Page 35

Toekomstmakers > STARTUPS

WAAR WE HET MET ELKAAR VOOR DOEN: DE STARTUPS

YORI KAMPHUIS

STORRO OPGERICHT: 2015 STARTKAPITAAL: SBIR-TENDER € 50.000

Denk aan het opslaan van data, brain-

Storro is vanuit cybersecuritybedrijf

storm en Zorro en je komt uit bij Storro.

CoBlue opgericht. De startup doet

Met private blockchain en anti-hacksoft-

zaken met partijen die veel te maken

ware zorgt deze cybersecurity-startup

hebben met Intellectueel Eigendom en

uit Hengelo (Overijssel) voor een veilige

persoonsgegevens. Kamphuis: “SURF, de

manier om bestanden te delen en samen

organisatie voor ict in het hoger onder-

te werken met anderen.

wijs in Nederland, was onze eerste klant. We werken ook voor Trefecta Mobility in

“We knippen data in kleine stukjes,

Den Haag dat hightech e-bikes ontwik-

versleutelen de inhoud en slaan die

kelt. En we zijn in gesprek met financiële

decentraal op, op verschillende loca-

organisaties.”

ties”, verklaart Yori Kamphuis van Storro. “Vergelijk het met een puzzel, waarvan je

www.storro.nl

de puzzelstukken veilig opslaat. Zo kun je nooit in één klap al je data kwijt zijn.”

THOMAS BEGUIN

RESNAP OPGERICHT: 2013 STARTKAPITAAL: € 50.000

Waarom is het maken van een eigen

maakt de voorselectie en een mooie

door en is in september 2017 gekocht

fotoboek zo’n tijdrovende klus? Waarom

layout, daarna het fotoboek naar eigen

door Albelli. Als merk blijft ReSnap zelf-

zou dit niet in een minuut kunnen, vroe-

wens aanpassen en vervolgens bestel-

standig bestaan. Beide bedrijven vullen

gen Thomas Beguin, Erik-Jan Schreurs,

len. De toegevoegde waarde voor de

elkaar goed aan. Het gezamenlijke doel:

Luc Hendriks en Joachim den Hertog

oprichters van ReSnap is dat zij met deze

de hele wereld veroveren.

zich af. Ze werkten hun idee uit en

slimme technologie het verhaal achter

ontwikkelden ReSnap. Een kunstmatige

een foto kunnen achterhalen. “Het leert

www.resnap.com

intelligentietechnologie die automatisch

ons aan de hand van emotionele waardes

Foto: Links Erik-Jan Schreurs en rechts

de beste foto’s selecteert. Voor de klant

begrijpen wat een afbeelding interessant

Thomas Beguin.

betekent het geen keuzestress. Het

maakt’’, vertelt Beguin. ReSnap maakte

werkt simpel: foto’s uploaden, ReSnap

vanaf de start in 2013 een snelle groei

> 35

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement