a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 39

76 D A N M A R K S

S T Ø R S T E

G O L F A V I S

G O LF BA N E D a n m a r k , Ta n g e S ø

Skøn naturbane med aktive medlemmer

Et typisk hul med udsigt til Tange Sø.

Tange Sø GKs bane er smuk, kuperet, fuld af udfordringer og i stadig udvikling. Af Svend Novrup Foto: Mette Novrup

D

en 13 km lange Tange Sø er en del af Gudenåen og op­ rindelig skabt kunstigt i forbindelse med anlæggelsen af Danmarks første vandkraftværk, men hvad har den ikke gjort for egnen? Alle former for vandsport udfolder sig. Søen er rig på fisk, luften på fugle – og myg -, engene på bredderne på dyr, kraftværket er en turist­ magnet, og udsigten til søen er blandt Tange Sø GKs attraktioner.

Parkbane anlagt i trin Henrik Jacobsens fine bane er anlagt i flere etaper. Ni huller blev åbnet i 1993, to år efter klubbens stiftelse, men allerede da havde Jacobsen planen til yderligere ni klar. Klubben har altid sat tæring efter næring og udviklet sig gradvis. 1992 købte man sit klubhus og ekstra jord. I 1997 indviede man de sidste ni huller og havde allerede 600 medlemmer. Siden har man yderligere anlagt en ni hullers pay & play-­ bane. Brandlidt klubhus Klubhuset har haft en omtumlet tilværelse. Først blev det reddet, da det brød i brand efter et lynnedslag, men i 2007 brændte det helt ned som en slags held i uheld. I 2008 stod det nuværende lyse og venlige nye

klubhus klar med alle de faciliteter, man kan ønske sig: Omklædnings­ faciliteter, sekretariat, proshop og en café med en stor, lækker terrasse foran. Flot frivillighed De fleste klubber har stor frivillighed, men Tange Sø er alligevel usædvanlig. Ikke mindre end 11 udvalg tager sig af diverse opgaver. De har forskellig størrelse efter opgavernes natur. Buskrydning og pasning af stier, trapper og kantskæring kræver mere end pasning af muldvarpefælder, men alt ­bidrager til det perfekte helheds­ indtryk, ikke mindst pasningen af rododendronbede, eller at der sørges for tømning af affaldsspande. Bane med plan På klubbens hjemmeside kan man

Vand i spil Flere af banens bedste huller har vand i spil og er højhandikappernes skræk. Det gælder fx hul 8 par-5 på 488/389 m. De sidste 100 m til green er over en sø, og der slås fantasifulde oplæg for at komme helt frem til bredden. En dropzone var en overgang afskaffet, men er retableret på den smalle stribe mellem to søer. At hullet ikke er uskyldigt for nogen, fremgår dog af, at det har handikapnøgle 1. Hul 11 er par 3 127/105 m med udslag fra et hævet teested. Det kan ikke være mere uskyldigt, men der er ofte en del blæst, og desuden er mange ikke gode til at bedømme virkningen af højdeforskel, så der sker hyppige katastrofer. Hul 4 par 5 492/419 er heller ikke sådan at omgås som green­ feespiller med en sø i højre og et vandløb på tværs af fairway. Mange greenfeespillere Tange Sø GK tjener næsten 120.000 kr. gennem XL-golf, der giver mulighed for at spille otte baner for 900 kr. ekstra årligt. Indtægten på greenfeespillere var i 2019 732.000 kr. – Det er bl.a. et resultat af mund-til-mund-metoden, for vi får stor ros fra vores gæster. De finder vores øvefaciliteter: Driving range, putting green og indspilsområde,

Carsten Therkelsen.

finde en visionsplan for udvikling af banen. Med fældning af bestemte træer, styning af andre, dræning, sammenlægning af teesteder, beplantning mellem to huller, som man helst ikke skal blande sammen(!), plantning af åkander i søer etc. – Vi drøfter hele tiden mulig­ hederne og iværksætter dem, når der er råd til det, fortæller formand Carsten Therkelsen, - nogle ting fortryder vi såmænd, før de er gjort, og erstatter med andre.

Første hul er en flot start.

og derefter dogleg højre, men længderne er sådan, at de fleste kan ignorere det – originalt. Fra adskillige huller er der betagende udsigt til søen, allerbedst fra green på hul 3 og tee på hul 15. Et af resultaterne af højdeforskellene. Mange vil finde banen fysisk krævende, men en buggy koster 300 kr., så man opfordrer ikke til at få et bedre flow ad denne vej. – Det sker dog snart, forsikrer Therkelsen, - Vi overvejer tre forskellige måder, der kan gøre det mindre dyrt at få buggy, hvis man har brug for det. Vi er i øvrigt også i gang med et fremstød over for handikappede, for hvem golf er blandt de bedste sportsgrene.

Fysisk krævende Banen virker helstøbt. Den følger landskabets betingelser og er såvel kuperet som har adskillige dogleghuller. 13. hul er først dogleg venstre

gode, men er især glade for vores greens, forklarer Therkelsen, der forståeligt er stolt af sin bane. Desuden kan alle, medlemmer som gæster, konstatere, at de er meget sikre på banen, der i 2019 fik færdiggjort tre tordenskjul og sat en hjertestarter op – og i denne vinter har 56 medlemmer gennemført et førstehjælpskursus over tre aftener. PR-fremstød Therkelsen er ked af, at man netto mistede 35 medlemmer i 2019, så man nu er ca. 670, men det accepterer man ikke bare. – Vi sætter alle sejl til i vores PR-udvalg og vil markere os på mange måder i lokalsamfundet og være ekstra synlige i forbindelse med Golfens Dag. Vi skal nok komme tilbage over de 700 ­medlemmer, som vi lever bedst med.

TA NGE S Ø GOL F K L UB Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro Tlf. 86658420 Mail: tangegolf@tangegolf.dk web: tangegolf.dk RFGK Klub-i-klub tilbud 2019 TRYK RFGK Klub-i-klub tilbud 2019 TRYK 7. januar 2019 17:34:04

9 hullers Pay & Play Greenfee

7. januar 2019 17:34:04

100,-

18 hullers bane 5848/4864 m fra to sæt tees. GREENFEE hverdage/helligdage 350/400,Buggy 300,Medlem af XL Golf (8 baner for 900 kr.) Rabatordning med en række andre klubber. Overnatning fx på Hotel Pejsegården, Brædstrup, der er et godt udgangspunkt for spil på flere baner.

Strømturisme

T

ange Sø ligger bag Danmarks første vandkraftværk, Gudenå­centralen, der producerer strøm svarende til for­bruget i 2500 husstande. Ved siden af kraftværket ligger Energimuseet, der i ti bygninger fortælBohrtårnet i aktion (Energimuseet). ler om alle mulige måder at producere energi på. Man ser fra energiens historie bl.a. dampmaskiner og diesel­motorer. Man kan selv opleve at blive ’hårrejst’ i forbindelse med svag strøm, og man kan studere et højspændingslaboratorium med en van den Graaff-generator, der blev bygget til Niels Bohr og brugt som partikelaccelerator.

NÆSTVED GOLFBANE W W W. N A E ST V E D G O L F. D K

Profile for Morten Buckhøj

GOLFBLADET februar 2020  

Free monthly golf magazine from Denmark - first edition of 2020.

GOLFBLADET februar 2020  

Free monthly golf magazine from Denmark - first edition of 2020.

Advertisement