Page 19

Toekomstmakers > STARTUPS

WAAR WE HET MET ELKAAR VOOR DOEN: DE STARTUPS

JOS SLUIJSMANS

FIETSDIENSTEN.NL OPGERICHT: 2004 STARTKAPITAAL: € 20.000

Hij begon als fietskoerier, stapte over op

lokaal gekweekte groenten, maar ook

een bakfiets, ging met stadsdistributie

door bedrijven als DHL en PostNL. “Zij

aan de slag, zette het Internationale

hebben allebei al tientallen bestelbusjes

Cargo Bike Festival op en is fiets-advi-

voor stadsdistributie vervangen door

seur. “Je kunt me gerust bakfietsdeskun-

bakfietsen met ondersteuning.”

dige noemen”, zegt Jos Sluijsmans uit Nijmegen. Hij is initiatiefnemer van het

Uit Europees onderzoek blijkt dat 50

Europese onderzoek RIPPL (Register of

procent van het goederenvervoer in

Initiatives in Pedal Power Logistics) en

binnensteden per bakfiets gedaan kan

LEVV-LOGIC, een consortium van hoge-

worden. Sluijsmans: “Voor Nederland

scholen en bedrijven dat onderzoek doet

betekent dit dat de helft van de 800.000

naar de inzet van en een businessmodel

bestelbusjes vervangen kan worden.

voor lichte elektrische vrachtvoertuigen,

Daarmee bespaar je 1,5 miljoen ton

waaronder bakfietsen.

CO2-uitstoot per jaar.”

Bakfietsen met elektrische hulpmotoren worden op steeds grotere schaal ingezet

www.fietsdiensten.nl

voor de distributie van bijvoorbeeld

foto DHL

YILLMAZ SCHOEN

TRADECAST.TV OPGERICHT: 2015 STARTKAPITAAL: € 500.000

Een Nederlandse startup, die één van de

nology en e-commerce. Die technologie

Best of Show-Awards in de wacht sleept

licenseren we, zodat iedereen op een be-

op de NAB Show 2017, ‘s werelds groot-

taalbare manier zijn eigen tv-kanaal kan

ste vakbeurs voor de film-, televisie- en

opzetten en wereldwijd zijn publiek, of

mediabedrijven in Las Vegas? “Het was

klanten, kan bedienen”, verklaart Schoen.

een soort rollercoaster”, zegt Yillmaz

“We gaan het bestaande medialandschap

Schoen van TradeCast.tv in Zwolle. “Er is

op zijn kop zetten.”

veel belangstelling voor de cloudbased broadcasting technology die we hebben

Voetbalclubs PEC Zwolle en FC

ontwikkeld. We zijn nu in gesprek met

Groningen werken al met TradeCast.tv.

mediagiganten als Warner Bros en

Net als een aantal religieuze en

Discovery Channel.”

business-kanalen in de Verenigde Staten.

Oké, hoe werkt het? “We combineren

www.tradecast.tv

cloudbased technology met de modernste streaming- en live-broadcasting tech> 19

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement