחר הפטירה‪ ,‬תמיכה כלכלית לטווח ארוך למשפחה שהתייתמה‪,‬‬ ‫במאמץ מינימלי ומחושב‪.‬‬ ‫כיום‪ ,‬אם נפטר המפרנס העיקרי במשפחה נאלצים קרובי המשפחה וארגוני הצדקה‬ ‫לפתוח במסע לאיסוף תרומות למען השארים‪ ,‬ובפעילות שכזו כמה חסרונות‪:‬‬ ‫במהלך הגיוס‪ ,‬נאלצים המגייסים לפגוע בפרטיותם של בני המשפחה ולחשוף את‬ ‫סיפורם העצוב כדי לשכנע את הציבור לתרום; כסף רב "מתבזבז" על כל מסע גיוס‬ ‫בנפרד; ולא לכל משפחה יש קהילה תומכת המסוגלת לגייס למענה כספים‪ .‬כך‬ ‫עלולות להיוותר משפחות יתומות ללא עזרה לטווח ארוך‪.‬‬

‫כולם ביחד‬

‫קרן יחד ‪ -‬מאגדת את המשפחות המנויות ולמעשה הופכת אותן לעוגן‬ ‫כלכלי זו כלפי זו‪ .‬במקרה שאירע אסון‪ ,‬ונפטר אחד ההורים מקרב המשפחות‬ ‫המנויות בקרן‪ ,‬יגויס עבור המשפחה סכום של ‪ 50,000‬ש"ח עבור כל אחד‬ ‫מהיתומים הזכאים שגילם פחות מ‪ .30-‬במקביל נציג מקצועי מטעם הקרן‬ ‫ייפגש עם המשפחה‪ ,‬יסייע לה בהבנת מצבה הכספי ובהתוויית התנהלותה‬ ‫הכלכלית‪ ,‬ויבחן עם המשפחה את הצורך בסכום נוסף של עד ‪ 100,000‬ש"ח‬ ‫עבור כל אחד מהיתומים הזכאים‪.‬‬

‫שט ו‬ ‫ול‬ ‫ם‬ ‫גי‬ ‫ד‬ ‫יא‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫בר מ‬ ‫ג‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ף די‬ ‫ו‬ ‫ס קא‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫סקין ברגמ ופ‬ ‫ל‬ ‫ס‬ ‫הן שיק‬ ‫פר‬ ‫אס ס ו‬ ‫ן‬ ‫גו‬ ‫שח‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ד וק פ ר נ ק כ ר מ י‬ ‫לדו‬ ‫מל‬ ‫א כ י שד מי וס‬ ‫דר ע ב י‬ ‫אנסבכר מרגוליס‬ ‫ד‬ ‫בלוך אפ‬ ‫שר פל‬ ‫נ‬ ‫רת‬ ‫פאס קירשבו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫גרי או‬ ‫ם רד ן וו‬ ‫רבינוביץ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫אמסל ליך‬ ‫ט צנ‬ ‫ם‬ ‫‪2‬‬


‫גינ‬ ‫של ז י‬ ‫דמאר‬ ‫רו‬ ‫קי‬ ‫יינפל‬ ‫ד‬ ‫ץ‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫לי‬ ‫ל‬ ‫רמ‬ ‫ין יו‬ ‫טי‬ ‫טש‬ ‫דמ ל ת‬ ‫י‬ ‫י ל ד ש ו י נ מ ץ הו ל‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ורנ‬ ‫ב‬ ‫ר גל‬ ‫פר‬ ‫ש דר‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫גלז‬ ‫כ ט ב יץ‬ ‫ג ר ו ס ל ב ו ב א י י ז נ שט‬ ‫ופר נו שב מר‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫גפ ן‬ ‫ש שו רזי‬ ‫יה ת‬ ‫או‬ ‫ינ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫ש מנ‬ ‫ו ב קי ב ק ש‬ ‫ר פרבר ו ייטס גר אל‬ ‫ר‬ ‫חו‬ ‫נ‬ ‫יי‬ ‫ס‬ ‫פורת טרית ק צפרי דמתי חממי עוז ס סמ ענת הון‬ ‫רי‬ ‫ו א בי‬ ‫א‬ ‫ר ש ן פ ול ר ו ז נ צ ו ו י ג פ נ ט ב ו ר‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫הב פ‬ ‫קל י י ל ק‬ ‫ב אליצור דייט טיין‬ ‫פו‬ ‫יא‬ ‫ש ה בזק ד‬ ‫י ד אל תרשיש אטלס ל יו‬ ‫לי‬ ‫ך‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫מש‬ ‫בירו א‬ ‫ש‬ ‫ן‬

‫יוזמה חברתית לדורות (ע"ר)‬

‫כי יועברו כספים למשפחה גם במהלך השנים שעד חתונת היתומים‪ ,‬לצורך‬ ‫השכלתם ולצרכים חיוניים אחרים‪ ,‬הכול בכפוף להחלטת הוועד‪.‬‬

‫כולם ביחד‬

‫לצורך העמדת הסכום למען יתומי משפחה החברה בקרן‬

‫בסמוך למועד הפטירה‪ ,‬ייגבו באופן חד פעמי מכל המשפחות החברות בקרן עד‬ ‫‪ 10‬ש"ח עבור כל יתום‪ ,‬ועוד ‪ 4‬ש"ח לכל היותר עבור ליווי המשפחה והטיפול‬ ‫בהקמת המגבית למשפחה‪ .‬יודגש כי הקרן תגבה ממנוייה לא יותר מ‪ 64-‬ש"ח‬ ‫בחודש אחד‪ .‬מלבד סכום זה ודמי רישום חד פעמיים של ‪ 36‬ש"ח במעמד‬ ‫ההצטרפות‪ ,‬החברות בקרן אינה דורשת הוצאה כספית קבועה‪ .‬באופן זה‪ ,‬ניתן‬ ‫להעניק ליתומים ביטחון כלכלי לאורך זמן מבלי להתחייב להוצאות חריגות‪.‬‬ ‫כולם למען אחד‪.‬‬

‫ערבים זה לזה‬

‫ר‬ ‫ל‬ ‫ר ו זנ‬ ‫ר‬ ‫ם‬ ‫ס וינש ייפוס י א ב‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫פל‬ ‫ג טשול נב‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫מר מ ל ש ט י י ן ש ו ו ר‬ ‫א‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ר ו ז נ סר‬ ‫ץ צוקו וק ח ברו יט‬ ‫וג ו מז‬ ‫ני ר‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫די‬ ‫ח‬ ‫רמן‬ ‫ו‬ ‫אב‬ ‫י בלו‬ ‫פו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫קי ן‬ ‫פ‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫דרומי דו ן יח‬ ‫ץ‬ ‫ה‬ ‫ב ר קב‬ ‫יא בן‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ר ה ס ול ב ס‬ ‫גאולי מרקר‬ ‫אי‬ ‫מע‬ ‫ס‬ ‫אלמלי ון ב גר‬ ‫שרש יק‬ ‫בי לי שטיין קאליש קלאזו ח על רג‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫קן‬ ‫יי‬ ‫רבינוביץ לאב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ין לו ל‬ ‫דני‬ ‫בש‬

‫הקרן שואפת להגיע להיקף של ‪ 15,000‬מנויים‪,‬‬

‫אך פעילותה תחל כאשר מספר המנויים בה יגיע ל‪ .5,000-‬מאותו מועד ואילך‪,‬‬ ‫תבטיח הקרן‪ ,‬במקרה של פטירה‪ ,‬לכל יתום עד ‪ 10‬ש"ח מכל משפחה המנויה בקרן‪.‬‬

‫כולנו ‪02-6280030‬‬

‫מצטרפים‬

‫‪www.kyachad.co.il‬‬

‫ת‪.‬ד‪ 120 .‬קרית ארבע ‪9010000‬‬

‫‪3‬‬

‫רט‬

‫ר ברב ו י‬ ‫י‬ ‫כר‬ ‫ק‬ ‫די ס‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫פ‬ ‫זון‬ ‫רינ‬ ‫ל‬ ‫שט ר י‬ ‫הורנשט‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ג‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫דוד‬ ‫אנ‬ ‫טיין‬ ‫אבר‬‫רשו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫‬‫ן‬ ‫ב‬ ‫פרידלר שקול שמרינר לב ם דכ וביץ לא‬ ‫אי מ רקס סיג‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ימ‬ ‫ן מ ט‬ ‫א לו‬ ‫בנ י‬ ‫יאליסטוצ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י אב אבן‬ ‫רע נ ר ו‬ ‫מ ו נ ר ו ק מי נ‬ ‫פנהי‬ ‫ר‬ ‫כי ב לרוא לנד‬ ‫ים א טה‬ ‫בו‬ ‫ר ב ר ג לס ע מר נ י ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ינקלש דלר‬ ‫טיי‬ ‫בי ר ק ס‬ ‫ו‬ ‫רו ל‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫בו פרין ט ש טננב‬ ‫טיי ן‬ ‫באו‬ ‫ל ה ו ר וב י‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫ן‬ ‫ץ קוק ו י י נ‬ ‫הל שמי סמ‬ ‫י ו ר קהלנ י אבן‬ ‫בן‬ ‫גר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫תי בו ן‬ ‫קר י ט ן‬ ‫ג ול נ י‬ ‫ד‬ ‫ו י צ מ י נס ב‬ ‫נ חמ י נ ו ו ל ר ג מ ן ט ו ו י ל א פ ל ס ל‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ומון‬ ‫צ‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ג לץ‬ ‫אי אנטמן פיטמן‬ ‫אר‬ ‫ניי‬ ‫הו אלרו רלש מילר או מן מ ליך‬ ‫מי‬ ‫ש‬ ‫למן שה‬ ‫ן‬ ‫א אפי‬ ‫לבל להמן‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫נבון‬ ‫לנ‬ ‫נס‬ ‫מגן‬

‫נ‬ ‫נ‬ ‫וק נ‬ ‫בכ‬ ‫דד‬ ‫ל ב י א יר‬ ‫שט וק ר ו ב י ן מנ ח ם ו ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ף‬ ‫גי‬ ‫עי‬ ‫וינ‬ ‫ב ברו מ‬ ‫די‬ ‫ס‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫יחד"‬ ‫"קרן‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫גמ פ‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫ס‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫קפ‬ ‫א‬ ‫גו ל ן‬ ‫שח ו‬ ‫מ י נהרי מדמ‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫כר‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫א כ י שד מי וס‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ד עב‬ ‫אנס‬ ‫יס בלו א‬ ‫שר‬ ‫ד‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫פאס ק‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫המשפחה‪.‬ירשבוים ך בן רת‬ ‫בחשבון עלפיר‬ ‫הסכום הסופי והכולל יופקד גרי‬ ‫שם‬ ‫רד ו‬ ‫ו‬ ‫הקרןו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫הסכומים ץ‬ ‫אתני ר‬ ‫ייגבו מחברי‬ ‫אשר‬ ‫על בסיס המלצתו של הנציג יקבע ט‬ ‫במהלךאמ‬ ‫הוועדצנע‬ ‫השנים‪ ,‬ליך‬ ‫ס‬ ‫מיועדים‬ ‫שיניבו‬ ‫והפירות‬ ‫אלו‪,‬‬ ‫ויופקדו עבור היתומים‪ .‬סכומים‬ ‫בעיקר להוצאות נישואיהם של היתומים והקמת ביתם בעתיד‪ .‬עם לם‬ ‫זאת‪ ,‬ייתכן‬


‫טמ‬ ‫ברק‬ ‫רש ג‬ ‫רביי‬ ‫ר‬ ‫בייט‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫בר‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫ןא‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ן רו‬ ‫תר כ‬ ‫דרמ‬ ‫ן‬ ‫רו‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫כהנ‬ ‫נדון‬ ‫בר‬ ‫מיכרובסקימיכרובסקימיכרובסקימי הנמן‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫בסקי‬ ‫ייס‬ ‫כרובסקי היר‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו ר ברב‬ ‫מיכר‬ ‫רק‬ ‫ג‬ ‫די ס מ‬ ‫ון ל‬ ‫הו‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ב על‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫אנד‬ ‫מנ‬ ‫דוד‬‫יין‬ ‫ א ב ר ה ם רשו‬‫נ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫פרידלר‬ ‫מר ינר‬ ‫י מ מרק ס י ג‬ ‫ד כ נ ר ביץ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫מל ך‬ ‫טוי‬ ‫נאן ביאליסטוצקי או א לו‬ ‫ד ר ו בנ י‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫יא‬ ‫אבן ד‬ ‫רע נ ן ר ו ן‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫נדר‬ ‫י ב לר ו‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫ם אד טה‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫וכ‬ ‫ין נו‬ ‫א‬ ‫הו‬ ‫בי ר ק‬ ‫ל‬ ‫י נק‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫לשטיין ר בא ון‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫נ נ ב א ום‬ ‫בו‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ם ח‬ ‫ן ט‬ ‫הל שמי‬ ‫ץ קוק ו י י נ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ינ ייור‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ג ול ד נ י זו ד ס‬ ‫י ל א פ ת י ב ו ן ו י קר י י נ ט ן‬ ‫מן טוו‬ ‫חמ ו ו ל‬ ‫צמ ס ב‬ ‫ל ס‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫נ גר ינ ב ר‬ ‫ון‬ ‫ס צ‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ולץ רואי‬ ‫מן מן רלי ניי‬ ‫ך‬ ‫ה ש אל מירלש מילר אול מ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫מן‬ ‫א אפין י לבל להמ‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫סק‬ ‫ון‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫גן‬

‫מן ר‬ ‫יר‬ ‫בייטמןארבייטמןארבייטמןא‬ ‫כהנ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫גרי‬ ‫מ‬ ‫כתר‬ ‫ב‬ ‫בייט‬ ‫ייט‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ז‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫שפי‬ ‫ןא‬ ‫אר‬ ‫ג הי‬

‫פו שט‬ ‫ר ליין‬ ‫ק‬

‫י‬

‫מי מנהל את הקרן?‬

‫יועץ משפטי‪:‬‬ ‫עו”ד יצחק מירון ‪ -‬תל‪-‬אביב‬

‫רואה חשבון‪:‬‬ ‫חגי גולדברג ושות’ ‪ -‬ירושלים‬

‫א‬

‫ערבים זה לזה‬

‫כולם ביחד‬

‫ת‬ ‫פולק נצוויג פנט בורנ זרי א מוא בי‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ש ט י י ן ו הב פ‬ ‫לק‬ ‫אליצור ד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ייטש ה בזק ד‬ ‫פ ו אל י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ליד ך תרשיש אטלס‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫ש‬ ‫בי‬ ‫שמ‬ ‫רון‬

‫ר‬ ‫שט ו‬ ‫ול‬ ‫בי‬ ‫ם‬ ‫גי‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ג‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ף די‬ ‫ו‬ ‫קא‬ ‫בר ברו‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫סק‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫הן שיק‬ ‫פר‬ ‫אס ס ו‬ ‫גו מן‬ ‫שח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫מי‬ ‫ד וק פ ר‬ ‫מון מ‬ ‫לדו‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫א כ י שד מ וס‬ ‫דר ב י‬ ‫סבכר מרגולי‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫שרע לד‬ ‫בלו אפ‬ ‫ך ב רת‬ ‫רינפ פיר פאס קירשבו‬ ‫י‬ ‫ג או‬ ‫ם רד ן וו‬ ‫בינוביץ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ט צנע‬ ‫אמסל ליך‬ ‫ם‬ ‫‪4‬‬

‫פעילותם של חברי הוועד המייעץ בקרן היא על בסיס התנדבותי‪.‬‬ ‫על מנת לאפשר לקרן לפעול כראוי‪ ,‬תעסיק הקרן מספר מצומצם של פעילים בשכר‪ ,‬בהתאם לצרכיה‪.‬‬

‫ת‬ ‫ז נס ק‬ ‫ו‬ ‫ולס‬ ‫יי‬ ‫לר ים ס ד רו‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫שט ו ק ס ב א ב‬ ‫סנבו זנפל נא מרמלשטיין שוור‬ ‫י‬ ‫ץ‬ ‫צ‬ ‫רו‬ ‫סר‬ ‫רו ט‬ ‫ני‬ ‫וקו‬ ‫פוטר נחס אבו בירדוגו מזרחי בלום רמן י חייקי די‬ ‫פי‬ ‫ן‬ ‫בן‬ ‫אב ע‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫רץ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ב ן ש רך‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫בס‬ ‫גאולי מרקר‬ ‫אי‬ ‫מע‬ ‫ה רש קס‬ ‫אלמלי ון ב גר‬ ‫ש לי י‬ ‫אליש‬ ‫חברתית ח‬ ‫"קרןן ק‬ ‫יוזמה ק‬ ‫ל‬ ‫לדורות" רג‬ ‫היא עמותה רשומה‪.‬‬ ‫–‬ ‫יחד‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ט‬ ‫ז‬ ‫בי נש‬ ‫המנהל של וב‬ ‫הקרן קהוא לי‬ ‫הרב הלל הורוביץ ‪ -‬חברון‪ ,‬ולצדו ועד מייעץ ובו חברים‪:‬‬ ‫הוועד‬ ‫יו"ר‬ ‫י‬ ‫ץ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫י יכ‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫רבי‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫רימוןב‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫אלון‪-‬שבות‪ ,‬הגב' אודרי ליימן ‪ -‬רמת‪-‬גן‪,‬‬ ‫‬‫צבי‬ ‫יוסף‬ ‫הרב‬ ‫נינ‬ ‫לו ל‬ ‫ב‬ ‫גבעת‪-‬שמואל‪ ,‬מר אריאל בן‪-‬דוד ‪ -‬פסגות‪.‬‬ ‫ד מר אלון וולקן ‪-‬‬ ‫ש‬

‫י‬

‫ב‬


‫מי מנהל את הקרן?‬

‫את פעילות הקרן מלווה מועצה ציבורית בנשיאות הרב יעקב אריאל שליט"א ‪ -‬רב העיר רמת גן‬ ‫חברי המועצה הם‪:‬‬

‫הרב אבי גיסר ‪ -‬עפרה‪ ,‬יו”ר מועצת חמ”ד‬ ‫מר אבי שנור ‪ -‬סביון‬ ‫פרופ’ אמנון שפירא ‪ -‬הקיבוץ הדתי‪ ,‬אוניברסיטת אריאל‬ ‫פרופ’ אשר כהן ‪ -‬אוניברסיטת בר אילן‬ ‫הרב בן‪-‬ציון אלגזי ‪ -‬ישיבת כרם ביבנה‬ ‫הרב ברוך גיגי ‪ -‬ישיבת הר עציון‬ ‫מר גבי חמו ‪ -‬רמת הגולן‬ ‫הרב דני טרופר ‪ -‬נשיא גשר ויו"ר הקרן להתחדשות קהילות בישראל‬ ‫הרב חיים איידלס ‪ -‬תל‪-‬אביב‬ ‫הרב חיים גנץ ‪ -‬ישיבת "מעלה אליהו" תל‪-‬אביב‬ ‫מר חיים ירוסלביץ ‪ -‬חלוצה‪ ,‬קהילת גוש קטיף‬ ‫ד"ר יגאל בן‪-‬שלום ‪ -‬מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי לשעבר‬

‫ד"ר יהושע רוזנצוויג ‪ -‬אוניברסיטת בר אילן‬ ‫הרב יהושע שפירא ‪ -‬ישיבת רמת‪-‬גן‬ ‫פרופ’ יפה זילברשץ ‪ -‬אוניברסיטת בר אילן‬ ‫הרב יצחק לוי ‪ -‬כפר מימון‪ ,‬שר החינוך לשעבר‬ ‫הרב יצחק נריה ‪ -‬ישיבת "תורה מציון" ירושלים‬ ‫מר נגה רחמני ‪ -‬יו"ר חברת הביטוח "איילון" לשעבר‬ ‫מר צבי צביבל ‪ -‬מפעלות הציונות הדתית‬ ‫הרבנית צביה אליהו ‪ -‬ירושלים‬ ‫מר רם בלינקוב ‪ -‬ממונה על התקציבים באוצר לשעבר‬ ‫הרבנית שולמית מלמד ‪ -‬ערוץ ‪ ,7‬בית‪-‬אל‬ ‫השופטת בדימוס שרה פריש ‪ -‬פתח‪-‬תקווה‬

‫‪5‬‬


‫ת‬ ‫ז נס ק‬ ‫ו‬ ‫ולס‬ ‫יי‬ ‫ולר ים ס ד רו‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫נבו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ר ו ז נ ס ר נא‬ ‫ט יס‬ ‫ץ צוקו וק ח ברו יט‬ ‫נ‬ ‫פוטר נחס אבו בירדוגו מזרחי בלום רמן י ייקי די‬ ‫פי‬ ‫ן‬ ‫בן‬ ‫אב ע‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫רץ ל ה‬ ‫י ד‬ ‫ב‬ ‫ב ן ש רך‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ה ס שבס ס גאולי מרקר אל מעון אי‬ ‫ג‬ ‫ב ר‬ ‫שר ייק‬ ‫קאליש ק מלי‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫או‬ ‫לאדם‬ ‫הוא‬ ‫המינוי‬ ‫האם‬ ‫למשפחה? ג ? האם ילד שהתחתן ועד כה נכלל במינוי‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ט‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫לקרןץיחד הוא ב‬ ‫בי כנ???‬ ‫משפחתי‪.‬ק לי‬ ‫?? המשפחתי חייב להצטרף כעת בעצמו כדי‬ ‫המינוי‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫יי נו ר‬ ‫ב‬ ‫להיות מנוי בקרן?‬ ‫ין לו ל‬ ‫דני‬ ‫ב‬ ‫–‬ ‫המשפחתי‬ ‫וי‬ ‫נ‬ ‫המי‬ ‫כן‪ .‬כדי שילדיו העתידיים ייכללו בקרן‪.‬‬ ‫??? עד איזה גיל הוא תופס? ש‬

‫זנבר‬ ‫ארב‬ ‫הנמן רוזנב‬ ‫רג‬ ‫שפייר לד‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ן כת‬ ‫נמן‬ ‫ובסקימיכרובסקי‬ ‫כהנ‬ ‫זנב‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫כה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫מיכר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫בסקי‬ ‫ייס‬ ‫רו‬ ‫הי‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫רש‬ ‫ס‬ ‫יכרו‬ ‫ר ברב ו י‬ ‫קי‬ ‫רק‬ ‫די ס מ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫הו‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫ט‬ ‫ן‬ ‫דלז ו‬ ‫ב על‬ ‫רי‬ ‫ש‬ ‫הומינר הורנשטיי‬ ‫ן‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫ן‬ ‫‬‫אנד‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫דוד‬‫אב‬ ‫ין‬ ‫ר‬ ‫שו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ם‬ ‫ג ב‬ ‫פ ר י ד ל ר שק ו ל שמ ר‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ד כ נ ר ביץ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫מל ך‬ ‫י‬ ‫ביא‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ד ב ינ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫אב י‬ ‫י‬ ‫נן‬ ‫ר‬ ‫בן דנאן ביא טוצקי א‬ ‫רע ב ר ו ן ו א י‬ ‫ופנהיים מונט וק‬ ‫רא‬ ‫לנד‬ ‫לר‬ ‫אדל ה בי בו‬ ‫נ ו ל ר ב ר ג לס ע מר נ י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫רוכי א‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫טיין‬ ‫לשטיי ר ב ר ןו‬ ‫ב ו ל רי ן‬ ‫ש‬ ‫נ ב א ום ד נ י אל‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ם ח‬ ‫ן ט‬ ‫ץ‬ ‫וי‬ ‫הלפ שמי‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫זוס סינייור קהלני אבן תיבו ק ק גרט בן‬ ‫לד‬ ‫ן ו י רי ינ ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ג ו חמ ו ו ל ד מ ן ט ו ו י ל א פ ל‬ ‫צמ ס ב‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ר ינ ב ר ג‬ ‫מון א ן ס צ‬ ‫נ ג‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫ץ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫רוא‬ ‫הול‬ ‫ל י יי‬ ‫מן‬ ‫ל‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫מ י רל‬ ‫או‬ ‫אש‬ ‫למן שה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א קי לבל מן נבו ס‬ ‫ן‬ ‫לנ‬ ‫נס‬ ‫מ‬ ‫גן‬

‫א‬

‫פ ן גר‬ ‫ן‬ ‫שוב זילי‬ ‫נ וי‬ ‫ל או‬ ‫בת ל י נ‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫וב י ב קשת רש מנדל שומיר פרבר מייט הרג‬ ‫אל‬ ‫ק‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫רנ‬ ‫י‬ ‫ס רת ר י ת ח ו פ ר י ד מ ת י ח מ‬ ‫ס ס ענת הון‬ ‫צ‬ ‫מי עו‬ ‫פו שט פולק נצוויג פנט בורנ זרי א מוא בי‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ש ט י י ן ו הב פ‬ ‫ליין ל ק‬ ‫אליצור ד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ייטש ה בזק ד‬ ‫ק פ ו אל י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י ליד ך תרשיש אטלס‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫ש‬ ‫בי‬ ‫שמ‬ ‫רון‬

‫י‬

‫??? שאלות ותשובות‬

‫ערבים זה לזה‬ ‫במקרה אסון‪ ,‬תיפתח קרן עבור כל ילדי‬ ‫המשפחה שאינם נשואים ושגילם מתחת‬ ‫ל‪( .30-‬אם יש צורך מיוחד‪ ,‬הוועד רשאי‬ ‫להחליט לפתוח קרן גם לילד שנישא‬ ‫בתוך שנתיים הסמוכות לפטירה)‪.‬‬

‫כולם ביחד‬ ‫?? האם הקרן מתאימה גם לבני זוג ללא‬ ‫? ילדים או שילדיהם מעל גיל ‪?30‬‬

‫הקרן מתאימה בהחלט‪ .‬זוג ללא ילדים‬ ‫או שילדיו כבר גדולים יכול להתחבר אל‬ ‫הקרן‪ ,‬כמעשה של חסד‪.‬‬

‫?? האם ראשי המשפחה (סבא וסבתא)‬ ‫? יכולים לעשות מינוי שיכלול את כל‬ ‫צאצאיהם?‬

‫סבא או סבתא יכולים לרשום את משפחות‬ ‫ילדיהם הנשואים‪ ,‬אך עליהם לעשות מינוי‬ ‫בתשלום לכל משפחה בנפרד‪.‬‬

‫??? כמה משפחות יכולות להצטרף לקרן?‬ ‫מספר החברים אינו מוגבל‪ .‬ככל שיצטרפו‬

‫א‬ ‫גי‬ ‫עי‬ ‫וינ‬ ‫בר מ‬ ‫די‬ ‫ס קא‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫סקין ברגמ ופ‬ ‫ל‬ ‫ס‬ ‫הן שיק‬ ‫פר‬ ‫אס ס ו‬ ‫ן‬ ‫גו‬ ‫שח‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ד וק פ ר נ ק ר מ י‬ ‫מון מ‬ ‫לדו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫א כ י שד מ וס‬ ‫דר ב י‬ ‫סבכר מרגולי‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫שרע לד‬ ‫בלו אפ‬ ‫רינפ פיר פאס קירשבוי ך ב רת‬ ‫ג או‬ ‫ם רד ן וו‬ ‫בינוביץ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ט צנע‬ ‫אמסל ליך‬ ‫ם‬ ‫‪6‬‬

‫ב‬

‫יותר משפחות‪ ,‬הנטל על משפחות המנויים‬ ‫במקרה אסון יהיה קטן יותר‪ ,‬ויותר משפחות‬ ‫יהיו מוגנות כלכלית במקרה של פטירת אחד‬ ‫ההורים‪.‬‬


‫ש‬ ‫דץ‬ ‫קי סקי‬ ‫ש ט יק‬ ‫ו ל יס חז ן ט ו ב י בת ו ל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫יין י‬ ‫ש‬ ‫י ל ד ש ו י נ מ ץ הו ל‬ ‫ן דמ א ל ת ר ש ט‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫גל ו‬ ‫ורנ‬ ‫ב‬ ‫ש דר‬ ‫עפרון‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש מ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫כ ט ר ב יץ‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ס‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫גפ ן‬ ‫ש שו רזי‬ ‫לאו מ נויה ת‬ ‫ינ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫וב קי ב קש חורש‬ ‫ל‬ ‫פ ר בר ו י י ט‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫פורת טרית ק צפרי דמתי חממי עוז ס סמ ענת הון‬ ‫רי‬ ‫ש פ ול‬ ‫ו א בי‬ ‫ז נצ ו ו י ג פנט‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ר יין ק ר ו‬ ‫אליצור דיי שטיין והב פ‬ ‫קל פול ליאב‬ ‫טש ה בזק ד‬ ‫י יד א תרשיש אטלס לוי‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫מש‬ ‫בירו א‬ ‫ש‬ ‫ן‬

‫? איך אני יודע כמה משפחות הצטרפו עד‬ ‫?? כה לקרן‪ ,‬בכל רגע נתון?‬

‫המדינה אינה דואגת ליתומים במקרים של‬ ‫??? פטירת הורה?‬

‫כולם ביחד‬

‫השקיפות מלאה – מספר החברים מתעדכן‬ ‫באתר הקרן בכל זמן‪.‬‬

‫המדינה דואגת אך רק במקרים של‬ ‫נפגעי טרור ויתומי צה"ל‪ .‬וגם במקרים‬ ‫אלה ייתכן שהקרן תסייע חלקית אחרי‬ ‫בדיקה‪ ,‬כדי לתת לילדים עזרה לצאת‬ ‫לחיים ולהקים את ביתם בצורה ראויה‪.‬‬

‫ערבים זה לזה‬

‫??? האם אני יכול לדעת מי המשפחות החברות‬ ‫בקרן?‬ ‫שמות לא יפורסמו מטעמי צנעת הפרט‪.‬‬

‫כמה בתי אב צריכים להיות רשומים‬ ‫??? כדי שהקרן תתחיל לפעול?‬

‫ר ו זנ‬ ‫י‬ ‫לס וינ ריי‬ ‫ולר וים‬ ‫ב‬ ‫לד‬ ‫מל שט י י ן‬ ‫ג ש‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫פוס‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫אב‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ס‬ ‫וז‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ץ צוקו וק ח ברו יט‬ ‫ט ני‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫רר ס‬ ‫י‬ ‫ירדו ג ו מזרחי‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫די‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫פ וט פ י נח ב ן א‬ ‫י ע קי ן‬ ‫םא‬ ‫ומי דו ן י‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ח י א ב ן ש ב ר ך קב‬ ‫רץ ו ל ה ק י‬ ‫ה ס שבס ס גאולי מרקר אל מעון אי‬ ‫מ‬ ‫גר‬ ‫ב‬ ‫שר לייק יין קאליש קלא ליח‬ ‫רג‬ ‫בי כנשט ינוביץ ל זוב ק עלי‬ ‫רב‬ ‫ן‬ ‫יי‬ ‫אב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ין לו ל‬ ‫דני‬ ‫בש‬ ‫החל מ‪ 5,000-‬נרשמים הקרן תתחיל‬ ‫לפעול‪ .‬עד תחילת פעילות הקרן לא‬ ‫ייגבה כסף כלל למעט דמי הרשמה על‬ ‫סך ‪ 36‬ש"ח‪.‬‬

‫כולנו ‪02-6280030‬‬

‫מצטרפים‬

‫‪www.kyachad.co.il‬‬

‫ת‪.‬ד‪ 120 .‬קרית ארבע ‪9010000‬‬

‫‪7‬‬

‫לי‬

‫בסק‬ ‫ת‬ ‫יר‬ ‫ויי‬ ‫ובס‬ ‫ו י ם תב ו ר י הי נ‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫דס דיסמשט קי הופ ש ג‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ברק ל מ‬ ‫ון ל‬ ‫רינ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫‬‫ג אנד‬ ‫מנד ‪ -‬ד ו ד‬ ‫רשונ טיין‬ ‫אברה‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ם‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ו בי‬ ‫לא‬ ‫ד ל ר שק ו ל שמ ר י נ‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫אי‬ ‫ץ‬ ‫פ‬ ‫דכנ‬ ‫מר ט ו י ס י מ ל ך‬ ‫לביא‬ ‫ר ד בנ י‬ ‫לוי‬ ‫י אבי אבן דנאן ביאליסטוצקי או‬ ‫רע נ ן ר ו ן‬ ‫מ ו נ ר ו ק מי נ‬ ‫פנהי‬ ‫ר‬ ‫כי ב לרוא לנד‬ ‫ים אד טה‬ ‫ל ר ב ר ג לס ע‬ ‫בו‬ ‫נו‬ ‫מר נ י ו י נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫קלשטי לר ב בירון קס‬ ‫ר ו ו ל רי ן ה ש ט‬ ‫ם ד נ י אל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫נ‬ ‫הורוביץ ק ין ויי אום ח‬ ‫ן ט‬ ‫הלפ מי‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ייור‬ ‫בן‬ ‫גר‬ ‫דש ז ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫י ל א פ ת י ב ו ן ו י קר י י נ ט ן‬ ‫ג ול מ נ י ל ד‬ ‫טוו‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫צ‬ ‫ס‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫נח ר י נ ו ו ר ג‬ ‫אנטמן פיט ומון א מן ס צ‬ ‫ב‬ ‫ג לץ‬ ‫מן‬ ‫אי‬ ‫ר‬ ‫ניי‬ ‫הו אלרו רלש מילר או מן מ ליך‬ ‫מי‬ ‫ש‬ ‫למן שה‬ ‫ן‬ ‫א אפי‬ ‫לבל להמן‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫נבון‬ ‫לנ‬ ‫נס‬ ‫מגן‬

‫נ‬ ‫נ‬ ‫וק נ‬ ‫בכ‬ ‫דד‬ ‫ל ב י א יר‬ ‫שט וק ר ו ב י ן מנ ח ם ו ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ף‬ ‫גי‬ ‫עי‬ ‫וינ‬ ‫ב ברו מ‬ ‫די‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫סק ןי‬ ‫י‬ ‫ותשובות רגמ פ‬ ‫??? שאלות‬ ‫ל‬ ‫ס‬ ‫ס‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫גו ל ן‬ ‫שח ו‬ ‫ד וק ר נ ק ר מ י נ ה ר י מ ד מ ו ן‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ד מי ס‬ ‫דר בי כ נסבכר מרגוליס אכי‬ ‫רע‬ ‫דא‬ ‫בלוך אפ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫יר פ‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫בן ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫האם הקרן מטפלת גם במקרים סיעודיגרים? אופ‬ ‫להצטרף?וו‬ ‫דתי‪,‬ץ אפשרם ר‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫ר‬ ‫??‬ ‫?‬ ‫ל‬ ‫??ני בוודאי‪ .‬הקרן אמ‬ ‫ט צנע‬ ‫? הקרן פועלת רק במקרה של פטירה‪.‬‬ ‫לכולם‪.‬יך‬ ‫ס‬ ‫פתוחה‬ ‫לם‬


‫כ‬ ‫ו‬ ‫י מיכ‬ ‫ר‬ ‫וייס ל בסק‬ ‫יכרו‬ ‫הי‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ס‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫לורבר‬ ‫רק‬ ‫מיכ‬ ‫הו‬ ‫גר‬ ‫י ס מש‬ ‫ב‬ ‫פ‬ ‫ט‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫הומינר‬ ‫טיי‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ג‬ ‫ע‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫ן‬ ‫‬‫ד‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מנ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫נו‬ ‫ל‬ ‫הם‬ ‫י מ רקס ס י ג ב ן ‪ -‬פ ר י ד ל ר ש ק ו ל ש מ ר‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ד כ נ ר ביץ‬ ‫ל‬ ‫מל ך‬ ‫מ טוי‬ ‫ביא‬ ‫ד בנ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫יא‬ ‫בן דנ‬ ‫רע נ ן ר ו ן‬ ‫מ ו נ ר ו ק מי‬ ‫אופ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫נדר‬ ‫י ב לר ו‬ ‫ם אד טה‬ ‫ב‬ ‫ו ל ר ב ר ג לס ע מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫וכ‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫הו‬ ‫יר ק‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫טיין‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫לשטיין ר בא ון‬ ‫ש‬ ‫נ ב א ום ד נ י א‬ ‫ר בו פרי‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫מ יט‬ ‫טנ‬ ‫ום ח‬ ‫הל‬ ‫יץ קוק ו י י‬ ‫ן‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫רט בן‬ ‫ו‬ ‫לד‬ ‫סינ יי‬ ‫זו‬ ‫י ל א פ ת י ב ו ן ו י קר י י נ ן‬ ‫י‬ ‫גו‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫מן טוו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫צמ ס ב‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ר ינ ב ר ג‬ ‫אנטמן פיט ומון א ן ס צ‬ ‫נ ג‬ ‫ץ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫רוא‬ ‫הול‬ ‫ל י יי‬ ‫מן‬ ‫ל‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫מ י רל‬ ‫או‬ ‫אש‬ ‫למן שה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י לב‬ ‫מן נבו ס‬ ‫א סק‬ ‫ן‬ ‫לנ‬ ‫נ‬ ‫מגן‬

‫א‬

‫ו ל יס ח‬ ‫ק‬ ‫סק מ ן‬ ‫לי‬ ‫ול רוט‬ ‫שט‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫יינמ הולנ כט‬ ‫שי לד‬ ‫י‬ ‫ן דמ ל ת ר ש ט‬ ‫ק גורדון צדו‬ ‫ק‬ ‫ץ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫דר‬ ‫רג‬ ‫עפרון‬ ‫מ ר א הו‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫סופר בן ש שמר ב‬ ‫ץ‬ ‫יג‬ ‫ש כ ט בי‬ ‫ר ו ס ל ב ו ב א י י ז נ שט י י ן‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ז‬ ‫לאו‬ ‫נויה בת לינ‬ ‫ג‬ ‫בש ו ר‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫יר פרבר ו מייטס רגר אל‬ ‫ו קי‬ ‫קש ח ו ר‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫צפר‬ ‫ס רת ר י‬ ‫ס ס ענת הון‬ ‫מי עו‬ ‫פו שט פולק נצוויג פנט בורנ זרי א מוא בי‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ש ט י י ן ו הב פ‬ ‫ליין ל ק‬ ‫אליצור ד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ייטש ה בזק ד‬ ‫ק פ ו אל י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י ליד ך תרשיש אטלס‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫ש‬ ‫בי‬ ‫שמ‬ ‫רון‬

‫סול‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫נ ס קא‬ ‫רוז‬ ‫לר‬ ‫ן ולס וינ ריי‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫שט ו ק ס ב א ב‬ ‫טשו סנבו זנפל נא מרמלשטיין שוור‬ ‫י‬ ‫ץ‬ ‫צ‬ ‫רו‬ ‫רו ט‬ ‫ני‬ ‫ס??ר? שאלות ותשובות וקו‬ ‫פוטר נחס אבו בירדוגו מזרחי בלום רמן י חייקי די‬ ‫פי‬ ‫ן‬ ‫בן‬ ‫אב ע‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫רץ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ב ן ש רך‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫בס‬ ‫גאולי מרקר‬ ‫אי‬ ‫מע‬ ‫ה רש קס‬ ‫אלמלי ון ב גר‬ ‫ש לי י‬ ‫ין קאליש‬ ‫חייםקוזלהאו?זוב ח עלי ???רג איך נערכת הגבייה?‬ ‫למה נלאשטלעישות ביטוח‬ ‫??? בי‬ ‫י‬ ‫ץ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫החייםבין ק‬ ‫במקרה של רבי‬ ‫כל מנוי‪ ,‬במסגרת הרישום וההצטרפות לקרן‪,‬‬ ‫פטירה‪ ,‬ביטוחי א‬ ‫הבסיסייםן‬ ‫יי‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ילד וילד ל‬ ‫חותם מראש על הסכמה לגבות ממנו את‬ ‫לכל‬ ‫המספיק‬ ‫סכום‬ ‫מעניקים‬ ‫תמיד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫לא דנ‬ ‫ב‬ ‫התשלום באחד מאמצעי התשלום – הוראת‬ ‫מתאימה‪.‬‬ ‫ליציאה לחיים עם עזרה כלכלית‬ ‫ש‬ ‫קבע בנקאית או כרטיס אשראי‪ .‬חשוב‬ ‫הקרן מסייעת לפי הצורך גם למשפחות‬

‫י‬

‫ערבים זה לזה‬ ‫שנעזרו בביטוח חיים‪ ,‬כדי להשלים את‬ ‫הסכום הנדרש לכל ילד‪ .‬בנוסף‪ ,‬צריך לדעת‬ ‫שלא מעט משפחות מתקשות מאוד לשלם‬ ‫את הסכומים הנדרשים לביטוח חיים‪ ,‬ולכן‬ ‫הן מקטינות את התשלום החודשי לביטוח‬ ‫וכך מצמצמות מאוד את הסכום שיקבלו‬ ‫מהביטוח בשעת אסון‪ .‬חשוב להדגיש כי הקרן‬ ‫איננה פועלת במתכונת של חברת ביטוח‬ ‫הגובה דמי ביטוח חודשיים על בסיס חישובים‬ ‫אקטואריים שונים‪ ,‬הכוללים בין היתר את‬ ‫רווחי חברת הביטוח לאחר כיסוי הוצאותיה‪.‬‬ ‫קרן יחד גובה כספים מחבריה רק במקרה‬ ‫של פטירת מי מחבריה‪ ,‬כשכל הסכום שנגבה‬ ‫מיועד ליתומים‪ ,‬בתוספת עלויות מינימליות‬ ‫בגין הטיפול בהקמת הקרן למשפחה וליוויה‬ ‫הראשוני‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬אין בכוונת הקרן‬ ‫לעודד הפסקת תשלומי ביטוח חיים‪.‬‬

‫להדגיש כי מנויי קרן יחד אינם משלמים‬ ‫תשלום חודשי קבוע‪ .‬כלומר אם לא קרה‬ ‫אסון באותו חודש‪ ,‬ברוך ה'‪ ,‬לא משלמים‬ ‫דבר‪ .‬במקרה של פטירת אחד המנויים ייגבה‬ ‫סכום מסוים‪ ,‬על פי הצורך ובהתאם לכללי‬ ‫התקנון‪ ,‬ובכל מקרה התשלום לא יעלה על‬ ‫‪ 60‬ש"ח לחודש אחד‪ ,‬ועוד ‪ 4‬ש"ח לכל היותר‬ ‫על השתתפות בהוצאות הליווי והטיפול‬ ‫במגבית למשפחה‪ .‬אם יהיה צורך ביותר‬ ‫מ‪ 60-‬שקלים בחודש מסוים‪ ,‬יחולק וייפרס‬ ‫התשלום על פני כמה חודשים‪.‬‬

‫כולם ביחד‬

‫ס‬ ‫י ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ק ר וב י ן מנ ח ם‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫דד עים גיג‬ ‫ש‬ ‫ו ולף ד י ב י א‬ ‫וינ‬ ‫בר מ‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ס‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫סקין ברגמ ופ‬ ‫נ א ס ל ס ו לט ן פ ר ס‬ ‫הן שיק‬ ‫ן‬ ‫גו‬ ‫שח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫מי‬ ‫ד וק פ ר‬ ‫לדו‬ ‫ר‬ ‫מל‬ ‫כ‬ ‫א כ י שד מ וס‬ ‫דר ב י‬ ‫סבכר מרגולי‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫שרע לד‬ ‫בלו אפ‬ ‫ך ב רת‬ ‫רינפ פיר פאס קירשבו‬ ‫י‬ ‫ג או‬ ‫ם רד ן וו‬ ‫בינוביץ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ט צנע‬ ‫אמסל ליך‬ ‫ם‬

‫‪8‬‬

‫ב‬


‫ש‬ ‫דץ‬ ‫קי סקי‬ ‫ל יס חז ן ט ו ב י ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ש ט יק‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫דמ ת ר‬ ‫טיין‬ ‫י ל ד ש ו י נ מ ץ הו ל‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫גל ו‬ ‫א ל ורנ‬ ‫עפ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ש דר‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫גלז‬ ‫כ ט ב יץ‬ ‫ג ר וס ל בו ב א י י ז נש‬ ‫ט‬ ‫ופר נו שב מר‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ני‬ ‫ש שו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫גפ‬ ‫ה ת‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫וב‬ ‫ש מנ ד‬ ‫שת‬ ‫יר פרבר ו מייטס רגר אל‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫יי‬ ‫ס‬ ‫פורת טרית ק צפרי דמתי חממי עוז ס סמ ענת הון‬ ‫רי‬ ‫ש פ ול‬ ‫ו א בי‬ ‫ז נצ ו ו י ג פנט‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ר יין ק ר ו‬ ‫אליצור דיי שטיין והב פ‬ ‫קל פול ליאב‬ ‫טש ה בזק ד‬ ‫י יד א תרשיש אטלס לוי‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫מש‬ ‫בירו א‬ ‫ש‬ ‫ן‬

‫לצאת לחיים בצורה כלכלית מאוזנת‪ ,‬ועל כן‬ ‫בכל מקרה של פטירה יגויסו עבור כל יתום‬ ‫‪ 50,000‬ש"ח‪ .‬הקרן היא קרן צדקה‪ ,‬ולכן לא‬ ‫תגבה מן המנויים כסף נוסף במקרה שבו‬ ‫המשפחה היתומה יכולה‪ ,‬תודה לא‪-‬ל‪ ,‬להעניק‬ ‫לילדיה ביטחון כלכלי גם ללא סיוע משלים‬ ‫מהקרן‪ .‬נציג מקצועי מטעם הקרן ייפגש עם‬ ‫המשפחה‪ ,‬ויבחן עמה את מצבה הכלכלי‪ .‬אם‬ ‫יתברר כי אין באפשרות המשפחה להעמיד‬ ‫סכום משמעותי לטובת הילדים לכשיתבגרו‪,‬‬ ‫על בסיס המלצתו יקבע ועד הקרן סכום‬ ‫נוסף אשר ייגבה מחברי הקרן עבור היתומים‪,‬‬ ‫השלמת הסך של עד ‪ 150,000‬ש"ח לכל יתום‬ ‫(כאשר מנויי הקרן יגיעו ל‪ 15,000 -‬חברים)‪.‬‬

‫לספר להם בעודי בחיים?‬

‫כולם ביחד‬ ‫טוב שבני המשפחה ידעו על המינוי בקרן‪,‬‬ ‫שהילדים ידעו שהמשפחה משתתפת‬ ‫במפעל של חסד וצדקה‪ .‬כל משפחה‬ ‫תקבל תעודת חבר מכובדת המעידה על‬ ‫שותפותה בקרן יחד‪ .‬מי שמעדיף שלא‬ ‫לספר למשפחתו על המינוי יכול להניח‬ ‫את התעודה במקום בולט בין מסמכיו‪,‬‬ ‫ואם חלילה יקרה אסון הדבר בוודאי‬ ‫יתגלה בתוך זמן קצר‪ .‬עם זאת‪ ,‬כמובן‪,‬‬ ‫ברגע שתדע הנהלת הקרן על פטירת מי‬ ‫מחבריה‪ ,‬היא תיצור קשר בהקדם עם בני‬ ‫המשפחה‪.‬‬

‫ערבים זה לזה‬

‫ב‬ ‫ר ו ז נס‬ ‫ול‬ ‫רייפ רי‬ ‫לר ים‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ס וינ‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫אב‬ ‫שט‬ ‫טשו סנבו זנפל נא מרמלשטיין שוור‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ץ צוקו וק ח ברו יט‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ ט ר ר חס‬ ‫יי‬ ‫רמ‬ ‫די‬ ‫ב ירדו ג ו מזרחי ב‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י ע קי ן‬ ‫פו פינ ב ן‬ ‫םא‬ ‫מי דון י‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ח י א ב ן ש ב ר ך קב‬ ‫רץ ו ל ה ק י‬ ‫ה ס שבס ס גאולי מרקר אל מעון אי‬ ‫מ‬ ‫גר‬ ‫ב‬ ‫שר לייק יין קאליש קלא ליח‬ ‫רג‬ ‫בי כנשט ינוביץ ל זוב ק עלי‬ ‫רב‬ ‫ן‬ ‫יי‬ ‫אב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ין לו ל‬ ‫דני‬ ‫בש‬

‫? האם התשלום לקרן מוכר כמעשר כספים?‬ ‫?‬ ‫? כן‪ ,‬על פי פסיקת רבני הקרן‪.‬‬

‫כולנו ‪02-6280030‬‬

‫מצטרפים‬

‫‪www.kyachad.co.il‬‬

‫ת‪.‬ד‪ 120 .‬קרית ארבע ‪9010000‬‬

‫‪9‬‬

‫לי‬

‫קי‬ ‫ס‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫רובסקי היר‬ ‫ברב ו י ם תב ו ר י ה‬ ‫ב‬ ‫ק ויי כרו‬ ‫י נ ד ס די ס‬ ‫שג‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫זון‬ ‫הופש רינ‬ ‫ל‬ ‫שט ר י‬ ‫הורנשטי‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ג‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫‬‫ד‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫דוד‬ ‫אנ‬ ‫רשונ טיין‬ ‫אברה‬ ‫‬‫ן‬ ‫ב‬ ‫פרידלר שקול שמרינר לב ם דכ וביץ לא‬ ‫אי מ רקס סיג‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ימ‬ ‫ן מ ט‬ ‫בנ י‬ ‫יאליסטוצ‬ ‫לוי‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י אב אבן‬ ‫רע נ ר ו‬ ‫מ ו נ ר ו ק מי נ‬ ‫פנהי‬ ‫ר‬ ‫כי ב לרוא לנד‬ ‫ים א טה‬ ‫בו‬ ‫ל ר ב ר ג לס ע מר נ י ו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ינקלש דלר‬ ‫טיי‬ ‫בי רו ק ס‬ ‫רו ל‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫בו פרין ט ש טננב‬ ‫טיי ן‬ ‫באו‬ ‫ל ה ו ר וב י‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫ן‬ ‫ץ קוק ו י י נ‬ ‫הל שמי סמ‬ ‫י ו ר קהלנ י אבן‬ ‫בן‬ ‫גר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫תי בו ן‬ ‫קר י ט ן‬ ‫ג ול נ י‬ ‫ד‬ ‫ו י צ מ י נס ב‬ ‫נ חמ י נ ו ו ל ר ג מ ן ט ו ו י ל א פ ל ס ל‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ומון‬ ‫צ‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ג לץ‬ ‫אי אנטמן פיטמן‬ ‫אר‬ ‫ניי‬ ‫הו אלרו רלש מילר או מן מ ליך‬ ‫מי‬ ‫ש‬ ‫למן שה‬ ‫ן‬ ‫א אפי‬ ‫לבל להמן‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫נבון‬ ‫לנ‬ ‫נס‬ ‫מגן‬

‫נ‬ ‫נ‬ ‫וק נ‬ ‫בכ‬ ‫דד‬ ‫ל ב י א יר‬ ‫שט וק ר ו ב י ן מנ ח ם ו ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ף‬ ‫גי‬ ‫עי‬ ‫וינ‬ ‫ב ברו מ‬ ‫די‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫סק ןי‬ ‫י‬ ‫ותשובות רגמ פ‬ ‫??? שאלות‬ ‫ל‬ ‫ס‬ ‫ס‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫גו ל ן‬ ‫שח ו‬ ‫ד וק ר נ ק ר מ י נ ה ר י מ ד מ ו ן‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ד מי ס‬ ‫דר בי כ נסבכר מרגוליס אכי‬ ‫רע‬ ‫דא‬ ‫בלו א‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫רינפ פיר פאס קירשבוים ך בן רת‬ ‫האם כל משפחה שהתייתמה ג‬ ‫איךבינובי‬ ‫אדאגץ אשכאשררד‬ ‫יקרהוו משהו‬ ‫תקבלט או ??עני ר‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫חלילה‪,‬ם בני ךהמשפחה‬ ‫??? אוטומטית כסף מהקרן?‬ ‫צנ? במשפחה שלי סל‬ ‫ידעו שאני מנוי בקרן‪ ,‬בלי שאצטרך‬ ‫מטרת הקרן היא לסייע ולאפשר ליתומים‬


‫אב‬

‫ערבים זה לזה‬ ‫הקרן‪ .‬לאחר מכן יועבר הכסף לחשבון‬ ‫המשפחה המנוהל על ידי הקרן‪.‬‬

‫האם חברי הקרן מקבלים דו"ח אודות‬ ‫??? האסון שבעקבותיו נערכה מגבית?‬

‫מספר רב של יתומים‪ ,‬או מספר פטירות‬ ‫בחודש אחד ל”ע)‪ ,‬תועבר יתרת הסכום‬ ‫הנדרש לגבייה לחודשים הבאים‪.‬‬

‫כולם ביחד‬

‫ב‬ ‫ר‬ ‫וו‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ים גיגי‬ ‫ש‬ ‫וינ‬ ‫לף דיס יא ב בר מ‬ ‫ד ע‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ופ‬ ‫רג‬ ‫נ סל ו ל‬ ‫קי ן‬ ‫ס‬ ‫הן שיק‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫גו מן‬ ‫א קס ק‬ ‫שח ו‬ ‫הרי מדמ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫לדו‬ ‫דו פ ר נ כ ר‬ ‫מל‬ ‫א כ י שד מי וס‬ ‫דר ע ב י‬ ‫אנסבכר מרגוליס‬ ‫ד‬ ‫בלוך אפ‬ ‫שר פל‬ ‫פאס קירשב‬ ‫נ‬ ‫רת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫גרי או‬ ‫ם רד ן וו‬ ‫רבינוביץ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫אמסל ליך‬ ‫ט צנ‬ ‫ם‬

‫‪10‬‬

‫ַ‬ ‫י‬ ‫ַ‬ ‫ח‬ ‫ד‬

‫בכל גבייה תישלח לכל החברים הודעה‬ ‫בדואר האלקטרוני ובה יובאו חלק מפרטי‬ ‫המקרה בהתחשב בצנעת הפרט‪ ,‬יחד עם‬ ‫דיווח על הסכום שנגבה מחברי הקרן‪.‬‬

‫ג‬

‫כרוב‬ ‫קו‬ ‫ר ברב ו י ם‬ ‫י‬ ‫די ס מ‬ ‫י‬ ‫בר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫הו‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫ט‬ ‫לז ו ן‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫מנד‬ ‫ד הו‬ ‫אנד‬ ‫בן‪-‬אב‬ ‫רשונו טיין‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫‬‫ן‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ם‬ ‫ג ב‬ ‫פ ר י ד ל ר שק ו ל שמ ר‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ד כ נ ר ביץ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ויס‬ ‫בי‬ ‫מל ך‬ ‫נן מ ט‬ ‫נאן ביאליסטוצקי או א לו‬ ‫ד ר ו בנ י‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫יא‬ ‫אבן ד‬ ‫רע ר ו ן‬ ‫פנהיים מונ‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫כ י ב לר‬ ‫לר ב ר ג ע‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ין נו‬ ‫בי ר ק‬ ‫ל‬ ‫נק‬ ‫ר ו ו ל א ין ה ו ש ט י‬ ‫לשטיין ר בא ון‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ננבאו‬ ‫ב לפר מיט‬ ‫ה ו ר וב י‬ ‫ום ח‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫ץ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫לדש זוסמ סינייור קהלני אבן תיבו ק ק גרט בן‬ ‫ן‬ ‫ן‬ ‫רי‬ ‫ג ו חמ נ י ו ו ל ד מ ן ט ו ו י ל א פ ל‬ ‫ו י צ מ י נס ב‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ר ינ ב ר ג‬ ‫מון א ן ס צ‬ ‫נ ג‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫ץ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫רוא‬ ‫הול‬ ‫ל י יי‬ ‫מן‬ ‫ל‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫מ י רל‬ ‫או‬ ‫אש‬ ‫למן שה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א קי לבל מן נבו ס‬ ‫ן‬ ‫לנ‬ ‫נס‬ ‫מ‬ ‫גן‬

‫א‬

‫חז ן‬ ‫ק‬ ‫בתו ל‬ ‫ש‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫מ סק ר מ ן‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ין י‬ ‫הו ליכ‬ ‫טשי ל‬ ‫טיינ‬ ‫לנ‬ ‫ד אלת רנשטי ל ולק גורדון צדוק עפר ד שוב מץ‬ ‫דר‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫כט‬ ‫סופר בן ש שמר ב‬ ‫ג‬ ‫ג ר ו ס ל ב ו ב א י י ז נ שט י י ן‬ ‫ב י ץ לי‬ ‫ן‬ ‫פ‬ ‫ל או‬ ‫נויה בת לינ‬ ‫ש בשו ברזי ת ג‬ ‫מנ ד ל ש ו מ‬ ‫ש‬ ‫יר פרבר ו מייטס רגר אל‬ ‫י‬ ‫קש ח ו ר‬ ‫ו סק‬ ‫נ‬ ‫יי‬ ‫פורת טרית ק צפרי דמתי חממי עוז ס סמ ענת הון‬ ‫רי‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫בי‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫אב אל‬ ‫וז‬ ‫ר‬ ‫ר ין‬ ‫ש ט י י ן ו הב פ‬ ‫ק‬ ‫ליצור ד‬ ‫לי ל‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ייטש ה בזק ד‬ ‫ק פ ו אל י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י ליד ך תרשיש אטלס‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫ש‬ ‫בי‬ ‫שמ‬ ‫רון‬

‫םס‬ ‫ר ו זנ‬ ‫לר‬ ‫וינש יפו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ג שו‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ר ו ז נ ס ר נא‬ ‫ט יס‬ ‫ותשובות ץ צוקו וק ח ברו יט‬ ‫נ‬ ‫שאלות‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ו ב ירד‬ ‫חס‬ ‫ט‬ ‫רחי בלום רמן י ייקי די‬ ‫אב‬ ‫פו פינ‬ ‫ן‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫דרו‬ ‫רץ לה‬ ‫א ב ן ש ב ר ך קב‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ה ס שבס ס גאולי מרקר אל מעון אי‬ ‫ג‬ ‫ב ר‬ ‫שר ייק‬ ‫קאליש ק מלי‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫למשפחה?זוב ע?ל??י מה סכום הגבייה המקסימלי בחודש‬ ‫כמהטיזמן עובר הכסף‬ ‫??? ביבתלוך‬ ‫ש‬ ‫המקרהביץ‬ ‫עםנהיוודערבינו‬ ‫ייפגשו קן במקרה של פטירה?‬ ‫מידייכ‬ ‫נציגי ל‬ ‫הקרןא‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫עם נינ‬ ‫המשפחה‪ ,‬ובתום בדיקת המצבלו ל‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬לא יעלה סכום הגבייה על‬ ‫ב‬ ‫הכלכלידשל המשפחה (שעשויה להימשך‬ ‫‪ 64‬ש”ח לחודש‪ .‬אם חלילה יידרש בגין‬ ‫כמה שבועות)‪ ,‬תתבצע גבייה מחברי ש‬ ‫מקרה פטירה סכום העולה עליו (עקב‬

‫ב‬


‫קריאת קודש‬

‫הפותרת את מצוקתם של יתומים אשר מאבדים בטרם עת את אחד מהוריהם‪.‬‬

‫כולם ביחד‬

‫על כולנו להיות שותפים כאחד במצוות החסד ובערבות ההדדית‪.‬‬

‫הרב יעקב אריאל ‪ -‬רב העיר רמת‪-‬גן‬ ‫הרב חיים דרוקמן ‪ -‬ראש מרכז ישיבות בני עקיבא‬ ‫הרב זלמן ברוך מלמד ‪ -‬ראש ישיבת בית‪-‬אל‬ ‫הרב אהרון ליכטנשטיין ‪ -‬ראש ישיבת הר עציון‬ ‫הרב צפניה דרורי ‪ -‬רב העיר קריית‪-‬שמונה‬ ‫הרב נחום רבינוביץ – ראש ישיבת מעלה‪-‬אדומים‬ ‫הרב נחום נריה – ראש ישיבת "תורה מציון" ירושלים‬ ‫הרב יעקב שפירא ‪ -‬ראש ישיבת מרכז הרב‬ ‫הרב אורי כהן ‪ -‬ראש בית המדרש מר"ץ – מבשרת‪-‬ציון‬ ‫הרב שלמה ריסקין ‪ -‬רב העיר אפרת‬

‫ק‬ ‫ור‬ ‫ק‬ ‫ס רת ר י ת ח צ פ ר י ד מ ת י ח מ מ י ע י י ס ס ע‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫פו שט פולק נצוויג פנט בורנ זרי א מוא בי‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫רוז‬ ‫ר‬ ‫אליצור דיי שטיין והב פ‬ ‫קל י ין ל ק‬ ‫ליאב‬ ‫פו‬ ‫טש ה בזק ד‬ ‫י ד א תרשיש אטלס ל יו‬ ‫לי‬ ‫ך‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫מש‬ ‫בירו א‬ ‫ש‬ ‫ן‬

‫נ‬ ‫בייט‬ ‫כת‬ ‫ייט‬ ‫ר לדרמן כהנמן רוז‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫פ‬ ‫מןא‬ ‫ש‬ ‫נברג הי‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ברק‬ ‫ט‬ ‫רביי‬ ‫רש ג‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫טמ‬ ‫ב‬ ‫כהנמן רוזנברג ברק שפ‬ ‫אר‬ ‫רוזנ‬ ‫ברג‬ ‫ייר לדר‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ון כ‬ ‫רוזנ‬ ‫הנ‬ ‫כהנ‬ ‫קימיכרובסקימי‬ ‫ס‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ברג‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫כרובסקי‬ ‫ו‬ ‫מן ד‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫וייס ל בסק‬ ‫הי‬ ‫כרוב‬ ‫רש‬ ‫ו‬ ‫סקי‬ ‫ר‬ ‫רב ו י ם תב ו ר י ה י נ דס ד‬ ‫ק‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫בר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫הו‬ ‫גר‬ ‫י ס מש‬ ‫זון‬ ‫ל‬ ‫טרי גר פש‬ ‫ל‬ ‫הומינר הורנשטיין‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ד‬ ‫מנ‬ ‫טיי‬ ‫דוד‬ ‫אנ‬ ‫בן‪-‬אב‬ ‫‬‫שונ ו‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ןל‬ ‫רהם‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ד ל ר שק ו ל שמ ר י נ‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ד כ נ ר ביץ‬ ‫פ‬ ‫ר לבי‬ ‫מר ט ו י ס י מ ל ך‬ ‫בנ‬ ‫א ל‬ ‫י אבי אבן דנאן ביאליסטוצקי אופנה וי מונ דרוק ימ‬ ‫רע נ ן ר ו ן‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫כי ב רוא נד‬ ‫ים א טה‬ ‫בו‬ ‫ב ר ג לס ע מר נ י‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫הול טיין‬ ‫ינקלש דלר‬ ‫בי רו ק ס‬ ‫רו ל‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫בו פרין ט ש טננב‬ ‫טיי ן‬ ‫באו‬ ‫ל ה ו ר וב י‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫ן‬ ‫ץ קוק ו י י נ‬ ‫הל שמי סמ‬ ‫י ו ר קהלנ י אבן‬ ‫בן‬ ‫גר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫תי בו ן‬ ‫קר י ט ן‬ ‫ג ול נ י‬ ‫ד‬ ‫ו י צ י נס ב‬ ‫נ חמ י נ ו ו ל ג מ ן ט ו ו י ל א פ ל ס ל‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫אנטמן פיט ומון א מן ס צ‬ ‫ב‬ ‫ג ץ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫מן מן רלי ניי‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫הול אל‬ ‫ך‬ ‫ש מילר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫למ שה‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫לבל להמן‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫נבון‬ ‫לנ‬ ‫נס‬ ‫מגן‬

‫שט וק‬ ‫דד ים גיגי‬ ‫ולף‬ ‫יא‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫נ ס ל ס ו לט ן ר ס פ ו ק ס ק א ה ן ש י‬ ‫סקין ברגמ ופ‬ ‫ק‬ ‫גו ל ן‬ ‫שח ו‬ ‫א וק ר נ ק פ מ י נ ה ר י מ ד‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫כר‬ ‫מל‬ ‫פ‬ ‫א כ י שד מי וס‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ד עב‬ ‫אנס‬ ‫ליס בלו א‬ ‫שר‬ ‫ד‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫בן ת‬ ‫בו י‬ ‫רינ פיר‬ ‫ג או‬ ‫ם רד וו‬ ‫לחברו ני רבינו‬ ‫ולקהילתו‪,‬בי‬ ‫ץ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מפאת גודל האחריות והדאגה איש לבני ביתו‪ ,‬ואישט צנע‬ ‫מסל יך‬ ‫אנו מזרזים בזאת את כלל הציבור להירשם לקהילת "קרן יחד"‬ ‫ם‬

‫מ‬

‫הרב שמואל אליהו ‪ -‬רב העיר צפת‬ ‫הרב אליקים לבנון ‪ -‬רב היישוב אלון‪-‬מורה והשומרון‬ ‫הרב שלמה אבינר‪ -‬ראש ישיבת "עטרת כהנים" ירושלים‬ ‫הרב שבתאי סבתו ‪ -‬ראש הישיבה במצפה‪-‬יריחו‬ ‫הרב יהושע ויצמן – ראש ישיבת מעלות‬ ‫הרב מיכה הלוי – רב העיר פתח‪-‬תקווה‬ ‫הרב דוד סתיו ‪ -‬רב העיר שוהם‬ ‫הרב דוד חי הכהן ‪ -‬ראש מוסדות "אורות התורה" בת‪-‬ים‬ ‫הרב צבי קוסטינר ‪ -‬ראש ישיבת מצפה‪-‬רמון‬ ‫הרב אלישע וישליצקי ‪ -‬ירושלים‬

‫ערבים זה לזה‬

‫כולנו ‪02-6280030‬‬

‫מצטרפים‬

‫‪www.kyachad.co.il‬‬

‫ת‪.‬ד‪ 120 .‬קרית ארבע ‪9010000‬‬

‫הון‬

‫רוז‬ ‫יי‬ ‫סו‬ ‫ב‬ ‫שולר בוים פלד‬ ‫י נש‬ ‫פוס‬ ‫ר מל שט י י ן ש ו‬ ‫ו‬ ‫אב‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ניסנ רוזנ סרנ‬ ‫רץ צ ו ק ו ט ו ק‬ ‫ברו יט‬ ‫פוטר נחס אבו בירדוגו מזרחי בלום רמן י חייקי די‬ ‫פי‬ ‫ן‬ ‫בן‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫דון‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ח י א ב ן ש ב ר ך קב‬ ‫רץ ו ל ה ק י‬ ‫ה ס שבס ס גאולי מרקר אל מעון אי‬ ‫מ‬ ‫גר‬ ‫ב‬ ‫שר לייק יין קאליש קלא ליח‬ ‫רג‬ ‫בי כנשט ינוביץ ל זוב ק עלי‬ ‫רב‬ ‫ן‬ ‫יי‬ ‫אב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ין לו ל‬ ‫דני‬ ‫בש‬

‫תודתנו לנותני החסות‪:‬‬

‫‪11‬‬


‫כרוב‬ ‫קו‬ ‫ר ברב ו י ם‬ ‫י‬ ‫די ס מ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫הופש גרי‬ ‫ט‬ ‫לז ו ן‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ד הו‬ ‫ר‬ ‫טיי‬ ‫בן‪-‬אב‬ ‫אנד ס מנ בן‪-‬דו‬ ‫ר ה ם ד שונ ו בי ן ל‬ ‫פ ר י ד ל ר שק ו ל שמ ר י נ ר‬ ‫מרק ס י ג‬ ‫כנר ץ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ט ו י ב ימ‬ ‫לו‬ ‫ד ר ו ני‬ ‫דנאן ביאליסטו‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫נן‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫יא‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫י ב לרוא נדר‬ ‫ים אד טה‬ ‫ל ר ב ר ג לס ע‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫הול‬ ‫י‬ ‫וכ‬ ‫ין נו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫קלשטי לר ב בירון קס‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫ין‬ ‫ש‬ ‫נ ב א ום ד נ י אל‬ ‫בו לפר מיט‬ ‫טנ‬ ‫הורוביץ ק ין ויי אום ח‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫לדש זוסמ סינייור קהלני אבן תיבו ק ק גרט בן‬ ‫ן‬ ‫ן‬ ‫רי‬ ‫ג ו חמ נ י ו ו ל ד מ ן ט ו ו י ל א פ ל‬ ‫ו י צ מ י נס ב‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ר ינ ב ר ג‬ ‫מון א ן ס צ‬ ‫נ ג‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫ץ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫רוא‬ ‫הול‬ ‫ל י יי‬ ‫מן‬ ‫ל‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫מ י רל‬ ‫או‬ ‫אש‬ ‫למן שה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א קי לבל מן נבו ס‬ ‫ן‬ ‫לנ‬ ‫נס‬ ‫מ‬ ‫גן‬

‫א‬

‫חז ן‬ ‫ק‬ ‫בתו ל‬ ‫ש‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ס מ סק ר מ ן‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ין י‬ ‫הו‬ ‫טשי ל‬ ‫טיינ‬ ‫לנ‬ ‫מן ד אלת רנשטי ל ולק גורדון צדוק עפר ד שוב מץ‬ ‫דר‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫כט‬ ‫ג‬ ‫ופר‬ ‫ש מר‬ ‫ג ר ו ס ל ב ו ב א י י ז נ שט י י ן‬ ‫ב י ץ לי‬ ‫ן‬ ‫פ‬ ‫ל או‬ ‫נויה בת לינ‬ ‫ש בשו ברזי ת ג‬ ‫מנ ד ל ש ו מ‬ ‫ש‬ ‫יר פרבר ו מייטס רגר אל‬ ‫י‬ ‫קש ח ו ר‬ ‫ו סק‬ ‫נ‬ ‫יי‬ ‫פורת טרית ק צפרי דמתי חממי עוז ס סמ ענת הון‬ ‫רי‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫בי‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫אב אל‬ ‫וז‬ ‫ר‬ ‫ר ין‬ ‫ש ט י י ן ו הב פ‬ ‫ק‬ ‫ליצור ד‬ ‫לי ל‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ייטש ה בזק ד‬ ‫ק פ ו אל י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י ליד ך תרשיש אטלס‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫ש‬ ‫בי‬ ‫שמ‬ ‫רון‬

‫ג שול בוים פלד‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ץ‬ ‫ט יסנ רוזנ סרנא‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫פוטר נחס אבו בירדוגו מזרחי בלום רמן י חייקי די‬ ‫פי‬ ‫ן‬ ‫בן‬ ‫אב ע‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫רץ סול‬ ‫ב ן ש רך‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ס‬ ‫גאולי מרקר‬ ‫ב‬ ‫אי‬ ‫מע‬ ‫ה רש קס‬ ‫אלמלי ון ב גר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫בי לי שטיין קאליש קלאזו ח על רג‬ ‫תחל כאשר ב‬ ‫מספר ק י‬ ‫הנרשמים יגיע ל‪ 5,000 -‬בתי אב‬ ‫ייכנפעילותרבינ‬ ‫ן‬ ‫הקרןוביץ לאב‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫א‪ .‬נינו‬ ‫נוהלי רישום – תנאי הצטרפות‪ :‬לו ל‬ ‫ב‬ ‫הצהרה שבו יציינו המעוניינים להצטרף לתכנית את פרטיהם‬ ‫ד ‪ .1‬הרישום נעשה באמצעות טופס‬ ‫האישיים‪ ,‬את מצבם הבריאותי ואת ש‬ ‫אמצעי התשלום המועדף עליהם (הוראת קבע או כרטיס אשראי)‬

‫ס‬

‫ב‬ ‫יט‬

‫תקנון הקרן‬

‫וכן יחתמו על הסכמתם לכל תנאי התקנון‪.‬‬ ‫‪ .2‬דמי רישום חד פעמיים בסך ‪ 36‬ש"ח (פעמיים ח"י) ייגבו בעת ההצטרפות‪.‬‬ ‫‪ .3‬כל משפחה נחשבת למינוי אחד (להלן‪ :‬משפחה מנויה)‪.‬‬ ‫‪" .4‬ועד קרן יחד" (להלן‪ :‬הוועד) רשאי להתנות את ההצטרפות לתכנית במילוי שאלון רפואי מפורט‬ ‫לשני בני הזוג ובצירוף מסמכים כנדרש‪ .‬המסמכים ייבחנו בידי ועדה רפואית‪ ,‬ולצערנו הקרן לא תוכל‬ ‫לקבל משפחה שאחד מבני הזוג בה חולה במחלה המסכנת חיים‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה‪.‬‬ ‫‪ .5‬לאחר שהוועד יקבל ויאשר את טופס ההצטרפות‪ ,‬יישלח לנרשמים טופס אישור ובו מספר מנוי‪.‬‬ ‫לוועד שמורה הזכות שלא לאשר את הצטרפותם של נרשמים לתכנית‪ ,‬והחלטתו תהיה סופית‪.‬‬ ‫‪ .6‬אם יוברר למפרע כי מצטרף לא הצהיר על בעיה רפואית קיימת ו‪/‬או נרשם בניגוד לאמור בסעיפי‬ ‫התקנון‪ ,‬תבוטל חברותו לאלתר וזכויותיו תבוטלנה רטרואקטיבית‪ .‬מנוי שבוטלה חברותו בגין סעיף זה‬ ‫לא יהיה זכאי לשום פיצוי ו‪/‬או שיפוי‪.‬‬ ‫‪ .7‬ההצטרפות לתכנית היא אישית‪ ,‬אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה!‬

‫ערבים זה לזה‬

‫כולם ביחד‬

‫ק‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫ב י ן מנ‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ם‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫דד עים גיג‬ ‫ש‬ ‫ו ולף ד י ב י א‬ ‫וינ‬ ‫בר מ‬ ‫נ ס ל ס ו לט ן ר ס פ ו ק ס ק א ה ן ש י‬ ‫סקין ברגמ ופ‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ק ש‬ ‫ן‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ד וק ר נ ק ר מ י נ ה ר י מ ד מ ו ן מ ח ו ר‬ ‫לדו‬ ‫פ‬ ‫כ‬ ‫בכר מרגול לאכי שד‬ ‫וס‬ ‫דר ב י‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫שרע לד‬ ‫בלו אפ‬ ‫רינפ פיר פאס קירשבוי ך ב רת‬ ‫ג או‬ ‫ם רד ן וו‬ ‫רבינוביץ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫אמסל ליך‬ ‫ט צנ‬ ‫ם‬

‫ב‪ .‬ביצוע הגבייה‪:‬‬ ‫‪ .1‬במקרה של פטירת מנוי‪ ,‬יופעל מנגנון גביית כספים באמצעות הוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי‬ ‫מכלל החברים בקרן לסיוע למשפחת המנוי‪ .‬ייגבה סכום חד פעמי של עד ‪ 10‬ש"ח לכל יתום‪ ,‬כפול‬ ‫מספר היתומים‪ ,‬ובתוספת של עד ‪ 4‬ש"ח עבור ליווי המשפחה והטיפול בהקמת המגבית למשפחה‪.‬‬ ‫ייתכן שסכום הגבייה יחולק וייגבה כמה פעמים‪ ,‬ובלבד שהסכום לא יעלה על הסכום האמור כלפי כל‬ ‫יתום זכאי‪.‬‬ ‫‪ .2‬בכל מקרה‪ ,‬לא יעלה סכום הגבייה על ‪ 64‬ש"ח לחודש‪ .‬אם ח"ו יידרש בגין מקרה פטירה סכום העולה‬ ‫עליו (עקב מספר רב של יתומים‪ ,‬או מספר פטירות בחודש אחד ל"ע)‪ ,‬תועבר יתרת הסכום הנדרש‬ ‫לגבייה לחודש‪/‬ים הבא‪/‬ים‪.‬‬ ‫‪ .3‬הוועד יהיה רשאי להעלות את סכום הגבייה בהתאם לגובה המדד‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫דץ‬ ‫ק סק י‬ ‫ש‬ ‫י ו ל יס חז ן ט ו ב י בת ו ל רו‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫הול ליכ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫טיין‬ ‫נ‬ ‫דמ ל ת‬ ‫לד‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ק‬ ‫ץ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫גל ו‬ ‫ורנ‬ ‫וב‬ ‫ש דר‬ ‫עפרון‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ש מר ב‬ ‫פר‬ ‫שכט וביץ ילי גל ן גרוס לבוב אייזנשטיי‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫נויה בת ל ני‬ ‫גפ‬ ‫בש ברז‬ ‫או‬ ‫מנ ד ל ש ו מ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫חורש‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ו קי‬ ‫ק‬ ‫בר ו י י ט ס‬ ‫נ‬ ‫ס‬ ‫פורת טרית ק צפרי דמתי חממי עוז ס סמ ענת הון‬ ‫רי‬ ‫ש פ ול‬ ‫ו א בי‬ ‫ז נצ ו ו י ג פנט‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ר יין ק ר ו‬ ‫אליצור דיי שטיין והב פ‬ ‫קל פול ליאב‬ ‫טש ה בזק ד‬ ‫י יד א תרשיש אטלס לוי‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫מש‬ ‫בירו א‬ ‫ש‬ ‫ן‬

‫קי מי‬ ‫ב‬ ‫תר‬ ‫ס‬ ‫יכרו‬ ‫הי‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ר ברב ו י ם‬ ‫ק ויי כרו‬ ‫סקי‬ ‫י נ ד ס די ס‬ ‫שג‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫פ‬ ‫זון‬ ‫רינ‬ ‫ל‬ ‫שט ר י‬ ‫הורנשט‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ג‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫דוד‬ ‫אנ‬ ‫טיין‬ ‫אבר‬‫רשו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫‬‫ן‬ ‫ב‬ ‫פרידלר שקול שמרינר לב ם דכ וביץ לא‬ ‫אי מ רקס סיג‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ימ‬ ‫ן מ ט‬ ‫בנ י‬ ‫יאליסטוצ‬ ‫לוי‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י אב אבן‬ ‫רע נ ר ו‬ ‫מ ו נ ר ו ק מי נ‬ ‫פנהי‬ ‫ר‬ ‫ן כי ב לרוא לנד‬ ‫ים א טה‬ ‫בו‬ ‫ל ר ב ר ג לס ע מר נ י ו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ינקלש דלר‬ ‫טיי‬ ‫בי רו ק ס‬ ‫רו ל‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫בו פרין ט ש טננב‬ ‫טיי ן‬ ‫באו‬ ‫ל ה ו ר וב י‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫ן‬ ‫ץ קוק ו י י נ‬ ‫הל שמי סמ‬ ‫י ו ר קהלנ י אבן‬ ‫בן‬ ‫גר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫תי בו ן‬ ‫קר י ט ן‬ ‫ג ול נ י‬ ‫ד‬ ‫ו י צ מ י נס ב‬ ‫נ חמ י נ ו ו ל ר ג מ ן ט ו ו י ל א פ ל ס ל‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ומון‬ ‫צ‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ג לץ‬ ‫אי אנטמן פיטמן‬ ‫אר‬ ‫ניי‬ ‫הו אלרו רלש מילר או מן מ ליך‬ ‫מי‬ ‫ש‬ ‫למן שה‬ ‫ן‬ ‫א אפי‬ ‫לבל להמן‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫נבון‬ ‫לנ‬ ‫נס‬ ‫מגן‬

‫נ‬ ‫נ‬ ‫וק נ‬ ‫בכ‬ ‫דד‬ ‫ל ב י א יר‬ ‫שט וק ר ו ב י ן מנ ח ם ו ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ף‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב ברו מ‬ ‫די‬ ‫נע סל ג לטן וינ ס פוקס קא‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ש‬ ‫תקנון סק ןי‬ ‫י‬ ‫הקרן רגמ פ‬ ‫פר‬ ‫סו‬ ‫א‬ ‫הרי מדמ ק ש‬ ‫גו ל ן‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫כרמ י‬ ‫דו פ ר‬ ‫דו‬ ‫מל‬ ‫א כ י שד מי וס‬ ‫מ‬ ‫דר רעבי ד אנסבכר רגוליס‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫פ‬ ‫לו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫רינפ פיר פאס קירשבוים ך בן רת‬ ‫רד וו‬ ‫ג ט או ני רבינוביץ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫צנע‬ ‫לוועד על כל שינוי בפרטי הבנקסלשלו‪ ,‬ך‬ ‫‪ .4‬על מנת למנוע עמלות מיותרות‪ ,‬שומה על כל מנוי להודיע מראש‬ ‫ם‬ ‫ו‪/‬או על כל סיבה שעלולה לגרום לאי כיבוד החיוב בבנק שבו מתנהל החשבון‪.‬‬ ‫‪ .5‬מנוי שבחשבונו הוצג חיוב שלא כובד מכל סיבה שהיא‪ ,‬יוכל לפרוע את חובו בגבייה של החודש שלאחריו‪,‬‬ ‫או על ידי משלוח המחאה בסכום שהוצג לבנק ובתוספת עמלת הבנק‪.‬‬ ‫‪ .6‬מנוי שלא פרע את התחייבויותיו במשך ‪ 60‬יום ממועד החיוב בבנק‪ ,‬ייראה כמי שוויתר על חברותו בקרן‪.‬‬ ‫במקרה כזה‪ ,‬המנוי יוכל להצטרף שוב לתכנית רק לאחר חצי שנה‪ ,‬ויידרש לעמוד בתנאי הקרן כמנוי חדש‪.‬‬ ‫‪ .7‬מנוי שהופסקה חברותו מכל סיבה שהיא אינו זכאי להחזר כל שהוא על התשלומים הקודמים‪.‬‬

‫כולם ביחד‬

‫ג‪ .‬קבלת סיוע‪:‬‬ ‫‪ .1‬במקרה פטירה ל"ע של אחד מההורים במשפחה מנויה‪ ,‬נציג מקצועי מטעם הקרן ייפגש עם המשפחה‬ ‫המנויה‪ ,‬יודיע לה על העברת סכום של ‪ 50,000‬ש"ח עבור כל יתום זכאי מכספים שייגבו לצורך כך באופן‬ ‫מיידי‪ ,‬יסייע לה לבחון את מצבה הכספי ובהתוויית התנהלותה הכלכלית (אם הדבר נצרך)‪ ,‬ויבחן עמה את‬ ‫הצורך לסיוע מהקרן על פי המתחייב בתקנון‪.‬‬ ‫‪ .2‬בהתאם לבחינת הנציג והמלצתו לוועד‪ ,‬יקבע הוועד את סכום הכסף הנוסף שייאסף ויופקד עבור‬ ‫המשפחה‪ ,‬בסכום שלא יעלה על מספר החברים בקרן כפול ‪ 10‬ש"ח כפול מספר היתומים הזכאים‪ ,‬ובכל‬ ‫מקרה לא יעלה על ‪ 150,000‬ש"ח ליתום‪ ,‬בכל שלבי הגבייה‪.‬‬ ‫‪ .3‬יתומים זכאים הם ילדים שבמועד פטירת ההורה במשפחה מנויה טרם מלאו להם ‪ 30‬והם אינם נשואים‪.‬‬ ‫הוועד רשאי להחשיב ליתום זכאי גם יתום נשוי בשנתיים הראשונות לנישואיו‪ ,‬והסכום המקסימלי שיהיה‬ ‫זכאי לו לא יעלה על ‪ 100,000‬ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .4‬הכספים ינוהלו במסלולי השקעה בהתאם להנחיות ולכללים שמפרסם האפוטרופוס הכללי‪.‬‬ ‫‪ .5‬הסכומים שנגבו עבור היתומים‪ ,‬וכן הפירות שיניבו במהלך השנים‪ ,‬מיועדים אך ורק לצורכי היתומים‪,‬‬ ‫בעיקר להוצאות נישואיהם והקמת ביתם בעתיד (להלן‪ :‬צרכים מוכרים)‪ .‬עם זאת‪ ,‬בכפוף להחלטת הוועד‬ ‫יועברו כספים מתוך הסכום שנתרם למשפחה גם במהלך השנים שעד חתונת היתומים‪ ,‬לצורך השכלתם‬ ‫ולצרכים חיוניים אחרים‪.‬‬ ‫‪ .6‬אם יתברר במהלך השנים כי הכספים שנתרמו אינם נצרכים ליעדים שעבורם הוקמה הקרן‪ ,‬בסמכות‬ ‫הוועד להעביר את הכספים ליתומ‪/‬ים אחר‪/‬ים וכך להימנע מגבייה נוספת‪.‬‬

‫ערבים זה לזה‬

‫‪13‬‬

‫םס‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫יפו‬ ‫ס וינ‬ ‫לר י‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫אב‬ ‫שט‬ ‫טשו סנבו זנפל נא מרמלשטיין שוור‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ץ צוקו וק ח ברו יט‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ ט ר ר חס‬ ‫יי‬ ‫רמ‬ ‫די‬ ‫ב ירדו ג ו מזרחי ב‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י ע קי ן‬ ‫פו פינ ב ן‬ ‫םא‬ ‫מי דון י‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ח י א ב ן ש ב ר ך קב‬ ‫רץ ו ל ה ק י‬ ‫ה ס שבס ס גאולי מרקר אל מעון אי‬ ‫מ‬ ‫גר‬ ‫ב‬ ‫שר לייק יין קאליש קלא ליח‬ ‫רג‬ ‫בי כנשט ינוביץ ל זוב ק עלי‬ ‫רב‬ ‫ן‬ ‫יי‬ ‫אב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ין לו ל‬ ‫דני‬ ‫בש‬


‫ן רו‬ ‫תר כ‬ ‫וז‬ ‫מן כ‬ ‫הנמ‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫מן‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫כ סל‬ ‫קי מי‬ ‫מיכ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ק ויי כרוב‬ ‫ברב ו י ם תב ו ר י ה י נ‬ ‫דס דיסמשט קי הופ ש ג‬ ‫לור‬ ‫מי‬ ‫בר‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ד הומ‬ ‫ג‬ ‫מנד‬ ‫אנד‬ ‫בן‪-‬אב‬ ‫רשונו טיין‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫‬‫ן‬ ‫ס‬ ‫ם‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫פרידלר‬ ‫מר ינר‬ ‫מ מרק ס י ג‬ ‫ד כ נ ר ביץ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫מל ך‬ ‫טוי‬ ‫נאן ביאליסטוצקי או א לו‬ ‫ד ר ו בנ י‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫יא‬ ‫אבן ד‬ ‫רע נ ן ר ו ן‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫נדר‬ ‫י ב לר ו‬ ‫נולר ברגלס עמרני וינק ם אדל ה בי בו‬ ‫ל‬ ‫וכ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫טיין‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫לשטיין ר בא רון‬ ‫ש‬ ‫נ ב א ום ד נ י א‬ ‫ר בו פרי‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫מ יט‬ ‫טנ‬ ‫ום ח‬ ‫הל‬ ‫יץ קוק ו י י‬ ‫ן‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫רט בן‬ ‫סינ ייו‬ ‫לד‬ ‫זו‬ ‫י ל א פ ת י ב ו ן ו י קר י י נ ן‬ ‫י‬ ‫גו‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫צמ ס ב‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫רגמ‬ ‫אנטמן פיט ומון א ן ס צ‬ ‫נ גר ינ ץ ב‬ ‫רואי‬ ‫מן מן רלי ניי‬ ‫הול אל‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ יר‬ ‫או‬ ‫אש‬ ‫למן שה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫י לב‬ ‫ן נבו ס‬ ‫א סק‬ ‫ן‬ ‫לנ‬ ‫נ‬ ‫מגן‬

‫א‬

‫ש מר ב‬ ‫כ ט ב י ץ לי ג‬ ‫פר‬ ‫ג ר ו ס ל ב ו ב א י י ז נ שט י י ן‬ ‫ן‬ ‫פ‬ ‫ל או‬ ‫נויה בת לינ‬ ‫בשו ברזי ת ג‬ ‫מנ ד ל ש ו מ‬ ‫ש‬ ‫יר פרבר ו מייטס רגר אל‬ ‫י‬ ‫קש ח ו ר‬ ‫ו סק‬ ‫נ‬ ‫יי‬ ‫פורת טרית ק צפרי דמתי חממי עוז ס סמ ענת הון‬ ‫רי‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫בי‬ ‫ר ין פו רוזנצוויג פנט בורנשט אבו אל‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ק‬ ‫יי‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫קל פול ליאב‬ ‫דייטש‬ ‫ד‬ ‫בז‬ ‫ק‬ ‫י יד א תרשיש אטלס הלוי‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫ש‬ ‫בי‬ ‫שמ‬ ‫רון‬

‫םס‬ ‫ר ו זנ‬ ‫לר‬ ‫וינש יפו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ג שו‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ר ו ז נ ס ר נא‬ ‫ט יס‬ ‫ץ צוקו וק ח ברו יט‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫ו ב ירדו‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫הקרן רמן י ייקי די‬ ‫ח‬ ‫תקנון‬ ‫ב‬ ‫אב‬ ‫פו פינ‬ ‫לום‬ ‫ן‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫דרו‬ ‫רץ ל ה‬ ‫א ב ן ש ב ר ך קב‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ה ס שבס ס גאולי מרקר אל מעון אי‬ ‫ג‬ ‫ב ר‬ ‫שר ייק‬ ‫קאליש ק מלי‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫‪ .7‬מאחר שמדוברא‬ ‫בי ל שטי‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫מוסכם כי הסכום שמעבר ל‪ 50,000-‬ש"ח ליתום זכאי לא ייאסף עבור‬ ‫ב צדקה‪,‬‬ ‫בכספי‬ ‫ל‬ ‫משפחהלאשר הוועד ק י‬ ‫יכנ רבינוביץ‬ ‫יעריך כי יש בידה עודף נכסים המאפשר לממן את הצרכים האמורים של היתומים‬ ‫ן‬ ‫הזכאים‪ .‬אםאב‬ ‫י‬ ‫יוערך כי יש בידי המשפחה המנויה כדי לממן חלקית את הצרכים הללו‪ ,‬תתבצע גבייה‬ ‫ן‬ ‫י נינו‬ ‫חלקית להשלמת לו ל‬ ‫הסכום העומד לרשות כל יתום זכאי לסכום הנדרש לפי כללי הקרן בסעיף ג ‪ 2‬לעיל‪.‬‬ ‫ד‬ ‫‪ .8‬הסכומים המיועדים ב‬ ‫למשפחות ינוהלו בחשבונות נפרדים על ידי הנהלת הקרן‪ ,‬והוצאת כספים לצורך‬ ‫ש‬ ‫המשפחה תיעשה בהרשאה של הוועד או של מי מטעמו‪ ,‬וזאת כדי לבקר את הוצאת הכספים בצורה‬

‫ב‬

‫אב‬

‫ערבים זה לזה‬

‫נבונה ועל מנת לשמור את הכספים לייעודם העיקרי – בגרותו וחתונתו של היתום‪.‬‬ ‫‪ .9‬בחתונת כל אחד מן היתומים הזכאים יקבל המתחתן לידיו את יתרת הסכום שנצבר עבורו‪.‬‬ ‫‪ .10‬מאחר שהתכנית היא קרן צדקה הפועלת על פי ההלכה בלבד‪ ,‬ואינה תכנית ביטוח‪ ,‬ההרשמה‬ ‫וההצטרפות לתכנית מותנות בכך שבמקרה של ריבוי מקרי מוות שלא כדרך הטבע ח"ו (כגון מלחמה‬ ‫ורעידת אדמה) ו\או במקרה שיחליט הוועד כי המצב אינו מאפשר גבייה מהחברים (כגון ריבוי יתומים‬ ‫רח"ל‪ ,‬אינפלציה במשק או כל מצב אחר) או במקרה של מאבד עצמו לדעת ח"ו‪ ,‬יכריע‬ ‫הוועד אם תבוצע גבייה במקרה הפטירה ובאיזה סכום‪.‬‬ ‫‪ .11‬יודגש כי הגבייה מהווה סיוע למשפחה במצוקה ואינה מהווה התחייבות של הקרן להעברת סכום כל‬ ‫שהוא למשפחה המשלמת‪ .‬כל העברת כספים מהקרן תהיה בהתאם לכללים אלו ולשיקול הדעת‬ ‫הבלעדי של ועד הקרן‪ .‬החלטת הוועד תהיה סופית‪ ,‬ללא שום אפשרות תביעה לשיפוי ו‪/‬או פיצוי‪ ,‬ו‪/‬או‬ ‫תרעומת מכל סוג שהוא בכל מקום ובכל ערכאה שהיא‪.‬‬ ‫‪ .12‬כל המחלוקות הנובעות מהסכם זה יידונו בהתאם לדין תורה‪ .‬פוסק הקרן הוא הגאון הרב יעקב אריאל‬ ‫שליט"א – רב העיר רמת‪-‬גן‪.‬‬ ‫‪ .13‬למרות האמור בסעיף ג ‪ ,11‬חתימה על תקנון זה היא חתימה על הסכם בוררות וכל טענה או תביעה‬ ‫הנובעת מהסכם זה תידון אך ורק לפני הרב יעקב אריאל שליט"א‪ .‬באם תהיה כל מניעה שהיא שבשלה‬ ‫לא יוכל הרב אריאל לדון בטענות‪ ,‬ימונה בורר חלופי בידי הרב הראשי לישראל הראשון לציון שליט"א‪.‬‬ ‫יודגש כי הבורר לא יהיה כפוף לפרוצדורה הדיונית ולדיני הראיות וכי הדין החל הינו דין תורה‪.‬‬ ‫‪ .14‬במקרה הצורך ולתועלת התכנית יוכל הוועד לשנות או להוסיף סעיפים בתקנון‪ ,‬והשינויים יובאו‬ ‫לידיעת חברי הקרן והציבור‪.‬‬

‫כולם ביחד‬

‫נשט‬ ‫ל‬ ‫ים גיגי‬ ‫יא‬ ‫בר מ‬ ‫ד ע‬ ‫וי‬ ‫ף די‬ ‫נ ס ל ס ו לט ן ר ס פ ו ק ס ק א ה ן ש י‬ ‫סקין ברגמ ופ‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ק ש‬ ‫ן‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ד וק ר נ ק ר מ י נ ה ר י מ ד מ ו ן מ ח ו ר‬ ‫לדו‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫כ‬ ‫א כ י שד מי וס‬ ‫דר ב י‬ ‫סבכר מרגולי‬ ‫נ‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫שרע לד‬ ‫בלו אפ‬ ‫רינפ פיר פאס קירשבוי ך ב רת‬ ‫ג או‬ ‫ם רד ן וו‬ ‫רבינוביץ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫אמסל ליך‬ ‫ט צנ‬ ‫ם‬

‫‪14‬‬

‫כולנו תפילה ליושב במרומים‪ ,‬שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר‪ .‬ונזכה כולנו‬ ‫לאורך ימים ושנים טובות מתוך בריאות‪ ,‬שמחה ונחת עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו‪ ,‬אמן‪.‬‬


‫‪-‬טופס הצהרה‪-‬‬

‫שם האיש‬ ‫תאריך‬

‫פו שט‬ ‫ר ליין‬ ‫ק‬ ‫י‬

‫קרן יחד ‪ -‬טופס הצטרפות‬

‫לק‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫פו רוזנצוויג פנט בורנשט אבו אל‬ ‫הב פ‬ ‫ק‬ ‫יין‬ ‫פול ליאב אליצור דייט‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫זק ד‬ ‫יד א תרשיש אטלס הלוי‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א אורב לדרמן הירש פלמן רכ‬ ‫מש‬ ‫בירו א‬ ‫ש‬ ‫ן‬

‫ק שפייר לדרמן‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫כהנמן רו‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫רוזנב‬ ‫זנברג‬

‫נמן‬ ‫היר‬ ‫מןארבייטמןארבייטמןארבי‬ ‫ה‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫שג‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫יטמןא‬ ‫טמן‬ ‫תר‬ ‫י‬ ‫רינב‬ ‫רבייט‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫יר לדרמן כהנמן רוזנב‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫מןאר‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫רג היר‬ ‫ק‬ ‫ג בר‬ ‫יט‬ ‫ש גר‬ ‫בייט‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫מןא‬ ‫ברג רו מןא‬ ‫ה‬ ‫ן רו‬ ‫תר כ‬ ‫לדרמן‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫כרובסקי‬ ‫כהנמ ונדו‬ ‫הנמן ד נבר‬ ‫כרובסקי‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫גב‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ק‬ ‫מיכרו‬ ‫הי‬ ‫כת‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ברב ו י ם תב ו ר י ה י נד‬ ‫רש‬ ‫ק ויי יכרו‬ ‫סקי‬ ‫ור‬ ‫ס די ס מ‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫הו‬ ‫גר‬ ‫ן‬ ‫רג ב על מ דלזו‬ ‫שט ר י‬ ‫פש‬ ‫ינב‬ ‫הומינר הורנשטיין‬ ‫בן‪-‬אברה גרשונ טיי‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫מאנד ס מנ בן‪-‬ד‬ ‫ו‬ ‫ןל‬ ‫ם‬ ‫שק ו ל שמ‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ד כ נ ביץ‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫אם‬ ‫מרק ס‬ ‫זא‬ ‫ר לבי‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫א לו‬ ‫בנ י‬ ‫דנאן ביאליסטו‬ ‫ט ו אב י‬ ‫נן‬ ‫צקי אופנהיי י מונ דרוק מי‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫רע ב ר ו ן ו א‬ ‫ט‬ ‫נס‬ ‫ם‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ן וכי אלר הול‬ ‫ן נ ול‬ ‫אד‬ ‫מר נ י ו י נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫קלשטי לר ב בירון קס‬ ‫ט‬ ‫ן‬ ‫ש‬ ‫ר ב ו ל רי‬ ‫א ום ד נ י אל‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫נ‬ ‫הורוביץ ק ין ויי אום ח‬ ‫ט‬ ‫הלפ מי‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ייור‬ ‫בן‬ ‫גר‬ ‫דש ז ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫י ל א פ ת י ב ו ן ו י קר י י נ ט ן‬ ‫ג ול מ נ י ל ד‬ ‫טוו‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫צ‬ ‫ס‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫נח ר י נ ו ו ר ג‬ ‫אנטמן פיט ומון א מן ס צ‬ ‫ב‬ ‫ג לץ‬ ‫מן‬ ‫אי‬ ‫ר‬ ‫ניי‬ ‫הו אלרו רלש מילר א מן מ ליך‬ ‫מי‬ ‫ש‬ ‫ולמן שה‬ ‫ן‬ ‫א אפי‬ ‫לבל להמן‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫נבון‬ ‫לנ‬ ‫נס‬ ‫מגן‬

‫נב נת בכר‬ ‫וק נ י‬ ‫ן‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ם‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ל ב י א פי ר‬ ‫ו‬ ‫נשט ו‬ ‫דד ים גיגי‬ ‫לף‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫סקין ברג רו‬ ‫נ ס ל ו לט ן ר ס פ ו ק ס ק א ה ן ש‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫גו ל מן‬ ‫שח ו‬ ‫א וק ס ר נ ק פ מ י נ ה ר י מ ד‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫כר‬ ‫מל‬ ‫פ‬ ‫א כ י שד מי וס‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ד עב‬ ‫אנס‬ ‫יס בלו א‬ ‫שר‬ ‫ד‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫רינפ פיר פאס קירשבוים ך בן רת‬ ‫רד וו‬ ‫ג ט או ני רבינוביץ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫לתכנית‪.‬ל ך‬ ‫הכתובעבו‪ ,‬ומתאימים להצטרף ס‬ ‫‪ .1‬אנו הח"מ מצהירים בזה כי ברצוננו להצטרף לתכנית "קרן יחד"‪ ,‬וכי קראנו את התקנון‪ ,‬הננו מסכימים לכל צנ‬ ‫ם‬ ‫‪ .2‬במקרה של אסון ח"ו באחת מהמשפחות שב"קרן יחד"‪ ,‬נתרום את הסכומים הנדרשים על פי תקנון "קרן יחד"‪.‬‬

‫טופס הצהרת בריאות‪-‬כולם ביחד‬‫מ"ז‬

‫שם האישה‬ ‫תאריך‬

‫חתימת האיש‬

‫מ"ז‬

‫חתימת האישה‬

‫נרשמים שילדיהם מעל גיל ‪ 30‬אינם‬ ‫נדרשים למלא את השאלון הרפואי‬

‫ערבים זה לזה‬

‫ויתור על סודיות רפואית‪ :‬אני נותן‪/‬ת בזה רשות לכל עובד ו‪/‬או מוסד רפואי למסור ל"קרן יחד – יוזמה חברתית לדורות" (ע"ר) כל מידע שתבקש על כל מחלה שחליתי בה בעבר ו‪/‬או שאני חולה בה כעת‬ ‫ואני משחרר‪/‬ת אותם מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ו‪/‬או מחלותיי כנ"ל‪ ,‬ומוותר‪/‬ת על סודיות זו כלפי הקרן‪ .‬כתב ויתור זה מחייב אותי‪ ,‬את עזבוני ואת באי כוחי החוקיים‪.‬‬

‫תו סולו‬ ‫רר ה ב ת‬ ‫ס קא ר ו ק פ ל ן ד ן ו‬ ‫דר‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫בוי‬ ‫ד‬ ‫פל‬ ‫מל שט י י ן‬ ‫י נש‬ ‫פוס‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫אב‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ץ‬ ‫א‬ ‫יסנ רוזנ סרנ‬ ‫ק‬ ‫ברו יט‬ ‫צוקו‬ ‫פוטר נחס אבו בירדוגו מזרחי בלום רמן י חייקי די‬ ‫פי‬ ‫ן‬ ‫בן‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫דון י‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ח י א ב ן ש ב ר ך קב‬ ‫רץ ו ל ה ק י‬ ‫ה ס שבס ס גאולי מרקר אל מעון אי‬ ‫מ‬ ‫גר‬ ‫ב‬ ‫שר לייק יין קאליש קלא ליח‬ ‫רג‬ ‫בי כנשט ינוביץ ל זוב ק עלי‬ ‫רב‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫יי‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ין לו ל‬ ‫דני‬ ‫בש‬

‫‪-‬הצהרת האיש‪-‬‬

‫האם הנך סובל או סבלת‪:‬‬ ‫‪ .1‬ממחלה נוירולוגית מתקדמת‪ ,‬לרבות טרשת נפוצה‪ ,ALS ,‬פרקינסון ודמנציה‬ ‫‪ .2‬ממחלת הסרטן או מחלה המטולוגית ב‪ 10-‬השנים האחרונות לא כן‬ ‫‪ .3‬מאירוע מוחי לא כן‬ ‫‪ .4‬מועמד להשתלה ו‪/‬או עברת השתלה של לב‪ ,‬ריאה‪ ,‬לבלב‪ ,‬כבד או מוח עצם לא‬ ‫‪ .5‬אחר‪__________________________________ :‬‬

‫לא‬

‫אם קיימת בעיה בריאותית נא לשלוח אלינו אישור מרופא ומסמכים רפואיים רלוונטיים‪.‬‬

‫כן‬

‫כן‬

‫האם הנך סובלת או סבלת‪:‬‬ ‫‪ .1‬ממחלה נוירולוגית מתקדמת‪ ,‬לרבות טרשת נפוצה‪ ,ALS ,‬פרקינסון ודמנציה לא כן‬ ‫‪ .2‬ממחלת הסרטן או מחלה המטולוגית ב‪ 10-‬השנים האחרונות לא כן‬ ‫‪ .3‬מאירוע מוחי לא כן‬ ‫‪ .4‬מועמדת להשתלה ו‪/‬או עברת השתלה של לב‪ ,‬ריאה‪ ,‬לבלב‪ ,‬כבד או מוח עצם לא כן‬ ‫‪ .5‬אחר‪__________________________________ :‬‬ ‫אם קיימת בעיה בריאותית נא לשלוח אלינו אישור מרופא ומסמכים רפואיים רלוונטיים‪.‬‬

‫תאריך‬

‫י‬

‫תאריך‬

‫חתימת האיש‬

‫‪-‬הצהרת האישה‪-‬‬

‫חתימת האישה‬

‫‪15‬‬


‫קרן יחד ‪ -‬טופס הצטרפות‬

‫ג‬

‫שם משפחה ופרטי‬ ‫איש‬ ‫אישה‬

‫נייד‬ ‫איש‬ ‫אישה‬

‫רחוב‬

‫טלפון בית‬

‫הוראת קבע‬ ‫(הוראה לחיוב חשבון)‬

‫מספר בית‬

‫נא לחייב כרטיס אשראי‬

‫מס'‬ ‫בתוקף עד ___‪ ___/‬ת"ז‬

‫בנק‬

‫מספר חשבון בבנק‬

‫סוג חשבון‬

‫כתובת הסניף‬

‫מספר זהות ‪ /‬ח‪.‬פ‬

‫ו‬

‫‪ .2‬ידוע לי‪/‬לנו כי‪:‬‬ ‫א‪ .‬הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני ‪ /‬מאתנו‬ ‫בכתב לבנק ולקרן יחד (ע"ר) שתיכנס לתוקף יום‬ ‫עסקים אחד לאחר מתן הודעה בבנק וכן ניתנת לביטול‬ ‫ע"פ הוראת כל דין‪.‬‬ ‫ב‪ .‬אהיה‪/‬נהיה רשאי‪/‬ים לבטל מראש חיוב מסוים‪,‬‬ ‫ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי‪/‬נו לבנק בכתב‬

‫תאריך חיוב‬

‫‪ 1‬לחודש‬

‫‪ 10‬לחודש‬

‫מיקוד‬

‫עיר‬

‫לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב‪.‬‬ ‫ג‪ .‬אהיה‪/‬נהיה רשאי‪/‬ים לבטל חיוב‪ ,‬לא יותר מתשעים‬ ‫ימים ממועד החיוב‪ ,‬אם אוכיח‪/‬נוכיח לבנק כי החיוב‬ ‫אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב‬ ‫ההרשאה‪ ,‬אם נקבעו‪.‬‬ ‫‪ .3‬ידוע לי‪/‬נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה‬ ‫ומילויים הם נושאים שעלי‪/‬נו להסדיר עם המוטב‪.‬‬ ‫‪ .4‬ידוע לי‪/‬לנו כי סכומי החיובי ע"פ הרשאה זו יופיעו‬ ‫בדפי החשבון וכי לא תישלח לי‪/‬לנו ע"י הבנק הודעה‬ ‫מיוחדת בגין חיובים אלה‪.‬‬ ‫‪ .5‬הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה‪,‬‬ ‫כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת‪ ,‬וכל עוד לא תהיה‬ ‫‪ 20‬לחודש‬

‫אסמכתא (מס' מזהה של הלקוח בחברה)‬

‫תאריך‬

‫חתימה וחותמת הסניף‬

‫מניעה חוקית או אחרת לביצוען‪.‬‬ ‫‪ .6‬הבנק רשאי להוציאני‪/‬ו מן ההסדר המפורט בכתב‬ ‫הרשאה זה‪ ,‬אם תהיה לו סיבה סבירה לכך‪ ,‬ויודיע לי‪/‬לנו‬ ‫על כך מיד לאחר קבלת החלטתו‪ ,‬תוך ציון הסיבה‪.‬‬ ‫‪ .7‬נא לאשר לקרן יחד (ע"ר) בספח המחובר לזה קבלת‬ ‫הוראות אלו ממני‪/‬מאתנו‪.‬‬

‫פרטי הרשאה‬ ‫סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י קרן יחד (ע"ר)‬ ‫ע"פ סיכום מזמן לזמן‪.‬‬

‫תאריך‬

‫חתימת בעל‪/‬י החשבון‬

‫מקור טופס זה‪ ,‬על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק‪ ,‬העתק ממנו ימסר למשלם‪.‬‬

‫לנוחותכם ‪ 6‬אפשרויות‬ ‫להצטרף לקרן יחד‪:‬‬

‫‪ .1‬הוראת קבע‬ ‫‪ .2‬כרטיס אשראי‬ ‫‪ .3‬באתר האינטרנט ‪www.kyachad.co.il -‬‬ ‫‪ .4‬יצירת קשר טלפוני‪02-6280030 :‬‬ ‫‪ .5‬שליחת הטופס בפקס למספר ‪15326280030‬‬ ‫‪ .6‬שליחת הטופס בדואר לת‪.‬ד‪120 .‬‬ ‫קרית ארבע מיקוד ‪9010000‬‬

‫בי‬

‫קרן יחד‬

‫נותן‪/‬ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני‪/‬חשבוננו‬ ‫הנ"ל בסניפכם‪ ,‬בגין תרומה‪ ,‬בסכומים שיומצאו לכם מדי‬ ‫מפעם לפעם באמצעי מגנטי‪ ,‬או רשימות של קרן יחד‬ ‫(ע"ר) כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה"‪.‬‬

‫בנק‬

‫‪5 5 3 3 4‬‬

‫סניף‬

‫סול‬ ‫ת‬ ‫רר ה ב ת‬ ‫ס קא ר ו ק פ ל ן ד ן ו‬ ‫דר‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ר בוי‬ ‫ד‬ ‫פל‬ ‫מל שט י י ן‬ ‫י נש‬ ‫פוס‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫אב‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ניסנ רוזנ סרנ‬ ‫רץ צ ו ק ט ו ק‬ ‫בר יט‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫בו בירדוגו מזרחי בלו ורמן חיי‬ ‫די‬ ‫וט ר נח‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫קי ן‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫פ ץ פי ה ב‬ ‫א‬ ‫דרומי דו ן יח‬ ‫ב ר קב‬ ‫יא בן‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ר ה ס ול ב ס‬ ‫גאולי מרקר‬ ‫אי‬ ‫מע‬ ‫ס‬ ‫אלמלי ון ב גר‬ ‫שרש יק‬ ‫בי לי שטיין קאליש קלאזו ח על רג‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫קן‬ ‫יי‬ ‫רבינוביץ לאב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ין לו ל‬ ‫דני‬ ‫בש‬

‫כתובת‬

‫רחוב‬

‫סניף‬

‫קוד המוסד‬

‫סוג חשבון‬

‫קוד המסלקה‬

‫בנק‬

‫ערבים זה לזה‬

‫‪5 5 3 3 4‬‬

‫מספר‬

‫קוד המסלקה‬

‫מספר חשבון בבנק‬

‫אסמכתא (מס' מזהה של הלקוח בחברה)‬

‫קוד המוסד‬

‫‪ .1‬אני‪/‬אנו הח"מ‬

‫ההסדר‪ .‬אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו‪ ,‬לפי כתב‬ ‫השיפוי שנחתם על ‪ -‬ידיכם‪.‬‬

‫כולם ביחד‬

‫לכבוד‬

‫סניף‬

‫רת ר י ת‬ ‫צפר‬ ‫וז‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫פו שט פול‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫רוזנ‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫אליצור דיי שטיין והב פ‬ ‫קל י ין ל ק‬ ‫ליאב‬ ‫פו‬ ‫טש ה בזק ד‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫וי‬ ‫י ליד בך תרשיש אטלס‬ ‫ה‬ ‫פ‬ ‫א א ור‬ ‫לדרמן הירש למן רכ‬ ‫מש‬ ‫בירו א‬ ‫ש‬ ‫ן‬

‫מן ר‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫מןארבייטמןארבייטמןאר‬ ‫ירש‬ ‫ארבעבייטמן‬ ‫‪9010000‬‬ ‫ר כה טמןארבייטת‪.‬ד‪ 120 .‬קרית‬ ‫גרינ‬ ‫ארביי‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫אר‬ ‫פייר לדרמן כהנמן רוזנברג‬ ‫מןא‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ג בר‬ ‫ייט‬ ‫רביי‬ ‫ר‬ ‫רג בר‬ ‫גרינ‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫טמן‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ברג‬ ‫כה‬ ‫רו‬ ‫ייר לדר‬ ‫מן‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫דון כ‬ ‫רוזנ‬ ‫הנ‬ ‫כהנ‬ ‫סקימיכרובסקימיכ‬ ‫ב‬ ‫ברג‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫רובסקימיכר מן ד‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫קי מ‬ ‫תר‬ ‫ס‬ ‫הי‬ ‫וב‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫רש‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו ר ברב‬ ‫סקי‬ ‫כ רק ויי יכר‬ ‫ס די ס מ‬ ‫ל‬ ‫הו‬ ‫גר‬ ‫ן‬ ‫רג ב על מ דלזו‬ ‫שט ר י‬ ‫פש‬ ‫הומינר הורנשטיין‬ ‫בן‪-‬אברה גרשונ טיי‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫מאנד ס מנ בן‪-‬ד‬ ‫ו‬ ‫ןל‬ ‫ם‬ ‫שק ו ל ש‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ד כ נ ר ביץ‬ ‫פ‬ ‫זא‬ ‫ר לבי‬ ‫מר ט ו י ס י מ ל ך‬ ‫בנ‬ ‫א ל‬ ‫י אבי אבן דנאן ביאליסטוצקי אופנה וי מונ דרוק ימ‬ ‫רע נ ן ר ו ן‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ן כי ב לרוא לנד‬ ‫ים אד טה‬ ‫ל ר ב ר ג לס ע‬ ‫בו‬ ‫נו‬ ‫מר נ י ו י נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫קלשטי לר ב בירון קס‬ ‫ר ו ו ל רי ן ה ש ט‬ ‫ם ד נ י אל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫נ‬ ‫הורוביץ ק ין ויי אום ח‬ ‫ן ט‬ ‫הלפ מי‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ייור‬ ‫בן‬ ‫גר‬ ‫דש ז ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫י ל א פ ת י ב ו ן ו י קר י י נ ט ן‬ ‫ג ול מ נ י ל ד‬ ‫טוו‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫צ‬ ‫ס‬ ‫ס‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫נח ר י נ ו ו ר ג‬ ‫אנטמן פיט ומון א מן ס צ‬ ‫ב‬ ‫ג לץ‬ ‫מן‬ ‫אי‬ ‫ר‬ ‫ניי‬ ‫הו אלרו רלש מילר או מן מ ליך‬ ‫מי‬ ‫ש‬ ‫למן שה‬ ‫ן‬ ‫א אפי‬ ‫לבל להמן‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫נבון‬ ‫לנ‬ ‫נס‬ ‫מגן‬

‫ב‬ ‫שט וק‬ ‫ו ול‬ ‫י‬ ‫דד ים גיגי‬ ‫ף‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫לט ן ו י ס פ ו ק ס ק א‬ ‫אישורהן‬ ‫נ סל‬ ‫הבנקשי‬ ‫סקין ברגמ ופ‬ ‫ק‬ ‫פר‬ ‫סו‬ ‫א‬ ‫לדורות (ע"ר) גול ן‬ ‫מקרן‬ ‫ה ר ילכבוד‬ ‫יחד‪-‬יוזמה חברתיתשח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫‪9010000‬‬ ‫ארבע‬ ‫קרית‬ ‫‪120‬‬ ‫ת‪.‬ד‪.‬‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫דואר אלקטרוני ד‬ ‫כר‬ ‫פ‬ ‫רקיבלנו‬ ‫הוראותלי לאכי שד‬ ‫מ______________________ וס‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫אנס‬ ‫איש‬ ‫ובמועדים שיופיעואבאמצעים י‬ ‫מגנטיים‬ ‫לכבד חיובים בסכומים‬ ‫ד רע‬ ‫סלנוב‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫אישה‬ ‫ואשר מספר‬ ‫בפעם‪,‬‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫שתציגו‬ ‫ברשימות‬ ‫ו‪/‬או‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ס קי‬ ‫נפ‬ ‫למפורט בכתב‬ ‫יהיה‬ ‫ר פא חשבונו‪/‬נםרבבנק‬ ‫נקוב בהם‪,‬ךוהכלבןבהתאםרת‬ ‫שבו‬ ‫י‬ ‫גרי‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫פ‬ ‫ההוראות‪ ,‬ו‬ ‫ונפעל בהתאם כל עוד‬ ‫ההרשאה‪ .‬רשמנו לפנינו את‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫יאפשר זאת; כל ד‬ ‫עיר‬ ‫ני ר מצב החשבוןץ‬ ‫עודללא תהיה מניעה חוקית או‬ ‫ט‬ ‫לביצוען‪ ,‬כלאמ‬ ‫מיקוד צנע‬ ‫עודסלאלהתקבלהיך‬ ‫אצלנו הוראת ביטול בכתב‬ ‫אחרת‬ ‫ע"י בעל‪ '/‬החשבון או כל עודםלא הוצא‪/‬ו בעל‪/‬י החשבון מן‬

חוברת פלאייר ללא כפולות  
חוברת פלאייר ללא כפולות  
Advertisement