Issuu on Google+

Koliko ljudi umre

na

dan

zaradi pomanjkanja?

30 000 ljudi

Koliko ljudi

na uro umre zaradi pomanjkanja?

1250 ljudi

Koliko l minuto zaradi pomanj

ljudi na umre

jkanja?

2

20

Vsakih 5 sekund pomanjk umre 1 o

d zaradi kanja otrok!

1

2

3

4

5


revscina / poverty