Page 1

Sandra, Miguel, Jonathan i M贸nica. 4rt ESO B.


La Guerra Civil Espanyola durà tres anys, des del 1936 fins al 1939. Partint del punt de que una guerra no és mai positiva, podem trobar aspectes positius que sorgeixen a partir dels negatius, com: el recolzament d’altres països, l’ajuda mútua entre les persones, la defensa de les idees pròpies, els canvis en la moda o xicotets avanços tecnològics. La Guerra Civil comportà més conseqüències negatives, com: la divisió del país en dos zones, milers de ferits i morts, bombardejos, eliminació de les llibertats i dissolució dels partits polítics o aparició i aplicació del Nacionalcatolicisme.

El paper de la dona en aquest període va ser diferent depenent de la zona en la que es trobara. En la zona Republicana es defenia la dona independent, emancipada i amb els mateixos drets que els homes; mentre que a la zona Nacional volien a la dona submisa, abnegada i amb drets diferents als homes, que incrementava la desigualtat. Dues dones rellevants d’aquest període van ser Dolores Ibarruri (coneguda com la “Pasionaria”) que va ser la primera dona que es va dedicar a la política i Rosa Vega, directora d’una escola que va dir que: "Les dones ja no érem objectes sinó sers humans, persones a la mateixa altura que els homes".

En aquest període, Espanya comptava amb recursos com el blat, productes de les hortes, reserves d’or, reserves de cereal, ramaderia i mines de carbó. Hi havia transports públics com l’autobús, el ferrocarril i alguns taxis. També tenien cotxes les persones que s’ho podien permetre. Les ciutats eren totes semblants: totes les cases estaven pintades de blanc, ja que utilitzaven la calç con a pintura. Als carrers, hi havia ferits, morts i gent amb por i desesperada per trobar aliments per a la subsistència i espais on refugiar-se dels bombardejos. En les escoles, on guanyava el bàndol nacional, s’anava aplicant el nacionalcatolicisme. Es van prohibir les classes mixtes i els mètodes d’ensenyança canviaren de forma radical respecte als que es van utilitzar durant la República.

Actualment, encara es mantenen aspectes que van aparèixer durant la guerra: hi ha violència i corrupció, però el grau de destrucció que aquests aspectes provocaven ha disminuït poc a poc amb el pas del temps.


A més hi ha analfabetisme en un percentatge relativament baix i també es continua lluitant per les idees que té cadascú. Per altra banda, s’han produït uns canvis a millor: a les escoles han tornat les classes mixtes, la religió ja no és una assignatura obligatòria ni s’aplica a les altres matèries, el sistema educatiu permet que els professors ensenyen als seus alumnes de la manera que consideren més adequada dins d’uns límits marcats per la llei. Ara els drets són iguals per als homes i per a les dones, perquè hi ha més igualtat.

Amb aquest informe hem pensat que el nucli de l’escena poden ser les discussions entre persones que tenen diferent punts de vista, opinions i ideologies, perquè en aquest període els conflictes eren provocats per aquesta mateixa raó.

Tasca 1  
Tasca 1  
Advertisement