a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 31

60

60 D A N M A R K S

S T Ø R S T E

G O L F A V I S

Medlemstal, vintergolf E E L og drømmen om et L Y E N I C R E M tidligt forår M KO O N S DAG S S N E G LE N af Mor ten Buckhøj

lt . e i c r e m om k e k n æ t t

la i t e n r e b lub i gang med at spille golf igen. k Onsdagssneglen håber på en kort vinter, så vi snart kan komme r e g n i v et t d , m e Det næste handler om markedsføring. Vi skal l d e m x e ikke mange årflere tilbage før golfklubberne knapt for fremtiden; medlemmer, og gerne dem, der fl ette skrives en tåget vinterdag i novemr e k r a behøvede at løfte en finger. De nye medlemmer er medlemmer på fuld tid. Og de hænger ikke på ber. Jeg er netop kommet hjem fra endnu m n a D i stod i kø for at blive meldt ind, og der kom i store r træerne. en runde golf spillet i mildtpog behageligt e l l i ONSDAGS s f l træk de gæster kæmper man ønskede. Nogle steder var samo g Golfsporten ganske enkelt mod vejr, på en bane, der nok er præget af at det e t m e man faktisk helst fri. Sådan er det sjældent i dag. Greenfee indtægter bliver en stadig vigtigere f r fundstendenser, der går sporten i mod. Golf tager ikke er højsommer længere, men som stadig freme v h d Der annonceres efter både medlemmer og gæster, del af de fleste golfklubbers indtjening, og for at n e for lang tid, og selvom man sagtens kan tale om ståreirusædvanligt god stand. e MGreens er bestemt gode, årstiden taget i betragt- tiltrække og der skrues på greenfee-knappen fordi pris har flere greenfee-spillere skal der investeflere 9 hullers runder, kortere baner, enklere regen ikke ubetydelig indflydelse på antallet af res. Dels i markedsføring, dels i banernes stand.

R E TDID

ning. Det er faktisk meget imponerende. Da jeg begyndte at spille golf for små 30 år siden – ja, som var ikke det dårligste år for de tiden dog flyver – danske var det golfklubber; helt almindeligt, sæsoifølge at DGU’s nen sluttede 1. oktober. Uanset hvordan vejret var, officielle medlemstal stagnerede og det kunne jo være ganske godt, så blev greens medlemsnedgangen. Ikke desto mindre er der al lukket og erstattet af provisoriske greens, det nogle mulig grund til at være meget opmærksomme ynder at kalde ’vintergreens’. omkring udviklingen indenfor sporten over de Den gangår. boede jeg i Hjortekær nord for Købenkommende havn og meget tæt på Eremitagen og Københavns Golfklub. Den gamle har bane udmærkede sigsigved, at Medlemsmønstret nemlig forandret markant. greens var åbne året rundt – men flagene var taget ud fordi vildtet brugte dem som kløpinde med opFaktisk har til detfølge. totale medlemstal ikkejeg flyttet revne greens Resten af de baner, kendsiglukkede alverdengreens. siden boomet begyndte at klinge af, te, men antallet af fuldtidsmedlemmer markant Sådan er det bestemt ikke i dag.erGreenkeeperlavere i dag end i 2012. og har fået bedre materiel. ne er blevet dygtigere De sår og eftersår med andre græsser, der er mere Den gangogi 2012 toppedeså deter totale medlemstalbehårdføre, ikke mindst medlemmerne med 152.972 golfere, heraf var 18.302 flexgolfere gyndt at stille krav; de VIL spille golf, så længe vejover 18 år. Det svarer til små 12 procent af medret tillader det, om det så er hele året rundt. Det lemsskaren. ville man ikke dengang, hvor det var helt almindeligt accepteret og anerkendt, at golf varatenvi’somSidste års officielle medlemstal viste, er mersport’. 148.570 golfspillere totalt set, altså 4.402 færre end varårheller mangeaf golfspillere forVisyv siden,ikke menså andelen flexgolferedengang. er Under kanhvilket jeg se altså ud afnu DGU’s medlemsstasteget 35.000 til 32.234, er 21,7 procent af tistik, fordeltantal på 62golfspillere. baner. Seks år senere var meddet samlede

2019

Antallet af golfspillere er på de syv år faldet med små tre procent, hvilket vel grundlæggende er til at leve med, men det er noget mere bekymrende at andelen af flexgolfere er i samme periode næsten fordoblet fra 12 til næsten 22 procent.

Til gengæld er det en myte, at golf er en dyr sport. DGU har udregnet, flittig I dag er mere at enden hver femtegolfspiller, golfspiller i Danmark flexgolfer, og det stiller nye krav100 til der får tilbagelagt omkring budgetlægning og udfordrer mange klubber i forhold til hvordan de henter deres ca. indtægter. runder på et år betaler 54 kr. pr. runde. Tre kroner pr. hul eller under 15 kr. i timen

SNEGLEN Af Morten Buckhøj

KOMMERCIEL TANKEGANG I en ikke så fjern fortid var greenfee-indtægter nærmest en bonus i mange klubber. Det var fint hvis man kunne få et par tusinde greenfee-spillere til at lægge lidt ekstra i klubkassen, men medlemmerne var altoverskyggende den væsentligste indtægtskilde. Det er det stadig – langt de fleste steder – men gæstespillernes andel af den samlede økonomi er steget. For at tiltrække stadig flere greenfee gæster, som jo både er fuldtidsmedlemmer fra andre klubber, udlændinge og flexgolfere, skal man som minimum kunne præsentere en god og velholdt bane. Klubbernes udgifter til at leve op til dette krav, som i øvrigt også er afgørende for fastholdelse af egne medlemmer i en tid med forholdslemstallet fordoblet! Og yderligere et år senere var vist frit valg på alle hylder, er derfor antallet stigende.af golfklubber fordoblet. Vi nåede faktisk også en fordobling af det fordoblede medlemstal i forhold til 1989, skete engang i 2005. Ja, tænk Er banen ikke idet god stand, så kan engang, såforvente hurtigt lige gik det. man ikke så mange gæster som Golf ikke dyr sport hvis er den stårenknivDe senere er medlemstallet stagneret, i år er det skarpt. Enårbanes faktisk for alvor stand rygtes, og faldet. For første gang i 11 år er rygter om150.000 dårlig golfspillere, og en meget stor del vi under stand erikke mereengang fuldtidsmedlemmer. Det store af os, er holdbare end golfboom er for alvor stoppet. DGU’s direktør har det modsatte ingen forventninger om, at der indenfor de nærme– desværre. ste år bliver anlagt nye golfbaner. Han taler om udbud og efterspørgsel, og selvom han ikke siger det, så kan man godt tolke det som at nogle klubber måske indenfor få år må dreje nøglen om. Det er næppe lige her og nu, for klubberne har, siger han og det hører jeg også, når jeg taler med dem, ganske godt styr på økonomien. Men alle har ét ønske

deltag i debatten - følg

ler (fra nytår), så kan vi stadig ikke helt matche en gæster. Det sender nye udefrakommende interesintens svedetur på kondicyklen eller løbebåndet i senter på banen; udbydere af greenfee-ordninger fitnesscentret. og rabatter. Til gengæld er det en myte, at golf er en dyr sport. DGU harbladet udregnet, attydeligt en flittig der får Her på kan vi se golfspiller, at udviklingen tilbagelagt omkring 100 runder på et år betaler går i retning af, at en stadig større del af bladets ca. 54 kr. pr. kommer runde. Tre pr. hul eller underog15 annoncer fra kroner golfklubber og golfcentre, kr. i timen. Det er klart, at spiller man færre rundet er ingen hemmelighed, at vi skribenter geneder – og det gør trods alt nok de fleste – bliver relt modtages med åbne arme når vi vil skrive omdet dyrere, men igen;er ergodt, det urimeligt dyrt hvis fire tibanerne. Omtale rigtigt godt. mers hyggegolf på et trimmet og velplejet anlæg koDanske golfklubber skal Det væresynes klar over, at der ster i omegnen af 200 kr.? jeg ikke. Men skal kommercielt end hidtil. jeg ertænkes jo også langt en af mere dem med 100+ runder om året. – nogle Det erServiceniveauet os, der alleredeskal er hæves golfspillere ogsteder vel at betragteligt – ogder man skalvære affinde sig mærke glade golfspillere, skal sportens mindre del af ambassadører.med, Det at er en os,stadig der skal skubbe påden oversamlede indtægt kommer fra de for arbejdskollegaen, naboen, elskerindens mand, faste medlemmer, manfor dogat få vores skolekammerater, onkler ogsom tanter, heller ikke må lade i stikken. Det dem til at prøve det der golf. Det er så op til klubbetyder alt sammen ændrede berne, at sørge for at oplevelsen bliver så god, at de krav; medlemmerne skal nærbliver hængende, men her kan vi stadig gøre en indmest serviceres som gæster, sats. Vi kan være imødekommende og føle inkluderengæsterne skal nærmest sig som de overfor nye medlemmer. golfere, nye medlemmer og folk, der Og det hele koster ønsker at snuse til vores sport og se hvordan den er. penge. Ligesom sikkert mange af Jer, så glæder jeg mig over at det har været en langDet sæson, og at den ender klubberne nu ikke er helt slut. Og jeg går og drømmer selv, der harom, at vinteren bliver kort. Husk, når I stemt spillerflexmedvintergolf, at det er Jeres opgave at passe på banen, så den lemskaberne igennem på ikke tager skade og så den kan stå flot, frodig og reprælækker til foråret, når forhåbentligtDGU’s mange nye golsentantskabsfere skal ud og prøve spillet. møder, så det Godt nytår! er op til klubberne HVAD M E N E R DU? selv at løse det problem Har du lyst til at deltage i debatten, de har sat så skriv til morten@GOLFBLADET.com sig i. eller gå ind på GOLFBLADETs Facebook-side og giv dit besyv med.

på facebook

Profile for Morten Buckhøj

GOLFBLADET februar 2020  

Free monthly golf magazine from Denmark - first edition of 2020.

GOLFBLADET februar 2020  

Free monthly golf magazine from Denmark - first edition of 2020.

Advertisement