Page 1

Hátíðar

MOSFELLINGUR B æ ja r h

á tí ð M o s fe ll

s b æ ja r

í t únin u heim a

bl að

30. ágú st - 1.

s ep te m

b er

10. tbl. 18. árg. þriðjudagur 27. ágúst 2019 Dreift frít t inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á K jalarnesi og í K jós

eign vikunnar

Gleðilega

bæjarhátíð Bæjarhátíð Mosfellsbæjar fer

ember fram helgina 30. ágúst - 1. sept Dagskrá í miðopnu blaðsins

www.fastmos.is

Gerplustræti - falleg íbúð Falleg og vel skipulögð 106,6 m2 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á 2. hæð (jarðhæð frá götu) ásamt bílastæði í bílakjallara. Stórar suðursvalir með fallegu útsýni í vesturátt til Mosfellsbæjar. Gott skipulag og fallegar innréttingar. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi/þvottaherbergi, forstofu, eldhús og stofu. Sérgeymsla á jarðhæð. Frábær staðsetning rétt við Helgafellsskóla. V. 50,5 m.

Fylgstu með okkur á Facebook www.facebook.com/fastmos

Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 Einar Páll Kjærnested • lögg. fasteignasali • www.fastmos.is

Um helgina verður mikið um að vera í Mosfellsbæ og eru hátíðarhöld farin að teygja sig langt inn í vikuna. Hátíðin byggist að miklu leyti upp á þátttöku Mos­fellinga. Fólk úr öllum áttum undirbýr Kjúklingafestival, Tindahlaup, Weetos-mót í fótbolta og Fellahring svo fátt eitt sé nefnt. Myndin er tekin við nýjan ærslabelg á Stekkjarflöt sem hlaut flest atvæði í íbúakosningunni Okkar Mosó 2019.

Mynd/RaggiÓla

Við sjáum um dekkin Pantaðu tíma á N1.is

Alltaf til staðar

N1 Langatanga 1a - Mosfellsbæ

Þjónustuverkstæði

R É T T I N G AV E R K S TÆ Ð I

Jóns B. ehf Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Símar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is

www.jonb.is

skiptum um framrúður

Bílaleiga á staðnum

7<H<¡Á6KDIIJC

B6G@K>HHD<7:IG>K>Á<:GÁ

cabas tjónaskoðun


Framsóknarflokkurinn í Mosfellsbæ

nýsmíð

STÁL

www.hrimnir.is

Cei\[bbiX³h

info@superjeep.is - 660 1499

STÁL ÁL JÁRN nýsmíði og viðhald. Gerum föst verðtilboð!

VERSLUNARTÆKNI Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager www.verslun.is

Smiðjuvellir 3 S. 899 7473 / 431 2296 birkirgud@gmail.com PRO-STÁL

Bæjarhátíðin Í túninu heima fer fram helgina 30. ágúst - 1. september 2019

Miðflokkurinn í Mosfellsbæ

Cei\


$X±XU ¢*OM»IUDVWHLQL )®QIU»VHQGLOORJDOOW¿DU¢PLOOL )®QIU»VHQGLOORJDOOW¿DU¢PLOOL

*OM»IUDVWHLQQŎK»VVN¢OGVLQVE¾±XU¿ªUD±YHUDYL±RSQXQV¾QLQJDU *OM»IUDVWHLQQŧK»VVN¢OGVLQVE¾±XU¿ªUD±YHUDYL±RSQXQV¾QLQJDU I·VWXGDJLQQ¢J»VWNO I·VWXGDJLQQ¢J»VWNO Sigurjón Hólm Magnússon Sími 895 1580 - sigurjon@elektrus.is

刀준吀吀匀䬀䤀䰀 䈀欀栀愀氀搀猀︀樀渀甀猀琀愀

6¾QLQJLQHU®/LVWDVDO0RVIHOOVE§MDUŸ YHUKROWL0RVIHOOVE§ 6¾QLQJLQHU®/LVWDVDO0RVIHOOVE§MDUŸYHUKROWL0RVIHOOVE§ Sími: 562 7777 | 696 6714 RJVWHQGXUK»Q\ILUIU¢¢J»VWVHSWHPEHU RJVWHQGXUK»Q\ILUIU¢¢J»VWVHSWHPEHU

9LQDIªODJ 9LQDIªODJ *OM»IUDVWHLQV *OM»IUDVWHLQV

Sjálfstæðisflokkurinn í Mosfellsbæ

Mynd/Hilmar


Svanþór Einarsson

Lögg. fasteignasali

Laust við kaupsamning

Egilína S. Guðgeirsdóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurður Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Helgi S. Kjærnested

Lögg. fasteignasali

Theodór Emil Karlsson

skálahlíð

189,7 m2 raðhús á 2 hæðum með bílskúr. Eignin skiptist í fimm herbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu, eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr. Afgirtur bakgarður með timburverönd og svalir með fallegu útsýni í suðvesturátt. Góð staðsetning í vinsælu hverfi. V. 78,6 m.

Mjög fallegt og skemmtilega hannað 278,8 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsilegum útsýnisstað innst í lokuðum botnlanga. Eignin skiptist í stofu/ borðstofu, eldhús, þrjú barnaherbergi, eitt gesta/vinnuherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi, þvottahús, hol, geymslu og bílskúr. Stór verönd í suðvesturátt. V. 94,9 m.

Laust við kaupsamning

byggðarholt

merkjateigur

Mikið endurnýjað 158,9 m2 raðhús á tveimur hæðum. Á efri hæð er forstofa, 2 svefnherbergi, gestasnyrting, búr, eldhús og stofa. Í kjallara eru 2 herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslur. Hellulagt bílaplan og fallegur bakgarður með timburverönd i suðurátt. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu 1-2 árum. V. 65,9 m.

Einbýlishús á tveimur hæðum með fallegu útsýni. Hægt er að nýta húsið sem einbýlishús eða tvíbýlishús. Eignin er skráð 207,9 m2, 1. hæð 74,0 m2 og 2. hæð 133,9 m2, en á jarðhæðinni eru auk þess ca. 60 m2 óskráð rými. Samtals ca. 268 m2. Góð staðsetning. Hellulagt bílaplan og bakgarður í suðurátt. V. 73,8 m.

ástu-sólliljugata

ástu-sólliljugata

Falleg og björt 166,1 m2 5 herbergja íbúð með sérinngangi í fjórbýlishúsi. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi/þvottaherbergi, forstofu, rúmgóða geymslu með glugga, eldhús, stofu og borðstofu. Mjög stutt er í nýjan skóla í hverfinu, Helgafellsskóla.

Nýtt - fullbúið 176,5 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. Lóð er frágengin og bílaplan hellulagt. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, samliggjandi eldhús, stofu og borðstofu, sjónvarpshol, rúmgott baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu og bílskúr. V. 74,9 m.

V. 63,9 m.

Laust við kaupsamning

laxatunga

lækjartún

159,7 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, forstofu, hol, baðherbergi, eldhús, stofu og bílskúr með stóru geymslulofti. Steypt bílastæði með hitabræðslu. Stór afgirt timburverönd í suðurátt.

Fallegt 188,5 m2 einbýlishús á einni hæð með rúmgóðum bílskúr á stórri eignarlóð. Eignin er skráð 188,5 m2, þar af íbúðarrými 136 m2 og bílskúr 52,5 m2. Eignin stendur á 1.000 m2 eignarlóð með þremur timburveröndum, leikskúr/geymsluskúr, heitum potti og stóru hellulögðu bílaplani með hitalögn. V. 79,9 m.V. 68,9 m.

leirutangi

VILTU SELJA?

Okkur hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar vantar allar gerðir eigna á söluskrá. Endilega hafðu samband og við kappkostum að selja eignina þína!

Fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr. Eignin er skráð 234,8 m2, þar af einbýlishús 178,8 m2 og bílskúr 56,0 m2. Við hlið hússins stendur bílskúrinn sem er ókláraður. Glæsilegt stórt eldhús og stórar stofur. Tvö baðherbergi. Fallegur gróinn garður í suðurátt með steyptri verönd og skjólgirðingu. V. 79,9 m.

sumarhús

brattahlíð

Sumarhús við Hafravatn. Fallegur sumarbústaður með stórri verönd á gróinni 1,5 ha leigulóð við Hafravatn. Eignin skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, herbergi, baðherbergi og svefnloft með tveimur herbergjum og útigeymslu.

Nýjar fullbúnar 111,4 m2 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi í fjórbýlishúsi. Stór sérafnotareitur á baklóð eða svalir í suðurátt. Góð staðsetning, stutt í skóla, leikskóla, sund og miðbæ Mosfellsbæ. Afhending í september/október 2019. V. 58,9 m.

 

V. 35,0 m.

vogatunga

str Laust við kaupsamning

Þórhildur M. Sandholt

Arnarhöfðilauast x

Hildur Ólafsdóttir

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Tilbúið til innréttinga. Á jarðhæð er forstofa, bílskúr, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og geymsla. Á efri hæðinni er hjónaherbergi, fataherbergi, baðherbergi, eldhús, borðstofa og stofa. Stórar svalir með fallegu útsýni. V. 64,9 m. 

Lóðir í Leirvogstungu Erum með til sölu lóðir undir einbýlishús í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.

V. 18,0 m. – 21,0 m.

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • www.fastmos.is • Einar Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali


Þverholt 27-31 Nýtt 30 íbúða fjölbýlishús á fallegum útsýnisstað við miðbæ Mosfellsbæjar

Hringdu og bókaðu skoðun!

Stutt í alla þjónustu Mjög fallegt og vel skipulagt lyftuhús á 3−4 hæðum auk bílakjallara. Húsið er einangrað og klætt að utan með fyrsta flokks álklæðningu. Íbúðum fylgir bílastæði í bílageymslu og eru öll stæði í bílakjallara tilbúin fyrir rafhleðslustöðvar. Allar íbúðirnar afhendast fullbúnar með HTH innréttingum, eldhústækjum frá AEG, eikarharðparketi á gólfum frá Birgis­syni ehf. en baðherbergisgólf eru flísalögð, hreinlætis- og blöndunartæki eru frá Tengi ehf. Dyrasími með myndavél er í öllum íbúðum. Innfelld lýsing er að hluta til inni í íbúðum. Lýsing er hönnuð og teiknuð af Lumex. Húsið er hannað af Teiknistofu Ingimundar Sveinssonar.

Fullbúin sýningaríbúð í þverholti 27

Byggingaraðili er Byggingafélagið Bakki ehf. sem er fjölskyldufyrirtæki úr Mosfellsbæ með yfir 40 ára reynslu af húsbyggingum.

3ja herbergja íbúðir www.fastmos.is

með bílastæði í bílakjallara Stærð 109 m2 – 115 m2  V. 57,5 m. – 64,9 m.

Allar nánari upplýsingar fást hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar í síma 586 8080 Svanþór Einarsson löggiltur fasteignasali S: 698 - 8555 svanthor @fastmos.is

byg g i n g a f é l ag i ð

4ra herbergja íbúðir

Sigurður Gunnarsson löggiltur fasteignasali S: 899-1987 sigurdur @fastmos.is Einar Páll Kjærnested löggiltur fasteignasali S: 899- 5159 einar @fastmos.is

Afhending í septem­ber og nóvember 2019

með bílastæði í bílakjallara Stærð 112 m2 – 131 m2  V. 56,5 m. – 64,5 m.

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • www.fastmos.is • Einar Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali


MOSFELLINGUR

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Útgefandi: Mosfellingur ehf., Spóahöfða 26, sími: 694-6426 Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hilmar Gunnarsson, hilmar@mosfellingur.is Ritstjórn: Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir, annaolof@mosfellingur.is Ragnar Þór Ólason, raggiola@mosfellingur.is Ruth Örnólfsdóttir, ruth@mosfellingur.is Prentun: Landsprent. Upplag: 4.500 eintök. Dreifing: Pósturinn. Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf. Próförk: Ingibjörg Valsdóttir ISSN 2547-8265 Tekið er við aðsendum greinum á mosfellingur@mosfellingur.is og skulu þær ekki vera lengri en 500 orð. Efni og auglýsingar skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Næsti Mosfellingur kemur út 12. september

Gleðilega bæjarhátíð! B

æjarhátíðin okkar fer fram um helgina. Það er frábært að sjá hvað Mosfellingar taka virkan þátt í hátíðarhöldunum. Til að mynda eru hátt í 20 heimili sem hægt er að heimsækja þar sem Mosfellingar bjóða heim. Sumir bjóða upp á tónlistaratriði, aðrir list og einhverjir einfaldlega upp á kaffi og kleinur. Þetta er okkar hátíð og því undir okkur komið hvort við höfum gaman.

Á

forsíðuna hóuðum við saman Mosfellingum sem hafa staðið fyrir stórum viðburðum í áraraðir. Hjalti Úrsus sér um Kjúklingafestivalið í kjúklingabænum og svo eru þónokkrir íþróttaviðburðir í gangi enda er Mosó heilsueflandi. Tindahlaupið er löngu orðið frægt fyrir fallegar leiðir og flotta umgjörð, Fellahringurinn verður hjólaður í þriðja sinn og aldrei vinsælli og á Tungubökkum fer fram eitt stærsta mót sumarsins, Weetosmótið í fótbolta.

Þ

etta er bara brot af því sem fram fer á næstu dögum í Mosfellsbæ. Sjáumst Í túninu heima!

www.isfugl.is

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings

Í þá gömlu góðu...

Sigurjón og fáninn

Í TÚNINU HEIMA - BREKKAN Í tíð Sigurjóns Péturssonar athafnamanns á Álafossi var tíðum efnt til stórhátíða í Álafosskvosinni. Þá voru m.a. mótuð sæti fyrir áheyrendur svo þeir mættu betur njóta skemmtiatriða. Nú hefur verið hresst upp á aðstæður og vel við hæfi að setningarathöfn og brekkusöngur bæjarhátíðar okkar Mosfellinga, Í TÚNINU HEIMA, fari þarna fram. Efst í brekkunni er minnisv­arðinn um Sigurjón Pétursson eftir listakonuna Gunnfríði Ólafsdóttur og hvítblái fáninn frá sjálfstæðisbaráttunni í byrjun síðustu aldar en hann varð síðar fáni ungmennafélaganna. brekkan í álafosskvos Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)

héðan og þaðan

6

- Fréttir úr bæjarlífinu


Gleðilega hátíð! Við óskum Mosfellingum og gestum þeirra góðrar skemmtunar á bæjarhátíðinni Í túninu heima.

arionbanki.is

Þægilegri bankaþjónusta Arion banka


Bæjarhátíð Mosfellsbæjar fer fram um helgina • Fjölbreytt dagskrá um allan bæ

Hópakstur traktora og fornvélasýning

Wings’n Wheels fornvélasýning fer fram á Tungubakkaflugvelli í tengslum við bæjarhátíðina um helgina. Sýningin er haldin á laugardaginn kl. 12-17 og er aðgangur ókeypis. Þar er hægt að virða fyrir sér gamlar flugvélar, fornbíla, dráttarvélar, mótorhjól og kl. 16:30 verður karamellukastið vinsæla. Þeir sem eiga spennandi tæki sem ættu heima á sýningu eru beðnir um að hafa samband við Sigurjón í s. 858-4286. Hátíðin hefst kl. 12 með hópakstri dráttarvéla, fornbíla og tækja um Mosfellsbæ. Ferguson-félagið stendur fyrir akstrinum og hvetur alla til þátttöku. Nánari upplýsingar hjá Sigga Skarp í s. 691-6117.

Kjúklingafestival haldið í sjötta sinn Hjalti Úrsus býður til matarveislu ársins í Mosfellsbæ laugardaginn 31. ágúst. Kjúklingafestivalið hefur fest sig í sessi á bæjarhátíðinni og stækkar með hverju árinu. Festivalið fer fram við íþróttamiðstöðina að Varmá kl. 14-16. „Kjúklingaframleiðendur sem dagsdaglega eru í harðri samkeppni koma saman í einn dag, sameina krafta sína og kynna fyrir fólki þennan holla og góða mat,“ segir Hjalti Úrsus. „Mosfellsbær hefur alltaf verið þekktur sem kjúklingabær og stendur svo sannarlega undir nafni.“

Fjölbreyttur úti­ markaður í Kvosinni

Markaðurinn í Álafosskvosinni verður á sínum stað Í túninu heima. Opið verður föstudagskvöld kl. 19:30-22:30 og á laugardag kl. 12:00-16:00. Á föstudagskvöldinu fer fram ullarpartí í Kvosinni með skemmtidagskrá og brekkusöng. Á laugardeginum verður fjölbreytt dagskrá á sviðinu allan daginn.

kirkjustarfið

Bærinn iðar af lífi á bæjarhátíðinni Í túninu heima Að vanda verður líf og fjör í Mosfellsbæ þegar bæjarhátíðin Í túninu heima fer fram helgina 30. ágúst til 1. september. Íbúar, félagasamtök og fyrirtæki í Mosfellsbæ taka virkan þátt í hátíðinni og geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Þekktir liðir verða á sínum stað, svo sem flugvéla- og fornvélasýning á Tungubökkum, kjúklingafestival og Pallaball, en einnig opið hús á slökkvistöðinni við Skarhólabraut sem naut mikilla vinsælla í fyrra.

Setning og ullarpartý á föstudagskvöld

stórtónleikarnir eru alltaf glæsilegir

Hverfaskreytingar Mosfellsbæ er skipt upp í fjóra hluta og hefur hver hluti sinn sérstaka lit til að skreyta með.

Höfðar, Hlíðar, Tún og Mýrar tindahlaupið nýtur vaxandi vinsælda

Heilsueflandi dagskrárliðir Mosfellsbær er heilsueflandi samfélag og því vel við hæfi að á dagskrá hátíðarinnar eru bæði fjallahjólakeppnin Fellahringurinn, fótboltamót og Tindahlaupið, en það er eitt vinsælasta utanvegahlaup landsins. Fjórar vegalengdir eru í boði, einn, þrír, fimm eða sjö tindar á fellunum umhverfis bæinn. Mosfellingar taka vel á móti gestum og gangandi, skreyta hús og garða sína í hverfislitunum og bjóða heim. Fjölbreytileg dagskrá er í görðum bæjarbúa og má þar nefnda spænskt ævintýri, myndlistarsýningu, handverkssýningu og söngsyrpu úr Disney teiknimyndum.

Tangar, Holt og Miðbær Teigar, Krikar, Lönd, Ásar, Tungur og Dalur Reykjahverfi og Helgafellshverfi

íþróttamiðstöðin að varmá varmárvöllur

Mosfellingar bjóða heim

Hlégarður Kjarni miðbæjartorg Stekkjarflöt

álafosskvos

Hápunktur á torginu Stórtónleikar á Miðbæjartorgi eru hápunktur hátíðarinnar. Þar skemmta landsþekktar hljómsveitir ásamt heimamönnum og björgunarsveitin Kyndill stendur fyrir glæsilegri flugeldasýningu. Frítt verður í strætó­leiðir 7, 15 og 27, í Varmárlaug og á Gljúfrastein allan laugardaginn. Dagskrá hátíðarinnar er að finna í miðopnu blaðsins og á vefsíðu Mosfellsbæjar www.mos.is.

Tónleikar GÓSS í Lágafellskirkju Í túninu heima. Sunnudagur 1. september kl. 11:00

Guðsþjónusta í Lágafellskirkju með léttu ívafi Í túninu heima. Sr. Ragnheiður Jóndóttir. www.lagafellskirkja.is

- Fréttir úr Mosfellsbæ

Íbúar eru hvattir til að skilja bílinn eftir heima eða á þar til gerðum bílastæðum og rölta um og njóta.

risa þrautabraut verður sett upp við hlégarð

Helgihald næstu vikna Miðvikudagur 28. ágúst kl. 20

8

slökkvistöðin verður opin gestum á sunnudag

Dagskrá hátíðarinnar verður æ veglegri með hverju árinu og hefst nú á þriðjudegi, en hátíðin er þó formlega sett á föstudag. Skrúðgöngur í hverfalitunum fjórum leggja af stað frá Miðbæjartorgi kl. 20:45 á föstudag með hestamannafélagið Hörð í broddi fylkingar. Þaðan liggur leiðin í Álafosskvos þar sem hátíðin er sett. Að því loknu verður Ullarpartý með brekkusöng og skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna. Í Álafosskvos fer fram markaður og skátafélagið Mosverjar skapar notalega kaffihúsastemningu. Hin árlega sultukeppni er á sínum stað á útimarkaðnum í Mosfellsdal. Gljúfrasteinn opnar dyrnar að safninu upp á gátt og verður frítt inn í tilefni bæjarhátíðarinnar.

G Ó SS

Sunnudagur 8. september kl. 13:00

Fjölskylduguðsþjónusta í Lágafellskirkju, upphaf vetrarstarfs og sunnudagaskóla. Sr.Ragnheiður Jónsdóttir.

í Lágafellskirkju

28. ágúst kl. 20

Föstudagur 13. september kl. 20:00

Heilunarguðsþjónusta í Lágafellskirkju í tengslum við Heimsljós. Sr. Arndís Linn.

w w w. l a g a fe l l s k i rk j a . i s

Skráning fyrir fermingar stendur enn yfir, hægt að nálgast upplýsingar á heimasíðu kirkjunnar.


Gleðilega hátíð! -

50%

Velkomin í glæsilegri verslun okkar í Mosfellsbæ! -

Tilboðin gilda aðeins í Mosó miðvikudag til sunnudags*

50%

Grísalundir íslenskar

999

Lambi WC 12 rúllur

495

kr. kg

Verð áður 1999 kr. kg

kr. pk.

-

Verð áður 989 kr. pk.

-

25% 30% -

35%

GM Cheerios tvenna

699

kr. pk.

Verð áður 1098 kr. pk.

Nautalundir þýskar (frosnar)

2999

Bláber 500 g

599

kr. kg

Verð áður 3999 kr. kg

kr. pk.

-

30%

Verð áður 899 kr. pk.

50

kr. stk.

Egils Kristall dós 10 stk.

499 Verð áður 699 kr. pk.

www.kronan.is

Opið alla daga 9-20

Hamborgarar 4 stk með brauði

kr. pk.

699

kr. pk.

Verð áður 998 kr. pk.

*Tilboðin gilda aðeins í Krónunni Mosfellsbæ 28. ágúst – 1. september eða meðan birgðir endast. Verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.


málað fyrir hinsegin daga og bæjarhátíð

gert fínt við hlégarð

Tindahlaupið haldið í tíunda skipti Tindahlaup Mosfellsbæjar verður haldið í tíunda sinn þann 31. ágúst næstkomandi. Hlaupið er utanvegahlaup eða náttúruhlaup en þau hafa átt vaxandi vinsældum að fagna síðustu misseri. Segja má að hlaupið sé afurð vinnu Mosfellsbæjar og skátafélagsins Mosverja við að stika tugi kílómetra gönguleiða upp um fjöll og dali í Mosfellsbæ. Svæðið er staðsett í jaðri höfuðborgar­svæðisins og sameinar kosti þéttbýlis og sveitar en eitt helsta einkenni umhverfisins er miklar víðáttur og ósnert náttúra. Boðið er upp á fjórar vegalengdir, 1, 3, 5 og 7 tinda og ættu því byrjendur sem og lengra komnir að finna leið við hæfi. Tindahlaupið hefur staðist kröfur ITRA, International Trail Running Association og fengið hlaupaleiðirnar viðurkenndar sem punktahlaup. Hlaupið hefst klukkan 9.00 við íþróttasvæðið að Varmá. Ræst verður í tveimur ráshópum, 5 og 7 tindar klukkan 9:00 og 1 og 3 tindar klukkan 11:00. Tindahlaupið er í boði Jeep á Íslandi.

Gott veður og góð stemning í Mosó • Áhersla lögð á hvetjandi og gefandi starfsumhverfi

Einkar gott sumar fyrir unglingana í vinnuskólanum Vinnuskólinn í Mosfellsbæ hefur verið starfræktur í sumar líkt og endranær. Nemendum í 8.-10. bekk gefst kostur á því að fá sumarstarf hjá Mosfellsbæ. Krakkarnir hafa fegrað bæinn af miklum

myndarskap. Hlutverk vinnuskólans er að veita nemendum uppbyggileg sumarstörf ásamt fræðslu í öruggu starfsumhverfi. Lögð er áhersla á að venja nemendur við það sem koma skal á hinum almenna

vinnumarkaði, reglusemi, stundvísi og ábyrgðartilfinningu. Áhersla er lögð á að starfsumhverfið sé hvetjandi og gefandi.

Eldri borgarar • þjónustumiðstöðin eirhömrum • fram undan í starfinu Í túninu heima 2019

Ykkur er boðið í heimsókn í þjónustu­miðstöðina á Eirhömrum laugardaginn 31. ágúst kl. 13.00 og 15.00. FJÖLBREYTT VETRARDAGSKRÁ FÉLAGSSTARFSINS OG FAMOS KYNNT. VORBOÐARNIR TAKA LAGIÐ UM KL. 13:00. KAFFI Á KÖNNUNNI. Hlökkum til að sjá sem flesta

Stólajóga

Kennt í íþróttasal Eirhamra á þriðjudögum kl. 13:00-14:00. Fyrsti tíminn er 3. sept. Kennari verður Edit Ólafía. Mánuðurinn kostar 5.000 kr. og er ekki posi á staðnum. Lágmarksþátttaka er 12 manns.

Bridge og félagsvist

Bridge verður spilað alla þriðjudaga á Eirhömrum í borðsal kl. 13:00. Byrjar ­3. sept. Ef þú hefur áhuga á að vera með, endilega kíktu, allir velkomnir. Félagsvistin verður spiluð alla föstudaga og byrjar 13. sept kl. 13:00. Bingó verður svo bæði fyrir jól og eftir.

Íþróttanefnd FaMos

Vatnsleikfimi í Lágafellslaug verður á mánud., miðvikud. og föstudögum kl.11:20. Fyrsti tími 16. sept. Þátttökugjald er kr. 3.500 einu sinni í viku, kr. 7.000 tvisvar í viku og kr. 10.500 þrisvar í viku. Boccia verður á miðvikud. að Varmá kl. 11:30, fyrsti tími 18. sept. Ringó verður þriðjud. og fimmtud. Varmá kl. 11:30, fyrsti tími 17. sept. Leikfimi Hlaðhömrum fimmtudaga kl. 10:45/11:15, fyrsti tími 5. sept.

10

Námskeið í módelsmíði

byrjar í september Ýmis módelverkefni gætu komið til greina t.d. bátar, brýr, hús og raunar hvað sem áhuginn beinist að. Þeir sem áhuga hafa á námskeiðinu eru beðnir um að senda svarpóst á netfangið elvab@mos.is ásamt nafni og símanúmeri. Kennt er mánudaga og föstudaga. Leiðbeinandi á námskeiðinu er Gústaf Guðmundsson.

Listmálunarnámskeið

Boðið verður upp á 7 skipta námskeið í málun með akríl/olíulitum. Námskeiðið er ætlað byrjendum en líka þeim sem hafa málað eitthvað. Fólk mætir með sína striga, liti (olíu- eða akríl) og pensla, en trönur og litir til að bjarga sér eru á staðnum. Námskeiðið hefst þriðjudaginn 1. október kl 12:30-15:30. Leiðbeinandi er Hannes Valgeirsson kennari, myndlistarmaður og málari. Skráningar krafist því aðeins komast 8 manns að, á blað í handverksstofu eða á elvab@mos.is

Tréútskurðanámskeið

Hefst miðvikudaginn 11. sept. kl. 19:00 í kjallara Eirhamra ef lágmarksþátttaka fæst, 8 manns. Námskeiðið hefst ekki nema næg þátttaka sé, því er mjög mikilvægt að SKRÁ sig á blað í handverksstofu/ elvab@mos.is/ sími 586-8014/698-0090. Kennari Stefán Haukur.

LJÓSÁLFAR-BASARHÓPUR Vilt þú vera með okkur í hóp að gera fallega muni fyrir basarinn sem verður 16. nóv 2019?

- Fréttir úr bæjarlífinu

Við ætlum að hittast næsta þriðjudag 3. sept. kl. 13:00 í handverksstofu. Ef svo er þá erum við alla þriðjudaga kl. 13:00 á Eirhömrum að skemmta okkur saman, hlæjum mikið og töfrum fram fallega muni. Allt efni er skaffað á staðnum og er því ekkert nema að mæta með góða skapið. Bókbandið byrjar 24. sept. kl 13:00. Gler og leirnámskeið verða einnig í vetur og byrja í september. Þeir sem áhuga hafa á námskeiðinu eru beðnir um að senda póst á netfangið elvab@mos.is ásamt nafni og símanúmeri.

Samstarfsverkefni World Class og Mosfellsbæjar heldur áfram í vetur

Byrjendahópur er kenndur þriðjud. og fimmtud. kl. 9:00-10:00. Fyrsti tíminn verður þriðjudaginn 17. september. Námskeiðið er fyrir fólk 67 ára og eldra sem er með lögheimili í Mosfellsbæ. Kennslan fer fram í formi alhliða leikfimi og styrktaræfinga í leikfimisal auk æfinga í tækjasal. Framhaldshóparnir verða tveir í vetur, kenndir á þriðjudögum og fimmtudögum. Hægt er að velja um hópur 1 tími 10:0011:00 eða hópur 2 tími 11:00-12:00. Þátttakendur í námskeiðinu hafa fullan aðgang að World Class og Lágafellslaug á öðrum tímum dags meðan á námskeiðinu stendur. Kennarar verða þær Halla Karen og Berta. Námskeiðið stendur í 12 vikur. Allar nánari upplýsingar og skráning fer fram í World Class Lágafellslaug.

Skrifstofa félagsstarfsins er opin alla virka daga kl. 13–16. Sími félagsstarfsins er 586-8014. Forstöðumaður félagsstarfs eldri borgara í Mosfellsbæ er Elva Björg Pálsdóttir tómstundaog félagsmálafræðingur, s: 698-0090. Skrifstofa FaMos á Eirhömrum er opin alla fimmtudaga frá 15–16.

Félag aldraðra

í Mosfellsbæ og nágrenni

famos@famos.is www.famos.is

Stjórn FaMos Ingólfur Hrólfsson formaður s. 855 2085 ihhj@simnet.is Úlfhildur Geirsdóttir varaformaður s. 896 5700 bruarholl@simnet.is Margrét Ólafsdóttir gjaldkeri s. 863 3359 margretjako@gmail.is Snjólaug Sigurðardóttir ritari s. 897 4734 snjolaugsig@simnet.is Kristbjörg Steingrímsdóttir meðstjórnandi s. 898 3947 krist2910@gmail.is

Halldór Sigurðsson 1. varamaður s. 893 2707 dori007@simnet.is Jóhanna B. Magnúsdóttir 2. varamaður s. 899 0378 hanna@smart.is


OPIÐ HÚS),0078'$*,11È*Ò67./

Gerplustræti 17-23 */6,/(*7Ò76é1,7,/68ç8562*9(67856

FULLBÚNAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ GERPLUSTRÆTI 17-23 Um er að ræða tvö, fjögurra hæða, 11 íbúða lyftuhús sem standa efst í Helgafellslandi, beint fyrir ofan skólann og er glæsilegt útsýni til suðurs og vesturs. ËE~èLUQDUHUXWYHJJMDWLO¿PPKHUEHUJMDJHQJLèLQQIUiVWLJDK~VL%LUWVW Uè tE~èDHUIPËE~èXQXPI\OJMDVYDOLUHQiMDUèK èHUVpUDIQRWDUHLWXU$OODU LQQUpWWLQJDUHUXIUi*.6LQQLKXUèDURJJyOIHIQLIUi3DUNDRJÀtVDUIUi)OtVDE~èLQQL +HIèEXQGLèRIQKLWDNHU¿ÀtVDUiEDèKHUEHUJMXPRJìYRWWDK~VXPìDUVHPìDèi YLè,QQYHJJLUHUXKODèQLUOpWWVWH\SX+~VLQYHUèDDèVW UVWXPKOXWDNO GGPHè VOpWWULiONO èQLQJX

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson löggiltur fasteignasali dadi@eignamidlun.is Sími 824 9096

Íbúðum skilað fullbúnum með öllum gólfefnum

Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu

ËVVNiSXURJLQQE\JJèXSSìYRWWDYpOI\OJMD

È WOXèDIKHQGLQJtE~èDiJ~VWVHSWHPEHU

Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali hilmar@eignamidlun.is Sími 824 9098

ZZZLV


Varmárskóli tekinnrakin í gegn í sumar eftir að í ljóssundlaugarinnar komu rakaskemmdir í hluta húsnæðisins Mengun í Varmá til klórvatns úr setlaug á Reykjalundi

Endurbætur og viðhald Frárennsliskerfi laugarinnar Varmárskóla lokametrunum á Reykjalundiá verður breytt Nordic Store kaupir Árleg sultukeppni í Álafossbúðina Dalnum umStore helgina Fyrirtækið Nordic hefur keypt Útimarkaðurinn að Eigendur Mos­skógum er verslunina Álafoss. Nordic nú í miklum hann hefur Store eru þeirblóma Bjarnien Jónsson og verið opinn alla laugardaga frá því í Hafsteinn Guðbjartsson og reka þeir Sultu­keppni er orðin byrjun nokkrarjúlí. verslanir undir því nafni.að föstum lið og hún fram ánær laug„Við ætlum aðfer færa Álafoss ardaginn. Þá fjölmenna sælkerar upprunanum. Við munum einblína svæðið ýmist til að taka þátt eða á íslenska lopann, handprjónaðar smakka.ogÚrslit kl. 15 peysur vörurverða sem tilkynnt eiga uppruna en markaðurinn kl. 10 um sinn frá íslensku opnar sauðkindinni. Við morguninn. Skilaverslunina þarf inn sultum ætlum að stækka og í keppnina fyrir kl. 12 sama lengja opnunartímann. Við dag. ætlum Kammerkór Mosfellsbæjar ætlar að svo að setja upp fallegt kaffihús taka nokkur lög kl. 13:30þar áður en með léttum veitingum, verður verðlaunafhending fer fram. hægt að ganga út á verönd og njóta náttúrfegurðinnar við ána og horfa á Álafossinn þar sem áin rennur í kvosina,“ segir Bjarni.

Þórður Sigurðarson ráðinn organisti Sóknarnefnd Lágafellssóknar hefur ákveðið að ráða Þórð Sigurðarson í starf organista við sóknina. Þórður hefur starfað em organisti og kórstjóri við Norðfjarðarsókn frá 2015 en áður Fjallahjólakeppnin var hann organ- Fellahringurinn fer nú í þriðja isti og fram kórstjóri í sinn. Góð þátttaka er í keppninni enda hafa Langanessókn. vinsældir fjallahjólreiða aukist mikÞórður hefur ið undanfarin ár.hljóðfæraleikari Keppnin er bæðií verið leiðtogi og ætluð almenningi og grjóthörðum sumarbúðum KFUM&K og unnið keppnismönnum. Þátttakendur bæði í Kaldárseli og Vatnaskógi. hjóla annaðhvort stóra FellahringÞórður hefur sérstakan áhuga á inn semtónlistarþátttöku er 29 km eða litlaungs Fellaeflingu fólks erfjölbreyttum 15 km. Hjólað er íhringinn kirkjunnisem með hætti. um reiðstíga, stíga vegi bæjarins. Þórður hóf störf 15.og ágúst. Leiðin er virkilega falleg og fjölbreytt og telst ekki vera tæknilega krefjandi. Keppendur þurfa t.d. að hjóla yfir ár, hjóla á grófum stígum og upp og niður alls konar brekkur. Gleði og góð stemning einkenna þessa frábæru keppni. Sigurvegarar stóra Fellahringsins í kvenna og karlaflokki fá einstaklega fallegar handprjónaðar hjólatreyjur. Það eiga líka allir möguleika á að vinna til alls konar útdráttarverðlauna, m.a. fallega bleikar Fellahringstreyjur og TREK hjól frá Erninum að verðmæti 189.000 kr. Eftir keppni er boðið upp á súpu. Sögufélagið Steini sem stofnað var í janúar 2010 stóð nýverið fyrir fjáröflun á Karolina Fund fyrir útialtari að Esjubergi. Samkvæmt Kjalnesingasögu og Landnámu var Mosfellingurinn Brynjar Elefsen þar talin hafa verið reist fyrsta kirkja Óskarsson hefur veriðfélagsins ráðinn er að á Íslandi. Hugðarefni framkvæmdastjóri sölusviðs ehf. safna saman efni um örnefni,BL þjóðvið Sævarhöfða. legan fróðleik, fornminjar og sögu Hann er með Kjalarness fráBS öndverðu til okkar próf íog markaðsdaga gera þær aðgengilegar. og viðskiptafræði Verkáætlun um byggingu útialtfrá Háskólanum í arisins er skipt í þrjá hluta. Fyrsta Reykjavík oglauk er að áfanganum í júní 2016. En ljúkavar MS-námi í það biskup Íslands, frú Agnes forystu og stjórn- sem tók fyrstu M. Sigurðardóttir, un við Háskólann skóflustunguna þann 8. maí 2016. á Bifröst. Brynjar hefurFund langavar Söfnuninni á Karolina reynslu störfum í annan bílgreininni ætlað aðaffjármagna hluta og starfaði m.a. um sex árasafna skeið15.000 hjá verksins. Áætlað var að bílaumboðinu Heklu. evrum, sem tókst, og munu verklok „BL býr yfir mjög sterkri liðsheild á öðrum hluta verða í september sem hefur náðverklok frábærum árangri á 2017. Áætluð á útialtarinu undanförnum árum,“ segir Brynjar. verða á árinu 2018.

Fellahringurinn fer fram á fimmtudaginn

Náðu að safna fyrir útialtari á Kjalarnesi

Brynjar Elefsen tekinn við sölusviði BL

12 10

Frá því í júní hafa staðið yfir margháttaðar endurbætur og viðhald Varmárskóla Eins og kunnugt er varðáfiskidauða vartsem í Varmá um miðjan júlí og nú sérorðið fyrir endann á. er nú ljóst að ástæðu hans megi rekja til klórvatns í setlaug byggjasem á tæmd tveimur viðFramkvæmdirnar sundlaug Reykjalundar var vegna nauðsynlegra ólíkumá sandi úttektum. Annars vegar úttekt skipta í sandsíum laugakerfisins þann 13. júlí. Gerðar verða breytingar á frárennslismálum sundlaugar ReykjaVerksýnar sem tekur til almenns viðhalds lundar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjalundi. og endurbóta á elstu hlutum skólahúsnæðisins. Hins vegar heildarúttekt EFLU á rakaskemmdumendurtaki og afleiðingum þeirra. Mengunarslys sig ekki Dagleg verkefnisstjórnun í höndum voru byggðar á sínum Þegar sundlaug og setlaugvar Reykjalundar umhverfissviðs Mosfellsbæjar og voru tíma voru frárennslismál laugarinnar hönnuð með þeim hætti að Verksýn og íEFLA til ráðgjafar við framaffall er leitt ofanvatnskerfi bæjarins í stað fráveitu þess. kvæmdir, röðunsundlaugarinnar, þeirra og leiðbeiningar um Á starfstíma sem tók til starfa árið 2000, hefur vinnubrögð á rakaskemmdum ogfyrr en nú og var stjórnekki verið skipt um sand í síumsvæðum lauganna þeim stöðum þar semekki örveruvöxtur hafði endum Reykjalundar ljóst að atvik sem þetta gæti átt sér stað greinst. vegna viðhalds á laugakerfinu. Samkvæmt upplýsingum EFLU var Nú liggur fyrir að gera þarf frá ráðstafanir til að breyta fráveitumálöllum verklagsreglum fylgt í hvívetna og um laugarinnar til að slíkt mengunarslys endurtaki sig ekki. Að því fram fóru sérhæfð alþrif á húsnæðinu fyrir skólasetningu föstudaginn 23. ágúst. Verktakar við framkvæmdirnar í Varmárskóla í sumar voru ÁS-Smíði ehf., Ístak hf. og Kappar ehf. og Pétur og Hákon ehf.

Klórvatn úr setlaug sundlaugarinnar fór út í Varmá þann 13. júlí.

verkefni verður nú unnið í samstarfi Reykjalundar og bæjaryfirvalda sem unnið hafa mikið starf í því skyni að rekja uppruna mengunarinnar síðan atvikið varð.

Gjaldfrjálsir grunnskólar í Mosfellsbæ • Tekur gildi nú þegar

Mosfellsbær leggur til nauðsynleg ritföng Gluggaskiptum lokið í suðvesturálmu

Framkvæmdunum er nú að mestu lokið og gluggaskiptum sem í síðustu viku var talið að þyrftu að eiga sér stað í vetrarfríinu í október er nú lokið í suðvesturálmu yngri deilda. Vinna við gluggaskipti íhefur bókasafni hófst Bæjarráð Mosfellsbæjar samþykkt mánudaginn ágústgrunnskólabörnum og gluggar í starfsað framvegis26.verði í Mosfellsbæ veittur nauðsynlegur hluti námsgagna, þeim að kostnaðarlausu. Það felur í sér að sveitarfélagið leggur til nauðsynleg ritföng sem keypt verða í gegnum örútboð Ríkiskaupa. Gert er ráð fyrir að um 1650 nemendur hefji nám í grunnskólum Mosfellsbæjar nú í haust og að áætlaður kostnaður við sameiginleg innkaup verði um 8,3 milljónir króna.

mannaálmu verða endurnýjaðir næstu helgar. Þessi verkþáttur tafðist vegna tafa á afhendingu glugga frá framleiðanda.

Heildarskimun og loftgæðamælingar

Á fundi bæjarráðs 22. ágúst var samþykkt

Margar hendur hafa komið að framkvæmdum í sumar

að ganga til samninga við annars vegar verkfræðistofuna EFLU og hins vegar við Orbicon um frekari úttektavinnu og heildarskimun á skólahúsnæði Mosfellsbæjar auk loftgæðamælinga. vegna félagslegrar stöðu eða stöðu foreldra. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Mosfellsbæ.

Skátarnir vinna í bættri gönguleið upp Úlfarsfell • Hvítir pokar í fellinu hafa vakið athygli

„Við hættum ekki fyrr en við komumst á toppinn“

Lækkun útgjalda fyrir barnafjölskyldur „Ég styð heilshugar að stuðlað sé að hagkvæmari innkaupum þegar kemur að námsgögnum og öðrum búnaði sem er notaður í starfsemi Mosfellsbæjar,“ segir Haraldur Sverrison bæjarstjóri. Þessi ráðstöfun skilar sér í lækkun útgjalda fyrir barnafjölskyldur í bænum og kemur sér eflaust vel á mörgum stöðum.“

Stuðlar að jafnræði til náms

Mosfellsbær er fjölskylduvænt og framefnahag og endurspeglar einnig ákvæði Skátafélagið Mosverjar vinnur að bættri Skarhólasækið bæjarfélag sem hugar aðnú velferð og gönguleið, mýri eins við og þeir upp á skylduÚlfarsfellið Barnasáttmála frá Skarhólabraut. þjónustu íbúakalla sína.hana, Gjaldfrjálst Sameinuðu þjóðanna um að Margir hafa að veltjafnræði því fyrir sér þeir sjái hérekki hvíttmegi í fellinu, hvort börnum meðal annars nám stuðlar til hvað náms óháð mismuna þetta sé listaverk eða einhver gjörningur. „Ég var farinn að hallast að því að þetta væru rollur sem stæðu í röð og biðu eftir sláturtíðinni. Þetta eru hinsvegar 600 pokar fullir af möl sem við vinnum nú úr,“ segir Ævar Aðalsteinsson verkefnastjóri Mosverja. „Verkefnið er unnið í samstarfi við Mosfellsbæ og er leiðin farin upp norðanvert Úlfarsfellið. Þetta er þriðja sem vinn- sem mest öryggi farÍslensk-Bandaríska frumsýnir nýjasta fjöl- sumarið sparað til við að tryggja munu töfra fram ítalskt eðalkaffi, auk þess um í þessu fyrirJeep, alvöru. skyldumeðlim Jeep Compass, laugarþega og ökumanns. Jeep Compass Limited sem góðgæti verður á boðstólum fyrir yngri Göngustígurinn framhald sem gerðar kr. daginn 26. ágúst kl.verður 12-17 að Þverholtiaf6.202 tröppum kostar frá 5.890.000 kynslóðina. voru í fyrra. Við hættum ekkertfrá fyrr en við komumst á toppinn, “ Jeep Compass er ný hönnun grunni, Þá mun Íslensk-Bandaríska einnig frumsegir Ævar. á hinni þjóðsagnakenndu hefð sem byggir sýna nýja útgáfu af Jeep Grand Cherokee, sem Jeep hefur haft undanfarin 75 ár í Trailhawk. Trailhawk er torfæruútgáfa sem Margir farnir að uppgötva jeppa. gönguleiðina framleiðslu fjórhjóladrifinna Einstök kemur með læsingu, grófari dekkjum, „Tilgangurinn að reyna stýra umferðinni inn á stíginn og koma hönnun, fágaðurer persónuleiki og harðfylgið hlífðarplötum o.m.fl. Umferðinni Trailhawk íviðhorf veg fyrir skemmdir á umhverfinu, og kostar of frábreiður kr. 10.350.000 og er eins veitir Jeep Compass ótvírættslóðinn forskotvar orðinn stýrt um fellið víða var stærðarflokki. farið að myndast flag. Árangurinn er þegar farinn að sjást í sínum og aðrir Grand Cherokee með 3.0 Úlfarsfellið er frábært útivistarsvæði og er greinilegt að fólk er ogCompass fólk tekurverður þessum stígum fagnandi. lítra 250 hestafla díselvél og 8 gíra fyrst sinn fáanlegur Utanvegahlauparar eru tildíselvél að mynda uppgötva leiðina búið að uppgötva þessa nýju leið. Margir hafa klórað sér í höfðinu með 2.0 lítra 170 hestafla meðbúnir 9 að sjálfskiptingu. og farnir að nýta tröppurnar upp ogverður niður og því hvernig pokarnir komumst upp á fjallið en Guðmundur þrepa sjálfskiptingu, en einnigí þolþjálfun, verður hægthlaupaBoðið upp áyfir reynsluberjast tímann maðurdíselvél, hefur heyrt að Tommi umhverfSverrisson, að veljaum umbesta 2.0 lítra 140og hestafla akstur á nýja Jeep Compass, auk Gúndi húsvörður, á sinn þátt í því og sá um að koma isráðherra sé einn “ segir Ævar. Jeep þeim sem og 1.4 lítra 140 þeirra, hestafla bensínvél. þess verða aðrir jeppar frá upp, Jeep en enginn veit hvernig,“ segir Ævar léttur í bragði. Compass er mjög vel útbúinn og ekkert til til prufu. Kaffiþjónar frá Lavazza

Ís-band frumsýnir nýjan Jeep Compass um helgina

- Fréttir úr bæjarlífinu Mosfellsbæ

GleðileGa ! bæjarhátíð Óskum Mosfellingum

góðrar skemmtunar Í túninu heima

Flugumýri 6 Sími 566 6705 velsveinn@velsveinn.is www.velsveinn.is


31. ÁGÚST 2019

KL. 14-16

VIÐ ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINA AÐ VARMÁ T T Í FR KJÚKLINGARÉTTIR FYRIR ALLA & HEIMSKLASSA SKEMMTIATRIÐI POWERRADE KRAFTAÁSKORUN - BERSERKIR AXARKAST TÓNLISTARATRIÐI - HARMONIKKULEIKUR UPPISTAND GREIPUR HJALTASON - OG MARGT FLEIRA


horft í átt að mosfellsheiði

Veitir skjól fyrir austlægum áttum • Kolefnisbinding

Nýtt hús risið á varmársvæðinu

Vilja rækta loftslagsskóg á Mosfellsheiði

Bygging fjölnota íþróttahúss gengur samkvæmt áætlun

Knatthús tilbúið að Varmá í október Starfsmenn Alverks hafa í sumar reist grind fjölnota íþróttahúss að Varmá og lagt dúk á grindina og verkefnið gengur samkvæmt áætlun. Húsið verður tekið í notkun í október næstkomandi. Húsið verður um 3.800 fermetrar að grunnfleti auk innfelldrar lágbyggingar, sérútbúið til knattspyrnuiðkunar auk göngubrautar umhverfis völlinn.

Undirbúningur fyrir stórfellda skógrækt á Mosfellsheiðið er í fullum gangi. Helsti ávinningurinn er annars vegar kolefnisbinding og hins vegar að skapa byggð á höfuðborgarsvæðinu skjól fyrir austlægum áttum. Skógræktarfélag Mosfellbæjar kemur að þessu verkefni í gegnum Kolvið en það eru Skógræktarfélag Ísland og Landvernd sem standa að því með þeim tilgangi að að vinna að bindingu kolefnis með nýskógrækt. Fyrirtækjum og einstaklingum gefst kostur á að styrkja Kolvið um tilsvarandi upphæð og kostar að rækta skóg sem kolefnisjafnar starfsemi þeirra.

Tilraunir með stafafuru og birki „Verið er að skoða um 6.500 ha svæði á Mosfellsheiðinni. Við munum byrja á að gróðursetja í tilraunaskyni stafafuru og íslenskt birki í tólf tilraunareiti á svæðinu

unnið verður innandyra næstu vikurnar

til að rannsaka lifun plantna á heiðinni. Stór hluti Mosfellsheiðarinnar er afar rýr og mikið rofinn á köflum. En vegna mikils vaxtar Kolviðar vantar land til gróðursetningar og myndi Mosfellsheiðin skipta sköpum í því sambandi,“ segir Björn Traustason landfræðingur hjá Skógræktinni á Mógilsá og formaður Skógræktarfélags Mosfellsbæjar.

Skógræktin komist á skipulag „Mosfellsbær er eigandi að stórum hluta þess svæðis sem um ræðir sem auðveldar framvindu málsins, enda eru forsvarsmenn bæjarfélagsins jákvæðir fyrir verkefninu. Því fyrst þarf að koma skógræktinni fyrir á aðalskipulagi. Áætlað er að gróðursetning hefjist eftir 3-4 ár,“ segir Björn og tekur fram að allt verkefnið verði tekið með vísindalegri nálgun og kannað vel hvaða svæði og hvaða plöntur henti best á svæðinu.

fjölskylduvæn ísbúð í hjarta mosfellsbæjar Opið alla daga kl. 12:00-23:00 Verið hjartanlega velkomin

Háholti 13-15

14

- Fréttir úr bæjarlífinu

s. 564 4500


hlégarður Dagskrá fram undan Þriðjudagur 27. ágúst Perlað af Krafti með Aftureldingu kl. 17:00

Sunnudagur 29. september KK & Gaukur kl. 20:30 - nánar á midi.is

Miðvikudagur 28. ágúst Félagsmiðstöðin Ból stendur fyrir unglingaballi í Hlégarði fyrir 8.-10. bekkinga.

Fimmtudagur 3. október Bubbi - Regnbogans stræti útgáfutónleikar - nánar á midi.is

Fimmtudagur 29. ágúst Bubbi Morthens Í túninu heima kl. 21:00 (uppselt) Föstudagur 30. ágúst Baggalútur Í túninu heima kl. 22:00 (uppselt)

Laugardagur 5. október Á móti sól & Skítamórall - Dansleikur, nánar á midi.is Föstudagur 11. október Dúndurfréttir, Classic Rock - nánar á midi.is

Sunnudagur 1. sept Hátíðardagskrá. Bæjarlistamaður og umhverfisviðurkenningar kl. 14:00

Nánar um aðra viðburði í Mosfellsbæ má finna á mos.is. Verið velkomin!


ÞÚ FINNUR OKKUR Í TÚNINU HEIMA Ilmandi kaffi, bakkelsi, salöt, pylsur og margt fleira fyrir alla fjölskylduna. N1 stöðin í Háholti, Mosfellsbæ, er hlýr og notalegur viðkomustaður hvort sem þú ert á ferðinni eða staldrar við í túninu heima. Líttu við í Nesti – við tökum vel á móti þér og þínum!

með skinku og osti

Hot Dog special

499 kr.

0,5 lítra Pepsi eða Pepsi Max í dós fylgir með Tilboð gildir 30. ágúst - 1. september

N1 Háholti Sími: 440 1350

399 kr.

Tilboð gildir 30. ágúst - 1. september

Alltaf til staðar


Hæ Mosfellsbær! Megum við vera memm? Krónan í Mosfellsbæ auglýsir eftir styrktarumsóknum Við höfum áhuga á að taka þátt í uppbyggingu í samfélaginu og auglýsum eftir styrktarumsóknum. Hvað getum við gert saman? Árlega veitir Krónan styrki til verkefna í nærumhverfi verslanna Krónunnar. Um er að ræða samfélagsstyrki sem styðja samfélagið t.d. á sviði íþrótta/hreyfingar, menningar og lista eða menntunar. Ert þú með hugmynd?

Ofureinfalt ferli: Sækja þarf um styrk - rafrænt*

Kronan.is/styrktarumsokn Öllum umsóknum verður svarað og tilkynnt verður hvaða verkefni fær styrk í ár. Umsóknarfrestur er til 7. september 2019 *Styrktarumsóknum verður einungis svarað í gegnum heimasíðu

www.kronan.is Krónan Mosfellsbæ – Opið alla daga 9-20


jeep.is

ALVÖRU JEPPI – ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF JEEP GRAND CHEROKEE ®

Jeep á mynd er 35” breyttur

FÁANLEGUR MEÐ 33” EÐA 35” BREYTINGU

STAÐALBÚNAÐUR M.A.: DÍSEL 3.0L 250 HÖ, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING, HÁTT OG LÁGT DRIF, DRIFLÆSING AÐ AFTAN, LOFTPÚÐAFJÖÐRUN, HITI OG KÆLING Í FRAMSÆTUM, HITI Í STÝRI, RAFDRIFINN AFTURHLERI OG ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI. JEEP GRAND CHEROKEE VERÐ FRÁ: 9.990.000 KR. ®

ramisland.is

RAM 3500 2019

MEGA CAB

NÝTT GLÆSILEGT ÚTLIT, NÝJAR ÚTFÆRSLUR OG FJÖLMARGAR TÆKNINÝJUNGAR Í BOÐI, S.S. 12” UPPLÝSINGA- OG SNERTISKJÁR, 360° MYNDAVÉL, SKYNJARAR AÐ FRAMAN OG AFTAN, FJARSTÝRÐ OPNUN Á AFTURHLERA. FÁANLEGUR Í CREW CAB OG MEGA CAB ÚTFÆRSLUM. BJÓÐUM UPP Á 35” TIL 42” BREYTINGAPAKKA. RAM 3500 VERÐ FRÁ KR 6.967.745 ÁN VSK. – 8.640.000 M/VSK. UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM TRUCKS Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16


Komið að landi á Landeyjasandi

Heldur áfram að skrá sig í sögubækurnar • 11 kílómetrar

Sigrún Geirsdóttir synti Eyjasund fyrst kvenna Mosfellingurinn Sigrún Þuríður Geirsdóttir varð í sumar fyrsta konan til að synda svokallað Eyjasund, þ.e. að synda frá Vestmannaeyjum til Landeyjasands. Leiðin sem Sigrún synti var rúmir 11 km og tók sundið 4 klst. og 31 mín. Sundið gekk nokkuð vel og voru veðurskilyrði hagstæð. Fyrstu tvo klukkutímana fylgdu höfrungar henni eftir en mávar, fýlar og lundar sýndu einnig sundi hennar mikinn áhuga. Það er skemmtilegt frá því að segja að Sigrún er frænka eins frægasta sjósundskappa Ísland, Eyjólfs Jónssonar, sem synti Eyjasundið fyrstur manna í júlí árið 1959 eða fyrir sléttum 60 árum. Sigrún er fimmti Íslendingurinn til að synda Eyjasundið.

Syndir Ermarsundið á ný í september Sigrún er ekki óvön löngu sundi í sjó en árið 2015 var hún fyrsta íslenska konan til að synda yfir Ermarsundið. Sigrún synti 34 km leið frá Dover á Englandi til Cap GrisNez í Frakklandi á 22 klukkustundum og 34 mínútum. Í september næstkomandi mun Sigrún þreyja sundið á ný. Í þetta skiptið mun hún synda sitt þriðja boðsund yfir Ermarsundið í hópi afrekskvenna sem kalla sig Marglytturnar. Þær vilja vekja athygli á hnignandi lífríki sjávar vegna mengunar og safna um leið áheitum fyrir umhverfissamtökin Bláa herinn.

Frístundaávísun Mosfellsbær styrkir frístundaiðkun allra barna og unglinga á aldrinum 6-18 ára með lögheimili í Mosfellsbæ með fjárframlagi á móti kostnaði við frístundaiðkun. Markmið þessarar niðurgreiðslu er að hvetja börn og unglinga til að finna sér frístund sem hentar hverjum og einum. Hægt er að ráðstafa styrknum gegnum flest kerfi ­frístundafélaga. Í þeim tilfellum er valið að nýta frístundaávísun um leið og barn er skráð hjá félaginu.

Frístundatímabil nær yfir skólaár og hefst 15. ágúst ár hvert til 31. maí árið eftir. Nánari uppýsingar á www.mos.is VirÐing jákvæÐni framsækni umhyggja

20

- Stærsti auglýsinga- og fréttamiðill í Mosfellsbæ

Cei\[bbiX³h

Cei\[


DOMINOS.IS

DOMINO’S APP

MEÐ APPINU EÐA Á NETINU! Þú getur flýtt fyrir og einfaldað pöntunarferlið með því að nota appið og vefinn. Þar getur þú pantað, greitt fyrirfram og fylgst með pöntuninni.


Í BOÐI JEEP Á ÍSLANDI ®

LAUGARDAGURINN 31. ÁGÚST 2019 1 3 5

TINDUR 12 KM. 3.500 KR. RÁSTÍMI KL. 11:00

TINDAR 19 KM. 4.500 KR. RÁSTÍMI KL. 11:00

TINDAR 34 KM. 5.000 KR. RÁSTÍMI KL. 9:00

Tindahlaup Mosfellsbæjar verður haldið laugardaginn 31. ágúst 2019. Hlaupið hefst klukkan 9:00 við íþróttasvæðið að Varmá. Ræst verður í tveimur ráshópum. 5 og 7 tindar kl 9:00 og 1 og 3 tindar kl 11:00.

SKRÁNING

Skráning í hlaupið fer fram á hlaup.is. Opið er fyrir skráningu til miðnættis ¿PPWXGDJLQQiJ~VW(LQQLJHUK JWDèVNUiVLJiVWDèQXPIUiNO iNHSSQLVGDJ

HLAUPAGÖGN

Hlaupagögn verða afhent I|VWXGDJLQQiJ~VWPLOOLNOt K~VDN\QQXP-HHS Ë6%$1' iËVODQGLDèëYHUKROWLt0RVIHOOVE RJDè ËìUyWWDK~VLQXDè9DUPiiKODXSDGDJ

VERÐLAUN

9HUèODXQI\ULUI\UVWXìUM~V WLNDUODRJNYHQQDt|OOXPYHJDOHQJGXP (LQQLJYHUèDJO VLOHJ~WGUiWWDUYHUèODXQI\ULUDOODNHSSHQGXU

TINDAHÖFÐINGINN

7

TINDAR 38 KM. 5.500 KR. RÁSTÍMI KL. 9:00

7LODèYHUèD7LQGDK|IèLQJLìDUIKODXSDULDèKODXSDDOODUIMyUDUYHJDOHQJGLU KODXSVLQV6DIQDèXWLQGXPRJì~I UèJO VLOHJDYLèXUNHQQLQJXRJ V PGDUKHLWLè7LQGDK|IèLQJL

Nánari upplýsingar https://www.facebook.com/tindahlaup/

allt fyrir kroppinn


Gleðilega hátíð

JÓ NSSO N & LE ’ MAC KS • JL. IS • S ÍA

Landsbankinn óskar íbúum Mosfellsbæjar og gestum „Í túninu heima“ gleðilegrar hátíðar.

Landsbankinn Landsbankinn

landsbankinn.is landsbankinn.is 410 4000

410 4000


LISTINN ÞÚ VELUR EINA FÖTU OG 4 SÓSUR FYLGJA MEÐ TIL AÐ DÝFA Í

F

N

C


stórtónleikar á miðbæjartorginu

Katrín halldóra

gdrn

huginn

svala

Páll óskar

Björvin halldórs

Laugardagskvöldið 31. ágúst kl. 21:00-23:00

stuðlabandið leikur

kynnir:

Glæsileg

20:00-22:00 UnGlInGADAnSleIKUR

í HlÉGARÐI

Upphitun fyrir bæjarhátíðina. Unglingaball fyrir 8.-10. bekkinga. DJ og óvæntur leynigestur. Kostar litlar 500 krónur inn.

20:00 GóSS í lÁGAfellSKIRKJU

STeInDA JR. Á pizzastaðnum Blackbox í Háholtinu verður kl. 18-21 og fram DJ frá fer kryddbrauðskeppni Steinda Jr. Hátíðartilboð í boði fyrir gesti og gangandi. 19:00 SKÁlDAGAnGA

UPP meÐ VARmÁ

Safnast verður saman við Hlégarð, gengið Varmá, að Stekkjarflöt upp og í Álafosskvos. Bjarki með son rithöfundur og Bjarnaforseti bæjarstjórnar leiðir gönguna. Kvennakórinn Stöllurnar tekur lagið bókmenntatexta á og fer með leiðinni.

- fJAllAHJólAKePPnI

Hjólakeppni um stíga Mosfellsbæjar. Keppnin íþróttahúsið að Varmá. hefst við Tvær vegalengdir í boði, og 29 km. Sjá nánar á netskraning.is/fellahringu15 km rinn.

18:00-22:00 SUnDlAUGARKVÖlD í lÁGAfellSlAUG

20:00 BílAKlÚBBURInn

KRÚSeR VIÐ KJARnA

Bílaklúbburinn Krúser safnast saman á bílaplaninu Kjarna. Tilvalið að við kíkja á flottar drossíur og klassíska bíla frá liðinni tíð. Fjöldi leyfir og eru heimamenn glæsivagna á svæðinu ef veður sérstaklega hvattir til að mæta.

21:00 BUBBI mORTHenS

í HlÉGARÐI

Bubbi Morthens verður gaf nýlega út plötuna með tónleika í Hlégarði. Bubbi Regnbogans stræti sem er hans þrítugasta og þriðja breiðskífa. Miðasala á www.midi.is.

Cei\[bbiX³h

Ásta Júlía Hreinsdóttir sýnir olíumálverk í gróðurhúsinu að Suðurá í Mosfellsdal.

12.00–18.00 æVInTÝRI

Ásta Júlía Hreinsdóttir Á GÖnGUfÖR sýnir olíumálverk í gróðurhúsinu að Suðurá í Mosfellsdal.

- BJÖRnInn Knattspyrnulið Hvíta Riddarans leikur fyrsta úrslitakeppni 4. deildar leik í að Varmá. 18:00-21:00 VelTIBíllInn

12:00-14:00 KynnInG

Á mIÐBæJARTORGInU

Veltibíllinn kemur í heimsókn á torgið þar sem Mosfellingum gefst kostur á því að finna hversu mikilvægt er að nota bílbelti.

Skátafélagið Mosverjar mOSVeRJA verður með kaffihús í Álafosskvos. Rjúkandi í Skálanum heitar vöfflur og kakó eða kaffi.

19:30-22:30 ÚTImARKAÐUR

Markaðstjöld full af

í ÁlAfOSSKVOS

fjölbreyttum varningi.

GULIR, RAUÐIR, BLEIKIR Allir hvattir til að mæta og BLÁIR. í lopapeysu.

20:45 SKRÚÐGÖnGUR

leGGJA Af STAÐ Hestamannafélagið Hörður leiðir gönguna fákum. Göngustjórar með vöskum frá Leikfélagi Mosfellssveitar.

21:00-22:30 UllARPARTí

í ÁlAfOSSKVOS

Brekkusöngur og skemmtidagskrá. Skólahljómsveit Mosfellsbæjar tekur á móti skrúðgöngu. Haraldur Sverrisson bæjarstjóri setur hátíðina. Söngvaborg tekur nokkur lög. Hilmar Björgunarsveitin Kyndill og Gústi stýra brekkusöng. kveikir í blysum. Rauðakrosshópurinn sinnir gæslu ásamt Kyndli.

22:00 BAGGAlÚTUR

í HlÉGARÐI

lAUGARDAGUR 31.

ÁGÚST

• fRíTT í STRæTó í BOÐI mOSfellSBæJAR • fRíTT í VARmÁRlAUG • fRíTT Á GlJÚfRASTeIn 8:00-20:00 æfInGASVæÐI GOlfKlÚBBSInS

Frítt fyrir alla á nýtt æfingasvæði Golfklúbbs bæjar við Hlíðavöll. MosfellsTveir Hlíðavelli og í Bakkakoti. fyrir einn af vallargjöldum á

8:00–17:00 mOSfellSBAKARí

Bakaríið í hátíðarskapi alla helgina og býður og gangandi upp á gestum ferskt Bakkelsi í hverfalitunum brauð og frábæra stemningu. og vöfflur til hátíðarbrigða.

9:00–17:00 fRíTT

Á GlJÚfRASTeIn

Gljúfrasteinn – hús skáldsins opnar dyrnar upp á gátt og verður að safninu frítt Mosfellsbæjar, Í túninu inn í tilefni bæjarhátíðar heima. Gljúfrasteinn var heimili

UmfA

Um mOSfellSBæ

Ferguson-félagið stendur fyrir hópakstri dráttarvéla og fornbíla. Lagt er af stað frá Tungubakkaflugvelli og keyrður hringur um Mosfellsbæ.

SAmAn Á mIÐBæJARTORGI

Hljómsveitin Baggalútur heldur tónleika í Hlégarði. Húsið opnar kl. 21:00 og miðasala fer fram á www.midi.is.

Á VeTRARSTARfI

Deildir Aftureldingar koma saman í íþróttahúsinu Varmá í sal 3. Hægt að verður að prófa hinar sem boðið verður upp á í vetur, fá aðstoð ýmsu íþróttir við skráningu og upplýsingar um æfingatíma og frístundaávísun.

12:00-17:00 WInGS AnD WHeelS - TUnGUBAKKAflUGVÖl lUR

Fornvélasýning: Gamlar Mosfellsbæ, mótorhjól, flugvélar, dráttarvélar úr fornbílar og flugsýning. könnunni fyrir gesti Heitt á og karamellukast fyrir káta krakka.

12:00 HóPAKSTUR

20:00-22:00 TRÚBADOR

Á BlAcKBOx Trúbadorinn Magnús Hafdal verður með gítarinn á Blackbox. Hátíðartilboð í boði fyrir gesti og gangandi.

20:30 íBÚAR SAfnAST

Bæjarhátí

13:00–16:00 SKIPTIfATAmARKAÐUR

12:00-18:00 KAffIHÚS

mOSVeRJA

Skátafélagið Mosverjar verður með kaffihús í Álafosskvos. Rjúkandi í Skálanum heitar Blaðrarinn kíkir í heimsókn vöfflur og kakó eða kaffi. kl. 15 og skemmtir börnum.

íSlAnDS

í hoppukastala og

13:00-15:00 KynnInG Á æVInTÝRAGARÐInUm

Kynning á skipulagi Ævintýragarðsins. Fulltrúar bæjarins og hönnuðir verða við til að svara spurningum Íþróttamiðstöðina að Varmá bæjarbúa um framtíð og taka á móti hugmyndum Ævintýragarðsins.

13:00–14:00 lISTAmAnnASPJAll í lISTASAl mOSfellSBæJAR

Gerður Guðmundsdóttir segir frá sýningunni Skynjun – Má snerta. sinni Þetta um þar sem sýningargestir er litrík sýning af lopaverkeru hvattir til að upplifa verkin með snertingu.

st SUnnUDAGUR 1.

í mOSfellSBæ

Íbúar í Mosfellsbæ halda götum bæjarins. Tríóið götugrill í vel skreyttum Kókos fer á milli staða heimsækir heppna og íbúa.

föstudagur

8:00-20:00 æfInGASVæÐI

r 31. ágúst

ReyKJAVeGUR 59 Hjónin Svandís og Einar verða með opið hús þar sem til sýnis handunnar prjónavörur. verða Einnig tölur og fleira unnið úr kindaog hreindýrahornum. Heitt verður á könnunni.

Kl. 11:00-11:45

AKURHOlT 12 Hildur Ágústsdóttir býður í yoga nidra hugleiðslu í garðinum. Hafið meðferðis dýnu, teppi og kodda. Yoga Nidra er kallað yoga svefn, eða ástand milli svefns og vöku. Þar nær taugakerfið að hvílast hugurinn og og endurnærast.

GOlfKlÚBBSInS

Frítt fyrir alla á nýtt æfingasvæði Golfklúbbs bæjar við Hlíðavöll. MosfellsTveir Hlíðavelli og í Bakkakoti. fyrir einn af vallargjöldum á

Á ReyKJABORG

12:00-15:00

enGJAVeGUR 6 Myndlistarsýning á verkum Hannesar Scheving. Hann hefur stundað málaralist síðastliðin 30 ár. Verk til sölu og sýnis. Allir velkomnir.

13:00

AmSTURDAm 6 VIÐ ReyKJAlUnD Kvennakórinn Stöllurnar Guðmundsdóttir bjóða og María til árlegrar garðveislu. Söngur, gleði og gaman.

14:00 - 18:00

ReyKJAVeGUR 84 Opið hús á leirvinnustofu Helgu Jóhannesdóttur, Reykjavegi 84. Keramik og olíumálverk. Kaffi á könnunni og snafs.

14:00

nJARÐARHOlT 10 Hljómsveitin Piparkorn leikur. Boðið verður upp á létta jass og blues tónlist, bæði þekkt efni og frumsamið. Á píanó er Magnús Þór Sveinsson, trommari er Þorsteinn Jónsson, á gítar Gunnar Hinrik Hafsteinssonog bassa er og söngkona er Þóra Björg Ingimundardóttir.

- HÁTíÐARDAGSKRÁ

14:00-15:30 AfmælISHÁTíÐ

fImleIKADeIlDAR Fimleikadeild Aftureldingar býður alla velkomna 20 ára afmæli í fimleikasalnum í að Varmá. Opið hús.

9:00-17:00 íÞRóTTASVæÐIÐ

Á TUnGUBÖKKUm Fótboltamót Aftureldingar og Weetos, 6. og 7. karla og kvenna. flokkur 10.00-13.00 GAnGA

Létt fjallganga um stikaðar leiðir Mosfellsbæjar. verður upp með Varmá Gengið og stefnan tekin á þar sem er hringsjá Reykjaborg, og frábært útsýni. Lagt verður af stað frá Suður-Reykjum kl. 10:00. Fararstjórar Ævar Aðalsteinsson, verða verkefnastjóri stikaðra og Tómas G. Gíslason gönguleiða umhverfisstjóri Mosfellsbæjar.

Mosfellingar bjóða heim

30. ágúst

Kl. 17:00-20:00

SKelJATAnGI 26 Opið hús hjá Hrönn Huld Baldursdóttur spænskukennara sem býður í spænskt ævintýri. Tilvalið fyrir alla þá sem hafa gaman af því að tala spænsku og kynnast nýju fólki. Léttar veitingar í boði. laugardagu

Kl. 10:00-14:00

14:00 HlÉGARÐUR

• Stórsveit Íslands leikur ásamt Hjördísi Geirs. • Umhverfisnefnd veitir umhverfisviðurkenningar Mosfellsbæjar 2019. • Mosfellsbær heiðrar starfsmenn sem eiga 25 ára starfsafmæli. • Útnefning bæjarlistarmanns Mosfellsbæjar 2019. • Heitt á könnunni og allir velkomnir.

SePTemBeR

8:00–17:00 mOSfellSBAKARí

ærslabelg.

- AfTURelDInG

Á GÖnGUfÖR

Geitur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur húsdýr. Aðgangur 800 kr.

Bakaríið í hátíðarskapi alla helgina og býður og gangandi upp á gestum ferskt Bakkelsi í hverfalitunum brauð og frábæra stemningu. og vöfflur til hátíðarbrigða.

14:00-17:00 STeKKJARflÖT

Frítt fyrir káta krakka

15:00-16:00 STeKKJARflÖT

Knattspyrnulið Aftureldingar - nJARÐVíK tekur á móti Njarðvík umferð Inkasso-deildar í 19. karla. Frítt inn í boði Óskar verður heiðursgestur KFC. Páll og Steindi Jr. vallarþulur.

í mOSfellSKIRKJU

11:00-15:00 HInDRUnARBRAUT

VIÐ HlÉGARÐ Frítt í 50 m uppblásna hindrunarbraut og Disney-hoppukastala á túninu við Hlégarð. 12:00–18:00 æVInTÝRI

Ásta Júlía Hreinsdóttir sýnir olíumálverk í gróðurhúsinu að Suðurá í Mosfellsdal.

13:00-17:00 HÚSDÝRAGARÐURInn Á HRAÐASTÖÐUm í mOSfellSDAl

Hinn eini sanni Páll Óskar mætir í íþróttahúsiðóSKARI Varmá. Miðverð á að Pallaball aðeins 2.500 kr. í forsölu og 3.500 kr. við inngang. Forsala á www.afturelding.is.

– HeSTAfJÖR Teymt undir börnum á Stekkjarflötinni í boði Hestamenntar. 14:00 VARmÁRVÖllUR

11:00 GUÐSÞJónUSTA

Guðsþjónusta með léttu Sr. Ragnheiður Jóndóttir.ívafi Í túninu heima. Kirkjukór Lágafellssóknar leiðir safnaðarsöng. Þorvaldur Örn Davíðsson organisti.

Á mIÐBæJARTORGI

KynDIlS 23:30-04:00 STóRDAnSleIKUR meÐ PÁlI

14:00-24:00 TíVOlí VIÐ mIÐBæJARTORG 14:00-16:00 KJÚKlInGAfeSTIVAl

16:30 KARmellUKAST Á flUGVellInUm TUnGUBÖKKUm

Á BlAcKBOx

21:00-23:00 STóRTónleIKAR

Skemmtun fyrir alla fjölskylduna þar sem býður öllum upp á Mosfellsbær tónleika á Miðbæjartorginu. koma: Stuðlabandið, Fram Katrín Halldóra (Elly), Halldórsson, GDRN, Björgvin Páll Óskar, Huginn og Svala Björgvins. Kynnir verður Greta Salóme. Rauðakrosshópurinn sinnir gæslu ásamt Björgunarsveitinni Kyndli.

23:00 flUGelDASÝnInG

Stærstu kjúklingaog matvælaframleiðendur kynna afurðir sínar landsins og gefa smakk við íþróttamiðstöðina að Varmá. Matur og skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Ýmis skemmtiatriði, axarkast, kraftaáskorun, ikkuleikur, uppistand harmonog fleira.

17:00-21:00 GÖTUGRIll

æjar

21:00-00:00 TRÚBADOR

Trúbadorinn Siggi Þorbergs verður með gítarinn á Blackbox í Háholtinu. Hátíðartilboð í boði gesti og gangandi. fyrir

Mosfellingar, FaMos-félagar og aðrir gestir velkomnir heimsókn í þjónustumiðstöðina í á Eirhömrum. Fjölbreytt vetrardagskrá kynnt. Kaffi á könnunni og Vorboðarnir taka lagið um kl. 13:00.

13:00-13:30 SIRKÚS

VIÐ HlÉGARÐ Sirkús Íslands sýnir listir Fjörug fjölskyldusýning sínar á túninu við Hlégarð. fyrir allan aldur. Aðgangur frír.

13:00-17:00 KlIfURVeGGUR

í ÁlAfOSSKVOS Skátafélagið Mosverjar býður öllum að sigra inn sem staðsettur klifurveggverður við Skálann í Álafosskvos.

13:00-17:00 HÚSDÝRAGARÐURInn Á HRAÐASTÖÐUm í mOSfellSDAl

Geitur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur húsdýr. Aðgangur 800 kr.

12:00-16:00 ÚTImARKAÐUR

í ÁlAfOSSKVOS Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi og ýmsar uppákomur á sviði.

12:00 Blaðrarinn mætir með sín vinsælu blöðrudýr 12:30 Skósveinar (Minions) á röltinu um svæðið 13:00 Krakkar úr Krikaskóla syngja 13:30 Karlakórinn Stefnir 14:00 Hljómsveitin Þristarnir úr Listaskólanum 14:30 Kammerkór Mosfellsbæjar 15:00 Heimatilbúið söngatriði

ð Mosfells B

RKí

Rauði krossinn verður með pop-up barnafatamarkað Rauða kross húsinu, í Þverholti 7. Komdu með heillegar flíkur og skiptu út fyrir aðrar eða gerðu reyfarakaup.

13:00-15:00 eIRHAmRAR – fÉlAGSSTARf AlDRAÐRA

mOSfellSBæJAR

14:00-16:00 OPIÐ

HÚS Á SlÖKKVISTÖÐInnI

Slökkvistöðin við Skarhólabraut verður til sýnis fyrir hátíðargesti. Þar gefst að ganga um slökkvistöðinaalmenningi tækifæri til og skoða tæki og búnað. Allir velkomnir.

16:00-22:00 AfmælISOPnUn í UnGmennAHÚSI mOSAnS

Í tilefni af 2 ára afmæli Mosans verður starfið keyrt í gang með opnu húsi í Bólinu. Boðið verður upp á vöfflur, tónlist og geggjaða stemningu. Vonandi sjáum við sem flesta.

14:00

AKURHOlT 21 Blásið verður til garðtónleika og Sigga Hansa í Akurholti. hjá Öldu Stormsveitin kemur fram og eru allir velkomnir.

14:00-16:00

ARKARHOlT 4 Frænkurnar Unnur, Hanna og Unnur taka á móti gestum í garðinum. Bara Hanna skartgripahönnuður verður með skartgripi til sýnis og sölu. Bílskúrssala og bakkelsi. Svavar Knútur leikur kl. 15.

15:00

HAmARSTeIGUR 5 Söngskemmtun fyrir alla Sönghópurinn Tónafljóð fjölskylduna. syngur Disneylög á íslensku úr teiknimyndum sem allir ættu að þekkja, m.a. úr Frozen, Toy Story, Lion King og Aladdin. Dúettinn Bergmál kemur einnig fram.

Á efnisskránni eru íslensk og erlend lög sem allir kannast við. unum leika Sigurbergur Með bræðrKárason á saxófón og Drífa Örvarsdóttir á fiðlu.

Kl. 16:00

TÚnfóTUR

Blúshljómsveit Þorkels félagar halda tónleika Jóelssonar og á í Túnfæti í Mosfellsdal. garðpallinum Tónleikarnir standa yfir í um klukkustund.

Kl. 17:00-19:00

BOllATAnGI 2 Garðtónleikar Sprite Zero Klan verða haldnir hátíðlegir með öllu tilheyrandi. Gestaatriði, blöðrur og svakalegt show. Sigrún Ermarsundsfari mun setja upp svuntuna og baka ofan í gesti og gangandi eins og venjan er. sunnudagur

1. septeMBer

Kl. 10:00-14:00

Dagskrá hátíðarinnar í miðopnu blaðsins 11:00

AKURHOlT 16 Síðmorgunstónleikar á heimili Önnu Hilmarsdóttur og Egils Stefánssonar. Fram koma Daniel Pye úr hljómsveitinni Neuromantics og dúettinn Dísa og Viktor sem samanstendur af Dísu Andersen og Viktori Inga Guðmundssyni.

14:00

fURUByGGÐ 28 Kvennakórinn Heklurnar syngur lög í Furubyggðinni. Kórkonurnar koma víða að en stjórnandi kórsins er Dagný Þórunn Jónsdóttir.

15:00

ÁlmHOlT 10 Söngvarar Íslensku óperunnar sem taka þátt í sýningunni Brúðkaup Fígarós mæta og syngja skemmtilega óperutónlist. Anna Guðný Guðmundsdóttir leikur á píanó. Thorvaldsensbasar með kaffisölu til styrktar veikum börnum.

15:00

SÚlUHÖfÐI 1 Tvíburabræðurnir Ævar og Örvar Aðalsteinssynir halda Kaffibrúsatónleika.

ReyKJAVeGUR 59 Hjónin Svandís og Einar verða með opið hús þar sem til sýnis verða handunnar prónavörur. Einnig tölur og fleira unnið úr kinda- og hreindýrahornum. Heitt verður á könnunni.

11:00

KVíSlARTUnGA 7 Stofutónleikar í Kvíslartungu þar sem Mosfellsbæjarkvartettinn kemur fram. Söngkvartettinn eru þannig skipaður: Ásdís Arnalds, sópran, Lilli Dietz, alt, Þórarinn Jónsson, tenór og Reynir Bergmann Pálsson, bassi.

la

Nánari upplýsingar og dagskrá á www.mos.is

Fjölskyldan skemmtir sér saman. Sundlaugarkvöld 10 ára og yngri kl. fyrir 18-20 og fyrir 11 og eldri kl. 20-22. Leikhópurinn Lotta kíkir í heimsókn með söngvasyrpu kl. 18:15 og 19:30. Blöðrulistamenn sýna listir sínar og gera skemmtileg blöðrudýr. Dj. Baldur svæðinu. Zumba í verður á lauginni kl. 20:15. Frítt inn fyrir alla.

og vinnustaður Halldórs Laxness og fjölskyldu hálfrar aldar skeið. hans um Í nágrenni safnsins eru skemmtilegar gönguleiðir, meðal annars upp að Helgufossi.

9:00-17:00 íÞRóTTASVæÐIÐ

Á TUnGUBÖKKUm Fótboltamót Aftureldingar og Weetos, 6. og 7. flokkur karla og kvenna. 9:00-16:00 TInDAHlAUP

Náttúruhlaup sem hefst við Íþróttamiðstöðina Varmá. Ræst kl. 9:00 að og boði, 7 tindar (38 km), kl. 11:00. Fjórar vegalengdir í 5 tindar (34 km), 3 tindar (19 km) og 1 tindur (12 km). Nánari tindahlaup og www.hlaup.is.upplýsingar á www.mos.is/

10:00-16:00 mOSSKóGAR

Útimarkaður: Sultukeppni, í mOSfellSDAl grænmeti frá Mosskógum, silungur frá Heiðarbæ, rósir frá Dalsgarði erkór Mosfellsbæjar o.fl. Kammtekur nokkur lög kl. sultukeppni kl. 15:00. 13:30. Úrslit í Skila þarf inn sultum fyrir hádegi.

19:30-23:00 KAffIHÚS

ÁGÚST

íBÚAR SKReyTA HÚS OG GÖTUR í HVeRfISlITUm GUlUR - Hlíðar, Höfðar, Tún og Mýrar RAUÐUR - Tangar, Holt og Miðbær BleIKUR - Teigar, Krikar, Lönd, Ásar, Tungur og Mosfellsdalur BlÁR - Reykja- og Helgafellshverfi

19:00 fellAHRInGURInn

ÁGÚST

mOSfellSBæJAR Leikhópurinn Lotta kemur í heimsókn og flytur Söngvasyrpu og skemmtir 5 ára börnum í bænum. verða tvær. Öll börn Sýningarnar fædd in. Dagskrá í samstarfi 2015 eru hjartanlega velkomvið leikskólana. 13:00-17:00 HÚSDÝRAGARÐURInn Á HRAÐASTÖÐUm í mOSfellSDAl

Geitur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur húsdýr. Aðgangur 800 kr.

14:00–20:00 æVInTÝRI Á GÖnGUfÖR

14:00–20:00 HVíTI RIDDARInn

Hljómsveitin GÓSS kemur fram og syngur af nýútkominni plötu hugljúf lög sinni. Hljómsveitin Góss er tríó, skipað þeim Sigríði Thorlacius, Sigurði Guðmundssyni og Guðmundi Óskari Guðmundssyni. Frítt húsrúm leyfir. inn meðan

fImmTUDAGUR 29.

fÖSTUDAGUR 30. 8:00-20:00 æfInGASVæÐI

GOlfKlÚBBSInS Frítt fyrir alla á nýtt æfingasvæði Golfklúbbs bæjar við Hlíðavöll. MosfellsTveir Hlíðavelli og í Bakkakoti. fyrir einn af vallargjaldi á 10:00 OG 11:00 BóKASAfn

ÁGÚST

í mIÐBænUm

ð

Á BlIK

di

ÁGÚST

meÐ KRAfTI

mIÐVIKUDAGUR 28.

17:00 lISTAPÚKInn

Listapúkinn, Þórir Gunnarsson, opnar sýningu á Blik Bistro (golfskálanum). Listapúkinn er orðinn landsþekktur fyrir líflegar hann málar af mannlífinu. og skemmtilegar myndir sem

18:00 PRJónASKReyTInGAR

Kvenfélag Mosfellsbæjar skreytir aspirnar við miðbæ Mosfellsbæjar. Háholt í Íbúar geta tekið þátt með það sem þeir eru með á prjónunum. og komið

18:00-21:00 KRyDDBRAUÐSKePPnI

Fjör fyrir alla fjölskylduna

.á gú 31

á kr g s 19 D a 20 ÞRIÐJUDAGUR 27.

17:00-20:00 PeRlAÐ

Kraftur kemur í Hlégarð og perlar armbönd Aftureldingu og Mosfellingum. með Kraftur er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein. Skemmtileg stund fyrir alla fjölskylduna og tilvalið að láta gott af sér leiða.

kv öl

ginn

Kyndils

da gs

allan laugarda

g

ug ar

F rít t í Strætó

flugeldasýnin

Greta Salóme

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h


Starfskraftur

óskast

Apótek MOS óskar eftir metnaðarfullum starfskrafti til framtíðarstarfa. Starfið felst í almennum afgreiðslu­ störfum og ráðleggingum til viðskiptavina okkar um val á vörum auk aðstoðar við lyfjaafgreiðslu. Um er að ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf á líflegum vinnustað þar sem í boði er gott vinnuumhverfi og möguleikar á að þróast í starfi. Hæfniskröfur: • Rík þjónustulund • Áhugi á mannlegum samskiptum • Jákvæðni og gott viðmót • Geta til að starfa undir álagi • Reynsla af verslunarstörfum er kostur • Reynsla af störfum í apóteki er kostur Vinnutími: Virka daga 11-18:30. Annan hvern laugardag 10-16. Umsóknarfrestur er til og með 8. september nk. Sækja skal um starfið á www.vinna.is/storf. Æskilegt er að umsókn fylgi ítarleg starfsferilskrá. Upplýsingar gefur Þór Sigþórsson (thor.sigthorsson@apotek.is) Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Háholti 13-15 - Sími: 416 0100

kammerkór mosfellsbæjar á tónleikum

Skemmtilegur hópur • Syngja tvisvar Í túninu heima

Kammerkórinn í ferðahug Kammerkór Mosfellsbæjar tekur að venju þátt í bæjarhátíðinni Í túninu heima. Kórinn syngur á tveimur stöðum laugardaginn 31. ágúst, fyrst í Mosskógum klukkan 13:30 og síðan í Álafosskvosinni klukkan 14:30. Bæjarhátíðin markar jafnan upphafið að vetrarstarfi kórsins en starfsemin næsta vetur mun markast af undirbúningi fyrir tónleikaferð erlendis haustið 2020.

Áhersla lögð á íslenska tónlist „Stjórn kórsins hefur tekið þá ákvörðun að fara í tónleikaferðalag út fyrir landsteinana,“ segir Símon H. Ívarsson kórstjóri. „Í tengslum við það komum við til með að syngja tónlist þar sem áherslan verður lögð á íslenska tónlist.“ Vegna fyrirhugaðs kórferðalags hefur Símon áhuga á að fjölga í kórnum og er því hægt að bæta við söngfólki í allar raddir. Áhugasamir geta haft samband við Símon í síma 895-7634 eða sent tölvupóst á netfangið: simoni@simnet.is

„Við viljum leyfa fleirum að njóta þess að syngja þessi lög með okkur á erlendri grundu,“ segir Símon.

Tekið vel á móti nýju fólki „Þetta er mjög skemmtilegur hópur. Flestir hafa verið með okkur í allmörg ár, svo það er kominn sterkur kjarni í kórinn. Það hjálpar nýliðum mjög mikið, þeir fá góðan stuðning og alltaf er tekið vel á móti nýju fólki.“ Kammerkórinn er, eins og nafnið gefur til kynna, ekki mjög fjölmennur kór. „Í raun og veru reynir meira á raddir kórfélaga í litlum kór og þeir þurfa að geta verið sjálfstæðir í sínum söng,“ segir Símon. Sjálfur er Símon gítarleikari og hefur sem slíkur m.a. sérhæft sig í flamencotónlist. Hann stofnaði Kammerkór Mosfellsbæjar árið 2002. Kórastarf hefur lengi verið mjög líflegt í Mosfellsbæ, en Símoni fannst á þeim tíma vanta kór í bæinn sem gerði víðreist um heim tónlistarinnar.

Ertu að undirbúa götugrill fyrir bæjarhátíðina? • Gott að velja mat og vín sem passar saman

Fullkomið kombó Í túninu heima

Grilltímabilið stendur nú sem hæst og nær hámarki hjá mörgum Mosfellingum í götugrillunum víðsvegar um bæinn um helgina þegar bæjar­hátíðin Í túninu heima fer fram. Hér koma tvær skotheldar aðferðir úr Kjötbúðinni ef þið viljið vera búin að undirbúa ykkur vel fyrir gott kvöld.

Matarhorn Mosfellings

Ungnauta ribeye • Berið olíu á vöðvann og síðan vel af pipar og smá salt. • Lokið steikinni á heitri pönnu í 2-3 mín á hlið. • Setjið í 60°C heitan ofn í 6 tíma, 80°C í 4 tíma eða þar til steikin nær 55°C í kjarnhita fyrir medium rare eða 58°C fyrir medium eldun. • Látið steikina standa í ca. 8-12 mín eftir eldun áður en hún er borin fram.

Nautalund Við mælum með:

Masi Campofiorin

Rúbínrautt. Meðalfylling, ósætt, fersk sýra, miðlungstannín. Sólber, kirsuber, rósmarín, eik. Passar með flestum mat. Bragðmikið og gott með rauðu kjöti og ostum. Verð: 2.599 kr.

26

• Forhitið ofninn í 220°C, penslið lundina með eggjarauðum. • Setjið lundina inn í ofninn þegar hann hefur náð 220°C, ekki fyrr. Eftir 10-12 mín lækkið þá hitann í 120°C og bíðið eftir að kjarnhitinn nái 52-55°C fyrir medium rare eða 58°C fyrir medium eldun. • Látið steikina standa í ca. 8-12 mín eftir eldun áður en hún er borin fram. Meðalsteik tekur um 35-40 mín í ofni.

- Hátíðarblað Mosfellings

Við mælum með:

Ramon Bilbao Crianza

Rúbínrautt. Þétt meðal­fylling, ósætt, fersk sýra, miðlungs­tannín. Kirsuber, brómber, vanilla, kókos, eik. Vínið er best borið fram við 16-18°C. Verð: 2.299 kr.


ÞAÐ ER NÓG UM AÐ VERA Í KEILUHÖLLINNI FIMMTUDAGURINN

H A P PY

29. ÁGÚST KL. 21

RI R EI N N T V EI R F Y

HOUR M Á BARNU AF ÖL LU

HAPPY HOUR FYRIR ÞÁ SEM KAUPA 2 EÐA FLEIRI BINGÓSPJÖLD

HJÖBB QUIZ FIMMTUDAGURINN

30. ÁGÚST KL. 21

PANTAÐU BORÐ Á KEILUHOLLIN@KEILUHOLLIN.IS

EI NN AF ÖL LU

Laugardagur 7. september Forkeppni Euro 20

16:00 Ísland - Moldavía

Þriðjudagur 9. september Forkeppni Euro 20

18:45 Ísland - Albanía

Laugardagur 14. september Premier League

11:30 Liverpool - Newcastle 14:00 Man Utd. - Leicester 16:30 Norwich - Man City Premier League

13:30 Bournemouth - Everton 15:30 Watford - Arsenal

Mánudagur 16. september Premier League

19:00 Aston Villa - West Ham

Föstudagur 20. september Premier League

19:00 South. - Bournemouth

Laugardagur 21. september Premier League

21. SEPTEMBER / FRÁ 23 TIL 01

SVEITABALL Í KEILUHÖLLINNI HAPPY HOUR Á BARNUM RÚTUFERÐIR Í BÆINN

11:30 Leicester - Spurs 14:00 Everton - Sheffield Utd 16:30 Newcastle - Brighton

Sunnudagur 22. september Premier League

13:30 West Ham - Man Utd 15:30 Chelsea - Liverpool

Laugardagur 28. september Premier League

11:30 Sheffield - Liverpool 14:00 Spurs - Southampton 16:30 Leicester - Newcastle

HAPPY HOUR

TV EI R FY RI R

11:30 Southampton - Man Utd. 15:30 Burnley - Liverpool

Sunnudagur 15. september

12. SEPTEMBER KL. 21

STÓRSKEMMTILEGT FÓTBOLTA- QUIZ HJÖRVARS HAFLIÐA

Premier League

13:00 Everton - Wolves 15:30 Arsenal - Tottenham Premier League

20 ÁRA ALDURSTAKMARK

S V E P PA

Laugardagur 31. ágúst

Sunnudagur 1. september

UPPISTAND

FULLORÐINS

HA HA

RISA XXX

21-2 3

BOLTINN Í BEINNI

Á BA RN UM

FRÁ KL. 21

FRÍT T INN

Sunnudagur 29. september Premier League

15:30 Everton - Man City

Mánudagur 30. september Premier League

19:00 Man Utd - Arsenal

SUNNUDAGURINN

27. SEPTEMBER FM95BLÖ VERÐUR Í BEINNI FR Á KEILUHÖLLINNI FR Á 16 TIL 18

29. SEPT. KL. 18

RISA FJÖLSKYLDU

S V E P PA

ÞRÍR FYRIR TVEIR AF SHAKE OG PIZZU Í SAL

FYLGSTU MEÐ DAGSKRÁNNI Á FACEBOOK.COM/KEILUHOLLIN www.keiluhollin.is

BOLTATILBOÐ Í GANGI Á ÖLLUM LEIKJUM Í BEINNI 12” pizza með tveimur áleggjum 1.990 kr. Eðlan með Nachos 1.890 kr. Boneless wings 10-12 stk. (fer eftir stærð) 2.490 kr. Kjúklingavængir 20 stk. Krispý eða hefðbundnir 2.490 kr. Stór á krana 990 kr. Gos með áfyllingu 290 kr.


Útivistarsvæðið hefur verið vel nýtt í sumar

Ærslabelgurinn hefur slegið í gegn Ærslabelgur á Stekkjarflöt hlaut flest atkvæði í íbúakosningunni í lýðræðisverkefninu Okkar Mosó. Ærslabelgurinn var settur upp í byrjun júlí og hefur verið hoppað síðan.

28

- Fréttir úr bæjarlífinu

horft yfir stekkjarflöt í átt að varmá


WINGS´N

2019

WHEELS

Fornvélasýning

TungubakkaFlugvöllur

MosFellsbæ 31. ÁGÚST 2019

KL. 12-17 allir hjarTanlega velkoMnir - aðgangur er ókeypis

Hönnun:

Félagið


Velkomin á bæjarhátíð Mosfellsbæjar 2019

30. ágúst-1. september

Cei\[bbiX³h

Mosfellsbær þakkar íbúum, starfsmönnum, fyrirtækjum og félagasamtökum fyrir að taka þátt í að búa til og bjóða upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Styrktaraðilum eru færðar sérstakar þakkir fyrir þeirra framlag.

Cei\[bb


20 k 19 rá

gs

Da

ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 17:00-20:00 Perlað með Krafti

föstudagur 30. ágúst

Kraftur kemur í Hlégarð og perlar armbönd með Aftureldingu og Mosfellingum. Kraftur er stuðnings­félag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein. Skemmtileg stund fyrir alla fjölskylduna og tilvalið að láta gott af sér leiða.

8:00-20:00 Æfingasvæði golfklúbbsins

MIÐVIKUDAGUR 28. ÁGÚST

Leikhópurinn Lotta kemur í heimsókn og flytur Söngvasyrpu og skemmtir 5 ára börnum í bænum. Sýningarnar verða tvær. Öll börn fædd 2015 eru hjartanlega velkomin. Dagskrá í samstarfi við leikskólana.

17:00 Listapúkinn á Blik

Listapúkinn, Þórir Gunnarsson, opnar sýningu á Blik Bistro (golfskálanum). Listapúkinn er orðinn landsþekktur fyrir líflegar og skemmtilegar myndir sem hann málar af mannlífinu.

18:00 Prjónaskreytingar í miðbænum

Kvenfélag Mosfellsbæjar skreytir aspirnar við Háholt í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúar geta tekið þátt og komið með það sem þeir eru með á prjónunum.

20:00-22:00 UNGLINGADANSLEIKUR Í HLÉGARÐI

Frítt fyrir alla á nýtt æfingasvæði Golfklúbbs Mosfellsbæjar við Hlíðavöll. Tveir fyrir einn af vallargjaldi á Hlíðavelli og í Bakkakoti.

9:00-17:00 ÍÞRÓTTASVÆÐIÐ Á TUNGUBÖKKUM

10:00 og 11:00 BÓKASAFN MOSFELLSBÆJAR

9:00-16:00 TINDAHLAUP MOSFELLSBÆJAR

13:00-17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL

Geitur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, nag­grísir og mörg önnur húsdýr. Aðgangur 800 kr.­

14:00–20:00 ÆVINTÝRI Á GÖNGUFÖR Ásta Júlía Hreinsdóttir sýnir olíumálverk í gróðurhúsinu að Suðurá í Mosfellsdal.

Upphitun fyrir bæjarhátíðina. Unglingaball fyrir 8.-10. bekkinga. Dj Jooohan og Birnir. Kostar litlar 500 krónur inn.

18:00 Hvíti Riddarinn - Björninn

20:00 GÓSS í Lágafellskirkju

18:00-21:00 Veltibíllinn á Miðbæjartorginu

Hljómsveitin GÓSS kemur fram og syngur hugljúf lög af nýútkominni plötu sinni. Hljómsveitin Góss er tríó, skipað þeim Sigríði Thorlacius, Sigurði Guðmundssyni og Guðmundi Óskari Guðmundssyni. Frítt inn meðan húsrúm leyfir.

fimmtudagur 29. ágúst íbúar SKREYTA HÚS OG GÖTUR Í HVERFISLITUM GULUR - Hlíðar, Höfðar, Tún og Mýrar RAUÐUR - Tangar, Holt og Miðbær BLEIKUR - Teigar, Krikar, Lönd, Ásar, Tungur og Mosfellsdalur BLÁR - Reykja- og Helgafellshverfi 18:00-21:00 Kryddbrauðskeppni Steinda Jr. Á pizzastaðnum Blackbox í Háholtinu verður DJ frá kl. 18-21 og fram fer kryddbrauðskeppni Steinda Jr. Hátíðartilboð í boði fyrir gesti og gangandi.

19:00 SKÁLDAGANGA UPP MEÐ VARMÁ

Safnast verður saman við Hlégarð, gengið upp með Varmá, að Stekkjarflöt og í Álafosskvos. Bjarki Bjarnason rithöfundur og forseti bæjarstjórnar leiðir gönguna. Kvennakórinn Stöllurnar tekur lagið og fer með bókmenntatexta á leiðinni.

18:00-22:00 SUNDLAUGARKVÖLD Í LÁGAFELLSLAUG

Fjölskyldan skemmtir sér saman. Sundlaugarkvöld fyrir 10 ára og yngri kl. 18-20 og fyrir 11 og eldri kl. 20-22. Leikhópurinn Lotta kíkir í heimsókn með söngvasyrpu kl. 18:15 og 19:30. Blöðrulistamenn sýna listir sínar og gera skemmtileg blöðrudýr. Dj. Baldur verður á svæðinu. Zumba í lauginni kl. 20:15. Frítt inn fyrir alla.

19:00 FELLAHRINGURINN - FJALLAHJÓLAKEPPNI Hjólakeppni um stíga Mosfellsbæjar. Keppnin hefst við íþróttahúsið að Varmá. Tvær vegalengdir í boði, 15 km og 29 km. Sjá nánar á netskraning.is/fellahringurinn.

20:00 BÍLAKLÚBBURINN KRÚSER við Kjarna

Knattspyrnulið Hvíta Riddarans leikur fyrsta leik í úrslitakeppni 4. deildar að Varmá. Veltibíllinn kemur í heimsókn á torgið þar sem Mosfellingum gefst kostur á því að finna hversu mikilvægt er að nota bílbelti.

19:30-23:00 KAFFIHÚS MOSVERJA

Skátafélagið Mosverjar verður með kaffihús í Skálanum í Álafosskvos. Rjúkandi heitar vöfflur og kakó eða kaffi.

19:30-22:30 ÚTIMARKAÐUR Í ÁLAFOSSKVOS Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi.

20:00-22:00 Trúbador á Blackbox

Trúbadorinn Magnús Hafdal verður með gítarinn á Blackbox. Hátíðartilboð í boði fyrir gesti og gangandi.

20:30 ÍBÚAR SAFNAST SAMAN Á MIÐBÆJARTORGI GULIR, RAUÐIR, BLEIKIR og BLÁIR. Allir hvattir til að mæta í lopapeysu.

20:45 SKRÚÐGÖNGUR LEGGJA AF STAÐ

Hestamannafélagið Hörður leiðir gönguna með vöskum fákum. Göngustjórar frá Leikfélagi Mosfellssveitar.

21:00-22:30 ULLARPARTÍ Í ÁLAFOSSKVOS

Brekkusöngur og skemmtidagskrá. Skólahljómsveit Mosfellsbæjar tekur á móti skrúðgöngu. Haraldur Sverrisson bæjarstjóri setur hátíðina. Söngvaborg tekur nokkur lög. Hilmar og Gústi stýra brekkusöng. Björgunarsveitin Kyndill kveikir í blysum. Rauðakrosshópurinn sinnir gæslu ásamt Kyndli.

22:00 Baggalútur í Hlégarði

Hljómsveitin Baggalútur heldur tónleika í Hlégarði. Húsið opnar kl. 21:00 og miðasala fer fram á www.midi.is.

laugardagur 31. ágúst • Frítt í Strætó í boði Mosfellsbæjar • Frítt í Varmárlaug • Frítt á Gljúfrastein 8:00-20:00 Æfingasvæði golfklúbbsins

Frítt fyrir alla á nýtt æfingasvæði Golfklúbbs Mosfellsbæjar við Hlíðavöll. Tveir fyrir einn af vallargjöldum á Hlíðavelli og í Bakkakoti.

Bílaklúbburinn Krúser safnast saman á bílaplaninu við Kjarna. Tilvalið að kíkja á flottar drossíur og klassíska bíla frá liðinni tíð. Fjöldi glæsivagna á svæðinu ef veður leyfir og eru heimamenn sérstaklega hvattir til að mæta.

8:00–17:00 MOSFELLSBAKARÍ

21:00 Bubbi Morthens í Hlégarði

9:00–17:00 FRÍTT Á GLJÚFRASTEIN

Bubbi Morthens verður með tónleika í Hlégarði. Bubbi gaf nýlega út plötuna Regnbogans stræti sem er hans þrítugasta og þriðja breiðskífa. Miðasala á www.midi.is.

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

og vinnustaður Halldórs Laxness og fjölskyldu hans um hálfrar aldar skeið. Í nágrenni safnsins eru skemmtilegar gönguleiðir, meðal annars upp að Helgufossi.

Bakaríið í hátíðarskapi alla helgina og býður gestum og gangandi upp á ferskt brauð og frábæra stemningu. Bakkelsi í hverfalitunum og vöfflur til hátíðarbrigða. Gljúfrasteinn – hús skáldsins opnar dyrnar að safninu upp á gátt og verður frítt inn í tilefni bæjarhátíðar Mosfellsbæjar, Í túninu heima. Gljúfrasteinn var heimili

Fótboltamót Aftureldingar og Weetos, 6. og 7. flokkur karla og kvenna.

Náttúruhlaup sem hefst við Íþróttamiðstöðina að Varmá. Ræst kl. 9:00 og kl. 11:00. Fjórar vegalengdir í boði, 7 tindar (38 km), 5 tindar (34 km), 3 tindar (19 km) og 1 tindur (12 km). Nánari upplýsingar á www.mos.is/ tindahlaup og www.hlaup.is.

10:00-16:00 MOSSKÓGAR Í MOSFELLSDAL

Útimarkaður: Sultukeppni, grænmeti frá Mosskógum, silungur frá Heiðarbæ, rósir frá Dalsgarði o.fl. Kammerkór Mosfellsbæjar tekur nokkur lög kl. 13:30. Úrslit í sultukeppni kl. 15:00. Skila þarf inn sultum fyrir hádegi.

12.00–18.00 ÆVINTÝRI Á GÖNGUFÖR

Ásta Júlía Hreinsdóttir sýnir olíumálverk í gróðurhúsinu að Suðurá í Mosfellsdal.

12:00-14:00 Kynning á vetrarstarfi umfa

Deildir Aftureldingar koma saman í íþróttahúsinu að Varmá í sal 3. Hægt verður að prófa hinar ýmsu íþróttir sem boðið verður upp á í vetur, fá aðstoð við skráningu og upplýsingar um æfingatíma og frístundaávísun.

12:00-17:00 WINGS AND WHEELS - Tungubakkaflugvöllur

Fornvélasýning: Gamlar flugvélar, dráttarvélar úr Mosfellsbæ, mótorhjól, fornbílar og flugsýning. Heitt á könnunni fyrir gesti og karamellukast fyrir káta krakka.

12:00 HÓPAKSTUR UM MOSFELLSBÆ

Ferguson-félagið stendur fyrir hópakstri dráttarvéla og fornbíla. Lagt er af stað frá Tungubakkaflugvelli og keyrður hringur um Mosfellsbæ.

12:00-18:00 KAFFIHÚS MOSVERJA

Skátafélagið Mosverjar verður með kaffihús í Skálanum í Álafosskvos. Rjúkandi heitar vöfflur og kakó eða kaffi. Blaðrarinn kíkir í heimsókn kl. 15 og skemmtir börnum.

13:00-17:00 Klifurveggur í Álafosskvos

Skátafélagið Mosverjar býður öllum að sigra klifurvegginn sem staðsettur verður við Skálann í Álafosskvos.

13:00-17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL

Geitur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, naggrísir og mörg önnur húsdýr. Aðgangur 800 kr.

12:00-16:00 ÚTIMARKAÐUR Í ÁLAFOSSKVOS

Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi og ýmsar uppákomur á sviði. 12:00 Blaðrarinn mætir með sín vinsælu blöðrudýr 12:30 Skósveinar (Minions) á röltinu um svæðið 13:00 Krakkar úr Krikaskóla syngja 13:30 Karlakórinn Stefnir 14:00 Hljómsveitin Þristarnir úr Listaskólanum 14:30 Kammerkór Mosfellsbæjar 15:00 Heimatilbúið söngatriði

13:00-15:00 Kynning á Ævintýragarðinum

Kynning á skipulagi Ævintýragarðsins. Fulltrúar bæjarins og hönnuðir verða við Íþróttamiðstöðina að Varmá til að svara spurningum og taka á móti hugmyndum bæjarbúa um framtíð Ævintýragarðsins.

13:00–14:00 Listamannaspjall í Listasal Mosfellsbæjar

Gerður Guðmundsdóttir segir frá sýningunni sinni Skynjun – Má snerta. Þetta er litrík sýning af lopa­verkum þar sem sýningargestir eru hvattir til að upplifa verkin með snertingu.


Bæjarhátíð Mosfellsbæjar 13:00–16:00 Skiptifatamarkaður rkí

21:00-00:00 Trúbador á Blackbox

11:00 GUÐSÞJÓNUSTA Í MOSFELLSKIRKJU

13:00-15:00 EIRHAMRAR – FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA

21:00-23:00 STÓRTÓNLEIKAR Á MIÐBÆJARTORGI

11:00-15:00 Hindrunarbraut við Hlégarð

Rauði krossinn verður með pop-up barnafatamarkað í Rauða kross húsinu, Þverholti 7. Komdu með heillegar flíkur og skiptu út fyrir aðrar eða gerðu reyfarakaup.

Trúbadorinn Siggi Þorbergs verður með gítarinn á Blackbox í Háholtinu. Hátíðartilboð í boði fyrir gesti og gangandi.

Guðsþjónusta með léttu ívafi Í túninu heima. Sr. Ragnheiður Jóndóttir. Kirkjukór Lágafellssóknar leiðir safnaðarsöng. Þorvaldur Örn Davíðsson organisti.

Skemmtun fyrir alla fjölskylduna þar sem Mosfellsbær býður öllum upp á tónleika á Miðbæjartorginu. Fram koma: Stuðlabandið, Katrín Halldóra (Elly), Björgvin Halldórsson, GDRN, Páll Óskar, Huginn og Svala Björgvins. Kynnir verður Greta Salóme. Rauðakrosshópurinn sinnir gæslu ásamt Björgunarsveitinni Kyndli.

Frítt í 50 m uppblásna hindrunarbraut og Disney-hoppukastala á túninu við Hlégarð.

Sirkús Íslands sýnir listir sínar á túninu við Hlégarð. Fjörug fjölskyldusýning fyrir allan aldur. Aðgangur frír.

23:00 Flugeldasýning Kyndils

13:00-17:00 HÚSDÝRAGARÐURINN Á HRAÐASTÖÐUM Í MOSFELLSDAL

14:00-24:00 TÍVOLÍ VIÐ MIÐBÆJARTORG

Hinn eini sanni Páll Óskar mætir í íþróttahúsið að Varmá. Miðverð á Pallaball aðeins 2.500 kr. í forsölu og 3.500 kr. við inngang. Forsala á www.afturelding.is.

Mosfellingar, FaMos-félagar og aðrir gestir velkomnir í heimsókn í þjónustumiðstöðina á Eirhömrum. Fjölbreytt vetrardagskrá kynnt. Kaffi á könnunni og Vorboðarnir taka lagið um kl. 13:00.

13:00-13:30 Sirkús Íslands VIÐ HLÉGARÐ

23:30-04:00 STÓRDANSLEIKUR MEÐ PÁLI ÓSKARI

14:00-16:00 KJÚKLINGAFESTIVAL

Stærstu kjúklinga- og matvælaframleiðendur landsins kynna afurðir sínar og gefa smakk við íþróttamiðstöðina að Varmá. Matur og skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Ýmis skemmtiatriði, axarkast, kraftaáskorun, harmonikkuleikur, uppistand og fleira.

14:00 VARMÁRVÖLLUR - AFTURELDING - Njarðvík Knattspyrnulið Aftureldingar tekur á móti Njarðvík í 19. umferð Inkasso-deildar karla. Frítt inn í boði KFC. Páll Óskar verður heiðursgestur og Steindi Jr. vallarþulur.

14:00-15:30 Afmælishátíð fimleikadeildar

15:00-16:00 STEKKJARFLÖT – HESTAFJÖR

9:00-17:00 ÍÞRÓTTASVÆÐIÐ Á TUNGUBÖKKUM

Teymt undir börnum á Stekkjarflötinni í boði Hestamenntar.

Fótboltamót Aftureldingar og Weetos, 6. og 7. flokkur karla og kvenna.

16:30 KARMELLUKAST Á FLUGVELLINUM TUNGUBÖKKUM

10.00-13.00 ganga á reykjaborg

Kl. 17:00-20:00

Kl. 10:00-14:00

Reykjavegur 59 Hjónin Svandís og Einar verða með opið hús þar sem til sýnis verða handunnar prjónavörur. Einnig tölur og fleira unnið úr kindaog hreindýrahornum. Heitt verður á könnunni.

Kl. 11:00-11:45

Akurholt 12 Hildur Ágústsdóttir býður í yoga nidra hugleiðslu í garðinum. Hafið meðferðis dýnu, teppi og kodda. Yoga Nidra er kallað yoga svefn, eða ástand milli svefns og vöku. Þar nær hugurinn og taugakerfið að hvílast og endurnærast.

11:00

Akurholt 16 Síðmorgunstónleikar á heimili Önnu Hilmarsdóttur og Egils Stefánssonar. Fram koma Daniel Pye úr hljómsveitinni Neuromantics og dúettinn Dísa og Viktor sem samanstendur af Dísu Andersen og Viktori Inga Guðmundssyni.

Létt fjallganga um stikaðar leiðir Mosfellsbæjar. Gengið verður upp með Varmá og stefnan tekin á Reykjaborg, þar sem er hringsjá og frábært útsýni. Lagt verður af stað frá Suður-Reykjum kl. 10:00. Fararstjórar verða Ævar Aðalsteinsson, verkefnastjóri stikaðra gönguleiða og Tómas G. Gíslason umhverfisstjóri Mosfellsbæjar.

Fimleikadeild Aftureldingar býður alla velkomna í 20 ára afmæli í fimleikasalnum að Varmá. Opið hús.

14:00-16:00 Opið hús á slökkvistöðinni

Slökkvistöðin við Skarhólabraut verður til sýnis fyrir hátíðargesti. Þar gefst almenningi tækifæri til að ganga um slökkvistöðina og skoða tæki og búnað. Allir velkomnir.

16:00-22:00 Afmælisopnun í Ungmennahúsi Mosans

Í tilefni af 2 ára afmæli Mosans verður starfið keyrt í gang með opnu húsi í Bólinu. Boðið verður upp á vöfflur, tónlist og geggjaða stemningu. Vonandi sjáum við sem flesta.

Mosfellingar bjóða heim

Föstudagur 30. ágúst

Laugardagur 31. ágúst

14:00 HLÉGARÐUR - HÁTÍÐARDAGSKRÁ

8:00-20:00 Æfingasvæði golfklúbbsins

Bakaríið í hátíðarskapi alla helgina og býður gestum og gangandi upp á ferskt brauð og frábæra stemningu. Bakkelsi í hverfalitunum og vöfflur til hátíðarbrigða.

Frítt fyrir káta krakka í hoppukastala og ærslabelg.

Skeljatangi 26 Opið hús hjá Hrönn Huld Baldursdóttur spænskukennara sem býður í spænskt ævintýri. Tilvalið fyrir alla þá sem hafa gaman af því að tala spænsku og kynnast nýju fólki. Léttar veitingar í boði.

Geitur, kettlingar, grís, kálfur, hænur, kanínur, nag­grísir og mörg önnur húsdýr. Aðgangur 800 kr.

8:00–17:00 MOSFELLSBAKARÍ

sunnudagur 1. september

14:00-17:00 STEKKJARFLÖT

17:00-21:00 GÖTUGRILL Í MOSFELLSBÆ

Ásta Júlía Hreinsdóttir sýnir olíumálverk í gróður­húsinu að Suðurá í Mosfellsdal.

• Stórsveit Íslands leikur ásamt Hjördísi Geirs og Önnu Margréti Káradóttur. • Umhverfis­nefnd veitir umhverfis­viðurkenningar Mosfellsbæjar 2019. • Mosfellsbær heiðrar starfsmenn sem eiga 25 ára starfsafmæli. • Útnefning bæjarlistarmanns Mosfellsbæjar 2019. • Heitt á könnunni og allir velkomnir.

Frítt fyrir alla á nýtt æfingasvæði Golfklúbbs Mosfellsbæjar við Hlíðavöll. Tveir fyrir einn af vallargjöldum á Hlíðavelli og í Bakkakoti.

Íbúar í Mosfellsbæ halda götugrill í vel skreyttum götum bæjarins. Tríóið Kókos fer á milli staða og heimsækir heppna íbúa.

12:00–18:00 ÆVINTÝRI Á GÖNGUFÖR

12:00-15:00

Engjavegur 6 Myndlistarsýning á verkum Hannesar Scheving. Hann hefur stundað málara­list síðastliðin 30 ár. Verk til sölu og sýnis. Allir velkomnir.

13:00

AMSTURDAM 6 VIÐ REYKJALUND Kvennakórinn Stöllurnar og María Guðmundsdóttir bjóða til árlegrar garðveislu. Söngur, gleði og gaman.

14:00 - 18:00

Reykjavegur 84 Opið hús á leirvinnustofu Helgu Jóhannesdóttur, Reykjavegi 84. Keramik og olíumálverk. Kaffi á könnunni og snafs.

14:00

Njarðarholt 10 Hljómsveitin Piparkorn leikur. Boðið verður upp á létta jass og blues tónlist, bæði þekkt efni og frumsamið. Á píanó er Magnús Þór Sveinsson, trommari er Þorsteinn Jónsson, á gítar og bassa er Gunnar Hinrik Hafsteinsson og söngkona er Þóra Björg Ingimundardóttir.

14:00

Furubyggð 28 Kvennakórinn Heklurnar syngur lög í Furubyggðinni. Kórkonurnar koma víða að en stjórnandi kórsins er Dagný Þórunn Jónsdóttir.

14:00

Akurholt 21 Blásið verður til garðtónleika hjá Öldu og Sigga Hansa í Akurholti. Stormsveitin kemur fram og eru allir velkomnir.

14:00-16:00

Arkarholt 4 Frænkurnar Unnur, Hanna og Unnur taka á móti gestum í garðinum. Bara Hanna skartgripahönnuður verður með skartgripi til sýnis og sölu. Bílskúrssala og bakkelsi. Svavar Knútur leikur kl. 15.

15:00

Hamarsteigur 5 Söngskemmtun fyrir alla fjölskylduna. Sönghópurinn Tóna­fljóð syngur Disneylög á íslensku úr teiknimyndum sem allir ættu að þekkja, m.a. úr Frozen, Toy Story, Lion King og Aladdin. Dúettinn Bergmál kemur einnig fram.

15:00

ÁLMHOLT 10 Söngvarar Íslensku óperunnar sem taka þátt í sýningunni Brúðkaup Fígarós mæta og syngja skemmtilega óperutónlist. Anna Guðný Guðmundsdóttir leikur á píanó. Thorvaldsensbasar með kaffisölu til styrktar veikum börnum.

15:00

SÚLUHÖFÐI 1 Tvíburabræðurnir Ævar og Örvar Aðalsteinssynir halda Kaffibrúsatónleika.

Á efnisskránni eru íslensk og erlend lög sem allir kannast við. Með bræðrunum leika Sigurbergur Kárason á saxófón og Drífa Örvarsdóttir á fiðlu.

Kl. 16:00

TÚNFÓTUR Blúshljómsveit Þorkels Jóelssonar og félagar halda tónleika á garðpallinum í Túnfæti í Mosfellsdal. Tónleikarnir standa yfir í um klukkustund.

Kl. 17:00-19:00

Bollatangi 2 Garðtónleikar Sprite Zero Klan verða haldnir hátíðlegir með öllu tilheyrandi. Gestaatriði, blöðrur og svakalegt show. Sigrún Ermarsundsfari mun setja upp svuntuna og baka ofan í gesti og gangandi eins og venjan er. S u n n u d a g u r 1 . s e p t e mb e r

Kl. 10:00-14:00

Reykjavegur 59 Hjónin Svandís og Einar verða með opið hús þar sem til sýnis verða handunnar prónavörur. Einnig tölur og fleira unnið úr kinda- og hreindýrahornum. Heitt verður á könnunni.

11:00

Kvíslartunga 7 Stofutónleikar í Kvíslartungu þar sem Mosfellsbæjarkvartettinn kemur fram. Söngkvartettinn eru þannig skipaður: Ásdís Arnalds, sópran, Lilli Dietz, alt, Þórarinn Jónsson, tenór og Reynir Bergmann Pálsson, bassi.


íþróttahúsið að Varmá 31. ágúst

Stórdansleikur Í túninu heima Páll Óskar heldur uppi stuðinu til kl. 04:00

Húsið opnar kl. 23:30 Miðaverð: 3.500 kr. Forsala: 2.500 kr.

á www.afturelding.is og á leik Aftureldingar og Njarðvíkur. Allur ágóði rennur til meistaraflokks karla í knattspyrnudeild Aftureldingar. Aldurstakmark: 20 ár.

F

N

C


Allir sem mæta í lopapeys u fá ís frá Ís tex

r u g n ö s u k k e Br og blys

Söngvaborg föstudagskvöldið 30. ágúst kl. 20:30-22:30 20.30 Íbúar safnast saman á Miðbæjartorgi Gulir, Rauðir, Bleikir og Bláir 20.45 Skrúðgöngur leggja af stað Hestamannafélagið Hörður leiðir gönguna með vöskum fákum. Göngustjórar frá Leikfélagi Mosfells­sveitar ræsa einn lit af stað í einu.

r­sveitin Björguna ikir ve Kyndill k á blysum kl. 22:00.

Útimarkaður

Hilmar og Gústi

stýra brekkusöng

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

in

tu da gs

Nánari upplýsingar og dagskrá á www.mos.is

it e v s m ó j l Skólah

fö s

Fjör fyrir alla fjölskylduna

kv öl

di ð

30

.á gú

st

Eldspúarar

21.00 ÁLAFOSSKVOS Skólahljómsveit Mosfellsbæjar tekur á móti skrúðgöngum. Haraldur Sverrisson bæjarstjóri setur hátíðina. Söngvaborg tekur lagið. Hilmar og Gústi stýra brekkusöng.


Jóhanna Magnúsdóttir hefur starfað sem skólastjóri Lágafellsskóla síðastliðin 18 ár en lætur nú af störfum

Forréttindi að taka þátt í uppbyggingu skólastarfs L

ágafellsskóli er samrekinn leikog grunnskóli fyrir nemendur í Mosfellsbæ og er deildaskiptur í yngsta, mið- og unglingastig ásamt leikskóladeildum. Við skólann starfa um 130 manns en um 730 nemendur eru í skólanum. Jóhanna Magnúsdóttir hefur starfað sem skólastjóri Lágafellsskóla frá því skólinn var stofnaður árið 2001 en hefur nú látið af störfum. Jóhanna er fædd á Eskifirði 17. nóvember 1953. Foreldrar hennar eru þau Erla Charlesdóttir húsmóðir og skrifstofudama og Magnús Bjarnason framkvæmdastjóri Hraðfrystihúss Eskifjarðar. Jóhanna er elst þriggja systkina, Agla er fædd 1958 og Charles Óttar er fæddur 1960 en hún á einnig hálfsystur, Sonju f. 1952, samfeðra.

HIN HLIÐIN Fallegasta bygging í heimi? Sagrada Familia í Barcelona. Hvað er fegurð? Allt sem hrífur hugann. Uppáhaldsverslun? Þykir almennt ekkert sérstaklega gaman í verslunum en nefni þó Illum Bolighus í Kaupmannahöfn. Finnst gaman að reka þar inn nefið, ekki síst til að kaupa jólaskraut á aðventunni. Hvaða litur lýsir þér best? Blár og svartur. Bókin á náttborðinu? Educated eftir bandaríska rithöfundinn Tara Westover. Bókin var tilnefnd sem ein af bestu útgefnum bókum í Bandaríkjunum 2018. Fallegasti staður í Mosfellsbæ? Gönguleiðin með Varmánni frá Álafosskvosinni. Hvað heillar þig í fari fólks? Glaðlyndi, hlýja, forvitni, hreinskiptni.

Það var barist með ýmsum áhöldum „Ég ólst upp á Eskifirði í miklu frjálsræði eins og tíðkaðist á þeim tíma. Við krakkarnir lékum okkur úti allan daginn, dorguðum á bryggjunni, veiddum síli og á vetrum fórum við á skíði. Það var talsvert um bardaga milli bæjarhluta og þá erum við að tala um alvöru bardaga þar sem barist var með ýmsum áhöldum, m.a. skíðastöfum, og einhverjir bera ör eftir þessar viðureignir.“

Hjónin í ölpunum

nýútskrifuð 1973

Var orðin sjálfstæð í söltuninni „Síldarævintýrið var í algleymingi þegar ég var barn og ung að árum fékk ég að taka þátt í söltun með mömmu. Ég var 13 ára þegar ég var orðin sjálfstæð í söltuninni en þá var ekkert verið að velta sér upp úr því hvort börnin væru að vinna að nóttu til. Tvö sumur vann ég svo við flökun í frystihúsinu. Þá naut ég þess mjög að afar mínir og ömmur bjuggu á staðnum og sótti ég mikið til þeirra enda yndislegt fólk. Íþróttir stundaði ég sem unglingur, bæði frjálsar íþróttir og handbolta.“ Eftir Ruth Örnólfsdóttur

þegar ég varð ófrísk að mínu fyrsta barni. MOSFELLINGURINN Ávað tíu ára að verða kennari Á sumrin vann ég á skrifstofu ruth@mosfellingur.is „Ég gekk í Barnaskóla Eskifyrir austan og síðar hjá ferðaskrifstofum í Reykjavík.“ fjarðar og fannst gaman að læra. Ég hafði góða og eftirminnilega kennara en nefni helstan Ragnar heitinn Þorsteinsson en ég Get enn heyrt glamrið í tönnunum var líklega 10 ára þegar ég ákvað að verða „Að loknu stúdenstsprófi réði ég mig til kennari eins og hann. kennslu í Hólabrekkuskóla sem þá var ekki Eftir unglingapróf fór ég í landspróf í fullkláraður. Ég kenndi því 9 ára börnum Alþýðuskólann að Eiðum og útskrifaðist í Fellaskóla og landsprófs- og verslunarþaðan vorið 1969. Veturinn á Eiðum var deildum í Réttarholti. Vegna plássleysis afskaplega skemmtilegur, maður eignaðist í Réttó varð að kenna tveimur bekkjum marga vini, félagslífið var öflugt og mikið saman og ég man mjög vel þegar ég stóð í íþróttastarf sem ég tók þátt í.“ fyrsta sinn frammi fyrir landsprófsnemendum mínum, 46 í bekk og ég tvítug. Ég get Æfði frjálsar íþróttir samhliða námi enn heyrt glamrið í tönnunum og fundið Haustið 1969 settist Jóhanna í 1. bekk svitann í lófunum. Það var mikil lífsreynsla en gekk ljómandi vel. Kennararskóla Íslands og lauk kennaraÍ skólanum kynntist ég eiginmanni prófi 1973, 19 ára. Hún ákvað að bæta við mínum, Edvard Ragnars­syni, sem þar var sig einu ári í Stúdentadeild skólans til að yfirkennari.“ eiga möguleika á að fara í háskóla. Stúdentsprófið var svo í höfn 1974. „Samhliða námi æfði ég frjálsar íþróttir Áttum yndislegan tíma á Höfn og handbolta og keppti í handbolta til 1977 „Sumarið 1979 fluttum við til Hafnar í Hornafirði með dætur okkar tvær, Erlu f. 1978 og Silju f. 1979. Ætlunin var að vera í tvö ár en árin urðu 12. Edvard hóf störf hjá Kaupfélagi Austur-Skaftfellinga og ég hóf kennslu við Hafnarskóla. Við áttum yndislegan tíma á Höfn, tókum virkan þátt í ýmis konar félagsstarfi og eignuðumst vini til lífstíðar. Ég Fjölskyldan: Mist, Magnús, Erla, Jóhanna, Edvard, Silja og Darri.

36

- Mosfellingurinn Jóhanna Magnúsdóttir

á brúðkaupsdaginn ásamt börnum sínum

starfaði við kennslu í níu ár auk þess sem ég var með umboð fyrir ferðaskrifstofur. Meðan við bjuggum þar fjölgaði í fjölskyldunni, Magnús fæddist 1982, Darri 1987 og Mist 1990. Edvard á þrjú börn frá fyrra hjónabandi, Önnu Guðrúnu, Ragnar og Kristinn Nikulás. Barnabörnin eru orðin 12 og 2 barnabarnabörn.“

Skólinn er eins og eitt af börnunum mínum sem ég hef tekið þátt í að „ala upp“ fyrstu 18 árin og hef nú sleppt hendi af, enda í góðum höndum. Nýttum skíðalandið vel „Sumarið 1991 fluttum við fjölskyldan í Mosfellsbæ. Börnin byrjuðu fljótt í íþróttum, tónlistarnámi og hestamennsku. Okkur fannst frábær kostur að hafa skíðaland í næsta nágrenni og nýttum það vel. Fyrstu þrjú árin eftir flutninginn var ég dagmóðir enda ekki hlaupið að því að koma börnum á leikskóla á þeim tíma. Haustið 1994 hóf ég störf sem kennari við Varmárskóla þar sem ég vann til 1999. Tekin var ákvörðun á þessum tíma að reisa nýjan grunnskóla en á meðan hann var í byggingu var starfrækt útibú frá Varmárskóla. Ég var beðin um að taka að mér starf útibússtjóra og gegndi því starfi í tvö ár með 170 nemendur eða þar til Lágafellsskóli tók til starfa.“

Þróunarverkefni í stjórnun „Haustið 2001 hóf ég síðan starf sem skólastjóri Lágafellsskóla ásamt Sigríði Johnsen og Birgi Einarssyni og var um að ræða þróunarverkefni í stjórnun með und-

anþágu frá menntamálaráðuneyti. Fyrsta árið voru um 270 nemendur við skólann. Birgir hætti eftir ár en við Sigríður störfuðum saman til 2007 en það ár fór ég í námsleyfi. Þegar Sigríður lét af störfum 2008 var Efemía Gísladóttir ráðin í hennar stað og starfaði hún við hlið mér þar til hún flutti utan 2010. Þá var tveggja skólastjóra kerfið lagt af við skólann og hef ég því gegnt starfinu ein síðan þá.“

Skólinn eins og eitt af börnunum „Það hafa verið mikil forréttindi að taka þátt í uppbyggingu skólastarfsins og að vinna með öllu því öfluga og faglega starfsfólki sem unnið hefur við skólann. Þá hefur verið gaman að kynnast og vinna með öllum nemendum skólans í gegnum tíðina og foreldrum þeirra. Ég hafði alla tíð mikið yndi af að kenna enda starfaði ég við kennslu í 27 ár áður en ég tók við skólastjórnun. Það hefur verið mikil reynsla og afar skemmtilegt og krefjandi starf sem ég hafði gegnt þegar ég lét af störfum 1. ágúst sl. Skólinn er eins og eitt af börnunum mínum sem ég hef tekið þátt í að „ala upp“ fyrstu 18 árin og hef nú sleppt hendi af, enda í góðum höndum.“

Mun hafa nóg fyrir stafni En hvað skyldi Jóhanna ætla að taka sér fyrir hendur? „Fyrst og fremst hlakka ég til að verja meiri tíma með manninum mínum og fjölskyldunni en Edvard lét af störfum fyrir 6 árum eftir að starfað sem útibússtjóri í banka og sem grunnskólakennari. Þá eigum við hjónin bústað í Öndverðarnesi sem okkur finnst frábært að dvelja í. Okkur þykir gaman að ferðast og höfum farið árlega á skíði til Austurríkis. Kannski sný ég mér að golfinu, hver veit? Ég er viss um að ég mun hafa nóg fyrir stafni og mun njóta þess að vera ekki bundin yfir löngum vinnudegi,” segir Jóhanna og brosir. Myndir: Ruth Örnólfsdóttir og úr einkasafni.


m

afni.

Stundum þarf tvo til - því að sumt virkar betur saman Heilsutvenna uppfyllir daglega vítamín- og steinefnaþörf Íslendinga í tveimur perlum.

VERT

LEYNIVOPN ÞJÓÐARINNAR


Uppskeruhátíð Sumarlestrar 2019 í Bókasafni Mosfellsbæjar fimmtudaginn 5. september kl. 16.30-18.00

Listasalur Mosfellsbæjar

Litríkur lopi Margmenni var við opnun sýningar Gerðar Guðmundsdóttur Skynjun – Má snerta í Listasal Mosfellsbæjar 16. ágúst sl. Á sýningunni eru textílverk gerð úr íslenskri ull og er leikgleðin og litadýrðin í forgrunni. Sýningin er hönnuð með þarfir blindra og sjónskertra í huga. Heiti verka og texti um sýninguna er á blindraletri, notast er við andstæða og bjarta liti og síðast en

ekki síst má upplifa öll verkin með snertingu. Ljóst var strax á fyrstu dögum sýningarinnar að börn hafa sérstaklega gaman af verkunum og kunna að meta að mega snerta þau. Við hvetjum fólk til að láta þessa litríku og glaðlegu sýningu ekki fram hjá sér fara. Opið er kl. 12-18 á virkum dögum og kl. 1216 á laugardögum. Síðasti sýningardagur er 13. september.

Happdrætti og veitingar Sirkus Íslands verður með sirkussmiðju á torginu Hlökkum til að sjá ykkur!

Bókasafn Mosfellsbæjar

byg g i n g a f é l ag i ð

Viltu láta gott af þér leiða til umhverfis- og innflytjendamála? Rauði krossinn í Mosfellsbæ óskar eftir sjálfboðaliðum til að sinna skiptifatamarkaði, námsaðstoð barna og innflytjendaverkefnum. Fyrir frekari upplýsingar hafðu samband í síma 898-6065 eða í moso@redcross.is. Við erum einnig á Facebook! Sjálfboðaliðar Rauða krossins fá einstakt tækifæri til að kynnast alþjóðlegu hjálparstarfi og láta gott af sér leiða í nærumhverfinu á sama tíma.

38

- Fréttir úr bæjarlífinu


Kennarahópur safnar kröftum og þekkingu

17 kennarar úr Mosfellsbæ í námsferð • Vikunámskeið

Til Spánar að læra hugleiðslu og jóga fyrir börn Þann 13. júní síðastliðinn héldu 17 kennarar úr Varmárskóla, Helgafellsskóla og Lágafellsskóla í námsferð til Spánar til að læra hugleiðslu og jóga fyrir börn. Hópurinn hitti kennara frá öðrum sveitar­félögum í Madrid og hélt, ásamt þeim Aðalheiði Jensen og Önnu Helgu frá Mundo ferðaskrifstofu, til bæjarins San Lorenzo de El Escorial sem var höfðingjasetur spænskra konunga um aldaraðir. Dvalið var í klaustri í Valle de los Caídos, eða í Dal hinna föllnu, sem er sögufrægur staður. Þar stendur 152 metra hár kross sem reistur var með stuðningi einræðisherrans Francos til minningar um þá sem féllu í spænsku borgarastyrjöldinni á árunum 1936-1939. Jarðneskar leifar 34.000 manna er að finna í grafhvelfingum gríðarstórrar kirkju sem er undir fjallinu sem krossinn stendur á. Það má því með sanni segja að umhverfið þarna sé stórbrotið. Námskeiðið stóð í 7 daga þar sem farið var yfir aðferðir til að auka vellíðan og heilbrigði í skólastarfi með því að nota verkfæri eins og núvitund, hugrækt, sjálfsvinsemd, tilgang og ábyrgð, öndunar- og slökunaraðferðir, jóga, jákvæða sálfræði og æfingar sem auka hreyfifærni. Verkefnin voru bæði í formi fyrirlestra og verklegra æfinga. Hið stórkostlega umhverfi klaustursins

Fella

hring­urinn Fjallahjólamót

bauð einnig upp á mikla útiveru og ævintýraferðir í formi könnunarleiðangra og gönguferða fjarri skarkala umheimsins. Hver dagur var nýttur til hins ítrasta, bæði í sjálfsrækt í formi æfinga og til að læra kennsluaðferðir til að nota í starfi. Það má með sanni segja að ferðir sem þessar séu kærkomnar til þess að vega á móti því erilsama samfélagi sem við búum börnum okkar í dag. Það verður spennandi að að nýta það sem numið var á námskeiðinu á komandi skólaári með börnum í Mosfellsbæ. Kennarahópurinn vill þakka Kennarasambandinu fyrir stuðninginn og Mundo ferðaskrifstofu fyrir vel heppnaða og vel skipulagða ferð og Aðalheiði og Önnu fyrir lærdómsríka og dásamlega samveru.

Fimmtudaginn

29. ágúst kl. 19:00 Hjólað um stíga Mosfellsbæjar

15 KM

Hjóladeild Aftureldingar

Nánar á Facebook

netskraning.is/fellahringurinn

29

www.malbika.is - sími 864-1220

40

- Stærsti auglýsinga- og fréttamiðill í Mosfellsbæ

KM


Metnaðarfullir grillarar • Vita allt um grill og grillmennsku

Grillfeðurnir kenna listina á bakvið taco Félagarnir Arnar Sig og Hjalti Vignis kalla sig Grillfeðurna. Þeir hafa haft brennandi grilláhuga í mörg ár og láta ekkert stoppa sig þegar kemur að því að ná fram hinum fullkomna grillmat. Grillfeðurnir eru öflugir á samfélagsmiðlum þar sem þeir deila hugmyndum og uppskriftum allan ársins hring. Þeir deila hér með okkur eftirlætisuppskrift að taco. „Við höfum aðeins verið að vinna með þetta í sumar og komið hrikalega vel út.“

Grillfeðratips

að Besta leiðin til ole er að geyma guacam tílát, þjappa Grillfeðrataco með setja það í plas og hella sirka ð ei kjúklingi eða nauti örlítið með sk ofan á það, loka Byrjið á að grilla 2 cm vatnslagi r tja í kæli. Þega se nautasteikina eða svo ílátinu og er st næ e ol am kjúklinginn. Nautið á að nota guac , hrært í því er best að grilla fyrst vatninu hellt af búið ð í óbeinum hita á 110°, og þá er þa til aftur. þegar kjarnhitinn er kominn í 49-50° er kjötið tekið af og grillið hitað vel upp. Því næst er kjötið brúnað, ca 1-2 mín á hvorri hlið eða þangað til kjarnhitinn fer í 54-55° fyrir medium rare. Gott er að nota sömu aðferð við kjúklingabringur nema þá fer kjarnhitinn í 72° í lokin. Velgið aðeins litla tortilla-skel, guacamole fer í botninn, nautakjöt eða kjúklingur þar ofan á, því næst er maíssalsa sett ofan á og toppað með chili-mæjó.

hjalti vignis og arnar sig

Nautataco marinering:

Kjúklingataco marinering:

• Safi úr 2 lime • 4 hvítlauksrif kramin • ½ bolli appelsínusafi • 1 bolli kóríander fínt skorið • ½ tsk salt • ½ tsk pipar • ¼ bolli olía • 1 jalapeno skorinn • 2 msk edik Dugar fyrir 1 kg af kjöti.

• 1/3 bolli olía • Safi úr 2 lime • Börkur af 1 lime • 2 tsk púðursykur • 1tsk cumin • 1tsk chiliduft • 1tsk hvítlauksduft • 1tsk salt • ½ tsk ítalskt krydd Dugar fyrir 4 kjúklingabringur

Guacamole:

Maíssalsa:

• 3 avókadó • ½ rauðlaukur • 2 kirsuberjatómatar • 3 msk ferskt kóríander fínt skorið • 1 jalapeno fræhreinsaður og fínsaxaður • 2 hvítlauksrif söxuð • Safi úr 1 lime • Salt

• 2 ferskir maísstönglar eða 3-4 frosnir • 1 askja kirsuberjatómatar • 1 lítil paprika fræhreinsuð og skorin • ½ rauðlaukur fínt skorinn • ½ bolli kóríander fínt skorið • 1 rautt chili fínt skorið • 2 hvítlauksrif söxuð • Safi úr 1-2 lime • Salt og pipar

Aðferð: Skerið avókadó og takið steininn úr, stappið það með gaffli í skál eins gróft og þið viljið hafa það. Bætið öðrum innihaldsefnum við og hrærið saman.

Íslenska ullin er einstök Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

Laus störf í Mosfellsbæ Mosfellsbær hefur tekið í gagnið nýjan ráðningarvef. Öll laus störf hjá Mosfellsbæ og stofnunum má sjá og sækja um á nýjum ráðningarvef:

www.mos.is/storf Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

Aðferð: Grillið maísstönglana þangað til þeir verða mjúkir og fá fallegar grillrendur. Skerið baunirnar af og blandið saman í skál með restinni af innihaldsefnunum. Smakkið til með salti og pipar. Maíssalsa er einnig gott að bera fram með tortilla flögum og passar einnig vel sem meðlæti með grilluðum fisk.

Næsta blað kemur út:

12. september

Efni og auglýsingar skulu berast fyrir kl. 12, mánudaginn 9. september.

42

- Grillfeðurnir ér

gæ n


POP-UP MARKAÐUR RAUÐA KROSSINS Í MOSFELLSBÆ

Hvar? Þverholti 7 (Rauða kross húsið) Hvenær? 31 ágúst frá 13-16

Hvað? Barna- og unglingaföt/skór

Einungis þrjú verð! 100 – 500 -1000!

h

i 13 t l o

5-

-1

i sím

57

opið alla virka daga kl. 10-18.30

9

69 86

fiskur í öllum lit um lax, humar, löngugrillsteikur

ið om tu k gæ mar. Hér unartí ight n tl p o o r Fo letu

Gleðilega bæjarhátíð ið om tu k gæ mar. Hér unartí ight opn r Footl letu

Gríptu með þér góðgæti á götugrillið www.mosfellingur.is -

ið m ko r. tu íma t gæart igh tl n ér

43


Iðkendum fjölgar svo um munar í boltanum Í dag eru skráðir iðkendur knattspyrnudeildar komnir yfir 600 í yngri flokkum Aftureldingar. Guðbjörg Fanndal formaður knattspyrnudeildar segist bíða spennt eftir komandi tímabili með bættri aðstöðu en nýtt knatthús verður tekið í notkun í haust. „Við horfum björtum augum fram á við, vonandi verður komið gervigras á aðalvöllinn sem fyrst svo hægt verði að bjóða iðkendum upp á topp aðstæður,“ segir Guðbjörg. Í sumar hafa báðir meistaraflokkar félagsins leikið í Inkasso deildinni sem er sú næstefsta á Íslandi. Það er mikil gróska í boltanum og nú um helgina fer fram risa Weetos-mót á Tungubökkum þar sem búist er við um 1.500 iðkendum á svæðið.

knattspyrnumennirnir aron og axel óskar

Aron Sigurvins fær stuðning eftir slys Þann 5. ágúst lenti Mosfellingurinn Aron Sigurvinsson í alvarlegu bílsslysi við Rauðhóla. Aron slasaðist illa og var 10 daga á gjörgæslu en er á batavegi. Ljóst er að Aron á langan bataferil fyrir höndum en tekst á við þetta verkefni af æðruleysi og ætlar sér að ná fullum bata. Aron gekk í Varmárskóla og spilaði fótbolta með Aftureldingu á sínum yngri árum. Aron lék með Fylki í 2. flokki Elliða árið 2018, í fyrra spilaði hann með Fjarðabyggð og Hugin í 2. deildinni. Í byrjun sumars spilaði hann einn leik með Hetti/Hugin í 3. deildinni.

Vel sóttur styrktarleikur

Sportís í samstarf við Aftureldingu

Sportís ehf umboðsaðili Asics og handknattleiksdeild Aftureldingar hafa gert með sér samning um sölu og markaðssetningu á Asics handboltaskóm. Leikmenn meistaraflokka Aftureldingar spila í Asics næstu þrjú árin. Sportís býður félagsmönnum frábær kjör á skóm í verslun sinni í Mörkinni 6. Á myndinni eru Hannes Sigurðsson formaður handknattleiksdeildar og Skúli Jóhann Björnsson forstjóri Sportis.is

Síðastliðinn föstudag stóðu Elliðamenn í samstarfi við Fylki fyrir styrktarleik sem fram fór á Würth-vellinum í Árbæ. Þar áttust við Elliði og Ægir frá Þorlákshöfn. Alls mættu 528 manns á leikinn sem fór 2-1 fyrir Elliða. Frítt var inn á leikinn en tekið var við frjálsum framlögum ásamt því allur ágóði af veitingasölu rann til Arons. Fyrir þá sem ekki komust á leikinn en vilja leggja sitt af mörkum bendum við á reikning Arons, 315-26-8877 kt. 0207982549.

Grunnskólamót UMSK í blaki verður haldið í Kórnum í Kópavogi miðvikudaginn 9. október Blakdeild Aftureldingar býður krökkum í 4., 5. og 6. bekk að æfa frítt fram að móti til að æfa sig fyrir mótið. Þjálfari verður á staðnum.

Æfingarnar verða á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 16:00 -17:00

44

- Íþróttir

Símamótsmeistarar 2019

Þessar öflugu stelpur úr 7. flokki Aftureldingar gerðu sér lítið fyrir og sigruðu á Símamótinu 2019. Þjálfarar eru Þorgeir Leó, Marsý og Eyþór. Mótið er það stærsta á landinu en um 2.000 keppendur taka þátt á félagssvæði Breiðabliks í Kópavogi á hverju sumri.

FIMLEIKADEILD

$130#*',% 0²¬µ0 ³ ƣ²¬³

Bjóðum alla Mosfellinga velkomna að fagna með okkur sunnudaginn 1.sept. milli 14:00-15:30 í fimleikasalnum að Varmá


Weetosmót Aftureldingar í knattspyrnu verður haldið á Tungubökkum Mosfellsbæ dagana 31. ágúst og 1. september. Spilað verður með hefðbundnu hraðmótsfyrirkomulagi í 6. og 7. flokki stráka og stelpna. Weetos er styrktaraðili mótsins og gefur öllum börnum glaðning í mótslok. Ljúffengar veitingar verða seldar á mótssvæðinu og ýmiss skemmtileg afþreying verður í boði.

ViÐ ViÐ hlökkum hlökkum til til aÐ aÐ sjá sjá þig! þig! Skráning er rafræn inn á Facebook-síðu mótsins: facebook.com/weetosmotid Netfang mótsins er: mot@afturelding.is


AFTURELDING Tímatöflur deilda veturinn 2019-2020 Tímatöflur deilda veturinn 2019-2020

KYNNING Á VETRARSTARFI AFTURELDINGAR ÞANN ÞANN 31 31 .ÁGÚST .ÁGÚST ÍÍ SAL SAL 3 3 AÐ AÐ VARMÁ, VARMÁ, ALLIR ALLIR VELKOMNIR VELKOMNIR

BADMINTON FLOKKUR/ALDUR FLOKKUR/ALDUR

MÁNUDAGAR MÁNUDAGAR

ÞRIÐJUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR MIÐVIKUDAGUR

FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR

FÖSTUDAGUR FÖSTUDAGUR

LAUGARDAGUR LAUGARDAGUR

11:30-13:00 11:30-13:00

17:30-18:15 17:30-18:15

U9 U9

SALUR 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ

16:30-17:30 16:30-17:30

U 13 U 13

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

13 + 13 +

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

17:00-18:30 17:00-18:30

17:30-18:30 17:30-18:30

Keppnishópur Keppnishópur

20:00-21:30 20:00-21:30 LÁGAFELL LÁGAFELL

BLAK

FLOKKUR/ALDUR FLOKKUR/ALDUR

2, 3 og 4. bekkur 2, 3 og 4. bekkur

17:00-18:30 17:00-18:30

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

19:15-20:30 19:15-20:30

11:30-13:00 11:30-13:00

SALUR 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

21:00-22:30 21:00-22:30

SALUR 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ

MÁNUDAGAR MÁNUDAGAR

11:30-13:00 11:30-13:00

SALUR 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

20:30-22:00 20:30-22:00

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

18:15-19:15 18:15-19:15

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

SUNNUDAGUR SUNNUDAGUR

SALUR 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ

ÞRIÐJUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR

15:00-16:00 15:00-16:00

MIÐVIKUDAGUR MIÐVIKUDAGUR

FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR

FÖSTUDAGUR FÖSTUDAGUR

LAUGARDAGUR LAUGARDAGUR

15:30-16:30 15:30-16:30 SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

12:30-14:00 12:30-14:00 SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

15:00-16:00 15:00-16:00

LÁGAFELL LÁGAFELL

LÁGAFELL LÁGAFELL

16:00-17:00 16:00-17:00

5. og 6. bekkur kvk. og kk. 5. og 6. bekkur kvk. og kk.

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

7. og 8. bekkur kk. 7. og 8. bekkur kk.

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

7. - 9. bekkur kvk 7. - 9. bekkur kvk

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

4.. 5. og 6. bekkur 4.. 5. og 6. bekkur f. UMSK mót f. UMSK mót

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

2. fl kvk Menntaskóli 2. fl kvk Menntaskóli

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

16:00-17:00 16:00-17:00

15:30-16:30 15:30-16:30

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

16:00-17:30 16:00-17:30

17:00-18:30 17:00-18:30

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

12:30-14:00 12:30-14:00

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

16:30-18:00 16:30-18:00

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

16:00-17:30 16:00-17:30

16:00-17:00 16:00-17:00

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

16:00-17:30 16:00-17:30

17:00-18:30 17:00-18:30

16:30-18:00 16:30-18:00

12:30-14:00 12:30-14:00

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

Úrvalsdeild kk Úrvalsdeild kk

18:30-20:00 18:30-20:00

18:30-20:00 18:30-20:00

20:00-21:30 20:00-21:30

18:45-20:00 18:45-20:00

18:30-20:00 18:30-20:00

10:30-12:00 10:30-12:00

Úrvalsdeild kvk Úrvalsdeild kvk

18:30-20:00 18:30-20:00

20:00-21:30 20:00-21:30

18:30-20:00 18:30-20:00

17:30-18:45 17:30-18:45

18:00-19:30 18:00-19:30

09:00-10:30 09:00-10:30

1.-4. deild KVK 1.-4. deild KVK

20.00-21:30 20.00-21:30

21:30-23:00 21:30-23:00

21:30-23:00 21:30-23:00

20:00-21:30 20:00-21:30

1. deild KK 1. deild KK

18:30-20:00 18:30-20:00

6. deild KVK 6. deild KVK

21:30-23:00 21:30-23:00

20:00-21:30 20:00-21:30

Steve Öxl Steve Öxl

21:30-23:00 21:30-23:00

21:30-23:00 21:30-23:00

Konur Konur

20:00-21:30 20:00-21:30

21:30-23:00 21:30-23:00

Æfingatöflur Æfingatöflur eru eru birtar birtar með með fyrirvara fyrirvara um um breytingar breytingar


AFTURELDING AFTURELDING

KNATTSPYRNA

Tímatöflur Tímatöflur deilda deilda veturinn veturinn 2019-2020 2019-2020

Nýtt Nýtt knattspyrnutímabil knattspyrnutímabil hefst hefst 14. 14. september september Æfingatöflur vetrarins verða birtar í Æfingatöflur vetrarins verða birtar í næsta næsta Mosfelling Mosfelling og og á á heimasíðu heimasíðu Aftureldingar Aftureldingar

FIMLEIKAR FLOKKUR/ALDUR FLOKKUR/ALDUR

MÁNUDAGAR MÁNUDAGAR

ÞRIÐJUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR MIÐVIKUDAGUR

FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR

FÖSTUDAGUR FÖSTUDAGUR

LAUGARDAGUR LAUGARDAGUR

Krílahópur Krílahópur

10:00-10:50 10:00-10:50

(f. 2016 - 2017) (f. 2016 - 2017)

Leikskólahópur Leikskólahópur

11:00-11:50 11:00-11:50

(f. 2015) (f. 2015)

Leikskólahópur Leikskólahópur

17:00-17:50 17:00-17:50

(f. 2014) (f. 2014)

Grunnhópur Grunnhópur

14:00-15:00 14:00-15:00

(f. 2013) (f. 2013)

(f. 2012) (f. 2012)

Framhald Framhald (f. 2012) (f. 2012)

15:00-16:00 15:00-16:00

14:00-15:15 14:00-15:15

17:00-19:00 17:00-19:00 DANS DANS

2. flokkur 2. flokkur

Hreysti / FFA Hreysti / FFA

15:00-16:30 15:00-16:30

15:00-16:30 15:00-16:30

15:30-17:00 15:30-17:00

15:15-17:15 15:15-17:15

15:45-17:45 15:45-17:45

15:45-17:45 15:45-17:45

16:15-18:15 16:15-18:15

16:15-18:15 16:15-18:15

18:00-20:30 18:00-20:30

(f. 2005-2006) (f. 2005-2006)

LÁGAF./KRIKI/ LÁGAF./KRIKI/ HELGAF. HELGAF.

14:00-15:30 14:00-15:30 LÁGÓ/KRIKI/ LÁGÓ/KRIKI/ HELGAF. HELGAF.

4. flokkur 4. flokkur

Drengjahópur Drengjahópur

15:00-16:15 15:00-16:15

VARMÁ VARMÁ

(f. 2009-2010) (f. 2009-2010)

(2003-2010) (2003-2010)

VARMÁ VARMÁ

15:00-16:15 15:00-16:15

LÁGAF./KRIKI/ LÁGAF./KRIKI/ HELGAF. HELGAF.

(f. 2011) (f. 2011)

3. flokkur 3. flokkur

DANS DANS

18:00-20:30 18:00-20:30

16:00-17:30 16:00-17:30 20:00-21:30 20:00-21:30

18:00-20:30 18:00-20:30

10:00-12:30 10:00-12:30 16:30-18:00 16:30-18:00

20:00-21:30 20:00-21:30 17:00-18:00 17:00-18:00

16:00-17:00 16:00-17:00

FRJÁLSAR

FLOKKUR/ALDUR FLOKKUR/ALDUR

MÁNUDAGAR MÁNUDAGAR

10 ára og yngri 10 ára og yngri

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

11-13 ára 11-13 ára

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

Meistaraflokkur Meistaraflokkur

10:00-12:30 10:00-12:30

16:00-18:00 16:00-18:00

HandstöðuHandstöðunámskeið námskeið Opin styrktarOpin styrktaræfing æfing

15:00-16:00 15:00-16:00

LÁGAF./KRIKI/ LÁGAF./KRIKI/ HELGAF. HELGAF.

14:00-15:15 14:00-15:15

VARMÁ VARMÁ

5. flokkur 5. flokkur

(f. 2007-2008) (f. 2007-2008)

VARMÁ VARMÁ

LÁGAF./KRIKI/ LÁGAF./KRIKI/ HELGAF. HELGAF.

(f. 2013) (f. 2013)

11:00-11:50 11:00-11:50 14:00-15:00 14:00-15:00

VARMÁ VARMÁ

Grunnhópur Grunnhópur Framhald Framhald

SUNNUDAGUR SUNNUDAGUR

16:00-17:00 16:00-17:00

ÞRIÐJUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR

16:30-19:00 16:30-19:00

LAUGARDALSHÖLL LAUGARDALSHÖLL

FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR

15:00-16:00 15:00-16:00

15:00-15:45 15:00-15:45 15:45-16:30 15:45-16:30

MIÐVIKUDAGUR MIÐVIKUDAGUR

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

15:00-16:00 15:00-16:00

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

17:00-18:30 17:00-18:30

LAUGARDAGUR LAUGARDAGUR

15:00-16:00 15:00-16:00

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

15:00-16:00 15:00-16:00

FÖSTUDAGUR FÖSTUDAGUR

SALUR 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ

17:30-19:30 17:30-19:30

LAUGARDALSHÖLL LAUGARDALSHÖLL

17:30-19:30 17:30-19:30

LAUGARDALSHÖLL LAUGARDALSHÖLL

Æfingatöflur Æfingatöflur eru eru birtar birtar með með fyrirvara fyrirvara um um breytingar breytingar

17:00-19:00 17:00-19:00

LAUGARDALSHÖLL LAUGARDALSHÖLL

11:00-13:00 11:00-13:00

LAUGARDALSHÖLL LAUGARDALSHÖLL


HJÓLREIÐAR

AFTURELDINGHJÓLREIÐAR HJÓLREIÐAR HJÓLREIÐAR Hægt er að nálgast æfingatíma hjóladeildar Aftreldingar á Facebook síðu deildarinnar www.facebook.com/hjoladeild

Tímatöflur deilda veturinn 2019-2020

KA

Hægt er að nálgast æfingatíma hjóladeildar Aftreldin ægt er að nálgast hjóladeildar Aftreldingar á Facebook síðu deildarinnar Hægtæfingatíma er að nálgast æfingatíma hjóladeildar Aftreldingar á Facebook síðu deildarinnar www.facebook.com/hjoladeild ww.facebook.com/hjoladeild www.facebook.com/hjoladeild

HANDBOLTI HJÓLREIÐAR HANDBOLTI KYNNING Á VETRARSTARFI AFTURELDINGAR HANDBOLTI HANDBOLTI

FLOKKUR/ALDUR

FLOKKUR/ALDUR

MÁNUDAGAR

ÞRIÐJUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR

FIMMTUDAGUR

FÖSTUDAGUR

LAUGARDAGUR

Hægt er að nálgast æfingatíma hjóladeildar Aftreldingar á Facebook síðu deildarinnar 8. flokkur kvk. 15:30-16:30 15:30-16:30 www.facebook.com/hjoladeild 1. og 2. bekkur SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ

UR/ALDUR

kur kvk. bekkur

kur kvk. bekkur

kur kvk.

. bekkur

kur kvk.

SUNNUDAGURYngri - Byrjendur Eldri - Byrjendur

FLOKKUR/ALDUR MÁNUDAGAR ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR ÞANN .ÁGÚST Í SAL 3 AÐ VARMÁ, ALLIR VELKOMNIR MÁNUDAGAR 31 ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR LAUGARDAGUR SUNNUDAGUR FLOKKUR/ALDUR MÁNUDAGAR ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR LAUGARDAGUR SUNNUDAGUR 7. flokkur kvk. 3. og 4. bekkur

15:30-16:30

HANDBOLTI

15:30-16:30 8. 6. flokkur kvk.

SALUR VARMÁ 1. og 5. og 2. 6.1,bekkur bekkur

7.15:30-16:30 flokkur 5. flokkur kvk. kvk.

FLOKKUR/ALDUR SALUR 2,bekkur VARMÁ 3. og og 8. 4. bekkur 7.

15:30-16:30

16:30-17:30

15:30-16:30

MÁNUDAGAR ÞRIÐJUDAGUR 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ SALUR

BADMINTON

6. flokkur kvk. 8. 4. 5.og og2. 6.bekkur bekkur 1. 9. 10. bekkur

16:30-17:30 5. 7. flokkur 3. flokkur kvk. kvk. FLOKKUR/ALDUR

SALUR 2, VARMÁ

15:30-16:30

SALUR 2, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ

15:30-16:30 16:30-17:30

Fullorðnir - ByrjeF

15:30-16:30

SALUR 2, VARMÁ

16:30-17:30 15:30-16:30 19:30-20:30

15:30-16:30 16:30-17:30

MIÐVIKUDAGUR SALUR 2, VARMÁ

16:30-17:30 18:30-19:30 ÞRIÐJUDAGUR

SALUR 2, VARMÁ

FIMMTUDAGUR

FÖSTUDAGUR SALUR 1, VARMÁ

16:30-17:30 15:30-16:30 20:00-21:00 MIÐVIKUDAGUR

LAUGARDAGUR SALUR 1, VARMÁ

S

Eldri - Framhald 15:30-16:30

SALUR 2, VARMÁ

SUNNUDAGUR

16:30-17:30 12:00-13:00 11:30-12:30 SALUR 2, VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ

5. flokkur kvk. 16:30-17:30 16:30-17:30 09:30-10:30 16:30-17:30 09:30-10:30 19:00-20:30 FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR 7. og 8. bekkur SALUR 2, LAUGARDAGUR VARMÁ

Unglingar - Fram

SALUR 1, VARMÁFullorðnir - Fram

16:30-17:30

10:30-11:30 SUNNUDAGUR SALUR 2, VARMÁ Yngri - Afrekshóp

bekkur

SALUR 2, VARMÁ 7. og bekkur 3. 4. 16 - 198. ára

2, 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ SALUR SALUR VARMÁ

1, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ SALUR SALUR 1, VARMÁ

kur kvk.

19:30-20:30 4. U 9flokkur kvk. 6. Mfl. SALUR 2,bekkur VARMÁ 9. og kvk. 10. bekkur 5. 6.

19:30-20:30 19:30-20:30 17:30-19:00

19:30-20:30 16:30-17:30 17:30-19:00

19:00-20:00 17:30-19:00

kur kvk.

3.13 5. flokkur kvk. U 16og - 198.ára 7. bekkur 8. flokkur kk.

SALUR VARMÁ SALUR 3, SALUR 2, 3, VARMÁ 2, VARMÁ 1, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ SALUR SALUR 2, VARMÁ SALUR SALUR 2, VARMÁ VARMÁ

20:00-21:00 18:30-19:30

17:00-18:30 19:00-20:30 20:00-21:00 16:30-17:30

SALUR VARMÁ SALUR 2, 1, VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ

SALUR SALUR 3, 1, VARMÁ VARMÁ

17:30-19:00 4. flokkur kvk. Mfl. 13 + kvk. 7. flokkur kk.

SALUR 1, VARMÁ 2, 2, VARMÁ 2, 3, VARMÁ 1, VARMÁ 1, 2, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR SALUR 1, VARMÁ SALUR SALUR 2, VARMÁ VARMÁ SALUR SALUR 1, VARMÁ 2, SALUR SALUR 2, VARMÁ SALUR SALUR 3, SALUR SALUR

SALUR 1, VARMÁ

SALUR 3, 1, VARMÁ SALUR

0. bekkur

ára

1. og 2. bekkur

vk.

SALUR 1, VARMÁ 9. og 10. bekkur 3. og 4. bekkur

kur kk. bekkur

kur kk. bekkur

kur kk.

. bekkur

kur kk. bekkur

kur kk.

0. bekkur

kur kk.

ára

3. flokkur kvk. Keppnishópur 16 - 19 ára 8. flokkur flokkur kk. kk. 6. 1. og 5. og 2. 6. bekkur bekkur

SALUR 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ

16:30-17:30 18:30-19:30 16:30-17:30

15:30-16:30

20:00-21:30 LÁGAFELL 15:30-16:30

SALUR 2, VARMÁ

17:30-19:00

3. og 4. bekkur 7. og 8. bekkur

SALUR 1, VARMÁ

8. 6. flokkur 4. flokkur kk. kk.

15:30-17:30 17:30-18:30

16:30-17:30

BLAK

SALUR VARMÁ 7. og bekkur 16 - 198.1,ára

6. flokkur kk. 2, 3 og 4. bekkur 17:30-18:30 4.

Mfl. 5. 6. SALUR 2,bekkur VARMÁ 9. og kk. 10. bekkur

17:30-19:00 17:30-19:00 19:30-20:30

SALUR 2, VARMÁ

17:30-19:00

17:30-19:00

SALUR 1, VARMÁ 15:30-16:30

SALUR 1, VARMÁ

15:30-16:30 15:30-17:30 17:30-18:30

20:00-21:00

SALUR 2, VARMÁ

15:30-16:30 16:30-17:30

15:30-17:30 19:00-20:00

SALUR 2, 2, VARMÁ SALUR 2, 1, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ SALUR SALUR VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ

16:30-17:30 18:30-19:30

16:30-17:30 MÁNUDAGAR

17:30-18:30 17:30-18:30 19:00-20:30

15:00-16:00 15:30-17:30 19:00-20:00 17:30-18:30 19:00-20:30 LÁGAFELL

SALUR 2, 1, VARMÁ SALUR VARMÁ SALUR 1, VARMÁ

1, SALUR 2, VARMÁ 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ SALUR SALUR 2, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ VARMÁ

15:30-16:30 16:30-17:30 16:30-17:30 19:00-20:30 ÞRIÐJUDAGUR

SALUR 1, SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ VARMÁ

19:00-20:00 17:30-19:00

SALUR VARMÁ SALUR 2, 1, VARMÁ

17:30-19:00 19:00-20:30 17:30-18:30

20:30-21:30 20:30-21:30 18:30-19:30

20:30-21:30

7. bekkur SALUR VARMÁkvk SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ 16 -- 9. 19 1, ára SALUR 2,

19:00-20:30

SALUR 1, VARMÁ

20:30-21:30 U - lið kk. SALUR 1, VARMÁ 2. fl kvk Menntaskóli Leikskólahópur

SALUR 1, VARMÁ

ÞRIÐJUDAGUR

KÖRFUBOLTI KÖRFUBOLTI Úrvalsdeild kk 1. - 2. bekkur MÁNUDAGAR FLOKKUR/ALDUR

ólahópur

Úrvalsdeild kvk Leikskólahópur 3. - 4. bekkur

ÞRIÐJUDAGUR MÁNUDAGAR

20:30-21:30 19:00-20:30 17:00-18:30

1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR SALUR 1, VARMÁ SALUR 3,

19:00-20:30 4.. og 6. bekkur Mfl.5.kk. SALUR 1, VARMÁ f.FLOKKUR/ALDUR UMSK mót MÁNUDAGAR

UR/ALDUR

SALUR 2, VARMÁ

1, VARMÁ SALUR SALUR 1, VARMÁ SALUR 2, 1, VARMÁ SALUR

3. flokkur kvk. 18:15-19:15 19:00-20:30 16:30-17:30 16 - 19 ára

20:30-21:30

18:30-20:00 MIÐVIKUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR

KÖRFUBOLTI

16:10-17:00 18:30-20:00 LÁGAFELL

17:30-19:00 16:00-17:00

SALUR 1, VARMÁ

15:30-16:30

SALUR 1, VARMÁ

19:00-20:30 21:00-22:30 8. flokkur kk. SALUR 2, 1, VARMÁ SALUR VARMÁ 15:30-16:30 15:30-16:30 15:30-17:30

1. og 2. bekkur SALUR 2, 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ SALUR VARMÁ

17:30-19:00 19:00-20:30 7. flokkurSALUR kk. 1, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ 15:30-16:30 15:30-16:30 16:30-17:30 3. og 4. bekkur

SALUR 1, VARMÁ

6. flokkur kk. 15:30-16:30 15:30-17:30 5. og 6. bekkur

SALUR 2, VARMÁ

SALUR 2, VARMÁ

5. flokkur kk.

SALUR VARMÁ SALUR 2, 1, VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ

SALUR VARMÁ SALUR 2, VARMÁ 1, VARMÁ SALUR 2,

SALUR 2, 1, VARMÁ SALUR

17:30-19:00

FIMMTUDAGUR 20:30-21:30

SALUR 3, VARMÁ

17:30-19:00 16:00-17:30

SALUR 3, 1, VARMÁ SALUR VARMÁ FÖSTUDAGUR

Leikskólahópur 16:10-17:00 18:30-20:00 17:30-18:45 LÁGAFELL

16:10-17:003. - 4. bekkur 11:00-12:00 16:10-17:00 17:00 - 18:00

16:10-17:00 20:30-22:00

16:10-17:00

21:30-23:00 15:30-16:30 16:00-17:00

20:00-21:30 5. bekkur 15:00-16:00 15:30-16:30 18:00-19:00 18:00-19:00

Steve Öxl 16:00-17:00 6. - 4. 7. bekkur bekkur 3.

16:00-17:00

21:30-23:00 16:00-17:00 16:10-17:00

Konur 20:30-22:00 8. bekkur - 9. bekkur 5.

20:30-22:00

20:00-21:30 16:10-17:00

bekkur

1. deild KK 3. - 4. Leikskólahópur 6. 7. bekkur bekkur

16:10-17:00 16:00-17:00

kur

6. deild KVK 5. --bekkur 1. 2. 8. 9. bekkur bekkur

bekkur

bekkur

6. - 7. bekkur 8. - 9. bekkur

SALUR 2, VARMÁ

9:30-10:30 15:30-17:30 9:30-10:30 12:30-13:30 SALUR 1 OG 2,SALUR 1, VARMÁ SALUR 1 OG 2,

LÁGAFELL LÁGAFELL

LÁGAFELL SALUR 2, VARMÁ LÁGAFELL

SALUR 2, VARMÁ

16:00-17:00 Æfingatöflur LÁGAFELL

20:30-22:00

SALUR 2, VARMÁ

16:00-17:00 20.00-21:30 16:10-17:00

ÞRIÐJUDAGUR SALUR 3, VARMÁ LÁGAFELL LÁGAFELL

LÁGAFELL

MIÐVIKUDAGUR SALUR 3, VARMÁ LÁGAFELL

LÁGAFELL SALUR 3, VARMÁ

S SALUR 1, VARMÁ12 ára og eldri - A VARMÁ

VARMÁ

SALUR 2, VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ

SALUR 3, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ

LÁGAFELL

10:30-12:00

SALUR 1, VARMÁ

LAUGARDAGUR 16:30-18:00

SALUR 3, VARMÁ

FIMMTUDAGUR LÁGAFELL LÁGAFELL LÁGAFELL

LÁGAFELL

FÖSTUDAGUR LÁGAFELL

LÁGAFELL LÁGAFELL LÁGAFELL

11:00-12:00 11:00-12:00 18:00-19:30 LÁGAFELL LÁGAFELL

LAUGARDAGUR

SALUR 1, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ VARMÁ

Keppnissparring 12:30-14:00 19:00-20:30 SALUR 1, VARMÁ S SALUR 3, VARMÁ

SALUR SALUR 3, 2, VARMÁ 1, VARMÁ

Opin tími

S

Freestyle - Rauð b

12:00-13:30

SALUR 2, VARMÁ

SUNNUDAGUR 12:30-14:00 11:00-12:00

SALUR 3, VARMÁ LÁGAFELL

SU

LÁGAFELL

LÁGAFELL

16:00-17:00 17:00 - 18:00 eru birtar með fyrirvara um með breytingar Æfingatöflur eru birtar fyrirvara um breytingar LÁGAFELL LÁGAFELL 18:00-19:00 LÁGAFELL

18:00-19:00 LÁGAFELL

LÁGAFELL

4 - 5 ára

16:00-17:00 Höfrungar 10:00-11:00 SALUR 3, VARMÁ

SUNNUDAGUR LÁGAFELL 1. -2. Bekkur

10:00-11:00 LÁGAFELL

Silfur 16:10-17:00 10:00-11:00 5. - 6. bekkur 13:00-14:00 LÁGAFELL

SALUR 3, VARMÁ

10:00-11:00 LÁGAFELL

3.- 4. bekkur

LÁGAFELL

21:30-23:00 20:30-22:00 8. - 9. bekkur 18:00-19:00 13:00-14:00 18:00-19:00 18:00-19:00 15:30-16:30 SALUR 2, VARMÁ LÁGAFELL LÁGAFELL

11:00-12:00 Sundskóli 09:00-10:30

16:10-17:00 11:00-12:00 LÁGAFELL 11:00-12:00 Brons 10:00-11:00

21:30-23:0016:00-17:00

LÁGAFELL

16:30-17:30

LAUGARDAGUR SALUR 1, VARMÁ 12 ára og eldri - S U

2, VARMÁ SALUR 3,

6. - 7. bekkur 17:00 - 18:00 10:00-11:00 17:00 - 18:00 LÁGAFELL 10:00-11:00 16:10-17:00 11:00-12:00 Æfingatöflur16:00-17:00 eru birtar með fyrirvara um breytingar LÁGAFELL LÁGAFELL LÁGAFELL LÁGAFELL LÁGAFELL LÁGAFELL LÁGAFELL 18:00-19:00

11 ára og yngri - F

15:00-16:00MÁNUDAGAR FLOKKUR/ALDUR ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR F 20:00-21:30 18:45-20:00 18:30-20:00 10:30-12:00 FÖSTUDAGUR LAUGARDAGUR SUNNUDAGUR FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR LAUGARDAGUR SUNNUDAGUR LÁGAFELL FLOKKUR/ALDUR

16:00-17:00

MÁNUDAGAR

11 ára og yngri - B 15:30-16:30

SALUR 1, VARMÁ

KÖRFUBOLTI

16:00-17:30

SALUR 3, VARMÁ

18:30-20:00 16:10-17:00

FLOKKUR/ALDUR

SALUR 2, VARMÁ

12:00-13:00

20:30-21:30 20:30-21:30 U - lið kk. 16:00-17:30 20:30-21:30 20:00-21:00 13:00-14:30 16:30-18:00 SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ

1. - 2. bekkur 15:00-16:00 15:00-16:00 21:30-23:00 20:00-21:30 15:30-16:30

1.-4. deild KVK 1. -bekkur 2. bekkur 5.

VARMÁ

Keppnispoomsae 19:00-20:30 19:00-20:30 17:30-19:00 15:30-16:30 12:30-14:00 Mfl. kk. 10:30-12:00 17:30-19:00 12:00-13:30 17:30-19:00 17:30-19:00 10:30-12:00 12:00-13:30 12:30-13:30 SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ S

16:00-17:00 21:30-23:00

bekkur

LÁGAFELL

SALUR 1, VARMÁ

3. flokkur kk. 18:30-19:30 15:30-16:30 13:00-14:30 20:00-21:00 13:00-14:30 16:30-17:30 12:00-13:00 20:30-21:30 16 - 19 ára SALUR 2, VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ

20:00-21:30

S

9:30-10:3019:00-20:00 15:00-16:00 4. flokkur kk. 17:30-18:30 17:30-18:30 15:30-17:30 og eldri - R 12:30-13:30 12:30-13:30 17:30-19:00 17:30-19:00 10:30-12:00 12:00-13:30 SALUR 1 OGSALUR 2, 12 ára LÁGAFELL 9. og 10. bekkur SALUR 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ 2, VARMÁ

17:00-18:30

16:00-17:00

TA

SALUR 2, VARMÁ SALUR 1 OG 2,

13:00-14:30

16:30-17:30

SALUR 2, 1, VARMÁ SALUR VARMÁ SALUR 2, VARMÁ

S

10:30-11:30 15:30-16:30 SALUR 1, VARMÁ 9:30-10:30 FLOKKUR/ALDUR

15:30-16:30 12:00-13:00 16:30-17:30 12:00-13:00 20:00-21:00 13:00-14:30 MIÐVIKUDAGUR FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR 7. og 8. bekkur SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ

18:30-20:00 FIMMTUDAGUR MIÐVIKUDAGUR SALUR 3, VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ

15:30-16:30 SALUR 2, VARMÁ 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 Mfl. kvk.13:00-14:30 19:00-20:30 17:30-19:00 19:00-20:30 13:00-14:30 19:00-20:00 11:30-12:30 19:15-20:30 11:30-13:00 SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ

SALUR 3, 1, VARMÁ SALUR VARMÁ MIÐVIKUDAGUR

SALUR 3, VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ

18:30-19:30 20:00-21:00 11:30-13:00 10:30-11:30 10:30-11:30 09:30-10:30 SALUR 2, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ

SALUR 3, SALUR SALUR 1, VARMÁ 1, VARMÁ 1, VARMÁ 1, VARMÁ 1, VARMÁ 2, 3, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR SALUR 1, VARMÁ SALUR SALUR 1, VARMÁ SALUR SALUR 1, VARMÁ SALUR SALUR 1, VARMÁ SALUR SALUR 1, VARMÁ SALUR 2, SALUR 2, 2,

KÖRFUBOLTI

20:30-21:30 3. flokkur kk. U - lið kk.

16:00-17:00 17:30-19:00 17:30-19:00 19:00-20:00

SALUR 1, VARMÁ

4. flokkur kvk. 19:30-20:30 11:30-13:00 17:30-18:1519:30-20:30 11:30-12:30 19:00-20:00 11:30-12:30 Eldri - Afrekshópu 16:30-17:30 12:00-13:00 17:30-19:00 19:00-20:30 13:00-14:30 9. og 10. bekkur SALUR 2, VARMÁ SALUR 2,SALUR VARMÁ S SALUR 2, VARMÁ 3, VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ

16:00-17:00 18:30-19:30 19:00-20:30 20:00-21:00 3. 18:30-19:30 19:00-20:30 flokkur kk. kvk. og 16:30-17:30 16:30-17:30 20:30-21:30 20:30-21:30 5. og 6. bekkur kk. U -- lið kk. SALUR VARMÁ SALUR VARMÁ 1, VARMÁ 2, 3, VARMÁ 16og 198.2, ára SALUR VARMÁ SALUR 7. bekkur 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR 2, SALUR 1, VARMÁ SALUR SALUR 1, VARMÁ 9. og 10. bekkur

kk.

SALUR 1, VARMÁ

18:30-19:30 20:30-22:00 SALUR 2, 2, VARMÁ VARMÁ SALUR 15:30-16:30 15:30-17:30

SALUR VARMÁ SALUR 2, 1, VARMÁ

19:00-20:30 19:00-20:30 4. flokkur kk. kk. 19:00-20:30 17:30-18:30 7. og 8. bekkur Mfl. kk.

k.

17:30-19:00 17:30-19:00 17:00-18:30

15:30-16:30

SALUR 1, VARMÁ

7. flokkur 16:30-17:30 5. flokkur kk. kk. 3. FLOKKUR/ALDUR 3. og 4. bekkur

SALUR 2, VARMÁ

17:30-19:00 17:30-19:00 19:30-20:30 17:30-18:30

Mfl. kvk. 7. flokkur 5. flokkur kk. kk.

1. 5.og og2. 6.bekkur bekkur 9. og 10. bekkur

2, 2, VARMÁ VARMÁ SALUR SALUR SALUR 2, 1, VARMÁ SALUR VARMÁ

SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ

Yngri - Framhald

SALUR 1, VARMÁ

7. flokkur kvk. 15:30-16:30 16:30-17:30 09:30-10:30 3. og 4. bekkur SALUR 2, VARMÁ

SALUR 2, 2, VARMÁ 1, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ 1, VARMÁ SALUR VARMÁ SALUR

SALUR 2, VARMÁ

16:30-17:30 15:30-16:30 MÁNUDAGAR

SALUR 1, VARMÁ

6. flokkur kvk. 16:30-17:30 12:00-13:00 16:30-17:30 15:30-16:30 19:00-20:00 5. og 6. bekkur

16:30-17:30 19:30-20:30

SALUR 2, 2, VARMÁ 1, VARMÁ SALUR VARMÁ

8. flokkur kvk. 15:30-16:30 15:30-16:30 16:30-17:30 12:00-13:00 1. og 2. bekkur SALUR 1, VARMÁ

LÁGAFELL SALUR 3, VARMÁ

Gull 16:00-17:00

7. bekkur og eldri LÁGAFELL

Skriðsundnámsk 13:00-14:00 10:00-11:00 Fullorðnir

SALUR 3, VARMÁ LÁGAFELL

Æfingatöflur eru birtar með 13:00-14:00

SALUR 3, VARMÁ


AFTURELDING

Tímatöflur deilda veturinn 2019-2020

KARATE KNATTSPYRNA KARATE KARATE FLOKKUR/ALDUR

AFTURELDING AFTURELDING

Tímatöflur deilda veturinn 2019-2020 Tímatöflur deilda veturinn 2019-2020

MÁNUDAGAR

ÞRIÐJUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR

FIMMTUDAGUR

FÖSTUDAGUR

KARATE

- Byrjendur síðu deildarinnar 17:30-18:15 17:30-18:15 AftreldingarYngri á Facebook Nýtt knattspyrnutímabil hefst 14. september AFTURELDING Eldri Byrjendur 18:15-19:00 18:15-19:00 Tímatöflur deilda veturinn 2019-2020 Æfingatöflur vetrarins verða birtar í næsta Mosfelling og á heimasíðu Aftureldingar FLOKKUR/ALDUR MÁNUDAGAR

KUR/ALDUR

- Byrjendur

- Byrjendur

FLOKKUR/ALDUR

MÁNUDAGAR

ÞRIÐJUDAGUR MÁNUDAGAR

MIÐVIKUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR

Fullorðnir - Byrjendur Yngri - Byrjendur

17:30-18:15

20:30-21:30 17:30-18:15

17:30-18:15

Yngri 20:30-21:30 - Byrjendur 17:30-18:15

Yngri - Framhald Eldri - Byrjendur

18:15-19:00

18:15-19:00

16:45-17:30 18:15-19:00

Eldri - Byrjendur 18:15-19:00

KARATE FIMLEIKAR

FIMMTUDAGUR MIÐVIKUDAGUR

FLOKKUR/ALDUR MÁNUDAGAR ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR Eldri - Framhald 17:30-18:30 Fullorðnir - Byrjendur rðnir Byrjendur 20:30-21:30 20:30-21:30 Fullorðnir Byrjendur 20:30-21:30 20:30-21:30 DAGUR FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR LAUGARDAGUR SUNNUDAGUR Yngri - Byrjendur 17:30-18:15 17:30-18:15 Unglingar - Framhald 18:40-19:40 Yngri - Framhald FLOKKUR/ALDUR MÁNUDAGAR ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR - Framhald 15:30-16:30 16:45-17:30 16:45-17:30 Yngri - Framhald 16:45-17:30 SALUR 1, VARMÁ Eldri - Byrjendur 18:15-19:00 18:15-19:00 Fullorðnir - Framhald 19:40-21:00 Krílahópur Eldri - Framhald - Framhald 17:30-18:30 17:30-18:30 Eldri 17:30-18:30 (f. 2016- Framhald - 2017) 16:30 Fullorðnir - Byrjendur 20:30-21:30 20:30-21:30 VARMÁ Yngri - Afrekshópur 18:30-19:30 18:30-19:30 Unglingar - Framhald ngar - FramhaldLeikskólahópur 18:40-19:40 18:40-19:40 Unglingar - Framhald 18:40-19:40 16:30-17:30 12:00-13:00 Yngri 16:45-17:30 (f. 2015)- Framhald Eldri - Afrekshópur 19:30-20:30 SALUR 2, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ 19:30-20:30 Fullorðnir - Framhald rðnir - FramhaldFullorðnir - Framhald 19:40-21:00 19:40-21:00 19:40-21:00 Leikskólahópur Eldri - Framhald 17:30-18:30 17:00-17:50 17:30 16:30-17:30 09:30-10:30 (f. 2014) Yngri - Afrekshópur VARMÁ SALUR 1, VARMÁ 18:30-19:30 SALUR 1, VARMÁ 18:30-19:30 - Afrekshópur Yngri - Afrekshópur 18:30-19:30 18:30-19:30 Unglingar - Framhald 18:40-19:40 Grunnhópur 14:00-15:00 14:00-15:00 19:00-20:00 11:30-12:30 Eldri - Afrekshópur - Afrekshópur (f. 19:30-20:30 Eldri Afrekshópur 19:30-20:30 19:30-20:30 2013) VARMÁ 19:30-20:30 VARMÁ SALUR 2, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ Fullorðnir - Framhald 19:40-21:00 15:00-16:00 15:00-16:00 Grunnhópur 21:00 19:00-20:30 10:30-11:30 LÁGAF./KRIKI/ LÁGAF./KRIKI/ (f. VARMÁ SALUR 1,2013) VARMÁ SALUR 1, VARMÁ Yngri - Afrekshópur 18:30-19:30 18:30-19:30 HELGAF. HELGAF.

19:00

TAEKWONDO

FLOKKUR/ALDUR

MÁNUDAGAR

ÞRIÐJUDAGUR

TAEKWONDO TAEKWONDO

VARMÁ

KUR/ALDUR

17:30-19:00 19:00-20:30 13:00-14:30 Framhald Eldri - Afrekshópur 14:00-15:15SALUR 1, VARMÁ

SALUR VARMÁ 1, VARMÁ (f. 2012) VARMÁ 112, ára og yngriSALUR - Byrjendur

15:00-16:15 Framhald 11 ára og yngri - Framhald LÁGAF./KRIKI/ (f. 2012) 15:30-16:30

HELGAF. MÁNUDAGAR FLOKKUR/ALDUR SALUR 2, VARMÁ

VARMÁ

14:00-15:15 VARMÁ 17:15-18:15

19:30-20:30

15:00-16:15

17:15-18:15

ÞRIÐJUDAGUR MÁNUDAGAR

TAEKWONDO

SALUR 1, VARMÁ (f. 122011) ára og eldri - Upp að rauðu belti

LÁGÓ/KRIKI/

FÖSTUDAGUR

17:30-18:15 16:45-17:30

17:00-17:45 18:15-19:00

FIMMTUDAGUR 17:30-18:30

FÖSTUDAGUR 17:45-18:45

20:30-21:30

18:40-19:40 LAUGARDAGUR 17:00-17:45 16:45-17:30

SUNNUDAGUR 17:00-17:45

18:45-20:00

16:45

19:40-21:00 17:45-18:45 17:30-18:30

18:45-20:00 10:00-10:50 17:45-18:45

17:30-

17:00-18:00 18:45-20:00 11:00-11:50 17:00-17:45 18:00-19:00 18:45-20:00 17:45-18:45 11:00-11:50 18:30-19:30 17:00-18:00 18:45-20:00 19:30-20:30 18:00-19:00 18:45-20:00

18:40-

18:45-20:00 18:40-19:40 16:45-17:30 18:45-20:00 19:40-21:00 17:30-18:30 17:00-18:00 18:40-19:40 18:00-19:00 19:40-21:00

SALUR 1, VARMÁ

LAUGARDAGUR

16:15-17:15

18:00-19:00 11:00-12:00

17:15-18:15

MÁNUDAGAR LAUGARDAGUR

LAUGARDAGUR FIMMTUDAGUR

- 20:00 11 ára18:30 og yngri - Byrjendur 16:15-17:15 11:00-12:00 16:15-17:15 15:30-17:00 11 ára og yngri - Framhald 18:15 - 19:15 17:15-18:15 17:15-18:30 17:15-18:15

11:00-12:00

SUND

Opin tími FLOKKUR/ALDUR MÁNUDAGAR Opin styrktar16:00-17:00 æfing Sundskóli 16:15-16:45 Freestyle - Rauð beltið og hærra

SUND SUND 4 - 5 ára

INNILAUG, LÁGAFELL

ÞRIÐJUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR

16:00-17:00 18:15-19:15

17:15-17:45

FIMLEIKASALUR

INNILAUG, LÁGAFELL

Höfrungar DAGUR FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR 15:00-15:40 LAUGARDAGUR SUNNUDAGUR 1. -2. Bekkur INNILAUG, LÁGAFELL KUR/ALDUR MÁNUDAGAR ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR FLOKKUR/ALDUR MÁNUDAGAR ÞRIÐJUDAGUR

skóli

ra

17:00 ungar

VARMÁ Bekkur

s

bekkur

bekkur

17:00

kur og eldri FELL

SUND FRJÁLSAR

Brons 16:15-16:45 Sundskóli

3.- 4. bekkur INNILAUG, LÁGAFELL 4 - 5 ára

17:15-17:45 16:15-16:45

INNILAUG, LÁGAFELL

15:00-16:00 Silfur 15:00-15:40 Höfrungar

16:30-17:30 15:00-15:40

LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL 5. - 6.INNILAUG, bekkur LÁGAFELL INNILAUG, 1. -2. Bekkur LÁGAFELL FLOKKUR/ALDUR MÁNUDAGAR

FLOKKUR/ALDUR

MÁNUDAGAR

FIMMTUDAGUR

11:00-12:00 17:45-18:30 17:15-17:45 LÁGAFELL

Sundskóli 17:15-18:00

16:00-17:00

Höfrungar 16:00-17:00 15:00-15:40

4 - ÚTILAUG, 5 ára LÁGAFELL

INNILAUG, LÁGAFELL INNILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL

ÞRIÐJUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR

18:15 - 19:30

11:00-12:00

11:00-12:00 19:30 - 20:30

11:00-12:00

18:15-

MIÐVIKUDAGUR MIÐVIKUDAGUR

FIMLEIK

11:00-12:00 LAUGARDAGUR

FÖSTUDAGUR

SUND

FIMMTUDAGUR FLOKKUR/ALDUR FÖSTUDAGUR MIÐVIKUDAGUR FIMMTUDAGUR

1. -2. Bekkur LÁGAFELL ÚTILAUG, INNILAUG, LÁGAFELL FIMMTUDAGUR

FIMMTUDAGUR

15:00-15:40

MÁNUDAGAR INNILAUG, LÁGAFELL LAUGARDAGUR FÖSTUDAGUR

ÞRIÐJUDAGUR LAUGARDAGUR

16:15-16:45 17:15-18:00

INNILAUG, LÁGAFELL INNILAUG, LÁGAFELL

15:00-15:40 16:00-17:00 15:00-15:40

INNILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL INNILAUG, LÁGAFELL FÖSTUDAGUR

FÖSTUDAGUR

3.- 4. bekkur

LÁGAFELL

LÁGAFELLÆfingatöflur eru birtar INNILAUG, LÁGAFELL

Fullorðnir LÁGAFELL 5. - 6. bekkur

ÚTILAUG, VARMÁ LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL

Gull

17:30-19:30

með fyrirvara um breytingar ÚTILAUG, LÁGAFELL

17:15-17:45

LAUGARDAGUR LAUGARDAGUR

SALUR 3, VARMÁ ÚTILAUG, LÁGAFELL

17:00-19:00

17:30-19:30

ÚTILAUG, LÁGAFELL

06:15-07:15

birtar með fyrirvara breytingarÆfingatöflur 7. bekkurum og eldri ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL eru birtar meðLÁGAFELL fyrirvara um breytingar Æfingatöflur eru birtar með fyrirvara um breytingar Skriðsundnámskeið Fullorðnir

19:00-20:00

ÚTILAUG, VARMÁ

INNILAUG, LÁGAFELL

17:30-19:30 17:00-19:00 11:00-13:00 Skriðsundnámskeið 19:00-20:00 LAUGARDALSHÖLL LAUGARDALSHÖLL Fullorðnir ÚTILAUG, VARMÁ LAUGARDALSHÖLL 16:00-17:00 16:00-17:00 ÚTILAUG, VARMÁ

17:30-19:30 17:00-18:30 19:00-20:00 LAUGARDALSHÖLL 19:00-20:00 13:00-14:00 16:00-17:00 ÚTILAUG, VARMÁ

19:00-20:00

ÚTILAUG, VARMÁ

MIÐVIK

INNILAUG, LÁGAFELL

Brons06:15-07:15 17:45-18:30 Gull 17:00-19:00 17:30-19:30 17:00-19:00 9:00-11:00 16:10-17:00 17:30-19:30 11:00-12:00 17:45-18:30 17:15-18:00 17:15-18:00 Brons 17:45-18:30 17:15-18:00 3.- 4. bekkur LÁGAFELL INNILAUG, LÁGAFELL Sundskóli 16:15-16:45 17:15-17:45 7. bekkur og eldri LÁGAFELLINNILAUG, ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL LÁGAFELL LÁGAFELL INNILAUG, LÁGAFELL 15:00-16:00 ÚTILAUG, LÁGAFELL INNILAUG, LÁGAFELL INNILAUG, 3.- 4. bekkur ÚTILAUG, LÁGAFELL LÁGAFELL 15:00-16:00 15:00-15:45 4-5 áraog yngri INNILAUG, LÁGAFELL INNILAUG, LÁGAFELL 10 ára SALUR 3, VARMÁ SALUR19:00-20:00 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ Silfur 16:30-17:30 16:00-17:00 Skriðsundnámskeið 19:00-20:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 Silfur 16:30-17:30 16:30-17:30 16:00-17:00 16:00-17:00 15:30-16:30 10:00-11:00 5. - 6. bekkur ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL Höfrungar 15:00-15:40 15:00-15:40 Fullorðnir ÚTILAUG, VARMÁ ÚTILAUG, VARMÁ ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL 5. - 6. ÚTILAUG, bekkur LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL LÁGAFELL LÁGAFELL 1. -2. Bekkur INNILAUG, LÁGAFELL 15:00-16:00 INNILAUG, LÁGAFELL 15:00-16:00 15:45-16:30 11-13 ára Gull 17:30-19:30 17:00-19:00 SALUR 3,17:30-19:30 VARMÁ SALUR 17:00-19:00 3, VARMÁ SALUR 3, VARMÁ 17:30-19:30 17:30-19:30 06:15-07:15 17:00-19:00 9:00-11:00 Gull 17:30-19:30 06:15-07:15 17:00-19:00 9:00-11:00 17:00 - 18:00 17:00-19:00 10:00-11:00 7. bekkur og eldri ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL Brons 17:45-18:30 17:15-18:00 17:15-18:00 ÚTILAUG, ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL 7. bekkur og eldriLÁGAFELL ÚTILAUG, LÁGAFELL

16:30-19:00 sundnámskeið Meistaraflokkur 19:00-20:00 LAUGARDALSHÖLL Skriðsundnámskeið 19:00-20:00 18:00-19:00 18:00-19:00 Silfur 16:30-17:30 ðnir ÚTILAUG, VARMÁ

17:15-

LAUGARDAGUR

18:15-19:15

FIMLEIKASALUR

ÞRIÐJU

17:15-18:15

Freestyle - Rauð beltið og hærra FIMLEIKASALUR 20:00 - 21:00 17:00-18:00

18:15-19:15

19:40-

17:00-18:00

FIMMTUDAGUR

a og yngri - Framhald 17:15-18:15 17:15-18:30 11 ára og yngri - Framhald 17:15-18:15 9:30-10:30 HELGAF. 15:30-17:30 FLOKKUR/ALDUR MÁNUDAGAR ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR FIMMTUDAGUR SALUR 1 OG 2, og eldri - Rautt belti og hærra 19:30 - 20:30 SALUR12 2,ára VARMÁ 12 ára og eldri - Allir a og eldri - Allir 4. 18:15 - 19:30 15:15-17:1518:15 -VARMÁ 18:30 20:00 12flokkur ára og eldri - Allir 19:30 18:30 20:00 15:45-17:45 15:45-17:45 (f. 112009-2010) ára og yngri - Byrjendur 17:15-18:15 16:15-17:15 17:30 16:30-17:30 12:00-13:00 Keppnissparring - Gult belti og hærra 19:30 - 20:30 12 ára og eldri - Upp að rauðu belti VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ a og eldri - Upp að 18:15 - 19:15 12 rauðu ára ogbelti eldri - Upp að rauðu belti 18:15 - 19:15 3. flokkur 17:00-19:00 11 ára og yngri - Framhald 17:15-18:15 17:15-18:30 17:15-18:15 16:15-18:15 16:15-18:15 10:00-12:30 (f. 2007-2008) DANS Keppnispoomsae - Gult belti og hærra 20:00 - 21:00 12 ára og eldri - Rautt belti og hærra 20:00 12:30-13:30 a og eldri - Rautt12 belti 19:30 - 20:30 áraog oghærra eldri - Rautt belti og hærra 19:30 - 20:30 VARMÁ SALUR 1, VARMÁ 12flokkur ára og eldri - Allir 18:15 - 19:30 18:30 - 20:00 2. 18:00-20:30 Opin tími 18:00-20:30 18:00-20:30 10:00-12:30 Keppnissparring - Gult belti og hærra (f. 2005-2006) nissparring -20:00-21:00 Gult belti og hærra - Gult belti og 19:30 - 20:30 DANS 19:30 - 20:30 20:30 13:00-14:30 Keppnissparring hærra VARMÁ SALUR12 2,ára VARMÁ SALUR 2, VARMÁ og eldri - Upp að rauðu belti 18:15 - 19:15 18:15-19:15 Freestyle - Rauð beltið og hærra Keppnispoomsae - Gult belti og hærra Drengjahópur FIMLEIKASALUR nispoomsae - Gult belti og hærra - Gult 20:00 - 21:00 Keppnispoomsae belti og hærra - 21:00 16:00-17:30 16:00-18:00 20:0016:30-18:00 19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 10:30-12:00 12:00-13:30 (2003-2010) 12 ára og eldri Rautt belti og hærra 19:30 - 20:30 VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR 1, VARMÁ SALUR 2, VARMÁ Opin tími tími 11:00-12:00 Opin tími Hreysti / FFA 20:00-21:30 20:00-21:30 20:30-21:30 Keppnissparring - Gult belti og hærra 19:30 - 20:30

tyle - Rauð beltið og hærra Freestyle - Rauð beltið og hærra HandstöðuKeppnispoomsae - Gult belti og hærra námskeið

ÞRIÐJU

TAEKWONDO

19:30-20:30

LÁGAF./KRIKI/ 17:15-18:30 FLOKKUR/ALDUR HELGAF. MIÐVIKUDAGUR FIMMTUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR

14:00-15:30 18:15 - 19:30 17:15-18:15 VARMÁ 17:15-18:15 15:00-16:30 15:00-16:30

12 ára og eldri - Allir a16:30 og yngri - Byrjendur 11 ára og yngri -15:30-16:30 Byrjendur 5. flokkur

MIÐVIKUDAGUR

FÖSTUDAGUR FIMMTUDAGUR

17:30

ÚTILAUG,

19:00

ÚTILAUG

ÚTILAUG, LÁGAFELL

17:00-19:00

ÚTILAUG, LÁGAFELL

9:00-11:00

Æfingatöflur eru birtar með ÚTILAUG, LÁGAFELL


Meistaraflokkarnir í handbolta að komast í form fyrir tímabilið • Unnu sitthvort æfingamótið •Bæði lið leika Olísdeild

Undirbúningur fyrir átök vetrarins

Sigurvegarar á opna noðlenska

Landsliðsmenn í Lettlandi

Þessi Mosfellingar kepptu fyrir Íslands hönd U-18 á móti Lettlandi í sumar. Báðir leikirnir unnust 2-1 og 2-0 og skoraði Eyþór Aron Wöhler í seinni leiknum. Frá vinstri: Eyþór Aron Wöhler, Arnór Gauti Jónsson, Róbert Orri Þorkellsson.

Bæði karla- og kvennalið Aftureldingar í handbolta hafa tekið þátt í undirbúningsmótum fyrir átökin í Olísdeildinni. Bæði liðin tóku þátt í UMSK mótinu sem fram fór 14.-17. ágúst og urðu strákarnir UMSK-meistarar. Stelpurnar tóku þátt í Opna Norðlenska mótinu sem fram fór 22.-24. ágúst á Akureyri og gerðu sér lítið fyrir og sigruðu á því móti. Það eru því spennandi tímar fram undan þar sem bæði lið munu spila í efstu deild í vetur.

Hafrún Rakel valin í U19 landsliðið

Þórður Þórðarson, landsliðsþjálfari U19 kvenna, hefur valið Hafrúnu Rakel Halldórsdóttur í hóp sem leikur tvo vináttulandsleiki í Svíþjóð í lok ágúst, gegn Noregi og Svíþjóð. Ísland mætir Svíþjóð 28. ágúst og Noregi 30. ágúst.

umsk meistarar 2019

Dómaraflautan á hilluna Valdimar Leó dæmdi sinn síðasta leik í knattspyrnunni þann 17. júlí, þremur dögum fyrir 59 ára afmælið. Hér er hann ásamt Baldvini dómara, þjálfurum og leikmönnum 3. flokks Aftureldingar sem unnu KR 5-1 í leik B-liða. Á 20 árum hefur Valdimar dæmt rúmlega 300 leiki fyrir Aftureldingu.

Uppgangur í kvennaboltanum Mikil aukning hefur verið í kvennaboltanum og í ár fór Afturelding með átta lið á Símamótið í sumar. Mótið er fyrir 5., 6. og 7. flokk kvenna. Margar voru að stíga sín fyrstu spor á móti og var gleðin allsráðandi. Áður en haldið var á mótið hittu stelpurnar leikmenn meistaraflokks kvenna á Varmárvelli og fengu hjá þeim góð ráð.

Aftureldingar vörurnar fást hjá okkur N a m o e h f. - S m i ð j u v e g i 7 4 ( g u l g ata ) - 2 0 0 K ó pavo g i

50

- Íþróttir

sport íslandi Sími: 566 7310 - jakosport@jakosport.is - jakosport.is


Ert þú framtíðar leikmaður meistaraflokks í handbolta? Nýjum iðkendum á aldrinum 6 –18 ára gefst kostur á því að prufa að æfa handbolta í tvær vikur án skuldbindingar. Æfingar hefjast 2. september. Hlökkum við til að hitta nýja og gamla iðkendur. Sjáumst á handboltaæfingu! afturelding.is/handbolti handboltibur@afturelding.is


Dáður

af kvenþjóðinni Birkir og Eyþór kíktu á einn efnilegasta leikmann Aftureldingar og Íslands, Róbert Orra Þorkelsson, og skelltu nokkrum spurningum á ljóshærða undrabarnið. Hann var einkar hress og skemmtilegur.

Eru einhver stórlið farin að banka á dyrnar? Já, væntanlega. Ég held samt tryggð við Aftureldingu og er ánægður hérna hjá Aftureldingu. Það er gott að vera í Pizzabænum.

Góðan daginn Róbert Orri, hvað segir þú í dag? Sælir strákar, Ég er 1,85 cm á hæð, ljóshærður, í landsliðinu og myndarlegur. Hvernig haldið þið að ég sé?

En nú að mikilvægari málum, ertu vinsæll hjá kvennþjóðinni? Jú, það má segja það, ég hef verið í þessum bransa lengi og þekki leikinn mjög vel.

Geturu lýst þér í 3 orðum? Ljóshærður, myndarlegur og auðmjúkur. Hvað ert þú að bralla í dag? Jú, jú, ég er vinnandi maður með háleit markmið. Ég spila fótbolta með Aftureldingu og stunda nám við Menntaskólann við Sund og svo að sjálfsögðu skora ég innan sem utan vallar. (Róbert segir þetta kokhraustur og blikkar til okkar.) Nú er mikil pressa að vera svona ungur og efnilegur, en spurningin er einföld, hvernig höndlar þú það? Bara spila minn bolta og leggja hart að mér á æfingum og þá kemur þetta allt saman. En að sjálfsögðu er þetta líka leikmönnum í kringum mig að þakka, til dæmis ykkur, strákar. Hvar sérðu þig eftir 5 ár? Ég verð líklegast einhver staðar á Englandi með súpermódeli í 700 fermetra húsi að spila fótbolta en ég væri líka til í að taka rafvirkjann hérna heima.

Hvað ertu með marga followers á Instagram og Twitter? Ég er með heila 1496 á Instagram en 22 hræður á Twitter. Er erfitt að vera svona frægur? Já, já, það hefur sína galla og kosti en maður getur varla farið í búðina að kaupa sér Snickers og kók. En maður verður að læra að lifa með þessu líka. Hvað gerir þú í frítímanum? Ég náttúrulega spila fótbolta og hitti vini mína en er ég annars bara slakur. Hver er leiðinlegasti vinur þinn? Það er nú klárlega Birkir Ágústsson en hann fer vel í taugarnar á mér stundum. En síðasta spurningin, hvað finnst þér vanta í Mosfellsbæinn? Mér finnst að sundlaugin eigi að vera opin til 10 og að það eigi að vera hollur skyndibitastaður hér í bæ. *Svörunum gæti hafi verið breytt lítillega

Ljóshærða undrabarnið róbert orri þorkelsson

K va rta n i r o g l e i ð i n d i s e n d i st á st e i n a e yj a n @ g m a i l .c o m

52

- Unga fólkið í Mosó


Blak í bænum í 20 ár Blakdeild Aftureldingar var stofnuð árið 1999 og fagnar því 20 ára afmæli sínu í ár. Stofnendur voru konur sem langaði að spila blak. Haustið 1999 mætti undirrituð á fyrstu æfinguna. Árið 2001 tók ég við formennsku blakdeildarinnar og var fyrsta verkefnið að sækja um Öldungamótið sem við héldum árið 2002 og breytti það starfi deildarinnar því í kjölfarið stofnuðum við barna- og unglingadeild og er barnastarfið í blakdeildinni því aðeins 17 ára gamalt. Í dag státar Afturelding af karla- og kvennaliðum í úrvalsdeildum, unglingalið pilta og stúlkna spila í 1. deildum karla og kvenna ásamt kvennaliði. Auk þess er stúlknalið sem spilar í 3. deild kvenna og tvö lið í 4. og 5. deildum kvenna. Afturelding hefur unnið Íslandsmeistaratitilinn kvennamegin þrisvar sinnum og bikarmeistaratitilinn fjórum sinnum frá því að við byrjuðum haustið 2011. Árið 2016 vann Afturelding alla titla kvennamegin sem í boði voru og árið eftir urðu bæði karla- og kvennaliðin bikarmeistarar BLÍ. Á síðustu leiktíð unnu bæði liðin brons í efstu deild eftir mikið uppbyggingarstarf í deildinni í 3 ár og erum við mjög sátt með að komast beint í undanúrslit Íslandsmótsins. Með nýju og glæsilegu gólfi að Varmá og umgjörð sem við höfum náð að skapa þar viljum við gera Varmá að erfiðum heimavelli og ætlum okkur stóra hluti í framtíðinni með leikmönnum uppöldum í félaginu. Fyrir utan að taka þátt í Íslandsmótum þá æfa hópar sem teljast til almennings­íþrótta og æfa bæði karla- og kvennahópar 1-2 sinnum í viku. Segja má að gamli salurinn að Varmá sé nýttur til hins ýtrasta því þar

eru oft 3 mismunandi hópar að æfa samtímis. Alls eru 11 hópar og lið sem æfa á vegum deildarinnar. Margir einstaklingar koma í blak­íþróttina á fullorðinsaldri og koma því þeir hafa æft blak í menntaskóla eða í grunnskóla. Blak er íþrótt sem gott er að eldast í hafi maður áhuga á boltaíþróttum Barna- og unglingadeildin rekur metnaðarfullt starf og hafa margir af okkar iðkendum tekið þátt í landsliðsverkefnum og staðið sig mjög vel. Miklir möguleikar eru á háskólanámi erlendis í gegnum blakíþróttina og hafa m.a. 2 stúlkur úr Mosfellsbæ nýtt sér þann möguleika. Ég vil hvetja foreldra í Mosfellsbæ til þess að benda börnum sínum á að koma og prufa þessa skemmtilegu íþrótt sem blakið er því þótt þau haldi ekki áfram þá kemur það til með að skila þeim kunnáttu seinna meir í íþrótt sem þau geta stundað sér til gleði langt fram eftir aldri. Líklega er hægt að segja að blak sé ein vinsælasta almenningsíþrótt á landinum hvað hópíþróttir snertir því að yfir 3.400 manns stunduðu þessa íþrótt á Íslandi árið 2017 samkvæmt tölum ÍSÍ. Blakdeild Aftureldingar býður börnum og unglingum að koma og æfa frítt frá skólabyrjun og til 15. september. Auk þess býður deildin upp á æfingar fyrir grunnskólamót UMSK í blaki sem haldið verður 6. október og vonandi taka grunnskólarnir í Mosfellsbæ þátt í því móti. Velkomin í blakið í Mosó. Áfram Afturelding

K v e n n a k ó r i n n

Guðrún K. Einarsdóttir formaður blakdeildar Aftureldingar

H e k l u r n a r

Opin æfing Kvennakórinn Heklurnar heldur opna æfingu í sal Varmárskóla þriðjudaginn 10. september klukkan 19:30 og eru allar áhugasamar konur boðnar velkomnar. Þarna verður kjörið tækifæri til að kynna sér starf kórsins, taka þátt í æfingunni eða bara fylgjast með. Lagalisti vetrarins samanstendur m.a. af léttum og skemmtilegum íslenskum lögum. Kórinn var stofnaður árið 2003 og hefur það að markmiði að vera „kórinn sem bakar ekki“ og stendur ekki fyrir neinum fjáröflunum. Kórinn æfir einu sinni í viku á þriðjudagskvöldum í Varmárskóla frá september og fram í maí. Kórstjóri er Dagný Þórunn Jónsdóttir.

Starfsmaður óskast Starfsmaður óskast í 80% starf í þjónustuíbúðakjarnann Skálahlíð 11, Skálatúni. Við leitum að öflugum starfsmanni til liðs við okkur hér í Skálahlíð 11 þar sem búa sjö einstaklingar í sex íbúðum, allir um miðjan aldur eða eldri. Um er að ræða fjölbreytt starf þar sem þjónusta er einstaklingsmiðuð og stutt er við íbúa í dagslegu lífi janft utan heimilis sem innan. Starfsmenn eru fyrirmyndir í starfi sínu og taka þátt í daglegu lífi íbúa þar sem þjónustuáætlunum er fylgt og samvinna starfsmanna er mikilvæg auk samskipta við sjölskyldur og vini íbúa. Hvað hæfni varðar leirum við að einstaklingi sem er sjálfstæður í vinnubrögðum, sýnir frumkvæði, er jákvæður og stundvís. Sveigjanlegur og á gott með mannleg samskipti, talar góða íslensku, er með bílpróf og herint sakarvottorð.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið jonina@skalatun.is Umsóknarfrestur er til 10. september næstkomandi og frekari upplýsingar fást hjá Jónínu Árnadóttur forstöðuþroskaþjálfa í síma 530-6643/691-1992.

54

- Aðsendar greinar

Ævintýragarðurinn í Mosfellsbæ – ert þú með góða hugmynd? Í framhaldi af hugmyndasamkeppni sem var haldin um hönnun á Ævintýrgarðinum í Mosfellsbæ hefur verið unnið að uppbyggingu garðsins í samráði við sigurvegara samkeppninnar og hafa framkvæmdir staðið yfir frá árinu 2010. Nú er í gangi deiliskipulagsvinna fyrir svæðið og Mosfellsbær óskar eftir hugmyndum frá íbúum inn í þá skipulagsvinnu.

Hvað er búið að framkvæma? Stígagerð hefur verið ríkjandi á þessum fyrstu stigum framkvæmdanna, þar sem lagður hefur verið malbikaður og upplýstur aðalstígur, sk. „Rósastígur“, í gegnum garðinn frá miðbæ Mosfellsbæjar að Leirvogstungu, með göngubrýr yfir Varmá og Köldukvísl í hvorum enda. Lagður hefur verið sk. „Ætistígur“ þar sem gróðursettar hafa verið ýmsar tegundir ætiplantna við malarstíg sem liggur út frá Rósastígnum og settir upp áningarstaðir. Mikið hefur verið unnið að gróðursetningu í garðinum og þá sérstaklega í kringum Rósastíginn og Ætistíginn. Unnið hefur verið við uppsetningu áningarsvæða þar sem m.a. eru notaðir náttúrulegir bekkir frá Ásgarði. Fræðsluskilti um garðinn hefur verið sett upp þar sem komið er inn í garðinn að sunnanverðu þar sem upplýsingar eru um helstu svæði í garðinum og þá uppbyggingu sem fyrirhuguð er skv. vinningstillögu hugmyndasamkeppninnar.

Fjölbreytt leiktæki, frisbígolfvöllur og hundagerði Í garðinum er fjöldi skátaleiktækja sem voru sett upp í suðurenda garðsins í samvinnu við Skátafélagið Mosverja. Um er að ræða ýmis klifur- og þrautaleiktæki fyrir alla aldurshópa, s.s. klifurbrú, hlaupakött, klifurturn og klifurslá. Svæðið er mikið notað, m.a. af ýmsum skólum og námskeiðum. Ásgarður gaf Mosfellsbæ árið 2013 nokkur leiktæki úr tré sem sett hafa verið upp með skátaleik­tækjum, s.s. traktor og dýr. Sett hefur verið upp klifurnet og áningarstaður norðan við fyrirhugað miðsvæði. Hannaður var 9 holu frisbígolfvöllur í garðinum sem nýtist bæði almenningi og keppendum í íþróttinni. Sett hefur verið upp afgirt hundagerði á hluta íþróttaflat-

ar, þar sem heimilt er að sleppa hundum lausum undir eftirliti og þar settur upp bekkur, merkingar og ruslafata. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar ákvað á 30 ára afmæli bæjarins árið 2017 að setja sérstakt fjármagn í uppsetningu á leiktæki og var keyptur stór klifurkastali sem hentar vel í náttúrulegu umhverfi eins og í Ævintýragarðinum. Auðvelt verður að tengja kastalann við fleiri leiktæki í framtíðinni við uppbyggingu garðsins.

Skipulagsvinna í gangi Hafist hefur verið handa við deiliskipulag fyrir Ævintýragarðinn. Þessi vinna mun skapa heildstætt skipulag fyrir garðinn, skila sér í skýrari verkaskiptingu, forgangsröðun og betri yfirsýn yfir uppbyggingu garðsins. Þessi deiliskipulagsvinna er í höndum skipulagshönnuða og undir umsjón skipulagsfulltrúa Mosfellsbæjar. Forgangur í áframhaldandi uppbyggingu svæðisins verður á miðsvæði garðsins. Þetta svæði hentar mjög vel fyrir leik- og útivistarsvæði, og verður lögð áhersla á að koma upp nýju og fjölbreyttu leiksvæði með náttúrulegu yfirbragði, á því svæði sem núverandi kastali og klifurnet eru staðsett. Hugsunin er að leiksvæðið verði heildstætt safn útivistarleiktækja sem falla muni vel að hugmyndafræði og umhverfi garðsins. Í þeirri vinnu er m.a. gert ráð fyrir fleiri leiktækjum og grillskýli á svæðinu, sparkvelli, minigolfvelli, litlu leiksviði og fleiri skemmtilegri afþreyingu fyrir íbúa Mosfellsbæjar á öllum aldri.

Kynning Í túninu heima Kynning á skipulagsvinnu fyrir Ævintýragarðinn verður fyrir framan íþróttamiðstöðina að Varmá á bæjarhátíðinni Í túninu heima laugardaginn 31. ágúst kl. 13.00-15.00. Þar munu hönnuðir frá verkfræðistofunni Landmótun auk fulltrúa frá Mosfellsbæ svara spurningum og taka við góðum hugmyndum frá íbúum Mosfellsbæjar varðandi áframhaldandi uppbyggingu á Ævintýragarðinum í Mosfellsbæ. Ásgeir Sveinsson formaður skipulagsnefndar Mosfellsbæjar og Bryndís Brynjarsdóttir varaformaður skipulagsnefndar.

Næsta blað kemur út:

12. september

Efni og auglýsingar skulu berast fyrir kl. 12, mánudaginn 9. september.


Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

Óskum eftir tilnefningum til jafnréttisviðurkenningar jafnréttisviðurkenning mosfellsbæjar 2019 Lýðræðis- og mannréttindanefnd Mosfellsbæjar óskar eftir tilnefningum til jafnréttisviðurkenningar Mosfellsbæjar fyrir árið 2019. Tilgangurinn er að veita viðurkenningu fyrir vel unnin störf að jafnréttismálum í samræmi við jafnréttisáætlun Mosfellsbæjar. Til að eiga möguleika á að hljóta jafnréttisviðurkenningu Mosfellsbæjar árið 2019, þarf: 1. Einstaklingur að hafa skarað framúr í vinnu að jafnréttismálum. 2. Fyrirtæki, stofnun eða félag að hafa: a) Sérstaka stefnu eða áætlun í jafnréttismálum. b) Unnið í því að afnema staðalímyndir kynjanna. c) Sett sér aðgerðaráætlun sem tæki til að vinna

að framgangi jafnréttis kvenna og karla. d) Gert ráðstafanir til að koma í veg fyrir kynbundið- eða kynferðislega áreitni á vinnustað. e) Veitt starfsmönnum fræðslu um jafnréttismál. Við hvetjum ykkur til að fara inn á mos.is/jafnretti og senda tilnefningar ásamt rökstuðningi fyrir 9. september nk.

Sendu inn þína ir tilnefningu fyr 9. september

Útnefning lýðræðis- og mannréttindanefndar verður kynnt á Jafnréttisdegi Mosfellsbæjar, þann 19. september næstkomandi.

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

Námskeið í skyndihjálp

Nýtt

bílalúga

Rauði krossinn í Mosfellsbæ stendur fyrir 4ra klukkustunda námskeiði í skyndihjálp. Hvar? Þverholti 7, Mosfellsbæ Hvenær? 12. september 2019 frá 17-21 Námskeiðsgjald? 11.000 kr (frítt fyrir skráða sjálfboðaliða). Áhugasamir geta skráð sig á skyndihjalp.is eða raudikrossinn.is. Vinsamlegast athugið að takmarkaður sætafjöldi er í boði. Leiðbeinandi er Hrafnhildur Helgadóttir. Þverholt 7 | Sími: 898 6065 | moso@redcross.is | facebook.com/rkmoso

Opið alla daga kl. 11-21 Þú finnur okkur við Miðbæjartorgið í Mosó www.mosfellingur.is -

55


Heilsumolar Gaua

YAM

sigríður Ingólfsdóttir og þóranna Rósa ólafsdóttir

THAI FOOD RESTAURANT

good and delicious food .............. Nýr Opnunartími

Mánudag til Föstudags !

11.30 – 20.30 Lau, Sun 16.00 – 20.30

Róum okkur aðeins

H

eilsa og heilbrigði snýst ekki um að vera alltaf á miljón. Við þurfum að kunna að hvíla okkur alveg eins og að taka vel á því. Ég spjallaði við tvo Mosfellinga í vikunni sem báðir töluðu um muninn á því að búa erlendis, annars vegar í Danmörku og hins vegar Hollandi, og á Íslandi. Þeir töluðu báðir um að þeir hefðu fundið svo mikinn mun á daglegu lífi við það að flytja aftur til Íslands. Allt hefði einhvern veginn skrúfast upp. Hlutir þurfa að gerast svo hratt hjá okkur.

V

ið höfum litla þolinmæði fyrir því að bíða eftir því að hlutir hafi sinn gang, fari sinn farveg. Við, og ég er svo sem engin undantekning, reynum alltaf að stytta okkur leið. Komast að því hvern við þekkjum eða könnumst við svo við getum skautað fram hjá kerfinu. Fengið internet-tenginguna eða læknisvottorðið strax í dag. Eða alþjóðlega ökuskírteinið sem mamma reddaði á methraða í vor þegar ég var staddur í Japan og áttaði mig á því á allra síðustu stundu að heimamenn viðurkenndu ekki íslenska ökuskírteinið mitt. Mamma og bróðir konununnar sem vinnur við hraðflutninga gengu í málið og unnu svo hratt og vel með, eða hugsanlega, aðeins til hliðar við kerfið að alþjóðlega ökuskírteinið barst yfir hafið á tíma sem aldrei hefði átt að geta gengið upp. Þetta er svona haltu mér, slepptu mér dæmi. Við erum úrræðagóð, hugsum hratt í lausnum, þorum að framkvæma og erum ekki þrælar kerfisins.

Þóranna Rósa kvödd og Anna Greta boðin velkomin

Foreldrafélagið þakkar Þórönnu skólastjóra Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri yngri deildar Varmárskóla lét af störfum 1. ágúst síðastliðinn eftir rúman áratug í starfi og hefur tekið við sem skólastjóri í Rimaskóla. Stjórn foreldrafélags Varmárskóla óskar Þórönnu velfarnaðar á nýjum vettvangi og

E

n á móti býður einmitt þetta upp á að við tökum okkur ekki tíma til að anda. Stoppa og hvíla okkur á meðan hlutir gerast. Við megum alveg taka Danina, Hollendingana og aðra sem kunna þá list okkur til fyrirmyndar. Finna jafnvægi í daglegu lífi og njóta þess betur að vera til. Njóta náttúrunnar og kyrrðarinnar. Lifa.

býður Önnu Gretu Ólafsdóttur tímabundinn skólastjóra yngri deildar til eins árs velkomna. Á myndinni má sjá Sigríði Ingólfsdóttur fulltrúa stjórnar foreldrafélagsins færa Þórönnu þakkir á skólaslitum fyrir hönd foreldra.

Nýr matseðil Nýr réttir Nýtt bragð og betri smekkur Allur matur er eldaður eftir pöntun og því er enginn matur tilbúinn fyrirfram. Þar af leiðandi er alltaf allavega 10 mínútna bið eftir matnum stundum þegar mikið er að gera getur því biðin verið löng.

Kíkið nýja matseðil á. www. yam.is .............

YAM THAI FOOD RESTAURANT

.............. Kjarna, Þverholt 2 270 Mosfellsbæ tel : 552 - 66 - 66 yamrestaurant@gmail.com

Guðjón Svansson

gudjon@kettlebells.is

Sími: 586 8080 Þverholti 2

www.fastmos.is 56

- Heilsa og þakkir

Korpa hittist 1. og 3. miðvikudag í mánuði kl. 20 í safnaðarheimili Lágafellssóknar. Allir velkomnir!


Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° mosfellinga Gunnar Ingi BjĂśrnsson Eftir nĂŚrri 5 ĂĄra starf fyrir GolfklĂşbb MosfellsbĂŚjar er kominn tĂ­mi ĂĄ breytingar fyrir mig. Fyrr Ă­ sumar sagĂ°i ĂŠg lausu starfi mĂ­nu sem framkvĂŚmdastjĂłri GM og hef nĂş formlega lokiĂ° stĂśrfum fyrir GM. Ă&#x17E;etta hefur veriĂ° skemmtilegur tĂ­mi en ennfremur krefjandi. Ă&#x2030;g vil nota tĂŚkifĂŚriĂ° og Ăžakka Ăśllum sem lagt hafa hĂśnd ĂĄ plĂłginn til aĂ° gera Ăžessa vegferĂ° mĂśgulega og Ăžessa frĂĄbĂŚru uppbyggingu ĂĄ GolfklĂşbbi MosfellsbĂŚjar sĂ­Ă°ustu ĂĄr. Ă&#x17E;eir aĂ°ilar eru allt of margir til aĂ° reyna aĂ° nefna alla hĂŠrna en fĂĄ mĂ­nar Ăžakkir fyrir. EitthvaĂ° spennandi tekur viĂ° og verĂ°ur gaman aĂ° segja frĂĄ ĂžvĂ­ Ăžegar ĂžaĂ° liggur fyrir. 13. ĂĄgĂşst Anna Greta Ă&#x201C;lafsdĂłttir Góð tilfinning aĂ° setja VarmĂĄrskĂłla i MosfellsbĂŚ i dag. Fallegt rĂłtgrĂłiĂ° skĂłlasamfĂŠlag Ăžar sem um tvĂś Þúsund einstaklingar gegna allir sĂ­nu hlutverki. MikiĂ° hlakka ĂŠg til aĂ° kynnast hverri gleĂ°isprengjunni ĂĄ fĂŚtur annari Ă­ VarmĂĄrskĂłla Ă­ vetur. 23. ĂĄgĂşst Bjarni Ă&#x17E;Ăłr KristjĂĄnsson Ă r sĂ­Ă°an ĂŠg kenndi ensku Ă­ fyrsta skiptiĂ° Ăşti Ă­ VĂ­etnam og ĂžvĂ­lĂ­kur lĂŚrdĂłmur og auĂ°mĂ˝kt sem aĂ° fylgdi ĂĄ ĂžvĂ­ ferĂ°alagi. Myndi alltaf endurtaka leikinn ef ĂŠg ĂŚtti aĂ° spĂłla til baka. â&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x17E;aĂ° sem drepur mann ekki styrkir mannâ&#x20AC;&#x2122; eins og ĂŠg heyrĂ°i Hjalta Ă&#x161;rsus segja einhvern tĂ­mann. 18. ĂĄgĂşst

verslum Ă­ heimabyggĂ°

Tek aĂ° mĂŠr alla krana- og krabbavinnu Ă&#x161;tvega allt jarĂ°efni VĂśrubĂ­ll Ă&#x17E;.B.

KlapparhlĂ­Ă° 10 Ă&#x17E;orsteinn 822-7142

TrjĂĄklippingar / TrjĂĄfellingar 893-5788

FĂ&#x201C;TAAĂ?GERĂ?ASTOFA MOSFELLSBĂ&#x2020;JAR Ă&#x17E;verholti 3 - SĂ­mi: 566-6612

www.malbika.is - sĂ­mi 864-1220

MG LĂśgmenn ehf. Ă&#x2013;ll almenn lĂśgfrĂŚĂ°iĂžjĂłnusta Innheimtur Sala fasteigna HĂĄholti 14 - SĂ­mi 588 1400 - mglogmenn@mglogmenn.is - www.mglogmenn.is

a

www.arioddsson.is

MĂ&#x161;RVERK - FLĂ?SALAGNIR - ALMENN VIĂ?HALDSVINNA FAGMENNSKA Ă? FYRIRRĂ&#x161;MI HĂĄholti 14 â&#x20AC;˘ 270 MosfellsbĂŚ â&#x20AC;˘ arioddsson@arioddsson.is SĂ­mar: 895-0383 / 867-7704 / 564-4070

Ă&#x161;TFARARSTOFA Ă?SLANDS

sĂ­Ă°an 1996

ALĂ&#x161;Ă? Č&#x160; VIRĂ?ING Č&#x160; TRAUST Č&#x160; REYNSLA Ă&#x161;TFARARSTOFA Ă?SLANDS sĂ­Ă°an 1996

ALĂ&#x161;Ă? Č&#x160; VIRĂ?ING Č&#x160; TRAUST Č&#x160; REYNSLA

Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Ă&#x2021;Â&#x2014;Čą Â&#x2014;Â?Ă Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A; Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Ă&#x2021;Â&#x2014;Čą Â&#x2014;Â?Ă Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A;

Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2014; Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2014;

Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;¡Â?ČąÂ&#x153;Â?Â&#x160;Čą Â&#x17E;Ä?Â&#x201C;Ă Â&#x2014;Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A; Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;¡Â?ČąÂ&#x153;Â?Â&#x160;Čą Â&#x17E;Ä?Â&#x201C;Ă Â&#x2014;Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A;

SĂ­mar allan sĂłlarhringinn: 581 3300 & 896 8242 Č&#x160; www.utforin.is allan sĂłlarhringinn: Č&#x160; www.utforin.is Komum heim til aĂ°standenda og rĂŚĂ°um skipulag Ăştfarar ef ĂłskaĂ° er.

SĂ­mar 581 3300 & 896 8242 Komum heim til aĂ°standenda og rĂŚĂ°um skipulag Ăştfarar ef ĂłskaĂ° er.

www.bmarkan.is

GĂ&#x201C;Ă?IR mENN EHF

JĂśkull AndrĂŠsson 18 ĂĄra Ă­ dag :) Ă&#x17E;etta bĂşiĂ° aĂ° vera skrautlegt ĂĄr fyrir kjellinn, en svo sannarlega magnaĂ°... LangaĂ°i bara aĂ° Ăžakka Ăśllum kĂŚrlega fyrir sem hafaĂ° hjĂĄlpaĂ° mĂŠr og buiĂ° aĂ° styĂ°ja mig.. Get ekki beĂ°iĂ° eftir aĂ° sjĂĄ hvaĂ° verĂ°ur framundan ĂĄ Ăžessu ĂĄri. 25. ĂĄgĂşst

Rafverktakar GSM: 820-5900

â&#x20AC;˘ nĂ˝lagnir â&#x20AC;˘ viĂ°gerĂ°ir â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ hĂśnnun og uppsetning ĂĄ Ăśryggiskerfum â&#x20AC;˘ sĂ­ma og tĂślvulagnir

LĂśggiltur rafverktaki

Ă&#x17E;Ăş finnur Ăśll blÜðin ĂĄ netinu w w w. m o s f e l l i n g u r . i s

Dreymir Ăžig

um eigiĂ° hĂşsnĂŚĂ°i? HafĂ°u samband

SĂ­mi:

Einar PĂĄll KjĂŚrnested LĂśggiltur fasteignasali

586 8080 www.fastmos.is

Fasteignasala MosfellsbĂŚjar â&#x20AC;˘ Ă&#x17E;verholti 2 â&#x20AC;˘ S. 586 8080 â&#x20AC;˘ www.fastmos.is

Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° Mosfellinga -

57


tökum þátt um helgina

Heyrst hefur... ...að veitingareksturinn í golfskálanum verði nú aðskilinn klúbbnum og utanaðkomandi aðili fenginn til að reka Blik Bistro. Öllum hefur verið sagt upp störfum.

Sendið okkur myndir af nýjum Mos­fell­ingum ásamt helstu upplýsingum á netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

...að 10 nýir flóttamenn séu á leið til Mosfellsbæjar um miðjan september með sömu formerkjum og áður.

Andrea Marey Arnórsdóttir fæddist þann 12. apríl 2019 á Akranesi. Hún var 49,5 cm og 3.432 grömm. Foreldrar hennar eru Arnór Snær Guðmundsson og Alexandra Bjarkadóttir.

...að fyrsti handboltaleikurinn í Olís-deildinni fari fram að Varmá sunnudaginn 8. september þegar strákarnir mæta KA. ...að Páll Óskar verði heiðursgestur á fótboltaleiknum gegn Njarðvík á laugardaginn. ...að markvörðurinn Anton Ari sé á leið til Breiðabliks eftir tímabilið.

Kári Hilmarsson fæddist þann 31. júlí 2019. Hann var 4.224 g og 55 cm. Foreldrar hans eru Oddný Þóra Logadóttir og Hilmar Gunnarsson. Kári á tvo eldri bræður, þá Kristófer og Loga. Fjölskyldan býr í Spóahöfða.

...að framkvæmdir standi yfir í gamla Arion banka þar sem ýmis matur verði í boði en þó ekki pizzastaður. ...að Vínbúðin hafi hug á því að stækka við sig yfir í Bónus þegar matvöru­verslunin flyst í Háholtið. ...að Listapúkinn ætli að opna sýningu á Blik á miðvikudaginn. ...að Halla Karen hafi unnið Ella og Ragga í Urriðavatnssundinu.

...að blakkonan öfluga Thelma Dögg Grétarsdóttir sé komin heim og leiki með Aftureldingu í vetur.

Hafðu samband

...að Blackbox ætli að standa fyrir kryddbrauðskeppni á fimmtudaginn þar sem Steindi Jr. og Svanni á Pizzabæ eru á meðal þátttakenda.

Löggiltur fasteignasali

586 8080 www.fastmos.is

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Þverholti 2 • S. 586 8080 • www.fastmos.is

Í eldhúsinu

...að venjulegur stigi sé loksins kominn í Kjarnann eftir að rúllu­stiginn var rifinn niður. ...að tengdadóttir Mosfellsbæjar, Svala Björgvins, muni koma fram á stórtónleikunum á Miðbæjartorginu Í túninu heima.

Bjórkjúlli á bæjarhátíð

hjá Le ifi og H elg

u

Matgæðingarnir Leifur Guðjónsson og Helga Kristjánsdóttir deila hér með okkur uppskrift að bjórkjúlla. „Þessi er alveg geggjaður og fær okkar meðmæli Í túninu heima.“

...að Mosfellingurinn og fiðluleikarinn Sigrún Harðardóttir sé búin að stofna Suzukiskóla Sigrúnar. ...að Steindi Jr. hafi endað í sjötta sæti á heimsmeistaramótinu í luftgítar en fyrr í sumar hreppti hann Íslandsmeistaratitilinn á Eistnaflugi. ...að verið sé að undirbúa rafíþróttadeild í Mosfellsbæ. ...að Una Hildardóttir og Bjartur Steingríms hafi eignast stúlku í sumar en þau gegna bæði formennsku í nefndum Mosfellsbæjar.

• 1 stk heill kjúklingur, krydda vel með kjúklingakryddi • 1 hálfs lítra bjór, drekka góðan helming úr dósinni • Krydda kjúklinginn vel og setja hann svo upp á bjórdósina • Setja hann svo á 180°C heitt grill • Tekur rúman klukkutíma að grillast (fer eftir þyngd fuglsins) • Kjúllinn er tilbúinn þegar kjarnhiti í bringum er komin í 72°C • Látið kjúllann jafna sig í 5 mínútur

...að Frikki „ríki“ rafvirki hafi verið að endurnýja Land Roverinn sinn. ...að Netstofan fasteignasala sé að fara skipta um nafn. ...að skoskir vinnumenn hafi verið vinsælir í Leirvogstungunni í sumar og fengið bæði góða og slæma dóma. ...að Sprey hárstofa ætli að halda upp á 10 ára afmæli með partýi 6. september.

58

Sími:

Einar Páll Kjærnested

...að Níels á Helgafelli hafi ætlað að hlaupa 10 km í Reykjavíkur­mara­þoninu.

mosfellingur@mosfellingur.is

Það er virkilega gaman að sjá efni Mosfellinga taka að sér svona verk yfir vel sér mta í sameiningu og skem að því. Mér finnst alltaf mjög gaman a skoð að m ginu ude taka rúnt á sunn ð vel öll hverfin og hvað þau hafa veri eðsskreytt. Ég man líka hvað var ógee um lega spennandi á mínum yngri árun var gata a hvað og fi hver a hvað að vita við best skreytt og rífast svo um það m vinina í skólanum á mánudeginu , anir skoð ndi una – allir með mism ar sem er einnig mjög gaman og skap ður ökræ ur/r ræð sam egar skemmtil milli ungra einstaklinga.

Viltu selja?

...að Bjarni í Leirvogstungu sé búinn að kaupa Kiwanishúsið af klúbbnum og standi í miklum framkvæmdum.

Það er magnað hvað þessi hátíð , hefur stækkað hratt á stuttum tíma ar lang mig að i boð í ið það er svo mik n um smá að leng ja sólarhringinn min tufimm á s then Mor bi Bub helming. ngur deginum, Baggalútur og brekkusö á rnir eika tónl aðal og num degi á föstu m. ginu arde laug á miðbæjartorginu Mosfellingar taka virkan þátt í að er í gera þessa hátíð að þeirri sem hún , leikdag; hljómsveitir úr bænum spila fellfélagið, hestamannafélagið, Mos uleggja ingar bjóða heim og margir skip áli eitthvað sem tengist sínu áhugam . arra ann til sem dreifist svo Mosfellsbær hefur einnig stækkað gið mikið og margir fluttir í bæjarféla í okkar. Til ykkar sem eruð nýflutt með að Mosfellsbæ þá mæli ég eindregið sem taka og urði kíkja á sem flesta viðb við! um sker upp nig þan því þátt tan mes með ast fylgj að til ið Ég hlakka mik helginni!

„Safaríkur og sveittur, geggjað að grilla líka með honum t.d papriku og nýjar gulrætur. Annað meðlæti er frekar einfalt. Þú ferð til Geira gúllas í Kjötbúðina á Grensásvegi og kaupir sætkartöflusalat, röstí kartöflur og kalda grillsósu. Það þarf ekki að finna upp hjólið, þetta getur ekki klikkað. Við óskum bæjarbúum gleðilegrar hátíðar og skorum á yndislega nágranna okkar að taka við keflinu næst.“

Leifur og Helga skora á nágranna sína Tótu og Enes að deila með okkur næstu uppskrift

- Heyrst hefur...

ir Nú er sumarið að klárast og flest nu; rútí u uleg venj sína að labba inn í vinna, skóli, æfingar og fleira. Mér nu en finnst alltaf gott að komast í rúti rháþá er mjög skemmtilegt að bæja mikil tíðin sé strax í framhaldi, það er þá alla fyrir a han stemning í kringum . þátt taka vilja sem a Mosfellsbæ hefur tekist vel að finn hafa eitthvað við allra hæfi til þess að mót á bæjarhátíðinni svo sem fótbolta kana, og karamellukast fyrir ungu krak ana og Túnið heima ballið fyrir ungling er Svo ið. fólk rðna Pallaball fyrir fullo mtskem ar kon alls af r ingu hell ig einn ur í un fyrir alla aldurshópa og fjölskyld heild sinni.

emma íren


smá

Þjónusta við mosfellinga

verslum í heimabyggð

auglýsingar Íbúð til leigu 3ja herbergja 85 fm íbúð til leigu í Blikahöfða. Laus strax. Upplýsingar í síma 661-7597.

Smáauglýsingarnar eru fríar fyrir einstaklinga

Allar almennar bílaviðgerðir Völuteigi 27, 270 Mosfellsbæ Símar: 537 0230 - 693 8164 • bvo1944@gmail.com

mosfellingur@mosfellingur.is

Þú getur auglýst

frítt (...allt að 50 orð)

6S§BSIPMU.PTGFMMTCS4ÓNJ 6S§BSIPMU.PTGFMMTCS4ÓNJ

6S§BSIPMU.PTGFMMTCS4ÓNJ

Bílapartar ehf ehf Bílapartar ehf Bílapartar Notaðir TOYOTA varahlutir

Notaðir TOYOTA varahlutir Notaðir TOYOTA varahlutir

Sími: 587 7659 Sími: 587 7659

Sími: 587 7659

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ www.bilapartar.is www.bilapartar.is

Bíldshöfða 14 | Reykjavík | s. 520 3200

www.artpro.is

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ www.bilapartar.is

Öll almenn vörubíla- og kranaþjónusta • Grabbi, grjótkló og fl. • Útvega öll jarðefni. Sendu okkur þína smáauglýsingu í gegnum tölvupóst: mosfellingur@mosfellingur.is

• Traktor og sturtuvagn í ýmis verkefni eða leigu. • Sláttuþjónusta og fl.

Bj Verk ehf.

www.mosfellingur.is www.mosfellingur.is

Björn s: 892-3042

GLERTÆKNI ehf Völuteigi 21

- gler í alla glugga s . 5 6 6 - 8 8 8 8 • w w w . g l e r ta e k n i . i s

Verslaðu á www.netgolfvorur.is Erum staðsett á Akranesi - Sendum frítt. panta@netgolfvorur.is - sími 824-1418

Opnunartími sundlauga Lágafellslaug

Virkir dagar: 06:30 - 21:30 Helgar: 08:00 - 19:00

Varmárlaug

Virkir dagar: 06:30-08:00 og 16:00-21:00 Laugard. kl. 08:00-17:00 og sunnud. kl. 08:00-16:00

www.motandi.is

Þjónustuauglýsing í mosfellingi kr. 5.000 + vsk.* nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm *Miðast við 5 birtingar eða fleiri - mosfellingur@mosfellingur.is

Vespu-, bifhjóla-, og bílpróf Annast akstursmat og sé um hæfnispróf fyrir þá sem hafa gleymt að endurnýja.

Þjónusta við Mosfellinga -

59


w

Hvað hlakkar þú mest til að gera Í túninu heima?

Stórlaxar í Vatnsdal Í hnapphelduna

Veiðifélagið

Maraþonfjölskyldan

#mosfellingur

Afmælisgestir í Harða

Mosfellingar í veiðiferð

rbóli Feðgin á stórum degi

Arnór Logi: Að fara á Weetos-mótið.

Íslandsmeis tari 35+

Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

Mosómafían komin til Reykjav íkur

Íslendingafélagið í

Katla Ragnheiður: Weetos-mótið á Tungubökkum.

Skálað í Laxatungu

Noregi

Systur í SuperJeep afmæli

x Afmæli á rónafundi

Óvænt brúðkaup í Dalnum

Gulldrengirnir

6. sæ t i

Hrannar: Kíkja á Kjúklingafestivalið.

Óttar

Alvar Auðunn: Að mæta í götugrillið.

steindi jr.

á heimsmeistaramótinu í luftgítar

Kit Harington

Sprey Hárstofa er orðin 10 ára Ragnar Ingi: Mæta í brekkusönginn í Kvosinni.

og viljum við fagna því með ykkur Þér er boðið í partý 6. september kl. 19.30 upp á Sprey Hárstofu. Einnig fögnum við þessum frábæra titli sem Katrin vann - Icelandic Hairdresser of the year 2019! Þar munum við skála saman, gjafapokar fyrir þá fyrstu sem mæta. Léttar veitingar og góð stemming. Hlökkum til að sjá ykkur öll

Haukur Sörli: Að fara á hoppudýnuna.

60

- Hverjir voru hvar?

10 heppnir fá glaðning með því að taka þátt í Instagram leik og/eða lukkupottinum


ekki vera

+

m

@blacboxpizzeria

í túninu heima tilboð á pizzum, bjór og skotum dagskrá blackbox mosó FIM. 29.ágúst

DJ frá 18-21 & Kryddbrauðskeppni Steinda Jr.

Fös. 30.ágúst

Magnús Hafdal trúbador frá 20-22

Lau. 31.ágúst

Siggi þorbergs trúbador frá 21-00

ur

r

nn við

tar

öll

Blackbox Borgartúni 26 / Blackbox Mosó háholt 13-15 blackboxpizzeria.is


Íslenska

áburðarfjölskyldan Góður alhliða áburður fyrir alla ræktun og uppgræðslu. Áratuga reynsla og árangur.

Sími: 692 4100

Fæst í verslunum Fóðurblöndunnar og hjá öllum samstarfsaðilum um land allt.

NÝPRENT ehf.

Sendum um allt land www.fodur.is Fóðurblandan hf Korngörðum 12 Reykjavík Sími 570 9800 Fax 570 9809

Frítt, frjálst og óháð bæjarblað mosfellingur@mosfellingur.is

– í héraði hjá þér –

struktur@struktur.is

struktur@struktur.is struktur@struktur.is www.struktur.is www.struktur.is

www.struktur.is

Framsóknarflokkurinn í Mosfellsbæ

Bæjarhátíðin Í túninu heima fer fram helgina 30. ágúst - 1. september 2019

Hér gætu komið opnunartímar. letur Footlight


Mosfellsbæ

byg g i n g a f é l ag i ð

Alhliða málningarþjónusta www.litalinan.is

Mynd/Hilmar


Sími:

586 8080 fastmos.is

MOSFELLINGUR

Kjarna Þverholti 2

Sími: 534 3424

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Sæktu Landsbankaappið

Múlalundur Glæsileg ritfangaverslun í Mosfellsbæ - kíktu við, þá vinna allir!

Miðbærinn á uppleið Það er mikið um að vera í miðbæ Mosfellsbæjar um þessar mundir þar sem hvert húsið rís á fætur öðru. Hér er verið að steypa fimm hæða fjölbýlishús í Bjarkarholti fyrir 50 ára og eldri.

Mynd/RaggiÓla

Mikil sala - Vantar eignir - verðmetum Pétur Pétursson löggiltur fasteignasali 897-0047

Haraldur Haraldsson löggiltur fasteignasali

vinnustofa SÍBS við Reykjalund, Mosfellsbæ www.mulalundur.is

S

Grundartangi

Þjónusta við ár LD í 30 E Mosfellinga S

588

Nýtt í sölu Vel staðsett 76 fm. endaraðhús við Grundartanga í Mosfellsbæ. Parket og flisar á gólfum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Geymsluloft yfir íbúð. útgegng í góðan garð. 6 fm. gróðurhús í garði. Rólegt og fallegt hverfi. Laus fljótlega.

Háholt 14, 2. hæð

Opið virka

588 55 30

Netfang: berg@

Pétur

Löggiltur fasteig

Bergholt

Byggðarholt

Dalatangi

Mjög vandað 184 fm. einbýli við eina fallegustu götu Mosfellsbæjar. 4 svefnherbergi. 2 baðherbergi/snyrtingar. Björt stofa með arni. Stór bilskúr með geymslu inn af. Fallegur garður. Gróið hverfi. Nýtt K gler í öllum gluggum og nýr þakkantur.

Bergholt

Lágholt

Vel staðsett 127 fm raðhús á tveimur hæðum. 4 svefnherbergi. Nýleg gólfefni og innréttingar. Sólpallur í suður með skjólveggjum. Nýlegt baðherbergi. Þvottahús inn af baði. Flott eign á Verð 54,5 m. vinsælum stað. Nýmálað hús og nýlegir gluggar. Eign í góðu viðhaldi.

Nýtt í sölu. Mjög fallegt 200 fm. einbýli við Lágholt í Mosfellsbæ. Nýlegt eldhús. Flísar á eldhúsi og stofu . Upptekin loft í stofu. Gestasnyrting og gott baðherbergi. 4 svefnherbergi. Glæsilegur sólskáli með arni. Glæsilegt 87 fm raðhús á vinsælum í rólegu og skjólgóðu hverfi Mosfellsbæ. Góðurstað frágangur. Einstaklega fallegur garður. Góðar innréttingar. Parket og flísar. fyrsta flokks. Útgengt HeiturAllt pottur. Þetta er hugguleg eign áviðsólpall rólega í suður. götu. og Skóli, íþróttaaðstaða Verð 48,9 m. Fallegur garður í góðri rækt. Afarlokaða snyrtileg falleg eign. Lausog strax. hestavöllur í göngu færi.

Fellsás

Bjartahlíð

Nýtt í sölu. Mjög glæsilegt 286 fm. einbýli á þremur pöllum. Tvíbreiður bílskúr með geymslulofti. 5 herbergi. Arin í stofu og stórkostlegt útsýni til Esjunnar og snæfellsjökuls. Lóðin er 1600 fm. Með trjám og runnum. Þetta er einstaklega smekklegt og vel hannað hús. Eign fyrir vandláta. V. 52,9 m.

Grundartangi

B e rg f a s t e i g n a s a l a s t o f n u ð 1 9 8 9

Glæsileg 107 fm. íbúð á 3ju hæð og efstu í mjög góðu fjölbýli á vinsælum stað. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar. Flottir skápar. Rúmgott þvottahús og geymsla. Sólskáli úr stofu. Verð 45 m. Stórar svalir í suður. Stór gróin lóð. Góð bílastæði. Eignin er laus fljótlega. 

Vel staðsett 223 fm einbýli. Gott skipulag. Tvöfaldur bílskúr á neðri hæð, 47 fm. 4 svefnherbergi. Stór stofa með stórum arni. Flott baðherbergi og gestasnyrting. Stórar svalir í vestur. 

Opið virka daga frá kl. 9-18 • Netfang: berg@berg.is • www.berg.is • Berg fasteignasala stofnuð 1989

Verð 85 m.

Profile for Mosfellingur

10. tbl. 2019 - Hátíðarblað  

Bæjarblaðið Mosfellingur 10. tbl. 18. árg. þriðjudagur 27. ágúst 2019. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á Kjalarnes...

10. tbl. 2019 - Hátíðarblað  

Bæjarblaðið Mosfellingur 10. tbl. 18. árg. þriðjudagur 27. ágúst 2019. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á Kjalarnes...

Advertisement