Page 33

Toekomstmakers > NETWERK

versiteiten en hogescholen zijn opgezet.

aan innovatie kenbaar maakt in haar

Ook het (fysieke) contact en de

In totaal is Rabobank aangesloten bij

beleid. Het fysiek aanwezig zijn in deze

verbindingen tussen startups binnen

ruim 65 acceleratorprogramma’s.

startupwereld is volgens Korz essentieel.

broedcentra is essentieel, stelt Korz.

De regionale structuur van zijn coöper-

Alleen dan komt de synergie op gang en

Spijkerbroek

atieve bank schept daarbij de juiste

ontstaan er nieuwe ideeën, waardoor

Een van de eerste startups die door de

randvoorwaarden: je bent immers altijd

Nederland zich straks als innovatief eco-

Rabobank is ondersteund, is het nog

dichtbij de ondernemer. Een uitdaging

systeem op de wereldkaart kan zetten.

steeds succesvolle MyOrder. De bank

ziet Korz wel in het samenbrengen van

werkt er overigens ook zelf mee. Start-

(kleinere) startups en het (grotere) be-

ups als 24Sessions, CleVR en onlangs

drijfsleven en de financiers; hij ziet in

nog ‘de Reis van Vijf’ die ook door de

plaats van de bankier in het strakke

Rabobank zijn ondersteund illustreren de

pak de bankier in spijkerbroek dan ook

diversiteit waarmee de bank haar belang

steeds vaker verschijnen.

> 33

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.