Page 1

Egumvejens Skole 2011/12 En folder til forĂŚldre


Adfærd, Kontakt og Trivsel (AKT) på Egumvejens Skole _________________________________________________________________________________________________ AKT Ofte ser vi, at mange problemer løses ved, at både lærere, elever og forældre i en periode sætter fokus på/samarbejder om skolegangen, evt. sammen med AKT-læreren. Det er afgørende for resultatet af AKT-arbejdet, at det sker i tæt samarbejde med de lærere, der arbejder med eleven, samt forældrene og eleven selv.

AKT-arbejdet omfatter Enkelte elever o Samtaler med eleven, (trivsel, konfliktløsning, adfærd i skolen) o Lave konkrete handleplaner o Observation af elever i klasserne Hele klasser o Social træning o Konfliktløsning o Observation af gruppe af elever i klasserne Forældre o Samtaler med forældre om, deres/elevens/skolens oplevelse af situationen o Lave aftaler om tiltag, (ændringer/konsekvenser i hjemmet/skolen) o Afholde opsamlingsmøder (hvordan er det gået, og hvad skal der videre ske)

Til forældre på 4. årgang Vi kommer i dit barns klasse og starter ”klassemødet” op. Tal gerne med dit barn om, hvad det er og hvad vi taler om. Morten og Jannie Akt-lærere Egumvejens Skole

Kollegaer/klasseteams Kolleger o Vi hjælper vores kollegaer til konkretisering af problemstillingen, evt. ved observation af eleven i klassesituationer o Tilbud om deltagelse i forældremøder og forældresamtaler o Tilbud om supervision til kolleger/lærerteams

AKT-arbejdet starter med, at den bekymrede lærer (evt. et team) kontakter skolens leder, der informeres om problemet. Ledelsen eller teamet/læreren, tager derefter kontakt til skolens AKT-lærere, der så arbejder videre med løsning af problemet i tæt samarbejde med den/de bekymrede, samt eleven og forældrene.

Mål At alle elever og voksne på

AKT-lærerne samarbejder desuden med ”Klubben”, PPR, Familieafdelingen, SSP og den Matrikelløse Klub.

EGUMVEJENS SKOLE

- Det er i handling, at der sker forvandling -

TRIVES


Hvad kan jeg selv gøre som forælder? o Jeg kontakter skolen hvis jeg er bekymret for mit barns adfærd, trivsel eller udvikling o Jeg aftaler et møde med mit barns lærer, evt. sammen med en AKT-lærer - eller jeg kontakter en af AKT-lærerne direkte o Der indstilles til AKT-samtaler og jeg underskriver det interne indstillingsskema o Vi laver sammen en plan over forløbet med mit barn o Det aftales evt.,at AKT-læreren i en periode observerer eleven/samspillet mellem lærer og elev i klassen

Procedure for inddragelse af AKT-lærer o Skriftlig problembeskrivelse på indstillingsskema til AKT o Uddybende samtaler mellem AKT og klasselærer/team (evt. med indkaldelse af forældre) o Handleplan udarbejdes af AKT-lærer/lærerteamet i samarbejde

Ideer til egne muligheder Tal med dit barn o Spørg ind til problemet o Giv dig tid til at lytte o Vær nærværende

Hvor kan jeg søge hjælp? o Mit barns lærer o Skolens AKT-lærere o Åben rådgivning på PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Gothersgade 20B, 1.sal Tlf. 7210 7474 Fax 7210 7454 Åben rådgivning (Lukket i skolernes ferie) Torsdage Kl. 15.00 - 17.00 Tlf. 7210 7850

Klassemøde 5. årgang  

Klassemøde 5. årgang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you