Page 1

MOT-ORIGINALENS MAGISKE ØYEBLIKK, APRIL 2010 Kjære MOT-folk. Jeg tar tilbake at mars har vært den mest magiske måneden i MOTs historie. April 2010 var det! 1. 29. april 2010 vil gå inn i MOTs historiebøker. Da kom selveste Kronprins Haakon på besøk til MOTs servicekontor i Trondheim. I ca to år har MOT vært samarbeidspartner med Kronprinsen i forbindelse med Global Dignity Day. Bakgrunnen for samarbeidet var at Kronprinsen hadde møtt mange MOT-kommuner, MOT-skoler og lokale MOT-medarbeidere, både voksne og ungdom på sine reiser rundt om i Norge. Da Slottet for et par måneder siden sendte en henvendelse om at Kronprinsen hadde et ønske om å treffe MOTs ledelse når han allikevel var i Trondheim, var det en selvfølge å invitere ham til til MOTs servicekontor, som for øvrig er identisk med det gamle tukthuset fra 1700-tallet. Dette er en stor tillitserklæring til hele MOT-Norge for den jobben som er gjort i lokalsamfunn rundt omkring. Gratulerer alle sammen!!! Se dobbelside fra Adresseavisen lenger ned i brevet. 2. Uka før var vi også sammen med Kronprins Haakon gjennom Global Dignity Day på Ulsrud videregående skole i Oslo. MOT hadde ansvaret for opplæringen til dagen og deltok selv med 10 veiledere for å lede seansene i klasserommene sammen med Kronprinsen. Frivillighet Norge og utdanningsetaten deltok også med hver sin representant. Det var mange andre gjester under besøket, deriblant kunnskapsminister Kristin Halvorsen, ordfører Fabian Stang og Utdanningsetatens direktør Astrid Søgnen. 3. Det er vel råflott å bruke bare ett punkt på turnébesøk til 17 Lokalsamfunn med MOT. Råflott fordi hvert enkelt av disse besøkene burde hatt sitt eget magiske punkt. Det har vært magisk å møte alle ungdommene på hver av disse plassene og se hvordan de har boltret seg sammen med Askil Holm og co både i salen og på scenen. Likeså har det vært mange magiske stunder sammen med de voksne i forbindelse med mitt foredrag, Det er like inspirerende på hver plass når vi har samlinger med det lokale MOT-teamet. Og ikke minst har det vært givende med de lokale ”styremøtene” med bl.a. ordførere og rådmenn. Spesielt moro var det i Etne der rådmannen ønsker å bruke MOT-filosofien som plattform i kommunens lederfilosofi. De ønsker å være en pilot på et konsept der MOT skal drive lederutvikling til kommunens ledergruppe. Mer om turneen: nyhetsbloggen www.mot.no 4. En av MOTs medarbeidere har reist rundt om i Norge og intervjuet voksne mennesker om MOT det siste halvåret. Det å lese ordene disse voksne bruker når de beskriver hva de liker med MOT er magisk. Du kan lese noen av uttalelsene i vedlegget lenger ned i dokumentet. 5. Lokalsamfunn med MOT nr 64 ble signert, Giske i Møre og Romsdal 6. Lokalsamfunn med MOT nr 65 ble signert, Sogndal i Sogn og Fjordane 7. Lokalsamfunn med MOT nr 66 ble signert, Frosta i Nord-Trøndelag 8. Det å delta på riksmøtet til MOTs Hovedsamarbeidspartner Reitan Servicehandel er alltid magisk. 800 medarbeidere var samlet i flere dager for å styrke vinnerkultur. I år var det helt spesielt – spesielt fordi alle 800 gikk med MOT nøkkelbånd, og bannere rundt omkring på konferansesenteret var dekorert med tre logoer: Narvesen, 7-Eleven og MOT. Inspirerende å høre fra mange ledere og medarbeidere hvor stor pris de setter på samarbeidet. En av lederne kom bort til meg og sa: ”MOT er Norges mest meningsfylte merkevare…” 9. I slutten av april mottok 80.000 nordmenn et brev fra Uno-X YX (MOTs Hovedsamarbeidspartner) med et MOT VISA-kort. Ved å bruke dette kortet går rabatten til MOT. Det er nesten ikke til å tro… (Se bilde av kortet på side 3) Følg denne linken dersom du vil skaffe deg et slikt kort Atle MOTs Original

Månedens sitat er fra H. Jackson Brown jr.: Husk at suksess over natten vanligvis tar cirka femten år


Se filmklipp fra besøket på Adresseavisens sider her: http://www.adressa.no/tv/?id=13765 Fra MOTs intranett: Det ble litt av en opplevelse da vi fikk storbesøk på kontoret torsdag 29. april. Besøket startet med mottakelse i bakgården der 10 ungdommer fra Charlottenlund ungdomsskole med Maiken i spissen sang MOT-sangen i en versjon med egen vri. Deretter gikk vi opp i lokalene der Kronprinsen med følge hilste på de ansatte. Caroline fortalte om Ungdom Med MOT og Atle innledet til sangen "Say its not true" med å fortelle om satsningen i Sør-Afrika. Maiken sang og Thomas spilte gitar. Deretter gikk følget inn på møterommet: Kronprinsen, Fylkesmann Kåre Gjønnes, Ordfører Rita Ottervik, Politimester Nils Kristian Moe og Kronprinsens adjutant. Fra MOT stilte Atle, Geir og styreleder Rune. Det ble et møte på over en time der vi startet med litt historie om Tukthuset (som er kontorlokalene våre), mens vi spiste lunsj og fortsatte med en film fra turneen (klippet sammen av Susanne samme formiddag). Atle fortsatte med et utdrag av turnéforedraget for en meget lydhør og interessert forsamling før vi gikk over på Lokalsamfunn med MOT og MOT-Camp. Etter litt faktainformasjon om MOT tok vi også frem rekrutteringsgrunnlaget og overrakte Kronprinsen en Medarbeiderhåndbok med henvisning til hvem som er valgt som rollemodell under postulatet ”Interessert”. Atle avrundet med 6:1 og lommelykthistorien som innledning til lommelyktgaven som alle deltakerne fikk overlevert. Underveis ble det også servert spesiallaget MOT-sjokolade (med MOT-logo) fra et lokalt firma i Trondheim. Resten av kapteinene hadde i mellomtiden servert mat til pressekorpset og sikkerhetsstyrkene og holdt dem med selskap mens de ventet. På vei ut ble det tid til noen intervjuer på gårdsplassen før Markus avsluttet med litt beatboxing. Kronprinsen var tydelig imponert over ungdommene.


Her er MOT-kortet fra Uno-X YX:

Følg denne linken dersom du ønsker å skaffe deg kortet

HVA ER DET DU LIKER OG HVA IMPONERER DEG MED MOT? ”Bevisstgjøringsevnen til MOT!” ”Imponerende hvem MOT klarer å dra med seg av profilerte mennesker! Fantastisk at MOT er så gode på å finne de rette typene som profilerer merkevaren MOT som de gjør! Oppfatter det som disse er med og bidrar overfor ungdom!” ”MOT bevisstgjør ungdom, - MOT bevisstgjør alle! MOT er viktige, fordi MOT gir ungdommene tillit! MOT har fått en solid status nasjonalt og etter hvert internasjonalt; samt profilene MOT klarer å knytte til seg!” ”Imponerende at MOT er så levende, motiverende og engasjerende!” ”MOT’s fokus på det positive! Å styrke den enkelte! Å være raus liker jeg spesielt bra!” ”Ungdommene liker oppleggene til MOT!” ”MOT gir barn/ ungdom evner til å utvikle empatiske ferdigheter. Og får dem til å forstå mangfold.” ”MOT er veldig flinke til å knytte til seg de rette personene; - dette er ingen tilfeldighet, men en følge av kvalitetssikringa til MOT! MOT har flotte og tydelige rollemodeller!” ”Jeg liker det helhetlige fokuset, og at MOT ikke bare er et anti-mobbe-program. Bevisstgjøringen på å ta valg. MOT’s evne til å jobbe på ulike arenaer.” ”At MOT klarer på en så tydelig måte å få ungdommer til å tenke over sine valg! MOT klarer å skape gode holdninger, og får i større grad ungdommer til å bry seg!” ”MOT får kjente idrettsutøvere til å fronte MOT. Det finnes ikke større individualister enn idrettsfolk; når MOT får idrettsfolk til å stå fram så tydelig er det i seg selv imponerende, og det forteller mye om MOT!” ”MOT’s tydelighet til ungdommen om at de kan ta valgene selv! MOT tydeliggjør at ungdommene kan få til det meste med egne krefter!”


”MOT’s evne til å bygge egen trygghet hos ungdommer og andre mennesker!” ”MOT inkluderer! MOT bevisstgjør å stå for det en tror på!” ”MOT virker mot mobbing!” ”MOT står seg! MOT bygger sjøltillit. MOT kommuniserer et budskap på en unik måte!” ”Det MOT står for er spesielt viktig i dagens samfunn! Mange mangler nok tilhørighet. MOT hjelper til å gjøre ungdom bevisste på seg selv, at de selv styrer sine liv. MOT gir ungdom styrke!” ”Gode kjendiser profilerer MOT på en fin måte, som bidrar til en positiv opplevelse med MOT. Har sett MOT i skolen; MOT bevisstgjør ungdom og skaper positive energier.” ”MOT har et opplegg med gode manus. MOT er gode i praksis!” ”MOT’s setninger!” ”MOT bevisstgjør at det er viktig å leve i drømmen(e)! MOT bevisstgjør trygghet og bygger selvtillit. Da er nesten alt mulig! MOT bevisstgjør det å tenke over og ta ”fornuftige” valg!” ”Selve logoen MOT og visjonene! MOT tydeliggjør personlig styrke!” ”MOT tar ungdom på alvor! MOT har gode metoder, som gjør at ungdom lettere kan mestre sine liv! MOT uttrykker gode verdier!” ”Imponert over at MOT faktisk finnes! Har tidligere hørt om MOT, men ikke tenkt mer over det unike konseptet før i det siste.” ”Har ikke funnet ut noe jeg ikke liker ved MOT! Mest liker jeg positiviteten og rausheten!” ”Filosofien til MOT; det er enkle prinsipper som er utrolig viktige!” ”Jeg har vært med MOT inn i en 9.-klasse ved to anledninger. Det var veldig engasjerende og spennende! Ungdommene lyttet! MOT har blitt utrolig stort på kort tid!” ”MOT griper inn i individet!” ”MOT skaper en selvbevissthet hos folk/ ungdom, - og hva de skal gjøre med livene sine!” ”MOT er fantastisk viktig bevisstgjøring!” ”Hovedtanken og ideologien bak MOT er enestående!” ”MOT er ikke skremselspropaganda, men øker ungdoms selvbevissthet. MOT øker styrken til ungdom!” ”Det holdningsskapende ungdomsarbeidet til MOT får ungdommer til å tro på seg selv! MOT styrker ungdommer og ungdomsmiljøer!” ”MOT får ungdommer til å tenke ut over den sfære de lever i. MOT bevisstgjør ungdom! MOT involverer ungdom!” ”Imponerende det engasjementet MOT får fram hos ungdom! MOT klarer å bli kult og tøft hos ungdom, samtidig som det påvirker med gode holdninger! Har aldri sett noe liknende i noe ungdomsprosjekt før, med en slik effekt i å påvirke ungdoms holdninger; som de samtidig vil ha!”


”MOT har sett mulighetene til å påvirke positivt!” ”MOT er blitt en stor organisasjon. Det er imponerende at MOT har fått sånn tyngde!” ”Visuelt! Ordet MOT! Tydeligheten til MOT! Å ta valg, og samtidig tenke over konsekvenser!” ”En ser at elevene er veldig positive! MOT er virkelig flott å identifisere seg med!” ”MOT tilbyr et godt verktøy; en base hvor jeg kan formidle ting bedre til ungdom spesielt. MOT kommer så godt inn med å bevisstgjøre det som er gode holdninger! ” ”MOT tilbyr verktøy til å hjelpe de som står utenfor, de som er isolerte og skiller seg ut. MOT gir meg bedre verktøy til å hjelpe disse til en bedre hverdag!” ”Jeg er kontaktlærer, og har jobbet mye med klassemiljøet. Synes veldig om det MOT står for! For mange lærere tenker for mye fag, og for lite klassemiljø. Ungdomsskoleårene har så stor betydning for ungdommenes videre utvikling. MOT er i denne sammenheng et unikt konsept!” ”MOT vil bli en styrke i arbeidet mitt som lærer!” ”Hadde ikke gjort meg så mange tanker om dette med MOT før i går, da jeg var på et møte og fikk presentert MOT. Etter det ble jeg bevisst på at MOT kommuniserer godt med barn og ungdom!” ”Jeg har et ønske om å fremme MOT’s filosofi og ideologi; slik at MOT’s verdier blir ivaretatt i lokalsamfunnet.” ”Jeg har veldig tro på opplegget til MOT, bl.a. fordi MOT har et fokus på å bringe den ensomme inn i fellesskapet. MOT’s filosofi inkluderer!” ”Jeg har inntrykk av at MOT er effektivt økonomisk, man får gjort mye for ungdom med små midler!” ”MOT har evnen til å komme inn ”litt fra venstre” og bryte opp faste mønster, og skape fornyet entusiasme!” ”Jeg har selv slitt i livet mitt. Ved å utvikle seg selv, og lære seg å dele med andre, kjenner en at en utvikler seg med trygghet. Jeg har selv vært i en liten eske. Å få tryggheten er ikke en selvfølge. Og MOT bevisstgjør på dette!” ”MOT gir meg evnen til å finne flyt.” ”MOT står seg! MOT bygger sjøltillit. MOT kommuniserer et budskap på en unik måte!” ”MOT er gode i praksis!”

72_mot_magisk_april_2010  

MOTs magiske øyeblikk, april 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you