__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

W

s

p

a

r

c

i

e

l

i

n

i

i

t

e

w

c

w

h

w

n

.

o

d

l

l

o

t

g

e

i

c

c

h

z

.

n

p

y

l

Profile aluminiowe โ€ข akcesoria k a t a l o g

p r o d u k t รณ w

c

h


PrzenoÊniki PrzenoÊniki wykorzystywane g∏ównie do transportu towarów ma∏ogabarytowych, elementów sypkich. Znajdujà zastosowanie równie˝ w ciàgach technologicznych czy te˝ jako urzàdzenie odbierajàce elementy z maszyn np. wykrawarek czy wtryskarek. Szeroki wybór taÊm, rolek transportowych pozwala na odpowiedni dobór w zale˝noÊci od rodzaju transportowanego materia∏u. Typy przenoÊników • przenoÊnik taÊmowy • przenoÊnik paskowy • przenoÊnik ∏aƒcuchowy • przenoÊnik na taÊmie modularnej • przenoÊnik rolkowy nap´dowy • przenoÊnik rolkowy grawitacyjny

Stanowiska monta˝owe Stanowiska monta˝owe wykorzystywane g∏ównie w pracach monta˝owych, konfekcjonowaniu czy te˝ pakowaniu znajdujà zastosowanie g∏ównie w przemys∏ach motoryzacyjnym, farmaceutycznym czy elektronicznym. Zalety • lekka konstrukcja • mo˝liwoÊç modyfikacji gotowego stanowiska • mo˝liwoÊç elektrycznej regulacji wysokoÊci • szeroki wybór blatów roboczych • ergonomicznoÊç pracy • wyposa˝enie dodatkowe: np. uchwyt na napoje, narz´dzia, balansery

Maszyny specjalne Wykonywane wy∏àcznie wed∏ug indywidualnych wymagaƒ klienta. Posiadajàc w swojej ofercie szeroki zakres asortymentu od cz´Êci mechaniki po przez system profili aluminiowych czy automatyk´, jesteÊmy w stanie jak najszerzej zaspokoiç potrzeby i trendy panujàce na dzisiejszym rynku. Posiadamy równie˝ swój w∏asny park maszynowy, który pozwala nam na bardzo szybkà reakcj´ na potrzeby klienta.


Seria 8

PROFILE KONSTRUKCYJNE Strona 3.2

PROFILE MASKUJĄCE Strona 3.8

ZAŚLEPKI Strona 3.9

MOCOWANIA KĄTOWE Strona 3.13

ZŁĄCZA Strona 3.16

NÓŻKI Strona 3.20

ZAWIASY, ZŁĄCZA, SPECJALNE UCHWYTY Strona 3.25

NAKRĘTKI DO ROWKÓW

ELEMENTY PROWADNIC LINIOWYCH Strona 3.27

ODBOJNIKI, UCHWYTY DO CZUJNIKÓW, INNE Strona 3.34

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Strona 3.26

3.1


Seria 8 Profil 8 30x30 Nr. artykułu

I00355

Materiał Wymiary Waga 0,00

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 30 x 30 mm 0,91 kg

Profil 8 40x16 Eco Nr. artykułu

I00339

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 16 mm 0,61 kg

Profil 8 40x16 Nr. artykułu

I00356

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 16 mm 1,2 kg

Profil 8 40x40 Eco Nr. artykułu

I00357

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,37 kg

Profil 8 40x40 Lekki Nr. artykułu

I00358

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,74 kg

Profil 8 40x40 Lekki 1N Nr. artykułu

I00359

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,78 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 8 40x40 Lekki 2N 90°

3.2

Nr. artykułu

I00361

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,83 kg

Profil 8 40x40 Lekki 2N 180° Nr. artykułu

I00360

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,83 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Profil 8 40x40 Lekki 3N Nr. artykułu

I00362

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,9 kg

Profil 8 40x40 Lekki 4N Nr. artykułu

I00340

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,97 kg

Profil 8 40x40 Lekki Czarny Nr. artykułu

I00363

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,76 kg

Profil 8 40x40 Nr. artykułu

I00364

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 2,47 kg

Profil 8 60x30 Nr. artykułu

I00341

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 30 mm 1,84 kg

Profil 8 60x60 Nr. artykułu

I00342

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 60 mm 3,64 kg

Nr. artykułu

I00367

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 16 mm 2,2 kg

Profil 8 80x40 Eco Nr. artykułu

I00370

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 2,42 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 8 80x16

3.3


Seria 8 Profil 8 80x40 2N180° Eco Nr. artykułu

I00342

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 2,21 kg

Profil 8 80x40 3N90E Nr. artykułu

I00368

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 2,21 kg

Profil 8 80x40 Lekki Nr. artykułu

I00371

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 3,12 kg

Profil 8 80x40 Lekki 2N Nr. artykułu

I00372

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 3,13 kg

Profil 8 80x40 Lekki Czarny Nr. artykułu

I00373

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 3,04 kg

Profil 8 80x40 Nr. artykułu

I00374

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 4,53 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 8 80x80 Lekki

3.4

Nr. artykułu

I00375

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 80 mm 5,47 kg

Profil 8 80x80 Lekki 2N Nr. artykułu

I00376

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 80 mm 5,52 kg

Profil 8 80x80 Lekki 4N 90°

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Nr. artykułu

I00377

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 80 mm 5,78 kg

Profil 8 80x80 Nr. artykułu

I00378

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 80 mm 7,31 kg

Profil 8 120x40 Lekki Nr. artykułu

I00344

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 40 mm 4,35 kg

Profil 8 120x40 Nr. artykułu

I00345

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 40 mm 6,58 kg

Profil 8 120x80 Lekki Nr. artykułu

I00346

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 80 mm 8,13 kg

Profil 8 120x80 Nr. artykułu

I00347

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 80 mm 10,18 kg

Profil 8 160x16 Nr. artykułu

I00348

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 16 mm 3,74 kg

Nr. artykułu

I00349

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 28 mm 8,46 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 8 160x28

3.5


Seria 8 Profil 8 160x40 Lekki Nr. artykułu

I00350

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 40 mm 5,68 kg

Profil 8 160x40 Nr. artykułu

I00351

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 40 mm 8,72 kg

Profil 8 160x80 Lekki Nr. artykułu

I00352

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 80 mm 10,35 kg

Profil 8 160x80 Nr. artykułu

I00353

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 80 mm 13,96 kg

Profil 8 200x40 Nr. artykułu

I00354

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 200 x 40 mm 10,68 kg

Profil 8 40x40-45° Lekki Nr. artykułu

I00365

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,49 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 8 40x40-45°

3.6

Nr. artykułu

I00366

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,98 kg

Profil 8 R40/80-30° Lekki Nr. artykułu

I00380

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,69 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Profil 8 R40/80-45° Lekki Nr. artykułu

I00381

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 45 x 40 mm 2,75 kg

Profil 8 R40/80-60° Lekki Nr. artykułu

I00382

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 50 mm 2,38 kg

Profil 8 R40/80-90° Lekki Nr. artykułu

I00383

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 80 mm 4,05 kg

Profil 8 R40-90° Lekki Nr. artykułu

I00379

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,56 kg

Profil rolki tocznej 8 D14 Nr. artykułu

I00292

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 4,32 kg

Profil zaciskowy 8 40x40 Nr. artykułu

I00283

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 2,3 kg

Nr. artykułu

I00284

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 2,56 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Profil zaciskowy 8 40x40 - 180°

3.7


Seria 8 Profil maskująco-obejmujący 8 Czarny Nr. artykułu

I00194

Materiał Wymiary Waga

PP/TPE 2000 x 11 x 8 mm 0,027 kg

Profil maskująco-obejmujący 8 Żółty Nr. artykułu

I00192

Materiał Wymiary Waga

PP/TPE 2000 x 11 x 8 mm 0,027 kg

Profil maskująco-obejmujący 8 Niebieski Nr. artykułu

I00191

Materiał Wymiary Waga

PP/TPE 2000 x 11 x 8 mm 0,027 kg

Zaślepka 8 gumowa Nr. artykułu

I00214

Materiał Wymiary Waga

NBR czarna 2000 x 31,1 x 31,1 mm 0,18 kg

Ślizg 8 czarny Nr. artykułu

I00256

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarny 2000 x 32 x 12,8 mm 0,015 kg

Uszczelka mocująca 8 2-4mm Nr. artykułu

I00230

Materiał Wymiary Waga

PP/TPE 2000 x 14,5 x 10 mm 0,065 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Uszczelka mocująca 8 4-6mm

3.8

Nr. artykułu

I00231

Materiał Wymiary Waga

PP/TPE 2000 x 11,3 x 7 mm 0,023 kg

Zaślepka 8 AL Nr. artykułu

I00215

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 2000 x 9,7 x 4 mm 0,032 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Zaślepka 8 40x16 Nr. artykułu

I00202

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 16 x 3 mm 0,003 kg

Zaślepka 8 30x30 Nr. artykułu

I00201

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 30 x 30 x 3 mm 0,004 kg

Zaślepka 8 40x40 Nr. artykułu

I00203

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,005 kg

Zaślepka 8 40x40-45° Nr. artykułu

I00204

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,0045 kg

Zaślepka 8 80x16 Nr. artykułu

I00205

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 80 x 16 x 3 mm 0,005 kg

Zaślepka 8 80x40 Nr. artykułu

I00206

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 80 x 40 x 3 mm 0,01 kg

Nr. artykułu

I00207

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 80 x 80 x 3 mm 0,019 kg

Zaślepka 8 120x40 Nr. artykułu

I00195

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 120 x 40 x 3 mm 0,015 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Zaślepka 8 80x80

3.9


Seria 8

Zaślepka 8 120x80 Nr. artykułu

I00196

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 120 x 80 x 3 mm 0,036 kg

Zaślepka 8 160x16 Nr. artykułu

I00197

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 160 x 16 x 3 mm 0,008 kg

Zaślepka 8 160x28 Nr. artykułu

I00198

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 160 x 28 x 3 mm 0,016 kg

Zaślepka 8 160x40 Nr. artykułu

I00199

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 160 x 40 x 3 mm 0,021 kg

Zaślepka 8 160x80 Nr. artykułu

I00200

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 160 x 80 x 3 mm 0,037 kg

Zaślepka 8 R40-90° Nr. artykułu

I00208

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,0044 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Zaślepka 8 R40/80-30°

3.10

Nr. artykułu

I00209

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 80 x 3 mm 0,0042 kg

Zaślepka 8 R4080-45° Nr. artykułu

I00210

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 80 x 3 mm 0,0058 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Zaślepka 8 R40/80-60° Nr. artykułu

I00211

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 80 x 3 mm 0,0078 kg

Zaślepka 8 R40/80-90° Nr. artykułu

I00212

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 80 x 3 mm 0,011 kg

Zaślepka przyłącza pneumatycznego 8 Nr. artykułu

I00239

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,006 kg

Zaślepka uchwytu listwowego 8 Nr. artykułu

I00257

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 30 x 3 mm 0,0035 kg

Nr. artykułu

I00213

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 44 x 10 x 3 mm 0,001 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Zaślepka łącza automatycznego 8

3.11


Seria 8

Kątownik 8 40x40 ZN Nr. artykułu

I00423

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,106 kg

Zaślepka kątownika 8 40x40 ZN Nr. artykułu

I00425

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 46 x 40 x 16 mm 0,005 kg

Kątownik 8 40x40 ZN kpl Nr. artykułu

I00434

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,163 kg

Kątownik 8 80x80 ZN Nr. artykułu

I00421

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 80 x 80 x 40 mm 0,270 kg

Zaślepka kątownika 8 80x80 Nr. artykułu

I00426

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 106 x 40 x 12 mm 0,013 kg

Kątownik 8 80x80 ZN kpl Nr. artykułu

I00432

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 80 x 80 x 40 mm 0,360 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik 8 160x80 ZN

3.12

Nr. artykułu

I00422

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 160 x 80 x 40 mm 0,530 kg

Kątownik 8 160x80 ZN kpl Nr. artykułu

I00433

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 160 x 80 x 40 mm 0,662 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8

Łącznik 8 40x40 Nr. artykułu

I00409

Materiał Wymiary Waga

ZN 35.6 x 35.6 x 35.6 mm 0,090 kg

Zaślepka Łącznika 8 R 40-90° Nr. artykułu

I00410

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,008 kg

Zaślepka Łącznika 8 R 40x40-45° Nr. artykułu

I00412

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,009 kg

Zaślepka Łącznika 8 R 40x40-2x45° Nr. artykułu

I00411

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,010 kg

Zaślepka Łącznika 8 R 40x40x40 Nr. artykułu

I00413

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,016 kg

Łącznik 8 40x40-90° kpl Nr. artykułu

I00417

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,120 kg

Nr. artykułu

I00415

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,128 kg

Łącznik 8 40x40-45° kpl Nr. artykułu

I00416

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,128 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Łącznik 8 40x40-2x45° kpl

3.13


Seria 8

Łącznik 8 40x40x40 kpl Nr. artykułu

I00414

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,133 kg

Element kątowy 8 T1-40 Nr. artykułu

I00427

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 40 x 40 x 40 mm 0,073 kg

Element kątowy 8 T2-40 Nr. artykułu

I00429

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 40 x 40 x 40 mm 0,067 kg

Element kątowy 8 T1-80 Nr. artykułu

I00428

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 80 x 40 x 40 mm 0,148 kg

Element kątowy 8 T2-80 Nr. artykułu

I00430

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 80 x 40 x 40 mm 0,133 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Wspornik 40x40x20 ZN

3.14

Nr. artykułu

I00222

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 40 x 40 x 20 mm 0,063 kg

Wspornik 60x60x20 ZN Nr. artykułu

I00224

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 60 x 60 x 20 mm 0,092 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8

Wspornik 60x40x20 ZN Nr. artykułu

I00223

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 60 x 40 x 20 mm 0,077 kg

Wspornik 80x40x20 ZN Nr. artykułu

I00225

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 80 x 40 x 20 mm 0,092 kg

Kątownik 8 40 czarny Nr. artykułu

I00424

Materiał Wymiary Waga

ST powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,085 kg

Kątownik 8 40 czarny kpl Nr. artykułu

I00435

Materiał Wymiary Waga

ST powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,110 kg

Płytka łącząca 8 40 czarna Nr. artykułu

I00289

Materiał Wymiary Waga

ST powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,090 kg

Płytka łącząca 8 40 czarna kpl Nr. artykułu

I00500

Materiał Wymiary Waga

ST powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,13 kg

Nr. artykułu

I00337

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 40 x 40 x 4 mm 0,071 kg

Łącznik krzyżowy do profili zaciskowych 8 Nr. artykułu

I00285

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,168 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Łącznik pozycjonujący 8

3.15


Seria 8

Złącze 8 40 Nr. artykułu

I00228

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk Ø 10 x 42 mm 0,075 kg

Złącze 8 80 Nr. artykułu

I00229

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk Ø 10 x 80 mm 0,150 kg

Łącze EL Nr. artykułu

I00438

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 37 x 20 x 11,8 mm 0,026 kg

Łącze EQ Nr. artykułu

I00439

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 37 x 20 x 11,8 mm 0,026 kg

Łącznik 8 z bolcem sześciokątnym Nr. artykułu

I00436

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 37 x 20 x 11,8 mm 0,028 kg

Łącznik 8 z bolcem Nr. artykułu

I00437

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 37 x 20 x 11,8 mm 0,028 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Łącze G

3.16

Nr. artykułu

I00440

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 33 x 20 x 11,8 mm 0,022 kg

Łącze GCV Nr. artykułu

I00442

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 39 x 17 x 16 mm 0,042 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8

Łącze GC Nr. artykułu

I00441

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 29 x 20 x 11,8 mm 0,031 kg

Kamień naciągowy 40 Nr. artykułu

I00392

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 55 x 17 x 10,7 mm 0,046 kg

Łącznik kątowy 8 Nr. artykułu

I00393

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 70 x 8 mm 0,080 kg

Łącze automatyczne czołowe 8 Nr. artykułu

I00253

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk Ø 12 x 32 mm 0,040 kg

Łącze automatyczne 8 Nr. artykułu

I00254

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk Ø 12 x 31 mm 0,028 kg

Gniazdo uniwersalne 8 bez noska Nr. artykułu

I00403

Materiał Wymiary Waga

ZN 20 x 16 mm 0,020 kg

Nr. artykułu

I00404

Materiał Wymiary Waga

PA (Polyamid) 33,5 x 16 mm 0,041 kg

Gniazdo uniwersalne 8 Nr. artykułu

I00402

Materiał Wymiary Waga

ZN 33,5 x 16 mm 0,022 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Gniazdo uniwersalne 8 PA

3.17


Seria 8

Łącze uniwersalne 8 bez noska Nr. artykułu

I00408

Materiał Wymiary Waga

ZN 20 x 16 mm 0,040 kg

Łącze uniwersalne 8 PA Nr. artykułu

I00406

Materiał Wymiary Waga

ZN 20 x 16 mm 0,023 kg

Łącze uniwersalne 8 Nr. artykułu

I00405

Materiał Wymiary Waga

ZN 20 x 16 mm 0,041 kg

Łącze uniwersalne 8 nierdzewne Nr. artykułu

I00407

Materiał Wymiary Waga

ST Nierdzewne 20 x 16 mm 0,043 kg

Łącze uniwersalne pneumatyczne 8 Nr. artykułu

I00335

Materiał Wymiary Waga

ZN 32 x 19,8 x 15,5 mm 0,036 kg

Łącze uniwersalne pneumatyczne czołowe 8 Nr. artykułu

I00336

Materiał Wymiary Waga

ZN 60 x 19,8 x15,5 mm 0,045 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Blaszka łącza standardowego 8 bez nosków

3.18

Nr. artykułu

I00445

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 2,2 mm 0,011 kg

Blaszka łącza standardowego 8 z 1 noskiem Nr. artykułu

I00444

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 10,2 mm 0,014 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Blaszka łącza standardowego 8 Nr. artykułu

I00443

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 10,2 mm 0,018 kg

Łącze standardowe 8 bez nosków Nr. artykułu

I00448

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 2,2 mm 0,021 kg

Łącze standardowe 8 z 1 noskiem Nr. artykułu

I00447

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 10,2 mm 0,024 kg

Nr. artykułu

I00446

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 10,2 mm 0,028 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Łącze standardowe 8

3.19


Seria 8 Nóżka nastawna D40 M8x60 Nr. artykułu

I00068

Materiał Wymiary Waga

PA – ST ocynk Ø 40 x 60 mm 0,037 kg

Nóżka nastawna D40 M8x80 Nr. artykułu

I00070

Materiał Wymiary Waga

PA – ST ocynk Ø 40 x 80 mm 0,043 kg

Nóżka nastawna D40 M8x100 Nr. artykułu

I00067

Materiał Wymiary Waga

PA – ST ocynk Ø 40 x 100 mm 0,045 kg

Nóżka nastawna D40 M10x80 Nr. artykułu

I00071

Materiał Wymiary Waga

PA – ST ocynk Ø 40 x 80 mm 0,065 kg

Nóżka nastawna D40 M8x60 nierdzewna Nr. artykułu

I00069

Materiał Wymiary Waga

ST nierdzewna Ø 40 x 60 mm 0,105 kg

Nóżka nastawna D60 M10x75 Nr. artykułu

I00063

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 60 x 73,5 mm 0,160 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Nóżka nastawna D60 M10x120

3.20

Nr. artykułu

I00062

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 60 x 120 mm 0,163 kg

Nóżka nastawna D60 M12x75 Nr. artykułu

I00065

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 60 x 73,5 mm 0,162 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Nóżka nastawna D60 M12x120 Nr. artykułu

I00064

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 60 x 120 mm 0,193 kg

Nóżka nastawna D80 M10x80 Nr. artykułu

I00066

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 80 x 80 mm 0,260 kg

Nóżka nastawna D80 M12x100 Nr. artykułu

I00072

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 80 x 100 mm 0,300 kg

Nóżka nastawna D80 M12x160 Nr. artykułu

I00073

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 80 x 160 mm 0,340 kg

Nóżka nastawna D80 M16x100 Nr. artykułu

I00074

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 80 x 110 mm 0,340 kg

Nóżka nastawna D80 M16x160 Nr. artykułu

I00075

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 80 x 170 mm 0,450 kg

I00054

Materiał Wymiary Waga

ZN 115 x 60 x 18 mm 0,470 kg

Płyta zaciskowa D60 Nr. artykułu

I00053

Materiał Wymiary Waga

ZN 108 x 59 x 15 mm 0,196 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Płyta zaciskowa D80 Nr. artykułu

3.21


Seria 8 Wkład gumowy D40 Nr. artykułu

I00043

Materiał Wymiary Waga

guma Ø 40 x 24 mm 0,006 kg

Wkład gumowy D80 Nr. artykułu

I00044

Materiał Wymiary Waga

guma Ø 71 x 18 mm 0,042 kg

Stopa kątowa 8 z regulacją Nr. artykułu

I00077

Materiał Wymiary Waga

ZN 160 x 60 x 40 mm 0,270 kg

Stopa kątowa 8 bez regulacji Nr. artykułu

I00078

Materiał Wymiary Waga

ZN 160 x 60 x 40 mm 0,200 kg

Koło stałe D75 Nr. artykułu

I00038

Materiał Wymiary Waga

ST/guma 97 x 40 mm 0,260 kg

Koło obrotowe D75 Nr. artykułu

I00055

Materiał Wymiary Waga

ST/guma 97 x 44 mm 0,410 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Koło obrotowe D75 antystatyczne

3.22

Nr. artykułu

I00056

Materiał Wymiary Waga

ST/guma 97 x 44 mm 0,390 kg

Koło obrotowe D75 z hamulcem Nr. artykułu

I00057

Materiał Wymiary Waga

ST/guma 97 x 44 mm 0,340 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Płyta mocująca 8 Nr. artykułu

I00039

Materiał Wymiary Waga

ALU 160 x 76 x 18 mm 0,610 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M8 Nr. artykułu

I00243

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 16 mm 0,250 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M10 Nr. artykułu

I00240

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 16 mm 0,230 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M12 Nr. artykułu

I00241

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 16 mm 0,220 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M16 Nr. artykułu

I00242

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 16 mm 0,210 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M8 Nr. artykułu

I00248

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 80 x 16 mm 0,500 kg

Nr. artykułu

I00244

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 80 x 16 mm 0,480 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M12 Nr. artykułu

I00245

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 80 x 16 mm 0,460 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Mocowanie koła – stopki 8 M10

3.23


Seria 8 Mocowanie koła – stopki 8 M16 Nr. artykułu

I00246

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 80 x 16 mm 0,450 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Mocowanie koła – stopki 8 M20

3.24

Nr. artykułu

I00247

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 80 x 16 mm 0,440 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Zawias 8 40 GD-ZN Nr. artykułu

I00389

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 30 mm 0,180 kg

Zawias 8 PA LEWY Nr. artykułu

I00390

Materiał Wymiary Waga

ZN 40 x 19 x 60 mm 0,021 kg

Zawias 8 PA PRAWY Nr. artykułu

I00391

Materiał Wymiary Waga

ZN 40 x 19 x 60 mm 0,021 kg

Zawias 8 ST Nr. artykułu

I00060

Materiał Wymiary Waga

ZN 64 x 20 x 8 mm 0,051 kg

Uchwyt 8 ALU 120 czarny Nr. artykułu

I00273

Materiał Wymiary Waga

Aluminium 120 x 40 x 10 mm 0,037 kg

Uchwyt 8 ALU 120 odgięty, czarny Nr. artykułu

I00272

Materiał Wymiary Waga

Aluminium 120 x 60 x 10 mm 0,043 kg

Nr. artykułu

I00276

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 90 x 30 x 10 mm 0,046 kg

Uchwyt 8 PA 120 Nr. artykułu

I00274

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 134 x 47 x 16 mm 0,063 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Uchwyt 8 PA 80

3.25


Seria 8 Uchwyt 8 PA 160 Nr. artykułu

I00275

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 188 x 60 x 10 mm 0,093 kg

Zatrzask kulkowy 8 PA Nr. artykułu

I00288

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 43 x 25 x 20 mm 0,023 kg

Zamek magnetyczny 8 PA Nr. artykułu

I00293

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 27,5 x 20 mm 0,034 kg

Kątownik mocowania zatrzasku Nr. artykułu

I00394

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 49 x 37,5 x 31 mm 0,100 kg

Rolka 8 PA Nr. artykułu

I00388

Materiał Wymiary Waga

ST Ø 40 x 20 mm 0,032 kg

Przegub 8 40 x 40 Nr. artykułu

I00249

Materiał Wymiary Waga

ZN 60 x 40 x 40 mm 0,320 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Przegub 8 40 x 40 z dźwignią

3.26

Nr. artykułu

I00250

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 40 mm 0,400 kg

Przegub 8 80 x 40 Nr. artykułu

I00251

Materiał Wymiary Waga

ZN 100 x 80 x 40 mm 1,020 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Kątownik przegubowy 8 Nr. artykułu

I00252

Materiał Wymiary Waga

ZN 46 x 36 x 32 mm 0,120 kg

Kątownik zaciskowy 8 Nr. artykułu

I00286

Materiał Wymiary Waga

ZN 46 x 36 x 32 mm 0,130 kg

Nr. artykułu

I00287

Materiał Wymiary Waga

ZN 46 x 36 x 32 mm 0,225 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik zaciskowy 8 z dźwignią

3.27


Seria 8 Nakrętka 8 M4 Nr. artykułu

I00319

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M5 Nr. artykułu

I00320

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M6 Nr. artykułu

I00321

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M8 Nr. artykułu

I00322

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M4 nierdzewna Nr. artykułu

I00302

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M5 nierdzewna Nr. artykułu

I00303

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka 8 M6 nierdzewna

3.28

Nr. artykułu

I00304

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M8 nierdzewna Nr. artykułu

I00305

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Nakrętka V 8 M4 Nr. artykułu

I00310

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M5 Nr. artykułu

I00312

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M6 Nr. artykułu

I00314

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M8 Nr. artykułu

I00316

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M4 nierdzewna Nr. artykułu

I00311

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M5 nierdzewna Nr. artykułu

I00313

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nr. artykułu

I00315

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M8 nierdzewna Nr. artykułu

I00317

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka V 8 M6 nierdzewna

3.29


Seria 8 Nakrętka 8 40 2xM6 Nr. artykułu

I00295

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 40 x 13,2 x 7,2 mm 0,019 kg

Nakrętka 8 80 2xM6 Nr. artykułu

I00296

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 80 x 13,2 x 7,2 mm 0,040 kg

Nakrętka 8 40 2xM8 Nr. artykułu

I00297

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 40 x 13,2 x 7,2 mm 0,017 kg

Nakrętka 8 80 2xM8 Nr. artykułu

I00298

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 80 x 13,2 x 7,2 mm 0,040 kg

Nakrętka V 8 M5 z blokadą Nr. artykułu

I00299

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 28 x 13 x 7,2 mm 0,015 kg

Nakrętka V 8 M6 z blokadą Nr. artykułu

I00300

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 28 x 13 x 7,2 mm 0,015 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka V 8 M8 z blokadą

3.30

Nr. artykułu

I00301

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 28 x 13 x 7,2 mm 0,015 kg

Nakrętka VW 8 M6 z blokadą Nr. artykułu

I00323

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 28 x 17 x 10,7 mm 0,024 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Nakrętka VW 8 M8 z blokadą Nr. artykułu

I00324

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 28 x 17 x 10,7 mm 0,024 kg

Nakrętka VW 8 M5 Nr. artykułu

I00325

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 20 x 17 x 10,7 mm 0,018 kg

Nakrętka VW 8 M6 Nr. artykułu

I00326

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 20 x 17 x 10,7 mm 0,018 kg

Nakrętka VW 8 M8 Nr. artykułu

I00327

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 20 x 17 x 10,7 mm 0,018 kg

Nakrętka V 8 M5 z blaszką Nr. artykułu

I00329

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16 x 11,8 x 4,3 mm 0,015 kg

Nakrętka V 8 M6 z blaszką Nr. artykułu

I00330

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16 x 11,8 x 4,3 mm 0,015 kg

Nr. artykułu

I00331

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16 x 11,8 x 4,3 mm 0,015 kg

Nakrętka 8 ZN M3 Nr. artykułu

I00306

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 11,4 x 8,8 x 4,2 mm 0,005 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka V 8 M8 z blaszką

3.31


Seria 8 Nakrętka 8 ZN M4 Nr. artykułu

I00307

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 11,4 x 8,8 x 4,2 mm 0,005 kg

Nakrętka 8 ZN M5 Nr. artykułu

I00308

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 11,4 x 8,8 x 4,2 mm 0,005 kg

Nakrętka 8 M4 z czopem Nr. artykułu

I00269

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16,5 x 8 x 6,2 mm 0,005 kg

Nakrętka 8 M5 z czopem Nr. artykułu

I00270

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16,5 x 8 x 6,2 mm 0,005 kg

Nakrętka 8 M6 z czopem Nr. artykułu

I00271

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16,5 x 8 x 6,2 mm 0,005 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil sztabkowy 8

3.32

Nr. artykułu

I00384

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 3000 x 13,2 x 7,3 mm 0,523 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Rolka toczna 8 D14 Nr. artykułu

I00290

Materiał Wymiary Waga

ST 100 Cr6 Ø 40 x 20 mm 0,100 kg

Rolka toczna 8 D14 K Nr. artykułu

I00291

Materiał Wymiary Waga

ST 100 Cr6 Ø 40 x 20 mm 0,100 kg

Wałek 8 D14 Nr. artykułu

I00418

Materiał Wymiary Waga

Cf 53 6000 x 14 mm 1,210 kg

Wałek 8 D14 K Nr. artykułu

I00419

Materiał Wymiary Waga

Cf 53 6000 x 14 mm 1,210 kg

Wałek 8 D25 Nr. artykułu

I00420

Materiał Wymiary Waga

Cf 53 1000 x 25 mm 3,900 kg

Bolec 8 14 centryczny Nr. artykułu

I00227

Materiał Wymiary Waga

ST Ø 12 x 47 mm 0,480 kg

I00226

Materiał Wymiary Waga

ST Ø 12 x 47 mm 0,460 kg

Zaślepka zgarniająco – smarująca 8 14 Nr. artykułu

I00216

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 58 x 58 x 7 mm 0,170 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Bolec 8 14 excentryczny Nr. artykułu

3.33


Seria 8 Zderzak M4 D15x15 Nr. artykułu

I00217

Materiał Wymiary Waga

Guma Ø 15 x 15 mm 0,005 kg

Zderzak M8 D30x30 Nr. artykułu

I00218

Materiał Wymiary Waga

Guma Ø 30 x 30 mm 0,038 kg

Odbojnik M8 D30x36 Nr. artykułu

I00334

Materiał Wymiary Waga

Guma Ø 30 x 38 mm 0,026 kg

Odbijnik M10 D50x58 Nr. artykułu

I00332

Materiał Wymiary Waga

Guma Ø 50 x 58 mm 0,103 kg

Odbojnik M12 D75x89 Nr. artykułu

I00333

Materiał Wymiary Waga

Guma Ø 75 x 89 mm 0,319 kg

Odbojnik drzwiowy 8 Nr. artykułu

I00397

Materiał Wymiary Waga

ZN 75 x 25 x 20 mm 0,190 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Łącznik 6/8

3.34

Nr. artykułu

I00219

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 24 x 11 mm 0,070 kg

Uchwyt 8 Nr. artykułu

I00220

Materiał Wymiary Waga

ZN 54 x 25 x 18 mm 0,087 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Multiblok 8 Nr. artykułu

I00294

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 23,5 x 20 x 20 mm 0,014 kg

Multiblok zaciskowy 8 Nr. artykułu

I00400

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 30 x 25 x 31 mm 0,009 kg

Mocowanie czujnika 8 D8 Nr. artykułu

I00236

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 28 x 16 x 12 mm 0,007 kg

Mocowanie czujnika 8 D12 Nr. artykułu

I00233

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 25 x 15 x 10 mm 0,007 kg

Mocowanie czujnika 8 D18 Nr. artykułu

I00234

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 132 x 22 x 18 mm 0,023 kg

Mocowanie czujnika 8 D20 Nr. artykułu

I00235

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 38 x 22 x 18 mm 0,022 kg

Nr. artykułu

I00281

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 20 x 16 mm 0,011 kg

Uchwyt uniwersalny 8 Nr. artykułu

I00401

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 20 x 20 x 9 mm 0,004 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Zaczep do kabli i przewodów 8

3.35


Seria 8 Uchwyt przesuwny do narzędzi 8 Nr. artykułu

I00280

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 60 x 23 x 18 mm 0,008 kg

Uszczelka do łączenia profili 8 40x40 szara Nr. artykułu

I00385

Materiał Wymiary Waga

PA 40 x 40 x 2 mm 0,002 kg

Uszczelka do łączenia profili 8 80x40 R80 szara Nr. artykułu

I00387

Materiał Wymiary Waga

PA 80 x 40 x 2 mm 0,004 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Uszczelka do łączenia profili 8 80x40 R40 szara

3.36

Nr. artykułu

I00386

Materiał Wymiary Waga

PA 80 x 40 x 2 mm 0,005 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Profesjonalne wsparcie dla Twojej produkcji

Linie monta˝owe Linie monta˝owe budowane wy∏àcznie wed∏ug indywidualnych wymagaƒ klienta w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Szeroka gama akcesoriów pozwala na odpowiednie doposa˝enie konstrukcji wed∏ug rodzaju wykonywanej pracy. Zalety • szeroka gama akcesoriów • prosty monta˝ i demonta˝ • u˝yte elementy wielokrotnego u˝ytku • niska waga • nowoczesny design • precyzja dzia∏ania

Us∏ugi • obróbka skrawaniem • automatyka • serwis i utrzymanie ruchu • spawanie

Systemy klejowe Systemy klejowe oraz kleje przemys∏owe wykorzystywane w procesach przemys∏owych to kolejna ga∏àê naszej oferty handlowej i produkcyjnej. W swoim asortymencie posiadamy standardowe rozwiàzania g∏owic wyp∏ywowych, szczelinowych oraz sprayowych, zajmujemy si´ równie˝ produkcjà specjalnych rozwiàzaƒ dopasowanych do potrzeb klienta. W swojej ofercie posiadamy równie˝ szereg w´˝y grzewczych, agregatów klejowych i klejów przemys∏owych. Âwiadczymy równie˝ us∏ugi doradztwa w zakresie wyboru klejów i aparatury w zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb klienta.


W

s

p

a

r

c

i

e

l

i

n

i

i

t

e

DLTech Sp. z o.o. 41-400 Mys∏owice, ul. Powstaƒców 15 C tel./faks 32 316 20 36, mobile + 48 509 785 875 dltech@dltech.pl, www.dltech.pl

w

w

w

.

d

l

t

e

c

h

.

p

l

c

h

n

o

l

o

g

i

c

z

n

y

c

h

Profile for bolek lolek

Katalog seria 8  

Katalog profili aluminowych seria 8 wraz zdodatkami

Katalog seria 8  

Katalog profili aluminowych seria 8 wraz zdodatkami

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded