Page 1

Via

Isaia 5:7 “Via Domnului oştirilor este casa lui Israel”.

8-9

Secvenţe din Israel

Piaţa Zidului de Vest, cartierul evreiesc, Ierusalim Magazin, cartierul evreiesc, Ierusalim 2 DISTRUGEREA IERIHONULUI s 6 LEAKSSTOP ELIBEREAZĂ PRESIUNEA 10 FĂRĂ CABLURI, FĂRĂ DERANJ – DISPOZITIVE ÎNCĂRCATE FĂRĂ CABLURI s 12 EVITAREA RĂZMERIŢEI Publicata de David House Fellowship I nc.

Via M ar tie 2014


!"#$%& '(%()*+(%",-.&/&" DRAGI PRIETENI, poate că mulţi veţi fi surprinși să aflaţi că iniţial am optat pentru cariera militară ca vocaţie a vieţii mele, iar prima dată când am îmbrăcat uniforma a fost la frageda vârstă de paisprezece ani! Studiile militare au fost intensive, prima misiune fiindu-mi încredinţată la vârsta de șaptesprezece ani. Primul Război Mondial mi-a mărit ambiţiile și oportunităţile și astfel, încă mă aflam în contextul militar când Dumnezeul lui Israel mi-a permis, cu mult har, să mă înrolez în armata Regelui regilor. V-am lăsat să aruncaţi o privire în viaţa mea personală dintr-un motiv bine întemeiat. Pe parcursul carierei mele militare am avut privilegiul de a intra la un Colegiu Militar în cadrul căruia, pe lângă multe alte tematici de război, am studiat arta strategiei militare. Elementul surpriză este foarte important în tactica marţială și îmi amintesc perfect exploatarea la maxim a acestui element de către marele geniu militar australian de origine iudaică, generalul Sir John Monash, al cărui

2

Via

corp de armată a lansat pe data de 8 august 1918 marea contraofensivă de șaizeci de zile care a grăbit capitularea dușmanilor. Totuși, cel mai surprinzător plan militar din istoria omenirii se găsește, cred, în capitolul 6 din cartea lui Iosua. În plus, el a provenit de la o sursă foarte puţin căutată și a avut obiective mult mai vaste decât par să sugereze contextul local și temporal de atunci. Acești ultimi doi factori determină caracterul neobișnuit al primului. Strategia aceasta nu trebuie atribuită minţii Generalului Iosua, ci Fiinţei misterioase care l-a confruntat imediat după trecerea Iordanului. Ultimul meu mesaj a fost dedicat în întregime unei cercetări reverenţioase asupra naturii și persoanei acestei Fiinţe deseori numită Domnul Oștirilor lui YaHaVeH sau YaHaVeH, Numele care nu trebuie rostit. (Iosua 5:14; 6:2. Versetul 6:1 este în paranteze susţine Rabinul Dr. H. Freedman). Astfel sursa strategiei trebuie atribuită sfatului Divinităţii. Obiectivele principale au avut un caracter spiritual și întrepătruns cu destinul omenirii

în așa măsură încât urgenţa și importanţa lor nu pot fi exagerate. Astfel, ciudatul din această strategie poate fi explicat prin faptul că era saturat de simbolism. Trebuie să ţinem cont de acești factori determinanţi în timp ce-l însoţim pe generalul Iosua în atacul și cucerirea Ierihonului (Iosua 5:13 – 6:27). Suntem îndatoraţi arheologiei moderne în ceea ce privește dovezile materiale – pentru cei care simt că au nevoie de ele, bineînţeles – legate de acurateţea Sfintelor Scripturi. Excavaţiile arheologice de la Ierihon începute în 1908, au fost reluate de Profesorul John Garstang în 1929, dărâmăturile ajungând până la adâncimea de circa 26 metri, pătrunzând prin șaptesprezece așezări. Ierihonul a fost un oraș cetate care făcea parte din sistemul de apărare elaborat menţinut în întreaga ţară. Situată la înălţime, cetatea Ierihon avea formă circulară și zidurile ei formidabile înconjurau aproximativ șapte acri și jumătate. Zidurile erau duble, cel interior având

grosimea de patru metri, dorind parcă să reasigure asigurarea. La cinci metri de acest zid era un alt zid cu grosimea de doi metri. În plus, aceste ziduri au fost amplasate cu multă atenţie exact deasupra unor prăpăstii abrupte naturale. Bastioanele de la colţuri, cu grosimea de aproximativ șapte metri, creau probleme suplimentare eventualilor atacatori. Cele două ziduri erau conectate din loc în loc prin case construite deasupra lor. Numele Ierihon ( ɥɧɩɸɩ de la ɧɥɸ ) înseamnă „Locul miresmei”, dar condiţia morală a locuitorilor săi canaaniţi era departe de a fi frumos mirositoare, chiar dacă mediul înconjurător fizic îndreptăţea acest apelativ (Genesa 13:10). Canaaniţii erau de origine hamitică, fiind mai apropiaţi de egipteni decât de evreii semitici. Se închinau unei zeităţi lunare. Am spus suficiente lucruri despre prima dintre aceste fortăreţe formidabile care trebuiau subjugate de Iosua. Să observăm acum remarcabilul plan de luptă. În locul berbecilor care să spargă

M ar tie

2014

3


porţile, armamentul uimitor al israeliţilor a fost Chivotul! Chivotul Legământului, Chivotul Dumnezeului Cel Veșnic al lui Israel, primul element de mobilier descris în contextul Cortului, Mișkan (Exodul 25). Era o ladă alungită care conţinea cele două table ale Legii, un vas cu mană și toiagul lui Aaron. Era o aducere aminte vizibilă a Prezenţei și Puterii invizibile a lui Dumnezeu, Prezenţă și Putere încredinţată Fiinţei Mesianice care apăruse anterior înaintea lui Iosua, asigurându-l de victorie dacă avea să urmeze întru totul planul de atac încredinţat lui. Cred că nu doar strategia Ierihonului, ci direcţia întregii economii a Tenach-ului (Vechiul Testament) a fost condusă de Mesia. Să-i lăsăm acum pe Iosua și oastea lui și să urcăm pe zidurile Ierihonului încercând să înţelegem cât de cât starea canaaniţilor la vederea înaintării lui Iosua. Groaza de Cel Veșnic ajunsese deja în cetate și porţile uriașe erau bine zăvorâte (Iosua 6:1). Și ce dacă apele Iordanului se despărţiseră în două în faţa Israelului; zidurile Ierihonului erau mai solide decât apele Iordanului! Ah! Priviţi! Se apropie de cetate! Arcașii să fie gata cu puzderia lor de săgeţi! Verificaţi ca uleiul încins să fie gata de aruncat asupra capetelor celor care poartă berbecii! Bărbaţii înarmaţi ai lui Israel care mergeau în faţă puteau fi văzuţi foarte clar (Iosua 6:9). Păreau că poartă un singur berbece, căci se mai zărea un grup central care ducea un fel de instrument, urmat de o ariergardă impresionantă. Dar ce liniştiţi sunt! Şi auziţi! Un sunet ciudat, tot mai puternic! Vine de la micul grup central. Ei suflă în nişte coarne mari (Exodul 19:16, 19; 20:15 sau 20:18; Leviticul 23:24; 25:9) şi pe lângă tropăitul picioarelor nu se mai aude nimic. Ce ciudat; cât de diferit de celelalte atacuri care au avut ca ţintă această fortăreaţă. Acum grupul central de suflători se vede foarte bine. Sunt preoţi, sunt şapte şi în loc să care un berbece uriaş, cară un fel de ladă. O ladă pe

4

Via

care o stimează şi o preţuiesc, căci aurul de pe ea străluceşte în lumina soarelui. Ce armă nouă este aceasta?

înconjurări. Aşa cum şapte este numărul perfecţiunii spirituale, treisprezece este numărul păcatului şi răzvrătirii.

Încep să înconjoare cetatea, tropăitul picioarelor lor auzindu-se clar în ciuda zgomotului asurzitor produs de suflători. Dar oamenii aceştia nu au limbi? Nu s-a mai văzut aşa ceva până acum. Vedeţi! Fortăreaţa este încercuită. Atacul este iminent. Fiţi gata!

Cele treisprezece ocoliri ale cetăţii păcătoase şi capitularea ei înaintea Chivotului Celui Veşnic sub conducerea mesianică nevăzută şi însoţită de sunetele asurzitoare ale trâmbiţelor, reprezentându-l pe mesagerul Scripturii care anunţa promisiunea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ (Noul Testament, 1 Corinteni 15:52; 1 Tesaloniceni 4:16; Revelaţia lui Yeşua HaMaşiach 20 şi 21), au constituit un simbolism mult prea important pentru a nu intra în atenţia celor alerţi din punct de vedere spiritual.

Dar ce se întâmplă? După ce a înconjurat cetatea, această armată ciudată, aflată încă în procesiune solemnă, se întoarce în tabăra ei! Sunetele produse de instrumentele de suflat se aud tot mai slab. Au plecat cu toţii. Nici măcar un deget ridicat pentru atac. Ne putem relaxa oare? Nu sunt sigur; însăşi ciudăţenia întâmplării ne face să fim încordaţi. Acest spectacol ciudat s-a repetat de şase ori în şase zile succesive. Să fi fost o dramă sau o comedie? Răspunsul a sosit în ziua a şaptea. La o oră mai timpurie „în zorii zilei”, urmând exact acelaşi ritual ciudat, oştile lui Israel s-au apropiat, dar de data aceasta au înconjurat cetatea de şapte ori.

Încă o lecţie importantă. Comanda dată de Iosua oştilor sale a fost: „Strigaţi, căci Domnul v-a dat cetatea în mână”. Fără riscuri sau consecinţe neplăcute, separat de planurile şi eforturile lor omeneşti,

Dumnezeu le-a dat ... La fel face şi acum. Victoria absolută asupra citadelei păcatului din suflet este în întregime planul şi lucrarea lui Dumnezeu care oferă alor Săi darul mântuirii prin conducerea aleasă Divin şi ispăşirea Fiinţei Mesianice, Regele-MesiaRăscumpărătorul lui Israel. Dr. Lawrence Duff-Forbes (1900-1964) Director fondator al David House Fellowship Inc. Acest articol este un extras din seria radiofonică foarte populară, „Treasures From the Tenach” – „Comori din Tenach”, care este şi transcrisă. Atât versiunile audio (tastaţi MP3 tab, apoi „163DestructionJericho.mp3”) cât şi cele în scris sunt disponibile gratuit la www.thevineyard.org.au

Dintr-o dată, la finalul celei de-a şaptea înconjurări a cetăţii în cea de-a şaptea zi, un popor mut până atunci, la comanda liderului său ales de Dumnezeu, a scos un strigăt puternic, rezultatul fiind la fel de unic precum evenimentele care l-au precedat. Zidul Ierihonului s-a prăbuşit! Faptul că avusese loc o minune este foarte clar şi nu mă grăbesc să intru în rândurile celor care vor să raţionalizeze totul, deoarece cred că motivele acestei minuni sunt şi ele foarte clare. Chiar şi Profesorul Garstang declară: „Puterea care a putut disloca tone de zidărie în modul descris trebuie să fi fost supraomenească.” (John şi J.B.E. Garstang, The Story of Jericho [Povestea Ierihonului], Londra, 1940, pag. 135.) Am vorbit deja despre semnificaţia cifrei şapte iar aici ne confruntăm clar cu o cheie spirituală. Şapte trâmbiţe, şapte preoţi, şapte zile, de şapte ori în ziua a şaptea. Treisprezece

M ar tie

2014

5


Cu LeaksStop

Fără LeaksStop

Dispozitivul face să scadă presiunea din ţevi când robinetele sunt închise

LeaksStop elibereaza ˘ presiunea Un dispozitiv inteligent produs de o companie din Israel specializată în tehnologia apei controlează presiunea apei pentru a preveni scurgerile şi alertează utilizatorii dacă scurgerile sunt deja prezente. Oprirea apei pe conducta principală este una dintre măsurile de siguranţă pe care trebuie să le ia orice persoană care pleacă în concediu. O spărtură cât vârful unui ac ar putea cauza daune de mii de dolari dacă ţeava se sparge dintr-o dată înainte de revenirea acasă a persoanei. Dar reţeaua de apă este permanent sub presiune. O scurgere prin pereţi sau sub podea ar putea rămâne nedetectată ani de zile, cauzând daune costisitoare, irosirea apei, ciuperci şi mucegai. Se estimează că una din zece locuinţe din SUA are ţevi cu scurgeri – problemă care ar putea fi stopată de compania israeliană LeakStop (www.LeaksStop.com). LeaksStop încearcă să umple spărtura, asemenea unui Hans Brinker figurat, cu ajutorul unui nou dispozitiv amplasat pe reţeaua principală de apă. LeaksStop modulează presiunea apei din locuinţa dumneavoastră atunci când robinetele sunt închise. Aceasta înseamnă: Gata cu inundaţiile post-concediu, chiar dacă lipsiţi doar un weekend. Gata cu facturile încărcate datorită scurgerilor.

6

Via

Un sistem de avertizare din timp pentru prevenirea mucegaiului. În interiorul sistemului LeaksStop există algoritmi care au scopul de a modula presiunea apei și a detecta scurgerile. Dacă ceva nu este în regulă primiţi o alertă prin SMS. „Dacă în sistem există scurgeri mici, LeaksStop le va reduce cu 90 de procente”, spune Gil Senesh, șeful departamentului de dezvoltare. Și nu vorbim aici de o știinţă complexă: „Presiunea scăzută înseamnă puţină apă.” Se estimează că dispozitivul pentru locuinţe va costa circa 200 de dolari, dar compania livrează produse și pentru reţele de apă mai mari – birouri, muzee sau hoteluri.

Aceeași presiune și pentru utilizatorul de la capătul reţelei

ISRAEL21c s-a întâlnit cu LeaksStop la WATEC, conferinţa și expoziţia anuală pentru tehnologia apei din Tel Aviv.

vorbim de circa trei ore de utilizare în fiecare zi. Deci 90% din timpul unei zile nu folosiţi apa și puneţi presiune pe ţevi. Asta încercăm noi să facem – să micșorăm presiunea în timpul orelor în care apa nu este utilizată. Atunci când apa este utilizată presiunea din reţea crește.” El notează că LeaksStop poate și să preîntâmpine apariţia de noi scurgeri pentru că dacă presiunea din ţevi este mai mică vor apărea mai puţine fisuri. În cazul unui accident, cum ar fi spargerea unei ţevi, LeaksStop va închide automat reţeaua, scutind proprietarii locuinţei de daune ireparabile și dureri de cap inutile.

Compania are patru angajați şi desfăşoară în prezent un studiu pilot în locuinţele şi birourile din nordul Israelului. Compania se află în căutarea unui partener strategic. „Vrem să trecem la nivelul următor”, spune Senesh. Karin Kloosterman (19 noiembrie 2013) Cu permisiunea Israel21C (www.israel21c.org)

Scurgerile mici – o chestiune importantă

Agenţia pentru Protecţia Mediului din Statele Unite susţine că până și scurgerile minore din locuinţe sunt o chestiune importantă.

„Presiunea din reţea acasă la dumneavoastră este de cinci până la șapte atmosfere [greutatea unei coloane de 50 până la 70 metri de apă]”, spune el.

Ei spun că scurgerile sunt responsabile de pierderea în locuinţă a 10.000 de galoane de apă anual (cca 37 m3), adică echivalentul apei dintr-o piscină. Zece procente dintre toate locuinţele au scurgeri de apă care duc la pierderea a 90 galoane (340 litri) de apă zilnic. Aceasta înseamnă un miliard de galoane (3,7 milioane m3) de apă pierdută anual în Statele Unite, adică echivalentul apei folosite anual de Los Angeles, Chicago și Miami.

„Dacă luaţi în considerare cât de des folosiţi apa pentru mașinile de spălat, toalete și dușuri,

Dacă LeaksStop are succes, ar putea fi soluţia acestei probleme majore.

Senesh a demonstrat că atunci când robinetul este deschis, presiunea apei este aceeași ca și în cazul în care sistemul LeaksStop nu este montat. Dar când robinetul este închis, presiunea scade foarte mult.

LeaksStop are sediul într-un oraş nordic din Israel numit Adi. Compania a fost fondată cu finanţe de la Biroul de Ştiinţă din Israel, grupare care ajută tehnologiile de pionierat ca acestea să se pună pe picioare.

O scurgere cronică poate duce la astfel de daune

M ar tie

2014

7


secvenţe din ISRAEL secvenţe din ISRAEL secvenţe din ISRAEL secvenţe din ISRAEL

Foto de la stânga la dreapta: de la Poarta de Sud până la cartierul evreiesc; cafenea în cartierul evreiesc; Piaţa Zidului de Vest, Ierusalim. Foto fundal: Piaţa Zidului de Vest, Ierusalim

8

Via

M ar tie

2014

9


˘ ˘ CABLURI, FARA ˘ ˘ D ERANJ – DISPOZITIVE FARA ˘ ˘ ˘ CAB LURI ÎNCARCATE FARA PowerMat din Israel construieşte o lume liberă de grija de a găsi ştechere, prize şi cabluri pentru reîncărcarea dispozitivelor din viaţa ta. De obicei nu asociem înalta tehnologie cu scăderea nivelului de anxietate, dar Ran Poliakine, cofondator al PowerMat Technologies, susţine că proiectul său face exact acest lucru. „Imaginaţi-vă o lume în care nu trebuie să vă îngrijoraţi cu privire la cum şi unde vă veţi încărca telefoanele mobile, laptopurile şi tabletele de fiecare dată când plecaţi deacasă”, spune inovatorul în vârstă de 46 de ani, licenţiat în design industrial la Academia Bezalel pentru Arte şi Design din Ierusalim. „În doar câţiva ani nu vor mai fi ştechere, prize şi cabluri”, declara Poliakine în cadrul unui interviu cu ISRAEL21C desfăşurat în birourile sale din complexul de comunicaţii Neve Ilan

din Abu Gosh, imediat la vest de Ierusalim.

dorinţa de a face aşa ceva posibil.

„Îţi vei aşeza pur şi simplu dispozitivul pe o masă şi va primi energie de la o suprafaţă inclusă.”

Până în 2009 cei doi şi-au prezentat prototipul unor giganţi ai tehnologiei cum ar fi Nokia. „Cu toţii au recunoscut că proiectul era minunat, dar nimeni nu a fost gata să tragă primul glonţ – să „taie cablurile” în favoarea tehnologiei wireless”, spune Poliakine.

Poliakine, a cărui loc de muncă, cât şi casă, sunt complet amenajate pentru acest scenariu nu atât de îndepărtat, face o demonstraţie la faţa locului. Îşi aşează iPhone-ul pe una dintre multele „farfurii” rotunde de pe birou şi acesta începe să se încarce automat. Fără cabluri, fără deranj. Trecerea „inevitabilă” la electricitatea fără fir, afirmă el, „va deveni tot atât de comună ca şi Wi-Fi. Imediat după ce nu a mai fost necesar să folosim un cablu între computere şi o mufă telefonică, am considerat că este ceva normal să primim date prin intermediul aerului. În curând vom aştepta aceleaşi lucruri în ce priveşte electricitatea.” Maşini GM până în 2015 Ideea de a lansa PowerMat a fost aprinsă în 2006 de o conversaţie între Poliakine şi Ben-Șalom în parcarea clădirii în care cei doi inovatori lucrau, fiind implicaţi deja într-o serie de proiecte în fază incipientă.

Amir Ben-Șalom este creierul din spatele PowerMat.

10

Via

O astfel de schimbare măreaţă necesită crearea unei întregi infrastructuri, explică el, „ca atunci când a fost creată reţeaua electrică.” Astfel cei doi s-au hotărât să meargă direct la consumatorii din Statele Unite, printr-o serie de parteneriate. Un astfel de parteneriat a fost stabilit cu Procter & Gamble, cea mai mare companie de produse de larg consum din lume. A fost un pas crucial prin care PowerMat a ajuns la companii de genul Duracell, care este deţinută de P&G. Astfel s-a născut Duracell PowerMat – o serie de soluţii de încărcare fără cablu pentru iPhone şi alte telefoane inteligente precum şi pentru baterii reîncărcabile de rezervă în cazul deplasărilor.

Laptopurile deveniseră mai mici şi mai uşoare, dar cablurile care le însoţeau erau – şi încă mai sunt – la fel de incomode ca întotdeauna. Poliakine i-a spus lui Ben-Șalom: „Ei haide, trebuie să rezolvăm problema asta.”

Apoi au venit parteneriatele cu AT&T şi Best Buy, printre alte companii comerciale de vârf ca GeneralMotors. GM nu numai că a investit în companie, dar a şi anunţat că va începe să-şi doteze maşinile cu tehnologia PowerMat până în 2015.

Ben-Șalom, expert şi profesor de frunte în Israel în domeniul electricităţii, i-a spus că şi alţii au încercat dar fără succes. Totuşi scepticismul lui de moment a fost înlocuit de

Alimentarea cu energie a consumatorilor de pretutindeni În sezonul de Crăciun 2009 compania

Acest Duracell PowerMat poate încărca trei dispozitive simultan. PowerMat a vândut 750.000 de unităţi chiar din fabrică. „Această experienţă ne-a deschis alte uşi”, spune Poliakine. „Astfel, prin 2010 eram o companie israeliană micuţă din Abu Gosh, care folosea tehnologia inventată de Amir [Ben-Șalom] şi producea milioane de piese în China, vânzându-le apoi companiilor comerciale din America.” Atunci a înţeles, spune el, „că pentru ca această revoluţie să se producă, trebuie să creem un întreg ecosistem. Trebuie să înconjurăm consumatorii peste tot, ţinând cont de locurile în care petrec timpul atunci când nu sunt acasă, de pildă în aeroporturi, gări, săli de concert, universităţi şi restaurante.” Primele două lanţuri comerciale cărora s-a adresat au fost Starbucks şi McDonalds, ambele fiind acum implicate în testarea pilot a tehnologiei PowerMat. Până în prezent, 26 de cafenele Starbucks din Boston şi San Jose – şi McDonalds în Manhattan – sunt complet echipate. Clienţii efectiv amplasează pe mese dispozitivele mobile în oricare dintre aceste locaţii şi încărcarea va avea loc automat prin tehnologia Duracell PowerMat. Cei ale căror dispozitive nu sunt dotate cu această tehnologie primesc un mic breloc ce se introduce în dispozitivul lor. Acest breloc, numit PowerKiss, a fost inventat de o companie finlandeză achiziţionată de PowerMat.

M ar tie

2014

11


˘ ˘ CABLURI, FARA ˘ ˘ DERANJ FARA

Şi totuşi, spune Poliakine, „pentru a face o punte între tehnologie şi consumatori, educaţia în masă este în egală măsură atât crucială, cât și provocatoare.” Cântărețul și producătorul de muzică rap Jay-Z nu numai că a investit în companie, ci a şi realizat o reclamă TV pentru a o promova. Aceasta face parte din stilul holistic al companiei PowerMat de abordare a înaltei tehnologii şi din scopul ei de „a redefini limbajul” prin care oamenii folosesc electricitatea. „Noi nu am inventat ideea de electricitate fără fir. În decursul ultimului secol, s-au înregistrat cel puţin 10.000 de brevete în acest domeniu. Dar până acum aproximativ zece ani nevoia de electricitate fără fir nu a fost una reală. Cele două lucruri care au schimbat această situaţie sunt abilitatea de a genera cantităţi de electricitate mult mai mari la un cost redus şi faptul că oamenii au devenit mobili.” Dar mobilitatea creează anxietate, spune Poliakine. La recentul concert în aer liber al lui Rihanna în Tel Aviv, el a auzit că fanii se plâng că telefoanele mobile li se descarcă în timp ce postează pe Twitter şi Facebook sau înregistrează evenimentul. El doreşte să elimine această deficienţă prin alimentarea cu energie prin tehnologia cloud a mai multor regiuni – posibil până în 2015. „Această trecere este comparabilă cu aceea de la cai la maşini ca metodă de transport. Datorită ei oamenii îşi vor aminti de noi.” Ruthie Blum (14 ianuarie 2014) Cu permisiunea Israel 21C (www.israel21c.org)

12

Via

!

ɭɩɸɡɲɠɚɤɬɺɸɢɠ Eviterea Răzmeriței DRAGI PRIETENI, în alfabetul ebraic există trei litere îngropate adânc în solul bogat al semnificaţiei, din ale căror rădăcini răsare, dincolo de semnificaţia de suprafaţă și luminându-ne înţelegerea, un pom important ale cărui fructe sunt destul de amare. Cele trei consoane sunt ɭ , ɹ , ɠ și împreună ele constituie coaja, pulpa și sămânţa unui cuvânt urât – VINOVAT! Între cele două cuvinte gemene „VINOVAT” și „NEVINOVAT” se întinde un vast ocean de emoţii opuse. Asemenea norilor întunecaţi, violeţi care prevestesc furtuna, disperarea fricii și neliniștii eclipsează relieful însorit atunci când temutul cuvânt „VINOVAT” întunecă sufletul prin sentinţa pronunţată. Dar, asemenea unor zâne argintii care dansează în strălucirea soarelui, „NEVINOVAT” ne înaripează călcâiele și ne invită să ne alăturăm dansului! Ciudat cum cuvântul „VINOVAT” acţionează asemenea unui buton psihologic care, dacă este apăsat, pune imediat în acţiune mecanismul de apărare din interiorul nostru ce generează aproape instantaneu cunoscutul răspuns – „Cine? Eu?” Bineînţeles că în unele cazuri – probabil în multe cazuri – negarea vinei este de înţeles. Mecanismul „Cine? Eu?” ar putea fi declanșat de vocea uimită a unei inocenţe simţită în mod sincer. Oh! Da, este posibil ca cineva

să-și asume vina fără intenţie, fără a-și da seama și chiar fără a o simţi. De exemplu, se poate întâmpla să-ţi parchezi mașina într-o zonă interzisă și să nu te simţi deloc vinovat – cel puţin până când intervin oamenii legii și te luminează! Ulterior și tu și buzunarul tău veţi arăta altfel! Realitatea greșelii nu va altera realitatea ofensei. „Vinovat” trebuie să fie decizia legală, după care, de obicei, urmează pedeapsa stabilită la tribunal.

De ce vă spun aceste lucruri? Ca să știţi, dragi prieteni, că în ceea ce-L privește pe Dumnezeu există o diferenţă. Plin de har, El dă greutate circumstanţelor. Dreptatea Lui cere pedeapsa și, în cazul jertfei pentru vină din șirul jertfelor noastre levitice, o restituire; dar, după ce toate acestea au fost îndeplinite de bunăvoie, harul Lui acordă iertarea. Această atitudine Divină binevenită este revelată de cele două jertfe descrise în primele capitole din Vayikra, Leviticul, cunoscute ca jertfa de ispășire și jertfa pentru vină, dintre care pe prima, sper că vă amintiţi, am studiat-o în ultimul meu mesaj. Deși jertfa de ispășire și jertfa pentru vină sunt strâns legate, totuși între cele două există o distincţie care nu poate fi formulată cu precizie în toate cazurile. Ambele erau jertfe de expiere pentru păcat. Ideile de PLACARE (n.trad. PROPITIATION în engl.) și ISPĂȘIRE erau gravate pe ambele, dar jertfa pentru păcat părea să simbolizeze în mod

!

mai special recunoașterea stării de păcat ca ceva inerent omenirii în general; pe de altă parte, jertfa pentru vină, fiind adusă mereu în cazul unui eșec individual, părea să indice expresiile specifice personale ale oribilei maladii numite păcat. EXPIEREA prin jertfirea unei vieţi nevinovate pare să fie conotaţia dominantă a jertfei de ispășire. (Poate vă amintiţi că animalele sunt fără păcat, nu? V-am indicat acest aspect în mesajele mele anterioare.) Jertfa pentru vină, pe de altă parte, pare să transmită mai mult ideea de SATISFACERE pentru un anume rău pentru care trebuia oferită o anumită răscumpărare. Ca să înţelegem mai ușor, am putea formula așa – jertfa de ispășire are de-a face cu păcatul, iar jertfa pentru vină cu păcatele.

Sunt sigur că unii dintre voi mă veţi întreba în legătură cu diferenţa dintre termenii „EXPIERE” și „PLACARE”, deci permiteţi-mi să anticipez întrebările voastre și să vă spun că în Scriptură nu detectez absolut nici o diferenţă. Totuși, teologia este obligată să separe cei doi termeni, denotând prin expresia „expiere” relaţia dintre jertfă și PĂCĂTOS, iar prin expresia „placare” efectul jertfei de a îndepărta neplăcerea cauzată Dumnezeirii. Bine spus, nu-i așa? Acum am putea să ne întoarcem pentru moment în zona aceea a parcării interzise?

M ar tie

2014

13


Cuvântul scriptural care ar descrie ceea ce se întâmplă este cuvântul ebraic ɤɢɢɹ și-l veţi găsi printre altele și în Vayikra, adică Leviticul, capitolul 4 începând cu versetul 27. Permiteţimi să citez:

ɭɩɸɡɲɠɚɤɬɺɸɢɠ !

„Dacă cineva din poporul de rând a păcătuit fără voie, ɤɢɢɹ ... să aducă o jertfă ... și i se va ierta.” Până aici, totul e în regulă. Dar să nu părăsim încă zona de parcare. Vreau să vă arăt încă ceva legat de atitudinea Divină sub Legea levitică. Să zicem că în loc de a fi fost parcat acolo din greșeală, automobilul ar fi fost parcat cu sfidare, în mod intenţionat în zona interzisă, în deplina cunoaștere a prohibiţiei legale, dar cu o atitudine dispreţuitoare faţă de ea. Cum ar sta lucrurile atunci? Ei bine, din punct de vedere al planului omenesc nu pare să conteze dacă ofensa a fost comisă din ignoranţă sau nesupunere. Dar din punct de vedere al Legii Divine, ce putem spune despre atitudinea lui Dumnezeu faţă de nesupunere? Scriptura folosește una dintre acele expresii grafice pentru a descrie atitudinea de rebeliune. În ebraică ea se numește ɤɮɸɣɩɮ „cu mână tare”. Interesant nu? În limba română se folosește aceeași figură de stil, „mână tare” . Dar sensul românesc pare să indice mai mult o atitudine dominatoare, pe când conotaţia ebraică subliniază mai degrabă conceptul de acţiune de răzvrătire. Deci cum privește Dumnezeu rebeliunea intenţionată? Am văzut că atunci când este vorba de ignoranţă există o cale divină

14

Via

de rezolvare; dar dacă este vorba despre nesupunere, mulţi vor fi surprinși să descopere că pentru ea nu există în Legea Mozaică nici jertfă de ispășire, nici jertfă pentru vină. După părerea mea, acest aspect ne adâncește interesul în legătură cu cererea Psalmistului înregistrată în Psalmul 19. Iată cuvintele ebraice urmate de o traducere foarte literală. ɩɰɷɰɺɥɸɺɱɰɮɯɩɡɩɚɩɮɺɥɠɩɢɹ ɭɺɩɠɦɠɩɡɚɥɬɹɮɩɚɬɠɪɣɡɲɪɹɧɭɩɣɦɮɭɢ ɡɸɲɹɴɮɩɺɩɷɰɥ

„Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc! Păzeşte de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de mari răzvrătiri.” (Psalm 19:12, 13). Observaţi că psalmistul sugerează că pentru greşelile făcute din neştiinţă sau fără voie există o soluţie Divină; dar, după cum susţine pe bună dreptate Rabi Dr. A. Cohen – Când partea fundamentală a naturii lui îl îndeamnă să facă ceea ce ştie că este greşit, se roagă lui Dumnezeu să-l înfrâneze. Da, prieteni, psalmistul căuta să fie curăţit de greșelile făcute fără voie; dar atunci când era vorba de păcate îndrăzneţe, căuta înfrânare. Cred că aici este nevoie de un cuvânt de avertizare dar totodată și de unul de mângâiere. După cum am arătat deja, existau cinci clase de jertfe, simbolismul total al celor cinci fiind cel care ne oferă imaginea

completă a perspectivei, atitudinii și soluţiei Divine.

Acum voi mai face un pas înainte spunând că eu cred că există o scriere iudaică ce aruncă un potop de lumină asupra economiei levitice. Mai cred și că această scriere iudaică este un produs al inspiraţiei divine în aceeași măsură ca și cartea Vayikra, Leviticul; într-adevăr o privesc ca pe o parte integrantă a Scripturilor noastre iudaice venite de la Dumnezeu. Aș vrea să v-o prezint, dar înainte de a face acest lucru, să ne amintim cuvintele lui Cicero – „Prostimea evaluează puţine lucruri la adevărata lor valoare și pe cele mai multe în funcţie de prejudecăţi.” (Oratio Pro Quinto Roscio Comoedo, X.29) Dragi prieteni, să nu ne alăturăm prostimii! Dacă din lăuntrul nostru ţâșnește prejudecata orbitoare asemenea unei jucării cu arc dintr-o cutie de lemn, fie ca mâna nepărtinitoare a bunăvoinţei să închidă capacul cutiei. Astfel ochii noștri se vor deschide și vor contempla lucrurile minunate ale Legii lui Dumnezeu. (Psalm 119:18) Scrierea iudaică la care mă refer este cunoscută în limba ebraică drept ɭɩɸɡɲɠɚɤɬ ɺɸɢɠ adică Epistola către Evrei. Marele compozitor Schubert a scris o bucată muzicală magnifică și glorioasă care, deoarece nu a fost terminată, este cunoscută ca „Simfonia neterminată”. Prieteni, sunt pe deplin convins că Tenach-ul nostru magnific și glorios – Vechiul Testament – este o simfonie neterminată a planului răscumpărător al Divinităţii care nu poate avea un final inteligibil până când nu este legat și reunit cu acea

colecţie de Scripturi ebraice, inspirată în egală măsură de Dumnezeu, și cunoscută popular ca Noul Testament, dar căreia prefer să îi aplic titlul de „Noul Legământ”, deoarece profetul nostru Ieremia folosește aceste cuvinte în capitolul 30 al cărţii sale. Pe paginile ɭɩɸɡɲɠɚɤɬɺɸɢɠ , Epistolei către Evrei, veţi găsi această învăţătură foarte frumoasă care aruncă un potop de lumină asupra jertfelor levitice. În următorul mesaj voi cita din ɭɩɸɡɲɠɚɤɬɺɸɢɠ și v-aș ruga să ascultaţi și în continuare, bine? Dr. Lawrence Duff-Forbes (1900-1964) Director fondator al David House Fellowship Inc. Acest articol este un extras din seria radiofonică foarte populară, „Treasures From the Tenach” – „Comori din Tenach”, care este și transcrisă. Atât versiunile audio (tastaţi MP3 tab, apoi „091MutinyAvoided.mp3”) cât și cele în scris sunt disponibile gratuit la www. thevineyard.org.au

! M ar tie

2014

15


VIA Vol 56, No 2 Martie 2014 Abonamente şi Cadouri online www.thevineyard.org.au Cel mai eficient mod de abonare şi /sau donaţii

David House Fellowship Inc. editori ai revistei VIA. OBIECTIV: să arate dragoste creştină faţă de casa lui Israel şi să răspândească pretutindeni adevărul mesianic.

Abonament anual AUS $35; Europa €30; USA $35 Prin transfer bancar AUSTRALIA Titular Cont: David House Fellowship Inc Banca: Westpac Filiala: 468 Centre Road, Bentleigh, 3204 SWIFT: WPACAU2S Cont nr.: 157 891 BSB: 033 034 Prin cec bancar David House Fellowship Inc P O Box 318 Bentleigh East VIC 3165 Australia

“Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă.” Psalm 122:6

The David House PO Box 5395 Hove BN52 9YD UK Prin telefon AUSTRALIA: +61 (03) 9016 3398 Skype: dhf_skype UK: +44 (0) 1273 757 156 Informaţii: www.thevineyard.org.au Director: Mark Warren (Australia) AUSTRALIA: mark@thevineyard.org.au UK: office@thedavidhouse.org Grafică/Design: AUSTRALIA: Kreate Graphics, kreate@kreategraphics.com.au UK: First Concept Communications, www.first-concept.co.uk

Toate citatele din Scriptură sunt luate din traducerea New King James, Copyright © 1982 de Thomas Nelson, Inc., cu excepţia celor pentru care este precizată în mod expres o altă traducere. Toate drepturile rezervate. NB: Revista VIA nu apare în luna ianuarie. Vizitaţi-ne la: www.thevineyard.org.au

Via martie 2014