__MAIN_TEXT__

Page 1


26a Mostra internacional de Films de Dones de Barcelona El cicle Pensadora: Kate Millett va tenir lloc al març de 2018 a la Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Es van projectar els films Three Lives (Kate Millett, EUA, 1971), Hommage de Kate Millett à Simone de Beauvoir (Anne Faisandier, França, 1986) i Gay Power (Kate Millett i Sharon Hayes, EUA, 2012). Aquestes il·lustracions són fruit de la intervenció artística del col·lectiu RosaCarmen.


© De l’edició: Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona © De les il·lustracions: RosaCarmen cargocollective.com/rosacarmen www.mostrafilmsdones.cat edicions.mostrafilmsdones.cat

Profile for mostrafilmsdones

Crònica il·lustrada de PENSADORA: KATE MILLETT  

Crònica il·lustrada del programa de cinema PENSADORA: KATE MILLETT, realitzada pel col·lectiu RosaCarmen per iniciativa de Mostra Edicions....

Crònica il·lustrada de PENSADORA: KATE MILLETT  

Crònica il·lustrada del programa de cinema PENSADORA: KATE MILLETT, realitzada pel col·lectiu RosaCarmen per iniciativa de Mostra Edicions....

Advertisement