Hviskeleg - Morten Dürr & Sofie Louise Dam - dansk privat preview, må ikke deles.

Page 1

Mor ten Dü r r & Sofie Louise Dam

HVISKELEG3
6


79


10


11


12
15


16


17


18


19


2022


23


24


25


26


27


28


29


30


31
34


35


36


37
40


41
4446


47


48


49


5052


53


5456


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69
Tak fordi du læste vores bog. I Danmark er det forbudt at slå børn. Altså helt forbudt! Der er mange ting, som børn skal gøre. De voksne forventer for eksempel, at børn går i skole hver dag. De voksne er ikke tvunget til at gå i skole. De voksne bestemmer selv over deres tid. Der er mange ting, som børn ikke kan gøre. Børn kan for eksempel ikke stemme til folketingsvalg. De voksne bestemmer på vegne af børnene. Til gengæld er der mange ting, som de voksne heller ikke kan og må. De må for eksempel ikke slå børn. Aldrig. Fordi det er forbudt. Kender du nogen, som bliver slået. Eller nogen, som har det dårligt? Sådan skal det ikke fortsætte. Du kan snakke med nogen om det. En fra din familie. Eller måske nogle andre voksne, du stoler på – dine venners forældre for eksempel. Eller du kan ringe til Børnetelefonen. Det kan du gøre, selv hvis du ikke har lyst til at fortælle, hvem du er. Se mere her: www.bornetelefonen.dk Ingen skal give op. Der er altid hjælp at få.


Til læreren: I Danmark ønsker vi at børn trives, og at de kender deres rettigheder. Men det sker ikke af sig selv. Sæt børns rettigheder på skoleskemaet. Lærer og MA i børnelitteratur Rikke Dyrhave har lavet et gratis undervisningsforløb til Hviskeleg med fokus på rettigheder og trivsel i klassen. Find materialet her: www.mortendurr.com/hviskeleg

HVISKELEG

Illustreret af Sofie Louise Dam og skrevet af Morten Dürr Copyright © 2021 Sofie Louise Dam & Morten Dürr Udgivet af Forlaget Plot, København 1. oplag, 1. udgave Trykt 2021 i Letland af Livonia Press ISBN: 9788792789655 www.sofielouisedam.com www.mortendurr.com Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf, er kun tilladt efter Copydans regler. www.copydan.dk Illustratorens arbejde med bogen er støttet af Statens Kunstfond.