Page 1

Næsten hver fjerde ældre får mindre hjemmehjælp På bare tre år er den praktiske hjemmehjælp til næsten hver fjerde ældre over 65 år i Danmark blevet skåret væk, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er et overraskende fald, mener kommunalforsker Roger Buch. Af Martin Gottschalk Rasmussen og Morten Bjerregaard, den 26. april 2012. Hjemmehjælperne bruger færre timer på at tørre støv af, vaske gulv eller støvsuge hos de ældre, viser nye tal fra Danmarks Statistik. En opgørelse over den praktiske hjemmehjælp for ældre over 65 år i Danmark viser, at næsten en fjerdedel får mindre hjælp, end det var tilfældet for bare tre år siden. I 2008 brugte hjemmehjælperne 128.389 timer til praktisk hjælp hos de ældre, mens der i 2011 blev brugt 99.002 timer. Det er et fald på næsten 23 procent. Beregninger fra Ældre Sagen viser, at en betydelig del af faldet er sket fra 2010 til 2011. ”Vi oplever, at der er blevet skåret voldsomt i hjemmehjælpen inden for de seneste år. Det er i dag sværere at få hjemmehjælp, end det var for få år siden, og flere ældre har også oplevet, at hjemmehjælpen er blevet taget fra dem,” siger Ingrid Stokholm Lauritsen, jurist i Ældre Sagen. Kommunalforsker: Overraskende fald I takt med at der er færre ældre, der får hjemmehjælp, stiger antallet af ældre. Fra 2008 til 2011 er antallet af personer over 65 år steget med ti procent, mens antallet af hjemmehjælpsmodtagere i samme periode er faldet med ni procent. Det overrasker kommunalforsker Roger Buch. ”Når antallet af ældre har været stigende de seneste år, burde det betyde, at det var umuligt at nedbringe antallet af dem, der får hjemmehjælp. Mit gæt havde været, at der var lige så mange eller lidt flere, der ville få hjemmehjælp, men at hver ældre så fik mindre hjælp. Det er overraskende, at antallet decideret falder,” siger han. Ifølge ham er problemet, at kommunerne har en stagnerende indtægtsside, mens de på udgiftssiden har opgaver, der vokser. ”Kommunerne får en konflikt mellem faldende eller uændrede indtægter og udgifter, der stiger. Derfor leder de efter steder, hvor de kan skære ned. Det


kan de på ældreområdet, fordi det er så stort og har store frihedsgrader,” siger Roger Buch. Kommunerne får ikke flere penge Socialordfører hos De Radikale Venstre, Hans Vestager, forsikrer, at de ældre selvfølgelig skal have den hjælp, de har brug for. Men samtidig er de nødt til at acceptere, at der kommer nedskæringer. ”I de sidste 10 år har vi troet, at træerne voksede ind i himlen. Nu skal vi betale regningen. Vi er nødt til at være strikse omkring økonomien, for hvis vi først begynder at bruge penge, vi ikke har, bliver det bare værre”, siger Hans Vestager (R). Kommunerne skal ikke regne med få flere penge, selv om ældrebyrden bliver større i fremtiden. Han kan godt forstå, hvis folk studser over netop det, men der er ikke flere penge at hente. ”De næste fire år kommer der ikke flere penge til kommunerne. Det er op til kommunerne selv, at administrere pengene bedst muligt. Det vil overraske mig, hvis de ikke er i stand til at lave de nødvendige budgetomlægninger, der skal til for at holde budgettet,” siger Hans Vestager (R). De rige skal betale mere For Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen, underbygger tallene fra Danmarks Statistik, hvad man allerede frygtede. Nemlig at den stramme økonomi i kommunerne nu går ud over de ældre. ”Det er meget alvorlige tal. Men det viser bare, at vi ikke kan spare os ud af krisen. I stedet skal vi have en mere solidarisk finansiering af velfærdssamfundet,” siger Finn Sørensen (Ø). Med solidarisk finansiering mener Enhedslisten, at de rige skal betale en langt større del, end de gør i dag. Det gør man ved at øge skatteindtægterne fra de rigeste, og ved at store multinationale selskaber skal betale skat i Danmark. ”Det kan ikke være rigtigt, at vi skal skære ned på hjemmehjælp, uddannelser, daginstitutioner osv. Men det er konsekvensen, når man fører en nulvækstpolitik i forhold til kommunerne,” siger Finn Sørensen (Ø). Hjemmehjælpskommission er nedsat En hjemmehjælpskommission er blevet nedsat efter forslag fra Dansk Folkeparti. Kommissionen skal gennemgående finde ud af, hvordan man giver den bedste behandling til de ældre for færrest muligt penge. Her vil de kigge efter kommuner, der er gode til at tilrettelægge og organisere hjemmehjælpen for at blive klogere på, hvad der virker bedst i kommunerne.


Hjemmehjælpskommissionens arbejde forventes afsluttet ved årsskiftet.

Visiterede timer til hjemmehjælp til 65+ Fald

Fald

Visiterede timer pr. uge

2008

2009

2010

2011

20102011

20082011

Timer til personlig pleje

430.35 3

433.70 7

426.91 4

392.62 0

8,0%

8,8%

Timer til praktisk hjælp

128.38 9

119.55 3

112.64 9

99.002

12,1%

22,9%

Timer i alt

558.74 2

553.26 0

539.56 3

491.62 2

8,9%

12,0%

Kilde: Danmarks Statistik og Ældre Sagens beregninger.  

Næsten hver fjerde ældre får mindre hjemmehjælp  

Næsten hver fjerde ældre får mindre hjemmehjælp

Næsten hver fjerde ældre får mindre hjemmehjælp  

Næsten hver fjerde ældre får mindre hjemmehjælp

Advertisement