Page 1

Vefút

MOSFELLINGUR

gáfa www.mosfe llingur.is

2. tbl. 17. árg. fimmtudagur 1. febrúar 2018 Dreift frít t inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á K jalarnesi og í K jós

eign vikunnar

www.fastmos.is

du ðun i n g s ko H rk a ð u

og

Brekkutangi - Fallegt raðhús Mjög fallegt 3ja hæða 279,8 m2 raðhús með bílskúr og 3ja herbergja aukaíbúð með sérinngangi í kjallara. Góðir tekjumöguleikar. Þetta er fallegt og mikið endurnýjað raðhús með vönduðum innréttingum. Gott skipulag. Tvennar svalir og heitur pottur á öðrum þeirra. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr. Íbúð í kjallara: Tvö herbergi, forstofa, baðherbergi, eldhús og stofa. Stór geymsla í kjallara. V. 84,5 m.

Fylgstu með okkur á Facebook www.facebook.com/fastmos

Íþróttamenn Mosfellsbæjar

Guðmundur Ágúst frjálsíþróttamaður og Thelma Dögg blakkona Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 Einar Páll Kjærnested • lögg. fasteignasali • www.fastmos.is

Kynning á kjöri íþróttakonu og íþróttakarls Mosfellsbæjar fór fram í 26. skipti í íþróttamiðstöðinni að Varmá þann 18. janúar. Þá fékk einnig fjöldi íþróttamanna bæjarins viðurkenningar fyrir árangur á árinu 2017.

Myndir/RaggiÓla

MICHELIN GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI N1 LANGATANGA 1A - MOSFELLSBÆ - SÍMI 440 1378

Meira í leiðinni

Mosfellingurinn Magnús Már Einarsson ritstjóri fotbolti.net

Ritstýrir vinsælustu íþróttasíðu landsins

Þjónustuverkstæði

R É T T I N G AV E R K S TÆ Ð I

Jóns B. ehf Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Símar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is

www.jonb.is

28 skiptum um framrúður

Bílaleiga á staðnum

7<H<¡Á6KDIIJC

B6G@K>HHD<7:IG>K>Á<:GÁ

cabas tjónaskoðun


MOSFELLINGUR

Í orði en ekki á borði?

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Útgefandi: Mosfellingur ehf., Spóahöfða 26, sími: 694-6426 Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hilmar Gunnarsson, hilmar@mosfellingur.is Ritstjórn: Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir, annaolof@mosfellingur.is Ragnar Þór Ólason, raggiola@mosfellingur.is Ruth Örnólfsdóttir, ruth@mosfellingur.is Prentun: Landsprent. Upplag: 4.000 eintök. Dreifing: Pósturinn. Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf. Próförk: Ingibjörg Valsdóttir Tekið er við aðsendum greinum á mosfellingur@mosfellingur.is og skulu þær ekki vera lengri en 500 orð. Efni og auglýsingar skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

M

álefni flóttafólks ber oft á góma í þjóðfélaginu og margir sem vilja leysa vanda fólks í neyð. Ekki er langt síðan Íslendingar og þ.m.t. fjöldinn allur af Mosfellingum sagðist tilbúinn að opna hús sín fyrir slíku fólki og taka kannski lítið skref í að bæta heiminn. Þá voru stóru orðin ekki spöruð og skorað á bæjaryfirvöld og Íslendinga alla að taka við sem flestu flóttafólki.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Næsti Mosfellingur kemur út 22. febrúar

N

ú er svo komið að Mosfellsbær er tilbúinn að taka við tíu einstaklingum frá Úganda og bjóða þeim betra líf í okkar góða samfélagi. Auglýst hefur verið eftir húsaskjóli fyrir fólkið og enn er leitað.

Þ

ví segi ég, nú er lag. Það hefðu allir gott af því að vera með eins og einn Úgandabúa í sinni návist. Þar tala ég af reynslu. Kynnast ólíkri menningu og kunna betur að meta hvað við Íslendingar höfum það gott. Þetta er fólk sem kann sannarlega að meta margt sem okkur þykir hversdagslegt, eins og að vera óhult, hafa þak yfir höfuðið og rennandi vatn.

www.isfugl.is

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings

Í þá gömlu góðu... JÓLIN - FJÖLSKYLDAN - VINIR Nú þegar nýtt ár gengur í garð og jólahátíðin að baki er okkur flestum ofarlega í huga hve fjölskyldu og vinabönd setja sterkan svip á þennan tíma ársins. Svo verður vonandi um ókomin ár. Ljósmyndin sem fylgir (birt með góðfúslegu leyfi) er tekin í jólaboði á Suður-Reykjum í Mosfellssveit 1961. Fjöldi þekktra sveitunga eru á myndinni og nafnalistinn gefur henni enn meira gildi. Mynd í eigu Málfríðar Bjarnadóttur Ljósmyndari: Jón M.Guðmundsson ?‹aVWdÂ{HjÂjg"GZn`_jb>{g^Â&.+&!bncYiZ`^c†WdgÂhid[jcc^†\VbaV]h^cj &Málfríður Bjarnadóttir, Reykjum 'Eyjólfur Jónsson, Reykjum , (Þuríður Sigurjónsdóttir, Bjargi ( * &' &. )Ólöf Christensen, Klömbrum . ' & + (% *Guðmundur Jón Þórðarson, Reykjaborg ') &( ', (' &, && +Kristjana Sigurðardóttir, Granaskjóli '' (( ) '* ,Þórður Guðmundsson, Reykjaborg '% (& -Ingibjörg Pétursdóttir, Granaskjóli &) .Sveinsína Tryggvadóttir (Sísí) ''( &% &%Ingibjörg Pétursdóttir, Reykjum &- '& '+ &&Fríður Birna Stefánsdóttir () &* &+ '. &'Chr. Christensen, Klömbrum &(Freyja Norðdahl, Reykjaborg &)Kristinn Magnússon, Reykjabraut '&Guðmundur Jónsson, Reykjum '-Guðbjörg Þórðardóttir, Reykjaborg &*Kjartan Þórðarson, Reykjaborg ''Guðmundur Pétursson, Granaskjóli '.Sigríður Sveinsdóttir, Bjargi &+Bjarni Snæbjörn Jónsson, Reykjum '(Helga Jónsdóttir, Reykjum (%Pétur Guðmundsson, Granaskjóli &,Sveinn Sveinsson, Bjargi ')Gunnar R. Magnússon, Reykjabraut (&Guðrún Lára Aradóttir, Reykjaseli &-Einar Magnússon, Reykjabraut '*Björn Christensen, Klömbrum ('Lára Stefánsdóttir &.Sveinn Christensen, Klömbrum '+Vigdís Sveinsdóttir, Bjargi ((Stefán Jóhannsson '%Gísli Arason, Reykjaseli ',Sigurður Pétursson, Granaskjóli ()Sveinn Guðmundsson, Bjargi

jólaboð á suður-reykjum 1 árið 1961 Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)

?‹aVWdÂ{HjÂjg"GZn`_jb>{g^Â&.+&!bncYiZ`^c†WdgÂhid[jcc^†\VbaV]h^cj

héðan og þaðan

 &Málfríður Bjarnadóttir, Reykjum 'Eyjólfur Jónsson, Reykjum , (Þuríður Sigurjónsdóttir, Bjargi ( * &' &. )Ólöf Christensen, Klömbrum . ' & + (% *Guðmundur Jón Þórðarson, Reykjaborg ') &( ', (' &, && +Kristjana Sigurðardóttir, Granaskjóli '' (( ) '* ,Þórður Guðmundsson, Reykjaborg '% (& -Ingibjörg Pétursdóttir, Granaskjóli &) .Sveinsína Tryggvadóttir (Sísí) ''( &% &%Ingibjörg Pétursdóttir, Reykjum &- '& '+ &&Fríður Birna Stefánsdóttir () &* &+ '. &'Chr. Christensen, Klömbrum &(Freyja Norðdahl, Reykjaborg &)Kristinn Magnússon, Reykjabraut '&Guðmundur Jónsson, Reykjum '-Guðbjörg Þórðardóttir, Reykjaborg &*Kjartan Þórðarson, Reykjaborg ''Guðmundur Pétursson, Granaskjóli '.Sigríður Sveinsdóttir, Bjargi &+Bjarni Snæbjörn Jónsson, Reykjum '(Helga Jónsdóttir, Reykjum (%Pétur Guðmundsson, Granaskjóli &,Sveinn Sveinsson, Bjargi ')Gunnar R. Magnússon, Reykjabraut (&Guðrún Lára Aradóttir, Reykjaseli &-Einar Magnússon, Reykjabraut '*Björn Christensen, Klömbrum ('Lára Stefánsdóttir &.Sveinn Christensen, Klömbrum '+Vigdís Sveinsdóttir, Bjargi ((Stefán Jóhannsson '%Gísli Arason, Reykjaseli ',Sigurður Pétursson, Granaskjóli ()Sveinn Guðmundsson, Bjargi

Áfram Afturelding 2

- Frítt, frjálst og óháð bæjarblað


Sími:

586 8080 www.fastmos.is

lauasxt str

M

í ls

Lögg. fasteignasali

str

Þórhildur M. Sandholt

Ingimar Óskar Másson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Ný fullbúin 67,0 m2, 2-3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja hæða lyftuhúsi við Gerplustræti 8 í Mosfellsbæ. Stórar svalir í suður með fallegu útsýni. Gott skipulag. Gólfefni eru fallegt harðparket og flísar. Rúllugardínur í gluggum.

Rúmgóð og falleg 123 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með fallegu útsýni, ásamt bílastæði í bílakjallara. Suðursvalir með fallegu útsýni. Fallegar innréttingar og gólfefni. Gólfhiti. Sérsmíðar innréttingar. Myndavélasími.  V. 44,9 m.

V. 37,5 m.

bjartahlíð

kvíslartunga

Rúmgóð og björt 106,3 m2, 3ja herbergja íbúð með mjög fallegu útsýni á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Mjög fallegt útsýni er frá íbúðinni. Góð staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla, líkamsrækt og sundlaug.

160,2 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr innst í botnlanga. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús, stofu og bílskúr með stóru geymslulofti. Skemmtilegt skipulag. Mikil lofthæð. Gólfhiti. V. 62,5 m. og 64,9 m.

V. 43,9 m.

lauasxt str

bjartahlíð

reykjabyggð

Falleg 104,2 m2 3ja herbergja íbúð á jarðhæð ásamt 28 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, baðherbergi með baðkari og sturtu, þvottahús, tvö rúmgóð svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu og sólstofu. Góð hellulögð verönd í suður. Vinsæll staður í grónu hverfi, stutt í sund, skóla og leikskóla. V. 48,9 m.

Fallegt 173,2 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofu og bílskúr. Falleg eign á vinsælum stað í Mosfellsbænum. Stórt hellulagt bílaplan og timburverandir með heitum potti. V. 76,0 m.

Ástu-SólLiljugata - raðhús á einni hæð

Litlikriki

lauasxt

Egilína S. Hildur Guðgeirsdóttir Ólafsdóttir

gerplustrætir

Svanþór Einarsson

gerplustrætib eð

Einar Páll Kjærnested

Mjög falleg 74,0 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu, í 4ra hæða lyftuhúsi. Mjög fallegt útsýni. Fallegar innréttingar og gólfefni. Frábær staðsetning efst í hlíðinni í Krikahverfinu í Mosfellsbæ. Stutt í miðbæ Mosfellsbæjar. 

lauasx str

V. 37,9 m.

dalatangi Fallegt og vel skipulagt 189,1 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Bílskúr er skráður 32,8 m2. Glæsilegur gróinn garður með stórri timburverönd, brú, tjörn og tveimur geymsluskúrum. Bílaplan er steypt og er með hitalögn. V. 79,5 m.

Raðhús á einni hæð, tilbúið til afhendingar. Fullfrágengið að utan og rúmlega fokhelt að innan. Falleg og vel skipulögð raðhús á einni hæð ásamt bílskúr. Húsið er allt með mikilli lofthæð sem hægt er að vinna með við nánari útfærslur á skipulagi.  Ástu-Sólliljugata 14A = 176,5 m2. V. 56,7 m. Ástu-Sólliljugata 16 = 176,5 m2. V. 56,7 m. Ástu-Sólliljugata 16A = 184 m2. V. 58,7 m.

vogatunga

Klapparhlíð

160,2 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr innst í botnlanga. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús, stofu og bílskúr með stóru geymslulofti. Skemmtilegt skipulag. Mikil lofthæð. Gólfhiti.

Falleg 99,0 m2 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli. Þetta er björt og falleg íbúð á góðum stað. Stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsræktarstöð. Fallegar innréttingar frá Brúnás. V. 45,7 m.V. 66,9 m.

laxatunga

Laxatunga

159,7 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, forstofu, hol/sjónvarpshol, baðherbergi, eldhús, stofu og bílskúr með stóru geymslulofti. Eignin er skráð 159,7 m2, þar af raðhús 133,2 m2 og bílskúr 26,5 m2. Flísar eru á gólfum. Gólfhiti. V. 65,9 m.

Nýtt og glæsilegt 160 m2 fullbúið endaraðhús við Laxatungu 82 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari og sturtu, þvottahús og stóran bílskúr með geymslulofti. Fallegar innréttingar frá HTH. Falleg gólfefni, ítalskar flísar og olíuborið Kährs parket. V. 74,9 m.

lauasxt str

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • fax 586 8081 • www.fastmos.is • Einar Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali


Áskorun um bættan veg á Kjalarnesi Um 4.000 manns hafa skráð sig í Face­book-hóp­inn Til ör­ygg­is á Kjal­ar­nesi. Mikill þrýstingur er kominn á stjórnvöld að farið verði í nauðsynlegar umbætur á veginum um Kjalarnes frá Mosfellsbæ að Hvalfjarðargöngum. Þá hafa 5.500 manns skrifað undir áskorun til samgönguráðherra þar sem fram kemur að vegurinn um Kjalarnes sé sannkölluð slysagildra og í algjörum ruslflokki og þarfnist tafarlausra endurbóta. Íbúar á Vesturlandi héldu íbúafund á Akranesi á dögunum þar sem þolinmæði þeirra er á þrotum. Þeir kröfðust þess að ráðist verði strax í bráðabirgðaviðgerðir og að vegurinn veði tvöfaldaður sem fyrst.

Niðurstaða útboðs á

gas- og jarðgerðarstöð Tilboð í byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar SORPU bs. í Álfsnesi voru opnuð þann 23. janúar sl. Alls bárust fimm tilboð frá fjórum aðilum, þar af eitt frávikstilboð. Tilboð bárust frá Ístaki hf., ÍAV hf., Munck Íslandi og Mannverki ehf. Tilboðin hafa ekki verið metin með tilliti til tæknilegs og fjárhagslegs hæfis en sú vinna stendur nú yfir.

nýr tækjabúnaður afhentur í varmárskóla

Fartölvuvæðing kennara og fagfólks • Vegvísirinn • Fjölgun spjaldtölva fyrir nemendur

Sókn í upplýsinga- og tæknimálum í skólunum

Haustið 2017 hófst vinna við að undirbúa sókn í upplýsinga- og tæknimálum í leikog grunnskólum Mosfellsbæjar. Sú vinna byggir á niðurstöðum vinnu með kennurum vorið 2017 sem kölluð hefur verið Vegvísirinn. Vegvísirinn er eitt af leiðarljósum fræðslu- og frístundasviðs í þeirri umbreytingu á tækniumhverfi grunnskólanna sem nú stendur yfir. Í Vegvísinum koma skýrt fram óskir frá kennurum um endurskoðun fyrirkomulags á upplýsinga- og tæknimálum­ skólanna.

Fyrstu skrefin þegar verið tekin Forsenda tækniframfara í skólunum er fartölvuvæðing kennara og fagfólks, fjölgun spjaldtölva fyrir nemendur og að bæta tækniumhverfi skólanna almennt. Þann 23. janúar sl. voru stigin fyrstu skrefin í yfirstandandi sókn til eflingar upplýsinga- og tæknimálum í skólum bæjarins

Mótmæla mengandi iðnaði á Esjumelum Skipu­lags­nefnd Mos­fells­bæj­ar hef­ur lýst yfir áhyggj­um vegna fyr­ir­hugaðrar stækk­un­ar á at­hafna­svæði á Esju­mel­um norðan við Leir­vogsá. „Nefnd­in mót­mæl­ir því ef koma skal meng­andi iðnaður með til­heyr­andi óþæg­ind­um fyr­ir íbúa í Mos­fells­bæ og ná­grenni,“ seg­ir í fund­ar­gerð. Þar kem­ur fram að slík starf­semi væri ekki í sam­ræmi við gild­andi aðal­skipu­lag Reykja­vík­ur því svæðið sé skipu­lagt sem at­hafna­svæði en ekki iðnaðarsvæði. Greint hef­ur verið frá því að starf­semi fyr­ir­tæk­is sem vinn­ur að úr­gangs­mál­um og moltu­gerð verði á landsvæðinu og hafa íbú­ar Mos­fells­bæj­ar lýst yfir and­stöðu sinni við þá fyr­ir­ætl­un.

kirkjustarfið

www.lagafellskirkja.is

64

þegar grunnskólunum voru afhentar fyrstu persónulegu fartölvurnar fyrir kennara og fagfólk. Allir grunnskólar bæjarins munu fá nýjan tölvubúnað í ár auk þess sem spjaldtölvukostur fyrir nemendur verður aukinn í takt við stærð skólanna. Leikskólar bæjarins munu einnig taka þátt í fartölvuvæðingu skólanna.

40 milljónir lagðar til „Við hlustum og tökum mark á því sem við okkur er sagt. Í fjárhagsáætlun ársins í ár eru lagðar til 40 milljónir til verkefnisins sem eru umtalsverðir fjármunir,“ segir Haraldur Sverrisson bæjarstjóri. „Í dag leggjum við formlega í hann og stígum fyrstu skrefin í sókn á sviði upplýsinga- og tæknimála í skólum bæjarins. Meginforsenda þess að upplýsinga- og tæknimál séu ofarlega á baugi í skólastarfi er að starfsmenn skólanna hafi greiðan aðgang að vinnutölvum og að vinnuum-

hverfið sé þannig úr garði gert að tæknimál skólanna styðji við breytta kennsluhætti og kröfur nútímans,“ segir Haraldur. „Það er stefna bæjaryfirvalda að grunnskólar bæjarins séu í fremstu röð á sviði upplýsingaog tæknimála.“

Þrjár stoðir verkefnisins Verkefnið byggir á þrem stoðum. Í fyrsta lagi eflingu tæknibúnaðar skólabygginganna. Í öðru lagi að bæta aðbúnað kennara og nemenda á sviði upplýsinga- og tæknimála. Og í þriðja lagi að veita stuðning við innleiðingu á fjölbreyttari kennsluháttum. Í samstarfi við skólana verður unnið að mótun stefnu og framtíðarsýnar á sviði upplýsinga- og tæknimála. Í stefnunni verður meðal annars fjallað um kostnað og útskiptingu á tæknibúnaði, þróunarog nýbreytniverkefni á sviði upplýsinga- og tæknimála, samvinnu skóla og fræðslu og ráðgjöf til kennara og nemenda.

Una Hildardóttir og Bryndís Haralds

Ú

L

H

A

Mosfellskar þingkonur

Tvær mosfellskar þingkonur hafa setið á Alþingi frá því þing kom saman eftir jólaleyfi. Una Hildardóttir varaþingmaður Vinstri grænna hélt jómfrúarræðu sína miðvikudaginn 24. janúar. Una kemur inn sem varaþingmaður fyrir Rósu Björk Brynjólfsdóttur. Í fyrstu ræðu sinni beindi Una augum þingheims að stöðu samnings Evrópuráðsins um forvarnir gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi sem undirritaður var í Istanbúl 2011. Bryndís Haraldsdóttir hefur verið þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi frá árinu 2016.

E

Helgihald næstu vikna Sunnudagurinn 4. febrúar Guðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 11:00 – Sr. Kristín Pálsdóttir

Sunnudagurinn 18. febrúar Kvöldguðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 20:00 – Sr. Arndís Linn

Sunnudagurinn 11. febrúar Guðsþjónusta í Lágafellskirkju – Sr. Kristín Pálsdóttir

Sunnudagaskólinn

Fimmtudagurinn 15. febrúar Heilunarguðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 20:00 – Sr. Arndís Linn

- Bæjarblaðið í Mosfellsbæ

Una og bryndís á alþingi íslendinga

er í Lágafellskirkju kl. 13:00 – Umsjón Hreiðar Örn.

Helgistundir

á Eirhömrum 7. og 21. febrúar kl. 13:30

E

Re Bíl


RISA

ÚTSALA LÝKUR UM

HELGINA

V

VERSLU

N

LT

IN

www.husgagnahollin.is

AL

60%

Allt að

EF

AF OP

afsláttur

Enn meiri afsláttur af völdum vörum og sýningareintökum

EKKI MISSA AF ÞESSU! Reykjavík 10 – 18 virka daga Bíldshöfði 20 11 – 17 laugardaga 13 – 17 sunnudaga

Akureyri Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga 11 – 16 laugardaga

Ísafjörður Skeiði 1

www.husgagnahollin.is 558 1100


fyrirtæki í mosó 166 Fagverk verktakar ehf. Vilhjálmur Þór Matthíasson

201 Alefli ehf.

Magnús Þór Magnússon

229 Hásteinn ehf. Jónas Henningsson

299 Síld og Fiskur ehf. Sveinn Vilberg Jónsson

reykjabúið

Tólf í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins

Tólf gefa kost á sér í próf­kjöri Sjálf­stæðis­flokks­ins í Mos­fells­bæ sem fram fer 10. fe­brú­ar. Kosið verður í félagsheimili flokksins í Kjarna, Þverholti 2 kl. 10-19. Fimmtudaginn 8. febrúar verður haldinn kynningarfundur með frambjóðendunum í Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ kl. 20. Hver frambjóðandi heldur stutta framsögu og í framhaldi gefst fundarmönnum kostur á að ræða við frambjóðendur. Sjálfstæðisfélagið auglýsir prófkjörið og kynnir frambjóðendur í miðopnu blaðsins.

alefli

L fas

O

Kristín Sverrisdóttir

Framúrskarandi fyrirtæki

Skilyrðin fyrir framúrskarandi fyrirtækjum: • Hafa skilað ársreikningum til RSK síðustu þrjú ár

Guðni Þórðarson

380 Reykjabúið ehf.

Fyrirtækjum í Mosfellsbæ á lista Creditinfo fjölgar úr 9 í 15 Síðastliðin átta ár hefur Creditinfo greint rekstur íslenskra fyrirtækja árlega og birt lista yfir þau fyrirtæki sem hafa sýnt fram á framúrskarandi og stöðugan árangur í rekstri. Þessi fyrirtæki eiga það sammerkt að vera ábyrg í rekstri og skapa þannig sjálfbær verðmæti fyrir hluthafa og fjárfesta. Fyrirtæki á listanum sýna góða viðskiptahætti með sterka innviði og eru ekki líkleg til að skapa kostnað fyrir samfélagið.

337 Borgarplast hf.

K

• Vera í lánshæfisflokki 1-3 • Minna en 0,5% líkur á alvarlegum vanskilum • Að sýna rekstrarhagnað (EBITA) þrjú ár í röð • Að ársniðurstaða sé jákvæð þrjú ár í röð • Rekstrarform ehf., hf. eða svf. • Eiginfjárhlutfall sé 20% eða meira þrjú rekstrarár í röð • Að eignir séu 90 milljónir eða meira þrjú ár í röð • Skráður framkvæmdastjóri í hlutafélagaskrá • Að vera virkt fyrirtæki skv. greiningu Creditinfo Hér til hliðar má sjá þau mosfellsku fyrirtæki og framkvæmdastjóra þess sem komust á lista.

417 Nonni litli ehf.

Ragnar Þór Ragnarsson

518 Íslenskur textíliðnaður hf. Sigurður Sævar Gunnarsson

632 Blettur ehf.

Snæbjörn Hólm Guðmundsson

708 Eignarhaldsfélagið Bakki ehf. Örn Kjærnested

732 Eldflaugastöðin ehf. Máni Svavarsson

733 Ísfugl ehf.

Jón Magnús Jónsson

786 Útungun ehf. Jón Magnús Jónsson

Þr

270

98

862 Bílapartar ehf. Bára Einarsdóttir

866 Á. Óskarsson og Co ehf. Ágúst Óskarsson

Aukin þjónusta við íbúa í flokkun frá heimilum • Nýr vélrænn flokkunarbúnaður hjá Sorpu

Flokkun á plasti hefst 1. mars Forval vegna fjölnota íþróttahúss við Varmá Umhverfissvið Mosfellsbæjar hefur auglýst eftir þátttakendum í forvali fyrir alútboð vegna byggingar á fjölnota íþróttahúsi við Varmá. Frestur til þess að skila inn forvalsgögnum er til kl. 16:00 þriðjudaginn 10. febrúar nk. Stærð hússins verður um 3.850 m² auk anddyrisbyggingar. Í húsinu verður knattspyrnuvöllur lagður gervigrasi og hlaupabraut við hlið vallarins ásamt gangbraut umhverfis völlinn. Gert er ráð fyrir að húsið verði byggt úr tvöföldum PVC dúk á stálgrind en undirstöður verði steinsteyptar og einnig verði hluti útveggja steinsteyptir.

Mosfellsbær mun frá og með 1. mars bjóða íbúum upp á aukna þjónustu varðandi flokkun á plasti frá heimilum til endurvinnslu. Frá og með þeim degi geta íbúar sett hreint plast í lokuðum plastpoka í sorptunnuna (orkutunnuna) og SORPA flokkar það svo vélrænt frá öðrum úrgangi og kemur til endurvinnslu. Ekki er nauðsynlegt að setja hreina plastið í sérstaka poka en þeir þurfa að vera úr plasti. Íbúar geta því t.d. notað innkaupapoka eða aðra plastpoka sem til falla á heimilum. Markmiðið er að auka endurvinnslu og draga úr urðun plasts og endurnýta þannig betur plastið sem hráefni. „Mosfellsbær steig fyrstu skref til aukinnar endurvinnslu árið 2012 með því að bjóða upp á sérstaka endurvinnslutunnu fyrir pappírsúrgang, blátunnu, við hvert heimili í bænum,“ segir Tómas Gíslason umhverfisstjóri Mosfellsbæjar. „Það verkefni tókst vel og hefur magn pappírs sem urðað er minnkað verulega.“

Hvers vegna að flokka plast? Áætlað er að á árinu 2017 hafi að jafnaði um 27 kg af óflokkuðu plasti frá hverjum íbúa á höfuðborgarsvæðinu endað í hefðbundinni sorptunnu og farið á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi. Eingöngu um 5 kg af plasti á íbúa skiluðu sér flokkað til endurvinnslu. „Við þurfum að gera betur hvað plastið varðar og með nýjum vélrænum flokkunarbúnaði í móttökuog flokkunarstöð SORPU verður einfalt að koma því til endurvinnslu. Þá er hagkvæmara fyrir sveitarfélagið, og þar með íbúana, að sem mest af plasti og pappír fari í endurvinnslu frekar en til urðunar,“ segir Tómas.

270

19

Aukin þjónusta við íbúa Plastflokkun í plastpoka er samstarfsverkefni SORPU og fjögurra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Mosfellsbæjar, Hafnarfjarðar, Garðabæjar og Seltjarnarnesbæjar. Verkefnið verður kynnt betur þegar nær dregur.

Eldri borgarar

GLEIR OG LEIRNÁMSKEIÐ

Erum farin að skrá niður nýja þátttakendur fyrir næstu námskeið á elvab@mos.is. Mjög fljótt að fyllast.

Þjónustumiðstöðin Eirhömrum

162

90

G

Gönguhópurinn

Fram undan í félagsstarfinu

KYNNING

Dagana 20. og 21. febrúar kl. 13:00 verður haldin kynning á Alcohol Ink bleki í handverksstofu. Hvernig blekið virkar og hvað er hægt að gera með því, ýmsar hugmyndir verða sýndar, allir velkomnir.

GAMAN SAMAN

Verður næst haldið fimmtudaginn 8. feb. en þá koma börn af leikskólanum Hlíð. 22. feb. koma svo nemendur úr Listaskóla Mosfellsbæjar.

BRIDGE

er spilað alla þriðjudaga kl. 13:00 í borðsal. Endilega komið og vera með - alltaf vantar gott fólk.

6

Le

- Fréttir úr bæjarlífinu

FÉLAGSVIST

verður föstudaginn 2. feb. og 16. feb. kl. 13:00 í borðsal, allir velkomnir.

KANASTA

Er spilað alla fimmtudaga, allir eru velkomnir að vera með, nánari upplýsingar á skrifstofu félagsstarfsins.

LJÓSÁLFAR- BASARHÓPUR Vilt þú vera með okkur í hóp að gera fallega muni fyrir basarinn sem verður 2018? Ef svo er þá erum við alla þriðjudaga kl. 13:00 á Eirhömrum að skemmta okkur saman, hlæja mikið og töfra fram fallega muni. Allt efni er útvegað á staðnum og er því ekkert nema að mæta með góða skapið, allir velkomnir að vera með.

fer þriðjudaga, föstudaga og laugardaga frá Eirhömrum kl. 11:00. Allir velkomnir að ganga með.

Viljum minna á að félagsstarfið er ekki einungis bara fyrir eldri borgara, við bjóðum atvinnulausum og öryrkjum sérstaklega. Erum með opið alla virka daga í handverksstofu kl. 13:00-16:00.

La

270

20

N

Ve

270

Félag aldraðra

í Mosfellsbæ og nágrenni

famos@famos.is www.famos.is

87

Kn


Knútur

Rúnar

Löggiltur fasteignasali

Gunnar

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ húS

Hdl. Löggiltur fasteignasali

Guðbrandur Löggiltur fasteignasali

Hólmar

Nemi til fasteignasala

Linda

Nemi til fasteignasala

OPIÐ húS

sun. 4. feb. kl. 15:30 – 16:00

Rúrý

Innanhússráðgjafi

sun. 4. feb. kl. 14:30 – 15:00

Þrastarhöfði 2

Markarholt 20

98,1 fm

169 fm

270 Mosfellsbær

3 herb.

Barrholt 35

270 Mosfellsbær

Bílageymsla

43.900.000

Rúnar 7755 805

Einbýli

270 Mosfellsbær

60 fm bílskúr

179,6 fm

Einbýli

35,6 fm. samb. bílskúr

67.400.000 Knútur 7755 800

Knútur 7755 800

71.900.000

NýbyGGING afhendist án gólfefna

Leirutangi 20 270 Mosfellsbær

196,3 fm

Einbýli

Hulduhlíð 1

Gerplustræti 12

93 fm

80 fm

270 Mosfellsbær

Ein hæð

Bílskúr

70.900.000

Rúnar 7755 805

270 Mosfellsbær

4 herb.

3-4 herb

42.900.000 Knútur 7755 800

Rúnar 7755 805

VoGatunGa

AÐEINS 3 húS EfTIR

Jörfagrund 43 - Kjalarnes

Afhendast tilbúin til innréttinga, spörtluð og fullmáluð að innan.

90,4 fm

Afhending fljótlega

3 herb.

Suðurpallur

32.900.000

Rúnar 7755 805

GLÆSILEGA INNRÉTTAÐ

41.000.000

Raðhús á einni hæð · 270 Mosfellsbær

130 fm raðhús á einni hæð með bílskúr.

162 Kjalarnesi

Stæði í bílageymslu

Hafið samband við sölumenn

án gólfefna NýbyGGING afhendist við kaupsamning

án gólfefna NýbyGGING afhendist við kaupsamning

Laxatunga 179

Vefarastræti 20 - íbúð 0210

Vefarastræti 22 - íbúð 0211

203,4 fm Endaraðhús

60 fm

128,1 fm

270 Mosfellsbær

270 Mosfellsbær

Ein hæð Innb. bilskúr

79.900.000

Rúnar 7755 805 án gólfefna NýbyGGING afhendist við kaupsamning

270 Mosfellsbær

3 herb.

Knútur 7755 800

Jarðhæð

Bílgeymsla

42.000.000

270 Mosfellsbær

3 herb.

Rúnar 7755 805

Bílgeymsla

53.500.000

án gólfefna NýbyGGING afhendist við kaupsamning

Vefarastræti 20 - íbúð 0207 108 fm

4 herb.

32.500.000 Rúnar 7755 805

Rúnar 7755 805 án gólfefna NýbyGGING afhendist við kaupsamning

Vefarastræti 20 - íbúð 0108 87 fm

2 herb.

270 Mosfellsbær

Vefarastræti 22 - íbúð 0213 270 Mosfellsbær

Bílgeymsla

Útsýni

131,9 fm

4 herb.

Bílgeymsla

47.000.000 Knútur 7755 800

Helgafell fasteignasala · Stórhöfða 33 · 110 Reykjavík S. 566 0000 · www.helgafellfasteignasala.is

Útsýni

58.500.000


Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni

Febrúarfjör i TTT

Famos auglýsir

Æskulýðsstarf fyrir tíu til tólf ára snillinga í Mosfellsbæ Í febrúar verður mikið fjör í TTT í febrúar hjá okkur í TTT. Við höfum fært okkur yfir á MIÐVIKUDAGA milli kl 17:00 og 18:00 Og við erum í safnaðarheimilinu Þverholti 3—2 hæð

Meðal efnis er:

RATLEIKIR BINGÓ

PIZZUVEISLA LEIKIR Og margt fleira. TTT—FEBRÚARFJÖR—hefst 7. febrúar kl. 17:00

Allir krakkar velkomnir—aðgangur er ókeypis Nánari uppl: gaujandri@gmail.com (Guðjón, æskulýðsfulltrúi) www.lagafellskirkja.is

Fræðslufundur um streitu og streitustjórnun með einlægri íhugun og Mindfulness Laugardaginn 3. febrúar kl. 14:00 er fræðslufundur með ívafi Mind­fulness og einlægrar íhugunar hjá Hæfi endurhæfingarstöð. Fyrirlesari er Anna Margrét Skúladóttir sálfræðingur. Anna er með fræðandi efni um streitustjórnun, hugræna og líkamstjáningu streitunnar, og samband hugsana og líðan í streitu og gegnum áföll. Fyrirlesturinn er í allt 2,5 klst og þar inn í er kennd grunntækni Mindfulness og einlægrar íhugunar. Nýtist þessi stund öllum þeim sem vilja kynna sér betur gagnvirkari og einlægri aðferðir til að vinna úr vanlíðan, streitu, skilja áfalla líkamann, samband hugsana og líðan við áföllum og eftirbáta áfalla á líkama og sál. Ennfremur til að kynna sér sálfræðiþjónustu Hæfis endurhæfingarstöðvarinnar og komandi Námskeið á vegum sálfræðiþjónustu Hæfis m.a. Mindfulness, sorgarúrvinnsla og streitustjórnun.

Fyrirlesturinn er haldin í Hæfi endurhæfingarstöð, Egilshöll. Aðgangseyrir kr. 3.500 – Fyrirspurnir og bókanir í tölvunetfang: annamargret@haefi.is eða mottaka@haefi.is

Til að vita meira um Önnu Margréti sálfræðing skoða link www.haefi.is

Námskeið um sögu Mosfellsbæjar Síðustu ár hefur FaMos staðið fyrir námskeiði í Íslendinga­sögunum við góðar undirtektir. Að þessu sinni verður söðlað um og haldið námskeið um sögu Mosfellssveitar/ Mosfellsbæjar, allt frá landnámi til okkar daga. Námskeiðið er haldið á Eirhömrum frá kl. 17:00 – 18:30 fjóra þriðjudaga í röð. Formleg námskeiðslok verða svo í maímánuði með söguferð um Mosfellsbæ, sem lýkur með siglinu út í Viðey, en eyjan tilheyrði, á sínum tíma, Mosfellshreppi. 13. febrúar (sprengidagur) Ný þjóð í nýju landi (900-1550) Hér verður fjallað um náttúrufar og mörk sveitarfélagsins. Einnig sögu þess á miðöldum, m.a. um landnám, Egil Skallagrímsson, hreppamyndun og Viðeyjarklaustur (Viðey var í Mosfellshreppi fram á miðja 18. öld).

20. febrúar Íslands þúsund ár (900-1900) Þennan dag verður gerð grein fyrir því landbúnaðarsamfélagi sem var allsráðandi í Mosfellshreppi (og um allt land) í u.þ.b. þúsund ár, allt frá landnámi fram á 20. öld. Meðal annars verður fjallað um fráfærur, selstöður, fjárleitir, nautaeldi á Mosfellsheiði og fiskveiðar á Kollafirði.

27. febrúar Sveitin vaknar (1874-1960) Kringum aldamótin 1900 verður félagsleg vakning um allt Ísland, samfara tæknibyltingu. Í Mosfellssveit og grennd voru meðal annars stofnuð búnaðarfélag, ungmennafélag og kvenfélag. Ullarverksmiðjan á Álafossi skipar mikilvægan sess í sögu sveitarinnar á þessu tímaskeiði, einnig Korpúlfsstaðir og Reykjalundur. Notkun á heitu vatni hefst í stórum stíl, bæði til húshitunar og ylræktar. Árið 1940 var Ísland hernumið og samfélagið gjörbreyttist á einni nóttu.

6. mars Þéttbýlismyndun (1960-2018) Á þessu tímaskeiði verður samfelld þéttbýlismyndun og íbúafjölgun í sveitarfélaginu, þrátt fyrir að það hafi minnkað landfræðilega. Kaupfélag Kjalarnesþings opnaði þar verslun árið 1954 og fyrstu íbúðagöturnar komu til sögunnar um 1960. Á 8. áratugnum verður veruleg íbúaaukning, ástæður eru m.a. búferlaflutningar vegna Vestmannaeyjagossins, Vesturlandsvegurinn var steyptur og borað eftir heitu vatni. Árið 1987 fékk Mosfellshreppur kaupstaðarréttindi. Kennari: Bjarki Bjarnason.

Þátttaka tilkynnist eigi síðar en miðvikudaginn 7. febrúar. Tilkynningar um þátttöku berist til Ingólfs, formanns Menningar- og skemmtinefndar á netfangið ihhj@simnet.is, (eða í síma: 855 2085). Einnig liggur frammi skráningarblað hjá félagsstarfinu á Eirhömrum.

Heimasíða: www.famos.is - Netfang: famos@famos.is

8

- Fréttir úr bæjarfélaginu


Mótum

framtíðina saman

Kjósum öflugan leiðtoga úr atvinnulífinu í forystusveit Sjálfstæðisflokksins

F

ðshit rambo

tingur

ginn i föstuda ir e g s Á 8:30 ...með 17:00-1 l. k r a ú r m) 9. feb skálanu lf o g ja ý n í Kletti ( í boði eitingar Léttar v omnir Allir velk

Ásgeir Sveinsson

2.-3. sæti Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ fer fram laugardaginn 10. febrúar 2018

facebook.com/asgeirsveins

asgeir@hj.is

s. 8957055


Bjóða upp á hollan morgunmat og veganrétti • Nesti er hluti af N1 • Til móts við kröfur viðskiptavina

Aukið úrval hollustu hjá Nesti

Ky

nn

in

g

Nesti, sem er hluti af N1, hefur aukið verulega við úrvalið af hollum valkostum hjá sér undanfarið og ætla að halda því áfram. Þar er nú hægt að finna alls kyns hollan morgunmat og vegan rétti. Nesti hefur auðveldað fólki á ferðinni lífið og verið mikilvægur hluti af ferðalögum Íslendinga um þjóðvegi landsins áratugum saman. Í takt við breyttar kröfur Íslendinga um þægilega, fljótlega en um leið holla fæðu hefur Nesti aukið úrvalið hjá sér, svo nú er hægt að fá holla veganrétti og hollan morgunmat á stöðvum þeirra um allt land.

Þjónusta alla þá sem eru á ferðinni „Nesti var stofnað árið 1957 og hugsunin þá var sú sama og hún er í dag, að þjónusta alla þá sem eru á ferðinni og vilja grípa með sér hollan og góðan valkost,” segir Steinunn Björk Eggertsdóttir, vörustjóri veitinga. „Nestislínan í þeirri mynd sem hún er í dag var sett af stað árið 2016 en hún hefur verið í stöðugri þróun síðan þá. Nýlega bættum við úrvalið á Nestisvörum og bættum við fleiri veganréttum ásamt öðrum nýjungum í hollari kantinum,“ segir Steinunn.

Aukin eftirspurn eftir vegan valkosti „Veganvörurnar sem við bættum við eru veganskál með falafel og grænmeti, veganvefja með hummus, döðlumauki og sætum kartöflum, tröllahafragrautur með möndlusmjöri og chiagrautur með kókosmjólk,“ segir Steinunn. „Við ætlum svo að bæta við fleiri nýjum vörum á allra næstu dögum eins og veganköku, nýjum djús og fleiru spennandi. Nú þegar bjóðum við veganborgara á þjónustustöðvum okkar á landsbyggðinni.

Steinunni Björk vörustjóra veitinga

Við ákváðum að bæta í vegan flóruna hjá Nesti því við höfum fundið fyrir aukinni eftirspurn eftir vegan valkosti í þjóðfélaginu og af því að við viljum höfða til fleira fólks.“

Fleiri nýjungar á leiðinni Nesti hefur ekki bara bætt úrvalið af vegankosti, heldur líka bætt við fleiri hollum valkostum. „Aðrar hollustuvörur sem eru nýjar hjá okkur eru kjúklingasalat og kjúklingavefja með jógúrtkjúklingi og kryddjurtapestói,“ segir Steinunn. „Svo eru eru fleiri nýjungar á leiðinni eins og grísk

jógúrt, skyrkaka og fleira girnilegt. Það er sífellt gerð meiri krafa um hollustu og við viljum koma til móts við kröfur viðskiptavina með þessu aukna úrvali,“ segir Steinunn. „En á sama tíma er auðvitað enn hægt að fá gömlu góðu vörurnar sem við höfum boðið upp á hingað til. Þetta er bara viðbót svo sem flestir fái eitthvað við sitt hæfi.“

Bjóða upp á hollan morgunmat Nesti byrjaði líka nýlega að bjóða upp á hollan morgunmat, enda margir sem þurfa

að þjóta af stað á morgnana án þess að ná að borða morgunmat. „Ástæðan fyrir því að við fórum að bjóða upp á morgunmat er sú að okkur fannst þetta vanta inn í vöruúrvalið hjá okkur og bara á markaðinn almennt,“ segir Steinunn. „Grautarnir eru líka til dæmis sniðugt millimál fyrir þá sem vilja sneiða hjá brauði. Við bjóðum einnig upp á nokkrar tegundir af smurðum rúnstykkjum, croissanti, djúsum, boozti og ávöxtum, þannig að það er auðvelt að finna bæði hollan og bragðgóðan mat við sitt hæfi hjá Nesti.“

Hollt og ferskt Nesti

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Náðu þér í hollustu á N1 stöðinni í Háholti. Við tökum vel á móti þér með nýbökuðu bakkelsi, matarmiklum salötum, vegan réttum og frískandi boozti. Renndu við og gríptu með þér hollustu

N1 Háholti Sími 440 1350

10

Alltaf til staðar

- Kynning


Bókasafn Mosfellsbæjar – Listasalur Mosfellsbæjar – Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar Dagskrá föstudaginn 2. febrúar 2018 kl. 18-23 18.00-23.00 – Allt kvöldið – x Spurningar allt kvöldið – hægt að fá 3 stimpla í Kjarna frá Bókasafni, Listasal og Héraðsskjalasafni. x Ratleikur allt kvöldið – 5 heppnir fá viðurkenningu. x Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar – opið hús. x Listasalur – myndlistarsýning. Steingrímur Gauti – Undir. 18.00-20.30 – Börn og fjölskyldur – 18.15 – Fjölskyldujóga í Listasalnum. 19.15 – Draugahús við dempuð ljós – draugaleg barnadeild. 19.30 – Upplestur í draugahúsi. 20.00 – Léttar veitingar fyrir börnin. 20.30-23.00 – Fullorðnir – 20.30 – Listasalur. Steingrímur Gauti spjallar við gesti um sýningu sína. 20.30 – Kaffihúsastemmning. Kaffihúsatónlist á vegum Listaskóla Mosfellsbæjar, hljómsveitin Piparkorn og María Gyða. Kertaljós og léttar veitingar.


bjarki og ýr

halla, helena og þórhildur

baddi, andrés og óli

Árlegt þorrablót fór fram í Mosfellsdal um helgina • Um 170 gestir skemmtu sér vel

Dalbúar blóta í Reykjadal

mundi og gummi

nonni og emil

hrefna, sara, Þórunn og esja

júlí og blómarósirnar

Sýningarsalur við Dragháls 4818# TA K T I K

ÖRYGGISMYNDAVÉLAR OG KERFI

keli og blásararnir

sóllilja og bjarni

Hitamyndavélar

lexi og tóti

Made in Germany Innanhúss - einföld linsa

Utandyra - einföld linsa

Utandyra - tvíþætt linsa

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík Sími: 535 1300 Fax: 5351305 - verslun@verslun.is

12

- Þorrablót Dalbúa

þrándur og einar


Hvimleið skemmdarverk

Einhverjir virðast gera sér það að leik að brjóta upp botna á sorpílátum sem eru við göngustíga og biðskýli hér í bæ. Það hefur í för með sér tilheyrandi sóðaskap þegar ruslið fellur á jörðina og fer jafnvel á víð og dreif. Þetta er ljótur leikur og veldur sóðaskap hér í okkar fallega bæjarfélagi. Þessi ábending kom frá íbúa sem vill viðhalda hreinum og fallegum bæ.

skálatún verður með kærleiksgjafir til sölu

Fræðslunefnd fatlaðra hjá hestamannafélaginu heiðruð

Kærleiksvikan haldin um miðjan febrúar Kærleiksvikan í Mosfellsbæ verður haldin 12.-18. febrúar 2018 Skipuleggjendur eru þær Vigdís Steinþórsdóttir, Oddný Magnúsdóttir og Jóhanna B. Magnúsdóttir og vilja þær nota Kærleiksvikuna til að auðga samskipti fólks á milli með falleg hætti. „Verum örlát á hrós og falleg skilaboð. Það er ekki væmni heldur styrkur að geta tjáð sig um hæfileika annarra. Tökum höndum saman svo allir bæjarbúar muni finna að það ríkir náungakærleikur hér,“ segir Vigdís Steinþórsdóttir. Að þessu sinni fer heiðursgjöfin til fræðslunefndar fatlaðra í hestamannafélaginu Herði. Nefndin hefur unnið gríðalega gott starf og er brautryðjandi í því að hjálpa fötluðum börnum að komast á hestbak og þar með út í náttúruna. Þar hefur einnig verið unnin mikil og falleg sjálfboðavinna, einstaklingar hafa tekið strætó alla leið frá Akranesi og Reykjavík til að gefa vinnu sína hér.

Fjöldi viðburða í boði Þær stöllur benda einnig Mosfellingum á að gefa sér tíma til að njóta skilaboðanna frá nemendum Lágafells- og Varmárskóla í innkaupakerrunum í Bónus og Krónunni. „Verið velkomin á alla þá viðburði sem við höfum skipulagt og búið til ykkar eigin viðburði á heimilum og vinnustöðum,“ segir Vigdís en dagskráin er auglýst hér á hinni síðunni og á Facebook undir „Kærleiksvika í Mosfellsbæ.“

Heiti verkefnisins er: Fjölnota íþróttahús við Varmá

Páll, aron dagur og valdimar

Famos auglýsir Aðalfundur FaMos 2018

Aðalfundur Félags aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni verður haldinn mánudaginn 19. febrúar klukkan 20:00 í Hlégarði. Dagskrá 1. Venjuleg aðalfundarstörf. 2. Örþorrablót í boði félagsins að loknum aðalfundarstörfum. 2. Skemmtiatriði Geymið auglýsinguna - Stjórnin

Heimasíða: www.famos.is - Netfang: famos@famos.is - Fréttir úr bæjarlífinu

Umhverfissvið Mosfellsbæjar auglýsir eftir þátttakendum í forvali fyrir alútboð vegna byggingar á fjölnota íþróttahúsi við Varmá í Mosfellsbæ. Stærð hússins verður um 3.850 m² (74 x 52 m) auk anddyrisbyggingar.

Gert er ráð fyrir að húsið verði byggt úr tvöföldum PVC dúk á stálgrind en undirstöður verði steinsteyptar og einnig verði hluti útveggja steinsteyptir. Skila skal fullbúnu húsi að utan og innan, með fullfrágenginni lóð. Almennt gildir að fastabúnaður er innifalinn en lausabúnaður ekki.

Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni

14

Útboð

Í húsinu verður knattspyrnuvöllur lagður gervigrasi og hlaupabraut við hlið vallarins ásamt gangbraut umhverfis völlinn.

Aron Dagur heiðraður Aron Dagur Pálsson handboltamaður hjá Stjörnunni var valinn íþróttamaður Seltjarnarness á dögunum. Aron Dagur er sonur Páls Þórólfssonar sem lék handbolta með Aftureldingu um árabil. Aron Dagur er að leika sitt fjórða tímabil með meistaraflokki en hann hefur leikið 63 leiki með yngri landsliðum og á einn A landsleik. Á myndinni má sjá Pál Þórólfs, Aron Dag og Valdimar Leó formann UMSK.

Fjölnota íþróttahús við Varmá

Helstu verkþættir eru: • Jarðvinna uppsteypa húss • Reising stálgrindar og klæðning • Frágangur innanhúss þ.m.t lagnakerfa • Frágangur á gervigrasi, hlaupa- og göngubrauta • Frágangur lóðar Forvalsgögn verða send í tölvupósti þeim sem óska eftir að taka þátt í forvali frá og með þriðjudeginum 30. janúar 2018. Óskir um forvalsgögn skal senda á netfangið gk@verkis.is, með upplýsingum um nafn fyrirtækis, nafn tengiliðar ásamt tölvupóstfangi og símanúmeri. Skila skal útfylltum forvalsgögnum í lokuðu umslagi merktu á eftirfarandi hátt til afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð, eigi síðar en þriðjudaginn 13. febrúar 2018, klukkan 16:00. Umhverfissvið Mosfellsbæjar Þverholti 2, 2.hæð, 270 Mosfellsbær, Fjölnota íþróttahús, Forval Einungis gögn sem hafa borist Mosfellsbæ þriðjudaginn 10. febrúar 2018, fyrir lok skrifstofutíma (kl 16:00) eða eru svo sannanlega póstlögð fyrir þann tíma eru tekin gild. VirÐing jákvæÐni framsækni umhyggja

Cei\[bbiX³h

Cei\[


12.-18.

fells

febrú

ar

Kærleiksvika í mosfellsbæ

Mánudagur 12. Febrúar Bónus og Krónan

Nemendur úr Lágafells- og Varmárskóla setja kærleiksrík skilaboð á innkaupakerrurnar.

Miðvikudagur 14. Febrúar Hátíðarstund í anddyri FMOS kl. 16.30 Við heiðrum Fræðslunefnd fatlaðra í hestamannafélaginu Herði fyrir frábært starf. Vanda Sigurgeirsdóttir lektor við HÍ fjallar í stuttu máli um mikilvægi vináttu. Nemendur Listaskóli Mosfellsbæjar syngja nokkur lög. Vinnustofa Skálatúns verður með kærleiksgjafir til sölu.

a vik

Í Mos

rleiks

a vik

12.-18. febrúar

rleiks

Í Mos

12.-18.

fells

febrú

ar

Fimmtudagur 15. Febrúar

Sunnudagur 18. febrúar

Heilunarguðþjónusta

Spákaffi

Í Lágafellskirkju kl. 20. Söngur, bæn, handayfirlagning og smurning. Sr. Arndís Bernhardsdóttir og græðarar.

Laugardagur 17. Febrúar Félagsvist

Á torginu í Kjarna á vegum öldungaráðs og ungmennaráðs. Kaffiveitingar í boði Mosfellsbæjar. Allir velkomnir ungir sem aldnir, ókeypis aðgangur.

Í Mosfellsbakaríi kl. 13–16 (þú færð 15 mín. spá á vægu verði)

Friðarganga

Kl. 16:30, gengið verður frá torginu gegnt Kjarna og niður að tjörninni í Kvosinni og þar verður friðarkertum raðað. Hver kemur með sitt kerti.

Kærleikssetrið:

Dagskrá alla vikuna sjá kaerleikssetrid.is Sjá nánari dagskrána á vef Mosfellsbæjar www.mos.is og Kærleikssetursins www.kaerleikssetrid.is og á facebook „Kærleiks­vika í Mosfellsbæ“

Tökum þátt

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

P r ó f k j ö r S j á l f s t æ ð i sm a n n a 1 0 . f e b r ú a r

ég óska eftir þínum stuðningi Mínar helstu áherslur eru: að vinna markvisst að því að gera Mosfellsbæ að áhugaverðum stað til að búa á. að fjölga atvinnuskapandi verkefnum í Mosfellsbæ. að vera samkeppnishæf við nágrannasveitarfélög í íþrótta- og tómstundamálum. að hagræða í reksti án þess að skerða grunnþjónustu við íbúa. að skipulagsmál verði ávallt unnin í sátt við íbúa og umhverfi. að halda álögum íbúa í lágmarki, og standa vörð um fjármálastjórn bæjarins.

4.

rúnar braGi

guðlaugssOn

SÆTI

www.mosfellingur.is -

15


Skúli Ármanns, Halla Heimis og Þorkell Guðbrands. Einar Björns tók á móti gestunum með nikkuna.

Guðrún Helgadóttir og Jóhann Benediktsson.

Þórdís Magnúsdóttir og Elvar Magnússon.

Einar Scheving og Guðmundur Friðrik Pálmarsson.

Hanna Björk, Jón Júlíus og Vilborg Jónsdóttir.

Árlega mæta um 700 prúðbúnir Mosfellingar á þorrablót og skemmta sér með sveitungum sínum. Hér má sjá prúðbúna gesti mæta í myndatöku í anddyrinu.

Þorrablót Aftureldingar var haldið í íþróttahúsinu að Varmá laugardaginn 20. janúar

Fjölmenni á þorrablóti Þórir Gunnarsson og Hilmar Stefánsson.

Stelpurnar á Draumalandsborðinu fagna verðlaunum fyrir best skreytta borðið 2018.

Finnur Thorlacius, Alfa Regína, María Páls og Theódór Kristjánsson.

Jón Davíð Ragnarsson og Stefanía Vilbergsdóttir.

Birna Svanhildur Pálsdóttir og Halldór Halldórsson. Hólmfríður Björnsdóttir og Jón Grétar Heiðarsson

Bjössi, Steini, Steindi, Balli, Svanni, Einar og Hilmar létu sig ekki vanta á þennan stórviðburð í sveitinni.

Ragnar Lövdal og Kristín Halldórsdóttir.

Elísabet Jónsdóttir og Egill Sveinbjörn Egilsson.

16

Símon Benediktsson og Arnrún Lea Einarsdóttir.

- Þorrablót Aftureldingar 2018

Birna Kristín Jónsdóttir og Hörður Hafberg.


Þorsteinn Hallgrímsson og Ingibjörg Valsdóttir.

Helga Björk, Birkir Kristjáns og Valgý Arna Eiríksd.

Sigrún Eir, Stefán Óli og Elísabet Ólafsdóttir.

Sigrún Agnarsdóttir og Gunnar Ingi Gunnarsson.

Ólafur Már Gunnlaugsson og Hansína Víkingsd.

Ólafur Sölvi Eiríksson og Agnes Ósk Þorsteinsdóttir.

Það vantaði ekki gleðina í þennan hóp sem mættur var á dansgólfið í íþróttahúsinu.

Andrés Andrésson og Tinna Daníelsdóttir.

Kóngurinn í Klapparhlíð sáttur með þorramatinn.

Hópurinn H - í göngufæri mætti prúðbúinn og með sólgleraugu í stíl við skreytingarnar á borðinu þeirra.

Ágúst Sæland og Unnur Gunnarsdóttir.

Mikill metnaður var í borðaskreytingum, Draumaland var kosið best skreytta borðið 2018.

Það vantaði ekki sviðin hjá Geira í Kjötbúðinni.

Það var suðræn stemmning hjá Sól og sælu. Þau hlutu verðlaun fyrir frumlegustu borðaskreytinguna.

Maggi og Aþena mættu á blótið í Mosó.

Guðmundur Páll Magnússon og Silla Maja Jónsd.

Hrefna Fanney Matthíasdóttir og Sverrir Ágústsson. Þorsteinn Ágústsson og Íris Smáradóttir.

Matthildur Fanney Jónsdóttir og Baddi Axelsson.

Vilborg Eiríks, Einar Guðbjartsson og Árdís Hulda.

Þorrablót Aftureldingar 2018 -

Myndir/RaggiÓla/Ruth Örnólfs

Guðmundur Ásgeirsson og Þóra Jónasdóttir.

17


Barnagetraun Bókasafnsins Bókasafnið minnir á mánaðarlega getraun sem liggur frammi í barnadeildinni. Svara þarf þremur spurningum sem allar eru tengdar bókum eða öðru efni safnsins. Síðan er spurningablaðið merkt og því skilað í þar til gerðan póstkassa.

Litli skiptibókamarkaðurinn 2018

„Þín bók, mín bók – bækurnar okkar“ Litli skiptibókamarkaðurinn var haldinn þriðja árið í röð í Bókasafni Mosfellsbæjar vikuna 13.– 20. janúar síðastliðinn og viljum við þakka öllum þeim frábæru krökkum sem tóku þátt, hversu vel tókst til. Markaðurinn er ætlaður börnum 6 – 12 ára og mættu þau með bækur að heiman til að skipta út fyrir aðrar. Bókunum var raðað á langborð og börnin gátu valið sér jafn

Auðveldara gæti það ekki verið! Í upphafi hvers mánaðar er dregið úr réttum svörum og eitt heppið barn fær bók í verðlaun.

margar bækur og þau komu með. Um 165 bækur skiptu um eigendur að þessu sinni. Allir fengu svo nýtt bókamerki Litla skiptibókamarkaðarins. Almenn ánægja var með þetta framtak og fóru flestir sáttir heim með nýjan bókafeng í farteskinu. Endurtökum leikinn að ári, sjáumst hress. 

Með kveðju, starfsfólk Bókasafnsins

vel heppnaður skiptibókamarkaður

Aukin skilvirkni í fjármálum & rekstri Við veitum sjálfstæða fjármálaráðgjöf fyrir fyrirtæki og atvinnurekendur, aðstoð við fjármögnun, endurskipulagningu og arðsemisgreiningu, auk þess að aðstoða við kaup og sölu fasteigna og fyrirtækja. Nánari upplýsingar www.palssonco.is

18

- Bókasafnsfréttir


auglýsing

Prófkjör

Sjálfstæðisflokksins laugardaginn 10. febrúar

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ vegna bæjarstjórnarkosninganna í vor fer fram laugardaginn 10. febrúar. Kosið verður í félagsheimilinu í Kjarna kl. 10:00-19:00.

Arna Hagalíns­dótt­ir

Ásgeir Sveins­son

Davíð Ólafs­son

Haf­steinn Páls­son

Har­ald­ur Sverris­son

Helga Jó­hann­es­dótt­ir

Kol­brún G. Þor­steins­dótt­ir

Krist­ín Ýr Pálm­ars­dótt­ir

Mika­el Rafn L. Stein­gríms­son

Rún­ar Bragi Guðlaugs­son

Sól­veig Frank­líns­dótt­ir

Sturla Sær Er­lends­son

Atkvæðaseðill

sins í Mosfellsbæ Í prófkjöri Sjálfstæðisflokk 10. febrúar 2018

Arna Hagalínsdóttir Ásgeir Sveinsson Davíð Ólafsson Hafsteinn Pálsson

Atvinnurekandi / Fjármálastjóri Framkvæmdastjóri Söngvari

Bæjarfulltrúi / Verkfræðingur BæjarstjóriHaraldur Sverrisson

Starfsheiti

 

Nafn

Helga Jóhannesdóttir

Fjármálastjóri

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

Bæjarfulltrúi

Kristín Ýr Pálmarsdóttir

Aðalbókari / Hársnyrtimeistari Háskólanemi

Rúnar Bragi Guðlaugsson

Framkvæmdastjóri

å 

Mikael Rafn L. Steingrímsson

Sólveig Franklínsdóttir Sturla Sær Erlendsson

Markþjálfi / Klínka i Verslunarstjóri / Varabæjarfulltrú

Kosið skal með því jóðendur, hvorki fleiri né færri. kjósandi ATHUGIÐ. Kjósa skal 8 framb nöfn frambjóðenda. Þannig skal n frama fyrir 8 til 1 afina að setja tölust að hljóti fyrsta þess frambjóðanda sem hann óskar nafn n frama fyrir 1 a tölun setja að hljóti annað framan nafn þess sem hann vill sætið í prófkjörinu, töluna 2 fyrir að hljóti þriðja framan nafn þess sem hann vill sætið í prófkjörinu, töluna 3 fyrir jóðendur. framb 8 r hafa verið kosni til þar kolli af koll ig sætið í prófkjörinu og þann

KJÓSIÐ 8 FRAMBJÓÐENDU

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ vegna röðunar á framboðslista flokksins til sveitarstjórnakosninga vorið 2018 fer fram laugardaginn 10. febrúar. Kosið verður í félagsheimili Sjálfstæðisflokksins á fyrstu hæð í Kjarna, Þverholti 2, Mosfellsbæ.

Kjörfundur hefst kl. 10.00 og stendur til kl. 19.00. Þátttaka í prófkjörinu er heimil: a) Öllum fullgildum meðlimum sjálfstæðisfélaganna í Mosfellsbæ sem þar eru búsettir. b) Þeim stuðningsmönnum Sjálfstæðisflokksins sem eiga munu kosningarétt í Mosfellsbæ í komandi sveitarstjórnarkosningum og undirritað hafa inngöngubeiðni í sjálfstæðisfélag í Mosfellsbæ (Sjálfstæðisfélag Mosfellinga eða Viljann, félag ungra sjálfstæðismanna) fyrir lok kjörfundar og teljast þar með komnir á flokksskrá. Tekið verður við nýskráningum hjá Elísabetu S. Ólafsdóttur, sími 898-4412 og einnig á kjörstað meðan á kjörfundi stendur. Hægt er að kjósa utan kjörstaðar á skrifstofu Sjálfstæðisflokksins í Valhöll frá og með 29. janúar milli kl. 09 – 17.00 virka daga.

Kjörnefnd

Framboðsfundur 8. feb. Kosningavaka 10. feb.

R Í TÖLURÖÐ

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ - Kynning á frambjóðendum


Arna Hagalínsdóttir gefur kost á sér í 5. sæti Nafn: Arna Hagalíns. Heimili: Kvíslartunga 12. Sæti sem óskað er eftir: 5. sæti. Starf: Atvinnurekandi og fjármálastjóri E. Gunnarsson ehf. Fæðingardagur: 18. maí 1982. Maki: Smári Gunnarsson. Börn og aldur þeirra: Hólmar Hagalín (11) og Sigrún Agnes (6). Menntun: MBA með sveig inn á mannauðsstjórnun frá Háskólanum í Aberdeen í Skotlandi. B.Ed frá KHÍ og stúdentspróf frá MH. Störf: Atvinnurekandi og fjármálastjóri E. Gunnarsson ehf., áður verkefnastjóri húsgagna hjá A4, deildarstjóri yngsta stigs í Lágafellsskóla, mannauðs- og ráðningarstjóri hjá North Tech Energy, vörustjóri húsgagna hjá Pennanum og grunnskólakennari. Félagsstörf: Fulltrúi í félagi ungra sjálfstæðismanna og meðlim-

ur í FKA. Áður fulltrúi í foreldraráði og foreldrafélagi Huldubergs. Áhugamál: Í dag eiga hjólreiðar, hlaup og þjálfun fólks til að efla eigið sjálfstraust og trú á eigin getu hug minn allan. Helstu áherslur: Að skólarnir okkar séu í fremstu röð. Skólarnir eiga undir högg að sækja í stækkandi samfélagi sem gerir kröfu á skóla án aðgreiningar. Ég vil standa vörð um þetta öfluga starf og gera starfsumhverfi skólanna betra og skólana okkar á öllum skólastigum að eftirsóttum vinnustöðum. Jafnframt að íþróttafélag okkar verði í fremstu röð. Innan UMFA er öflugur hópur iðkenda og flottur hópur þjálfara sem nýtir aðstöðu og fermetrafjölda félagsins eftir bestu getu. Ég vil hlúa að þessum góða grunni og halda áfram að byggja ofan á hann með því að bæta aðbúnað og aðstöðu Aftureldingar. Netfang: arnahagalins@gmail.com

Ásgeir Sveinsson gefur kost á sér í 2.-3. sæti Nafn: Ásgeir Sveinsson. Heimili: Ásholt 5. Sæti sem óskað er eftir: 2.-3. sæti. Starf: Framkvæmdastjóri. Fæðingardagur: 23. janúar 1967. Maki: Helga Sævarsdóttir, hjúkrunar- og lýðheilsufræðingur. Börn og aldur þeirra: Elvar 23 ára, Ása María 19 ára, Hilmar 17 ára. Menntun: Stúdent frá FÁ, stundaði nám í stjórnun og markaðsfræði við BI háskólann í Drammen í Noregi. Störf: Framkvæmdastjóri hjá HJ ehf. frá 2008, deildarstjóri HJ ehf. 2000-2008, markaðsstjóri hjá Lystadún - Marco 1998-2000, sölu/markaðsstjóri hjá Landflutningum-Samskip Egilsstöðum 1997-1998, handboltaþjálfari hjá Aftureldingu, Víkingi, Fram og Drammen handball klub í 25 ár.

Félagsstörf: Formaður meistaraflokksráðs Aftureldingar frá 2013, varaforseti Þorrablótsnefndar Aftureldingar frá 2008, stjórn handknattleiksdeildar Víkings, félagi í Karlakór Kjalnesinga. Áhugamál: Fjölskyldan, íþróttir, útivist og ferðalög. Helstu áherslur: Efla grunnþjónustu enn frekar í Mosfellsbæ, áhersla á skilvirka og opna stjórnsýslu sem þjónar öllum íbúum bæjarins. Lægri álögur og skatta, sérstaklega á eldri borgara. Agi og skynsemi í rekstri, í fjárfestingum og framkvæmdum á vegum bæjarins. Stöðug fjölgun íbúa kallar á hraða uppbyggingu í aðstöðumálum í íþrótta-, skóla- og leikskólamálum. Áhersla á velferð eldri borgara, mæta þörfum stækkandi hóps eldri borgara. Netfang: asgeir@hj.is

Davíð Ólafsson gefur kost á sér í 3.-5. sæti Nafn: Davíð Ólafsson. Heimili: Álmholt 10. Sæti sem óskað er eftir: 3. – 5. sæti. Starf: Óperusöngvari og löggiltur skipa- og fasteignasali. Fæðingardagur: 30. janúar 1969. Maki: Hrönn Helgadóttir. Börn og aldur þeirra: Stefanía 4 ára, tvíburarnir Steinunn og Davíð Erling 8 ára, og tvö stjúpbörn, Sólrún 17 ára og Helgi 22 ára. Menntun: Útskrifaður frá Tónlistarháskóla Vínarborgar, BA próf í íslenskum fræðum frá HÍ, kennslufræði til kennsluréttinda frá HÍ, framhaldspróf í stofnanastjórnun frá KHÍ, löggiltur skipa-, fyrirtækja- og fasteignasali, og með siglingaréttindi fyrir smábáta. Störf: Grunnskólakennari og stundaði sjómennsku á sumrin í 10 ár. Starfaði í 6 ár sem óperusöngvari í Austurríki, Þýskalandi og

Sviss. Síðastliðin 15 ár hefur tónlistarflutningur og skipulagning menningarviðburða verið mitt aðalstarf. Starfa einnig sem löggiltur skipa-, fyrirtækja- og fasteignasali hjá fasteignasölunni Borg. Félagsstörf: Formaður Germaníu, menningarfélags Íslands og Þýskalands, varamaður í Menningarmálanefnd, meðlimur í sjóstangaveiðifélagi, Karlakórinn Fóstbræður og sjálfboðaliðastarf ADRA í þriðja heiminum við byggingu skóla og sjúkrahúsa. Áhugamál: Fjölskyldan, bærinn, stjórnmál, tónlist, útivist og lífið. Helstu áherslur: Blómlegt menningarlíf skapar gott samfélag fyrir alla aldurshópa. Góðir skólar skapa góða framtíð fyrir bæjarfélagið og íbúa þess. Nú þrengir að smáfyrirtækjum og iðnaði í Reykjavík og því á Mosfellsbær að skapa kjöraðstæður og laða slíka starfsemi til bæjarins. Netfang: olafsdavid@gmail.com

Hafsteinn Pálsson gefur kost á sér í 3. sæti Nafn: Hafsteinn Pálsson. Heimili: Dalatangi 29. Sæti sem óskað er eftir: 3. sæti. Starf: Verkfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Fæðingardagur: 7. september 1952. Maki: Lára Torfadóttir, grunnskólakennari. Börn og aldur þeirra: Guðrún Erna 38 ára, Jóhanna Rut 33 ára og Snævar Ingi 29 ára. Menntun: Byggingarverkfræðingur frá Háskóla Íslands (1976), MSCE, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA (1977) og Ph.D. frá sama skóla (1982). Störf: Verkfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu frá 2006. Áður verkfræðingur á Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, Rannsóknastofnun kjarnorkuiðnaðarins í Sviss og Almennu

verkfræðistofunni og stundakennsla við HR, Tækniháskólann, Tækniskóla Íslands og Georgia Institute of Technology. Félagsstörf: Bæjarstjórn Mosfellsbæjar, formaður bæjarráðs og áður forseti bæjarstjórnar. Formaður fræðslunefndar og stjórn Sorpu. Ritari stjórnar Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Áður formaður UMSK og ýmis trúnaðarstörf fyrir Mosfellsbæ, Aftureldingu og verkfræðinga. Áhugamál: Íþrótta-, æskulýðs-, fræðslu og skipulagsmál. Sú grunnþjónusta sem veita þarf í fjölskylduvænu umhverfi. Helstu áherslur: Efla og styrkja það framsækna samfélag sem við höfum búið okkur í bænum og gæta hófs í álögum á bæjarbúa. Fjölskylduvænt bæjarfélag bæði umhverfið og sú þjónusta sem er veitt með virðingu fyrir þörfum allra aldurshópa. Netfang: hp@mos.is

Prófkjör 10. febrúar

Utankjörfundarkosning hafin í Valhöll

Kosið verður í félagsheimilinu í Kjarna, opið kl. 10-19.

Hægt er að kjósa utan kjörfundar í Valhöll, húsi Sjálfstæðisflokksins, Háaleitisbraut 1, alla virka daga til 9. febrúar milli kl. 9 og 17.

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ - Kynning á frambjóðendum


Hef setið í fjölmörgum nefndum og ráðum á vegum Mosfellsbæjar, sambanda sveitarfélaga og ríkisins. Áhugamál: Útivera, fjallgöngur, golf, stjórnmál og síðast en ekki síst Mosfellsbær. Helstu áherslur: Að best sé að búa í Mosfellsbæ. Ég hef brennandi áhuga á sveitarstjórnarmálum og vil bjóða fram krafta mína og reynslu til að vinna áfram að málefnum Mosfellsbæjar á næsta kjörtímabili. Ég er Mosfellingur inn að beini og hef séð samfélagið okkar breytast úr sveit í bæ. Ég hef notið þess og er þakklátur fyrir að hafa fengið að vinna fyrir bæjarbúa sem bæjarfulltrúi og bæjarstjóri undanfarin ár og hef mikla löngun og vilja til að halda því áfram Netfang: haraldur@mos.is

Helga Jóhannesdótir gefur kost á sér í 3. sæti Nafn: Helga Jóhannesdóttir. Heimili: Hjarðarland 4a. Sæti sem óskað er eftir: 3. sæti. Starf: Fjármálastjóri. Fæðingardagur: 23. júlí 1965. Maki: Örn Jónasson. Börn og aldur þeirra: Franz Jónas Arnar Arnarson 24 ára, María Ísabella Arnardóttir 21 árs. Menntun: B.Sc. gráða í viðskiptafræði frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn (CBS), meistaragráða í stjórnun og stefnumótun frá sama skóla. Meistaragráða í opinberri stjórnsýslu frá HÍ. Störf: Starfa sem fjármálastjóri Útlendingastofnunar. Áður fjármálastjóri Þjóðskjalasafns Íslands, sérfræðingur hjá fjármálaráðuneytinu, sérfræðingur hjá Hagstofu Íslands.

Félagsstörf: Félag mannauðsstjóra ríkisins, UMFÍ, Sóknarnefnd Lágafellskirkju, Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde, Íslensk getspá, Æskulýðssjóður ríkisins, UMSK, Aðalstjórn Aftureldingar, Starfsþróunarsetur háskólamanna, Jafnréttisvaktin, Samninganefnd ríkisins, Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga og Ferðakostnaðarnefnd ríkisins Áhugamál: Útivist, hreyfing, félagsmál, ferðalög og bókalestur. Helstu áherslur: Ábyrg fjámálastjórn, einföld, skilvirk og gagnsæ stjórnsýsla. Bætt skipulag með tilliti til umhverfis- og samgöngumála. Umbætur í samgöngumálum. Umgjörð og aðstaða starfsfólks og nemenda skóla innan Mosfellsbæjar verði til fyrirmyndar. Að aðstaða og aðbúnaður bæjarbúa verði til fyrirmyndar til að efla og auka lýðheilsu, félagsstarf og íþróttir. Netfang: helgajohannes@simnet.is

Kolbrún Guðný Þorsteinsdóttir gefur kost á sér í 2. sæti Nafn: Kolbrún Guðný Þorsteinsdóttir. Heimili: Ásland 3. Sæti sem óskað er eftir: 2. sæti. Starf: Öryggis- og fræðsludeild Samgöngustofu. Fæðingardagur: 19. ágúst 1967. Maki: Sigurður Andrésson. Börn og aldur þeirra: Þorsteinn Már 28 ára, Andrés Leó 21 árs og Snorri Þór 12 ára. Menntun: Kennari og lýðheilsufræðingur. Störf: Kennari í áratugi og nú Samgöngustofa. Félagsstörf: • Einn af stofnendum Erindis - samtaka um samskipti og skólamál.

• Áralangt starf með knattspyrnudeild Aftureldingar vegna knattspyrnuáhuga sonanna, m.a. formaður barna - og unglingaráðsins. Áhugamál: Fólk, stjórnmál, samvera og bætt samfélag. Helstu áherslur: Skólamálin eru mín hjartans mál og mun ég halda áfram að standa við bakið á skólunum í bænum. Ánægja íbúa felst í þeirri þjónustu sem þeir fá hjá stofnunum bæjarins. Góður bæjarbragur er mikilvægur og viðhöldum við bæjarbrag með því að hlusta á allar raddir og mæta þörfum allra bæjarbúa eftir bestu getu og með gleði í hjarta. Það gerum við með því að hafa hér áfram trausta og ábyrga fjármálastjórn þar sem virðing er borin fyrir skattfé Mosfellinga. Þannig vinnum við saman að því að gera Mosfellsbæ að besta stað í heimi að búa í. Netfang: kolbrunth@mos.is

Kristín Ýr Pálmarsdóttir gefur kost á sér í 5.-9. sæti Nafn: Kristín Ýr Pálmarsdóttir. Heimili: Spóahöfði 17. Sæti sem óskað er eftir: 5.-9. sæti. Starf: Aðalbókari/ launafulltrúi - hársnyrtimeistari. Fæðingardagur: 26. febrúar 1974. Maki: Jónas Bjarni Árnason. Börn og aldur þeirra: Andri Freyr 19 ára og Sunneva Ósk 15 ára. Menntun: Hársnyrtimeistari og diplóma í rekstrar- og viðskiptanámi. Störf: Aðalbókari /launafulltrúi hjá Afltak, bókari hjá Endurvinnslunni, hársnyrtir á hárgreiðslustofunum Skonsunni, Hárformi og Cleopötru.

Félagsstörf: Er meðlimur í FKA, félagi kvenna í atvinnulífinu, vann með Lions Úunum í eitt ár, ýmis félagsstörf í Lágafellsskóla í kringum skólagöngu barna minna og sat í foreldranefnd í leikskólanum Huldubergi þegar börnin mín voru á leikskólaaldri. Áhugamál: Myndlist, matreiðsla, útivist og að smíða með manninum mínum. Helstu áherslur: Umhverfismál, málefni fjölskyldusviðs og félagsþjónusta eldri borgara. Netfang: kristinyr@afltak.is

Framboðsfundur í FMOS 8. febrúar

Sjálfstæðisfélag Mosfellinga heldur opinn kynningarfund með frambjóðendum í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ fimmtudaginn 8. febrúar kl. 20:00. Hver frambjóðandi heldur stutta framsögu og í framhaldi gefst fundarmönnum kostur á að ræða við frambjóðendur og þeir svara spurningum.

Mosfellingar eru hvattir til að mæta á fundinn og kynnast frambjóðendum. Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ - Kynning á frambjóðendum

a

g ling in sfel ýs Mo

Nafn: Haraldur Sverrisson. Heimili: Skálahlíð 46. Sæti sem óskað er eftir: 1. sæti. Starf: Bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Fæðingardagur: 14. des 1961. Maki: Ragnheiður Gunnarsdóttir. Börn og aldur þeirra: Steinunn Anna 36 ára, Valgerður 26 ára, Sverrir 17 ára. Menntun: Cand Ocon í viðskiptafræði frá HÍ 1983 og framhaldsnám í fjármálum og stjórnun í University of Arizona 2000-2001. Störf: Framkvæmdastjóri Knattspyrnufélagsins Vals 1986-88, skrifstofustjóri rekstrar- og upplýsingaskrifstofu fjármálaráðuneytisins 1988 – 2007, bæjarstjóri Mosfellsbæjar frá 2007 Félagsstörf: Formaður Golfklúbbsins Kjalar 1996-2000.

gl félag Auæðis st álf Sj

Haraldur Sverrisson gefur kost á sér í 1. sæti


Mikael Rafn Línberg Steingrímsson gefur kost á sér í 5.-6. sæti Nafn: Mikael Rafn Línberg Steingrímsson. Heimili: Tröllateigur. Sæti sem óskað er eftir: 5.-6. sæti. Starf: Vaktstjóri með námi. Fæðingadagur: 8 desember 1997. Maki: Einhleypur. Börn og aldur þeirra: Engin. Menntun: Stúdentspróf frá Menntaskólanum við Sund og stunda hagfræðinám við Háskóla Íslands. Félagsstörf: Gjaldkeri Skólafélags Menntaskólans við Sund 2016-2017, stjórnarmeðlimur Samtaka frjálsra framhaldsskólanema 2016-2017, sjöunda sæti á lista Vöku fyrir Félagsvísindasvið Háskóla Íslands,

formaður Félags ungra Sjálfstæðismanna í Mosfellsbæ og sit í framhaldsskólanefnd Mosfellsbæjar. Áhugamál: Körfubolti, líkamsrækt, útivera og samfélagið. Helstu áherslur: Ég vil að Mosfellsbær verði leiðandi bæjarfélag í geðheilbrigðisog umhverfismálum. Ég vil setja meira fjármagn í íþróttamiðstöðvarnar og fjölga upplýstum leikvöllum. Mig langar til þess að Mosfellsbær verði fyrsti valkostur hjá ungu fólki þegar kemur að því að kaupa fyrstu íbúð. Ég vil að ungt fólk skipti mun meira máli en það gerir nú í bænum og legg mikla áherslu á frelsi einstaklingsins. Netfang: mikaelrafnn@gmail.com

Rúnar Bragi Guðlaugsson gefur kost á sér í 4. sæti Nafn: Rúnar Bragi Guðlaugsson. Heimili: Kvíslartunga 49. Sæti sem óskað er eftir: 4. sæti. Starf: Framkvæmdarstjóri hjá Einari Ágústssyni / varabæjarfulltrúi. Fæðingardagur: 7. maí 1973. Maki: Bylgja Bára Bragadóttir sölustjóri hjá A4. Börn og aldur þeirra: Bragi Þór 24 ára og Birta Rut 17 ára. Menntun: MBA gráða frá Háskóla Íslands, diplóma í rekstrar- og viðskiptafræði og markaðs- og útflutningsfræði frá EHÍ. Félagsstörf: Fyrsti varamaður í bæjarstjórn, formaður íþrótta- og tómstundanefndar, formaður þróunar- og ferðamálanefndar ásamt því að vera varaformaður heilbrigðisnefndar. Sit í stjórn fulltrúaráðs og stjórn Sjálfstæðisfélags Mosfellsbæjar. Hef sinnt ýmsum sjálfboðaliðastörfum fyrir Aftureldingu, og hef verið forseti

Þorrablótsnefndar Aftureldingar síðan 2008. Áhugamál: Fjölskyldan á hug minn allan í frístundum, sem og flestar íþróttir og útivera eins og t.d. golf, fótbolti, hjólreiðar, útilegur og nú undanfarið stefnt að því að stunda meira skíði. Helstu áherslur: Ég legg áherslu á að Mosfellsbær verði fyrsti kostur fyrir fólk sem leitar sér að framtíðarbúsetu. Að Mosfellsbær haldi áfram sem heilsueflandi samfélag þar sem áhersla er lögð á þarfir íbúa á öllum aldri. Að stjórnsýslan sé gagnsæ og skilvirk. Að einstaklingar og fyrirtæki fái að blómstra og það sé gott aðgengi að kjörnum fulltrúum. Ég vil að aðstaða sé viðunandi til að stunda íþróttir og tómstundir í bænum okkar, og skólarnir verði eftirsóttir vinnustaðir og bjóði upp á bestu mögulegu kennsluna. Netfang: runarbg@hotmail.com

Sólveig Franklínsdóttir gefur kost á sér í 4. sæti Nafn: Sólveig Franklínsdóttir. Heimili: Furubyggð 15. Sæti sem óskað er eftir: 4. sæti. Starf: Markþjálfi, klínka (aðstoðarmaður tannlæknis). Fæðingardagur: 4. nóvember 1968. Maki: Örn Gunnarsson. Börn og aldur þeirra: Franklín Ernir Kristjánsson 15 ára. Menntun: Markþjálfi frá Evolvia, stúdentspróf frá Hraðbraut, 5. stig í tónfræði og píanóleik frá Tónmenntaskóla Rvk., hygg á framhaldsnám í markþjálfun í haust. Störf: Markþjálfi hjá Markþjálfasetrinu Rými til vaxtar, Evolvia, aðstoðarmaður tannlæknis, Domus Dentis/fallegtbros.is. Félagsstörf: Ég er í fulltrúaráði Sjálfstæðisflokks Mosfellsbæjar, sit í þróunar- og ferðamálanefnd, áður áheyrnarfulltrúi í fræðslu-

nefnd, var formaður foreldrafélags Reykjakots og Varmárskóla, í skólaráði Varmárskóla. Ég er skáti í Mosverjum og er formaður foreldrafélags SFR og sit í stjórn Skylmingasambands Íslands. Áhugamál: Náttúran, útivist og dýralíf. Tónlist, dans og skylmingar. Lestur góðra bóka og mannlífið og lýðheilsa. Helstu áherslur: Í mínum huga er Mosfellsbær falinn fjársjóður sem ber að standa vörð um. Ég legg áherslu á umhverfis- og auðlindamál og að horfa til framtíðar varðandi skipulag bæjarfélagsins í sátt og samlyndi við íbúa og umhverfi. Þá skiptir máli að forgangsraða í þágu lýðheilsu og aukinna lífsgæða bæjarbúa og gæta hófsemi í álögum. Ég vil stuðla að framförum í skólamálum með áherslu á gott vinnuumhverfi í menntastofnunum bæjarins sem um leið eykur gæði menntunarinnar. Netfang: solveigf@simnet.is

Sturla Sær Erlendsson gefur kost á sér í 4.-6. sæti Nafn: Sturla Sær Erlendsson. Heimili: Rituhöfði 4. Sæti sem óskað er eftir: Ég óska eftir 4.-6. sæti. Starf: Verslunarstjóri og fatahönnuður. Er varabæjarfulltrúi og varaformaður þróunar- og ferðamálanefndar í Mosfellsbæ. Fæðingardagur: 12.mars 1995. Kærasta: Gígja Teitsdóttir Börn og aldur þeirra: Barnlaus. Menntun: Var í Lágafellsskóla. Útskrifaðist af hagfræðisviði frá Menntaskólanum við Sund árið 2015. Störf: Fiskbúðin Mos, verslunarstjóri í Smash, hönnuður og eigandi Reykjavík Roses.

Félagsstörf: Skólaráð Lágafellsskóla, Nemendaráð Lágafellsskóla, Ungmennaráð Mosfellsbæjar. Áhugamál: Ég hef brennandi áhuga á hönnun og nýsköpun. Ört vaxandi áhugi á stjórnmálum. Íþróttir eru líka ofarlega á listanum og ég elska snjóbretti. Helstu áherslur: Ég er stoltur Mosfellingur og hef alveg ólæknandi áhuga á því sem er að gerast í bænum mínum. Gallupkannanir hafa sýnt að Mosfellingar eru ánægðir með bæinn sinn og vil ég vinna að því að svo verði áfram. Skólamál og umhverfismál skipta okkur máli og líka húsnæðismál unga fólksins. Mosfellsbær er staðurinn þar sem ég vil búa með minni fjölskyldu og veit ég að margir jafnaldrar mínir eru mér sammála. Netfang: Sturla@ntc.is

Kosningavaka að loknu prófkjöri

Hefst kl. 20 laugardagskvöldið 10. febrúar í félagsheimilinu í Kjarna Verið velkomin

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ - Kynning á frambjóðendum


Kirkjukór Lágafellssóknar

vantar söngfólk Kirkjukór Lágafellssóknar vantar söngfólk í allar raddir.

Kórinn var stofnaður 1948 og verður því 70 ára á árinu 2018. Kórinn er nýbúinn að fá nýjan metnaðarfullan kórstjóra af yngri kynslóðinni. Þeir sem hafa áhuga á að starfa með kórnum hafi samband við kórstjórann Þórð Sigurðarson sími: 660-5789 netfang: skeggjadursig@gmail.com eða í formann kórsins Valgerði Magnúsdóttur sími: 864-3599 netfang vally50@simnet.is Kórinn æfir á þriðjudagskvöldum frá kl. 19.30-21.30 í safnaðarheimili Lágafellssóknar.

SIGGI DÚKARI ALHLIÐA FLOTUN GÓLFA • 25 ára reynsla með hágæða flotefnum • Flotanir undir gólfefni bæði afréttingar og áferða flotun • Mikil reynsla í sjónfloti • Sérþjálfaðir starfsmenn sem skila fyrsta flokks vinnu

Nánari upplýsingar, ráðgjöf og verðtilboð: Siggi@murefni.is | Sími 896 9604

SIGGI DÚKARI ehf. Flugumýri 34 | 270 Mosfellsbæ

Stærsti auglýsinga- og fréttamiðill í Mosfellsbæ -

23


Dagleg hreyfing er börnum nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt og þroska auk þess að gegna lykilhlutverki þegar kem-

bæ framt að

ur að líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan þeirra. Fyrir utan að stuðla að aukinni hreyfifærni og betri líkamshreysti skapar hún einnig tækifæri til að bæta félagslega færni, eignast vini og efla sjálfstraust.

Geðrækt Vellíðan er forsenda þess að geta verið virkur og skapandi einstaklingur í samfélagi með öðrum, fundið tilgang og geta þannig notið þeirra gæða sem lífið býður upp á. Með því að efla markvisst geðheilsu barna og ungmenna stuðlum við að aukinni færni þeirra til að tjá og skilja tilfinningar sínar, eflum sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd auk þrautseigju sem leiðir til bætts námsárangurs.

Samvinna skóla, foreldra og nærsamfélags Mikilvægt er að skólinn leggi áherslu á markvisst heilsueflandi starf innan sinna veggja en eins og gefur að skilja þarft virkt, jákvætt og uppbyggjandi samstarf milli allra aðila skólasamfélagsins til að vel megi takast. Heilsueflandi samfélagi er ætlað að skapa umgjörð utan um heilsueflandi skóla og því ríður á að við séum öll reiðubúin til að leggja hönd á plóg til að efla vellíðan barnanna í heilsubænum Mosfellsbæ. Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur og verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ

Heilsuvin í Mosfellsbæ

heilsuvinóskar í mosfellsbæ eftir að ráða framkvæmdastjóra í allt að 50% starf

eigu nustu í felur í sér s, kynningarfyrir styrki,

Heilsuvin í Mosfellsbæ er hlutafélag í eigu fyrirtækja og einstaklinga í heilsuþjónustu í Mosfellsbæ. Starf framkvæmdastjóra felur í sér almennt utanumhald um starf klasans, kynningarog markaðsstarf, öflun nýrra hluthafa fyrir klasann, umsjón með umsóknum um styrki, bókhald og fleira.

ð finna á upplýsingar formaður ans.is.

Nánari upplýsingar um Heilsuvin er að finna á slóðinni www.heilsuvin.com. Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Pálsson, stjórnarformaður Heilsuvinjar gegnum netfangið jon@ans.is.

Álagning fasteignagjalda 2018 Umsóknir skulu sendar á netfangið heilsuvin@heilsuvin.com fyrir 3. mars næstkomandi.

s

Tilkynning til eigenda fasteigna í Mosfellsbæ Álagningarseðlar fasteignagjalda eru birtir rafrænt á upplýsinga- og þjónustuveitunni www.island.is og íbúagátt Mosfellsbæjar, ibuagatt.mosfellsbaer.is Fasteignagjöld skiptast á níu gjalddaga frá 15. janúar til 15. september. Eindagi fasteignagjalda er þrjátíu dögum eftir gjalddaga og fellur allur skattur ársins í gjalddaga ef vanskil verða. Sé fjárhæð fasteignagjalda undir kr. 40.000 er gjalddagi þeirra 15. janúar. Fasteigagjöld má greiða með greiðsluseðlum sem jafnframt birtast meðal ógreiddra reikninga í heimabanka, með beingreiðslum, með boðgreiðslum og í Þjónustuveri Mosfellsbæjar. Greiðsluseðlar eru almennt ekki sendir nema þess hafi verið óskað sérstaklega á íbúagátt Mosfellsbæjar, ibuagatt.mosfellsbaer.is eða í Þjónustuveri Mosfellsbæjar. Þjónustuver Mosfellsbæjar veitir nánari upplýsingar og sendir þeim sem þess óska útprentaða álagningarseðla og greiðsluseðla.

24

- Fréttir úr bæjarfélaginu

Ró skyldu menn reiði gefa

la ó ið k n s or h

Hreyfing

o

Börn dvelja stóran hluta dags í skólanum og því er mikilvægt að þau eigi kost á því að fá hollan og góðan mat þar. Ef börn eru vel nærð þá líður þeim betur og eiga auðveldara með að einbeita sér sem getur haft áhrif á bæði hegðun þeirra og nám. Góðar matarvenjur og hollt mataræði hefur einnig góð áhrif á tannheilsu.

u ls i ð ei rn

Mataræði

h

Menntun er mikilvæg forsenda heilbrigðis en vellíðan nemenda er að sama skapi mikilvæg forsenda náms og góðs námsárangurs. Af þeim sökum eru heilbrigði og vellíðan einmitt skilgreind sem einn af grunnþáttum menntunar sem allir skólar eiga að hafa að leiðarljósi í starfi sínu. Markmið heilsueflandi skólastarfs felst í því að skapa skólaumhverfi sem stuðlar að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan nemenda og starfsfólks í samvinnu við heimili og nærsamfélag. Þarna er á ferðinni flókið samspil einstaklings, umhverfis og aðstæðna hverju sinni og því mikilvægt að skólasamfélagið allt taki höndum saman um að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem markmisst er hlúð að þroska og vellíðan barnanna okkar.

h

Heilsueflandi skólastarf

Eitt af viðfangsefnum æskuáranna er að læra að takast á við ólíkar tilfinningar, bæði jákvæðar og neikvæðar. Það er ekki sjálfgefinn eiginleiki að geta tekist á við erfiðar tilfinningar, slíkt krefst góðs stuðnings og æfingar. Reiði er ein af þessum tilfinningum sem börn geta átt erfitt með að takast á við. Vegna þess hvað reiðitilfinningar eru ófyrirsjáanlegar getur þó reynst erfitt að kenna þeim reiðistjórnun. Nokkur góð ráð til foreldra til að kenna barni að hafa stjórn á reiði sinni: • Æfið ykkur saman á rólegum stundum, helst daglega til að byrja með að minnsta kosti. Forðist að kenna nýjar aðferðir þegar barnið er í reiðikasti. Nýtið tímann á milli þeirra því þá er líklegra að börnin bregðist vel við hugmyndum ykkar. • Kennið aðferðir til að róa sig og æfið þær saman. Það má til dæmis nota sápukúlur í þessum tilgangi. Það að blása sápukúlur kemur nefnilega stjórn á öndunina sem er lykilatriði í slökun og innri ró. Byrjið með því að nota alvöru sápukúlur til að fullvissa ykkur um að barnið dragi djúpt andann, helst í gegnum nefið, og blási svo hægt en ákveðið frá sér í gegnum munninn til að ná að mynda stórar og flottar sápukúlur. Notið svo þykjustusápukúlur í framhaldinu og hvetjið barnið til að blása þykjustusápukúlur þegar það finnur reiði byggjast upp. • Umbunið barninu þegar það æfir sig í öndun og/eða reiðistjórn og þegar það beitir tækninni þegar það reiðist, sérstaklega þegar það nær að róa sig og ná tökum á skapi sínu. Leyfið barninu að taka þátt í því að velja umbunina fyrirfram. • Verið góð fyrirmynd og sýnið börnunum hvernig þið takist á við streitu, pirring og reiði í daglegu lífi með jákvæðum árangri. Finnið dæmi sem þið getið deilt með barninu og bendið á þær aðferðir sem þið notið sjálf. • Gefið skýr skilaboð á rólegan og yfirvegaðan hátt án þess að fara út í enda-

lausar málamiðlanir eða samningaumleitanir. Kennið barninu að leita lausna við vandamálum. Þá er gott að hafa umferðarljósin í huga: Rautt – stoppa og skilgreina vandann. Hvert er vandamálið? Gult – hugsa upp mögulegar úrlausnir, velta fyrir sér hvaða afleiðingar þær hafa hver fyrir sig og velja svo bestu lausnina. Hvaða valmöguleikar er í stöðunni og hverjar eru afleiðingar þeirra? Grænt – framkvæma og meta svo hvernig til tókst. Hvernig tókst til og hvernig get ég gert betur næst? • Þegar barnið er reitt er best að hvetja það rólega en ákveðið til að beita þeim aðferðum sem þið hafið sammælst um. Gefið því svo tíma til að vinna sig út úr reiðinni sjálft án of mikilla afskipta af ykkar hálfu. Þannig lærir barnið af reynslunni. Fyrir barn sem á erfitt með skapstjórn getur þetta verið erfitt ferli og því nauðsynlegt að æfa sig oft og vel á betri stundum (ekki bara í reiðikasti). Barnið þarf að læra að þekkja fyrstu merki þess að það sé að reiðast og bregðast þá strax við. Þannig verður auðveldara að draga úr reiðinni og minni líkur á að hún komi því í vandræði. Hvetjið barnið og hrósið því þegar við á, ekki bara fyrir árangur heldur líka fyrir viðleitni. Bendið á það sem vel er gert og þær framfarir sem nást. Smátt og smátt lærir barnið að takast sjálft á við reiðitilfinningar sínar og þarf minni hjálp. Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, sálfræðingur Fræðsluskrifstofu Mosfellsbæjar

Skólaskrifstofa mosfellsbæjar

aðalfundur Rauði krossinn í Mosfellsbæ boðar til framhalds­aðalfundar þann 8. febrúar kl. 19.00 til 20.30, í húsnæði deildarinnar að Þverholti 7, Mosfellsbæ. Á dagskrá er eftirfarandi: 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 2. Skýrsla/greinargerð um starf deildarinnar 3. Skoðaður ársreikningur 2017 lagður fram til afgreiðslu 4. Framkvæmda- og fjárhagsáætlun 2018 lögð fram 5. Tillaga stjórnar um reglur um starfsemi deildarinnar 6. Innsendar tillögur 7. Önnur mál

Aðalmerki | Samsetning | Mosfellsbæ

Meiriháttar tillögur sem afgreiða skal á fundinum þurfa að berast skriflega til deildarstjórnar á netfangið formadur.moso@redcross.is fyrir kl. 19.00 þann 1. febrúar nk.


Íbúafundur í fiskabúrinu

mánudaginn 12. febrúar kl. 17.00 Hver er ávinningur íbúa af því að sveitarfélög opni bókhald sitt á netinu? Halldór Auðar Sveinsson, bæjarfulltrúi Pírata og formaður stjórnkerfis- og lýðræðisráðs Reykjavíkurborgar, mun leiða Mosfellinga í allan sannleikann um það og svara spurningum gesta um verkefnið sem hann hefur haft yfirumsjón með hjá borginni í fiskabúrinu í Bókasafni Mosfellsbæjar mánudaginn 12. febrúar kl. 17 til 18.30.

Fundurinn er í boði Íbúahreyfingarinnar og er hann öllum opinn. Í kjölfarið heldur Íbúahreyfingin framhaldsaðalfund fyrir sína félagsmenn.

Flokksstjóri veitna í þjónustustöð MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF FLOKKSSTJÓRA VEITNA Í ÞJÓNUSTUSTÖÐ Laust er til umsóknar starf starfsmanns veitna í þjónustustöð Mosfellsbæjar. Þjónustustöðin sér um alla almenna þjónustu við bæjarbúa á sviði tækni og umhverfismála, svo sem viðhald og rekstur gatna, holræsa, veitna, umferðarmannvirkja og opinna svæða auk snjómoksturs og aðstoð við garðyrkjudeild og vinnuskóla. Starfsmaður veitna vinnur bæði við viðhald og nýlagnir vatns- og hitaveitu Mosfellsbæjar í samræmi við útgefnar verkbeiðnir og í samstarfi við verkstjóra veitna. Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. Þjónustustöð heyrir undir umhverfissvið Mosfellsbæjar. Menntunar- og hæfnikröfur:

  

Menntun í pípulögnum æskileg eða önnur sambærileg menntun Reynsla í vinnu við dreifikerfi veitna er skilyrði Suðuréttindi er kostur

Almenn ökuréttindi skilyrði Dugnaður, frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum er nauðsynleg Nám í jarðlagnatækni kostur

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar en auk þess veitir Þorsteinn Sigvaldason, upplýsingar í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is M o s f e l l s b æ

26

 

- Stærsti auglýsinga- og fréttamiðill í Mosfellsbæ


Prófkjör Sjálfstæðisflokksins 10. febrúar

Kolbrún

Þorsteinsdóttir

2

sæti

Höldum áfram með verkefnin Frábær bær - Mosfellsbær

fjölskylduvæn ísbúð í hjarta mosfellsbæjar Opið alla daga kl. 12:00-23:00 Verið hjartanlega velkomin

Háholti 13-15

s. 564 4500

www.mosfellingur.is -

27


Magnús Már Einarsson ritstýrir vinsælustu íþróttatengdu síðu landsins, fotbolti.net

Hefur skrifað um fótbolta frá unga aldri V

efurinn fotbolti.net var opnaður árið 2002 og er því 16 ára um þessar mundir. Vefurinn hefur í mörg ár verið leiðandi í umfjöllun um fótbolta á Íslandi og er vinsælasta íþróttatengda síða landsins. Mosfellingurinn Magnús Már Einarsson var einungis 13 ára er hann hóf störf á vefnum og skrifaði þá um heimaleiki Aftureldingar. Hann er enn að, 29 ára, og segir að eitt það skemmtilegasta sem hann geri sé að fylgja íslenska landsliðinu á erlendri grundu og fjalla um leiki liðsins. Magnús Már er fæddur í Reykjavík 13. febrúar 1989. Foreldrar hans eru þau Hanna Símonardóttir vallarstjóri á Tungubökkum og Einar Þór Magnússon stöðvarstjóri hjá Frumherja. Magnús á þrjú systkini, Agnesi Eir fædda 1992, Anton Ara fæddan 1994 og Patrik Elí fæddan 1996.

HIN HLIÐIN Borðar þú þorramat? Nei, ekki ennþá, er samt duglegur að mæta á Þorrablót Aftureldingar. Bestu kaup sem þú hefur gert? Íbúð í Mosfellsbæ. Hvaða tegund af tannkremi notar þú? Sensodyne. Hvað er það skemmtilegasta sem þú hefur gert? EM í Frakklandi stendur upp úr. Að vera í hringiðunni í tæpan mánuð þar var ótrúlega gaman. Fallegasti staður í Mosfellsbæ? Varmársvæðið og svæðið meðfram golfvellinum. Hver væri titill ævisögu þinnar? Það er bara eitt sem kemur til greina, Alltaf í boltanum. Hvaða freistingu stenst þú ekki? Farsíma og internet, ég er upplýsingafíkill. Hverju myndir þú breyta á Íslandi ef þú ættir þess kost? Útrýma einelti og fordómum. Ef ég fengi fjármagn til að efla íþróttastarf þá myndi ég vilja fá fótboltahús í fullri stærð í Mosfellsbæ.

Draumurinn rættist á endanum „Fyrstu fjögur árin mín bjó ég í Kópavogi en svo flutti fjölskyldan upp á Kjalarnes. Þar bjuggum við þangað til ég varð 15 ára gamall en þá fluttum við í Mosfellsbæinn. Ég æfði fótbolta og handbolta með Aftureldingu frá unga aldri og leið vel í þeim félagsskap. Ég suðaði á hverjum degi í foreldrum mínum að flytja í Mosfellsbæ því ég vildi vera nær íþróttasvæðinu og draumurinn rættist á endanum.“

bræður að loknum leik með aftureldingu

Gullaldarlið Aftureldingar „Þar sem ég hef alltaf verið í boltanum þá tengjast flestar æskuminningarnar þróttasvæðinu á Varmá og Tungubökkum. Það sem er kannski eftirminnilegast er þegar maður var að mæta á handboltaleiki í gamla salnum að Varmá og sjá gullaldarlið Aftureldingar vinna titla. Ég missti ekki af leik og stemningin sem myndaðist í stúkunni var mögnuð. Það voru ekki mörg lið sem unnu leik í Mosó á þessum árum. Ég sakna þess að mörgu leyti að sjá ekki handboltaleiki í Eftir Ruth Örnólfsdóttur fljótur að falla inn í hópinn enda þekkti ég marga í Mosfellsbæ í gamla salnum þótt Rothöggið MOSFELLINGURINN gegnum íþróttirnar.“ nái góðri stemningu í þeim ruth@mosfellingur.is nýja.“ Magnús Már var einungis 13 ára þegar hann byrjaði að skrifa á vefsíðuna Þrettán ára að taka viðtöl fotbolti.net skömmu eftir að vefurinn var „Ég gekk í Klébergsskóla á Kjalarnesi opnaður en það var Hafliði Breiðfjörð sem stofnaði hann og rekur hann enn í dag. fram í miðjan níunda bekk. Þá flutti fjölskyldan í Mosó og síðasta eina og hálfa árið „Ég byrjaði að skrifa um heimaleiki Aftí Varmárskóla var það langskemmtilegasta ureldingar í fótboltanum og í kjölfarið fór á skólaferlinum. Ég var heppinn að detta ég að skrifa um fleiri leiki, skrifa fréttir og í bekk hjá stuðboltanum og íþróttakenntaka viðtöl. Landsliðsmenn og aðrir voru aranum Siggeiri Magnússyni og var mjög steinhissa þegar lítill 13 ára strákur var mættur til að taka viðtölin, þeir áttu alls ekki von á því.“

Vinsælasta íþróttatengda síða landsins

Magnús Már og kærastan Anna Guðrún Ingadóttir.

28

„Fjölmiðlaáhuginn var orðinn það mikill þegar ég útskrifaðist úr Varmárskóla að ég leitaði uppi skóla þar sem hægt væri að fara í fjölmiðlanám. Það voru fáir skólar sem buðu upp á það en einn af þeim var Borgarholtsskóli og það lá því beinast við að fara í hann. Frá útskrift hef ég verið í fullri vinnu á fotbolti.net en fram að því var ég í hlutastarfi meðfram skóla. Vefurinn hefur í mörg ár verið leiðandi í umfjöllun um fótbolta á Íslandi og er vinsælasta íþróttatengda síða landsins. Í dag ritstýri ég vefnum ásamt Elvari Geir Magnússyni og að jafnaði starfa hjá okkur 5 manns en um 75 í hlutastörfum yfir sumartímann. Ég hef kynnst skemmtilegu fólki út um allt land í tengslum við starf mitt. Eftirminnilegustu minningarnar eru án

- Mosfellingurinn Magnús Már Einarsson

eitt af fyrstu viðtölunum

efa tengdar íslenska landsliðinu og stórkostlegu gengi þess undanfarin ár. Ég hef ferðast víðsvegar um Evrópu til að fjalla um leiki landsliðsins og toppurinn var án efa EM í Frakklandi sumarið 2016. Ég er síðan mjög spenntur að fara út til Rússlands í sumar og fjalla um HM. Það eru sko forréttindi að geta starfað við áhugamál sitt,“ segir Magnús Már og brosir.

Ég hef ferðast víðsvegar um Evrópu til að fjalla um leiki landsliðsins og toppurinn var án efa EM í Frakklandi, nú liggur leiðin til Rússlands á HM. Von á erfingja í júlí „Ég hélt áfram að æfa fótbolta upp í meistaraflokk og spilaði eftirminnilegt tímabil með Hvíta Riddaranum í 3. deild áður en ég fékk tækifæri með Aftureldingu. Eftir að hafa oft verið nálægt því að komast upp úr 2. deildinni ákvað ég af ákveðnum ástæðum að róa á önnur mið fyrir tímabilið 2014. Ég fór til Leiknis í Breiðholti og var hluti af hóp sem fór upp í Pepsi-deildina í fyrsta skipti. Það var mjög skemmtilegt þó að hlutverk mitt í liðinu hafi verið minna en ég vildi. Ég tók ekki bara góðar minningar með mér úr Breiðholti því kærastan mín, Anna Guðrún Ingadóttir, er þaðan og við kynntumst á þeim tíma sem ég lék þar. Anna er

á shellmóti 1999

tölvunarfræðingur að mennt og starfar hjá Advania. Við eigum von á barni í júlí svo það er mikil eftirvænting og gleði á heimilinu. Eftir að ég flutti að heiman kom ekkert annað til greina en að vera áfram í Mosfellsbæ og ég keypti mér íbúð árið 2013 í Þverholti. Tveimur árum seinna keyptum við Anna síðan íbúð í Hjallahlíð þar sem við kunnum afar vel við okkur.“

Reynir fyrir sér sem þjálfari „Árið 2015 tók ég slaginn áfram með Leikni áður en ég ákvað að fara til Hugins á Seyðisfirði að láni til að fá að spila meira. Það var annað ævintýri því Huginn komst upp í 1. deild í fyrsta skipti í sögunni og gleðin var mikil á Seyðisfirði. Eftir þetta ákvað ég að koma aftur heim í Aftureldingu og reyna að ljúka markmiðinu að komast upp um deild. Það tókst ekki í tveimur tilraunum undanfarin ár svo í haust breytti ég til og tók að mér stöðu ­aðstoðarþjálfara liðsins. Stefnan er sett hátt í sumar og vonandi náum við að koma liðinu upp í Inkasso-deildina í haust.“

Beint í mark „Í fyrra ákváð ég í samstarfi við Daníel Rúnarsson hönnuð á fotbolti.net að gefa út fótboltaspil. Hörður Snævar Jónsson, Helgi Steinn Björnsson og landsliðsmaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson voru í sömu hugleiðingum svo við sameinuðum hugmyndina. Um jólin gáfum við síðan út fótboltaspilið Beint í mark. Salan gekk mjög vel og hefur spilið slegið í gegn hjá öllum aldurshópum enda styrkleikaskipt. Það var virkilega skemmtilegt að sjá hlutina þróast, búa til sitt eigið spil og sjá draum sinn rætast.“ Myndir: Ruth Örnólfsdóttir og úr einkasafni.


afni.

Mosfellsbær óskar eftir íbúðum til leigu Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur lýst yfir vilja sínum til að leysa vanda fólks sem neyðst hefur til þess að flýja heimaland sitt vegna ofsókna, með því að ganga til samninga við velferðarráðuneytið um móttöku flóttamanna frá Úganda. Stefnt er að komu fólksins í febrúar nk. Af þessu tilefni óskar bæjarfélagið eftir að leigja fimm íbúðir, fjórar tveggja herbergja og eina fjögurra til fimm herbergja. Leigutíminn er tvö ár. Frekari upplýsingar veita Una Dögg Evudóttir unadogg@mos.is, Berglind Ósk B. Filippíudóttir bof@mos.is og Unnur V. Ingólfsdóttir unnur@mos.is VirÐing jákvæÐni framsækni umhyggja

Cei\[bbiX³h

1 sæti Prófkjör Sjálfstæðisflokksins 10. febrúar

Áfram í forystu Kæru Mosfellingar Um leið og ég þakka ómetanlegan stuðning í störfum mínum sem bæjarstjóri, óska ég eftir áframhaldandi umboði til að leiða framboðslista sjálfstæðismanna í Mosfellsbæ. Með góðri kveðju

Haraldur Sverrisson Cei\[bbiX³h

www.regalo.is Vegetarian * Cruelty free * Soy free * Gluten free * Dairy free * Gelatin free

Fríða Rut Heimisdóttir Hárgreiðslumeistari

Sugarbearhair hárvitamin sem styrkir hár, húð og neglur Ég er björn sem elskar hár Dökkt, ljóst, brúnt, rautt og alla liti þar á milli Ég elska allar hárgerðir Ég ákvað að búa til vítamín fyrir þig upp úr alvöru berjum svo þú munir eftir því að taka það á hverjum degi Ég gerði vítamínið líka krúttlegt og sætt, eins og ég er sjálfur Útsölustaðir: Pilus Hárstofa, Aristo Hárstofa & Apótek Mos

Regalofagmenn

www.mosfellingur.is -

29


UMFÍ varar við netsvindlurum • Högg fyrir litlar deildir

Skúrkar svíkja fé af Aftureldingu Óprúttn­ir er­lend­ir aðilar hafa stundað það að und­an­förnu að reyna að svíkja fé út úr íþrótta- og ung­menna­fé­lög­um hér á landi og tek­ist í ein­hverj­um til­vik­um. Um málið er fjallað á heimasíðu Ung­menna­fé­lags Íslands, UMFÍ, þar sem sögð er saga Aft­ur­eld­ing­ar sem víti til varnaðar. Gjald­keri einn­ar deild­ar fé­lags­ins milli­færði upp­hæð sem nem­ur nokk­ur hundruð þúsund krón­um á er­lend­an reikn­ing skúrk­anna, eft­ir að hann hélt að beiðni um slíkt hefði komið frá for­manni. „Þetta er mikið högg fyr­ir litl­ar deild­ir og kem­ur þeim illa. Þess­ir skúrk­ar eru svaka­lega bí­ræfn­ir og und­ir­búa sig al­veg ótrú­lega vel áður en þeir svindla á íþrótta­fé­lög­um,“ seg­ir Jón Júlí­us Karls­son, fram­kvæmda­stjóri Aft­ur­eld­ing­ar í Mos­fells­bæ. Afturelding hefur farið yfir öryggismálin í kjölfarið og breytt verkferlum. Strang­ari kröf­ur eru gerðar til deilda fé­lags­ins

Formaður KSÍ í heimsókn Formaður KSÍ, Guðni Bergsson, í heimsókn hjá Aftureldingu á dögunum. Hann skoðaði aðstöðu deildarinnar á Varmárvelli og fundaði með stjórn.

Söfnun og endurvinnsla á plasti jón júlíus

varðandi all­ar milli­færsl­ur og sér­stak­lega er­lend­ar milli­færsl­ur. Munn­legt samþykki for­manns og gjald­kera þarf að liggja fyr­ir er­lend­um milli­færsl­um.

Ekki láta óttann stjórna þér - Láttu vaða! Starf POWERtalk deildarinn Korpu er fjölbreytt. Fólk stígur út fyrir þægindahring sinn og eykur þannig sjálfstraust sitt á ýmsum sviðum. Langar þig að bæta persónulega færni þína? Í POWERtalk fær fólk tækifæri til að bæta samskiptahæfni sína. Við erum í samskiptum við fólk alla daga, samstarfsfólk, viðskiptavini, fjölskyldu okkar og vini. Lykilatriði til að ná og halda athygli er ímynd, raddbeiting og líkamstjáning. Á fundum Korpu fær fólk tækifæri til að þjálfa sig og auka færni sína með því að koma fram og flytja erindi sitt á áhrifaríkan hátt. Það er gömul saga og ný að æfingin skapar meistarann og með þjálfun þá eykur þú sjálfsöryggi þitt. Áður en þú veist af er það orðinn styrkleiki þinn að tjá hug þinn á vinnufundum eða í foreldrahópum. Korpufélagar eru metnaðarfullir og taka þátt í ýmsum skemmtilegum verkefnum til að ögra sér og bæta hæfni sína. Í febrúar fara fram kappræður POWERtalk samtakanna. Fjórar deildir af sjö taka þátt, þar á meðal Korpa í Mosfellsbæ. Fjórir félagar Korpu undirbúa sig nú fyrir keppni í kappræðum gegn POWERtalk deildinni Fífu í Kópavogi. Fífa leggur til að lögð verði Borgarlína sem almenningssamgöngukerfi á höfuðborgarsvæðinu. Korpa mótmælir tillögunni. Þátttaka í kappræðum er mjög góð þjálfun fyrir einstaklinginn í að koma skoðun sinni á framfæri á hnitmiðaðan og ákveðinn hátt, þjálfun í framkomu, þjálfun í að

Sérsöfnun á plasti í Mosfellsbæ hefst 1. mars nk. Frá þeim degi geta Mosfellingar sett allt hreint plast í poka sem fer síðan í orkutunnuna (dökkgráu/svörtu tunnuna) við heimili bæjarbúa. Söfnun þessi er samstarfsverkefni fjögurra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem eru: Mosfellsbær, Hafnarfjörður, Garðabær og Seltjarnarnes. Pokarnir verða fluttir í endurvinnslustöð SORPU þar sem þeir verða aðskildir frá öðru sorpi með sérstökum blástursbúnaði. Plastið verður síðan baggað, sett í gáma og flutt sjóleiðis til Svíþjóðar þar sem það verður endurunnið fyrir nýjar vörur. Flestar tegundir plasts er hægt að endurnýta, harðplast er til dæmis endurunnið sem efni í flíspeysur en það plast sem er ekki endurvinnanlegt verður brennt til orkunotkunar.

Þetta framfaraspor mun ekki hafa áhrif á gjaldskrá fyrir móttöku úrgangs úr orkutunnunni, enda er gert ráð fyrir að úrvinnslugjaldið kosti þær breytingar sem SORPA hefur lagt í vegna þessa verkefnis. Góður árangur í plastsöfnun getur hins vegar leitt til lækkunar á móttökugjaldi. Á næstu vikum mun SORPA kynna þetta verkefni, í nánu samstarfi við sveitarfélögin fjögur. Það er von okkar að við náum strax sem bestum árangri í því, enda er það til mikilla hagsbóta fyrir umhverfi okkar og náttúruna. Því má þó ekki gleyma að framtíðarsýn okkar er ævinlega sú að minnka notkun á plasti sem allra, allra mest. Bjarki Bjarnason, formaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar. Örn Jónasson, varaformaður.

Ég brenn fyrir verkefnunum ná og halda athygli áheyrenda, þjálfun í að vinna undir álagi og hugsa hratt. Þetta er einnig þjálfun í hópavinnu og þjálfun í að skipuleggja sig. En umfram allt er þetta til gamans gert og þátttakendur undantekningarlaust sammála um að þeir hafi skemmt sér vel í undirbúningi og í sjálfri keppninni. Upplýsingar um samtökin og starfið má finna á powertalk.is Næsti fundur Korpu verður haldinn í samvinnu við Fífu í Kópavogi þar sem deildirnar takast á í kappræðum. Fífa verður heimalið keppninnar og því verður fundurinn haldinn í Hjallakirkju, Álfaheiði 17 í Kópavogi miðvikudaginn 7. febrúar klukkan 20:00. Láttu vaða, komdu á fundinn, við lofum góðri skemmtun og skemmtilegum félagsskap – það eru allir velkomnir. POWERtalk deild Korpu

Það eru forréttindi að fá tækifæri til að taka þátt í stjórnmálum í samfélagi eins og Mosfellsbæ. Í Mosfellssveit, sem hún hét þá, eyddi ég æsku minni áhyggjulaus þar sem vinirnir, hesthúsin, íþróttahúsið og skólinn, í þessari röð, skiptu mestu máli. Það var langt til Reykjavíkur og við vorum sjálfum okkur næg framan af. Ég ólst upp í stórum systkinahópi og börðust foreldrar mínir í bökkum til að hafa ofan í okkur og á. Aðstæður heima voru ekki alltaf þær bestu en við lærðum að standa á eigin fótum og að ekkert kemur af sjálfu sér. Mosfellssveitin ól okkur upp og þurftum við ekki mikið en í þessu umhverfi fannst okkur við vera óhult. Umhverfið og náttúran mótaði mig og gerir það að verkum að ég brenn fyrir því að börn eigi að búa í góðu og öruggu samfélagi. Auðvitað hafa tímarnir breyst. Það var ekki allt gott í gamla daga en þorpið sem ég var svo heppin að alast upp í á í mér hverja taug. Vinataugin á milli vina úr Mosó slitnar ekki svo auðveldlega og er svo ótrúlega gaman að heyra yngri kynslóðir segja einmitt það sama. Eftir nokkurra ára fjarveru fannst mér

mikilvægt að mín börn fengju að kynnast því sama og ég fékk að upplifa. Að eignast vini, fara í skólann, taka þátt í tómstundum og vera örugg í sínu samfélagi. Nú eru barnabörn að koma til sögunnar og á meðan ég hef orku til mun ég leggja mitt af mörkum til að Mosfellsbær verði áfram góður staður fyrir fólk til að halda utan um sína fjölskyldu. Þar skipta skólarnir mestu máli og þjónustan sem bærinn veitir. Þetta er ástæðan fyrir þátttöku minni í stjórnmálum. Það er mikilvægt að fá að móta og bæta samfélagið. Það gerir enginn einn. Nú er aftur komið að kosningum og eftir að hafa íhugað málin vel, athugað bensínið á tanknum þá finn ég að eldmóðurinn og áhuginn er enn til staðar. Ég er ekki í pólitík til að koma höggi á aðra heldur til að gera samfélaginu gagn. Ég veit að reynsla mín og þekking kemur að gagni og hef því ákveðið að leggja mig alla fram eitt kjörtímabil í viðbót. Kolbrún G. Þorsteinsdóttir bæjarfulltrúi býður sig fram í 2. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ

Reiðnámskeið fyrir fatlaða hjá hestamannafélaginu Herði Eigum örfá pláss laus á námskeiðið sem byrjaði í janúar. Nánari upplýsingar gefur Berglind í s: 899-6972. Hestamannafélagið Hörður Fræðslunefnd fatlaðra

30

- Íþróttir og aðsendar greinar


i

Bættar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu Töluverð umræða hefur verið að undanförnu um samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu. Þessi umræða hefur snúist um ástandið eins og það er í dag en sífellt lengri tíma tekur að ferðast um höfuðborgarsvæðið á álagstímum. Einnig hefur umræðan snúist um hver stefnan eigi að vera til framtíðar og hverjir séu valmöguleikarnir í stöðunni.

Hágæða almenningssamgöngur eða einkabíll? Staðan í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu er víða orðin óviðunandi. Ferðatími hefur aukist, biðraðir lengst og á þetta sérstaklega við á álagstímum, þ.e. á morgnana og síðdegis. Þetta ástand skapast fyrst og fremst vegna fjölgunar íbúa, stóraukinnar bílaeignar og fjölgunar ferðamanna. Samkvæmt spám á íbúum á höfuðborgarsvæðinu eftir að fjölga mikið á næstu árum eða um 70 þúsund fram til ársins 2040. Ef ekkert verður að gert mun því ástandið í samgöngumálum íbúa höfuðborgarsvæðisins versna á næstu árum og áratugum. En hvað er til ráða? Einkum hafa tvennskonar lausnir verið nefndar til sögunnar, annars vegar hágæða almenningssamgöngur sk. Borgarlína og hins vegar að bæta þurfi vegakerfið á höfuðborgarsvæðinu verulega. Umræðan hefur litast af því að annaðhvort er talað fyrir borgarlínuverkefninu eða að það þurfi að bæta vegakerfið. En þetta er alls ekki svo, það þarf nefnilega hvoru tveggja til. Veruleg þörf er orðin á að leggja meira af vegafé ríkisins til að bæta stofnvegakerfið hér á höfuðborgarsvæðinu eftir áralangt svelti til þess að greiða fyrir umferð og gera hana öruggari. Samhliða er nauðsynlegt að hugsa almenningssamgöngukerfið upp á nýtt. Borgarlínuverkefnið sem öll sveitarfélög standa að er leið til þess. En Borgarlína er hágæða almenningssamgöngukerfi sem hefur mikla flutningsgetu, hátt þjónustustig og ferðast í sérrými, þ.e. kemst greitt milli staða óháð

töfum í bílaumferð. Forsenda fyrir Borgarlínu til Mosfellsbæjar er að uppbygging í Blikastaðalandi og óbyggðum svæðum Reykjavíkurmegin eigi sér stað. Það verkefni mun taka þónokkur ár. Borgarlínan er því ekki að verða að veruleika í Mosfellsbæ á næstu árum. Mosfellsbær er þátttakandi í þessu verkefni og Borgarlínan verður hluti af þeim nauðsynlegu samgöngubótum sem þurfa að koma til á höfuðborgarsvæðinu á næstu árum, ásamt því að byggja upp betra vegakerfi fyrir einkabílinn. Þetta tvennt þarf algjörlega að fara saman.

Nauðsynlegt er að bæta samgöngur í gegnum Mosfellsbæ Vesturlandsvegur í gegnum Mosfellsbæ er einn umferðarmesti þjóðvegur landsins en þar aka um 30 þús. bílar að meðaltali á sólarhring. Hann er í dag 2+1 vegur að hluta og er orðinn farartálmi fyrir þá sem eru á leið út úr bænum eða í bæinn sem og Mosfellinga. Eins uppfyllir vegurinn ekki öryggiskröfur um umferðarmikinn veg eins og þennan. Tvöföldun vegarins er á samgönguáætlun en sú áætlun hefur ekki verið fjármögnuð að fullu af ríkissjóði. Brýnt er að ráðast í tvöföldun vegarins sem allra fyrst og ætti þessi framkvæmd að vera í fyrsta forgangi hvað varðar úrbætur á þjóðvegakerfi landsins. Bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ munu halda áfram að berjast fyrir því að þessi framkvæmd komist á koppinn sem allra fyrst því hún er afar nauðsynleg í öllu tilliti. Ég sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar mun halda áfram að vinna í þessum málum og þrýsta á að aukið fjármagn fáist til samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu. Það á bæði við um bráðnauðsynlegar vegabætur og bættar almenningssamgöngur því ljóst er að verkefni eins og Borgarlína verður ekki að veruleika nema með verulegri kostnaðarþátttöku ríkisins.

Opinn fundur Samfylkingin í Mosfellsbæ heldur opinn fund með Ágústi Ólafi Ágústssyni þingmanni Samfylkingarinnar laugardaginn 3. febrúar.

Fundurinn verður haldinn í Þverholti 3 kl: 11-13. Boðið verður upp á súpu og brauð. Ágúst Ólafur ræðir um fjárlagafrumvarpið og stjórnmálin almennt.

Allir velkomnir

Mosfellsbæ

Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri

Helga gefur kost á sér í 3. sæti Ágætu Mosfellingar. Ég hef ákveðið að gefa kost á mér í prófkjöri Sjálfstæðismanna í Mosfellsbæ fyrir bæjarstjórnarkosningarnar nú í vor. Ég hef mikinn áhuga á málefnum bæjarins almennt, verkefnum bæjarins sem og þeirri þjónustu sem bærinn veitir íbúum sínum og er ég tilbúin að leggja mitt af mörkum næstu árin til að bæta og efla þjónustu bæjarins í þágu íbúanna. Í prófkjörinu sem haldið verður laugardaginn 10. febrúar nk. sækist ég eftir 3. sæti á lista Sjálfstæðismanna. Mínar áherslur er tengjast verkefnum og þjónustu bæjarins eru skýrar en sjálfsögðu verða þær að samrýmast stefnu þeirri sem mótuð er og verður gildandi fyrir Mosfellsbæ sem bæjarfélag. Áframhaldandi ábyrg fjármálastjórn er forsenda góðra verka í bæjarfélaginu sem og skilvirk og gagnsæ stjórnsýsla. Samskipti bæjarbúa við bæjaryfirvöld eiga að mínu mati að byggja á einföldu en öruggu fyrirkomulagi. Í ört vaxandi bæjarfélagi er að mörgu að hyggja í skipulagsmálum. Samgöngumál í bæjarfélaginu þarf að skoða og jafnvel endurskipuleggja, og samhliða því þarf meðal annars að byggja upp miðbæjarkjarna með góðri þjónustu bæjarbúum í hag. Í dag tekur það okkur Mosfellinga oft ansi langan tíma að sækja vinnu og þjónustu til nágrannnasveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Þessu þurfum við að breyta og er orðið tímabært að skoða þá möguleika sem í boði eru til að stytta ferðatíma okkar meðal annars til og frá vinnu. Skólamál skipta okkur öll miklu máli og er mikilvægt að umgjörð skólanna sé til

fyrirmyndar. Hér eru það sjálfir skólarnir og aðstaða sú sem við bjóðum starfsfólki þess og nemendum sem við þurfum að huga vel að. Þar er okkur öllum mikilvægt að aðstaðan sé í góðu lagi og að við bjóðum upp á þann aðbúnað og aðstöðu sem þarf til í skólunum. Foreldrar með ung börn eiga að hafa kost á því að börn þeirra geti farið á ungbarnaleikskóla. Þetta er að mínu mati sjálfsagður hlutur í dag þar sem samfélag okkar hefur breyst mikið og mikilvægt að þessi valkostur sé í boði. Ég hef verið svo heppin að fá að taka þátt í starfi Aftureldingar og síðan Ungmennafélags Íslands í nokkur ár, en þar hef ég kynnst æskulýðs- og íþróttahreyfingunni vel. Íþrótta- og félagsstarf eru góðar forvarnir fyrir alla bæjarbúa óháð aldri. Við eigum að mínu mati sem sveitarfélag að efla og auka þátttöku bæjarbúa í félagsog íþróttastarfi. Mosfellsbær býður upp á góða aðstöðu og yndislegt umhverfi, en alltaf má gera betur og efla þarf bæjarfélagið sem Heilsueflandi samfélag. Verkefnin eru mörg og fjölbreytt og það er margt sem við getum gert og lagt áherslu á. Ég hef einungis nefnt hér lítinn hluta þeirra verkefna sem eru bæjarins. Umhverfismál, menningarmál, málefni eldri borgara, félagsmál, atvinnumál eru sem og önnur verkefni einnig mikilvæg. Málefni Mosfellinga eru okkar mál og það er okkar að huga vel að bæjarbúum óháð aldri þeirra, kyni, efnahag, búsetu, félagslegri stöðu eða áhuga.

Íslenska ullin er einstök Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.

Helga Jóhannesdóttir

Aðsendar greinar -

31


Áframhaldandi árangur Mosfellsbær er ört vaxandi bæjarfélag og hér er gott að búa. Ég hef haft mikla ánægju af virkri þátttöku í bæjarlífinu sem bæjarfulltrúi og eiga skoðanaskipti við bæjarbúa. Ég hef sinnt þessu starfi af áhuga og alúð og býð mig fram til áframhaldandi góðra verka fyrir bæjarfélagið.

Áherslur Það er mikilvægt að þjónusta bæjarins haldist í hendur við þá miklu fjölgun bæjarbúa sem átt hefur sér stað og allt bendir til að eigi sér stað á næstu árum. Þjónusta við barnafjölskyldur og sífellt stækkandi hóp eldri Mosfellinga er mikilvægur hluti af starfsemi bæjarfélagsins og gerir það eftirsóknarvert að búa í Mosfellsbæ. Áherslur mínar eru að efla og styrkja það framsækna samfélag sem við höfum búið okkur hér í bænum. Mér er umhugað um að bæjarfélagið sé fjölskylduvænt og þá bæði umhverfið og sú þjónusta sem er veitt með virðingu fyrir þörfum allra aldurshópa. Áhugasviðin eru fræðslumál, skipulagsmál, íþrótta- og æskulýðsmál og sú grunnþjónusta sem veita þarf af umhyggju í fjölskylduvænu umhverfi.

Reynsla Ég er formaður bæjarráðs og hef áður á kjörtímabilinu meðal annars verið forseti bæjarstjórnar og formaður fræðslunefndar. Áður gengdi ég m.a. formennsku í íþrótta- og tómstundanefnd. Samstarf við bæjarfulltrúa, nefndarmenn, starfsmenn bæjarins og ekki síst við bæjarstjóra hefur verið ánægjulegt. Sá stöðugleiki sem ríkt hefur við stjórn bæjarins og samstarf við bæjarbúa hefur verið bænum farsælt. Ég tel mikilvægt að haldið sé áfram á sömu braut með þátttöku reynslumikils fólks við stjórnun bæjarins.

3. sæti Ég gef kost á mér til áframhaldandi setu í bæjarstjórn og sækist eftir 3. sæti á listanum. Ég býð mig fram með mína reynslu og á sömu forsendum og áður að leggja góðum málum lið. Sjálfstæðismenn veljum reynslu og stöðugleika til farsældar fyrir bæjarfélagið. Hafsteinn Pálsson formaður bæjarráðs

Taktu þátt, kjóstu þinn fulltrúa í bæjarstjórn! Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ fer fram 10. febrúar. Mikilvægt er að sem flestir íbúar taki þátt í að velja fólk á listann og hafa þannig áhrif á gang mála í bæjarfélaginu. Ég býð mig fram í 2.-3. sæti í prófkjörinu þann 10. febrúar og hér að neðan eru helstu áherslur mínar varðandi rekstur og þjónustu bæjarins á næstu misserum.

Rekstur og þjónusta Bæjarmálin snúast um að veita hágæða þjónustu sem þjónar hagsmunum allra bæjarbúa. Mikilvægt er að kappkosta að forgangsraða í fjárfestingum á vegum bæjarins og gæta aðhalds þegar kemur að stórum og dýrum framkvæmdum. Það er mikilvægt því það eru mörg verkefni sem þarf að ráðast í á næstu misserum á vegum bæjarins. Á sama tíma er það forgangsmál að halda álögum á íbúa sem lægstum. Það þarf að skoða hvort svigrúm sé til að lækka fasteignaskatta enn frekar en þegar hefur verið gert, og þá sérstaklega á eldra fólk.

Íþrótta og tómstundamál Mosfellsbær er lýðheilsu- og íþróttabær. Að mínu mati þarf að byggja upp íþróttaaðstöðu í bænum umfram það sem þegar er búið að ákveða. Hér má nefna viðbyggingu við Íþróttamiðstöðina að Varmá sem innihéldi nýja búningsklefa, fjölnota rými sem myndi nýtast Varmárskóla í kennslu og öðrum verkefnum, og sem félagsaðstaða fyrir íþrótta og tómstundafélög í Mosfellsbæ. Það bráðvantar annan gervigrasvöll í fullri stærð, ný gólfefni á íþróttasalina að Varmá og lagfæra aðstöðuna á Tungubökkum. Þetta eru víðtæk og stór verkefni en mjög aðkallandi. Það er hlutverk bæjaryfirvalda að finna leiðir og fjármagn til þess að þessar framkvæmdir geti orðið að veruleika sem allra fyrst. Framúrskarandi aðstaða er lykillinn að því að tómstundastarf blómstri. Hröð fjölgun íbúa og iðkenda kallar á hraða uppbyggingu í þessum málum.

Skólamál Í Mosfellsbæ eru góðir skólar og leikskólar og þar starfar frábært starfsfólk. Mosfellsbær leggur áherslu á að skólarnir og leikskólarnir okkar séu í fremstu röð, þar á öllum að líða vel. Með fjölgun bæjarbúa eykst álag á skólana sem ekki má bitna á á faglegu starfi þeirra. Hér má nefna hús-

32

- Aðsendar greinar

næðismál og ráðningar faglærðs fólks bæði í skóla og leikskóla. Það þarf að bæta starfskjör og aðstöðu kennara og fagfólks innan skóla og leikskóla bæjarins.

Skipulagsmál, umhverfismál og samgöngur Skipulags og umhverfismál eru stórir málaflokkar í Mosfellsbæ. Stækkun bæjarins og ný hverfi þarf að byggja upp í sátt við íbúa, umhverfi og náttúru. Við eigum einstaka náttúru allt í kring um bæinn okkar og þurfum að passa upp á grænu svæðin og halda áfram uppbyggingu á göngustígum o.fl. Samgöngumál verða einnig fyrirferðarmikil á næstu árum og miklar breytingar fram undan í þeim málum. Hagsmunir Mosfellinga þurfa að vera í fyrirrúmi þegar umferðarmál í og umhverfis bæinn eru mótuð. Þar þurfa bæjaryfirvöld að taka virkan þátt með nágrannasveitarfélögum í að móta raunhæfar hugmyndir bæði varðandi einkabílinn og almenningsamgöngur.

Málefni og velferð eldri borgara Hlutfall fólks 65 ára og eldra mun hækka verulega á næstu árum samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands. Málefni eldri borgara í Mosfellsbæ eru að mörgu leyti í góðu horfi en það þarf að hlúa enn betur að sumum málefnum þessa hóps. Plássleysi er farið að há félagsstarfi og það þarf að virkja betur lýðheilsustefnu fyrir þennan hóp. Það vantar t.d. stærri aðstöðu fyrir skipulagða leikfimi. Aukin áhersla á lýðheilsu eldri borgara er mjög góð fjárfesting, stuðlar að betri heilsu, auknum lífsgæðum og styrkir félagslega virkni og tengsl þeirra.

Látum verkin tala Það eru skemmtilegir og krefjandi tímar á næsta kjörtímabili í rekstri Mosfellsbæjar og mikilvægt að bæta úr þar sem þörf er á ásamt því að grípa tækifærin sem gefast. Ég býð fram krafta mína og víðtæka reynslu sem stjórnandi úr atvinnulífinu auk mikillar reynslu úr félagsmálum til þess að vinn af krafti og heilindum að þeim verkefnum. Ég óska eftir stuðningi þínum í 2.-3. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins þann 10. febrúar. Ásgeir Sveinsson


Framtíð Hlégarðs

Ég er stoltur Mosfellingur

Málefni Hlégarðs eru nú til umræðu í menningarmálanefnd Mosfellsbæjar. Framtíð hússins er óviss en niðurstaða mikilvæg því hún hefur þýðingu fyrir svarið við þeirri spurningu hvort Mosfellsbær er úthverfi frá Reykjavík í félagslegu og menningarlegu tilliti eða bæjarfélag með sterka sjálfsímynd.

Ég hef ákveðið að gefa kost á mér í prófkjöri Sjálfstæðismanna sem fram fer 10. febrúar næstkomandi. Í dag er ég varabæjarfulltrúi og varaformaður þróunar- og ferðamálanefndar sem hefur verið frábær reynsla. Fyrir 4 árum var ég ekki viss um hvort stjórnmál væru fyrir mig, en eftir að hafa tekið þátt hefur áhuginn vaxið og því ákvað ég að halda áfram. Margir spyrja fyrir hvað ég standi og hverju ég ætla að vinna að í bæjarstjórn. Þar sem ég er tuttugu og þriggja ára myndu einhverjir segja að ég væri fulltrúi unga fólksins í hópnum, en án gríns þá er fátt sem ég hef ekki áhuga á.

Um langt skeið hefur húsið verið leigt út til einkaaðila sem samið hafa um reksturinn við bæinn. Einn slíkur samningur er nú að renna sitt skeið og mál margra að rétt sé að endurskoða hann, áður en lengra er haldið, með það að leiðarljósi að efla félagslegan þátt starfseminnar og auka framboð og um leið fjölbreytni viðburða. Sú staðreynd að Hlégarður er eina samkomuhús Mosfellinga leggur bæjaryfirvöldum ríkar skyldur á herðar. Félagsheimilið Hlégarður var byggt um miðja síðustu öld. Nú er 21. öldin gengin í garð og félagslegar forsendur allt aðrar. Sú spurning vaknar hvort yfirhöfuð sé þörf fyrir samkomuhús í Mosfellsbæ. Til þess að varpa ljósi á það er vert að skoða upphafið og rekja sig þaðan til dagsins í dag. Upp úr 1900 urðu miklar breytingar á búsetu fólks á Íslandi. Þéttbýli tók að myndast og úr þeim jarðvegi spruttu m.a. ungmennafélög sem þurftu þak yfir höfuðið. Í loftinu lá krafa um að blása lífi í íslenskt menningarlíf. Lítil samkomuhús litu dagsins ljós en eftir því sem leið á öldina fjölgaði stærri félagsheimilum á borð við Hlégarð. Framan af hýstu þessi hús nánast allt félags- og menningarlíf á Íslandi en með tilkomu íþróttamiðstöðva, tónlistarhúsa, leikhúsa, danshúsa, skátaheimila, félagsmiðstöðva eldri borgara og húsnæðis fyrir ýmsa aðra félagsstarfsemi dró úr eftirspurninni. Samkeppnin við kvikmyndahúsin og sjónvarpið hafði líka sín áhrif.

Í upphafi voru samkomuhús samstarfsverkefni félagssamtaka og hreppa. Um miðja öldina lagði ríkið svo sitt lóð á vogarskálarnar með stofnun félagsheimilasjóðs. Sameiginlegur rekstur og bygging samkomuhúsanna tengdi fólkið saman og það sem meira var íbúana og stjórnvaldið. Samkomustaðirnir urðu þannig sameiningartákn. Öflugt félagsstarf styrkti ímynd hreppanna og gaf fólkinu tilfinningu fyrir því að það væri hluti af sterkri liðsheild. Með því að efla félagsstarfið sendu hrepparnir jafnframt frá sér þau skilaboð að búseta þar væri eftirsóknarverð, að sveitin væri sjálfri sér nóg, ekki eftirbátur annarra. Viðfangsefni bæjarins núna er að skera úr um hvort bæjarfélagið fullnægi þessum þörfum. Hvort það skilgreini sig sem bæjarfélag eða úthverfi, hvort félagsheildin Mosfellsbær sé sjálfri sér nóg? Mælikvarðinn á það eru innviðirnir, ekki síst félags- og menningarlegir. Ljóst er að skapandi greinar gætu haft mikil not fyrir Hlégarð. Ungmenni, eldri borgarar, íbúasamtök og önnur félagssamtök sömuleiðis. Húsið var byggt til að hýsa leiksýningar, tónlistarflutning, dansleiki og félagsstarf hverskonar. Forsendan fyrir gróskumiklu starfi þessara hópa er að þeir eigi sér afdrep þar sem fólk getur mælt sér mót, æft sig, talað saman og troðið upp í til þess gerðu umhverfi. Um samfélagslegt gildi þess að njóta í sameiningu líðandi stundar „í hléi fyrir mesta vindinum“ leikur enginn vafi. Íbúahreyfingin hefur viðrað þá hugmynd að kalla áhugasama íbúa, félagssamtök og fagfólk til skrafs og ráðagerða um framtíð Hlégarðs. Allir hefðu gagn af því. F.h. Íbúahreyfingarinnar Hildur Margrétardóttir og Sigrún H. Pálsdóttir

Tilboð! Afsláttur! Lækkun! Við lifum góðæristíma. Góðærinu er þó misskipt og lítt fer fyrir því að lagt sé í félagsleg verkefni þegar svo vel árar. Okkur er þess í stað tjáð að fram undan sé svo bjart að við eigum að fá „lækkun“ en ekki það sem raunin er ... „afsláttur“ af hækkun. Hér er viðtekna módelið að ef ég boða 20% hækkun en hækka svo „bara“ um 10% hafi ég lækkað eitthvað um 10%, jafnvel 50%. Til að koma þessu á skiljanlegt form getur verið gott að fjarlægja „%“ og setja í staðin orðið „hnefahögg“. Mosfellsbær hefur undanfarin misseri grætt vel á að geta selt lóðir meðan að þéttingastefna Reykjavíkurborgar hefur keyrt lóðaverð á SV-horninu uppúr öllu valdi. Uppkeyrt lóðaverð og uppkeyrt íbúðaverð kemur með uppkeyrð fasteignagjöld hvers grunnur skapar nú rými fyrir „tilboð, afslátt, lækkun“. Hér í bæ er verið að taka fullan þátt í því sem hefur hækkað húsnæði hvað mest á landsvísu og haldið uppi verðbólgu á tímum sem hefðu átt að vera tímar eðlilegrar verðhjöðnunar. Skortstefna lóða hefur gríðarleg áhrif enda hefur verð lóða farið á einum áratug úr því að vera 5-6% byggingakostnaðar og upp í 25%. Fjármögnunarkostnaður lóða er hærri en fasteigna og eru áhrifin á verðmyndun íbúða því enn meiri. N.B. að svo virðist vera að bæta eigi við innviðagjaldi til að hækka lóðaverð verulega í viðbót og koma lóðaverðinu í 3033% byggingakostnaðar og þar með 35-40% endanlegs verðs. Raunin er að við gjaldendur og nýir Mosfellingar hefðu grætt mest á því að lóðir/íbúðir hefðu verið ódýrari og hækkun

íbúðaverðs sem og fasteignagjalda þá minni, verðbólga minni, kaupmáttur meiri. Ekki verður séð að stefnan hafi breyst m.v. að þær 105 íbúðir sem rísa munu við Háholt/Bjarkarholt verða ekki á vegum félags án hagnaðarsjónarmiða líkt og Bjargs íbúðafélags heldur þvert í hina áttina enda verða íbúðirnar á vegum eins þess aðila sem borið hefur uppi verðbólgu síðastliðinna ára með gegndarlausum hækkunum á leiguverði. Það að „fleyta rjómann“ með slíkum hætti er mjög hættulegt þar sem slíkt kerfi gerir ekki ráð fyrir stöðnun, hvað þá niðursveiflu en þegar að slíkar koma þarf oftar en ekki að grípa niðurskurðarhnífinn og beita á stærsta kostnaðarliðinn ... skólana. Endanlega eru sveitarfélögin á villigötum. Þau hafa tekið við verkefnum frá ríkinu án nauðsynlegs fjármagns eða að ríkið hefur breytt eða aukið kröfurnar eftir á svo að sveitin þarf nú að leita auka fjármögnunar. Útsvar er á flestum stöðum í botni og þá aðeins eitt til ráða ... eignasala. Mest fæst fyrir það sem takmarkað framboð er af og hafa sveitarfélögin því mörg hver valdið lóðaskorti, keyrt upp verðið en um leið íbúðaverð og verðbólgu. Nákvæmlega þetta er það sem veldur því að hér vex nú úr grasi kynslóð sem verður bráð gamma enda munu þau aldrei geta fjármagnað eigin íbúðakaup enda hækkar verðið hraðar og meira en sparnaðurinn. Óskar Guðmundsson Greinarhöfundur er formaður Framsóknarfélags Mosfellsbæjar

Ég er stoltur Mosfellingur og hef alveg ólæknandi áhuga á því sem er að gerast í bænum mínum. Það er ánægjulegt hvað Mosfellingar eru ánægðir með bæinn sinn eins og Gallup kannanir hafa sýnt. Það vil ég að verði áfram. Mosfellsbær er bærinn minn og sá staður sem ég vil búa með minni fjölskyldu og veit ég að margir jafnaldrar mínir eru mér sammála. Ég hvet Mosfellinga til að taka þátt í prófkjörinu sem fram fer 10. febrúar og óska eftir stuðningi í 4.-6. sæti. Sturla Sær Erlendsson

Rúnar Bragi í 4. sætið Í vor eru átta ár liðin síðan ég ákvað að gefa kost á mér í fyrsta skipti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins. Þegar ég tók þessa ákvörðun var það ekki vegna þessa að ég hafði einhvern sérstakan áhuga á pólítik heldur langaði mig að láta gott af mér leiða og um leið leggja mitt af mörkum til að bæta samfélagið okkar. Á þessum tæpum átta árum hef ég verið afar lánsamur að fá tækifæri til að starfa með mörgum af þeim frábæru starfsmönnum sem starfa hjá Mosfellsbæ og fulltrúum allra flokka sem setið hafa þessi tvö kjörtímabil. Hefur sú reynsla og tími

reynst mér afar afar dýrmætur og lærdómsríkur. Ég hef verið varabæjarfulltrúi sl. tvö kjörtímabil sem hefur gefið mér aukið innsæi og þekkingu í öll þau stóru mál sem þarf að vinna og fram undan eru. Ég tel að með reynslu minni á þessum tíma sé ég tilbúinn að taka næsta skref og láta verkin tala enn frekar. Til að það geti orðið að veruleika þarf ég á þínum stuðning að halda og bið ég því þig um að kjósa mig í 4. sætið í komandi prófkjöri Sjálfstæðismanna sem fer fram 10. febrúar nk. Rúnar Bragi Guðlaugsson varabæjarfulltúi.

Konur hafa líka skoðanir Undirbúningur sjálfstæðismanna til sveitarstjórnarkosninga í vor er nú í fullum gangi. Margir einstaklingar með ólíka sýn á bæjarmálum gefa kost á sér sem mér finnst mjög jákvætt því það leiðir til fjölbreyttra hugmynda um hvernig hægt sé að gera Mosfellsbæ betri bæ til að búa í, þótt gott sé að búa þar í dag og óvíða betra. Ég hef alltaf haft áhuga á bæjarmálum en aldrei fundist rétti tíminn eða þorað að hella mér í framboð því ég hélt að ég hefði ekki nægjanlega reynslu til að stíga skrefið til fulls sem er svo oft með okkur konur. Við erum oft sjálfar duglegastar að draga úr okkur kjarkinn og höldum að við séum ekki nægilega hæfar. Við þurfum ekki að kunna allt eða hafa þekkingu á öllu til að taka áskorunum heldur lærum við af öðrum reynsluboltum sem hafa starfað á þessum vettvangi. Mér finnst að við konur ættum að vera duglegri að ögra okkur sjálfum og sýna hver annarri meiri stuðning í daglegu lífi hvort sem það er innan veggja heimilisins, í vinnu eða komandi kosningum.

einnig fyrir börn að alast upp fullyrðir dreifbýlistúttan ég, Kristín Ýr, sem naut þess að alast upp í litlu þorpi út á landi. Mér finnst Mosfellsbær einmitt vera eins og lítill bær út á landi, stutt er í náttúruna, frábærar gönguleiðir, frábært íþróttastarf fyrir alla og nánd við nágrannana. Nú hvet ég allar konur að velta þessum hlutum fyrir sér, skrá sig í flokkinn og flykkjast á kjörstað og sýna í verki að við konur getum líka gert gagn þó svo að ég sé ekki að gera lítið úr karlmönnunum sem starfa í bæjarmálunum hér. Það er mín skoðun að konur ættu að fá meira vægi í stjórnmálum almennt. Ég tók ákvörðun fyrir þremur árum að ég ætla aldrei að hallmæla öðrum konum, ég ætla að ögra sjálfri mér, hafa þor til að taka ákvarðanir, þor til framkvæmda, kynnast nýju fólki og taka fólki eins og það er og mynda mér skoðanir um fólk þegar ég hef kynnst því en halda samt sem áður áfram að vera ég sjálf. Ég er nefnilega mamma, eiginkona, vinkona og mig langar að geta gert gagn í bæjarmálum hér í Mosfellsbæ.

Við getum gert bæinn okkar enn betri, bæ sem fólk vill búa í til frambúðar og það er svo sannarlega gott að búa í Mosfellsbæ. Hér er frábært að ala upp börnin sín og

Kristín Ýr Pálmarsdóttir. Sækist eftir 5.-9. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins þann 10. febrúar.

Kjósum menningu Einu sinni spjallaði ég við forstjóra Villeroy & Boch eftir tónleika sem ég söng á í Þýskalandi. Ég spurði af hverju þeir væru að styrkja tónleika í svona litlu bæjarfélagi. Svarið var einfalt: „Til að fá hæft fólk til starfa verðum við að halda uppi öflugu menningarlífi á svæðinu. Enginn vill búa þar sem ekkert er um að vera.‘‘ Ég býð mig fram í 3.-5. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ. Ég hef

starfað við tónlist og skipulagningu menningarlegra viðburða í 15 ár. Í bæjarstjórn Mosfellsbæjar þarf að vera öflugur fulltrúi menningar og menntamála. Ég mun standa vörð um það góða starf sem hér hefur verið unnið og efla það á allan hátt fái ég umboð til þess. Ég treysti á ykkar stuðning.

Aðsendar greinar -

Davíð Ólafsson

33


2. flokkur endurvakinn

Heilsumolar Gaua

2. flokkur kvenna í knattspyrnu hefur verið endurvakinn eftir tveggja ára hlé. Afturelding er nú í samstarfi með Fram allt frá meistaraflokki niður í 4. flokk. Stelpurnar í 2. flokki Aftureldingar/ Fram tóku á móti HK/Víking á Faxaflóamótinu á dögunum í fyrsta leik í langan tíma. Þá munu þær tefla fram liði á Íslandsmótinu í sumar en gríðarlega mikilvægt er að starfrækja lið fyrir stelpur á þessum aldri.

kJARNINN

É

g datt inn á fyrirlestur hjá Sigríði Halldórsdóttur í síðustu viku. Hún var þar að tala um gerð þáttaraðarinnar Ævi sem var sýnd á RÚV í vetur. Frábærir þættir þar sem farið var í gegnum öll æviskeið manneskjunar og talað við fjölda Íslendinga á öllum allri. Sigríður spurði alla sem komu við sögu í þátttunum sömu spurningarinnar: „Hvað skiptir mestu máli í lífinu?“. Nánast allir svöruðu því sama: „Fólkið mitt.“ Ungir sem aldnir. Ég er á sömu blaðsíðu.

Þ

að skiptir ekkert meira máli en fólkið manns, kjarninn. Sama hvar maður er staddur í lífinu. Þetta er gott að hafa í huga núna í upphafi árs þegar allir eru að vinna í sjálfum sér. Og allir sérfræðingar landsins í betrun manneskjunnar keppast við að koma boðskap sínum á framfæri. Vertu besta útgáfan af sjálfum þér, sigraðu sjálfan þig, komdu með á Everest, láttu drauma þína rætast og svo framvegis. Það er bæði jákvætt og hollt að vinna í sjálfum sér og ótrúlega öflug tilfinning að láta drauma rætast. En pössum okkur samt á því að gleyma ekki kjarnanum, því sem mestu máli skiptir. Fólkinu okkar.

H

öfum fólkið okkar með í þessari vegferð, finnum leiðir, aðferðir, markmið og drauma sem fólkið manns getur tekið þátt í með manni. Eitthvað sem allir tengja við og hafa áhuga á. Í stað þess að nota alla orkuna bara í sjálfan sig. Æfa allan daginn til þess að verða besta útgáfan af sjálfum sér og láta fólkið sitt mæta afgangi. Þetta er ekkert alltaf auðvelt. Það hafa ekki allir sömu langanir og drauma. En ef kjarninn er sterkur, þá eigum við eitthvað sameiginlegt með fólkinu okkar sem væri gaman að efla og styrkja. Koma til framkvæmda. Láta rætast. Þannig að öllum líði betur og allir verði manneskjur á einhvern hátt. Möguleikarnir eru margir. Okkar er valið.

Guðjón Svansson

gudjon@kettlebells.is

34

- Heilsa

2. flokkur kvenna ásamt Ágústi haraldssyni þjálfara

Hægt er að fylgjast með knattspyrnudeild Aftureldingar á Snapchat: umfafotbolti


Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° mosfellinga Ă sdĂ­s Arnalds Ă&#x17E;egar ĂŠg vaknaĂ°i Ă­ morgun var ĂŠg viĂ° ĂžaĂ° aĂ° bugast. BĂşin aĂ° vera meĂ° inflĂşensuskrattann Ă­ nĂŚstum tvĂŚr vikur og yngsta barniĂ° meĂ° hlaupabĂłlu. Ă? kvĂśld fer ĂŠg Þó sĂĄtt aĂ° sofa Ăžar sem RANNĂ?S ĂĄkvaĂ° aĂ° veita mĂŠr styrk til aĂ° klĂĄra doktorsrannsĂłknina mĂ­na. Ă&#x17E;vĂ­lĂ­k forrĂŠttindi aĂ° vera valin Ăşr stĂłrum hĂłpi hĂŚfra umsĂŚkjenda. NĂş styttist Ă­ ĂžaĂ° aĂ° ĂŠg geti fariĂ° aĂ° kalla mig doktor DĂ­su! 22. jan

FĂ&#x201C;TAAĂ?GERĂ?ASTOFA MOSFELLSBĂ&#x2020;JAR Ă&#x17E;verholti 3 - SĂ­mi: 566-6612

Bubbi Morthens Ljóðið Þitt Lífið åfram heldur Esjan å sínum stað ljóð Þitt skjólríkur garður sígrÌnn og nÌrandi 29. jan MargrÊt Gróa VÌntanleg tvÜ Ümmu og afabÜrn í sumar með 5 vikna millibili - Sandra og Gummi verða foreldrar í byrjun júlí og Atli Freyr og HjÜrdís í ågúst :) Bara yndislegt. 30. jan

Ă&#x161;TFARARSTOFA Ă?SLANDS

sĂ­Ă°an 1996

ALĂ&#x161;Ă? Č&#x160; VIRĂ?ING Č&#x160; TRAUST Č&#x160; REYNSLA Ă&#x161;TFARARSTOFA Ă?SLANDS sĂ­Ă°an 1996

ALĂ&#x161;Ă? Č&#x160; VIRĂ?ING Č&#x160; TRAUST Č&#x160; REYNSLA

Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Ă&#x2021;Â&#x2014;Čą Â&#x2014;Â?Ă Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A; Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Ă&#x2021;Â&#x2014;Čą Â&#x2014;Â?Ă Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A;

Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2014; Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2014;

Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;¡Â?ČąÂ&#x153;Â?Â&#x160;Čą Â&#x17E;Ä?Â&#x201C;Ă Â&#x2014;Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A; Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;¡Â?ČąÂ&#x153;Â?Â&#x160;Čą Â&#x17E;Ä?Â&#x201C;Ă Â&#x2014;Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A;

SĂ­mar allan sĂłlarhringinn: 581 3300 & 896 8242 Č&#x160; www.utforin.is allan sĂłlarhringinn: Č&#x160; www.utforin.is Komum heim til aĂ°standenda og rĂŚĂ°um skipulag Ăştfarar ef ĂłskaĂ° er.

SĂ­mar 581 3300 & 896 8242 Komum heim til aĂ°standenda og rĂŚĂ°um skipulag Ăştfarar ef ĂłskaĂ° er.

GĂ&#x201C;Ă?IR MENN EHF Rafverktakar GSM: 820-5900

â&#x20AC;˘ nĂ˝lagnir â&#x20AC;˘ viĂ°gerĂ°ir â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ hĂśnnun og uppsetning ĂĄ Ăśryggiskerfum â&#x20AC;˘ sĂ­ma og tĂślvulagnir

MagnĂşs Sigsteinsson TĂ­minn lĂ­Ă°ur svo sannarlega hratt. Ă? morgun nĂĄĂ°um viĂ° Marta ĂžvĂ­ aĂ° verĂ°a langafi og langamma Ăžegar lĂŹtil stĂşlka fĂŚddist ĂĄ Selfossi. 8. jan HvĂ­ti Riddarinn KĂŚru vinir, AĂ° gefnu tilefni viljum viĂ° koma eftirfarandi ĂĄ framfĂŚri eftir frĂŠttaflutning fjĂślmiĂ°la Ă­ gĂŚrkvĂśldi: HvĂ­ti Riddarinn harmar aĂ° handtaka hafi ĂĄtt sĂŠr staĂ° ĂĄ staĂ°num Ă­ vikunni Ă­ tengslum viĂ° yfirstandandi lĂśgreglurannsĂłkn. ViĂ° biĂ°jum viĂ°skiptavini sem voru ĂĄ staĂ°num innilegrar afsĂśkunar ĂĄ atvikinu en viljum taka fram aĂ° rannsĂłknin beinist ekki aĂ° rekstri HvĂ­ta Riddarans. ViĂ° erum meĂ° opiĂ° eins og venjulega og hlĂśkkum til aĂ° sjĂĄ ykkur. Bestu kveĂ°jur, StarfsfĂłlk HvĂ­ta Riddarans 11. jan

verslum Ă­ heimabyggĂ°

LĂśggilturrafverktaki

H Ă R O G S N Y R T I S T O FA

Allar almennar bĂ­laviĂ°gerĂ°ir

Fossaleyni 1 | EgilshĂśll | 571-6111

VĂśluteigi 27, 270 MosfellsbĂŚ SĂ­mar: 537 0230 - 693 8164 â&#x20AC;˘ bvo1944@gmail.com

6S§BSIPMU.PTGFMMTCÂ?S4Ă&#x201C;NJ 6S§BSIPMU.PTGFMMTCÂ?S4Ă&#x201C;NJ

6S§BSIPMU.PTGFMMTCÂ?S4Ă&#x201C;NJ

MG LĂśgmenn ehf. Almenn lĂśgfrĂŚĂ°irĂĄĂ°gjĂśf InnheimtumĂĄl - SlysamĂĄl - SkilnaĂ°armĂĄl ErfĂ°amĂĄl - Skipti dĂĄnarbĂşa PersĂłnuleg ĂžjĂłnusta MargrĂŠt GuĂ°jĂłnsdĂłttir hdl. HĂĄholti 14 - SĂ­mi 588 1400 - mglogmenn@mglogmenn.is - www.mglogmenn.is

Ă&#x17E;Ăş finnur Ăśll blÜðin ĂĄ netinu w w w. m o s f e l l i n g u r . i s

BĂ­lapartar ehf ehf BĂ­lapartar ehf BĂ­lapartar NotaĂ°ir TOYOTA varahlutir

NotaĂ°ir TOYOTA varahlutir NotaĂ°ir TOYOTA varahlutir

SĂ­mi: 587 7659 SĂ­mi: 587 7659

SĂ­mi: 587 7659

GrÌnumýri 3 | 270 MosfellsbÌ GrÌnumýri 3 | 270 MosfellsbÌ www.bilapartar.is www.bilapartar.is

GrÌnumýri 3 | 270 MosfellsbÌ www.bilapartar.is

Sendið okkur myndir af nýjum Mos­fell­ingum åsamt helstu upplýsingum å netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° Mosfellinga -

35


Heyrst hefur... Sendið okkur myndir af nýjum Mos­fell­ingum ásamt helstu upplýsingum á netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

...að Teddi lögga hafi hætt við að bjóða sig fram til áframhaldandi setu í bæjarstjórn og taki því ekki þátt í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins.

Sendið okkur myndir af nýjum Mos­fell­ingum ásamt helstu upplýsingum á netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

...að Greta Salóme hafi samið lag sem er komið í undankeppni Eurovision í Bretlandi sem fram fer 7. febrúar. ...að Arnarskóli sé fluttur aftur úr bæjarfélaginu eftir að hafa verið starfræktur á Skálatúni í nokkra mánuði. ...að Árni Bragi sé búinn að bætast við meiðslalistann í handboltanum. ...að næstflestir framkvæmdastjórar framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi samkvæmt Creditinfo búi í Þrastarhöfða í Mosfellsbæ, alls sex.

Dalrós Maren fæddist þann 21. september 2017. Hún vó 3.434 gr og var 50 cm. Foreldrar eru Kristófer Fannar Guðmundsson og Heiðrún Kristín Axelsdóttir.

...að nýi bragginn í Ásgarði sé farinn að taka á sig mynd. ...að Maggi.net og Anna Guðrún eigi von á barni í sumar. ...að árshátíð Mosfellsbæjar, sem haldin hefur verið á Gullhömrum síðustu ár, verði haldin í Mosfellsbæ að þessu sinni. Staðsetning verður gefin upp á næstu dögum.

Olaf Królikowski fæddist 6. desember 2017 kl. 7:47 í sjúkrabíl þegar ekið var fram hjá Lágafellsskóla. Olaf vó 3.400 gr og var 49 cm langur. Hann á tvo bræður, þá Mateusz Wiktor, 11 ára og Franciszek, 5 ára. Foreldrar eru Malgorzata and Sławomir Królikowski.

...að Afturelding ætli að ráðast í átak í kjölfar #metoo byltingarinnar og kanna sakavottorð allra þjálfara og starfsmanna félagsins. ...að herrakvöld Lions verði haldið föstudagskvöldið 9. febrúar. ...að Ásgeir og Yrja eigi von á sínu þriðja barni síðar á árinu. ...að Valdimar Leó bjóði sig fram til stjórnar KSÍ. ...að Stefanía Svavars sé að fara syngja lagið Svaka stuð í Söngvakeppni sjónvarpsins. ...að Mosfellingurinn og fyrrum forsetinn Ólafur Ragnar sé að ná sér eftir skíðaslys í Colorado fyrir jólin.

Í eldhúsinu

...að trommari Kaleo, Davíð Antons, hafi mætt með leikkonuna Taylor Spretler upp á arminn á Grammyverðlaunahátíðina. ...að Jóhannes og Jónheiður séu áberandi í nýjustu auglýsingaherferð Sjóvá.

A hjá BIRNU og SIBB

...að í sumar muni Vörubíla- og vinnuvélaverkstæðið flytja í stórt og fullkomið húsnæði í Desjamýri. ...að fyrrum framsóknarkonan Helga Jóhannesdóttir bjóði sig nú fram í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins. ...að það verði Friends Pub Quiz á Hvíta Riddaranum í kvöld. ...að Miðflokkurinn sé að auglýsa eftir áhugasömum einstaklingum sem hafa áhuga á framboði í Mosfellsbæ. ...að undirbúningur sé hafinn fyrir flutning á Bónusversluninni í Kjarna en hún mun færast með haustinu í Háholt 17-19, á móti Krónunni. ...að þrír Mosfellingar séu á lista Vöku fyrir stúdentaráðskosningarnar í HÍ í næstu viku, þau Mikael Rafn, Ingibjörg Bergrós og Móey Pála. ...að Kiddi rót sé farinn að keyra rútu í Noregi. mosfellingur@mosfellingur.is

36

Humarforréttur Birna Gísladóttir og Sigurbjörn Óskar Guðmundsson deila hér með okkur uppáhalds humarrétti þeirra. • Tartalettur úr Mosfellsbakaríi (frábærar tartalettur) • Stór humar • Ferskur aspas (lítill) • Græn piparkorn • Hvítlaukur • Ferskt chilli (rautt) • Rjómi (stór) • Humarkraftur • Steinselja • Rucola • Salt og pipar Humarforréttur Stór humar skelflettur og léttsteiktur á pönnu, salt og pipar eftir smekk. Humarinn tekinn frá og aspasinn snyrtur (skorið af endanum), léttsteiktur á pönnunni og lagður til hliðar. Hvítlaukur og chilli (eftir smekk) steikt á pönnunni og rjóma hellt yfir ásamt grænum piparkornum (eftir smekk, ég nota

ca. 2 msk) og leyft að malla á lágum hita þar til piparkornin eru farin að mýkjast. Smakkað til með humarkrafti, salti og pipar.

ar. Kæru Mosfellingar og nærsveitung öll og garð í in geng inn þorr Þá er okkar helstu blót hafa gengið að hafa mestu stórslysalaust fyrir sig. Það og eti súrm af kíló r okku verið etin þón hér í öðrum þorrakræsingum á blótum um og sveitinni. Hjá Dalbúum, Kjósverj segjast Aftureldingarfólki. Það verður að t eða ama þorr í r óðu ert þú sem t að hvor ja legg að en a liggj vilt frekar dauður ansi þér hann til munns þá er þetta er dast myn r hefu sem skemmtileg hefð á og það er alltaf skemmtileg að fara t. þorrabló og Nú er janúar brátt að líða undir lok að angr r hefu sem það er ansi margt Ber mig í þessu leiðinda skammdegi. þó en gt urle dap a nefn þar hæst að rí frekar fyrirséð gengi strákana okka um þess um troð Við EM. á lta handbo ann á úrslitum rakleiðis í reynslubank inn stað í mót ta næs m töku og rátt, yfird ég verð Svo ). gað? þan (ef við komumst úr að grenja yfir gengi minna manna manni Bítlaborginni. Eftir að hafa gefið þeir von í brjóst með sigri á City þá hafa farið kjöl í bak á upp skíta að ekki hætt ná (2 í röð) og voru nú ekki lengi að r. aftu ina jörð á r niðu m uðu irrit und erum En brátt kemur vorið og við sem ið boð er a ann klef kjör a búin að sakn til að þangað fljótlega og í þetta skiptið til að velja bæjarstjórn. Það vill nú svo umeðá mínu heimili er yngsti fjölskyld fyrir limur orðin ansi pólitískur þrátt tekið n han r hefu og r aðeins 9 ára aldu að þveröfuga stefnu í þeim málum mið þá fékk n Han lk. ilisfó við annað heim flugu í höfuðið fyrir nokkrum árum íðs að verða einn mesti talsmaður Dav nar Oddssonar og Bjarna Benediktsso nn að og skildi ekkert í því núna um dagi agur heil r þega m anu ekki væri frí í skól legt Davíð varð sjötugur, enda konung a. stutt þess i mat að ferð á afmæli þar r Mér var hætt að standa á sama þega uí stóð s han a amm ð áttræ hálf og hann tþrýs blóð því mál i rökræðum um þess yfir vel in kom var i unn ömm í rinn ingu hættumörk. ið fyrir Nú þeir sem mig þekkja geta svar að fylla það að ég kom hvergi nálægt því gera hann af pólitísku bulli, hvað þá að a drenginn að sjálfstæðismanni, end abarn i borð á a lend st eflau ég di myn er n han En . vikið fyrir verndarmála sínum grjótharður á þessum skoðunum u ning þren aga heil um an og talar jafn tal. Þeir þegar þessir kumpánar berast á Davíð, Bjarni og Jesú. honum En ég get kannski reynt að snúa að voni eða sól, di kan svona með hæk þetta þroskist af honum.

Humar og aspas sett út í rjómann til að hita upp og passa að ofelda ekki humarinn. Tartaletturnar rétt hitaðar í ofni og síðan ca. 2 humarhalar settir í hverja tartalettu (fer eftir stærðinni á humrinum), aspas og vænni slettu af sósunni hellt í og skreytt með rucola og steinselju. Þetta er dásamlega einfaldur, fallegur og góður réttur.

Birna og Sibbi skora á Berglindi og Hafliða að deila næstu uppskrift með Mosfellingum

- Heyrst hefur...

með hækkandi sól

högni snær kliddi.blog.is


-

st a

smá

verslum í heimabyggð

auglýsingar Barnapía óskast Óska eftir barngóðri stúlku 14 ára eða eldri til að passa 5 ára stelpu 2x í viku frá 17-19.00 í Mosfellsbæ. Áhugasamar hafið samband við Margréti í síma: 8651589

Smáauglýsingarnar eru fríar fyrir einstaklinga

GLERTÆKNI ehf Völuteigi 21

- gler í alla glugga Trjáklippingar / Trjáfellingar 893-5788

s . 5 6 6 - 8 8 8 8 • w w w . g l e r ta e k n i . i s

Tek að mér alla krana- og krabbavinnu

mosfellingur@mosfellingur.is

Útvega allt jarðefni Vörubíll Þ.B.

r

-

Þjónusta við mosfellinga

Þú getur auglýst

frítt (...allt að 50 orð)

a

www.malbika.is - sími 864-1220

Klapparhlíð 10 Þorsteinn 822-7142

www.arioddsson.is

MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI Háholti 14 • 270 Mosfellsbæ • arioddsson@arioddsson.is Símar: 895-0383 / 867-7704 / 564-4070

ð

Sendu okkur þína smáauglýsingu í gegnum tölvupóst: mosfellingur@mosfellingur.is

r a

m

r

MOSFELLINGUR kemur næst út 22. febrúar Skilafrestur fyrir efni og auglýsingar er til hádegis 19. febrúar.

Bíldshöfða 14 | Reykjavík | s. 520 3200

www.artpro.is Snyrti-, nudd- & fótaaðgerðastofan

Líkami og sál Þverholti 11 - s. 566 6307 www.likamiogsal.is

Verið hjartanlega velkomin!

www.bmarkan.is

Viltu selja? Hafðu samband

Sími:

586 8080

Einar Páll Kjærnested

www.fastmos.is

Löggiltur fasteignasali

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Þverholti 2 • S. 586 8080 • www.fastmos.is

Opnunartími sundlauga

Skýja luktirnar

fást í

Bymos

Lágafellslaug

Virkir dagar: 06:30 - 21:30 Helgar: 08:00 - 19:00

Varmárlaug

Virkir dagar: 06:30-08:00 og 15:00-21:00 Laugard. kl. 08:00-17:00 og sunnud. kl. 08:00-16:00

Þjónusta við Mosfellinga -

37


w

Hvaða samfélagsmiðla notar þú dagsdaglega?

Út á gólfið ekkert stress Dalsblót í Reykjad

al

Mættar á þorrablót UMFA

Umfus -Björninn

#mosfellingur

Svarthvítar símameyj

Strákarnir hjá Magga á RIO

ar

Skvís að Varmá

Dabbi og kæró á dreglinum

Sæsi píp: Hvað er það? Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

xFimleikadrottningarnar

Með veislustjóranum

Glansandi fínar á þo

Stefán: Facebook, aðallega upp á samskipti við annað fólk.

Ragnheiður

Ármann: Insta, Snapp og Facebook, í þessari röð.

Fyrirmyndar

Blótað með afa

)W B

rra

'90 skvísurnar á leið á ball

gramm

y

R O Mæðgurnar á Efri-Reykjum

Birkir: Aðallega Snapchat.

strákarnir í kaleo flottir á Grammy-verðlaunahátíðinni

Sveinn Orri: Snapp en er samt líka á Insta og Facebook.

Þorgeir leó: Ég fylgist mikið með lífsstílsbloggurum og tískusíðum.

38

- Hverjir voru hvar?

Kveðjukossinn


)Wร“UJ3JEEBSJOOLZOOJSNFยงTUPMUJ 'SJFOET1VC2VJ[รถNNUVEBHJOOGFCSรžBS ยBOOGFCSรžBSOยTULPNBOEJIFMEVS)Wร“UJ3JEEBSJOO TLFNNUJMFHU'SJFOET1VC2VJ[ 4QZSMBSLWรšMETJOTFSVHSร“OJTUBSOJS)FJยงBS/รžNJPHยPSHFJS-Fร˜ "MMBSTQVSOJOHBSLWรšMETJOTFSVCZHHยงBSรˆTKร˜OWBSQTยขรˆUUVOVNWJOTยMV 'SJFOETTFNBMMJSยUUVOรžBยงLBOOBTUWJยง 

num

)W Bยง

'Sร“UUBยงUBLBยขรˆUU(MยTJMFHJSWJOOJOHBS )BQQZIPVSรˆCBSOVN IF

JUJ

ST

,PNEVรˆ)Wร“UB3JEEBSBOOOยTULPNBOEJรถNNUVEBHPHUBLUVยขรˆUUร“HMFยงJOOJ ZT UJ

S1

IF

PC

F

Rร‰TTUR DAGSINS alla mรกnudaga til fimmtudaga. Okkar sรญvinsรฆla HรDEGISHLAรBORร alla fรถstudaga. MรNUDAGUR 5. FEBRรšAR Lasagne m/hvรญtlauksbrauรฐi og hrรกsalati

Superbowl รก Sunnudaginn Klukkan 23:30 รžRIรJUDAGUR 6. FEBRรšAR รsa รญ raspi, kartรถflur, salat New England Patriots vs Philadelphia Eagles og rรบgbrauรฐ MIรVIKUDAGUR 7. FEBRรšAR

Innbakaรฐur lambapottrรฉttur meรฐ kartรถflu mรบs

FIMMTUDAGUR 8. FEBRรšAR Kjรบklingur รญ sรฆtri soya sรณsu og salat

Fร–STUDAGUR 9. FEBRรšAR Hlaรฐborรฐ Lambalรฆri meรฐ meรฐlรฆti og pizzuhlaรฐborรฐ


Sími:

586 8080 fastmos.is

MOSFELLINGUR

Kjarna Þverholti 2

Sími: 534 3424

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Þú getur keypt næstum hvað sem er fyrir Aukakrónur

Múlalundur Glæsileg ritfangaverslun í Mosfellsbæ - kíktu við, þá vinna allir!

Þorra fagnað Það var mikil stemning á þorrablóti Aftureldingar sem haldið var í íþróttahúsinu að Varmá 20. janúar. Hér má sjá glæsilegan hóp úr Mosóskokki Höllu Karenar stilla sér upp.

Mynd/RaggiÓla

Mikil sala - Vantar eignir - verðmetum Pétur Pétursson löggiltur fasteignasali 897-0047

Daniel G. Björnsson löggiltur leigumiðlari

Þjónusta við ár í 27 Mosfellinga

Stefán Bjarki Ólafsson löggiltur fasteignasali

LD SE

vinnustofa SÍBS við Reykjalund, Mosfellsbæ www.mulalundur.is

S

Grundartangi

588

Nýtt í sölu Vel staðsett 76 fm. endaraðhús við Grundartanga í Mosfellsbæ. Parket og flisar á gólfum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Geymsluloft yfir íbúð. útgegng í góðan garð. 6 fm. gróðurhús í garði. Rólegt og fallegt hverfi. Laus fljótlega.

Háholt 14, 2. hæð

Opið virka

588 55 30

Netfang: berg@

Pétur

Löggiltur fasteig

Bergholt

Fellsás

Efstaland

Mjög vandað 184 fm. einbýli við eina fallegustu götu Mosfellsbæjar. 4 svefnherbergi. 2 baðherbergi/snyrtingar. Björt stofa með arni. Stór bilskúr með geymslu inn af. Fallegur garður. Gróið hverfi. Nýtt K gler í öllum gluggum og nýr þakkantur.

Bergholt

Lágholt

Glæsilegt tveggja hæða 185 fm parhús á einstökum útsýnisstað. Vönduð gólfefni og innréttingar. Fallegt eldhús með vönduðum eldhústækjum. Sólpallur með skjólveggjum. 4 svefnherbergi. Óbyggt svæði aftan við hús. Stór bakgarður.

Esjugrund á Kjalarnesi

Nýtt í sölu. Mjög fallegt 200 fm. einbýli við Lágholt í Mosfellsbæ. Nýlegt eldhús. Flísar á eldhúsi og stofu . Upptekin loft í stofu. Gestasnyrting og gott baðherbergi. 4 svefnherbergi. Glæsilegur sólskáli með arni. Í smíðum. 337 fm einbýli með aukaíbúð á flottum stað efstfallegur í Helgalandshverfi. Húsið fæst Góður frágangur. Einstaklega garður. afhent á ýmsum byggingarstigum. Heitur pottur. Þetta er hugguleg eign við rólega lokaða götu. Skóli, íþróttaaðstaða og hestavöllur í göngu færi.

Fellsás Nýtt í sölu. Mjög glæsilegt 286 fm. einbýli á þremur pöllum. Tvíbreiður bílskúr með geymslulofti. 5 herbergi. Arin í stofu og stórkostlegt útsýni til Esjunnar og snæfellsjökuls. Lóðin er 1600 fm. Með trjám og runnum. Þetta er einstaklega smekklegt og vel hannað hús. Eign fyrir vandláta. V. 52,9 m.

Tröllateigur

B e rg f a s t e i g n a s a l a s t o f n u ð 1 9 8 9

Afar vel staðsett 139 fm einbýli á flottum útsýnisstað. Fjaran neðan lóðar. Húsið er með 3 svefnherbergjum og 32 fm bílskúr. Stór garður í suður. Flott umhverfi. Fjaran og gönguleiðir í nágrenni. Verð: 46,9 m.

Glæsilegt 212 fm raðhús á tveimur hæðum. Flott staðsetning. Allt fyrsta flokks. Vandaðar innréttingar og gott skipulag. Fjölskylduvænt hús. 4 svefnherbergi. Hiti í gólfum. Mikil lofthæð. Stór sólpallur bak við hús og flottar hellulagnir fyrir framan hús. Verð: 81,4 m.

Opið virka daga frá kl. 9-18 • Netfang: berg@berg.is • www.berg.is • Berg fasteignasala stofnuð 1989

2. tbl. 2018  

Bæjarblaðið Mosfellingur. 2. tbl. 17. árg. Fimmtudagur 1. febrúar 2018. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á Kjalarne...

2. tbl. 2018  

Bæjarblaðið Mosfellingur. 2. tbl. 17. árg. Fimmtudagur 1. febrúar 2018. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á Kjalarne...

Advertisement