Page 1

December 2010

VESTJYLLANDS SOCIALDEMOKRAT Nyhedsbrev fra dit lokale folketingsmedlem Kim Mortensen

TRAFIK   TRYGHED   MILJØ   ENERGI OG OFFSHORE   UDDANNELSE   ESBJERG

Fra fiskerby til moderne energimetropol

Læs i dette nummer:

Esbjerg havn er vores moder, vores nutid og vores fremtid. Men hvis vi ikke passer på, så kan den også blive vores død. For Esbjerg er dybt afhængig af udviklingen på vores havn, og den skal ikke udvikle sig til et kulturhistorisk museum, med en række fortidsminder fra en svunden tid, i form af gamle, men tomme bygninger fra den tidligere fiskeindustri.

Kampen om industriarbejdspladserne Side 6

Esbjerg Havn skal udvikle sig som en aktiv og dynamisk industrihavn og være hovedaksen i den fortsatte omstilling af Esbjerg fra stor fiskerby til moderne energimetropol. Det er Esbjerg Havn i dag, og det er tilmed den havn i Danmark med den største vækst og det største vækspotentiale i fremtiden. I dag har mange globale og mange nationale koncerner og virksomheder en stigende aktivitet i Esbjerg. De er glade for at være her og flere vil komme til. Derfor er det også en farlig vej det lokale dagblad JydskeVestkysten har valgt, med igen at lave ballade omkring havnen og dermed dyrke konflikten frem for de mange succeser.

Tema: Valg på vej

Med under et år til næste folketingsvalg er der brug for, at alle Socialdemokrater trækker i arbejdstøjet. Vi har brug for en ny regering – og det kan kun gå for langsomt Kim Mortensen MF

Kim Mortensen har allerede taget forskud på valgkampen. Her får en vælger en rose ved boligmessen i musikhuset i november måned.


Tema: Valg på vej

Valget står for døren Af Kim Mortensen, MF

Ravnen har surfet på Facebook og fundet en række spændende status opdateringer. Vi bringer et udsnit her:

Danmark fortjener en ny stærk regering. En regering, der med Helle Thorning-Schmidt i spidsen kan tegne en ny kurs for Danmark, rette op på Danmarks store underskud, og skabe vækst og beskæftigelse i Danmark igen.

Jeg tror, vi skal have investeret flere penge i hjælpemidler. Vælgerne kan jo hverken se eller høre og heller ikke forstå hvad vi siger - og med de vælgere vi har, taber vi jo regeringsmagten næste gang.

Men vi ved det bliver svært, og vi skal forberede os på et tæt opgør, der måske først bliver afgjort på selve valgdagen. Præcis som vi kan huske det fra 1998, hvor Poul Nyrup Rasmussen på målstregen genvandt regeringsmagten foran Uffe Ellemann-Jensen.

Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister

Også i Esbjerg har vi brug for alle kræfter. For det første fordi vi skal tilbageerobre regeringsmagten, og for det andet fordi vi skal sikre Esbjergkredsen genvalg i Folketinget. Esbjerg har altid været en stærk kreds i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Lige siden valget af Sundbo i 1918 har Socialdemokraterne i Esbjerg - bortset fra en kort periode i starten af 80’erne - altid været repræsenteret i Folketinget. Det skal vi være igen, med uformindsket styrke. Men som bekendt kræver en valgkamp både penge og masser af begejstrede Socialdemokrater, der vil være med i kampen for et nyt flertal, som vil kæmpe for vores jobs, uddannelser og velfærd. Derfor vil jeg også opfordre jer alle til at bidrage til valgkampen. Alle hænder kan bruges: Til at dele roser ud, klatre i lygtepæle og til at give et økonomisk bidrag. Alt dette kan I læse mere om inde i bladet. Jeg vil benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår og takke for jeres medlemskab i Socialdemokratiet.

VESTJYLLANDS SOCIALDEMOKRAT Vestjyllands Socialdemokrat udkommer i et oplag på 1000 eksemplar.

2

Ravnen

Jeg fatter simpelthen ikke, at skolerne og de studerende er så sure. Vi havde jo planlagt at spare 10 mia. kr. og nu har vi kun sparet 5 mia. – så de burde jo være glade alle sammen i stedet. Tina Nedergaard, undervisningsminister

Siden Lene Espersen var ude at rejse har vi tabt og tabt og tabt vælgere, kunne hun dog ikke bare rejse ad h………til…. Lars Løkke Rasmussen (Hr. Jensen), statsminister

Vestjyllands Socialdemokrat ønsker dig og din familie en

Rigtig glædelig jul

Udgivet og redigeret af folketingsmedlem Kim Mortensen (ansv.) og Socialdemokraterne i Esbjerg Bykreds. Indlæg kan sendes til: Kim Mortensen, Folketinget, Christiansborg. 1240 Kbh. K eller

på mail til skimo@ft.dk Artikler må ikke gengives uden kildeangivelse. Næste nummer udkommer marts måned 2011.


Tema: Valg på vej

Europa har brug for en socialdemokratisk regering i Danmark

I Europa sukker vi efter et nyt politisk flertal i Danmark. Ikke alene kan en ny socialdemokratisk regering gøre en forskel for Danmark, den vil også have betydning for resten af Europa I 2012 er det Danmarks tur til at stå i spidsen for EU, når vi overtager formandskabet. Og der bliver nok at tage fat på. Hovedopgaven under formandskabet er forhandlingen af EU’s budgetmæssige ramme for årene 20142020. Kort sagt sidder Danmark for bordenden, når de overordnede rammer for EU’s aktiviteter for en længere årrække stikkes ud. Dermed står det klart, at vi med det danske formandskab vil få en helt unik mulighed for at præge den europæiske politik frem til 2020. Men skal EU præges i den rigtige retning, er det nødvendigt, at der sidder en Socialdemokrat og ikke en Venstre-mand på formandsstolen. For det første fordi Danmark ikke har brug for endnu en topmødefiasko. Vi mindes nok alle, en lettere forvirret dansk statsminister, der slog med hammeren på de gale tidspunkter og drog ligeså gale konklusioner ved sidste års klimatopmøde i København. Danmark skal ikke igen stå i spidsen for en fiasko. Derfor er det afgørende, at Helle Thorning-Schmidt og ikke Lars Løkke sidder for bordenden, når Danmark overtager EU-formandskabet

Af Christel Schaldemose MEP

foto: Mew.dk

For det andet fordi de sidste år med et borgerligt ledet Europa har betydet manglende ambitioner i forhold til vækst- og beskæftigelse. Sparevejen er blevet valgt, hvor arbejdsvejen ville have været det rigtige svar på den igangværende finanskrise. En uholdbar vej som bør erstattes af nye ambitioner. Socialdemokraterne har ambitionerne. Vi vil sætte en ansvarlig vækst på dagsordenen i Europa. En vækst, der er økonomisk, finansielt, socialt og miljømæssigt ansvarlig, som ikke resulterer i nye finanskriser, men skaber jobs, samt reducerer fattigdom og ulighed i Europa. Får vi lov til at stå i spidsen for det danske EU-formandskab, vil vi arbejde for, at langt flere penge inden for EU’s budget bruges til at skabe ansvarlig vækst, og at budgettet udformes, så EU’s 2020-strategi, der indeholder klare mål for beskæftigelse, CO2reduktion, uddannelse og fattigdomsbekæmpelse, bliver opfyldt. Derfor er det altså helt afgørende, at danskerne snart får en ny socialdemokratisk regering. Det har Danmark brug for, og det har Europa brug for.

3


Tema: Valg på vej De fattigste pensionister er blevet endnu fattigere, mens de rigeste er blevet endnu rigere. Det er konsekvenserne af regeringens uansvarlige og ufinansierede skattelettelser. Socialdemokraterne vil have en fair løsning på problemet.

En fair løsning for alle – også for pensionisterne

Af Nanna Gode Hansen

Uligheden mellem landets rigeste og fattigste pensionister er steget markant de sidste ni år. En ulighed skabt af regeringens utallige ufinansierede skattelettelser til de rigeste. At uligheden i Danmark er vokset, understreges af nye tal fra Arbejdernes Erhvervsråd, som viser, at den gennemsnitlige formue for de 10 % rigeste pensionister er over 20 gange så stor som for de 10 % fattigste! Og det er ikke alene på bankbogen, at den øgede ulighed slår igennem. For de massive forringelser af velfærdsydelserne, som regeringens nulvækst i landets kommuner har medført, rammer også netop de pensionister, der har allermest brug for hjælp. Socialdemokraterne vil uligheden til livs Socialdemokraterne vil den nye ulighed blandt ældre til livs. Derfor har Socialdemokraterne foreslået, at pensionister skal have 5000 kr. mere, hvilket betyder, at de fattigste får relativt flere penge. Yderligere skal der investeres 3 mia. kr. i bedre offentlig transport, så de mange ældre, der er afhængige af kollektiv trafik, stadig kan være en del af samfundet. Dette skal bl.a. finansieres ved at lægge et loft over fradrag for de meget store pensionsopsparinger, hvilket vil mindske den voksende kløft mellem rig og fattig. Endelig skal efterlønnen bevares. Samtidig skal det dog gøres mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet. Dette skal blandt andet gøres ved, at det bliver muligt for førtidspensionister, efterlønsmodtagere

4

og folkepensionister at tjene 60.000 kr. årligt uden modregning i deres ydelser, ligesom efterlønspræmien skal udbetales løbende månedsvis til efterlønsberettigede lønmodtagere over 62 år, der fortsætter på arbejdsmarkedet. Det er en fair løsning – også for pensionisterne.

Socialdemokraterne vil Målet

Midlet

Fjerne uligheden blandt pensionisterne

5000 kr. mere til hver pensionist Fjerne loftet over fradrag for de meget store pensionsopsparinger

Give de, der har arbejdet og bidraget til vores fælles velfærdssamfund hele deres liv, muligheden for at gå på efterløn, når de ikke kan arbejde mere.

Bevare efterlønnen

Et attraktivt arbejdsmarked, hvor flest mulige ældre bliver længst muligt

Lade førtidspensionister, efterlønsmodtagere og folkepensionister kunne tjene 60.000 kr. årligt uden modregning i deres ydelser Udbetale efterlønspræmien løbende til efterlønsberettigede lønmodtagere over 62 år, der fortsætter på arbejdsmarkedet.


Tema: Valg på vej

Hovedvej 11 skal opgraderes Af Kim Mortensen MF

En opgradering af hovedvej 11 til motorvej eller motortrafikvej er en absolut nødvendig investering. Og langt om længe ser det nu ud til, at vi har fået en transportminister, der har øjnene åbne for Vestjylland. Desværre skal vi så kæmpe imod JydskeVestkysten, der åbenbart har sat sig for at modarbejde nødvendige investeringer i Vestjylland, hvilket må siges at være højst utraditionelt for et regionalt Vestjysk dagblad. I årtier har der været et ønske i Vestjylland om en opgradering af den vestjyske hovedvej fra grænsen til Aalborg, også kendt som hovedvej 11, til minimum en motortrafikvej og helst til en motorvej. Desværre er intet sket. Men nu er der håb forude. I den såkaldte rullende planlægning blandt trafikforligspartierne er der nu efter ønske fra Socialdemokratiet afsat penge til både en forundersøgelse og en VVM undersøgelse med henblik på en udvidelse af hovedvej 11 fra grænsen og foreløbig til Ribe. Forslaget om at opgradere hovedvej 11 er et rigtig godt forslag og et gammelt ønske her i Vestjylland. Det er i øvrigt et forslag, der har topprioritet hos de tre vestjyske kommuner, Tønder, Esbjerg og Varde. Så forundringen var stor, da man på en dobbeltside i JydskeVestkysten, udarbejdet af Esbjerg-redaktionen på Banegårdspladsen, kunne læse en total latterliggørelse af ønsket om at undersøge netop denne vejforbindelse. Dette i form af en reportage, hvor journalisten på sin udflugt søndag formiddag i kirketiden konstaterede, at der ikke kørte biler på hovedvej 11. Det kan kun tolkes som et tegn på, at de interesser, der førhen blev plejet af Vestkysten, ikke længere levnes megen plads i den nuværende avis, som i stedet synes domineret af det gamle Jydske Tidendes interesser i Østjylland og grænseregionen. Men opgraderingen af hovedvej 11 er ikke alene et godt forslag. Det er også en nødvendig investering. Opgraderingen vil rette op på de manglende investeringer i Vestjylland og skabe en balance i forhold til de mange og massive investeringer, der foretages i det østlige Danmark, herunder ikke mindst den nye Femern-forbindelse.

Elektrificeringen af jernbanen til Esbjerg er nu på vej Som en del af den fortløbende trafikplanlægning er der nu enighed blandt forligspartierne på Christiansborg om at forsøge at fremrykke elektrificeringen af det sidste stykke af jernbanestrækningen til Esbjerg, nemlig stykket fra Lunderskov. Det betyder, at den endelige beslutning om at færdiggøre elektrificeringen formentlig kan træffes allerede i 2011 og arbejdes påbegyndes i 2012 eller 2013.

Det vil sige præcis 20 år efter, at daværende trafikminister Helge Mortensen i 1993 fremlagde den såkaldte »Trafikplan 2005«, hvor elektrificeringen af jernbanen og udfasningen af dieseltog var et centralt element. En beslutning, der blev omstødt af Nyrup-regeringen i slutningen af 90’erne, som i stedet traf beslutningen om at indkøbe de berømte IC4-tog, hvilket set i bakspejlet var en katastrofal beslutning.

5


Tema: Valg på vej

Kampen om Industriarbejd Danmark bliver ikke rigere og verden bliver ikke renere ved, at vi nedlægger vores energieffektive produktionsarbejdspladser og flytter dem til andre lande, hvor lønnen er lavere, arbejdsforholdene dårligere og forureningen større. Danmarks store udfordring er også Europas udfordring: Vores produktivitet er faldende, uddannelsesniveauet er vigende, og vi investerer for lidt i udvikling og forskning. Om få år overhales Europa af både Kina og USA. Europas økonomi vil gå fra at være verdens førende til at være nr. tre, og indenfor det næste årti vil vi formentlig også se os overhalet af Indien. Retter vi blikket mod Danmarks position på det europæiske marked, så rasler Danmark i øjeblikket ned af rangstigen på en række afgørende områder. For eksempel er Danmarks stigning i produktivitet pr. arbejdstime i dag en af de ringeste i EU. Skal det ændres, må vi blive dygtigere, mere produktive og arbejde lidt (12 min.) mere – Eller vi må følge den siddende regerings forslag om at gennemføre skattelettelser, gå ned i løn og skære i velfærden. Danmark er et af verdens førende industrilande, når det handler om energieffektivitet, kraftværksteknologi, udvikling af vedvarende energi og etablering af nye grønne jobs. Danmark har en fremtid som moderne industriland Det er Danmarks rolle som produktionsland, der er forudsætningen for, at vi kan beholde denne førerposition. En førerposition, som er en væsentlig forudsætning for, at vi kan bevare og udvikle vores velfærdssamfund. Skal rollen som produktionsland fremtidssikres kræver det imidlertid politisk handling og opmærksomhed, samt – ikke mindst – politisk mod til at formulere en ambitiøs og langsigtet national strategi for udviklingen af vores industri- og produktionsarbejdspladser. Det er rigtigt, at Danmark mister og har mistet mange industriarbejdspladser. Men det er også rigtigt, at der skabes mange nye jobs i den industrielle sektor. En betragtelig del af danskerne er derfor stadig beskæftiget indenfor dette område. I absolutte tal er mere end 1,2 mio. mennesker beskæftiget i jobs, der har direkte eller indirekte tilknytning til industrien.

6

Faktaboks

Direkte og indirekte beskæftigede i Industrien Fuldtidsbeskæftigede i industrien Antal 330.300

Fuldtidsbeskæftigede i tilknyttede erhverv 834.400

I alt

1.164.700

Selvom antallet af jobs i industrien i dag er væsentlig lavere, end det var for 20 år siden, er værdien af det, der produceres på disse arbejdspladser, fortsat stigende. Og det har den i øvrigt været igennem de seneste 20 år. Set i dette lys er konklusionen klar: Industriarbejdspladserne spiller en vigtig rolle, når udviklingen af Danmark skal finansieres. Derfor skal der investeres i industriarbejdspladser. Esbjerg har mange arbejdspladser indenfor industrien. Offshore-sektoren er dominerende, men der findes også et betydeligt antal andre virksomheder. Et godt eksempel er Babcock & Wilcox Vølund, en af de mange esbjergensiske arbejdspladser, det efterhånden er lykkedes mig at få besøgt. Virksomheden er en af verdens førende virksomheder indenfor forbrændingsteknologi. Den omdanner husholdningsaffald og biomasse til energi og oplever for tiden stor vækst, samtidig har den en betydelig eksport, hvilket er ensbetydende med en vigtig værditilførsel til det danske samfund. Babcock & Wilcox Vølund er desuden en global virksomhed, der har valgt at fastholde hovedkvarteret i Esbjerg. Virksomheden er med andre ord et skoleeksempel på, hvorledes den ideelle udvikling af Esbjergs industrisektor bør foregå. Det er ikke kun i Esbjerg, vi har brug for en målrettet strategi for udviklingen af industrisektoren. Det er en ufordring for hele Danmark.


Tema: Valg på vej

dspladserne Hvad kan der gøres •  På landsplan skal 10.000 flere tage en erhvervsuddannelse hvert år. Det er nødvendigt, fordi vi kommer til at savne faglært arbejdskraft i løbet af ganske kort tid. Allerede i 2020 kan vi således forvente, at der på det danske arbejdsmarked vil mangle 45.000 faglærte arbejdere. Skal vi have held med at uddanne flere faglærte, må der desuden skaffes flere praktikpladser, erhvervsskolerne skal sikres en ordentlig økonomi, og der skal indføres en uddannelsesgaranti, som også omfatter erhvervsuddannelserne. •  En ny regering må rulle besparelserne på efteruddannelses- og omskolingsområdet tilbage og sørge for ordentlige og relevante uddannelsesmuligheder frem for meningsløs aktivering. De danske virksomheder skal støttes i at efteruddanne deres ansatte. Samtidig er det vigtigt at sikre omskoling og opkvalificering i forbindelse med fyringer og virksomhedslukninger. •  Der skal indføres mere intelligente energiafgifter. I Danmark har vi i dag verdens højeste energiafgifter. Det skader virksomhedernes konkurrenceevne og beskæftigelsen. Energiafgifterne skal i stedet indrettes, så de fremmer investeringer i energieffektivitet og bidrager til den globale CO2 reduktion. Det vil medvirke til at bremse udflytningen af Danmarks produktion til lande uden miljøpolitik og skabe grobund for udvikling af dansk energibesparende teknologi, som vil have en betydelig eksportværdi. •  Både staten og virksomhederne skal øge investeringen i viden og produktionsforskning, og der skal etableres forskningsflagskibe dér, hvor Danmark i forvejen har stærke forskningsmiljøer og konkurrencedygtige virksomheder. F.eks. bør Esbjerg naturligvis være en den nationale offshore-kompetenceklynge. Hér findes allerede nu alle forudsætninger for at understøtte den mest miljøvenlige og rationelle indvinding og udnyttelse af fossile brændstoffer, samtidig med at man drager nytte af erfaringerne herfra i forbindelse med udviklingen af den del af offshore-sektoren, som producerer vedvarende energi. En national satsning på en etablering af en esbjergensisk offshorekompetenceklynge vil derfor gavne hele Danmark. •  Begrebet ”Udkantsdanmark” bør afgå ved døden, og vi skal i stedet til at tale om ”Iværksætterdanmark”. ”Iværksætterdanmark” skal understøttes af ordentlige, relevante og fremtidsrettede uddannelsestilbud på alle niveauer i hele Danmark, og den nuværende tendens til centralisering af uddannelserne skal stoppes.

7


Tema: Valg på vej Klar til valg – også på internet Kim har fået en helt ny hjemmeside.

Kim har i 2010 besøgt følgende – Virksomheder: Arovit Babcock Wilcock Vølund Semco Maritime Esbjerg Havn Wattenfall Esbjerg Farve- og Lakfabrik Syd Energi Blue Water Shipping Ribe Flaskecentral Hans Kjellerup A/S HKJ

Uddannelsessteder: Klik ind på www.kim-mortensen.dk og se den nye hjemmeside, hvor du kan læse om Kim, dagligdagen på Christiansborg samt se masser af billeder og meget andet.

EUC Vest Esbjerg Gymnasium Esbjerg Handelsskole Erhvervsakademi Vest Ribe Handelsskole Vittenbergskolen i Ribe Nordvangsskolen i Hjerting Blåbjerggårdskolen Rejsby Efterskole Aalborg Universitet Esbjerg Esbjerg Kommunes ungdomsklubber i Hjerting, Nørregade og på Stengårdsvej

Bliv en del af valgkampen Vil du være med til at uddele roser og pjecer? Vil du møde Esbjergs borgere til en snak om politik? Vil du uddele vores materialer på din arbejdsplads eller hvor du bor? Eller vil du bare være med til at vælte den borgerlige regering? Så meld dig som en del af Kim Mortensens valgkamp. Kontakt Lars Mathiasen Bjørnhardt på e-mail: 0402lab@danskmetal.dk, hvis du vil være aktiv i valgkampen. Vi har brug for din hjælp!

Giv et bidrag

Du kan støtte valgkampen i Esbjerg Bykreds ved at sende en sms til 1241 med teksten »valgkamp Kim Mortensen«. Så bidrager du med 50 kr. over din telefonregning + alm. Sms-takst Du kan også indbetale et bidrag på kontonummer 5385 0327941. Alle bidrag – store som små – modtages med kyshånd og tak!

8

Foreninger: Arbejdernes Boligforening, Kvaglund og Hjerting Rotary Esbjerg Rotary Odense Regionalt møde for Danmarks Vindmølleforening på Tranumvej i Esbjerg EU-møde på Esbjerg Hovedbibliotek Kvartalsmøder Esbjerg Erhvervsudvikling Arbejdsgruppen for grøn offshore energi Morgenmøder med LO og byrådsgruppen


Tema: Valg på vej

Arbejdet på Christiansborg nsborg a i t s i r h g på C ertur

Citaterfjefrrnera såfostlkoreetbeløbingfrssa eralhvenervsskolerne af

læs Besø sbjergs ibe visen E R

Ugea len fra ergsko Vittenb er Skole ag Boldes ymnasium G o Rissk v atsskole nd St g Sydjylla r i m o Esbje d g Rør-un Blik og m.fl.

”regeringen t til netop at sikre kvaliteug br re væ e ull sk r de e, ng de pe vi er vidne til den største at e, rn se el nn da ud vs er hv er ten i e og erhvervsuddannelserne rn ole sk vs er hv er af ing er rb rundba tror godt, at man kan g je Og . år e ng ma tig rig , r i rigtig lserne med, hvor der nu sidde ne an dd su om gd un af en st re tage e landet over og river sig i er jd be ar ed im om on øk og er or rekt n de får budgetterne til at da or hv , er ov ing mr ky be i t håre hænge sammen”. ed tm en ophedet deba n 10. november i sive as m de om Kim Mortensen de rd aa ister Tina Nederg undervisningsmin ervsskolerne. hv besparelser på er

ninrer iden åb er ø f d /or r s ktob gsslagnsen ha et i o lutnin r o f g Lov Morte ketin to bes dk Kim af Fol ejdet sen.sk n e b t r n gen 0 udar m-mo r da 201 slag: www.ki egi fo mmsko for dem på strat o d g l n Se ationa en u • N shore lse af off edsætte • N ion miss

14) Til k

Mener m

ulturmin

inisteren

isteren

af Kim M

o

rtensen seet i Esb r rimelig (S): jerg ikke t, at Fisk eri- og Sø har være overflytt t fa in rtsmuv olveret i e Strand beslutnin ingsmus gen om Søfartsm eet St. G at eorge i U useet, fo lfborg til rinden d finanslo e F n is k e e r ri- og aftalt i k vforslag redsen a et, og er f partier ministere den selv b ag stændig n enig i, at e og ans hvis det varlige b museet i v is e r sig, at estyrelse Esbjerg ik for Fiske ke mene bestyrels ri- og Sø r at kunn en vurde fartse magte rer, at de opgaven bestyrels t ik , k e e ll e e r hvis r økonom en naturl igvis bes isk forsva (Spm. nr. lutte at s rligt, så k S 471, sk ig an e nej tak r. begr.) til tilbud det? , at det e

Regering en vil i fø lge forsla Strandin get til Fin gsmuseet ansloven i St Georg Søfartsm overflytt e i Ulfbo useet i E e rg til Fisk sbjerg. eri- og

t:

tole han kan s t a , n e s n e g t Kim Mor regne med det, je nr. h il t e sig an era ”Så jeg vil rocent på, at han k r underlagt minist ål e p m g e e å d al stå p hundre ssalen. J Folketing et vil sige, at jeg sk i r e h r e d sig sloven, og isterens svarlighed siger her”. denrigsmin u g m o je t , a t r hun b e for de pril i en d t foregik fø

ita Ministerc

n 21. a rie. De etaling til rund af fe rtensen de g o å M p e d im om overb ø K n m l e p ti g o n sa T e i e rs t sk e Lene Espe Folketing Det Arkti eltagelse i at lyve for d r e fo d n se le æ g n man kæmpe nde fik en efterfølge italerne. privathosp

I øjeblikket er Kim Mortensen optaget af SU - forhandlinger med undervisningsministeren 9


Tema: Valg på vej

Nicolai Wammen til Danmarks offshore-by – Esbjerg Du kan hilse på Århus’ borgmester Nicolai Wammen og høre om hans ambitioner for et fremtidigt offshore- og havnesamarbejde mellem Århus og Esbjerg, når han lægger vejen forbi Esbjerg på dagen for vores generalforsamling d. 26. februar.

- Esbjerg Havn er i dag Danmarks absolutte stærkeste centrum for offshore-energi. Men den viden og erfaring samt de kontakter og netværk Esbjerg har, kan blive yderligere styrket gennem en klar strategi og et stærkt samarbejde med Danmarks andre store havne fortæller Kim Mortensen.

Århus-borgmester Nicolai Wammen kommer til Esbjerg den 26. februar for at besøge Esbjerg Havn og for i fællesskab med Kim Mortensen at diskutere et nyt offshore- og havnesamarbejde mellem Århus og Esbjerg. Besøget sker i forbindelse med den årlige generalforsamling for Socialdemokraterne i Esbjerg Bykreds.

- I Århus har de lagt store planer på offshore-området. Og i stedet for, som Esbjergs borgmester Johnny Søtrup har lagt op til, at skabe en konflikt med Århus, så ser socialdemokraterne anderledes på det.

Det lokale folketingsmedlem Kim Mortensen ser frem til besøget fra Århus’ borgmester, som ifølge ham skal være med til at sætte fokus på det helt nødvendige samarbejde mellem Århus og Esbjerg Havn. Kim Mortensen mener nemlig, at Esbjerg kun kan udvikle sit fulde potentiale som offshore-by, hvis der samarbejdes med de andre store danske havne og maritime miljøer i Århus, Aalborg og København.

- Esbjerg Havn er den havn i Danmark der har haft den største vækst og det er samtidig en af de mest konkurrencedygtige havne i Danmark. Og Esbjergs konkurrenter inden for offshore-aktiviteter er hverken Aarhus, Aalborg eller København. Det er i stedet havne i f.eks. Tyskland, Holland og England. Derfor er Danmark og Esbjerg bedst tjent med, at de store danske havne samarbejder om en fælles strategi. Det vil gavne Esbjerg langt mere end et samarbejde, der begrænser sig til region Syddanmark, siger Kim Mortensen. Der er åben adgang for alle til mødet med Nicolai Wammen på Industrien i Skolegade kl. 13 – 15. Virksomheder i Offshore branchen

10

Olie & Gas

0

Offshore i Esbjerg • 80 virksomheder i Esbjerg Kommune beskæftiger sig med offshore • 9000 medarbejdere i Esbjerg Kommune beskæftiger sig med offshore • Offshore-industrien i Esbjerg-området har en omsætning på ca. 7,3 mia. • Esbjerg huser Offshore Center Danmark, der er det nationale videns- og innovationscenter for offshore-sektoren

Region Nordjylland

10

10

0

0

Trekantsområdet

Region Midtjylland

Virksomheder i Offshore branchen

Virksomheder i Offshore branchen

40 30

Midtjylland

90

20 10

80

0

70

Region Hovedstaden

60 50

Region Hovedestaden

40

Virksomheder i Offshore branchen

30

Syddanmark

20

Region Sjælland

10

10

0

0

Esbjerg

Region Sjælland

Virksomheder i Offshore branchen

Virksomheder i Offshore branchen

10

10

0

10

Offshore Vind

Nordjylland

Virksomheder i Offshore branchen

Øvrige Syddanmark Virksomheder i Offshore branchen

0

Fyn Virksomheder i Offshore branchen


Tema: Valg på vej

Kampen om Vestjylland Af Jimmy Fruergaard, kredsformand

Om mindre end et år skal der være folketingsvalg i Danmark. Ifølge Jimmy Fruergaard, formand for Esbjerg Bykreds, er det derfor på tide at trække i arbejdstøjet for at sikre Vestjylland sit solide mandat på Christiansborg.

Siden 2005 har Esbjerg og resten af Vestjylland haft ét sikkert og stærkt mandat i Folketinget – Kim Mortensen. Kim er det eneste folketingsmedlem, der bor og lever i Esbjerg. Dermed er han det folketingsmedlem, der bedst kender områdets behov og forstår at kæmpe for dets interesser. Kim har gjort et stort arbejde for at sikre bl.a. en bedre infrastruktur. På uddannelsesområdet har han arbejdet for at højne kvaliteten og øge udbuddet af uddannelser i Esbjerg. Samtidig var han det eneste folketingsmedlem, der meldte sig på banen, da Esbjergs offshore-arbejdspladser blev udfordret. Endelig er Kim også det folketingsmedlem, der har besøgt flest vestjyske arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Men skal Esbjergs og Vestjyllands stemme fortsat høres på Christiansborg, skal der lægges kræfter i arbejdet for Vestjyllands folketingsmandat.

Endelig er Kim også det folketingsmedlem, der har besøgt flest vestjyske arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

Vi ved, at vi i valgkampen vil blive udfordret af kandidater fra andre kredse, og vi ved, at 2/3 af stemmerne på Socialdemokratiet falder i den østlige del af storkredsen. Når de øvrige kandidater, der gerne vil vælges i Esbjerg, samtidig er bosiddende i København, Kolding og Holstebro, har vi en særlig pligt til at slås for det mandat, vi har her i byen.

Udover Kim Mortensen synes det næsten sikkert, at de socialdemokratiske folketingsmedlemmer for Region Syddanmark efter næste valg hedder Benny Engelbrecht, Karen Klint og Julie Rademacher. Med Lise von Seelens farvel til politik er der et enkelt mandat i spil, som – hvis vi sammenligner med sidste valg – formentlig ender hos enten Troels Ravn, Anne Sina eller Jacob Bjerregaard. Det betyder, at vi må forvente, at vi kun får ét socialdemokratisk folketingsmedlem fra Vestjylland. Derfor skal vi stå sammen i arbejdet for at sikre, at dette mandat også i fremtiden kan tale med stor vægt. Kims personlige stemmetal ved sidste valg var meget højt. Han er populær i området, derfor er han også manden,

der kan trække stemmer fra VKO-fløjen og hjælpe Socialdemokratiet til at vinde valget. Det skal vi udnytte og bakke op. Lad os trække i arbejdstøjet allerede nu – jo før des bedre! Husk at stemme personligt på Kim ved næste valg og hjælp os med at føre en valgkamp, der kan give Kim endnu flere personlige stemmer. Det vil igen give ham et solidt mandat på Christiansborg, når Vestjyllands sag skal kæmpes. Støtten til valgkampen kan ske gennem økonomiske bidrag til valgfondens kontonummer: 5385 0327941 – eller ved at melde sig som aktiv i valgkampen til Lars Mathiasen Bjørnhardt på e-mail: 0402lab@danskmetal.dk Folketingskandidater ved valget, 2007 Kim Mortensen, Esbjerg Bykreds Benny Engelbrecht, Sønderborg Karen Johanne Klint, Vejle Lise von Seelen, Åbenrå Troels Ravn, Vejen Julie Rademacher, Kolding Syd Bjørn Medom Nielsen, Fredericia Grethe H. Nielsen, Haderslev Anders Kronborg, Esbjerg Omegnskreds Peter Christensen, Tønder Jørgen Borum Christiansen, Varde Tobias Gräs, Vejle Nord Ove Jensen, Kolding Nord

Personlige stemmer ved valget 2007 9.548 6.729 6.066 5.360 4.728 4.726 4.279 4.102 3.767 3.158 1.696 752 279

Den nye stemmeseddel Kim Mortensen, Esbjerg Bykreds Benny Engelbrecht, Sønderborgkredsen Karen Johanne Klint, Vejle Syd Anne Sinna, Aabenråkredsen Troels Ravn, Vejenkredsen Julie Rademacher, Kolding Syd Jakob Bjerregaard, Fredericiakredsen Kim Quist, Haderslevkredsen Christina Dam Christensen, Esbjerg Omegnskr. Ingen kandidat valgt, Tønder kredsen Niels Ole Bech, Vardekredsen Anne-Kathrine Brorsen, Vejle Nord Ove Jensen, Kolding Nord

11


Generalforsamlinger Socialdemokratiet i Esbjerg Bykreds Program: Lørdag den 26. februar kl. 13 – 17.30 holder 11.00 - 13.00 Kredsgeneralforsamling Socialdemokraterne i Esbjerg Bykreds den (Dagsorden i henhold til vedtægter) årlige generalforsamling. Det sker på Restaurant Industrien i Skolegade, hvor der vil kl. 13.00 - 15.00 Frokost og debatmøde med være politisk debat, optakt til den kommende Borgmester Nicolai Wammen og folketingsmedvalgkamp og live-musik med et af byens mulem Kim Mortensen om Danmarks fremtidige siknavne. offshore udvikling og samarbejde mellem Esbjerg og Aarhus. Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil møde op og få en god og festlig dag ud af det 15.00 - 17.00 Valgoptaktsmøde med musik og lidt godt til ganen. og bruge lejligheden til at tilmelde sig som aktiv til den kommende valgkamp. Jimmy Fruergaard Kredsformand

Partiforeningen Esbjerg Afholder ordinær generalforsamling TID: Mandag d. 10. januar 2011, kl.19.00 STED: Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg.

Dagsorden vil blive lagt på partiforeningens hjemmeside: www.socialdemokraterne.dk/Esbjergby, samt udsendt på mail til partiforeningens medlemmer.

Partiforeningen 2004 Afholder ordinær generalforsamling torsdag 3. Kassererens beretning den 20. januar 2011 kl. 19.00 i partiets lokaler 4. Indkomne forslag 5. Valg (nr. 40) på Esbjerg Højskole. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2010 og aktivitetsplan for 2011

Støt valgfonden Du kan støtte valgkampen i Esbjerg Bykreds ved at indbetale et bidrag på konto nr. 5385 0327941 12

6. Beretning fra Folketing, Region Syddanmark og Esbjerg Byråd 7. Evt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 7. januar 2011 på adressen - Sønderager 8, 6731 Tjæreborg

kim-mortensen.dk

Følg

med i mit arbejde på Christiansborg

Vestjyllands Socialdemokrat  

Nyhedsbrev fra KimMortensen