Page 55

Toekomstmakers > SUPPORT

Digital Hub münsterLAND coördineren

zachte landing voor partners en startups

pijn ondersteunt om te blijven bewegen.

het opzetten van de samenwerking.

aan weerszijden van de grens.”

Dit kan patiënten met reuma en arthrose

Onder het motto Hubs Connected, cros-

echt helpen”, vertelt Chris Doomernik,

sing borders haken op den duur wel-

Medische technologie

licht ook andere hubs uit Nederland en

Via Health Valley in Nijmegen en Oost

Duitsland aan, stelt Deegens. Via Startup

NL werken diverse bedrijven en kennisin-

Met de Euregio Rhein-Waal werkt Health

Gelderland krijgen startende onder-

stellingen gespecialiseerd in medische

Valley samen met diverse bedrijven en

nemers ondersteuning bij onder meer

technologieën uit Oost-Nederland en

zorginstellingen aan zorginhoudelijke

ideevorming, het ontwikkelen van proto-

Nordrhein-Westfalen al geruime tijd

kennisuitwisseling over de grens. “In de

types, marktverkenningen en het vinden

samen. “Zo wordt via het Interregpro-

huidige samenwerkingen ligt de focus

van producenten en investeerders. “In

gramma MIND door Nederlandse en

niet op startups”, constateert Doomernik.

de praktijk betekent het samenwerken

Duitse partijen een virtual reality-systeem

“Het is interessant als die in de nabije

via Hubs Connected dat je werkt aan een

ontwikkeld, dat mensen met chronische

toekomst aanhaken.”

directeur van Health Valley.

> 55

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement