Page 63

Toekomstmakers > MARKT

weet dat, maar ze zijn er wel: vandaar dat

Vooraanstaand

leggen. Verbindingen tussen mensen,

ik dat een stille kracht noem.”

In de visie van Verkooijen staan we als

tussen bedrijven, tussen gevestigde

Gelderland in 2035 nog steeds vooraan

bedrijven en startups, tussen ideeën

Unilever

als voorbeeld voor de rest van de wereld.

en groei, zoals bij deze summit die we

Dat een multinational als Unilever recent

“Gelderland zal dan op het gebied van

mee organiseren. Door de openheid die

heeft gekozen voor samenwerking en

duurzaamheid toonaangevend zijn, op

we hebben, door de drang om samen

productontwikkeling met de Wagening-

het gebied van e-health zullen we een

te werken, door de ambitie iets voor

se universiteit is ook een bewijs van de

vooraanstaande positie verworven heb-

de toekomst te kunnen betekenen. Dat

kracht van Gelderland, vindt Verkooijen.

ben, op het gebied van energietransitie

is onze kracht. Daarmee maken we de

“Dat is het resultaat van een intensieve

zullen we aangetoond hebben dat we

toekomst mogelijk.”

studie en vergelijking door Unilever – en

ook daarin kunnen excelleren. En hoe?”

die gaan echt niet over één nacht ijs waarbij ‘wij’ het gewonnen hebben. Daar

Startups

mogen we best trots op zijn.”

“Doordat we verbindingen kunnen

> 63

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement