Page 1

Kulgrisprogram v책ren 2012


Välkomna till KULGRIS våren 2012!

2

Denna katalog innehåller de kulturarrangemang som Kulturgruppen i skolan (Kulgris) erbjuder till förskolor och skolor under vårterminen 2012. Vi har valt arrangemang utifrån utbudet i Östergötland och övriga Sverige och med Kulgris läsårsplanering framför oss. Det innebär att alla elever ska få ta del av musik, teater, dans, bildkonst, litteratur och skolbio under grundskolans gång och att arrangemangen är åldersanpassade och håller hög kvalitet. För att kunna erbjuda ett så bra utbud som möjligt finns en grupp som arbetar med detta - Kulgrisgruppen.

Kulgrisgruppen • • • •

arbetar för att främja kultur i förskola/skola tar fram ett så bra utbud som möjligt reser på utbudsdagar ingår i nätverket av kulturombud i Motala kommun

• • • •

träffas ca en gång per månad representerar förskola och olika årskurser representerar olika geografiska områden ansvarar för olika konstformer

Representanter i Kulgrisgruppen 2012 Gunilla Adwall, Vätternskolan

Alternerande lärare, Musikskolan

Lars Hedgärd, Råssnässkolan

Hans Isacsson, Särskolan/Södra sk.

Camilla Tiderman, Agneshögs fsk.

Margareta Thor, Charlottenborgssk.

Anna-Karin Lundell, Motala bibliotek

Sanja Sevic, Zederslundskolan

Kulturombuden På varje förskola och grundskola finns minst ett kulturombud som • sprider Kulgriskatalogen till pedagogisk personal • samlar in anmälningar på sin enhet • fungerar som kontaktperson när ett Kulgrisarrangemang förläggs till förskolan/skolan • träffar andra ombud vid en årlig ombudsträff/fortbildning • deltar i länets utbudsdag där nya föreställningar presenteras Kulturombuden har en viktig funktion i vår gemensamma strävan att : Kultur är en naturlig del i det dagliga arbetet (ett av Bildningsnämndens prioriterade mål). Ta gärna kontakt med ditt kulturombud eller Kulgrisgruppen vid önskemål om arrangemang eller om du har frågor och idéer om kultur i skolan! Vi hoppas också att Kulgris även kan inspirera till att beställa egna arrangemang som kan passa in i skolarbetet. Det går att få bidrag till halva gagekostnaden genom att söka arrangemangsbidrag genom länets teaterkonsulent. Hämta blankett och mer information på: www.ostgotakultur.se Denna katalog och mera information om Kulgris finns på kommunens intranät Kanalen under Bildningsförvaltningen/kultur.

2


Fakta om Kulgris arrangemang

• • • •

3

Kulgris arrangemang är alla professionella och kostnadsfria för samtliga barn i Motala kommuns förskolor/dagbarnvårdare och grundskolor - kommunala och externa. Ett arrangemang per barn och läsår är målet. Elever i 1-9 får ett arr./termin genom Skapande skola. Arrangemangen från Kulgris framförs i skollokaler eller andra lokaler som t ex. på Folkets hus, Musikskolan eller Charlottenborgs slott. ANMÄLAN görs på Intranätet Kanalen under Bildningsförvaltningen/kultur eller genom att kopiera och fylla i den anmälningsblankett som finns i denna katalog. Obs! Ej via e-post eller telefon.

Fördelning av arrangemangen Vid fördelning av platser till arrangemangen tas hänsyn till antalet anmälda barn i de olika grupperna samt till skolornas/förskolornas placering i förhållande till spelplatsen och varandra samt ev. tidigare deltagande i Kulgris arrangemang. För att få plats med så många barn som möjligt på varje arrangemang blir det lite pusslande innan varje föreställning eller konsert har fått sin lokal och innan ni kan få besked om tid och plats etc. Anmäl gärna ett par alternativ på intresseanmälan, då förstahandsvalet ibland kan bli fullbokat. Ibland kan det också finnas platser över. Har eleverna redan fått ett Kulgrisarrangemang under läsåret kan man ändå anmäla dem, men sätt då ett kryss i den anvisade rutan! En skriftlig bekräftelse skickas alltid två till tre veckor innan arrangemanget. Lärar/elevinformation, klassrumsplanscher och tips på för/efterarbete skickas också med i den mån det finns.

Förberedelse och efterarbete Att se teater, dans eller lyssna på en konsert är ofta en stor upplevelse. Hos kulturombuden finns lärarhandledningen ”Att öppna nya världar” till utlån. Den ger en god grund för att se på teater med barn. Många arrangemang har handledningar eller tips på hur man kan förbereda barnen på vad man ska se. Till skolbion följer också en lärarhandledning från Filminstitutet. Ingen ska behöva gå helt oförberedd till ett Kulgrisarrangemang! Även efterarbete förstärker upplevelsen och ger tillfälle till reflektion och givande diskussion. ”Kulturtermometern” är ett viktigt mätinstrument på terminens utbud. Fyll gärna i den!

Lokaler och resa De flesta av Kulgris arrangemang förläggs i förskolornas eller skolornas egna lokaler. Med stigande ålder får eleverna ta sig till andra, lite större samlingssalar för att i läsår 7-9 få komma ut till någon av länets kulturinstitutioner. Ett billigt sätt att resa med klassen är att köpa in en sk. Klassbiljett (tidigare Kulturkort) för 800:-/år. Biljetten gäller för resor inom länet mellan kl 08:15– 16:00 ”Vem ska trösta Knyttet?” framförs av Teater Pelikanen för elever i läsår F-1. med Östgötatrafiken för Foto: Helena Thörnqvist max 25 personer, varav Bild på framsidan: 4 vuxna. "Elever från Råssnässkolan kollade in Jonas Lundhs konst på Dubergska gården." Foto: Åke Karlsson/Östgöta Correspondenten

3


4

Läsår Intresseanmälan 8 till kulturarrangemang inom Kulgris

- kan även göras digitalt på Kanalen under Bildningsförvaltningen/ kultur

Vår förskola/skola heter:

KO PIE RA

1111111111111111111111111111

OC HS

Avdelning/klass:

KIC KA !

1111111111111111111111111111 Kontaktperson: 1111111111111111111111111111 Telnr:1111111111111111111111111. Mailadress: 1111111111111111111111.. Vi vill boka platser till arrangemanget som heter:

1:a hand1111111111111111111111111 2:a hand1111111111111111111111111 3:e hand1111111111111111111111111 Datum som önskas (se information/folder): 1:a hand111111.2:a hand111111.3:e hand11111

Antal barn:111111111i åldrarna:111111111..... Antal vuxna:11111111

OBS! ALLA ARRANGEMANG SKA ANMÄLAS SENAST DEN 30 JANUARI ! Skickas med internposten till: sektor kultur/Bildning eller Postadress: Motala kommun, sektor Kultur , 591 86 Motala 4


5

Kulturtermometern - en viktig respons från er som sett ett Kulgrisarrangemang

Vi har tagit del av föreställningen/konserten

111111111111111111111 Titel Producerad av: 111111111111111111111 Vi tycker att arrangemanget passade för angiven åldersgrupp: JA: 111. NEJ:111. Det passade istället för åldrarna11111... därför att............................................................................................... Lärarna ger arrangemanget följande poäng: 1

2

3

4

5

Barnen ger arrangemanget följande poäng: 1

2

3

4

5

Övriga synpunkter: 1111111111111111111111111 1111111111111111111111111

Namn:1111111111111111111111 Förskola/skola:111111111111111111. Datum:111111111111

Skickas med internposten till: sektor kultur/Bildning eller Postadress: Motala kommun, sektor Kultur , 591 86 Motala 5


Förskolan

6

Födda 2005-06 & särskolan

Sol-ägget

Teater Pelikanen

TEATER

REGI Ika Nord

En dag när den lilla älvan är på upptäcksfärd i skogen, hittar hon något stort, gult och runt liggandes i mossan. Tillsammans med sina vänner börjar hon undersöka vad det är för märkligt hon har hittat. Dom ska nog göra en otrolig upptäckt…

MUSIK David Tallroth SCENOGRAFI Benita Bergfeldt-Löfgren

Efter Elsa Beskows saga Sol-ägget.

MEDVERKANDE Eva Carlsson, Marco Marchev www.teaterpelikanen.se LOKAL Motala bibliotek ELEVANTAL 60

ÅLDER 3-5 år

SPELTID 30min

DAG tors 1 mars och fre 2 mars TID 9:00 och 10:15 ANMÄLAN SENAST 30 januari

Förskolan Födda 2005-06 & särskolan Cirkus Elvira

Daff Daff fixar allt!

MANUS, REGI & MEDV. Thomas Jerbo

CIRKUS/TEATER Välkommen till Daff Daffs föreställning! Nu ska ni få se på trix – vad sägs om ett snurrigt? Eller magiskt? Eller ett spralligt trix? Ni kan få se alltihop! Daff Daff ska bara fixa allt först…

SCENOGRAFI/ KOSTYm Ann Jerbo www.crikuselvira.se

LOKAL Motala bibliotek ELEVANTAL 60

ÅLDER 3-5 år

SPELTID 40 min

DAG Tors 3 maj TID 9:00, 10.00 och 11:00 ANMÄLAN SENAST 30 januari 6


Förskolan

7

Födda 2005-06 &

Rockring

Östgötamusiken

MUSIK ”Vad gör man när något man älskar blir stulet? Hur gör man om man råkar låna något utan att fråga? Med egna och andras låtar tar Aila Kabaca och Klas Backman med publiken i ett interaktivt spel, där det ibland handlar om att sjunga och dansa och ibland om att kunna bevara en hemlighet.

MEDVERKANDE: Aila Kabaca och Klas Backman MUSIK : Östgöta Blåsarsymfoniker www.ostgotamusiken.se

LOKAL Kulturakademien ELEVANTAL 200 DAG tis 28 februari

TID 10:00

ÅLDER 4 –5 år

SPELTID 45 min

ANMÄLAN SENAST 30 januari

Förskolan Födda 2005-06 & särskolan

En annan Askunge TEATER Av Papagena En annan Askunge är en föreställning full av överraskningar och en berättelse om vikten av att hitta sin egen styrka. Utgångspunkten är den klassiska sagan Askungen och formen rör sig mellan sceniskt berättande och gestaltande med dockor.

Papagena REGI: Eva Ahremalm MEDVERKANDE: Tjåsa Gusfors

www.papagena.se LOKAL Bibliotekets föreläsningssal ELEVANTAL 70 ÅLDER 4-5 år TID 45 min DAG Mån 19 och tis 20 mars TID 9:00 och 10:15 ANMÄLAN SENAST 30 januari 7


Läsår F

8

Konstambulansen KONST

Östergötlands museum och konstnär Lars Petterson Udd

Konstambulansen kommer till klassen och arbetar med att skapa med färg och skulptural form. Resultatet kan bli en utställning om ni vill.

www.uddart.se

LOKAL Klassrum ELEVANTAL 12 ÅLDER 5-7 år SPELTID 60 minuter DAG Mån 23 och tis 24 april TID Enl. överenskommelse ANMÄLAN SENAST 30 januari

Läsår F

Flamenco de los ninos DANS En flamencoföreställning om att höra till och vara utanför. Med intensitet och känslighet berättas en historia om hur det är att vara annorlunda, att bli utanför i leken och om att bli sedd. Flamencon sätter prägel på föreställningen på ett lekfullt samspel mellan dans, sång och gitarr. Workshop/samtal efter föreställningen!

LOKAL Gymnastiksal

Flamenco de los ninos MEDVERKANDE: Josefine Chiacchiero och Pia Pohjakallio Sång Milla Strandberg Gitarr Zoran Dokic www.flamencodelosninos.se

ELEVANTAL 60 SPELTID 30 +10 minuter

DAG tis 13 mars TID: 9:00,10:00, 11:00 ANMÄLAN SENAST 30 januari 8


Läsår F och 1

9

Cirkus Pico

Papanella berättarteater

TEATER Cirkus Pico handlar om en flicka som aldrig träffat sin pappa. Ensam hemma hittar hon en cirkuskoffert och ett fotoalbum på vinden. Hon leker cirkus och listig som hon är, upptäcker hon att hennes riktiga och försvunna pappa är en…

REGI: Juan Rodriguez MANUS & MEDVERKANDE: Marinella Rolfart MUSIK: Lars Pettersson DOCKOR/SCENOGRAFI: Tjåsa Gusfors www.papanella.se

LOKAL Hällagården DAG ond 14 mars

ELEVANTAL 70

TID 9:00 och 10:30

ÅLDER 7-8 år

SPELTID 45 min

ANMÄLAN SENAST 30 januari

Förskolan Östgötamusiken

Musiklek med Susanne Lind

www.ostgotamusiken.se/

MUSIK Med fiolen, gitarren, ukulelen, djembetrumman och väskan med alla djuren, besöker Susanne Lind förskolan och tar med ramsor, rörelsesånger, vilosång, musiksagor, energi och glädje! Det blir en härlig musikstund där barnen är aktiva med sång, lek och rörelser. LOKAL Lekhallen på Rödluvans förskola DAG ons 7 mars

Förberedelsematerial skickas ut i form av CD och häfte med texter, noter och ackord.

ELEVANTAL 30 ÅLDER

TID 9:00, 10:00 och 11.00

SPELTID 40 min

ANMÄLAN SENAST 30 januari

9


Läsår 1,2

10

Blåsningen

Cirkus Elvira

TEATER Utan att eleverna vet om det innan dyker Thomas Jerbo alias Framtid & Visions Konsult Hall dyker upp på en vanlig lektion för att berätta om den Digitala Framtidsskolan. Men det är inte sant! Vad är sant och sanning egentligen? Talar vi alltid sanning? Thomas Jerbo gör föreställningen Blåsning – historien som är en saga med inslag från Odysseus äventyr, folksagor och verkligheten.

MANUS/REGI/ MEDVERKANDE Thomas Jerbo SCENOGRAFI/KOSTYM: Ann Jerbo

www.cirkuselvira.se LOKAL klassrummet ELEVANTAL 1-2 klasser DAG fre 4 maj TID enl. överenskommelse

ÅLDER 8 år

SPELTID 30 minuter

ANMÄLAN SENAST 30 januari

Läsår Läsår 1,2 1,2 och och 4 4 Bild och Formkompaniet

Runt hörnet KONST Att teckna är lätt – bara att ta upp en penna och låta den gå! Det är som ”runt hörnet”- nära till hands . På väggarna i konsthallen hänger många teckningar av olika konstnärer. Kom med på utställning! Tillsammans tittar vi, samtalar och ställer frågor: Vad skiljer en teckning från en målning? Varför har man vernissage? Och vad är egentligen passepartout och nature morte?

LOKAL Motala konsthall

ELEVANTAL 40

MEDVERKANDE Suzanne Möller Och teckningar av 8 konstnärer

SPELTID 30 + 15 minuter prova på

DAG tis 27 ons 28 och tors 29 mars TID 9:00 och 10:30

ANMÄLAN SENAST 30 januari 10


Läsår 1,2 och 4

11

Barnvisor med

Östgötamusiken

Jojje Wadenius och Östgötabandet MUSIK Här möter ni stjärngitarristen Jojje Wadenius med musiken från hans kända barnskivor. Konserten byggs kring låtarna Kalles klätterträd, Mitt lilla barn, Åka bil och Hajar du och fler av Jojjes låtar.

LOKAL Hallen

ELEVANTAL 100

MUSIK/MEDVERKANDE: Jojje Wadenius och Östgötabandet

www.ostgotamusiken.se

TID 45 minuter

DAG tor 26 april TID 9:00, 10:30 och 13:00 ANMÄLAN 30 januari

Läsår 2 Pojken som inte kunde gå hem

Teater Spektaklet REGI: Inger Jalmert-Moritz

TEATER SCENOGRAFI/DOCKDESIGN:

Billy bor i en vanlig lägenhet i ett vanligt hus, på en vanlig gata i ett vanligt samhälle. Men pappa Sture och mamma Iris är inga vanliga föräldrar. De är kroko… Billy har en hemlighet som ingen får veta. Billy ljuger och hittar på för att skydda sina annorlunda föräldrar, ända tills en dag när flickan Samira kommer hans hemlighet på spåren…

Nils Moritz DOCKMAKERI: Jenny Bjärstedt MEDVERKANDE: Margaretha Löfblad, Jenny Bjärstedt och Per Löfblad www.teaterspektaklet.se

LOKAL meddelas vid bokningen ELEVANTAL 70

TID 40 minuter

DAG Tis 17 och ons 18 april

ANMÄLAN 30 januari

TID 9:30 och 10:45

11


Läsår 3

12

Kalle och Chokladfabriken

Skolbio

FILM Kalle är en godhjärtad pojke från en fattig familj som lever i skuggan av Willy Wonkas sötsaksfabrik. En dag lanserar Willy Wonka en världsomspännande tävling för att välja den person som en dag ska ta över hans godisimperium. Kalle och fyra andra lyckosamma barn drar högsta vinsten och får en guidad tur genom den legendariska godisfabriken, där ingen utomstående har satt sin fot på 15 år. Det blir ett äventyr som överträffar hans vildaste fantasi! Filmen är baserad på en barnbok av Roald Dahl. Läs gärna boken innan Skolbion!

REGI Tim Burton MEDVERKANDE Johnny Depp Helena Bonham Carter m.fl. PRODUKTIONSÅR: 2005 Svensk text

LOKAL biograf Royal DAG Tors 8 mars

ELEVANTAL 220

TID 9:00

TID 110 minuter

ANMÄLAN 30 januari

Läsår 2 och 4 Fia med knuff

Blauba

DANS Let the game begin! Lättare sagt än gjort, för spelpjäserna Gulliga Gula, Rasande Röda och Galna Gula tycker olika om spelets regler. Cirkusdirektören Crazy Joe försöker hålla dem i schack men ber barnen om hjälp för att skapa ett slut där de får välja rörelser, musik och känsla! Föreställningen avslutas med frågor samtal om barnens upplevelser.

MUSIK: Jens Ekbom MEDVERKANDE: Sofia Sosso Harryson, Anna Axiotis, Clara Bankefors, Jason Norda www.blauba.com

LOKAL gymnastiksal

ELEVANTAL 50

DAG tis 15 maj TID 10:00 och 13.00

TID 45 minuter ANMÄLAN 30 januari 12


Läsår 2 och 4

13

Teater Fenix och Crusellkvintetten

Historien om en flicka MUSIKTEATER Två skådespelare och Crusellkvintetten berättar tillsammans historien om en flicka och hennes familj som måste fly från sitt land. Efter en lång resa kommer de till ett främmande land där inget är som hemma. En angelägen föreställning fylld av humor, galna infall och musik av Ola Fagrell.

REGI Ika Nord MEDVERKANDE Åsa Forsberg och Martin Öster MUSIKER: Nina Sognell, Bella Tarrodi, Dan Larsson, Andreas From och Katarina Andersson www.teaterfenix.se www.ostgotamusiken.se

LOKAL Skepparpinan, Folkets hus ELEVANTAL 60 DAG ons 7 mars TID 9:30 och 11:00

TID 35 minuter

ANMÄLAN 30 januari

ETT KULGRIS ARRANGEMANG PER TERMIN

UTBUDET BESTÅR AV

Från och med hösten 2011 får alla elever i läsår 1-9 dubbelt utbud av Kulgrisarrangemang! Statliga pengar gör det möjligt att köpa in kulturarrangemang och att arbeta i skapande former tillsammans med professionella kulturarbetare. För detta har Motala fått anslag tom vt 2012.

Musik Litteratur Teater Konst Dans Film

Valet av arrangemangen som presenteras i katalogen görs i samarbete mellan Kulgrisgruppen och ett kulturråd av elever från vardera skola. Dessa elever får delta i utbudsdagar, kulturvandring på länets institutioner, filmorientering, workshops och annan fortbildning i ämnet kultur.

Samtliga arrangemang för läsår 1-9 genomförs vt-12 med stöd från:

Som synes här intill följer utbudet, i möjligaste mån, ett schema med olika konstformer. Detta för att alla ska få ta del av ”allt”. Tanken med Skapande skola är att kulturen integreras mera i skolarbetet, att det blir en naturlig del i lärandet så som det är beskrivet i läroplanen. Hjälp därför till att öka kulturpulsen bland våra ungdomar och anmäl era klasser till ett Kulgrisarrangemang varje termin! 13


14

Läsår 4 Charlies unge

Pantomimteatern

MUSIKTEATER/PANTOMIM REGI My Areskoug

Charlies unge är baserad på Chaplins stumfilmsklassiker The Kid från 1921 – en berättelse om fattiga och rika, barn och föräldrar, i en värld där inte allt är svart och vitt. I en vacker och fantasieggande stumfilmsmiljö får barnen uppleva en av Chaplins roliga, melankoliska och djupt humanistiska berättelser.

MEDVERKANDE Bo W Lindström, Thea Elisabeth Skallevold och Ulrika Mannerfeldt bl.a. SCENOGRAF/MASKER Sara Kander KOSTYM Mimmi Harms Oredsson, Sara Kander SMINK&HÅR: Mimmi Harms Oredsson MUSIK: Matti Bye LJUS: Anton Sjöstrand CINEMATOGRAF: Daniel Takács PROJEKTIONER: David Nord www.pantomimteatern.se

LOKAL besked kommer under januari ELEVANTAL 80 DAG tis 28 och ons 29 februari

TID 10:00 och 12:30

TID 50 minuter

ANMÄLAN 30 januari

14


15

Läsår 5 ZoZo

Skolbio

FILM Josef Fares dramatiska självbiografiska film om 11-årige Zozo som växer upp i Beirut. Trots det pågående inbördeskriget lever han ett normalt liv med skola och kompisar. En dag inträffar katastrofen och Zozo skiljs från sin familj och han måste ensam ta sig vidare i livet. Hans enda utväg är att försöka ta sig till Sverige - ett för honom okänt land där hans farföräldrar finns. Men han får det svårt att passa in och bli accepterad i sitt nya hemland.

REGI Josef Fares MEDVERKANDE Bl.a Imad Creidi, Antoinette Turk, Viktor Axelsson, Elias Gergi och Carmen Lebbos Svenskt tal

LOKAL biograf Royal DAG Fre 9 mars

ELEVANTAL 220

TID 12:30

TID 103 minuter

ANMÄLAN 30 januari

Läsår 6 Riksteatern

Tresteg

Av Staffan Larsson

TEATER Tresteg handlar om en tjej som blir kär i en kille och osams med sin bästa kompis, en lillebror som alltid följer efter sin storebror och en pojke som drömmer om att bli världsmästare – i tresteg. Se trailern: http://www.youtube.com/watch?v=6NsQbBATPPY

REGI Hilde Brinchmann MEDVERKANDE Camaron Silverek, Sasha Becker, Gustav Berg Ellen, Norlund, Ramtin Parvaneh

www.riksteater.se/tresteg LOKAL Sporthallen DAG tors 29 mars

ELEVANTAL 440

TID 103 minuter

TID 10:00 och 12:30 ANMÄLAN 30 januari 15


16

Läsår 6 Utopier i miniatyr

Segersköldska verkstäderna

KONST En kreativ skapandeverkstad som berör miljö, samhällsplanering, hållbar utveckling och kommunikation – både i samhället och inom arbetsgruppen!

MEDVERKANDE Rasmus Sköld och Maria Segersäll

Utgångspunkten är en modelljärnväg. Hur ser landskapet ut runt omkring? Kanske landsbygd, åkrar, ängar, skogar och sjöar och små hus? Eller en stad? Barnen bygger landskapet omkring järnvägen och passet avslutas med avgång!

www.segersall-skold.se

LOKAL Lokverkstan ELEVANTAL 40

TID 180 minuter

DAG ons 9 och tors 10 maj TID 9:00 och 12:30 ANMÄLAN 30 januari

Läsår 6 och 7 Bortom havet

Teater Albatross

TEATER Berättarteater om internationell rättvisa med sång och musik från Afrika. Den unge Achille bor i en liten fiskeby vid Afrikas västkust. En dag börjar det komma utländska industrifiskebåtar och fiskar upp all fisk vid kusten. Folket i byn, som levt på fisket, ser maktlösa på hur deras levebröd försvinner och för att överleva tvingas Achille flytta till storstaden. Han växer upp och får barn, börjar jobba på FN och flyttar med sin familj till New York. Mitt i maktens centrum slåss Achille för hållbar utveckling och rättvisa för folket i sitt hemland.

REGI: Charlotta Grimfjord Cederblad MEDVERKANDE Robert Jakobsson och Marie Broberg SCENBILD: Åsa Liberath www.teateralbatross.se

LOKAL Hallen

ELEVANTAL 110

TID 60 minuter

DAG ons 16 maj TID 8:45 och 10:15 ANMÄLAN 30 januari 16


17

Läsår 7 Östgötabandet

Jazzådu! MUSIK Utrustade med piano, bas, trummor och fyra blåsare intar Östgötabandet klassrummet och fyller det med jazzmusik. Ett unikt tillfälle för en ung publik att få lära känna jazzen och träffa professionella musiker på ett lekfullt och avslappnat sätt. Mellan låtarna utvecklas ett samtal om improvisation och om olika stilar och bandet delar med sig av sina kunskaper inom jazzmusiken.

MEDVERKANDE Per Anelid- trumpet Hans Åkesson -saxofon/ Klarinett Lars Sehlstedt- saxofon/ klarinett Björn Andersson – trombone Niklas Hakegård – piano Mats Bergström - Bas Olle Bohm – trummor www.ostgotamusiken.se

LOKAL större klassrum/uppehållsrum ELEVANTAL 1 klass TID 30 minuter DAG Tors 15 och fre 16 mars TID 9:00 och 11:00 ANMÄLAN 30 januari

Läsår 8 Riksteatern

I love you bro

Av Adam Cass

TEATER

REGI: Maja Salomonsson

Johnny är en brådmogen och ensam 14-åring i en småstad. För att skärma av sin jobbiga hemsituation spenderar han sin tid i chattrum på nätet med halvtrista bekantskaper. Till en dag, då skolans stora fotbollsstjärna Marky Mark loggar in och saker och ting tar en ny och drastisk vändning. I love you bro är en smart, ung och spännande monolog om identitet, kärlek och lögn som hämtar tempo och språk från Internets chattrums-

MEDVERKANDE Lars Bringås SCENOGRAFI/KOSTYM Johanna Mårtensson www.riksteatern.se

LOKAL Sporthallen ELEVANTAL 100

TID 90 minuter

DAG Tors 19 och fre 20 april TID 10:00 och 12:30

ANMÄLAN 30 januari

17


18

Läsår 8 Gymnasieguiden

Ung scen /öst

TEATER Den här föreställningen är en bluff! Två representanter från olika gymnasieskolor kommer på besök till klassen och ska lansera sina program till dina elever. Men personerna representerar starka historiska och ideologiska profiler och när en tredje representant från ännu en annan skola kommer in, händer något…

www.ungscen.se

Ni bokar föreställningen via Kulgris och gör sen upp med Ung scen/ öst om ett lämpligt tillfälle. LOKAL I klassrum ELEVANTAL 1-2 klasser TID 60 minuter DAG Enl. överenskommelse TID enl. ö.k. ANMÄLAN 30 januari

Läsår 8

Möte med en konstnär

Motala konsthall

KONST Under någon av vårens utställningar, har klassen möjlighet att komma till ett Möte med en konstnär.

/www.motala.se/sv/ Invanare/Kultur-och-fritid1/ Konst/Motala-konsthall/

Mer information skickas ut under januari via kulturombuden.

LOKAL Motala konsthall DAG Info om tid och datum i via kulturombuden i jauari! ANMÄLAN 30 januari

18


19

Läsår 8 Blåställ

Vifira

DANS/CIRKUS Iklädda blåställ manipulerar artisterna kroppar och objekt, men också publikens förväntningar. Ett möte mellan två personer på scen, mellan traditionellt och modert, snabbt och långsamt och ett möte mellan två konstformer: dans och cirkus.

MEDVERKANDE Malin Stattin och Viktor Gyllenberg www.vifira.se

LOKAL Gymnastiksal ELEVANTAL 60 TID 30 + 15 minuter workshop DAG Tors 29 mars

TID 10:00 och 12:00 ANMÄLAN 30 januari

Läsår 9 Flyga drake

Skolbio

FILM

REGI: Mark Foster

Två barndomskompisar, Amir och Hassan, skiljs åt då kriget bryter ut i Afghanistan på 1970-talet. Efter att ha levt i USA i 20 år återvänder Amir till ett farofyllt Afghanistan, styrt av Talibanerna, för att konfrontera de mörka hemligheter som fortfaranade förföljer honom. En djupt rörande berättelse om vänskap, familj, förödande misstag och försonande kärlek.

LOKAL biograf Royal

ELEVANTAL 220

MEDVERKANDE Kahlid Abdalla, Homayoun Ershadi, Zekiria Ebrahimi

TID 123 minuter

DAG Fre 30 mars TID 12:30 ANMÄLAN 30 januari

19


20

Mer kultur!

Upptäck kulturarv i Motala med omnejd Vi har producerat en guide som vill lyfta fram kulturmiljöer av riksintresse, byggnadsminnen, kulturhistoriskt intressanta kyrkomiljöer samt museer och hembygdsgårdar som visar samlingar i Motala kommun. Foldern innehåller kort beskrivning, bilder samt karta så att man lätt ska kunna hitta! Vi har unika miljöer i vår närhet. Nu har vi samlat dessa i en ny guide som vi hoppas att många kommer att få mycket glädje av. Vi hoppas t.ex. att ni i skolan ska kunna använda den i undervisningen. Guiden är tänkt att ge en översikt och skapa nyfikenhet att veta mera utifrån de fysiska spåren av vår tidigare historia i vår hemmiljö. Mer finns att läsa och söka i böcker, arkiv och på Internet. Guiden kommer även att finnas att hämta på turistbyrån och biblioteket eller beställas från sektor Kultur., Museiintendent Helena Törnqvist, tel. 22 50 29, eller e-post: helena.tornqvist@motala.se

20


Mer kultur!

21

MOTALA KONSTHALL Vi är en mötesplats där den samtida konsten synliggörs utifrån jämställdhetsperspektiv men också konsthistoriska perspektiv kommer att erbjudas i vårt programutbud. Motala konsthall vill avspegla den samtid vi lever i och ibland tittar vi också tillbaka och vill väcka nya frågor hos betraktaren snarare än att ge svar på de redan ställda. Vissa av utställningarna kan dessutom fungera som pedagogiskt verktyg i ett socialt sammanhang med förnyelse och utveckling. Utöver våra utställningar har vi ett utbud med konstnärssamtal, ungt konstpedagogisk arbete, visningar, workshops eller använder konsthallen som ett mötesrum. Konsten bör vara åtkomlig för så många som möjligt därför har Motala konsthall fri entré för alla besökare. Kontakt:: Konstintendenten tel. 22 25 29 eller 22 52 37

21


Mer kultur!

22

Låt eleverna upptäcka konsten i Motala Runt om på skolorna finns konstverk placerade. Varför inte besöka andra skolor med nya skulpturer eller gå en rundtur utifrån Konstguiden som finns att hämta på Turistbyrån!

I sitt lugna bo Detta konstverk har karaktär som ett fabeldjur med vridbara bronshuvuden på betongkroppar, som även fungerar som sittplatser. Konstnär: Mats Eriksson Plats: Nykyrka skola

22


Plats fรถr anteckningar

23

23


24

Kontakt KULGRIS för barn– och ungdomskulturfrågor Anna Henriksen, kultursekreterare telefon 0141- 22 50 59 e-post: anna.henriksen@motala.se eller för övergripande kulturfrågor Lars Skoghäll, kulturchef telefon 0141- 22 52 33 e-post: lars.skoghall@motala.se Denna katalog och mera information om Kulgris och kultur finns på kommunens intranät Titta under förvaltningar, bildningsförvaltningen, kultur

Utgivning och foto Framtagen och utgiven av Motala kommun Bildningsförvaltningen/ kultur Med reservation för ändringar. Texter och bilder om arrangemangen är delvis hämtade ur de olika producenternas material.

24

Profile for Motala kommun

Kulgrisprogram våren 2012  

Denna katalog innehåller de kulturarrangemang som Kulturgruppen i skolan (Kulgris) erbjuder till förskolor och skolor under vårterminen 2012...

Kulgrisprogram våren 2012  

Denna katalog innehåller de kulturarrangemang som Kulturgruppen i skolan (Kulgris) erbjuder till förskolor och skolor under vårterminen 2012...

Advertisement