Page 1

www.mot.no

DETTE ER MOT MOT er en ideell organisasjon som har livet til ungdom i sentrum. MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot - mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei. Gjennom MOTs skolebesøk og holdningsarbeid får ungdom verktøy til å gi positiv energi til seg selv og sine omgivelser. MOTs mål er: • robuste ungdommer som tror på egne krefter og tar bevisste valg • varme og trygge miljø der ungdom gjør hverandre verdifulle og forskjeller aksepteres MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere. Initiativtakere var skøyteløperne Johann Olav Koss og Atle Vårvik. MOTs svangerskap var et kalenderprosjekt som startet rett etter OL på Lillehammer. Befruktningen skjedde på Toppidrettssenteret i Olympiatoppens lokaler 13. april 1994. MOT ble født, døpt og stiftet under VM på ski i 1997 - 22. februar på Tollboden i Trondheim. MOT-navnet ble valgt pga dets styrke. Mot er den viktigste egenskapen et menneske kan ha. Mot er en nødvendighet for integritet. Elitelag i fotball har spilt med MOT på ryggen siden 1997. MOT finansieres av stat, kommuner, skoler, stiftelser og næringsliv.


www.mot.no

LOKALSAMFUNN MED MOT Lokalsamfunn med MOT er en modell for å nå best mulig inn til ungdom med MOTs filosofi og budskap. Lokalsamfunn med MOT er en helhetsmodell: • der topplederne i lokalsamfunnet og skolene har eierskap til MOT og ser stor glede av MOTs holdningsarbeid • der MOT er en rød tråd på ungdoms arenaer - bl.a. gjennom programmer i skolen, tiltak på fritidsarenaen, kommunikasjon i media og tilgjengelige identitetssymboler slik at det å ta egne valg og mot til bry seg kan bli en livsstil for ungdom som ønsker det • som har tamburinteam - lokale team med forskjellige roller fra forskjellige samfunnsgrupper, som skaper felles forståelse og deler kunnskap og inspirasjon Lokalsamfunn med MOT benyttes av en kommune eller et nærmiljø/ungdomsskole som ser MOT i en helhetssammenheng, ser på eierskap som suksessfaktor, bruker MOT som et symbol og paraply på sitt holdningsarbeid og et virkemiddel for å skape lokale team med felles forståelse.

Noen av MOTs største samarbeidspartnere i næringslivet er i dag Storebrand, Narvesen, 7-Eleven, Bauda-konsernet (Toyota), Peppes Pizza, Microsoft og Ark Bokhandel. MOTs største statlige bidragsyter er Sosial- og Helsedirektoratet.

Kontaktinfo: mot@mot.no – tlf 73 82 99 60

31_MOT_Brosjyre_LmMFlyer  
31_MOT_Brosjyre_LmMFlyer  

Kort informasjonsbrosjyre - Dette er MOT og Lokalsamfunn med MOT

Advertisement