a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 21

40 D A N M A R K S

S T Ø R S T E

G O L F A V I S

R E G LE R ve d B r i a n N yg a a r d O s wa l d

1 Skal man droppe præcist fra knæhøjde? Ja.

2 Jamen betyder det så, at en person på 1,85 cm. skal droppe højere oppe fra end en person på 1,60 cm?? Ja. 3 Det er da unfair! OK, hvis du synes det. Men sådan er reglerne . Og gad vide hvor stor betydning forskellen har i praksis… 4 Når man skal måle én eller to kølle­

S

iden de nye golfregler trådte i kraft for godt og vel et års tid siden (den 1. januar 2019) er de blevet vendt og drejet rigtigt meget. Nedenfor har jeg derfor samlet (nogle af!) de tvivlsspørgsmål, jeg er stødt på oftest, og har forsøgt at give et fyldestgørende svar på hvert af disse. God læselyst :-)

Er kvinders teested mindre end mænds? Og 18 andre ofte stillede spørgsmål om ”de nye” golfregler.

længder, skal man så måle, eller må man gerne lade være? Du må sådan set godt lade være med at måle. Du skal blot droppe inden for det korrekte lempelsesområde, dvs. inden for den ene eller de to køllelængder. I praksis vil jeg dog varmt anbefale, at du måler, så ikke der opstår tvivl om, hvorvidt du har droppet et korrekt sted.

5 Har mænd et større teested end kvinder? Øhhh ja, sådan kan man vel godt stille det op. Teestedet er en firkant hvis dybde er to køllelængder fra ydersiden af teestedsmarkeringerne. Hvor lang en ”køllelængde” er, er individuelt for hver spiller, idet den er længden af den længste kølle, man har med, pånær putteren. Og da mænd i gennemsnit er vist 14 cm højere end kvinder, og dermed typisk har længere køller, så er mænds teested ud fra en gennemsnitsbetragtning dybere (større) end kvinders! 6 Det er da unfair (igen!)! OK, hvis du synes det. Men sådan er reglerne . Og gad vide, hvor stor betydning forskellen har i praksis… 7 Jeg synes, at jeg har hørt, at Ready Golf ikke gælder i hulspil. Er det korrekt? Ja, Ready Golf gælder som udgangspunkt ikke i hulspil. Man kan dog godt aftale med sin modstander i den konkrete situation, at det er OK, at man slår, selvom det ikke er ens tur. Men som sagt: Det kræver altså en aftale. 8 Jeg har hørt, at flagstangen fra 2019 af altid skal stå i hullet, når man spiller. Er det korrekt? Nej. Man vælger selv, om man vil have flag­ stangen blive stående i hullet, eller om man vil have den taget op (eller passet). Meningen med at tillade, at flagstangen står i hullet, også når man spiller fra green var dog, at spillet skulle gå hurtigere. Derfor vil jeg da gerne slå til lyd for, at du altid bare lader flagstangen stå i hullet. Der er alle både teorier om, at man holer flere putts med flagstangen i eller flere putts uden flagstangen i – personligt tror jeg ikke, at der er den store forskel, men nogle har andre erfaringer, og det er selvfølgeligt fair nok. 9 Hvem bestemmer, om flagstangen skal være i hullet eller skal være taget op? Det gør den spiller, hvis tur det er til at slå.

Profile for Morten Buckhøj

GOLFBLADET februar 2020  

Free monthly golf magazine from Denmark - first edition of 2020.

GOLFBLADET februar 2020  

Free monthly golf magazine from Denmark - first edition of 2020.

Advertisement