Page 53

Toekomstmakers > SUPPORT

RUBEN NIEUWENHUIS OPGERICHT: 2015

AMELIE VEENSTRA

STARTUP AMSTERDAM

GUUS FRERICKS

Doel van het actieprogramma Startup

IMPACT HUB ROTTERDAM

HIGHTECHXL

Amsterdam is zowel een sterk startup als

OPGERICHT: 2008

OPGERICHT: 2014

tech ecosysteem bouwen. Waar startups en scale-ups behoefte aan hebben, zegt

In meer dan 90 steden wereldwijd vindt

Op HighTechXL in Eindhoven wer-

directeur Ruben Nieuwenhuis, is meer

een sociaal ondernemer een werkomge-

ken 160 bedrijven ( meer dan 10.000

toegang tot talent, klanten, events,

ving en netwerk bij Impact Hub. Een van

onderzoekers en ontwikkelaars) op een

kapitaal en een omgeving met een start-

de eerste Hubs werd in 2008 opgericht

vierkante kilometer aan toekomstige

up mindset. Een krachtig ecosysteem

in Rotterdam. Als zzp’er maakte Amelie

technologieën en producten. Een ideale

laat starters sneller groeien. Hoe bereik

Veenstra, sinds vijf jaar samen met Mark

locatie voor start- en scale-ups die zich

je dat? Door stakeholders te helpen

Vijfschaft directeur van Impact Hub

bezighouden met hardware innovaties.

excelleren, topevents naar de hoofdstad

Rotterdam, er kennis mee. Een fantas-

Guus Frericks, oprichter van HighTechXL,

te halen (World Summit AI, TNW Con-

tisch en laagdrempelig concept, vindt

zoekt wereldwijd naar veelbelovende

ference), een Growth Hacking academie

ze. Naast (net)werken, vergaderen of

starters en haalt ze naar Eindhoven. Daar

te starten, ondernemerschapsonderwijs

een workshop houden, is er ruimte voor

volgen ze een acceleratieprogramma dat

te stimuleren en door bijvoorbeeld leer-

experimenten. Het fungeert als broed-

hen binnen drie maanden klaarstoomt

lingen al vroeg in het basisonderwijs te

plaats voor sociaal ondernemers, makers

om van prototype naar markt te gaan.

leren programmeren (CodeUur). Startup

en buurtinitiatief. Tijdens de recessie

Op vijf minuten lopen van de campus

Amsterdam support dit met legio pro-

ondersteunde Veenstra op een creatieve

zitten de potentiële klanten. Multinatio-

jecten en activiteiten. Het ecosysteem

manier sociaal ondernemers met een

nals die een platform bieden van kennis,

groeit, explodeert zelfs. Daarin moet een

lage omzet door ze te laten betalen met

kunde en expertise. Zijn ambitie: in 2020

balans worden gevonden. En belangrijk

wederdiensten of -producten. In lokale

zo’n 100 bedrijven te hebben versneld.

is ook dat de stad zijn diversiteit aan

voedselproducten bijvoorbeeld voor

Tot nu toe zijn er 56 geaccelereerd,

culturen behoudt. De ambitie is hoog:

de dagelijkse lunch. Ze merkt dat een

waarvan er 18 snel zijn gegroeid, vertelt

Amsterdam in de top drie van Europa

groeiende groep ondernemers zich richt

Frericks. Wat beter moet, is een versnel-

naast Londen en Berlijn. Een nieuwe

op een inclusieve en duurzame samen-

de en meer gestructureerde toegang tot

uitdaging: het bouwen van een goed

leving. Er is een markt aan het ontstaan.

groeikapitaal. Als een bedrijf minstens

ecosysteem voor AI, Artificial Intelligen-

Voor doorgroeiers in het sociaal onder-

een jaar bezig is met investeerders zoe-

ce, en blockchain.

nemerschap wil ze een platform ontwikkelen dat helpt om sociaal ondernemen

ken, ligt de focus minder op productontwikkeling en naar de markt gaan.

www.iamsterdam.com/en/business/

tot een groter succes te maken.

startupamsterdam www.hightechxl.com

rotterdam.impacthub.net

> 53

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement