Page 3

4 D A N M A R K S

S T Ø R S T E

G O L F A V I S

30

ODDE R G OL F K L UB :

En skøn naturbane

FOLK KOMMER LANGVEJS FRA FOR AT TAGE EN BODY S|D|S UDDANNELSE

DECEMBER

LÆS I DETTE NUMMER:

KORTE NYHEDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

JUL E G AV E R :

Hent masser af inspiration

20

DGUS MEDLEMSTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 CHALLENGE TOUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 BANE: ODDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 UDSTYR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NU KOMMER VI TIL DIG

22

ATYPISK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

12

16

JULEGAVETEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 BOGANMELDELSE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I snart tyve år har folk fra nær og fjern søgt til hovedstaden for

38

at deltage i Body S|D|S’s kropsterapeutiske uddannelse.

GOLF OG JUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 BANE: CGC

C H A L L E NGE T OUR :

Positive tendenser REGELQUIZ 52

REJSE: MALLORCA

Dagbog fra Alcanada

D G U s ME DL E M S TA L:

PROTIPS 54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elever er kommet fra alle landsdele og fra vores nabolande ligeså – og selvsamme elever har typisk efter endt uddannelse op-

40

levet, at de selv er blevet en attraktion. For en certificeret Body

42

S|D|S uddannelse giver den nystartede terapeut de bedste forudsætninger for at få folk på briksen og omsætning i butikken.

REJSE: MINNESOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 BEN: JUELSMINDE

UDSTYR 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fagligheden og særpræget man udvikler er indiskutabelt.

50

REGLER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

PROTIPS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Markedsefterspørgslen ligeså.

ONSDAGSSNEGLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 REJSE: ALGARVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

42

40

KLUBNYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 TRÆNING

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

RUNDT OM GOLF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

CGC:

KULTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Greens kan drille

MAAS VERDENSREKORD . . . . . . . . . . . . . . . 78 RANGLISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

90

KONKURRENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 RUNDT OM GOLF

Op og ned SKRIBENTER:

S T Ø R S T E

G O L F A V I S

REDAK TION :

MORTEN BUCKHØJ, SVEND NOVRUP, KLAUS HYBLER, BETTINA SCHJØLIE, JOHN KRISTENSEN

SVEND NOVRUP, MORTEN BUCKHØJ, KLAUS HYBLER, BRIAN OSWALD, JOHN KRISTENSEN, KNUD STORGAARD, RONNIE LINDESKOV, BETTINA SCHJØLIE, LASSE CHRISTENSEN, LARS KRABBE GETTY IMAGES, MORTEN BUCKHØJ, KLAUS HYBLER, KNUD STORGAARD, METTE NOVRUP, LASSE CHRISTENSEN, LARS KRABBE, DIV. TURISTKONTORER

CHRISTIAN THOMSEN

I L L U S T R AT I O N :

GRAFISK PRODUKTION:

MORTEN INGEMANN

FINDERUP-JENSEN GRAFISK DESIGN

Ansvarshavende Udgiver: John Kristensen, MagMedia, Auroravej 48, 2610 Rødovre Tlf. 3673 1155 · email: info @ mag-media.dk

KONKURRENCE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

BIL: PORSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

VI KOMMER TIL BYEN

STATUS TOUREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Søgningen fra Jylland er stor, så i stedet for at bede flokken drage mod øst er det måske mere fair hvis udbyderen selv drager mod vest. Som tænkt, så gjort. 4. maj 2020 åbner en tre-årig Body S|D|S uddannelse i Jylland og vi glæder os. For mere information se www.body-sds.dk/uddannelse eller ring til tlf. 33 32 30 90 Tilmeld dig og deltag i vores præsentationsaften omkring uddannelsen: 19. november 2019, Århus | 15. januar 2020, Ålborg | 1. februar 2020, Århus | 7. marts 2020, Kolding | 25. april 2020, Århus

FOTO :

ANNONCECHEF: MagMedia, Telefon: 36 73 11 55, Mobil: 20 28 95 28, Email: ct @ mag-media.dk

19. HUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

A n L F no BL n A ce D i ET ?

T OUR S TAT U S :

84

O

Topbanen på Mallorca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

REJSE:

D A N M A R K S

FANTASTISKE BANER . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

TRYK:

OTM AVIS TRYK

OPL AG :

MAI L TI L REDAK TIONEN :

19.500

info@mag-media.dk

Parken

Annoncechef CHRISTIAN THOMSEN Mobil: +45 20 28 95 28 E-mail: ct@mag-media.dk

body-sds.dk

bodysds

BODY S D S ® ER EN ANER K ENDT BEHAND LING S METOD E, U DVIK LET AF BENGT VALENTINO AND ER S EN, TIL BEHAND LING AF : K LINIS K E SYG D OMME S P O R T S S K A D E R · F O R E BYG G E L S E A F L I D E L S E R · V E D L I G E H O L D A F E N S U N D K R O P · O P T I M E R I N G A F F YS I S K E O G M E N TA L E P R Æ S TAT I O N E R

Profile for Morten Buckhøj

GOLFBLADET november 2019  

Free monthly golf magazine from Denmark. Last issue of 2019.

GOLFBLADET november 2019  

Free monthly golf magazine from Denmark. Last issue of 2019.

Advertisement