Page 1

Vefút

MOSFELLINGUR

gáfa www.mosfe llingur.is

1. tbl. 17. árg. fimmtudagur 11. janúar 2018 Dreift frít t inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á K jalarnesi og í K jós

Mosfellingur ársins 2017

eign vikunnar

www.fastmos.is

Jón Kalman Stefánsson

Einn fremsti rithöfundur þjóðarinnar til fjölda ára Saga ástu fékk fimm stjörnur úr öllum áttum orðaður við nóbels­verðlaun í bókmenntum

Spóahöfði - Fallegt endaraðhús Fallegt 184 m2 endaraðhús með rislofti og innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu, geymslu og bílskúr. Á millilofti er sjónvarpsstofa og vinnuherbergi. Tvær timburverandir og hellulagt bílaplan. Þetta er falleg eign í góðu hverfi á vinsælum stað í Mosfellsbæ, stutt er í grunnskóla, leikskóla og sundlaug, en auk þess er golfvöllur og fallegar V. 75,9 m. gönguleiðir í næsta nágrenni.

Fylgstu með okkur á Facebook www.facebook.com/fastmos

Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 Einar Páll Kjærnested • lögg. fasteignasali • www.fastmos.is

jón kalman hefur gefið út tólf skáldsögur og þrjár ljóðabækur

Mynd/RaggiÓla

MICHELIN GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI N1 LANGATANGA 1A - MOSFELLSBÆ - SÍMI 440 1378

Meira í leiðinni

Þjónustuverkstæði

R É T T I N G AV E R K S TÆ Ð I

Jóns B. ehf Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Símar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is

www.jonb.is

skiptum um framrúður

Bílaleiga á staðnum

7<H<¡Á6KDIIJC

B6G@K>HHD<7:IG>K>Á<:GÁ

cabas tjónaskoðun


MOSFELLINGUR

Kalman heiðraður

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Útgefandi: Mosfellingur ehf., Spóahöfða 26, sími: 694-6426 Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hilmar Gunnarsson, hilmar@mosfellingur.is Ritstjórn: Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir, annaolof@mosfellingur.is Ragnar Þór Ólason, raggiola@mosfellingur.is Ruth Örnólfsdóttir, ruth@mosfellingur.is Prentun: Landsprent. Upplag: 4.000 eintök. Dreifing: Pósturinn. Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf. Próförk: Ingibjörg Valsdóttir Tekið er við aðsendum greinum á mosfellingur@mosfellingur.is og skulu þær ekki vera lengri en 500 orð. Efni og auglýsingar skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Næsti Mosfellingur kemur út 1. febrúar

J

ón Kalman er Mosfellingur ársins. Við erum að tala um rithöfund á heimsmælikvarða. Jón Kalman hefur búið ásamt fjölskyldu sinni í Mosfellsbæ í rúma tvo áratugi. Hann er vel að þessari nafnbót kominn. Fyrir jólin gaf hann út enn eina bókina sem sló rækilega í gegn. Þá hefur nafn hans verið nefnt í tengslum við Nóbelsverðlaunin. Það kemur ekki óvart enda Kalman oft nefndur sem næsti Laxness.

N

ú er unnið að fjölmiðlaskýrslu sem bæta á rekstur einkarekinna fjölmiðla. Það er falleg hugsun og væri gott ef hægt væri t.d. að sporna við fækkun héraðsfréttablaða á landinu enda reksturinn oft á tíðum erfiður. Næsta sem heyrðist var að um væri að ræða afnám virðisaukaskatts af áskriftum prent-, ljósvaka- og net­miðla. Þar fór það.

Á

skriftarblöðin geta þá hugsað sér gott til glóðarinnar. Við höfum gefið Mosfelling út í 15 ár. Alltaf hefur blaðinu verið dreift frítt inn um allar lúgur og stendur til að halda því áfram eins lengi sem Guð lofar.

www.isfugl.is

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings

Í þá gömlu góðu... ÞRETTÁNDAGLEÐI Í MOSFELLSSVEIT Dagrenningur-Aldarsaga Ungmennafélagsins Aftureldingar (UMFA) eftir Bjarka Bjarnason og Magnús Guðmundsson hefur m.a. að geyma skemmtilega frásögn (bls. 168) um þrettándagleði sveitunga um 1960. Félagar UMFA voru stórhuga við hátíðahöldin, seldu aðgang að hátíðarsvæðinu og minnist undirritaður sölumanns í Austurstræti í Reykjavík klæddum riddarabúningi að selja í forsölu aðgöngumiða og var mikil örtröð í kringum hann.

Nú á dögum er þrettándagleðin einn vinsælasti árlegi viðburður í Mosfellsbæ þegar 4.000-5.000 sveitungar og gestir þeirra safnast saman í brekkunum neðan Holtahverfis við Leirvoginn. Mynd: Skjalasafn Mosfellsbæjar. Ljósmyndin er nær 60 ára gömul. Það eru þau Gerður Lárusdóttir frá Brúarlandi og Þórður Guðmundsson frá Reykjum sem eru í hlutverkum álfadrottningar og álfakonungs. Heimild: Dagrenningur.

álfadrottning og -kóngur árið 1960 Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)

héðan og þaðan

Áfram Afturelding 2

- Frítt, frjálst og óháð bæjarblað


Sími:

586 8080 www.fastmos.is lauasxt str

Einar Páll Kjærnested

Svanþór Einarsson

Egilína S. Hildur Guðgeirsdóttir Ólafsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þórhildur M. Sandholt

Ingimar Óskar Másson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

undraland

leirutangi

244 m2 endaraðhús á þremur hæðum. 1. hæðin skiptist í forstofu, geymslu/ vinnurými, eldhús, stofu og borðstofu. 2. hæðin skiptist í baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Kjallarinn skiptist í þvottahús, salerni, sjónvarpshol, herbergi og sólstofu. Húsið stendur í útjaðri byggðar í Reykjahverfi í Mosfellsbæ. V. 55,0 m.

92,5 m2 íbúð á neðri hæð í fjórbýlishúsi með sérinngangi, timburverönd og sérgarði. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi og rými sem er gluggalaust, en það skiptist í tvö herbergi, þvottahús og geymslur.  V. 39,8 m.

vogatunga

litlikriki

160,2 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr innst í botnlanga. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús, stofu og bílskúr með stóru geymslulofti. Skemmtilegt skipulag. Mikil lofthæð. Gólfhiti. V. 66,9 m.

Falleg og rúmgóð 145,8 m2, 5 herbergja endaíbúð á efstu hæð í 4ra hæða lyftuhúsi með rúmgóðu stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Gott skipulag. 4 góð herbergi. 2 baðherbergi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Suðursvalir. V. 65,5 m.lauasxt str

Laxatunga

reykjabyggð

159,7 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, forstofu, hol/sjónvarpshol, baðherbergi, eldhús, stofu og bílskúr með stóru geymslulofti. Eignin er skráð 159,7 m2, þar af raðhús 133,2 m2 og bílskúr 26,5 m2. Flísar eru á gólfum. Gólfhiti. V. 65,9 m.

Fallegt 173,2 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofu og bílskúr. Falleg eign á vinsælum stað í Mosfellsbænum. Stórt hellulagt bílaplan og timburverandir með heitum potti. V. 76,0 m.

laxatunga - FALLEGT EINBÝLISHÚS

Gerplustræti Rúmgóð og falleg 123 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með fallegu útsýni, ásamt bílastæði í bílakjallara. Suðursvalir með fallegu útsýni. Fallegar innréttingar og gólfefni. Gólfhiti. Sérsmíðar innréttingar. Myndavélasími. 

lauasxt str

V. 44,9 m.

vefarastræti Ný 85,2 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með bílastæði í bílageymslu. Íbúðin skilast fullbúin með HTH innréttingum, án gólfefna, en gólf baðherbergis/þvottaherbergis eru flísalögð. 

V. 39,9 m.

Mjög fallegt og vel skipulagt 239,5 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Fallegt útsýni er frá húsinu. Eignin skiptist í fjögur herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, forstofu, sjónvarpshol, eldhús, borðstofu, stofu, og bílskúr. V. 86,5 m.

akurholt

Kvíslartunga

211,7 m2 einbýlishús með rúmgóðum bílskúr. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi, gestasalerni, þvottahús, stofu, borðstofu, eldhús m/borðkrók, hol og sólskála. Stór bakgarður í suður með nýlegri ca. 90 m2 timburverönd með heitum potti.

Kvíslartunga 90, 108, 110 og 112. 230 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á tveimur hæðum. Á jarðhæð er forstofa, bílskúr, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og geymsla. Á efri hæðinni er hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús og stofur.  V. 62,5 m. og 64,9 m.V. 74,9 m.

lauasxt str

bjartahlíð

háeyri

Rúmgóð og björt 106,3 m2, 3ja herbergja íbúð með mjög fallegu útsýni á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Mjög fallegt útsýni er frá íbúðinni. Góð staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla, líkamsrækt og sundlaug.

Um er að ræða tvo eignarhluta, annars vegar Háeyri 1 - en þar er heilsárshús á 1.197,2 m2. Stærð er sögð vera 64,6 m2, auk þess er skráð 24,3 m2 gróðurhús sem hefur verið rifið og 12,2 m2 geymsla. Á lóðinni er heimilt að byggja allt að 450 m2 einbýlishús. Hins vegar er eignin Háeyri 2 sem er 1.770 m2 lóð undir íbúðarhús. V. 82,0 m.V. 43,9 m.

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • fax 586 8081 • www.fastmos.is • Einar Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali


mosfellsbær að vetrarlagi

Gunnar og Halldóra hljóta fálkaorðu Við hátíðlega athöfn á Bessastöðum þann 1. janúar 2018, sæmdi forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, tólf Íslendinga heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu. Mosfellingar áttu tvo fulltrúa í þessum hópi. Gunnar V. Andrésson ljósmyndari hlaut riddarakross fyrir störf á vettvangi íslenskra fjölmiðla. Gunnar er einn reyndasti blaðaljósmyndari landsins og hefur starfað við fagið í áratugi. Gunnar tekur myndir fyrir Fréttablaðið og Vísi. Halldóra Björnsdóttir íþróttafræðingur hlaut einnig riddarakross fyrir framlag sitt til heilsuverndar og lýðheilsu. Halldóra starfar sem kennari í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Einnig starfar hún sem framkvæmdarstjóri Beinverndar auk þess að hafa stýrt Morgunleikfimi á RÚV í 30 ár.

Heitt vatn og leikskólagjöld lækka Um áramót lækkaði verð á heitu vatni til Mosfellinga um 5 prósent. Verð á útseldum rúmmetra af heitu vatni frá Hitaveitu Mosfellsbæjar er því í dag 112,88 krónur. Heita vatnið er þannig 21,1 prósenti ódýrara í Mosfellsbæ en hjá Veitum sem sjá m.a. Reykvíkingum fyrir vatni. Haraldur Sverrison bendir á að um 40% af heita vatni Veitna komi frá Mosfellsbæ. Þann 1. janúar lækkaði einnig almennt leikskólagjald um 5% og munu foreldrar greiða lægra gjald um næstu mánaðamót. Á árinu 2017 samþykkti bæjarstjórn þá nýlundu að öll börn 18 mánaða og eldri greiddu leikskólagjald óháð vistunarformi. Á þessu ári verður bætt um betur og aldurinn færður niður í 13 mánaða. Sama gjald er nú greitt hvort sem börn eru hjá dagforeldrum, í leikskólum í Mosfellsbæ eða í einkareknum leikskólum utan bæjarfélagsins.

kirkjustarfið

91% íbúa ánægðir með Mosfellsbæ sem stað til að búa á • Árleg þjónustukönnun Gallup

Ánægðir íbúar í Mosfellsbæ Mosfellsbær er í öðru sæti samkvæmt 83% ánægðir og 78% eru ánægð með þjónustu í tengslum við sorphirðu bæjarins og árlegri könnun Gallup á þjónustu sveitarer Mosfellsbær þar í efsta sæti meðal sveitfélaga en könnunin mælir viðhorf íbúa til arfélaga. Ánægja með þjónustu í leikþjónustu í 19 stærstu sveitarfélögum landsins. skólum bæjarins mælist um 75%. 4% 5% Þegar íbúar í Mosfellsbæ Mosfellsbær er samkvæmt eru spurðir hversu ánægðkönnuninni vel yfir landsir eða óánægðir þeir séu meðaltali í öllum málaflokkum og raunar í fremstu röð með Mosfellsbæ sem Ánægð(ur) meðal sveitarfélaga sem stað til að búa á eru 91% Hvorki né mældir eru nema einum. aðspurðra ánægðir eða Óánægð(ur) Sá málaflokkur er þjónusta mjög ánægðir. Athyglisvert er að varla sést neinn grunnskóla bæjarins sem munur á afstöðu til þessdalar lítillega milli ára. Þess91% ar niðurstöður er því mikilvægt arar spurningar eftir bakað rýna og nýta þannig til þess grunnsbreytum eins og aldri, kyni, menntun eða tekjum. að gera enn betur á nýju ári, segir í tilkynningu frá Mosfellsbæ.

Í fremstu röð meðal sveitarfélaga

Alls eru 84% íbúa í Mosfellsbæ ánægðir með aðstöðu til íþróttaiðkunar. Spurðir um þjónustu Mosfellsbæjar í heild eru 84% mjög eða frekar ánægðir sem er óbreytt hlutfall milli ára. Þegar spurt er um gæði umhverfisins í nágrenni við heimili reynast

Þorrablót Aftureldingar verður haldið í íþróttahúsinu að Varmá 20. janúar. Miðasala og borðaúthlutun fer fram föstudaginn 12. janúar á Hvíta Riddaranum. Líkt og áður er eingöngu hægt að taka frá sæti gegn keyptum miða. Mikil stemning hefur myndast í aðdraganda blótsins og uppselt hefur verið undanfarin ár. Þorrablótið á sér langa sögu í menningu bæjarins, fyrsta blótið sem haldið var í þessari mynd var árið 2008 og er því 10 ára afmælisblót í ár. Þetta er stærsta fjáröflunarsamkoma Aftureldingar sem haldin er en það eru handknattleiksdeildin og knattspyrnudeildin sem halda blótið ár hvert.

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri segist ánægður með útkomuna og að könnunin veiti upplýsingar sem unnt sé að nýta til að gera gott enn betra. „Það er gott að fá það enn og aftur staðfest að Mosfellingar eru ánægðir með bæinn sinn. Við höfum ávallt verið í einu af þremur efstu sætunum þegar spurt er um Mosfellsbæ sem stað til að búa á, og ég er stoltur af því. Fólk vill setjast að í bænum okkar eins og sést á hinni miklu íbúafjölgun sem nú á sér stað. En það má alltaf gera betur og við þurfum að huga vel að þeim þáttum sem koma síður út í könnuninni.“

Heildarúrtak í könnuninni er 11.700 manns, þar af 438 svör úr Mosfellsbæ. Nánari upplýsingar má finna á www.mos.is.

Þorramatur og lamblæri úr Kjötbúðinni Að vanda sér Geiri í Kjötbúðinni um matinn og ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi því auk hins hefðbundna þorramatar verður

á boðstólnum lambalæri og með því. Hin þjóðkunni Gísli Einarsson er veislustjóri og Salka Sól, Magni og Eyþór Ingi munu halda uppi stuðinu á dansgólfinu fram eftir nóttu ásamt hljómsveit Mosfellingsins Tomma Tomm. Borðaskreytingar munu fara fram kl. 1213:30 á blótsdegi. Mikill metnaður hefur verið í borðaskreytingum hjá blótsgestum og er það orðinn stór partur af þorrablóts­undirbúningnum. Veitt eru verðlaun fyrir skreytingarnar, þar sem óháð dómnefnd dæmir borðin og gefur stig. Allar upplýsingar um blótið má finna á Facebook-síðu Þorrablóts Aftureldingar.

Sunnudagurinn 28. janúar Guðsþjónusta í Mosfellskirkju kl. 11:00 Sr. Arndís Linn

- Bæjarblaðið í Mosfellsbæ

Tr

270

12

Þr

270

Helgihald næstu vikna

Sunnudagurinn 21. janúar Kvöldguðsþjónusta kl. 20:00 Sr. Arndís Linn

64

Mikil uppbygging á sér nú stað í Mosfellsbæ þar sem nýtt hverfi í Helgafellslandi rís nú á miklum hraða og stefnt er að opnun Helgafellsskóla í byrjun árs 2019. Íbúum fjölgaði á síðasta ári um 8% sem verður að

Stoltur af niðurstöðunni

Undirbúningur hafinn fyrir þorrablót UMFA

Sunnudagurinn 14. janúar Guðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 11:00 Sr. Kristín Pálsdóttir

www.lagafellskirkja.is

Mikill uppbygging

teljast verulegur vöxtur og verkefni bæjarins er að sjá til þess að þessi vöxtur hafi jákvæð áhrif á íbúana og þjónustu við þá.

98 TTT æskulýðsstarf fyrir tíu til tólf ára er í safnaðarheimilinu á fimmtudögum kl. 16.

Sunnudagaskólinn er í Lágafellskirkju á sunnudögum kl. 13:00 Foreldarmorgnar eru í safnaðarheimilinu á fimmtudagsmorgnum kl. 10:00

SOUND æskulýðsstarf fyrir ungmenni í 8. til 10. bekk er á fimmtudags­kvöldum kl. 20:00

Allar upplýsingar um starfið í sókninni er að finna á heimasíðu kirkjunnar

w w w. l a g a fe l l s k i r k j a . i s


VefaRasTRæTi 16-22 270 Mosfellsbær

Líklega vönduðustu íbúðir landsins sjá nánar á www.helgafellfasteignasala.is

Möguleiki á viðbótarfjármögnun

nOKKRAR íbúðIR EFTIR

hjá byggingaraðila

Sýnum samdægurs

Verð 33-61 milljón

Tveggja TiL fjögurra herbergja íbúðir Mikill metnaður einkennir alla hönnun og efnisval

Afhending við kaupsamning

Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar frá Axis, lýsing frá Lumex og góð lofthæð.

Innsteypt innfelld lýsing undir svölum. Hiti undir steyptri stétt.

Rafmagnsopnanir í anddyrum, teppa-, og flísalögð sameign.

Húsið er staðsteypt, klætt báruáli frá Áltak, þar sem hönnunin fær að njóta sín til fulls.

Bílageymsluhús í sérflokki með 35 stæðum ásamt 41 bílastæði utandyra.

Hljóðplötur í sameign til að dempa hljóð utan íbúðar.

Sameign og lóð eru fullfrágengin.

Ljósleiðaratenging komin inn í íbúðir.

VoGaTunGa

Raðhús á einni hæð · 270 Mosfellsbær

130 fm raðhús á einni hæð með bílskúr.

Tröllateigur 24

Afhendast rúmlega fokheld.

120,6 fm

Afhending í febrúar.

270 Mosfellsbær

3 herb.

Bílageymsla

45.900.000

Rúnar 7755 805

AðEInS 3 húS EFTIR

Hafið samband við sölumenn

GLÆSILEGA InnRÉTTAð

ný íbúð

Afhendist án gólfefna

Þrastarhöfði 2

Laxatunga 179

Gerplustræti 12

98,1 fm

203,4 fm Endaraðhús

80 fm

270 Mosfellsbær

3 herb.

Bílageymsla

44.600.000

Rúnar 7755 805

Knútur

Löggiltur fasteignasali

Rúnar

270 Mosfellsbær

Gunnar Guðbrandur

Löggiltur Hdl. Löggiltur fasteignasali fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Rúnar 7755 805

270 Mosfellsbær

Ein hæð Innb. bilskúr

3-4 herb

Stæði í bílageymslu

82.900.000 Knútur 7755 800

Hólmar

Nemi til fasteignasala

41.000.000

Rúrý

Innanhússráðgjafi

Jón

Linda

Nemi til Nemi til fasteignasala fasteignasala

Helgafell fasteignasala · Stórhöfða 33 · 110 Reykjavík S. 566 0000 · www.helgafellfasteignasala.is


Farþegar á endastöð við tungubakka

Rafræn kosning um íþróttakarl og -konu

Búið er að tilnefna 23 einstaklinga til íþróttakarls og -konu Mosfellsbæjar 2017. 10 karlar eru tilnefndir og 13 konur. Íþróttafólkið er kynnt betur til sögunnar annars staðar í blaðinu. Bæjarbúum gefst kostur á, ásamt aðal- og varamönnum í íþrótta- og tómstundanefnd, að kjósa. Kosningin fer fram á vef Mosfellsbæjar www.mos.is dagana 11.-15. janúar. Velja skal í 1., 2. og 3. sæti. Úrslit verða kynnt fimmtudaginn 18. janúar kl. 19 í íþróttamiðstöðinni að Varmá. Þangað eru allir velkomnir. Á myndinni hér að ofan má sjá íþróttamenn Mosfellsbæjar 2016, þau Telmu Rut og Árna Braga. Mosfellingur og Erlu-ís bjóða upp á jólakrossgátu

Verðlauna krossgáta

Verðlaun í boði Ísbúðarinnar Dregið verður úr innsendum lausnarorðum og fá tveir heppnir vinningshafar ísveislu fyrir alla fjölskylduna frá Erlu-ís.

Leið 7 hóf göngu sína 7. janúar • Strætó gengur nú í Leivogstungu- og Helgafellshverfi

Ný leið tekin í notkun

- mikil samgöngubót fyrir Mosfellinga Vinningshafar í jóla­ krossgátu blaðsins Í jólablaði Mosfellings gafst lesendum kostur á að spreyta sig á verðlaunakrossgátu. Dregið hefur verið úr innsendum lausnum og eru sigurvegararnir þau Finnur Torfi Guðmundsson, Njarðarholti 9, og Margrét Teitsdóttir, Gerplu­stræti 25. Vinningshafarnir fá ísveislu fyrir alla fjölskylduna frá Erlu-ís og verður gjafabréfum komið til þeirra á næstu dögum. Lausnarorð krossgátunnar var Mosfellsbær er flottur. Við þökkum þeim fjölmörgu sem sendu inn rétta lausn og óskum vinningshöfum til hamingju. Sendið lausnarorðið sem er í tölusettu reitunum, 1-20, á netfangið krossgata@mosfellingur.is eða heimilisfangið Mosfellingur, Spóahöfða 26, 270 Mosfellsbæ. Merkt „jólakrossgáta”. Skilafrestur er til 7. janúar

32

- Jólakrossgáta Mosfellings og Ísbúðarinnar Erlu-ís

Umfangsmiklar breytingar voru gerðar á leiðarkerfi Strætó um áramótin. Breytingarnar eru liður í að ná fram því markmiði sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu að bæta þjónustu og fjölga þannig notendum. Fyrir Mosfellinga ber helst að nefna leið 7 sem kemur ný inn í leiðarkerfið og gengur á 30 mínútna fresti. Leiðin eflir verulega þjónustu við íbúa og gesti Leirvogstungu- og Helgafellshverfis. Leiðin ekur frá Spöng, framhjá Egilshöll, í gegnum Staðarhverfi, inn í Helgafellshverfi, í Leirvogs­tunguhverfið og til baka. Nánari upplýsingar um ferðir má finna á www.straeto.is.

Fulltrúum íbúasamtakanna boðið á rúntinn Fyrsta ferð nýrrar leiðar var farin sunnudagsmorguninn 7. janúar og fóru nokkrir í vettfangsverð um nýju hverfin. Þar á meðal starfsmenn frá Mosfellsbæ, bæjarstjóri, framkvæmdastjóri Strætó og fulltrúar íbúasamtaka Leirvogs­tungu- og Helgafellshverfis. Góður rómur var gerður að þessari nýjung í samgöngumálum í Mosfellsbæ og farþegar lukkulegir að sjá.

fyrstu farþegar nýrrar strætóleiðar

Eldri borgarar Þjónustumiðstöðin Eirhömrum Fram undan í félagsstarfinu

Macrame-námskeið

ÞORRAKALLAGERÐ

Gaman saman byrjar 11. jan og verður á hálfsmánaðarfresti eftir það. Félagsvist byrjar 19. jan og verður á hálfsmánaðarfresti eftir það. Bridge alla þriðjudaga kl. 13:00 Alla aðra dagskrárliði má sjá á stundatöflu okkar annars staðar í blaðinu.

6

JARL OG JARA Í tilefni þorrans ætlum við í félagsstarfinu að bjóða upp á leiðsögn í gerð fígúra svipaðar og voru fyrir jólin, nema nú eru þau skötuhjú komin í lopaföt og sauðskinnsskó. Þau sem langar að vera með mæti í handverksstofu þriðjudag eða miðvikudag í næstu viku, 16. og 17. jan. Allt efni á staðnum.

- Fréttir úr bæjarlífinu

Ætlum að kanna áhugann fyrir skemmtilegu námskeiði fyrir þær/þá sem vilja kynna sér þessa skemmtilegu hnýtingaraðferð. Við gerum fallegt vegghengi sem er skemmtileg byrjun á macrame. Þið sem hafið áhuga endilega hafið samband við félagsstarfið í síma 5868014 eða á elvab@mos.is. Námskeiðið er fyrirhugað dagana 23. og 24. janúar ef næg þátttaka fæst. NÝTT!

Listmálunarnámskeið

Boðið verður upp á 8 skipta námskeið í málun með akríl/olíulitum. Námskeiðið er ætlað byrjendum, en líka þeim sem

stundatafla bls. 23

hafa málað eitthvað. Fólk mætir með sína striga, liti (olíu eða akríl) og pensla, en trönur og litir til að bjarga sér eru á staðnum. Námskeiðið hefst þriðjudaginn 7. febrúar kl. 12/30-15/30. Leiðbeinandi er Hannes Valgeirsson kennari, myndlistarmaður og málari. Skráningar krafist. Allar upplýsingar eru í síma 586-8014. Aðeins 6-8 í hóp.

Félag aldraðra

í Mosfellsbæ og nágrenni

famos@famos.is www.famos.is


ára

í up fyr p s ra am sel dæ di gu st rs

ÞORRABLÓT AFTURELDINGAR

Fj Fjöl öld das aön sög nur gur

MAGN NII&& T O M M M MII IÐ RÍÍÓÓIÐ TR

OOSiSti ÓKK KÓ K ótó m á á r m

Gís ísliliEEinin arasr sosnson VEIS ISLLUUS STTJÓ JÓRR II

. MAGNI SALKA SÓL & EYÞÓR EYÞÓRINGI INGI tekkuur tuum gesst m

LAUGARDAGINN 20.JANÚAR JANÚAR2018 2018· ·ÍÞRÓTTAHÚSIÐ ÍÞRÓTTAHÚSIÐAÐ AÐVARMÁ VARMÁ LAUGARDAGINN 20.

ÁSAMT HLJÓMSVEIT TOMMA TOMMA TOMM TOMM MATSEÐILL MATSEÐILL

HANGIKJÖT HRÚTSPUNGAR· ·LUNDABAGGI LUNDABAGGI· HVALUR · HVALUR HANGIKJÖT ·· SALTKJÖT ·· SVIÐASULTA SVIÐASULTA · SVIÐAKJAMMAR SVIÐAKJAMMAR · GRÍSASULTA GRÍSASULTA · LIFRAPYLSA ·· BLÓÐMÖR BLÓÐMÖR ·· HRÚTSPUNGAR HÁKARL · HARÐFISKUR FLATKÖKUR·· HEITUR HEITUR UPPSTÚFUR UPPSTÚFURM/KARTÖFLUM M/KARTÖFLUM· KÖLD · KÖLD RÓFUSTAPPA HÁKARL HARÐFISKUR · SÍLD · RÚGBRAUÐ RÚGBRAUÐ ·· FLATKÖKUR RÓFUSTAPPA HEILGRILLAÐ LAMBALÆRI LAMBALÆRIÍÍVILLIJURTAKRYDDLEGI VILLIJURTAKRYDDLEGI·· KARTÖFLUGRATÍN KARTÖFLUGRATÍN· ·FERSKT FERSKTSALAT SALAT·· RJÓMALÖGUÐ RJÓMALÖGUÐSVEPPASÓSA SVEPPASÓSA BERNEAISE HEILGRILLAÐ OGOG BERNEAISE

HÚSIÐ OPNARKL. KL.19:00 19:00––BORÐHALD BORÐHALDHEFST HEFSTKL. KL.20:00 20:00·· MIÐAVERÐ MIÐAVERÐ8.400 8.400 KR. KR. HÚSIÐ OPNAR MIÐI EFTIR EFTIR KL. 23:30 MIÐI 23:30--Í ÍFORSÖLU FORSÖLU2.000 2.000KR. KR.- VIÐ - VIÐINNGANG INNGANG3.000 3.000KR. KR. EINUNGIS HÆGT HÆGTAÐ AÐTAKA TAKAFRÁ FRÁSÆTI SÆTIGEGN GEGNKEYPTUM KEYPTUMMIÐA MIÐA- 20 - 20ÁRA ÁRAALDURSTAKMARK ALDURSTAKMARK EINUNGIS ALLUR ÁGÓÐI ÁGÓÐIRENNUR RENNURTIL TILBARNABARNA-OG OGUNGLINGASTARFS UNGLINGASTARFS AFTURELDINGAR ALLUR AFTURELDINGAR MIÐASALA HEFST12. 12.JANÚAR JANÚARKL. KL.18:00 18:00 ÁÁ HVÍTA HVÍTARIDDARANUM RIDDARANUM MIÐASALA HEFST


Jón Kalman er Mosfellingur ársins • Leiksýning byggð á þríleik hans frumsýnd í kvöld

„Ekki hægt að segja skáld­skapnum fyrir verkum“ Margar tilnefningar til Mosfellings ársins Mosfellingum gafst kostur á að tilnefna þá sem þeim þóttu verðugir að hljóta nafnbótina Mosfellingur ársins. Fjöldinn allur af tilnefningum barst í gegnum heimasíðu blaðsins Mosfellingur.is. Mörg skemmtileg ummæli fylgdu með, eins og sjá má hér að neðan. Guðrún Sigurðardóttir á MinnaMosfelli - Hún rekur þar gistiheimili sem hefur hlotið 1. verðlaun hjá Tripadvisor í mörg ár. Elías Níelsson – Hann heldur vel utan um karlana sína í UMFUS og er ódrepandi fimmtugur. Hafdís Huld - Gaf út frábæra tónlist á árinu. Magnaður listamaður. Gróa Karls - Hún er hetja í augum mörg hundruð barna og foreldra bæjarins. Gróa er með gullhjarta og á heiðurinn skilið svo margfalt. Ómar tónlistarkennari - Hann stofnaði Skólakór Varmárskóla og er enn mikilvægur hlekkur í tónlistarmenningu bæjarins. Úlfhildur Geirsdóttir - Hún hefur í mörg ár verið öflug í söng og skemmtilegheitum í bænum. Margrét Þórdís Hallgrímsdóttir Mosfellingar eru heppnir að hafa konu eins og Möggu í sveitarfélaginu sem nær fram brosi og gleði hjá fólki með viðhorfi sínu og nærveru. Þorrablótsnefnd Aftureldingar Þetta fólk er ótrúlegt, blótin verða bara skemmtilegri og skemmtilegri með hverju árinu. Steindi Jr. (Mosfellingur ársins 2010) - Sett sig á hærra plan með leik sínum í „Undir trénu“ og á hrós skilið allt sem hann hefur áorkað. Reynir Traustason - Hann hefur góð áhrif á fólk í kringum sig í sambandi við útiveru og hreyfingu. Einar Hreinn - Einar er að vinna ótrúlegt frumkvöðlastarf í eldhúsinu á Reykjakoti. Raggi Óla - Vinnur óeigingjarnt starf sem ljósmyndari fyrir UMFA og Mosfelling í þágu bæjarbúa. Dagbjört Brynjarsdóttir - hefur leiðbeint mörgum fyrstu skrefin í skátastarfinu. Mér finnst vel við hæfi að tilnefna hana sem Mosfelling ársins. Karl Eliníus Loftsson - Kalli hefur alla tíð verið virkur þátttakandi í félags- og íþróttalífi Mosfellinga. Geirarður Long - Alltaf jákvæður og öflugur stuðningsmaður íþrótta í bæjunum og hvetur bæjarbúa að mæta á íþróttaviðburði. Kaleo (Mosfellingur ársins 2013) Þeir eru frægustu Mosfellingarnir. Þeir verðskulda þennan titil. Kata og Mári - Þessi hjón eru búin að ganga í gegnum þvílíkar raunir og eru verðskulduð þessari tilnefningu. Anton Ari – Varð Íslandsmeisti með Val og var kjörinn besti markmaður Pepsideildarinnar 2017. Einn efnilegasti knattspyrnumaður Íslandis.

8

Rithöfundurinn Jón Kalman Stefánsson er Mosfellingur ársins 2017. Hann gaf út skáldsöguna Saga Ástu fyrir jólin og fékk hún hvern fimm stjörnu dóminn á fætur öðrum. Jón Kalmann er einn af fremstu rithöfundum þjóðarinnar og hefur margsinnis verið tilnefndur til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs auk þess að hljóta Íslensku bókmenntaverðlaunin. Á árinu var hann jafnframt orðaður við sjálf Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Jón Kalman býr með eiginkonu sinni, börnum og hundi í Svöluhöfða og hefur fjölskyldan búið í Mosfellsbæ í rúm 20 ár. „Maður er bara glaður að fólki finnst ástæða til þess að velja mig,“ segir Jón Kalman um útnefningu Mosfellings. „Þá kannski hefur maður gert eitthvað gott.“

Byrjaður að skrifa næstu bók Fyrsta bók Jóns Kalmans kom út árið 1988 og á hann því 30 ára rithöfundaafmæli á árinu. Hann hefur gefið út 3 ljóðabækur og 12 skáldsögur. Er reglan að gefa út bók annað hvert ár? Það hefur verið rytminn síðustu árin en ekkert kappsmál. Ég tek mér svona rúmt ár í hverja bók en kannski á eftir að hægjast eitthvað á manni. Ertu byrjaður á nýrri bók? Já, ég byrjaði á nýrri bók undir lok síðasta sumars en ég kláraði Sögu Ástu um vorið. Annars tala ég aldrei um það sem ég er að vinna að. Hvenær megum við eiga von á næstu bók? Það verður bara að koma í ljós. Ef takturinn helst þá verður það í lok árs 2019 en svo gæti það líka alveg eins orðið 2029. Skáldskapurinn er þannig að þú getur ekki

mosfellingur ársins Bæjarblaðið Mosfellingur hefur staðið fyrir vali á Mosfellingi ársins síðastliðin ár. Nafnbótina hafa hlotið:

2005 Sigsteinn Pálsson 2006 Hjalti Úrsus Árnason 2007 Jóhann Ingi Guðbergsson 2008 Albert Rútsson 2009 Embla Ágústsdóttir 2010 Steinþór Hróar Steinþórsson 2011 Hanna Símonardóttir 2012 Greta Salóme Stefánsdóttir 2013 Hljómsveitin Kaleo 2014 Jóhanna Elísa Engelhartsd. 2015 Sigrún Þ. Geirsdóttir 2016 Guðni Valur Guðnason 2017 Jón Kalman Stefánsson

Jón Kalman tekur við viðurkenningunni úr höndum Hilmars Gunnarssonar ritstjóra Mosfellings. Védís dóttir Jóns Kalmans heldur á verðlaunagripnum sem hannaður er af Þóru Sigurþórsdóttur.

sagt honum fyrir verkum. Og skrifarðu mest heima í Svöluhöfðanum? Yfirleitt vinn ég heima en hef farið í sumarbústað eða til útlanda. Ég kláraði t.d. Sögu Ástu með því að vera tvo mánuði í París. Ætli ég geri ekki meira af því í framtíðinni. Það er mjög gott að geta einbeitt sér algjörlega að því sem maður er að gera.

Ekkert lát á hugmyndaflæðinu Í kvöld verður Himnaríki og helvíti frumsýnt í Borgarleikhúsinu. Sýningin byggir á þríleik Jóns Kalmans, bókunum Himnaríki og helvíti, Harmur englanna og Hjarta mannsins – einu umtalaðasta stórvirki íslenskra bókmennta á síðari tímum. „Þetta verður löng sýning í þremur hlutum. Ég hef svosem ekkert skipt mér af uppfærslunni en ég er mjög spenntur að sjá útkomuna. Vonandi sér maður eitthvert nýtt og sjálfstætt verk. Fram undan hjá Jóni er einnig útgáfa nýjustu bókarinnar erlendis og eftirfylgni sem tengist því. En fær maður endalausar hugmyndir að nýjum sögum? „Ég er alltaf opinn og með alla anga úti,

þó oftast án þess að velta því fyrir mér. Maður er alltaf að taka inn umhverfið. Hingað til hefur ekkert lát verið á hugmyndaflæðinu en verkin verða oft til á meðan maður er að skrifa þau. Skáldskapurinn er þannig að það er svo mikil óvissa í honum að þú getur ekki skipulagt hann. Það finnst mér mjög fallegt og mikilvægt. Færðu einhvern innblástur í Mosó? Maður er alltaf undir áhrifum frá umhverfi sínu og yfirleitt áhrif sem erfitt er að setja fingur á. Ég sæki mikið í náttúruna hér í kring og það andar einhvern veginn inn. Nafn þitt kom upp í tengslum við Nóbelsverðlaun, hefur þú eitthvað pælt í því? Ekki þannig, en auðvitað ákveðin truflun inn í hversdaginn manns. Ég lá samt ekkert andvaka. Ég átti ekkert von á því að hljóta titilinn, það eru svo margir góðir höfundar til í heiminum. En auðvitað mikill heiður og ánægja að vera nefndur. Hvað myndir þú gera ef þú ynnir Nóbelinn? Ef ég á að segja alveg eins og er þá hef ég ekkert velt því mikið fyrir mér. En ég myndi kaupa besta viskíið sem til er í ríkinu og njóta gleðinnar.

Móttaka flóttafólks frá Úganda Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur lýst yfir vilja sínum til að leysa vanda fólks sem neyðst hefur til þess að flýja heimaland sitt vegna ofsókna, með því að ganga til samninga við velferðarráðuneytið um móttöku flóttamanna frá Úganda. Um er að ræða tíu einstaklinga í fimm fjölskyldum, þar af þrjú börn. Lögð er áhersla á að veita fólkinu heildstæða þjónustu sem stuðlar að öryggi og aðlögun hinna nýju íbúa með gildi bæjarfélagsins virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju að leiðarljósi. Félags- og jafnréttisráðherra fer með yfirstjórn móttöku og aðstoðar við flóttafólk. Útlendingastofnun heimilar komu flóttafólks til landsins að fenginni tillögu flóttamannanefndar.

Um verkefnið Utanríkisráðuneytið greiðir kostnað við

- Fréttir úr bæjarfélaginu

móttöku flóttafólks. Flóttamannanefnd starfar í samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og er tillaga um hvaðan flóttafólk kemur tekin að höfðu samráði aðilanna. Þá þarf að liggja fyrir

staðfest samþykki Útlendingastofnunar um að ekki séu annmarkar á að einstaklingi sé veitt hæli á Íslandi áður en hann kemur til landsins. Við móttöku flóttafólks er gerður samningur annars vegar milli velferðarráðuneytis við Rauðakross Íslands um útvegun innbús og umsjón með stuðningsfjölskyldum. Hins vegar gerir ráðuneytið samning við móttökusveitarfélagið. Síðarnefndi samningurinn tekur til þjónustu og náms, útvegun húsnæðis, leikskóla, grunnskóla, félagsráðgjafar, fjárhagsaðstoðar og aðstoðar við atvinnuleit. Einnig tekur samningurinn til heilbrigðisþjónustu, íslenskukennslu og samfélagsfræðslu. Auglýst hefur verið eftir verkefnisstjóra til að vinna að verkefninu næstu tvö ár. Þá hefur verið auglýst eftir leiguhúsnæði til tveggja ára en stefnt er að komu fólksins í lok janúar eða byrjun febrúar.


Framboð til prófkjörs í mosfellsbæ Fulltrúaráð Sjálfstæðisfélaganna í Mosfellsbæ auglýsir eftir framboðum til prófkjörs vegna bæjarstjórnarkosninganna 2018 Prófkjörið mun fara fram þann 10. febrúar 2018 Væntanlegir frambjóðendur skulu skila framboðum sínum til kjörnefndar í félagsheimili Sjálfstæðisflokksins í Kjarna, milli klukkan 19.00 og 20.00 fimmtudaginn 18. janúar nk.

hverju framboði. Enginn flokksmaður getur skrifað sem meðmælandi hjá fleiri en 7 frambjóðendum. Eyðublað fyrir framboð og meðmælalista er aðgengilegt á www.xd.is.

Framboð skal vera bundið við flokksbundinn einstakling, enda liggi fyrir skriflegt samþykki hans um að hann gefi kost á sér til prófkjörs. Frambjóðendur skulu vera búsettir í Mosfellsbæ og vera kjörgengir í næstkomandi bæjarstjórnarkosningum.

Kjörnefnd er heimilt að tilnefna prófkjörsframbjóðendur til viðbótar öðrum frambjóðendum eftir að framboðsfresti lýkur.

20 flokksbundnir sjálfstæðismenn, búsettir í Mosfellsbæ, skulu standa skriflega að

Allar nánari upplýsingar veitir Elísabet S. Ólafsdóttir formaður Fulltrúaráðs s. 898 4412

7 ÁRA

AFMÆLISHELGI TILBOÐ Á VINSÆLUSTU VÖRUNUM OKKAR Gildir fimmtudag til þriðjudags

Ungnautalundir trufflumarineraðar

-25%

Nautafilesteikur

Nauta carpaccio

piparmarineraðar

-25%

-25%

Frönsk blaut súkkulaðikaka

-25%

Nautahakk

1.398 kr/kg

Fylltar grísalundir með sælkerafyllingu

-25%

Kjötbúðin • Grensásvegi 48 • Sími 571 5511 • kjotbudin@kjötbudin.is www.mosfellingur.is -

9


Útskriftarhátíð FMOS • Enn fjölgar stúdentum • Sandra Kristín fékk hæstu einkunn

36 nemendur brautskráðir Dúx skólans sandra kristín

Útskriftarhátíð Framhaldsskólans í Mosfellsbæ fór fram miðvikudaginn 20. desember við hátíðlega athöfn í húsnæði skólans. Að þessu sinni voru alls þrjátíu og sex nemendur brautskráðir, fjórtán af félagsog hugvísindabraut og fjórir af náttúruvísindabraut. Af opinni stúdentsbraut brautskráðust átján nemendur.

Efsta röð frá vinstri: Erla Dögg Birgisdóttir, Sandra Rós Pétursdóttir, Karl Héðinn Kristjánsson, Anton Hugi Kjartansson, Jón Valgeir Aðalsteinsson, Jóhann Gestur Heiðarsson, Einar Pálmarsson, Brynjólfur Helgi T Björnsson, Atli Freyr Egilsson, Alti Freyr Hjaltson, Magnús Þór Sveinsson, Sigursteinn Sævar Hermannsson. Miðröð frá vinstri: Indiana Nicole Taroni, Telma Rut Sigurðardóttir, Sandra Kristín Davíðsdóttir Lynch, Línhildur Sif Hrafnsdóttir, Alexía Gerður Valgeirsdóttir, Sonja Rún Guðmundsdóttir, Thelma Ósk Þrastardóttir, Daníel Arnar Sigurjónsson, Einar Aron Fjalarsson, Einar Þór Þrastarson, Erlendur Guðni Erluson, Einar Loki Eiðsson. Neðsta röð frá vinstri: Guðrún Guðjónsdóttir aðstoðarskólameistari, Sæunn Reynisdóttir, Elín Ósk Blomsterberg, Dagmar Ýr Sigurdórsdóttir, Margrét Dís Stefánsdóttir, Ásta Lilja Sigurðardóttir, Kolka Máney Magnúsdóttir, Sara Erludóttir, Auður Ilona Henttinen, Sigríður Ósk Sigurrósardóttir, Jón Ingi Ólafsson, Guðbjörg Aðalbergsdóttir skólameistari.

reykjabraut fyrir neðan reyki

Mildi að ekki fór verr í eldsvoða á Reykjabraut

Fimm manna fjölskylda náði að brjóta sér leið út um glugga í brennandi húsi á Reykjabraut aðfaranótt þriðjudagsins 10. janúar. Tilkynnt var um um eldinn rétt fyrir kl. 3 en fólkið hafði vaknað við reykskynjara á heimilinu. Náði fólkið þá að flýja í nærliggjandi hús og bíða eftir frekari aðstoð. Að sögn sjónarvotta var þeim mikið létt að sjá að fjölskyldan hafði komist lífs af en húsið varð alelda á svipstundu. Ljóst er að reykskynjari hefur bjargað lífi þeirra. Um er að ræða gamalt timburhús sem breski herinn hóf að byggja í kringum 1940. Við húsið var heitur hver og var húsið því notað sem þvottahús fyrstu árin. Síðar var byggt við húsið og það stækkað. Mikill samhugur er á meðal íbúa í nágrenninunu en í Facebook-hóp hverfisins er byrjað að safna fyrir ýmsum hlutum í nýtt innbú. Margir eru boðnir og búnir til að rétt fram hjálparhönd. Fjölskyldan dvelur nú í athvarfi hjá Rauða Krossinum.

10

- Fréttir úr bæjarlífinu

Útskriftarnemendum voru veittar viðurkenningar fyrir góðan námsárangur: Daníel Arnar Sigurjónsson fékk viðurkenningu fyrir góðan árangur í kvikmyndafræði og sögu. Sigríður Ósk Sigur­rósardóttir fékk viðurkenningu fyrir góðan árangur í jarðfræði, umhverfisfræði og dönsku. Viðurkenningu fyrir góðan árangur í félagsfræði og heimspeki fékk Atli Freyr Hjaltason og Telma Rut Sigurðardóttir fékk viðurkenningu fyrir góðan árangur í listgreinum. Fyrir góðan árangur í ensku, félagsgreinum, hestagreinum, spænsku og stærðfræði fékk Sandra Kristín Davíðsdóttir Lynch viðurkenningu. Viðurkenningu fyrir störf í þágu nemendafélagsins fengu Karl Héðinn Kristjánsson og Sigríður Ósk Sigurrósardóttir. Mosfellsbær veitti jafnframt Söndru Kristínu Davíðsdóttur Lynch viðurkenningu fyrir hæstu einkunn á stúdentsprófi.

tilkynnt var um bruna aðfaranótt 10. janúar

húsið brann til kaldra kola

Clinique dagar í Apótek MOS þann 20. janúar. Sérfræðingar frá Clinique farða og veita ráðgjöf laugardaginn 20. janúar í Apótek MOS. Bjóðum upp á fría förðun ef verslað er fyrir 6.900 kr. eða meira. Hægt er að bóka förðun í síma 416 0100.

RAKABOMBA Moisture Surge Extended Thirst Gel

Létt gelkrem sem veitir húðinni fullkominn raka í 24 stundir. Húðin ljómar innan frá og út. Kremið er olíulaust en vinnur upp rakatap húðarinnar.

20% afsláttur af Clinique snyrtivörum 20. janúar í Apótek MOS.


Kirkjukrakkar

Barnastarf fyrir 1. og 2. bekk haustið 2017

Mosfellsbær óskar eftir íbúðum til leigu Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur lýst yfir vilja sínum til að leysa vanda fólks sem neyðst hefur til þess að flýja heimaland sitt vegna ofsókna, með því að ganga til samninga við velferðarráðuneytið um móttöku flóttamanna frá Úganda. Stefnt er að komu fólksins í lok janúar eða byrjun febrúar nk. Af þessu tilefni óskar bæjarfélagið eftir að leigja fimm íbúðir, fjórar tveggja herbergja og eina fjögurra til fimm herbergja. Leigutíminn er tvö ár. Frekari upplýsingar veita Una Dögg Evudóttir unadogg@mos.is, Berglind Ósk B. Filippíudóttir bof@mos.is og Unnur V. Ingólfsdóttir unnur@mos.is VirÐing jákvæÐni framsækni umhyggja

Cei\[bbiX³h

Lágafellskirkja býður upp á Kirkjukrakka, kirkjustarf fyrir börn í 1. og 2. bekk. Kirkjukrakkar eru í samvinnu við Frístundasel Lágafellsskóla á Höfðabergi og Varmárskóla. Ekki er nauðsynlegt að vera í Frístundaseli til að taka þátt og fer starfið fram í skólanum. Kirkjukrakkar eru einu sinni í viku á föstudögum: Lágafellsskóli (Höfðaberg) frá kl. 13:20 til kl. 13:55. Varmárskóli frá kl. 14:10 til kl. 14:45. Kirkjukrakkar er kristilegt starf fyrir börn í 1. og 2. bekk, þar fræðast þau um kristna trú og kærleika, syngja og leika sér. Börnin læra bænir, heyra helstu sögur Biblíunnar og velta fyrir sér siðferðisboðskapnum sem í þeim býr. Engin greiðsla er tekin fyrir kirkjukrakka. Umsjón með kirkjukrökkum í vetur hefur Guðjón Reynisson, æskulýðsleiðtogi. Hægt er að skrá börnin í kirkjukrakka með því að senda tölvupóst á: gaujandri@ gmail.com. Taka þarf fram nafn, bekk og skóla barnsins.

T.T.T. æskulýðsstarf fyrir 10 til 12 ára Í vetur mun Lágafellskirkja eins og undanfarin ár vera með starf fyrir krakka á aldrinum 10 til 12 ára. Þann hóp höfum við kallað T.T.T. T.T.T. er félagsskapur fyrir öll 10 til 12 ára börn sem langar til að eiga skemmtilegan vetur saman. T.T.T. fundirnir verða á fimmtudögum kl. 17:00 til kl.18:00. Þar munum við skemmta okkur við margs konar leiki og verkefni. Fundirnir verða í safnaðarheimilinu að Þverholti 3. 3.hæð. Umsjón með þessu starfi hefur Guðjón Andri R. Reynisson, æskulýðsfulltrúi (gaujandri@gmail.com )

Sunnudagaskólinn

Á hverjum sunnudegi yfir vetrartímann er sunnudagaskóli í Lágafellskirkju kl. 13:00. Létt stund fyrir alla fjölskylduna. Þar syngjum við auðvitað öll skemmtilegu sunnudagaskólalögin. Í vetur munum við einnig sjá myndbrot með þeim Hafdísi og Klemma sem margir krakkar þekkja af dvd-diskunum „Daginn í dag“. Öll börn fá mynd með sér heim eftir hverja samveru. Umsjón með sunnudagaskólanum í vetur hafa þeir Hreiðar Örn og Þórður, organisti. Verið velkomin í sunnudagaskólann alla sunnudaga í vetur Við hlökkum til að sjá ykkur!

Cei\[bbiX³h

Spennandi sumarstörf Við leitum að metnaðarfullu fólki í fjölbreytt og eftirsótt sumarstörf í álverinu á Grundartanga. Í boði eru störf af ýmsu tagi við framleiðslu, raf- og vélvirkjun og fleira. Öll störfin henta jafnt körlum og konum. Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi og góðan starfsanda. Menntunar- og hæfnikröfur: 18 ára lágmarksaldur

Dugnaður og sjálfstæði

Mikil öryggisvitund og árvekni

Bílpróf er skilyrði

Heiðarleiki og stundvísi

Starfsfólk í raf- og vélvirkjun þarf að hafa sveinspróf eða vera langt komið í námi í viðeigandi fagi

Góð samskiptahæfni

Árangurstengd laun sumarfólks í vaktavinnu eru um 560.000 krónur á mánuði fyrir fullt starf. Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi, Borgarnesi og af höfuðborgarsvæðinu. Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar. Sumarstarfsmenn í framleiðslu- og iðnstörfum fara á frumnámskeið vegna vinnuvélaréttinda. Umsóknir og upplýsingar eru á www.nordural.is og hjá Guðrúnu Hjaltalín Guðjónsdóttur í síma 430 1000. Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið. Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 600 manns með fjölbreytta menntun og bakgrunn. Norðurál vill stuðla að jöfnu hlutfalli karla og kvenna innan fyrirtækisins og jöfnum tækifærum til starfsþróunar.

www.mosfellingur.is -

11


Stefán þór við tjaldið sitt

Dvaldi heilan mánuð í tjaldi á 83. breiddargráðu • Einangrunin reyndi mikið á andlega

Stefán þór í fimbulkulda

Mögnuð ferð á Suðurskautið Mosfellingurinn Stefán Þór Jónsson kom heim til fjölskyldu sinnar á Þorláksmessukvöld eftir rúmlega tveggja mánaða dvöl á Suðurskautinu. Stefán starfar hjá Arctic Trucks sem sérhæfir sig í smíði á stórum jeppum og sérhæfðum bílum. „Við höfum verið að smíða bíla fyrir erfiðustu skilyrði í heimi og erum einir í heiminum sem höfum náð því að vera með bíla á Suðurskautinu, sem hægt er að nota til langferða og leiðangra. Við erum búnir að smíða 24 bíla sem eru þarna á svæðinu. Það á enginn Suðurskautið en það er stærsta óhreyfða náttúruauðlind jarðar. Menn eru búnir að planta sér þarna niður og ætla að gera tilkall til svæðis ef eitthvað breytist í framtíðinni. Þarna eru mörg lönd með vísindastöðvar.“

Útbjó flugvöll á 83. breiddargráðu „Við vorum þrír Íslendingar sem fórum í þennan leiðangur. Við flugum frá Suður Afríku til Novolazarevskaya sem er rússnesk­ rannsóknarstöð. Þar er flugvöllur sem kallaður er Novo og er stærsti flugvöllurinn á þessari strandlengju. Okkar verkefni var að standsetja bílaflotann sem þarna er, moka bíla upp og gangsetja þá. Við erum með 6-8 bíla á okkar vegum en þeir eru í eigu Rússa og okkar. Stóra verkefnið okkar var svo að keyra upp á 83. breiddargráðu, útbúa þar flugvöll og taka á móti og þjónusta flugvélar og farþega. Aðalástæðan fyrir okkar túr var að þjónusta túristaflug. Það er ekki mikið um ferðamenn á Suðurskautinu en það er alltaf að aukast. Það er mikið til af ríku fólki sem vill komast inn á pól en er ekki að fara ganga neitt þarna.“

Tekið á móti ferðamönnum og fyllt á birgðir

Frostið fór mest í 46 gráður

Ferðamenn á Suðurpólnum

„Vegalengdinn frá Novo að 83. breiddargráðu er 1.700 kílómetrar. Við gerðum tvo bíla tilbúna fyrir þessa keyrslu en við vorum 90 klukkutíma á leiðinni. Við skiptumst á að keyra fjóra tíma í senn, mest keyrðum við 37 klukkutíma í einu. Við tjölduðum einu sinni á leiðinni, við Þórshamar. Einnig stoppuðum á 78. breiddargráðu en vildum ekki tjalda þar vegna kuldans og gistum því bílnum. Ég hugsa að kuldinn hafi mest farið í 45-46 gráður. Þegar við komum upp á 83. breiddargráðu settum við upp tjaldbúðirnar okkar en þar áttum við eftir að vera næsta mánuðinn. Næsta verkefni var að útbúa flugbraut og við fengum sendar til okkar olíubirgðir með stórri flutningavél. Olíutunnunum var kastað úr vélinni með fallhlíf og svo var það okkar vinna að grafa tunnurnar upp og koma þeim fyrir. Við útbjuggum hálfgerða flugvélabensínstöð en við fengum alls 208 tunnur.“

Á meðan Stefán dvaldist á 83. breiddargráðu komu fimm vélar með farþegum til þeirra. „Við settum upp aðstöðu fyrir farþegana, matartjald, klósetttjald og 6 gisti­tjöld. Það eru mest 12 viðskiptavinir í hverri ferð og yfirleitt 2-3 leiðsögumenn. Flugvélarnar fljúga frá Novo til okkar þar sem vélin stoppar í ca. tvo tíma á meðan við setjum á hana eldsneyti. Vélin heldur svo áfram á Suðurpólinn þar sem hún stoppar í tvo tíma. Vélin flýgur svo aftur til okkar á 83. breiddargráðu og fólkið gisti þá eina nótt í tjaldbúðunum. Við þjónustuðum bæði vélina og farþegana þ.e. komum fólkinu fyrir í tjöldunum og græjuðum vélina svo fyrir heimflugið til Novo.“

Ekki í neinu sambandi við umheiminn „Þetta var mikil og óvenjuleg lífsreynsla. Við vorum á einum kaldasta stað á jörðinni. Einangrunin þarna er ekki fyrir alla. Maður var tiltölulega fljótur að venjast kuldanum

lopapeysan kemur sér vel

en íslenska lopapeysan kom sér vel. Dvölin á 83. breiddargráðu var mögnuð, maður er náttúrlega ekki í neinu sambandi við umheiminn, það er hvorki net né símasamband. Eitt aðalverkefnið var að halda sjálfum sér í lagi og láta daginn líða. Það er sól þarna allan sólarhringinn þannig að maður þarf að búa sér til sína rútínu. Þetta reyndi ekki síður á andlegu hliðina en þá líkamlegu,“ segir Stefán að lokum og á alveg von á því að fara fleiri túra á Suðurskautið.

Karlakórinn Stefnir stendur fyrir þorratónleikum Starf Karlakórsins Stefnis hefur verið öflugt en í haust var æft fyrir hátíðarsamkomu á bæjarhátíðinni Í túninu heima. Í nóvember stóð kórinn fyrir Söngnum í Mosó í fjórða sinn en þar komu þrír kórar í heimsókn og var uppákoman haldin í íþróttahúsinu að Varmá. Í sumar er ætlunin að sækja heim MiðEvrópulöndin Tékkland og Austurríki þar sem tekið verður þátt í tónlistarhátíð í Vínarborg. Að auki verða tónleikar í Brno í Tékklandi og torgsöngur og fleira í Prag.

Þenja þorraraustina í Guðríðarkirkju Nú í janúar hefur Karlakórinn Stefnir það á stefnuskránni að standa fyrir nýjungum í starfi kórsins. Ákveðið var að taka ekki þátt í tónleikaflórunni fyrir nýliðin jól en þess í stað er ætlunin að þenja þorraraustina. Miðvikudaginn 17. janúar verður blásið til þorratónleika í Guðríðarkirkju í Grafarholti sem hefjast kl. 20:00. Dagskráin verður með

12

Karlakórinn að loknum söng í íþróttahúsinu að Varmá

íslensku sniði, allir textarnir og flest lögin eru af kyni Frónsins og landanum vel kunn. Þarna verður karlakórahefðinni gerð góð

- Fréttir úr bæjarlífinu

skil þótt með smá tilbrigðum verði. Stefnismenn vonast til að þessir tónleikar verði liður í að fylla Mosfellinga og gesti

þeirra af þorraandanum og undirbúa glímuna við komandi þorrablót. Aðgangseyri er stillt í hóf eða kr. 2.500.


Matarboxið hefur starfsemi í Desjamýri • Fjölbreytt úrval rétta sem sendir eru heim að dyrum • Val um 10-15 rétti

Þægindi og tímasparnaður fyrir fjölskyldur Matarboxið er ný þjónusta fyrir fólk sem vill þægindi og tímasparnað við undirbúning máltíða fyrir fjölskylduna. Nýverið opnaði fyrirtækið Matarboxið í Desjamýri 1. Það eru þau Guðrún Helga Rúnarsdóttir og Sveinn Matthíasson sem eiga og reka Matarboxið. Matarboxið býður upp á heilsusamlegt, fjölbreytt gæðahráefni ásamt uppskriftum fyrir alla fjölskylduna sem raða má saman að óskum hvers og eins. „Minn grunnur er að ég er næringarráðgjafi,“ segir Guðrún Helga. „Það sem ég hef rekið mig á þegar ég er að hjálpa fólki er að það er ekkert mál að segja því hvernig það á að borða. Vandamálið er að fara í búðina, kaupa inn ný hráefni og fara heim og elda. Matarboxið er einfalt, þú pantar, við tökum saman pöntunina og sendum þér heim að dyrum þér að kostnaðarlausu,“ segir Guðrún Helga.

Hollur matur úr úrvals hráefni Á heimasíðunni matarboxid.is er að finna fjölbreytt úrval rétta sem fólk getur valið og fengið senda heim. Hægt er að velja fyrirfram ákveðin box eða velja sinn eigin matseðil. Hægt er að fá alla rétti fyrir annað hvort tvo eða fjóra einstaklinga. „Matarboxið er þjónusta fyrir fólk sem vill borða fjölbreyttari og hollari mat úr úrvalshráefni, prófa nýja rétti, vill aukin þægindi og minnka matarsóun og kostnað. Fólk fær senda til sín þá rétti sem það velur, allt hráefni sem til þarf og uppskrift.

sveinn matthíasson og Guðrún Helga Rúnarsdóttir

Það sparar tímann að fara í búðina og notar hann frekar til að elda heima.“

Bjóða upp á fjölbreytt val „Við bjóðum upp á 10-15 rétti í hverri viku og skiptum út matseðlinum vikulega. Við setjum saman box með þremur réttum. Núna bjóðum við upp á Box vikunnar og Veganbox og ætlum svo að bæta við Lágkolvetnaboxi fljótlega. Það sem okkur sýnist vera vinsælast hjá fólki er að blanda saman réttunum og jafnvel taka mismunandi rétti fyrir fjölskylduna. Það er hægt að panta hjá okkur og fá heimsent alla virka daga. Við opnuðum í desember og þetta hefur farið vel af stað, við erum opin fyrir öllum ábendingum. Við ætlum að mæta þörfum viðskiptavina okkar á sem bestan hátt,“ segir Guðrún Helga að lokum og bendir fólki á heimasíðuna þeirra þar sem allar upplýsingar að finna.

HEILDVERSLUNIN MIRELLA LOKAR í Háholti 23, Mosfellsbæ 20. janúar

ALLT Á AÐ SELJAST – DÚNDUR VERÐ! Mikið úrval af bómullarbolum, microbolum og nærfatnaði á dömur, herra og börn. Dömubolir úr ull/silki og ull/bómull. Einnig úrval af kertastjökum, kristalsglösum, skartgripum, skjalatöskum, rafmagnsvörum, leikföngum, Tupperware vörum o.fl.

Opið virka daga kl. 13-17. Opið laugardagana 13. jan. og 20. jan. kl. 12-16.

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

Varmárskóli leitar að öflugum starfsmönnum Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Skólastarfið er í þremur byggingum, yngri deild, eldri deild og Brúarlandi. Varmárskóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda.

Vegna forfalla vantar: • Sérkennara á elsta stigi • Grunnskólakennara á yngsta stig - hlutastarf • Þroskaþjálfi á elsta stigi Vilt þú starfa sem byggingarfulltrúi hjá Mosfellsbæ? • Skólaliði í hlutastarf á elsta stigi (m.a. gangavarsla og aðstoð í mötuneyti nemenda – ekki skúringar) MOSFELLSBÆR ER ÖRT STÆKKANDI SVEITARFÉLAG ÞAR SEM ÁHUGAVERÐ VERKEFNI ERU • Stuðningsfulltrúar á elsta stigi (hlutastarf) DAGLEGT VIÐFANGSEFNI. ÞVÍ LEITUM VIÐ AÐ ÖFLUGUM BYGGINGARFULLTRÚA Í TEYMI OKKAR. • Matráður í mötuneytiseldhús frá og með 15. jan. (afleysing í 4 vikur) Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á framkvæmd opinbers byggingareftirlits í samræmi við gildandi lög (nr. 160/2010) og • reglugerðir. Byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyfi og hefur eftirlit meðsamkomulagi leyfisskyldum framkvæmdum og Frístundaleiðbeinendur frá kl. 13-17 eða eftir

annast önnur verkefni sem kveðið er á um í mannvirkjalögum. Byggingarfulltrúi starfar á umhverfissviði og leiðir faglega þróun byggingarmála innan sviðsins. Helstu verkefni felast í samskiptum við hönnuði, verktaka og Menntunarog hæfnikröfur: íbúa í tengslum við framkvæmdir í sveitarfélaginu. Þá annast byggingarfulltrúi útgáfu byggingarleyfa, yfirferð og • Menntun samkvæmt gildandi samningum, samþykkt aðaluppdrátta, verkfræði- og séruppdrátta og útgáfu vottorða og skráningu mannvirkja.

ef ekki fæst fólk með réttindi er annað skoðað

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. • Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður

Góð tölvukunnátta og þekking á forritum skilyrði Góð þekking á lögum og reglugerðum tengdum byggingarleyfum er æskileg Prófgráða í verkfræði, tæknifræði, arkitektúr eða byggingarfræði skilyrði  Framúrskarandi samskiptahæfileikar eru nauðsynlegir Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg  og Hæfni til að tjá sig í rituðu töluðu máli Að lágmarki fimm ára starfsreynsla skv. 25. gr. Varmárskóla Frekari upplýsingar á heimasíðu á www.mos.is enogeinnig veitir mannvirkjalaganna  nánari Sjálfstæð, frumkvæði og öguð vinnubrögð eru Þórhildur Elfarsdóttir skólastýra í s:863-3297 upplýsingar. Umsóknir nauðsynleg Byggingarfulltrúi skal hafa löggildingu sem ásamt starfsferilsskrá sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum skulu hönnuður sbr. 25. gr. mannvirkjalaga  Önnur skilyrði sbr. ákvæði mannvirkjalaga

• Góð færni í samvinnu Menntunarog hæfnikröfur:    

og samskiptum

Umsóknarfrestur er til 19. janúar 2018

berast á netfangið thorhildur@varmarskoli.is. Umsóknir um frístundaleiðbeinendur veitir Ragnar Karl forstöðumaður frístundasels í netfang: ragnarkarl@ Umsóknarfrestur er til og með 8. nóvember 2017 varmarskoli.is og í s:og693-6721. umsóknum verðurogsvarað. Laun eru Umsóknir ásamt starfsferilsskrá kynningarbréfiÖllum sem greinir frá reynslu, menntun fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrirsamkvæmt hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. ísl. Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna B. Hansen, kjarasamningi Sambands sveitarfélaga og viðkomandi stéttarframkvæmda-stjóri umhverfissviðs, í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. ­félags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Háholt 23, 270 Mosfellsbær

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

Sími: 586 8050 / mirella@simnet.is / facebook.com/mirella.ehf

www.mosfellingur.is -

13


Einn tveir og elda og Afturelding gera með sér samning • Allt sem þarf til eldamennsku

Knattspyrnudeildin sér um afhendingu á matarkössum Einn tveir og elda og knattspyrnudeild Aftureldingar hafa gert með sér samning um að Afturelding sjái um afhendingu á tilbúnum matarkössum sem Einn tveir og elda er að fara af stað með. Allir þeir viðskiptavinir sem panta hjá Einn tveir og elda og óska eftir að sækja sína matarpakka til Aftureldingar styrkja Aftureldingu í leiðinni um 5% af sölunni. „Þetta þáttur okkar í því að styrkja íþróttahreyfinguna í landinu,“ segir Jón Arnar Guðbrandsson hjá Einn tveir og elda. „Við hlökkum mikið til þessa samstarfs. UMFA er eitt margra íþróttafélaga sem við munum vinna með og er eitt þeirra þriggja félaga sem verða með frá fyrsta degi.“ Afhending matarpakkanna fer fram í Vallarhúsinu við Varmárvöll á milli kl. 16 og 19 mánudaga og þriðjudaga í hverri viku. Þannig er komið til móts við óskir þeirra fjölmörgu sem vilja sækja á afhendingarstað í sínu eigin hverfi.

Stjörnukokkar í gestahlutverki Einn tveir og elda sendir á staðinn spennandi uppskriftir að máltíðum og allt hráefni sem þarf til eldamennskunna. Áhersla er lögð á að bjóða besta fáanlega hráefnið hverju sinni og fjölbreytilegar uppskriftir, þar sem hollusta og bragð verður í fyrirrúmi. Nánari upplýsingar er að finna á einntveir.is þar sem hægt er að panta þjónustu. Auk girnilegra uppskrifta frá kokkum Einn tveir og elda mun hópur stjörnukokka útbúa sérstakar uppskriftir fyrir viðskiptavini. Þeirra á meðal eru Ragnar Freyr Ingvarsson (læknirinn í eldhúsinu), Jói Fel og

Stórtónleikar Rótarý í Hörpu • Rót

Styrkja tón ásbjörn fyrir hönd knattspyrnudeildar og jón arnór fyrir hönd einn tveir og elda

Gunnar Már Sigfússon, kenndur við lágkolvetna lífsstílinn. Þeir og fleiri munu bregða sér í hlutverk gestakokka og útbúa sérstaka helgarpakka, hver á sínu sérsviði.

Eftirspurnin á Íslandi fjórfaldast Máltíðamarkaðurinn er í hröðum vexti um allan heim. Ef horft er til þróunar í nágrannalöndunum má gera ráð fyrir því að hér á landi muni markaðurinn fjórfaldast að umfangi á næstu tveimur árum. Þjónustan er einföld og þægileg í notkun, hún sparar neytendum tíma og fyrirhöfn, dregur úr matarsóun og er hagkvæmur kost-

Mosfellsbær vekur athygli á því að eftirspurn er eftir þjónustu dagforeldra í sveitarfélaginu. Nú er því gott tækifæri fyrir áhugasama einstaklinga til að afla sér leyfis til að sinna daggæslu barna í heimahúsi. Til að öðlast réttindi sem dagforeldri þarf að sækja sérstakt réttindanámskeið sem að öllu jöfnu er haldið í febrúar. Mosfellsbær styrkir umsækjendur sem sækja vilja námskeiðið og gerast dagforeldri. Gott samstarf er milli starfandi dagforeldra og stuðningur við starfsemina af hálfu Mosfellsbæjar. Sótt er um leyfið á heimasíðu Mosfellsbæjar / Íbúagátt, www. mos.is og eftirfarandi gögn þurfa að fylgja með umsókninni: 1. Sakavottorð allra heimilismanna, 18 ára og eldri 2. Læknisvottorð heimilismanna 3. Meðmæli umsækjanda Þegar umsókn hefur borist eru aðstæður á heimili skoðaðar og gefin ráð um mögulegar betrumbætur á því húsnæði sem ætlað er undir starfsemina.

Allar nánari upplýsingar veitir fræðslu- og frístundasvið Mosfellsbæjar í síma 525 6700. Einnig er hægt að senda póst á mos@mos.is VirÐing jákvæÐni framsækni umhyggja

- Fréttir úr bæjarfélaginu

Umsjón í höndum Mosfellinga ur fyrir fjölskyldur og einstaklinga. Aukin netverslun almennings og aukinn áhugi á matargerð ýtir enn frekar undir máltíðaþjónustu af því tagi sem hér um ræðir.

Mosfellingurinn Knútur Óskarsson, umdæmisstjóri, flutti ávarp við upphaf tónleikanna en umsjón tónleikanna að þessu sinni var alfarið í höndum

Litli skiptibókamarkaðurinn 2018

Vilt þú gerast dagforeldri?

14

Stórtónleikar Rótarý voru haldnir í Norðurljósasal Hörpu 7. janúar. Þetta var í 21. sinn sem blásið var til tónleika á vegum Rótarý. Tónlistardagskráin hefur ávallt verið í flutningi landskunnra listamanna en jafnframt hafa ungir verðlaunahafar Tónlistarsjóðs Rótarý komið fram og vakið verðskuldaða athygli sem leiðarstjörnur hver á sínu sviði í tónlistarlífinu. Stuðningur Rótarý hefur komið þeim að góðu gagni við öflun framhaldsmenntunar í list sinni.

Litli skiptibókamarkaðurinn fer fram í Bókasafni Mosfellsbæjar lau. 13. jan. kl. 14–16. Börnum á aldrinum 6 – 12 ára er boðið að koma með gömlu bækurnar sínar sem þau eru hætt að lesa og velja sér aðrar í staðinn. Börnin fá afhentan miða með tölustaf sem gefur upp þann fjölda bóka sem þau koma með, sýna svo miðann þegar þau eru búin að velja sér bækur, og geta þá tekið jafn margar með sér heim. Mikilvægt er að bækurnar séu vel með farnar og hreinar. Markmiðið er að lengja líftíma bókanna, ýta undir áhuga barnanna á bókum og þar með lestraráhuga. Gott er að mæta tímanlega svo hægt sé að raða upp bókunum.

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

Hlökkum til að sjá ykkur sem flest! Bókasafn Mosfellsbæjar


styrkur veittur til framúrskarandi tónlistarfólks

Jóna G. Kolbrúnardóttir syngur

pu • Rótarýklúbbur Mosfellssveitar hélt utan um dagskrána í ár

tónlistarfólk til náms

lovísa afhendir listamönnunum blóm

Rótarýklúbbs Mosfellssveitar. Í framkvæmdastjórn af hálfu klúbbsins voru Lovísa Hallgrímsdóttir, Marteinn Magnússon og Þór Fannar.

Veglegur styrkur Sam­hliða tónleikunum veitti Rótarý-

­hreyf­ing­in ár­legan styrk til framúrsk­ r­andi tón­listar­fólks sem er við það að a ljúka há­skóla­námi á sínu sviði. Að þessu sinni eru styrkþeg­arn­ir Jóna G. Kol­brún­ar­dótt­ir söng­kona og Hrafn­hild­ur Marta Guðmunds­dótt­ir selló­leik­ari og hljóta þær hvor um sig 800 þúsund krón­ur.

www.mosfellingur.is -

15


Með ósk um gæfuríkt ár

Nýarskveðja bæjarstjóra

Um áramót Kæru Mosfellingar! Við áramót er okkur tamt að taka stöðuna, leggja mat á það sem gerðist á liðnu ári um leið og við horfum fram á veginn. Höfum við gengið til góðs, götuna fram eftir veg og hvernig blasir framtíðin við okkur? Árið 2017 var gott ár fyrir marga. Mikil hagsæld hefur ríkt í okkar góða landi undanfarin ár sem skilað hefur sér til þjóðarinnar með meiri velmegun og auknum kaupmætti. Það mátti lesa í fjölmiðli um daginn að yfir stæði fordæmalaust góðæri og laun hefðu aldrei verið hærri. Þótt líklegt megi teljast að við séum nú á toppi hagsveiflunnar, er útlitið til næstu ára samt sem áður bjart. Áfram er spáð vexti í hagkerfinu, fjölgun ferðamanna, góðri stöðu fiskistofna og tryggri afkomu þjóðarbúsins. Töluvert umrót var í landsmálapólitíkinni á sl. ári. Ríkisstjórnin sprakk eftir stutta setu og kosningar fóru fram. Niðurstaðan leiddi til myndunar nýrrar ríkisstjórnar með mjög breiða pólitíska skírskotun þar sem Sjálfstæðisflokkur og Vinstri græn mynduðu ríkisstjórn með þátttöku Framsóknarflokksins. Í Mosfellsbæ hafa Sjálfstæðisflokkur og Vinstri græn myndað meirihluta í bæjarstjórn frá árinu 2006 þrátt fyrir að annar þessara flokka hafi lengst af haft nægan styrk í bæjarstjórn til að vera einn í meirihluta. Þetta samstarf hægri og vinstri flokks hefur gefist afar vel í Mosfellsbæ enda hefur ríkt traust og trúnaður milli aðila. Nú má segja að „Mosfellsbæjarmódelið“ hafi verið tekið upp í landsmálunum og ég hef þá trú að þessi nýja ríkisstjórn eigi eftir að reynast þjóðinni vel og geti haldið áfram þeim góðu verkum sem hafa verið í gangi. Fyrir Mosfellsbæ var árið gott og ánægja ríkti meðal íbúanna með bæinn sinn samkvæmt könnunum. Mig langar sérstaklega að nefna eitt verkefni sem efnt var til á árinu en það er lýðræðisverkefnið „Okkar Mosó“. Það verkefni tókst einstaklega vel og var þátttaka íbúa mikil sem leiddi til margra góðra verka sem íbúar óskuðu eftir að hrint yrði í framkvæmd. Ljóst er að framhald verður á verkefnum sem þessum.

Mikil íbúafjölgun í Mosfellsbæ Mjög mikil íbúafjölgun varð í Mosfellsbæ eða um 8% á árinu 2017. Segja má að hér sé um fordæmalausa fjölgun að ræða. Mestu munar um nýju hverfin okkar Leirvogstungu og Helgafellshverfi og er fjölbýlishluti þess hverfis nú að verða fullbyggður. Töluvert er þó eftir af sérbýlishluta Helgafellshverfis en fullbyggt munu um 3.000 íbúar búa þar. Þessu til viðbótar eru að fara af stað verkefni í miðbænum sem felur í sér um 250 nýjar íbúðir við Bjarkarholt, Háholt og Þverholt ásamt verslunarhúsnæði. Það mun setja nýjan svip á miðbæinn okkar og gera hann mun samkeppnishæfari um verslun, þjónustu og menningu ýmis konar. Svona mikil uppbygging kallar á fjárfestingar í innviðum. Helgafellsskóli er nú í byggingu og er gert ráð fyrir að fyrsti áfangi hans verði tekinn í notkun í upphafi árs 2019. Önnur stór framkvæmd sem ráðist verður í á árinu 2018 er bygging knatthúss að Varmá. Húsið verður byggt þar sem eldri gervigrasvöllur er nú og verður um 3.800 fm að stærð. Auk knattspyrnuvallar verður í húsinu hlaupabraut ásamt göngubraut, áhorfendaaðstöðu og snyrtiaðstöðu. Húsið verður án alls efa bylting fyrir

íþróttafólk, sérstaklega knattspyrnu, í Mosfellsbæ. Með húsinu verður til góð æfingaaðstaða allan ársins hring. Áfram verður haldið með atvinnuuppbyggingu í bænum. Lóðum verður fjölgað í Desjamýri og uppbygging þar komin vel á veg. Gerður hefur verið samningur um uppbyggingu á lóðum við Sunnukrika sem er hluti af miðsvæði bæjarins. Þar hefur þremur af fjórum lóðum á svæðinu verið úthlutað þar sem reisa á skrifstofu- og þjónustuhúsnæði, aðstöðu fyrir ferðaþjónustuaðila og í skoðun er að þar verði einnig 4-5 stjörnu hótel með veitingastað. Uppbygging á Leirvogstungumelum er hafin en þar hefur landeigandi selt lóðir undir atvinnustarfssemi. Þetta eru allt saman góðar fréttir fyrir Mosfellsbæ sem mun auka atvinnutækifæri í bænum sem og tekjur bæjarsjóðs sem hægt er að nota til að bæta enn frekar þjónustu við bæjarbúa.

Álögur lækka og þjónusta efld Samkvæmt fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2018 munu skattar og gjöld lækka jafnframt því að þjónusta við íbúana verður efld. Þrátt fyrir þetta er gert ráð fyrir rúmlega 300 mkr. afgangi af rekstri bæjarsjóðs á árinu. Aukin hagsæld, fjölgun íbúa ásamt traustum rekstri gerir það að verkum að svona er hægt að standa að málum hjá Mosfellsbæ. Meðal þess sem fjárhagsáætlunin inniheldur má nefna: Þjónusta við börn og unglinga aukin. Áfram verður unnið að því að auka þjónustu við 12-18 mánaða börn og plássum fjölgað um 20 á þeim ungbarnadeildum sem stofnaðar hafa verið. Frístundaávísun mun hækka um 54% og fara í 50 þúsund kr. og gjaldskrár leikskóla miðast við 13 mánaða aldur í stað 18 mánaða. Jafnframt var ákveðið að almennt gjald í leikskóla lækki um 5% frá áramótum. Þá verður unnið að verkefnum til að skapa enn betri aðstöðu í leik- og grunnskólum m.a. með því að efla tölvukost og aðrar umbætur með verulegum fjármunum á árinu 2018. Álögur á einstaklinga og fyrirtæki lækka. Álagningar-

Takk fyrir stuðninginn

16

- Nýársávarp bæjarstjóra Mosfellsbæjar

hlutföll fasteignaskatts, fráveitu- og vatnsgjalds lækka um 11% og lækkar kostnaður íbúa og af fasteignum sem því nemur auk þess sem lækkun fráveitu- og vatnsgjalds hefur áhrif til lækkunar fyrir fyrirtæki í bænum. Þá verða ekki almennar hækkanir á gjaldskrám fyrir þá þjónustu sem bærinn veitir og lækka gjaldskrár því að raungildi milli ára þriðja árið í röð. Framlög til afsláttar á fasteignagjöldum til tekjulægri eldri borgara hækka um 50% milli ára. Loks mun verð á heitu vatni lækka um 5% þann 1. janúar 2018. Með þessu er tryggt að allir muni með einhverjum hætti njóta góðs af bættu rekstrarumhverfi sveitarfélagsins. Í vor verður kosið til sveitarstjórna og þá munu landsmenn ganga að kjörborðinu og kjósa fulltrúa í bæjarstjórnir. Ég vænti þess að við Mosfellingar munum sýna lýðræðisvitund okkar í verki og flykkjast á kjörstað síðasta laugardag í maí. Mosfellsbær fagnaði 30 ára kaupstaðarafmæli þann 9. ágúst sl. Haldið var veglega upp á afmælið og komu m.a. forsetahjónin í vel heppnaða opinbera heimsókn í bæinn okkar. Hátíðarhöldin enduðu síðan með glæsilegri bæjarhátíð „Í túninu heima“ síðustu helgina í ágúst. Framtíðin er björt í Mosfellsbæ og með gildin okkar góðu VIRÐINGU – JÁKVÆÐNI - FRAMSÆKNI og UMHYGGJU að leiðarljósi eru okkur allir vegir færir. Ég vil nota tækifærið og þakka ykkur öllum fyrir gott samstarf, samskipti, vináttu og stuðning á árinu 2017 og megi árið 2018 verða okkur gæfuríkt og gleðilegt. Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri


Útnefning á íþróttakarli og íþróttakonu Mosfellsbæjar 2017 Íþróttamiðstöðinni að Varmá

fimmtudaginn 18. janúar

kl. 19:00 Allir hjartanlega velkomnir

Kynning á íþróttafólki sem tilnefnt er Kosning fer fram á www.mos.is Úrslit verða tilkynnt fimmtudaginn 18. janúar Kosning fer fram á vef Mosfellsbæjar www.mos.is dagana 11. - 15. janúar. Velja skal karl í 1., 2. og 3. sæti sem og konu í 1., 2. og 3. sæti. Kosningin er ekki gild nema valið sé í öll þrjú sætin. Úrslit verða kynnt fimmtudaginn 18. janúar kl. 19 í Íþróttamiðstöðinni að Varmá.

Bæjarbúum gefst kostur á, ásamt aðal- og varamönnum í Íþrótta- og tómstundanefnd, að kjósa íþróttakarl og íþróttakonu Mosfellsbæjar 2017.


Alexender Stefánsson 

blak

Arnar Bragason 

Íþróttamaður blakdeildar Aftureldingar

Íþróttamaður taekwondodeildar Aftureldingar

Alexander Stefánsson er fæddur árið 1990 og því 27 ára gamall. Hann hefur verið fastamaður í íslenska landsliðinu í mörg ár og á að baki landsleiki bæði í A landsliði sem og í unglingalandsliðum Íslands. Alexander kom til liðs við karlalið Aftureldingar í blaki í janúar 2017 og átti stóran þátt í fyrsta bikarmeistaratitli félagsins á árinu.

Arnar er reynslumesti taekwondomaður landsins og hefur keppt í rúmlega aldarfjórðung í hópi þeirra bestu.

taekwondo

Hann er yfirþjálfari deildarinnar hjá Aftureldingu, og hefur æft við deildina undanfarin 8 ár og verið ómetanlegur í uppbyggingu hennar. Arnar vann til gullverðlauna á Opna bandaríska meistaramótinu í taekwondo í janúar í öldungaflokki, en það mót er eitt það sterkasta í heiminum. Í vor gerði hann sér svo lítið fyrir og vann til silfurverðlauna á Evrópumóti öldunga. Þess má geta að í þessari íþrótt teljast menn öldungar þegar 35 ára aldri er náð og er öldungaflokkurinn því gríðarlega sterkur á stórum mótum sem þessum. Auk þess að vera yfirþjálfari deildarinnar hjá Aftureldingu hefur hann tekið að sér að vera yfirþjálfari deildanna hjá Fram og ÍR.

Alexander var fyrirliði íslenska landsliðsins þegar liðið vann til bronsverðlauna á Evrópumóti smáþjóða. Einnig spilaði hann með landsliðinu í 2. umferð undankeppni fyrir HM í Frakklandi í maí og á Smáþjóðaleikunum í San Marino í sumar.

C Arnór Breki Ásþórsson 

knattspyrna

Knattspyrnumaður Aftureldingar

Arnór Róbertsson 

sund

Sundmaður Aftureldingar Arnór er 16 ára og hefur æft sund með UMFA í 10 ár. Helstu afrek Arnórs á árinu voru að ná lágmörkum og keppa á Aldursflokkameistaramótinu (AMÍ) í júní. Hann keppti í flokki 15-16 ára og endaði í 15. sæti í 100 m bak og 11.sæti í 100 m bringusundi.

Arnór Breki er fæddur árið 1998 og er 19 ára gamall. Þrátt fyrir ungan aldur er Arnór að ljúka sinni fjórðu leiktíð í meistaraflokki Aftureldingar. Hann hefur spilað 56 leiki með Aftureldingu í 2. deildinni og bikarkeppni og skorað 5 mörk. Hann á að baki 5 leiki með U17 ára landsliði Íslands. Arnór er vinstri bakvörður og var algjör lykilmaður í liði Aftureldingar í 2. deild karla í sumar. Hann er einnig frábær fyrirmynd fyrir yngri iðkendur. Arnór mætir 100% á allar æfingar og mætir einnig á aukaæfingar. Hann gefur gefið mikið af sér fyrir félagið og hefur þjálfað yngri flokka félagsins.

Arnór náði einnig lágmarki og keppti á Íslandsmeistaramótinu í 25 m laug (ÍM25) í nóvember. Hann hefur bætt sig mikið á árinu í öllum sundum enda æfir hann 8 sinnum í viku, þar af 6 sinnum í lauginni og 2 þrekæfingar.

Arnór Breki samdi í vetur við Fjölni sem leikur í Pepsi-deildinni. Hann mun því leika meðal þeirra bestu á Íslandi á næstu leiktíð. Hann er metnaðarfullur og kappsamur við að ná markmiðum sínum.

Bjarni Páll Pálsson 

kraftlyftingar

Björn Óskar Guðjónsson 

Kraftlyftingamaður Mosfellsbæjar

Íþróttamaður Golfklúbbs Mosfellsbæjar

Kraftlyftingamaður ársins er Bjarni Páll Pálsson. Hann setti tvö Íslandsmet í réttstöðulyftu á árinu í 74 kg flokki, 235,5 kg. Bjarni á bæði Íslandsmetin með og án búnaðar.

Björn Óskar Guðjónsson verður 21 árs á árinu. Hann hóf nám við University of Lafayette í Louisiana-fylki síðasta haust þar sem hann leikur með golfliði skólans í bandaríska háskólagolfinu.

Bjarni er einn fremsti spretthlaupari landsins en hefur náð undraverðum árangri á skömmum tíma og hefur alla burði til að geta náð gríðarlega langt í kraftlyftingum. Bjarni hefur áhuga á að fara á fullum krafti í kraftlyftingarnar og bæti sig í hnébeygjum og bekkpressu. Hann er þegar fremstur meðal jafningja í réttstöðulyftu.

Björn átti mjög gott keppnissumar hér á landi og hefur farið vel af stað í háskólagolfinu. Hann lék glæsilegt golf á meistaramóti GM þar sem hann lék á átta höggum undir pari. Hann var lykilmaður í liði GM á Íslandsmóti golfklúbba þar sem hann vann alla sína leiki en sveit GM hafnaði í 3. sæti í efstu deild. Björn var einnig í karlalandsliðinu í golfi árið 2017 og er því frábær fulltrúi Mosfellsbæjar í golfíþróttinni.

Ljóst er að Bjarna bíður björt framtíð ákveði hann að einbeita sér að fullu að kraftlyftingum.

Hann er afar skipulagður og eyðir miklum tíma í æfingar, bæði á sumrin og veturna. Björn Óskar er sér og klúbbnum til sóma.

golf


K

á w osnin ww .mo g s.is

Útnefning á íþróttakarli og íþróttakonu Mosfellsbæjar 2017 Kynning á íþróttakörlum sem tilnefndir eru vegna kjörs til íþróttakarls Mosfellsbæjar 2017, og afrekum þeirra á árinu.

Cei\[bbiX³h

Kosning fer fram á vef Mosfellsbæjar dagana 11. - 15. janúar. Velja skal karl í 1., 2. og 3. sæti sem og konu í 1., 2. og 3. sæti. Cei\[bbiX³h

Dagur Fannarsson

lyftingar

Lyftingamaður Mosfellsbæjar

Elvar Ásgeirsson 

Cei\[bbiX³h handknattleikur

Íþróttamaður handknattleiksdeildar Aftureldingar

Lyftingamaður ársins er Dagur Fannarsson. Hann átti frábært ár og varð annar á Íslandsmótinu í Ólym­pískum lyftingum 2017, vann gull á Meistaramóti UMSK og átti frábært ár þar sem árangur hans var stöðugur. Dagur hefur sýnt frábærar framfarir og á bjarta framtíð.

Elvar Ásgeirsson er íþróttamaður handknattleiksdeildar Aftureldingar árið 2017. Elvar er fæddur árið 1994 og hefur leikið allan sinn feril með Aftureldingu. Elvar hóf ungur að leika með Aftureldingu og er nú að leik sína sjöttu leiktíð með meistaraflokki karla.

Dagur er aðeins 17 ára gamall og hefur sýnt fádæma öryggi á þeim mótum sem hann hefur tekið þátt í, fengið nánast allar sínar lyftur gildar og sýnt stöðugar framfarir.

Fyrir tímabilið 2015-2016 meiddist Elvar alvarlega og missti af tímabilinu. Hann sneri til baka fyrir síðasta tímabil og kom mjög sterkur til leiks. Með Elvar innanborðs lék liðið meðal annars til úrslita í bikarkeppninni auk þess að komast í undanúrslit Íslandsmótsins. Í dag er Elvar lykilleikmaður liðsins bæði í vörn og sókn og í stöðugri framför. Í vetur hefur Elvar spilað spilað 11 leiki í deildarkeppninni og skorað í þeim 53 mörk. Síðustu ár hefur Elvar verið valinn í úrvalshóp HSÍ sem skipað er þeim leikmönnum sem hugsaðir eru sem framtíðarmenn íslenska landsliðsins.

Guðmundur Ágúst Thoroddsen

frjálsíþróttir

Frjálsíþróttamaður Aftureldingar Guðmundur Ágúst fór snemma að æfa íþróttir en byrjaði fyrst hjá badminton­deild Aftureldingar. Hann hefur æft frjálsar frá 17 ára aldri eða alls í 5 ár. Hann hafði mest áhuga á hlaupum og varð fljótt góður í þeim. Guðmundur hafði mikið keppnisskap og vilja til æfa mikið. Í dag æfir hann að meðaltali fimm sinnum í viku og er fyrirmynd íþróttamanna, skipulagður og þolinmóður. Í dag er hann meðal fremstu spretthlaupara á landinu og er farinn keppa um landsliðsæti. Helsti árangur 2017: (innanhúss) Íslandsmeistari 20-22 ára í 60 m hlaupi á 7,19 sek. (innanhúss) Íslandsmeistari 20-22 ára í 200 m hlaupi á 22,58 sek. (innanhúss) Íslandsmeistari 20-22 ára í 400m hlaupi á 50,13 sek. (utanhúss) Íslandsmeistari 20-22 ára í 100 m hlaupi á 11,59 í -3,6 í mótvind. (utanhúss) Íslandsmeistari 20-22 ára í 200 m hlaupi á 22,32 í -0,5 í mótvind.

Reynir Örn Pálmason Hestaíþróttamaður Harðar Reynir hefur verið í hestum alla tíð og unnið við greinina í fjölda ára. Hann hefur alltaf verið í Hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ. Reynir var í landsliðinu í hestaíþróttum á árinu og náði þar góðum árangri og komst í úrslit á Heimsmeistaramótinu, líkt og hann gerði á síðasta heimsmeistaramóti. Reynir var oft í toppbaráttunni á keppnisbrautinni í ár, og hefur hann margoft verið í landsliðinu og á marga Íslandsmeistaratitla að baki. Reynir hefur verið íþróttamaður Harðar átta sinnum í röð.

hestaíþróttir

Cei\[


Arna Ösp Gunnarsdóttir 

kraftlyftingar

Kraftlyftinga­kona Mosfellsbæjar

Aðalheiður hefur verið í hestum alla sína ævi og unnið við tamningar og þjálfun í fjölda ára. Hún hefur alltaf verið í hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ. Árangurinn á árinu var mjög góður, en hún varð Íslandsmeistari í gæðingaskeiði meistara, fyrst kvenna, og var oft í efstu sætum á hinum ýmsu mótum á árinu í mismunandi greinum, ásamt því að ná gríðarlega góðum árangri með kynbótahross á árinu.

sund

Bára Einarsdóttir

Sundkona Aftureldingar

Skotíþróttakona

Aþena er 17 ára og hefur æft sund með UMFA í 10 ár. Helstu afrek Aþenu á árinu voru að ná lágmörkum inn á Íslandsmeistaramótið í sundi, bæði í 25 m laug í apríl og í 50 m laug í nóvember (ÍM25 og ÍM50). Hún stóð sig mjög vel á mótunum og hafnaði til að mynda í 10. sæti í 50 m baksundi og 12. sæti í 50 m bringusundi.

Bára Einarsdóttir æfir hjá Skotíþrótta­félagi Kópavogs en hefur búið í Mosfellsbæ frá árinu 2003. Bára er Íslands- og bikarmeistari í 50 m liggjandi riffli 22. cal, setti Íslandsmet 9. desember 2017. Íslandsmeistari í 3 fl. í þrístöðu 22. cal riffli ásamt því að hafa sett nokkur Íslandsmet í þessum tveimur greinum (50 m riffli og þrístöðu) í liðakeppni með stöllum sínum á tímabilinu. Íslandsmeistari í 1 fl. í loftriffli. Kópavogsmeistari í loftriffli og loftskammbyssu. Sigurvegari í mótaröðum innan félags í kvennaflokki í loftskammbyssu, 50 m liggjandi riffli og Silhouette. Skotíþróttakona síðustu þriggja ára hjá í Skotíþróttafélagi Kópavogs

Aþena æfir 8 sinnum í viku, þar af 6 sinnum í lauginni og 2 þrekæfingar.

Erna Sóley Gunnarsdóttir 

frjálsíþróttir

Eva Dögg Sæmundsdóttir

Frjálsíþróttakona Aftureldingar

Skautaíþróttakona

Erna Sóley byrjaði að æfa frjálsar íþróttir 10 ára. Erna hefur verið í hópi afreksíþróttamanna í nokkur ár. Einnig keppti hún á EM-móti í Þýskalandi og setti Íslandsmet í kúluvarpi, 13,91 m. Í ár hefur Erna verið valin í landsliðsferðir á EM fyrir 19 ára og yngri á Ítalíu.

Eva Dögg æfir með Skautafélaginu Birninum. Hún lauk keppnistímabili sínu í Junior-flokki í vor og er nú á sínu fyrsta keppnisári í Senior-flokki tímabilið 2017-2018. Meðaltal af heildarskori Evu Daggar á tímabilinu er nú 81,2 stig. Hún keppti í Junior-flokki á RIG 2017 þar sem hún lenti í 4. sæti með 97,85 stig sem og á Norðurlandamóti 2017 þar sem hún hafnaði í 12. sæti með 87,86 stig. Fyrir utan þátttöku sína á innlendum mótum nú í haust keppti Eva Dögg fyrir hönd Íslands í Senior-flokki á Golden Bear í Zagreb í Króatíu þar sem hún lenti í 13. sæti með 79,85 stig sem og í Volvo Open Cup í Riga í Lettlandi með 84,44 stig sem skilaði henni 14. sæti.

Helsti árangur 2017: Unglingalandsmótsmeistari í þremur kastgreinum þ.e. kringla 34,90 m – spjótkast 40,91 m - kúla 15,30 m. (innanhúss) Íslandsmeistari 16-17 ára í kúluvarpi með 15,65m. (utanhúss) Íslandsmeistari 13,70 m. (utanhúss) Íslandsmeistari 16-17 ára í kringlukasti 35,77m

Heiða Guðnadóttir Íþróttakona Golfklúbbs Mosfellsbæjar Heiða Guðnadóttir er á 29. aldursári og hefur verið meðlimur í GM í áraraðir. Varð klúbbmeistari árið 2017, vann með 10 högga mun og lék frábært golf. Þar að auki keppti hún í fjölmörgum mótum fyrir hönd klúbbsins, en þar má nefna Íslandsmót golfklúbba þar sem Heiða var lykilmaður í liði GM sem endaði í fimmta sæti í fyrstu deild. Heiða er frábær kylfingur og fyrirmynd fyrir alla yngri iðkendur klúbbsins. Hún er afar áhugasöm og virk í vetrarstarfi klúbbsins og hefur unnið nokkur innanfélagsmót. Heiða er jákvæð, dugleg og með íþróttamannslega framkomu og klúbbnum til fyrirmyndar.

hestaíþróttir

Hestaíþróttakona Harðar

Arna Ösp Gunnarsdóttir hefur náð ótrúlegum árangri á skömmum tíma og þegar sett tvö met í réttstöðulyftu, 152,5 kg í 63 kg flokki. Einnig er hún Íslandsmeistari í réttstöðulyftu. Hún hefur verið valin í landslið Íslands sem keppir á Reykjavíkurleikunum í janúar 2018, sem er alþjóðlegt mót. Arna er með grunn úr handbolta og hafði átt í vandræðum með meiðsli þegar hún ákvað að taka skrefið inn í kraftasportið með ótrúlegum árangri. Arna er gríðarlega skipulögð og vandvirk í æfingum og það verður ekki langt í að hún fari að minna á sig á alþjóðlegum vettvangi.

Aþena Karaolani

Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir

golf

Marta Carrasco Dansíþróttakona Marta er fædd árið 1999 og æfir af fullum krafti eða að meðaltali 20 tíma á viku. Hún er mikil fyrirmynd fyrir yngri dansara. Markmið hennar er að keppa og æfa meðal þeirra allra bestu í heiminum. Hún er í A–landsliði DSÍ og hefur tekið þátt í öllum mótum hér heima. Hér heima keppti hún alltaf til úrslita og var jafnan á verðlaunapalli. Hún keppti á Evrópu- og heimsmeistaramóti og auk þess á fjölmörgum opnum mótum erlendis. Hennar besti árangur var á heimsmeistarmóti í 10 dönsum í Rússlandi en þar náði hún 6. sæti, auk þess að vera í 1. og 2. sæti á opnu móti í Boston.

skotíþróttir

skautar

dansíþróttir


K

á w osnin ww .mo g s.is

Útnefning á íþróttakarli og íþróttakonu Mosfellsbæjar 2017 María Guðrún Sveinbjörnsdóttir 

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX³h

Kynning á íþróttakonum sem tilnefndar eru vegna kjörs til íþróttakonu Mosfellsbæjar 2017, og afrekum þeirra á árinu. Kosning fer fram á vef Mosfellsbæjar www.mos.is dagana 11. - 15. janúar. Velja skal karl í 1., 2. og 3. sæti sem og konu í 1., 2. og 3. sæti. Kosningin er ekki gild nema valið sé í öll þrjú sætin. Úrslit verða kynnt fimmtudaginn 18. janúar kl. 19 í Íþróttamiðstöðinni að Varmá. Mia Viktorsdóttir

fimleikar

Fimleikakona Aftureldingar

María Guðrún Sveinbjörnsdóttir hefur náð undraverðum árangri í taekwondo á þeim 7 árum sem hún hefur æft íþróttina. Nú í desember þreytti hún próf fyrir 2. dan í greininni. María Guðrún hefur verið um nokkurra missera skeið burðarás í landsliði Íslands í formum (poomsae). Hún hefur keppt bæði hérlendis sem erlendis við góðan orðstír og lendir yfirleitt í verðlaunasæti á öllum þeim mótum sem hún keppir á. María Guðrún var nú í lok desember valin taekwondokona ársins af Taekwondosambandi Íslands og er hún fyrsti iðkandinn frá taekwondodeild Aftureldingar sem hlotnast sá heiður.

Sigrún Gunndís Harðardóttir

Cei\[bbiX³h

knattspyrna

Knattspyrnukona Aftureldingar

Mia er á 17. ári og hóf æfingar hjá Fimleikadeild Aftureldingar haustið 2014. Ferill hennar í fimleikum er því ekki langur en með samviskusemi, jákvæðni og keppnisskapi hefur hún náð ótrúlegum árangri. Hún æfir með keppnishópi 12 klst. á viku. Hún sýnir sanngirni, er til staðar fyrir liðsfélaga, leggur mikinn metnað í æfingar og að liðið geri sitt besta. Hún er að keppa með nokkur af erfiðustu stökkum hópsins og er þekkt fyrir fágaða og fallega framkomu á dansgólfinu. Flokkurinn hennar vann til gullverðlauna á vorönn og lenti í 3. sæti á haustmóti. Mia var valin í úrvalshóp Evrópumótsins í hópfimleikum 2018.

Thelma Dögg Grétarsdóttir

Íþróttakona taekwondodeildar Aftureldingar

taekwondo

Sigrún Gunndís Harðardóttir er fædd árið 1996 á Ísafirði, hún gekk til liðs við Aftureldingu undir lok árs 2016. Hún var máttarstólpi í sterku liði Aftureldingar sem gjörsigraði 2. deild kvenna í sumar. Sigrún lék stöðu miðjumanns og skoraði 8 mörk í 16 leikjum og þar af eitt af mörkum sumarsins. Sigrún Gunndís er mikill leiðtogi innan sem utan vallar og hefur sannað sig sem frábær fyrirmynd fyrir yngri iðkendur félagsins. Hún kom t.a.m. inn í þjálfun hjá félaginu um leið og hún gekk til liðs við félagið og hefur þjálfað yngstu kvennaflokka félagsins við góðan orðstír.

blak

Þóra María Sigurjónsdóttir

Íþróttakona blakdeildar Aftureldingar

Íþróttakona handknattleiksdeildar Aftureldingar

Thelma Dögg er fyrsti atvinnumaður sem Mosfellsbær eignast í blaki og er frábær íþróttakona og til mikils sóma jafnt utan vallar sem innan. Thelma Dögg er fædd árið 1997. Afrek ársins 2017: • 2.sæti í Mizunodeild kvenna • 2.sæti á Íslandsmóti kvenna • Bikarmeistari 2017 • Stigameistari í strandblaki 2017 • Lykilmanneskja í íslenska landsliðinu • 1. sæti á móti á Ítalíu og stigahæsti leikmaður mótsins með landsliðinu. • Evrópumeistari smáþjóða í júní 2017 • Blakkona ársins 2017 • Stigahæsti leikmaður VBC Galina

Þóra María er fædd árið 2000 og þrátt fyrir ungan aldur hefur hún verið lykilleikmaður meistaraflokks kvenna undanfarin ár sem leikstjórnandi. Hún hefur tekið miklum framförum á þessu ári og bætt sig í bæði vörn og sókn. Þóra hefur verið valin í lokahóp allra unglingalandsliða frá því hún náði aldri til og spilað á mörgum alþjóðlegum mótum. Síðasta sumar keppti hún á EM í Makedóníu þar sem liðið endaði í 6. sæti. Einnig spilaði liðið vináttulandsleik við Pólland þar sem Þóra María var valin maður leiksins. Hún var nýlega valin í U20 ára kvennalandslið Íslands þrátt fyrir að vera aðeins 17 ára.

handknattleikur

Cei\[


grýla og leppalúði

jólasveinarnir kveðja mosfellinga

svipmyndir frá þrettándabrennu

álfadrottning og -kóngur

fjölskylduskemmtun á síðasta degi jóla

allskyns kynjaverur

Myndir/RaggiÓla

kveikt á síðustu stjörnuljósunum

gaman á brennu

Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni

Famos auglýsir Aðalfundur FaMos 2018 Aðalfundur Félags aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni verður haldinn mánudaginn 19. febrúar klukkan 20:00 í Hlégarði.

Dagskrá 1. Venjuleg aðalfundarstörf. 2. Örþorrablót í boði félagsins að loknum aðalfundarstörfum.

Hlutverk markmiða­setningar í sjálfsstjórn Þegar rætt er um sjálfsstjórn er gjarnan verið að vísa til þess hvernig fólk stjórnar hugsunum sínum, tilfinningum og hegðun við mismunandi aðstæður. Almennt má segja að sjálfsstjórn lýsi hæfni fólks til að breyta, stýra eða halda aftur af viðbrögðum sínum. Sem dæmi má nefna ungling sem (enn) eitt kvöldið fær skilaboð frá vinum um að hittast og gera eitthvað skemmtilegt. Foreldrarnir minna unglinginn staðfastlega á að hann verði að vera heima að vinna heimanám frekar en að fara út með vinunum. Svona tilvik geta reynt verulega á unglinginn að stjórna tilfinningum sem gjarnan koma fram eins og vonbrigði, leiða, reiði, öfund o.s.frv. Unglingurinn þarf að ná að stjórna tilfinningum sínum, sætta sig við niðurstöðuna, vinna heimavinnu og forðast að eiga í leiðinlegum samskiptum við foreldra. Ein leið til þess að auðvelda þetta fyrir unglinginn er að aðstoða hann við að setja sér markmið. Markmiðasetning getur verið mikilvægur þáttur til þess að æfa sjálfsstjórn hvort sem það er í námi eða öðru sem hugurinn stefnir að. Ef unglingurinn í dæminu hér væri búinn að setja sér markmið varðandi námið þá væri hann með skýrari mynd af því sem hann stefnir að. Rannsóknir hafa sýnt að skýr markmið í námi, hvort heldur sem þau eru stór eða smá, hjálpa börnum og unglingum að gera sér grein fyrir þeim tíma, vinnu og jafnvel fórnum sem fylgja því að ná

la ó ið k n s or h

starfsmenn mosfellsbæjar stóðu vaktina

þangað sem þau vilja fara. Á þennan hátt verður til hvati sem unglingurinn hefur búið til og er mikils virði fyrir hann sjálfan. Þegar markmiðin eru skýr er auðveldara að ná stjórn með því að minna sig á markmiðin og efla viljann til að standa sig vel. Mikilvægur þáttur í markmiðasetningu í námi barna og unglinga er að hafa foreldra og kennara með í ráðum og ávallt hafa í huga að markmiðin verða að vera raunsæ og klæðskerasniðin að hverjum og einum. Farsælast er að skipta markmiðum niður í nokkur smærri markmið eða skref og nærri í tíma og ALLS EKKI gleyma að verðlauna fyrir sjálfsstjórn og skref í átt að lokamarkmiði. Ert þú búin(n) að hjálpa þínu barni að setja sér markmið í námi? Sigríður Jóna Sigurjónsdóttir, sálfræðinemi við fræðslu- og frístundasvið Mosfellsbæjar. 

Geymið auglýsinguna - Stjórnin

Heimasíða: www.famos.is - Netfang: famos@famos.is

22

- Þrettándinn

Skólaskrifstofa mosfellsbæjar


gestir á fyrstu sýningu ársins

rétt upp hönd sem hefur farið í fjöruferð?

Rithöfundar lásu fyrir börnin Listasalur Mosfellsbæjar

Steingrímur Gauti sýnir abstrakt olíumálverk

Bókmenntahlaðborð barnanna var haldið í fyrsta skipti laugardaginn 16. des. síðastliðinn. Mörg börn mættu til að hlusta á rithöfunda lesa upp úr bókum sínum, en þeir voru: Bergrún Íris Sævarsdóttir með Lang-elstur í bekknum, Ástríður Sólrún Grímsdóttir með Sögur af Týra og Bimbó, Eva Rún Þorgeirsdóttir með Lukka og hugmyndavélin í svakalegum sjávarháska og Ingibjörg Valsdóttir með Pétur og Halla við hliðina: Fjöruferðin. Eftir upplestur sungu börnin nokkur jólalög undir stjórn Berglindar Björgúlfsdóttur og fengu að spila með á bjölluhljóðfæri. Síðan var börnunum boðið upp á piparkökur á meðan þau föndruðu jólakort með foreldrum sínum. Takk fyrir komuna og hlökkum til að sjá ykkur á nýju ári. Gleðilegt ár.

Myndir/RaggiÓla

Nýtt sýningarár Listasalar Mosfellsbæjar hófst á föstudagin með einkasýningu Steingríms Gauta Ingólfssonar, Undir. Steingrímur Gauti er ungur og upprennandi listamaður sem hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir abstrakt olíumálverk sín undanfarin misseri. Fjöldi fólks mætti á opnunina og þáði kaffi og hvítvín á meðan það naut myndlistarinnar. Sýning Steingríms Gauta stendur til 9. febrúar og eru allir velkomnir.

Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni

Famos auglýsir

Portoroz í Slóveníu

Ferðanefnd FaMos hefur skipulagt ferð til Slóveníu, Króatíu og Ítalíu dagana 26. maí – 2. júní 2018. Verðið er kr. 188.800 á mann í tvíbýli en aukagjald fyrir einbýli er kr. 22.800.

Nokkur sæti eru enn laus í ferðina.

Íslenska ullin er einstök Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.

Skráningarblöð eru hjá félagsstarfinu að Eirhömrum. Í ferðinni er í boði 5 stjörnu hótel eða Grand Hótel Portorož Sjá vefslóð hótelsins: www.grandhotelportoroz.com/en/index.php Ferðalýsing er á slóðinni: www.famos.is Nánari upplýsingar gefur Margrét Jakobína Ólafsdóttir, form. ferðanefndar FaMos. sími: 863 3359 – netfang: margretjako@gmail.com

Heimasíða: www.famos.is - Netfang: famos@famos.is Bókasafnsfréttir -

23


Einar Hreinn Ólafsson matartæknir á Leikskólanum Reykjakoti eflir heilsu barnanna með góðri næringu en hann eldar allan mat frá grunni

HIN HLIÐIN Ef þú mættir taka með þér leynigest í matarboð, hver yrði fyrir valinu? Luke Skywalker. Hvað gefur þér mesta lífsfyllingu? Stórkostlega eiginkonan mín og börnin okkar fjögur. Býrðu um þig á morgnana? Já, oftast. Fallegasti staður í Mosfellsbæ? Garðurinn minn. Uppáhaldsveitingastaður? Eldhúsið á Reykjakoti. Hvað fer mest í taugarnar á þér? Leti, tuð og heimska. Besta bíómyndin? Interstellar. Hver er þín óvenjulegasta lífsreynsla? Þegar ég byggði við húsið mitt og var í kapphlaupi við að klára það því að konan mín var komin að því að fæða.

Steig langt út fyrir þægindarammann E

inar Hreinn hóf störf í eldhúsi Reykjakots í september 2014. Hann hefur breytt fæðuvali og aðgengi barna og starfsfólks að hollum næringarríkum mat svo eftir hefur verið tekið, enda eldar hann allt frá grunni. Hann útskrifaðist um jólin sem matartæknir og stefnir á áframhaldandi nám. Einar Hreinn segir matreiðsluna spennandi viðfangsefni og ætlar sér alla leið í þeim efnum. Einar Hreinn er fæddur í Reykjavík 5. júní 1978. Foreldrar hans eru þau Sólrún Maggý Jónsdóttir ræstitæknir á Reykjalundi og Ólafur H. Einarsson húsasmíðameistari. Einar á tvö systkini, Hugrúnu Ósk fædda 1975 og Daníel Óla fæddan 1991.

ungur að árum

einar og inga á útskriftardaginn

Lánsamur að eiga góða að „Ég sleit barnsskónum í Mosfellssveit og átti hamingjuríka æsku fulla af leik í óbyggðum sveitarinnar. Amma mín, Unnur, og fimm systkini mömmu hafa alltaf verið stór hluti af mínu daglegu lífi og það er líf í tuskunum alla daga. Ég er lánsamur að eiga þessa fjölskyldu að. Pabbi minn veiktist alvarlega af krabbameini þegar ég var sex ára og settu veikindi hans varanlegt mark á mig. Spítalaheimsóknir og ótti við að missa góða pabba minn sem og aðra ástvini var sífellt í bakgrunni. Mamma var kletturinn í lífi okkar og stóð sig eins og hetja í gegnum þetta allt saman. Hún gerði þessa lífsreynslu eins bærilega fyrir okkur systkinin eins og hægt var. Í dag er pabbi laus við meinið.“

Inga og börnin fjögur

falda rétti. Börnin fá svuntu og áhöld við hæfi og umfram allt höfum við gaman til að gleðin við að matreiða smitist yfir til barnanna. Þetta verkefni er ótrúlega skemmtilegt og hefur gefið mér meiri þekkingu á hugarheimi og vitneskju barna um mat en ég hefði annars fengið.“

Níuþúsundasti íbúi Mosfellsbæjar

Gerir kröfu um gæði hráefna

„Ég gekk í Varmárskóla og eignaðist góða vini í skólanum og þá sérstaklega Benjamín­ Inga, sem er gæðablóð og minn besti vinur enn í dag. Eftir útskrift úr Gaggó prófaði ég nokkra skóla Eftir Ruth Örnólfsdóttur Ég fór í sjúkraliðanám og var og vinnustaði og lærði að vinna þetta fyrirkomulag okkar hjóna MOSFELLINGURINN mjög heppilegt fyrir börnin. erfiðisvinnu.“ ruth@mosfellingur.is Fljótlega upp úr tvítugu Það var alltaf einhver heima til kynntist Einar Hreinn eiginkonu sinni, að taka á móti þeim eftir skóla og eins ef þau urðu veik. Ingunni Stefánsdóttur, leikskólakennara, Þegar Ólafur Nói fór í leikskóla þá myndsem ávallt er kölluð Inga, og með þeim tókust ástir. Þau eiga fjögur börn, Bryndísi aðist mikill frítími hjá mér svo ég ákvað að Emblu fædda 1993, Davíð Ísar fæddan finna mér nýtt áhugamál. Bakstur varð fyrir valinu og ég æfði mig út í eitt. Ég fékk einn2001, Ólaf Nóa fæddan 2007 og Edward Leví. Gaman er að segja frá því að Edward ig leiðsögn hjá tengdamömmu þar til ég var fæddist heima við 15. janúar 2013 og varð orðinn fær um að baka góð brauð og eiginníuþúsundasti íbúi Mosfellsbæjar. lega allt sem flokkast undir nytjabakstur. Börnin vöndust því að fá brauðbollur og Fann sér nýtt áhugamál heit vínarbrauð þegar þau komu heim úr „Þegar yngri drengirnir okkar tveir voru skólanum og þetta nýja áhugamál nýttist litlir starfaði konan mín á leikskóla á dagþví heimilinu og buddunni vel.“ inn og ég á Hlein á Reykjalundi á kvöldin.

„Ég elda allan mat frá grunni og fel eins mikið grænmeti og ég get í réttunum svo börnin borða mikið af því án þess að vita það sjálf. Ég leita bestu tilboða hverju sinni, geri kröfur um gæði hráefna og nýti þau vel. Ég kýs að næra dýrmætu leikskólabörnin mín eins vel og ég mögulega get. Þannig legg ég mitt af mörkum við að fara vel með fjármagn leikskólans og þar með bæjarbúa. Ég hefði aldrei getað þetta allt nema með stuðningi og hvatningu frá Gyðu vinkonu minni leikskólastýru og ég verð ævinlega þakklátur fyrir að hafa kynnst þeirri einstöku konu.“

Leitaði sér að nýrri vinnu

„Það kom að því að ég þreyttist á vaktavinnunni og litlum samvistum við konuna mína svo ég fór að kíkja í kringum mig eftir nýju starfi. Inga hvatti mig til að sækja um matráðsstarf á leikskólanum Reykjakoti. Ég hugsaði af hverju ekki, fyrst ég gat kennt sjálfum mér að baka, af hverju ætti ég þá ekki að geta kennt sjálfum mér að elda fyrir heilan leikskóla. Blanda saman áhugamálinu með vinnu og stíga óþægilega langt út fyrir þægindarammann.“

Mætti blautur bak við eyrun

Einar með eiginkonu sinni, foreldrum og systkinum.

24

„Gyða Vigfúsdóttir fyrrum leikskólastýra á Reykjakoti gaf mér tækifæri til að spreyta mig í eldhúsinu. Ég kom gjörsamlega blautur bak við eyrun í nýju vinnuna mína og hélt í fáfræði minni að allir í mötuneytum elduðu allt frá grunni. Ég og konan mín

- Mosfellingurinn Einar Hreinn Ólafsson

höfðum reynslu af hversu mikill peningasparnaður er fólginn í því. Bakstursævintýrið mitt hafði fengið byr undir báða vængi og ég eignaðist ástríðufullt áhugamál, matreiðsluna. Ég aflaði mér eins mikillar þekkingar og ég gat upp á eigin spýtur. Lærði um matreiðsluaðferðir, hráefni og næringarþörf barna. Sjúkraliðanámið reyndist góður grunnur að nákvæmni og hreinlæti svo í raun var ég að byggja ofan á það.“

Auknar líkur á hollum matarvenjum „Ég kynnti mér skólaverkefni sem Jamie­ Oliver hefur unnið við, að bæta matarmenningu skólaeldhúsa og barna yfir höfuð. Ég setti mig í samband við fyrirtækið hans og í framhaldi fékk ég leiðsögn frá þeim til að hefja matreiðslukennslu fyrir börnin og tengja það við grænmetisræktun sem hafði þegar verið framkvæmd í skólanum í nokkur ár. Grunnhugmyndin hjá Jamie Oliver er að ef börn læra að rækta, elda og borða hollan mat unninn frá grunni þá séu auknar líkur á hollum matarvenjum þegar þau eldast.“

Matreiðsla með börnunum næsta skref „Við vorum nú þegar að rækta og elda svo matreiðslan með börnunum var eiginlega næsta skref. Við Inga konan mín höfum þróað þetta í sameiningu. Hún hefur séð um fræðilega þáttinn og ég um framkvæmd. Við erum með matreiðslukennslu fyrir elstu tvo árgangana í Reykjakoti og börnin koma sex sinnum á vetri til mín. Í tímunum tölum við um mat, næringu og tannvernd ásamt því að matreiða ein-

Ég leita bestu tilboða hverju sinni, geri kröfur um gæði hráefna og nýti þau vel. Ég kýs að næra dýrmætu leikskólabörnin mín eins vel og ég mögulega get. Naut þess að vera í skólanum „Í haust ákvað ég að afla mér réttinda til að stýra mötuneyti og lauk nú um jólin námi í matartækni. Ég lærði margt nýtt og naut þess að vera í skólanum. Hluti af náminu var að reikna út næringargildi matseðla og því hef ég nú reiknað út næringargildi alls sem ég elda fyrir börnin og set viðmið um skammtastærðir. Í náminu var sérstaklega kennt um sérfæði sem er alltaf einhver hluti af mötuneytismatreiðslu og fékk ég alls kyns góð ráð um mat fyrir börn með óþol og ofnæmi. Matreiðsla er mjög spennandi viðfangsefni og um þessar mundir er ég að hefja matreiðslunám. Ég get ómögulega látið staðar numið hér, ég ætla alla leið,“ segir Einar er við kveðjumst. Myndir: Ruth Örnólfsdóttir og úr einkasafni.


afni.

fjölskylduvæn ísbúð í hjarta mosfellsbæjar Opið alla daga kl. 12:00-23:00 Verið hjartanlega velkomin

Háholti 13-15

s. 564 4500

Félagsstarf Mosfellsbæjar Hlaðhömrum )pODJVVWDUI 0RVIHOOVE MDU +ODèK|PUXP

6WXQGDVNUiMDQPDL 0iQXGDJXU OHLUQiPVNHLè 10:30 Leshringur fyrsta mánudag í mánuði *20 11:50 Vatnsleikfimi*2

ëULèMXGDJXU

0LèYLNXGDJXU

)LPPWXGDJXU

%RFFLD 11:00 Ganga frá Eirhömrum *4

10:45 Leikfimi hópur 1 *3 /HLNILPLKySXU 

5LQJy 

Stundaskrá jan-maí 2018

)|VWXGDJXU

/DXJDUGDJXU

 *OHUQiPVNHLè)UtèX 11:00 Ganga frá Eirhömrum *4

11:00 Ganga frá Eirhömrum *4

9DWQVOHLNILPL 

3HUOXKySXU-yQX 

5LQJy 

2SLQ YLQQXVWRIDI\ULUDOPHQQD KDQGDYLQQXPHè OHLèEHLQDQGD 

2SLQ YLQQXVWRIDI\ULUDOPHQQD KDQGDYLQQXPHè OHLèEHLQDQGD 

2SLQ YLQQXVWRIDI\ULU DOPHQQDKDQGDYLQQX PHèOHLèEHLQDQGD 

%ULGJH 

9DWQVOHLNILPL 

RJ .DQDVWDVSLORJIOHLUD DOODILPPWXGDJD 

3HUOXKySXU -yQX 

/MyViOIDU 

3~WW ILQJDU 

*DPDQ6DPDQ DQQDQKYHUQ ILPPWXGDJ 

13:00 Kóræfing Vorboðar*5

13:00 Bókband Lokaður hópur *9

0yGHOVPtèL ORNDèXUKySXU 

 /LVWPiOXQDUQiPVNHLè

 0yGHOVPtèL 7Up~WVNXUèDUQiPVNHLè ORNDèXUKySXU 

*5 Safnaðarheimilið

*9 Eirhamrar

*13 kjallara Eirhömrum

*17 íþróttahús Varmá byrjar 9. jan

*21 borðsal Eirhamra

ERUèVDOXU(LUKDPUD E\UMDUMDQ

NMDOODUD(LUK|PUXP E\UMDUMDQ

NMDOODUD(LUK|PUXP

ERUèDVDO(LUKDPUD

tìUyWWDKXVLè 9DUPi

+DQGYHUNVVRID

NMDOODUL(LUKDPUD

ERUèVDO(LUKDPUD

ERUèVDO(LUKDPUD E\UMDUMDQ

+DQGYHUNVVWRID (LUK|PUXP

tìUyWWDK~V9DUPi E\UMDUMDQ

tKDQGYHUNVVWRIX (LUK|PUXPE\UMDUMDQ

E\UMDUMDQ YpODVNHPPD

2SLQ YLQQXVWRIDI\ULUDOPHQQD KDQGDYLQQXPHè OHLèEHLQDQGD 

*1 Eirhamrar handverksstofa *2 Lágafellslaug byrjar 8. jan *3 íþróttasalur Eirhömrum byrjar 11.jan *4 Frá Eirhömrum

2SLQ YLQQXVWRIDI\ULUDOPHQQD KDQGDYLQQXiQ OHLèEHLQDQGD 

)pODJVYLVWDQQDQ KYHUQI|VWXGDJ 

www.mosfellingur.is -

25


Uppskeruhátíð Aftureldingar fór fram 3. janúar • Guðmundur Ágúst og Thelma Dögg stóðu upp úr á árinu

Íþróttafólk Aftureldingar 2017 íþróttafólk deilda Blak: Thelma Dögg Grétarsdóttir og Alexander Stefánsson Fimleikar: Mia Viktorsdóttir og Eyþór Örn Þorsteinsson Frjálsar: Erna Sóley Gunnarsdóttir og Guðmundur Á. Thoroddsen Handbolti: Þóra María Sigurjónsdóttir og Elvar Ásgeirsson Knattspyrna: Sigrún Gunndís Harðardóttir og Arnór Breki Ásþórsdóttir Karate: Oddný Þórarinsdóttir og Máni Hákonarson Taekwondo: María Guðrún Sveinbjörnsdóttir og Arnar Bragason Sund: Aþena Karaolani og Arnór Róbertsson

guðmundur ágúst frjálsíþróttamaður

Guðmundur Ágúst Thoroddsen frjáls­íþróttamaður og Thelma Dögg Grétarsdóttir blakkona hafa verið útnefnd íþróttafólk Aftureldingar 2017. Þetta var kunngert á árlegri uppskeruhátíð Aftureldingar. Guðmundur Ágúst er fremsti spretthlaupari á landinu í ungkarlaflokki. Hann

sló þónokkur Íslandsmet á árinu. Thelma Dögg er fyrsti atvinnumaður sem Afturelding eignast í blaki en hún samdi í haust við lið VBC Galina frá Lichtenstein. Thelma var hluti af liði Aftureldingar sem varð bikarmeistari og hafnaði í 2. sæti í Mizuno-deild kvenna sl. vor.

Fyrirspurnir sendist á badminton@afturelding.is

- Íþróttir

Flestir vita að þeir þurfa að borða hollan mat og stunda líkamsrækt til að halda góðri heilsu. En hvað með svefninn? Við eyðum jú um þriðjungi lífs okkar í svefn og sýnt hefur verið fram á að svefninn er grunnurinn að bættri heilsu. Rannsóknir sýna að fjórir af hverjum fimm einstaklingum þjást af svefnvandamálum a.m.k. einu sinni í viku og hver þekkir ekki að vakna úrvinda eftir of stuttan svefntíma.

Ef við förum þreytt út á morgnana, þurfum að leggja okkur yfir daginn eða dottum seinnipartinn, þá er líkaminn að segja okkur að hann fái ekki nægjanlega mikinn svefn. Sumir þjást af svefntruflunum og ættu í slíkum tilfellum að leita læknis. Einfaldasta ráðið til að bæta svefninn er að hafa reglu á svefntímanum – reyna að fara að sofa á sama tíma.

Hversu mikinn svefn þurfum við?

Það er ekki bara heilsan sem batnar við góðan svefn. Þreyttur heili er ekki til stórræða. Góð samlíking er að hugsa heilann eins og tölvu eða síma sem nýtir nóttina til að taka afrit af öllum gögnunum þínum. Þannig er heilinn að halda utan um minningar, tengja þær við eldri minningar og endurnýja. Til eru rannsóknir sem sýna fram á að ef við fáum ekki nægan svefn þá minnki möguleikar heilans um allt að helming til að taka á móti og muna nýjar upplýsingar. Því mælir allt með því að við bætum lífið með bættum svefnvenjum. Látum okkur líða vel á nýju ári – munum eftir að sofa vel. Sævar Kristinsson

Ef þú vaknar upp þreytt/ur þá eru verulegar líkur á að þú hafir ekki fengið nægjanlegan svefn. Sýnt hefur verið fram á að fólk sem sefur sjö tíma á nóttu er heilsuhraustara og lifir lengur. Styttri svefntími getur tengst ýmsum heilsuvandamálum eins og hjartasjúkdómum, ofþyngd, þunglyndi og ofnæmisvandamálum. Aldur, erfðaþættir, lífsstíll og ýmsir umhverfisþættir hafa þar einnig áhrif. Opinberar ráðleggingar um svefntíma eru: • Börn 6-13 ára 9-11 klst • Unglingar 14-17 ára 8-10 klst • Fullorðnir 18+ ára 7-9 klst

Leigan er 30.000 fyrir völlinn og miðast við tímabilið 9. janúar til 29. maí.

Heilsuvin í Mosfellsbæ óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra í allt að 50% starf Heilsuvin í Mosfellsbæ er hlutafélag í eigu fyrirtækja og einstaklinga í heilsuþjónustu í Mosfellsbæ. Starf framkvæmdastjóra felur í sér almennt utanumhald um starf klasans, kynningar-

o

Badmintondeild Aftureldingar er með lausa velli til leigu. Tímasetningin þriðjudagskvöld kl. 20:00-21:30 í Íþróttahúsinu að Varmá, sal 2.

Sofum vært á árinu 2018

u ls ið ei rn

Langar vinahópinn, fjölskylduna eða vinnufélagana að spila badminton?

Vinnuþjarkur Aftureldingar: Anna Olsen fyrir hönd Karatedeildar Starfsbikar UMFÍ: Blakdeildin, fyrir öldungamótið Mosöld í blaki. Hópbikar UMSK: Meistaraflokkar karla og kvenna í blaki en báðir flokkar urðu bikarmeistarar síðastliðinn vetur.

h

Lausir vellir í vetur

Á hátíðinni voru veittar fjölmargar viðurkenningar fyrir gott íþróttaár. Gunillubikar: Erna Sóley Gunnarsdóttir. Veittur stigahæstu konu í frjálsum íþróttum. Hvataverðlaun: Taekwondodeild fyrir jákvæðni, drifkraft og nýja nálgun í starfinu.

h

badminton

26

dagný formaður og anna olsen vinnuþjarkur

Thelma Dögg blakkona

Betra svefn – betra minni

Heilsuvin í Mosfellsbæ

heilsuvinóskar í mosfellsbæ eftir að ráða framkvæmdastjóra í allt að 50% starf Heilsuvin í Mosfellsbæ er hlutafélag í eigu fyrirtækja og einstaklinga í heilsuþjónustu í Mosfellsbæ. Starf framkvæmdastjóra felur í sér almennt utanumhald um starf klasans, kynningar-


kristófer Karl

ragnar már

Efnilegir kylfingar í Golfklúbbi Mosfellsbæjar á faraldsfæti

Kristófer Karl og Ragnar Már á mótum erlendis Golfklúbbur Mosfellsbæjar átti tvo fulltrúa á erlendri grundu síðustu vikur, einn í Bandaríkjunum og annan á Spáni. Ragnar Már Ríkarðsson lék á 54 holu American Junior unglingamóti á Flórída dagana 28.30. desember, en mótið er hluti af World Junior Golf Series mótaröðinni. Ragnar Már lék í flokki 18 ára og yngri, en hann lék hringina á 75, 83 og 75 höggum eða 17 höggum yfir pari, sem skilaði honum 12. sæti mótsins af 34 keppendum. Kristófer Karl Karlsson var við keppni á unglingamóti á Spáni 3.-5. janúar, en

mótið er hluti af finnskri unglingamótaröð. Kristófer lék fyrsta hringinn á Lauro Golf vellinum á 82 höggum (+10), en bætti leik sinn til muna og lauk leik á öðrum hring á 67 höggum eða 5 höggum undir pari og bætti sig því um 15 högg á milli hringja. Hann krækti í hvorki meira né minna en 7 fugla á hringnum en lenti í erfiðleikum á 17. holunni sem skilaði honum skramba. Kristófer lék þriðja og síðasta hringinn á 82 höggum og endaði þar með í 16. – 17. sæti á samtals 15 höggum yfir pari.

Byrjaðu nýja Fögnum 10 ára... afmæli Eldingar ALLIR FINNA með nýjum tækjum í endurbættri stöð og þökkum samstarfið síðustu ár

árið með okkur EITTHVAÐ VIÐ SITTvelkoma HÆFI á nýju ári Bjóðum Mosfellinga ögn

Frír prufutími með leiðs

Tækjasalur, kraftlyftingar, Ólympískar lyftingar, ketilbjöllur, einkaþjálfun og Hraustir krakkar eftir skóla

Halla Heimisdóttir íþrótta- og lýðheilsufræðingur halla@fmos.is - 897-0108

Hjalti Árnason hjaltiar@simnet.is 897-8626

Íþróttir -

27


Skólarnir skipta öllu

Félagsmiðstöðin

Bólið 1 0 -1 2 á r a s ta r f 11. janúar - Opið hús í Varmárbóli. Spil, Ping pong, billiard, tónlist o.fl. skemmtilegt í boði. 18. janúar – Lazertag, mæting í Lágóból. Það kostar 2000 kr, innifalið eru 2 leikir, pizza, gos og rúta. Skráning og greiðsla verður að vera fyrir 16. jan. 25. janúar – Pizzugerð í Varmárbóli.

8-10. bekkur 25. janúar - Nýársball í Hlégarði, auglýst frekar á samfélagsmiðlum Bólsins. 26. janúar – Undankeppni Bólsins fyrir söngvakeppni Samfés. Skráning er hafin í Bólinu.

Ungmennahúsið

Mosinn Nú hefur ungmennahús okkar Mosfellinga fengið nafnið Mosinn. Eins og áður erum við með aðstöðu upp í FMOS en munum einnig vera með opið hús alla þriðjudaga niðri í Varmárbóli á milli klukkan 18:00-22:00 þar sem ýmis afþreying verður í boði. Um að gera að kíkja á okkur og fá upplýsingar um hvað sé á döfinni. Sem dæmi erum við með hóp sem er að vinna að væntanlegu ungmennaskiptaverkefni í samstarfi við Ítalíu. Verið er að vinna að stofnun kórs fyrir ungt fólk í Mosfellsbæ og margt fleira.

Skólar í hverjum bæ eru mikilvægir í lífi barna og fjölskyldna þeirra. Skólarnir eru hjartað í hverju hverfi og hverjum bæ. Þetta skrifa ég ekki bara vegna þess að það eru kosningar í vor heldur af reynslu minni sem kennari og foreldri. Það er fátt sem skiptir fjölskyldur meira máli en að allt gangi vel í skólanum. Að allir fari glaðir af stað á morgnana og komi glaðir heim. Ef upp kemur vandi þá spilar kennarinn stórt hlutverk. Það þekki ég líka af eigin raun sem foreldri og þá er mikilvægt að vera í góðum tengslum við skólann. Þannig leysast málin.

Erum að uppskera - Aðstaðan bætt Á undanförnum árum hefur orðið fordæmalaus fjölgun í bænum og nemendum fjölgað í skólunum. Í fjárhagsáætlun 2018 er gert ráð fyrir að þjónusta í fræðslu- og frístundamálum verði efld samhliða stækkun bæjarfélagsins. Árin í kringum hrun voru sveitarfélögum erfið en hér í Mosfellsbæ var vel haldið utan um reksturinn og erum við loks að uppskera. Mikilvægt var að fara strax í að bæta aðstöðu í skólum bæjarins bæði í leikgrunn- og listaskóla. Nefna má aukið fjármagn sem fer í að bæta tölvukost og gera fleiri umbætur sem kallað hefur verið eftir m.a. í Vegvísi sem unnin var af rýnihópi kennaranna. Vegvísir þessi er umbótaáætlun sveitarfélagsins sem er byggð á gögnum úr rýnihópum allra þriggja grunnskólanna. Segja má að vinnan við Vegvísi hafi skilað Mosfellsbæ góðri greiningu á stöðu grunnskólanna þegar kemur að vinnuumhverfi kennara. Nánast allir kennarar í sveitarfélaginu áttu rödd í rýnivinnunni og komu sínum úrbótahugmyndum á framfæri. Þeim hugmyndum var síðan forgangsraðað af stýrihópnum og þær birtast í umbóta­áætlun skóla og sveitarfélagsins.

Þjónusta við yngri börn Einnig má nefna að almennt gjald í leikskóla lækkar um 5% nú um áramótum og fjölgar plássum á ungbarnadeildum fyrir 12 – 18 mánaða börn um 20 pláss. Gjaldskrár leikskóla miðast nú við 13 mánaða aldur í stað 18 mánaða sem þýðir að leikskólagjald er greitt fyrir barnið frá 13 mánaða aldri þótt barnið sé hjá dagforeldri eða í leikskóla í Reykjavík sem bærinn hefur gert samning við. Allt skiptir þetta máli fyrir fjölskyldur í bænum. Í Mosfellsbæ er öflugt fræðslu- og frístundastarf sem gerir bæjarfélagið fjölskylduvænt og eftirsóknarvert til búsetu. Fjárhagsáætlun fræðslu- og frístundasviðs er umfangsmikil og innan hennar eru meðal annars allir leik- og grunnskólar bæjarins, Listaskóli, frístundasel, félagsmiðstöð, ungmennahús, dagforeldrar, vinnuskóli, íþrótta- og tómstundaskóli, íþróttamiðstöðvar, skólaþjónusta og skólaakstur.

Nýr Helgafellsskóli Að lokum má nefna byggingu nýs leik– og grunnskóla sem er nú byrjað að reisa í Helgafellshverfinu. Undirbúningur skólans hófst í febrúar 2014 þegar ákveðið var hvernig uppbyggingu skólamannvirkja í Mosfellsbæ skyldi háttað á næstu árum. Þar er áætlað að daglegt starf eigi að miðlast í gegnum leik og sköpun. Með tilkomu Helgafellsskóla mun umhverfi skólanna verða enn betra og rýmra ætti að vera um hvern nemanda. Það eru bjartir tímar fram undan í Mosfellsbæ og fókusinn algjörlega á að bæta þjónustu við viðkvæmustu hópana. Fræðslumálin verða ávallt í forgangi í Mosfellsbæ. Með ósk um gleðilegt ár. Kolbrún G. Þorsteinsdóttir Formaður fræðslunefndar

Frístundaávísanir hækka og kosið um íþróttafólk Í Mosfellsbæ býr mikið af hæfileikaríku fólki sem stundar sínar íþróttir og tómstundir af fullum krafti. Sumir með það að markmiði að skara fram úr og ná langt, og aðrir jafnvel bara til að vera með og hafa gaman af.

Frístundaávísun hækkar um 54% Mosfellsbær styrkir frístundaiðkun allra barna og unglinga á aldrinum 6-18 ára með lögheimili í Mosfellsbæ með fjárframlagi á móti kostnaði við frístundaiðkun. Markmið þessarar niðurgreiðslu er að hvetja börn og unglinga til að finna sér frístund sem hentar hverjum og einum. Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar í lok síðasta árs þá samþykkti bæjarstjórn Mosfellsbæjar að hækka frístundaávísun í kr. 50.000 á barn eða um 54% frá því sem áður var. Nú fá allir kr. 50.000 og fellur þá afslátturinn út sem áður var gefin fyrir annað og þriðja barn o.s.frv.

Markmiðið að nýtingin verði 100% Við í íþrótta- og tómstundanefnd settum okkur það að markmiði að allir sem eiga rétt á, skyldu nýta sér frístundaávísunina og helst vildum við komast í 100% nýtingu á frístundaávísuninni. Í gegnum árin höfum við verið með á bilinu 70–80% nýtingu. Einhverra hluta vegna er eins og fólk gleymi að sækja um eða sumir sem halda að ávísunin nýtist ekki af því að íþróttin eða tómstundin er stunduð í öðru bæjarfélagi.

Ég vil hvetja alla foreldra barna á aldrinum 6-18 ára að kynna sér betur hvernig hægt er að nýta sér frístundaávísunina. Styrkurinn er afhentur í gegnum íbúagátt Mosfellsbæjar og geta foreldrar og forráðamenn því með rafrænum hætti greitt fyrir frístundaiðkun barna sinna. Tímabil styrkveitingar hefst 15. ágúst ár hvert til 31. maí árið eftir.

Íþróttakarl og -kona Mosfellsbæjar Íþróttakarl og íþróttakona Mosfellsbæjar verða gerð kunn fimmtudaginn 18. janúar í íþróttahúsinu að Varmá, og hefst athöfnin kl. 19:00. Við sama tilefni verða ungum íþróttamönnum bæjarins sem orðið hafa Íslands-, deildar-, bikar- eða landsmótsmeistarar 2017 veittar viðurkenningar ásamt þeim sem hafa tekið þátt í og/eða æft með landsliði á liðnu ári. Hvet ég alla til að mæta og heiðra okkar frábæra íþróttafólk með nærveru sinni nk. fimmtudag, en það er okkar íþróttafólki mikill heiður og áskorun að fá viðurkenningar sem þessar, og um leið ein besta forvörnin. Einnig vil ég hvetja alla til að taka þátt í kosningunni sem er á íbúagáttinni á www.mos.is Rúnar Bragi Guðlaugsson Formaður Íþrótta- og tómstunda­nefndar Mosfellsbæjar

w w w. m o sf e l l i n g u r . i s 28

- Aðsendar greinar


Hver er framtíðin í flokkun á sorpi? Nú þegar árið 2018 er gengið í garð er verið að brýna fyrir öllum að minnka plastnotkun inn á heimilum. Minn draumur er sá að Mosfellsbær fari alla leið í flokkun á sorpi því þetta er jú það sem koma skal og ekki mun umfang sorps minnka miðað við að íbúum bæjarins fjölgar, sem og íbúum landsins alls. Kröfur hafa verið að aukast um flokkun almennt og þurfum við að gera enn betur í þessum málum, við gætum byrjað að flokka allt sorp, plast og allan lífrænan úrgang, einnig allt gler ásamt öðru endurvinnanlegu sorpi. Við ættum að taka til fyrirmyndar önnur bæjarfélög sem hafa stigið þetta skref til fulls og kynna okkur hvernig þau haga flokkuninni og fengið

Dreymir Mos-Sjalla Dag(s)drauma? upplýsingar um hverjir séu helstu kostirnir við flokkun. Það þarf ekki alltaf að finna upp hjólið, nýtum okkur frekar reynslu og þekkingu í þessum málum hjá öðrum sveitarfélögum.

Mosfellsbær er nú þegar byrjaður að huga að aukinni sorpflokkun með því að hafa tvær sorptunnur við hvert hús, gráa fyrir almennt sorp og bláa fyrir pappírsúrgang svo sem tímarit, fernur, eggjabakka og bylgjupappa. Grenndargámar eru á nokkrum stöðum hér í Mosfellsbæ sem hægt er að nýta. Ég hvet svo alla hér í Mosfellsbæ að flokka. Kristín Ýr Pálmarsdóttir. Sækist eftir 5.-9. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins þann 10. febrúar.

Litið yfir heilsuárið 2017 Árið var sérstaklega tileinkað lífsgæðum þar sem horft var til allra áhersluþátta heilsueflandi samfélags, þ.e. næringar og matar­æðis, hreyfingar og útivistar auk geðræktar og vellíðunar.

verkefni eins og síðustu ár og það er skemmst frá því að segja að dagskráin var stórglæsileg, mun fleiri stóðu fyrir viðburðum og þátttakan hefur aldrei verið betri. Við stefnum að sjálfsögðu enn hærra að ári.

Gulrótin 2017

Upplýst börn

Heilsudagurinn var haldinn í júní sl. og hófst að venju með hressandi morgungöngu á Mosfell í samstarfi við Ferðafélag Íslands. Einnig var blásið til glæsilegs málþings í FMOS þar við heyrðum m.a. af mörgum flottum verkefnum í skólum bæjarins, skyggðumst á bak við tjöldin á EM með Þorgrími Þráinssyni og urðum margs vísari um mikilvægi einstaklingsins í sterkri liðsheild. Síðast en ekki síst var Gulrótin, lýðheilsuviðurkenning Mosfellsbæjar, afhent í fyrsta sinn. Verðlaunahafinn að þessu sinni var Svava Ýr Baldvinsdóttir, íþróttakennari, en hún hefur í áratugi eflt lýðheilsu og heilsueflingu allra aldurshópa í Mosfellsbæ.

Stekkjarflöt og strandblakvöllur Þetta skemmtilega útivistarsvæði okkar Mosfellinga hefur heldur betur fengið andlitslyftingu og er sannkölluð útivistarparadís fyrir fjölskylduna. Í þessu fallega umhverfi er að finna skemmtileg leiktæki, grill og nýjasta viðbótin er strandblakvöllur sem hefur notið mikilla vinsælla. Við hvetjum alla til að koma út að leika og nýta það sem þetta frábæra svæði hefur upp á að bjóða.

Hreyfivika UMFÍ Við tókum að sjálfsögðu þátt í þessu

Í haust gáfu Heilsuvin og Mosfellsbær í samvinnu við TM öllum nemendum í 1. og 2. bekk í grunnskólum Mosfellsbæjar endurskinsvesti til eignar. Vestin voru afhent í tengslum við verkefnið Göngum í skólann og eru mikilvægur liður í öryggismálum yngstu grunnskólanemendanna sem eru að byrja að ganga, hjóla eða ferðast á annan virkan hátt í skólann.

Lýðheilsugöngur FÍ Ferðafélag Íslands stóð fyrir Lýðheilsugöngum á landsvísu alla miðvikudaga í september og gengið var á tveimur stöðum í Mosfellsbæ undir leiðsögn heimamanna, úr Álafosskvos og upp á Úlfarsfell úr Hamrahlíðarskóginum. Óhætt er að segja að Mosfellingar hafi hafi tekið þessu framtaki vel og fór þátttaka fram úr björtustu vonum enda margir göngugarpar í heilsubænum Mosfellsbæ.

hvar alls gætu fallið á Mosfellsbæ 2,7 milljarðar. 150 milljarða framkvæmd, 25 ma. frá ríkinu, 66 milljarða reikningsskekkja, 4,1% hlutur Mosfellsbæjar (hlutfall af rekstri Strætó). 125 + 66 = 191 x 0,041 = 7,83 milljarðar. Það allra skrýtnasta er þó ekki nefnt. Forsendur Borgarlínu eru nefnilega að horfið sé frá nokkrum framkvæmdum mislægra gatnamóta. Þar m.a. er horfið frá mislægum gatnamótum Vesturlandsvegar og Korpúlfsstaðabrautar. Nákvæmlega þau gatnamót eru ein af forsendunum fyrir því að Mosfellsbær geti tengst Borgarlínu beint. Einu gleyma allir aðilar. Það er stefna Reykjavíkurborgar að eyðileggja flugvöllinn í Vatnsmýri. Þarf þá Borgarlína ekki að ná a.m.k. í vallarstæði nýrra plana í Hvassahrauni? Ef svo er hækkar kostnaðurinn um 10% hið minnsta. Hluti Mosfellsbæjar þá 8,6 milljarðar. 8 þúsund og sex hundruð milljónir. Um 850 þúsund á hvern einstakling í bænum. 3,44 milljónir á vísitölufjölskylduna. Helmingur fjárútláta er 2018-2022 eða allt að 4,3 milljarðar. Slíkt er um 20% ætlaðra útsvars- og fasteignaskatttekna kjörtímabilið 2018-2022. Að láni á 5% vöxtum er afborgunin 215 milljónir á ári. Það er því til lítils að ætla að prumpa út milljónum í kosningaloforð 2018 um „lækkanir“ ef að skuldir bæjarins hækka um meira um meira en sem þeim nemur vegna dag(s)draumaverkefna. Óskar Guðmundsson Greinarhöfundur er formaður Framsóknarfélags Mosfellsbæjar.

frá jólafundi korpu

Þetta er eingöngu hluti af því sem var gert á árinu og við hlökkum til þess sem árið 2018 ber í skauti sér. Við þökkum ykkur fyrir frábært samstarf og velvilja og óskum ykkur heilbrigði og gleði á nýju ári. Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur og verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ

Hreinsum til eftir áramótin Talsvert rusl fellur til um áramót þegar landsmenn kveikja í mörgum tonnum af flugeldum, skottertum og blysum. Það er algeng sjón að sjá flugeldaleifar, brunnar skottertur, spýtur og prik á víð og dreif um bæinn nú í upphafi árs sem er ekki mikil bæjarprýði. Það flugeldarusl sem ekki er fjarlægt og komið til förgunar grotnar niður og verður að lokum að drullu og sóðaskap. Því vilja bæjaryfirvöld biðla til íbúa og fyrirtækja í bænum að huga að nærumhverfi sínu og taka höndum saman við að hreinsa upp eftir áramótagleðina og koma til förgunar. Margar hendur vinna létt verk. Athuga þarf þó að umbúðir og leifar af flugeldum mega ekki fara í bláu pappírstunnuna, heldur þarf að setja í almennt sorp. Þó svo að flugeldar séu úr pappa, þá situr eftir í þeim leir sem gerir það að verkum að pappinn sem eftir verður er ekki hæfur til endurvinnslu. Best er að skila umbúðum og leifum af flugeldum og

Þegar líður að kosningum verður eitt aðal umræðuefni kaffistofa og annarra starfsmannasvæða hin alræmda forgangsröðun. Almennt er talið mikilvægast að menntun, tómstundir og laun gangi fyrir en nú virðist þó svo vera að Mosfellsbæ sé mikilvægast að taka þátt í samgönguverkefni sem enginn getur með neinni vissu sagt fyrir hvað muni kosta. Þetta er svokölluð Borgar-lína sem margir fremur kalla Dag(s)drauma. Falleg lausreimuð plön ganga út á 1,1 til 1,15 milljarða á km og þannig 63 til 70 ma. Þrátt fyrir það kemur fram í skýrslu Reykjavíkurborgar og Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) „Borgarlína, hlutverk, hvað, hvar hvernig“ að fyrstu 18 km muni kosta 30-65 ma. (bls. 30 í skýrslunni). Hinir 39 km hljóta þá að vera nánast fríir, jafnvel borga með sér. Raunhæfara væri að taka meðaltal af útgildum fyrstu 18 km og ætla þá að hver km kosti 2,64 ma. og 57 km verkefnið þá um 150,4 ma. Þar með er þó ekki öll sagan sögð. „Planið“ gengur nefnilega út á að hækka notkun almenningssamgangna úr 4% í 12% auk þess að minnka bílaumferð um 75>58%. Slíkt er vart raunhæft m.v. að notkun almenningssamgangna hefur aðeins einu sinni skriðið yfir 4% og það var á fyrstu mánuðunum eftir Hrun sem notkunin slefaði í 5%. Hvert 1% sem upp á 12% notkun vantar kostar um hálfan milljarð á ári í „töpuð fargjöld“ og þar af Mosfellsbæ allt að 20 milljónir á ári á hvert 1% sem geta verið allt að 6. Til 2040, áætlaðra verkloka, myndi slíkt teljast til 66 milljarða á gengi dagsins í dag

Nýtt ár - ný tækifæri Nýtt ár er runnið upp og fram undan eru ný tækifæri. Láttu vaða á þessu ári, náðu árangri, auktu hæfni þína. Hvað þarft þú að gera til að ná markmiðum þínum? Í Powertalk-deildinni Korpu hefur fólk komið og aukið sjálfstraust sitt, bætt samskiptahæfni sína og almennt stigið út fyrir þægindahringinn sinn.

skottertum í almennt rusl á endurvinnslustöð SORPU við Blíðubakka. Ósprungnum flugeldum og skottertum sem þarf að farga ber að skila í spilliefnagáminn á endurvinnslustöðvum SORPU. Sýnum gott fordæmi og hjálpumst að við að hreinsa upp eftir áramótin. Umhverfissvið Mosfellsbæjar

Vissir þú að til að fólk heyri það sem þú vilt koma á framfæri, þá skipta svipbrigði þín og líkamstjáning jafn miklu máli og það sem þú segir? Æfingin skapar meistarann og með því að fá þjálfun í framkomu, bæta markvisst beitingu raddar, framburð og tónhæð nærðu frekar athygli fólks. Að vera meðvitaður um handahreyfingar og svipbrigði gerir kynningu enn áhrifaríkari.

tekur frekar að sér verkefni, lærir hvernig kynningar verða áhrifaríkari og tjáir sig á fundum, t.d. foreldrafundum eða vinnufundum. Nú er nýtt ár fram undan og ný tækifæri bíða. Tími til að stíga fyrsta skrefið. Hvernig viltu bæta þig á nýju ári? Hvaða árangri viltu ná? Í Korpu hefur fólk víkkað þægindahringinn sinn, náð árangri í að tala fyrir framan hóp, fengið kjark til að taka meiri áhættu, sett sér markmið og náð þeim. Upplýsingar um starfið má finna á powertalk.is. Allir eru velkomnir á fundi deildarinnar og verður næsti fundur miðvikudaginn 17. janúar klukkan 20:00 í Safnaðarheimili Lágafellssóknar, Þverholti 3 á 2. hæð.

Þjálfun í framkomu og samskiptum er mikilvæg. Hún leiðir til þess að fólk

Aðsendar greinar -

POWERtalk deild Korpu

29


völvan veldur lesendum vonbrigðum

Völva

2018

Heilsumolar Gaua

Mosfellings

Ein á viku

V

ið hjónin ákváðum yfir hátíðarnar að fara með fjölskylduna í eina fjallgöngu á viku árið 2018. Fell telja líka með, sem er praktískt þegar maður býr í Mosfellsbæ. Ástæðan fyrir ákvörðuninni var sú okkur fannst vanta aðeins meiri samverustundir, utandyra, með yngstu guttunum okkar. Við vorum dugleg í fjallaferðum með elstu syni okkar en áttuðum okkur á því að þeir yngri, sérstaklega sá yngsti, hafa fengið minni skammt en hinir. Það var alls ekki meðvitað og kom okkur eiginlega á óvart þegar við gerðum okkur grein fyrir þessu. Þetta bara gerðist, að við fækkuðum útivistarferðunum. Líklega vegna þess að það er margt í gangi hjá okkur og dagarnir þéttskipaðir. En það er engin afsökun fyrir því að nýta ekki þessa frábæru náttúru sem við höfum svo góðan aðgang að.

Í

gær gengum við á Lágafell. Í fyrsta skipti! Það er ótrúlegt eftir að hafa búið í næstum 18 ár í Mosfellsbæ. Það hefur bara einhvern veginn ekkert togað okkur upp á Lágafellið. Við hófum gönguna í Krikahverfinu, fórum upp göngustíg sem liggur frá Litlakrika. Þaðan í roki, hálku og stundum rigningu upp á Lágafellið. Við fundum góðan snjó, gerðum skakkan snjókarl og nutum útsýnisins þegar við vorum komin á toppinn. Útsýnið af Lágafellinu er betra en maður gerir ráð fyrir. Síðan fórum við niður við Olíshringtorgið, komum við í bakaríinu til að ná okkur í munkabrauð og röltum svo í rólegheitum þaðan yfir brúna í Krikahverfið til að ná í bílinn.

M

iklum rólegheitum verður að segjast, það var mjög hált og við lengi að koma okkur á milli staða. Allt í allt tók þetta um 2 klukkustundir. Komum hundblaut en katthress heim eftir góða samverustund í hressandi vetrarveðri í mosfellskri náttúru. Nú er bara að láta sig hlakka til næstu fjalla- eða fellagöngu. Þetta verður gott ár!

Guðjón Svansson

gudjon@kettlebells.is

30

- Heilsa

Blaðamaður Mosfellings var búin að mæla sér mót við Völvuna en Völvan afboðaði sig á síðustu stundu vegna veikinda. Ekki er vitað hvað hrjáir Völvuna, hvort að það sé kosningaskjálfti, stress eða alræmd inflúensa. Völvan vonar þó að geta séð sér fært að mæta á Þorrablót Aftureldingar og á sér þann draum heitastan að ná dansi við hinn þjóðþekkta huldumann Indriða Indriðason. Völvan biður fyrir góðar kveðjur og vonar að árið 2018 verði öllum Mosfellingum farsælt og hamingjuríkt.


Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° mosfellinga SigrĂşn Huld AuĂ°unsdĂłttir Hlakka til Ăžegar Bono minn nĂŚr nĂłgu mikill slĂśkun til aĂ° kĂşkurinn sĂ­Ă°an 28. des skili sĂŠr. Hann hoppar alltaf upp geltandi Ă­ hvert skipti sem hann heyrir Ă­ minnstu Ă˝lu og ĂžaĂ° hefur veriĂ° basicly non stop flugeldastuĂ° hĂŠr Ă­ hverfinu sĂ­Ă°an sala hĂłfst. #sprengjumĂžettaalltĂ­kvĂśld #leyfumBonoaĂ°kĂşkaĂ­friĂ°i #alltafstuĂ°Ă­MosĂł 6. jan

FĂ&#x201C;TAAĂ?GERĂ?ASTOFA MOSFELLSBĂ&#x2020;JAR Ă&#x17E;verholti 3 - SĂ­mi: 566-6612

SumarliĂ°i Gunnar HalldĂłrsson Ă&#x17E;etta var svakalegt, Ăžetta var hĂşs a mĂłti husinu hja mĂśmmu og pabba og allir sem bjuggu i Ăžessu hĂşsi flúðu yfir til Ăžeirra Ăžarsem m og p hlúðu aĂ° fĂłlkinu ĂĄsamt okkur brĂłsa Ăžartil sjĂşkrabĂ­larnir komu, eg btw var góðum 10min Ă undan Ăžeim yfir til Ăžeirra heiman frĂ  mĂŠr :/ Sluppu allir ĂłtrĂşlega vel Ăşr Ăžessum bruna sem Ăžarna bjuggu fyrir utan smĂ  skurĂ°i, bruna og vott af reykeitrun. 9. jan

Ă&#x161;TFARARSTOFA Ă?SLANDS

sĂ­Ă°an 1996

ALĂ&#x161;Ă? Č&#x160; VIRĂ?ING Č&#x160; TRAUST Č&#x160; REYNSLA Ă&#x161;TFARARSTOFA Ă?SLANDS sĂ­Ă°an 1996

ALĂ&#x161;Ă? Č&#x160; VIRĂ?ING Č&#x160; TRAUST Č&#x160; REYNSLA

Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Ă&#x2021;Â&#x2014;Čą Â&#x2014;Â?Ă Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A; Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Ă&#x2021;Â&#x2014;Čą Â&#x2014;Â?Ă Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A;

Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2014; Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2014;

Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;¡Â?ČąÂ&#x153;Â?Â&#x160;Čą Â&#x17E;Ä?Â&#x201C;Ă Â&#x2014;Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A; Â&#x160;Â&#x203A;Â?Â&#x203A;¡Â?ČąÂ&#x153;Â?Â&#x160;Čą Â&#x17E;Ä?Â&#x201C;Ă Â&#x2014;Â&#x153;Â?Ă Ä´Â&#x2019;Â&#x203A;

SĂ­mar allan sĂłlarhringinn: 581 3300 & 896 8242 Č&#x160; www.utforin.is allan sĂłlarhringinn: Č&#x160; www.utforin.is Komum heim til aĂ°standenda og rĂŚĂ°um skipulag Ăştfarar ef ĂłskaĂ° er.

SĂ­mar 581 3300 & 896 8242 Komum heim til aĂ°standenda og rĂŚĂ°um skipulag Ăştfarar ef ĂłskaĂ° er.

GĂ&#x201C;Ă?IR MENN EHF Rafverktakar GSM: 820-5900

Gunnar GuĂ°jĂłnsson Ă&#x2030;g skil ekki fĂłlk sem er ĂĄ mĂłti ĂĄramĂłtaheitum. Fyrir ĂĄri sĂ­Ă°an setti ĂŠg mĂŠr ĂžaĂ° markmiĂ° aĂ° lĂŠttast um 10 kĂ­lĂł ĂĄ ĂĄrinu. Mig vantaĂ°i ekki nema 14 kĂ­lĂł upp ĂĄ aĂ° nĂĄ takmarkinu. SegiĂ°i svo aĂ° ĂžaĂ° borgi sig ekki aĂ° setja sĂŠr markmiĂ°. 2. jan GuĂ°rĂşn Erna HafsteinsdĂłttir Hver hefur ekki lent Ă­ Ăžeirri leiĂ°inlegu uppĂĄkomu aĂ° vera bĂşinn aĂ° raĂ°a Ăśllum vĂśrum Ă­ pokann Ă­ búðinni og vera dauĂ° feginn aĂ° koma mat og bĂśrnum heim... ĂĄtta sig Þå ĂĄ ĂžvĂ­ aĂ° kortiĂ° varĂ° eftir heima - panik og milljĂłn hugsanir fljĂşga Ă­ gegn, heppna ĂŠg aĂ° bĂşa Ă­ frĂĄbĂŚra MosfellsbĂŚ Ăžar sem flestir Ăžekkja hvorn annan og enn heppnari aĂ° sĂĄ sem var ĂĄ eftir mĂŠr Ă­ rÜðinni reddaĂ°i mĂŠr og gerir sĂŠr lĂ­klega ekki grein fyrir hversu mikiĂ° góðverk hann gerĂ°i <3 :) Takk Gvendur! 7. jan

verslum Ă­ heimabyggĂ°

â&#x20AC;˘ nĂ˝lagnir â&#x20AC;˘ viĂ°gerĂ°ir â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ hĂśnnun og uppsetning ĂĄ Ăśryggiskerfum â&#x20AC;˘ sĂ­ma og tĂślvulagnir

LĂśggilturrafverktaki

H Ă R O G S N Y R T I S T O FA

Allar almennar bĂ­laviĂ°gerĂ°ir

Fossaleyni 1 | EgilshĂśll | 571-6111

VĂśluteigi 27, 270 MosfellsbĂŚ SĂ­mar: 537 0230 - 693 8164 â&#x20AC;˘ bvo1944@gmail.com

6S§BSIPMU.PTGFMMTCÂ?S4Ă&#x201C;NJ 6S§BSIPMU.PTGFMMTCÂ?S4Ă&#x201C;NJ

6S§BSIPMU.PTGFMMTCÂ?S4Ă&#x201C;NJ

MG LĂśgmenn ehf. Almenn lĂśgfrĂŚĂ°irĂĄĂ°gjĂśf InnheimtumĂĄl - SlysamĂĄl - SkilnaĂ°armĂĄl ErfĂ°amĂĄl - Skipti dĂĄnarbĂşa PersĂłnuleg ĂžjĂłnusta MargrĂŠt GuĂ°jĂłnsdĂłttir hdl. HĂĄholti 14 - SĂ­mi 588 1400 - mglogmenn@mglogmenn.is - www.mglogmenn.is

Ă&#x17E;Ăş finnur Ăśll blÜðin ĂĄ netinu w w w. m o s f e l l i n g u r . i s

BĂ­lapartar ehf ehf BĂ­lapartar ehf BĂ­lapartar NotaĂ°ir TOYOTA varahlutir

NotaĂ°ir TOYOTA varahlutir NotaĂ°ir TOYOTA varahlutir

SĂ­mi: 587 7659 SĂ­mi: 587 7659

SĂ­mi: 587 7659

GrÌnumýri 3 | 270 MosfellsbÌ GrÌnumýri 3 | 270 MosfellsbÌ www.bilapartar.is www.bilapartar.is

GrÌnumýri 3 | 270 MosfellsbÌ www.bilapartar.is

Sendið okkur myndir af nýjum Mos­fell­ingum åsamt helstu upplýsingum å netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° Mosfellinga -

31


Heyrst hefur...

Opnum fyrir

stúlkan kom í heiminn kl. 15:37 á nýársdag

...að Greta Salóme hafi fengið bónorð á Taílandi frá kærastanum sínum Elvari Þór.

tækifærunum!

...að heildverslunin Mirella sé að loka og standi fyrir mikilli lagersölu í Háholti 23 en til stendur að rífa húsið á næstunni. ...að víkingasveitin hafi mætt í Mosó með byssur og grímur á mánudaginn. Fyrst fóru þeir þó mannavillt og héldu saklausum borgara í 20 mínútur fyrir utan Krónuna. ...að Kári Tryggvason hafi verið endurkjörinn formaður Golfklúbbs Mosfellsbæjar. ...að óperusöngvarinn Davíð Ólafs íhugi framboð fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Mosó. ...að Mosfellsbakarí sé loks komið á Facebook og það með miklu trukki. ...að lögreglan lýsi eftir vitnum eftir að bærinn Stardalur, ofan Mosfellsdals, brann til kaldra kola. ...að okkar besti handboltamaður, Elvar Ásgeirs, hafi fótbrotnað þegar handknattleiksdeildin var að safna jólatrjám Mosfellinga og verði frá næstu mánuðina. ...að strætó sé nú farinn að ganga í bæði Leirvogstungu- og Helgafellshverfi.

Fyrsti Mosfellingur ársins 2018 býr í Skeljatanga

Kom í heiminn 1. janúar

...að á föstudag fari fram forsala og borðapantanir á risaþorrablót Aftureldingar sem haldið verður í íþróttahúsinu 20. janúar.

Þann 1. janúar kl. 15:37 fæddist fyrsti Mosfellingur ársins 2018 á Landspítalanum. Það var stúlka sem mældist 3.502 gr og 50 cm. Foreldrar hennar eru Arnannguaq Hammeken og Maciek Kaminski og búa þau í Skeljatanga 39. Stúlkan er fyrsta barn foreldra sinna en þau fluttu nýverið í Mosfellsbæinn og líkar vel. „Hún átti að koma í heiminn 27. desember en kom mjög snögglega fyrsta daginn á nýju ári. Allt gekk mjög vel og hún er vær og góð, drekkur bara og sefur,“ segir Arnannguaq sem kemur frá Grænlandi en Maciek kemur frá Póllandi. Mosfellingur óskar fjölskyldunni til hamingju með stúlkuna.

...að björgunarsveitin á Kjalarnesi hafi ekki staðið fyrir flugeldasölu þetta árið til að minnka álag á mannskapnum. ...að kylfingurinn Kristján Þór sé þrítugur í dag. ...að Halla og Keli séu að fara byggja í Bröttuhlíð.

Í eldhúsinu

...að FMOS hafi tapað fyrir Versló í fyrstu umferð Gettu betur sem fram fór í vikunni. ...að Toppmaður UMFUS hafi verið valinn Raggi kokkur Sverrisson. ...að Þorrablót Dalbúa verði haldið 27. janúar og hefur Blúsband Þorkels Jóelssonar boðað komu sína.

hjá Öldu og þresti

Kjúklinga-partýréttur

luerfitt Djöfull fannst mér 2017 vera drul !! ár! En VÁ hvað það var lærdómsríkt! ég sem ár asta erfið lega Þetta var klár af hef upplifað hingað til og ég VEIT ðá hafi upp er 2018 að ta hjar u öllu mín u og nýjum stórkostlegum kafla í lífi mín d. heil sem inu félag í sam Ég er komin með ógeð á því að hafa . Ég er ekki nógu mikla trú á sjálfri mér t. Ég komin með ógeð á því að líða skor að eftir bíða að því á ógeð með in er kom ar durn hen í upp i draumurinn minn dett a að því vinn að vera að búin er Ég ar. mín ma hörðum höndum að af-læra og gley lífið öllu sem mér hefur verið kennt um að eigi ég nig hver , mig og um sjálfa ð lífið vera og hvað ég eigi að gera. Hva í fara að þarf ég leið a hvað og t sé erfit engni. samfélaginu til þess að öðlast velg ilega sá Helsti galli mannkynsins er nefn ið! að við höldum að við vitum svo mik eins ekki við erum ndi Þar af leiða um, móttækileg fyrir nýjum hugmynd ekki m sjáu Við m. færu tæki og fróðleik vitsannleikann því við höldum að við m ekki sjáu Við satt. sé hvað r þega nú um vitum tækifærin því við höldum að við r, vegna að þau séu ekki í boði fyrir okku og ekki þess að við erum „of mikið svona um við nógu mikið hinsegin“... svo sönn með það fyrir sjálfum okkur og öðrum segja: því að benda á fortíðina okkar og “ eða „Sko! Þetta gerist alltaf fyrir mig mig.“ fyrir i boð í ei aldr „Sjáðu! Þetta er LI! Við þurfum að gleyma þessu BUL að Spyrjum nýrra spurninga til þess ta hlus að því með r okka nn huga opna að þess stað Í . tanu eftir svarinu frá hjar t og erfit a svon lífið er ju hver „Af ja: spyr ...?“ ósanngjarnt og af hverju get ég ekki að líða spyrjum þá: „Hvernig langar mér þess og hvaða hæfileika get ég notað til i?“ að öðlast lífsfyllingu og velgengn Ef við spyrjum okkur alltaf sömu við það spurninganna og breytum engu ekki tist brey þá , sum hvernig við hug ar, NEITT í lífinu okkar. Nýjar meðvitað r nýja á kalla ar ning spur i and hugvíkk við og betri hugsanir... sérstaklega ef lu biðjum hjartað um svar en ekki göm að bara na kun sem , hugsanamynstrin ðinni. færa okkur sönnunargögn úr fortí r Við viljum ekki skapa fortíðina aftu r okka núið fylla að þá tum Hæt er það? þú af forrtíðardraugum! Því það sem skapar hugsar og gerir NÚNA er það sem !!!! 2018 LÓ HAL framtíðina þína.

...að fyrsti Mosfellingur ársins hafi komið í heiminn strax á nýársdag. ...að Kjósverjar hafi ákveðið að vera ekki með neina flugeldasýningu á þrettándabrennunni þetta árið eftir mikinn trylling á nýársnótt með tilheyrandi áhrifum á skepnurnar. ...að Jóndi og Stefanía ætli að gifta sig í sumar. ...að nýtt hanamál sé komið upp í Reykjahverfi. Nú tengist það brunahana. ...að forsetinn hafi sótt sér tré í Hamrahlíðarskóg fyrir jólin en hann fékk gjafabréf frá skógræktarfélaginu á 30 ára afmæli bæjarins í sumar. ...að Davíð Gunnlaugs og Eyrún eigi von á strák í vor. ...að Lotta verði fertug um helgina.

Alda Steingrímsdóttir og Þröstur Sigurjónsson í Stórateig deila hér með okkur partýrétti sem er vinsæll á þeirra heimili.

lita pesto (fæst í Hagkaup), helli svo rjóma yfir og set ofan á það fetaost (ekki safann) og döðlur smátt skornar yfir fetaostinn

Kjúklinga-partýréttur Léttsteiktar kjúklingalundir kryddaðar með kjöt- og grillkryddi. Settar í eldfast mót og smurðar með þriggja

Borið fram með súrdeigsbrauði og fersku salati. Algjört möst að drekka með þessu ískalt hvítvín :)

mosfellingur@mosfellingur.is

Alda og Þröstur skora á Birnu og Sibba að deila næstu uppskrift með Mosfellingum

32

- Heyrst hefur...

svanhildur Steinarrsdóttir


!

t

g

Ă° ar vĂ­

.

ĂĄ

ki

a ki

â&#x20AC;&#x153; a

smĂĄ

Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° mosfellinga

auglĂ˝singar BarnapĂ­a Ăłskast Ă&#x201C;ska eftir barngóðri stĂşlku 14 ĂĄra eĂ°a eldri til aĂ° passa 5 ĂĄra stelpu 2x Ă­ viku frĂĄ 17-19.00 Ă­ MosfellsbĂŚ. Ă hugasamar hafiĂ° samband viĂ° MargrĂŠti Ă­ sĂ­ma: 8651589

Ă?búð Ăłskast til leigu KristjĂĄn B. HeiĂ°arsson heiti ĂŠg. Ă&#x2030;g er 39 ĂĄra, reyklaus alla mĂ­na ĂŚvi, reglumaĂ°ur ĂĄ ĂĄfengi og hef aldrei notaĂ° fĂ­kniefni. Ă&#x2030;g vinn sem lyftaramaĂ°ur hjĂĄ Eimskip, en er leikskĂłlakennari aĂ° mennt og starfaĂ°i sem slĂ­kur Ă­ sextĂĄn ĂĄr. MĂŠr fylgja bĂśrnin mĂ­n ĂžrjĂş aĂ°ra hverja viku; 5 og 11 ĂĄra stĂşlkur og 7 ĂĄra drengur. GreiĂ°slugeta mĂ­n er ca 100.000 - 120.000 kr. ĂĄ mĂĄnuĂ°i, og ĂŠg er aĂ° leita aĂ° langtĂ­maleigu. Barnsmóðir mĂ­n bĂ˝r Ă­ MosfellsbĂŚ, og bĂśrnin sĂŚkja skĂłla og leikskĂłla Ăžar. Uppl: 8631278 eĂ°a haddur@gmail.com

Småauglýsingarnar eru fríar fyrir einstaklinga mosfellingur@mosfellingur.is

GLERTĂ&#x2020;KNI ehf VĂśluteigi 21

verslum Ă­ heimabyggĂ° 

J JĂ&#x201C;GA

J JĂ&#x201C;GA

meĂ° Laufey eyju

Ă­ KĂŚrleikssetr K rinu, Ă&#x17E;verho olti 5

ujyefuaL Ă°em AGĂ&#x201C;J meĂ° Laufey eyju 5 itlohrevĂ&#x17E; ,unirtesskielrĂŚK Ă­

t. . UOHLNVVHWU ULQXĂŤYHUKR ROWL Ă&#x17E;rriĂ°judaga og g fimmtudag ga kl. 16:40 â&#x20AC;&#x201C; 17:50 LeiĂ°beinandi err Laufey Arna ardĂłttir jĂłgake ennari

05:71 â&#x20AC;&#x201C; 04:61 .lk agadutmmif go agadujĂ°irĂ&#x17E; irannekagĂłj rittĂłdranrA yefuaL re idnaniebĂ°ieL

Ă&#x17E;rriĂ°judaga og g fimmtudag ga kl. 16:40 â&#x20AC;&#x201C; 17:50go nfan marf amok ðitål( si.nuguh@yefual å gninårks go ragnisýlppU /HLèEHLQDQGLHUU/DXIH\$UQD DUGyWWLUMyJDNH si.anuHQQDUL nidnafil.www mungeg í aðe 4104 468 amís í , )amís

Up pplýsingar og skråning s å lau ufey@hugun.iis (låtið koma fram nafn og sím ma) , í síma 864 4014 eða í gegnum www w.lifandinuna.is

- gler Ă­ alla glugga -Ę&#x201D; heilsa Ę&#x201D; hu ugarrĂł Ę&#x201D; styrk kur Ę&#x201D; vellĂ­Ă°an n Ę&#x201D; jafnvĂŚgi Ę&#x201D; gleĂ°i Ę&#x201D;

s . 5 6 6 - 8 8 8 8 â&#x20AC;˘ w w w . g l e r ta e k n i . i sĘ&#x201D; iĂ°elg Ę&#x201D; igĂŚvnfaj Ę&#x201D; naĂ°Ă­llev Ę&#x201D; rukryts Ę&#x201D; Ăłrraguh Ę&#x201D; aslieh Ę&#x201D;

8S SSOĂŞVLQJDURJV VNUiQLQJiODX XIH\#KXJXQLLV OiWLèNRPDIUDPQDIQRJ VtP PD tVtPDHèDtJHJQXPZZZ ZOLIDQGLQXQDLV Ę&#x201D; heilsa Ę&#x201D; hu ugarrĂł Ę&#x201D; styrk kur Ę&#x201D; vellĂ­Ă°an n Ę&#x201D; jafnvĂŚgi Ę&#x201D; gleĂ°i Ę&#x201D;

Tek aĂ° mĂŠr alla krana- og krabbavinnu Ă&#x161;tvega allt jarĂ°efni VĂśrubĂ­ll Ă&#x17E;.B.

a

www.malbika.is - sĂ­mi 864-1220

KlapparhlĂ­Ă° 10 Ă&#x17E;orsteinn 822-7142

www.arioddsson.is

MĂ&#x161;RVERK - FLĂ?SALAGNIR - ALMENN VIĂ?HALDSVINNA FAGMENNSKA Ă? FYRIRRĂ&#x161;MI HĂĄholti 14 â&#x20AC;˘ 270 MosfellsbĂŚ â&#x20AC;˘ arioddsson@arioddsson.is SĂ­mar: 895-0383 / 867-7704 / 564-4070

Vespu-, bifhjóla-, og bílpróf Annast akstursmat og sÊ um hÌfnispróf fyrir Þå sem hafa gleymt að endurnýja.

Ă°

Sendu okkur Þína småauglýsingu í gegnum tÜlvupóst: mosfellingur@mosfellingur.is

i.

ar

MOSFELLINGUR kemur nÌst út 1. febrúar Skilafrestur fyrir efni og auglýsingar er til hådegis 29. janúar.

BĂ­ldshĂśfĂ°a 14 | ReykjavĂ­k | s. 520 3200

www.artpro.is

www.bmarkan.is

Snyrti-, nudd- & fĂłtaaĂ°gerĂ°astofan

LĂ­kami og sĂĄl Ă&#x17E;verholti 11 - s. 566 6307 www.likamiogsal.is

VeriĂ° hjartanlega velkomin!

OpnunartĂ­mi sundlauga

Skýja luktirnar

fĂĄst Ă­

Bymos

LĂĄgafellslaug

Virkir dagar: 06:30 - 21:30 Helgar: 08:00 - 19:00

VarmĂĄrlaug

Virkir dagar: 06:30-08:00 og 15:00-21:00 Laugard. kl. 08:00-17:00 og sunnud. kl. 08:00-16:00

Ă&#x17E;jĂłnusta viĂ° Mosfellinga -

33


w

Strengdir þú áramótaheit?

Bingó-Bjössi Smalar á fjalli

Siggarnir

#mosfellingur

Stemning á konukv

Sæsi og Einsi í afmæli

öldi á Hv íta

Brennuvargarnir

Kúreka-feðgin

Formaður og forseti

Grétar: Ég ætla að hætta að taka í vörina. Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

x Toppman UMFUS

Fundir Bæjarrónafélagsins klikka ekki

Enski og dyg gur að

Gummi: Ég ætla að vera duglegri að fylgjast með mínum mönnum í United.

Sprengju-Geiri

Systur að skvísast

dáandi

Kúrekarnir í reiðhöllinni

Mæðgurnar

20 1 8

Leifur: Safna skeggi þangað ég til verð helköttaður og undir 80 kg.

Nýgiftir nýbúar

Snorri: Já, ég ætla að koma Hvíta upp í 3. deild.

Strákarnir í umfus hefja 20 ára afmælisárið af krafti

Ísak: Já, ég ætla að verða betri manneskja.

Gjugg í borg

Vinkonutilboð í janúar! Tvær eða fleiri panta sér tíma saman og þær fá 20% afslátt af þjónustu*

Jón andri: Að komast niður fyrir 20 í forgjöf.

34

- Hverjir voru hvar?

Hárstofan Sprey Háholt 14 - s. 517 6677

*gildir bara ef pantað er í litun og klippingu


i

Heimilismatur sem höfðar til allra

Réttur dagsins í hádeginu alla mánudaga til fimmtudaga. Okkar sívinsæla hádegishlaðborð alla föstudaga.

Hvíti Riddarinn | háholti 13 | s. 5-666-222 | www.hvitiriddarinn.is

Aukin skilvirkni í fjármálum & rekstri Við veitum sjálfstæða fjármálaráðgjöf fyrir fyrirtæki og atvinnurekendur, aðstoð við fjármögnun, endurskipulagningu og arðsemisgreiningu, auk þess að aðstoða við kaup og sölu fasteigna og fyrirtækja. Nánari upplýsingar www.palssonco.is

www.mosfellingur.is -

35


Sími:

586 8080 fastmos.is

MOSFELLINGUR

Kjarna Þverholti 2

Sími: 534 3424

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Þú getur keypt næstum hvað sem er fyrir Aukakrónur

Múlalundur Glæsileg ritfangaverslun í Mosfellsbæ - kíktu við, þá vinna allir!

Jólin kvödd Mosfellingar kvöddu jólin með glæsibrag á þrettándanum. Mörg þúsund manns mættu á hina árlegu þrettándabrennu. Grýla og Leppalúði mættu að sjálfsögðu með sitt hyski og kvöddu börnin áður en þau héldu til síns heima.

Mynd/RaggiÓla

Mikil sala - Vantar eignir - verðmetum Pétur Pétursson löggiltur fasteignasali 897-0047

Daniel G. Björnsson löggiltur leigumiðlari

Þjónusta við ár í 27 Mosfellinga

Stefán Bjarki Ólafsson löggiltur fasteignasali

LD SE

S

Grundartangi

588

Nýtt í sölu Vel staðsett 76 fm. endaraðhús við Grundartanga í Mosfellsbæ. Parket og flisar á gólfum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Geymsluloft yfir íbúð. útgegng í góðan garð. 6 fm. gróðurhús í garði. Rólegt og fallegt hverfi. Laus fljótlega.

Háholt 14, 2. hæð

Opið virka

588 55 30 Bergholt

Fellsás

vinnustofa SÍBS við Reykjalund, Mosfellsbæ www.mulalundur.is

Netfang: berg@

Pétur

Löggiltur fasteig

Meðalfellsvatn

Mjög vandað 184 fm. einbýli við eina fallegustu götu Mosfellsbæjar. 4 svefnherbergi. 2 baðherbergi/snyrtingar. Björt stofa með arni. Stór bilskúr með geymslu inn af. Fallegur garður. Gróið hverfi. Nýtt K gler í öllum gluggum og nýr þakkantur.

Bergholt

Lágholt

Glæsilegt tveggja hæða 185 fm parhús á einstökum útsýnisstað. Vönduð gólfefni og innréttingar. Fallegt eldhús með vönduðum eldhústækjum. Sólpallur með skjólveggjum. 4 svefnherbergi. Óbyggt svæði aftan við hús. Stór bakgarður. Verð: 71,0 m.

Norðurgrafarvegur á Esjumelum

Nýtt í sölu. Mjög fallegt 200 fm. einbýli við Lágholt í Mosfellsbæ. Nýlegt eldhús. Flísar á eldhúsi og stofu . Upptekin loft í stofu. Gestasnyrting og gott baðherbergi. 4 svefnherbergi. Glæsilegur sólskáli með arni. Vel staðsettur 50 fm. sumarbústaður norðurenda Meðalfellsvatns. Góður við frágangur. Einstaklega fallegur garður. Verð: 17,8 m. Stór sólpallur og afgirt lóð í góðriHeitur rækt. pottur. Þetta er hugguleg eign við rólega lokaða götu. Skóli, íþróttaaðstaða og hestavöllur í göngu færi.

Fellsás Nýtt í sölu. Mjög glæsilegt 286 fm. einbýli á þremur pöllum. Tvíbreiður bílskúr með geymslulofti. 5 herbergi. Arin í stofu og stórkostlegt útsýni til Esjunnar og snæfellsjökuls. Lóðin er 1600 fm. Með trjám og runnum. Þetta er einstaklega smekklegt og vel hannað hús. Eign fyrir vandláta. V. 52,9 m.

Tröllateigur

B e rg f a s t e i g n a s a l a s t o f n u ð 1 9 8 9

Flott parhús á tveimur hæðum. Stærð 178 fm. Gott skipulag. Stór sólpallur með skjólveggjum. Húsið stendur á skjólgóðum stað innst í götu. Fjölskylduhús og stutt í skóla.

Glæsilegt 212 fm raðhús á tveimur hæðum. Flott staðsetning. Allt fyrsta flokks. Vandaðar innréttingar og gott skipulag. Fjölskylduvænt hús. 4 svefnherbergi. Hiti í gólfum. Mikil lofthæð. Stór sólpallur bak við hús og flottar hellulagnir fyrir framan hús. Verð: 81,4 m.

Opið virka daga frá kl. 9-18 • Netfang: berg@berg.is • www.berg.is • Berg fasteignasala stofnuð 1989

1. tbl. 2018  
1. tbl. 2018  

Bæjarblaðið Mosfellingur. 1. tbl. 17. árg. Fimmtudagur 11. janúar 2018. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á Kjalarne...

Advertisement