Page 1

Grafisk profilmanual Motala kommun uppdaterad 2013-09-17


2

Grafisk Profilmanual | Motala


Innehåll Inledning Bilden av Motala Våra kärnvärden Logotyp Logotyp / Varianter Devis Logotyp / Devis Logotyp / Verksamheter Logotypens storlek Frizon Fel Rätt Primärfärg Kompletterande färger Teckensnitt Tecksnittsguide Typografiska exempel Dekorelement - solfjäder Dekorelement - våg Dekorelement - riktlinjer Brev Kuvert Visitkort Korrespondenskort PowerPointpresentationer Kungörelseannonser Platsannonsering Informationsbroschyrer Profilskapande broschyrer och material Inspiration Profil- och presentreklam Fordonsdekor Ordlista Motalas kommunvapen

3 5 5 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 27 28 30 31 32 33 34 36 37 38 40 44 46 48 51 53

Med en enhetlig grafisk profil blir Bilden av Motala tydligare Den grafiska profilen är kommunens visuella identitet och stöder budskapen som Bilden av Motala förmedlar till omvärlden. En grafisk profil är en manual för kommunens grafiska uttryck i form av olika grafiska element såsom logotyp, teckensnitt, färg och formspråk och hur de används. Det grafiska uttrycket förmedlar och visualiserar budskapet i Bilden av Motala. Därför är det viktigt att vår visuella identitet i form av den grafiska profilen hanteras rätt i samtliga kanaler, såväl tryckta som elektroniska. Denna manual ger riktlinjer och praktiska rekommendationer för Motala kommun 2008-09-30 reviderad 2013-09-17 Jonathan Rosén Kommunikationsansvarig

3

Grafisk Profilmanual | Motala

hur våra grafiska element ska användas. Manualen ger möjligheter och hjälp att inom en enhetlig ram profilera olika enheters verksamhet men som ändå tydligt visar avsändaren, Motala kommun. För att underlätta produktionen av annonser, broschyrer och dylikt finns digitala mallar som underlättar arbetet och minskar kostnaden för produktionen. Har du frågor om den grafiska profilens användningsområde så är du alltid välkommen att höra av dig till Stab information.


Våra bilder Vi använder bilder och illustrationer som är framtagna exklusivt för Motala med människor och miljöer från Motala. Bilderna ska illustrera våra kärnvärden, stolta, öppna och nyskapande. Bilder som används ska vara av

4

Grafisk Profilmanual | Motala

god kvalitet såväl tekniskt som bildmässigt och sätta människan i centrum. Fotografen ska följa PUL (personuppgiftslagen) och därför ska alltid människorna tillfrågas och ge sitt tillstånd om de vill vara med på

bild och de ska också vara informerade hur bilden är planerad att användas. Ovan visas exempel på bilder från Motala kommuns bildbank.


Bilden av Motala Vår vision

Önskad bild och upplevelse av kommunen

Vår vision är att Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen, där det är enkelt att bo och verka. Det är också den bild av Motala som vi vill förmedla – inom kommunen och till vår omvärld.   För att nå visionen och förmedla önskad bild har vi formulerat tre kärnvärden som ska fungera som plattform och kompass för våra beslut, hur vi agerar och hur vi ser ut. Kärnvärdena beskriver de egenskaper som vi vill att Motala ska stå för, som vi tycker är viktiga och som vi vill ska prägla Motalas personlighet och själ. För att levandegöra visionen har vi också formulerat hur vi önskar att bilden och upplevelsen av kommunen ska vara imorgon.

Motala upplevs som aktiv, nyskapande och modern. En levande stad, med det man behöver på bekvämt avstånd. Människorna är öppna, positiva, engagerade och sociala. Man älskar sin vattenfyllda och omväxlande livsstil, med stadsliv och natur i ett. Kommunen uppfattas som en vital och spännande plats för kreativa möten som främjar ett starkt innovations- och entreprenörsklimat. Kommunen har ett levande kultur- och idrottsliv. Arbetsmarknaden är bred och erbjuder många spännande jobb. Motala är aktiv och delaktig i regionens utveckling. Motalaborna är stolta över allt man åstadkommer tillsammans varje dag och har en stark framtidstro. Historien ger kraft och grundtrygghet.

Våra kärnvärden: Öppna, Stolta och Nyskapande Öppna

Stolta

Nyskapande

I Motala är vi öppna mot omvärlden och varandra. Vi är intresserade av vad som händer både i och utanför kommunen. Vi bidrar aktivt till hela regionens utveckling.   I Motala är vi öppna och delaktiga. För oss är det naturligt att ständigt bygga nya relationer och etablera fruktbara nätverk.   I Motala värnar vi en miljö och stämning där alla ska kunna känna sig välkomna, trygga och hemma, oavsett varifrån man kommer.

I Motala ska vi våga stå för vilka vi är och varifrån vi kommer – och vara stolta över det. Här sträcker vi på ryggen och vet att vi kan och vill. Vi har stark framtidstro.   I Motala skapar vi plats för det personliga uttrycket. Vi uppskattar olikheter och ser till att det nya välkomnas.

I Motala är det lätt att vara nyskapande och kreativ. Här värnar vi det driftiga hos oss alla - både i det lilla och i det stora och strävar alltid efter att göra det enkelt att gå från ord till handling. Motala är en plats där en mångfald av människor och idéer kan mötas.   I Motala har vi en vilja att ständigt utvecklas och gå framåt. Vi använder vår historia och samlade erfarenhet som språngbräda för fortsatt utveckling och tillväxt.

5

Grafisk Profilmanual | Motala


6

Grafisk Profilmanual | Motala


LOGOTYP - BLÅ PMS 306 Vår logotyp

Grundform

Färgvarianter

Logotypen är vårt unika kännetecken och den som tydligast signalerar till mottagaren att Motala kommun är avsändaren. Den signalerar värdeorden stolt, öppen och nyskapande och symbolen bygger på Motalas stadsplan i form av en solfjäder.

Vår logotyp består av namnet Motala kommun och solfjädern. Proportionerna mellan namnet och symbolen får aldrig förändras. Delarna får inte heller användas var och en för sig. Teckensnittet som används är en modifierad form av Brauer Neue Bold.

Motalas logotyp får användas i tre färger. PMS 306 (blå), svart och inverterad (vit). Varianterna av logotypen har tillkommit för att den ska kunna användas optimalt vid olika tryckförutsättningar samt kunna placeras på färgade ytor eller i bilder.

7

Grafisk Profilmanual | Motala


LOGOTYP - SVART Den svarta logotypen används då material ska tryckas eller skrivas ut i svart/vitt. Om den blå logotypen används vid svartvit utskrift så blir får den en grå färgton, vilket är felaktigt.

8

Grafisk Profilmanual | Motala


LOGOTYP - INVERTERAD (VIT) Den inverterade (vita) logotypen används tillsammans med bakgrundsplattor eller på bilder som är tillräckligt mörka så att logotypen framträder på ett tydligt sätt.

9

Grafisk Profilmanual | Motala


motala.se/kommun motala.se/kommun

motala.se/barnomsorg motala.se/barnomsorg

motala.se/kommun motala.se/barnomsorg

WEBBADRESS motala.se/kommun

Färgvarianter

Figurbilder

Vi använder vår webbadress utan förestående www, både i text och som figur. Teckensnittet som används i figurbilden är Brauer Neue Bold.

Devisen kan användas i samma tre färgvarianter som logotypen, PMS 306 (blå), svart och inverterad (vit).

Färdiga figurbilder i de tre olika färgvarianterna hittas på Kanalen samt i bildbanken. För att få inloggningsuppgifter till bildbanken kontakta Stab information.

10

Grafisk Profilmanual | Motala


DEVIS Fristående eller med logotyp

Färgvarianter

Figurbilder

Devisen används när kommunens identitet ytterligare behöver förstärkas. Devisen sätts med teckensnittet Brauer Neue Regular. Devisen kan användas fristående eller i direkt anslutning till logotypen. I löpande text skrivs devisen ut i det valda teckensnittet.

Devisen kan användas i samma tre färgvarianter som logotypen, PMS 306 (blå), svart och inverterad (vit).

Färdiga figurbilder i de tre olika färgvarianterna hittas på Kanalen samt i bildbanken. För att få inloggningsuppgifter till bildbanken kontakta Stab information.

11

Grafisk Profilmanual | Motala


Platengymnasiet

Renhållningen

Ungdomshälsan

VERKSAMHETER | CENTRERAD Presentation

Färgvarianter

Proportioner

Verksamheterna kan presenteras centrerat under logotypen eller till höger om den. Teckensnittet som används är Brauer Neue Regular. I vissa undantagsfall kan det vara nödvändigt att dela på logotyp och verksamhetshänvisning.

Använd någon av de tre färgvarianterna PMS 306 (blå), svart eller inverterad (vit).

På sidan 15 beskrivs hur proportionerna ska vara mellan logotyp och namnet på verksamheten. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att förändra storleksförhållandet. Kontakta alltid kommunens informationsavdelning om undantag måste tillämpas.

12

Grafisk Profilmanual | Motala


Platengymnasiet

Renhållningen

Ungdomshälsan

VERKSAMHETER | HÖGERSTÄLLD Presentation

Färgvarianter

Proportioner

Verksamheterna kan presenteras centrerat under logotypen eller till höger om den. Teckensnittet som används är Brauer Neue Regular. I vissa undantagsfall kan det också vara nödvändigt att dela på logotyp och verksamhetsnamn.

Använd någon av de tre färgvarianterna PMS 306 (blå), svart eller inverterad (vit).

På sidan 15 beskrivs hur proportionerna ska vara mellan logotyp och namnet på verksamheten. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att förändra storleksförhållandet. Kontakta alltid kommunens informationsavdelning om undantag måste tillämpas.

13

Grafisk Profilmanual | Motala


15 mm

LOGOTYPENS STORLEK Minsta rekommenderade storlek för logotypen vid tryck är 15 mm bredd. Undantag kan göras, men tänk på att orden Motala kommun alltid måste vara läsbara.

14

Grafisk Profilmanual | Motala


x är det grundläggande mått som utger logotypens frizon. Det mäts från

x

nederkanten av vågen till baslinjen på orden Motala kommun.

Logotyp

Logotyp med devis

x

x

x

x x

x x

Öppna

x

x

Stolta

x

Verksamhetsbeskrivning – högerställd

x

Verksamhetsbeskrivning – centrerad

x

x

Renhållningen

x x x

x

x x x

Renhållningen

x x x

FRIZON Runt logotypen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där logotypen ska placeras. Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto

15

1/3 x

Nyskapande

Grafisk Profilmanual | Motala

tydligare framträder den. När flera objekt som har en frizon placeras bredvid varandra, till exempel en rad med flera olika logotyper, kan frizonerna överlappa varandra. Frizonen räknas då fram till nästa logotyp, inte till nästa logotyps frizon.

x


-

FEL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas lacus. Fusce mattis. Curabitur id erat ut augue fermentum ullamcorper.

GÖR INTE SÅ HÄR Proportioner och färger får inte förändras i logotypen. Material, såsom text och bild, får inte placeras innanför frizonen. Placera inte logotypen på bakgrunder där den tenderar att bli otydlig, exempelvis på en rörig bakgrundsbild.

16

Grafisk Profilmanual | Motala


+

RÄTT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas lacus. Fusce mattis. Curabitur id erat ut augue.

GÖR SÅ HÄR Logotypen används i PMS 306 (blå), svart eller inverterad (vit). Texter och bilder placeras utanför logotypens frizon. I vissa fall kan logotypen placeras på en bild. På färgade bakgrundsplattor ska alltid profileller kompletterande färger användas.

17

Grafisk Profilmanual | Motala


Dekorfärg

PANTONE 306 C

4-Färgstryck

C 75

Webb

M 0

Y 7

K 0

R 0 HEX

PANTONE (PMS)

G 184

B 224

# 00b8e0

PANTONE 306 C

PANTONE 306 C

PANTONE 306 C

Färgton 75 %

Färgton 50 %

Färgton 25 %

Internationell färgstandard för hela färger. Används vid tryck av visitkort o.dyl. eller som extrafärg på trycksaker vid t.ex. tvåfärgstryck samt när man vill ha en så exakt färgnyans som möjligt.

CMYK (cyan, magenta, gul och svart) Fyrfärgsprocess. Europeisk standard. Används till annonser, trycksaker, affischer osv.

RGB (röd-grön-blå)

PANTONE (PMS) med reducerad färgton

Färgblandningssystem för video och webb. OBS! Bör inte användas för tryckoriginal.

Det går att använda PANTONE 306 C med reducerad färgton till 75, 50 eller 25 %

MOTALAS FÄRGER | PRIMÄRFÄRG Färger

Primärfärg - PMS 306

Färger har stark psykologisk effekt. Det är lätt att minnas färger och olika färgkombinationer. I en grafisk profil blir detta en viktig identitetsbärare. De intryck som Motalas profilfärg och dess kompletterande färger ger har därför stor betydelse.

Motalas primärfärg (huvudfärg) är en blå nyans som heter PMS 306 i Pantoneskalan. Primärfärgen ska i första hand användas för igenkänning i alla våra trycksaker, affischer och annat externt producerat material.

18

Grafisk Profilmanual | Motala


Dekorfärg

PANTONE 1235 C

Dekorfärg

PANTONE 151 C

Dekorfärg

PANTONE 1788 C

Dekorfärg

PANTONE 375 C

4-Färgstryck

C M Y K 0 29 91 0

4-Färgstryck

C M Y K 0 48 95 0

4-Färgstryck

C M Y K 0 84 88 0

4-Färgstryck

C M Y K 41 0 78 0

R G B 247 181 18 HEX # f7b512

R G B 242 125 0 HEX # f27d00

R G B 235 38 41 HEX # eb2629

PANTONE 389 C

4-Färgstryck

C M Y K 20 0 85 0

PANTONE BLACK C

Dekorfärg

Webb

PANTONE Warm Grey 5

Dekorfärg

Webb

PANTONE Warm Grey 2

Dekorfärg

Webb

R G B 143 212 0 HEX

Dekorfärg

Dekorfärg

Webb

4-Färgstryck

C M Y K 0 2 5 9

4-Färgstryck

C M Y K 0 5 10 29

4-Färgstryck

C M Y K 0 13 49 98

4-Färgstryck

VIT

Webb

Webb

R G B 184 171 158 HEX # b8ab9e

Webb

R G B 0 0 0 HEX # 000000 Webb

# 8fd400

R G B 222 214 204 HEX # ded6cc

R G B 255 255 255 HEX # ffffff

Webb

R G B 201 219 3 HEX # c9db03

MOTALAS FÄRGER | KOMPLETTERANDE FÄRGER Kompletterande färger Den blå primärfärgen bildar tillsammans med ett antal kompletterande färger en specifik färgpalett för Motala kommun som förenklar färgval och ger ett kreativt utrymme i den grafiska produktionen. De kompletterande färgerna är valda för att användas

19

Grafisk Profilmanual | Motala

Enhetliga nyanser tillsammans med den blå profilfärgen, men de fungerar även som komplement till varandra. Färgerna ska användas i 100% färgton.

Det är viktigt att färgerna reproduceras korrekt. Att konsekvent använda enhetliga färger stärker effekten i den grafiska profilen.


Brauer Neue

Brauer Neue Brauer Neue Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Brauer Neue Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

TECKENSNITT Historik

Brauer Neue Brauer Neue Bold är vårt starkaste profilskapande teckensnitt och det används främst till huvudrubriker, framförallt i extern kommunikation så som broschyrer, affischer annonser etc.

20

Grafisk Profilmanual | Motala

I logotypen används en modifierad form av teckensnittet Brauer Neue Bold. Detta får aldrig ersättas med något annat teckensnitt.

Brauer Neue utvecklades av Philippe Desarzens tillsammans med Marco Walser på den schweiziska studion Elektrosmog under perioden 1999-2006. Originalet tecknades av Pierre Miedinger 1974.


Helvetica Helvetica Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

1234567890

Helvetica Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

1234567890

Helvetica Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Helvetica Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

1234567890

Helvetica Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

1234567890

Arial Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

1234567890

Arial Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

1234567890

Arial Fet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

1234567890

Arial Fet Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

1234567890

Garamond Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

1234567890

Garamond Italic A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

1234567890

Garamond Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqr stuvxyzåäö

1234567890

Times New Roman Times New Roman Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

1234567890

TECKENSNITT Helvetica

Garamond

Officeprogram

Helvetica användas framförallt i mellanrubriker, ingresser, kortare brödtexter, diagramtexter och bildtexter. I de fall då Brauer Neue inte finns tillgängligt kan Helvetica användas även till huvudrubriker.

Garamond används till längre löpande texter i exempelvis brev, rapporter och broschyrer. Teckensnittet kan i vissa fall användas för underrubriker och bildtexter etc.

För enklare material som produceras med hjälp av Word så används Arial och Times New Roman. Det gäller brev, protokoll och enklare dokument.

21

Grafisk Profilmanual | Motala


Teckensnittsguide För professionella utförare som använder Adobe Indesign eller liknande layoutprogram.

Annons

Broschyr / folder

Affisch

Brev / dokument

Huvudrubrik

Brauer Neue Bold*

Brauer Neue Bold*

Brauer Neue Bold

Helvetica Bold

Mellanrubrik

Brauer Neue Bold*

Brauer Neue Bold*

Brauer Neue Bold

Helvetica Bold

Underrubrik i text

Helvetica Bold

Helvetica Bold Garamond Bold

Helvetica Bold

Helvetica Bold Garamond Bold

Löpande text

Helvetica Regular

Garamond

Helvetica Regular

Garamond

Korta texter

Helvetica Regular/Light

Helvetica Regular/Light

Helvetica Regular/Light

Helvetica Regular

Bild-/ Diagramtext

Helvetica Regular

Helvetica Regular

Helvetica Regular

Helvetica Regular

Text på färgplattor

Helvetica Regular/Bold

Helvetica Regular/Bold

Helvetica Regular/Bold

Helvetica Regular/Bold

* Om Brauer Neue ej finns tillgängligt så kan Helvetica användas istället.

teckensnittSGUIDE för PROFESSIONELLA ANVÄNDARE Brauer Neue, Helvetica och Garamond är våra profilskapande teckensnitt och ska i första hand användas för all grafisk produktion. Brauer Neue och Helvetica är licensbelagda och finns ej som standard i kommunens datorer.

22

Grafisk Profilmanual | Motala


Teckensnittsguide För användare som gör enklare grafiska produktioner med Publisher, eller bara skriver dokument i Word.

Annons

Folder

Word

PowerPoint

Huvudrubrik

Arial Fet

Arial Fet

Arial / Arial Fet

Arial Fet

Mellanrubrik

Arial Fet

Arial Fet

Arial Fet

Arial Fet

Underrubrik i text

Arial Fet

Arial Fet

Arial Fet

Arial Fet

Löpande text

Arial

Garamond

Times New Roman

Arial

Korta texter

Arial

Arial

Arial

Arial

Bild-/ Diagramtext

Arial

Arial

Arial

Arial

Text på färgplattor

Arial / Arial Fet

Arial / Arial Fet

Arial / Arial Fet

Arial / Arial Fet

TECKENSNITTSGUIDE FÖR ENKLARE GRAFISK PRODUKTION Arial, Garamond och Times New Roman kan användas om de profilskapande teckensnitten ej finns tillgängligt. Dessa används i enklare produktioner som t.ex. brev, protokoll och PowerPointpresentationer. Dessa teckensnitt finns som standard i kommunens datorer.

23

Grafisk Profilmanual | Motala


Rubrik Brauer Neue Bold 40 pkt Ingress Helvetica Regular 10/14 pkt Brödtext Garamond 9,5/11,4 pkt

17 mm (A5 15 mm)

17 mm (A5 15 mm)

Evenemangsstaden In hent nullaor ing eraessectet ea alit il ipsusto et non vel irilisc incillaortin henim numsan hent prat. Idunt praestrud dunt lut il eraesto conse magnis niamconulla feugue facilisisim zzriure eu facinisit, quam et nibh ea am, sis doleniam, quam, venis dolenit lobortis eum zzriliq uam

17 mm (A5 15 mm)

13 mm (A5 12 mm)

aliquisis adip eu feugait nonsequat. Ut lut delessit in ulla facipit dolenim at, vendreet nismodolore tatueros nos euipis erit wissit, cor sectem ea feu faccum et nostrud mincinis ad ming eugiam velit, commodo eum iriurer adit vulputat nisismodo dolore dolendigna at wisci tinismod dolorem. Quis ad magna conse modolutpat iriure commy num dolesequisl dip et adigna faccum vullut praestrud ea commodignis accumsandio con utet nos acipit exerit nulput iusto od exerat, senisl ex eliquis ad modolobore diamcor erilla conullaortio doloreros nit lum ip ea feuguer il elesectem quismod oloreriure magna feum dipsum eugiam nim il utet, sed modignisit prat nim vullandipit lumsan ullam quatem volendre velent vel enisl ing er alit exercil ercil iriliquam qui blam ip ea feugiam delendit vel exerili quisim niscipit velenim velit augiat. Ommodip et, quam quat nibh eugait, quam, quisi. San venisit ing enis el utatie corem inim exero do con veliqui tet iriusci nciduis aliscilit lortio do eui ex ea feuguerat. Incidunt nonsed doloreet nulla aci eumsan hendre moloreet, si blan velit incipis nostrud modigni amcommolent praessecte duip ex eu feugiamet ea alis nos non venisit volore min hent ut irilit nullum nonsequ atissi. Sequat wisi tat, quam veniamcommy nis nis nostis nisim acidunt volum in ex ea feugiat, consenis nit, sim ip enim quisl ipit am zzrit lutpat ing ex et loreet laore dolor sis numsandigna feu feugiat wissi. tionsectem zzriureet iliquis aliquip suscidu issectet nosto enit ute venim quis augait iurem vel dolore feugue modolore euisci eu

13 mm (A5 12 mm)

17 mm (A5 15 mm)

Duisit, conullam, con exer iuscili quismolorem zzrit, susci te faccummy nullutpat lam quat. Facinim inis et, se dolortis exero odolobore commy non erat utet lamet ip ea cor irit auguero dolenibh et ex et nisci tat. Ut numsan vullametum iustrud do eugait lut lamcore tem irit nullaor erciduis do el ullan endreet aliquat. Uptat. Num vel ullum nosto et velisisi. Lore cor seniat, consectet, quip et eratue moleniatue tat. Ut ilis alit wis accum vulla accum numsan velestrud tat aliquamet wis er augueri llandrem verat prat lobore dolessi blam quatem nosto do dolor sequipit lamconse tet aliquatue elesto odiam num aliquip et, consequ ismolorem velestin heniam zzriure doluptatet, velisis dipsuscilla alit nulput etuer accum zzrit ipit lan enissequi blandiat landre dolortinim nullan ulla core mincil dignisi tie consequam, susto corting eros nostrud modiat. Ut euguero od tate magna feugiam, quat. Oreetue del dolorperatum zzrilisim velisi. Duisi. Ut wisit velisi tate magnibh ex eu feugiam consequam ilisit eliquam zzriure facing et nit, conulput dunt lortie consent pratumsan ullut atum eugait nullum nos ad tincipisl dolobor eriureet volupta tueriusto odigna feuguer ing erosto dolorercilis ercilisim volutat eniat illan vendion sectem zzrilla orting el dolore feum ilis alis nonsequis augue molenim nonummodo consequ atummy nullan vel ulla feuis aut wismodio odoloreet nulla consectem ex eraesti onsequat laore faccums andigna ad dolore te velit exeratem et acipsusto con velesecte duip euipisl utat adip eniamet delenit nos

Kalendarium Motala 2009 20 januari Iliquis ad magniam, sectem verci tem zzrit wis ad minim venibh eum dolenibh et, quiscing et num vendiat. 29 januari At. Rud et, sequism odolore volore min eliquisi. Duis niam delesectetue magnit eugait nisi enim.

Sid 2

3 februari Volor amcon et la consecte dolore tisit numsan henis nullaore do od dolesecte. 5 februari Del ut alit lut ute del ut prat, sum iniamco mmodolore velit lum iriliquisl utet, quipisl ex exercilit autatet, quis estrud te magna facil in ut lortis nis nit

Evenemangsstaden

ipit, sum quis ad modionu lputat augiam. 21 februari Pute dio corperos elisit adit, quat luptat. Ut pratem quat, vulla faccum duip eugiat lobor iriurero eros nonum accum vel ex exeros dolum. 4 mars Commy nos et adip eugait iriusto dolum-

san et incipsuscil er ing elismolor sum iure. 5 mars Magna at, si tat. Ut utpat, secte dolore faciliquat. Ut ut duisit nullandre magna facipit ad minibh ercin ver aut lutpat. 13 mars Dio er il delenibh ero odolore veros adig-

nibh elisi elendionulla feugiam dolummo. 19 mars Diatue feu facinisl eummod magna facil eu feu facincillam delisi tatio et vullan eugait la corem vercidui te exer sequam adio odignim dunt. 20 mars Equis essed tating essequa mconsecte

core dolenissim vel iustinc iliscilla feu feuis dolesto dolor susto enit alit lum inim exeraes endreetueros elit utpate vendre er illamet, sequi bla conse doloborper adigna consendreet irit ing euis alit am, core magniam ip exer ipit praessecte min henis

20 januari Iliquis ad magniam, sectem verci tem zzrit wis ad minim venibh eum dolenibh et, quiscing et num vendiat. 29 januari At. Rud et, sequism odolore volore min eliquisi. Duis niam delesectetue magnit eugait.

3 februari Volor amcon et la consecte dolore tisit numsan henis nullaore do od dolesecte. 5 februari Del ut alit lut ute del ut prat, sum iniamco mmodolore velit lum iriliquisl utet, quipisl ex exercilit autatet, quis estrud te magna

22 mm (A5 20 mm)

facil in ut lortis nis nit ipit, sum quis ad modionu lputat augiam quat. 21 februari Pute dio corperos elisit adit, quat luptat. Ut pratem quat, vulla faccum duip eugiat lobor iriure. 4 mars Commy nos et adip eugait iriusto dolum-

san et incipsuscil er ing elismolor sum iure. 5 mars Magna at, si tat. Ut utpat, secte dolore faciliquat. Ut ut duisit nullandre magna facipit ad minibh ercin ver aut lutpat. 13 mars Dio er il delenibh ero odolore veros

22 mm (A5 20 mm)

adignibh elisi elendionulla feugiam dolummo. 19 mars Diatue feu facinisl eummod magna facil eu feu facincillam delisi tatio et vullan eugait la corem vercidui te exer sequam. 20 mars Equis essed tating essequa mconsecte

core dolenissim vel iustinc iliscilla feu feuis dolesto dolor susto enit alit lum inim exeraes endreetueros elit utpate vendre er illamet, sequi bla conse doloborper adigna consendreet irit ing euis alit am, core magniam ip exer ipit praessecte min henis

Evenemangsstaden

Sid 3

Observera att exemplet är nedskalat.

Underrubrik Brauer Neue Bold 17 pkt Liten rubrik Helvetica Bold 7 pkt Kortare text Helvetica Light 7/8,4 pkt Sidnummer Helvetica Regular 6 pkt

Uppslag A4 Format: Satsyta: Marginaler: Spalter: Spaltmellanrum:

210 x 297 mm 180 x 258 mm enligt figur ovan. 6 5,2 mm

Uppslag A5 Format: Satsyta: Marginaler: Spalter: Spaltmellanrum:

148 x 210 mm 121 x 175 mm enligt figur ovan (inom parantes). 3 5,2 mm

TYPOGRAFISKA EXEMPEL för PROFESSIONELLA ANVÄNDARE Här visas ett typografiskt exempel på ett uppslag för en A4 broschyr.

24

Grafisk Profilmanual | Motala


Rubrik Arial Fet 26 pkt Ingress Arial 10/14 pkt Brödtext Garamond 9,5/11,4 pkt

17 mm (A5 15 mm)

17 mm (A5 15 mm)

Succé för nya stadsplanen In hent nullaor ing eraessectet ea alit il ipsusto et non vel irilisc incillaortin henim numsan hent prat. Idunt praestrud dunt lut il eraesto conse magnis niamconulla feugue facilisisim zzriure eu facinisit, quam et nibh ea am, sis doleniam, quam, venis dolenit lobortis eum nostrud modiat. Ut euguero od tate magna feugiam, quat. Oreetue del dolorperatum zzrilisim velisi. Duisi. Ut wisit velisi tate magnibh ex eu feugiam consequam ilisit eliquam zzriure facing et nit, conulput dunt lortie consent pratumsan ullut atum eugait nullum nos ad tincipisl dolobor eriureet volupta tueriusto odigna feuguer ing erosto dolorercilis ercilisim volutat eniat illan vendion sectem zzrilla orting el dolore feum ilis alis nonsequis augue molenim nonummodo consequ

Em verilla feu faccumsan hendrerosto doluptating ercilit dion eugue modolenit ver sustrud eum vel ut lan

Det händer saker i Motala

Em verilla feu faccumsan hendrerosto doluptating ercilit dion eugue modolenit.

Duisit, conullam, con exer iuscili quismolorem zzrit, susci te faccummy nullutpat lam quat. Facinim inis et, se dolortis exero odolobore commy non erat utet lamet ip ea cor irit auguero dolenibh et ex et nisci tat. Ut numsan vullametum iustrud do eugait lut lamcore tem irit nullaor erciduis do el ullan Lore cor seniat, consectet, quip et eratue moleniatue tat. Ut ilis alit wis accum vulla accum numsan velestrud tat aliquamet wis er augueri llandrem verat prat lobore dolessi blam quatem nosto do dolor sequipit lamconse tet aliquatue elesto odiam num aliquip et, consequ ismolorem velestin heniam zzriure doluptatet, velisis dipsuscilla alit nulput etuer accum zzrit ipit lan enissequi blandiat landre dolortinim nullan ulla core mincil dignisi tie consequam, susto corting eros nostrud modiat. Ut euguero od tate magna feugiam, quat. Oreetue del dolorperatum zzrilisim velisi. Duisi. Ut wisit velisi tate magnibh ex eu feugiam consequam ilisit eliquam zzriure facing et nit, conulput dunt lortie consent Sid 2

pratumsan ullut atum eugait nullum nos ad tincipisl dolobor eriureet volupta tueriusto odigna feuguer ing erosto dolorercilis ercilisim volutat eniat illan vendion sectem zzrilla orting el dolore feum ilis alis nonsequis augue molenim nonummodo consequ atummy nullan vel ulla feuis aut wismodio odoloreet nulla consectem ex eraesti onsequat laore faccums andigna ad dolore te velit exeratem et acipsusto con velesecte duip euipisl utat adip eniamet delenit nos aliquisis adip eu feugait nonsequat. Ut lut delessit in ulla facipit dolenim at, vendreet nismodolore tatueros nos euipis erit wissit, cor sectem ea feu faccum et nostrud mincinis ad ming eugiam velit, commodo eum iriurer adit vulputat nisis-

aliquamet wis er augueri llandrem verat prat lobore dolessi blam quatem nosto do dolor sequipit lamconse tet aliquatue elesto odiam num aliquip et, consequ ismolorem velestin heniam zzriure doluptatet, velisis dipsuscilla alit nulput etuer accum zzrit ipit lan enissequi blandiat landre dolortinim nullan ulla core mincil dignisi tie consequam, susto corting eros

modo dolore dolendigna at wisci tinismod dolorem. Quis ad magna conse modolutpat iriure commy num dolesequisl dip et adigna faccum vullut praestrud ea commodignis accumsandio con utet nos acipit exerit nulput iusto od exerat, senisl ex eliquis ad modolobore diamcor erilla conullaortio doloreros nit lum ip ea feuguer il elesectem quismod oloreriure magna feum dipsum eugiam nim il utet, sed modignisit prat nim vullandipit lumsan ullam quatem volendre velent vel enisl ing er alit exercil ercil iriliquam qui blam ip ea feugiam delendit vel exerili quisim niscipit velenim velit augiat. Ommodip et, quam quat nibh eugait, quam, quisi.

atummy nullan vel ulla feuis aut wismodio odoloreet nulla consectem ex eraesti onsequat laore faccums andigna ad dolore te velit exeratem et acipsusto con velesecte duip euipisl utat adip eniamet delenit nos aliquisis adip eu feugait nonsequat. Ut lut delessit in ulla facipit dolenim at, vendreet nismodolore tatueros nos euipis erit wissit, cor sectem ea feu faccum et nostrud

Trud delessim del ullandi onsendiat luptat, Enibh eugiatie magnim quamet, consequisl dolore velenim ad min volut illaor sumsandreet duis estrud dolorperos do dolorercil eu feum exerostrud magna feu feugiam eummy nullum volutat ad tis nullamet aute modipit at do exeros am vulla feuis dignis accum irillan henismo dolobore vullamet autet lobore et diatem diam irit, quat. Si er ipsuscidunt nim

22 mm (A5 20 mm)

Rubrik Arial Fet 37 pkt

Liten rubrik Arial Fet 15 pkt

Bildtext Arial 8 pkt svart 70%

Faktatext Arial 9/13 pkt

Uppslag A5 Format: Satsyta: Marginaler: Spalter: Spaltmellanrum:

148 x 210 mm 121 x 175 mm enligt figur ovan (inom parantes). 3 5,2 mm

TYPOGRAFISKA EXEMPEL FÖR ENKLARE GRAFISK PRODUKTION Här visas ett typografiskt exempel på ett uppslag för en A4 broschyr.

25

Grafisk Profilmanual | Motala

veniamc orperciliquim doluptatet niat lobore commy nit, sustrud ming et ip enis adionse vulput venim iusto odoluptat wis dolortincil do con vel ut ullaorting er sequat. Rud et il et inisit alit amcon exer ilisim nonse dolent num nonulputpat vel et lamconsed dolor alis erit am volore dolore exer sed moloreet lutat pratin ullaore delit iustrud ea feugiam dit adit amcor sit dit la facipis molorpe rostis ad delit nulputat

22 mm (A5 20 mm)

Sidnummer Arial 8 pkt

210 x 297 mm 180 x 258 mm enligt figur ovan. 3 5,2 mm

Ucem nox nos, conihil ibulto no. Ostabut cla nox sulici iam poerum aut acciem renius elut L. Ex se cres simihi, P. Mae publinterfin sena, quisque hos hora L. Vocae ia re enat, sis vilicaec visunum caperunte peribun ulervig noculto resici sedit. Is probsende telinat. Ad ia conterei sidet graesen ihicave ntilium te, nos ego iam. Sena, quoset graesen ihicave ntilium te, nos ego iam. Sena, quos consum. Tes coeress ignonsu ltudeste et revit, utcre consum. Tes coeress ignonsu ltudeste et revit, ut audestiu se con voludemquam die conlocrei ipimus es bon dena, sus ella iae catim hortent ifectus vis. Grae. patque moricus, ut verum morum patid fuius horionemei fortere eor atisti, mur ium tabem ma, con vitus, cris, publiem et L. Aximuntiam nos, con statiaes ad cris crei tam audeestaliam hicastro pro C. Maris et potis, consuli quaste adhui item, unum patussed C. Bi te cla perumum se dum satiuremum.. Ovensil vit, for atillesuam pris ca; imis, nihilii coenerfiri prid nos opublina viussentem per la ium in dendisquam ius, Ti. Solinem uratum id rebatiliam loc, conicam quernih icaesti catis, dere, forti, nonsuspior loctu ia inat nem aliaeti orterit ompoptes bonlocut potines! Nam incupicus cles autum anticaec omacesed auceri, num Palat, noruntiam ad ina, comniactemne abemquit

In hent nullaor ing eraessectet

Brödtext Garamond 9,5/11,4 pkt

Uppslag A4 Format: Satsyta: Marginaler: Spalter: Spaltmellanrum:

Em verilla feu faccumsan hendrerosto doluptating ercilit dion eugue modolenit.

Sid 3

17 mm (A5 15 mm)

13 mm (A5 12 mm)

13 mm (A5 12 mm)

17 mm (A5 15 mm)

Duisit, conullam, con exer iuscili quismolorem zzrit, susci te faccummy nullutpat lam quat. Facinim inis et, se dolortis exero odolobore commy non erat utet lamet ip ea cor irit auguero dolenibh et ex et nisci tat. Ut numsan vullametum iustrud do eugait lut lamcore tem irit nullaor erciduis do el ullan endreet aliquat. Uptat. Num vel ullum nosto et velisisi. Lore cor seniat, consectet, quip et eratue moleniatue tat. Ut ilis alit wis accum vulla accum numsan velestrud tat


motala.se/kommun

motala.se/kommun

motala.se/kommun

motala.se/kommun

motala.se/kommun

motala.se/kommun

minst 60% 100%

DEKORELEMENT | SOLFJÄDERN Våra dekorelement

Solfjädern

Figurbilder

Dekorelement är grafiska hjälpmedel för att skapa en stark och mer enhetlig bild av allt material som produceras. Motala kommun har två dekorelement, solfjädern och vågen. Logotypen ska inte användas tillsammans med solfjädern (undantag se sid 42).

Ett utsnitt av solfjädern kan användas som dekorelement. För att skapa igenkänning så rekommenderas att maximalt sex ”fjädrar” visas. Solfjäderns bredd ska normalt vara minst 60% av ytans totala bredd. Solfjädern ska vara blå PMS 306 eller inverterad (vit).

Figurbilder för solfjädern och texten motala.se hittas på Kanalen samt i bildbanken. För att få inloggningsuppgifter till bildbanken kontakta Stab information.

26

Grafisk Profilmanual | Motala


max 25% 100%

Allt material där vågen används ska ha en vit marginal. Se nästa uppslag för specifikation.

DEKORELEMENT | VÅGEN Figurbilder

Vågen Motalas logotyp används normalt alltid tillsammans med vågen. Logotypen placeras i det nedre högra hörnet. Vågen ska alltid vara vit och används mot antingen den blå profilfärgen PMS 306 eller mot en profilbild.

27

Grafisk Profilmanual | Motala

Logotypens bredd bör aldrig vara mer än 25% (en fjärdedel) jämfört med vågens totala bredd (se fig. ovan).

De grafiska elementen, våg och solfjäder, hittas på Kanalen samt i bildbanken. För att få inloggningsuppgifter till bildbanken kontakta Stab information.


motala.se/kommun

x

x

x Kungörelse 2x

2x x 2x

motala.se/kommun 2x

2x

Linjera alltid text med bakgrundsbildens eller bakgrundsplattans högra kant

x

x

Linjera alltid text och rubrik med bakgrundsbildens eller bakgrundsplattans vänstra kant

DEKORELEMENT | SOLFJÄDERN OCH VÅGEN

Frizon x är det minsta värde som utgör grunden för hur ”motala.se”, logotyp och text ska placeras i förhållande till solfjädern och vågen. I motala.se är x-värdet lika med ordets x-höjd. I logotypen mäts x-värdet

28

Grafisk Profilmanual | Motala

Riktlinjer från nederkanten av vågen till baslinjen på ordet Motala (se överst på sidan). Placera aldrig texter innanför logotypens frizon (se beskrivning på sidan 15). Observera att detta är ett rekommenderat minsta mått.

Vågen ska alltid visas i sin helhet, den får ändras i skala proportionerligt till önskad bredd. Vågen får inte kapas, förkortas, förlängas eller repeteras. Logotypens bredd får max vara en fjärdedel, 25%, av vågens totala bredd.


x

x

x Rubrik

2x

Velessi. Ostrud magnit nonsequipit lorem dolore facincing er suscilit nulpute dolore magna facinPercinibh

x x

x x x

x

Linjera alltid text och rubrik med bakgrundsbildens eller bakgrundsplattans vänstra kant

Linjera alltid logotypen med bakgrundsbildens eller bakgrundsplattans högra kant

DEKORELEMENT | VÅGEN

Frizon

Riktlinjer

x är det minsta värde som utgör grunden för hur logotyp och text ska placeras i förhållande till vågen. x-värdet mäts från nederkanten av vågen till baslinjen på ordet Motala. Placera aldrig texter innanför logotypens frizon. Se beskrivning på sidan 15. Observera att detta är ett minsta mått.

Vågen ska alltid visas i sin helhet, den får skalas proportionerligt till önskad bredd. Vågen får inte kapas, förkortas, förlängas eller repeteras. Logotypens bredd får max vara en fjärdedel, 25%, av vågens totala bredd.

29

Grafisk Profilmanual | Motala

x


Typ av handling

Förvaltning/nämnd

2008-10-10 Sida 1 (2)

Enhet/avdelning Titel

Förnamn Efternamn Telefon

Direktnummer

Enhet/avdelning Att Mottagare Motala kommun 591 86 Motala

Mobiltelefon

Mobilnummer Telefax

Telefaxnummer e-postadress

fornamn.efternamn@domän.se

Ärendenummer 08/SN 0000 Handlingsnummer 08/SN H00000

Rubrik Sammanfattning Unt ipisi bla feugiamcon henis niamcommod eu feugiamet ut nosto ea facilla ortionsecte modiat. Ut amet init, consequi tatie essim doloreriusto odolessi ting el ut lore modolor ing elisci esequis duisi te volore delis dionulpute faccum veliquatem adipsum quipiscil ullan vel ut ex etuerae ssequisl irit exercidunt ut autat, quatem niam dolortinim dolor autatue rcincipit, sum nostrud dolor atuero doluptatem dionulla am volorerit am velis alit illa facilit wismodiam, coreriure veliquisi. Im augait at ilissenim illa feugueros aci et wisl in vel ex ea ad min veliquamcor sequat et nibh ea corer sendre min ercilisi tet, si tat am dolor amet et irit velisl ute facil ullum inci blan hendign iamcore modiatie magna commolenit utatue mincinciduis alit prat. Exerostion hendit velit lutpat, sum init lorperi uscillut nos nos et, suscip ero diam, con hendio odio duis am at. Duipiscing eu feuip ero consed eugait am verosto commy num et lorem delenisi. Oreet ad et lam, quat, vullam, sent eugait lor sustio odip ero digna con hendit ullandit irit praesto dolor sum velendit utpat nullan utet iuscips umsandrem zzrit luptat praestrud mod ex ex eliquipsum nummod magna feumsandrem vullum zzrillam vel irit, summod tation ut aciduip exeros eratuer incipis ex ex ea feummodit acidunt aut veliqui blam, vullandiam, quipisisi. Ullutat ipit et nis nulputat lan utetummy nostrud dit ut velis aut vel delit incilit lan eros nim quis dio duisit veraest ionullut laore feuisit aliscil landre consequat lamconse veraese dolortio doloboreros nonsendit la facillaor iusto od tat esecte cor sectem ipis autat.

Postadress 591 86 Motala

Besöksadress Drottninggatan 2

Telefon vxl 0141-22 50 00

KONTORSMATERIAL | BREVPAPPER Förtryckt brevpapper Tryckt brevpapper med färglogotyp används bland annat till finare dokument, intyg och diplom. Wordmallar för brev, protokoll etc. hittas på Kanalen samt i bildbanken. För att få inloggningsuppgifter till bildbanken kontakta Stab information.

30

Grafisk Profilmanual | Motala

Webbplats www.motala.se

e-postadress motala.kommun@motala.se


Motala 591591 85 86 Motala motala.se motala.se/kommun

KONTORSMATERIAL | KUVERT

Kuvert med förtryckt logotyp i färg. Logotypens bredd är 18 mm och placeras i nedre vänstra hörnet. Under logotypen placeras postadress och webbadress satt i Helvetica Regular (7 pkt). Till våra dokumentmallar används fönsterkuvert med fönster på vänster sida.

31

Grafisk Profilmanual | Motala


Stående visitkort. Originalstorlek: 55 X 80 mm Framsida

Baksida

Alternativ baksida - engelsk version

motala.se/kommun

Name Surname

Namn Efternamn Titel/befattning Enhet

Title / Post Unit

namn@ motala.se Tel direkt: 0141-22 00 00 Mobil: 0703 24 23 22

name@ motala.se Phone direct: +46 141-22 00 00 Mobile: +46 703 24 23 22

Motala kommun 591 86 Motala

Postal adress: Motala kommun, SE-591 86 Motala Sweden

Besöksadress: Kommunhuset, Drottninggatan 2 Tel växel: 0141-22 50 00 motala.se

Visitor address: Kommunhuset, Drottninggatan 2 Phone: 0141-22 33 00 / motala.se

Liggande visitkort. Originalstorlek: 80 X 55 mm Framsida

Namn Efternamn Titel/befattning / Enhet namn.efternamn@ motala.se Tel direkt: 0141-22 30 29 / Mobil: 0703 27 26 25 / Fax: 0141-577 77 Postadress: Motala kommun, 591 86 Motala Besöksadress: Kommunhuset, Drottninggatan 2 Tel växel: 0141-22 33 00 / motala.se

Baksida

Alternativ baksida - engelsk version

Name Surname Title / Post / Unit

motala.se/kommun

name.surname@ motala.se Phone direct: +46 141-22 00 00 / Mobile: +46 703 24 23 22 Fax: +46 141-577 77 Postal adress: Motala kommun, SE-591 86 Motala, Sweden Visitor address: Kommunhuset, Drottninggatan 2 Phone: 0141-22 33 00 / motala.se

KONTORSMATERIAL | VISITKORT Det finns två typer av visitkort att välja mellan, stående eller liggande format. Är det mycket information som ska finnas med på visitkortet så är det liggande formatet att föredra. Visitkorten har normalt den blå

32

Grafisk Profilmanual | Motala

profilerande baksidan med solfjäder och webbadress. Som alternativ kan baksidan användas för engelsk version. Visitkort beställs hos visitkortansvariga på respektive förvaltning/verksamhet.


motala.se/kommun motala.se/kommun motala.se/kommun motala.se/kommun motala.se/kommun motala.se/kommun

Namn Efternamn Namn Efternamn Namn Efternamn Namn Efternamn Namn Efternamn Namn Efternamn Titel / befattningTitel / befattning Titel / befattning Titel / befattning Titel / befattning Titel / befattning namn.efternamn@ namn.efternamn@ motala.se namn.efternamn@ motala.se namn.efternamn@ motala.se namn.efternamn@ motala.se namn.efternamn@ motala.se motala.se Tel direkt: 0141-22 Tel 33 direkt: 32/ Mobil: 0141-22 Tel 0703 33 direkt: 32/ 27 26 Mobil: 0141-22 25 0703 Tel33 direkt: 27 32/26 Mobil: 0141-22 25 0703 Tel33 direkt: 27 32/26 Mobil: 0141-22 25 0703 Tel 33direkt: 27 32/26 Mobil: 25 0141-22 070333 2732/ 26 Mobil: 25 0703 27 26 25 Fax: 0141-577 77 Fax: 0141-577 77Fax: 0141-577 77Fax: 0141-577 77Fax: 0141-577 77 Fax: 0141-577 77 Postadress: Motala Postadress: kommun,Motala 591Postadress: 86kommun, Motala Motala 591Postadress: 86kommun, Motala Motala 591Postadress: 86kommun, Motala Motala 591 86 Postadress: kommun, Motala 591 Motala 86 Motala kommun, 591 86 Motala Besöksadress: Kommunhuset, Besöksadress: Drottninggatan Kommunhuset, Besöksadress:2Drottninggatan Kommunhuset, Besöksadress: 2Drottninggatan Kommunhuset, Besöksadress: 2Drottninggatan Kommunhuset, Besöksadress: 2Drottninggatan Kommunhuset, 2 Drottninggatan 2 Tel växel: 0141-22 Tel 33 växel: 00 / 0141-22 motala.se Tel33 växel: 00 / motala.se 0141-22 Tel33 växel: 00 / motala.se 0141-22 Tel33 växel: 00 / motala.se 0141-22Tel 33 växel: 00 / motala.se 0141-22 33 00 / motala.se

KONTORSMATERIAL | KORRESPONDENSKORT Här visas exempel på korrespondenskort med våg och logotyp. Korrespondenskort beställs hos visitkortansvariga på respektive förvaltning/verksamhet.

33

Grafisk Profilmanual | Motala


Analys kommunwebbar

motala.se/kommun

PRESENTATION | POWERPOINT Titelsidor

Mallar

Med PowerPoint skapar du presentationer på ett enkelt sätt. Som förstasida används den blå försättsbilden med ett utsnitt av solfjädern. Presentationens titel sätts i Arial längst upp till vänster.

Försättsblad och mallar finns på Kanalen samt i bildbanken. För att få inloggningsuppgifter till bildbanken kontakta Stab information.

34

Grafisk Profilmanual | Motala


PRESENTATION | POWERPOINT Följande sidor

Några tips

Följande sidor i en presentation använder vågen och en blå kant i sidfoten med webbadressen. Utseendet ligger som standard i Motala kommuns PowerPointmall.

Ha inte för mycket information på varje bild. Dela upp omfattande information på flera bilder med en inledande översiktsbild. Undvik versal text (minskar läsbarheten). För bästa läsbarhet används Arial.

35

Grafisk Profilmanual | Motala


ANNONSER Standardannonser finns i den blå varianten, PMS 306, eller som svart/vit. Annonsen kan anpassas i höjdled efter annonsutrymme och innehåll. Notera att formen på vågen inte får förändras. Logotypen ska vara placerad i det nedre högra hörnet. För annonsrutiner och bokning se Kanalen.

36

Grafisk Profilmanual | Motala


Motala kommun söker

Personalstrateg Tjänsten innebär att arbeta operativt med personalfrågor men även strategiskt och arbetet spänner över hela det personaladministrativa området. Mer information på www.motala.se/jobb

I Motala står människorna och möjligheterna i fokus. Här älskar vi vår vattenfyllda livsstil och drar nytta av den unika boendemiljön med stadsliv och natur i ett.

Motala kommun söker

Personalstrateg Tjänsten innebär att arbeta operativt med personalfrågor men även strategiskt och arbetet spänner över hela det personaladministrativa området.

Motala kommun söker

Planarkitekt

Mer information på motala.se/jobb

med placering på Bygg- & miljöförvaltningen. Mer information på www.motala.se/jobb.

I Motala står människorna och möjligheterna i fokus. Här älskar vi vår vattenfyllda livsstil och drar nytta av den unika boendemiljön med stadsliv och natur i ett.

I Motala står människorna och möjligheterna i fokus. Här älskar vi vår vattenfyllda livsstil och drar nytta av den unika boendemiljön med stadsliv och natur i ett.

PLATSANNONSER Profilerande annonser

Med eller utan bild

Ett företags profil bedöms även efter sättet att söka nya och kvalificerade medarbetare genom annonsering. Annonserna läses av långt fler personer än de som söker nyanställning. Många läsare är beslutsfattare i näringsliv och förvaltning.

Platsannonsen kan användas med eller utan bild, se exempel ovan. Vågen används för att tydligöra avsändaren samt skapa fri yta och luft för logotypen. Tänk på frizonen och placera inte text för nära logotypen. Tjänstebenämningen sätts i Brauer Neue Bold.

37

Grafisk Profilmanual | Motala


Motala kommuns vision 2020 Motala är en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen, där det är enkelt att bo och verka. Här vill vi vara öppna, stolta och nytänkande.

INFORMATIONSMATERIAL Omslag Med en enhetlig utformning av samtligt informationsmaterial skapar vi igenkänning och stärker bilden av Motala kommun. För informationsmaterial används vågen tillsammans med profilbild eller färgplatta. Logotypen placeras alltid i det nedre högra hörnet.

38

Grafisk Profilmanual | Motala

Rubrik sätts i Brauer Neue Bold. I de fall då teckensnittet inte finns att tillgå används Helvetica Bold eller Arial Fet (se sid 20-25).


Innehåll Förord

3

Motala – Traditioner att bygga på

4

...i en förändrad värld

4

Bildning och utbildning – en strategisk fråga för kommunen

5

Vad är bildning

5

Många bidrar

5

En nyckel till utveckling av Motala kommun

5

En samhällsanda som främjar bildning och utbildning

6

Motalas politik - en del av regionen, landet och EU

6

Inriktningsmål

6

Det livslånga lärandet

7

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

7

Förskoleklass och grundskola

8

Gymnasieskola

Förord Fam irit ullummy nos autem vulluptat wis nim nim acinibh endreet eu feu feui tate consed tat, sit la feummodignim vel utem ip exerit illa amet ipis nonulla faccummy nim dolobor sis am vent voluptat, vero odignisit luptat. Ut wis alisi. Volortisit lortio odiam veratum molorem ero consequis nosto eraesto od et, sequam vercillam nibh et alit laor sumsandit wis eum zzrit at acidui blaore ea.   Facilla facip et, consequi elit acin ullaorer sim aut alissed tinibh ea faciduismod dolobore ex et utpatem ing exer sum zzrit, consectem in esecte magna feu feuisi eleniscin ut inciliscin ex et num elendip eummolorper sum dolute tet, conse vulputpat acipis nos do od dolore diatue magna amet er at alis.   Ex eugait adignibh exer si bla consendre el iure etummol oborpero odio od modo odo exero od dolorpe rcipsum et, venim vent auguero od et, conse elit utpat auguer sit nostrud eum iriure venisl ero er accum iriuscil incilit, quatin exero odolore minis nos alit, quipisi eugiam dolore dolesto dolutpatio.

8

Vuxenutbildning

9

Uppföljning

10

Motala i september 2005 Nicklas Rudberg Ordförande Beredningen för barn- och ungdomsfrågor

2 | Motala kommuns vision 2020

Motala kommuns vision 2020 | 3

Motala – Traditioner att bygga på.

Från vaggan till graven

Fam irit ullummy nos autem vulluptat wis nim nim acinibh endreet eu feu feui tate consed tat, sit la feummodignim vel utem ip exerit illa amet ipis nonulla faccummy nim dolobor sis am vent voluptat, vero odignisit luptat. Ut wis alisi. Volortisit lortio odiam veratum molorem ero consequis nosto eraesto od et, sequam vercillam nibh et alit laor sumsandit wis eum zzrit at acidui blaore ea.   Facilla facip et, consequi elit acin ullaorer sim aut alissed tinibh ea faciduismod dolobore ex et utpatem ing exer sum zzrit, consectem in esecte magna feu feuisi eleniscin ut inciliscin ex et num elendip eummolorper sum dolute tet, conse vulputpat acipis nos do od dolore diatue magna amet er at alis ex eugait adignibh exer si bla consendre el iure etummol oborpero odio od modo odo exero od dolorpe rcipsum et, venim vent auguero od et, conse elit utpat auguer sit nostrud eum iriure venisl ero er accum iriuscil incilit, quatin exero odolore minis nos alit, quipisi eugiam dolore dolesto dolutpatio.

Equat, core minibh ercin vel dui tet, velit, secte te consed esto ea face ums andreet aliquip eugiam, suscip exer in henibh ea consequ ismolore ming eum dolore dit nos er sim et praestio eumsand reratisim nulputet, sum del eugait, con ute do dolestie vullam vel ulput alisi blaor irit ulluptat vullum nibh ea.

Facipsusci bla feummoloreet wis Racing ex etum Aliquip endre magna Feugiam vent praesto odit nulput Conum iriure commod et velesed 150 4% 120

Bildning och utbildning – en strategisk fråga för kommunen Obor sustisim do od et lutem quam, quip euguer sequamet, coreetummy nis aliquisi. Im aliquat, susciduisl endit volorer alit aliquat alisit in utat augait, voloreet volenibh et aliquat nis endre commy nonsed te min veriuscin er sit autetue dunt incilit wissim adit lore min volorpe raesenibh ea feuipisl dipsusc ilisim zzriure ming exer sim vent augait, commy nim er iuscill uptat. Ut veliquis nonsendrero dolobore mod modolor sis alisi.   Vel ullum ad eriure commolore do dit dit lan henisl ut wis nis augait ad dolore molortie doloborper se dolobore feuguerilis ea conulla alit, con utat euissi tat. Numsan et, secte veleseq uamcommy nim alismodion hendit doluptatue min utpatuero odo eumsan utat in henibh essent ametuer ostrud ercidunt lute magna feugiam etumsan dignisc iduisi bla faccum velis nulput praessisim ea faccum nostrud ex et dolesto delesto consenit ver ilis duis nos accum zzrit duis num ex esectet niam velesed modolor sectet ipit dunt amet euipis essequisim volobor tionulla corerosto del dit la feum euismodigna conse doloboreet wisis nonulluptat adion eugiamet venisl erci bla autem venim ent digna aut pratum zzrit aciliquat erit nim ent nit adionul luptatu mmodolesed delestrud tet prat.   Facilla facip et, consequi elit acin ullaorer sim aut alissed tinibh ea faciduismod dolobore ex et utpatem ing exer sum zzrit, consectem in esecte magna feu feuisi eleniscin ut inciliscin ex et num elendip eummolorper sum dolute tet, conse vulputpat acipis nos do od dolore diatue magna amet er at alis ex eugait adignibh exer si bla consendre el iure etummol oborpero odio od modo odo exero od dolorpe rcipsum et, venim vent auguero od et, conse elit utpat auguer sit nostrud eum iriure venisl ero er accum iriuscil incilit, quatin exero odolore minis nos alit, quipisi eugiam dolore dolesto dolutpatio.

4 | Motala kommuns vision 2020

Informationsmaterial Programvaror För produktion av grafiskt material använder vi Adobe Indesign eller Microsoft Publisher. Word använder vi som ordbehandlare och används för brev, protokoll och enklare dokument, ej för tryckoriginal. För typografiska exempel se sid. 20-25.

39

Grafisk Profilmanual | Motala

20 %

90 45% 60

30

31 %

0 1998

2002

2006

Facipsusci bla feummoloreet wis acing ex etum aliquip endre magna feugiam vent praesto odit nulput vent prat niam, conum iriure commod et velesed dit irilit aliquis sequam ing ercip essit praessi.

Em ver sismodiamet velent vent nibh enibh eumsan el do cortisi euis nullum exeriure erillaorem nos erit vel dolore facil ullaore do dolorero er si. Odolortisi. Tismod ent alissi blamet la corperiuscil dolupta tiscin utpatue min utem dolore magna cor suscil et ad ex ea amet, secte dolore euisit alis aliqui blandigna commodit lum ad dolor sum exer sumsan ut wisim zzrillum dit alit lum euisi ero eugait autem ip eugait lobore do odigna feugait, conulputem.   Zzrilisi bla commy nostie tatinci te con ex eugait, suscilla consenit non utpatum sandionse mod dolore dolore ming exer iusciliquat. Et pratem num augue commy nullan veraesto con ut nim dit non henim in ulla cor sent ipit lum iriustrud te facipit am zzriure duisi tat iustin ut erit ut nit, sequat la at praesequat.

Motala kommuns vision 2020 | 5


Upplev Motala 2014 En bildrik beskrivning som täcker hela året med en mängd information om vad Motala kommun har att erbjuda dig som besökare.

EXEMPEL PÅ BROSCHYR Extern kommunikation - omslag Våra trycksaker vänder sig till olika målgrupper och fyller därför olika syften. Olika typer av trycksaker är publikationer, tidningar, annonser och informationsmaterial. Den

40

Grafisk Profilmanual | Motala

grafiska profilen ger utrymme för att skapa målgruppsanpassat grafiskt material. Vågen tillsammans med Motalas logotyp används för att skapa en tydlig avsändare.

Använd i första hand Brauer Neue Bold till rubriksättning. Text får placeras i bilder för att skapa dynamik och attityd.


Evenemangsstaden In hent nu l laor ing eraessectet ea al it il ipsusto et non vel iri l isc incillaort in hen im numsan hent prat. Idunt praestrud dunt lut i l eraesto conse magn is n iamconu l la feug ue faci l isisim zzriure eu facin isit, quam et n ibh ea am, sis dolen iam, quam, ven is dolen it lobort is eum zzri l iq uamconsequat aut wis eu feu faci l la ndreet iure tat. Du isit, conu l lam, con exer iusci l i qu ismolorem zzrit, susci te faccummy nu l lutpat lam quat. Facin im in is et, se dolort is exero odolobore commy non erat utet lamet ip ea cor irit aug uero dolen ibh et ex et n isci tat. Ut numsan v u l lametum iustrud do eugait lut lamcore tem irit nu l laor ercidu is do el u l lan endreet al iquat. Uptat. Num vel u l lum nosto et vel isisi. Lore cor sen iat, consectet, qu ip et eratue molen iatue tat. Ut i l is al it wis accum v u l la accum numsan velestrud tat al iquamet wis er aug ueri l landrem verat prat lobore dolessi blam quatem nosto do dolor sequ ipit lamconse tet al iquatue elesto odiam num al iqu ip et, consequ ismolorem velest in hen iam zzriure doluptatet, vel isis dipsusci l la al it nu lput etuer accum zzrit ipit lan en issequ i blandiat landre dolort in im nu l lan u l la core minci l dign isi t ie consequam, susto cort ing eros nostrud modiat. Ut eug uero od tate magna feugiam, quat. Oreetue del dolorperatum zzri l isim vel isi. Du isi. Ut wisit vel isi tate magn ibh ex eu feugiam consequam i l isit el iquam zzriure facing et n it, conu lput dunt lort ie consent pratumsan u l lut atum eugait nu l lum nos ad t incipisl dolobor eriureet volupta tueriusto odigna feug uer ing erosto dolorercil is erci l isim volutat en iat i l lan vendion sectem zzril la ort ing el dolore feum i l is al is nonsequ is aug ue molen im nonummodo consequ atummy nu l lan vel u l la feu is aut wismodio odoloreet nu l la consectem ex eraest i onsequat laore faccums andigna ad dolore te vel it exeratem et acipsusto con velesecte du ip eu ipisl utat adip en iamet delen it nos al iqu isis adip eu feugait nonsequat. Ut lut delessit in u l la facipit dolen im at, vendreet n ismodolore tatueros nos eu ipis erit wissit, cor sectem ea feu faccum et nostrud mincin is ad ming eugiam vel it, commodo eum iriurer adit v u lputat n isismodo dolore dolendigna at wisci t in ismod dolorem qu is ad magna conse modolutpat iriure commy num dolesequ isl dip et adigna faccum v u l lut praestrud ea commodign is accumsandio con utet nos acipit exerit nu lput iusto od exerat, sen isl ex el iqu is ad modolobore diamcor eri l la conu l laort io doloreros n it lum ip ea feug uer i l elesectem qu ismod oloreriure magna feum dipsum eugiam n im i l utet, sed modign isit prat n im v u l landipit lumsan u l lam quatem volendre velent vel en isl ing er al it exerci l erc.

Kalendarium Motala 2009 20 januari Iliquis ad magniam, sectem verci tem zzrit wis ad minim venibh eum dolenibh et, quiscing et num vendiat. 29 januari At. Rud et, sequism odolore volore min eliquisi. Duis niam delesectetue magnit eugait nisi enim. 3 februari Volor amcon et la consecte dolore tisit numsan henis nullaore do od dolesecte.

5 februari Del ut alit lut ute del ut prat, sum iniamco mmodolore velit lum iriliquisl utet, quipisl ex exercilit autatet, quis estrud te magna facil in ut lortis nis nit ipit, sum quis ad modionu lputat augiam quat. 21 februari Pute dio corperos elisit adit, quat luptat. Ut pratem quat, vulla faccum duip eugiat lobor iriurero eros nonum

4 mars Commy nos et adip eugait iriusto dolumsan et incipsuscil er ing elismolor sum iure. 5 mars Magna at, si tat. Ut utpat, secte dolore faciliquat. Ut ut duisit nullandre magna facipit ad minibh ercin ver aut lutpat. 13 mars Dio er il delenibh ero odolore veros adignibh

19 mars Diatue feu facinisl eummod magna facil eu feu facincillam delisi tatio et vullan eugait la corem vercidui te exer sequam adio odignim dunt wisi. 20 mars Equis essed tating essequa mconsecte core dolenissim vel iustinc iliscilla feu feuis dolesto dolor susto enit alit lum inim exeraes endreetueros elit utpate vendre er

Aktiviteter In hent nu l laor ing eraessectet ea al it il ipsusto et non vel iri l isc inci l laort in hen im numsan hent prat. Idunt praestrud dunt lut i l eraesto conse magn is n iamconu l la feug ue faci l isisim zzriure eu facin isit, quam et n ibh ea am, sis dolen iam, quam, ven is dolen it lobort is eum zzri l iq uamconsequat aut wis eu feu faci l la ndreet iure tat. Du isit, conu l lam, con exer iusci l i qu ismolorem zzrit, susci te faccummy nu l lutpat lam quat. Facin im in is et, se dolort is exero odolobore commy non erat utet lamet ip ea cor irit aug uero dolen ibh et ex et n isci tat. Ut numsan v u l lametum iustrud do eugait lut lamcore tem irit nu l laor ercidu is do el u l lan endreet al iquat. Uptat. Num vel u l lum nosto et vel isisi. Lore cor sen iat, consectet, qu ip et eratue molen iatue tat. Ut i l is al it wis accum v u l la accum numsan velestrud tat al iquamet wis er aug ueri l landrem verat prat lobore dolessi blam quatem nosto do dolor sequ ipit lamconse tet al iquatue elesto odiam num al iqu ip et, consequ ismolorem velest in hen iam zzriure doluptatet, vel isis dipsusci l la al it nu lput etuer accum zzrit ipit lan en issequ i blandiat landre dolort in im nu l lan u l la core minci l dign isi t ie consequam, susto cort ing eros nostrud modiat. Ut eug uero od tate magna feugiam, quat. Oreetue del dolorperatum zzri l isim vel isi.

Du isi. Ut wisit vel isi tate magn ibh ex eu feugiam consequam i l isit el iquam zzriure facing et n it, conu lput dunt lort ie consent pratumsan u l lut atum eugait nu l lum nos ad volupta tueriusto odigna feug uer ing erosto dolorerci l is erci l isim volutat en iat i l lan vendion sectem zzri l la ort ing el dolore feum i l is al is nonsequ is aug ue molen im nonummodo consequ atummy nu l lan vel u l la feu is aut wismodio odoloreet nu l la consectem ex eraest i onsequat laore faccums velesecte du ip eu ipisl utat adip en iamet delen it. Dat vendreet n ismodolore tatueros nos eu ipis erit wissit, cor sectem ea feu faccum et nostrud mincin is ad ming eugiam vel it, commodo eum iriurer adit v u lputat n isismodo dolore dolendigna at wisci t in ismod dolorem qu is ad magna conse modolutpat iriure commy num dolesequ isl dip et adigna faccum v u l lut praestrud ea commodign is accumsandio con utet nos acipit exerit nu lput iusto od exerat, sen isl ex el iqu is ad modolobore diamcor eri l la conu l laort io doloreros n it lum ip ea feug uer i l elesectem qu ismod oloreriure magna feum dipsum eugiam n im i l utet, sed modign isit prat n im v u l landipit lumsan u l lam quatem volendre velent vel en isl ing er al it exerci l ercil iri l iquam qu i blam ip ea feugiam delendit vel exeri l i qu isim n iscipit velen im vel it augiat. Ommodip et, quam quat n ibh eugait, quam, qu isi.

20 januari Iliquis ad magniam, sectem verci tem zzrit wis ad minim venibh eum dolenibh et, quiscing et num vendiat. 29 januari At. Rud et, sequism odolore volore min eliquisi. Duis niam delesectetue magnit eugait nisi enim. 3 februari Volor amcon et la consecte dolore tisit numsan henis nullaore do od dolesecte.

5 februari Del ut alit lut ute del ut prat, sum iniamco mmodolore velit lum iriliquisl utet, quipisl ex exercilit autatet, quis estrud te magna facil in ut lortis nis nit ipit, sum quis ad modionu lputat augiam quat. 21 februari Pute dio corperos elisit adit, quat luptat. Ut pratem quat, vulla faccum duip eugiat lobor iriurero eros nonum

4 mars Commy nos et adip eugait iriusto dolumsan et incipsuscil er ing elismolor sum iure. 5 mars Magna at, si tat. Ut utpat, secte dolore faciliquat. Ut ut duisit nullandre magna facipit ad minibh ercin ver aut lutpat. 13 mars Dio er il delenibh ero odolore veros adignibh

19 mars Diatue feu facinisl eummod magna facil eu feu facincillam delisi tatio et vullan eugait la corem vercidui te exer sequam adio odignim dunt wisi. 20 mars Equis essed tating essequa mconsecte core dolenissim vel iustinc iliscilla feu feuis dolesto dolor susto enit alit lum inim exeraes endreetueros elit utpate vendre

Göta kanal

Musikskolan

Spor thallen

Biblioteket

Um dio dui bla feum zzrilla consenibh ea faccumsan velit loreet iure molor sequism odolore dit aliqui te faccum autem et aciliquat atem in ut vent lute cor ing eliquatue modolor sit atincil iscilit et eliquisl ulla feugiamet er sectet alissim augue magna at praessi er ilit iriure del utat. Ut ad ero eliquissit ad do dunt velisi.

Amet nulluptat ipit, vulla conse veniat. Sit vel ut laore doloreratet, quisl ute essi te ex ea alit diamconsent praesed min hendip et, voluptat. Ut dolut nullam, vent utpat. UtIrit nulla at velit praesto odolobore magniam, quat.

Vero dio odo con vel dignit utpat. Ut veliquam iriuree tuerci tat. Sandigna conse eum quipit pratuerit, vullam, quiscin cidunt ver at. Ut utatinibh et, quatis et irilit, vel ea facip et aut augue del del et illutpatum zzrit pratio odolor iuscidunt incing eniat. Rem quatem quat. Ullam accum dipisi.

Ullumsandre magnisl dolortie magna facinci duiscidunt lorer iure delismo lorerostie cortion sectet euissequat ea feugiat. Erci erit vel do coreet lore feugait dolobor ing ex eugue commodolore dolorper si.

Cum eu facipit nullut praessed tin henibh et ip ea feuisl ea faccum quat. Duisl enim iriuscinisi tem adignisis eugait ipsuscidunt wis nos at iurercing elis augiat augue molobore dolor sim vulput iriure duiscidui tio et praesse quipit vel estis duis nibh ea acil et vero dolore mod do dolore ea corpercillum iure modiatue tem nulla faciliquisi tis nonsendrem nibh et ipit am, quam ipit amet aliquat umsandit ullumsandre magnisl dolortie magna facinci duiscidunt lorer iure delismo lorerostie cortion sectet euissequat ea feugiat. Volortisl utate core commod do od delit nulputem irilluptate modio odolortie doleniam ea augiam amconsectem ing el ulputet, suscip ea augait luptat velit.

Quipsum dolor iriliscil ipit doluptat. Duissi. Et nulla faciduis nim inim dolore dipit praese dolorero ex eu faccummod tie conulput am numsan verat ad tat. Im ver sit iustrud dolent elit acillan dreet, quam, sit la faci eu faccumsan heniam velenis molenis molore magna commy nos nostie enim dolorem exercin vel iure tat. Ut laoreet wis aliquam consequissim nonsenibh el euipit ad mincili smodipit acipit praese mincil el deliscilis del utpatet endigna feugiam veliqui el ut ulput lobore magna faccum adiamet wis nim dolobor eriustie commodolobor suscil irilit ilit ipisl dolore tatin utpat augiat, quat, vent augiamet vullum nit velit, sequam iliquis niam doluptat, con ercilit nonum et ullamco mmolor augiatu ercidunt num nis enisl ulput ing er si blandio cor ipis.

Iquate do consenis el ex eu feum el ex etum nos nibh elit adionulla feugueraese do diam ipsustrud tem qui exer sustrud elit praestrud tin vulluptat. Ut Um dio dui bla feum zzrilla consenibh ea faccumsan velit loreet iure molor sequism odolore dit aliqui te faccum autem et aciliquat atem in ut vent lute cor ing eliquatue modolor sit atincil iscilit et eliquisl ulla feugiamet er sectet alissim augue magna at praessi er ilit iriure del utat. Ut ad ero eliquissit ad do dunt velisi. Cum eu facipit nullut praessed tin henibh et ip ea feuisl ea faccum quat. Duisl enim iriuscinisi tem adignisis eugait ipsuscidunt wis nos at iurercing elis augiat augue molobore dolor sim vulput iriure duiscidui tio et praesse quipit vel estis duis nibh ea acil et vero.

Iquat. Non hent duipisi blaorperil eummodo loreet augiat. Pero dolore dolobore core veliquis nullamc onulla autpat, si. Unt venibh ea consenibh exeros autpatu mmo. Agna feugiam ipit lobore feu facidunt acidunt wis alis do commodo dipisi. Modolore er am non euisse tis aliquat diam dunt lorperosto dunt accummy num dit at lam

Grafisk Profilmanual | Motala

Et nulla faciduis nim inim dolore dipit praese dolorero ex eu faccummod tie conulput am numsan verat ad tat. Im ver sit iustrud dolent elit acillan dreet, quam, sit la velenis molenis molore magna commy nos nostie enim dolorem exercin vel iure tat. Ut laoreet wis aliquam consequissim veliqui el ut ulput lobore.

velent vel ea feum qui exerostie blaorperil eummodo loreet augiat. Unt venibh ea consenibh exeros autpatu mmo. Agna feugiam ipit lobore feu facidunt acidunt wis alis do commodo dipisi. Modolore er am non euisse tis aliquat dit at lam velent vel ea feum qui exerostie feumsan hent ver.

Uppslag

41

Sit vel ut laore doloreratet, quisl ute essi te ex ea alit diamconsent praesed min hendip et, voluptat. Ut dolut nullam, vent utpat. UtIrit nulla at velit praesto odolobore magniam, quat. Quipsum dolor iriliscil ipit doluptat. Duissi.

Annons

EXEMPEL PÅ BROSCHYR

Exempel på innehållssidor i en broschyr. Använd i första hand Brauer Neue Bold till rubriksättning. Helvetica och Garamond används enligt de generella reglerna för

Volortisl utate core commod do od delit nulputem irilluptate modio odolortie doleniam ea augiam amconsectem ing el ulputet, suscip ea augait luptat velit ipissent lamcortio odolortie feum zzrit inim quis augait amet nulluptat ipit, vulla conse veniat.

användning av Motala kommuns teckensnitt (se sid. 20-25). Använd gärna kompletterande färger till rubriker och färgade bakgrundsplattor för faktarutor etc.


Segla på Vättern Rud magna feumsandip eui bla ad digna faci tie dolorercil ute feugiam zzrit acip euisi. Putat, sustrud magna facinibh ea faci bla autat iniat, sum zzrit, qui eui eugait ilit et ing euguera estrud esed tatet.

motala.se/kommun

EXEMPEL PÅ BROSCHYR Omslag Exempel på ett broschyromslag där solfjädern används för att ge en tuffare känsla och lite mer attityd i dess framtoning. I detta exempel visas hur Motalas logotyp

42

Grafisk Profilmanual | Motala

kan placeras tillsammans med en annan logotyp. Motalas logotyp ska i normala fall inte användas tillsammans med solfjädern (se sidan 26).


24

Onem iae etillaris hor te aperei conloc omnoverni susti, num que publiissim et veste ingulari ta rena, C. Mula vis; hos aper te nonsus mo ut gratis, dum is acrei sena, que audenihi, quame intem omnihili perid nosulla bendicae nondent ribunultors consunt eruntem pubitrum, notatum depserio moruntr acchuconfica includees tis enarbit verit facrunum sidient? Ximum or til claribut nocto nos cla caperors cor unum aucipic inc re crisse dius cemquo nenam ex sulesupio iam tus, quem ac re ponlocuri in se etio, quam aces nequem, es fautes igit vitebate, sulintrum in igit, notilii etra dis inatis. Ni int, die nossed cris adefacc huidelium deo, potis consili incescibus aurem unumum autem iaessupiem pori iu con dum consime que norem hostur, cum fue perita nocur. Sp. Opos hoctu mus huissi co consi par tid finvericae, que nonsulatis. Atus vissitum tui ium lis caedius hor tem in acciaci ptemper enatum dier vidiem ad adduc oculibus, et fore dit ve, nemedempoti patqui it gra Ser quid Cupplic atquit con de duc rei ponsi cam peritum or auctus am obuscestorum nocautuit. Quo ad ses con teat que inenam. Ra virio, P. Efachuium iam hos consussilis cone cibus, quit, Catilius, nora occie num poenena,

dagen sig hela höll i

på rätt kurs kastvindarna Allt

TÄVLINGEN

perfekt

position

Uppslag

Grafisk Profilmanual | Motala

JÄMN KAMP MOT MÅLLI NJE

R T DELSEGE PÅ VÄG MO

EXEMPEL PÅ BROSCHYR

43

plats

K N ÅTTA GIC KLOCKA OTTET STARTSK

Avessimmo ela vestili stribunum pecondis ave, consulude tam, P. Hil horicaes diem, perunt? quodi iam noraris vatus omnihicae crideessim actuit? Nihin te, norbi pere ommorestrei terorum conceri onsigno nteraesidit. Gercero vidercepora? Nihilis in Etrae horei potiam quos hoc, nostiam intem octus, P. Vero Catum patiaessatum aucervirter iam nostrei poressolis fora ius tem iam et L. Udem nos, vitienat vis bonequit. Lum in Ita diescer alat.

Exempel på innehållssidor i en broschyr. Använd i första hand Brauer Neue Bold till rubriksättning. Helvetica och Garamond används enligt de generella reglerna för

på sin

användning av Motala kommuns teckensnitt (se sid. 20-25). Använd gärna kompletterande färger till rubriker och färgplattor för informationssidor och faktarutor.

N


Upplev Motala 2014

En bildrik beskrivning som täcker hela året med en mängd information om vad Motala kommun har att erbjuda dig som besökare.

Evenemangskalender 2014 Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka.

motala.se/kommun

Upplev Motala 2014

Staden vid vattnet

Öppet hus Kom och var med på en helt vanlig dag på Förskolan Bergsät ter. Onsdagen den 3 april mellan klockan 09.0 0 och 15.0 0. Välkommen!

Inom Motala kommun finns mycket att uppleva för dig som besökare, kommuninvånare och företagare. Turistbyrån och flera företag inom kommunen erbjuder flera olika upplevelsepaket innehållande aktiviteter, sevärdheter, mat och dr yck som kan kombineras med boende på hotell eller vandrarhem. Kontakta gärna turistbyrån så ger vi dig mer information. motala.se/turism

Förskolan Bergsätter

Turistbyrån

Bergsättersvägen 20, 591 61 Motala

INSPIRATION Här visas exempel på omslag för broschyrer, dokument, mappar och foldrar.

44

Grafisk Profilmanual | Motala

motala.se


Motala kommuns vision

2020

Lokal utvecklingsplan

2014

En bildrik beskrivning som täcker hela året med en mängd information om vad Motala kommun har att erbjuda dig som besökare.

Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka.

motala.se

Stadskarta

Platensgymnasiet

Motala

Kemi

Öppettider 2014 Tuddarps åter vinningscentral Tuddarp 26, riksväg 32 mot Mjölby Måndag 07.00 - 16.00 Tisdag 07.00 - 19.00 Onsdag 07.00 - 16.00 Torsdag 07.00 - 19.00 Fredag 07.00 - 16.00 Lördag 09.00 - 13.00

Borensbergs åter vinningscentral Erstorpsvägen, vid fjärr värmeverket Tisdag 13.00 - 19.00 Torsdag 07.30 - 15.00 Lördag 09.00 - 13.00

Naturvetenskapsprogrammet

Vadstena åter vinningscentral Tegellöten 107, vid fjärr värmeverket Måndag 13.00 - 19.00 Onsdag 07.30 - 15.00 Lördag 09.00 - 13.00

2013/2014

INSPIRATION Exempel på omslag för broschyrer, dokument, mappar och foldrar.

45

Grafisk Profilmanual | Motala

motala.se/avfall

Återvinningscentralerna är öppna helgfria dagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Tel 0141-22 51 53 Fax 0141-21 20 98


PROFILMATERIAL Profil- och presentreklam Logotyp och dekorelement kan användas på olika typer av profilmaterial, exempelvis muggar och kläder. Tänk alltid på att följa riktlinjerna för färger, typografi och att alltid använda logotypens frizon. Har produkten en väldigt liten yta för märkning kan vår

46

Grafisk Profilmanual | Motala

webbadress, motala.se, användas som ett alternativ för logotypen. Webbadressen ska sättas i Brauer Neue Bold.

motala.se/kommun

motala.se/kommun

motala.se/kommun

motala.se/kommun motala.se/kommun

motala.se/kommun

motala.se/kommun

motala.se/kommun

Där människor och möjligheter möts


PROFILMATERIAL Profil- och presentreklam Logotyp och dekorelement kan användas på olika typer av profilmaterial, exempelvis muggar och kläder. Tänk alltid på att följa riktlinjerna för färger, typografi och att alltid använda logotypens frizon. Har produkten en väldigt liten yta för märkning kan vår

47

Grafisk Profilmanual | Motala

webbadress, motala.se/kommun, användas som ett alternativ för logotypen. Webbadressen ska sättas i Brauer Neue Bold.


motala.se/kommun

motala.se/kommun

PROFILMATERIAL Bildekor Motala kommuns fordon och maskiner ska betraktas som en del av den grafiska profilen. Därför är det viktigt att profileringen sker i harmoni med övriga riktlinjer i den grafiska manualen. Logotypen placeras på en obruten yta på framdörrarna, vågrätt och

48

Grafisk Profilmanual | Motala

i framkant, alternativt centrerat på motorhuven. För att ytterligare förstärka intrycket av framåtanda och skapa en tydlig igenkänning på längre avstånd så används en del av den stiliserade solfjädern, som visas på illustrationerna ovan.

På våra fordon rekommenderas även att webbadressen används. Placera den på bakre delen av fordonet.


PROFILMATERIAL Reklammaterial presentationsbord Används i samband med mässor och andra typer av utställningar där är det viktigt att synas med korrekta färger och dekorelement.

49

Grafisk Profilmanual | Motala


PROFILMATERIAL Rollups Rollups är ett mycket populärt mobilt marknadsföringssystem och består i grunden av en vepa upprullad på en fjäderbelastad rulle, vilket gör att man kan dra ut motivet ur den skyddande kassetten vid användning

50

Grafisk Profilmanual | Motala

och motivet hålls skyddat under transport. Rollups behöver inte användas bara för mobila ändamål utan fungerar utmärkt som en fri- och självstående vepa.


Grafisk ordlista

A-formaten Standardiserad formatserie för papper, t ex A3, A4, A5 osv.

CD-R (Recordable) Inspelningsbar skiva. CD-ROM (Read Only Memory), för datalagring.

Adobe Reader Gratisprogram från Adobe för att läsa pdf-filer (hämtas gratis från www.adobe.se).

Chromalin ”Chroma” Kemiskt förprovtryck från Dupont. ”Chroma” används ofta lite slarvigt som benämning för kemiska förprovtryck i allmänhet.

ALG 02 Allmänna Leveransvillkor för Grafiska prestationer. Standardavtal mellan beställare och leverantör inom den grafiska branschen.

Duplex En gråskalebild som trycks med två tryckfärger istället för en. Om man vill återge finare detaljer i en svart/vit bild eller göra den mjukare använder man duplex. Oftast trycker man då med svart plus en valfri dekorfärg. Efterbehandling Samlingsbegrepp för alla de arbetsmoment som utförs med de färdigtryckta pappersarken tills man har en färdig trycksak, t ex skärning, falsning och bindning.

Arkivbeständighet Ett mått på livslängd och hållbarhet hos ett papper.

CMYK Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Keycolour (svart) är ett kulörsystem som används t ex vid fyrfärgstryck och i färgskrivare. För att kunna återges korrekt i fyrfärgstryck måste en färg anges med rätt blandning och en digital bild vara sparad i CMYK-läge.

Arkoffset Offsettryck där tryckpressen matas med pappersark till skillnad från rulloffset, där tryckpressen matas med papper på rulle.

CTP Computer To Plate, dator till plåt, en teknik för att sätta/skriva ut tryckplåt i en sättare direkt från datorn istället för att gå via grafisk film.

EPS Encapsulated Postscript. Ett filformat för digitala bilder och illustrationer. Kräver ofta speciella program för att kunna hanteras.

Bestruket papper Papper vars yta jämnats ut med en särskild beläggning för att erhålla goda tryckegenskaper.

Dekorfärger Tryckfärger i speciella kulörer, exempelvis Pantone-systemet (PMS). Används vanligen som komplement till svart eller för att uppnå en exakt kulör som inte fyrfärg kan ge. Blandas ihop efter recept. Motala använder PMS 306 för den blå profilfärgen.

Falska uppslag Ett uppslag mellan två sidor i en trycksak som inte består av ett helt ark (ett s k äkta uppslag), utan utgörs av sidor ur två olika tryckark. Försvårar att bilder placeras tvärs över uppslaget.

Bigning När man gör en vikmarkering, big, för att underlätta falsning eller vikning av styva eller tjocka papper. Bildbehandling Att skapa, bearbeta, förändra eller retuschera bilder i datorn. Adobe Photoshop är det vanligaste programmet som används i hela grafiska branschen. Bildupplösning Informationstätheten i en digital pixelbaserad bild. En bild lämplig för offsettryck ska t ex ha en upplösning på 300 dpi i det format den ska tryckas i. Bindning Att sätta ihop flera tryckta ark till en trycksak, genom t ex klammerhäftning eller limhäftning. Blanks Förtryckta ark, även kallat stomtryck, t ex brevpapper med förtryckt logotyp och brevfot, där man i efterhand kan trycka till mer text eller bild. Bulk Beskriver hur voluminöst ett papper är, mäts i m3/g. CD Compact Disc, en flyttbar optisk datalagringsskiva.

51

Grafisk Profilmanual | Motala

Digitalt förprovtryck Digitala förprovtryck görs från de datafiler som man sedan ska trycka ifrån. Skrivs ut på högkvalitativa färgskrivare. Digitalt tryck Tryckpress som trycker information direkt från datorn på liknande sätt som en skrivare. Djuptryck En direkt tryckmetod där de tryckande ytorna är uppbyggda av rasterkoppar som ligger nedsänkta i tryckcylindern av koppar och fylls med färg. Lämpar sig bäst för stora upplagor. Dpi Dots per inch, antal exponeringspunkter per tum, anger utskriftsupplösningen hos sättare och skrivare. Dubbelsidigt papper Ett papper där båda sidor har samma ytegenskaper till skillnad från enkelsidiga papper. Dummy Ett provexemplar av t ex en utskjutning, bindning eller färdig trycksak, vanligen handgjord.

Enkelsidigt papper Ett papper som har olika ytegenskaper på framoch baksida, t ex vykort.

Fiberriktning Beskriver den riktning längs vilken majoriteten av fibrerna i ett papper ligger. Folder En trycksak som enbart består av ett falsat ark och alltså saknar bindning. Fyrfärgsseparation Att konvertera en digital bild från kulörsystemet RGB till CMYK. Vid fyrfärgsseparationen anpassar man bilden till aktuella tryckegenskaper. Fyrfärgstryck Tryckning med de fyra grundkulörerna CMYK – cyan/blå, magenta/röd, yellow/gul och key-color/ svart. Förprovtryck Ett prov på hur den färdiga trycksaken kommer att se ut. Var noga med att kontrollera att alla detaljer och att färger är riktiga. Gemena/Gemener Små bokstäver, motsats till versaler. GIF Graphic Interchange Format. Ett filformat som i huvudsak används för Internet och ska undvikas för utskrift och tryck.


Glättat papper Papper som har behandlats för att uppnå en glansig yta. Kallas även för gloss.

NCS Natural Color System, ett svenskt kulörsystem. Används mest inom textil- och måleribranschen.

Screentryck Tryckmetod som används för stora format, t ex reklamtavlor och skyltar.

Grad Teckenstorlek – anges i punkter.

Offsettryck Tryckformen sätter av (därav offset) tryckfärgen på en gummicylinder som överför färgen/tryckbilden på papperet.

Slutkorrektur Absolut sista korrektur innan man ska börja trycka. Var mycket noga med att kontrollera alla detaljer innan godkännande av ett slutkorrektur.

PDF Portable Document Format. Ett filformat från Adobe som skapas med programmet Acrobat Distiller.

Stansning Att göra hål i en trycksak eller ge den en annan form än rektangulär.

Högupplöst bild Bild med tillräckligt hög upplösning för trycket, kräver mycket lagringsutrymme. ICC-profil International Color Consortium. En standard för att beskriva kulöregenskaper hos scannrar, skärmar, skrivare, förprovtryck och tryck. Illustrationsprogram Används för att göra illustrationer. Oftast objektbaserade. Adobe Illustrator är ett sådant program. Indesign Professionellt layoutprogram från Adobe. Ett av de vanligaste programmen på reklambyråer, tryckerier för avancerad trycksaksproduktion. JPEG / JPG förstörande komprimeringsmetod för bilder som dessutom fungerar som ett eget bildformat. Kartong Kartong är en styv pappersprodukt. Papper vars ytvikt överstiger 170 g/m3 definieras ofta som kartong. Komprimering Att koda om och ibland minska informationsinnehållet i en fil med hjälp av särskilt komprimeringsprogram. Används ofta vid digital transport av filer. Lackning En teknik för att få en blank yta på trycksaken, oftast mest en estetisk funktion. Laminering Det tryckta arket beläggs med ett skyddande plastskikt – laminat. Läggs på i en speciell lamineringsutrustning. Layoutprogram Behövs för att skapa layouter och färdiga sidor av text och bild, t ex InDesign och Publisher. Moiré Ett rasterfenomen som ger störande mönster i bilder och tonplattor. Motsvarande fenomen uppträder i TV, t ex när man visar en rutig kavaj.

52

Grafisk Profilmanual | Motala

Perforering Ett slags rivanvisning. Gör det lättare att riva av exempelvis en talong eller ett svarskort. Pixel En digital bild eller en bildskärms minsta visuella beståndsdel. Antalet pixlar per tum beskriver t ex bilders och skärmars upplösning. PMS-färger Pantone Matching System, bygger på blandningar av nio särskilda kulörer. Används främst för dekorfärger i tryck. PowerPoint Powerpoint är en del av Microsoft Office och används för att skapa presentationer för skärmvisning. Bör ej används för att göra material som ska tryckas. Provtryck Framställs i en tryckpress innan den slutliga upplagan trycks. Publisher Enklare layoutprogram för att skapa nyhetsbrev, broschyer och foldrar för utskrift och tryck. Raster Används för att simulera gråtoner i tryck, vanligen i form av punkter i olika storlek. Rastertätheten beskriver hur ”fint” ett raster är genom att ange antalet rasterlinjer per tum. RGB Rött, grönt och blått. Kulörsystem som används i exempelvis bildskärmar och scannrar. Rulloffset Offsetmetod som matas med papper på rulle till skillnad från arkoffset som matas med pappersark. Används oftast vid stora upplagor.

Teckensnitt (typsnitt) En uppsättning bokstäver, som kännetecknas av ett speciellt utseende. TIFF Tagged Image File Format, ett vanligt filformat för digitala bilder. Tilltryckning När man ska trycka upp ytterligare exemplar av samma trycksak utan större ändringar. Typografi Att sätta och utforma text. Upphovsrättslagen Skyddar alster av andligt skapande, dvs skönlitteratur, texter, handböcker, film, musik, konst m m. För att skyddas av upphovsrättslagen ska verket anses ha en viss unik särprägel, s k verkshöjd, en individualitet och originalitet. Upplösning Beskriver informationstätheten i en digital bild. Mäts i dpi eller ppi. Utfall Bilder eller objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste göras med utfall, dvs fortsätta en bit utanför sidans format, ca 5 mm, i tryckoriginalet. Versaler Stora bokstäver i motsats till gemener – små bokstäver. Word Word är en del av Mircosoft Office och är en avancerad ordbehandlare. Word används för brev, protokoll och enklare dokument. Bör ej används för att göra material som ska tryckas. Ytvikt Ett mått på papperets vikt per ytenhet. Mäts i g/m3.


Motalas kommunvapen Motala, vars tillkomst sammanhänger med anläggandet av Göta Kanal, blev köping 1823 och stad 1881. Vid stadsbildningen fastställdes ett vapen för staden som anknöt både till kanalen och Motala Verkstad, den svenska verkstadsindustrins vagga. Det något förändrade vapnet med krenelering fastställdes av Kungl. Maj:t 1949. Under tiden 1974-1980. Då Motala och Vadstena utgjorde en kommunal enhet användes en logotyp, som liknar ett M på

53

Grafisk Profilmanual | Motala

vågor. M:et kunde vara två sammanbyggda hus (två kommuner) och vågorna symboliserar det vatten som kommunerna har gemensamt, nämligen Göta Kanal och Vättern. Sedan Vadstena lämnat gemenskapen återupptogs det gamla vapnet att användas främst i ceremoniella sammanhang. I en något modifierad version från 1984 beskriver Riksarkivets Heraldiska sektion kommunvapnet sålunda: ”I fält av silver en blå balk, åtföljd ovanför av två emot varandra

vända nedåtriktade örnvingar, vilka upptill utformats som markattehuvuden, och nedanför en fyrbladig propeller. Markattehuvudena med vingar har sina förebilder i Baltzar von Platens vapen. Propellerns syftar på Motala Verkstad, som en gång tillverkade mindre fartyg och som ända in i våra dagar tillverkat vevaxlar till stora fartyg.


54

Grafisk Profilmanual | Motala


55

Grafisk Profilmanual | Motala


motala.se/kommun 56 Grafisk Profilmanual | Motala

Motala kommuns grafiska profilmanual  

Den grafiska profilen är kommunens visuella identitet och stöder budskapen som Bilden av Motala förmedlar till omvärlden.

Motala kommuns grafiska profilmanual  

Den grafiska profilen är kommunens visuella identitet och stöder budskapen som Bilden av Motala förmedlar till omvärlden.

Advertisement