Page 1

W

s

p

a

r

c

i

e

l

i

n

i

i

t

e

w

c

w

h

w

n

.

o

d

l

l

o

t

g

e

i

c

c

h

z

.

n

p

y

l

Profile aluminiowe โ€ข akcesoria k a t a l o g

p r o d u k t รณ w

c

h


PrzenoÊniki PrzenoÊniki wykorzystywane g∏ównie do transportu towarów ma∏ogabarytowych, elementów sypkich. Znajdujà zastosowanie równie˝ w ciàgach technologicznych czy te˝ jako urzàdzenie odbierajàce elementy z maszyn np. wykrawarek czy wtryskarek. Szeroki wybór taÊm, rolek transportowych pozwala na odpowiedni dobór w zale˝noÊci od rodzaju transportowanego materia∏u. Typy przenoÊników • przenoÊnik taÊmowy • przenoÊnik paskowy • przenoÊnik ∏aƒcuchowy • przenoÊnik na taÊmie modularnej • przenoÊnik rolkowy nap´dowy • przenoÊnik rolkowy grawitacyjny

Stanowiska monta˝owe Stanowiska monta˝owe wykorzystywane g∏ównie w pracach monta˝owych, konfekcjonowaniu czy te˝ pakowaniu znajdujà zastosowanie g∏ównie w przemys∏ach motoryzacyjnym, farmaceutycznym czy elektronicznym. Zalety • lekka konstrukcja • mo˝liwoÊç modyfikacji gotowego stanowiska • mo˝liwoÊç elektrycznej regulacji wysokoÊci • szeroki wybór blatów roboczych • ergonomicznoÊç pracy • wyposa˝enie dodatkowe: np. uchwyt na napoje, narz´dzia, balansery

Maszyny specjalne Wykonywane wy∏àcznie wed∏ug indywidualnych wymagaƒ klienta. Posiadajàc w swojej ofercie szeroki zakres asortymentu od cz´Êci mechaniki po przez system profili aluminiowych czy automatyk´, jesteÊmy w stanie jak najszerzej zaspokoiç potrzeby i trendy panujàce na dzisiejszym rynku. Posiadamy równie˝ swój w∏asny park maszynowy, który pozwala nam na bardzo szybkà reakcj´ na potrzeby klienta.


Seria 10

PROFILE KONSTRUKCYJNE Strona 4.2

PROFILE MASKUJĄCE Strona 4.3

ZAŚLEPKI Strona 4.3

MOCOWANIA KĄTOWE Strona 4.4

NAKRĘTKI DO ROWKÓW Strona 4.5

ODBOJNIKI, UCHWYTY DO CZUJNIKÓW, INNE

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Strona 4.6

4.1


Seria 10 Profil 10 40x40 Lekki Nr. artykułu I00023 Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,5 kg

0,00 Profil 10 45x45 Lekki Nr. artykułu I00025 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 45 x 45 mm Waga 1,58 kg Profil 10 45x45 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00026 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 45 x 45 mm 1,88 kg

Profil 10 45x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00019 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 45 mm 3,104 kg

Profil 10 45x90 Lekki Nr. artykułu I00028 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 90 x 45 mm Waga 3,05 kg Profil 10 45x90 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00029 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 90 x 45 mm 4,15 kg

Profil 10 45x45 2N Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00024 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 45 x 45 mm 1,5 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 10 60x60 Lekki Nr. artykułu I00021 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 60 x 60 mm Waga 2,59 kg

4.2

Profil 10 60x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00022 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 60 mm 3,59 kg

Profil 10 80x40 Lekki Nr. artykułu I00030 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 80 x 40 mm Waga 2,71 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 10 Profil 10 90x90 Lekki Nr. artykułu I00031 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 90 x 90 mm Waga 6,3 kg Profil 10 90x90 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00032 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 90 x 90 mm 10,42 kg

Zaślepka 10 40x40 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00002 PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,005 kg

Zaślepka 10 45x45 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00003 PA-GF czarna 45 x 45 x 3 mm 0,007 kg

Zaślepka 10 90x45 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00004 PA-GF czarna 90 x 45 x 3 mm 0,016 kg

Zaślepka 10 90x90 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00005 PA-GF czarna 90 x 90 x 3 mm 0,025 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Profil maskująco-obejmujący 10 Czarny Nr. artykułu I00001 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 13 x 10 mm Waga 0,036 kg

4.3


Seria 10 Kątownik 10 45x45 AL Nr. artykułu I00034 Materiał ZN powlekane Wymiary 40 x 45 x 45 mm Waga 0,056 kg Kątownik 10 45x45 AL KPL Nr. artykułu I00035 Materiał PA – GF Wymiary 42 x 42 x 42 mm Waga 0,11 kg Kątownik 10 90x45 AL Nr. artykułu I00036 Materiał Aluminium Wymiary 86 x 86 x 43 mm Waga 0,242 kg Kątownik 10 90x45 AL KPL Nr. artykułu I00036 Materiał Aluminium Wymiary 86 x 86 x 43 mm Waga 0,242 kg Kątownik 10 90x90 AL Nr. artykułu I00457 Materiał Aluminium Wymiary 90 x 90 x 90 mm Waga 0,480 kg Kątownik 10 90x90 AL kpl Nr. artykułu I00456 Materiał Aluminium Wymiary 90 x 90 x 90 mm Waga 0,865 kg Kątownik kotwiący 10 160x90 Nr. artykułu I00007 Materiał ST Wymiary 160 x 90 x 42 mm Waga 0,32 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik 10 60x60 Nr. artykułu I00006 Materiał Aluminium Wymiary 60 x 30 x 30 mm Waga 0,0632 kg

4.4

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 10 Nakrętka 10 M4 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00008 ST ocynk 19,6 x 9,8 x 8,7 mm 0,011 kg

Nakrętka 10 M5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00009 ST ocynk 19,6 x 9,8 x 8,7 mm 0,010 kg

Nakrętka 10 M6 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00010 ST ocynk 19,6 x 9,8 x 8,7 mm 0,009 kg

Nakrętka 10 M8 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00011 ST ocynk 19,6 x 9,8 x 8,7 mm 0,009 kg

Nakrętka V 10 M6 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00016 ST ocynk 20 x 19,6 x 8,7 mm 0,017 kg

Nakrętka V 10 M8 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00017 ST ocynk 20 x 19,6 x 8,7 mm 0,017 kg

Nakrętka 10 M4 z blaszką Nr. artykułu I00012 Materiał ST ocynk Wymiary 20 x 13,8 x 5,3 mm Waga 0,013 kg Nakrętka 10 M5 z blaszką Nr. artykułu I00013 Materiał ST ocynk Wymiary 20 x 13,8 x 5,3 mm Waga 0,013 kg

Nakrętka 10 M8 z blaszką Nr. artykułu I00015 Materiał ST ocynk Wymiary 20 x 13,8 x 5,3 mm Waga 0,015 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka 10 M6 z blaszką Nr. artykułu I00014 Materiał ST ocynk Wymiary 120 x 13,8 x 5,3 mm Waga 0,015 kg

4.5


Seria 10 Zderzak M4 D15x15 Nr. artykułu I00217 Materiał Guma Wymiary Ø 15 x 15 mm Waga 0,005 kg Zderzak M10 D30x30 Nr. artykułu I002110 Materiał Guma Wymiary Ø 30 x 30 mm Waga 0,0310 kg Odbojnik M10 D30x36 Nr. artykułu I00334 Materiał Guma Wymiary Ø 30 x 310 mm Waga 0,026 kg Odbijnik M10 D50x510 Nr. artykułu I00332 Materiał Guma Wymiary Ø 50 x 510 mm Waga 0,103 kg Odbojnik M12 D75x109 Nr. artykułu I00333 Materiał Guma Wymiary Ø 75 x 109 mm Waga 0,319 kg Mocowanie czujnika 10 D10 Nr. artykułu I00236 Materiał PA – GF Wymiary 210 x 16 x 12 mm Waga 0,007 kg Mocowanie czujnika 10 D12 Nr. artykułu I00233 Materiał PA – GF Wymiary 25 x 15 x 10 mm Waga 0,007 kg Mocowanie czujnika 10 D110 Nr. artykułu I00234 Materiał PA – GF Wymiary 132 x 22 x 110 mm Waga 0,023 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Mocowanie czujnika 10 D20 Nr. artykułu I00235 Materiał PA – GF Wymiary 310 x 22 x 110 mm Waga 0,022 kg

4.6

Zaczep do kabli i przewodów 10 Nr. artykułu I00281 Materiał PA – GF Wymiary 40 x 20 x 16 mm Waga 0,011 kg Uchwyt uniwersalny 10 Nr. artykułu I00401 Materiał PA – GF Wymiary 20 x 20 x 9 mm Waga 0,004 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Profesjonalne wsparcie dla Twojej produkcji

Linie monta˝owe Linie monta˝owe budowane wy∏àcznie wed∏ug indywidualnych wymagaƒ klienta w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Szeroka gama akcesoriów pozwala na odpowiednie doposa˝enie konstrukcji wed∏ug rodzaju wykonywanej pracy. Zalety • szeroka gama akcesoriów • prosty monta˝ i demonta˝ • u˝yte elementy wielokrotnego u˝ytku • niska waga • nowoczesny design • precyzja dzia∏ania

Us∏ugi • obróbka skrawaniem • automatyka • serwis i utrzymanie ruchu • spawanie

Systemy klejowe Systemy klejowe oraz kleje przemys∏owe wykorzystywane w procesach przemys∏owych to kolejna ga∏àê naszej oferty handlowej i produkcyjnej. W swoim asortymencie posiadamy standardowe rozwiàzania g∏owic wyp∏ywowych, szczelinowych oraz sprayowych, zajmujemy si´ równie˝ produkcjà specjalnych rozwiàzaƒ dopasowanych do potrzeb klienta. W swojej ofercie posiadamy równie˝ szereg w´˝y grzewczych, agregatów klejowych i klejów przemys∏owych. Âwiadczymy równie˝ us∏ugi doradztwa w zakresie wyboru klejów i aparatury w zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb klienta.


W

s

p

a

r

c

i

e

l

i

n

i

i

t

e

DLTech Sp. z o.o. 41-400 Mys∏owice, ul. Powstaƒców 15 C tel./faks 32 316 20 36, mobile + 48 509 785 875 dltech@dltech.pl, www.dltech.pl

w

w

w

.

d

l

t

e

c

h

.

p

l

c

h

n

o

l

o

g

i

c

z

n

y

c

h

Katalog seria 10  

Katalog profili aluminiowych seria 10 wraz z dodatkami

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you