Page 52

Toekomstmakers > SUPPORT

PATRICK DE ZEEUW STARTUPBOOTCAMP, INNOLEAPS

JAN-PIETER VAN SEVENTER DUTCH GAME GARDEN

EN THE TALENT INSTITUTE

OPGERICHT: 2008

JOHN SCHALKEN

Tijdens de Dutch Game Awards 2017

SCIENCE MEETS BUSINESS

werd Jan-Pieter van Seventer onder-

OPGERICHT: 2012

scheiden met een Lifetime Achievement Award voor zijn tomeloze inzet voor de

Starters zorgen in toenemende mate

game-industrie. Dutch Game Garden is

voor innovaties in de zorgsector, van

een van de weinige fulltime op games

geneesmiddelen tot digitale gezond-

gespecialiseerde incubators in Europa

heidszorg. Wat vaak ontbreekt, is

én de wereld. Tien jaar geleden vestigde

ervaring in ondernemen en een netwerk.

DGG zich in Utrecht met een kantoor

Met Science Meets Business (SMB) hielp

en groeide in fasen mee met de eerste

John Schalken, programmadirecteur, de

gamestudio’s. Nu zijn er ook locaties in

afgelopen zes jaar ruim vijftig onderne-

Breda en Enschede, waar starters een in-

mende onderzoekers aan een succesvol-

cubation traject volgen en ondernemers-

le start en scale-up in de Life Sciences &

vaardigheden leren. Hard nodig, want

Health en MedTech in de regio Nijme-

het zakelijke komt te vaak op de tweede

gen/Oss. Niet alleen door deze bedrijven

plaats, vertelt hij. Daarnaast organiseert

te coachen en te stimuleren, maar ook

DGG versterkende activiteiten, zoals

door ze betaalbare huisvesting te bieden

(netwerk)evenementen, masterclasses,

in de vorm van laboratoria en kantoor-

matchmaking. DGG zoekt samenwerking

ruimten. Daarnaast zet Schalken zijn

met vergelijkbare organisaties in Dene-

netwerk in en organiseert SMB onder

marken, Zweden en Duitsland om een

meer Meet&Greets met professionals

Europees netwerk te realiseren van game

(expertise) en investeerders. Begin dit

startup experts. Een uitdaging: Azië biedt

jaar werd het nieuwe programma Briskr

kansen als afzetgebied. Veelbelovend

gelanceerd. Samen met acht partners

zijn toepassingen van serious games,

richtte hij een onderdeel van dit pro-

in bijvoorbeeld onderwijs en zorg. Een

gramma, de Briskr Academy op, waar

snelgroeiende markt. Wat we nog missen

zowel startups als bestaande bedrijven

voor gamebedrijven? Een investerings-

in het MKB workshops en trainingen

fonds!

kunnen volgen om te groeien. Nog een advies: falen is niet erg. Zie het als een

www.dutchgamegarden.nl

Tot het ecosysteem ‘We Empower Innovators’ behoren Startupbootcamp, Innoleaps en The Talent Institute. Drie accelerators die de afgelopen jaren een snelle groei hebben doorgemaakt, zowel in Nederland als internationaal. Drijvende kracht achter de bedrijven is Patrick de Zeeuw. Hij is co-founder en ceo van Startupbootcamp, dat in 2010 in Amsterdam is opgericht, en inmiddels in achttien landen kantoren heeft. Deze tak helpt start- en scale-ups – zowel first als second time founders - in de technologische industrie om te groeien. Zusterbedrijf Innoleaps richt zich op acceleratie van corporates die op zoek zijn naar nieuwe groeiproposities en businessmodellen. Voor jong talent biedt The Talent Institute een speciaal trainingsprogramma dat hen klaarstoomt om bij snelgroeiende startups, scale-ups en corporates aan de slag te gaan. Het aantal startups neemt wereldwijd toe, vertelt Patrick. Alleen al dit jaar waren dat er circa 100.000 die door Startupbootcamp zijn geanalyseerd. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Denk aan cybersecurity, blockchain en artificial intelligence. Daar worden weer nieuwe programma’s voor in de markt gezet.

ervaring en ga verder. www.startupbootcamp.org www.smb-lifesciences.nl

> 52

www.innoleaps.com www.thetalentinstitute.nl

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement