Page 1

Fagmodulplan for Projektstyring Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole

Generelt Fag

Kursussted Kursusperiode Omfang Uddannelsesydelse Materiale Underviser:

Projektstyring. Faget indgår som fagmodul på ledelseslinien på Akademiuddannelserne og henvender sig til f.eks. nyuddannede cand. mag’er og cand.scient’er Undervisningen foregår hos DM, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg 1. december 2009 – 6. januar 2010. Eksamen d. 18. januar. Studiet er tilrettelagt som heltidsuddannelse med 60 lektioner fordelt over 6 undervisningsuger. Kurset omfatter 10 ECTS-point Der kan søges uddannelsesydelse svarende til dine nuværende dagpenge og til deltagerbetalingen. Der anvendes to grundbøger samt udleverede kopier. Kursusdeltagerne køber og betaler selv de to grundbøger. Jørgen Rybirk, MPA, organisationskonsulent Birkevang 251, 3250 Gilleleje Styring, udvikling og evaluering Telefon 40 43 68 57 - 48 36 12 48 joergen@rybirk.dk www.rybirk.dk

Formål Formålet med faget er, at du opnår en kompetence, som bygger på en forståelse af organisationen og dens strukturer, kulturer og processer set i projektsammenhænge, således at du vil kunne deltage ved etableringen af et projekt, dets gennemførelse og kvalitetssikring.

Kursets mål At du: •

kan analysere et projekts baggrund og dets forudsætning for succes

kan analysere baggrunden for etableringen af et projekt og dets overordnede ramme samt analysere den overordnede planlægning af et projekt, herunder etablering af den aktuelle projektorganisation

1


kan anvende projektmål; hoved- og delmål og dertil relaterede målepunkter og deres tidsestimering og deraf udledte ressourceforbrug

kan anvende rapportering og opfølgning for at sikre kvalitet og effektivitet

kan anvende risikovurdering

kan anvende grundlæggende ledelsesværktøjer i projektledelsessammenhæng

kan medvirke til den økonomiske styring af projektet.

Temaer og mål Projektstyring indeholder følgende temaer: 1. Projektet som ændringsmetode 2. Projektorganisering 3. Projektplanlægning 4. Projektopfølgning 5. Procesopfølgning 6. Projektevaluering Projektet som ændringsmetode Målet er, at den studerende: 1) kan forstå, hvordan projektet som organiseringsform kan afspejle forskellige tilgange til forandring i organisationer 2) kan forstå, hvorfor og hvordan ændringer til kravene undervejs i udviklingsprocessen håndteres. Projektorganisering Målet er, at den studerende: 1) har kendskab til forskellige måder at bemande et projekt på, 2) har kendskab til et projekts roller, 3) har kendskab til grupper, der fungerer som eksterne samarbejdspartnere for et projekt og 4) har kendskab til betydningen af en projektkultur. Projektplanlægning Målet er, at den studerende: 1) kan udarbejde en projektplan for et mindre projekt, 2) har kendskab til principper og teknikker til tidsestimering af et projekt, 3) kan forstå, hvorfor og hvordan ændringer af planen undervejs i projektforløbet håndteres og 4) kan anvende et projektstyringsværktøj til støtte af projektplanlægningen. Produktopfølgning Målet er, at den studerende: 1) kan forstå betydningen af at vurdere færdighedsgraden af et produkt i forhold til givne kvalitetskriterier, 2) kan foretage vurderingen af et væsentligt projektdokument og 3) har kendskab til testprocessen, herunder teststrategier. Procesopfølgning Målet er, at den studerende: 1) har kendskab til teknikker til opfølgning på en projektplan,

2


2) har kendskab til principper og teknikker for regulering af et projekt, der ikke forløber som planlagt og 3) kan forstå betydningen af at dokumentere processen. Projektevaluering Målet er, at den studerende: 1. har kendskab til evalueringer som styringsteknologi i projekter 2. har kendskab til betydningen af anvendelse af forskellige typer af evalueringer i projekter 3. selvstændigt kan tage stilling til konsekvenser heraf i egne projekter Eksamen Eksamen er en individuel, mundtlig eksamen som tager udgangspunkt i en obligatorisk opgave på 10-15 sider. Opgaven skal være godkendt for at give adgang til eksamen. Opgaven kan løses i grupper. Som afslutning af forløbet samt forberedelse til eksamen etableres opponentgrupper, der på skift kommenterer hinandens opgaver og kommer med gode råd. Temaemner I forløbet kan indlægges temaemner efter eget valg. Disse er ikke en del af pensum. Eksempler kan være: • lean management • issue management • forandringsledelse/motivation • m.m.m. Litteratur Grundbøger: [AMM] Andreas Munk-Madsen: Strategisk Projektledelse – Styr på udviklingen, Marko. [M&R] Hans Mikkelsen og Jens O. Riis: Projektstyring med enkle midler isbn. 87-89477-24-3, Promet, 6. udgave Slides og udleverede kopier Datoer 1/12 kl. 9.00 – 16.00 2/12 kl. 9.00 – 16.00 11/12 kl. 9.00 – 13.00 14/12 kl. 9.00 – 16.00 17/12 kl. 9.00 – 13.00 18/12 kl. 9.00 – 13.00 21/12 kl. 9.00 – 13.00 4/1 kl. 9.00 – 13.00 5/1 kl. 9.00 – 13.00 6/1 kl. 9.00 – 13.00 Eksamen 18/1 2010 Juleferie d. 24. december – 3. januar begge dage inklusiv.

3

Projektstyring kursus DM  
Projektstyring kursus DM  

projektstyring kursus dm