Issuu on Google+

S A M TA L E R • Enesamtaler - samtale mellom bruker og faglig veileder. • Nettverksamtaler - samtaler med brukere og deres familie, venner, hjelpe­apparatet eller andre nærstående. GRUPPER OG KURS • Selvhjelpsgrupper. • Grupper over et tema og med fast veileder. • Hvert semester arrangeres det kurs med forskjellig innhold og av varierende varighet. FELLESSK AP • Brukere/nettverk/faggrupper kan stikke innom til en prat og en kopp kaffe eller te uten avtale tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl. 10.00 – 15.00. • Erfaringsutveksling og gjenkjenning. • Temakvelder, filmkvelder og bibliotek. G E N E R E L L O P P LYS N I N G S V I R K S O M H E T • Generell opplysningsvirksomhet, kurs, informasjon og veiledning for faggrupper og utdanningsinstitusjoner. SENTERETS BRUKERGRUPPER Mennesker over 18 år som har vært utsatt for incest/seksuelle overgrep som barn/ungdom. Foreldre, partnere, familie og nettverk til utsatte. Offentlig hjelpeapparat som har behov for informasjon og veiledning. Skoler, institusjoner og ideelle organisasjoner som har behov for kompetanseheving. ORGANISASJON Senteret er en privat stiftelse som finansieres av kommunale og statlige midler. Brukerne har eget brukerråd og representant i styret. Senterets fagpersonell har relevant kompetanse på høyskoleog universitetsnivå. Tilbudene er gratis. Vi avkrever skriftlig taushetsløfte av både brukere og andre. Alle kan henvende seg direkte. Parkveien 17, 7030 TRONDHEIM Tlf. 73 89 08 80 – Mob. 995 71 198 E-post: smiso-st@smiso-st.no www.smiso-st.no

T eleefan Wuxuu teleefankayagu furan yahay isniin - jimce inta u dhexaysa saacadda 08.00 – 15.00. Xilliyada ka baxsan waqtiga shaqada waxay cidda dhibbani la xiriiri karaan taleefankan dalkoo idil heegan uga ah cidda ay ku dhacdo galmo sokeeye iyo faraxumayn 800 57 000.

Rosenborg Reklame SMIS0029

TELEFON Vår telefon er åpen mandag - fredag mellom kl. 08.00 -15.00. Utenom vår åpningstid kan utsatte kontakte den landsdekkende hjelpetelefonen for incest og seksuelt misbrukte 800 57 000.

WA DA H A DA L • Wadahadallo gaar ah - wadahadal dhexmara adeegsadaha (bruker) iyo la taliyayaasha xirfadlayaasha ah. • Wadahadallo xiriiro badan leh – wadahadallo ay yeeshaan adeegsadayaasha iyo qoysaskooda, saaxiibbadood, agaasinka taakulaynta ama macaariifta dhow. KO OXO I YO KO O R S O OY I N • Kooxo is caawiyayaal ah. • Kooxo ka hadlaya hal mawduuc lehna la taliye joogto ah. • Xilli kasta waxaa la qabanayaa koorsooyin leh mawduucyo iyo muddooyin kala duwan. WA DA J I R I S • Adeegsadayaasha/macaariifta/kooxaha xirfadlayaasha ahi waxay ballan la’aan isugu iman karaan wada sheekaysad iyo bun ama shah wada cab talaadada, arbacada iyo khamiista inta u dhexaysa 10.00 – 15.00. • Khibrad is waydaarsi iyo is aqoonsi • Galbo loogu talo galay mawduucyo, shaneemo iyo maktabadda. WA XQ A B A D A H WAC Y I G E L I N G U U D • Waxqabad ah wacyi gelin guud, koorsooyin, macluumaad iyo talo iyo tilmaamis la siiyo kooxaha xirfadlayaasha ah iyo hay’adaha waxbarashada. KO OX A H A A D E E G S A N K A R A X A R U N TA Dadka kor u dhaafay 18 sano oo kolkay carruur/dhallinyaro ahaayeen ay ku soo dhacday galmo sokeeye/ faraxumayn. Waalidiinta, wada-noolayaasha, qoyska iyo macaariifta ee kuwa dhibtu haleeshay. Agaasinka taakulaynta ee dawladda ee u baahan macluumaad iyo hagis. Dugsiyada, hay’adaha iyo ururrada samafalka ee u baahan inay kor u qaadaan aqoontooda.

CAAWIN SI AAD ISU CAAWISO

H AY ’A D DA Xaruntu waa mu’asasad madani ah oo ay maalgeliyaan ilo dhaqaale oo ka yimaada degmooyinka iyo dawladda. Adeegsadayaashu waxay leeyihiin guddi u gaar ah iyo wakiil ugu jira maammulka sare. Xirfadlayaasha xaruntu waxay leeyihiin khibradii loo baahnaa oo heer machad-sare iyo jaamacadeedba ah. Waxqabadkoodu waa bilaash. Waxaannu adeegsadayaasha iyo kuwa kaleba ku xirnaa waajibka sir qarinta oo qoraal ah.

somalisk

Kulli toos bay noola soo xiriiri karaan. Parkveien 17, 7030 TRONDHEIM Teleefan. 73 89 08 80 – Mob. 995 71 198 E-post. smiso-st@smiso-st.no www.smiso-st.no

Ma laguu geystay faraxumayn


Hjelp til selvhjelp

CAAWIN SI AAD ISU CAAWISO

Senter mot incest og seksuelle overgrep ­Sør-Trøndelag skal gjennom støtte, veiled­ning og fellesskap bidra til at mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn/ungdom opplever nye mulig­heter til å leve med sin historie.

Xarunta ka hortagga galmada sokeeye iyo faraxumaynta ee Sør-Trøndelag waxay taageero, hagis iyo wadajiris ahaan wax ugu taraysaa dadka ay soo martay galmo sokeeye iyo faraxumayn kolkay carruurta/dhallinyarada ahaayeen inay helaan fursado cusub si wixii soo maray ay uga bogsoodaan.

Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag skal bidra til utvikling og spredning av kunnskap for å bekjempe og forebygge i­ncest og seksuelle overgrep gjennom fag- og brukerkompetanse. Hjelp til selvhjelp baserer seg på et menneskesyn som understreker menneskets medfødte evne til psykisk reparasjon og vekst. Alle har iboende ressurser, og det er hver enkelt som er ekspert på sitt eget liv. B earbeidings ­prosessen Når kvinner og menn som har opplevd seksuelle overgrep begynner bearbeidingen, er dette starten på en utfordrende prosess. Ulike følelser som sinne, sorg, redsel eller smerte kan dukke opp. I denne prosessen kan en også komme i kontakt med følelser en hadde under eller etter overgrep. I dette arbeidet er det nødvendig å ha noen å støtte seg til. Denne støtten kan Senter mot incest og seksuelle overgrep være med på å gi.

Xarunta ka hortagga galmada sokeeye iyo faraxumaynta ee Sør-trøndelag waxay gacan ka geysan kartaa horumarin iyo baahin aqooneed si loola dagaalamo loogana hortago galmada sokeeye iyo faraxumaynta iyadoo loo adeegsanayo aqoon xirfadeed iyo aqoonta adeegsadayaasha (brukerkompetanse). Caawin si aad isu caawiso waxay ku salaysan tahay aragti qofka aadanaha loo arko taasoo xoogga saaraysa kartida qofku abuur ahaan u leeyahay inuu nafsiyan is bogsiiyo oo ka karo. Qof waliba wuxuu la leeyahay awood abuur ah, qof walibana isagaa naftiisa kaa yaqaanna. D H I B TA S I DA L O O G A B I X I K A R O Kolka dumarka iyo ragga ay soo martay faraxumayni ay u bilaabato ka soo waaqsiga wixii soo maray, waxaa u bilaabanta arrin aan fududayn. Dareenno kala duwan sida caro, murugo, cabsi ama xanuun ayaa iman kara. Inta lagu jiro ka bogsiinta waxaa kaloo qofku soo xusuusan karaa dareenno qofka soo maray markii faraxumaynta lagu samaynayey ama dabadeedba. Arrintani waxay uu baahan tahay in la helo cid taageero laga helo. Xarunta ka hortagga galmada sokeeye iyo faraxumayntu waxay gacan ka geysan kartaa taageerada noocaas ah.

H emmeligheten Mange bærer på vonde opplevelser som handler om incest/seksuelle overgrep.

C A L O O L K U H AYS A S H O Kuwo badan ayay haysataa uurkutaallo ka timi galmo sokeeye/faraxumayn.

Enkelte har fra de var barn hatt overgrepene som en hemmelighet de ikke har våget å fortelle til noen.

Qaar kuwaa ka mid ah ayaa waxyeellada ilaa yaraan toodii qarsanayey oo aan ku dhiirran karayn inay cid u sheegaan.

For andre dukker bevisstheten om overgrepene først opp i voksen alder.

Kuwo kale ayaa kolkay weynaadaan uun waxyeellada soo gocda.

S einvirkninger Forskjellige seinvirkninger etter seksuelle overgrep kan være; konsentrasjonsvansker, depresjoner, angst, opplevelse av å være uten verdi, skam, skyldfølelse, manglende tillit til andre, dårlig selvbilde, vansker med å sette grenser og/eller å gå inn i nære relasjoner med andre.

D H I B A AT O OY I N K A G A DA A L K A IMAN K ARA Faraxumaynta galmo waxaa ka dhalan kara: dhibaato xagga dhugta ah, qulub, dareen cabsiyeed, dareen ah in aadan waxbaba ahayn, ceeb, denbi dareemis, dadka kale oon lagu kalsoonaan, isla hanyari, dhibaatooyin ah xad isu yeelista iyo/ama inaad xiriir dhow la yeelato dadka kale.

Muskelspenninger, dårlig forhold til egen kropp og seksuelle vansker kan også være følger av overgrep. Andre seinvirkninger kan være søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, rusproblemer, selvskading, selvmordstanker. Seinvirkningene varierer både i grad og omfang.

Jirka oo is gala, jirkaaga oo aad karahdo iyo dhibaatooyin xagga galmada ah ayaa ka dhalan kara faraxumaynta. Waxaa kaloo gadaal ka iman kara hurdo xumo, cunto xumo, isticmaalis maandooriyeyaal, is-dhaawicid, fikir ah is-dilid. Dhibaatooyinka gadaal ka iman karaa waxay ku kala duwanaan karaan heerka iyo baaxadda labadaba.


SMIS0029-brosjyre_norsk_somalisk