Page 41

Toekomstmakers > EDUCATIE

STARTUPS UIT HET NOORDEN ZIJN VAAK SNELLE GROEIERS De maatschappij vraagt om steeds meer ondernemerschap. Dat neemt alleen maar toe, verwacht Frans Donders. Hij was tot medio 2017 directeur van het Groningse Centrum voor Ondernemerschap Value050 en pleit voor meer ruimte voor studenten, die naast hun studie een onderneming starten. “Nu zitten onderwijsinstellingen klem: als ze ondernemerschap stimuleren, zien ze sommige studenten afhaken, die kiezen voor hun bedrijf. Laat ze bijvoorbeeld een jaar langer over hun studie doen.” tekst Francien van Zetten foto Sjoerd Knol

Groningen blijkt een goede voedings-

net, als voorbeeld. “Voys heeft nu ook

maken met vroeg beginnen: studenten

bodem voor startups. Maar liefst 370

vestigingen in België en Duitsland.”

van alle zeventig opleidingen aan de

nieuwe ondernemingen gingen er in

Hanzehogeschool worden in het eerste

2017 van start. “Dat is een topscore,

HackerOne, specialist in het opsporen

jaar uitgedaagd na te denken over

waarmee we wereldwijd gezien op de

van datalekken, is een andere Groning-

ondernemerschap. “Studenten die daar

vijfde plek staan als het gaat om

se startup, die is uitgegroeid tot een

in zijn geïnteresseerd volgen we tijdens

graduate-startups”, meldt Donders. “Na-

internationaal opererend bedrijf. “Die

hun studie en bieden we verschillende

tuurlijk trekt de Nederlandse economie

jongens zijn tijdens hun studie begonnen

programma’s aan.”

aan. Tegelijk kenmerkt de Noord-Neder-

met een ict-bedrijfje en hebben twee

landse economie zich door relatief veel

keer het roer omgegooid, voordat ze met

Via de minor De Noorderlingen maken

studenten die na hun studie met een

ethical hacking aan de slag zijn gegaan”,

studenten kennis met een netwerk van

bedrijf aan de slag gaan.”

vertelt Donders. HackerOne is in vier

ondernemers in de regio Groningen,

tot vijf jaar enorm gegroeid. Het bedrijf

die als coach van startups fungeren.

Snelle groeiers

heeft een vestiging in Groningen en een

Donders: “Een student die kiest voor

Startups uit het noorden zijn bovendien

kantoor in Sillicon Valley bij San Francis-

ondernemerschap moet daar veel extra

vaak snelle groeiers. “Groningen staat

co.

energie in steken. Die moet je serieus

altijd, na Amsterdam, op de tweede plek

nemen en extra ruimte geven. Dat zou je

in de Deloitte Fast50”, constateert

Eerste jaar

Donders. Hij noemt Voys Telecom, het

Het succes van de Groningse start-

bedrijf dat telefonie aanbiedt via inter-

up-klimaat heeft volgens Donders te

landelijk moeten regelen.”

> 41

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement