Page 1

Vefút

MOSFELLINGUR

gáfa www.mosfe llingur.is

5. tbl. 17. árg. fimmtudagur 5. apríl 2018 Dreift frít t inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á K jalarnesi og í K jós

eign vikunnar

Velkomin í• MOsó

www.fastmos.is

Tíu flóttamenn frá Úganda sestir að í Mosfellsbæ Sex fullorðnir og fjögur börn

Kvíslartunga - raðhús Kvíslartunga 90, 94, 108, 110 og 112 230 m2 raðhús tilbúin til innréttinga - á tveimur hæðum. Á jarðhæð er forstofa, bílskúr, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, og geymsla. Á efri hæðinni er hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús, og stofur. Verð : 59,5 m. Verð : 61,9 m.

Fylgstu með okkur á Facebook www.facebook.com/fastmos

í álafosskvos í mosfellsbæ hópurinn kom til landsins 19. mars

Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 Einar Páll Kjærnested • lögg. fasteignasali • www.fastmos.is

4

Mynd/Hilmar

MICHELIN GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI N1 LANGATANGA 1A - MOSFELLSBÆ - SÍMI 440 1378

Meira í leiðinni

Mosfellingurinn Þorsteinn Sigvaldason deildarstjóri hjá Mosfellsbæ

Deildarstjóri eigna og veitna alltaf á vaktinni

Þjónustuverkstæði

R É T T I N G AV E R K S TÆ Ð I

Jóns B. ehf Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Símar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is

www.jonb.is

24 skiptum um framrúður

Bílaleiga á staðnum

7<H<¡Á6KDIIJC

B6G@K>HHD<7:IG>K>Á<:GÁ

cabas tjónaskoðun


MOSFELLINGUR

Blómstrandi bær

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Útgefandi: Mosfellingur ehf., Spóahöfða 26, sími: 694-6426 Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hilmar Gunnarsson, hilmar@mosfellingur.is Ritstjórn: Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir, annaolof@mosfellingur.is Ragnar Þór Ólason, raggiola@mosfellingur.is Ruth Örnólfsdóttir, ruth@mosfellingur.is Prentun: Landsprent. Upplag: 4.500 eintök. Dreifing: Pósturinn. Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf. Próförk: Ingibjörg Valsdóttir Tekið er við aðsendum greinum á mosfellingur@mosfellingur.is og skulu þær ekki vera lengri en 500 orð. Efni og auglýsingar skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Þ

að er gaman að sjá hvað flóttamönnunum frá Úganda er vel tekið í Mosfellsbæ. Ég hitti þau í Álafosskvosinni um daginn og þau töluðu mikið um hvað fólk væri vingjarnlegt og tæki vel á móti þeim. Þessir fyrrum íbúar Úganda hafa upplifað margt sem við hér á Íslandi eigum vonandi aldrei eftir að kynnast. Óréttlæti og mannillska. Að vera rétt­dræpur vegna kynhneigðar?

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Næsti Mosfellingur kemur út 26. apríl

Þ

að er alltaf gaman að fylgjast með unga fólkinu okkar blómstra. Stóra upplestrarkeppnin milli Varmárskóla og Lágafellsskóla fór fram í FMOS þar sem hver snillingurinn á fætur öðrum steig í pontu. Þessi keppni er svo flott og hvetjandi fyrir okkar unga skólafólk. Þá fylgdist ég með mosfellsku krökkunum í Skólahreysti. Það er nú önnur snilld sem á aldeilis rætur að rekja til Mosfellsbæjar. Hjónin Andrés og Lára eiga mikið hrós skilið fyrir alla þeirra hugsjón í kringum þessa keppni. Vinsældir Skólahreystis hafa aukist jafnt og þétt síðustu ár. Heilbrigð skilaboð.

www.isfugl.is

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings

Í þá gömlu góðu... Silfur Egils fundið? Jón M.Guðmundsson bóndi á Reykjum var um langt árabil fréttaritari Morgunblaðsins í Mosfellssveit. Fréttir úr sveitum landsins náðu sjaldan því flugi að verða forsíðuefni en það gerðist sunnudaginn 1. apríl 1962. Þar lýsir fréttaritari (Jón á Reykjum) merkum fornleifafundi í Mosfellsdal á afar sannfærandi hátt ma. með tilvitnun í Egilssögu og fleiru sem styrkir fréttina. Fjölmargir lögðu leið sína í Dalinn þennan dag og hlupu þar með 1. apríl !

Guðmundur Ásmundsson og Guðmundur Jónsson frá Reykjum virða fyrir sér „silfur Egils“ í Kýrgili í Mosfellsdal 1. apríl 1962.

Myndina tók ljósmyndari Morgunblaðsins. Þeir sem áhuga hafa geta fundið fréttina í heild á timarit.is

Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)

héðan og þaðan

Áfram Afturelding 2

- Frítt, frjálst og óháð bæjarblað


Sími:

586 8080 www.fastmos.is

laust ax str

Einar Páll Kjærnested

Svanþór Einarsson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Egilína S. Hildur Guðgeirsdóttir Ólafsdóttir

Þórhildur M. Sandholt

Ingimar Óskar Másson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

SnæFRÍÐARGATA

lEIRUTANGI

Vel skipulagt 150,8 m2 raðhús á einni hæð í byggingu. Birt stærð eignarinnar er 150,8 m², þar af íbúð 124,4m² og bílskúr 26,4 m². Eignin afhendist á byggingarstigi 5 - tilbúin til innréttinga.  V. 54,9 m. 

92,5 m2 íbúð á neðri hæð í fjórbýlishúsi með sérinngangi, timburverönd og sérgarði. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi og rými sem er gluggalaust, en það skiptist í tvö herbergi, þvottahús og geymslur.  V. 39,8 m.

Uglugata

Álafossvegur

162,0 m2 parhús á einni hæð í byggingu. Húsið afhendist rúmlega fokhelt, þ.e. auk þess eru útveggir einangraðir, múraðir og sandsparslaðir, tilbúnir til málningar. Loft er einangrað og rakavarið. Inntak rafmagns og hita er komið inn í húsið og inntaksgjöld eru greidd. Lóð er grófjöfnuð.  V. 56,5 m.

206,5 m2 húsnæði á efstu hæð í 4ra hæða lyftuhúsi. Eignin er í dag stór salur. Lofthæð allt að 4,3 metrar undir mæni. Gert er ráð fyrir tvennum svölum í vesturátt á teikningum. Eignin er skráð 206,5 m2, núverandi teikningar gera ráð fyrir íbúð/vinnustofu 86,9 m2, vinnustofu 48,5 m2, vinnustofu 57,8 m2 og gangi 13,3 m2. V. 48,9 m.

laust ax str

Laxatunga

VILTU SELJA?

Nýtt og glæsilegt 160 m2 fullbúið endaraðhús. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari og sturtu, þvottahús og stóran bílskúr með geymslulofti. Fallegar innréttingar frá HTH. Falleg gólfefni, ítalskar flísar og olíuborið Kährs parket. V. 72,9 m.

Vefarastræti - ný fullbúin

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar allar gerðir eigna á söluskrá. Skeljatangi - jarðhæð

laust strax

Ný fullbúin og vel skipulögð 112,3 m2 4ra herbergja íbúð á 2. hæð, með bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi. Fallegar HTH innréttingar, fallegt harðparket er á gólfum nema í baðherbergi/þvottaherbergi en þar eru flísar. Rúmgóð svefnherbergi með fataskápum. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi/þvottaherbergi, geymslu, eldhús og stofu. V. 49,9 m

laust ax str

laust ax str

94,2 m2 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á jarðhæð í fjórbýlishúsi. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, geymslu, eldhús og stofu. Vinsæll staður rétt við skóla, leikskóla, sundlaug og líkamsrækt. V. 44,9 m.

Klapparhlíð

Laxatunga

Falleg 64,9 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Frábær staðsetning í vinsælu hverfi rétt við skóla, leikskóla og sundlaug. Svalir með fallegu útsýni í suðvestur.  V. 33,9 m.

159,7 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, forstofu, hol/sjónvarpshol, baðherbergi, eldhús, stofu og bílskúr með stóru geymslulofti. Flísar eru á gólfum. Gólfhiti. V. 65,9 m.

Ásland

Vefarastræti

273,7 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með góðum bílskúr og aukaíbúðarrými undir bílskúr á fallegri útsýnislóð í Mosfellsbæ.  V. 87,9 m.

Íbúðir á efstu hæð í 3ja hæða lyftuhúsi, ásamt bílastæði í bílageymslu. Íbúðirnar skilast fullbúnar með HTH innréttingum, án gólfefna, en gólf baðherbergja og þvottaherbergja eru flísalögð.

laust ax str

112,3 m2, 4ra herb. íbúð V. 49,9 m. 125,5 m2, 5 herb. enda íbúð V. 54,9 m.

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • fax 586 8081 • www.fastmos.is • Einar Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali


Mosfellsbær tekur við flóttamönnum í fyrsta sinn • Samkynhneigð refsiverð í Úganda

Dæmd fyrir líkams­ árás gegn barni Dag­móðir í Mosfellsbæ var á dögunum dæmd í níu mánaða skil­orðsbundið fang­elsi fyr­ir sér­stak­lega hættu­lega lík­ams­árás og brot á barna­vernd­ar­lög­um gegn tæp­lega tveggja ára stúlku­barni sem var í henn­ar um­sjá haustið 2016. Konan starfaði í sex mánuði sem dagforeldri eftir að málið kom upp. Þegar málið kom upp hafði konan starfað sem dagforeldri í átta ár en engar kvartanir höfðu áður borist vegna starfa hennar. Hún hætti störfum sem dagmóðir í apríl 2017, hálfu ári eftir að málið kom upp. Bæj­ar­yf­ir­völd í Mos­fells­bæ höfðu ekki upp­lýs­ing­ar um að mál dag­móðurinnar væri rann­sakað sem saka­mál fyrr en nokkr­um mánuðum eft­ir að það kom upp.

Móta stefnu í mál­ efnum eldri íbúa

Opinn fundur fjölskyldunefndar til undirbúnings stefnumótunar í málefnum eldri íbúa bæjarfélagsins verður haldinn í Framhaldsskóla Mosfellsbæjar fimmtudaginn 5. apríl kl. 17-19. Á fundinum verður leitað eftir hugmyndum og tillögum íbúa um það hverjar áherslur Mosfellsbæjar eigi að vera í þjónustu við eldri íbúa. Gera má ráð fyrir því að m.a. verði rætt um heilsutengda þjónustu, félagslega þjónustu, félagsstarfi, virkni, hreyfingu, útivist, aðgengi og miðlun upplýsinga. Í upphafi fundar mun Ellert B. Schram formaður Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni flytja erindið Aldur er eitt en elli annað og í kjölfarið verða umræður á borðum undir stjórn ráðgjafa.

Tekið við umsóknum í vinnuskóla bæjarins Þessa dagana er verið að taka við skráningum í Vinnuskóla Mosfellsbæjar. Umsóknarfrestur er til 14. apríl en vinnuskólinn er ætlaður nemendum í 8.-10. bekk. Starfsemi Vinnuskólans hefst 11. júní og lýkur 17. ágúst. Skráning fer fram í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar.

kirkjustarfið

Hafa fengið hlýjar móttökur og vilja hefja nýtt og betra líf Mánudaginn 19. mars settust tíu flóttamenn að í Mosfellsbæ, hinsegin­ fólk frá Úganda sem hefur undanfarið dvalið í flóttamannabúðum í Kenía. Þetta er í fyrsta sinn sem Mosfellsbær tekur formlega á móti flóttafólki. Í hópnum eru sex fullorðnir og fjögur börn, þar af eitt ungmenni, eldra en 18 ára. Samningur Velferðarráðuneytisins og Mosfellsbæjar lýtur að móttöku, aðstoð og stuðningi við hópinn á næstu tveimur árum. Fyrstu dagarnir hafa verið mjög spennandi enda fólkið á framandi slóðum. „Við erum að reyna að venjast veðrinu,“ segir Hakim sem blaðamaður hitti ásamt hinum níu í Álafosskvosinni. „Íslendingar eru mjög almennilegir og vingjarnlegir, spjalla og hafa boðið okkur velkomin og við erum mjög þakklát fyrir það.“

fa 7

n

Á

270

20

Ætla að öðlast nýtt líf á Íslandi

Vissuð þið eitthvað um Ísland áður en þið komuð? „Daginn sem mér var sagt að við værum að fara til Íslands las ég ýmislegt á Google og lærði um menninguna á Íslandi. Ég lærði að höfuðborg Íslands væri Reykjavík, ég las um nýja forsetann og svoleiðis,“ segir Hakim. Hver er helsti munurinn á Úganda og Íslandi? „Það er rosalega mikill munur, ég get ekki einu sinni borið þessi tvö lönd saman. Í Úganda er fólkið með svakalega fordóma fyrir samkynhneigðum og dómhart en það hef ég ekki upplifað á Íslandi síðan ég kom.“ Heldur þú að þér eigi eftir að líða vel hér á Íslandi? „Já, algjörlega. Ég er með miklar væntingar um að þetta skref eigi eftir að breyta lífi mínu. Ég ætla að eignast nýja vini og vonandi öðlast nýtt líf á nýjum stað. Ég hlakka til að byrja að læra íslensku og verða hamingjusamur á Íslandi.“ Þannig að þú átt ekki eftir að flytja aftur til Úganda í bráð? „Nei, þegar ég ákvað að flytja burt ákvað ég að ég myndi ekki snúa aftur.“

Fordómar á Íslandi á öðrum skala Valgarð Már Jakobsson er einn sjálfboðaliða hjá Rauða krossinum sem aðstoðað hefur flóttafólkið. „Þetta er nýtt verkefni þar sem allir flóttamennirnir fá leiðsögumann sem á að vera stuðningur við að koma þeim inni í samfélagið. Við gerum eitthvað skemmtilegt með þeim og hjálpum þeim að fóta sig. Það eru allir að stoppa þau og bjóða velkomin. Það er auðvitað fullt af fordómum hér á Íslandi, þau eru bara ekki farin að kynnast þeim ennþá. En auðvitað á allt öðrum skala heldur en heima hjá þeim þar sem þau eru bara stöðugt í lífshættu. Þetta er auðvitað mikil breyting fyrir þau og það hefur allt gengið mjög vel og allir hafa tekið þeim rosalega vel,“ segir Valgarð.

Vantar ennþá tvær íbúðir til leigu Berglind Ósk er deildarstjóri á fjölskyldusviði Mosfellsbæjar og hefur komið að

Sk Efri röð: Trust, Kenneth, Norah, Victor, Hakim. Neðri röð: Wahida, Haniem, Marion, Shadiah, Salma.

Systurnar Salma, Shadiah og Haniem.

móttöku flóttafólksins. „Þetta hefur gengið mjög vel en auðvitað koma upp erfiðleikar, við erum t.d. ekki búin að finna íbúðir fyrir alla. Það vantar ennþá tvær íbúðir þannig að einhverjir eru enn á gistiheimilum. Það er auðvitað margt sem þarf að huga að, t.d. heilsufarsskoðanir, skráning inn í landið og fá kennitölu, bankareikning o.fl. Á næstu dögum fara þau í svokallaða samfélagsfræðslu, heimsækja lögreglu og slökkvilið og fleiri staði. Svo byrja þau öll í íslenskukennslu í næstu viku. Þau hafa sætt ofsóknum af hálfu yfirvalda í sínu landi og því nauðsynlegt að öðlast traust aftur.“

Vilja byrja að vinna strax

Hvað langar þau að aðhafast hér á landi? „Þau spurðu strax hvenær þau gætu byrjað að vinna. Þau eru flest öll með reynslu af almennum vinnumarkaði og einhverja menntun. Þau vilja helst bara byrja strax. Börnin fara í skóla núna á næstu

Helgihald næstu vikna Sunnudagur 8. apríl Fermingarguðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 10:30 / Báðir prestarnir Fermingarguðsþjónusta í Mosfellskirkju kl. 13:30 / Báðir prestarnir

Sunnudagur 22. apríl Guðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 11:00 Sr. Arndís Linn

Sunnudagur 15. apríl Fermingarguðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 10:30 / Báðir prestarnir

Hægt er að sjá lista yfir fermingarbörn á heimasíðu kirkjunnar. www.lagafellskirkja.is

www.lagafellskirkja.is

64

K

- Bæjarblaðið í Mosfellsbæ

*****

w w w. l a g a fe l l s k i r k j a . i s

dögum en elsta stelpan er nú þegar aðeins byrjuð í framhaldsskólanum. Eru þau komin til að vera eða líta þau á þetta sem tímabundið úrræði? „Þau eru fyrst og fremst mjög þakklát fyrir að vera örugg. Í Úganda eru lögin þannig að samkynheigðir eru réttdræpir en auðvitað finnst öllum erfitt að yfirgefa heimalandið sitt. Það er ekkert fyrirséð að viðhorfið þar sé að fara að breytast.“ Tekur Mosfellsbær þátt í miklum kostnaði? „Þau fá fyrst um sinn fjárhagsaðstoð frá Mosfellsbæ sem er svo endurgreidd af ríkinu. Það er ákveðinn misskilningur að Mosfellsbær haldi þeim uppi. Þau eru hérna til að vera virkir samfélagsþegnar. Þau borga t.d. sjálf leigu á sínum íbúðum.“

Tenging í Samtökin 78 Berglind segir fólkið aldrei hafa séð snjó áður og jafnvel ekki sjó. „Þeim finnst fullkalt hér en þau eiga eftir að kynnast aðstæðum. Svo finnst þeim allir góðhjartaðir en þau eiga eftir að venjast því að geta verið þau sjálf. Þau upplifðu mikinn skort þegar þau voru á flótta í Kenía og urðu fyrir ofbeldi.“ Hópurinn er búinn að fara í Bókasafnið, Bónus og fleiri staði hér í Mosó og finnst það kostur að vera í smábæ nálægt höfuðborginni. „Það var einmitt eitt af því sem litið var til þegar Mosfellsbær var valinn að þau væru ekki að fara lengra út á land t.d. vegna tengingar í Samtökin 78.“ Þá hrósar Berglind sjálfboðaliðum Rauða krossins og segir þau mjög mikilvægan hlekk í öllu ferlinu.

270

16


f

Knútur

Rúnar

Löggiltur fasteignasali 7755 800

Löggiltur fasteignasali 7755 805

Gunnar

Hdl. Löggiltur fasteignasali 842 2217

Hólmar

Nemi til fasteignasala 898 3276

Raðhús

64.900.000 2 hæðir

Innanhússráðgjafi 7755 808

gLÆSiLEgA innRÉTTAÐ

Laxatunga 181

Vogatunga 54

Ástu-Sólliljugata 3 209,6 fm

Rúrý

Nemi til fasteignasala 868 7048

við kaupsamning nýbygging afhendist tilb. til innréttinga

tilb. til innnýbygging afhendist réttinga og fullmáluð

270 Mosfellsbær

Linda

270 Mosfellsbær

160,2 fm

Tilb. til innr.

57.900.000

Endaraðhús

Ein hæð

Bílskúr

tilb. til innnýbygging afhendist réttinga og fullmáluð

270 Mosfellsbær

162,8 fm

Einbýli

76.900.000 Ein hæð

Bílskúr

56.900.000 Ein hæð

Bílskúr

Innb. bílskúr

270 Mosfellsbær

79.900.000

203,4 fm Endaraðhús

Rúnar 7755 805

Hólmar 893 3276

Ein hæð

Laxatunga 179

270 Mosfellsbær

160,2 fm Raðhús

79.900.000

4ra herb.

gLÆSiLEgA innRÉTTAÐ

Vogatunga 30

Skeljatangi 24

203,4 fm

Rúnar 7755 805

Rúnar 7755 805

Rúnar 7755 805

270 Mosfellsbær

Ein hæð Innb. bilskúr

Rúnar 7755 805

Kvíslartunga 46 270 Mosfellsbær

318,6 fm

Einbýli

119.900.000 Aukaíbúð

Innb.bílskúr

Rúnar 7755 805

VefaRaStRæti 16-22

VefaRaStRæti 8-14

öRfáAR ÍbÚÐiR EfTiR

nýTT Í SöLu

Tveggja til fjögurra herbergja íbúðir

sjá nánar á www.helgafellfasteignasala.is

verð 33-61 milljónir

Möguleiki á viðbótarfjármögnun hjá byggingaraðila

Sýnum samdægurs

Tveggja Til fjögurra herbergja íbúðir Mikill metnaður einkennir alla hönnun og efnisval · Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar frá Axis, lýsing frá Lumex og góð lofthæð. · Húsið er staðsteypt, klætt báruáli frá Áltak, þar sem hönnunin fær að njóta sín til fulls. · Innsteypt innfelld lýsing undir svölum. Hiti undir steyptri stétt. · Bílageymsluhús í sérflokki með 35 stæðum ásamt 41 bílastæði utandyra.

· Sameign og lóð eru fullfrágengin. Rafmagnsopnanir í anddyrum, teppa-, og flísalögð sameign. · Hljóðplötur í sameign til að dempa hljóð utan íbúðar. · Ljósleiðaratenging komin inn í íbúðir.

verð 33-61 milljónir

Helgafell fasteignasala · Stórhöfða 33 · 110 Reykjavík S. 566 0000 · www.helgafellfasteignasala.is


Auglýst eftir skóla­ stjóra Helgafellsskóla

Auglýst hefur verið eftir skólastjóra Helgafellsskóla. Miðað er við að skólastjórinn hefji störf í lok sumars og að fyrsti áfangi skólans taki til starfa í byrjun árs 2019. Í fullbyggðum Helgafellsskóla er gert ráð fyrir 600 nemendum í grunnskóla og 110 í leikskóla. Skólastjórinn mun leiða mótun framtíðarstefnu skólans í samræmi við aðalnám­skrá, skólastefnu Mosfellsbæjar og hugmyndafræði skólans og bera ábyrgð á að skólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir. Umgjörð skólans verður heildstætt uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskóla þar sem nám, leikur og frístundir verða samþætt. Grunngildi menntunar skapa umgjörð skólastarfsins ásamt uppeldismarkmiðum sem lúta að hreyfingu, hollustu, leik, sköpun, listnámi og upplýsingatækni.

Ársreikningur Mosfellsbæjar 2017 • Mikil fjölgun íbúa • 50% skatttekna í fræðslumál

Rekstrarniðurstaða ársins jákvæð um 560 milljónir Ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2017 var lagður fram á fundi bæjarráðs 21. mars og jafnframt tekinn til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Seinni umræða um ársreikninginn fór fram í bæjarstjórn 4. apríl.

Orka heimilanna er nýtt fyrirtæki í sölu rafmagns á Íslandi. Fyrirtækið hóf starfsemi í mars á þessu ári og markmiðið er að stuðla að aukinni samkeppni og bjóða lægra verð á rafmagni til hagsbóta fyrir heimili og smærri fyrirtæki um land allt. Með breytingum á lögum árið 2005 var orkufyrirtækjum á Íslandi gert að skilja að söluhluta starfseminnar frá annarri starfsemi og um leið skapaðist tækifæri fyrir nýja aðila á markaði. Frá þeim tíma hafa litlar breytingar orðið á markaðnum og sömu aðilar verið með frá upphafi. „Við leggjum mikið upp úr því að gera kaupendum sem auðveldast að skipta um raforkusala. Það eina sem notandi þarf að gera er að fara inn á orkaheimilanna.is og skrá sig,“ segir Bjarni Ingvar Jóhannsson, Mosfellingur og framkvæmdastjóri.

Eldri borgarar

Rekstrarniðurstaða A og B hluta er umtalsvert betri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins. Það skýrist helst af auknum tekjum vegna hærri launatekna íbúa, verulegri fjölgun íbúa og því að verðlag þróaðist með hagstæðari hætti en ráð var fyrir gert. Rekstrarniðurstaða ársins var jákvæð um 560 milljónir en hafði verið áætluð 159 milljónir. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Mosfellsbæ. Fram undan er áframhaldandi uppbygging innviða. Á síðustu árum hefur verið verið lögð áhersla á uppbyggingu framhaldsskóla, íþróttahúss, hjúkrunarheimilis og aðstöðu fyrir félagsstarf eldri borgara. Stærsta verkefnið sem sveitarfélagið hefur með höndum nú er bygging Helgafellsskóla. Það er leik- og grunnskóli í nýbyggingarhverfi í hraðri uppbyggingu sem áætlað er að muni kosta um 3.500 milljónir fullbyggður. Einnig má nefna byggingu knatthúss sem tekið verður í notkun á fyrri hluta næsta árs.

Heildstæð þjónusta við alla aldurshópa Tekjur ársins námu alls 10.016 milljónum, launakostnaður 4.724 milljónum og annar rekstrarkostnaður 4.039 milljónum. Framlegð nemur því 1.253 milljónum að teknu tilliti til fjármagnsliða. Veltufé frá rekstri er 1.236 milljónir eða rúmlega 12,3% af tekjum. Eigið fé í árslok nam 5.594 milljónum og eiginfjárhlutfall 32,2%. Skuldaviðmið fer lækkandi og er 103,9% sem er vel innan þess 150% hámarks sem kveðið er á um í lögum. Skuldastaða sveitarfélagsins er góð miðað við þá uppbyggingu sem átt hefur sér stað á undanförnum árum. Sú uppbygging er í samræmi við markmið sveitarfélagsins um góða heildstæða þjónustu við alla aldurshópa og fjölgun íbúa.

GAMAN SAMAN

Þjónustumiðstöðin Eirhömrum

Verður næst haldið fimmtudaginn 12. apríl og þá er það síðasta skiptið í vetur. Alltaf kl. 13:30 í borðsal.

Fram undan í félagsstarfi

Ótrúlegt en satt þá eru laus pláss á glernámskeiðin hjá Fríðu sem kennd eru bæði fimmtudaga og föstudaga frá 10:00-14:00 ( velja annan daginn). Áhugasamir hafi samband við félagsstarfið í síma 586 8014, elvab@mos.is eða Fríðu í síma 823 4217.

Laust á glernámskeið

Handavinnukvöld

Félagsvist í apríl

Félagsvist verður haldin 6. og 20. apríl kl. 13:00 í borðsal. Verð 600 kr, innifalið kaffi, meðlæti og vinningur ef heppnin er með þér. MUNA AÐ SKRÁ SIG!

6

1

Afgangur af rekstri ársins 560 milljónir

Helgafellsskóli stærsta verkefnið

Nýtt fyrirtæki á raforkumarkaði

Þ

9. apríl 19:00-22:00 Félagsmiðstöðin Ból, Ungmennahúsið Mosinn og Félagsstarf aldraðra hafa ákveðið að halda sameiginlegt handavinnukvöld í húsnæði félagsmiðstöðvarinnar Bólsins við Varmárskóla. Allir eru velkomnir ungir sem aldnir, hvort sem þú stundar handavinnu eða ekki. Heitt á könnunni, við verðum með garn og prjóna til láns. Hlökkum til að sjá sem flesta.

ÓSKUM EFTIR SKARTI!

Við í félagsstarfinu óskum eftir gefins skarti ef einhver er að taka til. Skartið má

- Fréttir úr bæjarlífinu

mosfellsbær er sjöunda fjölmennasta sveitarfélag landsins

Íbúum fjölgaði um 8% milli ára Íbúar Mosfellsbæjar voru 10.560 um síðustu áramót en fjölgunin var um 8% á milli ára sem er meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Mosfellsbær er sjöunda fjölmennasta sveitarfélag landsins og þar störfuðu 656 starfsmenn í 528 stöðugildum í árslok 2017. Fræðslumál eru langstærsti málaflokkurinn en til hans runnu 3.988 milljónir eða 50% skatttekna. Til félagsþjónustu var veitt 1.477 milljónum og eru þar meðtalin málefni fatlaðs fólks. Íþrótta- og tómstundamál eru þriðja stærsta viðfangsefni bæjarins en til þeirra mála var varið um 874 milljónum. Samtals er því 79% skatttekna Mosfellsbæjar varið til fræðslu-, félagsþjónustu, íþrótta- og tómstundamála.

Traust fjárhagsstaða og ábyrgur rekstur „Ársreikningurinn staðfestir að mjög vel hefur tekist til við rekstur sveitarfélagsins á liðnu ári. Við erum því einkar vel í stakk búin til þess að taka á móti nýjum íbúum, höfum getu til þess að efla og þróa þjónustu sveitarfélagsins í takt við áherslur nýrrar stefnu og framtíðarsýnar sveitarfélagsins og halda áfram að þróa íbúalýðræði og þátttöku íbúa við undirbúning stefnumótunar í ólíkum málaflokkum. Forsenda alls þessa er traust fjárhags-

vera alls konar í öllum stærðum, litum og gerðum. Tökum á móti skartinu í hvaða ástandi sem er á milli 13-16 virka daga. Ætlunin er að endurhanna og endurvinna skartið. Vonum að sem flestir taki vel í okkar bón. Með kærleikskveðju, starfsmenn félagsstarfsins.

helstu tölur 2017 • Rekstrarafgangur 560 m.kr. • Tekjur 10.016 m.kr. • Launakostnaður 4.724 m.kr. • Annar rekstrarkostnaður 4.039 m.kr. • Framlegð að teknu tilliti til fjármagnsliða 1.253 m.kr. • Veltufé frá rekstri nam 1.236 m.kr. sem er um 12,3% af tekjum. • Eigið fé í árslok nam 5.594 milljónum og eiginfjárhlutfall 32,2%. • Skuldaviðmið nemur 103,9%. • Íbúafjöldi í lok árs var 10.560. • Íbúum fjölgaði um 8% á árinu. • Mosfellsbær er sjöunda fjölmennasta sveitarfélag landsins. • Starfsmenn í árslok voru 656 í 528 stöðugildum. • Um 80% skatttekna Mosfellsbæjar er varið til fræðslu-, félagsþjónustu, íþróttaog tómstundamála staða og ábyrgur rekstur og vil ég nota tækifærið til að þakka starfsmönnum Mosfellsbæjar, kjörnum fulltrúum og nefndarfólki fyrir þeirra þátt í þessari góðu niðurstöðu,“ segir Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri.

þetta áhugaverða verkefni kl 13:00 á Eirhömrum í borðsal.

KORTAGERÐARDAGAR

9.-11. apríl Dagana 9., 10. og 11. apríl ætlum við að dunda okkur að gera kort í félagsstarfinu. Öllum velkomið að vera með alla dagana kl. 13:00. Allt efni á staðnum og auðvitað er kostnaði haldið í lágmarki.

Námskeið í alkóhólbleki

UPPLESTUR

11. apríl kl. 13:00 í borðsal Guðjón Jensson ætlar að segja okkur frá verkefni sem hann hefur unnið að í mörg ár, endilega komið og hlýðið á

16. apríl og 18. apríl Vegna mikilla vinsælda höfum við ákveðið að bjóða upp á annað námskeið í alkóhólbleki mánudaginn 16. apríl og miðvikudaginn 18. apríl kl. 13:00, vinsamlegast skráið ykkur í handverksstofu, í síma 586-8014 eða á elvab@mos.is. Innifalið er allt efni og fara þátttakendur heim með 3 málaða hluti á 3.500 kr. alls.

Félag aldraðra

í Mosfellsbæ og nágrenni

famos@famos.is www.famos.is

Þ

1


Dagskráin fer fram í Bókasafni Mosfellsbæjar og hefst kl. 20.00 bæði kvöldin

Þriðjudagur

10.4

™®—œ”ȱ”Ÿã• ÇȱŠ•’ȱ˜ȱà—ž–

à—•’œDZȱ •“à–œŸŽ’’—ȱŠ—ŠœÇŠȱ•Š–Ž—ŒŠȱ ¤œŠ–ȱœã—”˜—ž——’ȱœ›ø—žȱ›’Đ‹“ã›—œàĴž›ǯ ™“Š••DZȱ ›’œ’——ȱǯȱX•Šœœ˜—ȱœŽ’›ȱ›¤ȱœ™®—œ”›’ȱ –Ž——’—žȱ˜ȱœãžǯ •Š–Ž—Œ˜ȬŠ—œŠ›’DZȱ ŠŽȱ•Ž“Š—›Š

MENNINGARVOR Í MOSFELLSBÆ 2018 Þriðjudagur

17.4

Salka Sól

œ¢—ž›ȱŸ’Đ ȱȱž—’›•Ž’”

Þórhallur Þórhallsson

Ě¢ž›ȱŠ–Š—–¤•

·ĴŠ›ȱŸŽ’’—Š›ȱÇȱ‹˜Đ’ȱ‹®Đ’ȱ”Ÿã•’—ȱȬȱX”Ž¢™’œȱŠĐŠ—ž› Bókasafn Mosfellsbæjar og Menningarvorsnefnd


Emma ósk, Tómas Berg og Guðrún Embla

Bjarki, Anna sigríður, Sigríður og Ingibjörg voru dómarar

7. bekkingar grunnskólanna kepptu í upplestri og framsögn • Tómas Berg úr 7. HH efstur • 20 ára afmælisár

Varmárskóli vann upplestrarkeppnina Í tilefni 20 ára afmælis Stóru upplestrarkeppninnar í Mosfellsbæ var keppnin haldin í Framhaldsskólanum. Til leiks voru mættir 10 framúrskarandi og hæfileikaríkir

upplesarar úr 7. bekkjum Lágafells- og Varmárskóla. Upplesarar stóðu sig vel en í lokin stóðu þrír eftir sem sigurvegarar kvöldins. Tómas Berg Þórðarson í 7. HH

Varmár­skóla hreppti fyrsta sætið, annað sætið fór til Emmu Óskar Gunnarsdóttur 7. ÁPR Lágafellsskóla og þriðja sætið hlaut Guðrún Embla Finnsdóttir 7. ÁB Varmárskóla.

Skólastjóri í

MOSFELLSBÆ Nýr skóli – Einstakt umhverfi Mosfellsbær hefur verið í fararbroddi í nýbreytni í skólastarfi. Nýr skóli er í mótun, Helgafellsskóli sem tekur til starfa í byrjun árs 2019. Í fullbyggðum skóla er gert ráð fyrir 600 nemendum í grunnskóla og 110 í leiksskóla. Umgjörð skólans er heildstætt uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskóla þar sem samþætt er nám, leikur og frístundir. Hugmyndafræði skólans varð til í samvinnu rýnihópa í samfélaginu og hönnun skólans tók mið af því. Grunngildi menntunar skapa umgjörð skólastarfsins ásamt uppeldismarkmiðum sem lúta að hreyfingu, hollustu, leik, sköpun, listnámi og upplýsingatækni.

Menntunar- og hæfniskröfur

Skólastjóri gegnir lykilhlutverki í að búa til góðan skólabrag og samstarfsvettvang skóla og samfélags. Mosfellsbær leitar eftir framsæknum einstaklingi með víðtæka þekkingu á skólastarfi, sem býr yfir áræðni og leiðtogfærni til að byggja upp nýjan skóla í vaxandi sveitarfélagi.

• • • • • • •

Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi skólans. Skólastjóri er leiðtogi í samstarfi, kennslu og þróun skóla fjölbreytileikans og ber ábyrgð á mannauðsmálum skólans.

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2018. Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Udengård framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs í síma 525 6700.

Þverholti 2 | 270 Mosfellsbær | Sími 525 6700 | mos.is

8

Skólastjóri mótar framtíðarstefnu skólans í samræmi við aðalnámskrá, skólastefnu Mosfellsbæjar og hugmyndafræði skólans og ber ábyrgð á að skólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir.

- Stóra upplestrarkeppnin

Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu í grunn- og leikskóla Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi Þekking á áætlunargerð og fjármálstjórnun Reynsla á sviði stjórnunar- og faglegrar forystu í menntastofnun Frumkvæði, sjálfstæði og góðir skipulagshæfileikar Lipurð og færni í samskiptum Góð íslenskukunnátta og færni til að miðla upplýsingum

Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands. Samkvæmt jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar eru karlar jafnt sem konur hvattar til að sækja um starfið.


Til hamingju meÐ nýju íbúðirnar

snæfríðargata Á síðastliðnum tveimur árum hefur Byggingafélagið Bakki ehf. byggt og selt 98 fullbúnar íbúðir við Gerplustræti,

Þverholt 29-31

Vefarastræti og Snæfríðargötu í Mosfellsbæ. Í febrúar sl. afhentum við síðustu íbúðirnar í Gerplustræti/Vefarastræti verkefninu, en þar byggðum við 73 íbúðir í 8 fjölbýlishúsum. Í maí afhendum við fyrsta íbúðarhúsið af fimm húsum við Snæfríðargötu 1-9 Næsta verkefni hjá Byggingafélaginu Bakka er hafið við Þverholt 29-31 og þar byggjum við 42 íbúðir í þremur fjölbýlishúsum. Hafin er skipulagsvinna á fjórða áfanga í Helgafellshverfi, en þar verða byggðar vel á annað hundrað íbúðir í litlum sérbýlis- og fjölbýlishúsum á sérlega fallegu svæði við Skammadalslæk austan Reykjalundar.

Helgafell áfangi 4

Byggingafélagið

Bakki

Vefara- og gerplustræti


ÍD AG

SÓFA

H

EF

ST

TAXFR Allir sófar á taxfree tilboði*

* Taxfree tilboðið gildir af öllum sófum og jafngildir 19,35% afslætti. Gildir ekki ofan á önnur tilboð eða af sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. Reykjavík Bíldshöfði 20

10 – 18 virka daga 11 – 17 laugardaga 13 – 17 sunnudaga

Akureyri Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga 11 – 16 laugardaga

Ísafjörður Skeiði 1

www.husgagnahollin.is 558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. Gildir til 3. apríl eða á meðan birgðir endast.


TR BE

I VEF V

ER UN SL

G

LT

IN

www.husgagnahollin.is

AL

m.

O

FREE AF OP


Katrín Sif, Bjarki, Bryndís og Valgarð

Heilbrigðiseftirlitið

fær styrk til rannsókna Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis hefur hlotið styrk til grunnrannsókna á lífríki Selvatns, Silungatjarnar og Krókatjarnar. Það er umhverfis- og auðlindaráðuneytið sem úthlutar styrknum upp á 1 milljón króna. Unnið er að rannsókninni af Náttúrufræðistofu Kópavogs sem áður hefur rannsakað Hafravatn og Meðalfellsvatn fyrir heilbrigðis­eftirlitið. Verkefnið fellur m.a. undir reglugerð um varnir gegn mengun vatns og felst í að kanna grunn­ástand lífríkis í þessum vötnum sem er mikilvægt til að geta brugðist við ef ástandi hrakar síðar. Styrkurinn kemur sér ákaflega vel og gerir heilbrigðiseftirlitinu kleift að fjármagna úrvinnslu sýna sem tekin hafa verið úr vötnunum.

Framboðslisti Vinstri-grænna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar • Bjarki leiðir listann áfram

Mosfellsbæ gert að greiða 20 milljónir Héraðsdóm­ur Reykja­ness hefur dæmt Mos­fells­bæ til þess að greiða Spennt ehf. 20.099.106 kr. Í dómn­um kem­ur fram að Spennt eigi sam­tals kröf­ur að fjár­hæð 51.978.424 krón­ur. Mos­fells­bær eigi hins veg­ar gagn­kröf­ur til skulda­jafnaðar að fjár­hæð 31.879.318 krón­ur og beri því að greiða 20.099.106 krón­ur vegna máls­ins. Máls­at­vik eru þau að Mos­fells­bær stóð fyr­ir útboði vegna bygg­ing­ar íþrótta­húss að Varmá þar sem verktaki átti að leggja til hönn­un verks sem og fram­kvæmd. Til­boð bár­ust frá átta aðilum og var Spennt ehf. einn af þeim en öll­um til­boðum var hafnað. Í kjöl­farið fóru fram samn­ings­kaup þar sem Mos­fells­bær gerði verk­samn­ing við Spennt ehf. Í dómnum seg­ir að ágrein­ing­ur­inn snú­ist um það í hvaða ástandi Spennt ehf. átti að skila hús­inu og kröfu hans um ýmis auka- eða viðbót­ar­verk við samn­ings­verkið. Einnig er ágrein­ing­ur um kröfu Spennt ehf. vegna milli­bygg­ing­ar sem upp­haf­lega var ekki gert ráð fyr­ir. Þá var deilt um það hvort Mos­fells­bær eigi gagn­kröfu til skulda­jafnaðar þar sem verkið hafi verið ófull­gert og haldið göll­um.

Reiðubúin að láta gott af okkur leiða í samfélaginu Framboðslisti Vinstri-grænna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor var samþykktur einróma á félagsfundi í Hlégarði síðastliðið þriðjudagskvöld. Bjarki Bjarnason rithöfundur og forseti bæjarstjórnar skipar fyrsta sæti listans.

Framboðslisti vinstri-grænna 2018 1. Bjarki Bjarnason 2. Bryndís Brynjarsdóttir 3. Valgarð Már Jakobsson 4. Katrín Sif Oddgeirsdóttir 5. Bjartur Steingrímsson 6. Rakel G. Brandt 7. Björk Ingadóttir 8. Una Hildardóttir 9. Guðmundur Guðbjarnarson

10. Marta Hauksdóttir 11. Gunnar Kristjánsson 12. Jóhanna B. Magnúsdóttir 13. Karl Tómasson 14. Kolbrún Ýr Oddgeirsdóttir 15. Gísli Snorrason 16. Örvar Þór Guðmundsson 17. Elísabet Kristjánsdóttir 18. Ólafur Gunnarsson

Hef brennandi áhuga á bæjarmálunum Katrín Sif Oddgeirsdóttir skipar fjórða sæti listans. Hún ólst upp í Mosfellsbæ og starfaði mikið með ungliðadeild VG á sínum tíma. Katrín er þriggja barna móðir og starfar sem deildarstjóri í Leirvogstunguskóla. ,,Ég hef brennandi áhuga á samfélaginu og innviðum þess,“ segir Katrín, ,og hef

fylgst lengi með bæjarmálunum hér, sérstaklega velferðarmálunum. Ég er mjög spennt fyrir því að vera á lista VG og tel að reynsla mín úr námi og starfi nýtist vel á pólitískum vettvangi, því ég vil taka þátt í að auka lífsgæði bæjarbúa og efla þann góða kraft sem er hér í Mosfellsbæ.“

Þakklátur fyrir traustið Bjarki Bjarnason rithöfundur og forseti bæjarstjórnar leiðir lista VG í Mosfellsbæ. „Ég met mikils það traust sem mér er sýnt með því að leiða lista VG í væntanlegum kosningum,“ segir Bjarki. „Listinn er skipaður fólki með ólíka lífsreynslu að baki en öll höfum við sömu grunngildin að leiðarljósi og setjum jafnréttismál, umhverfismál og félagslegt réttlæti á oddinn. Við erum sannarlega reiðubúin að láta gott af okkur leiða í samfélaginu hér í Mosfellsbæ og göngum glaðbeitt til móts við vorið.“ Og hvernig verður kosningavorið? „Það verður spennandi, gott og grænt,“ segir Bjarki að lokum.

Kórfélagar í æfingabúðum í Kjós • Tónleikar í Guðríðarkirkju 11. apríl • Söngferð til Tékklands og Austurríkis í sumar

Árlegir vortónleikar fram undan hjá karlakórnum Stefni Félagslífið í karlakórnum Stefni hefur verið gefandi það sem af er starfsárinu. Utan reglubundinna æfinga hafa kórfélagar snætt saman saltað hrossakjöt og hitt aðra kóra á kórasamkomum. Nýafstaðnar eru reglubundnar æfingabúðir þar sem farið var út fyrir bæjarmörkin og dvalið yfir helgi, að þessu sinni í Vindáshlíð í Kjós. Þetta eru afar starfsamar en árangursríkar helgar þar sem textar eru lærðir og flutningur fínpússaður. Eins og gengur gera menn sér svo glaðan dag með mat og drykk. Fram undan eru svo hinir árlegu vortónleikar en þeir verða í Framhaldsskólanum

12

í Mosfellsbæ þann 11. apríl og í Guðríðarkirkju 12. apríl. Báðir tónleikarnir hefjast kl. 20:00 og er miðaverð kr. 3.000. Dagskráin er fjölbreytt að vanda, íslensk og erlend lög, klassík, karlakóraperlur og smá gospel. Það er Sigrún Þorgeirsdóttir sem heldur um stjórnsprotann og Vignir Þór Stefánsson mun leika með í nokkrum lögum á píanó. Næstu daga munu kórfélagar einnig heimsækja heimili fyrir eldri borgara og reyna að gefa þeim smá tilbreytingu í hversdaginn. Í júní er svo ferðinni heitið á erlenda grundu þegar söngferð til Tékklands og Austurríkis verður farin.

- Fréttir úr Mosfellsbæ

karlakórinn stefnir


Grillpakkar fyrir hópa Öllum pÖkkum fylgir meðlæti að eigin vali

1

5

grilltilboð grilltilboð vinsælT Lambaribeye í Ungnauta ribeye rósmarín- og timjanmarineringu. Smokey pepper marinering. Verð kr. 3.150 per mann Verð kr. 3.650 per mann

2

grilltilboð Lambafile með fiturönd, villjurtakryddað. Verð kr. 3.350 per mann

3

grilltilboð Lamba konfekt „Rodizio Spicy“. Verð kr. 3.550 per mann

4

grilltilboð Lambalæri, úrbeinað. Verð kr. 2.950 per mann

meðlæti fylgir með

rtöflusalat, Hægt er að velja um sætka asalat og venjulegt kartöflusalat, epl legt ferskt forbakaða kartöflu eða veg i. salat. Grillsósa að eigin val

6 7

grilltilboð Nautafile í piparmarineringu. Verð kr. 3.350 per mann

grilltilboð Nautalundir medalíur í trufflu sveppamarineringu. Verð kr. 3.950 per mann

8

grilltilboð Grísamedalíur í smjörog hvítlauksmarineringu. Verð kr. 2.950 per mann

9 10

grilltilboð Grísahnakki í BBQ kryddlegi. Verð kr. 2.450 per mann

vinsælT grilltilboð 140 gr. hamborgari með brauði, hamborgaraog bernaisesósu, osti, káli, tómötum, agúrkum, lauk, sultuðum rauðlauk og sætkartöflusalati. Verð kr. 1.050 kr/stk

11

grilltilboð 90 gr. hamborgari með brauði, hamborgaraog bernaisesósu, osti, káli, tómötum, agúrkum, lauk, sultuðum rauðlauk og sætkartöflusalati. Verð kr. 950 kr/stk

12

n

ýTT grilltilboð Kjúklingabringur í lime-, basil- og salvíu marineringu. Verð kr. 2.950 per mann

aukalega

Eftirréttur: Frönsk blaut súkkulaðikaka með rjóma og fersku m berjum. Verð kr. 750 per mann

Grensásvegi 48 • Sími 571 5511 • kjotbudin@kjötbudin.is


sólmundur, Elías, Hrefna og Egill

Ágóði kótilettukvölds til styrktar sumarbúða fatlaðra

UMFUS styrkir Reykjadal Ungmennafélagið ungir sveinar (UMFUS) er íþróttahópur í Mosfellsbæ í kringum karlaþrekið hjá Elíasi Níelssyni í World Class. Til viðbótar við að sækja karlaþrektíma, þá gerir hópurinn eitt og annað saman, fer meðal annars í fjallgöngur, hjólaferðir óvissuferðir og spilar saman fótbolta. Kótilettukvöld er viðburður sem félagsskapurinn tók upp á að halda fyrir nokkrum árum síðan, þar sem afraksturinn er látinn

ganga til góðs málefnis. Kótilettukvöld ársins var haldið föstudagskvöldið 23. mars í glæsilegum golfskála Mosfellsbæjar, Kletti. Alls söfnuðust 250 þúsund krónur, sem runnu til sumarbúða fatlaðra í Reykjadal. Á myndinni má sjá Sólmund Oddsson og Egil Helgason formenn UMFUS árið 2018 ásamt Elíasi Níelsyni þjálfara afhenda Hrefnu Rós Matthíasdóttur fulltrúa Reykjadals styrkinn.

Neyðarstjórn fær talstöðvar Fulltrúar aðgerðarstjórnar og Sökkviliðs höfuðborgarsvæðisins afhentu Haraldi Sverrissyni bæjarstjóra og fulltrúum neyðarstjórnar Mosfellsbæjar tvær Tetra talstöðvar þriðjudaginn 13. mars. Neyðarstjórn Mosfellsbæjar hefur verið starfandi síðan árið 2014 og er hún virkjuð ef náttúruvá ógnar öryggi, t.d. vegna eldsumbrota, jarðskjálfta og flóða, þegar umhverfi og heilsu er ógnað og þegar tæknivá eða annars konar hættuástand

ógnar öryggi og innviðum samfélagsins. Talstöðvunum er ætlað að auðvelda samskipti neyðarstjórnarinnar við til að mynda aðgerðarstjórn á neyðartímum. Á myndinni eru: Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, Tómas Guðberg Gíslason, Arnar Jónsson, Linda Udengard, Haraldur Sverrisson, Unnur Ingólfsdóttir, Lárus Petersen hjá Slökkviliðinu, Þorsteinn Sigvaldason, Hugrún Ósk Ólafsdóttir og Pétur Lockton.

Mosfellsbær hlýtur gullmerki Jafnlaunaúttektar PwC 2018

opinn fundur í framhaldsskólanum

Vel heppnaður fundur umhverfisnefndar

Bæjarráð Mosfellsbæjar samþykkti í lok árs 2016 að hefja vinnu við framkvæmd jafnlaunaúttektar hjá sveitarfélaginu og var PwC falið það verkefni. Markmið úttektarinnar var að greina hvort að sveitarfélagið greiði starfsmönnum, óháð kyni, sömu laun fyrir sambærileg störf. Niðurstöður úttektarinnar eru þær að kynbundinn launamunur er hverfandi innan Mosfellsbæjar og sveitarfélagið hlýtur því gullmerki Jafnlaunaúttektar PwC. Mosfellsbær er, ásamt einu öðru sveitarfélagi, með næstminnsta mun sem mælst hefur á grunnlaunum hjá opinberum stofnunum og sveitarfélögum. Af þeim 76 jafnlaunaúttektum sem PwC hefur framkvæmt er Mosfellsbær í 6.-8. sæti þegar litið er til grunnlauna og í 9. sæti þegar horft er til heildarlauna.

Síðastliðið haust samþykkti umhverfisnefnd Mosfellsbæjar að hefja endurskoðun á umhverfisstefnu bæjarins með hliðsjón af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Nefndin stóð fyrir opnum fundi í Framhaldsskóla Mosfellsbæjar þann 22. mars þar sem um 40 manns mættu til að ræða hugmyndir sínar og tillögur um stefnuna. Í upphafi fundar hélt Vilborg Arna Gissurardóttir pólfari áhrifaríkt erindi um mikilvægi náttúruverndar og heilsueflandi samfélags. Að því loknu stýrði Sævar Kristinsson ráðgjafi hjá KPMG vinnuhópum þar

sem íbúar settu fram hugmyndir um áherslur Mosfellsbæjar í málum eins og skógrækt, landgræðslu, vistvænum samgöngum, útivist, sorpmálum og náttúruvernd. „Þessi opni fundur tókst einstaklega vel,“ segir Bjarki Bjarnason formaður umhverfisnefndar. „Það er mjög mikilvægt að fá bæjarbúa beint að fundarborðinu því þessi málefni snerta okkur öll um leið og þau hafa merkingu og vægi á heimsvísu. Nefndin mun funda fljótlega og halda áfram að móta stefnuna út frá þeim góðu hugmyndum og ábendingum sem komu fram á fundinum.“

Unnið að vottun um mitt ár 2018 Mosfellsbær hefur þegar hafið vinnu við undirbúning jafnlaunavottunar sem er ætlað að festa enn frekar í sessi þau vinnubrögð sem úttekt PwC staðfestir. Miðað er við að jafnlaunavottun verði náð um mitt ár 2018. „Við hjá Mosfellsbæ erum ákaflega stolt af því að hljóta gullmerki Jafnlaunavottunar PwC í ár. Í gegnum tíðina höfum við lagt

áherslu á að líta hlutlaust á hvert starf fyrir sig, skilgreina kröfur um ábyrgð og ákvarða laun sjálfstætt út frá hverju starfi fyrir sig og þeirrar hæfni sem krafist er. Gullmerkið er okkur hvatning til að halda áfram að standa okkur vel á þessu sviði og góð viðurkenning fyrir stjórnendur og starfsmenn Mosfellsbæjar.“ segir Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Hoppukastalar til leigu Tilvalið fyrir afmæli, ættarmót, götugrill og önnur hátíðarhöld. /hoppukastalar • S. 690-0123

14

- Fréttir úr bæjarlífinu

aðalfundur Aðalfundur Skógræktarfélags Mosfellsbæjar 2018 verður haldinn í húsi Björgunar­sveitarinnar Kyndils, Völuteigi 23, Mosfellsbæ, þriðjudaginn 17. apríl kl. 20.00. Dagskrá 1. Almenn aðalfundarstörf 2. Önnur mál 3. Erindi flytur Sigríður Júlía Brynleifsdóttir sem hún nefnir „Áhrif fjórföldunar nýskógræktar á Íslandi“.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta. Nýir félagar velkomnir. Kaffiveitingar verða á staðnum.


SUMAR N N I R U G DA FYRSTI 19. apríl

MOSFELLINGAR: FJÖLMENNUM OG FÖGNUM SUMRI!

» Skrúðganga frá Bæjartorginu kl. 13:00 » Hátíðarhöld við íþróttamiðstöðina að Varmá til kl. 16:00 » Skólahljómsveit Mosfellsbæjar » Hoppukastalar og skátatívolí » 9ÒƱXURJJULOODÌDUS\OVXU » Gleði, glaumur og gaman!


Bókasafn Mosfellsbæjar

Rithöfundur í heimsókn Miðvikudaginn 21. mars síðastliðinn kom til okkar í Bókasafnið rithöfundurinn og kennarinn Hjalti Halldórsson og las upp úr bók sinni „Af hverju ég?“. Áheyrendur voru nemendur úr fimmtu bekkjum grunnskólanna í bænum. Allir höfðu gaman af enda sagan skemmtileg og spennandi. Takk, Hjalti og takk, krakkar fyrir ánægjulega morgunstund.

Listasalur Mosfellsbæjar

Þráhyggjuverk í Listasalnum Föstudaginn 6. apríl kl. 16-18 opnar Ásgeir Skúlason einkasýninguna Eitt leiðir af öðru og öðru og öðru í Listasal Mosfellsbæjar. Ásgeir er fæddur árið 1984 og býr í Mosfellsdal. Hann útskrifaðist úr myndlistardeild Listaháskóla Íslands árið 2013 og er þetta fyrsta einkasýning hans. Myndlist Ásgeirs einkennist af þráhyggjukenndri endurtekningu með aðferðir og efnivið en öll verkin á sýningunni eru unnin úr PVCrafmagnseinangrunarteipi. Um ferlið segir Ásgeir: „Ég ræð ekki við mig, þegar þráhyggjan kemur yfir mig verð ég að gera tilraunir, ég verð að halda áfram sama hver endanleg útkoma verður, burtséð frá því hvort mér þyki hún góð eða slæm. Verkin á sýningunni eru afrakstur þessara tilrauna og þróunar.“ Sýningu Ásgeirs lýkur 4. maí og er aðgangur ókeypis.

AFGREIÐSLUTÍMI BÓKASAFNS OG LISTASALAR MOSFELLSBÆJAR

Ásgeir skúlason

rfrestur

Umsókna

íl

til 13. apr

Vinnuskóli

Mosfellsbæjar Opnað hefur verið fyrir umsóknir Vinnuskóli Mosfellsbæjar er fyrir ungt fólk fætt á árunum 2002-2004.

Nánari upplýsingar á www.mos.is

16

- Bókasafnsfréttir

Mánudaga og þriðjudaga 12 - 18 Miðvikudaga 10 - 18 Fimmtudaga og föstudaga 12 - 18 Laugardaga 13 - 17 Sunnudaga - Lokað


Mosfellsbæ

Samfylkingin í Mosfellsbæ verður með opið hús í Þverholti 3 milli kl. 10 og 12 alla laugardaga fram að kosningum. Frambjóðendur Samfylkingarinnar verða á staðnum og spjalla við gesti. Heitt á könnunni.

Vorboðar

Tónleikar í Guðríðarkirkju laugardaginn 14. apríl kl. 16:00

Vorboðar í Mosfellsbæ, stjórnandi: Hrönn Helgadóttir Samkór Reykjavíkur, stjórnandi: Guðrún Árný Guðmundsdóttir Undirleikari: Helgi Már Hannesson.

Syngjum okkur inn í sumarið og njótum samveru. Fjölbreytt efnisskrá eftir íslenska og erlenda höfunda.

Öll velkomin!

Miðar seldir við innganginn (ekki tekin kort) Miðaverð 1.500 kr. fyrir fullorðna, frítt fyrir börn.

Náðu lengra Við aðstoðum stjórnendur við skipulagningu fjármála og verðmætasköpun

www.palssonco.is

www.mosfellingur.is -

17


hressir krakkar komnir í kYrtlana

Fermingar standa sem hæst Fermingar hófust í Mosfellsprestakalli um miðjan mars og standa nú sem hæst. Fermingarguðsþjónustur verða í báðum kirkjum safnaðarins á sunnudaginn en þann dag fermast 23 börn. Fyrri guðsþjónustan er í Lágafellskirkju kl. 10:30 og hin síðari í Mosfellskirkju kl. 13:30. Síðasti fermingardagur vorsins verður á hvítasunnudag, 20. maí.

Íslenska ullin er einstök Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.

beðið með eftirvæntingu

Námskeið fyrir 10-13 ára Lýsing á námskeiði: Sköpun og hönnun fatnaðar og hluta. Gerð verða tvö til þrjú verkefni, meðal annars saumuð einföld flík eða hlutur og síðan unnin valverkefni sem geta tengst prjóni, þæfingu, útsaumi, þrykki og fleiri aðferðum. Kynning og umræður um ýmis hráefni, endurnýtingu og framleiðslu í textíliðnaði. Sýning verður á verkefnum í lokin. Markmið námskeiðs: Markmiðið með námskeiðinu er að innihald þess verði fjölbreytt og skapandi þannig að það höfði til áhuga og þarfa ólíkra barna á aldrinum 10-13 ára á hvetjandi hátt.

Aldur: 10-13 ára börn (5.-7. bekkur). Fjöldi þátttakenda: 10 börn. Staðsetning: Lágafellsskóli. Dagar og tímasetning: Þriðjudagar, kl.15:00-16:30.

Fjöldi skipta: 8 skipti. Verð: 18.000,Byrjar: 10. apríl.

Nánari upplýsingar í 864 1664 og skráning á kolbrunjg@simnet.is Námskeiðshaldari: Kolbrún Jenný Gunnarsdóttir, M.Ed. í textílmennt.

18

- Stærsti auglýsinga- og fréttamiðill í Mosfellsbæ

Vertu fyrirmynd barna þinna - Snjallsímanotkun Snjallsímar eru orðnir hluti af daglegu lífi og netfíkn er vaxandi vandamál um allan heim. Rannsóknir sýna að því meiri tíma sem foreldrar eyða á tæknimiðlum (e. media technologies) því meiri tíma eyðir barnið í miðla. Rannsóknir sem skoðað hafa snjallsímanotkun út frá bæði foreldrum og börnum hafa sýnt að annað hvert barn greini frá því að foreldrar þeirra athugi alltof oft snjall­símann sinn. Þá greinir ríflega þriðjungur barna frá því að þeim þyki erfiðast þegar foreldrar leyfa snjallsíma að trufla samræður þeirra á milli. Tæplega þriðjungur barna upplifa sig ekki skipta máli þegar foreldrar verða annars hugar í kringum þau vegna notkunar á snjallsíma. Rannsóknir sýna að foreldrar hafi áhyggjur af afleiðingum símanotkunar en um þriðjungur foreldra heldur því fram að þeir séu ekki góðar fyrirmyndir fyrir börnin sín varðandi snjallsímanotkun, sér í lagi þar sem þeir óska þess að börnin þeirra notuðu þá minna. Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og er það því mikilvægt að þeir líti í eigin barm og skoði hvernig og hversu mikið þeir notast við tæknina og skoði hvaða hlutverk tæknin hefur innan heimilisins. Börn líkja eftir þeirri hegðun sem þau sjá hjá öðrum og því eru foreldrar mjög áhrifarík fyrirmynd. Barnið fylgist með því sem foreldrar þess eru að gera og hermir eftir þeim. Það þarf því að senda skýr skilaboð um að reglur séu í gildi innan heimilisins.

la ó ið k n s or h

SKAPANDI TEXTÍLL

Við sem foreldrar gleymum hins vegar oft að vera fyrirmyndir þegar kemur að því að fylgja eftir reglum sjálf. Það stoðar lítið að segja við börnin að það megi ekki vera í tölvunni, að það sé ákveðinn skjátími á símanum eða að síminn megi ekki vera inn í herbergi á kvöldin fyrir svefn ef við sem foreldrar fylgjum þeim reglum ekki eftir líka. Börnin læra það sem fyrir þeim er haft og þegar þau horfa upp á foreldra sína brjóta þessar reglur eru miklar líkur á að þau fari að gera það sama.  

Silja Runólfsdóttir Sálfræðinemi við fræðsluog frístundasvið Mosfellsbæjar

Skólaskrifstofa mosfellsbæjar


SÍA • jl.is • JÓNSSON & LE’MACKS

Sparaðu og við hvetjum þig áfram Landsbankinn greiðir 6.000 kr. mótframlag þegar fermingarbörn leggja 30.000 kr. eða meira inn á Framtíðargrunn eða í verðbréfasjóð. Ef báðir kostir eru nýttir leggur Landsbankinn því til 12.000 kr. í mótframlag. Þannig viljum við hvetja til sparnaðar. Nánari upplýsingar um verðbréfasjóði má nálgast á landsbankinn.is/sjodir.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

www.mosfellingur.is -

19


svipmyndir frĂĄ

ĂĄrshĂĄtĂ­Ă° mosfellsbĂŚjar starfsmanna

MOSFELLINGUR Dreift frítt inn å Üll heimili og fyrirtÌki í MosfellsbÌ, å Kjalarnesi og í Kjós ° RÊttur dagsins í hådeginu 1290 kr

SAMSTARF KFR OG Ă?BV GENGUR VEL

SĂ?MI 431-4343

FRĂ&#x2030;TTAVEITA VESTURLANDS

- www.skessuhorn.is

>> 9

EYJA

www.gamlakaupfelagid.is 37. tbl. 15. ĂĄrg. 12. september

2012 - kr. 600 Ă­ lausasĂślu

HREYFA OKKUR NJĂ&#x201C;TUM Ă&#x17E;ESS AĂ?

MADE IN CHINA SNĂ&#x161;A AFTUR

>> 15

EYJABLIKK STĂ&#x2020;KKAR

FRĂ&#x2030;TTIR

bls.2 â&#x20AC;˘ FramboĂ°slistar â&#x20AC;˘ Fer NorrĂŚna til EskifjarĂ°ar? kanna ĂĄ HĂŠraĂ°i og Ă­ HĂŠraĂ°slistans og FramsĂłknarflok Gettu betur stelpur! 6 â&#x20AC;˘ Ă fram FjarĂ°abyggĂ° bls.2,4 og - aĂ°send grein bls.13 â&#x20AC;˘ VeggĂśng til SeyĂ°isfjarĂ°arSĂŚlkerar og lokaorĂ° bls.11 â&#x20AC;˘ eftir SigurĂ° Gunnarsson

bls. 7-10

40. ĂĄrg. :: 23. tbl. VerĂ° kr. 400 SĂ­mi 481-1300 www.eyjafrettir.is

BĂŚ

ja r

bla

rĂĄ Ă°f

20 0

2

VefĂştgĂĄfa

MO SF EL LIN GU R

www.mosfellingur.is

Ă­ K jĂłS , ĂĄ K jalarnESi og og fyrirtĂŚKi Ă­ MoSfEllSbĂŚ frĂ­t t inn ĂĄ Ăśll hEiMili www.fastmos.is ur 5. aprĂ­l 2018 DrEift eign vikunnar 5. tbl. 17. ĂĄrg. fimmtudag

Velkomin Ă­â&#x20AC;˘ mosĂł

MeĂ°al efnis:

Fermingar 2014

>> 8

Vestmannaeyjum 5. jĂşnĂ­ 2013

t t Ă­ fr TĂ­u flĂłttamenn frĂĄ Ă&#x161;ganda sestir

og fjĂśgur bĂśrn aĂ° Ă­ MosfellsbĂŚ Sex fullorĂ°nir

baksĂ­Ă°a

raĂ°hĂşs KvĂ­slartungaog- 112 230 m2 raĂ°hĂşs -

110 KvĂ­slartunga 90, 94, 108, er forstofa, tveimur hĂŚĂ°um. Ă jarĂ°hĂŚĂ° tilbĂşin til innrĂŠttinga - ĂĄ og baĂ°herbergi, Ăžvottaherbergi, bĂ­lskĂşr, 3 svefnherbergi, er hjĂłnaherbergi, baĂ°herbergi, geymsla. Ă efri hĂŚĂ°inni eldhĂşs, og stofur.

FrĂŠttablaĂ° Austurlands 13. tbl. - 13. ĂĄrg.

Ă skriftarverĂ° kr. 1.750

aprĂ­l - 2014 - FĂśstudagur 4.

ĂĄ mĂĄnuĂ°i - VerĂ° Ă­ lausasĂślu

VerĂ° : 59,5 m. VerĂ° : 61,9 m.

ISSN1670-3561

kr. 550

vogi

VĂ­sir ĂĄformar lokun ĂĄ DjĂşpa

Fylgstu meĂ° okkur ĂĄ Facebook www.facebook.com/fastmos

MjóifjÜrður Neskaupstaður EskifjÜrður ReyðarfjÜrður FåskrúðsfjÜrður StÜðvarfjÜrður

Landmann EXPERT å Þessu hausti sem er und dilkum verði slåtrað mynd eru leitråð fyrir að um 600 Þús síðasta åri. à meðfylgjandi slåtrun er hafin og gert Ljósm. mm. å nÌstu vikum. Sauðfjår ar Þyngdaraukningar frå slåturÞunga til verulegr marki í sveitum landsins GÜngur og rÊttir nå hå og benda fyrstu tÜlur um FÊð kemur vÌnt af fjalli laugardagskvÜld. ívið fleira en síðasta haust. til FljótstungurÊttar sl. að reka síðasta spÜlinn armenn af Arnarvatnsheiði

LĂĄgstemmdur fasteignamarkaĂ°ur

3ja brennara gasgrill 13,2kw/h = 45.000BTU

Ă&#x17E;Ă&#x161; ERT Ă GĂ&#x201C;Ă?UM STAĂ? AGSHELGI VELHEPPNUĂ? SJĂ&#x201C;MANNAD

inni Ă sbjĂśrn ĂĄ leiĂ° Ăşr pĂłlitĂ­k

verĂ°ur tekin ĂĄ kjĂśrdĂŚmaĂĄ lista. Ă kvĂśrĂ°un um ĂžaĂ° og nk. viti SjĂĄlfstĂŚĂ°isflokksins Ă­ Borgarnesi 13. oktĂłber Ă sbjĂśrn Ă&#x201C;ttarsson odd Ăžingi sem haldiĂ° verĂ°ur urkjĂśrdĂŚmis hefur ĂĄkveĂ°ryĂ°frĂ­tt fyrsti ĂžingmaĂ°ur NorĂ°vest Ă&#x17E;etta grill er algjĂśrlega blaĂ°auki um fasteignatil ĂĄframhaldandi Ăžingstarfa fram og er eitt endingabesta Ă? Skessuhorni Ă­ dag er iĂ° aĂ° gefa ekki kost ĂĄ sĂŠr Einar Kristinn býður sig starfsemi ĂĄ Vesturlandi. ur nĂŚsta vor. Einar Kristinn gasgrilliĂ° frĂĄ Landmann. markaĂ°inn og bygginga eftir aĂ° kjĂśrtĂ­mabilinu lĂ˝k til forystu GrilliĂ° sjĂĄlft er postulĂ­nsvert er Ă­ land aĂ° eĂ°liur hans hefur ĂžvĂ­ ĂĄkveĂ°innan Fram kemur m.a. aĂ° tals GuĂ°finnsson samflokksmaĂ° emaleraĂ° aĂ° utan og fasteignamarkaĂ°inum. inga hĂŠldu sjĂĄlfstĂŚĂ°isystusĂŚti listans fyrir kosnlegt ĂĄstand geti talist ĂĄ iĂ° aĂ° gefa kost ĂĄ sĂŠr Ă­ for Ă? aĂ°draganda sĂ­Ă°ustu kosn ur 109.900 eignasalar sem rĂŚtt var un sĂ­na tilkynnti Ă sbjĂśrn Fullt verĂ° (stk):kr. Ă sbjĂśrn varĂ° hlutskarpast Ă&#x17E;aĂ° staĂ°festa fimm fast ingarnar nĂŚsta vor. Ă kvĂśrĂ° menn prĂłfkjĂśr Ăžar sem kr. 89.900 TilboĂ° er einhver merkjanhonum situr Einar KristmĂĄnudagskvĂśld. Ă? samtali kr. 20.000 viĂ°. Einungis ĂĄ Akranesi ĂĄ fundi kjĂśrdĂŚmarĂĄĂ°s sl. um efsta sĂŚti listans. Ă samt ir Ă&#x17E;Ăş sparar: hĂşsnĂŚĂ°is milli ĂĄra. Ă&#x17E;aĂ° hafa staĂ°iĂ° frammi fyrandi rĂĄĂ°herra ĂĄ Ăžingi fyr leg aukning Ă­ sĂślu Ă­búðar Skessuhorn sagĂ°ist hann inn GuĂ°finnsson, fyrrver ĂĄ landsmĂĄlapĂłlimarkaĂ°inum er tak- viĂ° kjĂślfar frĂŠttar Skessuhorns framhaldandi ÞåtttĂśku Ă­ sem m.a. hamlar fasteigna flokkinn Ă­ kjĂśrdĂŚminu. Ă? lĂĄn, fĂłlk ir vali milli ĂĄ ist draga irtĂŚkis sĂ­ns, stĂŚĂ° fyr hygĂ° hag Ă­ bjĂśrn rekstri Ă s ĂĄĂ°ur aĂ° aĂ° en ur is aft efn sĂŠr gengi markaĂ°ri aĂ° tĂ­k eĂ°a Ăžess aĂ° snĂşa mĂĄnudagskvĂśldiĂ° Ăžess ĂĄ fjĂĄrmagna kaupin, einkinn ĂĄkveĂ°iĂ° aĂ° gefa kost tek Ăžessa ĂĄkvĂśrĂ°un Ăžar sem eigi ĂžvĂ­ erfiĂ°ara meĂ° aĂ° Nesvers ehf. Ă­ Rifi. â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2030;g sig Ă­ hlĂŠ, hefur Einar Krist stĂŚĂ°fjĂĄrfesta Ă­ fyrstu eign. ĂĄ nĂ˝jan leik aĂ° ĂştgerĂ°inni sĂŠr Ă­ forystusĂŚti lista SjĂĄlf um ungt fĂłlk sem er aĂ° ĂŠg hyggst einhenda mĂŠr hef g markaĂ°inum ĂĄ VesturfjĂślskylder ĂĄ leigu isflokks Ă­ kjĂśrdĂŚminu. â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2030;g meĂ° p ir und Mikil spenna lĂŠtta og endurbe ir ĂžaĂ° ĂłtvĂ­rĂŚtt og bend ĂĄkveĂ°iĂ° aĂ° sĂŚkjast eftir staĂ°iĂ° hefur vaktina landi Ă&#x17E;jóðbraut 1- Akranesi bjĂśrn ĂĄ leiguhĂşs- unni sem sk til skorts ĂĄr. kjĂśri. HefĂ°i kosiĂ° aĂ° Ă s Ăžar undanfariĂ° ĂžrjĂş og hĂĄlft hefsĂ­mi 431 3333 â&#x20AC;&#x201C; modelgt@internet.is nĂŚĂ°i. nĂŚĂ°i HvaĂ° nĂ˝byggamarkaĂ°urinn Ă&#x201C;ttarsson hĂŠldi ĂĄfram enda fannst mĂŠr rĂŠtt aĂ° tilkynna Fasteign ndi og Ăśflar Ă­búðarhĂşsnĂŚĂ°is Ă&#x17E;ĂĄ ingar Ăžar ur hann veriĂ° vinsĂŚll Ăžetta ĂĄ Ăžessum tĂ­mapunkti ĂĄ Vesturla BorgafjarĂ°ar Ăžessi misserin varĂ° fyrvarĂ°ar kemur ĂĄ Ăłvart Ă­ sveitum ugur ĂžingmaĂ°ur ekki sĂ­st uĂ°ur er nĂş til aĂ°alMest byggt unmannvirki eru sem mĂĄn f aĂ° flest sem ir kjĂśrdĂŚmiĂ°. Ă? ljĂłsi ĂĄkvĂśrĂ° fundar kjĂśrdĂŚmarĂĄĂ°s Ăžar sĂśgĂ°u nĂş Ă­ smĂ­Ă°um Ă­ uppum ar hans, sem ĂŠg aĂ° sjĂĄlf tekin verĂ°ur ĂĄkvĂśrĂ°un sĂŚkjSjĂĄlfsveit sve um BorgarfjarĂ°virĂ°i, hef ĂŠg ĂĄkveĂ°iĂ° aĂ° hvaĂ°a hĂŚtti nĂ˝r fram- Einar Kristinn og Ă sbjĂśrn, Ăžingmenn SjĂĄlfar ĂĄ meĂ°an t.d. hef- meĂ° dĂŚmi. ir ast eftir fyrsta sĂŚti ĂĄ lista listi verĂ°ur valinn. AĂ°r stĂŚĂ°isflokksins Ă­ NV kjĂśr ur ekki veriĂ° byrjaĂ° boĂ°s urkjĂśrdĂŚmi,â&#x20AC;&#x153; segir Einbjóðendur hafa Þå mĂĄnstĂŚĂ°isflokksins Ă­ NorĂ°vest viĂ° ĂĄ einu nĂ˝ju Ă­búðar- fram Ă sbjĂśrn. AĂ°spurĂ°alĂžingismaĂ°ur Ă­ samtali hugsa sinn gang,â&#x20AC;&#x153; segir ar Kristinn GuĂ°finnsson ĂĄ Akranesi allt uĂ° til aĂ° hĂşsi h isflokkurinn Ă­ kjĂśrdĂŚminu ur segir hann aĂ° SjĂĄlfstĂŚĂ° Skessuhorn. mm Ă­ gleri ĂĄr. Ăžetta Ăž gar til aĂ° stilla upp lista; uppSĂŠrfrĂŚĂ°in hafi um ĂžrjĂĄ leiĂ°ir aĂ° rĂŚĂ°a Ăžing raĂ°i SjĂĄ nĂĄnar dĂŚma kjĂśr falt tvĂś aĂ° stillingu, prĂłfkjĂśr eĂ°a bls. 13-20.

gĂŚr :: Ă ĂŚtlunarflug lĂĄ HerjĂłlfur sigldi ekki Ă­

-VOTTUN

ER OKKAR

morgun flaug lenda sĂ­Ă°degis Ă­ gĂŚr og Ă­ Ăžegar hann reyndar ĂĄgĂŚtu veĂ°ri en Ernir. stĂłra Ă­ gĂŚr var SamgĂśngur viĂ° Vestmannaeyjar blĂŚs hressilega er LandeyjahĂśfn VeĂ°riĂ° ĂĄ mĂĄnudaginn og sumarĂĄstandiĂ° stopular ekki Ăłalgengt spurningin. Ă&#x17E;annig hefur sĂ­Ă°ustu daga hafa veriĂ° gĂŚr Ăžegar undanfarna veĂ°ur Ă­ Vest manna veriĂ° og aldrei verri en Ă­ suĂ°austan viĂ° bryggju eyjum, daga og ĂĄ fĂśstu dagHerjĂłlfur lĂĄ bundinn stinn og er aĂ° kaldi inn fĂŠllu niĂ°ur ĂžrjĂĄr allan daginn. Ă&#x201C;umdeilt ingskaldi, sĂşld og ĂślduhĂŚĂ° sĂ­Ă°ustu ferĂ° irnar Ă­ LandeyjahĂśfn var ĂłfĂŚr, Ekkert var siglt allan Ăžoka og tals verĂ°ur allan LandeyjahĂśfn. Allt milli ĂžrĂ­r og fjĂłrir metrar ĂžriĂ°judaginn og sjĂłr. Ă gĂŚtlega hlĂ˝tt gekk aĂ° Ăłskum ĂĄ lauhĂŚst Ă­ 3,7 ĂžriĂ°judaginn og komst og spretta góð en fergardag og sunnudag fyrsta ferĂ° fĂŠll niĂ°ur Ă­ Ă­ gĂŚr. metra um kvĂśldmatarleytiĂ° Ă°amenn, sem vilja og ĂĄ mĂĄnu daginn fĂłr morgun. Ă&#x17E;ar meĂ° Ăśldu- og njĂłta nĂĄtt Ăşrunnar og Góðu frĂŠttirnar eru aĂ° HerjĂłlfur allar ferĂ° var 4200 manna meĂ° nĂŚstu daga dĂ˝rĂ°arinnar irnar fimm en Ăžar veĂ°urspĂĄ er hagstĂŚĂ° algjĂśr an hvergi. fĂŠlag sunn omust k bĂŚjar andi draumurinn okkur, meĂ° var ĂžrĂĄtt fyrir ĂĄframhald Ă&#x17E;eir sem hĂŠr voru er af hverju lega einangraĂ°... Ăşti. ĂĄttir. StĂłra spurningin innlyksa hafa kannski Ekkert var siglt allan Ă&#x17E;orlĂĄkshĂśfn siglir HerjĂłlfur ekki Ă­ ferog ĂžriĂ°judaginn alveg nĂłg. Ă&#x17E;arna missti lokuĂ° heilu er fengiĂ° Ă&#x17E;ar LandeyjahĂśfn morgun. Ăžegar sĂ­num auk fyrsta ferĂ° fĂŠll niĂ°ur Ă­ Ă°aĂžjĂłnustan spĂłn Ăşr aski bĂŚjarfĂŠlag ĂĄ sjĂĄdagana? meĂ° var 4200 manna Ăžess sem verĂ°mĂŚti Ă­ Ăştflutningi mĂĄnudagslegiĂ° undir algjĂśrlega einangraĂ° frĂĄ og AustvarafurĂ°um hafa Ăśrugglega erindi upp ĂĄ miĂ°ĂĄtti Ă meĂ°an NorĂ°lendingar kvĂśldi fram undir hĂĄdegi nĂĄĂ°i aĂ° sumri skemmdum og fĂłlk sem vĂŠl firĂ°ingar gleĂ°jast yfir langĂžrĂĄĂ°u vikudag nema hvaĂ° lĂ­til og sĂşld, sitja Eyjamenn Ă­ sunnanĂĄtt

â&#x20AC;Ś og

â&#x20AC;?

GĂ&#x2020;Ă?AMERKI

okkur

er nĂĄnast

SENDUM

SmiĂ°juvegi

UM ALLT

7 - 200

ekkert

LAND

KĂłpavogi

ĂłmĂśgulegt

gler â&#x20AC;˘ SandblĂĄsiĂ° gler â&#x20AC;˘ MunstraĂ° â&#x20AC;˘ SĂłlvarnargler â&#x20AC;˘ Einangrunargler â&#x20AC;˘ Ă&#x2013;ryggisgler â&#x20AC;˘ Eldvarnargler â&#x20AC;˘ Speglar â&#x20AC;˘ Hert gler

OpiĂ°: 08:00 - 17:00 alla virka daga

- SĂ­mi: 54

54 300

â&#x20AC;˘ 438-1199

24 â&#x20AC;˘ StykkishĂłlmi â&#x20AC;˘ www.fasteignsnae.is AĂ°algĂśtu hdl. pk@simnet.is Kristinsson skipasali og PĂŠtur fasteigna-

- Ă? sturtuklefa - Ă? handriĂ° - Ă? skjĂłlveggi - Ă? rennihurĂ°ir

www.ispan.is

LĂśggiltur

- ispan@ispan.is

Meniga heimilisbĂłkhald

SjĂĄlfvirkt og skemmtilegt Ă­ Netbanka Arion banka

heimilisbĂłkhald

nĂŠ strĂśnd. ĂĄ land komst hvorki lĂśnd ĂĄttum en Ă fram er von ĂĄ suĂ°lĂŚgum verĂ°ur fĂŚrt Ă­ samkvĂŚmt langtĂ­maspĂĄ miĂ°jan LandeyjahĂśfn fram undir mĂĄnuĂ° aĂ° minnsta kosti. er SamkvĂŚmt heimildum EyjafrĂŠtta ĂĄkvĂŚĂ°i Ă­ samningi VegagerĂ°arinnar sĂŠ siglt til viĂ° Eimskip um aĂ° ekki 15. sept til Ă&#x17E;orlĂĄkshafnar frĂĄ 15. maĂ­ aĂ°stĂŚĂ°ur ember, nema sĂŠrstakar triĂ°i hvort a skapist. Ă&#x17E;aĂ° er svo mats Ăžegar aĂ°stĂŚĂ°ur sĂŠrstakar ĂžaĂ° sĂŠu dag ana. Ăžjóðvegurinn lokast heilulandinu en ĂĄ Ă&#x17E;annig er ĂžaĂ° vĂ­Ă°ast hvar lĂśgmĂĄl Ăžegar ĂžaĂ° virĂ°ast gilda Ăśnnur eru samgĂśngur viĂ° Vestmannaeyjar sigldi Ă­ Land annars vegar. HerjĂłlfur morgun. Ă­ eyjahĂśfn klukkan hĂĄlftĂłlf bĂŚjar RĂŚtt er viĂ° ElliĂ°a Vignisson, uppHand, stjĂłra og Ă&#x201C;laf William um mĂĄliĂ° ĂĄ lĂ˝singafulltrĂşa Eimskips sĂ­Ă°u 2.

A SAL a TUR helgin NĂ&#x2020; o alla Volcan viĂ°

Ă&#x17E;Ăş tengist Meniga Ă­ Netbanka arionbanki.is â&#x20AC;&#x201D; 444 7000

FJARĂ?ABYGGĂ?

fjardabyggd.is

lĂ­ka niĂ°ri:

Engar samgĂśngur Ă­ einn og hĂĄlfan sĂłlarhring

byggingamarker yfir um ĂžessAfar dauft Vesturlandi er staĂ°an ĂĄ mynda aĂ°inum sveitTil aĂ° ar mundir.Akranesi, Ă­ stĂŚrsta veriĂ° ĂĄ vetri. Ăžeirra. hefur ekki ĂĄrinu. Ăžannig ĂĄ liĂ°num ĂĄ aĂ° Ăžar ĂĄ byggingu vinna viĂ° arfĂŠlaginu, Ă­búðarhĂşsi framkvĂŚmdir ur iĂ°naĂ°arhĂşsum er Ă­ gangi ĂĄ neinu um Ăžessar mundaĂ° hefjastverja tengimannmyndum Ă­ DĂślbyrjaĂ° er Ăžar sem Ă&#x17E;ĂĄ eru til aĂ° er Ă­ undĂ&#x17E;ĂĄ ĂĄ FellsstrĂśnd Ă meĂ°fylgjandi LanglĂ­flegast BorgarfjarĂ°ar sex missvo sem BrennimelĂ­singu og einnig ĂĄ KlafaĂ­ HvĂ­tĂĄrsĂ­Ă°u. um Ă­ Reykholtsdal. a.m.k. hĂşsum, ir Ă­ sveitum nĂ˝ekki ĂĄ KirkjubĂłli HurĂ°arbaks virki fyrir stĂłrframkvĂŚmd fyrir Ă­ byggingubĂşjĂśrĂ°um og virĂ°ist liggur umsĂłkn um og Ăşr landi Nefna nĂş eru ĂĄ aĂ° fyrir var eitt ĂĄ lóðum irbĂşningi bygging skemmu Ă­ sumar StaĂ°arsveit.aĂ° hefjmĂĄ nefna stĂłr Ă­búðarhĂşs auk iĂ° Ă­ byggingaiĂ°naĂ°num hĂłtels Ă­ Þå stÜðum, vegna launaflsvirkis. eru voru byggĂ° Ă? HvalfjarĂ°arsveit sumar, ĂĄ haustmĂĄnuĂ°um. mĂĄ segjaĂ­ stĂŚkkun reist Ă­ bĂ˝lum. einbĂ˝lishĂşs viĂ° Rifsbjart nĂş myrkrinu ef svo Ă­ Ă­búðarhĂşsframkvĂŚmdir eru Landsnet Ă­ byggingu. Ă­ mĂĄ aĂ° vigtarhĂşss nefna aĂ° nĂ˝tt Ă­búðarhĂşsĂśnnur eru LjĂłsiĂ° nĂ˝byggingarupptaldar samframkvĂŚmdir Ă­ StykkmĂĄ ĂžrjĂş Ă&#x17E;ĂĄ eru ĂĄ svĂŚĂ°inu, ast ĂĄ byggingu komiĂ° Ăžess sem lĂ­flegt er einnig til viĂ°bĂłtar ĂĄ tveimVesturlandi er aĂ° talsverĂ°ar svĂŚĂ°Ă­búðarhĂşsa. fram hefur nĂŚĂ°i ĂĄ var byrjaĂ° hĂśfn. Ă&#x17E;essu Ăžar sem NokkuĂ° byggingum ĂžvĂ­ sem er sumarhĂşsabyggĂ°unum Ă­ einbĂ˝lishĂşss kvĂŚmt frĂĄ byggingafulltrúí BorgafirĂ°i ĂĄ Grundartanga ishĂłlmi um byggflest. EitthvaĂ° Ă­búðeinkum var ĂĄ byggingu Ăśnnur Ă­ upplĂ˝singum UmsĂłknir eru Ă­ lĂĄgstĂŚrst og Ă­ ferĂ°aĂžjĂłnustuByrjaĂ° og tvĂś in eru ĂĄ ĂĄrinu. um ĂĄ svĂŚĂ°inu. byggingu umsĂłkn fyrir Ă­búðarhĂşs Ăžar Ă­ ĂĄrsbyrjun um framkvĂŚmdir veriĂ° Ă­ engin ĂĄ dĂśgunum. ingalóðir arhĂşs hafa annaĂ° Ăžeirra eitt vĂ­Ă°a hefur Ăžannig aĂ° ĂştlitĂ­ marki, aĂ° byggja tĂ­ma Var flutt langan er veriĂ° er hafin borist Ă­ Ă? BorgarnesiĂ SnĂŚfellsnesi ĂĄ Arnarstapa. Ă­búðarhĂşs. einbĂ˝lishĂşss bygging

MosfellsbĂŚr â&#x20AC;˘ S. 586 8080 Kjarna â&#x20AC;˘ Ă&#x17E;verholti 2 â&#x20AC;˘ 270 fasteignasali â&#x20AC;˘ www.fastmos.is Einar PĂĄll KjĂŚrnested â&#x20AC;˘ lĂśgg.

Ă­ ĂĄlafosskvos Ă­ mosfellsbĂŚ 19. mars hĂłpurinn kom til landsins

>> 16

Mynd/Hilmar

4

LjĂłsm MagnĂşs KristjĂĄnsson. af ĂĄformum um aĂ° hĂŚtta ef fyrirtĂŚkiĂ° lĂŚtur verĂ°a mun fĂŚkka um helming mĂĄlunum ĂĄ meĂ°an endanleg StarfsmĂśnnum VĂ­sis ĂĄ DjĂşpavogi Oddviti DjĂşpavogshrepps segir menn vinna Ă­ Ă­ sumar. bls. 2 bolfiskvinnslu ĂĄ staĂ°num ĂĄkvĂśrĂ°un liggur ekki fyrir.

VinnsluhĂşsnĂŚĂ°i VĂ­sis ĂĄ DjĂşpavogi.

www.svn.is

Hart tekist ĂĄ um boltann!

MeĂ° bakiĂ° aĂ° veggnum!

um sÌti í úrvalsdeild karla og FjÜlnis í úrslitaviðureign å Fyrsti leikur Hattar Hattarmenn hÜfðu betHÜttur tekur å móti FjÜlni fór fram í Grafarvogi å Þriðjudag. klukk- í kÜrfuknattleik er ekki spurt um Það Þegar EgilsstÜðum å fÜstudag liðanna í deildinni en Það dugir ur í båðum leikjum Því að segja að FjÜlnismenn an 18:30. HeimamÜnnum er komið. Skemmst er frå hÜfðu 14 stiga forystu í halda í úrslitakeppnina undir lok 2. leikhluta og ekkert nema sigur til að tóku Üll vÜld í leiknum og nåðu heimamenn draumnum um úrvalsdeildarsÌti hålfleik. Sama var uppi å teningnum í síðari hålfleik Leikar fóru 88-62 verður å lífi en sama hvernig fer gegn lånlitlum HattarmÜnnum. tvo leiki til að Hattar mest 30 stiga forskoti í rimmunni, en vinna Þarf Þetta síðasti heimaleikur FjÜlnir tók Þannig 1-0 forystu og åhorfå tímabilinu. Stuðningur og komast í úrvalsdeild. um Það tryggja sÊr sigur enda getur skipt skÜpum fram hvort liðinu tekst að knýja oddaleik í viðureigninni.

MĂ LĂ&#x17E;ING

HVAĂ? ER AĂ? FRĂ&#x2030;TTA?

ViĂ° styĂ°jum svĂŚĂ°isbundna

fjÜlmiðla til góðra verka

ĂĄ Austurlandi

HRAFNKELL LĂ RUSSON

GĂ?SLI EINARSSON

 

   

  

Mosfellingurinn Ă&#x17E;orsteinn Sigvaldason

OG LĂ?Ă?RĂ&#x2020;Ă?Iâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;SVĂ&#x2020;Ă?ISBUNDNIR FJĂ&#x2013;LMIĂ?LAR 5. aprĂ­l kl.13:30 EgilsstaĂ°ir, HĂłtel HĂŠraĂ° -

BIRGIR GUĂ?MUNDSSON

DAGMAR Ă?R STEFĂ NSDĂ&#x201C;TTIR

 

deildarstjĂłri hjĂĄ MosfellsbĂŚ

DeildarstjĂłri eigna og veitna alltaf ĂĄ vaktinni

R Ă&#x2030; T T I N G AV E R K S TĂ&#x2020; Ă?

JĂłns B. ehf

FUNDARSTJĂ&#x201C;RI: BJĂ&#x2013;RG BJĂ&#x2013;RNSDĂ&#x201C;TTIR

verĂ°a m.a.: Ă&#x17E;ĂĄtttakendur Ă­ pallborĂ°sumrĂŚĂ°um AusturfrĂŠttar, Gunnar Gunnarsson, ritstjĂłri ritstjĂłri Austurgluggans, Kristborg BĂłel SteindĂłrsdĂłttir, AFLs. og Sverrir Mar Albertsson, framkvĂŚmdastjĂłri

Flugumýri 2, MosfellsbÌ

7685 jonrett@internet.is SĂ­mar: 566 7660 og 697 www.jonb.iS

I

24

ĂĄ staĂ°num

7<H<ÂĄĂ 6

B6G@K>HHD<7:IG>K>Ă <:GĂ

nĂ˝

cabaS tjĂłnaskoĂ°un

°

20

Vikudagur

Skessuhorn

eyjaFrĂŠttir

Austurglugginn

Sunnlenska

Mosfellingur

Akureyri

Vesturlandi

Vestmannaeyjum

Austurlandi

SuĂ°urlandi

MosfellsbĂŚ

550 kr.

750 kr.

400 kr.

650 kr.

450 kr.

FRĂ?TT

- Ă rshĂĄtĂ­Ă° MosĂł

Ă&#x17E;jĂłnustuverkstĂŚĂ°i skiptum um framrúður

BĂ­laleiga


Karma Brigade valin hljómsveit fólksins á Músíktilraunum

Frá vinstri: Dagmar Ýr, Jóhann Egill, Steinunn Hildur, Hlynur, Agla Bríet, Kári og Helga Möller sem afhenti verðlaunin fyrir „hljómsveit fólksins”. Mynd: Brynjar Gunnarsson

Mosfellingarnir Dagmar Ýr Jóhannesdóttir og Hlynur Sævarsson tóku þátt í Músík­tilraunum ásamt hljómsveit sinni Karma Brigade, en úrslitakvöldið fór fram laugardaginn 24. mars. Karma Brigade var valin hljómsveit fólksins eftir símakosningu, en bein sjónvarps- og útvarpsútsending var frá keppninni. Karma Brigade er skipuð 15-16 ára tónlistarfólki af höfuðborgarsvæðinu, en hljómsveitina skipa, auk Dagmarar og Hlyns, Agla Bríet Einarsdóttir, Jóhann Egill

Jóhannsson, Kári Hlynsson og Steinunn Hildur Ólafsdóttir Krakkarnir tóku þátt í og unnu jólalagakeppni Rásar 2 árið 2016 með laginu Jólanna hátíð er. Þau hafa spilað víða, m.a. í sundlaugum Reykjavíkurborgar og síðasta sumar spiluðu þau á torgum Kaupmannahafnar. Þau stefna að því að fara til Berlínar í sumar og spila þar. Ekki er hægt að segja annað en að framtíðin sé björt í íslensku tónlistarlífi!

Mosfellsbær leitar að öflugum einstaklingum til starfa í

LÁGAFELLS- og VARMÁRSKÓLA Laus störf í Varmárskóla

Laus störf í Lágafellsskóla

Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Skólastarfið er í þremur byggingum, yngri deild, eldri deild og Brúarlandi. Varmárskóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda.

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi? Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum? Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi, ásamt 5 ára leikskóladeildum.

skólaárið 2018-2019

Kennarar óskast í eftirtalin störf: Grunnskólakennararéttindi áskilin.

• Sérkennara á unglingastig – Þekking eða diplóma í sérkennslufræðum

• Kennara á unglingastig – kennslugreinar eru meðal annara: íslenska, stærðfræði, enska, náttúrufræði, heimilisfræði

• Nýbúakennara – menntun og/eða reynsla í íslensku • • • •

sem annað tungumál

Umsjónarkennara á yngsta og miðstig Umsjónarkennara í Brúarlandi – nýr Helgafellsskóli Verkgreinakennara í Brúarlandi Leiðtoga í upplýsingatækni og þróun nýrra kennsluhátta

Einnig verður ráðið í eftirtalin störf:

skólaárið 2018-2019

Kennarar óskast í eftirtalin störf: Grunnskólakennararéttindi áskilin.

• • • • •

Umsjónarkennsla á yngsta stig (í 80% tímabundna stöðu) Umsjónarkennslu á miðstig, (í 80-100% framtíðarstöðu) Dönskukennslu á unglingastig (í 50% framtíðarstöðu) Tónmenntakennslu (í 100% framtíðarstöðu) Smíðakennslu (í 100% framtíðarstöðu)

Frekari upplýsingar um störfin má finna á www.mos.is og www.lagafellsskoli.is. Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 525 9200 og 896 8230. Umsóknir sendist rafrænt á netfangið johannam@lagafellsskoli.is.

• Aðstoðarforstöðumann frístundasels • Þroskaþjálfa í unglingadeild (í 80-100% starf) • Atferlisfræðing eða aðila með reynslu/þekkingu í atferlismótun (í 70-100% starf)

• Skólaliða í fullt starf í eldri deild (aðstoð og gangavarsla) • Stuðningsfulltrúa (í 70-100% starf) • Frístundaleiðbeinendur (í 30-50% starf) Frekari upplýsingar um störfin má finna á www.mos.is og á www.varmarskoli.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 15. apríl 2018. Frekari upplýsingar veita skólastjórar skólanna. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila skulu sendar rafrænt að ofangreind netföng. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Upplýsingar veita Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastýra í síma 525 0700 og 899 8465 eða Þórhildur Elfarsdóttir skólastjóri unglingastigs í síma 863 3297. Umsóknir sendist rafrænt á netfangið thoranna@varmarskoli.is eða thorhildur@varmarskoli.is.

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

www.mosfellingur.is -

21


Dísa Anderson gerir það gott í leiklistinni í London • Fókus á sögur kvenna

Setur upp sitt fyrsta verk í þekktu leikhúsi í London Mosfellingurinn Hjördís Nína Egilsdóttir setti upp sitt fyrsta verk í leikhúsinu The Old Red LionTheatre í London í mars. Hjördís Nína flutti til Englands eftir útskrift úr menntaskóla, haustið 2014. Hún hóf nám í Arts University Bournemouth-háskólanum, tók upp nafnið Dísa Anderson og útskrifaðist þaðan vorið 2017 sem Theatre maker. Dísa steig sín fyrstu skref hjá Bæjarleikhúsinu í Mosfellsbæ. „Ég byrjaði á leiklistarnámskeiðum og fann mig algjörlega þar. Fólkið í leikfélaginu hefur alltaf sýnt mér mikinn stuðning og þá ber helst að nefna Agnesi Wild og Gunnhildi,“ segir Dísa. Dísu og samstarfkonu hennar Julie bauðst að setja upp verkið Is This Thing On? í leikhúsinu The Old Red Lion Theatre, en þær reka saman leikfélagið Frigg Theatre. „Það er afskaplega spennandi tækifæri að fá að setja upp verk í svona flottu leikhúsi. Þetta er mjög kostnaðarsamt, en fólki gafst kostur á að styrkja okkur í gegnum hópfjármögnunarsíðu.“

Gengið með verkið í maganum í tvö ár „Verkið fjallar um heimilisofbeldi og áhrif þess á unga konu sem er að vaxa úr grasi. Hvernig þekkja má ofbeldi í samböndum, vináttu og svik. Við notuðumst mikið við ljóðlist og dans við sköpun verksins svo úr varð eins konar ljóðrænn hugarheimur fórnarlambs ofbeldis. Ég er búin að vera að vinna að þessu verki síðastliðin tvö ár.“

Listapúkinn heldur afmælissýningu

Þórir Gunnarsson, betur þekktur sem Listapúkinn verður fertugur föstudaginn 13. apríl. Lista­púkinn er listmálari sem málar skemmtilegar myndir af því sem fyrir augum ber. Í tilefni afmælisins ætlar Listapúkinn að halda glæsilega sýningu á Hvirfli í Mosfellsdal. Sýningin mun opna á afmælisdaginn, 13. apríl kl. 17:30. „Þá eru allir vinir og velunnarar Listapúkans velkomnir enda er sjálfur afmælisdagurinn þá,“ segir Þórir. „Það verður opið hús kl. 17:30-20:00 og verða listaverkin til sölu. Ég mála aðallega með vatnslitum og stendur undirbúningur nú sem hæst. Ég mála m.a. fólk, hesta og tónlistarfólk. Afmælissýningin verður opin gestum og gangandi til sunnudagsins 22. apíl.

Hvað er

að frétta? Sendu okkur línu...

MOSFELLINGUR

úr sýningunni Is this thing on?

„Ég bæði skrifaði verkið, lék í sýningunni og sá um hljóðhönnun. Sýningarnar gengu mjög vel og við erum í samræðum um að sýna verkið á nokkum leiklistarhátíðum. Við Julie erum jákvæðar á framtíð Friggjar Theatre enda

búnar að skapa okkur gott orðspor hérna í London. Við ætlum að halda áfram að búa til okkar eigin verk með fókus á sögur kvenna. Julie er frá Noregi og er það okkar draumur að fara með verkin bæði til Íslands og Noregs.“

Sérfræðingur í mannauðsdeild Mosfellsbæjar MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ SÉRFRÆÐINGI TIL STARFA Í MANNAUÐSDEILD Laust er til umsóknar starf sérfræðings í mannauðsdeild Mosfellsbæjar. Helstu verkefni sérfræðings tengjast jafnréttismálum auk ferlavinnu fyrir gæðakerfi sveitarfélagsins sem og önnur tilfallandi og tengd verkefni. Um 50% framtíðarstarf er að ræða. Vinnutími er samkvæmt samkomulagi. Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. Menntunar- og hæfnikröfur:    

Menntun eða þekking á jafnréttismálum er skilyrði Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg menntun er æskileg Viðbótarmenntun er kostur Mjög góð tölvukunnátta og þekking í excel er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2018.

    

Metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðhorf er skilyrði Metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum Tölugleggni og vandvirkni er nauðsynleg

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Guðlaugsdóttir, mannauðsstjóri, í síma 525 6700 eða 841-2222. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

mosfellingur@mosfellingur.is

22

Dísa tekst á við spennandi verkefni

- Stærsti auglýsinga- og fréttamiðill í Mosfellsbæ


hraustir krakkar úr varmárskóla

Lið Varmárskóla komið í úrslit Varmárskóli sigraði sinn riðil í Skólahreysti og mun því keppa til úrslita í Höllinni 2. maí. Bein útsending verður í Sjónvarpinu þegar 12 sterkustu skólar landsins keppa. Skólahreysti er haldin í fjórtánda sinn vorið 2018 með þátttöku 105 grunnskóla af öllu landinu. Markmið Skólahreysti er að hvetja börn til að taka þátt í alhliða íþróttaupplifun sem byggð er á grunnforsendum almennrar íþróttakennslu og þar sem keppendur vinna að mestu leyti með eigin líkama í þrautunum.

Sex vikna ódagsett dagbók sem hjálpar þér að bæta líf þitt minn - Óskalistinn ngjusama(n) i m a h g i m r i r e - Hvað g dag til að í g é i ð r e g ð a - Hv bæta líf mitt klát(ur) fyrir k a þ g é r e g a d -Í

Gangi þér vel!

Anna Ólöf 6924005 - heilsudagbokinmin@gmail.com - allar upplýsingar á Facebook www.mosfellingur.is -

23


Þorsteinn Sigvaldason deildarstjóri hjá Mosfellsbæ hefur umsjón með eignum bæjarins og viðhaldsmálum gatna og lagna

Á vaktinni í yfir 30 ár

Þ

orsteinn, eða Steini Eftir Ruth Örnólfsdóttur við félagarnir fórum í marga leiðangra á byggingarsvæðinu mæló eins og hann er MOSFELLINGURINN og fengum meðal annars vinnu ávallt kallaður, byrjaði ruth@mosfellingur.is við að flokka timbur í stærðir og sem sumarstarfsmaður hjá fengum laun fyrir. Mosfellshreppi árið 1986, þá á síðasta Ásgarðurinn var gerður að sleðabrekkári í byggingatæknifræði. Það sumar um á veturna og gatan iðaði að lífi. Þegar starfaði hann við ýmis konar mælingar Bústaðakirkja var í byggingu þá mættum og eftirlit og hafði umsjón með ýmsum framkvæmdum. Hálfu ári síðar var hann við félagarnir iðulega til að hjálpa til eða fastráðinn og hefur starfað á umhverfiskannski vorum við meira að þvælast fyrsviði bæjarins síðan eða í 31 ár. ir,“segir Steini og brosir. Í fyrra tók Steini við nýrri stöðu sem Íslandsmeistari í fótbolta deildarstjóri eigna og veitna og hefur „Ég æfði fótbolta með Víkingi og afþar með umsjón með eignum bæjarins, þ.e.a.s. skólum og leikskólum, og sér um rekaði að verða Íslandsmeistari með 5. viðhaldsmál gatna og lagna. flokki árið 1972. Breiðagerðisskóli var okkar hverfisskóli til 12 ára aldurs en þá Þorsteinn Sigvaldason er fæddur í lá leiðin í Réttarholtsskóla þaðan sem ég lauk landsprófi 1974. Reykjavík 9. júní 1960. Foreldrar hans eru Eftir útskrift úr Réttó lá leiðin í MenntaIngibjörg Halldórsdóttir fyrrverandi dagmóðir og Sigvaldi Þorsteinsson lögfræðingskólann við Sund og ég útskrifast 1981. ur en hann lést árið 1998. Þorsteinn á fimm Ég man hvað það var gífurleg breyting að systkini, Elísabetu fædda 1948, Erlu fædda fara úr gagnfræðaskóla yfir í menntaskóla, 1950, Sigrúnu fædda 1958, Boga fæddan miklu meiri breyting en maður átti von á.“ 1962 og Dagbjörtu fædda 1969.

Fengum vinnu við að flokka timbur „Við fjölskyldan bjuggum í Smáíbúðahverfinu í Reykjavík og þar var mjög gott að alast upp. Fossvogurinn var á þessum tíma í mikilli uppbyggingu og fólk var að flytja inn í hálfkláruð húsin. Það var mikið af krökkum í hverfinu og

Kynntust í Sigtúni

„Eftir menntó tók ég mér eitt ár í námsleyfi og fór að vinna hjá múrarameistara við ýmis störf tengd byggingarvinnu, þó aðallega steypuvinnu. Ég hafði verið hjá honum í sumarvinnu frá 1978. Einn sumardaginn eftir vinnu 1982 skellti ég mér í Sigtún þar sem ég kynntist lífsförunauti mínum, Kristínu Þórmundsdóttur geislafræðingi, og höfum við verið saman síðan. Við eigum þrjú börn, Berglindi Rut fædda 1985, Sigvalda fæddan 1988 og Hugrúnu fædda 1994. Barnabörnin eru fjögur, Tristan Ýmir, Thelma Katrín, Þór Magni og Lilja Kristín.“

Fékk viðurnefnið Steini mæló „Um haustið 1982 hóf ég nám við Tækniskóla Íslands í byggingatæknifræði. Á þessum tíma bjuggum við Kristín hjá foreldrum hennar en fluttum svo í Kópavoginn árið 1986. Það sama ár fékk ég sumarvinnu hjá Mosfellshreppi en útskrifast úr skólanum í desember. Í framhaldi fékk ég svo fastráðningu hjá tæknideild Mosfellshrepps sem þá var staðsett í Hlégarði og hef starfað hjá umhverfissviði síðan. Í fyrstu var ég mikið við mælingar, setja út hús og allt sem viðkom mælingum og fékk því viðurnefnið Steini Mæló.“ Þorsteinn og Kristín ásamt börnum sínum á brúðkaupsdegi Berglindar Rutar 24. mars 2018.

24

Ekki auðveld ákvörðun „Starf mitt varð fljótlega viðameira og ég

- Mosfellingurinn Þorsteinn Sigvaldason

sá um ýmis verkefni tengd uppbyggingu bæjarfélagsins. Þegar ég hóf störf hjá hreppnum bjuggu hér um 3.600 manns en í dag er fjöldinn í bænum rúmlega 10.000. Starfið er mjög fjölbreytt og hefur maður komið nánast að öllu sem tæknimaður bæjarfélags kemur að. Árið 1988 vorum við hjónin hvött af Jóni Ásbjörnssyni þáverandi bæjartæknifræðingi að fjárfesta í lóð í Reykjabyggð. Þetta var ekki auðveld ákvörðun fyrir okkur borgarbörnin en eftir nokkra rúnta í Mosfellssveitina var ákvörðunin tekin, við fórum að byggja og fluttum inn 1991. Ég verð ávallt þakklátur Jóni að hafa hvatt okkur í þetta. Faðir minn aðstoðaði gífurlega við bygginguna, kom eftir sinn vinnutíma og var nánast á hverjum degi að hjálpa stráknum að koma þaki yfir höfuðið.“

Það var mikið af krökkum í hverfinu og við félagarnir fórum í marga leiðangra á byggingarsvæðinu og fengum meðal annars vinnu við að flokka timbur í stærðir og fengum laun fyrir. Sumarbústaðaferð á hverju ári „Þegar börnin voru lítil var mikið farið í ferðalög og reyndum við að fara á hverju ári í vikutíma í sumarbústað og þær minningar eru djúpar í hugum fjölskyldumeðlima. Ég tók einnig þátt í félagsstarfi með Aftureldingu, var í stjórn frjálsíþróttadeildar og handknattleiksdeildar og upplifði árin 1999 og 2000 þar sem Afturelding var á toppnum og vann allt sem hægt var að vinna. Árið 2005 fór ég að hafa mikinn áhuga á veiði og við félagarnir förum í fjórar veiðiferðir á hverju ári. Síðastliðin 12 ár höfum við alltaf byrjað veiðisumarið á fjölskylduferð í Vatnsdalsá, síðan taka Veiðivötnin við, Þingvallavatn og tvær laxveiðiferðir.“

Margt dreif á dagana á þessum árum „Árið 2000 tók ég við sem forstöðumaður Áhaldahússins en eftir sem áður var ég með ýmis verkefni tengd uppbyggingu bæjarins, nýrra hverfa og umsjón með nýbyggingum. Margt dreif á dagana, mikil flóð sem

HIN HLIÐIN Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Flugumferðarstjóri. Ef þú mættir taka með þér leynigest í matarboð, hver yrði fyrir valinu? Laddi. Hvar líður þér best og af hverju? Liggjandi á árbakka í íslensku sumri, þvílík slökun. Fyrir hverju fellur þú alltaf fyrir á matseðli? Hrefnu eða svartfugli. Besti drykkurinn? Tuborg, hvað annað? Hvað hefur haft mest áhrif á líf þitt? Andlát föður míns árið 1998. Hvaða viðburð sérðu mest eftir að hafa misst af? Þegar Ísland tryggði sig inn á HM í Rússlandi á Laugardalsvelli. Hvað er það skemmtilegasta sem þú hefur gert? Stundir með fjölskyldu og vinum við Vatnsdalsá í sumarbyrjun ár hvert.

ásamt föður sínum að byggja í reykjabyggð

steini við veiðar

ungur að árum

gengu yfir bæinn og ollu töluverðum tjónum og eins var snjóþungt, sérstaklega árið 2000 þar sem allur febrúar var nánast undirlagður og mikil ófærð. Á þeim árum var tækjakostur allt annar en hann er í dag og kröfur samfélagsins öðruvísi. Í fyrra tók ég við nýrri stöðu, deildarstjóri eigna og veitna, og hef í dag umsjón með eignum bæjarins, þ.e.a.s. skólum og leikskólum, og sé einnig um viðhaldsmál gatna og lagna.“

Miklar breytingar á starfsumhverfi Á þeim tíma sem Steini hefur unnið hjá bænum hafa fimm bæjarstjórar verið að störfum. Þegar hann byrjaði var Páll Guðjónsson bæjarstjóri en á eftir honum komu Róbert B. Agnarsson, Jóhann Sigurjónsson, Ragnheiður Ríkharðsdóttir og Haraldur Sverrisson sem er starfandi bæjarstjóri í dag. Steini hefur komið nánast að allri gatnagerð í Mosfellsbæ að undanskildu Helgafells- og Leirvogstunguhverfi en þau verkefni fóru í einkaframkvæmd. Hann hefur einnig komið meira og minna að öllum opinberum nýbyggingum í bænum. „Á þessum árum hafa verið miklar breytingar á starfsumhverfi, bæði það að undirbúningur framkvæmda er orðinn töluvert lengri vegna breyttra reglugerða og lagaumhverfis og svo hafa miklar tækniframfarir orðið eins og fólk þekkir.“ Ég spyr Steina hvort hann sé alltaf á vaktinni? „Já, það má segja það, ég hef verið nánast á vaktinni fyrir bæinn í 31 ár og svarað símtölum á öllum tímum sólarhrings ef eitthvað hefur komið upp á.“ Með þeim orðum kvöddumst við og Steini rauk af stað á fund enda alltaf nóg að gera. Myndir: Ruth Örnólfsdóttir, Gunnar Jónatansson og úr einkasafni.


a

afni.

fjölskylduvæn ísbúð í hjarta mosfellsbæjar Opið alla daga kl. 12:00-23:00 Verið hjartanlega velkomin

Háholti 13-15

TAX FREE 20% Afsláttur

s. 564 4500

Karlakórinn Stefnir Vortónleikar 2018

af öllum vörum í búðinni

laugardaginn 7. apríl & sunnudaginn 8. apríl 11:00-17:00

Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ miðvikudaginn 11. apríl kl. 20 Guðríðarkirkju fimmtudaginn 12. apríl kl. 20 Stjórnandi Sigrún Þorgeirsdóttir Píanó Vignir Þór Stefánsson Fjölbreytt dagskrá Mozart og Megas, Bortniansky og Bragi Valdimar, Hildigunnur og heilmargt annað Miðaverð 3.000 kr.

HÁHOLTI 14 I 270 MOSFELLSBÆ I SÍMI 586 1210 I NETFANG: bymo@internet.is

www.mosfellingur.is -

25


Björn Óskar þriðji á sterku skólamóti

Björn Óskar Guðjónsson, afrekskylfingur úr GM, lék frábærlega á Lake Charles Invitational mótinu, sterku háskólamóti á dögunum. Björn lék fyrstu tvo hringina á samtals fjórum höggum undir pari og var jafn í fimmta sæti fyrir lokahringinn. Frábær spilamennska hans skilaði honum þriðja sætinu á þessu sterka móti. Björn byrjaði lokahringinn af krafti, með tveimur fuglum á þremur fyrstu holunum. Hann lauk leik á fjórum höggum undir pari á lokahringnum, en alls krækti hann í sex fugla og tvo skolla. Þetta var besti hringur Björns í háskólagolfinu hingað til. Hann lék samtals á átta höggum undir pari, þremur höggum á eftir öðru sæti. Lið hans, Louisiana Lafayette, vann mótið og lék Björn næstbest.

Íslandsmeistarar í taekwondo

Taekwondodeild Aftureldingar varð á dögunum Íslandsmeistari í bardaga í fyrsta sinn en mótið fór fram í Reykjanesbæ. Um magnaðan árangur er að ræða og ljóst að mikil vinna liggur að baki þessum frábæra árangri. Keppendur Aftureldingar voru þau Róbert, María Guðrún, Arnar, Ágúst, Níels, Wiktor, Ásthildur, Iðunn, Benedikta og Vigdís.

Metþátttaka á Páskabingói GM Páskabingó GM fór fram í íþróttamiðstöðinni Kletti þriðjudaginn 19. mars. Bingóið var opið öllum, en um 150 börn og fullorðnir mættu og tóku þátt í fjörinu og frábærri stemningu. Í verðlaun voru glæsileg páskaegg frá Nóa Síríus sem slógu í gegn hjá sigurvegurunum. Boðið var upp á pítsuhlaðborð öllum til mikillar ánægju. Óhætt er að segja að mætingin hafi verið framar björtustu vonum, en í ár mættu þrefalt fleiri en í fyrra.

frá afhendingu silfurog bronsmerkja

Úrslitakeppnin hefst föstudaginn 13. apríl Afturelding endaði í 6. sæti Olís deildarinnar í handknattleik með 23 stig. Liðið mun því mæta FH í úrslitakeppninni sem hefst föstudaginn 13. apríl. Þá eigast liðin við í Kaplakrika og hefst leikurinn kl. 19:30. Sunnudaginn 15. apríl kl. 16 eigast liðin við öðru sinni að Varmá. Ef til oddaleiks kemur þá fer hann fram í Hafnarfirði 18. apríl.

Dönsum inn vorið og kveðjum veturinn Kæru FAMOS félagar. Mánudaginn þann 16. apríl kl. 20 er komið að síðasta menningarkvöldinu í Hlégarði Þar mætir Daði með Stórsveitina og söngvarana Hjördísi, Bjarka og Hafmeyjar. Að sjálfsögðu mætum við í réttu skónum. Kaffihlaðborðið á sínum stað. Aðgangseyrir kr. 1.000. Mætum öll.

Heiðursviðurkenningar afhentar • Drógu framboð til baka

Sjálfboðaliðar heiðraðir á aðalfundi UMFA Aðalfundur Aftureldingar fór fram þriðjudaginn 20. mars í Krikaskóla. Um 50 manns sóttu fundinn og var Grétar Eggertsson fundarstjóri. Á dagskrá voru hefðbundin aðalfundarstörf. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2017 var samþykktur einróma. Einnar milljón króna hagnaður var af rekstri aðalstjórnar félagsins og 15 milljón króna hagnaður hjá félaginu í heild sinni. Rekstur félagsins er nokkuð stöðugur og vel hefur tekist til við að rétta af fjárhag hjá nokkrum deildum innan félagsins.

Kosningum til aðalstjórnar var frestað þar sem allir aðilar nema tveir sem voru í framboði drógu framboð sitt til baka á fundinum. Við þær aðstæður var ljóst að ekki voru nægilega margir í framboði til aðalstjórnar og ákvað fundarstjóri að fresta kosningu. Boðað verður til aukaaðalfundar. Heiðursviðurkenningar voru veittar 23 einstaklingum á fundinum fyrir störf sín í þágu Aftureldingar. Vilborg Jónsdóttir var sérstaklega heiðruð og sæmd silfurmerki. Hún hefur starfað í áratug við bókhald hjá félaginu en hverfur nú til annarra starfa.

Örugg og góð þjónusta Hafðu samband

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Sími:

586 8080 www.fastmos.is

Nefndin Fasteignasala Mosfellsbæjar • Þverholti 2 • S. 586 8080 • www.fastmos.is

26

- Íþróttir


Börnin í fyrsta sæti Undanfarin misseri hafa málefni barnafjölskyldna komist ofarlega í umræðuna. Fæðingarorlof, dagvistun og vinnutími barna og foreldra er meðal þess sem rætt hefur verið. Aðbúnaður barnafjölskyldna er sameiginleg ábyrgð okkar allra, ríkisvaldsins og sveitarfélaganna sem og atvinnulífsins, og það er alveg ljóst að gera þarf betur. Fæðingarorlofið er allt of stutt og mjög mikilvægt að lengja það. Fyrir Alþingi liggur nú lagafrumvarp frá þingmönnum Samfylkingar um að fæðingar- og foreldraorlof lengist í 12 mánuði og hefur núverandi ríkisstjórn haft uppi orð um að lengja orlofið. Vonandi gerist það sem allra fyrst. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að fyrstu mánuðir og ár barnsins eru mjög mikilvæg fyrir þroska heilans. Barn fæðist ekki með fullþroskaðan heila og taugabrautir eru ómótaðar. Á vef Miðstöðvar foreldra og barna kemur m.a. fram að á fyrstu mánuðum og árum barnsins er heilinn auðmótanlegur og að jákvæð samskipti og vellíðan barns stuðli að tengingum á milli taugafruma í þeim hluta heilans sem sér um getu barnsins til sjálfstjórnar og flókinna félagslegra samskipta þegar fram líða stundir. Auðvitað geta aðrir en foreldrar veitt börnum ást, örvun og umhyggju, en þar sem foreldrar eru þeir sem elska og þekkja börnin sín mest og best hlýtur það að vera öllum í hag að gera þeim kleift að vera með börnum sínum, a.m.k. fyrsta aldursárið.

Dagvistun Margir foreldrar þekkja óvissuna sem fylgir því að leita að góðri dagvistun fyrir börn að loknu fæðingarorlofi. Þegar fæðingarorlofi lýkur verður samfélagið að bjóða upp á örugga og faglega dagvistun fyrir börnin á viðráðanlegu verði. Samfélagið

þarf á vinnukrafti, sérþekkingu og færni allra þessara foreldra að halda til að standa undir velferðarkerfinu og til að halda hjólum atvinnulífsins gangandi. Við, sem sitjum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, höfum tekið markviss skref í uppbyggingu ungbarnaleikskóla á kjörtímabilinu og ný bæjarstjórn sem tekur við eftir kosningar í maí á að halda áfram á þeirri braut og gera enn betur. Þá þarf að gæta þess að gjöld fyrir leikskóla verði áfram sambærileg við nágrannasveitarfélögin en bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar náðu fram þeirri lækkun við gerð síðustu fjárhagsáætlunar.

Fullur vinnudagur? Samfélagið gerir ráð fyrir því að fullfrískt fólk vinni fullan vinnudag eða meira. Fullur vinnudagur leikskólabarns er þá a.m.k. 8,5 klukkustundir. En þarf fullur vinnudagur að vera 8 klukkustundir á dag? Við getum litið til nágrannalanda okkar og séð að styttri vinnuvika kollvarpar ekki atvinnulífinu. Við getum líka horft til Reykjavíkur sem hefur verið með tilraunaverkefni í gangi sem gengið hefur vonum framar: Meiri framleiðni, færri veikindadagar og betri almenn líðan starfsfólks. Svo ekki sé minnst á þá staðreynd að styttri vinnudagar þýða einnig fleiri samverustundir með fjölskyldunni. Fleiri samverustundir barna með því fólki sem þeim er kærast. Eigum við ekki sem samfélag að skoða þetta alvarlega? Samfélagið á mikið undir því að börn njóti sem bests atlætis í æsku og það er skylda okkar að koma málum þannig fyrir að svo megi verða. Það þarf nefnilega þorp til að ala upp barn. Anna Sigríður Guðnadóttir bæjarfulltrúi og oddviti framboðslista Samfylkingarinnar

Grunnskóli framtíðarinnar Fræðslumál eru í dag og verða á komandi árum í brennidepli enda að mörgu að hyggja í þessum málaflokki. Samfélagslegar breytingar af ýmsum toga speglast í skólum landsins sem er skylt að bregðast við. Þessi stutti pistill fjallar um einn þátt skólasamfélagsins sem snýr að innflytjendum í grunnskólum. Öll tilheyrum við fjölmenningu sama hvaðan við komum og hafa flest nútímasamfélög aðlagað sig að þeim veruleika. Það er staðreynd sem verður ekki horft fram hjá að aukin hnattvæðing auðveldar flutning fólks á milli landa. Sá veruleiki krefst nú sem endranær að menntakerfið sé í stakk búið að bregðast við þeim áskorunum sem upp koma. Menntakerfið á að vera fyrsta flokks og fyrir alla. Einn sá veruleiki sem við grunnskólunum blasir er aukinn fjöldi innflytjenda sem mun vissulega þurfa á aðlögun að halda. Meta þarf námslega stöðu þeirra, tryggja að úrræði og úrvalskennsluefni sé tiltækt fyrir kennara. Ef það er ekki tekið föstum tökum þá mun börnunum vera gert

erfitt um vik að fóta sig í samfélaginu. Grunnskólarnir takast á við margvíslegar áskoranir á hverjum degi og horfa til framtíðar við menntun allra nemenda. Kennarar eru sérfræðingar sem hugsa í lausnum og þurfa að vera fljótir að bregðast við hinu síkvika lærdómsumhverfi sem grunnskólinn er. Ýmis sóknarfæri hvað varðar breytta kennsluhætti eru í notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Upplýsingatækni í kennslu hefur ekki hvað síst gagnast þeim nemendum sem glíma við sértæka námsörðugleika. Fjölbreyttir kennsluhættir gera kennurum kleift að mæta mismunandi þörfum nemenda. Vinstri græn leggja ríka áherslu á að standa vörð um velferðarkerfið í heild sinni, það mun skila heilsteyptu og öflugu samfélagi til komandi kynslóða. Bryndís Brynjarsdóttir, grunnskólakennari og varaformaður fræðslunefndar fyrir Vinstri græn í Mosfellsbæ. Hún skipar annað sætið á lista VG í komandi kosningum.

Næsta blað kemur út:

26. apríl

Efni og auglýsingar skulu berast fyrir kl. 12, mánudaginn 23. apríl.

Hreinsunarátak

í Mosfellsbæ

VORIÐ ER Á NÆSTA LEITI Dagana 12. apríl – 3. maí verður hreinsunarátak í Mosfellsbæ enda vorið á næsta leiti. Á því tímabili eru íbúar Mosfellsbæjar hvattir til að huga að umhverfinu og hreinsa í kringum hús sín og næsta umhverfi.

HREINSUN GRÓÐURS OG LÓÐA Meðan á hreinsunarátakinu stendur er gott tækifæri fyrir íbúa að taka til hendinni í garðinum og snyrta runna og beð og eru þeir sérstaklega hvattir til að klippa hekk og tré sem ná yfir gangstéttar og stíga, en þetta hefur verið vaxandi vandamál undanfarin ár. Gámar fyrir garðaúrgang verða aðgengilegir á þessu tímabili í hverfum bæjarins á eftirtöldum stöðum: • Holta- og Tangahverfi – Neðan Þverholts (milli Akurholts og Arnartanga) • Höfða og Hlíðahverfi – Vörubílastæði við Bogatanga • Teiga- og Reykjahverfi – Skarhólabraut ofan Reykjavegar • Hlíðartúnshverfi – Við Aðaltún • Helgafellshverfi – Efst í Brekkulandi • Leirvogstunga – Á afleggjara að Kiwanishúsi • Mosfellsdalur – Á bílastæði við Þingvallaveg

GATNA- OG STÍGAHREINSUN Á þessu tímabili mun einnig fara fram þvottur og sópun gangstétta og gatna bæjarins. Í fyrstu verða stofngötur og stígar ásamt stofnanaplönum sópaðar og í framhaldi verður farið inn í hverfi bæjarins og verða merkingar settar á áberandi staði áður en sú vinna hefst. Til að þetta verði sem best gert þurfum við á aðstoð íbúa að halda með því að leggja ekki ökutækjum eða öðrum farartækjum á götunum eða gangstéttum meðan á hreinsun stendur.

HREINSUNARDAGAR Á OPNUM SVÆÐUM 14.-15. APRÍL Helgina 14.-15. apríl verður ráðist í hreinsunarátak á opnum svæðum bæjarins og meðfram nýbyggingarsvæðum. Afturelding og skátafélagið Mosverjar munu að venju aðstoða við hreinsunina og taka vel til hendinni. Allir íbúar Mosfellsbæjar eru hvattir til að taka þátt í hreinsunarátaki Mosfellsbæjar og hjálpast að við að gera bæinn fallegan og snyrtilegan fyrir sumarið.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar VirÐing jákvæÐni framsækni umhyggja

Cei\

Cei\[bbiX³h

Aðsendar greinar -

27


Lyftum lærdómssamfélaginu Skólamál eru og eiga að vera í stöðugri umræðu og endurskoðun. Skólar og nám barna skipta allar fjölskyldur miklu máli. Kennarinn spilar stórt hlutverk í lífi barna og foreldrar óska sér einskis annars en að börnum þeirra líði sem best og gangi sem best í skólanum. Miklar breytingar hafa átt sér stað í grunnskólum síðasta áratug í kjölfar aukinna væntinga samfélagsins til skóla og um leið eru stöðugar breytingar á þörfum nemenda.

Skólastefnan Skólastefna Mosfellsbæjar var unnin af mörgum aðilum og sett fram undir heitinu Heildstæð skólastefna. Þar koma fram markmið og leiðir sveitarfélagsins fyrir þær stofnanir sem saman mynda skólasamfélag Mosfellsbæjar. Þar stendur „Kjarni Skólastefnu Mosfellsbæjar er að setja einstaklinginn í öndvegi. Skólastarf á að taka mið af þörfum hans, félagslegum aðstæðum og umhverfi“. Áhersla var lögð á að raddir bæjarbúa og þá sérstaklega raddir barna kæmu fram.

Vegvísir – brugðist við kröfum kennara Í síðustu kjarasamningum kennara var sett fram bókun um að betur yrði komið til móts við kröfur og þarfir kennara. Í bókuninni stendur: „Markmið er að bæta framkvæmdina þar sem þörf er á og ná sátt um starfsumhverfið. Beina skal sjónum að innra starfi skóla og þeim verkefnum sem grunnskólinn sinnir, tryggja að kennsla og undirbúningur séu forgangsverkefni í skólastarfi og létta álagi af kennurum þar sem við á.“ Flest sveitarfélög hafa brugðist við þessari bókun og skoðað hvað má gera betur. Fræðslusvið Mosfellsbæjar hóf ítarlega vinnu með kennurum og skólastjórnendum sem varð Vegvísir í þeirri umbótavinnu sem nú er unnið að. Markmiðið var að leita leiða til að bæta aðstæður í innra

starfi skóla, styðja við kennara og minnka álag. Fræðsluyfirvöld vilja bæta framkvæmd skólastarfs og að kennarar nái sátt um starfsumhverfi sitt. Það er þekkt að mikil streita og neikvæðni hefur slæm áhrif á starfsanda og líðan starfsfólks á vinnustað. Það er okkar von og vilji að þær úrbætur sem unnið er að verði til að bæta starfsánægju og líðan á vinnustað kennara og nemenda.

Gott lærdómssamfélag – góður bær Rannsóknir sýna að sterkt lærdómssamfélag þróast best með góðu og faglegu sjálfstrausti kennara og stutt sé við starfsánægju starfsfólks. Allt tengist menningu og andrúmslofti skólanna. Þegar fjölskylda flytur sig um set er horft til gæða skóla, líkt og hverfa. Allir hafa skoðanir á skólunum og þannig á það að vera. Við bregðumst við óskum og eflum lærdómssamfélagið. Svo lærdómssamfélag eflist þurfa allir hlekkir í keðjunni að virka. Kröfur eru settar fram og vinnan er hafin. Það eru gömul sannindi og ný að skóli er ekki bara hús, ekki eingöngu kennslustofan eða skólahúsnæðið. Skólinn er staður þar sem börn eiga að blómstra og kennarar að njóta sín faglega. Mikilvægt að er samfélagið taki höndum saman og lyfti lærdómsamfélaginu svo allir njóti og séu stoltir af sínum skóla. Undanfarin ár hefur Mosfellsbær verið leiðandi á mörgum sviðum skólamála og verið óhræddur við að fara nýjar slóðir svo eftir er tekið. Á næsta kjörtímabili munum við sjálfstæðisfólk halda áfram á braut þróunar og framfara. Skólaþróun er sífella og í góðum bæ eru góðir skólar. Kolbrún G. Þorsteinsdóttir formaður fræðslunefndar og Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri

Betri stjórnmál og Borgarlína Í grein sem ég ritaði í síðasta tölublað Mosfellings fjallaði ég m.a. um nokkur góð mál sem við bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ höfum lagt fram í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili og hlotið hafa brautargengi. Eitt er það mál sem mér er afar kært að hafa komið að og er mjög gott dæmi um árangursríkt samstarf þvert á flokka og sveitarfélagamörk. Þar er ég að tala um svokallaða Borgarlínu. Borgarlínan er hluti af nýju svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins til ársins 2040. Í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins sitja 2 fulltrúar frá hverju sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu. Á þessu kjörtímabili hef ég verið annar tveggja fulltrúa bæjarstjórnar Mosfellsbæjar, en hinn fulltrúinn hefur verið Bryndís Haraldsdóttir, eins og kjörtímabilið á undan. Samstarf okkar hefur verið einstaklega gott og lítið borið á ágreiningi, enda bæði að gæta hagsmuna Mosfellsbæjar. Svipaða sögu má einnig segja af öðrum fulltrúum í svæðisskipulagsnefndinni. Þeir eru fulltrúar stjórnmálaflokka með ólíkar stefnur og sveitarfélaga með mismunandi hagsmuni. Nefndin fjallar um mál sem gætu haft áhrif á svæðisskipulagið og/eða úrskurðar um hvort þau samrýmist því. Einnig annast nefndin reglubundna heildarendurskoðun og vinnur nýtt svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið í samræmi við ákvæði skipulagslaga. Að mínu mati er þar unnið málefnalega og kallað er eftir faglegri aðstoð þegar það á við, svo sem frá fagráði svæðisskipulagsins eða öðrum sem sérfræðiþekkingu hafa á viðfangsefninu hverju sinni. Í nær öllum tilfellum hefur verið einhugur um niðurstöðurnar. Þannig hefur það líka verið með Borgarlínuna, sem hefur verið eitt af stóru verkefnum nefndarinnar.

28

- Aðsendar greinar

Lukkuriddarar Eftir að hafa setið í svæðisskipulagsnefnd og unnið að málum með þeim hætti sem lýst er hér að ofan er það því með ólíkindum að fylgjast með því nú, rétt fyrir kosningar, þegar nokkrir lukkuriddarar skjóta upp kollinum, einkum í Reykjavík, sem finna Borgarlínunni flest til foráttu. Telja að Borgarlínan sé ekki skynsamleg sem hluti lausnar á þeim umferðarvanda sem aukinn íbúafjöldi á höfuðborgarsvæðinu mun hafa í för með sér á næstu árum. Íbúafjölda sem mun aukast um 70.000 fram til ársins 2040 og síaukinni fjölgun ferðamanna, sem mun þýða að ferðatími muni aukast um 65%. Tvennt hefur mér fundist einkenna þessa lukkuriddara. Annars vegar einkennist málflutningur þeirra margra af því að þeir virðast ekki hafa kynnt sér þær rannsóknir sem liggja að baki þessu verkefni. Hins vegar draga þeir hreinlega niðurstöður þessara rannsókna í efa út frá eigin tilfinningum eða skoðunum. Í umræðu sem þessari á ekki við að beita tilfinningarökum þegar staðreyndir og rannsóknarniðurstöður liggja fyrir. Nú veit ég ekkert um skoðanir þeirra sem hyggjast gefa kost á sér í næstu bæjarstjórn Mosfellsbæjar, enda ekki enn að fullu ljóst hverjir það verða. Hins vegar vona ég að þeir sem ná kjöri víki ekki frá þeirri samstöðu sem verið hefur um málið í bæjarstjórn. Að lokum vil ég hvetja alla sem ekki hafa þegar kynnt sér verkefnið um Borgarlínu að gera það hið fyrsta því það er mín reynsla að þeir sem leggja í þá vinnu átta sig fljótlega á hve brýnt og gott verkefni þar er á ferðinni. Ólafur Ingi Óskarsson, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ.


Stærri rass, minni buxur

Varmárósar

- Dr. Saxi Mosfellsbær stækkar, það fer víst ekki fram hjá neinum.... nema kannski þeim sem nota þurfa heilbrigðisþjónustu í bænum. Á sl. 12 árum hefur nefnilega allt staðið þar í stað og jafnvel verið í bakkgír á meðan að íbúafjöldinn hefur farið úr um 7.000 í rúm 10.000. Einhver hefði ætlað undir forystu Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ, á Alþingi og með þáverandi heilbrigðisráðherra hefði skilað bæjarfélaginu einhverjum umbótum í heilbrigðismálum en nei, ónei! Dr. Saxi mætti og fengum við því hressilegan niðurskurð um einar 14 klukkustundir á sólarhring. Utan þessa „ríkulega“ opnunartíma er sjúkum í Mosfellsbæ bent á Smáratorg 1... í Kópavogi. Á ekki líka að vera gott að búa í Mosfellsbæ? - 10-holu golf. Myndu menn sætta sig við 10-holu völl í stað 18-holu? Nei? Af hverju halda menn þá að 55% fjölnota fótboltahús nægi? Slíkt er jafn langt úti á túni og að ræða um að 220 m hlaupabraut nægi. 55 metra hlaup yrði reyndar óneitanlega auðveldara en 100 metra. - Ljótur leikur Íbúar sveitarfélaganna, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, hafa undanfarin ár verið nauðugir/viljugir þátttakendur í undarlegum leik sem hækkað hefur hluta lóðar í byggingarverði úr 6% í 25%. Þetta má vera að sé þægilegt tekjuöfl-

Varmárósar í Mosfellsbæ er elsta friðlandið í okkar bæjarfélagi. Það var friðlýst 1980 og 17.9. 2012 var friðlýsingin endurskoðað. Samningurinn um umsjón og rekstur friðlandsins við Varmárósa í Mosfellsbæ má skoða undir: http://www.ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Fridlyst-svaedi/Auglysingar/ Varmarosar_samningur.pdf Mosfellsbær skuldbindur sig þar að hafa daglega umsjón með svæðinu og sjá til þess að ásýnd svæðisins verði sem best. Nú sl. haust hafa hestamenn í Herði búið til heybaggageymslu alveg við mörkin á friðlandinu sem veldur töluverðri sjónmengun. Plasttægjur hafa fokið frá böggunum og rusl, m.a. álpappírsleifar hefur safnast þarna fyrir. Mér er óskiljanlegt að menn hafa fengið leyfi til að vera með heybaggageymslu á þessum stað. Nú tel ég hestamenn upp til hópa vera

unarmódel fyrir sveit og borg en þetta gerir íbúum á landsvísu örðugt fyrir enda veldur þessi starfsemi verðbólgu sem svo rýrir kjör fólks. - Dvel ég í draumahöll Merkileg er sú þróun á að horfa að hundruð mosfellskra íbúða skili sér á markað á ári hverju. Ennþá merkilegra er kannski að öll atvinnuuppbygging virðist vera í öðrum bæjarfélögum og ýtir slíkt undir kröfur um góðar samgöngur. - Fór stera-strætó af sporinu? Mikinn fóru Sjálfstæðismenn í umræðunni um samgöngur og þá sér í lagi borgarlínu.... þ.e.a.s. þar til að fyrstu plön birtust í Morgunblaðinu ekki svo alls fyrir löngu. Mosfellsbær virðist hafa fallið algjörlega út af sakramentinu enda ekki gert ráð fyrri tengingu til okkar fyrr en eftir 2030. - Skólaskylda í útihúsum Mennt er máttur en viðhorf til skólanna virðist hér í bæ vera helst til máttleysislegt. Dýrustu skólabyggingar landsins eru undarlega hannaðar að því leyti að ekki er gert ráð fyrir að þær geti stækkað... nokkur tímann. Ný hverfi og stækkandi enda þannig önnum og árum saman í útihúsum. - ABCD Síðustu fréttir virðast gefa okkur til kynna að útboðsmál og útfyllingar slíkra flækist ákaflega fyrir sitjandi meirihluta. Við bíðum „spennt“ eftir næstu uppákomu.

Dýravernd er mjög mikilvæg í nútímasamfélagi. Því miður hefur ekki alltaf verið hugsað vel um dýr, hvorki heimilisdýr, búfé og þaðan af síst um villt dýr. Er það til mikils vansa.

Fyrir nokkru gekk ég fram á dýraboga við mynni Úlfarsár og fastur í honum var dragúldinn minkur. Veiðimaður hafði sýnt af sér óvenjumikið kæruleysi og léttúð. Þarna skammt frá er vinsæl gönguleið út í Blikastaðanesið örfáum metrum frá fundarstað. Hversu lengi minkurinn hefur barist fyrir lífi sínu á kvalafullan hátt veit sjálfsagt enginn. Ég hef áður gengið fram á dýraboga innan lögsagnarumdæmis Mosfellsbæjar. Í það skiptið rakst ég á tvo opna boga nálægt alþekktu refagreni nálægt Mosfelli þar sem hallar mót norðri niður að Leirvogsá. Í bæði skiptin hef ég tilkynnt um fund minn. Í fyrra skiptið hafði dýr ekki orðið fyrir skaða en í síðara skiptið núna á dögunum var greinilegt að veiðimaður hafði þverbrotið allar reglur og lagafyrirmæli með því að yfirgefa veiðislóð og vitja ekki lengur um gildruna. Tilkynnti ég fund minn til Náttúrufræðistofnunar sem vísaði málinu áfram til Umhverfisstofnunar. Einnig til formanns Umhverfisnefndar Mosfellsbæjar og heilbrigðisfulltrúa Mosfellsbæjar þar eð ég taldi að málið varðar málefni á vegum Mosfellsbæjar. Hann vísaði málinu áfram til Matvælastofnunar sem er ein furðulegasta stofnun landsins. Hún virðist ekki ráða við

Úrsúla Jünemann, náttúruvinur

Ky

nn

in

g

Óskar Guðmundsson formaður Framsóknarfélags Mosfellsbæjar

Dýravernd og dýraveiðar

Þó svo að mjög skýr fyrirmæli séu í landslögum um dýravernd og veiðar á villtum dýrum er ekki alltaf farið eftir þeim. Mjög ákveðin fyrirmæli eru um veiðar villtra dýra. Aflífun dýra skal fara fram á skjótan og öruggan hátt. Þau eru samt oft elt uppi með byssum, hundum og jafnvel eitri og öðrum ófögnuði. Dýrabogar eru skelfilegt fyrirbæri og um þá eru mjög skýr ákvæði í lögum og notkun þeirra háð mjög ströngum skilyrðum. Þá má t.d. einungis nota þegar veiða þarf minka og refi ef ekki næst að skjóta þá. Og veiðmaður verður að vera með veiðistað í sjónfæri og fylgjast með.

ábyrga útivistarmenn og náttúruunnendur. Þannig að þeir munu vonandi kippa þessu í lag og hreinsa til. Það stendur til að setja upp fræðsluskilti um fuglalíf í Leiruvoginum og eitt af 4 skiltum á einmitt að vera við mörk Varmárósa. Það mun vonandi hvetja fleiri bæjarbúa til að leggja leið sína þangað, skoða, njóta og fá fræðslu um leið. Við eigum jú svo stórkostleg útivistarsvæði í bæjarlandinu og eigum að fara vel með þau.

nema lítið brot af þeim lögbundnu verkefnum sem henni eru falin, m.a. eftirliti með velferð dýra og veiðum villtra dýra. Ég vænti þess að heilbrigðisfulltrúinn sem nú fyrir skemmstu reyndi að láta fjarlægja vel haldna hana í Mosfellsbæ, léti fjarlæga hræið af minknum og taka dýrabogann í sína vörslu sem mikilsvert sönnunargagn ef til opinberrar rannsóknar kemur. En það er enn einn höfuðverkurinn því lögreglan getur ekki sökum fjárskorts og manneklu sinnt öllum málum eins og þörf væri á. Dýravernd og velferð dýra er ekki framarlega á forgangslista yfir verkefni lögreglunnar. Dýravernd á að setja mun ofar á forgangslista þeirra aðila sem eiga að hafa eftirlit með að landslög séu haldin. Þeir sem vilja kynna sér betur réttarheimildir þá má finna þær á heimasíðu Alþingis: www.althingi.is Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994 Lög um dýravernd nr. 15/1994 Reglugerð um refa- og minkaveiðar 437/1995 Guðjón Jensson eldri borgari í Mosfellsbæ

Er grunur um svepp í húð eða tánöglum – hvað er þá til ráða? Kæri lesandi, hefur þú upplifað kláða, sviða eða stingi í húðinni á fótunum eða á milli tánna? Ef svo er þá er mikilvægt fyrir þig að vita að þetta gætu verið einkenni húðsvepps (dermatophytes) á fótum þar sem sýking hefur náð fótfestu. Önnur einkenni geta verið þurrkur með sprungum og hreistri undir ilinni eða jafnvel táfýla. Sveppurinn þarf hita, raka og myrkur til að þrífast vel en á fótum, sérstaklega milli tánna, skapast oft ákjósanlegar aðstæður fyrir þennan ófögnuð. Dæmi um aðstæður sem auka líkur á húðsveppi eru lokaðir skór og langvarandi raki á húð. Þá eiga sumir það frekar til en aðrir að svitna mikið á fótunum og eiga þannig á hættu að smitast ef ekki er gætt nægilega vel að. Einnig má benda á að í gegnum lítil sár eða sprungur milli táa, við neglur eða á iljum, getur sveppurinn komist auðveldar inn í húðina og valdið alvarlegum sýkingum eins og til dæmis heimakomu eða jafnvel blóðeitrun. Þeir sem stunda sundlaugar og líkamsræktarstöðvar eru í áhættuhópi því þar ganga gestir um berfættir í búningsklefum og sturtuklefum, þar með taldir þeir sem eru þegar smitaðir af húðsveppi. Hætta er á að sveppurinn taki sér bólfestu á röku gólfinu og þar af leiðandi skapast hætta á smiti fyrir þá sem ósýktir eru. En hvað getur þú gert til að koma í veg fyrir húðsvepp ? Helst ber að huga að hreinlæti fóta og gæta þess sérstaklega að húðin sé þurr. Mikilvægt er að skipta daglega um sokka. Í tilfelli þeirra sem stunda sundlaugar og líkamsræktarstöðvar þá er góð regla að vera í baðskóm til að koma í veg fyrir sýkingu og þurrka húðina milli tánna sérstaklega vel eins og áður sagði.

En ef þú ert þegar sýkt(ur) af húðsvepp í fótum þá er spurning hvernig sé best að bregðast við og vinna bug á sveppnum. Mikilvægt er að byrja strax á meðhöndlun ef sveppsins verður vart til að koma í veg fyrir að hann nái sér betur á strik og verði þannig illviðráðanlegur. Hægt er að vinna bug á húðsveppi með útvortis lyfjakremum sem fást í lyfjaverslunum án lyfseðils. Sveppur í nöglum er hins vegar erfiðari viðureignar. Einkennin eru til dæmis litabreytingar á nögl en nöglin verður þá öll eða að hluta til hvít, gul eða brún á litinn. Þykknun verður á nöglinni, bæði undir og yfir og þá myndast jafnvel hreistur og í sumum tilfellum verður naglalos. Til að fá staðfestingu á því hvort um sveppasýkingu í nögl er að ræða er ráðlegast að leita til læknis þar sem tekið er skafsýni undan nöglinni og það svo sent í ræktun. Ef sýnið reynist jákvætt þarf að taka inn lyf í töfluformi. Á meðan á lyfjameðferð stendur er mikilvægt að heimsækja fótaaðgerðafræðing til að klippa neglur og fræsa þær niður til að minnka umfang sýktu naglanna og stuðla þannig að auknum bata á meðferðartímanum. Húðsveppasýking er oft undanfari naglasvepps. Með auknu hreinlæti og með því að uppræta sveppasýkingu í húð tímanlega er hægt að koma í veg fyrir að sveppurinn taki sér bólfestu í nöglum með fyrrgreindum afleiðingum. Rósa Jósefsdóttir www.facebook.com/rosa.josefs Höfundur er sjálfstætt starfandi fótaaðgerðafræðingur með aðstöðu á Fóta­aðgerðastofu Mosfellsbæjar.

Aðsendar greinar -

29


Heilsumolar Gaua

Deildarmeistarar Af hverju ertu að æfa?

Þ

essi pistill er skrifaður með ykkur í huga sem þjálfið líkamann reglulega. Hafið þið velt því vel fyrir ykkur af hverju þið eruð að þjálfa/æfa? Snúast æfingarnar um líkamlegt heilbrigði, andlega vellíðan, keppni við klukkuna, samkeppni við nágrannann, hópefli, komast í kjólinn eða eitthvað annað? Það er mikilvægt að velta þessu vel fyrir sér og æfa síðan samkvæmt þeirri niðurstöðu sem maður kemst að. Þeir eru í keppnisíþróttum æfa til þess að vinna. Þeir æfa mikið, fara eins langt og líkaminn leyfir, oft lengra. Ná oft árangri í sinni íþrótt, ekki allir, það er ómögulegt. Borga svo margir fyrir árangurinn síðar með ónýtum öxlum, hnjám og öðru lítt spennandi. En þeir sem stunda keppnisíþróttir eru flestir meðvitaðir um þessa áhættu og eru tilbúnir að taka hana. Við sem höfum gaman af því að horfa á keppnisíþróttir getum ekki kvartað yfir því.

É

g velti því hins vegar oft fyrir mér afhverju fólk sem ekki er í keppnisíþróttum vill æfa eins og keppnisíþróttafólk. Æfa miklu grimmar, harðar og oftar en það hefur þörf fyrir. Jaska sér út viku eftir viku og borga fyrir það með lúnum og slitnum líkama. Pældu í þessu, þú sem ert enn að lesa. Ég hef sjálfur æft af mismunandi ástæðum, misgáfulegum. Ég fann til dæmis einu sinni NavySeals armbeygjuprógramm á Netinu og ákvað að prófa það.

Á

nokkrum vikum gerði ég jafn margar armbeygjur og meðalmaður ætti að gera á einni ævi. Ég var alltaf að gera armbeygjur. Ég náði markmiðinu, kláraði prógrammið eins og atvinnuhermennirnir. Hvað fékk ég í staðinn? Aðallega verki í olnboga og axlir af allt of miklu álagi. Það tók mig marga mánuði ef ekki ár að vinda ofan af því. Í dag æfi ég til þess að vera hraustur og heilbrigður í dag og út lífið. Punktur. Guðjón Svansson

gudjon@kettlebells.is

30

- Heilsa og handbolti

taplaust lið aftureldingar í vetur

Stelpurnar í 3. flokk í handbolta urðu í vikunni deildarmeistarar í 2. deild. Þær er taplausar í vetur og hafa unnið 12 leiki og gert tvö jafntefli en einn leikur er ennþá eftir á tímabilinu. Þær tóku við bikarnum á Selfossi á þriðjudagskvöld. Þjálfari er Haraldur Þorvarðarsson.


Þjónusta við mosfellinga Ingibjörg Hólm Einarsdóttir Nú ætla ég að setja montfærslu: Hljómsveitin Mókrókar varð í öðru sæti Músiktilrauna, var valin blúsaðasta bandið og mun því spila á Blúshátíð Reykjavíkur, Þórir Hólm Jónsson valinn trommuleikari Músiktilrauna og gítarleikari hljómsveitarinnar valinn gítarleikari keppninnar! Frábær árangur hjá þessum ungu mönnum!! 24. mars Kolbrún Þorsteinsdóttir Það er mikil ábyrgð sem fylgir því að sitja í bæjarstjórn og sem formaður fræðslunefndar bera ábyrgð á fræðslumálum ásamt fleiri málaflokkum. Síðustu dagar hafa ekki verið auðveldir þar sem hörmulegt mál hefur skekið okkar litla samfélag. Ég ætla ekki að dæma einn eða neinn eða það sem gerðist. Hugur minn og ábyrgð er á barninu. Öll börn eiga bara það besta skilið. Dómur féll í málinu og er það einlæg ósk mín að dómstóll götunnar láti einnig þar við sitja. Já börn eiga ávallt að njóta vafans. Hér er um mannlegan harmleik að ræða og munum að aðgát skal höfð í nærveru sálar. 22. mars Lára Berglind Helgadóttir ...ef eh líður betur við þessa játningu mína að þá er ég búin að háma í mig allt páskaeggið sem Andrés sendi mér og átti að borða með prumpi og prakt á páskadag ..það var nr eh mikið, 6 held ég ..ég borðaði mest af því í skjóli nætur því eftir því sem myrkrið er meira, því færri hitaeiningar eru í hverju grammi ..góðar stundir :) 30. mars Þórir Gunnarsson Afturelding 43 - ÍR 21. Við í Aftureldingu mætum FH í 8 liða úrslitum á föstudaginn 13. apríl kl. 19:30. Listapúkinn á afmæli þennan dag og verður 40 ára. UMFA við elskum þig. 21. mars

verslum í heimabyggð

GLERTÆKNI ehf Völuteigi 21

- gler í alla glugga Trjáklippingar / Trjáfellingar 893-5788

s . 5 6 6 - 8 8 8 8 • w w w . g l e r ta e k n i . i s

Tek að mér alla krana- og krabbavinnu Útvega allt jarðefni Vörubíll Þ.B.

a

www.malbika.is - sími 864-1220

www.arioddsson.is

MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI Háholti 14 • 270 Mosfellsbæ • arioddsson@arioddsson.is Símar: 895-0383 / 867-7704 / 564-4070

Klapparhlíð 10 Þorsteinn 822-7142

Við sækjum slysabætur www.febaetur.is febaetur@febaetur.is Sundagörðum 2, 104 Reykjavík 547-4700 www.facebook.com /umferdaslys

6S§BSIPMU.PTGFMMTCS4ÓNJ 6S§BSIPMU.PTGFMMTCS4ÓNJ

6S§BSIPMU.PTGFMMTCS4ÓNJ

MG Lögmenn ehf. Almenn lögfræðiráðgjöf Innheimtumál - Slysamál - Skilnaðarmál Erfðamál - Skipti dánarbúa Persónuleg þjónusta Margrét Guðjónsdóttir hdl. Háholti 14 - Sími 588 1400 - mglogmenn@mglogmenn.is - www.mglogmenn.is

Þú finnur öll blöðin á netinu w w w. m o s f e l l i n g u r . i s

Bílapartar ehf ehf Bílapartar ehf Bílapartar Notaðir TOYOTA varahlutir

Notaðir TOYOTA varahlutir Notaðir TOYOTA varahlutir

Sími: 587 7659 Sími: 587 7659

Sími: 587 7659

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ www.bilapartar.is www.bilapartar.is

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ www.bilapartar.is

Sendið okkur myndir af nýjum Mos­fell­ingum ásamt helstu upplýsingum á netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

Þjónusta við Mosfellinga -

31


Heyrst hefur... ...að aðalstjórn Aftureldingar hafi öll á einu bretti sagt af sér á síðasta aðalfundi ungmennafélagsins.

Tæknitröllið

Sendið okkur myndir af nýjum Mos­fell­ingum ásamt helstu upplýsingum á netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

...verið sé að auglýsa stöðu skólastjóra í nýjum Helgafellsskóla sem nú er í byggingu.

Hilmar Logi Sigurðarson fæddist 22. nóvember 2017. Hann vó 4.155 gr og var 50 cm. Hilmar Logi á tvo bræður, þá Benedikt (15) og Patrek (10). Foreldrar eru Sigurður Eggert Halldóruson og Valva Valdimarsdóttir og býr fjölskyldan í Lækjartúni.

...að allir skólastjórar og leikskólastjórar bæjarins séu konur. ...að Gaui á gröfunni hafi orðið áttræður um páskana. ...að Andrea og Anton hafi eignast strák á föstudaginn langa og eru því Hanna Sím og Þorkell Guðbrands orðin amma og afi. ...að stofnfundur hjóladeildar Aftureldingar verði haldinn að Varmá í kvöld kl. 20. ...að íbúar í Leirvogstungu hafi gripið til þess ráðs að kalla til lögreglu þar sem verktakar hafi byrjað vinna með miklum látum fyrir kl. 8 á frídögum. ...að Kiddi og Halldóra hafi eignast litla stúlku á föstudaginn langa. ...að samkvæmt könnun landlæknisembættisins þar sem mæld er hamingja eftir sveitarfélögum kom í ljós að minnsta hamingjan á höfuðborgarsvæðinu er í Mosfellsbæ. ...að Varmárskóli hafi gert sér lítið fyrir og sigrað sinn riðil í Skólahreysti með nokkrum yfirburðum. ...að Mosfellingarnir í hljómsveitinni Sprite Zero Klan hafi gefið út lagið Næsta stopp þann 1. apríl og á Yoytube megi finna metnaðarfullt tónlistarmyndband. ...að Vilborg, sem unnið hefur á skrifstofu Aftureldingar í fleiri ár, sé horfin til annarra starfa. ...að Ágústa í frístundinni í Lágafellsskóla hafi hlotið stöðu forstöðumanns íþróttamannvirkja á Akranesi en 17 sóttu um.

Í eldhúsinu

...að knattspyrnudeildin ætli að standa fyrir mikilli vorhátíð laugardaginn 21. apríl. ...að úrslitakeppnin í handboltanum hefjist 13. apríl með leik á móti FH í Kaplakrikanum en heimaleikurinn fer fram sunnudaginn 15. apríl.

ildigunni hjá kJARTANI OG h

...að Menningarvor verði haldið í bókasafninu tvö næstu þriðjudagskvöld þar sem m.a. koma fram Salka Sól, Kristinn R. Ólafsson og fleiri skemmtilegir. ...að Viðreisn hafi verið í könnunarviðræðum við Pírata og Íbúahreyfingu um sameiginlegt framboð en sé nú ákveðin í því að bjóða fram sjálfstæðan lista fyrir kosningarnar. ...að Mosfellingurinn Þórir Hólm úr hljómsveitinni Mókrókar hafi verið valinn trommuleikari Músíktilrauna 2018. ...að Valli í Útsvarinu, sr. Gunnar á Reynivöllum og sonur Streingríms J. séu allir komnir á lista VG í Mosó. ...að félagsmiðstöðin Ból, ungmennahúsið Mosinn og félagsstarf aldraðra standi fyrir sameiginlegu handavinnukvöldi næsta mánudagskvöld. ...að Ragnhildur á Pílus eigi afmæli í dag. mosfellingur@mosfellingur.is

32

Kalkúnabringa sous-vide úr Reykjahverfi Kjartan Smári og Hildigunnur deila hér með Mosfellingum sous-vide uppskrift að kalkúnabringu úr Reykjahverfi. Fyrir fimm fullsvanga: • 1,5 kg kalkúnabringa frá Reykjabúinu • 100 grömm íslenskt smjör • Þurrkaðar villijurtir eftir smekk s.s. salvía, timjan, rósmarín eða oreganó • Salt og svartur pipar Kryddið bringurnar. Sneiðið smjör með ostaskera og stingið smjörsneiðum undir skinnið og á bakvið lundina. Smellið í sousvide poka og eldið við 69 gráður í 90 mínútur. Takið bringurnar úr pokanum (um að gera að nota soðið í sósuna) og smellið á ofngrind undir grill með blæstri í 5 mínútur eða þar til skinnið er orðið gyllt og flott. Skerið niður og berið fram strax. Rjómalöguð villisveppasósa: • Smjörklípa • 200 grömm ferskir eða 1 poki þurrkaðir • villisveppir • 1 villisveppaostur frá MS

a En ég mun til dæmis ALDREI sýsl ega stafl bók i verð ég a með bitcoin nem ég veit a end , þeim af r niðu inn snú ekki hvað það er. • ¼ lítri kalkúna- eða kjúklingasoð (úr krafti) • ¼ lítri rjómi • Góð sletta af soyasósu • Salt og svartur pipar Bleytið upp í villisveppunum ef þarf, skerið þá fínt niður, smjörsteikið á pönnu og setjið svo til hliðar. Hellið soði og rjóma á pönnuna, skerið ostinn niður í þunnar sneiðar og bræðið hann út í og hrærið vel á meðan. Setjið villisveppina saman við og bragðbætið með soya og salti og pipar. Berið fram með sætkartöflustöppu, waldorfsalati og uppáhaldshvítvíninu.

Kjartan og Hildigunnur skora á Sigga Sveins og Önnu að deila næstu uppskrift

- Heyrst hefur...

Ég hef verið kallaður mörgum illum ð nöfnum um ævina og einnig veri i. hlut lega gáfu mis ga sakaður um mar og sér á rétt átt ust efla r hefu t Sum annað tómt kjaftæði. En aldrei hef ð ég verið sakaður um að vera né veri ei aldr eða kallaður tæknitröll. Nú, sakaður um að vera vel að mér í ni nýjustu tækni, eða aldagamalli tæk ta. skip ef því er að við Tæknikunnátta mín takmarkast að hlaða niður appi, kveikja á pc um heimilistölvunni heima, og skipta batterí í sjónvarpsfjarstýringunni. framt Eða svona næstum því. Ég er jafn gs alda gam eða mur dssa íhal g mjö á tækninýjungar nema einhver n beinlínis troði þeim í símann min i og kveiki á þeim fyrir mig. Sem dæm ég fékk þá ar mín arir amf um tæknifr eðlan mér bloggsíðu þegar síðasta risa yfirgaf bloggið. Ég þrjóskaðist við að fá mér farsíma þangað til ég var 18 ára gamall og um fjárfesti í Nokia 5110 og skipti hon a llsím snja 1 átt hef Ég r. síða árum 5 út gert st alau end er það og á hann enn og all. grín að mér fyrir hvað hann er gam þess til u latín á Ég þarf að tala við Siri að hún skilji hvað ég er að biðja um. og Ég er EKKI á Twitter, Instagram búin svo endalaust mætti telja. Ég var á REI ALD færi ég að fram að taka það síðan Facebook og fyrir sirka 2-3 árum s gaf ég undan pressu samfélagsin að um hvern andskotann ég væri nú a úr flytj að ði ætla ég hugsa og hvenær n. man nútí í num kofa torf Ég hafði rétt fyrir mér að hluta því i annar eins tímaþjófur hefur ekk nan þen á læra að enn er ég og sést að andskota. Ég verð kannski farinn ldðisa áttræ fyrir vern einh „póka“ a urinn, ef einhver kennir mér á þett apparat. lifa En batnandi mönnum er best að book sagði einhver sem ekki var á Face guð og pið snap á inn og ég er nú kom . má vita hvar þetta endar hjá mér

Högni snær kliddi.blog.is


t

n

a rt .

n

r

k

smĂĄ

Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° mosfellinga

auglýsingar

verslum Ă­ heimabyggĂ° Ă&#x161;TFARARSTOFA Ă?SLANDS

sĂ­Ă°an 1996

ALĂ&#x161;Ă? Č&#x160; VIRĂ?ING Č&#x160; TRAUST Č&#x160; REYNSLA Ă&#x161;TFARARSTOFA Ă?SLANDS sĂ­Ă°an 1996

ALĂ&#x161;Ă? Č&#x160; VIRĂ?ING Č&#x160; TRAUST Č&#x160; REYNSLA

BíldshÜfða 14 | Reykjavík | s. 520 3200 HeimilisÞrif Býð upp å Þrif í heimahúsum fyrir fólk sem vantar hjålp við heimilisstÜrfin. 1-2 sinnum í viku. Hafið samband í síma 822-7750 (Lenka) eða í gegnum netfangið lenkali777@gmail.com

Ă?búð Ăłskast til leigu Ă&#x201C;skum eftir 3-5 herbergja Ă­búð til leigu Ă­ MosfellsbĂŚ. FrĂĄ 15. maĂ­ Ă­ 3-4 mĂĄnuĂ°i. SkilvĂ­sar greiĂ°slur. FjĂślskyldufĂłlk. UpplĂ˝singar Ă­ sĂ­ma 696-6000.

www.artpro.is Snyrti-, nudd- & fĂłtaaĂ°gerĂ°astofan

LĂ­kami og sĂĄl Ă&#x17E;verholti 11 - s. 566 6307 www.likamiogsal.is

VeriĂ° hjartanlega velkomin!

Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Ă&#x2021;Â&#x2014;Čą Â&#x2014;Â?Ă Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A; Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Ă&#x2021;Â&#x2014;Čą Â&#x2014;Â?Ă Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A;

Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2014; Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2014;

Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;¡Â?ČąÂ&#x153;Â?Â&#x160;Čą Â&#x17E;Ä?Â&#x201C;Ă Â&#x2014;Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A; Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;¡Â?ČąÂ&#x153;Â?Â&#x160;Čą Â&#x17E;Ä?Â&#x201C;Ă Â&#x2014;Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A;

SĂ­mar allan sĂłlarhringinn: 581 3300 & 896 8242 Č&#x160; www.utforin.is allan sĂłlarhringinn: Č&#x160; www.utforin.is Komum heim til aĂ°standenda og rĂŚĂ°um skipulag Ăştfarar ef ĂłskaĂ° er.

SĂ­mar 581 3300 & 896 8242 Komum heim til aĂ°standenda og rĂŚĂ°um skipulag Ăştfarar ef ĂłskaĂ° er.

gĂ&#x201C;Ă?Ir MeNN eHf Rafverktakar GSM: 820-5900

â&#x20AC;˘ nĂ˝lagnir â&#x20AC;˘ viĂ°gerĂ°ir â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ hĂśnnun og uppsetning ĂĄ Ăśryggiskerfum â&#x20AC;˘ sĂ­ma og tĂślvulagnir

LĂśggiltur rafverktaki

Småauglýsingarnar eru fríar fyrir einstaklinga mosfellingur@mosfellingur.is

Allar almennar bĂ­laviĂ°gerĂ°ir

Ă&#x17E;Ăş getur auglĂ˝st

frĂ­tt (...allt aĂ° 50 orĂ°)

VĂśluteigi 27, 270 MosfellsbĂŚ SĂ­mar: 537 0230 - 693 8164 â&#x20AC;˘ bvo1944@gmail.com

FĂ&#x201C;TAAĂ?GERĂ?ASTOFA MOSFELLSBĂ&#x2020;JAR Ă&#x17E;verholti 3 - SĂ­mi: 566-6612

Sendu okkur Þína småauglýsingu í gegnum tÜlvupóst:

www.bmarkan.is

mosfellingur@mosfellingur.is

a

Skýja luktirnar

Vespu-, bifhjĂłla-, og bĂ­lprĂłf

fĂĄst Ă­

Annast akstursmat og sÊ um hÌfnispróf fyrir Þå sem hafa gleymt að endurnýja.

Bymos

OpnunartĂ­mi sundlauga

MOSFELLINGUR kemur nÌst út 26. apríl Skilafrestur fyrir efni og auglýsingar er til hådegis 23. apríl.

LĂĄgafellslaug

H Ă R O G S N Y R T I S T O FA Fossaleyni 1 | EgilshĂśll | 571-6111

Virkir dagar: 06:30 - 21:30 Helgar: 08:00 - 19:00

VarmĂĄrlaug

Virkir dagar: 06:30-08:00 og 15:00-21:00 Laugard. kl. 08:00-17:00 og sunnud. kl. 08:00-16:00

Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° Mosfellinga -

33


w

Hvað myndir þú gera ef þú ynnir í Lottó?

Bja Bja Fínu brúðhjónin

Alvarlegir að Varmá

Mættir í sínu fínasta

#mosfellingur

Huggulegheit í sófanu

Leikskólaliðið á árshátíð Mosfellsbæjar

m

Enn að þreyja þorrann

Kristján mættur á leik

Alda María: Fara til Balí. Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

x

Three amigos

K. Tomm og G. Lin

Stefán: Ég færi í heimsreisu.

Skvísurnar á dansgólfinu

Vinkonurnar

Karlakór sfeðgar

n

Kennararnir úr Byggðunum

Æskuvinkonurnar

M os ó

Haukur: Ég myndi styrkja þá sem minna mega sín.

Valur

Dalía: Það er án efa heimsreisa.

árshátíð mosfellsbæjar starfsmenn tóku bollywood-dans

Kári: Kaupa kagga fyrir mömmu mína.

Hárstofan Sprey Háholt 14 - s. 517 6677 Sveinbjörn: Kaupa miða á HM í Rússlandi.

34

- Hverjir voru hvar?

Rashford


k

Sendum heim klukkan til f um helgjögur ar

hourá y p Hapdaga fr alla 0-23:30 21:0 af 2 f. 1 berg Carls iccini og Ptvíni lét

Opið sunnudaga til miðvikudaga frá 11:30 til 23:30, fimmtudaga til 01:00 og til 04:00 um helgar hvitiriddarinn.is - s: 5-666-222 -

/hvitiriddarinn


Sími:

586 8080 fastmos.is

MOSFELLINGUR

Kjarna Þverholti 2

Sími: 534 3424

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Þú getur keypt næstum hvað sem er fyrir Aukakrónur

Múlalundur Glæsileg ritfangaverslun í Mosfellsbæ - kíktu við, þá vinna allir!

Stóra upplestrarkeppnin Tíu krakkar úr 7. bekkjum Lágafellsskóla og Varmárskóla kepptu til úrslita í Stóru upplestrarkeppninni sem haldin er árlega. Tómas Berg Þórðarson úr 7. HH í Varmárskóla fór með sigur af hólmi. Á myndinni má sjá framúrskarandi upplesara ásamt skólastjórum og bæjarstjóra.

Mynd/Hilmar

Mikil sala - Vantar eignir - verðmetum Pétur Pétursson löggiltur fasteignasali 897-0047

Daniel G. Björnsson löggiltur leigumiðlari

Þjónusta við ár í 30 Mosfellinga

Stefán Bjarki Ólafsson löggiltur fasteignasali

LD SE

vinnustofa SÍBS við Reykjalund, Mosfellsbæ www.mulalundur.is

S

Grundartangi

588

Nýtt í sölu Vel staðsett 76 fm. endaraðhús við Grundartanga í Mosfellsbæ. Parket og flisar á gólfum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Geymsluloft yfir íbúð. útgegng í góðan garð. 6 fm. gróðurhús í garði. Rólegt og fallegt hverfi. Laus fljótlega.

Háholt 14, 2. hæð

Opið virka

588 55 30

Netfang: berg@

Pétur

Löggiltur fasteig

Bergholt

Gerplustræti

Efstaland

Mjög vandað 184 fm. einbýli við eina fallegustu götu Mosfellsbæjar. 4 svefnherbergi. 2 baðherbergi/snyrtingar. Björt stofa með arni. Stór bilskúr með geymslu inn af. Fallegur garður. Gróið hverfi. Nýtt K gler í öllum gluggum og nýr þakkantur.

Bergholt

Lágholt

Falleg 107 fm íbúð 1. hæð við Gerplustræti. Sérinngangur. Gengið inn beint af götu. Góðar innréttingar í íbúð. Parket og flísar á gólfum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Stór stofa með opið í eldhús. Stórar suðursvalir. Rúmgott baðherbergi. Stæði í bílageymsluhúsi. Verð: 45,9 m.

Nýtt í sölu. Mjög fallegt 200 fm. einbýli við Lágholt í Mosfellsbæ. Nýlegt eldhús. Flísar á eldhúsi og stofu . Upptekin loft í stofu. Gestasnyrting og gott baðherbergi. 4 svefnherbergi. Glæsilegur sólskáli með arni. Í smíðum, 337 fm einbýli með aukaíbúð á flottum stað efstfallegur í Helgalandshverfi. Góður frágangur. Einstaklega garður. Í dag er húsið nánast fokhelt ogHeitur hægtpottur. að fáÞetta það afhent lengra er hugguleg eignkomið. við rólega Góð staðsetning og mikið útsýni.lokaða götu. Skóli, íþróttaaðstaða og hestavöllur í göngu færi.

Fellsás

Akraland

Bugðutangi

Nýtt í sölu. Mjög glæsilegt 286 fm. einbýli á þremur pöllum. Tvíbreiður bílskúr með geymslulofti. 5 herbergi. Arin í stofu og stórkostlegt útsýni til Esjunnar og snæfellsjökuls. Lóðin er 1600 fm. Með trjám og runnum. Þetta er einstaklega smekklegt og vel hannað hús. Eign fyrir vandláta. V. 52,9 m.

B e rg f a s t e i g n a s a l a s t o f n u ð 1 9 8 9

Afar vel staðsett 234 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Eignin er mikið endurnýjuð með nýlegum innréttingum. Stór eignarlóð, 1.650 fm. Gott bílaplan, hellulagt og stór sólpallur í suður, ca. 100 fm. Flottur frágangur. Plankaparket og upptekin loft. Verð: 86,9 m.

Glæsilegt 395 fm. einbýli á tveimur hæðum með tveimur aukaíbúðum á neðri hæð. Eignin er í afar góðu viðhaldi og innréttingar allar vandaðar. Stór stofa. Sólskáli. 3 svefnherbergi, íbúðirnar á neðri hæð eru báðar með sérinngangi, 80 fm og 45 fm. Allt fyrsta flokks. Verð: 105 m.

Opið virka daga frá kl. 9-18 • Netfang: berg@berg.is • www.berg.is • Berg fasteignasala stofnuð 1989

5. tbl. 2018  

Bæjarblaðið Mosfellingur 5. tbl. 17. árg. Fimmtudagur 5. apríl 2018. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á Kjalarnesi...

5. tbl. 2018  

Bæjarblaðið Mosfellingur 5. tbl. 17. árg. Fimmtudagur 5. apríl 2018. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á Kjalarnesi...

Advertisement