Page 62

62 D A N M A R K S

S T Ø R S T E

G O L F A V I S

NYKØBING FALSTER

DEJLIGE GOLFOASE Golfstrømmen trodser al sund fornuft med en uhyre velplejet bane, til trods for en meget beskeden greenkeeperstab.

11. hul er skønt, med violet rododendron, grøn gren, blå himmel og vand i spil.

Morten Buckhøj

G

olfklubben

Storstrømmen er faktisk en ret gammel klub. Stiftet helt tilbage i 1969, som nummer 23 i Danmark. Den bane klubben spiller på i dag, en dejlig bynær bane i udkanten af Nykøbing Falster, er dog noget ­nyere, i det den blevet taget i brug i 1995, i første omgang 13 huller, og siden fem mere, således at man i dag råder over 18 rigtigt fine huller. Beliggenheden er nærmest perfekt; lige i udkanten af byen, tæt ved uddannelsesinstitutioner og erhverv, men alligevel føler man at man er kommet ud i naturen, og havde det ikke været for den ret nye omfartsvej rundt om byen mod færgehavnen i Gedser og det store sommerhusområde i Marielyst, havde der hersket absolut fred, ro og stille idyl. Nu kan man høre motorvejen, men medlemmerne, de har vænnet sig til den og bemærker den slet ikke mere, fortæller Bruno Andersen, formand for det aktieselskab, der

har købt hele anlægget, og lejer ud til klubben. Aktieselskab og klub er to tæt forbundne enheder, fortæller han, som i øvrigt også er far til klubbens pro Frank. Når klubben i sin tid skiftede bane, skyldtes det, at man blev uenige med godsejeren på Skjørringe Gods, der ejer golfbanen ved Virket Sø. Det endte med, at klubben blev delt op i to. Den oprindelige klub fortsatte sit virke inde i Nykøbing by, mens der på den gamle bane, blev stiftet en ny klub, Falster Golfklub. I de første år var stemningen mellem de to klubber pænt anstrengt, men de tider er for længst forbi. Golfklubben Storstrømmen har godt 500 medlemmer, og klarer sig ganske godt, blot man passer på pengene. Ikke desto mindre har man en ambitiøs 20 års plan for udvikling af banen, og man sørger hele tiden for, at have hånd i hanke med pasning af banen og nye tiltag. De næste projekter handler om en udvidelse af en lille sø ved 18. green, der planlægges at blive rykket helt op til

– ligger i et ret åbent landskab syd for en amtsvej, så man skal gennem en tunnel fra 2. til 3. hul og igen efter 8. hul.

SPIL ’59’, ’54’ ELLER ’50’

Bruno Andersen er formand for a­ k­tieselskabet, der ejer bane og ­klubhus og det er trods aldrende ­medlemmer en sund klub.

højre for green, hvor der i dag ’kun’ er en bunker, samt en forbedring af træningsanlægget, som nu ellers ser ganske nydeligt ud. Klubben ejer selv banen, klubhuset og en enorm lade med rigelig plads til både greenkeepermateriel og en omfattende flåde af privatejede golfbiler. En del medlemmer er nemlig ældre, og foretrækker at køre banen rundt. Det kan man godt forstå, for banen strækker sig over et ganske stort areal og er inddelt i fire afsnit. Seks huller – de nyeste

Banen er i overraskende god stand. Overraskende, lyder måske arrogant, men når man erfarer, at der kun er 2,3 fuldtidsansatte i greenkeeperstaben, så er det på sin plads at være både overrasket og ærbødigt imponeret over resultatet af deres arbejde. Greens var aldeles glimrende, og intet sted bar banen præg af manglende vedligeholdelse, da vi besøgte banen. Det er Rolf Henning-Jensen, der i sin tegnede banen. Den er anlagt på dels gammel agerjord, dels på hvad der engang var en stor losseplads. I dag er især den ældste del af banen smukt beliggende, men for at gøre hullerne mere interessante er der mange doglegs. Langt slående spillere, der kan slå over disse doglegs, har en stor fordel, men for gennemsnitsspillerne er den udfordrende. Allerede på 2. hul for-

nemmer man, at det ikke bliver let. 167 meter par3, med en green, der ligger oppe på et højt plateau omkranset af rough og beskyttet af en dyb bunker. Klubben har op til denne sæson indført teesteder med længdemarkering, så man kan spille banen fra 5.900 meter, 5.400 meter, 5.000 meter og 4.100 meter, hvor ’54’ banen er et smart miks mellem ’59’ og ’50’. Med 374 meter og en stor sø i spil, er 4. hul endnu en udfordring og det samme gælder 6. hul, der er ganske langt, smukt

De markante ’næste tee’ markeringer er Rolf Henning-Jensens signatur. Hjertet symboliserer kærligheden til golfen.

Golfbladet august 2017  

Free monthly golf magazine from Denmark.

Golfbladet august 2017  

Free monthly golf magazine from Denmark.

Advertisement