Page 1

W

s

p

a

r

c

i

e

l

i

n

i

i

t

e

w

c

w

h

w

n

.

o

d

l

l

o

t

g

e

i

c

c

h

z

.

n

p

y

l

Profile aluminiowe โ€ข akcesoria k a t a l o g

p r o d u k t รณ w

c

h


PrzenoÊniki PrzenoÊniki wykorzystywane g∏ównie do transportu towarów ma∏ogabarytowych, elementów sypkich. Znajdujà zastosowanie równie˝ w ciàgach technologicznych czy te˝ jako urzàdzenie odbierajàce elementy z maszyn np. wykrawarek czy wtryskarek. Szeroki wybór taÊm, rolek transportowych pozwala na odpowiedni dobór w zale˝noÊci od rodzaju transportowanego materia∏u. Typy przenoÊników • przenoÊnik taÊmowy • przenoÊnik paskowy • przenoÊnik ∏aƒcuchowy • przenoÊnik na taÊmie modularnej • przenoÊnik rolkowy nap´dowy • przenoÊnik rolkowy grawitacyjny

Stanowiska monta˝owe Stanowiska monta˝owe wykorzystywane g∏ównie w pracach monta˝owych, konfekcjonowaniu czy te˝ pakowaniu znajdujà zastosowanie g∏ównie w przemys∏ach motoryzacyjnym, farmaceutycznym czy elektronicznym. Zalety • lekka konstrukcja • mo˝liwoÊç modyfikacji gotowego stanowiska • mo˝liwoÊç elektrycznej regulacji wysokoÊci • szeroki wybór blatów roboczych • ergonomicznoÊç pracy • wyposa˝enie dodatkowe: np. uchwyt na napoje, narz´dzia, balansery

Maszyny specjalne Wykonywane wy∏àcznie wed∏ug indywidualnych wymagaƒ klienta. Posiadajàc w swojej ofercie szeroki zakres asortymentu od cz´Êci mechaniki po przez system profili aluminiowych czy automatyk´, jesteÊmy w stanie jak najszerzej zaspokoiç potrzeby i trendy panujàce na dzisiejszym rynku. Posiadamy równie˝ swój w∏asny park maszynowy, który pozwala nam na bardzo szybkà reakcj´ na potrzeby klienta.


Seria 6

PROFILE KONSTRUKCYJNE Strona 2.2

PROFILE MASKUJĄCE Strona 2.3

ZAŚLEPKI Strona 2.9

MOCOWANIA KĄTOWE Strona 2.4

ZŁĄCZA Strona 2.5

NÓŻKI Strona 2.6

ZAWIASY, ZŁĄCZA, SPECJALNE UCHWYTY Strona 2.9

NAKRĘTKI DO ROWKÓW

ODBOJNIKI, UCHWYTY DO CZUJNIKÓW, INNE Strona 2.11

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Strona 2.10

2.1


Seria 6 Profil 6 30x30 lekki Nr. artykułu I00170 Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 30 x 30 mm 0,93 kg,00

Profil 6 30x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00171 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 30 x 30 mm 1,26 kg

Profil 6 60x30 lekki Nr. artykułu I00173 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 60 x 30 mm Waga 1,65 kg Profil 6 60x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00174 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 30 mm 2,29 kg

Profil 6 60x60 lekki Nr. artykułu I00175 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 60 x 60 mm Waga 2,7 kg Profil 6 60x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00176 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 60 mm 3,6 kg

Profil 6 120x30 lekki Nr. artykułu I00166 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 120 x 30 mm Waga 3,11 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 6 120x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

2.2

I00167 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 30 mm 4,32 kg

Profil 6 120x60 lekki Nr. artykułu I00168 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 120 x 60 mm Waga 5,05 kg Profil 6 120x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00169 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 60 mm 6,71 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 6 Profil 6 30x30-45° Lekki Nr. artykułu I00172 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 30 x 30 mm Waga 0,85 kg Profil maskująco-obejmujący 6 Naturalny Nr. artykułu I00136 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 9,1 x 6 mm Waga 0,020 kg Profil maskująco-obejmujący 6 Czarny Nr. artykułu I00137 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 9,1 x 6 mm Waga 0,020 kg

Zaślepka 6 30x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00140 PA-GF czarna 30 x 30 x 3 mm 0,0017 kg

Zaślepka 6 60x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00141 PA-GF czarna 60 x 30 x 3 mm 0,0034 kg

Zaślepka 6 60x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00142 PA-GF czarna 60 x 60 x 3 mm 0,0068 kg

Zaślepka 6 120x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00138 PA-GF czarna 120 x 30 x 3 mm 0,007 kg

Zaślepka 6 120x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00139 PA-GF czarna 120 x 60 x 3 mm 0,014 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Uszczelka mocująca 6 2-4mm Nr. artykułu I00143 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 8,7 x 7 mm Waga 0,020 kg

2.3


Seria 6 Kątownik 6 30x30 ZN kpl Nr. artykułu I00186 Materiał ZN powlekane Wymiary 30 x 30 x 30 mm Waga 0,066 kg Kątownik 6 60x60 ZN kpl Nr. artykułu I00187 Materiał ZN powlekane Wymiary 60 x 60 x 30 mm Waga 0,166 kg Kątownik 6 30 czarny Nr. artykułu I00185 Materiał ST powlekane Wymiary 30 x 30 x 30 mm Waga 0,037 kg Kątownik 6 30 czarny kpl Nr. artykułu I00188 Materiał ST powlekane Wymiary 30 x 30 x 30 mm Waga 0,056 kg Płytka łącząca 6 30 czarna Nr. artykułu I00157 Materiał ST powlekane Wymiary 60 x 30 x 30 mm Waga 0,038 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Płytka łącząca 6 30 czarna kpl Nr. artykułu I00455 Materiał ST powlekane Wymiary 60 x 30 x 30 mm Waga 0,059 kg

2.4

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 6 Łącze automatyczne 6 Nr. artykułu I00153 Materiał ST ocynk Ø 10 x 27 mm Wymiary Waga 0,012 kg Gniazdo uniwersalne 6 Nr. artykułu I00183 Materiał ZN Wymiary Ø 15,6 x 12,45 x 25 mm Waga 0,009 kg Łącze uniwersalne 6 Nr. artykułu I00184 Materiał ZN Wymiary Ø 15,6 x 12,45 x 25 mm Waga 0,018 kg Blaszka łącza standardowego 6 Nr. artykułu I00189 Materiał ST ocynk Wymiary 27,5 x 13 x 1,8 mm Waga 0,005 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Łącze standardowe 6 Nr. artykułu I00190 Materiał ST ocynk Wymiary 27,5 x 13 x 1,8 mm Waga 0,009 kg

2.5


Seria 6 Nóżka nastawna D40 M8x60 Nr. artykułu I00068 Materiał PA – ST ocynk Ø 40 x 60 mm Wymiary Waga 0,035 kg Nóżka nastawna D60 M10x75 Nr. artykułu I00063 Materiał PA – ST ocynk Wymiary Ø 60 x 75 mm Waga 0,140 kg Nóżka nastawna D40 M6x100 Nr. artykułu I00067 Materiał PA – ST ocynk Ø 40 x 100 mm Wymiary Waga 0,045 kg Nóżka nastawna D40 M10x60 Nr. artykułu I00071 Materiał PA – ST ocynk Wymiary Ø 40 x 60 mm Waga 0,065 kg Nóżka nastawna D60 M10x120 Nr. artykułu I00062 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 120 mm Waga 0,163 kg Nóżka nastawna D60 M12x75 Nr. artykułu I00065 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 73,5 mm Waga 0,162 kg Nóżka nastawna D60 M12x120 Nr. artykułu I00064 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 120 mm Waga 0,193 kg Nóżka nastawna D60 M10x60 Nr. artykułu I00066 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 60 mm Waga 0,260 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Nóżka nastawna D60 M12x100 Nr. artykułu I00072 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 100 mm Waga 0,300 kg

2.6

Nóżka nastawna D60 M12x160 Nr. artykułu I00073 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 160 mm Waga 0,340 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 6 Nóżka nastawna D60 M16x100 Nr. artykułu I00074 Materiał ZN, ST ocynk Ø 60 x 110 mm Wymiary Waga 0,340 kg Nóżka nastawna D60 M16x160 Nr. artykułu I00075 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 170 mm Waga 0,450 kg Płyta zaciskowa D60 Nr. artykułu I00054 Materiał ZN Wymiary 115 x 60 x 16 mm Waga 0,470 kg Płyta zaciskowa D60 Nr. artykułu I00053 Materiał ZN Wymiary 106 x 59 x 15 mm Waga 0,196 kg Wkład gumowy D40 Nr. artykułu I00043 Materiał guma Ø 40 x 24 mm Wymiary Waga 0,006 kg Wkład gumowy D60 Nr. artykułu I00044 Materiał guma Ø 71 x 16 mm Wymiary Waga 0,042 kg Koło stałe D75 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00036 ST/guma 97 x 40 mm 0,260 kg

Koło obrotowe D75 antystatyczne Nr. artykułu I00056 Materiał ST/guma Wymiary 97 x 44 mm Waga 0,390 kg Koło obrotowe D75 z hamulcem Nr. artykułu I00057 Materiał ST/guma Wymiary 97 x 44 mm Waga 0,340 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Koło obrotowe D75 Nr. artykułu I00055 Materiał ST/guma Wymiary 97 x 44 mm Waga 0,410 kg

2.7


Seria 6 Mocowanie koła – stopki M10 Nr. artykułu I00144 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 10 mm Waga 0,102 kg Mocowanie koła – stopki M12 Nr. artykułu I00145 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 12 mm Waga 0,102 kg Mocowanie koła – stopki M16 Nr. artykułu I00146 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 12 mm Waga 0,102 kg Mocowanie koła – stopki M10 Nr. artykułu I00147 Materiał ZN Wymiary 60 x 60 x 12 mm Waga 0,192 kg Mocowanie koła – stopki M12 Nr. artykułu I00148 Materiał ZN Wymiary 60 x 60 x 12 mm Waga 0,192 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Mocowanie koła – stopki M16 Nr. artykułu I00149 Materiał ZN Wymiary 60 x 60 x 12 mm Waga 0,192 kg

2.8

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 6 Zawias 6 30x30 ZN 6/6 Nr. artykułu I00178 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 5,5 mm Waga 0,062 kg Zawias 6 30x30 ZN 6/8 Nr. artykułu I00180 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 5,5 mm Waga 0,063 kg Zawias 6 30x30 ZN 8/8 Nr. artykułu I00179 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 5,5 mm Waga 0,063 kg Zawias 6 PA LEWY Nr. artykułu I00181 Materiał PA Wymiary 48 x 30 x 15,5 mm Waga 0,014 kg Zawias 6 PA PRAWY Nr. artykułu I00182 Materiał PA Wymiary 48 x 30 x 15,5 mm Waga 0,014 kg Zawias podwójny 6 PA Nr. artykułu I00041 Materiał PA Wymiary 78 x 30 x 13,8 mm Waga 0,025 kg Uchwyt ALU 120 czarny Nr. artykułu I00273 Materiał Aluminium Wymiary 120 x 40 x 10 mm Waga 0,037 kg

Uchwyt PA 60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00276 PA – GF 90 x 30 x 10 mm 0,046 kg

Uchwyt PA 120 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00274 PA – GF 134 x 47 x 16 mm 0,063 kg

Uchwyt 6 PA 160 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00275 PA – GF 166 x 60 x 10 mm 0,093 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Uchwyt ALU 120 odgięty, czarny Nr. artykułu I00272 Materiał Aluminium Wymiary 120 x 60 x 10 mm Waga 0,043 kg

2.9


Seria 6 Przegub 6 30 x 30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00150 ZN 45 x 30 x 30 mm 0,125 kg

Przegub 6 30 x 30 z dźwignią Nr. artykułu I00151 Materiał ZN Wymiary 30 x 45 x 30 mm Waga 0,163 kg Kątownik przegubowy 6 Nr. artykułu I00152 Materiał ZN Wymiary 25 x 23 x 30 mm Waga 0,065 kg Kątownik zaciskowy 6 Nr. artykułu I00155 Materiał ZN Wymiary 25 x 23 x 30 mm Waga 0,066 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik zaciskowy 6 z dźwignią

2.10

Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00156 ZN 30 x 25 x 30 mm 0,103 kg

Nakrętka 6 M4 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00162 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,005 kg

Nakrętka 6 M5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00163 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,005 kg

Nakrętka 6 M6 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00164 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,005 kg

Nakrętka U 6 M4 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00159 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,003 kg

Nakrętka U 6 M5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00160 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,003 kg

Nakrętka U 6 M6 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00161 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,003 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 6 Wałek D14 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00416 Cf 53 6000 x 14 mm 1,210 kg

Wałek D14 K Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00419 Cf 53 6000 x 14 mm 1,210 kg

Wałek D25 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00420 Cf 53 1000 x 25 mm 3,900 kg

Zderzak M4 D15x15 Nr. artykułu I00217 Materiał Guma Wymiary Ø 15 x 15 mm Waga 0,005 kg Zderzak M6 D30x30 Nr. artykułu I00216 Materiał Guma Wymiary Ø 30 x 30 mm Waga 0,036 kg Odbojnik M6 D30x36 Nr. artykułu I00334 Materiał Guma Ø 30 x 36 mm Wymiary Waga 0,026 kg Odbijnik M10 D50x56 Nr. artykułu I00332 Materiał Guma Wymiary Ø 50 x 56 mm Waga 0,103 kg Odbojnik M12 D75x69 Nr. artykułu I00333 Materiał Guma Wymiary Ø 75 x 69 mm Waga 0,319 kg

I00158 PA – GF 18 x 15 x 15 mm 0,006 kg

Mocowanie czujnika D6 Nr. artykułu I00236 Materiał PA – GF Wymiary 26 x 16 x 12 mm Waga 0,007 kg Mocowanie czujnika D12 Nr. artykułu I00233 Materiał PA – GF Wymiary 25 x 15 x 10 mm Waga 0,007 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Multiblok 6 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

2.11


Seria 6

Mocowanie czujnika D16 Nr. artykułu I00234 Materiał PA – GF Wymiary 132 x 22 x 16 mm Waga 0,023 kg Mocowanie czujnika D20 Nr. artykułu I00235 Materiał PA – GF Wymiary 36 x 22 x 16 mm Waga 0,022 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Zaczep do kabli i przewodów Nr. artykułu I00261 Materiał PA – GF Wymiary 40 x 20 x 16 mm Waga 0,011 kg

2.12

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Profesjonalne wsparcie dla Twojej produkcji

Linie monta˝owe Linie monta˝owe budowane wy∏àcznie wed∏ug indywidualnych wymagaƒ klienta w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Szeroka gama akcesoriów pozwala na odpowiednie doposa˝enie konstrukcji wed∏ug rodzaju wykonywanej pracy. Zalety • szeroka gama akcesoriów • prosty monta˝ i demonta˝ • u˝yte elementy wielokrotnego u˝ytku • niska waga • nowoczesny design • precyzja dzia∏ania

Us∏ugi • obróbka skrawaniem • automatyka • serwis i utrzymanie ruchu • spawanie

Systemy klejowe Systemy klejowe oraz kleje przemys∏owe wykorzystywane w procesach przemys∏owych to kolejna ga∏àê naszej oferty handlowej i produkcyjnej. W swoim asortymencie posiadamy standardowe rozwiàzania g∏owic wyp∏ywowych, szczelinowych oraz sprayowych, zajmujemy si´ równie˝ produkcjà specjalnych rozwiàzaƒ dopasowanych do potrzeb klienta. W swojej ofercie posiadamy równie˝ szereg w´˝y grzewczych, agregatów klejowych i klejów przemys∏owych. Âwiadczymy równie˝ us∏ugi doradztwa w zakresie wyboru klejów i aparatury w zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb klienta.


W

s

p

a

r

c

i

e

l

i

n

i

i

t

e

DLTech Sp. z o.o. 41-400 Mys∏owice, ul. Powstaƒców 15 C tel./faks 32 316 20 36, mobile + 48 509 785 875 dltech@dltech.pl, www.dltech.pl

w

w

w

.

d

l

t

e

c

h

.

p

l

c

h

n

o

l

o

g

i

c

z

n

y

c

h

Katalog seria 6  

Katalog profili aluminiowych seria 6 wraz z dodatkami

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you