Page 31

Toekomstmakers > NETWERK

LARS CRAMA BLUECITY EN INNOVATORS INC.

JONAS MARTENS R’DAMSE NIEUWE OPGERICHT: 2016

OPGERICHT: 2016 RESP. 2017

LEON PALS CONNECTING FOUNDERS

Jonas Martens studeerde ooit af als Steeds meer investeerders willen in de

ingenieur aan de TUDelft, op koeling van

Het begon met de eerste Lean Startup

duurzame transitie investeren, signaleert

zonne-energie voor ontwikkelingslan-

workshops en een ‘gewone’ co-wor-

Lars Crama, de zogenaamde impact

den - dit was zijn eerste bedrijf. Maar nu,

king space in centrum Rotterdam, maar

investors. De innovaties in de circulaire

in Rotterdam, is hij een toekomstmaker

inmiddels is de Startup Foundation die in

economie evolueren dan ook van schat-

bij uitstek. Hij is co-founder van Better

2012 begon sterk gegroeid en hebben

tig naar schaal. Een initiatief dat hieraan

Future Factory, een ontwerpbureau dat

ze de focus van de regio verlegd naar

een bijdrage levert is

zich toespitst om plastic afval innovatief

internationaal.

BlueCity, het in het voormalige Rotter-

te verwerken, tot inkt voor 3D prin-

damse Tropicana-zwembad gevestigde

ters bijvoorbeeld. Hij is voorzitter van

Voorbeeld: via Startup Chat, Deals en

ecosysteem voor circulaire pioniers dat

R’damse Nieuwe - waar hij met een team

Curated verbinden ze tegenwoordig

Crama eind 2016 mede opzette. Meer

van 10 vooraanstaande Rotterdammers

25.000 startups internationaal. Zijn toe-

dan 25 startups en scale-ups werken

een proactieve denktank vormt en zich

komstbeeld voor het startup ecosysteem:

daar nu aan een diversiteit van slimme

inzet voor de toekomst van Rotterdam,

zorg dat kennisoverdracht optimaal kan

oplossingen die door corporates als

in samenwerking met lokale bedrijven

plaatsvinden en verbind founders aan

PwC, Engie en de gemeente Rotterdam

en de gemeente. Zo beïnvloeden zij lan-

elkaar en eventueel aan corporates. Zo

worden ondersteund.

getermijnstrategieën over onder andere

werken er al founders uit hun netwerk

stads- en gebiedsontwikkeling, cultuur,

voor klanten, en wordt op die manier de

Daarnaast is Crama sinds januari 2017

onderwijs, voedsel en de visie van de

ontwikkeling van het netwerk gefinan-

initiator bij Innovators Inc., een peer-

stad als geheel. Als kartrekker van de

cieerd.

2peer organisatie die corporates helpt bij

Heads of Family, waar zo’n 30 innova-

het ontwikkelen van toekomstbestendige

tiehubs bij elkaar komen, is er recentelijk

Transparantie bij startups is voor Pals

businessmodellen. Tijdens Executive

een startup map van Rotterdam ontwik-

essentieel. “Het is nu nog een keuze

Board Sessies helpen ervaren corporate

keld. Met ‘making love to the system’ en

en USP, maar straks meer en meer een

innovators directieteams bij het formu-

zijn visie wil hij van Rotterdam de stad

vereiste.” Hij pleit tevens voor meer aan-

leren van hun innovatiestrategie. Via

van de toekomst te maken. Jonas is ook

dacht voor de zachte kant van het start-

masterclasses helpen startupfounders

verbonden aan Better Future Factory,

up klimaat, zoals educatie en cultuur.

de corporate ventures met een nieuwe

Ceci n’est pas une Holding, raad van

Data en cijfers alleen zijn niet genoeg om

mindset, skillset en toolset. Het vergro-

advies Albeda College, Dutch Makers

onze hubs te beoordelen. Silicon Valley is

ten van synergie en kennisnetwerken is

Revolution en BlueCity Lab.

volgens Pals juist door de cultuur groot geworden, en het geld en veel van het

hierbij essentieel. www.rdamsenieuwe.nl www.bluecity.nl www.innovatorsinc.com

talent kwam als gevolg.

www.betterfuturefactory.com www.startup.foundation > 31

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement