Page 1

W

s

p

a

r

c

i

e

l

i

n

i

i

t

e

w

c

w

h

w

n

.

o

d

l

l

o

t

g

e

i

c

c

h

z

.

n

p

y

l

Profile aluminiowe โ€ข akcesoria k a t a l o g

p r o d u k t รณ w

c

h


PrzenoÊniki PrzenoÊniki wykorzystywane g∏ównie do transportu towarów ma∏ogabarytowych, elementów sypkich. Znajdujà zastosowanie równie˝ w ciàgach technologicznych czy te˝ jako urzàdzenie odbierajàce elementy z maszyn np. wykrawarek czy wtryskarek. Szeroki wybór taÊm, rolek transportowych pozwala na odpowiedni dobór w zale˝noÊci od rodzaju transportowanego materia∏u. Typy przenoÊników • przenoÊnik taÊmowy • przenoÊnik paskowy • przenoÊnik ∏aƒcuchowy • przenoÊnik na taÊmie modularnej • przenoÊnik rolkowy nap´dowy • przenoÊnik rolkowy grawitacyjny

Stanowiska monta˝owe Stanowiska monta˝owe wykorzystywane g∏ównie w pracach monta˝owych, konfekcjonowaniu czy te˝ pakowaniu znajdujà zastosowanie g∏ównie w przemys∏ach motoryzacyjnym, farmaceutycznym czy elektronicznym. Zalety • lekka konstrukcja • mo˝liwoÊç modyfikacji gotowego stanowiska • mo˝liwoÊç elektrycznej regulacji wysokoÊci • szeroki wybór blatów roboczych • ergonomicznoÊç pracy • wyposa˝enie dodatkowe: np. uchwyt na napoje, narz´dzia, balansery

Maszyny specjalne Wykonywane wy∏àcznie wed∏ug indywidualnych wymagaƒ klienta. Posiadajàc w swojej ofercie szeroki zakres asortymentu od cz´Êci mechaniki po przez system profili aluminiowych czy automatyk´, jesteÊmy w stanie jak najszerzej zaspokoiç potrzeby i trendy panujàce na dzisiejszym rynku. Posiadamy równie˝ swój w∏asny park maszynowy, który pozwala nam na bardzo szybkà reakcj´ na potrzeby klienta.


Seria 5

PROFILE KONSTRUKCYJNE Strona 1.2

PROFILE MASKUJĄCE Strona 1.3

ZAŚLEPKI Strona 1.3

MOCOWANIA KĄTOWE Strona 1.4

ZŁĄCZA Strona 1.6

NÓŻKI Strona 1.5

ZAWIASY, ZŁĄCZA, SPECJALNE UCHWYTY Strona 1.6

Strona 1.6

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

NAKRĘTKI DO ROWKÓW

1.1


Seria 5 Profil 5 20x10 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00112 AlMgSi0,5F25 eloxiert 3000 x 20 x 10 mm 0,35 kg

Profil 5 20x20 oxiert Wymiary Waga

6000 x 20 x 20 mm 0,48 kg

Profil 5 20x20 1N Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00114 AlMgSi0,5F25 eloxiert 3000 x 20 x 20 mm 0,50 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 5 20x20 2N90° Nr. artykułu I00115 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 3000 x 20 x 20 mm Waga 0,51 kg

1.2

Profil 5 40x10 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00116 AlMgSi0,5F25 eloxiert 3000 x 40 x 10 mm 0,65 kg

Profil 5 40x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00117 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 20 mm 0,89 kg

Profil 5 40x40 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00118 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,27 kg

Profil 5 60x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00119 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 20 mm 1,28 kg

Profil 5 60x40 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00120 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 40 mm 2,07 kg

Profil 5 80x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00121 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 20 mm 1,67 kg

Profil 5 R20-90° Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00122 AlMgSi0,5F25 eloxiert 3000 x 20 x 20 mm 0,46 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 5

Profil maskująco-obejmujący 5 Czarny Nr. artykułu I00082 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 6,3 x 5 mm Waga 0,012 kg Profil maskująco-obejmujący 5 Czarny Nr. artykułu I00083 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 6,3 x 5 mm Waga 0,012 kg

Zaślepka 5 20x10 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00084 PA-GF czarna 20 x 10 x 3 mm 0,0006 kg

Zaślepka 5 20x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00085 PA-GF czarna 20 x 20 x 3 mm 0,001 kg

Zaślepka 5 40x10 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00086 PA-GF czarna 40 x 10 x 3 mm 0,003 kg

Zaślepka 5 40x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00087 PA-GF czarna 40 x 20 x 3 mm 0,0022 kg

Zaślepka 5 40x40 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00088 PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,005 kg

Zaślepka 5 60x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00089 PA-GF czarna 60 x 20 x 3 mm 0,0033 kg

Zaślepka 5 60x40 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00090 PA-GF czarna 60 x 40 x 3 mm 0,007 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Uszczelka mocująca 5 mm Nr. artykułu I00452 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 11,3 x 7 mm Waga 0,023 kg

1.3


Seria 5 Zaślepka 5 80x20 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00092 PA-GF czarna 80 x 20 x 3 mm 0,0044 kg

Zaślepka 5 R20-90° Nr. artykułu I00454 Materiał PA-GF czarna Wymiary 20 x 20 x 3 mm Waga 0,001 kg Kątownik 5 20x20 ZN Nr. artykułu I00126 Materiał ZN powlekane Wymiary 20 x 20 x 20 mm Waga 0,014 kg Zaślepka kątownika 5 20x20 Nr. artykułu I00129 Materiał PA – GF Wymiary 28 x 20 x 2 mm Waga 0,001 kg Kątownik 5 20x20 ZN kpl Nr. artykułu I00131 Materiał ZN powlekane Wymiary 20 x 20 x 20 mm Waga 0,023 kg Kątownik 5 40x40 ZN Nr. artykułu I00127 Materiał ZN powlekane Wymiary 40 x 40 x 20 mm Waga 0,039 kg Zaślepka kątownika 5 40x40 Nr. artykułu I00130 Materiał PA – GF Wymiary 550 x 20 x 2 mm Waga 0,0016 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik 5 40x40 ZN kpl Nr. artykułu I00132 Materiał ZN powlekane Wymiary 40 x 40 x 20 mm Waga 0,058 kg

1.4

Łącznik 5 20x20-90° kpl Nr. artykułu I00125 Materiał PA – GF Wymiary 20 x 20 x 20 mm Waga 0,085 kg Kątownik 5 20 czarny Nr. artykułu I00128 Materiał ST powlekane Wymiary 20 x 20 x 20 mm Waga 0,024 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 5 Kątownik 5 20 czarny kpl Nr. artykułu I00133 Materiał ST powlekane Wymiary 20 x 20 x 20 mm Waga 0,300 kg Płytka łącząca 5 20 czarna Nr. artykułu I00101 Materiał ST powlekane Wymiary 40 x 20 x 2 mm Waga 0,025 kg Płytka łącząca 5 20 czarna kpl Nr. artykułu I00453 Materiał ST powlekane Wymiary 40 x 20 x 2 mm Waga 0,320 kg Gniazdo uniwersalne 5 Nr. artykułu I00123 Materiał ZN Wymiary 11,8 x 8,6 mm Waga 0,003 kg Łącze uniwersalne 5 Nr. artykułu I00124 Materiał ZN Wymiary 11,8 x 8,6 mm Waga 0,005 kg Blaszka łącza standardowego 5 Nr. artykułu I00134 Materiał ST ocynk Wymiary 19 x 10 x 4,5 mm Waga 0,002 kg Łącze standardowe 5 Nr. artykułu I00135 Materiał ST ocynk Wymiary 19 x 10 x 4,5 mm Waga 0,005 kg

Mocowanie koła – stopki 5 40x20 M8 Nr. artykułu I00093 Materiał ZN Wymiary 40 x 20 x 12 mm Waga 0,049 kg Mocowanie koła – stopki 5 40x40 M8 Nr. artykułu I00096 Materiał ZN Wymiary 40 x 40 x 8 mm Waga 0,112 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Nóżka nastawna D20 M5x45 Nr. artykułu I00061 Materiał PA – ST ocynk Wymiary Ø 20 x 45 mm Waga 0,07 kg

1.5


Seria 5 Mocowanie koła – stopki 5 40x40 M10 Nr. artykułu I00094 Materiał ZN Wymiary 40 x 40 x 8 mm Waga 0,109 kg Mocowanie koła – stopki 5 40x40 M12 Nr. artykułu I00095 Materiał ZN Wymiary 40 x 40 x 8 mm Waga 0,107 kg Zawias podwójny Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

5 PA I00040 ZN 52 x 200 x 12 mm 0,01 kg

Zawias 5 PA Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00058 ZN 32 x 20 x 12 mm 0,006 kg

Uchwyt PA 80 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00098 PA – GF 90 x 30 x 10 mm 0,046 kg

Kątownik przegubowy 5 Nr. artykułu I00097 Materiał ZN Wymiary 24 x 19 x 16 mm Waga 0,020 kg Kątownik zaciskowy 5 Nr. artykułu I00099 Materiał ZN Wymiary 18 x 15 x 15 mm Waga 0,019 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik zaciskowy 5 z dźwignią Nr. artykułu I00100 Materiał ZN Wymiary 24 x 19 x 16 mm Waga 0,050 kg

1.6

Nakrętka 5 M3 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00108 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

Nakrętka 5 M4 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00109 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 5 Nakrętka 5 M5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00110 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

Nakrętka 5 M4 nierdzewna Nr. artykułu I00103 Materiał ST ocynk Wymiary 11 x 8 x 4,2 mm Waga 0,002 kg

Nakrętka V 5 M3 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00105 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

Nakrętka V 5 M4 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00106 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

Nakrętka V 5 M5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00107 ST ocynk 11 x 8 x 4,2 mm 0,002 kg

Multiblok 5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00102 PA – GF 12 x 12 x 12 mm 0,002 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka 5 M5 nierdzewna Nr. artykułu I00104 Materiał ST ocynk Wymiary 11 x 8 x 4,2 mm Waga 0,002 kg

1.7


Seria 6

PROFILE KONSTRUKCYJNE Strona 2.2

PROFILE MASKUJĄCE Strona 2.3

ZAŚLEPKI Strona 2.9

MOCOWANIA KĄTOWE Strona 2.4

ZŁĄCZA Strona 2.5

NÓŻKI Strona 2.6

ZAWIASY, ZŁĄCZA, SPECJALNE UCHWYTY Strona 2.9

NAKRĘTKI DO ROWKÓW

ODBOJNIKI, UCHWYTY DO CZUJNIKÓW, INNE Strona 2.11

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Strona 2.10

2.1


Seria 6 Profil 6 30x30 lekki Nr. artykułu I00170 Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 30 x 30 mm 0,93 kg,00

Profil 6 30x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00171 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 30 x 30 mm 1,26 kg

Profil 6 60x30 lekki Nr. artykułu I00173 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 60 x 30 mm Waga 1,65 kg Profil 6 60x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00174 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 30 mm 2,29 kg

Profil 6 60x60 lekki Nr. artykułu I00175 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 60 x 60 mm Waga 2,7 kg Profil 6 60x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00176 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 60 mm 3,6 kg

Profil 6 120x30 lekki Nr. artykułu I00166 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 120 x 30 mm Waga 3,11 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 6 120x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

2.2

I00167 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 30 mm 4,32 kg

Profil 6 120x60 lekki Nr. artykułu I00168 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 120 x 60 mm Waga 5,05 kg Profil 6 120x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00169 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 60 mm 6,71 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 6 Profil 6 30x30-45° Lekki Nr. artykułu I00172 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 30 x 30 mm Waga 0,85 kg Profil maskująco-obejmujący 6 Naturalny Nr. artykułu I00136 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 9,1 x 6 mm Waga 0,020 kg Profil maskująco-obejmujący 6 Czarny Nr. artykułu I00137 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 9,1 x 6 mm Waga 0,020 kg

Zaślepka 6 30x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00140 PA-GF czarna 30 x 30 x 3 mm 0,0017 kg

Zaślepka 6 60x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00141 PA-GF czarna 60 x 30 x 3 mm 0,0034 kg

Zaślepka 6 60x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00142 PA-GF czarna 60 x 60 x 3 mm 0,0068 kg

Zaślepka 6 120x30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00138 PA-GF czarna 120 x 30 x 3 mm 0,007 kg

Zaślepka 6 120x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00139 PA-GF czarna 120 x 60 x 3 mm 0,014 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Uszczelka mocująca 6 2-4mm Nr. artykułu I00143 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 8,7 x 7 mm Waga 0,020 kg

2.3


Seria 6 Kątownik 6 30x30 ZN kpl Nr. artykułu I00186 Materiał ZN powlekane Wymiary 30 x 30 x 30 mm Waga 0,066 kg Kątownik 6 60x60 ZN kpl Nr. artykułu I00187 Materiał ZN powlekane Wymiary 60 x 60 x 30 mm Waga 0,166 kg Kątownik 6 30 czarny Nr. artykułu I00185 Materiał ST powlekane Wymiary 30 x 30 x 30 mm Waga 0,037 kg Kątownik 6 30 czarny kpl Nr. artykułu I00188 Materiał ST powlekane Wymiary 30 x 30 x 30 mm Waga 0,056 kg Płytka łącząca 6 30 czarna Nr. artykułu I00157 Materiał ST powlekane Wymiary 60 x 30 x 30 mm Waga 0,038 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Płytka łącząca 6 30 czarna kpl Nr. artykułu I00455 Materiał ST powlekane Wymiary 60 x 30 x 30 mm Waga 0,059 kg

2.4

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 6 Łącze automatyczne 6 Nr. artykułu I00153 Materiał ST ocynk Wymiary Ø 10 x 27 mm Waga 0,012 kg Gniazdo uniwersalne 6 Nr. artykułu I00183 Materiał ZN Wymiary Ø 15,6 x 12,45 x 25 mm Waga 0,009 kg Łącze uniwersalne 6 Nr. artykułu I00184 Materiał ZN Wymiary Ø 15,6 x 12,45 x 25 mm Waga 0,018 kg Blaszka łącza standardowego 6 Nr. artykułu I00189 Materiał ST ocynk Wymiary 27,5 x 13 x 1,8 mm Waga 0,005 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Łącze standardowe 6 Nr. artykułu I00190 Materiał ST ocynk Wymiary 27,5 x 13 x 1,8 mm Waga 0,009 kg

2.5


Seria 6 Nóżka nastawna D40 M8x60 Nr. artykułu I00068 Materiał PA – ST ocynk Wymiary Ø 40 x 60 mm Waga 0,035 kg Nóżka nastawna D60 M10x75 Nr. artykułu I00063 Materiał PA – ST ocynk Wymiary Ø 60 x 75 mm Waga 0,140 kg Nóżka nastawna D40 M6x100 Nr. artykułu I00067 Materiał PA – ST ocynk Wymiary Ø 40 x 100 mm Waga 0,045 kg Nóżka nastawna D40 M10x60 Nr. artykułu I00071 Materiał PA – ST ocynk Wymiary Ø 40 x 60 mm Waga 0,065 kg Nóżka nastawna D60 M10x120 Nr. artykułu I00062 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 120 mm Waga 0,163 kg Nóżka nastawna D60 M12x75 Nr. artykułu I00065 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 73,5 mm Waga 0,162 kg Nóżka nastawna D60 M12x120 Nr. artykułu I00064 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 120 mm Waga 0,193 kg Nóżka nastawna D60 M10x60 Nr. artykułu I00066 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 60 mm Waga 0,260 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Nóżka nastawna D60 M12x100 Nr. artykułu I00072 Materiał ZN, ST ocynk Ø 60 x 100 mm Wymiary Waga 0,300 kg

2.6

Nóżka nastawna D60 M12x160 Nr. artykułu I00073 Materiał ZN, ST ocynk Ø 60 x 160 mm Wymiary Waga 0,340 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 6 Nóżka nastawna D60 M16x100 Nr. artykułu I00074 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 110 mm Waga 0,340 kg Nóżka nastawna D60 M16x160 Nr. artykułu I00075 Materiał ZN, ST ocynk Wymiary Ø 60 x 170 mm Waga 0,450 kg Płyta zaciskowa D60 Nr. artykułu I00054 Materiał ZN Wymiary 115 x 60 x 16 mm Waga 0,470 kg Płyta zaciskowa D60 Nr. artykułu I00053 Materiał ZN Wymiary 106 x 59 x 15 mm Waga 0,196 kg Wkład gumowy D40 Nr. artykułu I00043 Materiał guma Wymiary Ø 40 x 24 mm Waga 0,006 kg Wkład gumowy D60 Nr. artykułu I00044 Materiał guma Ø 71 x 16 mm Wymiary Waga 0,042 kg Koło stałe D75 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00036 ST/guma 97 x 40 mm 0,260 kg

Koło obrotowe D75 antystatyczne Nr. artykułu I00056 Materiał ST/guma Wymiary 97 x 44 mm Waga 0,390 kg Koło obrotowe D75 z hamulcem Nr. artykułu I00057 Materiał ST/guma Wymiary 97 x 44 mm Waga 0,340 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Koło obrotowe D75 Nr. artykułu I00055 Materiał ST/guma Wymiary 97 x 44 mm Waga 0,410 kg

2.7


Seria 6 Mocowanie koła – stopki M10 Nr. artykułu I00144 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 10 mm Waga 0,102 kg Mocowanie koła – stopki M12 Nr. artykułu I00145 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 12 mm Waga 0,102 kg Mocowanie koła – stopki M16 Nr. artykułu I00146 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 12 mm Waga 0,102 kg Mocowanie koła – stopki M10 Nr. artykułu I00147 Materiał ZN Wymiary 60 x 60 x 12 mm Waga 0,192 kg Mocowanie koła – stopki M12 Nr. artykułu I00148 Materiał ZN Wymiary 60 x 60 x 12 mm Waga 0,192 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Mocowanie koła – stopki M16 Nr. artykułu I00149 Materiał ZN Wymiary 60 x 60 x 12 mm Waga 0,192 kg

2.8

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 6 Zawias 6 30x30 ZN 6/6 Nr. artykułu I00178 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 5,5 mm Waga 0,062 kg Zawias 6 30x30 ZN 6/8 Nr. artykułu I00180 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 5,5 mm Waga 0,063 kg Zawias 6 30x30 ZN 8/8 Nr. artykułu I00179 Materiał ZN Wymiary 60 x 30 x 5,5 mm Waga 0,063 kg Zawias 6 PA LEWY Nr. artykułu I00181 Materiał PA Wymiary 48 x 30 x 15,5 mm Waga 0,014 kg Zawias 6 PA PRAWY Nr. artykułu I00182 Materiał PA Wymiary 48 x 30 x 15,5 mm Waga 0,014 kg Zawias podwójny 6 PA Nr. artykułu I00041 Materiał PA Wymiary 78 x 30 x 13,8 mm Waga 0,025 kg Uchwyt ALU 120 czarny Nr. artykułu I00273 Materiał Aluminium Wymiary 120 x 40 x 10 mm Waga 0,037 kg

Uchwyt PA 60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00276 PA – GF 90 x 30 x 10 mm 0,046 kg

Uchwyt PA 120 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00274 PA – GF 134 x 47 x 16 mm 0,063 kg

Uchwyt 6 PA 160 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00275 PA – GF 166 x 60 x 10 mm 0,093 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Uchwyt ALU 120 odgięty, czarny Nr. artykułu I00272 Materiał Aluminium Wymiary 120 x 60 x 10 mm Waga 0,043 kg

2.9


Seria 6 Przegub 6 30 x 30 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00150 ZN 45 x 30 x 30 mm 0,125 kg

Przegub 6 30 x 30 z dźwignią Nr. artykułu I00151 Materiał ZN Wymiary 30 x 45 x 30 mm Waga 0,163 kg Kątownik przegubowy 6 Nr. artykułu I00152 Materiał ZN Wymiary 25 x 23 x 30 mm Waga 0,065 kg Kątownik zaciskowy 6 Nr. artykułu I00155 Materiał ZN Wymiary 25 x 23 x 30 mm Waga 0,066 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik zaciskowy 6 z dźwignią

2.10

Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00156 ZN 30 x 25 x 30 mm 0,103 kg

Nakrętka 6 M4 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00162 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,005 kg

Nakrętka 6 M5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00163 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,005 kg

Nakrętka 6 M6 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00164 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,005 kg

Nakrętka U 6 M4 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00159 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,003 kg

Nakrętka U 6 M5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00160 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,003 kg

Nakrętka U 6 M6 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00161 ST ocynk 17 x 10,5 x 6,25 mm 0,003 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 6 Wałek D14 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00416 Cf 53 6000 x 14 mm 1,210 kg

Wałek D14 K Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00419 Cf 53 6000 x 14 mm 1,210 kg

Wałek D25 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00420 Cf 53 1000 x 25 mm 3,900 kg

Zderzak M4 D15x15 Nr. artykułu I00217 Materiał Guma Wymiary Ø 15 x 15 mm Waga 0,005 kg Zderzak M6 D30x30 Nr. artykułu I00216 Materiał Guma Wymiary Ø 30 x 30 mm Waga 0,036 kg Odbojnik M6 D30x36 Nr. artykułu I00334 Materiał Guma Ø 30 x 36 mm Wymiary Waga 0,026 kg Odbijnik M10 D50x56 Nr. artykułu I00332 Materiał Guma Wymiary Ø 50 x 56 mm Waga 0,103 kg Odbojnik M12 D75x69 Nr. artykułu I00333 Materiał Guma Wymiary Ø 75 x 69 mm Waga 0,319 kg

I00158 PA – GF 18 x 15 x 15 mm 0,006 kg

Mocowanie czujnika D6 Nr. artykułu I00236 Materiał PA – GF Wymiary 26 x 16 x 12 mm Waga 0,007 kg Mocowanie czujnika D12 Nr. artykułu I00233 Materiał PA – GF Wymiary 25 x 15 x 10 mm Waga 0,007 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Multiblok 6 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

2.11


Seria 6

Mocowanie czujnika D16 Nr. artykułu I00234 Materiał PA – GF Wymiary 132 x 22 x 16 mm Waga 0,023 kg Mocowanie czujnika D20 Nr. artykułu I00235 Materiał PA – GF Wymiary 36 x 22 x 16 mm Waga 0,022 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Zaczep do kabli i przewodów Nr. artykułu I00261 Materiał PA – GF Wymiary 40 x 20 x 16 mm Waga 0,011 kg

2.12

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8

PROFILE KONSTRUKCYJNE Strona 3.2

PROFILE MASKUJĄCE Strona 3.8

ZAŚLEPKI Strona 3.9

MOCOWANIA KĄTOWE Strona 3.13

ZŁĄCZA Strona 3.16

NÓŻKI Strona 3.20

ZAWIASY, ZŁĄCZA, SPECJALNE UCHWYTY Strona 3.25

NAKRĘTKI DO ROWKÓW

ELEMENTY PROWADNIC LINIOWYCH Strona 3.27

ODBOJNIKI, UCHWYTY DO CZUJNIKÓW, INNE Strona 3.34

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Strona 3.26

3.1


Seria 8 Profil 8 30x30 Nr. artykułu

I00355

Materiał Wymiary Waga 0,00

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 30 x 30 mm 0,91 kg

Profil 8 40x16 Eco Nr. artykułu

I00339

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 16 mm 0,61 kg

Profil 8 40x16 Nr. artykułu

I00356

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 16 mm 1,2 kg

Profil 8 40x40 Eco Nr. artykułu

I00357

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,37 kg

Profil 8 40x40 Lekki Nr. artykułu

I00358

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,74 kg

Profil 8 40x40 Lekki 1N Nr. artykułu

I00359

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,78 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 8 40x40 Lekki 2N 90°

3.2

Nr. artykułu

I00361

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,83 kg

Profil 8 40x40 Lekki 2N 180° Nr. artykułu

I00360

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,83 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Profil 8 40x40 Lekki 3N Nr. artykułu

I00362

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,9 kg

Profil 8 40x40 Lekki 4N Nr. artykułu

I00340

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,97 kg

Profil 8 40x40 Lekki Czarny Nr. artykułu

I00363

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,76 kg

Profil 8 40x40 Nr. artykułu

I00364

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 2,47 kg

Profil 8 60x30 Nr. artykułu

I00341

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 30 mm 1,84 kg

Profil 8 60x60 Nr. artykułu

I00342

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 60 mm 3,64 kg

Nr. artykułu

I00367

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 16 mm 2,2 kg

Profil 8 80x40 Eco Nr. artykułu

I00370

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 2,42 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 8 80x16

3.3


Seria 8 Profil 8 80x40 2N180° Eco Nr. artykułu

I00342

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 2,21 kg

Profil 8 80x40 3N90E Nr. artykułu

I00368

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 2,21 kg

Profil 8 80x40 Lekki Nr. artykułu

I00371

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 3,12 kg

Profil 8 80x40 Lekki 2N Nr. artykułu

I00372

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 3,13 kg

Profil 8 80x40 Lekki Czarny Nr. artykułu

I00373

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 3,04 kg

Profil 8 80x40 Nr. artykułu

I00374

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 40 mm 4,53 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 8 80x80 Lekki

3.4

Nr. artykułu

I00375

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 80 mm 5,47 kg

Profil 8 80x80 Lekki 2N Nr. artykułu

I00376

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 80 mm 5,52 kg

Profil 8 80x80 Lekki 4N 90°

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Nr. artykułu

I00377

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 80 mm 5,78 kg

Profil 8 80x80 Nr. artykułu

I00378

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 80 mm 7,31 kg

Profil 8 120x40 Lekki Nr. artykułu

I00344

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 40 mm 4,35 kg

Profil 8 120x40 Nr. artykułu

I00345

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 40 mm 6,58 kg

Profil 8 120x80 Lekki Nr. artykułu

I00346

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 80 mm 8,13 kg

Profil 8 120x80 Nr. artykułu

I00347

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 120 x 80 mm 10,18 kg

Profil 8 160x16 Nr. artykułu

I00348

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 16 mm 3,74 kg

Nr. artykułu

I00349

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 28 mm 8,46 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 8 160x28

3.5


Seria 8 Profil 8 160x40 Lekki Nr. artykułu

I00350

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 40 mm 5,68 kg

Profil 8 160x40 Nr. artykułu

I00351

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 40 mm 8,72 kg

Profil 8 160x80 Lekki Nr. artykułu

I00352

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 80 mm 10,35 kg

Profil 8 160x80 Nr. artykułu

I00353

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 160 x 80 mm 13,96 kg

Profil 8 200x40 Nr. artykułu

I00354

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 200 x 40 mm 10,68 kg

Profil 8 40x40-45° Lekki Nr. artykułu

I00365

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,49 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 8 40x40-45°

3.6

Nr. artykułu

I00366

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,98 kg

Profil 8 R40/80-30° Lekki Nr. artykułu

I00380

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,69 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Profil 8 R40/80-45° Lekki Nr. artykułu

I00381

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 45 x 40 mm 2,75 kg

Profil 8 R40/80-60° Lekki Nr. artykułu

I00382

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 50 mm 2,38 kg

Profil 8 R40/80-90° Lekki Nr. artykułu

I00383

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 80 x 80 mm 4,05 kg

Profil 8 R40-90° Lekki Nr. artykułu

I00379

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,56 kg

Profil rolki tocznej 8 D14 Nr. artykułu

I00292

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 4,32 kg

Profil zaciskowy 8 40x40 Nr. artykułu

I00283

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 2,3 kg

Nr. artykułu

I00284

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 2,56 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Profil zaciskowy 8 40x40 - 180°

3.7


Seria 8 Profil maskująco-obejmujący 8 Czarny Nr. artykułu

I00194

Materiał Wymiary Waga

PP/TPE 2000 x 11 x 8 mm 0,027 kg

Profil maskująco-obejmujący 8 Żółty Nr. artykułu

I00192

Materiał Wymiary Waga

PP/TPE 2000 x 11 x 8 mm 0,027 kg

Profil maskująco-obejmujący 8 Niebieski Nr. artykułu

I00191

Materiał Wymiary Waga

PP/TPE 2000 x 11 x 8 mm 0,027 kg

Zaślepka 8 gumowa Nr. artykułu

I00214

Materiał Wymiary Waga

NBR czarna 2000 x 31,1 x 31,1 mm 0,18 kg

Ślizg 8 czarny Nr. artykułu

I00256

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarny 2000 x 32 x 12,8 mm 0,015 kg

Uszczelka mocująca 8 2-4mm Nr. artykułu

I00230

Materiał Wymiary Waga

PP/TPE 2000 x 14,5 x 10 mm 0,065 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Uszczelka mocująca 8 4-6mm

3.8

Nr. artykułu

I00231

Materiał Wymiary Waga

PP/TPE 2000 x 11,3 x 7 mm 0,023 kg

Zaślepka 8 AL Nr. artykułu

I00215

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 2000 x 9,7 x 4 mm 0,032 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Zaślepka 8 40x16 Nr. artykułu

I00202

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 16 x 3 mm 0,003 kg

Zaślepka 8 30x30 Nr. artykułu

I00201

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 30 x 30 x 3 mm 0,004 kg

Zaślepka 8 40x40 Nr. artykułu

I00203

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,005 kg

Zaślepka 8 40x40-45° Nr. artykułu

I00204

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,0045 kg

Zaślepka 8 80x16 Nr. artykułu

I00205

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 80 x 16 x 3 mm 0,005 kg

Zaślepka 8 80x40 Nr. artykułu

I00206

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 80 x 40 x 3 mm 0,01 kg

Nr. artykułu

I00207

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 80 x 80 x 3 mm 0,019 kg

Zaślepka 8 120x40 Nr. artykułu

I00195

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 120 x 40 x 3 mm 0,015 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Zaślepka 8 80x80

3.9


Seria 8

Zaślepka 8 120x80 Nr. artykułu

I00196

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 120 x 80 x 3 mm 0,036 kg

Zaślepka 8 160x16 Nr. artykułu

I00197

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 160 x 16 x 3 mm 0,008 kg

Zaślepka 8 160x28 Nr. artykułu

I00198

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 160 x 28 x 3 mm 0,016 kg

Zaślepka 8 160x40 Nr. artykułu

I00199

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 160 x 40 x 3 mm 0,021 kg

Zaślepka 8 160x80 Nr. artykułu

I00200

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 160 x 80 x 3 mm 0,037 kg

Zaślepka 8 R40-90° Nr. artykułu

I00208

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,0044 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Zaślepka 8 R40/80-30°

3.10

Nr. artykułu

I00209

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 80 x 3 mm 0,0042 kg

Zaślepka 8 R4080-45° Nr. artykułu

I00210

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 80 x 3 mm 0,0058 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Zaślepka 8 R40/80-60° Nr. artykułu

I00211

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 80 x 3 mm 0,0078 kg

Zaślepka 8 R40/80-90° Nr. artykułu

I00212

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 80 x 3 mm 0,011 kg

Zaślepka przyłącza pneumatycznego 8 Nr. artykułu

I00239

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,006 kg

Zaślepka uchwytu listwowego 8 Nr. artykułu

I00257

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 40 x 30 x 3 mm 0,0035 kg

Nr. artykułu

I00213

Materiał Wymiary Waga

PA-GF czarna 44 x 10 x 3 mm 0,001 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Zaślepka łącza automatycznego 8

3.11


Seria 8

Kątownik 8 40x40 ZN Nr. artykułu

I00423

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,106 kg

Zaślepka kątownika 8 40x40 ZN Nr. artykułu

I00425

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 46 x 40 x 16 mm 0,005 kg

Kątownik 8 40x40 ZN kpl Nr. artykułu

I00434

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,163 kg

Kątownik 8 80x80 ZN Nr. artykułu

I00421

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 80 x 80 x 40 mm 0,270 kg

Zaślepka kątownika 8 80x80 Nr. artykułu

I00426

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 106 x 40 x 12 mm 0,013 kg

Kątownik 8 80x80 ZN kpl Nr. artykułu

I00432

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 80 x 80 x 40 mm 0,360 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik 8 160x80 ZN

3.12

Nr. artykułu

I00422

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 160 x 80 x 40 mm 0,530 kg

Kątownik 8 160x80 ZN kpl Nr. artykułu

I00433

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 160 x 80 x 40 mm 0,662 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8

Łącznik 8 40x40 Nr. artykułu

I00409

Materiał Wymiary Waga

ZN 35.6 x 35.6 x 35.6 mm 0,090 kg

Zaślepka Łącznika 8 R 40-90° Nr. artykułu

I00410

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,008 kg

Zaślepka Łącznika 8 R 40x40-45° Nr. artykułu

I00412

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,009 kg

Zaślepka Łącznika 8 R 40x40-2x45° Nr. artykułu

I00411

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,010 kg

Zaślepka Łącznika 8 R 40x40x40 Nr. artykułu

I00413

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,016 kg

Łącznik 8 40x40-90° kpl Nr. artykułu

I00417

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,120 kg

Nr. artykułu

I00415

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,128 kg

Łącznik 8 40x40-45° kpl Nr. artykułu

I00416

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,128 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Łącznik 8 40x40-2x45° kpl

3.13


Seria 8

Łącznik 8 40x40x40 kpl Nr. artykułu

I00414

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 40 x 40 mm 0,133 kg

Element kątowy 8 T1-40 Nr. artykułu

I00427

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 40 x 40 x 40 mm 0,073 kg

Element kątowy 8 T2-40 Nr. artykułu

I00429

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 40 x 40 x 40 mm 0,067 kg

Element kątowy 8 T1-80 Nr. artykułu

I00428

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 80 x 40 x 40 mm 0,148 kg

Element kątowy 8 T2-80 Nr. artykułu

I00430

Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 80 x 40 x 40 mm 0,133 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Wspornik 40x40x20 ZN

3.14

Nr. artykułu

I00222

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 40 x 40 x 20 mm 0,063 kg

Wspornik 60x60x20 ZN Nr. artykułu

I00224

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 60 x 60 x 20 mm 0,092 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8

Wspornik 60x40x20 ZN Nr. artykułu

I00223

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 60 x 40 x 20 mm 0,077 kg

Wspornik 80x40x20 ZN Nr. artykułu

I00225

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 80 x 40 x 20 mm 0,092 kg

Kątownik 8 40 czarny Nr. artykułu

I00424

Materiał Wymiary Waga

ST powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,085 kg

Kątownik 8 40 czarny kpl Nr. artykułu

I00435

Materiał Wymiary Waga

ST powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,110 kg

Płytka łącząca 8 40 czarna Nr. artykułu

I00289

Materiał Wymiary Waga

ST powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,090 kg

Płytka łącząca 8 40 czarna kpl Nr. artykułu

I00500

Materiał Wymiary Waga

ST powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,13 kg

Nr. artykułu

I00337

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 40 x 40 x 4 mm 0,071 kg

Łącznik krzyżowy do profili zaciskowych 8 Nr. artykułu

I00285

Materiał Wymiary Waga

ZN powlekane 40 x 40 x 40 mm 0,168 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Łącznik pozycjonujący 8

3.15


Seria 8

Złącze 8 40 Nr. artykułu

I00228

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk Ø 10 x 42 mm 0,075 kg

Złącze 8 80 Nr. artykułu

I00229

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk Ø 10 x 80 mm 0,150 kg

Łącze EL Nr. artykułu

I00438

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 37 x 20 x 11,8 mm 0,026 kg

Łącze EQ Nr. artykułu

I00439

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 37 x 20 x 11,8 mm 0,026 kg

Łącznik 8 z bolcem sześciokątnym Nr. artykułu

I00436

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 37 x 20 x 11,8 mm 0,028 kg

Łącznik 8 z bolcem Nr. artykułu

I00437

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 37 x 20 x 11,8 mm 0,028 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Łącze G

3.16

Nr. artykułu

I00440

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 33 x 20 x 11,8 mm 0,022 kg

Łącze GCV Nr. artykułu

I00442

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 39 x 17 x 16 mm 0,042 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8

Łącze GC Nr. artykułu

I00441

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 29 x 20 x 11,8 mm 0,031 kg

Kamień naciągowy 40 Nr. artykułu

I00392

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 55 x 17 x 10,7 mm 0,046 kg

Łącznik kątowy 8 Nr. artykułu

I00393

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 70 x 8 mm 0,080 kg

Łącze automatyczne czołowe 8 Nr. artykułu

I00253

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk Ø 12 x 32 mm 0,040 kg

Łącze automatyczne 8 Nr. artykułu

I00254

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk Ø 12 x 31 mm 0,028 kg

Gniazdo uniwersalne 8 bez noska Nr. artykułu

I00403

Materiał Wymiary Waga

ZN 20 x 16 mm 0,020 kg

Nr. artykułu

I00404

Materiał Wymiary Waga

PA (Polyamid) 33,5 x 16 mm 0,041 kg

Gniazdo uniwersalne 8 Nr. artykułu

I00402

Materiał Wymiary Waga

ZN 33,5 x 16 mm 0,022 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Gniazdo uniwersalne 8 PA

3.17


Seria 8

Łącze uniwersalne 8 bez noska Nr. artykułu

I00408

Materiał Wymiary Waga

ZN 20 x 16 mm 0,040 kg

Łącze uniwersalne 8 PA Nr. artykułu

I00406

Materiał Wymiary Waga

ZN 20 x 16 mm 0,023 kg

Łącze uniwersalne 8 Nr. artykułu

I00405

Materiał Wymiary Waga

ZN 20 x 16 mm 0,041 kg

Łącze uniwersalne 8 nierdzewne Nr. artykułu

I00407

Materiał Wymiary Waga

ST Nierdzewne 20 x 16 mm 0,043 kg

Łącze uniwersalne pneumatyczne 8 Nr. artykułu

I00335

Materiał Wymiary Waga

ZN 32 x 19,8 x 15,5 mm 0,036 kg

Łącze uniwersalne pneumatyczne czołowe 8 Nr. artykułu

I00336

Materiał Wymiary Waga

ZN 60 x 19,8 x15,5 mm 0,045 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Blaszka łącza standardowego 8 bez nosków

3.18

Nr. artykułu

I00445

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 2,2 mm 0,011 kg

Blaszka łącza standardowego 8 z 1 noskiem Nr. artykułu

I00444

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 10,2 mm 0,014 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Blaszka łącza standardowego 8 Nr. artykułu

I00443

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 10,2 mm 0,018 kg

Łącze standardowe 8 bez nosków Nr. artykułu

I00448

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 2,2 mm 0,021 kg

Łącze standardowe 8 z 1 noskiem Nr. artykułu

I00447

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 10,2 mm 0,024 kg

Nr. artykułu

I00446

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 35 x 17 x 10,2 mm 0,028 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Łącze standardowe 8

3.19


Seria 8 Nóżka nastawna D40 M8x60 Nr. artykułu

I00068

Materiał Wymiary Waga

PA – ST ocynk Ø 40 x 60 mm 0,037 kg

Nóżka nastawna D40 M8x80 Nr. artykułu

I00070

Materiał Wymiary Waga

PA – ST ocynk Ø 40 x 80 mm 0,043 kg

Nóżka nastawna D40 M8x100 Nr. artykułu

I00067

Materiał Wymiary Waga

PA – ST ocynk Ø 40 x 100 mm 0,045 kg

Nóżka nastawna D40 M10x80 Nr. artykułu

I00071

Materiał Wymiary Waga

PA – ST ocynk Ø 40 x 80 mm 0,065 kg

Nóżka nastawna D40 M8x60 nierdzewna Nr. artykułu

I00069

Materiał Wymiary Waga

ST nierdzewna Ø 40 x 60 mm 0,105 kg

Nóżka nastawna D60 M10x75 Nr. artykułu

I00063

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 60 x 73,5 mm 0,160 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Nóżka nastawna D60 M10x120

3.20

Nr. artykułu

I00062

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 60 x 120 mm 0,163 kg

Nóżka nastawna D60 M12x75 Nr. artykułu

I00065

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 60 x 73,5 mm 0,162 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Nóżka nastawna D60 M12x120 Nr. artykułu

I00064

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 60 x 120 mm 0,193 kg

Nóżka nastawna D80 M10x80 Nr. artykułu

I00066

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 80 x 80 mm 0,260 kg

Nóżka nastawna D80 M12x100 Nr. artykułu

I00072

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 80 x 100 mm 0,300 kg

Nóżka nastawna D80 M12x160 Nr. artykułu

I00073

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 80 x 160 mm 0,340 kg

Nóżka nastawna D80 M16x100 Nr. artykułu

I00074

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 80 x 110 mm 0,340 kg

Nóżka nastawna D80 M16x160 Nr. artykułu

I00075

Materiał Wymiary Waga

ZN, ST ocynk Ø 80 x 170 mm 0,450 kg

I00054

Materiał Wymiary Waga

ZN 115 x 60 x 18 mm 0,470 kg

Płyta zaciskowa D60 Nr. artykułu

I00053

Materiał Wymiary Waga

ZN 108 x 59 x 15 mm 0,196 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Płyta zaciskowa D80 Nr. artykułu

3.21


Seria 8 Wkład gumowy D40 Nr. artykułu

I00043

Materiał Wymiary Waga

guma Ø 40 x 24 mm 0,006 kg

Wkład gumowy D80 Nr. artykułu

I00044

Materiał Wymiary Waga

guma Ø 71 x 18 mm 0,042 kg

Stopa kątowa 8 z regulacją Nr. artykułu

I00077

Materiał Wymiary Waga

ZN 160 x 60 x 40 mm 0,270 kg

Stopa kątowa 8 bez regulacji Nr. artykułu

I00078

Materiał Wymiary Waga

ZN 160 x 60 x 40 mm 0,200 kg

Koło stałe D75 Nr. artykułu

I00038

Materiał Wymiary Waga

ST/guma 97 x 40 mm 0,260 kg

Koło obrotowe D75 Nr. artykułu

I00055

Materiał Wymiary Waga

ST/guma 97 x 44 mm 0,410 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Koło obrotowe D75 antystatyczne

3.22

Nr. artykułu

I00056

Materiał Wymiary Waga

ST/guma 97 x 44 mm 0,390 kg

Koło obrotowe D75 z hamulcem Nr. artykułu

I00057

Materiał Wymiary Waga

ST/guma 97 x 44 mm 0,340 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Płyta mocująca 8 Nr. artykułu

I00039

Materiał Wymiary Waga

ALU 160 x 76 x 18 mm 0,610 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M8 Nr. artykułu

I00243

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 16 mm 0,250 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M10 Nr. artykułu

I00240

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 16 mm 0,230 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M12 Nr. artykułu

I00241

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 16 mm 0,220 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M16 Nr. artykułu

I00242

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 16 mm 0,210 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M8 Nr. artykułu

I00248

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 80 x 16 mm 0,500 kg

Nr. artykułu

I00244

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 80 x 16 mm 0,480 kg

Mocowanie koła – stopki 8 M12 Nr. artykułu

I00245

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 80 x 16 mm 0,460 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Mocowanie koła – stopki 8 M10

3.23


Seria 8 Mocowanie koła – stopki 8 M16 Nr. artykułu

I00246

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 80 x 16 mm 0,450 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Mocowanie koła – stopki 8 M20

3.24

Nr. artykułu

I00247

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 80 x 16 mm 0,440 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Zawias 8 40 GD-ZN Nr. artykułu

I00389

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 30 mm 0,180 kg

Zawias 8 PA LEWY Nr. artykułu

I00390

Materiał Wymiary Waga

ZN 40 x 19 x 60 mm 0,021 kg

Zawias 8 PA PRAWY Nr. artykułu

I00391

Materiał Wymiary Waga

ZN 40 x 19 x 60 mm 0,021 kg

Zawias 8 ST Nr. artykułu

I00060

Materiał Wymiary Waga

ZN 64 x 20 x 8 mm 0,051 kg

Uchwyt 8 ALU 120 czarny Nr. artykułu

I00273

Materiał Wymiary Waga

Aluminium 120 x 40 x 10 mm 0,037 kg

Uchwyt 8 ALU 120 odgięty, czarny Nr. artykułu

I00272

Materiał Wymiary Waga

Aluminium 120 x 60 x 10 mm 0,043 kg

Nr. artykułu

I00276

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 90 x 30 x 10 mm 0,046 kg

Uchwyt 8 PA 120 Nr. artykułu

I00274

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 134 x 47 x 16 mm 0,063 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Uchwyt 8 PA 80

3.25


Seria 8 Uchwyt 8 PA 160 Nr. artykułu

I00275

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 188 x 60 x 10 mm 0,093 kg

Zatrzask kulkowy 8 PA Nr. artykułu

I00288

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 43 x 25 x 20 mm 0,023 kg

Zamek magnetyczny 8 PA Nr. artykułu

I00293

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 27,5 x 20 mm 0,034 kg

Kątownik mocowania zatrzasku Nr. artykułu

I00394

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 49 x 37,5 x 31 mm 0,100 kg

Rolka 8 PA Nr. artykułu

I00388

Materiał Wymiary Waga

ST Ø 40 x 20 mm 0,032 kg

Przegub 8 40 x 40 Nr. artykułu

I00249

Materiał Wymiary Waga

ZN 60 x 40 x 40 mm 0,320 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Przegub 8 40 x 40 z dźwignią

3.26

Nr. artykułu

I00250

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 40 x 40 mm 0,400 kg

Przegub 8 80 x 40 Nr. artykułu

I00251

Materiał Wymiary Waga

ZN 100 x 80 x 40 mm 1,020 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Kątownik przegubowy 8 Nr. artykułu

I00252

Materiał Wymiary Waga

ZN 46 x 36 x 32 mm 0,120 kg

Kątownik zaciskowy 8 Nr. artykułu

I00286

Materiał Wymiary Waga

ZN 46 x 36 x 32 mm 0,130 kg

Nr. artykułu

I00287

Materiał Wymiary Waga

ZN 46 x 36 x 32 mm 0,225 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik zaciskowy 8 z dźwignią

3.27


Seria 8 Nakrętka 8 M4 Nr. artykułu

I00319

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M5 Nr. artykułu

I00320

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M6 Nr. artykułu

I00321

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M8 Nr. artykułu

I00322

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M4 nierdzewna Nr. artykułu

I00302

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M5 nierdzewna Nr. artykułu

I00303

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka 8 M6 nierdzewna

3.28

Nr. artykułu

I00304

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

Nakrętka 8 M8 nierdzewna Nr. artykułu

I00305

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 22,8 x 13,2 x 7,3 mm 0,010 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Nakrętka V 8 M4 Nr. artykułu

I00310

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M5 Nr. artykułu

I00312

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M6 Nr. artykułu

I00314

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M8 Nr. artykułu

I00316

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M4 nierdzewna Nr. artykułu

I00311

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M5 nierdzewna Nr. artykułu

I00313

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nr. artykułu

I00315

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

Nakrętka V 8 M8 nierdzewna Nr. artykułu

I00317

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 23 x 13,2 x 7,2 mm 0,010 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka V 8 M6 nierdzewna

3.29


Seria 8 Nakrętka 8 40 2xM6 Nr. artykułu

I00295

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 40 x 13,2 x 7,2 mm 0,019 kg

Nakrętka 8 80 2xM6 Nr. artykułu

I00296

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 80 x 13,2 x 7,2 mm 0,040 kg

Nakrętka 8 40 2xM8 Nr. artykułu

I00297

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 40 x 13,2 x 7,2 mm 0,017 kg

Nakrętka 8 80 2xM8 Nr. artykułu

I00298

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 80 x 13,2 x 7,2 mm 0,040 kg

Nakrętka V 8 M5 z blokadą Nr. artykułu

I00299

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 28 x 13 x 7,2 mm 0,015 kg

Nakrętka V 8 M6 z blokadą Nr. artykułu

I00300

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 28 x 13 x 7,2 mm 0,015 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka V 8 M8 z blokadą

3.30

Nr. artykułu

I00301

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 28 x 13 x 7,2 mm 0,015 kg

Nakrętka VW 8 M6 z blokadą Nr. artykułu

I00323

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 28 x 17 x 10,7 mm 0,024 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Nakrętka VW 8 M8 z blokadą Nr. artykułu

I00324

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 28 x 17 x 10,7 mm 0,024 kg

Nakrętka VW 8 M5 Nr. artykułu

I00325

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 20 x 17 x 10,7 mm 0,018 kg

Nakrętka VW 8 M6 Nr. artykułu

I00326

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 20 x 17 x 10,7 mm 0,018 kg

Nakrętka VW 8 M8 Nr. artykułu

I00327

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 20 x 17 x 10,7 mm 0,018 kg

Nakrętka V 8 M5 z blaszką Nr. artykułu

I00329

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16 x 11,8 x 4,3 mm 0,015 kg

Nakrętka V 8 M6 z blaszką Nr. artykułu

I00330

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16 x 11,8 x 4,3 mm 0,015 kg

Nr. artykułu

I00331

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16 x 11,8 x 4,3 mm 0,015 kg

Nakrętka 8 ZN M3 Nr. artykułu

I00306

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 11,4 x 8,8 x 4,2 mm 0,005 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka V 8 M8 z blaszką

3.31


Seria 8 Nakrętka 8 ZN M4 Nr. artykułu

I00307

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 11,4 x 8,8 x 4,2 mm 0,005 kg

Nakrętka 8 ZN M5 Nr. artykułu

I00308

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 11,4 x 8,8 x 4,2 mm 0,005 kg

Nakrętka 8 M4 z czopem Nr. artykułu

I00269

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16,5 x 8 x 6,2 mm 0,005 kg

Nakrętka 8 M5 z czopem Nr. artykułu

I00270

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16,5 x 8 x 6,2 mm 0,005 kg

Nakrętka 8 M6 z czopem Nr. artykułu

I00271

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 16,5 x 8 x 6,2 mm 0,005 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil sztabkowy 8

3.32

Nr. artykułu

I00384

Materiał Wymiary Waga

ST ocynk 3000 x 13,2 x 7,3 mm 0,523 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Rolka toczna 8 D14 Nr. artykułu

I00290

Materiał Wymiary Waga

ST 100 Cr6 Ø 40 x 20 mm 0,100 kg

Rolka toczna 8 D14 K Nr. artykułu

I00291

Materiał Wymiary Waga

ST 100 Cr6 Ø 40 x 20 mm 0,100 kg

Wałek 8 D14 Nr. artykułu

I00418

Materiał Wymiary Waga

Cf 53 6000 x 14 mm 1,210 kg

Wałek 8 D14 K Nr. artykułu

I00419

Materiał Wymiary Waga

Cf 53 6000 x 14 mm 1,210 kg

Wałek 8 D25 Nr. artykułu

I00420

Materiał Wymiary Waga

Cf 53 1000 x 25 mm 3,900 kg

Bolec 8 14 centryczny Nr. artykułu

I00227

Materiał Wymiary Waga

ST Ø 12 x 47 mm 0,480 kg

I00226

Materiał Wymiary Waga

ST Ø 12 x 47 mm 0,460 kg

Zaślepka zgarniająco – smarująca 8 14 Nr. artykułu

I00216

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 58 x 58 x 7 mm 0,170 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Bolec 8 14 excentryczny Nr. artykułu

3.33


Seria 8 Zderzak M4 D15x15 Nr. artykułu

I00217

Materiał Wymiary Waga

Guma Ø 15 x 15 mm 0,005 kg

Zderzak M8 D30x30 Nr. artykułu

I00218

Materiał Wymiary Waga

Guma Ø 30 x 30 mm 0,038 kg

Odbojnik M8 D30x36 Nr. artykułu

I00334

Materiał Wymiary Waga

Guma Ø 30 x 38 mm 0,026 kg

Odbijnik M10 D50x58 Nr. artykułu

I00332

Materiał Wymiary Waga

Guma Ø 50 x 58 mm 0,103 kg

Odbojnik M12 D75x89 Nr. artykułu

I00333

Materiał Wymiary Waga

Guma Ø 75 x 89 mm 0,319 kg

Odbojnik drzwiowy 8 Nr. artykułu

I00397

Materiał Wymiary Waga

ZN 75 x 25 x 20 mm 0,190 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Łącznik 6/8

3.34

Nr. artykułu

I00219

Materiał Wymiary Waga

ZN 80 x 24 x 11 mm 0,070 kg

Uchwyt 8 Nr. artykułu

I00220

Materiał Wymiary Waga

ZN 54 x 25 x 18 mm 0,087 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 8 Multiblok 8 Nr. artykułu

I00294

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 23,5 x 20 x 20 mm 0,014 kg

Multiblok zaciskowy 8 Nr. artykułu

I00400

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 30 x 25 x 31 mm 0,009 kg

Mocowanie czujnika 8 D8 Nr. artykułu

I00236

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 28 x 16 x 12 mm 0,007 kg

Mocowanie czujnika 8 D12 Nr. artykułu

I00233

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 25 x 15 x 10 mm 0,007 kg

Mocowanie czujnika 8 D18 Nr. artykułu

I00234

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 132 x 22 x 18 mm 0,023 kg

Mocowanie czujnika 8 D20 Nr. artykułu

I00235

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 38 x 22 x 18 mm 0,022 kg

Nr. artykułu

I00281

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 40 x 20 x 16 mm 0,011 kg

Uchwyt uniwersalny 8 Nr. artykułu

I00401

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 20 x 20 x 9 mm 0,004 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Zaczep do kabli i przewodów 8

3.35


Seria 8 Uchwyt przesuwny do narzędzi 8 Nr. artykułu

I00280

Materiał Wymiary Waga

PA – GF 60 x 23 x 18 mm 0,008 kg

Uszczelka do łączenia profili 8 40x40 szara Nr. artykułu

I00385

Materiał Wymiary Waga

PA 40 x 40 x 2 mm 0,002 kg

Uszczelka do łączenia profili 8 80x40 R80 szara Nr. artykułu

I00387

Materiał Wymiary Waga

PA 80 x 40 x 2 mm 0,004 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Uszczelka do łączenia profili 8 80x40 R40 szara

3.36

Nr. artykułu

I00386

Materiał Wymiary Waga

PA 80 x 40 x 2 mm 0,005 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 10

PROFILE KONSTRUKCYJNE Strona 4.2

PROFILE MASKUJĄCE Strona 4.3

ZAŚLEPKI Strona 3.3

MOCOWANIA KĄTOWE Strona 3.4

NAKRĘTKI DO ROWKÓW Strona 3.5

ODBOJNIKI, UCHWYTY DO CZUJNIKÓW, INNE

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Strona 3.6

4.1


Seria 10 Profil 10 40x40 Lekki Nr. artykułu I00023 Materiał Wymiary Waga

AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 40 x 40 mm 1,5 kg

0,00 Profil 10 45x45 Lekki Nr. artykułu I00025 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 45 x 45 mm Waga 1,58 kg Profil 10 45x45 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00026 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 45 x 45 mm 1,88 kg

Profil 10 45x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00019 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 45 mm 3,104 kg

Profil 10 45x90 Lekki Nr. artykułu I00028 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 90 x 45 mm Waga 3,05 kg Profil 10 45x90 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00029 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 90 x 45 mm 4,15 kg

Profil 10 45x45 2N Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00024 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 45 x 45 mm 1,5 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Profil 10 60x60 Lekki Nr. artykułu I00021 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 60 x 60 mm Waga 2,59 kg

4.2

Profil 10 60x60 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00022 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 60 x 60 mm 3,59 kg

Profil 10 80x40 Lekki Nr. artykułu I00030 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 80 x 40 mm Waga 2,71 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 10 Profil 10 90x90 Lekki Nr. artykułu I00031 Materiał AlMgSi0,5F25 eloxiert Wymiary 6000 x 90 x 90 mm Waga 6,3 kg Profil 10 90x90 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00032 AlMgSi0,5F25 eloxiert 6000 x 90 x 90 mm 10,42 kg

Zaślepka 10 40x40 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00002 PA-GF czarna 40 x 40 x 3 mm 0,005 kg

Zaślepka 10 45x45 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00003 PA-GF czarna 45 x 45 x 3 mm 0,007 kg

Zaślepka 10 90x45 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00004 PA-GF czarna 90 x 45 x 3 mm 0,016 kg

Zaślepka 10 90x90 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00005 PA-GF czarna 90 x 90 x 3 mm 0,025 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Profil maskująco-obejmujący 10 Czarny Nr. artykułu I00001 Materiał PP/TPE Wymiary 2000 x 13 x 10 mm Waga 0,036 kg

4.3


Seria 10 Kątownik 10 45x45 AL Nr. artykułu I00034 Materiał ZN powlekane Wymiary 40 x 45 x 45 mm Waga 0,056 kg Kątownik 10 45x45 AL KPL Nr. artykułu I00035 Materiał PA – GF Wymiary 42 x 42 x 42 mm Waga 0,11 kg Kątownik 10 90x45 AL Nr. artykułu I00036 Materiał Aluminium Wymiary 86 x 86 x 43 mm Waga 0,242 kg Kątownik 10 90x45 AL KPL Nr. artykułu I00036 Materiał Aluminium Wymiary 86 x 86 x 43 mm Waga 0,242 kg Kątownik 10 90x90 AL Nr. artykułu I00457 Materiał Aluminium Wymiary 90 x 90 x 90 mm Waga 0,480 kg Kątownik 10 90x90 AL kpl Nr. artykułu I00456 Materiał Aluminium Wymiary 90 x 90 x 90 mm Waga 0,865 kg Kątownik kotwiący 10 160x90 Nr. artykułu I00007 Materiał ST Wymiary 160 x 90 x 42 mm Waga 0,32 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Kątownik 10 60x60 Nr. artykułu I00006 Materiał Aluminium Wymiary 60 x 30 x 30 mm Waga 0,0632 kg

4.4

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Seria 10 Nakrętka 10 M4 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00008 ST ocynk 19,6 x 9,8 x 8,7 mm 0,011 kg

Nakrętka 10 M5 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00009 ST ocynk 19,6 x 9,8 x 8,7 mm 0,010 kg

Nakrętka 10 M6 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00010 ST ocynk 19,6 x 9,8 x 8,7 mm 0,009 kg

Nakrętka 10 M8 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00011 ST ocynk 19,6 x 9,8 x 8,7 mm 0,009 kg

Nakrętka V 10 M6 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00016 ST ocynk 20 x 19,6 x 8,7 mm 0,017 kg

Nakrętka V 10 M8 Nr. artykułu Materiał Wymiary Waga

I00017 ST ocynk 20 x 19,6 x 8,7 mm 0,017 kg

Nakrętka 10 M4 z blaszką Nr. artykułu I00012 Materiał ST ocynk Wymiary 20 x 13,8 x 5,3 mm Waga 0,013 kg Nakrętka 10 M5 z blaszką Nr. artykułu I00013 Materiał ST ocynk Wymiary 20 x 13,8 x 5,3 mm Waga 0,013 kg

Nakrętka 10 M8 z blaszką Nr. artykułu I00015 Materiał ST ocynk Wymiary 20 x 13,8 x 5,3 mm Waga 0,015 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl

DLTech: Direct Line Technologies

Nakrętka 10 M6 z blaszką Nr. artykułu I00014 Materiał ST ocynk Wymiary 120 x 13,8 x 5,3 mm Waga 0,015 kg

4.5


Seria 10 Zderzak M4 D15x15 Nr. artykułu I00217 Materiał Guma Wymiary Ø 15 x 15 mm Waga 0,005 kg Zderzak M10 D30x30 Nr. artykułu I002110 Materiał Guma Wymiary Ø 30 x 30 mm Waga 0,0310 kg Odbojnik M10 D30x36 Nr. artykułu I00334 Materiał Guma Wymiary Ø 30 x 310 mm Waga 0,026 kg Odbijnik M10 D50x510 Nr. artykułu I00332 Materiał Guma Wymiary Ø 50 x 510 mm Waga 0,103 kg Odbojnik M12 D75x109 Nr. artykułu I00333 Materiał Guma Wymiary Ø 75 x 109 mm Waga 0,319 kg Mocowanie czujnika 10 D10 Nr. artykułu I00236 Materiał PA – GF Wymiary 210 x 16 x 12 mm Waga 0,007 kg Mocowanie czujnika 10 D12 Nr. artykułu I00233 Materiał PA – GF Wymiary 25 x 15 x 10 mm Waga 0,007 kg Mocowanie czujnika 10 D110 Nr. artykułu I00234 Materiał PA – GF Wymiary 132 x 22 x 110 mm Waga 0,023 kg

DLTech: Direct Line Technologies

Mocowanie czujnika 10 D20 Nr. artykułu I00235 Materiał PA – GF Wymiary 310 x 22 x 110 mm Waga 0,022 kg

4.6

Zaczep do kabli i przewodów 10 Nr. artykułu I00281 Materiał PA – GF Wymiary 40 x 20 x 16 mm Waga 0,011 kg Uchwyt uniwersalny 10 Nr. artykułu I00401 Materiał PA – GF Wymiary 20 x 20 x 9 mm Waga 0,004 kg

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 15c tel. +48 032 316 20 36 www.dltech.pl


Profesjonalne wsparcie dla Twojej produkcji

Linie monta˝owe Linie monta˝owe budowane wy∏àcznie wed∏ug indywidualnych wymagaƒ klienta w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Szeroka gama akcesoriów pozwala na odpowiednie doposa˝enie konstrukcji wed∏ug rodzaju wykonywanej pracy. Zalety • szeroka gama akcesoriów • prosty monta˝ i demonta˝ • u˝yte elementy wielokrotnego u˝ytku • niska waga • nowoczesny design • precyzja dzia∏ania

Us∏ugi • obróbka skrawaniem • automatyka • serwis i utrzymanie ruchu • spawanie

Systemy klejowe Systemy klejowe oraz kleje przemys∏owe wykorzystywane w procesach przemys∏owych to kolejna ga∏àê naszej oferty handlowej i produkcyjnej. W swoim asortymencie posiadamy standardowe rozwiàzania g∏owic wyp∏ywowych, szczelinowych oraz sprayowych, zajmujemy si´ równie˝ produkcjà specjalnych rozwiàzaƒ dopasowanych do potrzeb klienta. W swojej ofercie posiadamy równie˝ szereg w´˝y grzewczych, agregatów klejowych i klejów przemys∏owych. Âwiadczymy równie˝ us∏ugi doradztwa w zakresie wyboru klejów i aparatury w zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb klienta.


W

s

p

a

r

c

i

e

l

i

n

i

i

t

e

DLTech Sp. z o.o. 41-400 Mys∏owice, ul. Powstaƒców 15 C tel./faks 32 316 20 36, mobile + 48 509 785 875 dltech@dltech.pl, www.dltech.pl

w

w

w

.

d

l

t

e

c

h

.

p

l

c

h

n

o

l

o

g

i

c

z

n

y

c

h

DLTech - Katalog główny  

Katalog produktow dltech

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you