Page 1

W

s

p

a

r

c

i

e

l

i

n

i

i

t

e

w

c

w

h

w

n

.

o

d

l

l

o

t

g

e

i

c

c

h

z

.

n

p

y

l

Profile aluminiowe โ€ข akcesoria k a t a l o g

p r o d u k t รณ w

c

h


PrzenoÊniki PrzenoÊniki wykorzystywane g∏ównie do transportu towarów ma∏ogabarytowych, elementów sypkich. Znajdujà zastosowanie równie˝ w ciàgach technologicznych czy te˝ jako urzàdzenie odbierajàce elementy z maszyn np. wykrawarek czy wtryskarek. Szeroki wybór taÊm, rolek transportowych pozwala na odpowiedni dobór w zale˝noÊci od rodzaju transportowanego materia∏u. Typy przenoÊników • przenoÊnik taÊmowy • przenoÊnik paskowy • przenoÊnik ∏aƒcuchowy • przenoÊnik na taÊmie modularnej • przenoÊnik rolkowy nap´dowy • przenoÊnik rolkowy grawitacyjny

Stanowiska monta˝owe Stanowiska monta˝owe wykorzystywane g∏ównie w pracach monta˝owych, konfekcjonowaniu czy te˝ pakowaniu znajdujà zastosowanie g∏ównie w przemys∏ach motoryzacyjnym, farmaceutycznym czy elektronicznym. Zalety • lekka konstrukcja • mo˝liwoÊç modyfikacji gotowego stanowiska • mo˝liwoÊç elektrycznej regulacji wysokoÊci • szeroki wybór blatów roboczych • ergonomicznoÊç pracy • wyposa˝enie dodatkowe: np. uchwyt na napoje, narz´dzia, balansery

Maszyny specjalne Wykonywane wy∏àcznie wed∏ug indywidualnych wymagaƒ klienta. Posiadajàc w swojej ofercie szeroki zakres asortymentu od cz´Êci mechaniki po przez system profili aluminiowych czy automatyk´, jesteÊmy w stanie jak najszerzej zaspokoiç potrzeby i trendy panujàce na dzisiejszym rynku. Posiadamy równie˝ swój w∏asny park maszynowy, który pozwala nam na bardzo szybkà reakcj´ na potrzeby klienta.


Seria 5

PROFILE KONSTRUKCYJNE Strona 1.2

PROFILE MASKUJĄCE Strona 1.3

ZAŚLEPKI Strona 1.3

MOCOWANIA KĄTOWE Strona 1.4

ZŁĄCZA Strona 1.6

NÓŻKI Strona 1.5

ZAWIASY, ZŁĄCZA, SPECJALNE UCHWYTY Strona 1.6

Strona 1.6

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

NAKRĘTKI DO ROWKÓW

1.1


Seria 5 Profil 5 20x10 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00112 AlMgSi0,5F25 eloxiert 3000 x 20 x 10 mm 0,35 kg

Profil 5 20x20 oxiert Wymiary Waga

6000 x 20 x 20 mm 0,48 kg

Profil 5 20x20 1N Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00114 AlMgSi0,5F25 eloxiert 3000 x 20 x 20 mm 0,50 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 5 20x20 2N90° Nr. artykułu I00115 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 3000 x 20 x 20 mm Waga 0,51 kg

1.2

Profil 5 40x10 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00116 AlMgSi0,5F25 eloxiert 3000 x 40 x 10 mm 0,65 kg

Profil 5 40x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00117 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 20 mm 0,89 kg

Profil 5 40x40 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00118 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,27 kg

Profil 5 60x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00119 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 20 mm 1,28 kg

Profil 5 60x40 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00120 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 40 mm 2,07 kg

Profil 5 80x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00121 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 20 mm 1,67 kg

Profil 5 R20-90° Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00122 AlMgSi0,5F25 eloxiert 3000 x 20 x 20 mm 0,46 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 5

Profil maskująco-obejmujący 5 Czarny Nr. artykułu I00082 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 6,3 x 5 mm Waga 0,012 kg Profil maskująco-obejmujący 5 Czarny Nr. artykułu I00083 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 6,3 x 5 mm Waga 0,012 kg

Zaślepka 5 20x10 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00084 PA-GF czarna 20 x 10 x 3 mm 0,0006 kg

Zaślepka 5 20x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00085 PA-GF czarna 20 x 20 x 3 mm 0,001 kg

Zaślepka 5 40x10 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00086 PA-GF czarna 40 x 10 x 3 mm 0,003 kg

Zaślepka 5 40x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00087 PA-GF czarna 40 x 20 x 3 mm 0,0022 kg

Zaślepka 5 40x40 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00088 PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,005 kg

Zaślepka 5 60x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00089 PA-GF czarna 60 x 20 x 3 mm 0,0033 kg

Zaślepka 5 60x40 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00090 PA-GF czarna 60 x 40 x 3 mm 0,007 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Uszczelka mocująca 5 mm Nr. artykułu I00452 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 11,3 x 7 mm Waga 0,023 kg

1.3


Seria 5 Zaślepka 5 80x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00092 PA-GF czarna 80 x 20 x 3 mm 0,0044 kg

Zaślepka 5 R20-90° Nr. artykułu I00454 Materiał PA-GF czarna Wymiary 20 x 20 x 3 mm Waga 0,001 kg Kątownik 5 20x20 ZN Nr. artykułu I00126 Materiał ZN powlekane Wymiary 20 x 20 x 20 mm Waga 0,014 kg Zaślepka kątownika 5 20x20 Nr. artykułu I00129 Materiał PA – GF Wymiary 28 x 20 x 2 mm Waga 0,001 kg Kątownik 5 20x20 ZN kpl Nr. artykułu I00131 Materiał ZN powlekane Wymiary 20 x 20 x 20 mm Waga 0,023 kg Kątownik 5 40x40 ZN Nr. artykułu I00127 Materiał ZN powlekane Wymiary 40 x 40 x 20 mm Waga 0,039 kg Zaślepka kątownika 5 40x40 Nr. artykułu I00130 Materiał PA – GF Wymiary 550 x 20 x 2 mm Waga 0,0016 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik 5 40x40 ZN kpl Nr. artykułu I00132 Materiał ZN powlekane Wymiary 40 x 40 x 20 mm Waga 0,058 kg

1.4

Łącznik 5 20x20-90° kpl Nr. artykułu I00125 Materiał PA – GF Wymiary 20 x 20 x 20 mm Waga 0,085 kg Kątownik 5 20 czarny Nr. artykułu I00128 Materiał ST powlekane Wymiary 20 x 20 x 20 mm Waga 0,024 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 5 Kątownik 5 20 czarny kpl Nr. artykułu I00133 Materiał ST powlekane Wymiary 20 x 20 x 20 mm Waga 0,300 kg Płytka łącząca 5 20 czarna Nr. artykułu I00101 Materiał ST powlekane Wymiary 40 x 20 x 2 mm Waga 0,025 kg Płytka łącząca 5 20 czarna kpl Nr. artykułu I00453 Materiał ST powlekane Wymiary 40 x 20 x 2 mm Waga 0,320 kg Gniazdo uniwersalne 5 Nr. artykułu I00123 Materiał ZN Wymiary 11,8 x 8,6 mm Waga 0,003 kg Łącze uniwersalne 5 Nr. artykułu I00124 Materiał ZN Wymiary 11,8 x 8,6 mm Waga 0,005 kg Blaszka łącza standardowego 5 Nr. artykułu I00134 Materiał ST ocynk Wymiary 19 x 10 x 4,5 mm Waga 0,002 kg Łącze standardowe 5 Nr. artykułu I00135 Materiał ST ocynk Wymiary 19 x 10 x 4,5 mm Waga 0,005 kg

Mocowanie koła – stopki 5 40x20 M8 Nr. artykułu I00093 Materiał ZN Wymiary 40 x 20 x 12 mm Waga 0,049 kg Mocowanie koła – stopki 5 40x40 M8 Nr. artykułu I00096 Materiał ZN Wymiary 40 x 40 x 8 mm Waga 0,112 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Nóżka nastawna D20 M5x45 Nr. artykułu I00061 Materiał PA – ST ocynk Wymiary Ø 20 x 45 mm Waga 0,07 kg

1.5


Seria 5 Mocowanie koła – stopki 5 40x40 M10 Nr. artykułu I00094 Materiał ZN Wymiary 40 x 40 x 8 mm Waga 0,109 kg Mocowanie koła – stopki 5 40x40 M12 Nr. artykułu I00095 Materiał ZN Wymiary 40 x 40 x 8 mm Waga 0,107 kg Zawias podwójny Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

5 PA I00040 ZN 52 x 200 x 12 mm 0,01 kg

Zawias 5 PA Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00058 ZN 32 x 20 x 12 mm 0,006 kg

Uchwyt PA 80 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00098 PA – GF 90 x 30 x 10 mm 0,046 kg

Kątownik przegubowy 5 Nr. artykułu I00097 Materiał ZN Wymiary 24 x 19 x 16 mm Waga 0,020 kg Kątownik zaciskowy 5 Nr. artykułu I00099 Materiał ZN Wymiary 18 x 15 x 15 mm Waga 0,019 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik zaciskowy 5 z dźwignią Nr. artykułu I00100 Materiał ZN Wymiary 24 x 19 x 16 mm Waga 0,050 kg

1.6

Nakrętka 5 M3 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00108 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

Nakrętka 5 M4 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00109 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 5 Nakrętka 5 M5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00110 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

Nakrętka 5 M4 nierdzewna Nr. artykułu I00103 Materiał ST ocynk Wymiary 11 x 8 x 4,2 mm Waga 0,002 kg

Nakrętka V 5 M3 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00105 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

Nakrętka V 5 M4 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00106 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

Nakrętka V 5 M5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00107 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

Multiblok 5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00102 PA – GF 12 x 12 x 12 mm 0,002 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka 5 M5 nierdzewna Nr. artykułu I00104 Materiał ST ocynk Wymiary 11 x 8 x 4,2 mm Waga 0,002 kg

1.7


Profesjonalne wsparcie dla Twojej produkcji

Linie monta˝owe Linie monta˝owe budowane wy∏àcznie wed∏ug indywidualnych wymagaƒ klienta w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Szeroka gama akcesoriów pozwala na odpowiednie doposa˝enie konstrukcji wed∏ug rodzaju wykonywanej pracy. Zalety • szeroka gama akcesoriów • prosty monta˝ i demonta˝ • u˝yte elementy wielokrotnego u˝ytku • niska waga • nowoczesny design • precyzja dzia∏ania

Us∏ugi • obróbka skrawaniem • automatyka • serwis i utrzymanie ruchu • spawanie

Systemy klejowe Systemy klejowe oraz kleje przemys∏owe wykorzystywane w procesach przemys∏owych to kolejna ga∏àê naszej oferty handlowej i produkcyjnej. W swoim asortymencie posiadamy standardowe rozwiàzania g∏owic wyp∏ywowych, szczelinowych oraz sprayowych, zajmujemy si´ równie˝ produkcjà specjalnych rozwiàzaƒ dopasowanych do potrzeb klienta. W swojej ofercie posiadamy równie˝ szereg w´˝y grzewczych, agregatów klejowych i klejów przemys∏owych. Âwiadczymy równie˝ us∏ugi doradztwa w zakresie wyboru klejów i aparatury w zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb klienta.


W

s

p

a

r

c

i

e

l

i

n

i

i

t

e

DLTech Sp. z o.o. 41-400 Mys∏owice, ul. Powstaƒców 15 C tel./faks 32 316 20 36, mobile + 48 509 785 875 dltech@dltech.pl, www.dltech.pl

w

w

w

.

d

l

t

e

c

h

.

p

l

c

h

n

o

l

o

g

i

c

z

n

y

c

h

Katalog seria 5  

Katalog profili aluminiowych seria 5, wraz z dodatkami

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you