Page 1


vážené dámy a pánové,

dear ladies and gentlemen,

dovolte, abych vám představil jedinečnou kolekci

please allow me to present a unique collection of

uměleckých děl, v nichž se snoubí vysoká umělecká

artworks that combine high artistic value with perfect

hodnota s dokonalým řemeslným zpracováním.

craftsmanship. For more than 160 years we have been

více než 160 let vyrábíme luxusní dekorativní díla

producing luxurious, decorative works in both classical

klasických i moderních tvarů. objekty, zdobící

and modern shapes. these objects, which decorate

například prezidentské paláce či soukromé rezidence

presidential palaces as well as the private residences

významných osobností, se mohou stát součástí vašeho

of prominent personalities, can become part of your

života a svou podmanivou krásou a elegancí umocnit

life and, with their captivating beauty and elegance,

význam vašich jedinečných životních okamžiků

enhance the significance of unique moments in your

okamžiků a slavnostních příležitostí. ať naše křišťálová

life and festive occasions. Whether our crystal works

díla potěší vás osobně nebo vaše blízké, budou v nich

gratify you personally or your loved ones, they all preserve

trvale uchovány historie, současnost a mistrovství

the past, the present and the unique mastery of real

opravdových lidí, kteří do nich vložili svůj životní příběh.

people who have imprinted their life stories into them. let

nechť do vašich okamžiků přinesou mnoho radosti.

them bring the joy into your magical moments too.

František schneider ředitel sklárny direCtor oF tHe gl assWorks

2

luXury Crys tal Works oF art


příběh sklárny Moser se začal psát v roce 1857,

the story of Moser glassworks began in 1857, when

kdy talentovaný rytec a nadaný obchodník ludwig

a talented engraver and businessman named ludwig

Moser otevřel ryteckou dílnu a obchod v lázeňském

Moser opened an engraving workshop and store in the

městě karlovy vary. křišťálová díla Moser si díky své

spa town of karlovy vary. Moser crystal works acquired

jedinečné kráse, kvalitě, rozmanitosti tvarů a barev,

recognition and acknowledgment from exceptional

získala uznání a ocenění výjimečných osobností

personalities from around the world thanks to their

z celého světa. značka Moser se stala světovým

unique beauty, quality and variability of shapes and

pojmem v oblasti luxusního křišťálu a symbolem

colours. be enchanted by the beauty of crystal, timeless

dokonalého ručního zpracování. nechte se

design and mastery of our glassmakers and succumb

okouzlit křišťálovou krásou, nadčasovým designem

to the magic of our extraordinary crystal glass truthfully

a mistrovstvím našich sklářů a podlehněte s námi

known as glass of kings. the Moser trade mark became

kouzlu výjimečného křišťálu právem označovaného

the world's concept of luxury crystal and the symbol of

jako sklo králů.

perfect manual processing. Ludwig Moser (1833-1916)


p ů vab kl as i k y c h a r m

DIVA 592 H: 30 cm / 11.8 inch

o f

c l a s s i c


AuRA 2346/1 H: 28  cm / 11 inch, 20  cm / 7.9 inch design: 1970

uNIty 577 H: 33  cm / 13 inch 11,5  cm / 4.5 inch design: 1920-1935

SpleNDID 910/10160 (oválná / oval) H: 36  cm / 14.1 inch W: 23  cm / 9 inch Design: 1911

op květinové op floral SpleNDID 5006/10160 H: 50  cm / 19.7 inch, 33 cm / 13 inch limitovaná série / limiteD eDition: 100  ks / pcs Design: 1911

op figury op figural SpleNDID 626/10160 H: 28  cm / 11 inch Design: 1920-1935

nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours: clear and Moser basic colours

8

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

9


gloRIA 628 H: 35  cm / 13.7 inch, 25,5  cm / 10 inch, 15  cm / 5.9 inch design: 1920-1935 gloBe 2346 H: 27  cm / 10.6 inch, 20  cm / 7.9 inch design: 1970 NoemoVA ARChA / NoAh´S ARK 2690 H: 18,8  cm / 7.4 inch W: 33  cm / 13 inch design: 1920-1935

DeSIRe 2642 H: 11,3  cm / 4.4 inch W: 29  cm / 11.4 inch design: 1920-1935

CleopAtRA 624 H: 40  cm / 15.7 inch, 30  cm / 11.8 inch, 20  cm / 7.9 inch design: 1920-1935

nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours:: clear and Moser basic colours

10

luXury Crys tal Works oF art

nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours: clear and Moser basic colours

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

11


lADy hAmIltoN 15015/o/m H: 21,5  cm / 8.5 inch W: 34,5  cm / 13.6 inch design: 1934

lADy hAmIltoN 15015/N/I H: 21,5  cm / 8.5 inch W: 32  cm / 12.6 inch design: 1934

lADy hAmIltoN 15014/N H: 15  cm / 5.9 inch W: 24,5  cm / 9.6 inch design: 1934

lADy hAmIltoN 15015/o/m H: 21,5  cm / 8.5 inch W: 34,5  cm / 13.6 inch Design: 1934

op platina op platinum

12

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

13


pARADISe 507 H: 30,5  cm / 12 inch, 20  cm / 7.9 inch design: 1941, gerhard gollwitzer

eSpRIt 719 H: 32  cm / 12.6 inch design: 1920-1935

mAgIC BoX 544/II H: 9  cm / 3.5 inch W: 19  cm / 7.5 inch design: 1920-1935

SpleNDID 1019/10160 H: 23  cm / 9.4 inch design: 1911

SpleNDID 2596/10160 H: 48,5   cm / 19 inch W: 28  cm / 11 inch design: 1911

meloDy 610 H: 25,5  cm / 10 inch, 11,5  cm / 4.5 inch design: 1920-1935

nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours: clear and Moser basic colours

14

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

15


gloRIA 628 H: 35   cm / 13.7 inch, 25,5  cm / 10 inch,15   cm / 5.9 inch design: 1920-1935 barva / Colour: topas / topaz

gloRIA 628 H: 35  cm / 13.7 inch, 25,5   cm / 10 inch, 15   cm / 5.9 inch, design: 1920-1935

DIVA 592 H: 30   cm / 12 inch, 20   cm / 7.9 inch, 15   cm / 5.9 inch barva / Colour: rosalin

eteRNIty 600 H: 30   cm / 11.8 inch, 20   cm / 7.9 inch, 15   cm / 5.9 inch, 11,5   cm / 4.5 inch barva / Colour: eldor

BeAuty 580 H: 16,5   cm / 6.5 inch, 13   cm / 5.1 inch barva / Colour: beryl

uNIty 577 H: 33   cm / 13 inch, 11,5   cm / 4.5 inch design: 1920-1935 barva / Colour: akvamarin / aquamarine

nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours: clear and Moser basic colours

16

luXury Crys tal Works oF art

nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours: clear and Moser basic colours

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

17


pARADISe 507 H: 30,5   cm / 12 inch, 20   cm / 7.9 inch design: 1941, gerhard gollwitzer barva / Colour: alexandrit / alexandrite

louVRe 3206 H: 35  cm / 13.8 inch design: 1921-1925 barva / Colour: alexandrit / alexandrite

puRIty 626 H: 40  cm / 15.7 inch, 35  cm / 13.7 inch, 28   cm / 11 inch, 22,5  cm / 8.8 inch, 11,5   cm / 4.5 inch design: 1920-1935 barva / Colour: alexandrit / alexandrite

nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours: clear and Moser basic colours

18

luXury Crys tal Works oF art

louVRe 3225 H: 45  cm / 17.7 inch design: 1921-1925 barva/ Colour: akvamarin / aquamarine

CleopAtRA 624 H: 40  cm / 15.7 inch, 30  cm / 11.8 inch, 20 cm /7.9 inch design: 1920-1935 barva / Colour: beryl

nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours: clear and Moser basic colours

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

19


VĚJÍŘ / FAN VASe 4928 H: 27   cm / 10.6 inch, 21  cm / 8.2 inch design: lotte p. Moser, 1925 barva / Colour: topas / topaz

mIRth 5529 H: 15,1  cm / 5.9 inch W: 14   cm / 5.5 inch design: leo Moser, 1926 barva / Colour: topas / topaz

tuttI-FRuttI 555 H: 12,9  cm / 5.1 inch W: 25,5  cm / 10 inch design: 1920-1935 barva / Colour: topas / topaz

oceněna zlatou medailí na Mezinárodní výstavě dekorativních a průmyslových umění v paříži roku 1925. awarded of a gold Medal at the international exhibition of decorative and industrial arts in paris in 1925.

nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours: clear and Moser basic colours

20

luXury Crys tal Works oF art

meRANo 3225 H: 45  cm / 17.7 inch Design: 1907

meRANo 3206 H: 35  cm / 13.8 inch Design: 1907


zn ov u zroze nรก kr รกsa r e b o r n

b e a u t y


pA I N t I N g B y JAN JANeCKÝ

meNuet 3184 H: 70  cm / 27.6 inch limitovaná série / limiteD eDition: 20  ks / pcs malíŘ / Painter: Jan Janecký

*1978 talentovaný a řemeslně velmi nadaný malíř skla, který kromě svých autorských děl tvoří pro sklárnu Moser hodnotné historické repliky a limitované série ručně malovaných váz. spojuje tradiční řemeslo s inovací. *1978 a talented and highly skilful glass painter who, in addition to his author´s works, also creates valuable historical replicas and limited series of hand-painted vases for the Moser glassworks. He joins the traditional craft with innovation.

24

luXury Crys tal Works oF art

nabízené barvy: topas available colours: topaz

ChRIStINe 3286 H: 94  cm / 37 inch liMitovaná série / liMited edition: 20  ks / pcs Malíř / painter: Jan Janecký nabízené barvy: topas available Colours: topaz

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

25


hIStoRy 3203 H: 40  cm / 15.7 inch liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs Malíř / painter: Jan Janecký design: 1921-1925

hIStoRy 3204 H: 22  cm / 8.7 inch W: 23,5  cm / 9.3 inch liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs Malíř / painter: Jan Janecký design: 1921-1925

RoKAJ 3285 H: 35,5  cm / 14 inch liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs Malíř / painter: Jan Janecký nabízené barvy: křišťál podjímaný růžovou available Colours: clear underlay with rose elISABeth 3257 H: 77,5  cm / 30.5 inch limitovaná série / limiteD eDition: 50  ks / pcs malíŘ / Painter: Jan Janecký Design: Jan Janecký nabízené barvy: topas available colours: topaz

26

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

27


DeSIRee 4581 H: 45  cm / 17.7 inch liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs Malíř / painter: Jan Janecký design: 1900 nabízené barvy: topas available Colours: topaz

BRAmBoŘÍK / CyClAmeN 3244 H: 30  cm / 11.8 inch liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs Malíř / painter: Jan Janecký design: 1890 nabízené barvy: beryl podjímaný aurorou available Colours: beryl underlay with aurora

tulIpÁN / tulIp 3245 H: 40  cm / 15.7 inch liMitovaná série / liMited edition: 50   k s / pcs Malíř / painter: Jan Janecký design: 1890 nabízené barvy: topas podjímaný růžovou available Colours: topaz underlay with rose

ISABelle 4482 H: 30  cm / 11.8 inch liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs Malíř / painter: Jan Janecký design: 1900 nabízené barvy: topas available Colours: topaz

28

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

29


NeApol 3200 H: 31 cm / 12.2 inch W: 30  cm / 11.8 inch design: 1921-1925 nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours: clear and Moser basic colours

FloReNCIe / FloReNCe 3242 H: 14  cm / 5.5 inch W: 27,5  cm / 10.8 inch design: 1921-1925

mACeŠKA / pANSy 8694 H: 12  cm / 4.7 inch liMitovaná série / liMited edition: 150  ks / pcs design: 1906 nabízené barvy: křišťál podjímaný ametystem, nálep: modrá available Colours: clear underlay amethyst, fusion: blue

VlČÍ mÁK / poppy 8221 H: 36  cm / 14.1 inch liMitovaná série / liMited edition: 150  ks / pcs design: 1905 nabízené barvy: křišťál podjímaný aurorou, nálep: růžová available Colours: clear underlay aurora, fusion: rose

30

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

31


d e s i g n & s t yl e


DeSIgN By luKÁŠ JABŮReK

hRuŠKA / peAR 3196 H: 30  cm / 11.8 inch design: 2011, lukáš Jabůrek barva / Colour: alexandrit podjímaný růžovou, akvamarin podjímaný resedou (zleva) / alexandrite underlay rose, aquamarine underlay reseda (from left)

*1983 sklářský výtvarník a umělecký ředitel sklárny Moser. vítěz Ceny veřejnosti prestižní ceny Czech grand design 2012 za design váz Hruška a kolorit. pro sklárnu Moser navrhuje umělecké solitéry i špičkové užitkové sklo a ve své práci harmonicky propojuje svět sklářského umění a exkluzivního designu. *1983 glass artist and art director of Moser glassworks. the Winner of the "people's Choice award for Czech grand design" for the design of vases pear and kolorit. He designs artistic solitaires and top utility glass for Moser glassworks, and in his work he harmoniously connects the world of glass art and exclusive design.

34

luXury Crys tal Works oF art

moSt / BRIDge 3295 H: 50  cm / 19.7 inch limitovaná série / limiteD eDition: 50  ks každá / 50 pcs each nabízené barvy: křišťál a šedá, křišťál v kombinaci se základními barvami moser available colours: clear and grey, clear in combination with moser basic colours


BoNBoN 3234 H: 37  cm / 14.6 inch Design: 2014, lukáš Jabůrek nabízené barvy: křišťál, podstavec v základních barvách moser available colours: clear, pedestal in moser basic colours

CeNtuRy 3177 H: 19,3 cm / 7.6 inch W: 25  cm / 9.8 inch design: 2012, lukáš Jabůrek provedení brusu: špule Cut eXeCution: grooves nabízené barvy: základní barvy Moser (s výjimkou eldoru) přejímané bílým emailem available Colours: basic Moser colours (except eldor) overlay with white enamel

CeNtuRy 3211 H: 30  cm / 11.8 inch design: 2013, lukáš Jabůrek provedení brusu: špule Cut eXeCution: grooves nabízené barvy: základní barvy Moser (s výjimkou eldoru) přejímané bílým emailem available Colours: basic Moser colours (except eldor) overlay with white enamel

BoNBoN 3214 H: 20,5  cm / 8.1 inch Design: 2014, lukáš Jabůrek nabízené barvy: křišťál, úchytka v základních barvách moser available colours: clear, handle in moser basic colours

BoNBoN 3235 H: 17  cm / 6.3 inch W: 27  cm / 10.6 inch Design: 2014, lukáš Jabůrek nabízené barvy: křišťál, podstavec v základních barvách moser available colours: clear, pedestalin moser basic colours

36

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

37


StoNeS 3268 H: 31  cm / 12.2 inch nabízené barvy: alexandrit podjímaný zelenou, beryl podjímaný růžovou available Colours: alexandrite underlay with green, beryl underlay with rose StoNeS 3292 H: 40,5  cm / 15.9 inch nabízené barvy: alexandrit podjímaný růžovou available Colours: alexandrite underlay with rose

BuBBleS 3211 váza / vase H: 30  cm / 11.8 inch design: 2012, lukáš Jabůrek BuBBleS 3177 Mísa / boWl H: 19,3  cm / 7.6 inch W: 25  cm / 9.8 inch design: 2014, lukáš Jabůrek barva / Colour: alexandrit podjímaný růžovou / alexandrite underlay with rose provedení brusu: čočky Cut eXeCution: lenses

StoNeS 3293 H: 10  cm / 3.9 inch W: 35  cm / 13.8 inch nabízené barvy: alexandrit podjímaný resedou available Colours: alexandrite underlay with reseda

38

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

39


CITY 3250 H: 25  cm / 11.1 inch Design: 2014, Lukáš Jabůrek

City 3248 H: 30  cm / 11.8 inch Design: 2014, Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: beryl podjímaný oranžovým opálem Available colours: beryl underlay with orange opal

Nabízené barvy: alexandrit podjímaný aurorou Available colours: alexandrite underlay with aurora

Rouge 3211 H: 30  cm / 11.8 inch Design: 2013, Lukáš Jabůrek Provedení brusu: speciální Cut Execution: special

Rouge 3177 H: 19,3  cm / 7.6 inch W: 25  cm / 9.8 inch Design: 2011, Lukáš Jabůrek Provedení brusu: speciální Cut Execution: special

City 3252 H: 15,5  cm / 6.1 inch W: 26,5  cm / 10.4 inch Design: 2014, Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: akvamarin podjímaný žlutým opálem Available colours: aquamarine underlay with yellow opal

40

LU X URY C RYSTAL W ORKS O F ART

City 3249 H: 35  cm / 13.8 inch Design: 2014, Lukáš Jabůrek

City 3251 H: 25  cm / 11.1 inch Design: 2014, Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: beryl podjímaný modrou Available colours: beryl underlay with blue

Nabízené barvy: eldor podjímaný růžovou Available colours: eldor underlay with rose

Nabízené barvy: základní barvy Moser (s výjimkou eldoru) a šedá přejímané bílým emailem Available colours: basic Moser colours (except eldor) and grey overlay with white enamel

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

41


KoloRIt 3185 H: 30  cm / 11.8 inch design: 2011, lukáš Jabůrek nabízené barvy: eldor podjímaný oranžovým opálem available Colours: eldor underlay opal orange KoloRIt 3185 H: 20  cm / 7.8 inch design: 2011, lukáš Jabůrek nabízené barvy: beryl podjímaný oranžovým opálem available Colours: beryl underlay opal orange

IKeBANA 2346 (3 otVoRy/3 holeS) H: 27  cm / 10.6 inch design: 2009, lukáš Jabůrek barva / Colour: eldor

IKeBANA 2346 (9 hRAN, 3 otVoRy/9 eDgeS, 3 holeS) H: 27  cm / 10.6 inch design: 2009, lukáš Jabůrek barva / Colour: beryl SWeet 3266 H: 12  cm / 4.7 inch W: 28,5  cm / 11.2 inch Design: 2014, lukáš Jabůrek nabízené barvy: alexandrit podjímaný růžovou available colours: alexandrite underlay with rose

SWeet 3267 H: 32 cm / 12.6 inch Design: 2014, lukáš Jabůrek nabízené barvy: alexandrit podjímaný růžovou available colours: alexandrite underlay with rose nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours: clear and Moser basic colours

42

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

43


tWINSpIN 3228 H: 30  cm / 11.8 inch design: 2014, Jan čtvrtník

DeSIgN By JAN ČtVRtNÍK

nabízené barvy: beryl podjímaný žlutým opálem available Colours: beryl underlay with yellow opal tANgRAm 3262 H: 25  cm / 9.8 inch liMitovaná série / liMited edition: 30  ks / pcs design: 2014, Jan čtvrtník

tWISt 3104 H: 21  cm / 8.3 inch liMitovaná série / liMited edition: 300  ks / pcs design: 2007, Jan čtvrtník nabízené barvy: beryl podjímaný resedou available Colours: beryl underlay reseda

nabízené barvy: beryl, akvamarin available Colours: beryl, aquamarine

*1975 Úspěšný průmyslový designér se širokým spektrem tvorby v bytové architektuře a interiérech. Je držitelem prestižních cen za design včetně ceny ,,grand designer“ a ,,designer roku 2009“ udělovaných českou akademií designu. *1975 a successful industrial designer with a wide work spectrum in the field of household architecture and interiors. He is a holder of prestigious awards for design including the "grand designer" and "designer of 2009" awards awarded by the Czech academy of design.

44

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

45


DeSIgN By lIBoR DoleŽAl

DeSIgN By ReNÉ RouBÍČeK

guttulA 3296 H: 28  cm / 11 inch design: 2014, libor doležal nabízené barvy: alexandrit podjímaný aurorou přejímaný modrou nebo křišťál podjímaný resedou přejímaný ametystem available Colours: alexandrite underlay with aurora overlay with blue or clear underlay with reseda overlay with amethyst

guttulA 3297 H: 15  cm / 5.9 inch W: 25  cm / 9.6 inch design: 2014, libor doležal nabízené barvy: křišťál podjímaný resedou přejímaný ametystem nebo alexandrit podjímaný aurorou přejímaný modrou available Colours: clear underlay with reseda overlay with amethyst or alexandrite underlay with aurora overlay with blue

*1977 výtvarník, ředitel střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný brod a výborný brusič skla, jehož práce lze označit jako sochařina ve skle. ve své vlastní dílně z masivních váz a bloků vybrušuje náročné skulptury, kterým dává kouzelné příběhy a živost.

*1922 patří k předním osobnostem českého sklářského umění. proslul zcela svobodným přístupem k tvorbě a spoluvytvářel nové pojetí skla ve sféře volného umění. se sklárnou Moser spolupracuje od roku 1950 a je držitelem mnohých významných ocenění.

*1977 an artist, director of the High school of applied arts for glassmaking in Železný brod and excellent glass cutter whose work can be called "sculpting in glass". He cuts difficult sculptures from massive vases in his own workshop to which he adds charming stories and vividness.

*1922 He belongs among the leading figures of the Czech glass art. He is especially famous for his approach to work and he co-created a new glass concept in the field of free art. He has worked with the Moser glassworks since 1950 and he has won numerous important awards.

guttulA 3296 H: 20  cm / 7.9 inch design: 2014, libor doležal

BlueS 3210 H: 50  cm / 19.7 inch liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs design: 2013, rené roubíček nabízené barvy: alexandrit a akvamarin available Colours: alexandrite and aquamarine

nabízené barvy: křišťál podjímaný ametystem přejímaný resedou nebo alexandrit podjímaný aurorou přejímaný modrou available Colours: clear underlay with reseda overlay with amethyst or alexandrite underlay with aurora overlay with blue

46

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

47


DeSIgN By mIlAN KNÍŽÁK

SoFthARD 3303 H: 31  cm / 12.2 inch design: 2015, Milan knížák nabízené barvy: křišťál podjímaný žlutým opálem available Colours: clear underlay with opal yellow

*1940 prof. Milan knížák je významný český výtvarník, hudebník a performer. od roku 1999 do května 2011 byl generálním ředitelem národní galerie v praze. v letech 1990-1997 rektor akademie výtvarných umění v praze, kde zároveň působí jako profesor intermediálního ateliéru dosud. uspořádal více než sto samostatných výstav a zúčastnil se stovek společných výstav téměř po celém světě. vydal desítky knih a katalogů, řadu hudebních nosičů. Jeho díla jsou zastoupena v nejvýznamnějších sbírkách, galeriích a muzeích po celém světě. sám o sobě říká ,,Jsem stále pošetilý". *1940 prof. Milan knížák is a prestigious Czech artist, musician and performer. From 1999 until May 2011 he was the general director of the national gallery in prague. in the years 1990-1997 he was a rector at the academy of Fine arts in prague, where he still works as a professor at the intermedia studio. He has organised more than one hundred exhibitions and taken part in hundreds of joint exhibitions over almost the entire globe. He has published dozens of books and catalogues and a number of albums. His works are represented in major collections, galleries and museums all over the world. He says of himself “i’m as fatuous as ever”.

48

luXury Crys tal Works oF art

StRom / tRee 3302 H: 30  cm / 11.8 inch Design: 2015, milan Knížák nabízené barvy: kombinace barev eldor, alexandrit, beryl a křišťál available colours: combination of colours eldor, alexandrite, beryl and clear

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

49


DeSIgN By JIŘÍ ŠuhÁJeK

*1943 uznávaný sklářský výtvarník a akademický malíř, který dokáže svá díla nejen navrhnout, ale i tvořit na huti. za svou jedinečnou tvorbu získal řadu domácích a zahraničních ocenění. taktéž velmi úspěšná a vyhledávaná jsou díla Jiřího šuhájka vytvořená pro sklárnu Moser.

KŘÍDlA motÝlÍ / ButteRFly WINgS 3247 H: 41,5  cm / 16.3 inch liMitovaná série / liMited edition: 150  ks / pcs design: 2014, Jiří šuhájek

BARIel 2959 H: 30  cm / 11.8 inch liMitovaná série / liMited edition: 100  ks / pcs design: 2012, Jiří šuhájek

nabízené barvy: eldor podjímaný bílým opálem, beryl podjímaný bílým opálem, alexandrit podjímaný bílým opálem available Colours: eldor underlay with white opal, beryl underlay with white opal, alexandrite underlay with white opal

nabízené barvy: alexandrit podjímaný růžovou (viz. foto), eldor podjímaný oranžovým opálem available Colours: alexandrite underlay rose (on photo), eldor underlay opal orange

motÝl/ButteRFly 3246 H: 36  cm / 14.2 inch limitovaná série / limiteD eDition: 150  ks / pcs Design: 2014, Jiří Šuhájek nabízené barvy: eldor podjímaný oranžovým opálem, akvamarin available colours: eldor underlay with orange opal, aquamarine

*1943 a recognized glass artist and academic painter who is not only able to design his works, but also make them at the glass works. He has obtained numerous domestic as well as international awards for his unique work. the works of Jiří šuhájek created for the Moser glassworks are also highly successful and sought after.

50

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

51


Admiral 3299 H: 29,5  cm / 11.6 inch Limitovaná série / Limited Edition: 100  ks / pcs Design: 2015, Jiří Šuhájek Nabízené barvy: křišťál, beryl podjímaný oranžovým opálem a beryl podjímaný bílým opálem Available colours: clear, beryl underlay with opal orange and beryl underlay with opal white

Trophy 3300 H: 54,5  cm / 21.5 inch Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks / pcs Design: 2015, Jiří Šuhájek Nabízené barvy: eldor podjímaný jadegreenem Available colours: eldor underlay with jadegreen

52

LU X URY C RYSTAL W ORKS O F ART

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

53


DuhA/RAINBoW 2901 H: 29  cm / 11.4 inch design: 2000, Jiří šuhájek

KolA / WheelS 3091 H: 31,5  cm / 12.4 inch liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs design: 2007, Jiří šuhájek nabízené barvy: beryl, topas available Colours: beryl, topaz

ČtyŘI RoČNÍ oBDoBÍ / FouR SeASoNS 2901 H: 19  cm / 7.5 inch design: 2000, Jiří šuhájek nabízené barvy: eldor podjímaný jadegreen available Colours: eldor underlay jadegreen

54

luXury Crys tal Works oF art

KolA / WheelS 3090 H: 31,5  cm / 12.4 inch liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs design: 2007, Jiří šuhájek

ČtyŘI RoČNÍ oBDoBÍ / FouR SeASoNS 2900 H: 16  cm / 6.3 inch design: 2000, Jiří šuhájek

nabízené barvy: alexandrit, rosalin available Colours: alexandrite, rosalin

nabízené barvy: křišťál podjímaný bílým opálem available Colours: clear underlay opal white

nabízené barvy: alexandrit available Colours: alexandrite

ČtyŘI RoČNÍ oBDoBÍ / FouR SeASoNS 2900 H: 16  cm / 6.3 inch design: 2000, Jiří šuhájek nabízené barvy: alexandrit podjímaný oranžovým opálem available Colours: alexandrite underlay opal orange

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

55


DeSIgN By StuDIo IRDS

SApphIRe 3254 H: 67  cm / 26.4 inch limitovaná série / limiteD eDition: 30  ks / pcs Design: 2014, studio irDs nabízené barvy: akvamarin, akvamarin podjímaný žlutým opálem available colours: aquamarine, aquamarine underlay with yellow opal

Ingrid Račková *1975 David Suchopárek *1973 Životní a tvůrčí partneři pracující pod značkou irds. sklářští výtvarníci, kteří řadu let úspěšně spolupracují se sklárnou Moser především na jedinečných rozměrných broušených a lepených vázách v limitovaných edicích. Ingrid Račková *1975 David Suchopárek *1973 life and creative partners working under the irds brand. glass artists who have been collaborating with the Moser glassworks especially on unique large cut and bonded vases in limited editions for many years.

FeAtuRe 3215 /B/A H: 85  cm / 33.5 inch liMitovaná série / liMited edition: 50  ks každá / 50 pcs each design: 2013, studio irds nabízené barvy: alexandrit a rosalin podjímaný bílým opálem (a), beryl a akvamarin podjímaný bílým opálem (b) available Colours: alexandrite and rosalin underlay with white opal (a) beryl and aquamarine underlay with white opal (b).

56

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

57


Nymph 3301 H: 87  cm / 34.3 inch limitovaná série / limiteD eDition: 50  ks / pcs Design: 2015, studio irDs nabízené barvy: alexandrit, akvamarin available colours: alexandrite, aquamarine

FIoReNte 3192 H: 81  cm / 32 inch limitovaná série / limiteD eDition: 50  ks / pcs Design: 2011, studio irDs nabízené barvy: topas, beryl, křišťál available colours: topaz, beryl, clear

58

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

59


DeSIgN By K At e Ř I N A D o u Š o VÁ gemA 2965 H: 25,5  cm / 10 inch design: 2000, kateřina doušová barva / Colour: beryl podjímaný resedou / beryl underlay reseda

barva / Colour: akvamarin podjímaný resedou / aquamarine underlay reseda

barva / Colour: alexandrit podjímaný růžovou / alexandrite underlay rose

INteRFeRe 3281 H: 35 cm / 13.8 inch Design: 2014, Kateřina Doušová

INteRFeRe 3307 H: 10  cm / 3.9 inch W: 25  cm / 9.8 inch Design: 2014, Kateřina Doušová

* 1963 designérka a výtvarnice zabývající se interiérovou tvorbou. pro sklárnu Moser vytvořila řadu úspěšných výrobků, kde spojuje a kombinuje barevnou sklovinu s jednoduchými současnými tvary. *1963 a designer and artist dealing with interior art. she has created numerous products for the Moser glassworks where she has joined and combined colour melted glass with simple contemporary shapes. barva / Colour: akvamarin podjímaný růžovou / aquamarine underlay rose

barva / Colour: akvamarin podjímaný modrou / aquamarine underlay blue

barva / Colour: : alexandrit podjímaný ametystem / alexandrite underlay amethyst

nabízené barvy: křišťál nebo alexandrit podjímaný ametystem available colours: clear or alexandrite underlay with amethyst

60

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

61


DeSIgN By RoNy pleSl CuBISm 3153 H: 30  cm / 11.8 inch design: 2009, rony plesl

CuBISm 29821 odlivka / tuMbler C: 220  ml / 7.3 oz H: 10,3  cm / 4 inch design: 2009, rony plesl

nabízená barva: beryl available Colour: beryl

nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser. available Colours: clear and Moser basic colours.

CuBISm 3154 H: 10  cm / 3.9 inch W: 29  cm / 11.4 inch design: 2009, rony plesl

*1965 Jeden z nejznámějších českých ateliérových výtvarníků. bezpočet samostatných výstav, mezinárodních ocenění a kooperací s renomovanými výrobci průmyslového a ateliérového skla jej řadí na přední místo v oboru. věnuje se pedagogické činnosti na vysoké škole uměleckoprůmyslové jejíž je absolventem.

nabízená barva: topas available Colour: topaz

*1965 one of the most recognized Czech atelier artists. a great many of independent exhibitions, international awards and collaborations with recognized industrial and atelier glass manufacturers rank him to the leading position in the field. He also teaches at the academy of arts, architecture and design he graduated from.

beryl beryl

topas topaz

eldor eldor

křišťál clear

rosalin rosalin

alexandrit alexandrite

akvamarin aquamarine

nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser available Colours: clear and Moser basic colours

62

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

63


design & style DeSIgN By VlADImÍR JelÍNeK

SIRAel 3280 H: 35  cm / 13.8 inch design: 2014, vladimír Jelínek provedení brusu/ Cut eXeCution: hrany / edges

poeZIe/poetRy 626 H: 35  cm / 13.8 inch design: 2014, vladimír Jelínek provedení brusu / Cut eXeCution: hrany / edges

nabízené barvy: alexandrit podjímaný zelenou available Colours: alexandrite underlay with green

nabízené barvy: základní barvy Moser a alexandrit podjímaný aurorou available Colours: Moser basic colours and alexandrite underlay with aurora

*1934 Malíř, grafik a sklářský výtvarník, který vytvořil řadu kvalitních děl a nápojových souborů pro sklárnu Moser. zabývá se hutním tvarováním skla, kombinacemi a inovací hutních technik, které následně ozdobí promyšleným brusem, či rytinou. *1934 a painter, graphic designer and glass artist who has created numerous quality works and drinking sets for the Moser glassworks. He deals with free-blown glass shaping, combinations and innovating the free-blown techniques which he consequently decorates with a well-planned cutting or engraving.

poeZIe / poetRy 626 H: 35  cm / 13.8 inch Design: 2014, vladimír Jelínek ProveDení brusu / cut eXecution: hrany a čočky / edges and lenses nabízené barvy: základní barvy moser a alexandrit podjímaný aurorou available colours: moser basic colours and alexandrite underlay with aurora

64

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

65


o b r a z y ve  s kl e P AINTINGS

IN

GLASS


Mis tři ry tCi M a s t e r e n g r av e r s

u M Ě l e C ké ry t i ny a r t

e n g r a v i n g s

ryteckému umění garantovanému značkou Moser je oprávněně věnován zájem historiků umění a sklářských odborníků z čech i zahraničí. Moserovský precizně rytý křišťál je vysoce ceněn pro svoji řemeslnou

Milan Holubek, *1952

tomáš lesser, *1975

roman Chalupka, *1963

radek svoboda, *1978

vlastimil selinger, *1963

vladimír skála, *1956

i uměleckou náročnost a detail, který je naprosto ojedinělý a unikátní v celosvětovém měřítku. základem každé rytiny je poctivé řemeslo, které vyžaduje především umělecké nadání, trpělivost a soustředění. být mistrem rytcem ve sklárně Moser znamená být uznávaným odborníkem.

the engraving art guaranteed by the Moser brand is quite rightfully subject to interest of historians of art and glass professionals from both Czech republic and abroad. precisely engraved crystal glass by Moser is highly appreciated thanks to its craft and art demand and detail being utterly rare and unique in worlds scale. thorough craft is a base of each engraving involving great deal of patience and concentration. being a master engraver at the Moser glassworks means to be a recognized expert.

68

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

69


Žena s anDĚly Woman WitH angels

inspiraCe / inspiration: William-adolphe bouguereau, Francie, 1893

JASmINe 3095 H: 35,5  cm / 13.9 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: Žena s anděly / Woman with angels ryteC / engraver: tomáš lesser liMitovaná série / liMited edition: 10 ks / pcs nabízená barva: topas vrstvený šedou available Colour: topaz cased with smoke

70

luXury Crys tal Works oF art

JeŽíŠ uzDr avuJe nemocné Jesus Healing tHe sicK

inspirací se pro mistra rytce tomáše lessera stal obraz z dílny francouzského malíře Williama-adolpha bouruereaua s názvem „Žena s anděly“. olejová malba na plátně z období realismu zachycuje ženu oblečenou v bílém rouše obletovanou dvěma anděly. postavy z maleb Williama bouguereaua díky geniálně ztvárněné anatomii postav doslova ožívají, obdivuhodné je také mistrné zachycení nejjemnější nuance osobnosti a nálady. to vše se povedlo mistru rytci navždy uchovat v křišťálové podobě. toto mimořádné dílo se navždy stane cennou součástí umělecké sbírky svého majitele.

"Ježíš uzdravuje nemocné" je jednou z nejvíce ceněných rytin sklárny Moser. Mistr rytec vladimír skála převedl tuto oduševnělou delikátní ilustraci na křišťálový blok. inspirací mu byla ilustrace gustava dorého z bible, kterou ilustroval kolem roku 1865. obrázek znázorňuje Ježíše, který uzdravil všechny nemoci světa i všechny nemocné mezi lidmi. Jeho sláva se šířila po celé sýrii, přivedli k němu všechny nemocné, kteří byli postiženi rozličnými neduhy a trápením, byli posedlí ďábly, a ty, kteří měli obrnu, a Ježíš je uzdravil.

inspiration for the master engraver tomáš lesser became painting from the workshop of the French painter William-adolphe bouguereau titled “Woman with angels“. oil painting on canvas from the realism period captures the woman dressed in white robes flied around by two angels. Figures from the paintings of William bouguereau literally come to life through brilliantly rendered characters. the mastery of capturing the finest nuances of personality and mood has to be admired. the master engraver managed to keep all in his work of art in crystal form forever. this extraordinary work will forever become a valuable part of the art collections of its owner.

“Jesus Healing the sick” is one of the most treasured Moser engraving. the engraved piece is the creation of Master engraver vladimír skála, who created a soulful and delicate artwork. v. skála was inspired by another illustration from gustave doré’s bible “Jesus Healing the sick.” the illustration depicts Jesus, who healed all manner of sickness and all manner of disease among the people. His fame went throughout all syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy; and he healed them.

inspiraCe / inspiration: originální ilustrace z bible od gustava dorého (circa 1865) / original painting of bibble illustration by gustave doré (around 1865)

SoNAtA 2818 H: 26  cm / 10.2 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: Ježíš uzdravuje nemocné / Jesus Healing the sick ryteC / engraver: vladimír skála

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

71


SoNAtA 2818 H: 26  cm / 10.2 inch W: 19,5  cm / 7.7 inch rytÝ motiv / engraveD motif: Potopa ii. / Deluge ii. rytec / engraver: vladimír skála Design: moser, 1996

insPirace / insPiration:: biblické ilustrace, gustav Doré / bible ullustrations, gustav Doré

PotoPa Deluge oba ryté motivy mistrně převedené na křišťálové bloky mistrovským rytcem vladimírem skálou byly inspirovány biblickými ilustracemi gustava Dorého "svět ničen vodou" a "Potopa". tyto ilustrace znázorňují divokou přírodu ničící nevinné bytosti.

SoNAtA 2818 H: 26  cm / 10.2 inch W: 19,5  cm / 7.7 inch rytÝ motiv / engraveD motif: Potopa i. / Deluge i rytec / engraver : vladimír skála Design: moser, 1996

72

luXury C c r y s t a ll W Wo or rk K ss o o Ff a ar r tt

both engraved motifs masterfully transferred in the glass crystal blocks by talented moser engraver vladimír skála were inspired by gustave Doré‘s famous bible illustrations “the World Destroyed by Water” and “the Deluge”. these illustrations depict a savage nature destroying innocent beings.

moŘsK Ý zázr aK sea mir acle albrecht Dürer se velmi často nechal inspirovat starými pověstmi a zvláštními bytostmi a na této bázi vytvořil i toto dílo, kdy se mořská příšera – napůl člověk, napůl zvíře - snaží unést dívku koupající se se svými přáteli. zbytek díla tvoří nádherná přírodní scenérie, kterou mistr rytec dokonale převedl do skla. albrecht Dürer´s source of inspiration were old legends and bizarre beings. He has created this piece of art on the same basis – a sea monster – half human, half beast tries to attack a young woman bathing with her friends. the surrounding of the scene is wonderful nature that was perfeclty conveyed to the glass by the master engraver.

insPirace / insPiration: Dřevorytina mořská příšera (1498), albrecht Dürer, německo. originál dřevorytiny je k vidění v metropolitním muzeu umění v new yorku. / engraving on timber sea monster (1498), albrecht Dürer, germany. the original engraving on timber is exhibited in the metropolitan museum of art in new york. meloDy 2356 H: 27  cm / 10.6 inch rytÝ motiv / engraveD moti motif: mořský zázrak / sea miracle rytec / engraver: vladimír skála

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

73


aPoK alyPtiČtí JezDci aPocalyPtical riDers tato rytina patří mezi nejcennější umělecká rytá díla a významným způsobem obohacuje světovou uměleckou sbírku rytého skla. Provést tuto rytinu do nejmenšího detailu vyžaduje měsíce trpělivé práce, estetické cítění a mimořádný talent – tuto práci zvládnou jen dva nejzkušenější mistři rytci ve sklárně moser. motiv popisuje jezdce apokalypsy, což je nejznámější a nejčastěji zobrazovaná scéna apokalypsy, tedy zkázy lidstva. insPirace / insPiration: Dřevorytina Jezdci apokalypsy (1497-8), albrecht Dürer, německo. originál dřevorytiny je k vidění v Kupferstichkabinett, staatliche Kunsthalle, Karlsruhe. / engraving on timber riders of the apocalypse (1497-8), albrecht Dürer, germany. the original engraving is placed in the Kupferstichkabinett, staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, germany. DomINANt 2355/2 H: 38  cm / 14.9 inch rytÝ motiv / engraveD motif: apokalyptičtí jezdci / apocalyptical riders rytec / engraver: vladimír skála

74

luXury Crys tal Works oF art

this engraved vase belongs to the most valuable engraved pieces of art and it enriches the world´s artist collection of hand engraved glass. the production of this vase to the tiniest details requests months of patient work, aesthetic sensation and the extraordinary talent – this task can be realized by only the two most experienced moser´s masters engravers. the motif describes the riders of the apocalypse, which is the best known and most often portraid scene of the apocalypse, which is the destruction of the mankind.

venuŠina toaleta tHe toilet of venus vladimír skála předvedl na tvarově jednoduché a vyvážené broušené váze řemeslně precizní a velmi náročnou rytinu od předního představitele malířského rokoka Francoise bouchera. v motivu venuše se snoubí jemná elegance s erotičností a zdobností rokoka, která je tak příznačná tomuto autorovi. vladimir skála showed on a simple shaped and weight balanced cut vase, the crafted and very demanding precision of an engraving from the leading exponent of the rococo period, painter Francois boucher. the theme of venus combines subtle elegance with eroticism and rococo ornaments, which is so characteristic of the author.

inspiraCe / inspiration: Francoais boucher, 1751

AFRoDIte 3186 H: 30  cm / 11.8 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: venušina toaleta / the toilet of venus ryteC / engraver: vladimír skála liMitovaná série / liMited edition: 10  ks / pcs barva / Colour: křišťál-podjímaná růžová-přejímaná modrá / crystal clear-underlay rose-overlay blue

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

75


senoseČ HaymaKing mistrovská rytina "senoseč" byla inspirována malebnou krajinou vlámského malíře Pietera bruegela staršího, který je obecně považován za největšího vlámského malíře 16. století. motiv "senoseč" je součástí bruegelovo slavného cyklu „měsíce“, které namaloval v roce 1565. Původní obraz si můžete prohlédnout v národní galerii v Praze. stejně jako mnoho jeho obrazů i tento zobrazuje obyčejný život rolníků při práci. rytý blok navrhl český designér luboš metelák v roce 1993. vynikající moserovský rytec ivan chalupka citlivě přenesl brueghelovu krajinu na křišťálový blok.

insPirace / insPiration: Pieter bruegel, 1565 inspiration: Pieter bruegel, 1565 SeNoSeČ / hAymAKINg 2713 H: 21  cm / 8.3 inch W: 27,5 cm / 10.8 inch Design: luboš metelák, 1993

76

luXury Crys tal Works oF art

master engraving “Haymaking” was inspired by a picturesque scenery of a flemish painter Pieter bruegel the elder, who is generally considered the greatest flemish painter of the 16th century. the motif “Haymaking” is the part of bruegel’s celebrated series known as “labours of the months” painted in 1565. the original painting can be viewed at the national gallery in Prague. as well as many of his landscape paintings, this one also depicts the whole living world of field with sturdy peasants at work. the form of the engraved block designed the czech designer luboš metelák in 1993. an excellent moser engraver ivan chalupka sensitively responded to the brueghel’s landscape composition.

tŘi gr ácie tHree gr aces Motiv popisuje jednu z částí obrazu primavera, společnice venuše, které elegantně tančí v zahradě bohyně lásky.

inspiraCe / inspiration: obraz primavera, sandro botticelli / painting primavera, sandro botticelli

the motif presents a part of the painting primavera, the companion of venus, who dances elegantly in the garden of goddess of love.

VeNuS 2593/1 H: 25,5  cm / 10 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: tři grácie / three graces ryteC / engraver: vlastimil selinger

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

77


Diana Motiv na křišťálové váze věrně popisuje bohyni dianu na lovu obklopenou svými věrnými průvodci. the motif on the crystal vase perfectly describes the godess diana during a hunt surrounded by her faithful company.

eDeN 529 H: 35  cm / 13.5 inch design: Moser rytÝ Motiv / engraved MotiF: diana

78

luXury Crys tal Works oF art

nePtun návrh a první realizace výzdoby s figurální scénou s mořským božstvem vznikly v průběhu roku 1938 a pochází od jednoho z nejznamenitějších moserovských rytců konstantina Hable, sr. rozbor kompozice a detailů rytiny naznačuje, že jako předloha byla využita část z výjevu svatby římského boha moří neptuna s bohyní amfitrité, který je zobrazen na známém antickém reliéfu uchovávaném v mnichovské glyptotéce. na rozdíl od svých předchůdců zvolil Hable v postavách mýtických mořských bytostí ze svatebního průvodu motiv, který daleko citlivěji a působivěji doplňuje celkový tvar i náročně broušené detaily poháru. the original piece was designed and engraved by konstantin Hable, sr. in 1938. the engraving bears one of the couples of sea gods which appears on the edge of a large bowl with motif of the wedding of neptune and amphitrite and flying cherubs with torches. neptune’s beaker still ranks among the outstanding works of engravers in the Moser glassworks.

RoyAl hIghNeSS 20689 H: 35  cm / 13.7 inch, 27  cm / 10.6 inch, design: 1938, konstantin Hable sr. rytÝ Motiv / engraved MotiF: neptun

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

79


VeRSAIlleS 20299 H: 21,9  cm / 8.6 inch W: 42  cm / 16.5 inch rytÝ motiv / engraveD motif: Watteau Design: 1895

BelVeDeRe 801 H: 25,3  cm / 9.9 inch W: 42  cm / 16.5 inch rytÝ motiv / engraveD motif: maria theresia Design: 1957, Konstantin Hable Jr.

BelVeDeRe 801 H: 25,3  cm / 9.9 inch W: 42  cm / 16.5 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: Watteau

tato díla s rokokovými motivy jsou inspirovány uměleckými malbami francouzského malíře Jean-antoine Watteau. rytý motiv zobrazuje elegantního muže a ženu, oblečených v třpytivém hedvábí na procházce v lese. these art objects with rococo motifs are inspired by drawing from the art works of the French painter Jeanantoine Watteau. the engraved motif depicts the elegant man and the woman dressed in the shimmering silk on their walk in the forest.

rytec Konstantin Hable, Jr. navrhl ornamentální motiv marie terezie s anděly v roce 1957 ke 100. výročí založení sklárny. umění a dovednosti moserovských sklářů, brusičů a rytců se spojilo k vytvoření tohoto barokního skvostu. the engraver Konstantin Hable, Jr. designed this ornamental motif maria theresia with angels in 1957 for the 100th anniversary of the founding of the company. the art and skills of moser glassmakers, cutters and engravers have converged to create this baroque masterpiece.

pAtRICe 20742 H: 35  cm / 13.8 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: Watteau

80

luXury Crys tal Works oF art

JJ ee Dd ii n n ee Č čn ná á K kŘ ř ii Šš Ťť á l o v á D díla

81


AKVÁRIum/ AQuARIum 3220 H: 35  cm / 3.8 inch ryteC / engraver: tomáš lesser liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs design: 1895-1900 rytÝ Motiv / engraved MotiF: akvárium/ aquarium

gloBe 2346 H: 20  cm / 7.9 inch, 27  cm / 10.6 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: korálové ryby / coral fish barva / Colour: akvamarin / akvamarine

nabízená barva: akvamarin podjímaný zelenou available Colour: aquamarine underlay with green

mAhARANI 4400/N H: 14,8 cm / 5.8 inch, 19  cm / 7.5 inch W: 28  cm / 11 inch, 35  cm / 13.8 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: Maharani design: 1895

82

luXury Crys tal Works oF art

puRIty 626/7000 H: 28  cm / 11 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: paula design: 1902

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

83


pohleD tygRA eye oF the tIgeR 3294 H: 30  cm / 11.8 inch rytÝ motiv / engraveD motif: tygří hlava / tiger‘s head rytec / engraver: vladimír skála limitovaná série / limiteD eDition: 30  ks / pcs Design: moser

gloBe 2346 H: 20  cm / 7.9 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: rybí ráj / fish paradise

nabízené barvy: topas vrstvený šedou available colours: topaz cased with grey

nabízená barva: oceanit available Colour: ocean green

KRÁloVStVÍ / KINgDom 3284 H: 32 cm / 12.6 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: království oceánu / ocean kingdom ryteC / engraver: tomáš lesser liMitovaná série / liMited edition: 100  ks / pcs design: studio Moser nabízené barvy: alexandrit podjímaný aurorou available Colours: alexandrite underlay with aurora

84

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

85


puRIty 626 H: 28  cm / 11 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: vzpínající se kůň / prancing horse

eteRNIty 600 H: 30  cm / 11.8 inch, 25,5  cm / 10 inch, 20  cm / 7.9 inch, 15  cm / 5.9 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: kůň / horse

KoNĚ Ve VlNÁCh/ hoRSeS IN WAVeS 3223 H: 25  cm / 9.8 inch ryteC / engraver: Milan Holubek liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs design: 1921-1925 rytÝ Motiv / engraved MotiF: koně ve vlnách / horses in waves

RAJKy/BIRD oF pARADISe 3221 H: 30  cm / 11.8 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: rajky / bird of paradise ryteC / engraver: Milan Holubek liMitovaná série / liMited edition: 50 ks / pcs design: 1900-1903 nabízená barva: beryl podjímaný aurorou available Colour: beryl underlay with aurora

pÁV / peACoCK 3224 H: 40  cm / 15.8 inch liMitovaná série / liMited edition: 50  ks / pcs H: 33  cm / 13 inch liMitovaná série / liMited edition: 100  ks / pcs rytÝ Motiv / engraved MotiF: páv / peacock ryteC / engraver: tomáš lesser design: 1921 nabízená barva: alexandrit podjímaný zelenou available Colour: alexandrite underlay with green

86

luXury Crys tal Works oF art

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

87


AuRA 2346/1 H: 28  cm / 11 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: labutě /swans nabízená barva: akvamarin available Colour: aquamarine

eDeN 529 H: 35  cm / 13.8 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: růže / rose nabízená barva: křišťál podjímaný aurorou available Colour: clear underlay with aurora

88

luXury Crys tal Works oF art

eDeN 529 H: 35  cm / 13.8 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: drak a ryby /dragon and fishes nabízená barva: křišťál podjímaný modro available Colour: clear underlay blue

DIVA 592 H: 30  cm / 11.8 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: jelen / deer nabízená barva: eldor available Colour: eldor

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

89


VlADImÍR SKÁlA

eVA 3103 H: 30  cm / 11.8 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: pandy / pandas ryteC / engraver: vladimír skála liMitovaná série / liMited edition: 30  ks / pcs NAtAly 3138 H: 27  cm / 10.6 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: levharti / leopards ryteC / engraver: vladimír skála liMitovaná série / liMited edition: 30  ks / pcs

nabízené barvy: křišťál vrstvený šedou available Colours: clear cased with grey

NAtAly 3138 H: 27  cm / 10.6 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: lední medvědi / polar bears ryteC / engraver: vladimír skála liMitovaná série / liMited edition: 30  ks / pcs nabízené barvy: křišťál vrstvený akvamarinem available Colours: clear cased with aquamarine

nabízené barvy: křišťál vrstvený eldorem available Colours: clear cased with eldor

*1956 kolekci oblíbených rytin se zvířecími motivy rozšířil mistr rytec vladimír skála o fascinující obrazy divoké přírody, kde věrnou podobu každého zvířete podtrhuje i zvolená barevnost vázy. tyto rytiny se stanou ozdobou každé umělecké sbírky. křišťálové vázy jsou signovány podpisem rytce, označeny číslem limitované série a doprovází je certifikát o původu. *1956 a popular collection of engravings with animal motifs were expanded by master engraver vladimir skála by fascinating engravings of wildlife, where the true form of each animal is highlighted by colorfulness of selected vases. these engravings will become the pride of any art collection. Crystal vases are signed by the engraver, marked by a number of limited series and accompanied by a certificate of origin.

90

luXury Crys tal Works oF art

NAtAly 3138 H: 27  cm / 10.6 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: Makakové / Macaques ryteC / engraver: vladimír skála liMitovaná série / liMited edition: 30  ks / pcs nabízené barvy: křišťál vrstvený rosalinem available Colours: clear cased with rosalin

NAtAly 3138 H: 27 cm / 10.6 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: sloni / elephants ryteC / engraver: vladimír skála liMitovaná série / liMited edition: 30  ks / pcs

NAtAly 3138 H: 27  cm / 10.6 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: lvi / lions ryteC / engraver: vladimír skála liMitovaná série / liMited edition: 30  ks / pcs

NAtAly 3138 H: 27 cm / 10.6 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: Medvídci koala / koala bears ryteC / engraver: vladimír skála

nabízené barvy: křišťál vrstvený alexandritem available Colours: clear cased with alexandrite

nabízené barvy: křišťál vrstvený topasem available Colours: clear cased with topaz

nabízené barvy: křišťál vrstvený berylem available Colours: clear cased with beryl

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

91


ChRySIS 2776 H: 18  cm / 7.1 inch design: 1890-1905 rytÝ Motiv / engraved MotiF: růže / rose

CAllA 2777 H: 25  cm / 9.8 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: kosatec a lilie / iris and lily design: 1890-1905 nabízené barvy: křišťál podjímaný resedou available Colours: clear underlay reseda

SINoRItA 6663 H: 35  cm / 13.7 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: kosatec / iris design: 1902 nabízené barvy: křišťál podjímaný zelenou available Colours: clear underlay green

nabízené barvy: aurora, reseda, růžová, modrá, zelená, ametyst available Colours: aurora, reseda, rose, blue, green, amethyst aurora aurora

92

luXury Crys tal Works oF art

reseda reseda

růžová rose

modrá blue

zelená green

ametyst amethyst

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

93


BloSSom 2794 H: 26  cm / 10.2 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: vlčí mák / poppy design: 1899-1900 nabízené barvy: křišťál podjímaný modrou available Colours: clear underlay blue

RoSe 6301/I C: 360  ml / 12 oz rytÝ Motiv / engraved MotiF: růže / roses design: 1901 nabízená barva: ametyst available Colour: amethyst

lARA 1733 H: 26  cm / 10.2 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: kosatec / iris design: 1890-1905 nabízená barva: alexandrit available Colour: alexandrite lIRIo 3201 H: 20   cm / 7.6 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: kosatce / irises nabízená barva: křišťál podjímaný modrou available Colour: clear underlay with blue

94

luXury Crys tal Works oF art

goDDeSS 2698 H: 33  cm / 13 inch, 28  cm / 11 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: růže / roses design: 1890-1905

pyloN 2748 H: 40  cm / 15.7 inch rytÝ Motiv / engraved MotiF: růže / roses design: 1890-1905 nabízená barva: křišťál podjímanýametystem available Colour: clear underlay with amethyst

nabízené barvy: křišťál podjímaný modrou available Colours: clear underlay blue

J e d i n e č n á k ř i š ťá lová d í l a

95


s klo kr álů

ře m e s l n é m i s t rovs t ví

g l as s o f ki n g s

mas t e rf u l c r af t s man s h i p


W W W . m o s e r - g l a s s . c o m

Unique crystal works of art  

A unique collection of artworks that combine high artistic value with perfect craftsmanship. For more than 160 years we have been producing...

Unique crystal works of art  

A unique collection of artworks that combine high artistic value with perfect craftsmanship. For more than 160 years we have been producing...