{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Vefút

MOSFELLINGUR

gáfa www.mosfe llingur.is

2. tbl. 19. árg. fimmtudagur 30. janúar 2020 Dreift frít t inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á K jalarnesi og í K jós

eign vikunnar

www.fastmos.is

Kvíslartunga - endaraðhús Fallegt og bjart 240 m2 endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Mjög fallegt útsýni er frá húsinu. Eignin er skráð hjá Þjóðskrá Íslands 240,2 m2, þar af raðhús 210,8 m2 og bílskúr 29,4 m2. Mjög rúmgóð svefnherbergi og stofur. Innfelld lýsing og mikil lofthæð sem gerir eignina bjarta og skemmtilega. Fallegar innréttingar og gólfefni. V. 84,9 m.

ingvar ómarsson

erna sóley gunnarsdóttir

Ingvar Ómarsson fjallahjólreiðamaður og Erna Sóley Gunnarsdóttir kúluvarpari

Íþróttafólk Mosfellsbæjar

Fylgstu með okkur á Facebook Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 Einar Páll Kjærnested • lögg. fasteignasali • www.fastmos.is

Kynning á kjöri íþróttakonu og íþróttakarls Mosfellsbæjar 2019 fór fram í íþróttamiðstöðinni að Varmá þann 16. janúar að viðstöddum nærri 400 gestum. Þá fékk einnig fjöldi íþróttamanna bæjarins viðurkenningar fyrir árangur á árinu 2019. 24

Við sjáum um dekkin Pantaðu tíma á N1.is

Alltaf til staðar

N1 Langatanga 1a - Mosfellsbæ

Mosfellingurinn Þrúður Hjelm skólastjóri Krikaskóla

Gott skólasamfélag er styrkur fyrir okkur öll

Þjónustuverkstæði

R É T T I N G AV E R K S TÆ Ð I

Jóns B. ehf Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Símar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is

www.jonb.is

22 skiptum um framrúður

Bílaleiga á staðnum

7<H<¡Á6KDIIJC

B6G@K>HHD<7:IG>K>Á<:GÁ

cabas tjónaskoðun


90% lesa Mosfelling

MOSFELLINGUR

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Þ

au ánægjulegu tíðindi voru að berast úr herbúðum Gallup að 90% bæjarbúa lesa Mosfelling. Gallup stóð fyrir lestrarmælingu í desember þar sem 714 manns voru í úrtaki. „Þetta eru ótrúlegar tölur,“ sagði starfsmaður Gallup þegar hann kynnti fyrir okkur niðurstöðunar. Við sem komum að blaðinu höfum lengi vitað að Mosfellingur er mikið lesinn og hans beðið með

Útgefandi: Mosfellingur ehf., Spóahöfða 26, sími: 694-6426 Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hilmar Gunnarsson, hilmar@mosfellingur.is Ritstjórn: Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir, annaolof@mosfellingur.is Ragnar Þór Ólason, raggiola@mosfellingur.is Ruth Örnólfsdóttir, ruth@mosfellingur.is Prentun: Landsprent. Upplag: 4.500 eintök. Dreifing: Pósturinn. Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf. Próförk: Ingibjörg Valsdóttir ISSN 2547-8265 Tekið er við aðsendum greinum á mosfellingur@mosfellingur.is og skulu þær ekki vera lengri en 500 orð. Efni og auglýsingar skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Næsti Mosfellingur kemur út 20. febrúar

eftirvæntingu. Þetta staðfestir það þó svart á hvítu og erum við afskaplega stolt og þakklát. Mosfellingur hóf göngu sína árið 2002 og hefur alla tíð verið dreift frítt í öll hús. Eining hefur skapast um bæjarblaðið, sama hvar menn standa enda er blaðið öllum opið. Annað mætti segja um gömlu flokksblöðin sem komu út hvert í sínu horni.

T

akk fyrir að lesa og taka blaðinu ávallt fagnandi. Það gefur okkur mikið og heldur okkur gangandi. Við munum halda áfram að færa bæjarbúum jákvæðar og skemmtilegar fréttir úr bæjarlífinu.

www.isfugl.is

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings

Í þá gömlu góðu... 1

3 SUMAR - HAUST 2014 VIÐ GERPLUSTRÆTI

2

Mynd 1: Fyrri hluta ársins 2014 er Byggingafyrirtækið Bakki að hefja framkvæmdir sunnan torgsins austast við Gerplustræti. Sunnar (ofar) sér í Vefarastræti, Sauðhól, Reykjalund og hluta Reykjahverfis. Myndin er tekin í byrjun júní.

Mynd 2: Á haustdögumm í byrjun október eru fyrstu húsin að rísa á svæðinu en Sauðhóllinn enn nýttur til haustbeitar. Mynd 3: Þessir kappar, Guðmundur Kjærnested og Jón Sveinbjörn Jónsson voru áberandi á byggingasvæðinu meðan framkvæmdir stóðu yfir. Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)

héðan og þaðan

62

- Fréttir úr bæjarlífinu


Svanþór Einarsson

Lögg. fasteignasali

Egilína S. Guðgeirsdóttir

Hildur Ólafsdóttir

Þórhildur M. Sandholt

Lögg. fasteignasali

Sigurður Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Theodór Emil Karlsson

kvíslartunga

efstaland

Mjög falleg og vel skipulögð 5-6 herbergja 230,7 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á tveimur hæðum með bílskúr við Kvíslartungu. Afhending í mars 2020.

Mjög fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr og aukaíbúð á neðri hæð á glæsilegum útsýnisstað innst í botnlanga. Eignin er skráð 374,2 m2 þar af einbýli 345,3 m2 og bílskúr 28,9 m2. Eignin skilast í apríl/maí 2020 fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan með grófjafnaðri lóð V. 123,5mV. 64,9 m - 66,9 m.

reykjamelur

arkarholt

Fallegt og vel skipulagt 178,6 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr sem er í dag notaður sem íbúðarrými. Timburverönd í suðvesturátt og góður geymsluskúr á lóð. Fjögur svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrting, þvottahús, forstofa, eldhús, sjónvarpshol, stofa og borðstofa.  V. 75,9 m.

Fallegt 291,8 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með rúmgóðum bílskúr og aukaíbúð á neðri hæð á 1.016 m2 lóð. Eignin er skráð 291,8 m2, þar af er efri hæð skráð 143 m2, bílskúr 46,8 m2 og neðri hæð 102 m2.  V. 99,9 m. Með aukaíbúð

arkarholt

fellsás

Fallegt 185,3 m2 einbýlishús á einni hæð með rúmgóðum bílskúr á stórri lóð. Eignin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, fjögur svefnherbergi, eldhús með borðkrók, baðherbergi, geymslu (gestasnyrting á teikningu), þvottahús og stóran bílskúr. Timburverönd í suðvestur og stórt bílaplan. Skipt var um járn og pappa á þaki árið 2018.  V. 75,9 m.

Falleg 134 m2, íbúð á neðri hæð með glæsilegu útsýni sem er í dag skipt upp í tvær íbúðir. Íbúðirnar eru báðar með sérinngangi. Stór skjólgóð hellulögð verönd er í suðvesturátt.

vefarastræti

lauast x strV. 51,9 m.

Vogatunga

Mjög falleg 109,4 m2, 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi af svalagangi ásamt bílastæði í bílageymslu í nýlegu 4 hæða lyftuhúsi. Mjög stórar svalir í suðurátt. Gott skipulag. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi/þvottaherbergi, forstofu, eldhús og stofu. Sérgeymsla á jarðhæð. Rétt við Helgafellsskóla. V. 51,9 m.

þverholt - Mjög fallegt útsýni lauast x str

Falleg 226,9 m2 5-6 herbergja raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. Húsin afhendast á byggingastigi 6. Fullbúin að innan með grófjafnaðri lóð. V. 79,9 m.

Aðeins þrjár íbúðir eftir

rauðamýri

Laust við kaupsamning Nýtt 30 íbúða fjölbýlishús á fallegum útsýnisstað við miðbæ Mosfellsbæjar. Stutt í alla þjónustu. Mjög fallegt og vel skipulagt lyftuhús á 3-4 hæðum auk bílakjallara. Húsið er einangrað og klætt að utan með fyrsta flokks álklæðningu. Allar íbúðirnar afhendast fullbúnar með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Þverholt 27, íbúð 102. 127,4 m2 4ra herbergja íbúð með bílastæði í bílageymslu. V. 61,5 m. Þverholt 27, íbúð 301. 113,6 m2 3ja herbergja endaíbúð með bílastæði í bílageymslu. V. 59,5 m. V. 58,5 m. Þverholt 31, íbúð 207. 114,8 m2 4ra herbergja íbúð með bílastæði í bílageymslu. 

lauast x str

lauast x str

Björt og rúmgóð 149,2 m2 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð ásamt bílastæði í bílageymslu. Tvennar svalir og fallegt útsýni. Eignin skiptist í anddyri, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Sérgeymsla í kjallara.V. 53,5 m.

lækjartún

stórikriki

Fallegt 188,5 m2 einbýlishús á einni hæð með stórum bílskúr á stórri eignarlóð. Eignin skiptist í forstofu, baðherb., þvottahús, 2-3 svefnherb., sjónvarpshol, eldhús, stofu og borðstofu. Eignin stendur á 1.000 m2 eignarlóð með þremur timburveröndum, leikskúr/geymsluskúr, heitum potti og stóru hellulögðu bílaplani með hitalögn. V. 74,9 m.

Falleg 137,3 m2 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Vinsæl staðsetning miðsvæðis í Mosfellsbæ. Stutt í skóla og þjónustu. Stórar svalir með svalaloknun í suðurátt. Mjög fallegt útsýni er frá íbúðinni. V. 57,9 m.

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • www.fastmos.is • Einar Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali


Mosfellingi er dreift frĂ­tt inn ĂĄ Ăśll heimili

M OS FE LL IN GU RM O S F E Ve

www.mosfĂştgĂĄfa fellin gur.is

12. tbl. 18. ĂĄrg. fimmtuda gur

Ytra mati lokiĂ° ĂĄ VarmĂĄrskĂłla

1. tbl

. 19. ĂĄrG . fim mt ud 3. oktĂłber 2019 DrEift frĂ­t t inn aG ur ĂĄ Ăśll hEiMili og 9. jan fyrirtĂŚKi Ă­ MoSfEllSb Ăşa r ĂŚ, ĂĄ K jalarnESi og Ă­ K jĂłS202 0 Dre ift

LLINGU M ORS

www.VefĂş mosf tg elli ĂĄf ngur a .is

Breyta Banka Ă­ Ba Mosfellin r gur ĂĄ rsins Arion verĂ°ur Barion

â&#x20AC;˘ Opna ĂĄ nĂŚstu vikum â&#x20AC;˘ FĂŠlagsheimili fullorĂ°na

eign vikunnar

fĂłlksins

fjĂłrir risaskjĂĄir Ă­ tveimur

MenntamĂĄlastofnun hefur lokiĂ° ytra mati ĂĄ VarmĂĄrskĂłla. Til mats voru stjĂłrnun og forysta, nĂĄm og kennsla, vinnubrĂśgĂ° viĂ° innra mat og skĂłlabragur. Tveggja manna matsteymi MenntamĂĄlastofnunar vann aĂ° matinu. AĂ° auki kom einn matsmaĂ°ur aĂ° vettvangsathugunum. Meginefni matsins hefur veriĂ° kynnt fyrir starfsfĂłlki skĂłlans, frĂŚĂ°slunefnd og fulltrĂşum foreldra auk Ăžess sem foreldrar fengu brĂŠf frĂĄ MenntamĂĄlastofnun. SkĂłlastjĂłrar vinna nĂş aĂ° tĂ­masettri umbĂłtaĂĄĂŚtlun um hvernig brugĂ°ist verĂ°ur viĂ° Ăžeim tillĂśgum og ĂĄbendingum sem fram koma Ă­ ytra matinu og verĂ°ur ĂžaĂ° gert fyrir 10. mars.

StjĂśrnu-SĂŚvar mĂŚtir ĂĄ SafnanĂłtt Ă­ MosĂł

Bókasafnið og Listasalur MosfellsbÌjar taka Þått í Safnanótt fÜstudaginn 7. febrúar í tengslum við Vetrarhåtíð å hÜfuðborgarsvÌðinu. Boðið verður upp å ratleik allt kvÜldið og myndlistarsýning stendur yfir í Listasalnum. Kl. 18:00 mÌtir StjÜrnuSÌvar í Bókasafnið og segir frå stjÜrnuhimninum yfir �slandi. Tilvalið fyrir krakka að kíkja. Kl. 19:00-21:00 spjallar HjÜrdís Henrysdóttir við gesti í Listasalnum og kaffishúsastemning verður í Bókasafninu fyrir fullorðna. Kvennakórinn Concordia kemur fram kl. 19:30 og kl. 19:50 mÌta nemendur úr Listaskólanum og flytja tónlistaratriði. Boðið verður upp å kertaljós og lÊttar veitingar.

strax

FålkahÜfði - glÌsilegt útsýni

103,8 m2 3ja herbergja endaíbúð með sÊrinngangi glÌsilegu útsýni å og 2. hÌð (aðeins gengið 29,2 m2 endabílskúr. upp eina hÌð) og �búðarrými skiptist í forstofu, sjónvarpshol, tvÜ svefnherbergi, baðherbergi, Þvottahús, borðstofu með útengi eldhús, stofu og å góðar svalir til suðvesturs. VinsÌl staðsetning í MosfellsbÌ. Stutt í skóla, leikskóla, rÌktarstÜð, golfvÜll sund, líkamsog veitingastaðinn Blik. V. 51,9 m.

rýmum

bankahvelfingin flĂłknust

Miklar framkvĂŚmdir hafa ĂĄtt sĂŠr staĂ° Ă­ hĂşsinu en Sigmar segir gĂśmlu bankahvelfinguna hafa veriĂ° flĂłkna aĂ° vinna sig Ă­ gegnum. â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x17E;aĂ° voru hĂŠr sjĂś menn

 

Ă­ fimm daga Ăžegar mest lĂŠt aĂ° bora og brjĂłta niĂ°ur. Ă&#x17E;aĂ° er ekki til steinsĂśg sem rĂŚĂ°ur viĂ° Ăžetta Ăžannig aĂ° Ăžetta var erfiĂ°asta verkiĂ° hingaĂ° Þó aĂ° halda Ă­ einhverjar til. ViĂ° reynum minningar sem

Viltu Viltu selja? k aup a? Va nt ar sĂś

ein vannn hlekku r Gott verkâ&#x20AC;&#x153; NĂĄNa r ĂĄ blaĂ°

sĂ­Ă°u

lu Ve

vilhelm standa Ă­ stĂłrrĂŚĂ°um

RaggiĂ&#x201C;

Mosfellingurinn JĂşlĂ­ana

Rannveig EinarsdĂłttir blĂłmaskrey 

tir 

Draumurinn rĂŚttist um aĂ° flytja Ăşt fyrirRbĂŚin Ă&#x2030;TTI n NG

fboĂ°

aliĂ°a

Ă­ BjĂśr

guna

rsve

itinn

i Kynd

li

Til ta

ks al

 

 

 

r sjĂĄl

lan sĂł

larh  

  

 

Mosfe

AV E R Dr JĂłns B. ehfTĂ&#x2020; Ă? I JĂłns B.KeShTfĂ&#x2020; Ă?JRI Ă&#x2030; T T I N G A hĂşsiĂ°auĂ­mMuor aĂ° fin Ăłns V E R K S T sfellsdnaa bleik B. eh Ă&#x2020; Ă? I lnum a

R Ă&#x2030; T T I N G AV E R K S

BĂ­laleiga SĂ­ma

Flugumýri 2, MosfellsbÌ

SĂ­mar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@interne t.is www.jonb.iS

ĂĄ staĂ°num

7<H<ÂĄĂ 6

B6G@K>HHD<7:IG>K>Ă <:GĂ

nĂ˝

cabaS tjĂłnaskoĂ°un

Flug umĂ˝

r: 566 7660

 

20

 

llingu

rinn

ri 2, Mos

og 697 fells bĂŚ www 7685 jonre .jon b.iS tt@in

terne

BĂ­laleig

t.is

7<H<

ĂĄ staĂ°

B6G@K>HÂĄĂ 6 HD<7:I

 

Hafd

Ă&#x17E;jĂłnustuverkstĂŚĂ°i skiptum um framrúður

 

Ă­s Hu

ld Ă&#x17E;r

asta

rdĂłt

num

ar:

nĂ˝

Flu ca gu mĂ˝ ba tjĂłnas 76 60 koĂ°unsri 2,

56 6

og

ww

Mo

69 7 76 85 sfe lls w.j on b.i jon ret bĂŚ t@ int S

f

nlista

ringi

nn al

la da

â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x17E;etta eru virkilega ĂĄnĂŚgjulegar niĂ°urstÜður og gaman aĂ° sjĂĄ Ăžetta svona svart ĂĄ hvĂ­tu, segir Hilmar Gunnarsson ritstjĂłri Mosfellings. â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x17E;essar tĂślur eru Ă­ raun ĂłtrĂşlegar og hvetja okkur til aĂ° halda ĂĄfram ĂĄ sĂśmu braut. Ă&#x17E;aĂ° eru jĂş viĂ°brĂśgĂ° Mosfellinga og vĂŚntumĂžykja um blaĂ°iĂ° sem heldur okk- Hilmar Gunnarsur gangandi. Ă&#x17E;etta segir ­son ritstjĂłri okkur ĂžaĂ° aĂ° pappĂ­rinn Mosfellings er ekki ĂĄ ĂştleiĂ°, sĂ­Ă°ur en svo. FĂłlk vill fĂĄ frĂŠttir Ăşr sĂ­nu nĂŚrsamfĂŠlagi og ĂŠg held aĂ°

et. is

Ein

18

BĂ­l

al ĂĄ sta eiga Ă°num <:GĂ

nĂ˝

bas

ask

oĂ°u

n

JĂĄkvĂŚĂ°ar og skemmtilegar frĂŠttir

Ă&#x2013;ll tĂślublÜð Mosfellings frĂĄ upphafi eru nĂş aĂ°gengileg ĂĄ timarit.is en ĂžaĂ° er LandsbĂłkasafn Ă?slands â&#x20AC;&#x201C; HĂĄskĂłlabĂłkasafn sem rekur vefinn. Um 300 blÜð frĂĄ sĂ­Ă°astliĂ°num 17 ĂĄrum eru aĂ°gengileg ĂĄ stafrĂŚnu formi ĂĄ vefnum.

HugsjĂłnafĂłlk sem kemur aĂ° blaĂ°inu: Raggi Ă&#x201C;la, Hilmar, Helga DĂśgg, Anna Ă&#x201C;lĂśf, Ruth og Inga.

ViĂ° munum halda ĂĄfram okkar striki og upplĂ˝sa bĂŚjarbĂşa ĂĄ jĂĄkvĂŚĂ°an og skemmtilegan hĂĄtt um ĂžaĂ° sem gerist Ă­ MosĂł. FjĂślmiĂ°lafrumvarpiĂ° mun ekki styĂ°ja viĂ° okkar ĂştgĂĄfu ĂžvĂ­ gefa Ăžarf Ăşt blaĂ° vikulega til aĂ° hljĂłta nĂĄĂ° mennta- og menningarmĂĄlarĂĄĂ°herra. ViĂ° viljum frekar gefa sjaldnar Ăşt og hafa flottara og efnismeira blaĂ°. Ă meĂ°an auglĂ˝sendur sjĂĄ hag sinn Ă­ ĂžvĂ­ aĂ° auglĂ˝sa Ă­ blaĂ°inu og bĂŚjarbĂşar taka blaĂ°inu svona vel Þå hĂśldum viĂ° ĂłtrauĂ° ĂĄfram.â&#x20AC;&#x153;

� tilefni af 90 åra afmÌli KlÊbergsskóla fÌrðu Karl Magnús oddviti og bÜrn úr Kjósarhreppi sem stunda nåm å Kjalarnesi skólanum gjÜf. Sigrún Anna skólastjóri tók å móti gjÜfinni sem er gjafabrÊf til kaupa å stórum margmiðlunarskjå sem nýtist í skólastarfinu. Skólinn å einn slíkan skjå fyrir og verður Því hÌgt að nýta skjå å båðum hÌðum skólans.

Helgihald nĂŚstu vikna

Sunnudagur 9. febrĂşar GuĂ°sĂžjĂłnusta Ă­ LĂĄgafellskirkju kl. 11:00. Sr. ArndĂ­s Linn. Sunnudagur 16. febrĂşar GuĂ°sĂžjĂłnusta Ă­ LĂĄgafellskirkju kl. 20:00. Sr. ArndĂ­s Linn.

- Dreift frĂ­tt Ă­ MosfellsbĂŚ, Kjalarnes og KjĂłs

Fermata Nýr ungmennakór FERMATA fyrir fólk å aldrinum 16-30 åra

Ă&#x2020;fingar alla ĂžriĂ°judaga mill 18:30 og 19:30 Ă­ SafnaĂ°arheimilinu ĂĄ 3. hĂŚĂ°.

r

Kja ar PĂĄl rna â&#x20AC;˘ Ă&#x17E;ve l KjĂŚ rho lti rne ste 2 â&#x20AC;˘ 270 d â&#x20AC;˘ lĂśg Mo g. fas sfellsb teign ĂŚr asa â&#x20AC;˘ s. 586 li â&#x20AC;˘ ww 8 w.f as

a

ĂžaĂ° hafi gaman af smĂĄ sveitastemningu. AĂ° blaĂ°inu kemur frĂĄbĂŚr hĂłpur en margir halda aĂ° viĂ° sĂŠum Ăśll Ă­ fullri vinnu hjĂĄ blaĂ°inu. Ă&#x2013;ll hĂśfum viĂ° Þó sinnt blaĂ°inu meĂ°fram okkar vinnu og stÜðugildin afskaplega lĂĄg. ViĂ° segjum stundum aĂ° blaĂ°iĂ° sĂŠ gefiĂ° Ăşt af hugsjĂłn, enda hĂśfum viĂ° Ăśll ĂĄhuga ĂĄ ĂžvĂ­ sem er aĂ° gerast Ă­ bĂŚjarlĂ­finu.â&#x20AC;&#x153;

Üll tÜlublÜð å timarit.is

fy ri

Fylgs ww tu me w.fac Ă° eboookku k.comr ĂĄ Fa /fas

ga

Ă&#x201C;la

G>K>Ă

HvaĂ°a Þýðingu hefur svona góð niĂ°urstaĂ°a? â&#x20AC;&#x17E;AĂ°allega viĂ°urkenning ĂĄ okkar stĂśrfum og sĂ˝nir aĂ° Mosfellingar kunni aĂ° meta Ăžessa ĂžjĂłnusta. AuĂ°vitaĂ° sjĂĄ lĂ­ka auglĂ˝sendur aĂ° Ăžeirra boĂ°skapur skilar sĂŠr best hjĂĄ okkur. Ă sama tĂ­ma eru stĂłrir prentmiĂ°lar t.d. MorgunblaĂ°iĂ° meĂ° 26% lestur og FrĂŠttablaĂ°iĂ° 45% ĂĄ hĂśfuĂ°borgarsvĂŚĂ°inu.

og

u-S Ăł

rkon

90% bĂŚjarbĂşa lesa Mosfelling â&#x20AC;&#x201D; skv. Gallup ern

tjĂłn

PappĂ­rinn ekki ĂĄ ĂştleiĂ°

IN

iM ili

me skipul iĂ° 176 Ă° sam hellulĂś ag. Fal ,5 baĂ°heliggjan gĂ°u lega bĂ­la rbe di eld stĂŚ rgi, hĂşs , ges tas stof nyr tin

Ă&#x17E;jĂłn ustu verk skiptum stĂŚĂ°i um fra mrúður

G>K>Ă <:

SĂ­m

tir tĂł

a

ca

Gallup stóð fyrir lestrarmĂŚlingu Ă­ MosfellsbĂŚ Ă­ desember og voru 714 Ă­bĂşar MosfellsbĂŚjar, 18 ĂĄra og eldri, Ă­ Ăşrtaki. BĂŚjarblaĂ°iĂ° Mosfellingur kemur ĂĄkaflega vel Ăşt Ăşr kĂśnnuninni og mĂŚlist meĂ° 89,3% lestur meĂ°al bĂŚjarbĂşa. Mest fer lesturinn upp Ă­ 96% hjĂĄ Ă­bĂşum 55 ĂĄra og eldri. Ă&#x17E;etta er Ă­ fyrsta sinn sem lestur er mĂŚldur ĂĄ bĂŚjarblaĂ°i Ă­ MosfellsbĂŚ svo vitaĂ° sĂŠ. Mosfellingur hefur veriĂ° gefinn Ăşt frĂĄ ĂĄrinu 2002 og ĂĄvallt dreift frĂ­tt Ă­ Ăśll hĂşs.

l hE

Ă st

ggi

7<H

Sunnudagur 2. febrĂşar GuĂ°sĂžjĂłnusta Ă­ LĂĄgafellskirkju kl. 11:00. Sr. ArndĂ­s Linn.

4

ĂĄ Ăśl

B6G@ <ÂĄ K>HHDĂ 6 <7:I

kjĂłsverjar ĂĄ kjalarnesi

www.lagafellskirkja.is

t in n

NĂ˝ tt Go - FullbĂş tt

BjĂś lan rguna og di ĂĄriĂ° rsveit in rey nslu 1968. Kynd Faste til aĂ° Ă? hĂĄlfa ill var ignas ala Ă­ Mosf sto Ăžess Ăśld ellsbĂŚ MosfellsbĂŚ sinn Ă­ jar hefur sĂ­Ă°an aĂ° hefur fnuĂ° Ă­ aĂ° ĂžjĂłnu 1998 bre Einar gĂ°astsveitin kjallaran sta Mosf og hefur veriĂ° rekin PĂĄll KjĂŚrn lagt metn elling skj bygg +JARN um ested a frĂĄ aĂ° Ăłtt A ÂśVER t lĂśgg. upph fastei afi. viĂ° upp ĂžeĂĄoBr HOLTI gnasa Ăžeim kk Ăşar- o3 li hĂŚ ingu sem o ttu WWW Hilmar unars aĂ° ok m FAST MOS tekur Mosfelling tar ku stĂś viĂ° IS Ă°vum f he r steĂ°ja er eftir ur ĂĄrsinnafnbĂłtin fur leirlistako s. Stytt ni  Sigur Kynd ĂĄva . Ă&#x2013;flug an ur tĂŚ ils aĂ° llt fyl ÞórsdĂłttur ĂĄnuna Ă&#x17E;Ăłru Hvirfl VĂślutgt sveitin kjako i. stu eig i lau ni. Op r og

 gar iĂ° hĂş markv dagin s ver iss n 17 Ă°ur t ĂžjĂĄ  . nĂł Ă­ hĂś lf vem fuĂ° ber. Myn d/Ra

la

 

 

   

Tugi

Kjarna â&#x20AC;˘ Ă&#x17E;verholti 2 â&#x20AC;˘ 270 MosfellsbĂŚr â&#x20AC;˘ S. 586 8080 Einar PĂĄll KjĂŚrnested â&#x20AC;˘ lĂśgg. fasteignasali â&#x20AC;˘ www.fastmos.is

Mynd/

Kjósarhreppur fÌrði KlÊbergs­skóla flotta afmÌlisgjÜf

kirkjustarfiĂ°

fr Ă­t

Ăži g rĂ° m at ?

endileg a og viĂ° hafĂ°u sam aĂ°s toĂ°u ban m Ăžig. d

10

Kyn dil l5 0ĂĄ â&#x20AC;˘  ra sigmar vilhjĂĄlmsson og einarsson

gefa staĂ°num ĂĄkveĂ°inn sjarma.â&#x20AC;&#x153; Ă&#x2013;ll neĂ°ri hĂŚĂ°in er lĂśgĂ° undir nĂ˝ja staĂ°num en ĂĄ efri hĂŚĂ°inni eru Ă­búðir Ă­ langtĂ­maleigu. Eigandi fellingurinn Ă&#x201C;li Valur hĂşssins er MosSteindĂłrsson.

GlĂŚnĂ˝ kĂśnnun Gallup â&#x20AC;˘ Ă&#x201C;trĂşlegar lestrartĂślur ĂĄ bĂŚjarblaĂ°i

ju sem

FELL

hei mil i og 14 . tb fyr l. 17irtĂŚk i . ĂĄr Ă­ mo sfe lls bĂŚ g. fi m ,ĂĄk jal arn m tu esi og da gu Ă­ k jĂłs r 8. nĂł ve m be r 20 18 Dr Ei ft

Fylgstu meĂ° okkur ĂĄ Facebook www.facebook.com/fastm os

    

t inn ĂĄ Ăśll

Hilmar ElĂ­ sundge sson bjarg aĂ° Ă­ LĂĄga sti frĂĄ dr ukkn i fellslau g Ă­ jan un â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2030;G var Ăşar bara Ă­ keĂ°

laus

â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x17E;etta verĂ°ur skemmtilegur staĂ°ur til aĂ° hittast ĂĄ og horfa leiki eĂ°a stĂłra viĂ°burĂ°i. ViĂ° verĂ°um meĂ° tveimur hljóðrĂ˝mum. fjĂłra risaskjĂĄi Ă­ Ă&#x17E;ĂĄ verĂ°ur sviĂ° ĂĄ staĂ°num fyrir uppĂĄkomur. HĂŠr verĂ°ur lĂ­ka hĂŚgt aĂ° koma meĂ° alla fjĂślskylduna og fara Ăşt aĂ° borĂ°a. ViĂ° hĂśfum stĂŚkkaĂ° rĂ˝miĂ° til aĂ° koma Ăśllu fyrir en alls munu komast 140 manns Ă­ sĂŚti. HĂŠr tjalda til einnar nĂŚtur er ekki veriĂ° aĂ° en stefnt er aĂ° ĂžvĂ­ aĂ° opna Barion ĂĄ nĂŚstu Ă&#x17E;eir Sigmar og Vilhelm vikum.â&#x20AC;&#x153; Ăłkunnugur veitingabransa eru ekki alls num og hafa komiĂ° vĂ­Ă°a viĂ° en sĂ­Ă°ast rĂĄku Ăžeir saman Shake&Pizza Ă­ KeiluhĂśllinni.

frĂ­ t

2019

Miklar framkvĂŚmdir standa yfir Ă­ hĂşsinu sem ĂĄĂ°ur hĂ˝sti Arion banka Ă­ miĂ°bĂŚ MosfellsbĂŚjar . FĂŠlagarnir Sigmar VilhjĂĄlmsson og Vilhelm Einarsson ĂŚtla aĂ° breyta Arion Ă­ Barion. â&#x20AC;&#x17E;HĂŠr mun opna sportbar, hverfisbar, veitingastaĂ°ur eĂ°a hvernig sem viĂ° viljum orĂ°a ĂžaĂ°. ViĂ° erum aĂ° bĂşa til fĂŠlagsheimili fullorĂ°na fĂłlksins. Ă&#x17E;etta verĂ°ur ekki beint mathĂśll en alla vega tveir matsĂślustaĂ°ir ĂĄ einum staĂ° og HlĂślli hluti af ĂžvĂ­. ViĂ° munum bjóða upp ĂĄ steikur, salĂśt, rif, borgara og almennt góðan mat. â&#x20AC;&#x153;

www.fastmos.is

SunnudagaskĂłli

alla sunnudaga kl. 13:00 Ă­ LĂĄgafellskirkju. Berglind, Ă&#x17E;ĂłrĂ°ur og PetrĂ­na taka vel ĂĄ mĂłti krĂśkkunum.

Ă&#x17E;j skipt Ăłnustu verk um um fram stĂŚĂ°i rúðu r


GMUOR S

www.VefĂş mosf tg elli ĂĄf ngur a .is

osf ell

mm

tu

da

sbĂŚ ,

gu

ĂĄ k jal

arn esi

FELL

og Ă­ k jĂłs

iltu s e ltu k lja? aupa Va nt ? ar

lu Ve

r 8.

nĂł

ve

m be

r 20

18

Dr

Ei ft

fr Ă­t

t in n

ĂĄ Ăśl

Ăži g rĂ° m at ?

ndilega og viĂ° hafĂ°u sam aĂ°s toĂ°u ban m Ăžig. d

l hE

INGU

iM ili

og

fy ri

rtĂŚ Ki

Ă­M os

R

fE eig n v ll sb ĂŚ, ĂĄ iku nn Kj al ar ar nE si og ww

Ă­ Kj Ăłs

w.fas tmos .is

Ă st

u-S Ăłll ilju ga ta

NĂ˝ tt Go - FullbĂş tt

me skipul ið 176 ð sam hellulÜ ag. Fal ,5 m2 laust baðheliggjan gðu legar rað stra hús bíla x rbe di eld å stÌ innrÊt rgi, ting einni hús ði. , Eig ges ar og hÌ nin tas stofu ð nyr og skiptis gólfef með ting bo u, Þvo rðstofu t í Þrj ni. Lóðbílskúr frå . ttah , sjó ú sve fnh gengin ús, nva erb forsto rps fu og hol, rúmergi, bíls gott kúr V. . 72 ,9 m.

0ĂĄ ra

lsbĂŚ jar hefur 98 og veriĂ° rekin hefur lagt metn fellin ga frĂĄ aĂ° upph afi. asteig nasal

i

sWWW allaFASTMOS IS ja. Ă&#x2013;fl n sĂł ugur larh llt

ringi

fyl tĂŚ VĂślutgt sveitin kjako stu eig i lau ni. Op r og gar iĂ° hĂş markv dagin s ver iss n 17 Ă°ur t ĂžjĂĄ . nĂł Ă­ hĂś lfvem fuĂ° ber. Myn d/Ra

nn al

la da ggi

Ă°hĂşs

Fylgs ww tu me w.fac Ă° eboookku k.comr ĂĄ Fa cebo /fastm ok os

ga

Ă&#x201C;la

- ra

Ein

Kja ar PĂĄl rna â&#x20AC;˘ Ă&#x17E;ve l KjĂŚ rho lti rne ste 2 â&#x20AC;˘ 270 d â&#x20AC;˘ lĂśg Mo g. fas sfellsb teign ĂŚr asa â&#x20AC;˘ s. 586 li â&#x20AC;˘ ww 808 0 w.f ast mo s.is

eik a m

Ă°i

r

18

Ă&#x17E;j skipt Ăłnustu verk um um fram stĂŚĂ°i rúðu r

DOMINOS.IS | DOMINOâ&#x20AC;&#x2122;S APP | 58 12345


Marta í úrslitum Allir geta dansað á Stöð 2

Mosfellingurinn og dansarinn Marta Carrasco er kominn í úrslit skemmtiþáttarins Allir geta dansað með bardagamanninum Jóni Viðari Arnþórssyni. Úrslitakvöldið fer fram í beinni útsendingu á föstudagskvöldið og ætlar dansparið sér alla leið með stuðningi Mosfellinga. Einungis verður um símakosningu að ræða og skiptir hvert atkvæði máli. Þau munu endurtaka Paso Doble frá síðasta þætti ásamt því að dansa nýjan Quickstep.

stórfjölskyldan fagnar áfanganum

Málfríður á Reykjum fagnar 95 ára afmæli Málfríður Bjarnadóttir lyfjafræðingur og húsfreyja á Reykjum fagnaði 95 ára afmæli sínu hinn 9. janúar. Börn þeirra Jóns M. Guðmundssonar hittust af þessu tilefni ásamt fjölskyldum

sínum og fögnuðu merkum áfanga. Málfríður hefur búið á Reykjum síðan haustið 1951. Á myndina vantar 14 manns úr stórfjölskyldunni.

V

Fu In In

6

- Fréttir úr Mosfellsbæ


NÝTT Í SÖLU – LOKAÁFANGI

23

GERPLUSTRÆTI 21-23 21

FALLEGT ÚTSÝNI 19 SELT

17 SELT

FREKARI UPPLÝSINGAR

Hilmar Þór Hafsteinsson Löggiltur fasteignas., lögg. leigumiðlari. Sími 824 9098

17 SELT

23

21

19 SELT

Daði Hafþórsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9096

SÝNINGARÍBÚÐ

VERÐ FRÁ 40,9 MILLJ. Fullbúnar íbúðir, án megin gólfefna Innréttingar frá GKS Innbyggður ísskápur og uppþvottavél

OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN KL. 13-14 Í ÍBÚÐ 101 Í GERPLUSTRÆTI 19 Afhending: G 23 í júní 2020 / G 21 í okt 2020 Stærð 81-158 m2 2 til 5 herbergja

Allar íbúðir með stæði í bílgeymslu Stutt í náttúru Útsýni úr flestum íbúðunum

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Grensásvegur 11 Sími 588 9090 www.eignamidlun.is


Algjör bylting á aðstöðu í World Class Lágafellslaug

Viðtökurnar langt umfram væntingar Ný 940 m2 viðbygging við World Class í Mosfellsbæ var tekin í notkun laugardaginn 11. janúar. Líkamsræktarstöðin var fyrst opnuð í Lágafellslaug í lok árs 2007 en nú hefur hún tvöfaldast að stærð. Boðið er nú upp á stærri tækjasal, infra­red heitan sal, hjólasal með ic7 hjólum, fjölnota sal, tvo nýja búningsklefa, infrared gufu, þurrgufu og auðvitað aðgang að Lágafellslaug. Hjónin Halla Karen Kristjánsdóttir og Elías Níelsson hafa hvatt Mosfellinga til hreyfingar í fjölda ára og starfa bæði hjá World Class.

Þrír æfingasalir í stað eins „Þetta fer mjög vel af stað og Mosfellingar hafa tekið stækkuninni gríðarlega vel. Það er troðfullt í alla tíma og viðtökurnar langt umfram væntingar. Þrír nýir salir hafa verið teknir í notkun sem gerir það að verkum að hægt er að bjóða upp á þrjá ólíka líkamstæktartíma í stað eins áður. Einn salurinn er fjölnota, annar infrared heitur og sá þriðji sér hjólasalur. Þá mun tækjasalurinn á neðri hæðinni einnig stækka og eru ný tæki á leiðinni. Auk þess er komin ný búningsaðstaða og ný gufuaðstaða.“

stækkandi bæjarfélag. Mosfellingar eru almennt mjög duglegir að hreyfa sig og þessi bætta aðstaða á bara eftir að hjálpa ennþá frekar til. Við erum með fullt af nýjum kennurum í World Class og ótrúlega mikið af tímum. Aðstaðan hér fyrir var orðin barn síns tíma og nú sér maður það vel, alveg svart og hvítt. Hingað kemur líka fólk úr nágrenni Mosfellsbæjar og svo er gaman að geta þess að eldri borgararnir eru farnir að mæta nánast daglega.“ Það er greinilegt að engu hefur verið til sparað við stækkun stöðvarinnar í Mosfellsbæ og viðtökur Mosfellinga frábærar. „Auðvitað eru alltaf smá hnökrar í byrjun en við kippum því í lag,“ segir Halla Karen sem hlakkar til að sjá bæjarbúa vera duglega að hreyfa sig um ókomna tíð.

heilsuhjónin Halla karen og Elli níelsar

Í takt við stækkandi heilsusamfélag Halla Karen bætir við að sundlaugin og sú frábæra aðstaða sé mjög stór partur af þessu líka og hafi mikið aðdráttarafl. „Sigurður Guðmundsson hjá Mosfellsbæ á heiður skilið fyrir að koma þessu á laggirnar með World Class. Þetta er algjörlega í anda heilsueflandi samfélags og í takt við

formleg opnun 11. janúar

glæsilegur hjólasalur

Eldri borgarar • þjónustumiðstöðin eirhömrum • fram undan í starfinu Örnámskeið

3. febrúar kl. 16:00 að Eirhömrum Eru eldri ökumenn hættulegri en yngri ökumenn í umferðinni? Hreiðar Örn Zoega Stefánsson ökukennari heldur örnámskeið um akstur eldri borgara. „Þegar við eldumst hrakar sjón, heyrn, viðbragð og hreyfigetu en á móti kemur að þá forðumst við erfið skilyrði og tökum ekki áhættu. Við notum reynslu okkar til að vega upp á móti eðlilegri hrörnun.“ Fjölmennum og hlustum á athyglisverðan og skemmtilegan fyrirlestur Hreiðars Arnar.

LJÓSÁLFAR-BASARHÓPUR

Vilt þú vera með okkur í hóp að gera fallega muni fyrir basarinn sem verður í nóvember 2020? Við ætlum að hittast næsta þriðjudag 4. febrúar kl. 13:00 í handverksstofu. Ef svo er þá erum við alla þriðjudaga kl. 13:00 á Eirhömrum að skemmta okkur saman. Við hlæjum mikið og töfrum fram fallega muni. Allt efni er skaffað á staðnum og er því ekkert nema að mæta með góða skapið. Allir velkomnir að vera með. Hlökkum til að sjá ykkur öll.

píanóundirleik. Hægt er að panta miða á endurminningaleikhus@gmail. com, eða skrá sig fyrir miða hjá Elvu í félagsstarfinu, annaðhvort á staðnum eða í síma 698-0090. Enginn aðgangseyrir er á sýninguna en sætafjöldi er takmarkaður svo mikilvægt er að bóka. Nánari upplýsingar veitir Andrea Katrín í síma 616-7960 eða í tölvupósti á endurminningaleikhus@gmail.com.

DANS, DANS, DANS

Dansinn hjá Auði Hörpu byrjar miðvikud. 5. feb. kl. 14:30 og er á 3. hæð í safnaðarheimilinu Þverholti 3. Mánuðurinn kostar 2.500 krónur og greiðist á staðnum (erum ekki með posa). Þetta verður frábært stuð og mikil tilhlökkun að byrja. Dansinn hentar jafnt körlum sem konum. Nánari upplýsingar og skráning hjá Elvu Björgu Pálsdóttur forstöðumanni félagsstarfs Mosfellsbæjar. Sími 586-8014 eða 698-0090

AUKASÝNING hjá Endurminningaleikhúsinu

Verður í samkomusalnum á Eirhömrum í Mosfellsbæ 20. febrúar kl. 20:00. Um er að ræða leiksýningu þar sem meðlimir leikhópsins deila endurminningum sínum með áhorfendum í bland við leik, söng og tónlist. Meðlimir úr Vorboðum, kór eldri borgara í Mosfellsbæ sér um söng og Hrönn Helgadóttir um

8

raunveruleikinn mikill. Ætlunin er svo að keyra aðeins um miðbæinn og sjá breytta ásýnd miðborgarinnar og enda síðan á kaffihúsi. Áætlað er að fara um 13:00 og vera komin til baka um 16:00. Þeir sem hafa áhuga endilega hafið samband við okkur í félagsstarfinu á elvab@mos.is eða í síma 586-8014/6980090. Farið verður með rútu og áætlaður kostnaður ekki komin í ljós ennþá en eins og alltaf er öllu verði stillt í hóf.

Nýr gönguhópur hefur verið stofnaður, vertu með Gönguhópur 60+ fyrir þá sem vilja ganga rösklega hefur verið stofnaður og það hefur verið frábær þátttaka. Fólk hittist við íþróttahúsið að Varmá kl. 14:00 á þriðjudögum og labbar þaðan í ca. klukkustund. Í bígerð er einnig að hittast við fellin okkar hér í kring en þeir sem hafa áhuga á göngu og útivist endilega gangi í göngugrúbbuna okkar á Facebook sem heitir Gönguhópur Mosó 60+, þar fáið þið alltaf nýjustu upplýsingarnar.

GAMAN SAMAN Áætuð hópferð í FlyOver Iceland og kaffihús

Ferðanefndin er að skipuleggja ferð í síðustu vikunni í febrúar í FlyOver Iceland sem er sýning sem fer með okkur yfir allt landið í háloftunum (en þó ekki). Farþegar sitja í sætum sem hreyfast svo

- Fréttir úr bæjarlífinu

Eirhamra. Kolla kennir og allir velkomnir að vera með í skemmtilegum dansi. Minnum á að alla þriðjudaga er bridge spilað kl. 13:00 í borðsal, félagsvist alla föstudaga kl. 13:00 og KANASTA fimmtudaga kl. 13:00. Ekkert kostar að taka þátt í spilunum, verið velkomin. Skrifstofa félagsstarfsins er opin alla virka daga kl. 13–16. Sími félagsstarfsins er 586-8014. Forstöðumaður félagsstarfs eldri borgara í Mosfellsbæ er Elva Björg Pálsdóttir tómstundaog félagsmálafræðingur, s: 698-0090. Skrifstofa FaMos á Eirhömrum er opin alla fimmtudaga frá 15–16.

Félag aldraðra

í Mosfellsbæ og nágrenni

famos@famos.is www.famos.is

Stjórn FaMos Ingólfur Hrólfsson formaður s. 855 2085 ihhj@simnet.is Úlfhildur Geirsdóttir varaformaður s. 896 5700 bruarholl@simnet.is Margrét Ólafsdóttir gjaldkeri s. 863 3359 margretjako@gmail.is

Gaman saman er næst 6. og 20. febrúar í borðsal okkar á Eirhömrum, allir velkomnir að vera með. Kaffi alltaf selt eftir skemmtun í matsal á 500 krónur.

Kristbjörg Steingrímsdóttir meðstjórnandi s. 898 3947 krist2910@gmail.is

LÍNUDANS

Halldór Sigurðsson 1. varamaður s. 893 2707 dori007@simnet.is

Línudans er alla mánudaga nema fyrsta mánudag í mánuði kl. 15:30 í borðsal

Snjólaug Sigurðardóttir ritari s. 897 4734 snjolaugsig@simnet.is

Jóhanna B. Magnúsdóttir 2. varamaður s. 899 0378 hanna@smart.is


BÓKASAFN MOSFELLSBÆJAR – LISTASALUR MOSFELLSBÆJAR Dagskrá föstudaginn 7. febrúar 2020 kl. 18 - 21 Kl. 18.00 - 21.00 Allt kvöldið Ratleikur allt kvöldið – fimm heppnir fá verðlaun. Myndlistarsýning í Listasalnum. Hjördís Henrysdóttir – HAFIÐ: Í minningu sjómanna. Safnanæturleikur á samfélagsmiðlum. Svara þremur spurningum frá þremur söfnum.

Kl. 18.00 - 19.30 Börn og fjölskyldur Kl. 18.00 Stjörnu-Sævar kemur í heimsókn og segir frá stjörnuhimninum yfir Íslandi. Stjörnuskoðun (ef möguleg) á torginu. Skrifað í stjörnurnar – Gestabók. Kl. 19.00 Léttar veitingar fyrir börnin.

Kl. 19.00 - 21.00 Fullorðnir Kl. 19.00 - 19.30 Listasalur. Hjördís Henrysdóttir spjallar við gesti um sýningu sína. Kaffihúsastemning: Kl. 19.30 - 19.50 Kvennakórinn Concordia. Kl. 19.50 - 21.00 Nemendur úr Listaskóla Mosfellsbæjar flytja tónlistaratriði.

Kertaljós og léttar veitingar. Ókeypis aðgangur. Allir velkomnir.


Árleg könnun á þjónustu 20 stærstu sveitarfélaganna • Yfir landsmeðaltali í ellefu af tólf málaflokkum • Viðhorf íbúa

Mosfellsbær á verðlaunapalli í könnun Gallup á þjónustu sveitarfélaga Gallup kannar árlega þjónustu sveitarfélaga og mælir þannig viðhorf íbúa til þjónustu í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Að venju er Mosfellsbær í efstu sætum og yfir landsmeðaltali í öllum málaflokkum utan eins þar sem sveitarfélagið er jafnt öðrum sveitafélögum. Á árinu 2019 var Mosfellsbær í þriðja sæti þegar lagt er mat á sveitarfélagið sem stað til að búa á og reyndust 92% aðspurðra frekar eða mjög ánægðir. Meðaleinkunnin hækkar úr 4,4 í 4,5 á milli ára hjá Mosfellsbæ sem staðsetur bæinn á meðal þriggja hæstu sveitarfélaganna sem öll eru með sömu einkunn.

mál, þjónustu við fatlaða og Mosfellsbæ sem stað til að búa á. Það dregur hins vegar úr ánægju milli ára á sviði leikskóla, sorphirðu, skipulagsmála, þjónustu og úrlausnar erinda sem er hvatning fyrir starfsmenn Mosfellsbæjar til að gera betur.

Ánægjuleg tíðindi

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri segir að könnun Gallup sé hluti af þeim gögnum sem nýtt eru til þess að vinna að umbótum í starfsemi Mosfellsbæjar og nú taki við kynning á niðurstöðum könnunarinnar í nefndum bæjarins. „Enn sem fyrr raðar Mosfellsbær sér á verðlaunapall þegar kemur að mati Mosfellsbær í fremstu röð íbúa á Mosfellsbæ sem stað til 2% að búa á. Það er dýrmætt meðal sveitafélaga 6% Mosfellsbær er yfir fyrir okkur sem störflandsmeðaltali í ellefu um fyrir Mosfellinga málaflokkum af tólf að finna að þeir eru en jafnt í einum ánægðir með þjónmálaflokki sem er ustuna og könnþjónusta grunnunin veitir okkur skóla. Í lok árs 2019 grunnupplýsingar Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú voru þannig 83% sem við getum nýtt með Mosfellsbæ sem stað til að búa á? mjög eða frekar til þess að standa ánægð með aðstöðu okkur enn betur. Ánægð(ur) til íþróttaiðkunar en Ánægja eykst í Hvorki né ári áður voru 77% íbúa nokkrum málaflokkum, Óánægð(ur) þeirrar skoðunar sem það er síðra að hún dali örlítið á öðrum stöðum, en er tölfræðilega marktæk aukning milli ára. höfum í huga að við erum yfir Það sama gildir um afstöðuna landsmeðaltali í öllum málaflokktil þjónustu við eldri borgara þar sem 59% um nema hvað þjónustu grunnskóla varðar eru mjög eða frekar ánægðir með þjónustþar sem við erum í landsmeðaltalinu. una. Einnig vex ánægja með menningarSíðastliðin þrjú ár hefur íbúum í Mos-

92%

NÝTT

mosfellsbær á fallegum vetrardegi

fellsbæ fjölgað um 1.000 manns á hverju ári. Við höfum lagt áherslu á að vöxtur sveitarfélagsins hafi jákvæð áhrif á þjónustu og þjónustustig og það virðist hafa tekist í öllum meginatriðum, en við munum halda vöku okkar og gera góðan bæ enn betri.“

Heildarúrtak í könnuninni er 10.845 manns, þar af 341 svar úr Mosfellsbæ. Nánari upplýsingar má finna á slóðinni mos.is/gallup2019.

Nýtt í dr.organic húð- og hárvörur. Líttu við á kynningu á vörulínu dr.organic

20%

afs lá dr.o ttur a me rganic f öllum ðan v kyn örum nin á gu ste ndu r

föstudaginn 31.01 kl. 13:00 - 16:00

Háholti 13-15

10

- Fréttir úr bæjarlífinu

416 0100


STĂ&#x201C;RTĂ&#x201C;NLEIKAR Ă? HLĂ&#x2030;GARĂ?I 6. MARS

HljĂłmsveitin Huldumenn ĂĄ ĂştgĂĄfutĂłnleikum ĂĄsamt RokkkĂłr Ă?slands

HljĂłmsveitin Huldumenn fagnar ĂştgĂĄfu ĂĄ â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x17E;Ăşsund ĂĄra rĂ­kinuâ&#x20AC;&#x153; NĂş eru 10 ĂĄr frĂĄ ĂžvĂ­ aĂ° Gildran meĂ° Þå fĂŠlaga Birgi Haraldsson og Sigurgeir Sigmundsson innanborĂ°s hĂŠlt Ăłgleymanlega tĂłnleika Ă­ HlĂŠgarĂ°i 1.maĂ­ 2010. NĂş snĂşa Ăžeir aftur meĂ° hljĂłmsveitinni HuldumĂśnnum og kynna nýútkomna hljĂłmplĂśtu sem heitir eftir titilagi plĂśtunnar â&#x20AC;?Ă&#x17E;Ăşsund ĂĄra rĂ­kiĂ°â&#x20AC;?.

Birgir Haraldsson: sĂśngur Birgir Nielsen: trommur Ingimundur B. Ă&#x201C;skarsson: bassi JĂłhann Ingvason: hljĂłmborĂ° og orgel Sigurgeir Sigmundsson: gĂ­tar

Ă tĂłnleikunum verĂ°ur â&#x20AC;?Ă&#x17E;Ăşsund ĂĄra rĂ­kiĂ°â&#x20AC;? flutt Ă­ heild sinni. Svo munu helstu smellir Bigga meĂ° Gildrunni hljĂłma aftur nĂş 10 ĂĄrum sĂ­Ă°ar. Ă&#x17E;etta er tĂłnlistarviĂ°burĂ°ur sem enginn mĂĄ missa af. MiĂ°averĂ° aĂ°eins kr. 3.900 ĂĄ tix.is. Huldumenn eru ĂĄ Gildran er ĂĄSĂŠrstakir gestir ĂĄ tĂłnleikunum er ROKKKĂ&#x201C;R Ă?SLANDS undir stjĂłrn MatthĂ­asar V. Baldurssonar.


Bræðurnir Högni Snær og Arnar Haukssynir.

Sindri Guðmundsson og Sigurjón Jóhannsson.

Hildur Pétursdóttir og Hjörleifur Jónsson.

Sveinn Þorgrímur Sveinsson og Margrét Ragnarsd.

Ragnar Garðarsson og Anna Lilja Björnsdóttir.

Olga Einarsdóttir og Björn Örvar Björnsson.

Borðaskreytingar eru stór þáttur á blótinu. Swingers átti þorralegasta borðið, Svörtu sauðirnir frumlegasta og hér má sjá Gleðipinna sem skreyttu best.

Þorrablót Aftureldingar var haldið í íþróttahúsinu að Varmá laugardaginn 25. janúar

Fjölmenni blótaði að Varmá Júlía Margrét Jónsdóttir og Guðmundur Matthíass.

Það var mikið fjör á dansgólfinu, frábærir listamenn sáu um að halda uppi stuðinu.

Sveinbjörn Ragnarsson með dætrum sínum Lilju og Sigríði.

Hafrún Hafliðadóttir og Heiðar Númi Hrafnsson.

Ragnheiður Gunnarsdóttir og Einar Bragason.

Björn, María Ragna, Hjörtur og Bjarki Sig.

Vinirnir Ingi Páll, Eygerður, Droplaug og Ragnar.

Marta María Sigurðardóttir og Tryggvi Þorsteins.

12

- Þorrablót Aftureldingar 2020

Hluti af þorrablótsnefnd Aftureldingar. Tæplega 700 manns mættu að Varmá og skemmtu sér vel.

Jóhanna Lilja Hjörleifsdóttir og Elvar Trausti.

Anna Ragnheiður Jónsdóttir og Svanþór Einarsson.


Bára Einarsdóttir og Elísabet Ólafsdóttir.

Anna Björk Eðvarðsdóttir og Guðjón Magnússon.

Vinkonurnar Ragnheiður, Ruth og Danielle Pamela. Anna Lilja Marteinsdóttir og Jóhann Magnússon.

Hildur Ruth Harðardóttir og Svanur Hafsteinsson. Emil Pétursson og Ólafía Bjarnadóttir. Stelpurnar í meistarflokki kvenna í handbolta mættu í sínu fínasta pússi á þorrablótið.

Hilmar Elísson og Hildur Karen Sigurbjörnsdóttir.

Geiri sá um matinn og Steini stýrði veislunni.

Vallý Sævarsdóttir, Thelma Dögg Haraldsdóttir, Íris Björk Ásgeirsdóttir og Fríða Ósk Arnalds.

Hjónin Vigdís Beck og Rúnar Kristinsson.

Guðrún Dagmar, Friðrik Már, Anna Guðrún, Guðmundur Páll, Silla Maja, Nonni, Kristín og Hrafnhildur.

Barion-bræðurnir Wilson, Óli Valur og Simmi Vill. Harpa Sigurbjörnsdóttir og Guðleifur Kristinn.

Selfoss átti sína fulltrúa á þorrablótinu.

Þórunn Guðmundsdóttir og Hilmar Hákonarson.

Myndir/RaggiÓla/Ruth Örnólfs

Viðreisnarfólkið Ólafía Dögg, Ölvir, Elín Anna, Valdimar, Lovísa og Karl Alex.

Félagarnir Hrannar, Gunnlaugur og Snævar.

Rakel Ýr Guðmundsdóttir og Páll Líndal.

Ingimundur Helgason og Elín Karítas Bjarnadóttir.

Feðgarnir Jón Magnús og Jón Magnús.

Þorrablót Aftureldingar 2020 -

13


Afmælishátíð 14. janúar • Nýr skólasöngur kynntur

Eins árs afmæli Helgafellsskóla guðrún ýr fyrrum starsmaður skólans tók lagið heimatilbúin skemmtiatriði

rósa skólastjóri tekur við blómum frá bænum

YAM

Fyrsti Mosfellingurinn 2020

Fyrsta barn ársins

THAI FOOD RESTAURANT

good and delicious food .............. Nýr Opnunartími

16.30 – 20.30

Þann 7. janúar kl. 23:31 fæddist fyrsti Mosfellingur ársins 2020. Það var stúlka sem mældist 3.820 gr og 51 cm. Foreldrar hennar eru þau Þuríður Ósk Sveinsdóttir og Ölvir Styrr Sveinsson. Stúlkan fæddist á Landsspítalanum og var tekin með keisara. „Hún átti að fæðast 5. janúar en ég ætlaði mér eiginlega að eiga hana 4. janúar sem er afmælisdagur pabba hennar, en það tókst ekki, hún vildi eiga sinn eigin afmælisdag,“ segir Þuríður Ósk. Stúlkan er annað barn foreldra sinna en fyrir eiga þau soninn Daníel Mána sem er 14 mánaða. Fjölskyldan er nýflutt í Mosfellsbæ og líkar vel. „Við fluttum hingað í lok október, markmiðið var að ná að halda upp á eins árs afmæli Daníels Mána 6. nóvember og það tókst,“ segir Ölvir Styrr. Mosfellingur óskar fjölskyldunni til hamingju með stúlkuna.

OPEN EVERYDAY

You never know If you never try

.............. Gott bragð og betri smekkur Allur matur er eldaður eftir pöntun og því er enginn matur tilbúinn fyrirfram. Þar af leiðandi er alltaf allavega 10 mínútna bið eftir matnum stundum þegar mikið er að gera getur því biðin verið löng.

tobba og anna maría hafa samið skólasöng

systkinin læra á lífið

„Sér um sig“ er fyrsta lag tónlistarmannsins Myrkva

Magnús Thorlacius með Kíkið nýja matseðil á. sitt fyrsta lag sem Myrkvi www. yam.is .............

YAM THAI FOOD RESTAURANT

.............. Kjarna, Þverholt 2 270 Mosfellsbæ tel : 552 - 66 - 66 yamrestaurant@gmail.com

14

Magnús Thorlacius úr hljómsveitinni Vio hefur gefið út sitt fyrsta lag sem listamaðurinn Myrkvi. Magnús braust fram á sjónarsviðið árið 2014 þegar hann stofnaði indírokk hljómsveitina Vio. Innan fjögurra vikna stóð hún uppi sem sigurvegari Músíktilrauna og var Magnús valinn besti söngvari keppninnar. Nú hefur Magnús stigið fram í sviðsljósið sem Myrkvi. Hann stefnir á að leggja árið 2020 undir sig og kynna til leiks eigin hljóm, sem á eflaust eftir að víbra með aðdáendum íslenskra tónlistar nær og fjær. Fyrsta lag Myrkva, Sér um sig, er nýkomið út og hefur hlotið góð viðbrögð. Fleiri lög eru væntanleg sem og plötuútgáfa næsta sumar.

- Fréttir úr bæjarlífinu

Tónlist Myrkva dregur fram ljúfa mynd; hlýjar laglínur með viðarkeim, einlægni yfir fljótandi gítar. Nýr og ferskur blær, jafnframt kunnuglegur. Lagið „Sér um sig“ fjallar um manneskju sem maður hittir af og til á lífsleiðinni en þrátt fyrir sterka strauma varð aldrei neitt úr því. Tíminn líður og tækifærið með. Lagið er tekið upp af Kára Guðmundssyni og Arnari Guðjónssyni. Arnar sá einnig um hljóðblöndun en lagið er masterað af Friðfinni Oculus Sigurðssyni. Arnór Sigurðarson spilar á trommur, Kári Guðmundsson spilar á bassa og slagverk. Lag og texti er saminn af Magnúsi sem syngur og spilar á öll önnur hljóðfæri.

myrkvi stígur fram


Sögustund í Bókasafni Mosfellsbæjar Fimmtudaginn 30. janúar kl. 16:45 Að þessu sinni lesum við saman bókina Draugahúsið í skóginum eftir Kicki Stridh.

Listasalur Mosfellsbæjar

Sýning í minningu sjómanna Um 150 manns mættu á opnun sýningar Hjördísar Henrysdóttur föstudaginn 10. janúar þrátt fyrir aftakaveður. Veðrið rímaði reyndar ágætlega við verkin en flest málverk Hjördísar eru af bátum sem berjast í ólgusjó. Hjördís hefur persónulega tengingu við efnið því hún er dóttir Henrys Hálfdánarsonar sem lengi var formaður Slysavarnafélags Íslands og stjórnaði mörgum björgunaraðgerðum á sjó. Verkin á sýningunni eru til sölu og seldist meirihluti þeirra á opnuninni. Síðasti sýningardagur er 7. febrúar en þann dag verður Hjördís með leiðsögn kl. 19.

Dag nokkurn villist lítil stúlka í skóginum. Það er komið svartamyrkur þegar hún leitar skjóls í skuggalegu draugahúsi þar sem hinar ýmsu ófreskjur leika lausum hala. Óvenjuleg og bráðskemmtileg saga um litla stúlku sem kann ekki að hræðast.

Allir velkomnir! Allir velkomnir!

MOSFELLSBÆR

0HQQLQJDURJQ¿VN¸SXQDUQHIQG0RVIHOOVE¨MDUDXJO¿VLU HIWLUXPVµNQXPXPVW\UNLYHJQDOLVWYL²EXU²D RJPHQQLQJDUP£OD£UL²

Hér undir falla áður árviss fjárframlög til margvíslegrar menningarstarfsemi í bænum, auk nýrra. Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki, félagasamtök eða stofnanir, VIRÐING innan sem utan Mosfellsbæjar. Menningar- og nýsköpunarnefnd óskar sérstaklega eftir umsóknum sem efla nýsköpun á sviði lista og menningar. Fjárframlög tilUMHYGGJA lista og menningarmála JÁKVÆÐNI eru af tvennum toga: • )M¤UIUDPO¹JWLODOPHQQUDUOLVWDVWDUIVHPL • )M¤UIUDPO¹JYHJQDYL³EXU³DH³DYHUNHIQD 8PV¶NQXPVNDOVNLOD³°V°³DVWDODJLÁDQQPDUV °JHJQXPE½DJ¤WW0RVIHOOVE©MDU 1¤QDULXSSOÀVLQJDU¤YHI0RVIHOOVE©MDU ZZZPRVLVOLVWRJPHQQLQJ

Niðurstöður menningarmálanefndar Mosfellsbæjar munu liggja fyrir eigi síðar en DSU¯O og eru háðar samþykki bæjarstjórnar.

Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.

16

- Bókasafnsfréttir

V í

V í M

i b o o h í b

v

)-„5)5$0/™*7,//,67$ 2*0(11,1*$567$5)6(0, 

Íslenska ullin er einstök

Þ

VIRÐING

JÁKVÆÐNI

FRAMSÆKNI

UMHYGGJA


Opið hús Samfylkingin í Mosfellsbæ verður með opið hús í Þverholti 3 laugardaginn 8. febrúar milli kl. 11:00 og 12:30. Kaffi og með því. Gestur á opnu húsi verður Ágúst Ólafur Ágústsson alþingismaður Samfylkingarinnar.

Allir velkomnir í skemmtilegt spjall.

Mosfellsbæ Ármann Andri Einarsson fulltrúi Arion banka, Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar, Sigurður Rúnar Sigurjónsson forstjóri Eirar, Ásgeir Örn Hlöðversson fjárfestir og Guðjón Magnússon arkitekt.

Þjónustuíbúðir fyrir eldri borgara • Nýtt deiliskipulag

Vilja byggja þjónustuíbúðir í Bjarkarholti Viljayfirlýsingu um byggingu þjónustuíbúða fyrir eldri borgara við Bjarkarholt í Mosfellsbæ. Mosfellsbær hefur skrifað undir viljayfirlýsingu ásamt Eir öryggisíbúðum, Arion banka og Ásgeiri Erni Hlöðverssyni fjárfesti og ráðgjafa fyrir hönd væntanlegs eiganda og framkvæmdaaðila óstofnaðs eignarhaldsfélags um þróun og uppbyggingu íbúðar- og þjónustuhúsnæðis fyrir eldri borgara við Bjarkarholt. Byggingarreiturinn er sunnan við núverandi öryggisíbúðir Eirar. Unnið er að

kaupum á lóðunum sem um ræðir og nýju deiliskipulagi þar sem núverandi skipulag gerir ráð fyrir hefðbundinni íbúðarbyggð. Íbúðirnar verða ýmist leigðar eða seldur íbúðaréttur og verður öll þjónusta í samráði við Eir og sambærileg þeirri þjónustu sem er í dag. Fjöldi íbúða sem fyrirhugað er að reisa ræðst af þeirri vinnu sem fer fram í þróun og skipulagi á verkefninu. Stefnt er að því að fyrsta áfanga framkvæmda ljúki að þremur árum liðnum.

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

Laus störf í Mosfellsbæ Mosfellsbær hefur tekið í gagnið nýjan ráðningarvef. Öll laus störf hjá Mosfellsbæ og stofnunum má sjá og sækja um á nýjum ráðningarvef:

www.mos.is/storf Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

Rauði krossinn auglýsir eftir karlmönnum.

Karlar í skúrum Kynningarfundur á verkefninu Karlar í skúrum Mosfellsbæ verður þriðjudaginn 4. febrúar næstkomandi kl. 16:00 í Þverholti 7 í húsnæði Rauða krossins í Mosfellsbæ. Karlar í skúrum er opið fyrir alla karlmenn og gefur karlmönnum stað og stund til að hittast, spjalla og vinna að ýmsum sameiginlegum verkefnum sem þeir sjálfir ákveða. Rauði krossinn leitar að

áhugasömum karlmönnum til þess að hefja þetta verkefni í Mosfellsbæ. Karlar í skúrum er verkefni sem byrjaði fyrir tæplega tuttugu árum í Ástralíu, undir nafninu Men in Sheds.

Allstaðar hefur þetta verkefni gengið einstaklega vel. Í dag eru til dæmis um 420 „skúrar“ bara á Írlandi. Í dag eru þrír skúrar starfræktir á Íslandi, í Hafnarfirði, í Breiðholti og í Vesturbyggð.

Áhugasamir hafið samband við Hörð Sturluson í síma: 694-1281 og 570-4220. Getið líka sent tölvupóst á hordur@redcross.is eða mætt á fundinn. Kaffi og meðlæti í boði.

www.mosfellingur.is -

17


fram undan á

Enski boltinn alltaf í beinni - fylgstu með á Facebook

30. jan.

Þorrabingó á Barion kl. 21:00

2. feb.

Super Bowl LIV í beinni frá Miami kl. 22:00-05:00

7. feb.

13. feb.

14. feb.

Vinningar fyrir samtals 660.400 kr. Líklega stærsta bingóið til þessa.

Amerísk útsending með öllum erlendu auglýsingunum í leikhléum. San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs. SuperBowl kjúklingavængir, Nachos, Heineken og allir kranar svellkaldir fram á morgun.

Hópkarókí með Siggu Kling

Nýtt á Íslandi. Þú situr við borðið þitt, við spilum lagið þitt og allur salurinn syngur. Þú þarft ekki að kunna að syngja. Stjórnandi: Sigga Kling.

Kahoot! PubQuiz með Steinda Jr.

Skemmtilegasta PubQuiz landsins. Þú svarar í beinni í símanum þínum og úrslitin birtast jafnóðum á stórum skjáum. Veglegir vinningar.

Valentínusardagur

Vínsmakk og súkkulaðipörun. Hafliði Ragnars sér um súkkulaðið og Einar Smárason vínsérfræðingur sér um vínkynninguna. Hvað er betra á Valentínusardag en að eiga bragðgóða stund með eðalrauðvíni og súkkulaði í upphafi kvölds. Bókaðu borð á barion@barion.is

16. feb.

SunnuDjasskvöld kl. 21:00

22. feb.

Stórtónleikar með Geir Ólafs og Kristjáni Jóhanns

Davíð Ólafsson og Helgi Hannesar. Rauðvín og ostar á tilboði.

Geir Ólafsson og Kristján Jóhannsson ásamt hljómsveit Þóris Baldurssonar á Barion kl. 22:00.


fimmtudagskvöldið

30. janúar

Vinningar fyrir samtals 660.400 kr.

kl. 21:00

Bingóstjóri: Hilmar Mosfellingur

100.000 kr. Gjafabréf frá Icelandair Árskort í World Class

UPP HÆ Ð

DRY KKI.

F

Sælkerakörfur frá KaffiTári

bingóSpjaldið

aldurstakmark

18+

Kjötveislur frá Esju Clean orkudrykkjakassar Hvítvínsflöskur

k k síðan 1986 jas u t á gæðun

Þe

kostar 1.500 kr. Sala spjalda hefst kl. 20:30

r einu sön ini

m

BARIONBAR

ÞETT A

OG ÓÁFE NGA

H

GJAF ABR ÉF

R MAT GILD IR FYRI

nu

É G J A FA B R

Gjafabréf í Borgarleikhúsið fyrir tvo

Rauðvínsflöskur Bóndi þorrabjór í kassavís Inneignir á Barion Inneignir á Hlöllabátum

BARIONBAR


Halda námskeið til að efla sjálfsmynd og vellíðan

Hugarfrelsi fyrir börn

vettvangskönnun í félagsmiðstöðina

Lionsklúbbur Mosfellsbæjar • Herrakvöld 21. febrúar

Styðja vel við hljómsveitaraðstöðu Bólsins Fimmtudaginn 23. janúar fóru nokkrir félagar úr Lionsklúbbi Mosfellsbæjar í vettvangskönnun í Félagsmiðstöðina Bólið. Þar tóku á móti hópnum þær Edda Davíðsdóttir tómstundafulltrúi Mosfellsbæjar og Guðrún Helgadóttir starfsmaður í Bólinu. Óhætt er að segja að sú gríðarmikla starfsemi sem þær kynntu hafi komið félagsmönnum á óvart enda kemur ótrúlega stór hópur ungmenna þar við á hverjum degi. Sérstaklega var skoðuð tónlistaraðstaða sem verið er að taka í notkun þarna. Lionsklúbburinn hefur styrkt það starf dyggilega með kaupum á hljóðfærum, upptökubúnaði og fleiru tilheyrandi.

Félagsmenn eru ákaflega stoltir af þessu enda tónlistarstarf ungs fólks alltaf verið öflugt í Mosfellsbæ.

Herrakvöld fram undan í febrúar Herrakvöld Lkl. Mosfellsbæjar sem fram fer 21. febrúar er helsta fjáröflun klúbbsins og gerir kleift að styðja við verkefni sem þetta. Herrakvöldið er opið öllum sem hafa áhuga á að láta gott af sér leiða. Nauðsynlegt er að hafa samband við einhvern klúbbfélaganna til að panta miða. „Með dyggum stuðningi er hægt að styðja við fjölmörg nauðsynleg verkefni,“ segir Kristinn Hannesson formaður Lkl. Mosfellsbæjar.

Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir eru eigendur Hugarfrelsis en það er fyrirtæki sem leggur áherslu á vellíðan barna og unglinga. Þær fóru af stað með Hugafrelsi eftir þónokkrar vangaveltur um lífið og tilveruna. Þær leggja áherslu á að hjálpa börnum að átta sig á því hver þau raunverulega eru, hvar styrkleikar þeirra liggja og hvað veitir þeim ánægju og gleði. „Með því að kenna þeim á þessa þætti eru meiri líkur á því að þau öðlist hamingju, friðsæld og verði sátt við sig og aðra samferðamenn. Þá verða þau betur fær um að forgangsraða í lífi sínu sjálfum sér og öðrum til heilla,“ segir Hrafnhildur.

Áhersla á einfaldar aðferðir „Námskeiðin okkar kenna börnum einfaldar aðferðir til að efla sjálfsmynd sína og verða besta útgáfan af sjálfum sér. Meðal þess sem við gerum í tímum eru öndunar­æfingar, jóga, slökun og hugleiðsla. Þá er auðvitað fræðsla og verkefni sem við notum til þess að efla einstaklinginn og sjálfsmynd hans,“ segja þær báðar. Aðspurðar um það hvort þetta efni eigi ekki vel við á tímum samfélagsmiðla og samanburðar segja þær: „Jú algjörlega. Þegar álag, áreiti og samanburður er mikill skiptir öllu máli að vera með sterka sjálfsmynd og vita hvar styrleikar manns liggja.“

Hvar, hvernig og fyrir hverja? Í Mosfellsbæ er í boði námskeiðið Kátir krakkar fyrir börn í 4.-7. bekk sem hefst 13. febrúar. Í upphafi námskeiðsins fá foreldrar senda fræðslu þar sem Hrafnhildur og Unnur fara vel yfir áherslur námskeiðsins og hvað gert er í hverjum tíma.

hrafnhildur og unnur arna

Kári Þór Arnarsson, sonur Hrafnhildar, kennir námskeiðið í Mosfellsbæ. Hann er nemi í sálfræði við HR og hefur mikla reynslu af að vinna með börnum og má þar nefna að hann er með barn í liðveislu, hefur starfað sem stuðningsfulltrúi og í frístund í grunnskóla. Kennslan er tíu skipti alls og kennt er einu sinni í viku í húsnæði Rauða krossins Þverholti 7.

Láttu dreifingaraðila Póstsins vita í gegnum netfangið thjonusta@postur.is eða í síma 580 1000.

20

- Fréttir úr Mosfellsbæ


Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir tilboðum í verkið:

byg g i n g a f é l ag i ð

„Íþróttamiðstöðin að Varmá – Endurbætur á þaki yfir sal 1-2“ Mosfellsbær er að endurbæta þak á Íþróttamiðstöðinni að Varmá. Hluti af þakinu hefur verið endurbættur en fyrir liggur að framkvæma endurbætur á þeim hluta sem er óviðgerður. Sá hluti sem þegar er viðgerður er einungis lítill hluti af þakfletinum. Verkefni þetta felur í sér útvegun og smíði á þeim hluta burðarvirkisins sem þarf að endurnýja, þ.e. einingum sem eru á milli burðarsperra í húsinu. Þeim verði skilað og komið fyrir eins og þær einingar sem fyrir eru. Þær eru einangraðar og fullfrágengnar að neðan. Verktaki skal setja nýjan þakdúk samsvarandi þeim sem fyrir er, ásamt því að endurnýja og tengja rafdrifnar reyklosunarlúgur. Öll útvegun efnis og allur frágangur fylgi verklýsingum og verði unnin í samráði við verkkaupa og verkeftirlit. Helstu verkþættir í verki sem þetta útboð nær til eru eftirfarandi: • Fjarlæging og förgun þakdúks og burðarplatna. • Viðgerðir á þaksperrum (Gitter sperrur). • Smíði á burðarplötum og frágangur ofan á sperrur. • Ásetning á nýjum þakdúki ásamt frágangi við þakbrúnir. • Endurnýjun reyklosunarlúga og tengingar. • Efnisútvegun. • Varnir innanhúss vegna framkvæmda. Helstu magntölur eru: Endurbætur á þaki Fjöldi burðarplatna (áætlað)

Magn 2.400 20

Eining m2 stk

Verkinu skal að fullu lokið 12. ágúst 2020. Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 10:00 á þriðjudeginum 28.janúar 2020. Tilboðum skal skilað á sama stað, bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar, eigi síðar en föstudaginn 14. febrúar 2020 kl.13:00 og þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

Liverpool-skólinn fyrir stelpur og stráka á aldrinum 6-16 ára

í Mosfellsbæ 9. - 11. júní

Skráning er hafin afturelding.felog.is

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir tilboðum í verkið:

„Tímavinna iðnaðarmanna“

Mosfellsbær óskar eftir verðum í ófyrirséð (tilfallandi) viðhald og minni háttar fyrirséð viðhald sem Mosfellsbær ákveður að bjóða ekki út sérstaklega á fagsviðunum trésmíði, pípulögn, raflögn, málun, múrverk, dúkalögn, stálsmíði, blikksmíði og garðyrkju. Reiknað er með að vinna á grundvelli útboðsins hefjist 1. júní 2020 og gerður verður samningur um veitta þjónustu til tveggja ára í senn. Mosfellsbær áskilur sér rétt til að framlengja samningi um tvö ár, eitt ár senn, í samráði við verktaka. Á hverju fagsviði verður samið við tvo til þrjá aðila. Yfirlit: Gögn afhent á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar

4. febrúar 2020

Fyrirspurnir berist fyrir

21. febrúar 2020

Svarfrestur fyrirspurna

25. febrúar 2020

Opnun tilboða

28. febrúar 2020

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 10:00 á þriðjudeginum 4. febrúar 2020. Tilboðum skal skilað á sama stað, bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar, eigi síðar en föstudaginn 28. febrúar 2020 kl. 13:00 og þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

Nánari upplýsingar: liverpool@afturelding.is / 5667089

www.mosfellingur.is -

21


Þrúður Hjelm skólastjóri Krikaskóla segir sérstöðu skólans liggja í tækifærunum til leiks og náms

Raddir barnanna fá alltaf að hljóma

HIN HLIÐIN Sturta eða bað? Sturta. Hvað drífur þig áfram? Metnaður. Stjörnumerki? Naut. Hvað er það verðmætasta sem þú átt? Vinátta. Fullkominn laugardagur? Gott kaffi, ekkert skipulagt, samvera með mínu fólki og handavinna/lestur. Hver kom þér síðast á óvart og hvernig? Mosfellsbær, með Jafnréttisviðurkenningu Mosfellsbæjar 2019. Uppáhaldssjónvarpsefni? Leikir landsliða okkar í fótbolta og handbolta. Hvað gerir þig hamingjusama? Ég ber ábyrgð á því sjálf en fjölskyldan á þar mestan part.

K

rikaskóli var stofnaður árið 2008 og var fyrst til húsa í Helgafellslandi en árið 2010 flutti skólinn í nýtt húsnæði að Sunnukrika. Nemendur eru um 200 talsins á aldrinum 2 – 9 ára og um 60 manns starfa við skólann. Þrúður Hjelm skólastjóri hefur unnið að stofnun og uppbyggingu skólans frá upphafi. Hún hefur alltaf haft mikinn áhuga á skólamálum og segist vera þeirrar gæfu aðnjótandi að fá að starfa við eitt af sínum áhugamálum. Þrúður er fædd í Reykjavík 18. maí 1965. Foreldrar hennar eru þau Guðný Guðmundsdóttir fyrrverandi starfsmaður Landspítalans og Heiðberg Hjelm fyrrverandi bílstjóri og vélamaður. Þrúður á eina systur, Aðalheiði f. 1969.

Sat undir ilmandi brauðinu „Fyrstu tvö árin mín bjó ég fyrir austan fjall en svo fluttum við fjölskyldan í Laugarneshverfið í Reykjavík og þar ólst ég upp. Æskuminningarnar eru ansi margar, ég man alltaf þegar Alla systir fæddist og ég fékk að sjá hana í gegnum lítinn glugga á hurðinni á fæðingardeildinni. Heimsóknirnar til langömmu og afa á Hringbraut voru dásamlegar enda var gott að koma þangað. Maður mætti oft í ullarsokkum því gólfið hjá þeim var alltaf svo stífbónað og þá var sko hægt að renna sér,“ segir Þrúður og brosir. „Ég man líka eftir ferðunum á leið austur, áður en lagt var af stað var farið í AB bakaríið og keypt rúgbrauð til að færa afa og ömmu, svo sat maður undir heitu og ilmandi brauðinu alla leiðina.“

eva með syni sínum

óskar þór og ólafur

þrúður þriggja ára

Morgunsöngur á hverjum degi „Ég gekk í Laugarnesskóla frá 1.-8. bekk, þar var gott að vera og skólabragurinn í föstum skorðum. Morgunsöngur á hverjum degi og fjölbreyttur kennarahópur. Herdís Sveinsdóttir var lengst af umsjónarkennarinn minn og það fannst mér ákaflega gott. Hún var einstakur kennari og náði vel til okkar í bekknum. Við fjölskyldan fluttum svo Eftir Ruth Örnólfsdóttur Fundum hér húsnæði við hæfi Eiginmaður Þrúðar er Guðjón í Álftamýrina þegar ég var 14 MOSFELLINGURINN Heiðar Ólafsson bílamálari. Börn ára og ég kláraði tvo síðustu ruth@mosfellingur.is þeirra eru Eva Dögg f.1983, Ólafur veturna mína í grunnskóla f. 1989 og Óskar Þór f. 1993. Þau eiga eitt þar. Skipulagið var ólíkt því sem ég hafði barnabarn, Þráin Berg f. 2007. áður vanist en ég var ánægð og eignaðist þarna vini til lífstíðar.“ Handavinna er eitt af því sem hefur fylgt Þrúði og hefur hún sinnt henni eftir því Menntaskólaárin mótuðu mig sem tími hefur gefist til, eins hefur hún Þrúður fór í Menntaskólann við Hamralesið mikið alveg frá því hún var barn. hlíð eins og meginþorri krakka úr hennar „Við fluttum í Mosfellsbæ árið 1999 því hverfi. Þar átti hún frábær ár sem hún segir hér fundum við húsnæði við hæfi og eins hafa mótað sig mikið. Hún útskrifaðist árið vorum við búin að kynna okkur skólamálin 1999 úr leikskólakennarafræðum og árið vel. Varmárskóli tók vel á móti drengjun2004 úr sérkennslufræðum frá Kennaraháum okkar og sinnti þeirra þörfum eins og skóla Íslands. Hún lauk Certified Project kostur var. Management Associate frá Endurmenntun Sérkennslumálin voru í afskaplega góðHáskóla Íslands 2007 og er nú í námi við um farvegi og almennt voru kennarar og Háskólann á Bifröst í stjórnun og forystu stjórnendur skólans tilbúnir til samstarfs með áherslu á mannauðsmál og útskrifast varðandi flókin viðfangsefni í samvinnu við í vor með mastersgráðu. okkur foreldrana, það var ekki sjálfgefið og fyrir það erum við þakklát.“

Hefur unnið að uppbyggingu skólans

Hjónin Guðjón og Þrúður á góðri stundu.

22

Þrúður hefur alltaf haft mikinn áhuga á skólamálum og hefur því verið þeirrar gæfu aðnjótandi að starfa við eitt af sínum áhugamálum. „Ég sótti um starf skólastjóra Krikaskóla árið 2008 og hef unnið að stofnun og uppbyggingu þess skóla síðan. Skólinn er þróunar- og tilraunaskóli sem hefur verið brautryðjandi í ýmsum málum, bæði stórum og smáum. Samþætting leikskóla, grunnskóla og frístundar í eina heildstæða

- Mosfellingurinn Þrúður Hjelm

skólaeiningu er ekkert smá mál og því hefur það verkefni átt hug minn allan síðustu ár.“

Það er ótrúlega merkilegt að taka þátt í uppbyggingarstarfi og sjá það sem einu sinni voru falleg orð á blaði verða að veruleika og raungerast í lífi barna og fjölskyldna. Tækifæri til leiks og náms „Sérstaða Krikaskóla liggur í nokkrum þáttum, útinám sem kemur til vegna staðsetningar, stutt er til fjalla, fjöru og í skóginn, einstaklingsmiðað nám og lýðræðislegt skólastarf með áherslu á raddir barna. Það eru mikil forréttindi að hafa tækifæri til leiks og náms í slíkum aðstæðum fyrir alla aldurshópa skólans. Ég hef setið í stjórn Samtaka áhugafólks um skólaþróun frá 2013 og verið formaður þeirra samtaka frá 2015. Samstarf við innlenda og erlenda aðila hefur einnig verið mér hjartans mál. Ég hef því staðið fyrir því samstarfi bæði persónulega og með skólanum mínum sem hefur verið ákaflega gjöfult.“

Falleg orð á blaði verða að veruleika Þrúður fékk í lok síðasta árs afhenta Jafnréttisviðurkenningu Mosfellsbæjar

hjónin á þingvöllum

fyrir kynjasamsetningu. „Ég hef verið heppin að vinna með frábæru fagfólki innan skólans sem utan sem hefur verið mikil gæfa. Foreldrar barnanna í skólanum hafa einnig verið mikill auður og stuðningur í uppbyggingu skólastarfsins. Ég tel að hagsmunir okkar fari saman, starfsfólks skólanna, foreldra, barna og samfélagsins alls. Það er stundum látið hljóma í umræðunni að svo sé ekki en ég er því alveg ósammála. Gott skólasamfélag er alltaf styrkur fyrir okkur öll. Í skólanum er stór faghópur sem vinnur í þverfaglegum teymum þar sem heildin verður sterkari en hver einstaklingur. Við höfum verið lánsöm með þennan hóp sem hefur verið sterk heild, bæði í leik- og grunnskólastarfi. Það er ótrúlega merkilegt að taka þátt í slíku uppbyggingarstarfi og sjá það sem einu sinni voru falleg orð á blaði verða að veruleika og raungerast í lífi barna og fjölskyldna.“

Svör þeirra og lífsviðhorf eru svo tær „Raddir barnanna hafa alltaf fengið að hljóma í Krikaskóla og ég hef stundum sagt ef þú ert í vafa spurðu þá börnin. Svör þeirra og lífsviðhorf eru svo tær og samtöl við þau eru alltaf gagnleg. Ekki aðeins til að brosa að heldur ekki síður til að hlusta vel og læra af þeim,“ segir Þrúður brosandi er við kveðjumst. Myndir: Ruth Örnólfsdóttir og úr einkasafni.


afni.

internetið

pantaðu á netinu blackboxpizzeria.is

11-16 alla daga

take away

tilboð eitt

tilboð tvö

take away

take away

pizza með tveimur áleggjum & gos 2.000 kr.

@blacboxpizzeria

r

við

pizza af matseðli, meðlæti & 2l gos 3.600 kr.

tilboð Þrjú

tilboð fjögur

take away

11-14 alla daga

3 pizzur af matseðli ódýrasta pizzzan frí

2 pizzur af matseðli, 1 meðlæti og 2l gos 5.500 kr.

tilboð fimm

tilboð sex

2 pizzur af matseðli, 2 barnapizzur, 2 safar og 2l gos - 6.500 kr.

allar pizzur á matseðli 2.000 kr.

nýr matseðill - lækkuð verð

Blackbox Borgartúni 26 / Blackbox Mosó háholt 13-15 blackboxpizzeria.is


Meistaraflokkur kvenna hélt vel heppnað Lambhagamót fyrir börn í 8. flokki

Fyrsta fótboltamótið í Fellinu Fimleikasalurinn til leigu fyrir viðburði

Hægt er að leigja út fimleikasalinn að Varmá fyrir ýmsa viðburði eins og afmæli eða bekkjarkvöld. Nú á vorönn eru lausir tímar á fimmtudags- og föstudagskvöldum og kl. 12:30-16:00 á laugardögum. 1,5 klst. kostar 21.000 kr. og 2 klst. kosta 28.000 kr. Allar nánari upplýsingar er hægt að fá í gegnum netfangið fimleikasalur@afturelding.is

Meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu stóð á dögunum fyrir fótboltamóti ætluðu 8. flokki barna. Mótið var haldið í Fellinu og var þetta fyrsta mótið í nýja knattspyrnuhúsinu. Mótið var vel sótt en 35 lið tóku þátt frá 7 félögum, alls rúmlega 210 keppendur. Aðalstyrktaraðili meistaraflokks kvenna stóð þétt við bak sinna kvenna en mótið bar nafnið Lambhagamótið með rentu. Meistaraflokkur og meistaraflokksráð kvenna stefna að því að gera viðburðinn árlegan með möguleikann á að stækka mótið um helming á næsta ári. Lambhagamótið er og verður því eitt af þeirra aðal fjáröflunum. Þar sem Mosfellsbær styður við heilsueflandi samfélag fannst mótshöldurum tilvalið að gefa krökkunum brakandi Lamb-

hagasalat og ferskt, íslenskt vatn á flöskum í mótsverðlaun, sem vakti mikla lukku.

Íþróttahátíð Mosfellsbæjar Helena Sveinbjörnsdóttir, móðir Ernu Sóleyjar, og Ingvar Ómarsson við íþróttakjörið. Með þeim eru fulltrúar Mosfellsbæjar.

Myndir/RaggiÓla

Kjör íþróttakonu og íþróttakarls Mosfellsbæjar fór fram við hátíðlega athöfn í íþróttamiðstöðinni að Varmá fimmtudaginn 16. janúar. 12 konur og 14 karlar voru tilnefnd. Íþróttakona Mosfellsbæjar var kjörin Erna Sóley Gunnarsdóttir, kúluvarpari. Íþróttakarl var kjörin Ingvar Ómarsson, fjallahjólreiðamaður. Auk þess var fjöldi íþróttamanna bæjarins veittar viðurkenningar fyrir árangur á árinu 2019. Viðurkenningar voru m.a. veittar þeim sem höfðu orðið Íslandsmeistarar, deildarmeistarar, bikarmeistarar, landsmótsmeistarar og þeim sem tekið höfðu þátt í landsliðsverkefnum. Á myndunum má sjá fullt af flottu íþróttufólki úr Mosfellsbæ.

Aftureldingar vörurnar fást hjá okkur N a m o e h f. - S m i ð j u v e g i 7 4 ( g u l g ata ) - 2 0 0 K ó pavo g i

24

- Íþróttir

sport íslandi Sími: 566 7310 - jakosport@jakosport.is - jakosport.is


Glæsilegur árangur taekwondodeildarinnar á Norðurlandamóti Laugardaginn 18. janúar fór fram Norðurlandamót í Taekwondo í Osló. Það voru 26 keppendur frá Íslandi á mótinu þar af 11 frá Aftureldingu. Þetta var stórt mót þar sem 350 keppendur voru skráðir í keppni í Kyrorugi (bardaga) og 317 í Poomsae (formum). Keppendur frá Aftureldingu stóðu sig mjög vel og komu heim með eitt gull, fimm silfur og þrjú brons.

Norðurlandameistari

Arnar Bragason, yfirþjálfari Taekwondodeildar Aftureldingar, varð Norðurlandameistari í Kyrorugi (bardaga) á Norðurlandamótinu í Osló. Arnar keppti í flokki -80 kg, 35 ára og eldri, þar keppti hann á móti 2 sterkum andstæðingum, báðum frá Svíþjóð. Arnar er einn af reynslumestu taekwondomönnum landsins og hefur keppt í aldarfjórðung í hópi þeirra bestu. Þetta er fyrsta sinn sem Arnar vinnur gull á Norðurlandamóti og má segja að þrautsegja og stífar æfingar hafi komið honum á verðlaunapall.

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

Álagning fasteignagjalda 2018 Álagning fasteignagjalda 2020 Tilkynning til eigenda fasteigna í Mosfellsbæ

Tilkynning til eigenda fasteigna í Mosfellsbæ

Álagningarseðlar fasteignagjalda eru birtir rafrænt á Álagningarseðlar upplýsinga- og þjónustuveitunni www.island.is og fasteignagjalda eru íbúagátt Mosfellsbæjar, ibuagatt.mosfellsbaer.is

birtir rafrænt á www.island.is og íbúagátt Mosfellsbæjar, ibuagatt.mosfellsbaer.is Fasteignagjöld skiptast á níu gjalddaga frá 15. janúar til 15.

september. Eindagi fasteignagjalda er þrjátíu dögum eftir Fasteignagjöld skiptast níu gjalddaga 15. janúar ef vanskil gjalddaga og fellur allurá skattur ársinsfráí gjalddaga til 15. Sé september. fasteignagjalda þrjátíu dögum verða. fjárhæðEindagi fasteignagjalda undirerkr. 40.000 er gjaldeftirþeirra gjalddaga og fellur allur skattur ársins í gjalddaga dagi 15. janúar. ef vanskil verða. Sé fjárhæð fasteignagjalda undir kr. 40.000 er gjalddagi þeirra janúar. Fasteigagjöld má greiða með15. greiðsluseðlum sem jafnframt

birtast meðal ógreiddra reikninga í heimabanka, með beinFasteignagjöld greiða með og greiðsluseðlum sem greiðslum, með má boðgreiðslum í Þjónustuveri Mosfellsbæjar. jafnframt birtast meðal ógreiddra í heimabanka, Greiðsluseðlar eru almennt ekki reikninga sendir nema þess hafi verið með beingreiðslum, boðgreiðslum og í Þjónustuveri óskað sérstaklega ámeð íbúagátt Mosfellsbæjar, ibuagatt.mosMosfellsbæjar. almennt ekki fellsbaer.is eða Greiðsluseðlar í Þjónustuverieru Mosfellsbæjar. sendir nema þess hafi verið óskað.

Þjónustuver Mosfellsbæjar veitir nánari upplýsingar og Þjónustuver veitirútprentaða nánari upplýsingar og sendir og sendir þeim Mosfellsbæjar sem þess óska álagningarseðla þeim sem þess óska útprentaða álagningarseðla og greiðsluseðla. greiðsluseðla.

arnar bragason

KOMDU Í BLAK ÆFINGATAFLA 2020 Flokkur/Aldur

Mánudagar

2., 3. og

15:00-16:00

15:00-16:00

Lágafell

Lágafell

4. bekkur 5. og 6. bekkur

Myndir/RaggiÓla

kvk. og kk. 7. - 9. bekkur kk. 7. - 9. bekkur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

16:00-17:00

15:30-16:30

12:30-14:00

Varmá

Varmá

Varmá

16:00-17:00

16:00-17:30

15:30-16:30

12:30-14:00

Varmá

Varmá

Varmá

Varmá

17:00-18:30

16:00-17:30

16:30-18:00

17:00-18:30

16:00-17:30

16:30-18:00

12:30-14:00

Varmá

Varmá

Varmá

Varmá

kvk. 2. fl kvk Menntaskóli •

Lengsti blakleikur í sögu blaksins var haldin í Hollandi árið 2011. Leikurinn var í 85 klst.

Boltinn ferðast hratt í uppgjöf, hraðametið er 132 km á klst.

Blakari hoppar að meðaltali 300 sinnum í leik

Blak er næst vinsælasta íþrótt í heiminum

Talið er að 800 milljónir manna og kvenna spili blak um allan heim.

Komdu og prófaðu frítt í mánuð Íþróttir -

25


bæjarbúa

lesa Mosfelling Samkvæmt nýrri lestrarmælingu Gallup

Lestrarmæling í Mosfellsbæ í desember 2019. Spurt var: Mosfellingur er bæjarblað sem dreift er í hús í Mosfellsbæ. Hefur þú lesið eða flett Mosfellingi á síðastliðnum 3 vikum?

Bæjarblaðið Mosfellingur kemur út á þriggja vikna fresti. Dreift frítt í öll hús í Mosfellsbæ, á Kjalarnesi og í Kjós. Netfang: mosfellingur@mosfellingur.is

Frítt, frjálst og óháð bæjarblað


Frístundaávísun fyrir 5 ára börn Skipulagt íþrótta- og tómstundastarf hefur margsannað forvarnargildi sitt og stuðlar að heilbrigðum og jákvæðum lífsstíl. Mosfellsbær sem og önnur sveitarfélög hafa stutt við slíka iðkun með frístundaávísunum fyrir aldurshópinn 6-16 ára. Það hefur færst í vöxt undanfarin ár að bjóða upp á skipulagt íþrótta- og tómstundastarf fyrir 4 og 5 ára börn. Það hefur sýnt sig að eftirspurn er eftir því og á vegum Aftureldingar er til að mynda boðið upp á fimleika, fótbolta, sund og körfubolta fyrir þennan aldurshóp. Einnig hefur verið boðið upp á sundnámskeið og svo hefur hinn sívinsæli Íþróttaskóli barnanna verið rekinn um árabil. Það eru samtals um 140 börn í árgangi 2015 og 2014 í Mosfellsbæ og eru iðkendur í skipulögðu íþróttastarfi í þessum aldurshópi á bilinu 180-200 börn. Því má gera ráð fyrir að 64-71% barna í þessum hópi stundi að jafnaði einhvers konar skipulagt íþrótta- eða tómstundastarf. Það er frábær virkni hjá þessum yngsta aldurshópi og endurspeglar kraftmikið starf og dugmikla foreldra. Til að koma til móts við þennan hóp þá

Umhverfismál í forgangi lagði Viðreisn í Mosfellsbæ til í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar 2020 að 4 og 5 ára börn fengju frístundaávísun og yrði 50% af upphæðinni sem grunnskólabörn fá eða kr. 26.000 á ári. Tillagan var að hluta til samþykkt í bæjarstjórn og er niðurstaðan sú að aldursviðmið frístundávísunar hafa verið færð niður í 5 ára frá og með árinu 2020 og er upphæðin kr. 26.000 á barn.

Þetta eru frábærar fréttir og góð búbót fyrir barnafólk í Mosfellsbæ og styður enn við öflugt íþróttaog tómstundastarf í bænum. Viðreisn mun halda áfram að vinna að málefnum barnafólks og munum við leggja áherslu á að frístundaávísunin nái einnig til 4 ára barna við gerð næstu fjárhagsáætlunar. Hvetjum við alla foreldra 5 ára barna að sækja um frístundaávísun þegar næsta tímabil ávísunarinnar hefst þann 15. ágúst nk. Ólafía Dögg Ásgeirsdóttir, varafullltrúi Viðreisnar í Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúi Viðreisnar í Mosfellsbæ.

Umferðarmál í Helgafellshverfi Talsverð umræða hefur verið um umferðarmál í Helgafellshverfi undanfarna mánuði í tengslum við opnun á Helgafellsskóla fyrir ári síðan og áframhaldandi uppbyggingu hverfisins. Til þess að fá mynd af stöðu umferðarmála fól Mosfellsbær Verkfræðistofunni Eflu að skoða umferðarmálin í Helgafellshverfi. Framkvæmdar voru m.a. umferðartalningar, farið yfir öryggismál, tengingar út úr hverfinu, bílastæðamál, hraðahindranir á Helgafellsvegi o.fl.

Tengingin við Þingvallarveg um Ásaveg þykir góður kostur sem viðbótartenging við Helgafellshverfið. Með tilliti til umferðaröryggis er þó nauðsynlegt að uppfæra og laga veginn og útfæra gatnamótin við Þingvallarveg betur og eru viðræður í gangi við Vegagerðina um útfærslu þar að lútandi. Í aðalskipulagi Mosfellsbæjar er einnig gert ráð fyrir vegtengingu austur úr Helgafellshverfi sem tengist inn á nýjan Kóngsveg sem einnig er á skipulagi bæjarins.

Umferðartalningar

Bílastæðamál

Umferð á Helgafellsvegi var talin í októ­ber 2019 og mældist umferðin 5.500 ökutæki á sólarhring (virkur dagur). Umferðarspár deiliskipulags Helgafellshverfis áætla að umferð á Helgafellsvegi verði um 10.000 ökutæki á sólarhring eftir að hverfið verður fullbyggt og miðað við umferðina í dag og núverandi uppbyggingu má gera ráð fyrir að þær spár muni ganga eftir. Búast má við að umferð Helgafellshverfis geti aukist um allt að fjórðung þegar 4. áfangi hverfisins verður fullbyggður eftir nokkur ár. Vinnuumferð vegna uppbyggingar 4. áfanga muni fara um Vefarastræti, en fram kemur í samningi Mosfellsbæjar og byggingarverktaka að allur uppmokstur á efni verði nýttur inni á svæðinu, m.a. í landmótun og manir. Mun því efni ekki vera flutt í gegnum hverfið og þar af leiðandi mikil lágmörkun vinnuumferðar sem er mjög jákvætt. Auk þess mun einn aðili, Byggingafélagið Bakki sjá um uppbyggingu á þessum áfanga og verður sú vinna áfangaskipt til nokkurra ára. Það fyrirkomulag mun takmarka enn frekar umferð og ónæði í hverfinu heldur en ef margir verktakar væru að vinna á svæðinu á sama tíma.

Óskir hafa borist til bæjaryfirvalda um að skoða möguleika á fjölgun bílastæða í áfanga 1.-3. í Helgafellshverfi. Möguleikar eru á að koma fyrir viðbótar bílastæðum á t.d. Varmárgötu og fleiri stöðum samkvæmt skýrslu Verkfræðistofunnar Eflu og er það til skoðunar hjá umhverfissviði. Í skýrslunni koma einnig fram tillögur varðandi umbætur og breytingar á hraðahindrunum á Helgafellsvegi og verða ákvarðanir um þær breytingar framkvæmdar eftir yfirferð og hönnun þeirra hjá fagaðilum.

Hringtorg við Vesturlandsveg og tengingar út úr Helgafellshverfi Hringtorg við gatnamót Vesturlandsvegar-Helgafellsvegar ætti að anna eftirspurn umferðar vegna uppbyggingar 1.-4. áfanga en gæti þó reynst erfitt að komast inn í hringtorgið á álagstoppum árdegis og á umferðamiklum sumareftirmiðdögum. Við frekari uppbyggingu þykir þó nauðsynlegt að opna fyrir viðbótartengingu við Helgafellshverfi og verður það gert eftir því sem hverfið byggist upp.

28

Umferðaröryggi Umferðaröryggi í Helgafellshverfi er mjög mikilvægt sem og í öðrum hverfum Mosfellsbæjar. Tilgangur þess að óskað var eftir skýrslu frá Verkfræðistofunni Eflu var að fá sem gleggsta mynd af stöðu umferðarmála í hverfinu og fá fram tillögur um hvernig auka megi umferðaröryggi. Margar góðar ábendingar koma fram í skýrslunni og eru þær í vinnslu og útfærslu hjá fagfólki á umhverfis­sviði Mosfellsbæjar. Það er á ábyrgð okkar allra að huga að umferðaröryggi í hverfum Mosfellsbæjar og þar leikum við íbúar aðalhlutverk. Við getum lagt mikið af mörkum með því að virða umferðarreglur og ekki síst reglur um umferðarhraða. Því miður er það staðreynd að þeir sem keyra of hratt í hverfunum okkar eru við íbúarnir sjálfir. Skýrsla Eflu hefur verið send íbúasamtökum Helgafellhverfis og ég hvet áhugasama að kynna sér innihald hennar. Íbúar verða svo upplýstir jafnóðum um þær umbætur og verkefni sem verða framkvæmd sem snúa að umferðarmálum í Helgafellshverfi.

- Aðsendar greinar

Ásgeir Sveinsson, formaður bæjarráðs og skipulagsnefndar Mosfellsbæjar.

Árið 2019 varð vitundarvakning í umhverfismálum á meðal almennings hér á landi sem og annars staðar. Loftslagsverkföll ungmenna vöktu alþjóð til vitundar um það neyðarástand sem hefur skapast í loftslagsmálum og hve aðkallandi það er fyrir samfélög heimsins að bregðast við ástandinu með markvissum aðgerðum. Þegar rætt er um þessi mál er augljóst að umbætur þurfa að eiga sér stað í stóra samhenginu jafnt sem því smáa. Síðastliðið sumar vann umhverfisnefnd Mosfellsbæjar í samráði við íbúa bæjarins nýja umhverfisstefnu fyrir bæinn til ársins 2030. Þar kennir ýmissa grasa sem endurspegla í senn sérstöðu okkar sem sveitarfélags og einnig vilja til að vera til fyrirmyndar í því hvernig við hugsum um og önnumst nærumhverfi okkar. Umhverfisstefnan er unnin með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun að leiðarljósi þar sem lögð er rík áhersla á sjálfbærni, framsýni og virðingu fyrir náttúrunni. Slík gildi eru stór hluti af því sem gerir Mosfellsbæ að eftirsóttum og aðlaðandi bæ og góðum stað til að búa á. Við Mosfellingar búum við þau forréttindi að geta gengið örstutt frá heimilum okkar um náttúruperlur á borð við Blikastaðahringinn, þar hægt er að virða fyrir sér mikið fuglalíf og selina sem liggja á oft á steinum við Leiruvoginn. Ekki er síður skemmtilegt að fara að Álafossi, ganga eftir skógivöxnum stígnum með Varmánni og upp á þau fjölmörgu fell sem umkringja bæinn okkar. Slík nánd við

dýralíf og náttúru er ekki einungis yndisauki og afþreying, heldur forréttindi og gott veganesti inn í lífið fyrir yngri kynslóðir sem alast upp hér í bænum. Kjörnir fulltrúar sem og aðrir starfsmenn Mosfellsbæjar eru ávallt að leita leiða til að verða umhverfisvænni. Starfsmenn í áhaldahúsi bæjarins hafa nýlega skipt út bensíndrifnum verkfærum fyrir rafmagnsknúin, fjárfest í nýjum rafmagnsbíl sem notaður verður í garðyrkju og sorphirðu og tekið markviss skref í að minnka plastnotkun. Vistvænar samgöngur, orkuskipti og grænt skipulag eru meðal fjölmargra forgangsatriða Mosfellsbæjar í umhverfismálum og má ætla að með uppbyggingu Borgarlínu og glæsilegs nýs miðbæjar muni ásjóna bæjarins breytast mjög til hins betra. Við undirrituð ætlum að leggja okkar af mörkum til að vernda og bæta umhverfið hér í Mosfellsbæ og gaman væri að fá bæjarbúa í lið með okkur við það. Margt smátt gerir eitt stórt og ef allir bæjarbúar myndu skoða reglulega hverju þeir gætu breytt og hvernig hægt væri að gera betur á árinu 2020 gætum við unnið þrekvirki í umhverfismálum. Kæru Mosfellingar, tökum höndum saman um að árið 2020 verði enn betra í umhverfismálum en árið 2019. Formaður Umhverfisnefndar Bjartur Steingrímsson f.h. Vinstri grænna og varaformaður umhverfisnefndar, Kristín Ýr Pálmarsdóttir f.h. Sjálfstæðisflokksins.

Nýsköpunar – og þróunarsjóður fyrir leik – og grunnskóla

Klörusjóður

Mosfellsbær hefur vakið athygli á landsvísu vegna framsækni og mikillar fjölbreytni í skólamálum. Skólarnir okkar, bæði leik– og grunnskólar og tónlistaskólinn eru mikilvægustu stofnanir bæjarins og þreytist ég seint á að tala og skrifa um hversu mikilvægir skólarnir eru. Það hefur líka sýnt sig að öflugt fræðslu– og frístundastarf laðar að barnafjölskyldur og hefur gert bæinn einn af bestu stöðum fyrir fjölskyldur að búa á. Til að styðja enn betur við kennara og skólana okkar hefur verið stofnaður nýsköpunar– og þróunarsjóð fyrir fagfólk að sækja fjármagn í til að koma nýjum hugmyndum á laggirnar eða þróa enn frekar starf sem þegar er í gangi. Sjóðurinn hefur fengið nafnið Klörusjóður og er tileinkaður Klöru Klængsdóttur (1920–2011) en Klara var kennari og sundkennari við Brúarlandsskóla og síðar Varmárskóla allan sinn starfsaldur.

Markmið sjóðsins Skólar eru lifandi stofnanir og eru í sífelldri þróun í takt við hraða þróun samfélagsins. Í fjárhagsáætlun 2020–2023 var samþykkt að stofna nýsköpunar- og þróunarsjóð fyrir leik- og grunnskóla í Mosfellsbæ. Markmið slíks sjóðs er að stuðla að nýsköpun og framþróun í skóla- og frístundastarfi leik- og grunnskólum. Með stofnun sjóðsins vill Mosfellsbær styðja enn betur við starf leik– og grunnskólakennara.

Skólar í þróun ná árangri Mikilvægt er að efla starfsþróun innan skólanna og styðja við frekari nýsköpun. Mörg sveitarfélög hafa þegar stofnað álíka styrktarsjóði og nokkur eru með stofnun í burðarliðnum. Skilyrði fyrir styrkveitingu er að verkefnin verði kynnt í skólasamfélagi Mosfellsbæjar og heimilt verði að nota verkefnin af öðrum en styrkhöfum. Nýsköpunar- og þróunarverkefnum verður gert hátt undir höfði með sérstökum viðburði og kynningu þegar kemur að styrk­afhendingu, slíkt er afar jákvætt og hvetjandi fyrir starfsemi leik- og grunnskóla í Mosfellsbæ. Rannsóknir sýna að starfsþróun er að miklu leyti undir þeim skilyrðum sem kennurum eru búin í skólum. Eitt af því sem einkennir þá skóla sem ná árangri í þróunarstörfum er að þeir skapa kennurum góð skilyrði að þessu leyti. Stofnanir eru stöðugt að læra og breyta og bæta. Skólar eru lifandi samfélög þar sem kennarar, stjórnendur og aðrir starfsmenn læra ekki síður en nemendur. Þannig er lífið. Nýsköpunar- og þróunarsjóður er nýjung og verður vonandi til þess fallinn að efla enn frekar menntasamfélagið í Mosfellsbæ. Frekari upplýsingar um reglur sjóðsins verður að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar innan skamms. Kolbrún G. Þorsteinsdóttir formaður fræðslunefndar.

Næsta blað kemur út: 20. febrúar Efni og auglýsingar skulu berast fyrir kl. 12, mánudaginn 17. febrúar.


alla laugardaga 11:30-15:00 00 kr. Verð: 3.9 láttur 50% afs 2 ára fyrir 6-1 gstu ir yn frítt fyr

Unga

fólkið

-

félagsmiðstöðin

Ból

Dagskrá Bólsins - febrúar

Unga fólkið -

29


Heilsumolar Gaua

Kraftur kolvetnanna

K

olvetnin hafa átt undir högg að sækja undanfarið. Það hefur verið sótt að þeim úr ýmsum áttum og mataræði á borð við Primal, Paleo og Ketó hafa farið sigurför um heimsbyggðina. Ég stökk á Primalvagninn á sínum tíma. Mér leið ágætlega á því, þannig séð, en vantaði samt einhverja orku yfir daginn. Ég daðraði við Paleo-mataræðið en komst aldrei almennilega inn í það. Kannski af því að mér líður einfaldlega best þegar ég fæ kolvetnin mín.

É

g hef undanfarið verið að stúdera bæði langlífismataræði og keppnismataræði. Langlífismataræðið byggir á mörgum rannsóknum úr ýmsum geirum. Þær sýna að þau samfélög þar sem fólk lifir lengst – og heldur heilsunni lengi – eiga það sameiginlegt að fólk borðar mikið plöntufæði. Kolvetni fyrst og fremst. Úr nærumhverfi yfirleitt. Það sem hægt er að rækta á staðnum. Þeir langlífu borða yfirleitt ekki mikið af dýraafurðum, fá mest af próteinum sínum úr jurtaríkinu og fituna sömuleiðis. Ólívuolíu til dæmis.

Dagur kvenfélagskonunnar 1. febrúar Kvenfélag Mosfellsbæjar var stofnað annan dag jóla árið 1909. Félagið er því orðið 110 ára og er með elstu félögum í Mosfellsbæ. Tímamótunum var fagnað á einn og annan hátt, m.a. með hátíðarfundi með flottri dagskrá í desember. Í dag eins og fyrir 110 árum er þörf fyrir konur sem starfa í kvenfélögum og með kraftmiklu sjálfboðliðastarfi gera sitt til að bæta lífsgæði fólksins í landinu.

varðandi meðgöngu, fæðingu eða kvensjúkdóma. Um er að ræða „Gjöf til allra kvenna á Íslandi“. Sjá nánar í næsta tölublaði Húsfreyjunnar, sem er jákvætt og hvetjandi tímarit sem KÍ hefur gefið út í 70 ár. Kvenfélag Mosfellsbæjar tók á dögunum þátt í uppsetningu Þjóðleikshússins á leikritinu Englinum, sýningu byggðri á verkum Þorvalds Þorsteinssonar. Þetta samstarf var virkilega skemmtilegt þar sem kökubasar Kvenfélagsins var innsetning í sjálfu leikritinu.

FERMING

Kvenfélagasamband Íslands var stofnað þann 1. febrúar 1930 og er samstarfsvettvangur og málsvari kvenfélaganna í landinu. Stofndagurinn var útnefndur „Dagur kvenfélagskonunnar“ árið 2010 og með því móti er vakin athygli á hinu óeigingjarna starfi sem fer fram í 154 kvenfélögum um allt land. Þennan dag eru kvenfélagskonur hvattar til að halda upp á daginn með einhverjum hætti og setja þannig gullkant á tilveruna í dagsins önn. Kvenfélagskonur í Mosfellsbæ ætla að gera sér dagamun með því að hittast á Blik Bistró og grill og njóta matar og samveru í hádeginu. Ef þú lesandi góður hittir kvenfélagskonu á „degi kvenfélagskonunnar“ væri ekki úr vegi að gefa henni knús eða alla vega segja hæ!

Kvenfélagasambandið efnir til fjáröflunar í samstarfi við kvenfélög um allt land í tilefni 90 ára afmæli þess. Kvenfélagskonur munu sjá um sölu á gullfallegum armböndum og dásamlega góðu súkkulaði. Söfnuninni verður formlega ýtt úr vör á sjálfan afmælisdaginn 1. febrúar á Bessastöðum, en forseti Íslands er verndari Kvenfélagasambandsins. Safnað verður fyrir gjöf til Kvennadeildar Landspítalans LSH; gefin verða tæki og hugbúnaður sem nýtast munu um allt land. Konur á landsbyggðinni þurfa þá ekki í eins ríku mæli og áður að ferðast til Reykjavíkur til að fá greiningu á ýmsu sem upp getur komið og öryggi þeirra eykst umtalsvert

Kvenfélagskonur í Mosfellsbæ horfa með bjartsýni fram á árið sem er rétt að byrja, enda alltaf nóg af verkefnum sem við viljum styrkja og styðja í nærumhverfi okkar. Kærar þakkir til allra þeirra sem hafa stutt okkur og aðstoðað í gegnum tíðina og hjálpað okkur að hjálpa öðrum. Gildi kvenfélaganna á Íslandi eru „Kærleikur, samvinna, virðing“ og endurspegla þá samkennd sem einkennir starf kvenfélagskvenna. Kvenfélag Mosfellsbæjar fundar fyrsta mánudag hvers mánaðar í Safnaðarheimili Lágafellssóknar, gestir eru velkomnir til okkar á félagsfundi sem samanstanda af gamni og alvöru. Láttu sjá þig!

Nú er rétti tíminn til að bóka tíma í fermingarmyndatökuna

FERMING

Stjórn KM

F E R M IFNE RGM I N G Nú er rétti tíminn til að bóka tíma í fermingarmyndatökuna

E

f margar rannsóknir á langlífi og góðri heilsu sýna að kolvetni úr grænmeti, ávöxtum og öðrum plöntum hafi jákvæð áhrif á langtíma heilsu okkar, er þá ekki ástæða til að staldra aðeins við og velta fyrir sér hvort ekki sé ástæða til þess að sýna kolvetnunum virðingu og vinsemd og gefa þeim góðan sess í daglegu mataræði okkar? Við hjónin erum þessa dagana á kafi í Spartan Race þjálfaranámskeiði – það snýst um allt sem kemur að undirbúningi og þátttöku í þessum dásamlegu utanvegarhindrunarhlaupum. Næring er þar mikilvægur hluti.

Nú er rétti tíminn til bóka Nú að er rétti tíminn til að bóka tíma í fermingarmyndatökuna tíma í fermingarmyndatökuna Á

námskeiðinu er útskýrt vel af hverju íþróttamenn verða að fá nóg af góðum kolvetnum til þess að komast í gegnum erfiðar keppnir á borð við Spartan Race. Prótein og fita eru ekki nóg. Sem sagt, kolvetnin eru okkur nauðsynleg bæði sem orka fyrir mikla hreyfingu og sem lykill að langlífi og góðri heilsu. Þau lengi lifi! Guðjón Svansson

gudjon@kettlebells.is

Helga Ljósmyndir HelgaDögg Dögg Ljósmyndir Sími: 586 8080 Þverholti 2

w w w.helgadogg.is/ / helgadogg@helgadogg.is helgadogg@helgadogg.is w w w.helgadogg.is

www.fastmos.is 30

- Heilsufréttir og Kvenfélagið

Helga Dögg Ljósmyndir


Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° mosfellinga GuĂ°bjĂśrn Einarsson Fjandinn hafi gaurinn sem ĂĄkvaĂ° aĂ° hĂĄvĂŚrasta hljóð veraldar vĂŚri gott svar reykskynjari viĂ° aĂ° fĂĄ nĂ˝tt batterĂ˝ 23. jan Gunnar GuĂ°jĂłnsson LogniĂ° ĂĄ Ă?slandi er bĂşiĂ° aĂ° fara mjĂśg hratt yfir allan janĂşarmĂĄnuĂ°. 23. jan JĂłgvan Hansen Ă?sland !! Ă&#x17E;arna var ĂĄkvĂśrum tekin eftir 16 ĂĄr hĂŠr ĂĄ landi aĂ° skifta danska passan yfur Ă­ Ă?slenska. Pabbi var svo spenntur heima Ă­ FĂŚreyjum aĂ° hann braut stĂłll Ă­ stofuni :) VĂĄaaa hvaĂ° Ăžetta var flott hjĂĄ dreingjunu! 11. jan Ă&#x17E;orbjĂśrg SĂłlbjartsdĂłttir Kenndi fyrsta tĂ­mann Ă­ nĂ˝ja InfrarauĂ°a salnum Ă­ World Class MosĂł Ă­ morgun. Var meĂ° stĂştfullan tĂ­ma af hressum konum :) AĂ°staĂ°a, salir og hljóðkerfi eins og best er ĂĄ kosiĂ°. Hlakka til aĂ° byrja meĂ° Fit Pilates nĂĄmskeiĂ°iĂ° mitt ĂĄ ĂžriĂ°judaginn. Til hamingju DĂ­sa og BjĂśssi meĂ° viĂ°bĂłtina, og til hamingju Klassarar Ă­ MosfellsbĂŚ. 11. jan

verslum Ă­ heimabyggĂ°

Ă&#x2013;ll almenn vĂśrubĂ­la- og kranaĂžjĂłnusta â&#x20AC;˘ Grabbi, grjĂłtklĂł og fl. â&#x20AC;˘ Ă&#x161;tvega Ăśll jarĂ°efni. â&#x20AC;˘ Traktor og sturtuvagn Ă­ Ă˝mis verkefni eĂ°a leigu. â&#x20AC;˘ SlĂĄttuĂžjĂłnusta og fl.

Bj Verk ehf. BjĂśrn s: 892-3042

GĂ&#x201C;Ă?IR MENN EHF Rafverktakar GSM: 820-5900

â&#x20AC;˘ nĂ˝lagnir â&#x20AC;˘ viĂ°gerĂ°ir â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ hĂśnnun og uppsetning ĂĄ Ăśryggiskerfum â&#x20AC;˘ sĂ­ma og tĂślvulagnir www.malbika.is - sĂ­mi 864-1220

MG LĂśgmenn ehf. Ă&#x2013;ll almenn lĂśgfrĂŚĂ°iĂžjĂłnusta Innheimtur Sala fasteigna HĂĄholti 14 - SĂ­mi 588 1400 - mglogmenn@mglogmenn.is - www.mglogmenn.is

a

LĂśggiltur rafverktaki www.arioddsson.is

MĂ&#x161;RVERK - FLĂ?SALAGNIR - ALMENN VIĂ?HALDSVINNA FAGMENNSKA Ă? FYRIRRĂ&#x161;MI HĂĄholti 14 â&#x20AC;˘ 270 MosfellsbĂŚ â&#x20AC;˘ arioddsson@arioddsson.is SĂ­mar: 895-0383 / 867-7704 / 564-4070

Ă&#x161;TFARARSTOFA Ă?SLANDS

sĂ­Ă°an 1996

Ragna Rós Bjarkadóttir Mig langar svo að nota mått FB í að finna stråkinn sem lenti í slysinu með Gunna sl fÜstudag. Eins pabba hans ,við såtum í fleiri klukkutíma upp å bråðamóttÜku eins å biðstofunni å gjÜrgÌsludeildinni. MÊr nåðist að spurja pabbann um nafn. Stråkurinn var svo fluttur upp å hringbraut. Okkur Gunna langar svo að vita um líða hans, Það eina sem Êg veit aðvsrinna nafnið å honum er Aron. Með ÞakklÌti Ragna Rós <3 17. jan Bubbi Morthens � dag er stilla hÊr í Kjós sennilega er hann að dúra Þar til nÌsta lÌgð skellur å í kvÜld hef verið að leggja seinustu hÜnd å nýtt efni sem bíður eftir að Komast í hljóðver helginn Ìtti að vera full af åst fyrir alla <3 24. jan

ALĂ&#x161;Ă? Č&#x160; VIRĂ?ING Č&#x160; TRAUST Č&#x160; REYNSLA Ă&#x161;TFARARSTOFA Ă?SLANDS sĂ­Ă°an 1996

ALĂ&#x161;Ă? Č&#x160; VIRĂ?ING Č&#x160; TRAUST Č&#x160; REYNSLA

Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Ă&#x2021;Â&#x2014;Čą Â&#x2014;Â?Ă Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A; Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Ă&#x2021;Â&#x2014;Čą Â&#x2014;Â?Ă Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A;

Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2014; Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2014;

Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;¡Â?ČąÂ&#x153;Â?Â&#x160;Čą Â&#x17E;Ä?Â&#x201C;Ă Â&#x2014;Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A; Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;¡Â?ČąÂ&#x153;Â?Â&#x160;Čą Â&#x17E;Ä?Â&#x201C;Ă Â&#x2014;Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A;

SĂ­mar allan sĂłlarhringinn: 581 3300 & 896 8242 Č&#x160; www.utforin.is allan sĂłlarhringinn: Č&#x160; www.utforin.is Komum heim til aĂ°standenda og rĂŚĂ°um skipulag Ăştfarar ef ĂłskaĂ° er.

SĂ­mar 581 3300 & 896 8242 Komum heim til aĂ°standenda og rĂŚĂ°um skipulag Ăştfarar ef ĂłskaĂ° er.

www.bmarkan.is

Sendið okkur myndir af nýjum Mos­fell­ingum åsamt helstu upplýsingum å netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

Ă&#x17E;Ăş finnur Ăśll blÜðin ĂĄ netinu w w w. m o s f e l l i n g u r . i s

6S§BSIPMU.PTGFMMTCÂ?S4Ă&#x201C;NJ 6S§BSIPMU.PTGFMMTCÂ?S4Ă&#x201C;NJ

6S§BSIPMU.PTGFMMTCÂ?S4Ă&#x201C;NJ Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° Mosfellinga -

31


Takk f yrir

Heyrst hefur... ...að Landinn á Rúv hafi mætt á Þorrablót Aftureldingar til að taka út borðaskreytingarnar. ...að Sóli Hólm verði með uppstand í Hlégarði 15. feb og 13. mars en uppselt er á fyrra kvöldið.

Sendið okkur myndir af nýjum Mos­fell­ingum ásamt helstu upplýsingum á netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

síðast!

...að ljósmyndastofan Myndó sé að fara að flytja í Kardemommubæinn. ...að Blackbox sé búið breyta matseðlinum og lækka hjá sér verðskrána. ...að það sé þorrabingó á Barion í kvöld, fimmtudagskvöld, þar sem vinningarnir séu fyrir meira en 600 þúsund krónur.

Þórdís Sara fæddist 15. október 2019 og var 13 merkur og 50 cm. Foreldrar hennar eru Margrét Sæunn Axelsdóttir og Haraldur Grétar Haraldsson.

ð ... Þá er þessum frábæra viðburði loki nga felli Mos ar okk átíð Ársh ur. því mið n að er lokið í bili og ég er strax farin a þett er a end árs ta næs til ka hlak er Ég i. stað alla í n frábær skemmtu t að sjálfsögðu að tala um Þorrabló ári. ju hver á ns ársi ý part r, Aftureldinga skreytÞetta gekk glimrandi vel og borð n ingarnar, kynnirinn, skemmtiatriði t ásam i stað alla í og gestirnir frábærir . líka num ngu veiti st Það er erfitt að segja hvað mér fann gu standa upp úr enda úr mjög mör a að velja. En ég verð þó helst að nefn en tvennt sem gerði kvöldið gegg jað rnir það var tríóið Kókos og gylltu fola þar ásamt kynninum Þorsteini sem ta þau mér fannst standa upp úr og hljó á þarf r Hve dið. kvöl fyrir þökk frá mér m að Stebba Hilmars og Matta í Pöpunu inga halda þegar við höfum svona snill séu innan bæjarmarkanna, þó svo þeir tir. nú ágæ

...að Eiður Smári hafi verið í miklum fíling á þorrablóti Aftureldingar. ...að þorrablót Dalbúa verði haldið í Harðarbóli á föstudagskvöldið. ...að Afturelding mæti ÍR í 8-liða úrslitum í CocaCola bikar karla miðvikudaginn 6. febrúar. ...að Edda Davíðs hafi haldið glæsilegt fimmtugsafmæli í Hörpu í upphafi þorra. ...að Gunni Birgis og Velina hafi eignast stúlku á dögunum. ...að Halla Karen ætli að halda mikið íþróttaafmæli í byrjun febrúar þegar hún verður fimmtug. ...að veiðst hafi risafiskar á dorg í Hafravatni í byrjun árs. ...að Sigga Kling ætli að mæta á Barion föstudaginn 7. febrúar og stjórna hópkarókí. ...að veitingastaðurinn Blik sé að byrja með bröns á laugardögum. ...að Nilli á Helgafelli verði fertugur um helgina. ...að mikil ásókn sé í nýja og stærri stöð World Class í Lágafellslaug. ...að Mosfellingurinn Marta Carrasco sé komin alla leið í úrslit í þáttunum Allir geta dansað en úrslitastundin fer fram á föstudagskvöldið. ...starfsfólk Helgafellsskóla hafi unnið Vinnustaðabikar Mosfellsbæjar. ...að búið sé að stofna nýjan kór í Lágafellskirkju sem nefnist Fermata. ...að níu af hverjum tíu Mosfellingum lesi Mosfelling samkvæmt nýrri lestrarkönnun Gallup. ...að hljómsveitin Kaleo hafi gefið út tvö ný lög á dögunum. ...að mosfellska hljómsveitin Piparkorn hafi slegið í gegn á Sunnudjasskvöldi á Barion. ...að Kalli Tomm og Lína hafi gift sig óvænt á dögunum í fallegri athöfn í Lágafellskirkju. ...að knattspyrnumaðurinn Bjarki Steinn hafi nýverið verið á reynslu í Örebro í Svíþjóð. ...að bræðurnir Hermann Daði og Bjarki Eyþórssynir hafi báðir eignast sín fyrstu börn í janúar. ...að Fiffi verði þrítugur um helgina. mosfellingur@mosfellingur.is

Í eldhúsinu Lambapottréttur

hjá gun nari og

Gunnar A. Ólafsson og Bergþóra Þorsteinsdóttir deila að þessu sinni með Mosfellingi uppskrift af einföldum hægelduðum lambapottrétti. Innihald: (fyrir 4-5) • Lambakjöt t.d. súpukjöt í bitum, rúmlega 2 kg • 3-4 laukar • 3-9 hvítlauksgeirar • Tómatpure 1-2 litlar dósir • Tómatsósa, slatti • 2-3 bollar heitt vatn • 1 rauðvínsglas (má sleppa) Lambakjötið er léttsteikt á pönnu við nokkuð háan hita til að loka og fá skemmtilega áferð. Steikið upp úr smjöri eða olíu og kryddið t.d. með Season All. Færið yfir í steikarpott. Sósugerðin: • Saxið lauk og hvítlauk. • Steikið vel við meðalhita upp úr smjöri eða olíu eftir smekk.

berg þóru

• Látið malla vel eða þar til laukur er orðinn brúnn og vel mjúkur. • Bætið tómatpure, tómatsósu og heitu vatni (soðnu) við (eða rauðvíni). • Látið malla vel, kryddið eftir eigin smekk, má einnig bæta við kjöt- og/eða sveppakrafti en ekki nauðsynlegt. Hellið sósunni vel yfir kjötið í steikarpottinum. Bakið í ofni vel og lengi eða a.m.k. í 90 mínútur við 160 C, má vel vera lengur en passa þarf að hafa næga sósu. Kjötið á að losna án fyrirhafnar af beinum. Kartöflustöppu með hvítlauki og smjöri er gott að hafa með (eða hefðbundna) og vænt magn af salati eftir smekk.  Verði ykkur að góðu.

Gunnar og Bergþóra skora á Mumma og Erlu að deila með okkur næstu uppskrift

32

- Heyrst hefur...

Þessi skemmtun er gríðarlega ar mikilvæg fjáröflun fyrir félagið okk í Aftureldingu og það hefur sýnt sig þarna gegnum árin að það sem safnast nú ekki skiptir mjög miklu máli. Það er góðri oft sem við getum sagt það með ulaus kær ð veri geti ur samvisku að mað að á barnum og leyft kreditkortinu í blæða hressilega enda er þetta allt þágu barnanna. Þannig að þeir sem ginum voru aðeins ryðgaðir á sunnude u. máttu vera það með góðri samvisk inn, mat (í ið blót á a mæt að var Ég ti en þó oft farið á ballið), í fyrsta skip n í ár og það er skömm fyrir uppalin aldrei Mosfelling eins og mig að ég hafi mín farið áður. Já, ég hef skammast að stíga lengi. Og það er nú ekki auðvelt koma fram hér á síðum þessa blaðs og nir. bera opin a svon með num skáp út úr að best víst er num En batnandi mön eftir lifa og allt það. En það er pottþétt ári og svona skemmtun að ég mæti að þetta hvet alla Mosfellinga til að láta sér . fara sér hjá fram ekki blót frábæra og En svo er bara næsta skref hjá þér a mæt að leg dug vera að m öllu r okku á á leiki hjá flokkunum okkar að Varm a og að sjálfsögðu útileiki líka og hald áfram að styðja okkar fólk. Áfram Afturelding!

Högni snær


LA gar smĂĄ

Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° mosfellinga

auglýsingar

verslum Ă­ heimabyggĂ° Tek aĂ° mĂŠr alla krana- og krabbavinnu Ă&#x161;tvega allt jarĂ°efni

SĂłfi til sĂślu

Sófi til sÜlu frå Heimahúsinu, mjÜg vel með farinn síðan 2012. Sófi: Lengd 224 cm, dýpt 93 cm. Stólar: lengd 107 cm, dýpt 93 cm. Upplýsingar í síma 6947440. Verð 40.000 kr.

VĂśrubĂ­ll Ă&#x17E;.B.

KlapparhlĂ­Ă° 10 Ă&#x17E;orsteinn 822-7142

Småauglýsingarnar eru fríar fyrir einstaklinga

mosfellingur@mosfellingur.is

Ă&#x17E;Ăş getur auglĂ˝st

nsla frĂ­tt (...allt aĂ° 50 orĂ°)

Sendu okkur Þína småauglýsingu í gegnum tÜlvupóst: mosfellingur@mosfellingur.is

BĂ­ldshĂśfĂ°a 14 | ReykjavĂ­k | s. 520 3200

www.artpro.is

Ă&#x2013;KUKENNSLA TĂ­mapantanir og upplĂ˝singar hzoega@gmail.com BĂłkaĂ°u tĂ­ma ĂĄ noona.is/okukennsla eĂ°a Ă­ noona appinu

â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x201D;

Ă&#x2013;KUKENNSLA AKSTURSMAT

UMFERĂ?ARFRĂ&#x2020;Ă?SLA

HreiĂ°ar Ă&#x2013;rn ZoĂŤga

820 1616

www.mosfellingur.is www.mosfellingur.is www.mosfellingur.is eign vikunnar

s . 5 6 6 - 8 8 8 8 â&#x20AC;˘ w w w . g l e r ta e k n i . i s

LĂĄgafellslaug VarmĂĄrlaug

Virkir dagar: 06:30-08:00 og 16:00-21:00 Laugard. kl. 08:00-17:00 og sunnud. kl. 08:00-16:00

gur.is

4. tbl. 18. ĂĄrg. fimmtudagur 14. mars 2019 DrEift frĂ­t t inn ĂĄ Ăśll hEiMili og fyrirtĂŚKi Ă­ MoSfEllSbĂŚ, ĂĄ K jalarnESi og Ă­ K jĂłS StjĂłrn Hollvinasamtakanna: BryndĂ­s HaraldsdĂłttir nĂ˝kjĂśrinn formaĂ°ur, Ă&#x2013;rn KjĂŚrnested, Haukur LeĂłsson, SĂłlrĂşn BjĂśrnsdĂłttir, JĂłn Ă . Ă gĂşstsson, RagnheiĂ°ur RĂ­kharĂ°sdĂłttir og Birgir Gunnarsson forstjĂłri Reykjalundar.

- gler Ă­ alla glugga -

Virkir dagar: 06:30 - 21:30 Helgar: 08:00 - 19:00

VefĂştgĂĄf a

MOSFELLINGUR

VĂśluteigi 21

OpnunartĂ­mi sundlauga

â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x201D; www.mosfellin

GLERTĂ&#x2020;KNI ehf

www.fastmos.is

TrjĂĄklippingar / TrjĂĄfellingar 893-5788

BĂ­lapartar ehf ehf BĂ­lapartar ehf BĂ­lapartar NotaĂ°ir TOYOTA varahlutir

NotaĂ°ir TOYOTA varahlutir NotaĂ°ir TOYOTA varahlutir

SĂ­mi: 587 7659 SĂ­mi: 587 7659

HreiĂ°ar Ă&#x2013;rn ZoĂŤ BlĂłmvangur - einbĂ˝lishĂşs

MjÜg fallegt 237 fm einbýlishús með bílskúr, innst í botnlanga við Reykjamel 13 (Blómvangur) í Reykjahverfi í MosfellsbÌ. Eignin stendur å 2.100 fm gróinni og skjólsÌlli eignarlóð. RÊtt við lóðarmÜrkin rennur Varmå og er stutt í nåttúruna og góðar gÜnguleiðir. Gamalt og sjarmerandi hús með góða sål og mikla sÜgu.

Mynd/RaggiĂ&#x201C;la

Fylgstu meĂ° okkur ĂĄ Facebook www.facebook.com/fastmos

HollvinasamtĂśk Reykjalundar hafa gefiĂ° tĂŚki fyrir rĂşmlega 60 milljĂłnir ĂĄ fimm ĂĄrum

Hollvinir gefa hjartaómtÌki HollvinasamtÜk Reykjalundar gåfu å dÜgunum endurhÌfingarmiðstÜðinni å Reykjalundi hjartaómtÌki af fullkomnustu gerð að verðmÌti 8,3 milljóna. Aðalfundur samtakanna fór fram um síðustu helgi og var tÌkið formlega afhent auk Þess sem kosið var nýtt fólk í stjórn Hollvinasamtakanna.

HollvinasamtÜkin voru stofnuð í lok års 2013 og hafa gefið Reykjalundi gjafir fyrir rúmlega 60 milljónir. � dag eru 364 fÊlagar skråðir í samtÜkin en hÌgt er að ganga til liðs við Þau å heimasíðu Reykjalundar og leggja Þannig stÌrstu endurhÌfingarmiðstÜð å �slandi lið.

Kjarna â&#x20AC;˘ Ă&#x17E;verholti 2 â&#x20AC;˘ 270 MosfellsbĂŚr â&#x20AC;˘ S. 586 8080 Einar PĂĄll KjĂŚrnested â&#x20AC;˘ lĂśgg. fasteignasali â&#x20AC;˘ www.fastmos.is

   

  

    

Mosfellingurinn Anna BjĂśrk EĂ°varĂ°sdĂłttir formaĂ°ur Hringsins

Var tvĂś ĂĄr aĂ° koma sĂŠr ĂĄ fĂŚtur eftir veikindi 22

Ă&#x17E;jĂłnustuverkstĂŚĂ°i

R Ă&#x2030; T T I N G AV E R K S TĂ&#x2020; Ă? I

Jóns B. ehf Flugumýri 2, MosfellsbÌ

SĂ­mar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is

www.jonb.iS

skiptum um framrúður

BĂ­laleiga ĂĄ staĂ°num

7<H<ÂĄĂ 6

B6G@K>HHD<7:IG>K>Ă <:GĂ

nĂ˝

cabaS tjĂłnaskoĂ°un

NĂŚsti Mosfellingur kemur Ăşt

20. feb

SĂ­mi: 587 7659

GrÌnumýri 3 | 270 MosfellsbÌ GrÌnumýri 3 | 270 MosfellsbÌ www.bilapartar.is www.bilapartar.is

GrÌnumýri 3 | 270 MosfellsbÌ www.bilapartar.is

SmiĂ°juvegi 60 (rauĂ° gata) KĂłpavogi - SĂ­mi 557 2540

FĂ&#x201C;TAAĂ?GERĂ?ASTOFA MOSFELLSBĂ&#x2020;JAR Ă&#x17E;verholti 3 - SĂ­mi: 566-6612

Mosfellingur er borinn Ăşt Ă­ hvert hĂşs og fyrirtĂŚki Ă­ MosfellsbĂŚ, Kjalarnesi og KjĂłs.

Skilafrestur efnis/auglýsinga er til hådegis å månudegi fyrir útgåfudag. mosfellingur@mosfellingur.is

www.motandi.is

Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° Mosfellinga -

33


w

Fylgdu okkur á Instagram...

Hvað finnst þér vera besti þorramaturinn?

Mæðgur að Varmá

Skál fyrir 2020

Ný ju ári fagnað

Ó, UMFA...

bjarki steinn: Pungarnir eru yfirburða! Fæ ekki nóg.

Djöfullinn danskur

Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

Kvennfans í Hlégarði

Nýgif t á nýju ári

Pétur Leó: Vel súr sviðasulta.

Tveir grjótharðir í garðinum

Á hressast a borðinu

Ísak máni: Hangikjöt og slátur.

x

Tveir leikmenn

TO P M A Skugga-Baldur

Mæðgur blóta

N Októ

Ísak viktors: Gemmér hákall og ég er sáttur hehe rarr..

Björn þór hannesson er nýr topman UMFUS

Andri Freyr: Ég er bara alltaf í boltanum.

Hárstofan Sprey Háholt 14 - s. 517 6677

Tímapantanir í síma 5176677 eða með appinu Noona Halldór Jón: Kindahausarnir þarna namminamm.

34

- Hverjir voru hvar?

sprey_harstofa

Óli


ALLTAF NÓG UM AÐ VERA Á SPORTBARNUM FYLGSTU MEÐ DAGSKRÁNNI Á FACEBOOK.COM/KEILUHOLLIN

FIM. 30. JAN KL. 21:00

HAPPY HOUR FRÁ KL. 21-23

FULLORÐINS

HAPPY HOUR 21-23 Á BARNUM

B

I

N

G

Ó

FÖS. 31. JAN

BREKKUSÖNGUR

BIGGI SÆVARS FRÁ KL. 22

RÚTA Í BÆINN

EINHERJAR VERÐA Á SVÆÐINU MEÐ KASTLEIKI, ÁSKORANIR OG SPRELL FRAM AÐ ÚTSENDINGU. SUPERBOWL QUIZ KL. 21:30 TÍU JARDARNIR VERÐA MEÐ SKEMMTILEGT QUIZ FYRIR LEIK. TILBOÐ AF BJÓR OG VÆNGJUM

FIM. 6. FEB Pantaðu borð : keiluhollin@keiluhollin.is

KL. 21:00

HAPPY HOUR FRÁ KL. 21-23

HJÖBB

QUIZ

FÖSTUDAGSHLAÐBORÐ 11:30 – 13:00

1.990

2.490

HL AÐBOR Ð &GOS

HL AÐBOR Ð &K ALDUR

KR.

KR.

STÓRSKEMMTILEGT FÓTBOLTAQUIZ HJÖRVARS HAFLIÐA

BOLTATILBOÐ Í GANGI Á ÖLLUM LEIKJUM Í BEINNI

12” PIZZA MEÐ TVEIMUR ÁLEGGJUM 1.990 KR. EÐLAN MEÐ NACHOS 1.890 KR. BONELESS WINGS 10-12 STK. (FER EFTIR STÆRÐ) 2.490 KR. KJÚKLINGAVÆNGIR 20 STK. KRISPÝ EÐA HEFÐBUNDNIR 2.490 KR. STÓR Á KRANA 990 KR. GOS MEÐ ÁFYLLINGU 290 KR.


MOSFELLINGUR

Sími:

586 8080 fastmos.is

Kjarna Þverholti 2

Sími: 534 3424

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Sæktu Landsbankaappið

Múlalundur Glæsileg ritfangaverslun í Mosfellsbæ - kíktu við, þá vinna allir!

Svörtu sauðirnir

vinnustofa SÍBS

Um 700 manns blótuðu þorrann að Varmá um síðustu helgi þegar Þorrablót Aftureldingar fór fram. Hér má sjá glæsilegan hóp við komuna á blótið sem kallar sig Svörtu sauðina.

Mynd/RaggiÓla

Mikil sala - Vantar eignir - verðmetum Pétur Pétursson löggiltur fasteignasali 897-0047

Davíð Ólafsson löggiltur fasteignasali 896-4732

S

Grundartangi

Þjónusta við ár LD í 30SE Mosfellinga

588

Nýtt í sölu Vel staðsett 76 fm. endaraðhús við Grundartanga í Mosfellsbæ. Parket og flisar á gólfum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Geymsluloft yfir íbúð. útgegng í góðan garð. 6 fm. gróðurhús í garði. Rólegt og fallegt hverfi. Laus fljótlega.

Háholt 14, 2. hæð

Opið virka d

588 55 30 Bergholt

Gylfaflöt

við Reykjalund, Mosfellsbæ www.mulalundur.is

Netfang: berg@

Pétur

Löggiltur fasteig

Fornistekkur við Hvalfjörð

Mjög vandað 184 fm. einbýli við eina fallegustu götu Mosfellsbæjar. 4 svefnherbergi. 2 baðherbergi/snyrtingar. Björt stofa með arni. Stór bilskúr með geymslu inn af. Fallegur garður. Gróið hverfi. Nýtt K gler í öllum gluggum og nýr þakkantur.

Bergholt

Lágholt

Vel staðsett 231 fm atvinnuhúsnæði við Gylfaflöt. Vel innréttað. Er á tveimur hæðum. Efri hæð með skrifstofum, eldhúsi og hreinlætisaðstöðu. Á neðri hæð er salur og vinnurými. Gott V. 55 m. aðgengi á vinsælum stað. 

Norðurgrafarvegur á Esjumelum

Nýtt í sölu. Mjög fallegt 200 fm. einbýli við Lágholt í Mosfellsbæ. Nýlegt eldhús. Flísar á eldhúsi og stofu . Upptekin loft í stofu. Gestasnyrting og gott baðherbergi. 4 svefnherbergi. Glæsilegur sólskáli með arni. Vel staðsettur 70 fm bústaður í Góður landi Bjarteyjarsands í innanverðum Hvalfirði. Flottar innréttingfrágangur. Einstaklega fallegur garður. ar, sólpallur með heitum potti í suður. 4 svefnherbergi. Skógi land. Heitur pottur. Þetta er hugguleg eignvaxið við rólega lokaða götu. Skóli, íþróttaaðstaða og V. 23,9 m. hestavöllur í göngu færi.

Fellsás Nýtt í sölu. Mjög glæsilegt 286 fm. einbýli á þremur pöllum. Tvíbreiður bílskúr með geymslulofti. 5 herbergi. Arin í stofu og stórkostlegt útsýni til Esjunnar og snæfellsjökuls. Lóðin er 1600 fm. Með trjám og runnum. Þetta er einstaklega smekklegt og vel hannað hús. Eign fyrir vandláta. V. 52,9 m.

Berjarimi

B e rg f a s t e i g n a s a l a s t o f n u ð 1 9 8 9

Vel staðsett 1.000 fm stágrindarhús sem er í smíðum. Þak komið á og búið að klæða húsið. Hurðir komnar í. Gatnagerðargjöld eru greidd. Stór og góð lóð, 3.000 fm. Getur hentað undir V. 87 m. ýmsa starfsemi. Nýr dúkur á þaki.

Vel staðsett 87 fm íbúð á jarðhæð. Tvö svefnherbergi, björt stofa með útgengi á pall í norður. Nýlegt parket. Sérinngangur. V. 43,5 m. 

Opið virka daga frá kl. 9-18 • Netfang: berg@berg.is • www.berg.is • Berg fasteignasala stofnuð 1989

Profile for Mosfellingur

2. tbl. 2020  

Bæjarblaðið Mosfellingur 2. tbl. 19. árg. fimmtudagur 30. janúar 2020. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á Kjalarnes...

2. tbl. 2020  

Bæjarblaðið Mosfellingur 2. tbl. 19. árg. fimmtudagur 30. janúar 2020. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á Kjalarnes...

Advertisement